Den værdiskabende bestyrelse. v/ partner Jens Jerslev Selskabsdagen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den værdiskabende bestyrelse. v/ partner Jens Jerslev Selskabsdagen 2014"

Transkript

1 Den værdiskabende bestyrelse v/ partner Jens Jerslev Selskabsdagen 2014

2 2 PROGRAM A. Hvad rører sig i bestyrelsen i 2014? B. Den Værdiskabende Bestyrelse C. Servicering af Bestyrelsen

3 3 A. Hvad rører sig i bestyrelsen i 2014? Mere tidskrævende end hidtil Hastighed vedvarende anderledes Forretningsgrundlaget til debat Execution til aftalt tid Tryk på direktionen - performance Formandens rolle Rigtige hold i bestyrelsen Klima (CSR) stadig på dagsordenen Det underrepræsenterede køn Offentlighed Strukturel dagsorden

4 4 B. Den Værdiskabende Bestyrelse Kapitalejerne Ejeraftale Generalforsamling Bestyrelse Forretningsorden Bestyrelsesaftaler Indkaldelser til GF Selskabet Vedtægter Ejerbog Komitéer Direktion Direktørkontrakter Bestyrelsens retningslinjer for direktionen

5 5 B. Den Værdiskabende Bestyrelse 1. Den rette sammensætning Værdiskabende kompetencer Mangfoldighed Forskellige kompetencer og værdier

6 6 B. Den Værdiskabende Bestyrelse 2. Indsigt og forståelse Bestyrelsesmedlemmer skal have indsigt i og forståelse for deres virksomhed Bestyrelsesmedlemmer skal kunne være vigtige sparringspartner for ledelsen Skal kunne repræsentere virksomheden udadtil Pengeinstitutter Kunder Samarbejdspartnere Løbende evaluering

7 7 B. Den Værdiskabende Bestyrelse 3. Uafhængighed Bestyrelsesmedlemmer skal kunne agere objektivt og uafhængigt Ikke have uvedkommende interesser

8 8 B. Den Værdiskabende Bestyrelse 4. Kontrol og økonomi bestyrelsens formelle rolle Bestyrelsen skal være velinformeret om virksomhedens økonomiske forhold og handlinger. Budget Kapitalberedskab Kapitaltab Udbytte Løbende rapportering Årsrapport Bestyrelsen skal forholde sig kritisk til de informationer den modtager fra virksomhedens ledelse. Intern kontrol Bestyrelsen skal handle når der konstateres eventuelle kritisable eller risikable forhold.

9 9 B. Den Værdiskabende Bestyrelse 5. Bestyrelsens arbejde mellem bestyrelsesmøderne Hastende beslutninger Rapportering Telefonmøder Ekstraordinært møde (Hvad siger forretningsordenen?)

10 10 B. Den Værdiskabende Bestyrelse 6. Finansiering Egen kapital eller fremmedkapital Kapitalforhøjelser/-nedsættelser Hybridkapital Kapital på anden måde Sikkerhed, herunder virksomhedspant

11 11 B. Den Værdiskabende Bestyrelse 6. Strategi Bestyrelsen og strategi Strategiske modeller Implementering og opfølgning Fornyelse

12 12 B. Den Værdiskabende Bestyrelse 7. Øvrige betragtninger Stemningen skal være god ved udgangen af et bestyrelsesmødet det spreder sig til resten af virksomheden Positivt og respektfuldt forhold i bestyrelsen Alle skal høres Execution til aftalt tid Hastighed er af betydning Orden i penalhuset Realia frem for formalia Brug af komitéer godt at få det formelle ud af bestyrelsesarbejdet Distance trods alt mellem bestyrelse og direktion Udenlandske bestyrelsesmedlemmer Der må ikke være tvivl om hvem der er den udførende kraft Der må ikke være tvivl om hvem der har pligt til at tage initiativer Direktøren skal være positiv overfor kontrol

13 13 C. Servicering af Bestyrelsen 1. Hav bestyrelsens formål og opgave for øje Materiale til bestyrelsen er til bestyrelsen selvom det laves for direktionen Bestyrelsesmedlemmerne har ikke indgående kendskab til den daglige drift. Bestyrelsen har et overodnet overblik. Informationer skal leveres med øje for bestyrelsesmedlemmernes kompetence og indblik

14 14 C. Servicering af Bestyrelsen 2. Konkrete værktøjer: - Regnskaber og teknisk information Skab overblik Ikke alle advokater bruger Navision, C6 eller andre bogføringssystemer til hverdag Resumé Nøgletal som early warning Highlight vigtig information Brug oversigtsskemaer Indsæt kommentarer Eksempelvis via kommentarfunktion i Excel

15 15 C. Servicering af Bestyrelsen 2. Konkrete værktøjer Eksempler Udvikling i produktion, ordreindgang og fakturering samt ordrebeholdning Produktion pr. medarbejder Sygedage opdelt på ugedage Gennemtræk på medarbejdere Likviditet Ordreproducerende virksomhed: Indtjening ved givne projekter (efterkalkulationer/færdiggørelsesgrad)

16 16 C. Servicering af Bestyrelsen 2. Konkrete værktøjer Eksempler Januar April Juni Oktober Produktion/Medarbejder Omsætning Ordreindgang Ordrebeholdning

17 17 C. Servicering af Bestyrelsen 2. Konkrete værktøjer Eksempler Likviditet: Likviditetsbudget Nøgletal for likviditet Likviditetsbeholdning, summen af: Kontantbeholdning Trækningsrettigheder Forudbetalinger Forfaldne debitorer. Aldersopdelt m/u indsigelser Eventuelt Øvrige kortfristede udeståender Uforfaldne debitorer

18 18 C. Servicering af Bestyrelsen 2. Konkrete værktøjer Eksempler Månedsrapportering: 1-2 sider med overskuelige nøgletal. Skriftlige kommentarer redigeret af direktøren. Alt væsentligt bør kommenteres Fremadrettede kommentarer Kommentering af markedet: Konkurrenter Kunder Vigtige samhandelsespartnere

19 19 C. Servicering af Bestyrelsen 2. Konkrete værktøjer Eksempler Særlige forhold Oplys om særlige forhold, der kan have væsentlig betydning: Særlige garantier Købs- og salgsrettigheder Varighed af væsentlige kontrakter forestående udløb

20 20 C. Servicering af Bestyrelsen 2. Konkrete værktøjer: - Årshjulet

21 Årshjul (kalenderårsregnskab) December Januar November 4. Møde 1. Møde Februar Årsbudget Årsregnskab Oktober Evaluering af bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens kompetencer Revisor deltagelse Forberede GF Marts September 3. Møde Risikostyring/ forsikring 2. Møde Strategiseminar (evaluering og fremadrettet) April August Maj Juli Juni

22 22 C. Servicering af Bestyrelsen 2. Konkrete værktøjer: - Før bestyrelsesmødet Fravær / fuldmagt Taleret / stemmeret Hyppighed og antal møder Længde heldagsmøde Indkaldelse (forretningsorden) Indkaldelsesmåde bør være beskrevet i bestyrelsens forretningsorden (mail, brev etc.). Bestyrelsesformanden indkalder typisk gennem selskabet. Varslet er ofte 8 dage. Mange fastlægger bestyrelsesmøder for en længere periode. Materiale til brug for bestyrelsesmødet (fremsendes 8 dage/weekenden før). Forberedelse Materialet Materiale der laves for direktøren til bestyrelsen er til bestyrelsen Informationer til bestyrelsen skal tage højde for bestyrelsesmedlemmernes kompetence og indblik i virksomheden Bestyrelsesmedlemmerne har ikke et indgående kendskab til virksomhedens daglige drift, men alene et overordnet overblik Al information skal præsenteres i kort og overskuelig form Spørgsmål forud for mødet

23 23 C. Servicering af Bestyrelsen 2. Konkrete værktøjer: - Bestyrelsesreferater Brugbart instrument, men for hvem? Referat ikke et manuskript Skriv ikke Lars sagde og Tove påpegede Udarbejdes og rundsendes hurtigt, men af hvem Ikke et standarddokument omfang kan variere Er der behov for mere end en side?

24 24 C. Servicering af Bestyrelsen 2. Konkrete værktøjer: - Forretningsorden Ikke et standard-dokument - Et nyttigt værktøj Bør uddybes væsentligt for at sikre kvalitet i bestyrelsens arbejde Sikre varetagelse af formelle opgaver, kontrollerende opgaver og bestyrelsens rolle som værdiskabende sparingspartner. Bør indeholde nye emner som: Pensionsalder Anvendelse af komiteer Corporate Governance-issues, som uafhængighed, risikovurdering og bestyrelsens væsentligste arbejdsopgaver. Faste punkter på dagsorden.

25 Forretningsorden eksempel 1. Bestyrelsens sammensætning, konstitution mv. 1.2 Valg til bestyrelsen / Udvælgelse og indstilling af bestyrelseskandidater 1.4 Formand og næstformand 1.5 Suppleanter for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 1.6 Tegningsregel 1.7 Bestyrelseshonorar 2. Bestyrelsesmøder 2.1 Mødeinterval og indkaldelse 2.2 Andre personers deltagelse i bestyrelsesmøder 2.3 Dagsorden 2.4 Beslutningsdygtighed 2.5 Habilitet - aldersgrænse 2.6 Tavshedspligt 2.7 Evaluering 3. Selskabets ledelse 3.1 Bestyrelsens opgaver og ansvar 3.2 Direktionens opgaver og ansvar 3.3 Direktionens incitamentsordning 3.4 Bestyrelsens tilsyn med direktionens ledelse af selskabet og dets datterselskaber 3.5 Bestyrelsesudvalg 3.6 Revisionskomité 4. Selskabets organisation 5. Risikostyring 6. Budget- og regnskabsmateriale 6.1 Budget 6.2 Kvartalsregnskab 6.3 Årsrapport 7. Revision 7.1 Ekstern revision 7.2 Intern revision 8. Bøger, fortegnelser og protokoller 8.1 Ejerbog 8.2 Ejerregister 8.3 Forhandlingsprotokol 8.4 Revisionsprotokol 8.5 Førelse af bøger, fortegnelser og protokoller 9. Information og kommunikation 10. Ændring i forretningsordenen

26 26 De 10 største fejl for den værdiskabende bestyrelse 1. Konfliktsky 2. Manglende indsigt i virksomheden 3. Klikedannelse 4. Manglende samarbejde med hinanden og direktionen 6. Uforberedt ekspansion 7. Overbelånt virksomhed 8. Overvågning svigter 9. Manglende kontrol med direktionen 10. Egenrådighed 5. Forkert ledelse

27 27 Kontakt Jens Jerslev Partner Aarhus M&A Corporate T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai 1801, 18/F Shanghai Oriental Centre 699 Nanjing West Road Jing'an District, Shanghai T F E

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Advokat Tommy V. Christiansen www.v.dk. Bestyrelsens opgaver, kompetence, pligter og ansvar

Advokat Tommy V. Christiansen www.v.dk. Bestyrelsens opgaver, kompetence, pligter og ansvar 1 Bestyrelsens opgaver, kompetence, pligter og ansvar 1. Regler, der regulerer bestyrelsens kompetence og opgaver 2. Generalforsamlingen - bestyrelse direktionen 3. Bestyrelsens opgaver 3.1. Ledelse 3.2.

Læs mere

Bestyrelsens kompetence, opgaver og kontrol INDLÆG. Det juridiske grundlag for bestyrelsesarbejdet. samt. en række praktiske forhold

Bestyrelsens kompetence, opgaver og kontrol INDLÆG. Det juridiske grundlag for bestyrelsesarbejdet. samt. en række praktiske forhold 1 2 INDLÆG Det juridiske grundlag for bestyrelsesarbejdet Selskabsloven af 29. maj 2009 samt en række praktiske forhold Bestyrelsens kompetence, opgaver og kontrol 1. Kort om bestyrelsens kompetence (Planche

Læs mere

INDLÆG. Bestyrelsens opgaver, rettigheder og pligter. samt en række praktiske forhold

INDLÆG. Bestyrelsens opgaver, rettigheder og pligter. samt en række praktiske forhold INDLÆG 1 Selskabsloven af 29. maj 2009 samt en række praktiske forhold Litteratur til indlægget: Professionelt bestyrelsesarbejde af Søren Brandi,, Steen Hildebrandt, Henrik Andersen, og Olav Vorup, udgave

Læs mere

Det juridiske grundlag for bestyrelsesarbejdet. samt. en række praktiske forhold

Det juridiske grundlag for bestyrelsesarbejdet. samt. en række praktiske forhold 1 Det juridiske grundlag for bestyrelsesarbejdet samt en række praktiske forhold Emner: 2 1. Bestyrelsens kompetence (placering i virksomheden) (Planche 5 ff.) 2. Bestyrelsen, valg, habilitet og valgperiode

Læs mere

VEJLEDNING OM. bestyrelsens forretningsorden

VEJLEDNING OM. bestyrelsens forretningsorden VEJLEDNING OM bestyrelsens forretningsorden UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. Indledning... 1 2. Forretningsordenen... 1 3. Forretningsordenens indhold... 2 4. Anbefalingerne for

Læs mere

God selskabsledelse i Expedit a/s Marts 2015

God selskabsledelse i Expedit a/s Marts 2015 God selskabsledelse i Expedit a/s Marts 2015 Side 0 af 24 side(r) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN MIDDELFART SPAREKASSE

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN MIDDELFART SPAREKASSE BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN MIDDELFART SPAREKASSE 1.1 Konstitution... 6 1.1.0.1 Juridiske rammer og udformning... 6 1.1.0.2 Bestyrelsens overordnede og strategiske ledelse af Sparekassen... 6 1.1.1 Bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S CORPORATE GOVERNANCE 2013/14. 1

BANG & OLUFSEN A/S CORPORATE GOVERNANCE 2013/14. 1 BANG & OLUFSEN A/S CORPORATE GOVERNANCE 2013/14. 1 Denne årlige redegørelse om selskabsledelse for Bang & Olufsen a/s udgør en del af ledelsesberetningen som indeholdt i årsrapporten 2013/14 og dækker

Læs mere

KODEKS FOR GODT BESTYRELSESARBEJDE I DANSKE ERHVERVSSKOLER OG SOSU-SKOLER

KODEKS FOR GODT BESTYRELSESARBEJDE I DANSKE ERHVERVSSKOLER OG SOSU-SKOLER KODEKS FOR GODT BESTYRELSESARBEJDE I DANSKE ERHVERVSSKOLER OG SOSU-SKOLER INDHOLD Forord Samspil med ministeriet og andre interessenter Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensætning og organisering

Læs mere

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance)

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen

Læs mere

1. juni 2012-31. maj 2013

1. juni 2012-31. maj 2013 BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2012-31. maj 2013 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

Corporate Governance

Corporate Governance Corporate Governance i Greentech Energy Systems A/S Gennemgang af Corporate Governance-anbefalinger ud fra følg eller forklar -princippet Lovpligtig redegørelse for 2010 1 Corporate Governance i Greentech

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Bestyrelsens forretningsorden

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Bestyrelsens forretningsorden NOTAT 27. marts 2015 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Bestyrelsens forretningsorden Indholdsfortegnelse: 1. VEDTAGELSE... 3 2. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING, KONSTITUTION OG VEDERLAG... 3 2.1 Valg og udpegning

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Corporate Governance i SP Group. Februar, 2009

Corporate Governance i SP Group. Februar, 2009 Corporate Governance i SP Group Februar, 2009 1 I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 3 II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 III. Åbenhed og gennemsigtighed...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b Anbefaling I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne

Læs mere

Kort om analysen. Mette Neville

Kort om analysen. Mette Neville Bestyrelse Kort om analysen Nykredits Ejerlederanalyse, som vi refererer til i denne folder, gennemføres årligt blandt ca. 1000 danske ejerledere. Ejerleder er i denne sammenhæng defineret som "en person,

Læs mere

Udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

Udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde 5. november 2014 Udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk Komitéen for god Fondsledelse

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse.

Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse. Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse af 15. august 2005, afsnit VI opdateret den 6. februar 2008 og afsnit III og V opdateret den 10. december 2008 Anbefalingerne er opdelt

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere