MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING"

Transkript

1 Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt mødeaktivitet for 3. kvartal 2013 (LH/MH) Der vedhæftes bestyrelsesrapport med resultater for 3. kvt for hvert mål i rammeaftalen med Kulturministeriet. Da der ikke foreligger godkendt rammeaftale for fastholdes modellen fra den videreførte rammeaftale ved denne afrapportering. Spørgsmål til afrapporteringen kan bringes frem på mødet. 2.2 Orientering om M. Rasmussen-sagen samt efterforskningen generelt (LH) Bestyrelsen orienteres om sagen omkring Michael Rasmussen og den seneste tids mediedækning samt om efterforskningen generelt. 2.3 Orientering om Idrættens Udredning (LH/MH) Kulturministeriet gennemfører en udredning af idrættens økonomi og struktur i Danmark. Udredningen skal kortlægge overordnede tendenser for dansk idræts økonomi og struktur, analysere pengestrømme og omkostningseffektivitet i de store danske idrætsorganisationer og belyse kommuners og foreningers syn på de store idrætsorganisationers arbejde. I udredningsarbejdet skal der også beskrives en række mulige scenarier for, hvordan idrætten i Danmark kan organiseres og finansieres i fremtiden. Tidsplanen for arbejdet: Marts 2013: Udbud offentliggøres, Maj 2013: Aftale indgås med tilbudsgivere, Aug-sep 2013: Analyserne færdiggøres, Sept-dec 2013: Rapporten færdiggøres, Dec 2013: Samlet rapport offentliggøres. MH og LH giver en kort status vedrørende de overordnede drøftelser, der angår ADD. 2.4 Orientering om politisamarbejde (LH) På foranledning af samrådsspørgsmål i Folketinget dette forår nedsatte Rigspolitiet en arbejdsgruppe med et kommissorium, der omfattede en udredning af de problemstillinger, der blev rejst i de stillede spørgsmål. Der skulle især belyses, hvorledes og i hvilket omfang et samarbejde med ADD kunne foregå, med fokus på dækning af de træningsfaciliteter som politiet stiller til rådighed for de ansatte. ADD blev inviteret med i arbejdsgruppen, og arbejdet blev afrundet med en rapport, der indleveres til Rigspolitichefen ultimo nov LH vil orientere om arbejdet og dets konklusioner. Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning. 2.1_Bestyrelsesrapport for 3. kvt. 2013

2 Dagsorden punkt 4 ØKONOMI ORIENTERING, DRØFTELSE OG BESLUTNING _ Bestyrelsen orienteres løbende via kvartalsregnskaber om økonomien og træffer beslutninger om eventuelle justeringer af budgettet Kvartalsregnskabet (Orientering) Kvartalsregnskabet for 3. kvartal samt revideret budget er vedlagt som bilag til orientering. LH orienterer om forventet resultat herunder de poster på kontrol, oplysnings og administrationsområdet som er nedjusteret i forhold til det forventede. Hovedårsagen til nedjusteringerne skal stadig ses i lyset at den forandringsproces, der blev igangsat i 2012, og som gradvist er implementeret i Hertil kommer de øgede indtægter (1.2 mio. kr.), som der tidligere er redegjort for (tilskudsregulering samt projektmidler). Det noteres, at der forventes et mindre underskud, end der blev budgetteret med ved det reviderede budget fra 2. kvartal og dermed en mindre forventet nedskrivning af egenkapitalen (fra -3. mio. kr. til -1.6 mio. kr.) Budget 2014 (drøftelse og beslutning) Budgettet for 2014 skal indsendes til godkendelse i Kulturministeriet. Den angivne deadline for dette er 1. november Der er søgt og givet udsættelse for dette til umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Oplæg til budget er vedlagt som bilag. I oplægget er budgetteret med et underskud til fortsat justering af egenkapitalen. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til budget Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende kvartalsregnskabet til efterretning og træffer beslutning angående Budget Kvartalsregnskab 3. kvt Budget 2014

3 Dagsorden punkt 5 BEVILLING AF FORSKNINGSMIDLER 2013 BESLUTNING _ Anti Doping Danmark støtter forskning med relevans for antidopingarbejdet og har i 2012/13 arbejdet med udvikling af en ny strategi for dette. Dette har medført en beslutning om dels at invitere til et forskningsseminar med henblik på dialog med relevante miljøer samt uddeling af midler til relevante forskningsprojekter indenfor tre fokusområder. Forskningsseminaret bliver afholdt den 26/ Der er i 2013 afsat 1,1 mio. kr. til seminar samt uddeling inden for fokusområderne: 1) Afgrænsning mellem kosttilskud og doping indenfor idrætsspecifikke miljøer 2) Ergogene stoffers virkning, bivirkning og målbarhed med fokus på elite- og konkurrenceatleter 3) Organisering bag doping Der er modtaget syv ansøgninger, der alle havde en god kvalitet og kom fra etablerede forskere fra anerkendte forskningsmiljøer. Der er ansøgt for en samlet sum på kr. Der var ingen ansøgere til strategiområde 1, fem ansøgninger er modtaget indenfor område 2) samt to ansøgninger inden for område 3). ADD s forskningsudvalg (MH, MK og LH) har behandlet ansøgningerne og udarbejdet indstilling til bestyrelsen om anbefalet bevilling jf Motiveringen for fordelingen af midlerne kan uddybes på bestyrelsesmødet, ligesom der kan stilles spørgsmål hertil. Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om at bevilge forskningsmidler som foreslået i Oversigt over forskningsansøgninger med beløbsindstilling

4 Dagsorden punkt 6 WADA-KONFERENCEN ORIENTERING _ WADA afholder november for fjerde gang World Conference on Doping in Sport. Konferencen blev senest afholdt i Madrid i Det vigtigste og mest omfattende punkt på dagsordenen er revision af WADA-koden samt de tilhørende standarder. Processen med revidering af WADA-koden har strakt sig over to år og kulminerer nu. Den nye kode træder i kraft den 1. januar Konferencen tæller deltagere fra både regeringer, idrætsorganisationer og NADOer. Fra Danmark deltager kulturminister Marianne Jelved samt embedsmænd fra idrætsområdet. DIF er repræsenteret ved formand Niels Nygaard og Udviklingschef Morten Mølholm Hansen. Anti Doping Danmark er repræsenteret ved formand Mette Hartlev og direktør Lone Hansen desuden deltager fra ADD Christina Friis Johansen som observer. MH og LH orienterer om WADA-konferencen i Sydafrika den november herunder de væsentligste punkter, der drøftes internationalt i forbindelse med revisionen af WADA-koden. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5 Dagsorden punkt 7 MØDEKALENDER 2014 BESLUTNING _ Der skal afholdes 4-5 ADD-bestyrelsesmøder i Da vi er mange, der skal koordinere kalendere, foreslås nogle mulige datoer, der tager hensyn til de kendte aktiviteter for året, fx godkendelse af årsrapport, indsendelse af budget, mm. Bestyrelsen opfordres til forud for mødet at tage stilling til de foreslåede datoer og på mødet at indgive melding om eventuel manglende mulighed for deltagelse Datoforslag: Møde 1: Tirsdag den 21. januar Torsdag den 23. januar Onsdag den 29. januar Møde 2: Tirsdag den 18. marts Torsdag den 20. marts Torsdag den 27. marts Møde 3: Tirsdag den 17. juni Onsdag den 18. juni Torsdag den 19. juni Møde 4: Torsdag den 4. september Tirsdag den 9. september Onsdag den 10. september Møde 5: Tirsdag den 4. november Onsdag den 5. november Torsdag den 6. november Det indstilles, at bestyrelsen beslutter datoer for bestyrelsesmøder i Ingen

REFERAT. ADD bestyrelsesmøde nr. 1/2014 23. januar 2014, kl. 17-20.30. Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby

REFERAT. ADD bestyrelsesmøde nr. 1/2014 23. januar 2014, kl. 17-20.30. Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby REFERAT ADD bestyrelsesmøde nr. 1/2014 23. januar 2014, kl. 17-20.30 Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby Til stede: Mette Hartlev (MH), Lene Volke Roesen (LVR), Camilla Andersen (CA), Thomas Bagge

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Tirsdag den 27. maj 2008 kl. 15-18 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand) (pkt. 1 til og med pkt. 6.c), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Sidsel Homann (pkt. 1 til og med

Læs mere

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014 Anti Doping Danmark Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Anti Doping Danmark 5 Beretning 6

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kultur- og udviklingsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 2012/12 Sted : Auning Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5, 8963 Auning Dato : 17. december 2012 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Udarbejdet af Kulturministeriet

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 30. januar 2014, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-10-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-10-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-10-2007 Mødested: Mødelok. Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Årsberetning 2011. Anti Doping Danmark

Årsberetning 2011. Anti Doping Danmark Årsberetning 2011 Anti Doping Danmark Årsberetning 2011 Anti Doping Danmark Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: +45 4326 2550 Fax: +45 4326 2546 E-mail:info@antidoping.dk www.antidoping.dk

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Referat for bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Kenn E. Hansen under punkt 2 4, Carsten Brank under punkt 5, Jesper Rasmussen under punkt 5-7, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Kenn E. Hansen under punkt 2 4, Carsten Brank under punkt 5, Jesper Rasmussen under punkt 5-7, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 11 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 28. august kl. 17.00 5. september 2014 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Anti Doping Danmark. Årsberetning

Anti Doping Danmark. Årsberetning Anti Doping Danmark Årsberetning Årsberetning 2014 Anti Doping Danmark Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: +45 4326 2550 Fax: +45 4326 2546 E-mail: kontakt@antidoping.dk Hjemmesider www.antidoping.dk

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14.

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14. Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasset - lokale 6, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens. Bemærkning Ena Nørgaard og Bodil

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 04-2015 Dato: Mandag den 27. april 2015 kl. 15.00 21.30 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Mads Christensen, Christian Hangel, Line

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. januar 2013 klokken 09.00-12.00.

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. januar 2013 klokken 09.00-12.00. Dato: 09.01.13 Kontaktperson: Camilla Milland Lene K. Kamp Telefon: 21339184 21339211 E-mail: cfm@vejenkom.dk lkk@vejenkom.dk Referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. januar 2013 klokken 09.00-12.00.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om planen for arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 2008. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om planen for arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 2008. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Orientering om planen for arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 51 Notat med orientering vedrørende det planlagte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2012 Mødested Mødet blev aflyst pga. vintervejret, den 10. december 2012. Nærværende referat er udarbejdet på grundlag af mailkommentarer fra HB-medlemmer. Dette betyder

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Beretning. Fonden Teknologirådet

Beretning. Fonden Teknologirådet Beretning nr. 2 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 1. april 2014 Beretning om Fonden Teknologirådet 1. Udvalgsarbejdet Udvalget har behandlet sagen i en række

Læs mere