Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)"

Transkript

1 Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret... 3 Borgere med sindslidelse... 3 Udsatte voksne... 3 Borgere med Handicap, rammebelagt... 4 Borgere med handicap, demografi... 4 Tværgående opgaver og administration, service... 4 Anlæg... 5 Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg... 5 Tværgående opgaver og administration, anlæg... 5 Overførsler mv Efterspørgselsstyrede overførsler... 5 Finansposter... 6 Finansposter

2 Oversigtstabel Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr. Bevilling Periodiseret budget Periodens forbrug Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)* Service 1310,5 1219,4 91,1 Børnefamilier med særlige behov 361,2 335,1 26,1 Hjemmeplejen, rammebelagt 4,4 4,8-0,4 Hjemmeplejen, demografireguleret 76,7 73,9 2,8 Borgere med sindslidelse 183,9 138,2 45,7 Udsatte voksne 157,6 165,4-7,8 Borgere med handicap, rammebelagt 59,5 63,3-3,8 Borgere med handicap, demografireguleret 396,7 372,9 23,8 Tværgående opgaver og administration 70,5 65,8 4,7 Anlægsudgifter 0,8 2,8-2,0 Byggeri og modernisering af tilbud 0 1,7-1,7 Tværgående opgaver og administration, anlæg 0,8 1,1-0,3 Anlægsindtægter -5,1 0-5,1 Byggeri og modernisering af tilbud -5,1 0-5,1 Tværgående opgaver og administration, anlæg Overførsler mv. 370,7 408,1-37,4 Efterspørgselsstyrede overførsler 370,7 408,1-37,4 Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7) 0 0,1-0,1 Renter m.v. 0 0,1-0,1 Tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger (HK8) 0,0 193,4-193,4 Langfristede balanceposter ** 0,0 0,0 0 Andre balanceforskydninger 0,0 193,4-193,4 I alt 1676,9 1823,8-133,3 * Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn. ** Hovedfunktionerne 8.32 og Service Tabel 2 Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.) Børnefamilier med særlige behov Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 361,2 335,1 26,1 Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 361,2 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 335,1 mio.kr., svarende til et mindreforbrug på 26,1 mio.kr. I aprilprognosen forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Afvigelsen i 1. kvartalsregnskab og aprilprognosen viser dermed samme tendens. Den primære årsag til, at mindreforbruget er større i 1. kvartalsregnskab end forventningen i aprilprognosen, er periodeforskydninger henover året. Disse forskydninger på i alt 20,9 mio.kr. forventes at udligne sig i den resterende del af året. Hjemmeplejen, rammebelagt Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 4,4 4,8-0,4 2

3 Bevillingsområde Hjemmeplejen, rammebelagt udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 4,4 mio.kr. sammenholdt med et forbrug på 4,8 mio.kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio.kr. I aprilprognosen forventes balance. Afvigelsen i 1. kvartalsregnskab viser ikke samme tendens som i aprilprognosen. Årsagen til dette er periodeforskydninger, som forventes at udligne sig i den resterende del af året. Hjemmeplejen, demografireguleret Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 76,7 73,9 2,8 Bevillingsområde Hjemmeplejen, demografireguleret udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 76,7 mio.kr. sammenholdt med et forbrug på 73,9 mio.kr., svarende til et mindreforbrug på 2,8 mio.kr. I aprilprognosen forventes balance på området. Afvigelsen i 1. kvartalsregnskab viser ikke samme tendens som aprilprognosen. Afvigelsen er et udtryk for periodeforskydninger som forventes at udligne sig i den resterende del af året. Borgere med sindslidelse Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 183,9 138,2 45,7 Bevillingsområde Borgere med sindslidelse udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 183,9 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 138,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 45,7 mio. kr. I aprilprognosen forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Tendensen i 1. kvartalsregnskab og det forventede regnskab pr. april udviser begge et mindreforbrug. Periodiseringen af bevillingsområdet er baseret på forbrugsmønstret i Forbrugsmønstret i 1. kvartal 2015 har vist sig at være anderledes end tilsvarende periode i 2014 på de enkelte hovedaktiviteter. Især på hovedaktiviteterne Døgntilbud til borgere med sindslidelse og Færdigbehandlede patienter har forbrugsmønstret vist sig, at være væsentligt anderledes end tilsvarende periode i Hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med sindslidelse udviser i 1. kvartal et mindreforbrug på 31,8 mio. kr. som relaterer sig til de socialpsykiatriske bocentre. Det er forventningen at aktiviteten for hele året vil udvise et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.. Hovedaktiviteten Færdigbehandlede patienter udviser i 1. kvartalsregnskab et mindreforbrug på 11,9 mio. kr., som primært skyldes, at forvaltningen endnu ikke har modtaget opkrævninger fra Regionen for de færdigbehandlede patienter. Afvigelsen er således et udtryk for periodeforskydninger og forventes at udligne sig i den resterende del af året således, at bevillingsområdet udviser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Udsatte voksne Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 157,6 165,4-7,8 Bevillingsområde Udsatte voksne udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 157,6 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 165,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 7,8 mio. kr. I aprilprognosen forventes et merforbrug på 10,1 mio. kr. Afvigelsen i 1. kvartalsregnskab og aprilprognosen viser samme tendens. Periodiseringen af bevillingsområdet er baseret på forbrugsmønstret i Når merforbruget i 1. kvartalsregnskab er lavere end det forventede regnskab pr. april, skyldes det bl.a., at der, i forhold til tidligere år, har der været en tendens til at enkelte kommuner har været sent ude med at sende regninger vedr. købte pladser. 3

4 Det er generelt forbundet med stor usikkerhed, at benytte forbrugsmønsteret fra det foregående år til at forudsige udviklingen, da der ofte er betydelig variation i, hvordan forbruget forfalder i de enkelte år. Periodeforskydningerne forventes, at udligne sig i den resterende del af Borgere med Handicap, rammebelagt Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 59,5 63,3-3,8 Bevillingsområde Borgere med handicap, rammebelagt udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 59,5 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 63,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,8 mio. kr. I aprilprognosen forventes tilnærmelsesvis balance. Forskellen mellem 1. kvartalsregnskab og det forventede regnskab pr. april skyldes primært periodeforskydninger vedr. udgifter til BPA-ordningen (borgerstyret personlig assistance). Hovedaktiviteten foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem, herunder BPAordningen udviser et merforbrug på 4,2 mio. kr. Det er forventningen, at aktiviteten for hele året vil udvise balance. Forbrugsmønstret på BPA ordningen er ustabilt, da det er afhængigt af tilsendelse af regninger fra eksterne leverandører samt refusion fra Regionen. Merforbruget skyldes således periodeforskydninger og forventes at udjævne sig i løbet af den resterende del af året for så at følge forventningen i aprilprognosen. Borgere med handicap, demografi Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 396,7 372,9 23,8 Bevillingsområde Borgere med handicap, demografi udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 396,7 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 372,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. I aprilprognosen forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Forskellen mellem 1. kvartalsregnskab og det forventede regnskab pr. april skyldes primært hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med handicap som i 1. kvartalsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 31,7 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug i aprilprognosen på 3,9 mio. kr. Forbrugsmønstret på købte pladser på botilbudsområdet er ustabilt, da det er afhængigt af tilsendelse af regninger til og fra andre kommuner. Mindreforbruget skyldes således periodeforskydninger og forventes at udjævne sig i løbet af den resterende del af året for så at følge forventningen i aprilprognosen. Tværgående opgaver og administration, service Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 70,5 65,8 4,7 Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, service udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 70,5 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 65,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. I aprilprognosen forventes balance. Den primære årsag til afvigelsen fra den forventede balance i aprilprognosen skyldes periodeforskydning henover året. Periodiseringen af bevillingsområdet er baseret på forbrugsmønstret i Særligt forbrugsmønstret vedrørende udgifter til bygninger samt akkreditering viser sig at være anderledes end 4

5 tilsvarende periode i Periodeforskydningen forventes udjævnet i den resterende del af året, for så at følge forventningen i aprilprognosen. Anlæg Tabel 3 Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.) Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse -5,1 1,7 6,8 Bevillingsområde Byggeri og modernisering af tilbud udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på -5,1 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 1,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 6,8 mio. kr. I aprilprognosen forventes balance på bevillingsområdet. Aprilprognosen og kvartalsregnskabet viser dermed forskellige tendenser. Årsagen til dette er periodeforskydninger, som forventes at udligne sig i den resterende del af året. Der var i 1. kvartal forventet en indtægt på 5,1 mio. kr. fra staten til finansiering af Stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 17. Denne forventes i stedet at tilgå forvaltningen i 2. kvartal. Der er i 1. kvartal tilgået Socialforvaltningen udgifter for 1,7 mio. kr. som ikke var forventet. Beløbene vedrører primært nedlæggelse af 110 pladser, samt udgifter vedrørende modernisering af Ringbo. Afvigelsen er således et udtryk for periodeforskydninger som forventes at udligne sig i den resterende del af året. Tværgående opgaver og administration, Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse anlæg 0,8 1,1-0,3 Bevillingsområde Tværgående Økonomi og Administration, anlæg udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 0,8 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 1,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. I aprilprognosen forventes balance. Afvigelsen er et udtryk for periodeforskydninger som forventes at udligne sig i den resterende del af året. Overførsler mv. Tabel 4 Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.) Efterspørgselsstyrede overførsler Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 370,7 408,1-37,4 Bevillingsområde Efterspørgselsstyret overførsler udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 370,7 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 408,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 37,2 mio. kr. I aprilprognosen forventes et mindreforbrug på11,4 mio. kr. på bevillingsområdet. Forskellen mellem 1. kvartalsregnskab og det forventede regnskab pr. april skyldes primært manglende indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Afvigelsen afspejler periodeforskydninger og forventes at udjævne 5

6 sig i løbet af den resterende del af året for så at følge forventningen i aprilprognosen. Finansposter Tabel 5 Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.) Finansposter Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 0,0 193,5-193,5 Samlet set er der på Finansposter et merforbrug på 193,5 mio. kr. Bevillingsområdet Finansposter er opdelt på hovedaktiviteterne; Renter mv., Langfristede tilgodehavender og gæld, samt Øvrige balanceforskydninger. Det er kun på de to første hovedaktiviteter, at der foretages budgetlægning på et begrænset antal funktioner. Der kommenteres kun på de væsentligste bevægelser. Renter mv. Renter mv. udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. som primært relaterer sig til de budgetlagte finansielle aktiver for selvejende institutioner, samt indskud i pengeinstitutter. Der forventes balance ved aflægning af årsregnskab. Langfristede tilgodehavender og gæld De langfristede tilgodehavender vedrørende hovedfunktion 8.32 og 8.55 udviser balance. De øvrige balanceposter udviser et merforbrug på 193,4 mio. kr. Afvigelsen er sammensat af; Et merforbrug på 11,7 mio. kr. vedrørende de kortfristede tilgodehavender hos staten samt kortfristede tilgodehavender/ forskydninger i øvrigt. Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende aktiver og passiver tilhørende fonde, legater mv. Endeligt er der et merforbrug på182,2 mio. kr. vedrørende forskydninger i den kortfristede og langfristede gæld på hovedfunktion 8.51 og

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013

Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 - Forklaringer til forventet regnskab pr. oktober 2013 udgifter På service forventes et samlet mindreforbrug på 241 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER Regnskab 2014 - Udvalgsregnskaber og obligatoriske oversigter Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012

Forventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Forventet 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 1. Indledning Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet 2012.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune for 2013 Aarhus Kommune for 2013 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Københavns Kommunes. Regnskab 2005. Københavns Kommune i Økonomiforvaltningen i Maj 2006 1/220

Københavns Kommunes. Regnskab 2005. Københavns Kommune i Økonomiforvaltningen i Maj 2006 1/220 Københavns Kommunes Regnskab 2005 Københavns Kommune i Økonomiforvaltningen i Maj 2006 1/220 Udvalgte data Københavns Kommune 2005 Veldrevne virksomheder er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og gode

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere