Q Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark"

Transkript

1 Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom som tilfældet. Javel, krisen i Grækenland har store menneskelige konsekvenser for grækerne og potentielt set store politiske konsekvenser for hele Europa. Men der synes at være andre og vigtigere problemer at beskæftige sig med for de finansielle markeder. Derfor ikke et ord mere om Grækenland herfra! Efter et første kvartal 2015 med kraftigt stigende obligations- og aktiekurser måtte man forvente et vidst ophold i festen på finansmarkederne. Årets andet kvartal bød således på stigende renter og faldende kurser på stort set alle aktivklasser. Det faktum, at dollaren igennem kvartalet samtidig er svækket med knap 4% over for euro og dermed danske kroner, har ikke gjort kvartalsafkastene bedre for danske investorer med udenlandske aktiver. Årsagen til de stigende lange renter skal formentlig findes i en kombination af stigende inflationsforventninger i USA og Europa og en almindelig reallokering af investorernes midler. Dette er naturligt efter at markederne igennem flere år kun har kendt én vej stigende aktivpriser uanset hvor man så hen, fordi likviditeten er så rigelig. Investorerne har brugt 2. kvartal til at indlede processen mod normale allokeringer i porteføljerne, og det har bl.a. betydet et udsalg af sikre rentebærende aktiver som f.eks. danske realkreditobligationer. Men på trods af de negative afkast i kvartalet, så har danske investorer fortsat haft et forrygende 2015 indtil nu: Afkastet på aktiemarkederne i årets første kvartaler svinger mellem knap 10% i USA til godt 25% i Danmark og Japan. Ikke så ringe endda! Selv obligationsmarkederne har leveret attraktive afkast med globale High Yield obligationer som topscorer med positive afkast i 2. kvartal og samlet afkast i 1. halvår på 3,25%. Kun de sikre og bedst ratede obligationsmarkeder i Nordeuropa har oplevet negative afkast i 2015, men dette kommer efter de nærmest overnaturligt høje afkast i Et økonomisk snapchat fra 2. kvartal viser, at det går fremad i Europa, mens USA i lighed med sidste år mærker effekten af en usædvanlig kold vinter. Dette billede bekræftes af udviklingen i estimaterne for væksten i Europa, der gradvist er blevet opjusteret, mens det modsatte har været tilfældet i USA. På overfladen kunne det ligne en historie om økonomisk konvergens på tværs af Atlanten. Det er dog langt fra tilfældet. Trods den midlertidige opbremsning først på året befinder amerikansk økonomi sig stadig et gear over den europæiske, og der er udsigt til yderligere acceleration herfra. Dette bekræftes af tal fra 1. juli for det såkaldte ISM konjunktur indeks, der indikerer yderligere vækst i USA. Den amerikanske økonomis indbyggede dynamik, der i høj grad skyldes demografiske forhold, er således intakt. Valgkampen op til det danske folketingsvalg var en kærkommen lejlighed til at få genopfrisket vores viden om den aktuelle økonomiske situation i Danmark. Graden af optimisme afhænger naturligvis af, om man er i regering eller i opposition, men faktum er, at det faktisk går godt i dansk økonomi. Væksten i 1. kvartal er opgjort til 1,7% målt i forhold til samme periode året før, og Nationalbanken har i deres seneste prognose udsendt den 22. juni fastholdt deres estimat for en samlet vækst i 2015 på 2,0%. Dermed ligger Danmark godt til i europæisk sammenhæng. Væksten i Euro-området ventes i 2015 at nå 1,4%, mens væksten i USA ventes at ligge på samme niveau som i Danmark, dvs. 2,0%. Året startede som bekendt med europæisk valutauro og deraf følgende spekulativ interesse for den danske krone. Nationalbanken fik dog med stor dygtighed og negative renter afvist interessen. I 2. kvartal er valutastrømmen vendt, således at investorerne har solgt danske kroner mod valuta. Nationalbanken har dog ikke ændret det toneangivende pengemarkedssatser, der fortsat er negative. I 2. kvartal er den danske valutareserve faldet fra kr. 737,1 mia. ved indgangen til 2. kvartal til kr. 626,3 mia. ultimo kvartalet. Faldet på kr. 110,8 mia. skyldes helt overvejende Nationalbankens intervention i såvel april, maj som juni måned, hvor man har solgt valuta mod kroner (dvs. støttet kronen). Udsigterne for de finansielle markeder for 3. kvartal 2015 Vi har et moderat positivt syn på fremtidsudsigterne for både europæisk og amerikansk økonomi, og dette gør, at vi er fortrøstningsfulde for finansmarkederne også i 3. kvartal. Der er naturligvis sten på vejen: Hvordan reagerer markederne på den første renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank? De fleste markedsdeltagere venter, at den først kommer i december 2015 eller januar Men det afgørende er, at den er ventet og vel timet, at ikke mindst at de økonomiske data berettiger en stramning. En dansk renteforhøjelse er derimod mere sandsynlig allerede i 3. kvartal, men det vil blot blive opfattet som en tilbagevenden til mere normale tider. Q I Europa handler det om, at den græske syge ikke spreder sig til resten af Sydeuropa. Men meget er forandret i de seneste år, og Italien, Spanien og Portugal er i meget bedre økonomisk form end de var for blot få år siden. Trods indledningens løfte om ikke at nævne Grækenland igen lader vi den græske filosof Demokrit ( f. Kr.) få det sidste ord: Det er bedre gøre noget ved sine egne fejl end ved andres.

2 Pulje 1 - Obligationer Andet kvartal af 2015 var yderst turbulent på de internationale obligationsmarkeder. De lange renter steg markant, primært i Europa, men også USA blev ramt. De danske realkredit-obligationer tabte desuden yderligere terræn i forhold til statsobligationerne, så afkastet for danske obligationsporteføljer blev klart negativt. En hvis rentestigning var som sådan ikke overraskende, da renterne havde nået ekstremt lave niveauer, og de økonomiske udsigter, både i USA og i Europa, generelt så pænere ud. Hvad der imidlertid overraskede var styrken i rentestigningen, specielt da den indtraf samtidigt med, at ECB s opkøb af obligationer kørte for fuld styrke. På meget få handelsdage i april/maj steg den 10-årige tyske rente fra ca. 0,08% til ca. 0,72%, herefter indtraf en kort pause, hvorefter renten i juni steg til 0,99%. Den kraftigste rentestigning set i mange år. I forbindelse med den seneste udvikling i Grækenland er den 10-årige tyske rente faldet en smule tilbage og ligger nu omkring 0,76%. Den 10-årige danske rente steg mere end den tyske og ligger p.t. omkring 0,97%. Udviklingen i renterne var forskellig på tværs af regionerne. De 10-årige statsrenter steg både i USA og i Tyskland/Danmark, men rentestigningen var dog lidt større i Tyskland end i USA, og klart størst i Danmark. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 2,35%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 0,76%. Pulje 1 - Obligationer leverede i andet kvartal 2015 et afkast på -7,76% (før pensionsafkastskat). Obligationer -7.76% -7.76% -6.58% -2.98% -3.05% -2.58% Obligationer 10.7% 9.1% 5.8% 4.9% -2.1% -1.8% 10.7% 9.1% Obligationer 2.05% 3.10% 4.10% 6.08% 4,5 Danske Stat % 2.5 NYK E SDO 2047 IO % 1,75 Danske Stat % 2 RD T SDRO 2019 apr 11.7% 2 NYK E SDO 2047 IO %

3 Pulje 2 - Danske Aktier Skal man beskrive udviklingen på det danske marked i andet kvartal med et enkelt ord, må det (ligesom vejret) være omskifteligt. Efter den kraftige kursudvikling i første kvartal satte volatilitet og vekslen mellem optimisme og nervøsitet dagsordenen i andet kvartal. Bekymringerne har især taget afsæt i stillingskrigen mellem Grækenland og EU, som stadig skaber uro. Frygt for snarlige rentestigninger i USA har også spøgt i kulissen efter gode nøgletal. På selskabsniveau blev der aflagt første-kvartalsregnskaber, og det kan konstateres, at de fleste selskaber er kommet godt fra start på det nye regnskabsår, hvilket i flere tilfælde har udløst opjusteringer. Især bankaktierne har leveret godt afkast på lavere nedskrivninger, som har understøttet dividende-cases. Modsat har der været pres på forsikringsaktierne, som efterhånden handler på høje multiple. Den relative performance blev specielt hjulpet af overvægten i DFDS, Pandora, Vestas og Per Aarsleff samt undervægten i William Demant Holding. I modsat retning trak overvægten i NKT og GN samt undervægten i Københavns Lufthavne, Carlsberg og Jyske Bank. Pulje 2 - Danske Aktier gav i andet kvartal et afkast på 1,98% (før pensionsafkastskat). Danske Aktier 1.98% 1.87% 1.58% 23.93% 23.64% 20.03% Danske Aktier -12.6% -10.7% 26.4% 22.4% 32.4% 27.5% 23.0% 19.5% Danske Aktier 27.16% 32.50% 21.67% 16.49% Danske Bank 9.9% Novo Nordisk A/S 9.4% Pandora A/S 9.3% Vestas Wind Systems 8.9% A P Møller - Mærsk B 6.4%

4 Pulje 3 - Mixpulje Minimum stigende renter og faldende kurser på stort set alle aktivklasser. Det faktum, at dollaren samtidig er svækket med knap 4 % over for kronen i kvartalet, har ikke De lange renter begyndte at stige meget kraftigt i slutningen af april og fortsatte efter et kort tilbagefald den kraftige stigning i juni. Stigende inflationsforventninger er af flere markedsdeltagere blevet brugt som forklaring på den pludselige rentestigning, men inflationsforventningerne begyndte allerede at stige i januar, mens renterne herefter fortsatte med at falde i tre måneder. Vores vurdering er derfor, at skiftet snarere skal ses i lyset af den ekstreme positionering, der var blevet opbygget i markedet på grund af en længere periode med lav volatilitet og kun faldende renter. Dette forklarer også, hvorfor bevægelserne har været så voldsomme, som det har været tilfældet, da renterne begyndte at stige. De stigende inflationsforventninger skal med andre ord ses i sammenhæng med dette mere tekniske skift i markedet. risikobudgetterne. Konkret udmønter det sig i en overvægt af aktier og en overvægt af high yield-obligationer. På den regionale aktieallokering fastholder vi præferencen for Danmark og Europa på bekostning af USA og Emerging Markets. Overvægten af Europa er baseret på et positivt makromomentum og en værdiansættelsesmæssig betragtning om, at det er den region, som tilbyder den størst mulige gevinst. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer og har i andet kvartal 2015 givet et afkast på -2,48% (før pensionsafkastskat). Mixpulje Minimum har været investeret siden 28. marts Mixpulje Minimum -2.48% -2.56% -2.17% 3.16% 2.87% 2.43% Mixpulje Minimum -% -% -% -% -% -% 2.0% 1.7% Mixpulje Minimum 3.61% -% -% -% 2 RD T SDRO 2019 apr 11.3% SEBinvest Danske Aktier 10.8% 4 NYK E SDO 2041 ALM 9.8% 2 RD T SDRO 2020 Jan 8.7% 2 NYK H SDO X 2020 Apr 8.7%

5 Pulje 4 - Mixpulje Middel stigende renter og faldende kurser på stort set alle aktivklasser. Det faktum, at dollaren samtidig er svækket med knap 4 % over for kronen i kvartalet, har ikke De lange renter begyndte at stige meget kraftigt i slutningen af april og fortsatte efter et kort tilbagefald den kraftige stigning i juni. Stigende inflationsforventninger er af flere markedsdeltagere blevet brugt som forklaring på den pludselige rentestigning, men inflationsforventningerne begyndte allerede at stige i januar, mens renterne herefter fortsatte med at falde i tre måneder. Vores vurdering er derfor, at skiftet snarere skal ses i lyset af den ekstreme positionering, der var blevet opbygget i markedet på grund af en længere periode med lav volatilitet og kun faldende renter. Dette forklarer også, hvorfor bevægelserne har været så voldsomme, som det har været tilfældet, da renterne begyndte at stige. De stigende inflationsforventninger skal med andre ord ses i sammenhæng med dette mere tekniske skift i markedet. risikobudgetterne. Konkret udmønter det sig i en overvægt af aktier og en overvægt af high yield-obligationer. På den regionale aktieallokering fastholder vi præferencen for Danmark og Europa på bekostning af USA og Emerging Markets. Overvægten af Europa er baseret på et positivt makromomentum og en værdiansættelsesmæssig betragtning om, at det er den region, som tilbyder den størst mulige gevinst. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer og har i andet kvartal 2015 givet et afkast på -1,41% (før pensionsafkastskat). Mixpulje Middel -1.41% -1.49% -1.26% 9.05% 8.84% 7.49% Mixpulje Middel 0.4% 0.4% 12.2% 10.4% 12.5% 10.6% 11.8% 10.0% Mixpulje Middel 12.57% 13.62% 10.91% 8.95% SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 13.5% SEBInvest Europa Small Cap 9.4% 2 RD T SDRO 2019 apr 6.2% 4 NYK E SDO 2041 ALM 4.9% 2 RD T SDRO 2020 Jan 4.8%

6 Pulje 5 - Globale Aktier stigende renter og faldende kurser på stort set alle aktivklasser. Det faktum, at dollaren samtidig er svækket med knap 4% over for kronen i kvartalet, har ikke Kvartalets helt store markedsdriver har været situationen i Grækenland. Deadlines er kommet og gået uden at det har medført yderligere afklaring, mens de finansielle markeder i mellemtiden har været holdt som gidsel. I skrivende stund er vores bedste bud, at krisen i Grækenland ikke afsporer det europæiske opsving. Historien omkring heling af den europæiske banksektor og en øget kreditvækst i Europa er stadig intakt, og det vil understøtte væksten i det kommende kvartal. Set over en bred kam ser nøgletallene fortsat fornuftige ud. Dog er det værd at bemærke, at vi i form af et svagt erhvervstillidstal fra Tyskland (IFO) har fået det første forvarsel om, at krisen i Grækenland kan have negative psykologiske spillover-effekter. Sådanne reaktionsmønstre så vi sidst i efteråret 2014, hvor uroen i Ukraine bidrog til en opbremsning i det europæiske opsving. Vi har således stor respekt for de mulige negative psykologiske effekter, som situationen i Grækenland kan medføre hos både forbrugere og virksomheder. Derfor træder vi indtil videre varsomt i forhold til at øge risikoudnyttelsen i porteføljerne. risikobudgetterne. Konkret udmønter det sig i en overvægt af aktier og en overvægt af high yield-obligationer. Selvom overskrifter relateret til Grækenland p.t. fylder mest i markedet, er den største reelle risiko, hvordan markederne reagerer på den første renteforhøjelse fra Fed. Vores fundamentale holdning er, at renteforhøjelsen i sig selv ikke er negativ, så længe den sker på baggrund af en tydelig fremgang i den underliggende økonomi. På den regionale aktieallokering fastholder vi præferencen for Danmark og Europa på bekostning af USA og EM. Overvægten af Europa er baseret på et positivt makromomentum og en værdiansættelsesmæssig betragtning om, at det er den region, som tilbyder mest upside. Danmark nyder godt af det europæiske makromomentum og tilbyder desuden høj indtjeningsvisibilitet og ikke mindst en kvalitetsbias, som er med til at balancere risikoen. Vi ser værdi i Japan, men vurderer, at makrobilledet er for mudret til at bære en overvægt, hvorfor vi forbliver neutral. Målt over kvartalet leverede globale aktier et afkast på -3,41% målt ved MSCI World opgjort i DKK. Aktierne i Pulje 5 er allokeret med en overvægt til Danmark og Europa og en undervægt til amerikanske og Emerging Markets-aktier. Pulje 5 - Globale Aktier gav i andet kvartal af 2015 et afkast på -1,45%. (før pensionsafkastskat). Globale Aktier -1.45% -1.56% -1.32% 14.92% 14.63% 12.39% Globale Aktier -0.1% -0.1% 12.5% 10.5% 20.9% 17.7% 17.5% 14.8% Globale Aktier 27.04% 19.54% 16.09% 7.78% SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 50.1% SEBInvest Europa Small Cap 26.9% SEBInvest Europa Indeks (SEB AB) 9.0% SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) 7.8% Wealth Invest AKL SEB Global EME DKK (Earnest) 3.4%

7 Pulje 6 - Mixpulje Høj stigende renter og faldende kurser på stort set alle aktivklasser. Det faktum, at dollaren samtidig er svækket med knap 4 % over for kronen i kvartalet, har ikke De lange renter begyndte at stige meget kraftigt i slutningen af april og fortsatte efter et kort tilbagefald den kraftige stigning i juni. Stigende inflationsforventninger er af flere markedsdeltagere blevet brugt som forklaring på den pludselige rentestigning, men inflationsforventningerne begyndte allerede at stige i januar, mens renterne herefter fortsatte med at falde i tre måneder. Vores vurdering er derfor, at skiftet snarere skal ses i lyset af den ekstreme positionering, der var blevet opbygget i markedet på grund af en længere periode med lav volatilitet og kun faldende renter. Dette forklarer også, hvorfor bevægelserne har været så voldsomme, som det har været tilfældet, da renterne begyndte at stige. De stigende inflationsforventninger skal med andre ord ses i sammenhæng med dette mere tekniske skift i markedet. risikobudgetterne. Konkret udmønter det sig i en overvægt af aktier og en overvægt af high yield-obligationer. På den regionale aktieallokering fastholder vi præferencen for Danmark og Europa på bekostning af USA og Emerging Markets. Overvægten af Europa er baseret på et positivt makromomentum og en værdiansættelsesmæssig betragtning om, at det er den region, som tilbyder den størst mulige gevinst. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer og har i andet kvartal 2015 givet et afkast på -0,76% (før pensionsafkastskat). Mixpulje Høj har været investeret siden november Mixpulje Høj -0.76% -0.88% -0.74% 12.34% 12.07% 10.22% Mixpulje Høj 3.0% 2.6% 13.8% 11.7% 14.4% 12.2% 13.8% 11.7% Mixpulje Høj 16.84% 16.01% -% -% SEBinvest Danske Aktier 30.9% SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 15.8% SEBInvest Europa Small Cap 12.9% SEBinvest Kreditobligationer (Euro) 6.0% 2 RD T SDRO 2019 apr 4.6%

8 Pulje 7 - Korte Obligationer Andet kvartal af 2015 var yderst turbulent på de internationale obligationsmarkeder. De lange renter steg markant, primært i Europa, men også USA blev ramt. De danske realkredit-obligationer tabte desuden yderligere terræn i forhold til statsobligationerne, så afkastet for danske obligationsporteføljer blev klart negativt. En hvis rentestigning var som sådan ikke overraskende, da renterne havde nået ekstremt lave niveauer, og de økonomiske udsigter, både i USA og i Europa, generelt så pænere ud. Hvad der imidlertid overraskede var styrken i rentestigningen, specielt da den indtraf samtidigt med, at ECB s opkøb af obligationer kørte for fuld styrke. På meget få handelsdage i april/maj steg den 10-årige tyske rente fra ca. 0,08% til ca. 0,72%, herefter indtraf en kort pause, hvorefter renten i juni steg til 0,99%. Den kraftigste rentestigning set i mange år. I forbindelse med den seneste udvikling i Grækenland er den 10-årige tyske rente faldet en smule tilbage og ligger nu omkring 0,76%. Den 10-årige danske rente steg mere end den tyske og ligger p.t. omkring 0,97%. Udviklingen i renterne var forskellig på tværs af regionerne. De 10-årige statsrenter steg både i USA og i Tyskland/Danmark, men rentestigningen var dog lidt større i Tyskland end i USA, og klart størst i Danmark. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 2,35%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 0,76%. Pulje 7 - Korte Obligationer leverede i andet kvartal 2015 et afkast på -1,36% (før pensionsafkastskat). Korte Obligationer -1.36% -1.37% -1.16% -0.52% -0.55% -0.47% Korte Obligationer 3.7% 3.1% 2.6% 2.2% 0.3% 0.3% 1.3% 1.1% Korte Obligationer -0.60% 0.78% 1.52% 2.84% 2 BRF B RO Jan 20.0% 4 NYK E SDO 2041 ALM 14.7% 2 RD T SDRO 2017 Apr 13.0% 2 RD T SDRO 2019 apr 9.8% 1 RD S SDRO 2032 ALM 7.6%

9 Pulje 8 - Mixpulje Lav stigende renter og faldende kurser på stort set alle aktivklasser. Det faktum, at dollaren samtidig er svækket med knap 4 % over for kronen i kvartalet, har ikke De lange renter begyndte at stige meget kraftigt i slutningen af april og fortsatte efter et kort tilbagefald den kraftige stigning i juni. Stigende inflationsforventninger er af flere markedsdeltagere blevet brugt som forklaring på den pludselige rentestigning, men inflationsforventningerne begyndte allerede at stige i januar, mens renterne herefter fortsatte med at falde i tre måneder. Vores vurdering er derfor, at skiftet snarere skal ses i lyset af den ekstreme positionering, der var blevet opbygget i markedet på grund af en længere periode med lav volatilitet og kun faldende renter. Dette forklarer også, hvorfor bevægelserne har været så voldsomme, som det har været tilfældet, da renterne begyndte at stige. De stigende inflationsforventninger skal med andre ord ses i sammenhæng med dette mere tekniske skift i markedet. risikobudgetterne. Konkret udmønter det sig i en overvægt af aktier og en overvægt af high yield-obligationer. På den regionale aktieallokering fastholder vi præferencen for Danmark og Europa på bekostning af USA og Emerging Markets. Overvægten af Europa er baseret på et positivt makromomentum og en værdiansættelsesmæssig betragtning om, at det er den region, som tilbyder den størst mulige gevinst. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer og har i andet kvartal 2015 givet et afkast på -2,00% (før pensionsafkastskat). Mixpulje Lav -2.00% -2.05% -1.74% 5.47% 5.24% 4.44% Mixpulje Lav 3.1% 2.6% 9.8% 8.3% 8.0% 6.8% 8.5% 7.2% Mixpulje Lav 7.43% 9.19% 8.07% 7.48% 2 RD T SDRO 2019 apr 11.6% 4 NYK E SDO 2041 ALM 8.1% 2 RD T SDRO 2020 Jan 8.0% SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 7.8% SEBInvest Europa Small Cap 7.4%

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2015 EM Aktier US Aktier - 0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 Index 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 Germany IFO Business Expectations, lhs Eurozone

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 2. kvartal 2015

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 2. kvartal 2015 Kvartalsorientering 2. kvartal Redaktion SEBhuset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Redaktør: Head of Distribution, Thomas Bonnor Telefon: 33 28 14 21 Email: thomas.bonnor@seb.dk

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Amerikansk økonomi synes fortsat at køre i et fornuftigt tempo, medens økonomien i Europa fortsætter sit gradvise opsving. Væksttempoet i den

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger maj 214 Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger Tjek din risikoprofil det kan være afgørende for dit afkast sydbank investering I august 213 aktier I

Læs mere