Fysisk Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysisk Bestyrelsesmøde 28.04.2014"

Transkript

1 Fysisk Bestyrelsesmøde Mødetitel: Fysisk møde Sted: Kolding, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding. Mødelokale: M3 Deltagere: Charlotte Krog (CK), Mads Vesterlund Ottow (MO), Steen Jepsen (SJ), Mathias Holmquist (MH), Michael Christensen (), Simon Bondo (SB). Mette Nyberg Pkt Dagsorden Indleder Strategi 1 a) Præsentation af hinanden. b) Konstituering c)fremtidig arbejdsform i bestyrelsen / præsentation af dynamiske dokumenter/google drive 2 Forslag til fremtidig arbejdsfordeling og aflønning af bestyrelsesposter /arbejdsgrupper Sj/mc Bilag: forslag til arbejdsfordeling 3 Økonomi - opdatering på regnskabs situation SJ Kvartalsregnskab Jubilæums regnskab 4 Evaluering af Jubilæum. medbringer evaluerings skemaer. /Alle a) trækning af vinder af de to ekstremitets bøger. 5 Strategiplan. Præsentation af strategiplan og årets opgaver i strategiplanen. Bilag: ny engelsk strategiplan (tidligere udsendt separat) 6 Aflønning og udvikling af workshops. Beslutte fremadrettet håndtering. Væsentligste overvejelser: Alle 1. Skal udviklingen af workshops honoreres eller er det at afholde workshops løn nok i sig selv? 2. Hvor mange undervisere kan en workshop bemandes med? Konkret skal vi tage stilling til clinical update workshoppen og

2 hvilken tilbagemelding vi skal give dem. Bilag: Clinical update workshop 7 Ekstremitetsworkshops / advanced extremities Scott Herbowy som underviser. Hvornår? Strategi overfor MII? Strategi for succesfuld præsentation af ekstremitets behandling. 8 MDT Lumbal Columna kursus on-tour. Skal vi tilbyde en fast pris for at sende en underviser og så turnere landet, hvis folk selv arrangerer det? Bilag: eksempel på pris og vilkår. Alle /alle Prio: 4, 12, 21 9 Nye Ekstremitetsskemaer Skal de oversættes? Skal de laves elektroniske i samarbejde med Mibit? Implementering, er det på skinner i Undervisningsgruppen? 10 Input til DSF om faglige selskaber Bilag: skriftlig input til faglige selskaber 11) Mibit fremadrettet. Heidi og jeg havde et møde i januar angående implementering af skemaer i MIbit systemet. Skal vi fortsat prioritere det? Heidi vil gerne for dagsdiæter fortsætte med at lave opgaven.

3 12 Arbejdsgrupper. Bestyrelsen deler sig i 3 grupper, arbejder 1-1,5 time i grupper med de punkter der henvises til i kolonnen længst til højre (tallene i yderste kolonne henviser til prioriterings nummeret i den engenske version af vores strategiplan) fremlægger kort for andre i bestyrelsen den fremadrettet handleplan for arbbejdsgruppen og evt. behov for økonomi til det fremadrettede arbejde : - Mentorordning gruppe (charlotte og Mads) - Markedsføringsgruppe (Simon, Mathias, Mette Nyberg) - mentor: 3, 4 M-føring: 8, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 38 Afdrag: 7, 14, 16, 41, 44, 64 - Afdragsordning (Steen, Michael og Mette Nyberg) Evt. Oversættelse af eksamen, Ad 1) Konstituering og fremtidig arb. form Konstituering: Formand: Michael Christensen Kasser: Steen Jepsen Bestyrelses-sekretær: Mathias Holmquist Kursus-sekretær: Mette Nyberg Webmaster: Mathias Holmquist Facebookansvarlig: Simon Simonsen

4 Ad. 2) Arbejdsfordeling og aflønning Forslag fra og SJ: Effektivisering af sekretæropgaverne. Sekretæropgaver fordeles ud efter relevante arbejdsområder. Kursussekretær Mette Nyberg (Vanlig honorering) Medlemsregistrering Indsende kursusreklame til DF s medlemsblad Kasser: Steen Jepsen (5000 kr./årligt) Tovholder afdragsordning Kontakt offentlige myndigheder, finansielle emner, herunder SKAT Afregning MII Formand: Michael Christensen (24000 kr./årligt) At holde kontakt til og besvare henvendelser fra MII eller de øvrige branches At udforme og udsende dagsordenen til bestyrelsesmøderne i DSMDT At besvare og/eller videresende henvendelser fra medlemmer i DSMDT og samarbejdspartnere til DSMDT. At udforme den årlige Branch Report til møde med McKenzie Institute International At indhente og sende punkter fra IMDT til det årlige Euro Meeting respektivt Den Internationale MDT Kongres vedrørende Branch relaterede emner. Faglig Tovholder: Merete Fehrend (5000 Kr./årligt) - Være kontaktperson mellem DSF og DSMDT Være tovholder på DSF høringssvar/faglige emner forespørgsler om kommentarer fra os som Faglig selskab. Bestyrelsessekretær: Mathias Holmquist (10000 kr./årligt) Referat bestyrelsesmøder At bestille lokale og forplejning til bestyrelsesmøderne At besvare henvendelser fra medlemmer om ikke kursusrelaterede emner. At indkalde til generalforsamling og sikre den praktiske At varetage kontakten til myndigheder, når kontakten ikke Bestilling af lokaler

5 gennemførsel heraf. vedrører finantielle aspekter. Ad hoc udvalg (15.000) Denne nye fordeling frisætter kroner som kan bruges i ad hoc udvalg. F.eks. nedsætte et udvalg der udarbejder en samlet markedsføringsstrategi for DSMDT. Hvidbog revideres efter ovenstående. MH Evaluering 1 gang om året hvordan det kører efter hver generalforsamling. Ad. 3) Økonomi - Regnskab Kvartalsregnskab Ingen underskud på kurserne 1. kvartal. Økonomisk strategi fra 2013 ser ud til at virke. Jubilæums regnskab Jubilæet blev afholdt tilfredsstillende indenfor det fastsatte budget. Ad. 4) Evaluering af Jubilæum. God tilbagemelding overordnet. Trækning af vinder af de to ekstremitets bøger. Natalie Malene Lai vinder. Ad. 5) Strategiplan Præsentation af strategiplan og årets opgaver i strategiplanen. Der arbejdes fortsat videre med den prioriterede rækkefølge. Ad. 6) Aflønning og udvikling af workshops.

6 Aktuel workshop klinisk update debateres Bestyrelsen godkender at kurset kører og økonomiramme med undervisere fastsættes. Fremtidige retningslinjer for udvikling og økonomi for workshops skal fastsættes og der arbejdes videre med dette til næste bestyrelsesmøde. Ad. 7) Ekstremitetsworkshops / advanced extremities Ekstremitetsworkshop bliver tilbudt til efteråret 2 dages UE og 2 dages OE MH tager kontakt til Scott Herbowy som underviser. tager officielt kontakt til MII? Plan at det skal være startskud til advanced extremity-kursus. Ad 8) MDT Lumbal Columna kursus on-tour Bestyrelsen er åben for at arbejde for en prøveballon med at tilbyde billige MDT A kursus mod at kursisterne står for alt det praktiske. Der arbejdes for at fastsætte en økonomisk ramme som er holdbar. Forventes at blive tilbudt til efteråret 2014 eller start 2015 og der vil løbende blive lavet evalueringer af om økonomi og kvalitet er tilfredsstillende. Ad. 9) Nye Ekstremitetsskemaer Ønske om oversættelse af ekstremitetsskemaer så sprog ikke er en barriere for anvendelsen. Der afsættes en dagsdiæt til opgaven samt til koordineringen med Mibit om de elektroniske skemaer. Ansvarlig CK Ad. 10) Input til DSF om faglige selskaber Bestyrelsen arbejder for et svar inden tidsfristen 7/5 Maj. Vi mener det er yderst vigtigt at vi anderkendes som et specialebærende fagligt selskab indenfor det muskuloskeletale område Ad. 11 Mibit Opfølgningsskemaer og datafangst Tilpasning til Ipad Automatisk epikrise-generering. Indarbejdelse af validerede spørgeskemaer.

7 Der prioriteres at gøre arbejdet med ovenstående færdigt. Heidi E. og arbejder videre med det. Ad. 12) Arbejdsgrupper om fremtidig strategiplan Arbejde videre med mentorordning CK og MO Arbejdsgruppe for markedsføringsplan MH og SB Evt. Oprette eksternt register for cred. terapeuter til interne arbejde med Cred. MDT regionslister Anne Sørensen, Merethe Fehrend, Dorte Knudsen kontaktes vedrørende registre over beståede cred. Terapeuter. MH

O f f e n t l i g H v i d bog. Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi. Hvidbog

O f f e n t l i g H v i d bog. Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi. Hvidbog O f f e n t l i g H v i d bog Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi Hvidbog revideret april 2014 Hvidbog 2014 1 Definitioner og forkortelser 1 Formål med Hvidbog 1 Mission statement 1 Vision

Læs mere

Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi

Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale gener som beskrevet i MDT. Missionen

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013 Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2013 Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale

Læs mere

INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI

INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI O f f e n t l i g H v i d b o g INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI HVIDBOG JANUAR 2013 Hvidbog 2013 1 Definitioner og forkortelser 1 Formål med Hvidbog 1 Mission statement 1 Vision 1 Værdier 1 Organisatorisk

Læs mere

INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI

INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI 2 0 11 O f f e n t l i g H v i d b o g INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI HVIDBOG JANUAR 2011 Hvidbog 2011 1 Definitioner og forkortelser 1 Formål med Hvidbog 1 Mission statement 1 Vision 1 Værdier

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2012

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2012 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2012 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2008 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2011

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2011 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2011 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat for HB møde, CISV Danmark. Tid: 9. marts 2013 9:00-15:00 Sted: Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43, 3520 Fa- rum.

Referat for HB møde, CISV Danmark. Tid: 9. marts 2013 9:00-15:00 Sted: Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43, 3520 Fa- rum. Referat for HB møde, CISV Danmark Tid: 9. marts 2013 9:00-15:00 Sted: Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43, 3520 Fa- rum. Formalia: Dirigent: Natascha Lermiin 0. Dagsorden godkendes med følgende input: a.

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 12. april 2012 fredag d. 13. april 2012 Sted: Trinity, Fredericia Tilstede: Marianne Kongsgaard (MK) Søren Qvist (SQ)

Læs mere

Håndbog for lokalbestyrelserne

Håndbog for lokalbestyrelserne Håndbog for lokalbestyrelserne 1 Lokalbestyrelsens opgaver og ansvar Indledning Denne håndbog er skrevet til medlemmer af ADHD-foreningens lokalbestyrelser for at give et overblik over, hvad det vil sige

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

BRUGERKLUB. SF, LT, GF og HB 29. november 2007 Side 1 af 12

BRUGERKLUB. SF, LT, GF og HB 29. november 2007 Side 1 af 12 BRUGERKLUB Indledning...2 Værdier for brugerklubben...2 Krav/forventninger til medlemsorganisationerne...3 Organisation...3 Generalforsamlingen...4 Den daglige ledelse...4 Forretningsudvalget i den daglige

Læs mere

Vision og strategi for DSG Dato: 01.06.08 Version 1.0

Vision og strategi for DSG Dato: 01.06.08 Version 1.0 Vision og strategi for Dommerudvikling og Dommerdrift i Dansk Volleyball Forbund 2008-2009 1. Formål med papiret Dette papir skal beskrive Vision (retning/mål/hvorhen) og Strategi (hvordan) for de forskellige

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Jo mere konkrete målene og visionerne er, des lettere er det også at nå dem og arbejde efter dem.

Jo mere konkrete målene og visionerne er, des lettere er det også at nå dem og arbejde efter dem. FORENINGENS LIV Mål & visioner Samfundet omkring os udvikler sig konstant. Det et vores foreningsliv også nødt til, hvis det skal overleve og ikke ende sine dage på museum ved siden af Guldhornene og Solvognen.

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Mette Johansen(til kl. 12.00), Jytte Wagner(til

Læs mere

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj)

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj) Klynge VA2 Valby Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 Til stede: Camilla (formand og forældrerepræsentant, Valnødden) Henrik (klyngeleder) Anette (pædagogisk lederrepræsentant, Valnødden) Rikke

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 3. december 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 11-2008 2. december 2008 Telefonmøde Kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere