Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)"

Transkript

1 Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret... 3 Borgere med sindslidelse... 3 Udsatte voksne... 3 Borgere med Handicap, rammebelagt... 4 Borgere med handicap, demografi... 4 Tværgående opgaver og administration, service... 4 Anlæg... 5 Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg... 5 Tværgående opgaver og administration, anlæg... 5 Overførsler mv Efterspørgselsstyrede overførsler... 5 Finansposter... 6 Finansposter

2 Oversigtstabel Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr. Bevilling Periodiseret budget Periodens forbrug Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)* Service 1310,5 1219,4 91,1 Børnefamilier med særlige behov 361,2 335,1 26,1 Hjemmeplejen, rammebelagt 4,4 4,8-0,4 Hjemmeplejen, demografireguleret 76,7 73,9 2,8 Borgere med sindslidelse 183,9 138,2 45,7 Udsatte voksne 157,6 165,4-7,8 Borgere med handicap, rammebelagt 59,5 63,3-3,8 Borgere med handicap, demografireguleret 396,7 372,9 23,8 Tværgående opgaver og administration 70,5 65,8 4,7 Anlægsudgifter 0,8 2,8-2,0 Byggeri og modernisering af tilbud 0 1,7-1,7 Tværgående opgaver og administration, anlæg 0,8 1,1-0,3 Anlægsindtægter -5,1 0-5,1 Byggeri og modernisering af tilbud -5,1 0-5,1 Tværgående opgaver og administration, anlæg Overførsler mv. 370,7 408,1-37,4 Efterspørgselsstyrede overførsler 370,7 408,1-37,4 Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7) 0 0,1-0,1 Renter m.v. 0 0,1-0,1 Tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger (HK8) 0,0 193,4-193,4 Langfristede balanceposter ** 0,0 0,0 0 Andre balanceforskydninger 0,0 193,4-193,4 I alt 1676,9 1823,8-133,3 * Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn. ** Hovedfunktionerne 8.32 og Service Tabel 2 Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.) Børnefamilier med særlige behov Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 361,2 335,1 26,1 Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 361,2 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 335,1 mio.kr., svarende til et mindreforbrug på 26,1 mio.kr. I aprilprognosen forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Afvigelsen i 1. kvartalsregnskab og aprilprognosen viser dermed samme tendens. Den primære årsag til, at mindreforbruget er større i 1. kvartalsregnskab end forventningen i aprilprognosen, er periodeforskydninger henover året. Disse forskydninger på i alt 20,9 mio.kr. forventes at udligne sig i den resterende del af året. Hjemmeplejen, rammebelagt Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 4,4 4,8-0,4 2

3 Bevillingsområde Hjemmeplejen, rammebelagt udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 4,4 mio.kr. sammenholdt med et forbrug på 4,8 mio.kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio.kr. I aprilprognosen forventes balance. Afvigelsen i 1. kvartalsregnskab viser ikke samme tendens som i aprilprognosen. Årsagen til dette er periodeforskydninger, som forventes at udligne sig i den resterende del af året. Hjemmeplejen, demografireguleret Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 76,7 73,9 2,8 Bevillingsområde Hjemmeplejen, demografireguleret udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 76,7 mio.kr. sammenholdt med et forbrug på 73,9 mio.kr., svarende til et mindreforbrug på 2,8 mio.kr. I aprilprognosen forventes balance på området. Afvigelsen i 1. kvartalsregnskab viser ikke samme tendens som aprilprognosen. Afvigelsen er et udtryk for periodeforskydninger som forventes at udligne sig i den resterende del af året. Borgere med sindslidelse Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 183,9 138,2 45,7 Bevillingsområde Borgere med sindslidelse udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 183,9 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 138,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 45,7 mio. kr. I aprilprognosen forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Tendensen i 1. kvartalsregnskab og det forventede regnskab pr. april udviser begge et mindreforbrug. Periodiseringen af bevillingsområdet er baseret på forbrugsmønstret i Forbrugsmønstret i 1. kvartal 2015 har vist sig at være anderledes end tilsvarende periode i 2014 på de enkelte hovedaktiviteter. Især på hovedaktiviteterne Døgntilbud til borgere med sindslidelse og Færdigbehandlede patienter har forbrugsmønstret vist sig, at være væsentligt anderledes end tilsvarende periode i Hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med sindslidelse udviser i 1. kvartal et mindreforbrug på 31,8 mio. kr. som relaterer sig til de socialpsykiatriske bocentre. Det er forventningen at aktiviteten for hele året vil udvise et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.. Hovedaktiviteten Færdigbehandlede patienter udviser i 1. kvartalsregnskab et mindreforbrug på 11,9 mio. kr., som primært skyldes, at forvaltningen endnu ikke har modtaget opkrævninger fra Regionen for de færdigbehandlede patienter. Afvigelsen er således et udtryk for periodeforskydninger og forventes at udligne sig i den resterende del af året således, at bevillingsområdet udviser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Udsatte voksne Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 157,6 165,4-7,8 Bevillingsområde Udsatte voksne udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 157,6 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 165,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 7,8 mio. kr. I aprilprognosen forventes et merforbrug på 10,1 mio. kr. Afvigelsen i 1. kvartalsregnskab og aprilprognosen viser samme tendens. Periodiseringen af bevillingsområdet er baseret på forbrugsmønstret i Når merforbruget i 1. kvartalsregnskab er lavere end det forventede regnskab pr. april, skyldes det bl.a., at der, i forhold til tidligere år, har der været en tendens til at enkelte kommuner har været sent ude med at sende regninger vedr. købte pladser. 3

4 Det er generelt forbundet med stor usikkerhed, at benytte forbrugsmønsteret fra det foregående år til at forudsige udviklingen, da der ofte er betydelig variation i, hvordan forbruget forfalder i de enkelte år. Periodeforskydningerne forventes, at udligne sig i den resterende del af Borgere med Handicap, rammebelagt Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 59,5 63,3-3,8 Bevillingsområde Borgere med handicap, rammebelagt udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 59,5 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 63,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,8 mio. kr. I aprilprognosen forventes tilnærmelsesvis balance. Forskellen mellem 1. kvartalsregnskab og det forventede regnskab pr. april skyldes primært periodeforskydninger vedr. udgifter til BPA-ordningen (borgerstyret personlig assistance). Hovedaktiviteten foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem, herunder BPAordningen udviser et merforbrug på 4,2 mio. kr. Det er forventningen, at aktiviteten for hele året vil udvise balance. Forbrugsmønstret på BPA ordningen er ustabilt, da det er afhængigt af tilsendelse af regninger fra eksterne leverandører samt refusion fra Regionen. Merforbruget skyldes således periodeforskydninger og forventes at udjævne sig i løbet af den resterende del af året for så at følge forventningen i aprilprognosen. Borgere med handicap, demografi Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 396,7 372,9 23,8 Bevillingsområde Borgere med handicap, demografi udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 396,7 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 372,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. I aprilprognosen forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Forskellen mellem 1. kvartalsregnskab og det forventede regnskab pr. april skyldes primært hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med handicap som i 1. kvartalsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 31,7 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug i aprilprognosen på 3,9 mio. kr. Forbrugsmønstret på købte pladser på botilbudsområdet er ustabilt, da det er afhængigt af tilsendelse af regninger til og fra andre kommuner. Mindreforbruget skyldes således periodeforskydninger og forventes at udjævne sig i løbet af den resterende del af året for så at følge forventningen i aprilprognosen. Tværgående opgaver og administration, service Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 70,5 65,8 4,7 Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, service udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 70,5 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 65,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. I aprilprognosen forventes balance. Den primære årsag til afvigelsen fra den forventede balance i aprilprognosen skyldes periodeforskydning henover året. Periodiseringen af bevillingsområdet er baseret på forbrugsmønstret i Særligt forbrugsmønstret vedrørende udgifter til bygninger samt akkreditering viser sig at være anderledes end 4

5 tilsvarende periode i Periodeforskydningen forventes udjævnet i den resterende del af året, for så at følge forventningen i aprilprognosen. Anlæg Tabel 3 Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.) Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse -5,1 1,7 6,8 Bevillingsområde Byggeri og modernisering af tilbud udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på -5,1 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 1,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 6,8 mio. kr. I aprilprognosen forventes balance på bevillingsområdet. Aprilprognosen og kvartalsregnskabet viser dermed forskellige tendenser. Årsagen til dette er periodeforskydninger, som forventes at udligne sig i den resterende del af året. Der var i 1. kvartal forventet en indtægt på 5,1 mio. kr. fra staten til finansiering af Stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 17. Denne forventes i stedet at tilgå forvaltningen i 2. kvartal. Der er i 1. kvartal tilgået Socialforvaltningen udgifter for 1,7 mio. kr. som ikke var forventet. Beløbene vedrører primært nedlæggelse af 110 pladser, samt udgifter vedrørende modernisering af Ringbo. Afvigelsen er således et udtryk for periodeforskydninger som forventes at udligne sig i den resterende del af året. Tværgående opgaver og administration, Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse anlæg 0,8 1,1-0,3 Bevillingsområde Tværgående Økonomi og Administration, anlæg udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 0,8 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 1,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. I aprilprognosen forventes balance. Afvigelsen er et udtryk for periodeforskydninger som forventes at udligne sig i den resterende del af året. Overførsler mv. Tabel 4 Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.) Efterspørgselsstyrede overførsler Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 370,7 408,1-37,4 Bevillingsområde Efterspørgselsstyret overførsler udviser i 1. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 370,7 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 408,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 37,2 mio. kr. I aprilprognosen forventes et mindreforbrug på11,4 mio. kr. på bevillingsområdet. Forskellen mellem 1. kvartalsregnskab og det forventede regnskab pr. april skyldes primært manglende indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Afvigelsen afspejler periodeforskydninger og forventes at udjævne 5

6 sig i løbet af den resterende del af året for så at følge forventningen i aprilprognosen. Finansposter Tabel 5 Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.) Finansposter Periodebudget Periodeforbrug Afvigelse 0,0 193,5-193,5 Samlet set er der på Finansposter et merforbrug på 193,5 mio. kr. Bevillingsområdet Finansposter er opdelt på hovedaktiviteterne; Renter mv., Langfristede tilgodehavender og gæld, samt Øvrige balanceforskydninger. Det er kun på de to første hovedaktiviteter, at der foretages budgetlægning på et begrænset antal funktioner. Der kommenteres kun på de væsentligste bevægelser. Renter mv. Renter mv. udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. som primært relaterer sig til de budgetlagte finansielle aktiver for selvejende institutioner, samt indskud i pengeinstitutter. Der forventes balance ved aflægning af årsregnskab. Langfristede tilgodehavender og gæld De langfristede tilgodehavender vedrørende hovedfunktion 8.32 og 8.55 udviser balance. De øvrige balanceposter udviser et merforbrug på 193,4 mio. kr. Afvigelsen er sammensat af; Et merforbrug på 11,7 mio. kr. vedrørende de kortfristede tilgodehavender hos staten samt kortfristede tilgodehavender/ forskydninger i øvrigt. Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende aktiver og passiver tilhørende fonde, legater mv. Endeligt er der et merforbrug på182,2 mio. kr. vedrørende forskydninger i den kortfristede og langfristede gæld på hovedfunktion 8.51 og

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Forventet regnskab pr

Forventet regnskab pr Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Det forventede regnskab for 2016

Det forventede regnskab for 2016 Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31.03.2016

Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Afvigelse ml. Korrigeret Forventet Afvigelse ml. vedtaget Forventede korrektioner efter afvigelse efter Periodiseret Bevilling (1000 kr.) Vedtaget 2015 Periodiseret Korrigeret

Læs mere

Overblikstabel. Udvalg: BIU

Overblikstabel. Udvalg: BIU Overblikstabel Udvalg: BIU Indsæt data Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget Regnskabsre sultat Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab Service HERUNDER Service overført til anlæg Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter

Læs mere

Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold

Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Borgere

Læs mere

Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold

Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Udsatte

Læs mere

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012 Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio

Læs mere

Det forventede regnskab for 2016

Det forventede regnskab for 2016 Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juli 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget Korrigeret Forventet Forventet Forventede budget

Læs mere

Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016 Indhold

Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016 Indhold Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016 Indhold Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016... 1 Servicedrift... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 3 Hjemmeplejen,

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse

Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014 Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen... 2 Servicedrift... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Borgere med sindslidelse... 6 Udsatte voksne... 8 Borgere

Læs mere

Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017

Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017 Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017 Vedtaget budget Korrigeret Service 5.350,7 5.388,1 5.388,1 0,0 Børnefamilier med særlige behov 1.410,9 1.390,0 1.390,0 0,0 Hjemmepleje, rammebelagt 22,3 22,0

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (mio. kr., 2018-pl) Service 5.465,9 5.486,4-20,5 Børnefamilier med særlige behov 1.365,2 1.365,2

Læs mere

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (t.kr., 2018-pl) Service 5.481.388 5.481.387 0 Børnefamilier med særlige behov 1.371.042 1.371.042

Læs mere

BO2 - Børnefamilier med særlige behov

BO2 - Børnefamilier med særlige behov Administrative udgifter Socialforvaltningen Service 619.845 236.196 869.527 237.367-12.163-1.171 6.45.50 - Administrationsbygninger 62.488 63.039 140.460 63.390-902 -351 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Konklusionsnotat: Socialudvalget

Konklusionsnotat: Socialudvalget Konklusionsnotat: Socialudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Socialforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion Afstemningen

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer

Bilag 1 - Uddybende forklaringer Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (mio. kr., 2018-pl) Service 5.493,3 5.520,3-27,0 Børnefamilier med særlige behov 1.360,0 1.359,9

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Balancekonklusionsnotat

Balancekonklusionsnotat KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Regnskab og Kontrakt NOTAT Balancekonklusionsnotat Balancekonklusionsnotatet giver den endelige status på, om Socialforvaltningens regnskab er rigtigt, og at der

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Vedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.

Vedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017. Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2018 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Bilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ledelsen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at der er foretaget en vurdering af balancekontiene

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2016 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service 1.463.515 26.971 1.490.486

Læs mere

Side 1 af 14 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1.000 kr Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Service 769.853 14.029 783.882 778.875 5.007 Beskæftigelsesindsatsen 645.069-9.040

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2015 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Afvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget

Afvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets halvårsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder. For

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013.

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 02-08-2013 Sagsnr. 2012-189266 regnskab pr. 30. juni 2013 Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget

Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget Bilag 3: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2017. 2. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 118,1 mio. kr. på service. 82,6 mio. kr. kan forklares

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015

Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 Indhold Skabelon 1 Det forventede regnskab... 2 Skabelon 2 Bruttoficeret

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere