09/ Lars Thyregod Afsluttende opgave i Organisationsteori og Kommunikationsteori, 1 semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "09/12-2011 Lars Thyregod Afsluttende opgave i Organisationsteori og Kommunikationsteori, 1 semester"

Transkript

1 5 Kort om Vestas Vestas er blandt Danmarks største virksomheder, og har igennem den seneste årrække gennemgået en forrygende udvikling. I 2005 tiltræder nuværende direktør Ditlev Engel posten, der bliver lavet strukturændringer, der blandt andet handler om perfektionisme, innovation og globalisering. Faktum er dog, at Vestas igennem flere år har skuffet aktiemarkedet, og kursen har ageret herefter. De orienterer nu, at der til februar 2012 bliver lanceret en ny Vestas organisation. 10 Vision For Vestas er vind, olie, gas deres vision. Ved at være den bedste og mest troværdige leverandør af vindenergi, skal Vestas og vind betragtes som en energikilde, der er ligeværdig med olie og gas. 15 Mission Vestas mission lyder: At fejle er ikke en mulighed. 1 Deres mission udtrykker Vestas holdning til konstant at søge forbedringer, og til konsekvent at følge op på- og rette fejl. Idéen afspejler samtidig deres holdning til sikkerhed, der i alle sammenhænge har førsteprioritet Omgivelser Med udgangspunkt i en PEST model, kan man belyse nogle af de samfundsmæssige faktorer som påvirker Vestas. Modellen er vedhæftet som bilag. Konklusion af PEST analyse I PEST analysen tegner der sig et billede af, at Vestas er meget afhængige af de politiske forhold. De støtteordninger og aftaler der politisk bliver fastlagt, har stor betydning for Vestas fremtid. De sociokulturelle faktorer spiller en stor rolle, og fokus på alternativ energi øges blandt verdens befolkning i takt med, at oliefelterne og reserverne svinder ind, og miljøetikken vinder større indpas. Med den lave rente og stigende energipriser, skulle vejen været banet for gode vækstmuligheder. Teknikken til nye offshore projekter er klar, men det alt overskyggende problem for Vestas lige nu er den globale økonomiske krise. I øjeblikket oplever man, at de enkelte landes gældsproblemer rammer landenes investeringer i vedvarende energi. De økonomiske vanskeligheder rammer især landenes støtteordninger til vindenergi. 1 Oversat fra engelsk Failure is not an option 2 1

2 PEST analysen kan ofte kombineres med Michael E. Porters Five Forces analyse, 3 der er en konkurrenceanalyse, der kan positionere virksomheden optimalt i forhold til konkurrenter SWOT analyse Det er almindeligt at anvende SWOT og PEST analyser sammen, for at få en bedre forståelse af det konkurrencemæssige og økonomiske miljø, men de repræsenterer to modsatrettede tilgange. SWOT modellen er vedlagt som bilag i opgaven. Styrker En af Vestas største styrker er deres brand og profil. De råder over gigantisk knowhow og deres forskningsfaciliteter, gør dem til en stærk aktør på markedet. Selvom meget af offshore salget er gået til konkurrenterne de seneste år, så er det Vestas viden om offshore teknologi og de rigtige produkter, der skal videreudvikle dem. Et andet meget stort aktiv er, at Vestas har egenproduktion af stort set alle komponenter til vindmølleproduktion, hvilket sætter dem i stand til, at styre produktionen og levering mere præcis. Svagheder Vestas egenproduktion er desværre også en af deres svagheder, men her har de mulighed for at rette op på fejlen. Her tænkes især på deres nylig åbnet generatorfabrik i Holland, der ikke har leveret det forventede antal generatorer. Vestas har måske nogle urealistiske mål og budgetter, og det møder da også en del kritik. 4 Vestas har en lav diversitet i deres afdelinger rundt om i verden, og konkluderer i deres management report, 5 at medarbejdere i alle aldre, af begge køn og med vidt forskellige kulturelle baggrunde, er afgørende for forretningens udvikling. Vestas skal bruge mange ressourcer på lobby for at kunne præge det politiske spil. Muligheder Teknologien er afgørende for konkurrencen blandt de enkelte vindmølleproducenter, og det er et afgørende punkt i kundernes valg. Et af de emner der måske skaber gode muligheder for Vestas, er at atomkraften møder modstand blandt befolkningen, og det forstærkes yderligere i forbindelse med atomulykken i Japan. Fokus på miljø er dog også mest udbredt blandt lande med højt uddannelsesniveau og levestandard, men i ulande, hvor el installeres for første gang, ses det nu også at der vælges vindkraft som energiressource. Et vigtigt område er offshore teknologien, det bliver vanskeligere at finde egnede steder på land, der ikke får konsekvenser for befolkningen. Ifølge 3 Kilde: Forelæsning om strategi ved Otto Kjær Hansen

3 Vestas 6 er den gennemsnitlige vindhastighed væsentlighed højere på havet end i landet, det betyder op til 50 procent mere energi end en tilsvarende mølle på landjorden. Noget tyder også på, at fremtidens vindenergi skal findes på havet 7, og derfor er Danmark i kraft af Risø-DTU gået i gang med at udvikle nye havvindmøller, der på sigt skal producere 20 megawatt per mølle. I dag producerer de største havvindmøller 3,6 megawatt, så her er der store muligheder for Vestas. Trusler Det politiske spil udgør en stor trussel for Vestas fremtidige vækst. Lovgivningen har indflydelse på skatter, afgifter, investeringstilskud og placeringen af vindmøllerne. Desværre for Vestas, har den pressede økonomi på verdensplan medført, at politiske beslutninger om energiinvesteringer er blevet overhalet af spareplaner og genopretningspakker. Selvom der i store dele af verden er opstillet klimamål på nationalt eller lokalt plan, så mangler man stadig en afgørende langsigtet aftale om klima og energimål i USA. I Asien er Vestas truet af de lokale producenter. I følge Børsen, 8 sidder kinesiske producenter på mere end 90 % af markedet, og det skyldes protektionismen. I Asien ønsker man at favorisere de indenlandske industrier, og dermed mindske importen fra andre lande. Derfor er politik grundlaget for efterspørgsel og dermed en meget stor trussel for Vestas, og der kan næppe spås et nyt Blue Ocean 9 marked for Vestas i Asien. Konkurrenten Siemens bider også godt fra sig på offshore teknologien, og har for nylig præsenteret verdens hidtil største havvindmølle med et vingefang på over 150 meter. Siemens succes afspejles også i salget af offshore vindmøller. I 2009 stod de for 71 pct. af salget af havvindmøller i Europa (opgjort i MW), mens Vestas kun stod for 19 pct Vestas ud fra Scotts perspektiver Set ud fra Vestas afhængighed af deres omgivelser, kan Vestas bedst defineres ud fra Scotts åbne perspektiv. Vestas er nød til at forholde sig til omverdenen, der er essentiel for deres eksistens. Men i produktionen vejer organisationens interesser tungere end individets, og derfor ser man også rationelle processor, som kan henledes til Frederick W. Taylors Scientific Management 11. Vestas har stor fokus på LEAN metoder, til at optimere og effektivisere deres produktion. I deres annoncering af en ny virksomhedsstruktur fra februar 2012, kan man også skimte en rationel 6 Vestas årsrapport 2006 samt Dagbladet Børsen, 12. november Sektion s. 16, Protektionisme truer Vestas i Asien 9 Kilde: Forelæsning om strategi ved Otto Kjær Hansen Introduktion til organisationsteori s. 35 3

4 90 95 effektivisering af Vestas. Virksomheden ønsker en mulighed for, hurtigt at kunne omstille sig og skalere virksomheden til markedets efterspørgsel. Det underbygges også af udtalelser fra Anders Søe Jensen, der er præsident i Vestas Offshore. Han siger: Når Vestas skal til at udvikle fremtidens nye offshore vindmøller på den gamle Lindø værftsgrund, så bliver det med erfarne folk fra Vestas. 12 De udtalelser vidner jo om en rationel indstilling, og at der først og fremmest skal effektiviseres, som tiderne ser ud i øjeblikket Vestas forandring Vestas styrker sig til fremtiden og ønsker en mere kundebaseret og differentieret skalérbar virksomhed. Rent økonomisk betyder det, at Vestas vil spare 150 millioner euro årligt på deres faste udgifter, og Vestas forventer også at det får konsekvenser for medarbejderne. Offentliggørelsen sker ovenpå endnu et skuffende kvartalsregnskab, og Vestas sænker forventningerne til 2012 omsætningen. De opgiver samtidig direktør Ditlev Engels højt profilerede mål Triple15, der skulle have sikret Vestas en omsætning på 15 milliarder euro i Det er en stor reaktiv forandring, og der stilles da også store krav til ledelsen i forandringsprocessen. På den teoretiske side af forandringen, kan der refereres til den tyske sociolog Niklas Luhmann. Han beskriver, hvordan samfundet udvikler sig hen imod en stadig mere kompleks form. Ifølge ham, er en organisation i det senmoderne samfund, en der tilpasser sig omgivelserne, og er i en konstant refleksiv læreproces. Og det er måske her Vestas er nået til i deres livscyklus. 13 I Professor John Paul Kotters 8 trins model, er Vestas ved at kommunikere deres forandringer. Dog har de været lidt upræcise med de forandringer, der kommer til at ske for medarbejderne, og det er et kritikpunkt, der beskrives senere i opgaven. Deres næste træk i forandringsprocesson bliver ved indførelsen af det nye Vestas i foråret Det medfører så de ændringer i Kotters punkt 5, at Vestas fjerner de barriere, altså opsiger de medarbejdere, der står i vejen for indførelsen. For at Vestas skal lykkes med de resterende punkter i Kotters model, kræver det at de får fulgt op på de resterende punkter. 14 Vestas kommunikation i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsregnskabet. Vestas vælger, at offentliggøre planerne om en større strukturændring ovenpå et noget skuffende tredje kvartalsregnskab. Det er nok ikke helt tilfældigt, men måske en slags proaktivt røgslør der

5 skal camouflere et, af de i rækken mange, utilfredsstillende og mislykkede regnskaber for Vestas. Det ser da også ud til at virke. Ser man på indholdet af de artikler, der er skrevet om Vestas de seneste par måneder, tyder det på at pressen og offentligheden fokuserer mere på den forandring Vestas taler om, end det skuffende regnskab. Der hvor man kan have sine bekymringer, er om den kommunikation, har konsekvenser i henhold til medarbejdernes uvished og deres reaktion på, at Vestas ikke forholder sig til, hvilke medarbejdere der skal afskediges. Vestas risikerer, at det kommer og bider dem i halen efterfølgende. Der kommer uden tvivl en kommunikationsmæssig svær intern opgave nu. Kommunikationen er lykkedes med offentligheden, men om der er brud på kulturen i virksomheden, og om det får konsekvenser, vil vise sig Tegn som Vestas benytter sig af Kommunikationsbegrebet semiotik dækker over at de tegn, som fremkalder noget andet end sig selv i form af en tanke, en handling eller andet. 15 Den moderne semiotik tager form i det 20. århundrede, og præges af Lingvisten Ferdinand de Saussure og Filosoffen Charles Sanders Peirce. Helt konkret ønsker Vestas at bruge tegn ud fra et værdibaseret kommunikationssynspunkt. En svær opgave at gøre globalt, når man ser på de kulturforskelle forskelle der findes i verden. Vestas motto er: Wind is the world to us, et tegn til folk om at de tager deres arbejde alvorligt 16 Vestas arbejder med ord og begreber såsom: bæredygtighed, vedvarende energi, klimavenlig, og ansvarlighed. Et sted hvor semiotikken dog slår fejl, er på billedet på forsiden af hjemmesiden, hvor denotationen 17 er et kraftværk med meget røg 18. Umiddelbart en konnotation der, for de fleste, leder tankerne på noget meget negativt omkring klimaet og drivhus effekten mm. Men sloganet: winning the green energy race skal få modtageren til at slå om, og forstå at det er ansvarsfølelsen som Vestas arbejder for. Den interpretant, der gerne skulle sikre en fælles forståelse, fejler i mit synspunkt her. Værdien af billedet med røg, er højere end sloganet der skal vise budskabet. Derfor bliver de negative tanker hængende, og man forbinder Vestas med vildledende budskaber og andre negationer. Kulturen i Vestas ud fra vestas.dk 15 Kommunikationsteori en grundbog s Kommunikationsteori en grundbog s

6 Vestas har en funktionalistisk kultur, og netop det begreb blev defineret af skaberen af organisationspsykologi Professor Edgar Schein. 19 Ud fra tre kulturniveauer, er der en række værdier og grundlæggende antagelser, som medarbejderne ubevidst agerer efter. Det er svært, uden nærmere kendskab til virksomheden, at analysere disse antagelser. Men ser man eksempelvis på Vestas missions slogan: At fejle er ikke en mulighed, forbinder det umiddelbart ikke med principperne for den lærende organisation, hvor man bør lære af sine fejl til fremtiden. Ordene afspejler måske også mere en skueværdi, hvor sikkerheden i alle henseender har førsteprioritet. Udsigten til forandring bekræfter også teorien om at de har lært af deres fejl. Det bekræftes også på Vestas hjemmeside, der forklarer at medarbejderne og deres udvikling er med til at skabe Vestas. Sheins kulturteori kan karakterisere de dominerende værdier i virksomheden, de såkaldte artefakter, og så de værdier og grundlæggende antagelser der kan være svære at få øje få udefra. Det er klart, at i en global virksomhed som Vestas er der udfordringer i de store forskelle i kulturen, alt efter arbejdsfunktion og geografisk placering. Kommunikatørens rolle i Vestas den kommende tid med fokus på de næste måneder Kommunikationen kommer til, at tage afsæt i den plan Vestas har for den reelle offentliggørelsen af strukturændringerne. Derfor bliver de helt store udfordringer, at de i ledelsen bliver enige om den fortsatte interne og eksterne kommunikation af forandringerne. For at dæmme op for den uvished og frustration man kunne frygte internt, skal Vestas involvere deres medarbejdere i forandringerne. For Vestas bliver udfordringerne i kommunikationen, at bibeholde medarbejdernes, og på sin vis også offentlighedens tillid til, at forandringerne foretages på baggrund af en mere realistisk og ansvarlig tankegang om fremtiden. De kan måske læne sig op at samme model Nordea brugte, da de for nyligt varslede fyrringer på omkring 6000 medarbejdere. De begrundede det blandt andet med, at det var forholdsregler der sikrede, at de ikke risikerede en større fyringsrunde på et senere tidspunkt. Samtidig er det også vigtigt, at Vestas eksternt ikke viser forandringen som en svaghed og et udtryk for, at virksomheden slækker på parametre for at få økonomien til at hænge sammen. Vestas skal pointere deres planer om deres forekommende 7 MW offshore mølle. Og de skal fremhæve, at de trods alt stadigvæk regner med at investere 650 millioner euro i fremtidig vækst og forskning i Antal tegn: Strategisk kommunikation for praktikere s

Kommunikation i Danmarks største virksomhed

Kommunikation i Danmarks største virksomhed Kommunikation i Danmarks største virksomhed Afsluttende tværfaglig workshop : Eva Lai Kromann Kristensen, Ida Maria Westermann, Laura Kesby, John Shin Hansen, Nicolaj Hougaard og Sarah Terkelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

TVÆRFAGLIG AFLEVERINGSOPGAVE ORGANISATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEORI

TVÆRFAGLIG AFLEVERINGSOPGAVE ORGANISATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEORI TVÆRFAGLIG AFLEVERINGSOPGAVE ORGANISATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEORI Af Mikkel E. Ejlertzen, Nanna V. Kvist, Frederik T. Mikkelsen, Vivienne Bruun & Louise Malling 1 Indholdsfortegnelse VESTAS - VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

En strategisk analyse, regnskabsanalyse samt en tilhørende værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S

En strategisk analyse, regnskabsanalyse samt en tilhørende værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S En strategisk analyse, regnskabsanalyse samt en tilhørende værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S HD. 2 del - Finansiel Rådgivning Opgaveløser: Pernille Turka Vejleder: Lennart Jønsson Aflevering:

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Vejleder: Marie Engstrøm Videregående økonomistyring HA Gruppe 21 23-05-2013. Balanced Scorecard. Med Vestas A/S som case.

Vejleder: Marie Engstrøm Videregående økonomistyring HA Gruppe 21 23-05-2013. Balanced Scorecard. Med Vestas A/S som case. Balanced Scorecard Med Vestas A/S som case Side 1 af 30 Titelblad Uddannelsessted: Aalborg Universitet Uddannelse: HA almen Erhvervsøkonomi Fag: Videregående økonomistyring og IT Vejleder: Marie Engstrøm

Læs mere

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen Det nye Vestas -En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter Vejleder: Lone Samuelsen Af:Sultan Cevik Martin Sømod Jensen Casper Saust Lars Kyrø Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

i et teknologihistorisk perspektiv

i et teknologihistorisk perspektiv i et teknologihistorisk perspektiv Århus Universitet Institut for medie og informationsvidenskab Eksamensopgave i teknologihistorie 2. semester Maj 2010 Christine Risager Kaja Ravn Cramer Michael Christensen

Læs mere

KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI

KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI TVÆRFAGLIG WORKSHOP 1 KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI GRUPPE 2 SACHA BAVNHØJ CASPER LIND JENSEN SOPHIE MARKER MAGNUS BUNDGAARD NIELSEN NICOLE STENSGAARD DSB G RUPPE 2 Sacha Bavnhøj Sophie Marker Nicole

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Copenhagen Business School HD(R) 2013 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning og valg af

Læs mere

TVÆRFAGLIG AFLEVERINGSOPGAVE ORGANISATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEORI

TVÆRFAGLIG AFLEVERINGSOPGAVE ORGANISATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEORI 1 TVÆRFAGLIG AFLEVERINGSOPGAVE ORGANISATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEORI Af Mikkel E. Ejlertzen, Nanna V. Kvist, Frederik T. Mikkelsen, Vivienne Bruun & Louise Malling 2 Indholdsfortegnelse VESTAS - VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...

Læs mere

Vestas en strategisk analyse

Vestas en strategisk analyse Vestas en strategisk analyse HD(IB) Afgangsprojekt, forår 2014 Mads Hylleberg (mahy10ab) Vejleder: Kristian Sørensen Projektets længde: 151.858 anslag (inkl. mellemrum) Executive summary Vestas Wind System

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE VESTAS. Buy / Hold / Sell. Udarbejdet af Martin Østergaard, 284544 og Kenn Secher Petersen, 284114

AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE VESTAS. Buy / Hold / Sell. Udarbejdet af Martin Østergaard, 284544 og Kenn Secher Petersen, 284114 AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE VESTAS Buy / Hold / Sell Udarbejdet af Martin Østergaard, 284544 og Kenn Secher Petersen, 284114 Vejleder: Thomas Borup Christensen Antal anslag: 183. 685

Læs mere

Århus Teater til de unge

Århus Teater til de unge Århus Teater til de unge Tæppet løftes for en ny strategi Peter Møller, Emil Brix, Frederik Fisker, Ida Eigenbroth, Anne Krarup og Laura Kroer 23.995 anslag Indhold Indledning (Laura)... 3 Organisation...

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Minirapport i organisationsteori

Minirapport i organisationsteori Minirapport i organisationsteori Kulturanalyse af den fiktive virksomhed H&E Jacobsen A/S Studie: HA 3. semester Afleveringsdato: 4-11-2010 Udarbejdet af: Gruppe 14 - Lotte Pedersen, Lizian Pedersen og

Læs mere

Fra strategi til handling

Fra strategi til handling 1 Fra strategi til handling Hvordan virksomhedsværdier realiseres i væsentlige tekster fra Novo Nordisk og Novozymes Skrevet af: Lene Kring Cand.mag i dansk fra Københavns Universitet, den 2. juli 2002

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S Kandidatafhandling Cand.Merc.Fir. Institut for Finansiering Forfatter: Andreas Hedegaard Ramsing Vejleder: Jens Borges Afleveringsdato 19-09-2008

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

MÆRSK. Afsluttende tværfaglig workshop Organisationsteori og kommunikation. Afleveret. Undervisere: d. 12. 12. 2014.

MÆRSK. Afsluttende tværfaglig workshop Organisationsteori og kommunikation. Afleveret. Undervisere: d. 12. 12. 2014. 1 2 3 MÆRSK Afsluttende tværfaglig workshop Organisationsteori og kommunikation Afleveret Undervisere: af Lola Schou Tofft Caja Kathrine Berg Kjærgaard d. 12. 12. 2014 Martin Duus Emma Martiny Mads Nedergaard

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Hvad er fremtiden for GN ReSound? En strategisk analyse

Hvad er fremtiden for GN ReSound? En strategisk analyse Hvad er fremtiden for GN ReSound? En strategisk analyse Hovedopgave HD(R) maj 2009 Copenhagen Business School Vejleder: Olaf Valentin Kjær Anne Rustand Nina Beck Thomsen 1 1. Indledning...4 1.1 Problemstilling:...4

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere

Ny kultur i Danske Bank

Ny kultur i Danske Bank Ny kultur i Danske Bank Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation 1 og Organisationsteori Forår 2014 1. Semester Gruppe 6 Anitta Petersen, Jonas Klestrup, Julie Hellum, Benjamin Faurholt-Andersen & Louise

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER

TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER GRUPPE 9 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER 4 2. 1 PESTEL ANALYSE ( ALLE ) 4 2. 2 SWOT ANALYSE ( ALLE ) 6 2. 3 TOWS ANALYSE ( ALLE ) 9 2. 4 INTERESSENT ANALYSE ( SOFIE

Læs mere