Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts kvartal på niveau med forventningerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne"

Transkript

1 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej København V CVR-nr Tlf Selskabsmeddelelse 9/2012 Side1af 30 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts kvartal på niveau med forventningerne Finansielle highlights Organisk vækst i ølvolumen på 2% justeret for russisk lagernedbringelse. Solid vækst i Nord- og Vesteuropa og stærke resultater i Asien. Nettoomsætning 12,9 mia. kr. flad organisk udvikling pga. russisk lagernedbringelse. Organisk vækst i resultat af primær drift i Nord- og Vesteuropa og Asien. Resultat af primær drift 574 mio. kr. påvirket af lavere russiske volumener/lagernedbringelse samt tidsforskydninger i salgs- og marketinginvesteringer. Forventninger til 2012 fastholdes. Operationelle highlights Markedsandele forbedret i Nord- og Vesteuropa og Asien. Russisk markedsandel (37,0%) forbedret en anelse i forhold til 4. kvartal i et fladt marked. 6% vækst i Carlsberg-mærket på premium-markeder; betydelig aktivering før EURO Tuborg-mærket lanceret i Kina som led i den igangværende globale foryngelse af mærket. Baltika Breweries har indgivet ansøgning om afnotering fra den russiske børs. Konsortium etableret med henblik på at udvikle Valby-grunden. Koncernchef Jørgen Buhl Rasmussen har følgende kommentarer til resultatet: I det traditionelt lille 1. kvartal leverede Gruppen fortsat solid vækst og solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien, mens lagernedbringelser som forventet påvirkede vores resultater i Rusland. Resultatet for 1. kvartal var som planlagt, og vi er godt på vej til at indfri forventningerne for 2012." Jørgen Buhl Rasmussen fortsætter: "2012 er et år, hvor fokusering, prioritering og effektivitet er vigtigt i alt, hvad vi foretager os. Vi fokuserer vores kommercielle aktiviteter på vores vigtigste mærker og begivenheder. Vi allokerer betydelige ressourcer til EURO 2012sponsoratet, som er den væsentligste aktivitet til støtte for Carlsberg-mærkets repositionering og vækst i Herudover skal foryngelsen af Tuborg-mærket understøtte mærkets vækst gennem bedre resultater på eksisterende markeder og lancering på nye vækstmarkeder som Kina." Kontaktpersoner Investorer: Peter Kondrup Medier: Jens Bekke Ben Morton

2 Side 2 af 30 HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Total salgsvolumen (mio. hl) Øl 26,7 27,4 139,8 Øvrige drikkevarer 4,5 4,5 22,2 Pro rata volumen (mio. hl) Øl 22,9 23,3 118,7 Øvrige drikkevarer 3,8 3,8 19,2 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Finansielle nøgletal Overskudsgrad % 4,5 8,0 15,4 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % 7,9 8,9 8,4 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % 44,4 43,7 44,6 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x 0,49 0,50 0,45 Rentedækning x 1,23 1,76 4,86 Aktierelaterede nøgletal* Resultat pr. aktie (EPS) DKK -0,5 1,1 33,8 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) DKK -7,4-3,8 57,7 Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) DKK -15,7-9,1 25,7 Aktiekurs (B-aktier) DKK 461,0 566,5 405,0 Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt, ekskl. egne aktier)

3 Side 3 af 30 FORRETNINGSUDVIKLING Mio. kr Ændring Ændring 1. kvt Organisk Akkv., netto Valuta 2012 Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 23,3-4% 2% 22,9-2% Andre drikkevarer (mio. hl) 3,8-2% 3% 3,8 1% Nettoomsætning % 2% 1% % Resultat af primær drift % 8% 3% % Overskudsgrad (%) 8,0 4,5-350bp Finansielle highlights for Gruppen flad organisk nettoomsætning trods lavere russisk volumen Gruppens ølvolumen faldt organisk 4%. På sammenlignelig basis, dvs. justeret for lagernedbringelsen i Rusland, var der en organisk vækst i ølvolumen på 2%. Rapporteret ølvolumen faldt 2% til 22,9 mio. hl. Der var volumenvækst i Nord- og Vesteuropa og Asien, mens vores østeuropæiske volumener faldt, påvirket af den forventede lagernedbringelse i Rusland. Gruppens pro rata-volumen af øvrige drikkevarer var uændret på 3,8 mio. hl. Nettoomsætningen steg 3% til mio. kr. med flad organisk udvikling (samlet drikkevarevolumen -4% og pris/mix +4%), valutaeffekt 1% og nettoeffekt af akkvisitioner 2%. Produktionsomkostninger pr. hl steg svarende til vores forventninger. Som følge af volumennedgang og svagt stigende inputomkostninger faldt bruttoresultatet organisk 3%, og bruttomarginen faldt 120bp til 46,7%. Der var en svag organisk vækst i bruttoresultat pr. hl. Gruppens resultat af primær drift var 574 mio. kr. (1.003 mio. kr. i 2011). Resultat af primær drift steg i Nord- og Vesteuropa og Asien på trods af svagt øgede produktionsomkostninger og højere salgs- og marketinginvesteringer som følge af tidsforskydninger i forhold til sidste år. Indtjeningen i Østeuropa faldt, hovedsagelig som følge af lavere volumen, svagt øgede produktionsomkostninger og tidsforskydning i salgs- og marketinginvesteringer i forhold til sidste år. Nettoresultatet var -76 mio. kr. Justeret nettoresultat (justeret for effekten efter skat af særlige poster) var -33 mio. kr. mod 239 mio. kr. i 1. kvartal Driftsmæssige highlights for Gruppen skarpt fokus på væsentlige mærker Carlsberg-gruppens markedsandele i Nord- og Vesteuropa og Asien steg i kvartalet. I Østeuropa blev vores russiske markedsandel forbedret en anelse i forhold til 4. kvartal 2011, men faldt som forventet i forhold til 1. kvartal Carlsberg-mærket steg 6% på premium-markederne med særlig gode resultater i Asien. Som optakt til fodbold-em i Ukraine og Polen aktiverede Gruppen mærket på tværs af alle markeder og regioner, og dette understøttede volumenvæksten i kvartalet. Aktiviteterne relateret til EURO 2012 fortsætter i 2. kvartal og særligt i juni, hvor mesterskaberne finder sted. Gruppen fortsætter med at fremme væksten af sin internationale premium-portefølje, og i begyndelsen af 2012 blev et forynget Tuborg-mærke lanceret med en ny kampagne, som omfatter et nyt slogan, en ny visuel identitet og ny kommunikation. Et vigtigt led i denne

4 Side 4 af 30 kampagne var introduktionen af Tuborg-mærket i Kina i april og lanceringen af den nye 3G- Tuborg-flaske i Rusland og Indien i 1. kvartal. Det foryngede Tuborg-mærke vil blive udrullet på flere markeder. Salgs- og marketinginvesteringerne steg i kvartalet på grund af mange kommercielle tiltag igangsat på tværs af alle regioner, herunder aktivering af vores væsentlige mærker og forskellige tiltag forud for implementeringen af marketingrestriktioner i Rusland fra juli måned. Forskydningen af salgs- og marketinginvesteringer vil i år være anderledes end sidste år med højere omkostninger i første halvår. I marts offentliggjorde Gruppen meget flotte resultater på CSR-området for 2011, herunder faldende energi- og vandforbrug og lavere CO 2 -udledning. De gode resultater er bl.a. opnået som følge af Gruppens forsknings- og udviklingsarbejde inden for råvarer. Carlsberg Forskningscenter fortsætter sin indsats inden for udvikling af afgrøder, der giver højt udbytte, kræver mindre vand og er modstandsdygtige over for sygdomme. På den ordinære generalforsamling blev tre nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen for Carlsberg A/S. De nye medlemmer, Donna Cordner, Elisabeth Fleuriot og Søren-Peter Fuchs Olesen, vil styrke bestyrelsens mangfoldighed, dens internationale islæt og dens kompetencer inden for FMCG (hurtigt omsættelige forbrugsvarer). Strukturelle ændringer opkøb af minoritetsinteresser I begyndelsen af kvartalet øgede Gruppen sin ejerandel i en række forretningsaktiviteter på Balkan og ejer nu 100% af dattervirksomhederne i Serbien, Kroatien og Bulgarien. Den 20. februar offentliggjorde Gruppen sin intention om at fremsætte et frivilligt indløsningstilbud på de resterende udestående aktier i Baltika. Dette planlægges gennemført, når formaliteterne vedrørende annullering af egne aktier gør det muligt og forventes for nuværende at ske senest maj Afhængigt af markedsforholdene forventes kursen p.t. at blive maks rubler. For god ordens skyld skal det anføres, at den tilbudte pris pr. aktie kan blive væsentligt lavere end rubler. Den 4. marts meddelte Baltika Breweries, at selskabet havde indgivet ansøgning til de russiske børsmyndigheder med henblik på at afnotere selskabets aktier snarest mulig. Gruppen fortsatte sine bestræbelser på at realisere værdien af anlægsaktiver, der ikke længere anvendes i driften, og kunne den 12. april offentliggøre oprettelsen af et konsortium bestående af en gruppe danske investorer og Carlsberg-gruppen, som skal udvikle Gruppens tidligere bryggerigrund i Valby. Den samlede transaktionsværdi udgjorde ca. 2,5 mia. kr. Under forudsætning af endelig gennemførelse af transaktionen vil Carlsberg i 2. kvartal 2012 realisere en avance før skat på ca. 1,7 mia. kr. under særlige poster. Avancen efter skat bliver ca. 1,4 mia. kr. Den frie pengestrøm bliver positivt påvirket med ca. 1,9 mia. kr., og nettorentebærende gæld reduceres med et tilsvarende beløb.

5 Side 5 af 30 Indtjeningsforventninger til 2012 uændrede Efter det traditionelt lille 1. kvartal fastholder Gruppen alle væsentlige forudsætninger og forventninger til året som helhed: Lavt etcifret fald på de nord- og vesteuropæiske markeder Det russiske markeds tilbagevenden til beskeden vækst i løbet af 2012 Fortsat vækst på væsentlige markeder i Asien Udover markedsforudsætningerne er en anden vigtig forudsætning for forventningerne: En gennemsnitlig EUR/RUB-valutakurs på ca. 43 resten af året (en ændring i EUR/RUBkursen på +/- 1 påvirker Gruppens resultat af primær drift med knap +/- 100 mio.kr.) På baggrund af ovennævnte forudsætninger er Gruppens forventninger for 2012 uændret: Resultat af primær drift før særlige poster på samme niveau som i 2011 (højere ved den gennemsnitlige EUR/RUB-kurs i 2011) Svagt stigende justeret nettoresultat 1 Forventningerne til 2012 inkluderer ikke en eventuel effekt af intentionen om at offentliggøre et frivilligt indløsningstilbud på de resterende Baltika-aktier. NORD- OG VESTEUROPA Mio. kr Ændring Ændring 1. kvt Organisk Akkv., netto Valuta 2012 Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 9,4 5% 0% 9,9 5% Andre drikkevarer (mio. hl) 3,1-5% 0% 3,0-5% Nettoom sætning % 0% 1% % Resultat af primær drift 433 8% 0% 2% % Overskudsgrad (%) 5,9 6,3 40bp Samlet set var ølmarkederne i Nord- og Vesteuropa flade i 1. kvartal. Som følge af at salget op til påske lå tidligere i år, var der en svag vækst på markederne i den nordlige del af regionen. Enkelte markeder i den sydlige del af regionen som for eksempel Grækenland faldt som følge af udfordrende forbrugeradfærd. Gruppens samlede markedsandel i regionen steg med særligt gode resultater på markeder som Finland, Sverige, Baltikum og Storbritannien. 1 Justeret nettoresultat for 2011 på mio. kr. svarer til det rapporterede nettoresultat for 2011 eksklusive særlige poster efter skat.

6 Side 6 af 30 Den organiske vækst i ølvolumen var 5%.Væksten var bredt funderet, og især de nordiske markeder (undtagen Danmark), Polen, Baltikum, Storbritannien og Italien var væsentlige bidragydere. De rapporterede ølvolumener steg 5%. Det samlede volumen, inklusive øvrige drikkevarer, steg 3%. Nettoomsætningen var mio. kr. (7.311 mio. kr. i 2011) med 2% organisk vækst og en rapporteret vækst på 3%. Resultat af primær drift steg organisk 8% med særdeles stærkt bidrag fra de nordiske markeder. Rapporteret vækst var 10% til 477 mio. kr. (433 mio. kr. i 2011). Overskudsgraden steg 40bp til 6,3% på trods af højere salgs- og marketinginvesteringer som følge af tidsforskydninger i forhold til sidste år. ØSTEUROPA Mio. kr Ændring Ændring 1. kvt Organisk Akkv., netto Valuta 2012 Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 9,3-22% 0% 7,2-22% Andre drikkevarer (mio. hl) 0,2-8% 0% 0,2-8% Nettoom sætning % 0% -2% % Resultat af primær drift % 0% 2% 19-96% Overskudsgrad (%) 13,7 0,6-1310bp De østeuropæiske ølmarkeder udviklede sig forskelligt i 1. kvartal. Det russiske marked var fladt i kvartalet, mens det ukrainske marked faldt som følge af den økonomiske afmatning og dårligt vejr. Gruppens russiske markedsandel blev forbedret en anelse til 37,0% i 1. kvartal, mod 36,8% i 4. kvartal (kilde: Nielsen Retail Audit, Urban & Rural Russia). Fra dette kvartal omfatter data vedrørende russiske markedsandele både byer og landområder, da dette bredere detailhandelsunivers giver et mere dækkende billede. Historiske markedsandele fordelt på kvartaler er vedlagt i note 8. Gruppens ølvolumener ("shipments") faldt organisk 22%. Tallene er dog "skæve" på grund af, at de russiske distributører nedbragte deres lagre med de i alt ca. 1,3 mio. hl øl, som de havde indkøbt i 4. kvartal Vores russiske volumen faldt 25%, mens salget fra distributørleddet ("off-take") faldt 1% i et fladt marked. Nettoomsætningen faldt 15% til mio. kr. (3.569 mio. kr. i 2011) og 13% organisk. Pris/mix udviklede sig positivt, og Gruppen opnåede +8% pris/mix for øl som følge af prisstigninger og forbedret mix. I Rusland var Gruppens pris/mix 5% som følge af de prisstigninger, der blev indført i løbet af 2011, samt en prisstigning på 3% i marts En yderligere prisstigning blev annonceret i begyndelsen af maj. Prisstigningerne i marts 2012 og i november 2011 blev gennemført for at kompensere for afgiftsforhøjelsen i januar. Herudover var der et positivt mix i Rusland, idet forbrugerne købte produkter i dyrere prissegmenter og i dyrere emballage.

7 Side 7 af 30 I 1. kvartal lancerede vi det foryngede Tuborg-mærke i Rusland med introduktionen af 3G-flasken og ny kommunikation med særlig vægt på digitale medier. Tuborg-mærket er langt det største internationale premium-mærke i Rusland. Salgs- og marketinginvesteringer forventes i 2012 at blive på omtrent samme niveau som sidste år, men de vil ligge mere i 1. halvår på grund af indførelsen af visse marketingrestriktioner i Rusland fra juli, lanceringen af det foryngede Tuborg-mærke i Rusland samt aktivering af Carlsberg-mærket på tværs af regionen med særligt fokus på EURO 2012 i Ukraine. Rapporteret resultat af primær drift faldt til 19 mio. kr. (490 mio. kr. i 2011). Faldet var på niveau med Gruppens forventninger og skyldtes hovedsagelig effekten af lagernedbringelsen, den negative driftsmæssige gearing og tidsforskydning af salgs- og marketinginvesteringer i forhold til sidste år. ASIEN Mio. kr Ændring Ændring 1. kvt Organisk Akkv., netto Valuta 2012 Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 4,6 14% 12% 5,8 26% Andre drikkevarer (mio. hl) 0,5 18% 26% 0,7 44% Nettoom sætning % 16% 4% % Resultat af primær drift % 27% 4% % Overskudsgrad (%) 18,6 19,2 60bp Den stærke vækst på de asiatiske markeder fortsatte i 1. kvartal. Den organiske vækst i ølvolumen var 14%. Inklusive akkvisitioner steg ølvolumen 26% til 5,8 mio. hl. Der var tocifret procentvis vækst på de fleste markeder i Asien i kvartalet med særlig kraftig vækst på markeder som Cambodja, Laos og Indien. Effekten af akkvisitioner skyldtes forøgelsen i 2011 af ejerandele i South Asian Breweries (Indien), Hue Brewery (Vietnam) og Lao Brewery (Laos). Asien er en væsentlig drivkraft bag væksten i Carlsberg-mærket, som oplevede en tocifret procentvis vækst i regionen med særlig gode resultater i Kina (især Carlsberg Chill og Carlsberg Light) og Malaysia som følge af veludført aktivering og gode resultater i forbindelse med det kinesiske nytår. I april blev Tuborg lanceret som et nationalt mærke i den hurtigt voksende premium-kategori i Kina. Tuborg er således en udvidelse af vores kinesiske produktportefølje. Det foryngede Tuborgmærke blev også lanceret i Indien i 1. kvartal. Den organiske stigning i nettoomsætningen var 20%. Inklusive akkvisitioner steg nettoomsætningen 40%. Der var en organisk vækst i resultat af primær drift på 13% med rapporteret vækst på 44%. Overskudsgraden steg 60bp til 19,2%.

8 Side 8 af 30 CENTRALE OMKOSTNINGER (IKKE ALLOKEREDE OMKOSTNINGER) Centrale omkostninger vedrører den løbende understøttelse af Gruppens overordnede drift og strategiske udvikling og gennemførelse af effektiviseringsprogrammer. Centrale omkostninger omfatter især omkostninger til drift af hovedkontoret samt omkostninger til central marketing (herunder sponsorater). Centrale omkostninger udgjorde 332 mio. kr. (246 mio. kr. i 2011). Stigningen skyldtes hovedsagelig tidsforskydning af omkostninger relateret til redesignet af Business Standardisation Programme i forbindelse med forslaget i 2011 om fuldt ud at integrere supply chain på tværs af Nord- og Vesteuropa. ANDRE AKTIVITETER I tillæg til sine drikkevareaktiviteter er Carlsberg involveret i salg af grunde og ejendomme, primært på sine tidligere bryggeriarealer, samt drift af Carlsberg Forskningscenter. Disse aktiviteter genererede et resultat af primær drift på i alt -23 mio. kr. (+27 mio. kr. i 2011). KOMMENTARER TIL REGNSKABET ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten aflægges efter samme regnskabspraksis som koncernregnskabet for Note 41 i koncernregnskabet for 2011 indeholder en komplet beskrivelse af regnskabspraksis. Sammenligningstallene er ændret for at afspejle effekten af allokeringen af kostprisen for overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser i henhold til IFRS 3. RESULTATOPGØRELSE Særlige poster, netto før skat indeholder omkostninger til omstrukturering på tværs af Gruppen og udgjorde -48 mio. kr. mod -81 mio. kr. i Finansielle poster, netto udgjorde -467 mio. kr. mod -569 mio. kr. i Nettorenteomkostninger udgjorde 415 mio. kr. i forhold til 430 mio. kr. i 2011, hvilket skyldtes lavere gennemsnitlige finansieringsomkostninger. Øvrige finansielle poster, netto faldt til -52 mio. kr. fra -139mio. kr. sidste år påvirket af valutakursudsving.

9 Side 9 af 30 Skat udgjorde -15 mio. kr. mod -92 mio. kr. i Skatteprocenten var 25%. Carlsbergs andel af nettoresultatet var -76 mio. kr. Justeret nettoresultat (justeret for effekten efter skat af særlige poster) var -33 mio. kr. i forhold til 239 mio. kr. i 1. kvartal BALANCE Pr. 31. marts 2012 udgjorde Carlsbergs samlede aktiver 153,4 mia. kr. (147,7 mia. kr. pr. 31. december 2011). Aktiver Immaterielle aktiver udgjorde 92,1 mia. kr. mod 89,0 mia. kr. pr. 31. december Materielle aktiver udgjorde 32,5 mia. kr. (31,8 mia. kr. pr. 31. december 2011). Finansielle aktiver udgjorde 8,6 mia. kr. (8,0 mia. kr. pr. 31. december 2011), stigningen skyldtes en øget investering i associerede virksomheder på 183 mio. kr. som følge af etableringen af joint venture-selskabet Chongqing Xinghui Investment Co. Ltd. Kortfristede aktiver udgjorde 19.7 mia. kr. mod 18,2 mia. kr. pr. 31. december Passiver Egenkapitalen udgjorde 74,0 mia. kr., hvoraf 68,1 mia. kr. kunne henføres til aktionærer i Carlsberg A/S og 5,9 mia. kr. til minoritetsinteresser. Stigningen i egenkapitalen i forhold til 31. december 2011 var 2,4 mia. kr. og skyldtes hovedsagelig valutakursreguleringer (3,4 mia. kr.), betaling af udbytte til aktionærerne (-0,9 mia. kr.) samt værdireguleringer af sikringsinstrumenter (-0,1 mia. kr.). Forpligtelser i alt udgjorde 79,4 mia. kr. (76,1 mia. kr. pr. 31. december 2011). Langfristede forpligtelser steg 1,9 mia. kr. i forhold til 31. december 2011, mens kortfristede forpligtelser eksklusive den kortfristede del af lån udgjorde 23,0 mia. kr. (23,8 mia. kr. pr. 31. december 2011). PENGESTRØM Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger udgjorde mio. kr. (1.953 mio. kr. i 2011). Ændringen i arbejdskapital udgjorde mio. kr. (-1,672 mio. kr. i 2011). Forbedringen skyldtes primært den russiske lagernedbringelse. Arbejdskapital i forhold til nettoomsætning var 2% ultimo 1. kvartal 2012 (MAT). Anden driftskapital var negativt påvirket af øvrige kortfristede forpligtelser, hovedsageligt relateret til nedbringelse af skyldige afgifter og moms, som var på et højt niveau ultimo 2011 på grund af lageropbygningen i Rusland. Betalte nettorenter mv. udgjorde -224 mio. kr. mod -499 mio. kr. i samme periode Nettorenter var i 2011 påvirket af en negativ pengestrøm fra afvikling af finansielle instrumenter.

10 Side 10 af 30 Pengestrøm fra driften i 1. kvartal 2012 udgjorde mio. kr. mod -573 mio. kr. i Faldet skyldtes primært lavere resultat af primær drift og højere betalte skatter i forhold til sidste år. Pengestrøm fra investeringer udgjorde mio. kr. mod -819 mio. kr. i 2011 som følge af en stigning i driftsinvesteringer, primært relateret til kapacitetsudvidelser i Asien, og opkøb af associerede virksomheder, herunder etableringen af joint venture-selskabet Chongqing Xinghui Investment Co. Ltd. Den frie pengestrøm var mio. kr. mod -1,392 mio. kr. i FINANSIERING Pr. 31. marts 2012 udgjorde den rentebærende gæld 40,3 mia. kr. og den nettorentebærende gæld 36,2 mia. kr. Forskellen på 4,1 mia. kr. var andre rentebærende aktiver, herunder 3,4 mia. kr. i likvide midler. Af den rentebærende gæld var 90% (36,2 mia. kr.) langfristet, dvs. med en forfaldstid på mere end et år fra 31. marts Den nettorentebærende gæld bestod primært af faciliteter i EUR, hvoraf ca. 71% var fastforrentet (den fastforrentede periode overstiger et år). FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET 2012 Regnskabsåret følger kalenderåret, og følgende datoer for offentliggørelse mv. er fastsat for 2012: 15. august 2012 Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal november 2012 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2012 Carlsbergs kommunikation til investorer, analytikere og presse er underlagt særlige begrænsninger i en periode på fire uger forud for offentliggørelsen af delårs- og årsregnskaber.

11 Side 11 af 30 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om Gruppens salg, omsætning, indtjening, udgifter, overskudsgrad, pengestrømme, lagerbeholdninger, produkter, handlinger, planer, strategier, målsætninger og forventninger til Gruppens fremtidige driftsresultater. Sådanne eventuelle udsagn om fremtiden omfatter men er ikke begrænset til udsagn, der forudsiger, angiver eller antyder noget om fremtidige resultater, ydelser eller præstationer, og kan indeholde ord som "tror", "forudser", "forventer", "skønner", "agter", "planlægger", "antager", "vil være", "vil fortsætte", "vil resultere i", "kunne", "måtte" og lignende ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed, som kan medføre, at Gruppens faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen, og er underlagt en risiko for, at disse forventninger eller forudsigelser, eller de antagelser, der ligger til grund for dem, kan ændre sig. Gruppen frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden, så de afspejler faktiske resultater, ændrede forudsætninger eller ændringer i andre faktorer, som påvirker disse udsagn. Vigtige faktorer, der kan påvirke Gruppens faktiske resultater, så de afviger væsentligt fra de anførte udsagn, er bl.a. men er ikke begrænset til uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og valutamarkeder), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, ændringer i efterspørgslen efter Gruppens produkter, øget branchekonsolidering, konkurrence fra andre bryggerier, tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage, energiomkostninger, produktions- og distributionsrelaterede forhold, it-nedbrud, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner som følge af markedsdrevne prisnedsættelser, markedets modtagelse af nye produkter, ændringer i forbrugerpræferencer, lancering af konkurrerende produkter, fastsættelse af markedsværdier i åbningsbalancen for overtagne virksomheder, retssager, miljøforhold og andre uforudsete faktorer. Nye risikofaktorer kan opstå, og det er ikke altid muligt for ledelsen at forudsige alle disse faktorer eller at vurdere deres betydning for Gruppens virksomhed, eller i hvor høj grad individuelle risikofaktorer eller en kombination heraf kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden kan således ikke lægges til grund for forudsigelser om faktiske resultater.

12 Side 12 af 30 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for Carlsberg-gruppen for perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Carlsberg-gruppens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af Carlsberg-gruppens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen (s. 1-10) indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Gruppens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og Carlsberg-gruppens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Gruppen står over for. København, Direktionen for Carlsberg A/S Jørgen Buhl Rasmussen Koncernchef Jørn P. Jensen Viceadm. direktør & CFO Bestyrelsen for Carlsberg A/S Flemming Besenbacher Jess Søderberg Hans Andersen Formand Næstformand Richard Burrows Donna Cordner Elisabeth Fleuriot Kees van der Graaf Thomas Knudsen Niels Kærgård Søren-Peter Fuchs Olesen Bent Ole Petersen Peter Petersen Lars Stemmerik Per Øhrgaard

13 Side 13 af 30 REGNSKAB Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Segmentoplysninger pr. aktivitet Segmentoplysninger pr. kvartal Særlige poster Lån og kreditfaciliteter Nettorentebærende gæld Køb af virksomheder Markedsandele i Rusland pr. kvartal (kilde: Nielsen Retail Audit, Urban & Rural Russia) Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærkeportefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er vores førende ølmærke, er et af de mest kendte ølmærker i verden, og Baltika-, Carlsberg- og Tuborg-mærkerne er blandt de otte største ølmærker i Europa. Over er ansat i Carlsberg-gruppen, og vores produkter sælges på mere end 150 markeder. I 2011 solgte Carlsberg-gruppen mere end 115 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 34 mia. flasker øl. Læs mere på

14 Side 14 af 30 RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Resultat pr. aktie -0,5 1,1 33,8 Resultat pr. aktie, udvandet -0,5 1,1 33,7

15 Side 15 af 30 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. kvt. 1. kvt. Mio. kr Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer af udenlandske enheder Værdireguleringer af sikringsinstrumenter Pensionsforpligtelser Andel af anden totalindkomst i associerede virksomheder Effekten af regulering for hyperinflation Andet Selskabsskat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

16 Side 16 af 30 BALANCE Mio. kr. 31. marts marts dec Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger og tilgodehavender fra kunder Andre tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudt skat, pensioner m.v Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandørgæld Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende emballage Øvrige kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Passiver i alt

17 Page 17 of30 EGENKAPITALOPGØRELSE (SIDE 1 AF 2) 31. marts 2012 Aktionærer i Carlsberg A/S Mio. kr. Aktiekapital Valuta- Reserve Værdipapirer Reserver Overført Egenkapital, Minoritets- Egenkapital omregning for sikrings- disponible for i alt resultat aktionærer i interesser i alt transaktioner salg Carlsberg A/S Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer af udenlandske enheder Værdireguleringer af sikringsinstrumenter Pensionsforpligtelser Andet Selskabsskat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Køb/salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Betalt udbytte til aktionærer Køb/salg af minoritetsinteresser Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. marts

18 Page 18 of30 EGENKAPITALOPGØRELSE (SIDE 2 AF 2) 31. marts 2011 Aktionærer i Carlsberg A/S Mio. kr. Aktiekapital Valuta- Reserve Værdipapirer Reserver Overført Egenkapital, Minoritets- Egenkapital omregning for sikrings- disponible for i alt resultat aktionærer i interesser i alt transaktioner salg Carlsberg A/S Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer af udenlandske enheder Værdireguleringer af sikringsinstrumenter Pensionsforpligtelser Andet Selskabsskat Anden totalindkomst: Periodens totalindkomst Køb/salg af egne aktier Udnyttelse af aktieoptioner Aktiebaseret vederlæggelse Køb/ salg af minoritetsinteresser Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. marts

19 Page 19 of30 PENGESTRØMSOPGØRELSE Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Resultat af primær drift før særlige poster Regulering for af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger Regulering for andre ikke-kontante poster Ændring i driftskapital Ændring i anden driftskapital Betalte restruktureringsomkostninger Indbetalinger af renter m.v Udbetalinger af renter m.v Betalt selskabsskat Pengestrøm, drift Køb af materielle og immaterielle aktiver Salg af materielle og immaterielle aktiver Ændring i udlån til kunder i restaurationsbranchen Operationelle investeringer i alt Fri pengestrøm, drift Køb og salg af virksomheder, netto Køb af associerede virksomheder Salg af associerede virksomheder Køb af finansielle aktiver Salg af finansielle aktiver Ændring i finansielle tilgodehavender Modtagne udbytter Finansielle investeringer i alt Andre materielle investeringer Salg af andre materielle aktiver Andre aktiviteter i alt Pengestrøm, investeringer Fri pengestrøm Aktionærer i Carlsberg A/S Minoriteter Fremmedfinansiering Pengestrøm, finansiering Periodens pengestrøm Likvider primo Valutakursregulering Likvider ultimo Nedskrivning ekskl. nedskrivninger rapporteret under særlige poster 2 Andre aktiviteter omfatter grunde, ejendomme og anlæg under opførelse, som er udskilt fra drikkevareaktiviteterne, herunder afholdte omkostninger på igangværende arbejder for fremmed regning 3 Likvide beholdninger fratrukket udnyttede kassekreditter

20 Side20 af30 NOTE 1 Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Salg af øl (pro rata, mio. hl) Nord- og Vesteuropa 9,9 9,4 49,7 Østeuropa 7,2 9,3 47,7 Asien 5,8 4,6 21,3 I alt 22,9 23,3 118,7 Nettoomsætning (mio. kr.) Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA - mio. kr.) Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT - mio. kr.) Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Overskudsgrad (%) Nord- og Vesteuropa 6,3 5,9 14,7 Østeuropa 0,6 13,7 21,7 Asien 19,2 18,6 18,8 Ikke fordelt Drikkevarer i alt 4,6 7,8 15,5

21 Side21 af30 NOTE 2 Segmentoplysninger pr. aktivitet Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Drikke- Andre I alt Drikke- Andre I alt varer aktiviteter varer aktiviteter Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf : Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Mio. kr Drikke- Andre I alt varer aktiviteter Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf : Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

22 Side22 af30 NOTE 3 Segmentoplysninger pr. kvartal Mio. kr. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt Nettoomsætning Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke f ordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Resultat af primær drift før særlige poster Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf : Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

23 Side23 af30 NOTE 4 Særlige poster Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Særlige poster, indtægter: Gevinster ved salg af virksomheder og regulering af tidligere års gevinster Værdiregulering ved trinvis overtagelse af virksomheder Andre restruktureringsindtægter mv., andre virksomheder Indtægter i alt Særlige poster, omkostninger: Nedskrivning af varemærker Nedskrivning af Carlsberg Usbekistan Nedskrivning af Nordic Getränke GmbH, Tyskland Nedskrivning vedrørende Business Standardisation Programme Nedskrivning af andre langfristede aktiver Fratrædelsesgodtgørelser og nedskrivning af langfristede aktiver i forbindelse med restrukturering Nedskrivning og fratrædelsesgodtgørelser vedrørende optimering af emballagestandarder i Nordeuropa Restrukturering, Carlsberg Usbekistan Fratrædelsesgodtgørelser vedrørende restrukturering af hovedkontorsfunktioner Restrukturering, Leeds Brewery, Carlsberg UK Fratrædelsesgodtgørelser vedrørende restrukturering af salgsstyrke, logistik og administration, Carlsberg UK Fratrædelsesgodtgørelser og nedskrivning af langfristede aktiver i forbindelse med ny administrationsstruktur i Brasseries Kronenbourg, Frankrig Fratrædelsesgodtgørelser, Carlsberg Italia Fratrædelsesgodtgørelser mv. vedrørende Operational Excellence-programmer Tab vedrørende afhændelse af Sorex, Frankrig Hensættelse til tabsgivende maltkontrakter, herunder tilbageførsel af uudnyttede hensættelser i tidligere år Omkostninger vedrørende køb af Hue Brewery Ltd., Vietnam Øvrige restruktureringsomkostninger mv., andre virksomheder Omkostninger i alt Særlige poster, netto

24 Side24 af30 NOTE 5 (SIDE 1 AF 2) Lån og kreditfaciliteter Mio.kr. 31. marts 2012 Langfristede lån: Udstedte obligationer Lån fra pengeinstitutter Realkreditobligationer Leasingforpligtelser 38 Andre langfristede lån 266 I alt Kortfristede lån: Kortfristet del af øvrige langfristede lån Lån fra pengeinstitutter Leasingforpligtelser 4 Andre kortfristede lån 348 I alt Lang- og kortfristede lån i alt Likvide beholdninger Finansiel gæld, netto Andre rentebærende aktiver -699 Netto rentebærende gæld Alle lån er målt til amortiseret kostpris. Renteelementet på fastforrentede lån, der er sw appet til variabel rente, er dog målt til markedsværdi. Den regnskabsmæssige værdi heraf udgør mio. kr.

25 Side25 af30 NOTE 5 (SIDE 2 AF 2) Lån og kreditfaciliteter Mio. kr. Resterende tid til forfald for langfristede lån: 31. marts år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år I alt Udstedte obligationer Lån fra pengeinstitutter Realkreditobligationer Andre langfristede lån og leasingforpligtelser I alt Mio. kr. Finansiel Rente* Renterisiko pr. 31. marts 2012 gæld, netto* Variabel Fast Variabel % Fast % EUR % 75% DKK % -21% Andre valutaer % 1% I alt % 71% * Efter rente, net investment hedges og valuta swaps Mio. kr. Bekræftede kreditfaciliteter* 31. marts 2012 Mindre end 1 år til 2 år til 3 år til 4 år til 5 år Mere end 5 år I alt Kortfristede lån Langfristede lån * Defineres som kortfristede lån og langfristede kreditfaciliteter

26 Side26 af30 NOTE 6 Nettorentebærende gæld Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt Rentebærende gæld, netto fremkommer som følger: Langfristede lån Kortfristede lån Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Rentebærende gæld, brutto Likvide beholdninger Udlån til associerede virksomheder Udlån til samarbejdspartnere Udlån til restaurationsbranchen Heraf ikke-rentebærende Andre tilgodehavender Heraf ikke-rentebærende Rentebærende gæld, netto Ændringer i rentebærende gæld, netto: Rentebærende gæld, netto (primo) Pengestrøm, drift Pengestrøm, investeringer eksklusiv køb af virksomheder Pengestrøm, køb af virksomheder Tilbagekøb af aktier Udbytte til aktionærer og minoritetsinteresser Køb af minoritetsinteresser Køb/salg af egne aktier Tilgang ved køb af virksomheder, netto Ændring i rentebærende udlån Afvikling af finansielle instrumenter tilknyttet låneaftaler Effekt af valutaomregning Andet Ændring i alt Rentebærende gæld, netto (ultimo)

27 Side27 af30 NOTE 7 Køb af virksomheder Ingen trinvise akkvisitioner er blevet gennemført i I 2011 opnåede Carlsberg bestemmende indflydelse over Lao Brewery Co. Ltd., Laos, og Hue Brewery Ltd., Vietnam, der tidligere var pro rata-konsolideret. Mio. kr. Carlsbergs ejerandel i alt Tilkøbte kapitalandele Tilkøbte virksomheder Tidligere ejerandel Akkvisitionsdato Hovedaktivitet Kostpris Lao Brewery Co. Ltd. Pro rata 50,00% 1,00% 51,00% 30. aug Bryggeri 33 Hue Brewery Ltd. Pro rata 50,00% 50,00% 100,00% 23. nov Bryggeri 485 Mio. kr. Tidligere konsolideringsmetode Lao Brewery Co. Ltd. Hue Brewery Ltd. Dagsværdi af vederlag for tilkøbt kapitalandel Dagsværdi af tidligere ejerandel Dagsværdi af minoritetsinteressers ejerandel Dagsværdi af trinvist overtagne virksomheder i alt Regnskabsmæssig værdi af identificerbare aktiver og forpligtelser indregnet før trinvis overtagelse Værdiregulering af identificerbare aktiver og forpligtelser indregnet før trinvis overtagelse Dagsværdi af overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser Dagsværdi af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforplig Goodwill i alt Goodwill indregnet før trinvis overtagelse Ændring i goodwill Heraf: Aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Goodwill i alt Gevinst ved omvurdering af tidligere ejerandel i trinvist overtagne virksomheder: Regnskabsmæssig værdi af tidligere ejerandel Dagsværdi af tidligere ejerandel Resultatførsel af akkumulerede valutakursforskelle I alt Elementer af kostpris, kontant: Kontant Likvide beholdninger, overtaget Kontant købspris, i alt Apportindskud I alt I alt Overtagne likvide beholdninger omfatter udelukkende den yderligere konsoliderede ejerandel ved den trinvise overtagelse som følge af ændring fra pro rata-konsolidering til fuld konsolidering, svarende til forskellen mellem den tidligere ejerandel og 100% for de tidligere pro rata-konsoliderede virksomheder.

28 Side28 af30 Indregnede aktiver og forpligtelser Mio. kr. Overtaget andel af nettoaktiver indregnet til dagsværdi Lao Brew ery Co. Ltd. Hue Brew ery Ltd. I alt Værdiregulering af tidligere indregnede nettoaktiver til dagsværdi Ændring af nettoaktiver i alt Immaterielle aktiver Materielle aktiver Varebeholdninger Lån og tilgodehavender, kortfristet Likvide beholdninger Pensionsforpligtelser Udskudte skatteaktiver og udskudt skat, netto Lån Leverandørgæld og anden gæld mv Nettoaktiver Køb af virksomheder Ingen virksomheder er blevet overtaget I 3. kvartal overtog Carlsberg yderligere 1% af aktierne i den fælles ledede virksomhed Lao Brewery Co. Ltd. ved en ikke-proportional kapitaludvidelse, hvor Carlsberg foretog apportindskud af aktiver, og opnåede dermed bestemmende indflydelse gennem en trinvis virksomhedsovertagelse. Dagsværdien af vederlaget udgør 33 mio. kr. Tidligere erhvervede kapitalandele er indregnet til dagsværdi med dagsværdireguleringen, 997 mio. kr., indregnet i særlige poster. Allokeringen af kostprisen for overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser er endnu ikke afsluttet. Derfor kan der forekomme ændringer til posterne i åbningsbalancen. Den regnskabsmæssige behandling af akkvisitionen vil blive afsluttet inden for et år i henhold til IFRS 3. Den trinvise overtagelse er et naturligt skridt for Carlsberg og i overensstemmelse med strategien om at opnå fuld kontrol med de vigtigste driftsaktiviteter. Den opgjorte goodwill repræsenterer personalekompetencer samt positive vækstforventninger. Goodwill tilknyttet minoritetsinteresserne i Lao Brewery Co. Ltd. er indregnet som en del af den samlede goodwill. Dagsværdien af minoritetsinteresser baseres på nutidsværdien af den overtagne virksomheds forventede fremtidige pengestrømme, kostprisen for nyligt erhvervede kapitalandele i den overtagne virksomhed eksklusive den præmie, der er betalt for at opnå bestemmende indflydelse, samt andre relevante dagsværdimodeller. De væsentligste anvendte forudsætninger for Lao Brewery Co. Ltd. transaktionen er en vægtet gennemsnitlig kapitalomkostning efter skat på 11,4% og en vækst i terminalperioden på 2,5%.

29 Side29 af30 I 4. kvartal 2011 overtog Carlsberg yderligere 50% af aktierne i den fælles ledede virksomhed Hue Brewery Ltd. og opnåede dermed bestemmende indflydelse gennem en trinvis virksomhedsovertagelse. Tidligere erhvervede kapitalandele er indregnet til dagsværdi med dagsværdireguleringen, 303 mio. kr., indregnet i særlige poster. Allokeringen af kostprisen for overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser er endnu ikke afsluttet. Derfor kan der forekomme ændringer til posterne i åbningsbalancen. Den regnskabsmæssige behandling af akkvisitionen vil blive afsluttet inden for et år i henhold til IFRS 3. Den trinvise overtagelse er et naturligt skridt for Carlsberg og i overensstemmelse med strategien om at opnå fuld kontrol med de vigtigste driftsaktiviteter. Den opgjorte goodwill repræsenterer personalekompetencer samt positive vækstforventninger. Tilkøbte kapitalandele i pro rata-konsoliderede virksomheder Ingen virksomheder er blevet overtaget I 2. kvartal overtog Carlsberg 22,5% af aktierne i den fælles ledede virksomhed South Asian Breweries Pte. Ltd., Indien, der pro rata-konsolideres. Allokeringen af kostprisen for overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser er endnu ikke afsluttet. Dagsværdien af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser fratrukket kostprisen, 74 mio. kr., er indregnet som goodwill. Den regnskabsmæssige behandling af akkvisitionen vil blive afsluttet inden for et år i henhold til IFRS 3. I 4. kvartal overtog Carlsberg yderligere 4% af aktierne i South Asian Breweries Pte. Ltd. Allokeringen af kostprisen for overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser er endnu ikke afsluttet. Dagsværdien af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser fratrukket kostprisen, 27 mio. kr., er indregnet som goodwill. Den regnskabsmæssige behandling af akkvisitionen vil blive afsluttet inden for et år i henhold til IFRS 3.

30 Side30 af30 NOTE 8 Markedsandele i Rusland pr. kvartal (kilde: Nielsen Retail Audit, Urban & Rural Russia) 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Baltika 38,8 39,9 39,2 39,6 39,2 39,1 39,0 37,5 36,8 38,0 37,0 ABI 16,3 16,9 17,1 16,8 16,8 16,4 16,3 16,9 15,9 16,4 15,1 Heineken 12,9 11,4 11,1 11,4 11,6 11,7 11,7 11,8 12,4 11,9 12,6 Efes 10,5 11,0 11,1 10,9 10,9 10,9 10,6 10,7 10,8 10,8 10,8 SABMiller 6,1 6,0 6,1 6,2 6,1 6,3 6,2 6,4 6,6 6,3 6,2 Others 15,4 14,8 15,4 15,1 15,3 15,6 16,2 16,7 17,5 16,6 18,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2013 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 6/2011 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 17/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere