Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen"

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde den 20. juni 2014 Fremmøde Fuldtalligt fremmøde. Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer samt orientering om, at der pt. ikke er elevrepræsentation i bestyrelsen. Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger. Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen Organisering og ledelse Orientering ved Hanne Helleshøj (HHE) om skolens ledelse og organisering, både i forhold til skolens geografiske placering, vertikale funktionsområder og matrix. Økonomi Orientering ved Steen Ib Kjeldsen (SKJ) om skolens økonomi. Skolens volumen og omsætning har været stigende, siden skolen overgik til at være selvejende institution i Der ses en tydelig tendens til, at der er stigende søgning, når uddannelserne er fysisk til stede i byerne. Skolen er bundet af dyre lejemål i Horsens og Fredericia til hhv og 2023, og da bygningstaksameteret ikke kan dække bygningsomkostningerne i Horsens og Fredericia, modtager skolen et særligt ministerielt bidrag til forhøjet husleje. Handlingsplan for øget gennemførelse 2014 Orientering ved HHE om handlingsplan for øget gennemførelse, herunder de obligatoriske og valgfrie områder. 1

2 PSP spørger til anvendelse af synlig læring og differentiering, med efterfølgende debat omkring arbejdet med kontaktlærerfunktion og SPS. PSP spørger endvidere til benchmarking i forhold til de øvrige SOSU-skoler. Det er primært i første praktikperiode, der ses frafald, og på skolen ses en tendens til lidt højere frafald end på de øvrige SOSU-skoler i regionen. Skolens handlingsplan for øget gennemførelse findes via linket her: Bestyrelsens opgaver ved bestyrelsesformand Peter Sinding Poulsen I skolens vedtægter står der, at en forretningsorden for bestyrelsen skal fastsættes, og det besluttes derfor, at forretningsordenen sættes på dagsordenen til næste møde. Bestyrelsesmedlemmerne gav på opfordring fra PSP en kort præsentation og bud på egen rolle i bestyrelsesarbejdet for SOSU FVH. I bestyrelsen var der bred enighed om, at bestyrelsen ud fra en demokratisk tilgang vil arbejde med skolens interesser i fokus. Bestyrelsen skal skabe rammer og retning, så den daglige ledelse har noget at arbejde ud fra. Der skal være fokus på en god økonomi og sikring af et højt fagligt niveau på skolen. Bestyrelsen ønsker at arbejde for en skole, der formår at flytte sig i takt med omgivelsernes krav og forventninger. Bestyrelsen forventer, at ledelsen bruger bestyrelsen i det strategiske arbejde. Det besluttes, at PSP og HHE udarbejder et oplæg til et forretningsgrundlag til næste bestyrelsesmøde. Pouls Erik Madsen opfordrer til, at bestyrelsesmøderne fremover har temaer til diskussion. Hvis det har relevans for temaet, inddrages uddannelsescheferne. Tema for næste møde bliver uddannelserne, herunder EUD reform. Punkter til beslutning Vision, mission, værdier og strategi for SOSU FVH Indledende bemærkninger ved HHE omhandlende strategipapiret. Dokumentet er skolens samlede strategi, og til hvert område findes en særlig formuleret delstrategi. 2

3 Det nye i denne udgave af skolens vision, mission mv., og som den tidligere bestyrelse ikke allerede har godkendt, er værdiernes betydning for det daglige arbejde på skolen. Værdierne er blevet til på et seminar med alle medarbejderne, og den nye beskrivelse af betydningen af dem er debatteret på skolens samarbejdsudvalg, der bakker op om beskrivelsen. I forhold til visionen bemærkes det fra HHE og SKJ, at historikken er, at skolen ikke tidligere i praksis fungerede som en samlet skole. Fra Peter Sebastian Petersen (PP) udtrykkes et ønske om øget fokus på dannelsesbegrebet i uddannelserne. HHE bemærker hertil, at det er vigtigt at skelne mellem skolens værdier og uddannelsernes mål. PSP konkluderer, at bestyrelsen kan have fokus på dannelsesperspektivet, uden at det nødvendigvis er en værdi. Bestyrelsen godkender visions-, missions-, værdi- og strategipapiret. Fremover vil bestyrelsen få mulighed for at give skolens strategi en toning ved de halvårlige drøftelser på halvårsplanerne, ligesom den senere kommer til at fastsætte strategi for 2017 og frem. Bestyrelsesmedlemmerne ønsker at modtage HHEs månedlige nyhedsbrev, som kan give et godt indtryk af skolens samlede virksomhed. Fastsættelse af måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. I skolens bestyrelse er der en overrepræsentation af mænd, hvorfor skolen skal udarbejde en politik for at sikre en mere ligelig repræsentation af det underrepræsenterede køn. HHE fremsætter forslag om, at vedtægterne ændres, så der kommer forskydning i udpegningsperioder til bestyrelsen, samt at de udpegningsberettige organisationen bedes indstille en repræsentant af begge køn. Det vil så blive den del af bestyrelsen, der ikke er på valg, der kan træffe beslutning om valg af repræsentant i forhold til køn. Det bemærkes fra HHE, at med egentlig afdeling i Vejle vil det være relevant at se også på, hvem der skal være udpegningsberettiget til skolens bestyrelse. 3

4 Det konkluderes, at vedtægterne skal ændres. Forslag om ændring af mødedato i september: Det besluttes, at mødet flyttes til den 15. september kl i Horsens. (Mødetidspunktet er efter bestyrelsesmødet fastsat til 15. september kl i Horsens) Punkter til orientering OK 13, status Orientering ved HHE om OK 13. Der er på skolen gennemført møder lokalt, og pt. pågår de individuelle samtaler om delegering af arbejdsopgaver for det kommende halvår. Der har været god dialog igennem hele processen. Det bemærkes fra medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen, at der er bekymring blandt nogle medarbejdere for, hvordan den nye dagligdag vil blive. Og der opfordres til, at den gode dialog mellem ledelse og medarbejdere omkring OK13 vil fortsætte. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2014 Orientering ved SKJ om kvartalsregnskabet efter 1. kvartal SKJ oplyser, at der aflægges kvartalsregnskab på hvert bestyrelsesmøde. Der er pt. en forventning om, at skolen lander omkring det budgetterede resultat. Det bemærkes fra bestyrelsen, at skolen er tvunget til at konsolidere lidt hårdere end på andre skoler begrundet i lejesituationen. PSP bemærker, at økonomien ser positiv ud. Byggeri i Vejle Orientering ved SKJ om skolens kommende byggeri i Vejle i forhold til historik, tidsplan og status. Byggeriet sker blandt andet på baggrund af en beslutning truffet af den tidligere bestyrelse om, at skolen skal eje fremfor at leje. Den nye afdeling skal ligge på Vestre Engvej sammen med andre erhvervsuddannelsesinstitutioner. Billund og Hansen er arkitekter og rådgiver på byggeriet, og Raunstrupgruppen er valgt efter udbud som totalentreprenør. 4

5 Den nye bygning forventes klar til brug medio 2015, og skolen vurderer, at de nye rammer vil have positiv betydning for rekruttering af elever. Bygningen vil komme til at rumme virkeligt tidssvarende faciliteter til simulation, og vil desuden give mulighed for at samle PAU i Vejle. Indberetning om måltal og politikker for ligestillingstiltag på bestyrelsesniveau på SOSU FVH Godkendt. VTU 2014 VTU 2014 sættes på næste bestyrelsesmøde. Dog bemærker HHE, at skolen scorer højt i benchmark med andre skoler, og det er bemærkelsesværdigt, at skolens samarbejdspartnere er godt bekendt med skolens strategi. Evt. Orientering ved PSP om, at skolen har fremsendt brev til Horsens Kommune om den fremtidige placering af skolens afdeling i Horsens. Referent Lotte Agerbo 5

Referat bestyrelsesmøde den 19. december 2013

Referat bestyrelsesmøde den 19. december 2013 Referat bestyrelsesmøde den 19. december 2013 Fremmøde Afbud: Susan Gyldenkilde, Thomas Thomsen, Grethe Buch (sygemeldt) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Tilføjelse til Punkter til orientering:

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Peter Petersen Christian Jørgensen Anette Byriel Andersen Marianne Dietz Pedersen Afbud: Anne-Mette Holm Sørensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. juni

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. juni Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. juni 2013 28. juni 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra 46. møde i bestyrelsen den 4. september 2014

2. Godkendelse af referat fra 46. møde i bestyrelsen den 4. september 2014 16. oktober 2014 en D A G S O R D E N til 47. møde i bestyrelsen torsdag den 23. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra 46. møde i bestyrelsen den 4. september

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: Peter Lykke-Olesen (PLO), Chris Rævsgaard Hansen (CRH), Knud Vestergaard Nielsen (KVN), Britta Bang (BB), Thomas Mortensen(TM), Erik Fyhn (EF), Preben

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. , Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i danske erhvervs- og sosu-skoler. - Værktøjer

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i danske erhvervs- og sosu-skoler. - Værktøjer Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i danske erhvervs- og sosu-skoler - Værktøjer Oktober 2012 Indhold Eksempel på interessentkortlægning... 3 Eksempler på strategiske udfordringer... 4 Vejledende skabelon

Læs mere

Håndbog for lokalbestyrelserne

Håndbog for lokalbestyrelserne Håndbog for lokalbestyrelserne 1 Lokalbestyrelsens opgaver og ansvar Indledning Denne håndbog er skrevet til medlemmer af ADHD-foreningens lokalbestyrelser for at give et overblik over, hvad det vil sige

Læs mere

Lise Steenberg Olsen: HIR har gør et godt stykke arbejde men HIR skal gå hårdere til politikkerne der mangler resultater fra dem.

Lise Steenberg Olsen: HIR har gør et godt stykke arbejde men HIR skal gå hårdere til politikkerne der mangler resultater fra dem. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev marts 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde 2015 Valg af dirigent og referent Dirigent: Teis Melcher Referent: Kurt Nielsen Bestyrelsens beretning: Se vedhæftede beretning.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia- Horsens Institutionsnummer: 607410 Journalnr.: 093.74K.391 Dato Underskrift:

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

27. juni 2012 BT/lt Sagsnr. 2012-012-00024. Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 3-12, 18.-19.06.12

27. juni 2012 BT/lt Sagsnr. 2012-012-00024. Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 3-12, 18.-19.06.12 Godkendt på bestyrelsens møde 4-12, 22.10.12. Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9940 Fax 9815 2201 www.aau.dk 27. juni 2012 BT/lt Sagsnr. 2012-012-00024 Referat

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Bestyrelsen. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Den 8. juni 2011 Journal nr.: Bestyrelsens 21. møde Sagsbehandler: Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Jammerbugt Kommune Version 1 d. 10.03.2008 Udviklingsafdelingen Forord Der er fokus på lederudvikling i Jammerbugt Kommune. Som ét af initiativerne i

Læs mere

Bestyrelsesprotokol for:

Bestyrelsesprotokol for: Bilag 35.3.1. Møde i bestyrelsen 23.04.13 Bestyrelsesprotokol for: Mødegruppe: Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Mødetidspunkt: 4. april 2013 34. møde i bestyrelsen Mødested: Århus Social-

Læs mere

Bestyrelsen. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Den 16. december 2011 Journal nr.: Bestyrelsen, 23. møde Sagsbehandler: Direkte nr.: 9627 2929 Referat af møde i bestyrelsen

Læs mere