Morbidity, medical treatment, accidents and medicinal products Sygelighed, sygdomsbehandling, ulykker og medicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morbidity, medical treatment, accidents and medicinal products Sygelighed, sygdomsbehandling, ulykker og medicin"

Transkript

1 Chapter III Morbidity, medical treatment, accidents and medicinal products Sygelighed, sygdomsbehandling, ulykker og medicin Introduction Indledning Diseases related to lifestyle 3.1 Sygdomme relateret til livsstil Tables Percentage of daily smokers by sex Sales of drugs used for nicotine dependence (ATCgroup N07BA), DDD/1 000 inhabitants/day, Sales of alcoholic beverages in litres of 100 per cent pure alcohol per capita aged 15 years and over Overview of BMI (body mass index), obesity rate, population aged Diagnosed cases of tuberculosis per inhabitants Tabeller Daglige rygere procentvis efter køn 2006 Salg af midler mod nikotinafhængighed (ATC-gruppe N07BA), DDD/1 000 indbyggere/døgn Salg af alkoholiske drikke i liter 100 pct. ren alkohol pr. indbygger 15 år og derover Oversigt over BMI, fedme rate, indbyggere i alderen 15 år og opefter Diagnosticerede tilfælde af tuberkulose pr indbyggere

2 3.1.6 Confirmed new cases of HIV Notified cases of gonorrhoea and syphilis per inhabitants aged 15 years and over Diagnosed cases of chlamydia per inhabitants Påviste nye tilfælde af HIV Anmeldte tilfælde af gonorré og syfilis pr indbyggere 15 år og derover 2006 Diagnosticerede tilfælde af chlamydia pr indbyggere Figures Rates for new cases of lung cancer per inhabitants Percentage of daily smokers by sex Sales of alcoholic beverages in litres of 100 per cent pure alcohol per capita aged 15 years and over 1995, 2000, 2005 and Patients treated in somatic hospitals for alcoholic liver disease per inhabitants Confirmed new cases of HIV per inhabitants Figurer Rater for nye tilfælde af lungecancer pr indbyggere Daglige rygere procentvis efter køn Salg af alkoholiske drikke i liter 100 pct. ren alkohol pr. indbygger 15 år og derover 1995, 2000, 2005 og 2006 Patienter behandlet på somatiske sygehuse for alkoholisk leversygdom pr indbyggere 2006 Påviste nye tilfælde af HIV per indbyggere Cancer 3.2 Cancersygdomme Tables Tabeller a b New cases of cancer per inhabitants, men New cases of cancer age standardized per men Nye tilfælde af cancer pr indbyggere, mænd Nye tilfælde af cancer alderstandardiserede rater, pr mænd

3 3.2.2.a b New cases of cancer per inhabitants, women New cases of cancer age standardized, per women New cases of leukemia per inhabitants, 0-14 year-olds New cases of cancer of the colon and rectum per inhabitants New cases of lung cancer per inhabitants New cases of cancer of the cervix uteri per women New cases of cancer of the testis per men New cases of melanoma of the skin per inhabitants Nye tilfælde af cancer pr indbyggere, kvinder Nye tilfælde af cancer alderstandardiserede rater, pr kvinder Nye tilfælde af leukæmi pr indbyggere, årige Nye tilfælde af cancer i tyktarm og endetarm pr indbyggere Nye tilfælde af lungecancer pr indbyggere Nye tilfælde af livmoderhalscancer pr kvinder Nye tilfælde af testikelcancer pr mænd Nye tilfælde af melanom i hud pr indbyggere Figures New cases of cancer crude rates and age standardized rates per inhabitants New cases of prostate cancer crude rates and age standardized rates per inhabitants New cases of breast cancer crude rates and age standardized rates per inhabitants Figurer Nye tilfælde af cancer summariske rater og aldersstandardiserede rater pr indbyggere Nye tilfælde af prostatacancer summariske rater og aldersstandardiserede rater pr indbyggere Nye tilfælde af brystcancer summariske rater og aldersstandardiserede rater pr indbyggere

4 3.2.4 New cases of lung cancer crude rates and age standardized rates per inhabitants Medical consultations and immunization schedules Tabels Number of doctors in general practice Number of consultations with doctors in general practice, estimated for the whole country, per 1000 inhabitants in age group Number of consultations with specialists, estimated for the whole country, per 1000 inhabitants in age group Recommended immunization schedules per 1 January, Children under the age of two immunized according to immunization schedules and elderly people vaccinated against influenza (per cent) 2006 Figures Consultations per capita Nye tilfælde af lungecancer summariske rater og aldersstandardisede rater pr indbyggere Lægebesøg og vaccinationsprogrammer Tabeller Antal læger der arbejder i almen praktis 2006 Konsultationer hos alment praktiserende læger, estimeret til nationalt niveau, pr indbyggere i aldersgruppen 2006 Antal konsultationer hos speciallæger, estimeret til nationalt niceau, per indbyggere i aldersgruppen 2006 Anbefalede vaccinationsprogrammer pr. 1. januar 2008 Børn under to år vaccineret i henhold til det anbefalede vaccinationsprogram samt ændre vaccineret mod influenza (pct.) 2006 Figurer Konsultationer pr. person

5 3.4 Discharges, patients treated and average length of stay Tables a b Patients treated in hospitals* during 2006 by main diagnostic group, per inhabitants (crude rates) Patients treated in hospitals* during 2006 by main diagnostic group, per inhabitants (age standardized) Average length of stay in hospitals* by main diagnostic group a Discharges from hospitals* by main diagnostic group, per inhabitants (crude rates) b Discharges from hospitals* by main diagnostic group, per inhabitants (age standardized) Discharges, patients treated and average length of stay in hospital* for malignant neoplasm of breast, women Discharges, patients treated and average length of stay in hospital* for malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung Discharges, patients treated and average length of stay in hospital* for acute myocardial infarction Udskrivninger, patienter behandlet og gennemsnitlig liggetid Tabeller Patienter behandlet ved sygehuse* i løbet af 2006, efter hoveddiagnosegrupper, pr indbyggere (crude rates) Patienter behandlet ved sygehuse* i løbet af 2006, efter hoveddiagnosegrupper, pr indbyggere (alders standardiseret) Gennemsnitlig liggetid ved sygehuse* efter hoveddiagnosegrupper 2006 Udskrivninger fra sygehuse* efter hoveddiagnosegrupper, pr indbyggere (crude rates) 2006 Udskrivninger fra sygehuse* efter hoveddiagnosegrupper, pr indbyggere (alders standardiseret) 2006 Udskrivninger, patienter behandlet og gennemsnitlig liggetid ved sygehuse* for kræft i bryst, kvinder 2006 Udskrivninger, patienter behandlet og gennemsnitlig liggetid ved sygehuse* for kræft i tracheae, bronkie og lunge 2006 Udskrivninger, patienter behandlet og gennemsnitlig liggetid ved sygehuse* for akut hjerteinfarkt

6 3.4.7 Discharges, patients treated and average length of stay in hospital* for cerebrovascular diseases Discharges, patients treated and average length of stay in hospital* for chronic obstructive pulmonary disease and bronchiectasis Discharges, patients treated and average length of stay in hospital* for asthma Discharges, patients treated and average length of stay in hospital* for intervertebral disc disorders Discharges, patients treated and average length of stay in hospital* for fracture of femur Discharges, patients treated and average length of stay in hospital* for alcoholic liver disease Discharges, patients treated and average length of stay in hospital* for other diseases of liver 2006 Figures Discharges from hospitals and treatment during the year for diseases of the circulatory system, per inhabitants Discharges from hospitals and treatment during the year for diseases of the digestive system, per inhabitants Udskrivninger, patienter behandlet og gennemsnitlig liggetid ved sygehuse* for karsygdomme i hjerne 2006 Udskrivninger, patienter behandlet og gennemsnitlig liggetid ved sygehuse* for bronkit, emfysem og anden obstruktiv lungesygdom 2006 Udskrivninger, patienter behandlet og gennemsnitlig liggetid ved sygehuse* for astma 2006 Udskrivninger, patienter behandlet og gennemsnitlig liggetid ved sygehuse* for diskusprolaps i halsens ryghvirvler og andre ryghvirvler 2006 Udskrivninger, patienter behandlet og gennemsnitlig liggetid ved sygehuse* for brud af lår 2006 Udskrivninger, patienter behandlet og gennemsnitlig liggetid ved sygehuse* for alkoholisk leversygdom 2006 Udskrivninger, patienter behandlet og gennemsnitlig liggetid ved sygehuse* for ikkealkoholisk leversygdom 2006 Figurer Udskrivninger og patienter behandlet i løbet af året for sygdomme i kredsløbsorganer, pr indbyggere Udskrivninger og patienter behandlet for sygdomme i fordøjelsessystemet, pr indbyggere

7 3.4.3 Discharges from hospitals and patients treated during the year for neoplasms, per inhabitants Udskrivninger og patienter behandlet for ondartede svulster, pr indbyggere Surgical procedures 3.5 Kirurgiske indgreb Tables Sixteen major surgical procedure groups, total numbers a Sixteen major surgical procedure groups, per inhabitants b Sixteen major surgical procedure groups, age standardized rates per inhabitors Fifteen surgical procedures partly carried out as day surgery in hospitals Surgical procedures in connection with cancer diagnoses, total and per inhabitants Disc operations by sex and age Partial and total thyroid excision by sex and age Cataract surgery by sex and age Coronary anastomosis surgery by sex and age Percutaneous expansion of the coronary artery (PTCA) by sex and age Excision of mammary gland by age, women Mastectomy, women, by age 2006 Tabeller Seksten store operationsgrupper, i alt 2006 Seksten store operationsgrupper, pr indbyggere 2006 Seksten store operationsgrupper, aldersstandardiseret rater pr indbyggere 2006 Femten kirurgiske indgreb, der delvist gennemføres som dagkirurgi på sygehuse 2006 Operationer i forbindelse med kræftdiagnoser, i alt og pr indbyggere 2006 Disk-operationer fordelt på køn og alder 2006 Resektion af thyreoidea, fordelt på køn og alder 2006 Kataraktoperationer, efter køn og alder 2006 Coronaranastomoser efter køn og alder 2006 Perkutan coronar angiplastik (PTCA) efter køn og alder 2006 Resektion af mammae, kvinder, fordelt på alder 2006 Ablatio mammae, kvinder, fordelt på alder

8 Appendectomy by sex and age Cholesystectomy by sex and age Kidney transplants by sex and age Prostatectomy, transurethral procedures and open prostatectomy men by age Hysterectomy (including supravaginal hysterectomy and exenteration of pelvis) women by age Caesarean section, by age, women Hip replacement by sex and age 2006 Figures PTCA and coronary anastomosis surgery, crude rates and age standardized rates per inhabitants Hip replacement per inhabitants Hip replacement per inhabitants Accidents and self-inflicted injury Tables Discharges from hospitals after treatment for injuries per inhabitants by sex 2006 Appendektomi fordelt på køn og alder 2006 Kolecystectomi fordelt på køn og alder 2006 Nyretransplantationer, fordelt på køn og alder 2006 Transurethral resektion af prostata og åben prostatektomi, mænd fordelt på alder 2006 Hysterektomi (inkl. supravaginal hysterektomi og bækkeneksentration), kvinder fordelt på alder 2006 Kejsersnit, kvinder fordelt på alder 2006 Hofteledplastik fordelt på køn og alder 2006 Figurer PTCA og Coronaranastomoser, summariske rater og alderstandardiserede rater pr indbyggere Hofteledsplastik, pr indbyggere Hofteledsplastik, pr indbyggere Ulykker og villet egenskade Tabeller Udskrivninger fra indlæggelser fra sygehuse efter behandling for skader per indbygger og efter køn

9 3.6.2 Discharges from hospitals after treatment for injuries, per inhabitants, by sex and age 2006 Udskrivninger fra indlæggelse på sygehuse efter behandling for skader, pr indbyggere efter køn og alder Consumption of medicinal products in the Nordic countries Tables Sales of medicinal products in total, DDD/1 000 inhabitants/day by ATC-group, Sales of drugs for acidrelated disorders (ATCgroup A02), DDD/1 000 inhabitants/day Sales of antiobesity preparations, excl. dietary products (ATC-group A08), DDD/1 000 inhabitants/day Sales of drugs used in diabetes (ATC-group A10), DDD/1 000 inhabitants/day Sales of platelet aggregation inhibitors excl. heparin (ATC/group B01AC), DDD/1 000 inhabitans/day, Sales of drugs for cardiac therapy (ATC group C01), DDD/1 000 inhabitants/day, Sales of cardiovascular drugs (ATC-group C02, C03, C07, C08, C09), DDD/1 000 inhabitants/day, Legemidelforbruket i Norden Tabeller Salg af legemidler i alt i DDD/1 000 innbyggere/døgn fordelt på ATCgrupper, 2007 Salg av midler mot syrerelaterte lidelser (ATCgruppe A02), DDD/ innbyggere/døgn Salg av midler mot fedme (ATC-gruppe A08), DDD/1 000 innbyggere/døgn Salg av diabetesmidler (ATC-gruppe A10), DDD/1 000 innbyggere/døgn Salg av blodplateaggregations-hemmere ekskl. heparin (ATC-gruppe B01AC), DDD/1 000 innbyggere/døgn Salg av legemidler til hjerteterapi (ATC-gruppe C01), DDD/1 000 innbyggere/døgn Salg av kardiovaskulære legemidler (ATC-gruppe C02, C03, C07, C08, C09), DDD/1 000 innbyggere/døgn

10 3.7.8 Sales of lipid modifying agents (ATC-group C10A), DDD/1 000 inhabitants/day, Sales of oestrogens and oestrogens in combination with progestogens (ATC group G03C and G03F), DDD/1 000 inhabitants/day Sales of drugs used in erectile dysfunction (ATC group G04BE), DDD/1 000 men/day Sales of antibacterials for systemic use (ATC-group J01), DDD/1 000 inhabitants/day, Sales of non-steroid antiinflammatory and antirheumatic products (NSAID) and other analgesics (ATCgroup, M01A, N02A and N02B) DDD/1 000 inhabitants/day, Sales of antipsychotics (ATC-group N05A), DDD/1 000 inhabitants/day, Sales of anxiolytics (ATCgroup N05B), DDD/1 000 inhabitants/day, Sales of hypnotics and sedatives (ATC-group N05C). DDD/1 000 inhabitants/day Sales of antidepressants (ATC-group N06A). DDD/1 000 inhabitants/day Salg av lipidmodifiserende midler (ATC-gruppe C10A), DDD/1 000 innbyggere/døgn Salg av østrogener og kombinationer av østrogener og progestogener (ATC-gruppe G03C og G03F), DDD/1 000 innbyggere/døgn Salg av midler mot erektil dysfunksjon (ATC-gruppe G04BE), DDD/1 000 menn/døgn Salg av antibakterielle midler til systemisk brug (ATCgruppe J01), DDD/1 000 innbyggere/døgn Salg av NSAID og andre smertestillende midler (ATC-gruppe, M01A, N02A og N02B), DDD/1 000 innbyggere/døgn Salg av antipsykotiske midler (ATC-gruppe N05A), DDD/1 000 innbyggere/døgn Salg av angstdempende midler (ATC-gruppe N05B), DDD/1 000 innbyggere/døgn Salg av sovemidler og beroligende midler (ATC-gruppe N05). DDD/1 000 innbyggere/døgn Salg av antidepressive midler (ATC-gruppe N06A). DDD/1 000 innbyggere/døgn

11 Sales of anti-dementia drugs (ATC-group N06D). DDD/1 000 inhabitants/day Sales of drugs for obstructive airway diseases (ATCgroup R03). DDD/1 000 inhabitants/day Sales of antihistamines for systemic use (ATC-group R06A). DDD/1 000 inhabitants/day Figures Sales of cardiovascular drugs (ATC-group C), DDD/1 000 inhabitants/day, Sales of antidepressants (ATC-Group N06A), DDD/1 000 inhabitants/day Salg av midler mot demens (ATC-gruppe N06D). DDD/1 000 innbyggere/dag Salg av midler ved obstruktiv lungesykdom (ATC-gruppe R03). DDD/1 000 innbyggere/døgn Salg av antihistaminer til systemisk brug (ATC-gruppe R06A). DDD/1 000 innbyggere/døgn Figurer Salg af legemidler til hjerte og kretsløp (ATC-gruppe C), DDD/1 000 innbyggere/ døgn, Salg af antidepressiver (ATC-gruppe N06A), DDD/1 000 innbyggere/døgn Extra material Supplerende materiale Reference group for Patient Statistics Referencegruppe for patient statistik Discharge data Data for udskrivningerne Shortlist for discharges Kortliste for udskrivninger Surgery data Data for kirugi Shortlist for surgery Kortliste for kirugi The Nordic Cancer Union Den nordiske cancerunion 109

12 Introduction This chapter begins with a description of a number of diseases that can be related to the lifestyle and social behaviour of people in the population, followed by data on the incidence of cancer. This is followed by a presentation of data on treatment provided outside hospitals and in hospitals, according to diagnostic group and for common surgical procedures. Following this, data on admissions to hospitals due to accidents are presented. Finally data on consumption of medicinal products are presented. Indledning I dette kapitel omtales først et antal sygdomme der kan relateres til befolkningens livsstil/sociale adfærd, efterfulgt af forekomsten af nye tilfælde af cancer. Herefter belyses den behandling der gives uden for sygehusene, efterfulgt af en belysning af behandling ved sygehusene fordelt på diagnosegrupper og ved vigtige kirurgiske indgreb. Herefter omtales ulykkesforekomst og personer indlagt på sygehuse på grund af ulykker. Til sidst omtales medicinforbruget. 3.1 Diseases related to lifestyle This section deals with a number of diseases that can be related to the lifestyle and social behaviour of people in the population, and that can be treated either outside hospitals or in hospitals. 3.1 Sygdomme relateret til livsstil I dette afsnit belyses et antal sygdomme som kan henføres til befolkningernes livsstil/sociale adfærd og som enten behandles uden for sygehusene og/eller inden for sygehusene. Although the number of smokers in the Nordic countries has been decreasing during recent years, there continues to be large differences in the number of smokers, both for men and for women and some differences between countries. Among other things, this pattern of behaviour is reflected in the incidence of lung cancer, as shown in Figure 3.1.1, The rates reflect behaviour several years previously : Nicotine in various pharma- Table cological formulations (N07BA01) is used to alleviate withdrawal symptoms and to help in smoking cessation. In all Nordic countries it belongs to the ten best selling substances calculated in terms of pharmacy retail prices. In Ice- Bupropion (N07BA02), originally land the consumption is at least three times higher than in the other countries. an Selvom antallet af rygere i de senere år er faldende i de nordiske lande, er der dog fortsat store forskelle i antallet af rygere, både hos mænd og kvinder og en vis forskel mellem landene. Dette adfærdsmønster afspejler sig blandt andet i forekomsten af nye tilfælde af lungecancer som det fremgår af figur 3.1.1, hvor raterne dog afspejler adfærd flere år tilbage. Tabel Nikotin i forskellige administrationsformer (N07BA01) bruges til at lindre abstinenser og til at hjælpe ved rygestop. I alle de nordiske lande ligger nikotin blandt de ti bedst sælgende stoffer opgjort i apotekernes udsalgspriser. I Island er forbruget mindst tre gange højere end i de andre lande. Bupropion (N07BA02), der oprindelig 110

13 antidepressant but introduced in 2000 to help smoking cessation, has a very small use in all countries. With regard to alcohol consumption, the statistics are inadequate, as the available data are based on sales figures. These figures indicate that the largest consumption/sales are to be found in Denmark and Greenland, followed by Finland, whereas consumption/sales in the other countries is at about the same level. Accordingly, the number of treatment periods/discharges from hospital for alcoholic liver diseases is highest in Denmark and Finland. var et antidepressiva, blev i 2000 lanceret som hjælpemiddel ved rygestop. Lægemidlet bruges meget lidt i alle landene. Når det gælder forbruget af alkohol er statistikken mangelfuld, idet de tilgænge- lige data er hentet fra varestatistikken. Heraf fremgår det at det største forbrug/salg findes i Danmark og Grønland efterfulgt af Finland mens forbruget nogenlunde er på samme niveau i de øvrige lande. Tilsvarende findes der også fleste behandlingsperioder/udskrivninger for alkoholiske leversygdomme i Danmark og Finland. This publication has previously included Der er tidligere i denne publikation meddata on the occurrence of hepatitis B and taget data for forekomst af hepatitis B og C, but as the information from the different countries is not comparable, this sammenlignelige udgår denne tabel. C, men da landenes oplysninger ikke er table has been left out. The number of diagnosed cases of tubera Diagnostiserede tilfælde af tuberkulose culosis is relatively stable in the Nordic er relativt stabil i de nordiske lande med Countries, with the exception of undtaglse af Grønland, hvor der har marked Greenland, where there has been været en markant stigning. increase. The incidence of HIV infection is relatively stable, with the highest incidence in Denmark and the lowest in Finland. The Forekomsten af HIV smitte ligger relativt stabil med de højeste forekomster i Dan- mark og de laveste i Finland. trend is related to new methods of treatment. Udviklingen skal ses i sammenhæng med Because of these new methods, in- de nye behandlingsmetoder der fected people have a longer period with medfører en længere periode med HIV HIV infection, and therefore a longer time infektion og derfor længere tid inden der before AIDS is established. This gives a konstateres AIDS. Dette giver flere greater number of potential carriers with potentielle smittebærere med risiko for at the risk of infecting other people. smitte andre. Without doubt, chlamydia infection is the most common sexually transmitted disease in the Nordic countries. It is also the most common cause of infertility among women. There are some differences between the countries, but Chlamydiainfektion er helt givet den hyppigst forekommende blandt de seksuelt overførte sygdomme i de nordiske lande, og det er samtidig den almindeligste årsag til infertilitet hos kvinder. Der er en vis forskel mellem landene hvor Grønland 111

14 Greenland is radically different. The dis- ease is often without symptoms, and is therefore probably under reported. A marked fall in the incidence of the traditional sexually transmitted diseases, gonorrhoea and syphilis, has been seen in all countries over the last 20 years. However, there are certain notable exceptions, with Greenland being radically different from the other countries. For de traditionelle kønssygdomme, gonorré og syfilis, er der - målt over en 20- års periode - sket en markant nedgang i alle lande. Der er dog visse iøjnefaldende forskelle, hvor Grønland skiller sig helt ud fra de øvrige lande. The proportion of people who are over- weight is an increasing problem in the Nordic countries. The proportion is highest in Greenland and lowest in Nor- way. dog skiller sig helt ud fra de øvrige lande. Sygdommen er ofte asymptomatisk, og derfor angivligt underrapporteret. Andelen af personer der er overvægtige er et stigende problem i de nordiske lande. Der er flest overvægtige i Grønland og færrest i Norge. 112

15 Table Percentage of daily smokers by sex 2006 Daglige rygere procentvis efter køn 2006 Denmark 1) Faroe Islands Finland Iceland Norway Sweden Age Alder Smoking men as a percentage of men in the age group Mænd, rygere, i pct. af mænd i aldersgruppen Smoking women as a percentage of women in the age group Kvinder, rygere, i pct. af kvinder i aldersgruppen = = 2005 Sources: Kilder: D: National Board of Health; FI: The National Council for Prevention; F: National Public Health Institute; I: Public Health Institute of Iceland; N: National Directorate for Health and Social Welfare; S: Statistics Sweden Table Sales of drugs used for nicotine dependence (ATC-group N07B), DDD/1 000 inhabitants/day, Salg af midler mod nikotinafhængighed (ATC-gruppe N07B), DDD/1 000 indbyggere/døgn Denmark Faroe Greenland Finland Åland Iceland Norway Sweden Islands N07BA01 Nicotine Nicotin N07BA02 Bupropion Bupropion

16 Figure Rates for new cases of lung cancer per inhabitants Rater for nye tilfælde af lungecancer pr indbyggere Per Men Women Denmark Faroe Islands Finland Iceland Norway Sweden Source: Kilde: Tables and Tabel og

17 Figure Percentage of daily smokers by sex Daglige rygere procentvis efter køn Per cent Men Women Per cent Denmark Faroe Islands Finland Iceland Norway Sweden Denmark Faroe Islands Finland Iceland Norway Sweden Sources: OECD, for 2001, 2002 and Other years Table Faroes Islands: Statistics Faroe Islands. Table Sales of alcoholic beverages in litres of 100 per cent pure alcohol per capita aged 15 years and over Salg af alkoholiske drikke i liter 100 pct. ren alkohol pr. indbygger 15 år og derover Denmark Faroe Greenland Finland Åland Iceland Norway Sweden Islands Sources: Kilder: D, FI, G, I, N: The central statistical bureaus D, FI, G, I, N: De statistiske centralbureauer F & Å: STAKES; S: National Institute of Public Health 115

18 Figure Sales of alcoholic beverages in litres of 100 per cent pure alcohol per capita aged 15 years and over 1995, 2000 and 2006 Salg af alkoholiske drikke i liter 100 pct. ren alkohol pr. indbygger 15 år og derover 1995, 2000 og 2006 Litres Sources: Kilder: Denmark Faroe Islands Greenland Finland Åland Iceland Norway Sweden D, FI, G, I, N: The central statistical bureaus D, FI, G, I, N: De statistiske centralbureauer F & Å: STAKES; S: National Institute of Public Health Table Overview of BMI (body mass index), obesity rate, population aged 15+ Oversigt over BMI, fedme rate, indbyggere i alderen 15 år og opefter D enmark Greenlan d Finland 1) Iceland Norway 2) Sweden Proportion of people with BMI > 30 Andel personer med BMI > Self-reported BMI from interviews 1 Selvrapporteret BMI i interview 2 Self-reported heigth and weight 2 Selvrapporteret højde og vægt Source: Report: Quality Mapping in the Health Service. Report by the Nordic Council of Ministers Working Group 116

19 Figure Patients treated in somatic hospitals for alcoholic liver disease per inhabitants 2006 Patienter behandlet på somatiske sygehuse for alkoholisk leversygdom pr indbyggere 2006 Per Denmark Finland Iceland Norway Sweden 2 Men 8 8 Women Sources: Kilder: D: National Board of Health; FI: Ministry of Health; F: STAKES; I: Directorate of Health; N: Norwegian Patient Register; S: National Board of Health and Welfare Table Diagnosed cases of tuberculosis per inhabitants Diagnosticerede tilfælde af tuberkulose pr indbyggere Denmark Faroe Greenland Finland Åland Iceland Norway 1) Sweden 1) Islands Men M+W Mænd Women Kvinder Including relapses 1 Inklusive tilbagefald Sources: Kilder: D: Statens Seruminstitut; FI: Chief Medical Officer; G: Chief Medical Officer; F & Å: National Public Health Institute; I: Directorate of Health; N: Norwegian Institute of Public Health; S: Swedish Institute for Infectious Disease Control 117

20 Table Confirmed new cases of HIV Påviste nye tilfælde af HIV Denmark Faroe Islands Greenland Finland Of which Åland Iceland Norway Sweden Men Mænd Women Kvinder Total I alt Sources: Kilder: See Table Se tabel Figure Confirmed new cases of HIV per inhabitants Påviste nye tilfælde af HIV per indbyggere Per Denmark Finland Iceland Norway Sweden Sources: Kilder: See Table Se tabel Table Notified cases of gonorrhoea and syphilis per inhabitants aged 15 years and over 2006 Anmeldte ti lfælde af gonorré og syfilis pr indbyggere 15 år og derover 2006 Denmark Faroe Islands Greenland Finland Åland Iceland Norway Sweden Gonorrhoea Gonorré Men Women Total Syphilis Syfilis Men Women Total Sources: See Table Kilder: Se table

21 Table Diagnosed cases of chlamydia per inhabitants Diagnosticerede tilfælde af chlamydia pr indbyggere Denmark Faroe Greenland Finland Åland Iceland 1) Norway Sweden 2,3) Islands Men Mænd Women Kvinder Men and women Mænd og kvinder Notified cases. Since 1997 cases verified by laboratories. The total includes those with missing data about gender 2 A mutant chlamydia gene, which is not detected in Abbot s test system, has been identified in the county of Halland, and has become distributed over a wide area. Cases in 2006 (and probably in 2005) are underreported in most of the counties because of problems associated with diagnosis of chlamydia. Source: Swedish Institute for Infectious Disease Control 3 For 2005, gender is not known for 45 people 1 Anmeldte tilfælde. Fra 1997 er det tilfælde der er verificeret via laboratorier. Totalen inkluderer dem med uoplyst køn 2 Et muteret klamydiagen, som ikke bliver opdaget i Abbots testsystem, er opdaget i landstinget i Halland og har formentligt større geografisk spredning. Det rapporterede antal i 2006 (og sandsynligvis også 2005) er underrapporteret i størstedelen af landstingene på grund af problemer med klamydiadiagnostikken. Kilde: Smittskyddsinstitutet 3 For 2005 er kønnet ukendt for 45 personer Sources: Kilder: See Table Se tabel

22 3.2 Cancer 3.2 Cancersygdomme The Nordic countries have populationbased cancer registers with centralized coding and classification. However, the coding is not centralized in Sweden. De nordiske lande har befolkningsbaserede cancerregistre med centraliseret kodning og klassifikation. Kodningen er dog ikke centraliseret i Sverige. Both external and internal factors that produce changes in the DNA material can cause cancer. Stimulants, foodstuffs, exposure to occupational hazards and factors in the environment have been shown to be cancer inducing. The incidence of cancer increases with increasing age. Cancer is rare before the age of 30, where the incidence is 300 cases per inhabitants. At the age of 70, the incidence is approximately cases per inhabitants. The annual number of cases of cancer is increasing in all the Nordic countries, and this trend remains after adjusting for differences in the size and age structure of the population. Årsagerne til kræft er både ydre og indre faktorer, som medfører ændringer i arve- massen. Nydelsesmidler, kostfaktorer, visse erhvervseksponeringer og faktorer i miljøet, har vist sig at være kræftfremkaldende. Kræftforekomsten øges med stigende alder, og kræft er en sjælden sygdom før 30-års-alderen, hvor incidensen når 300 tilfælde per indbyggere. Ved 70-års-alderen er det tilsvarende tal omkring tilfælde per indbyggere. Det årlige antal kræfttilfælde øges i samtlige nordiske lande, og denne tendens er stadig til stede, når der korrigeres for forskelle i befolkningsstørrelserne og alderssammensætningen. The trend for cancer diseases in the Nordic countries remains analogous for most forms of cancer, but there are interesting differences. In general, the number of cases has increased with time, with a few exceptions of decreasing incidence such as cancer of the stomach. The decrease in the incidence of cancer of the cervix in the Nordic countries is related to the public screening programmes to detect precancerous lesions and early lesions, and the ensuing treatment. Udviklingen i kræftsygdommene i de nordiske lande er analog for de fleste kræftformer, men der er interessante forskelle. Generelt er antallet af kræfttilfælde gennem tiden øget, med få undtagelser hvor forekomsten er faldende. Det gælder blandt andet for kræft i mavesækken Forekomsten af livmoderhalskræft i de nordiske lande, skal ses i sammenhæng med befolkningsbaseret screening for forstadier og tidlig kræft, og disses behandling. The incidence of breast cancer, cancer of the prostate and colorectal cancer is increasing in almost all countries. Dietary factors are probably significant for this development, but for cancer of the breast and prostate, hormonal factors also play Bryst- og prostatacancer samt colorektal cancer stiger i næsten alle lande. Kostfaktorer er formentlig af væsentlig betydning for denne udvikling, men for bryst- og prostatacancer spiller hormonelle faktorer også en vigtig rolle. Fore- 120

23 an important role. The incidence of cancer of the testis is again increasing in most of the countries. The incidence of tobaccorelated cancers, such as lung cancer, is high in all the countries. However, the incidence of lung cancer among men is decreasing. komsten af testikelkræft er igen stigende i de fleste af landene. Forekomsten af tobaksrelaterede kræftformer, såsom lungecancer er høje i alle landene. Det skal dog bemærkes, at lungekræft blandt mænd er faldende. 121

24 Table a New cases of cancer per inhabitants, men Nye tilfælde af cancer pr indbyggere, mænd Total* I alt* C62 Testis Testikler C61 Prostate Prostata C16 Stomach Mave C18-21 Colon and rectum Tyktarm og endetarm C25 Pancreas Pancreas C33-34 Lungs Lunger C43 Melanoma of the skin Melanom i hud Denmark 1) Faroe Islands 2) Greenland Finland Åland Iceland Norway Sweden Numbers refer to ICD-10. * The total covers chapter C, except C44 and C46.0. Including D09.0, D32, D33, D41.4, D42 and D43 Totalen dækker kapitel C, undtagen C44 og C46.0. Inkludere D09.0, D32, D33, D41.4, D42 og D43 1 Figures for 2003 and 2004 are preliminary 2 Based on 5 year average discharges from the patient register og 2004 er foreløbige tal 2 Baseret på udskrivninger for 5 års gennemsnit fra patientregisteret Sources: Kilder: The cancer registers in the Nordic countries De nordiske cancerregistre G: Danish Cancer Society 122

25 Table b New cases of cancer age standardized per men (Nordic population 2000) Nye tilfælde af cancer alderstandardiserede rater, pr mænd (Nordisk befolkning 2000) Total* I alt* C62 Testis Testikler C61 Prostate Prostata C16 Stomach Mave C18-21 Colon and rectum Tyktarm og endetarm C25 Pancreas Pancreas C33-34 Lungs Lunger C43 Melanoma of the skin Melanom i hud Denmark 1) Faroe Islands 2) Greenland Finland Åland Iceland Norway Sweden Numbers refer to ICD-10. * The total covers chapter C, except C44 and C46.0. Including D09.0, D32, D33, D41.4, D42 and D43 Totalen dækker kapitel C, undtagen C44 og C46.0. Inkludere D09.0, D32, D33, D41.4, D42 og D43 1 Figures for 2003 and 2004 are preliminary 2 Based on 5 year average discharges from the patient register og 2004 er foreløbige tal 2 Baseret på udskrivninger for 5 års gennemsnit fra patientregisteret Sources: Kilder: The cancer registers in the Nordic countries De nordiske cancerregistre G: Danish Cancer Society 123

26 Table a New cases of cancer per inhabitants, women Nye tilfælde af cancer pr indbyggere, kvinder Total* I alt* C50 Breast Bryst C53 Cervix uteri Livmoderhals C16 Stomach Mave C18-21 Colon and rectum Tyktarm og endetarm C25 Pancreas Pancreas C33-34 Lungs Lunger C43 Melanoma of the skin Melanom i hud Denmark 1) Faroe Islands 2) Greenland Finland Åland Iceland Norway Sweden Numbers refer to ICD-10. * The total covers chapter C, except C44 and C46.0. Including D09.0, D32, D33, D41.4, D42 and D43 Totalen dækker kapitel C, undtagen C44 og C46.0. Inkludere D09.0, D32, D33, D41.4, D42 og D43 1 Figures for 2003 and 2004 are preliminary 2 Based on 5 year average discharges from the patient register og 2004 er foreløbige tal 2 Baseret på udskrivninger for 5 års gennemsnit fra patientregisteret Sources: Kilder: The cancer registers in the Nordic countries De nordiske cancerregistre G: Danish Cancer Society 124

27 Table b New cases of cancer age standardized, per women (Nordic population 2000) Nye tilfælde af cancer alderstandardiserede rater, pr kvinder (Nordisk befolkning 2000) Total* I alt* C50 Breast Bryst C53 Cervix uteri Livmoderhals C16 Stomach Mave C18-21 Colon and rectum Tyktarm og endetarm C25 Pancreas Pancreas C33-34 Lungs Lunger C43 Melanoma of the skin Melanom i hud Denmark 1) Faroe Islands 2) Greenland Finland Åland Iceland Norway Sweden Numbers refer to ICD-10. * The total covers chapter C, except C44 and C46.0. Including D09.0, D32, D33, D41.4, D42 and D43 Totalen dækker kapitel C, undtagen C44 og C46.0. Inkludere D09.0, D32, D33, D41.4, D42 og D43 1 Figures for 2003 and 2004 are preliminary 2 Based on 5 year average discharges from the patient register og 2004er foreløbige tal 2 Baseret på udskrivninger for 5 års gennemsnit fra patientregisteret Sources: Kilder: The cancer registers in the Nordic countries De nordiske cancerregistre G: Danish Cancer Society 125

28 Table New cases of leukemia per inhabitants, 0-14 year-olds Nye tilfælde af leukæmi pr indbyggere, 0-14-årige Denmark 1) Finland Iceland 2) Norway Sweden Boys Drenge Girls Piger Total I alt The table covers the numbers C91-C95 in ICD = 2003 and 2006 = 2004 are preliminary figures 2 Only five year averages are presented = average , 2006 = average Tabellen dækker numrene C91-C95 i ICD = 2003 og 2006 = 2004 er foreløbige tal 2 Kun femårs gennemsnit præsenteres = gennemnit , 2006 = gennemsnit Sources: Kilder: The cancer registers in the Nordic countries De nordiske cancerregistre G: Danish Cancer Society Table New cases of cancer of the colon and rectum per inhabitants Nye tilfælde af cancer i tyktar m og endetarm pr indbyggere Denmar Faroe Islands Greenland Finland Iceland Norway Sweden Men Mænd Age Alder Women Kvinder Age Ald er The table covers the numbers C18-21 in ICD-10 Tabellen dækker numrene C18-21 i ICD-10 k 1) 1 Premilinary figures 1 Foreløbige tal Sources: Kilder: 126 The cancer registers in the Nordic countries De nordiske cancerregistre G: Danish Cancer Society

29 Table New cases of lung cancer per inhabitants Nye tilfælde af lungecancer pr indbyggere Denmark 1) Faroe Islands Greenland Finland Iceland Norway Sweden Men Mænd Age Alder Women Kvinder Age Alder Prelimilary figures 1 Foreløbige tal The table covers the numbers C33-34 in ICD-10 Tabellen dækker numrene C33-34 i ICD-10 Sources: Kilder: The cancer registers in the Nordic countries De nordiske cancerregistre G: Danish Cancer Society Table New cases of cancer of the cervix uteri per women Nye tilfælde af livmoderhalscancer pr kvinder Denmark 1) Faroe Greenland Finland Iceland Norway Sweden Islands Age Alder Preliminary figures 1 Foreløbige tal The table covers the number C53 in ICD-10 Tabellen dækker numrene C53 i ICD-10 Sources: Kilder: The cancer registers in the Nordic countries De nordiske cancerregistre G: Danish Cancer Society 127

30 Table New cases of cancer of the testis per men Nye tilfælde af testikelcancer pr mænd Denmark 1) Faroe Islands Greenland Finland Iceland Norway Sweden Age Alder Premilinary figures 1 Foreløbige tal The table covers the number C62 in ICD-10 Tabellen dækker nummer C62 i ICD-10 Sources: Kilder: The cancer registers in the Nordic countries De nordiske cancerregistre G: Danish Cancer Society Table New cases of melanoma of the skin per inhabitants Nye tilfælde af melanom i hud pr indbyggere Denmark 1) Faroe Finland Iceland Norway Sweden Islands Men Mænd Age Alder Women Kvinder Age Alder Premilinary figures 1 Foreløbige tal The table covers the number C43 in ICD-10 Tabellen dækker nummer C43 i ICD-10 Sources: Kilder: The cancer registers in the Nordic countries De nordiske cancerregistre G: Danish Cancer Society 128

31 Figure New cases of cancer crude rates and age standardized rates per inhabitants Nye tilfælde af cancer summariske rater og aldersstandardiserede rater pr indbyggere Crude rates Men 7000 Age standardized Crude rates Women Age standardized Denmark Finland Iceland Norway Sweden Age-standardized by the Nordic population 2000 Aldersstandardiseret med den nordiske befolkning 2000 NB Sources: Kilder: The figures for Iceland are 3-year averages De islandske tal er treårs gennemsnit The Nordic Cancer Union Den nordiske cancerunion 129

32 Figure New cases of prostate cancer crude rates and age standardized rates per inhabitants Nye tilfælde af prostatacancer summariske rater og aldersstandardiserede rater pr indbyggere Crude rates 2400 Age standardized Denmark Finland Iceland Norway Sweden Age-standardized by the Nordic population 2000 Aldersstandardiseret med den nordiske befolkning 2000 Sources: Kilder: See Table b Se tabel b The figures for Iceland are 3-year averages De islandske tal er treårs gennemsnit Figure New cases of breast cancer crude rates and age standardized rates per inhabitants Nye tilfælde af brystcancer summariske rater og aldersstandardiserede rater pr indbyggere Crude rates 1600 Age standardized Denmark Finland Iceland Norway Sweden Age-standardized by the Nordic population 2000 Aldersstandardiseret med den nordiske befolkning 2000 Sources: See Table b The figures for Iceland are 3-year averages Kilder: Se tabel b De islandske tal er treårs gennemsnit 130

Population and fertility Befolkning og fertilitet

Population and fertility Befolkning og fertilitet POPULATION AND FERTILITY CHAPTER II Population and fertility Befolkning og fertilitet Introduction Indledning 74 Population and population trends Befolkning og befolkningsudvikling 74 Fertility, births,

Læs mere

Population and fertility Befolkning og fertilitet

Population and fertility Befolkning og fertilitet POPULATION AND FERTILITY CHAPTER II Population and fertility Befolkning og fertilitet Introduction Indledning 73 Population and population trends Befolkning og befolkningsudvikling 73 Fertility, births,

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2008-09 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

Table 3.4.3.d Average length of stay per discharge (in days) by main diagnosis. Both sexes

Table 3.4.3.d Average length of stay per discharge (in days) by main diagnosis. Both sexes Table 3.4.3.d Average length of stay per discharge (in days) by main diagnosis. Both sexes Denmark Faroe Islands Finland Åland I Main diagnosis ICD-10 code 2009 2003-07 2009 2005-09 Certain infectious

Læs mere

Table 3.4.3.A Average length of stay per discharge (in days) by main diagnosis. Both sexes

Table 3.4.3.A Average length of stay per discharge (in days) by main diagnosis. Both sexes Table 3.4.3.A Average length of stay per discharge (in days) by main diagnosis. Both sexes Denmark Faroe Finland Åland Islands Main diagnosis ICD-10 code 2006 2003-07 2008 2004-08 I Certain infectious

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2005-07 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Vælg layout/design Nyt dias Fremhæv et eller flere ord i overskriften Bold Vis hjælpelinjer som hjælp ved placering af objekter

Vælg layout/design Nyt dias Fremhæv et eller flere ord i overskriften Bold Vis hjælpelinjer som hjælp ved placering af objekter Knud Juel Causes of social inequality Determinants of illness 80 Life expectancy in Denmark (years) 70 60 Women Men 50 40 30 1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995

Læs mere

Mortality and causes of death Dødelighed og dødsårsager

Mortality and causes of death Dødelighed og dødsårsager MORTALITY AND CAUSES OF DEATH CHAPTER IV Mortality and causes of death Dødelighed og dødsårsager Extra Materials European short list for causes of death Data from the European short list for causes of

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Kapitel. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inuit Kalaallit Nunaanni najugallit toqusunut uppernarsaataat takkuttut ingerlaavartumik nalunaarsortarpai eqqortumillu allassimanissaat

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred

Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred Temadag om danske sundhedsregistre 28 juni 2012 Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred Henrik Brønnum-Hansen

Læs mere

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2 Sundhed Danskernes middellevetid er steget Middellevetiden anvendes ofte som mål for en befolknings sundhedstilstand. I Danmark har middellevetiden gennem en periode været stagnerende, men siden midten

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME.

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME. Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME. Børnesygdomme Embedslægeinstitutionen har i 21 ikke modtaget anmeldelser vedrørende anmeldelsespligtige børnesygdomme. Meningitis/sepsis Der blev anmeldt 2 tilfælde af purulent

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

De unges alkoholforbrug er faldende mest markant for unge mænd.

De unges alkoholforbrug er faldende mest markant for unge mænd. 1 UNGE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser unges alkoholvaner i forhold til alkoholforbrug, debutalder, alkoholrelateret sygehuskontakt, alkoholrelateret død og de unges angivelse af negative oplevelser med

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

Kapitel 4. Baggrundstabeller

Kapitel 4. Baggrundstabeller 69 Kapitel 4. Baggrundstabeller Tabel 4.1 Tilskadekomne efter ikke-ulykker fordelt efter skadested Distribution of injured from non-accidents according to place where the injury was sustained. Tabel 4.2

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Sundhedsforholdene på Færøerne

Sundhedsforholdene på Færøerne 1 Sundhedsforholdene på Færøerne (Foredrag holdt på konference 2. og 3. september 2004 på Hotel Tórshavn, Færøerne, vedrørende forskning indenfor social- sundheds- og arbejdsmarkedsforhold i Vestnorden,

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Improved survival of Danish cancer patients 2007-9 compared to patients from earlier periods

Improved survival of Danish cancer patients 2007-9 compared to patients from earlier periods Improved survival of Danish cancer patients 2007-9 compared to patients from earlier periods Hans Henrik Storm, Anne Mette Tranberg Kejs & Gerda Engholm Danish Cancer Society Prevention and Documentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Kræftstatistikdatabasen NORDCAN 1, som er baseret på data fra de nordiske cancerregistre, har en funktion til fremskrivning af

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og fem Regioner, 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden... 7 Region

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet John Brodersen, MD, GP, PhD, lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin IFSV, Københavns Universitet PSA & CRC screening

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

The election 15 November 2005 defined Denmark s 5 new regions and has appointed 98 new municipal administrations down from 271.

The election 15 November 2005 defined Denmark s 5 new regions and has appointed 98 new municipal administrations down from 271. The Danish Municipal and Regional elections Denmark s municipal and regional landscape has changed. The municipal and regional elections on 5 th November 005 resulted in a reduction of 4607 municipal politicians

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg Kommune...

Læs mere

the 7 signs of cancer

the 7 signs of cancer Engelsk See your doctor if you have A Cough OR hoarseness Coughing or hoarseness that does not improve within a month. difficulty swallowing Difficulty swallowing for more than a month. Lumps A lump in

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen Rigshospitalet Forekomst og dødelighed Forekomst: M/K 1,18 Dødelighed: M/K 1,26 Tlf: +45 35454767 - E-mail: svaam@rh.dk & svendaage@madsen.mail.dk 1 Lungekræft-uligheden Mænd i DK har 18 procent større

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse 44 Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse Overlæge lic.med. Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afd. O, OUH I årene 1999-2003 var der i alt 267.596 førstegangshenvendelser efter tilskadekomst

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Novo Nordisk virksomhedscase. Martin Kristiansen

Novo Nordisk virksomhedscase. Martin Kristiansen Novo Nordisk virksomhedscase Martin Kristiansen Et hurtigt blik på Novo Nordisk Ca. 28.000 medarbejdere i 81 lande Verdens førende inden for diabetesbehandling siden 1923 Førende inden for: Blødningsbehandling

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 1995 Helsestatistik for de nordiske lande 1995

Health Statistics in the Nordic Countries 1995 Helsestatistik for de nordiske lande 1995 Health Statistics in the Nordic Countries 1995 Helsestatistik for de nordiske lande 1995 Health Statistics in the Nordic Countries 1995 Helsestatistik for de nordiske lande 1995 Members of the Editoring

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Knud Juel. Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed historie og status. Seminar i NETØK 4. marts 2016

Knud Juel. Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed historie og status. Seminar i NETØK 4. marts 2016 Knud Juel Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed historie og status Seminar i NETØK 4. marts 2016 80 Middellevetid i Danmark (år) 70 60 Kvinder Mænd 50 40 30 1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere