Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videre fra grundskolen - de unges uddannelse"

Transkript

1 TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker

2 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik December 06 Oplag: 500 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Trykt udgave: Pris: 1,00 kr. inkl. 25 pct. moms ISBN: Pdf-udgave Pris: 87,00 kr. inkl. 25 pct. moms ISBN: Kan købes på: Adresse: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Fax E-post: Forfatter: Nuri Peker Danmarks Statistik 06 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

3 Forord Den øgede globalisering og teknologiske udvikling stiller stadig større krav til den danske arbejdsstyrke. For at ruste Danmark til den globale økonomi har Globaliseringsrådet lagt vægt på, at Danmark skal være et førende vidensamfund med i verdensklasse. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan de unge bevæger sig i uddannelsessystemet. Denne forløbsanalyse viser, hvordan enkelte afgangsårgange fra grundskolen bevæger sig i uddannelsessystemet. Der skelnes mellem afgang efter 9. eller 10. klasse og om, der er afgang fra en folke-/friskole eller en efterskole. Temapublikationen Videre fra grundskolen - de unges uddannelse giver et samlet billede af, hvor hurtigt de unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, hvilke de fuldfører og hvem, der ikke får anden uddannelse end grundskolen. For de færdiguddannede og de unge, som ikke har fået nogen uddannelse efter grundskolen, ses der også på, hvordan de klarer sig på arbejdsmarkedet. Publikationen besvarer selvsagt ikke alle spørgsmål om, hvad der sker med de unge efter, at de forlader grundskolen. I Temapublikationen Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale fra 05, besvares nogle spørgsmål omkring, hvad der sker efter afgang fra de gymnasiale. Der vil også på ad-hoc basis være mulighed for at lave andre og mere detaljerede analyser, ved fx også at inddrage data fra andre statistikområder end uddannelse. Denne temapublikation er udarbejdet i kontoret for Uddannelse af Nuri Peker. Der kan rettes henvendelse til Nuri Peker på telefon eller Danmarks Statistik, december 06 Jan Plovsing / Karin Blix

4 4 Indhold Sammenfatning De unges videre uddannelse efter grundskolen Under uddannelse lige efter afgang fra grundskolen år efter afgang Uddannelsesmønstret for årgang 1986, 1990 og De færdiguddannede år efter afgang fra grundskolen Ti år efter afgang fra grundskolen Restgruppen Restgruppens baggrund Restgruppens beskæftigelse og indkomst Metode og begreber Gruppering af English summary Temapublikationer fra Danmarks Statistik

5 5 Sammenfatning Uddannelse er et af de vigtigste redskaber for at bevare (og udbygge) velfærdssamfundet og sikre den økonomiske udvikling. Det er også vigtigt for, at landet kan klare sig godt i den globaliserede verden. I dag er uddannelse en betydningsfuld parameter, som landene sammenlignes på. Fokus på uddannelse Publikationens formål 77 pct. påbegyndte en uddannelse lige efter grundskolen Gymnasiale er populære Der er fra politikernes og samfundets side stort fokus på området. Det er derfor interessant at belyse nogle af de mange aspekter, som kendetegner den del af befolkningen, der befinder sig i uddannelsessystemet. Denne publikation præsenterer en forløbsundersøgelse af, hvordan afgangsårgange fra grundskolen bevæger sig gennem uddannelsessystemet fra 1986 til 05. Formålet med denne temapublikation er at besvare spørgsmål om, hvornår de unge går i gang med en uddannelse, hvem der fuldfører en uddannelse, og hvem der ikke har fået en anden uddannelse 10 år efter afgang fra grundskolen. Spørgsmålene besvares gennem belysning af forskelle mellem afgangsårgangene og forskelle mellem afgangsklasserne, samt ved at følge den enkelte afgangsårgangs udvikling i uddannelsessystemet over tid. Kapitel 1 behandler spørgsmålet om, hvornår afgangsårgangene går i gang med en anden uddannelse. 77 pct. af årgang 05 påbegyndte en uddannelse lige efter afgang fra grundskolen. Andelen af piger, der påbegynder en uddannelse lige efter afgang fra grundskolen, er højere end andelen af drengene. En voksende andel påbegynder en almengymnasial uddannelse lige efter afgang. I 05 påbegyndte 47 pct. af alle, der påbegyndte en uddannelse, en almengymnasial uddannelse. Samme andel var 8 procentpoint lavere for årgang Erhvervsgymnasiale (hhx og htx) tiltrækker ligeledes en voksende andel unge. De gymnasiale s fremstød er sket på bekostning af de erhvervsfaglige. Pigerne adskiller sig også fra drengene med valg af uddannelse. Der er således en større andel piger end drenge, der vælger en almengymnasial uddannelse. 56 pct. af indvandrere påbegyndte en uddannelse lige efter afgang fra grundskolen i 05. Tilsvarende påbegyndte knap 80 pct. af personer med dansk oprindelse og 77 pct. af efterkommere en uddannelse. Tre år efter afgang fra grundskolen Tre år efter, at årgangene forlader grundskolen, har en del fuldført en ungdomsuddannelse. Andre er under uddannelse, nogle har været i gang og har afbrudt og endeligt er der nogle, der ikke har påbegyndt en uddannelse.

6 6 Omkring elever fra årgang 02 var under uddannelse tre år efter afgang fra grundskolen. 18 pct. af dem var i gang med en videregående uddannelse. pct. var i gang med en gymnasial uddannelse og resterende 62 pct. var i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. De færdiguddannede 42 pct. af pigerne har fuldført en uddannelse efter tre år Kapitel 2 belyser elever, som har fuldført en uddannelse henholdsvis tre og 10 år efter afgang fra grundskolen. Karakteristika ved elever, som har fuldført en anden uddannelse, illustreres ved køn, afgangsklasse, herkomst, og type af uddannelse. 42 pct. af pigerne og 29 pct. af drengene fra årgang 02 har fuldført en uddannelse tre år efter, de forlod grundskolen. Forskellen skyldes primært uddannelsesvalg. Flere piger end drenge vælger en almengymnasial uddannelse. Da mange vælger at holde et eller flere sabbatår efter gennemført gymnasial uddannelse, er de ikke under uddannelse tre år efter afgang. 55 pct. af årgang 1995 har fuldført en uddannelse 10 år efter afgang fra grundskolen. Af dem har 89 pct. fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse og resten har fuldført en gymnasial uddannelse. 19 pct. af årgang 1995 er i restgruppen En gruppe unge har 10 år efter, at de forlod grundskolen, ikke fuldført en uddannelse og er heller ikke under uddannelse. Denne gruppe unge kaldes restgruppen og belyses i kapitel 3. Andelen af årgang 1995, der er i restgruppen, er 19 pct. Det er 4 procentpoint lavere end andelen af årgang 1986, der var i restgruppen. Unge, der forlader grundskolen efter en 9. klasse på en folke-/friskole ender i mindre grad i restgruppen i forhold til de andre typer af afgangsklasser. 15 pct. af de unge, der forlod grundskolen efter en 9. klasse på en folke-/friskole i 1995 er i restgruppen 10 år efter afgang. Den tilsvarende andel er 19 pct. af de unge, der forlod grundskolen fra en 10. klasse. 32 pct. af de unge, der forlod grundskolen efter en 9. klasse på en efterskole er i restgruppen. 43 pct. af de unge i restgruppen har forældre uden uddannelse Placering på arbejdsmarkedet Indkomst 43 pct. af de elever fra årgang 1995, der er i restgruppen, har forældre, der også var i deres generations restgruppe. 39 pct. har forældre, der havde en erhvervsfaglig uddannelse som den højeste fuldførte uddannelse, mens 16 pct. har forældre med en videregående uddannelse. Resterende 2 pct. har forældre med en gymnasial uddannelse. 58 pct. af restgruppen fra årgang 1994 var i beskæftigelse 10 år efter afgang fra grundskolen. 9 pct. var ledige, og hele 33 pct. var uden for arbejdsstyrken. De samme andele for dem af årgang 1994, som har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse, var 90 pct. i beskæftigelse, 5 pct. ledige og 5 pct. uden for arbejdsstyrken Der er markant forskel på, hvor stor en bruttoindkomst restgruppen og personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse har. 62 pct. af restgruppen fra årgang 1994 havde en indkomst under kr. i 04. Kun 26 pct. af årgang 1994 med en erhvervskompetencegivende uddannelse havde en tilsvarende lav indkomst.

7 7 1. De unges videre uddannelse efter grundskolen Normalt forlader man grundskolen efter 9. eller 10. klasse ved enten en folke-/friskole eller en efterskole. Nogle få unge forlader imidlertid grundskolen efter 8. klasse. En afgangsårgang fra grundskolen er således ikke det samme som en fødselsårgang. Afgangsårgangene Tabel 1.1 Afgangsårgangene består af elever, der forlader grundskolen efter klasse, uden at de fortsætter i grundskolen igen. Det vil sige, at årgang 1986 består af elever, der har forladt grundskolen i skoleåret 1985/86. En elev er placeret under det klassetrin, som eleven senest har gået på. Det gælder også, selvom eleven ikke har gennemført dette klassetrin. En elev, som fuldførte 9. klasse i skoleåret 1996 og påbegyndte 10. klasse i skoleåret 1997, men afbrød 10. klasse i løbet af skoleåret, vil således optræde med afgang efter 10. klasse i 1997 og ikke med afgang efter 9. klasse i Antal elever med afgang fra grundskolen Folke-/friskoler Efterskoler I alt Årgang 8. kl. 9. kl. 10. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl Anm.: 05 tallene er foreløbige. Årgang 1988 er størst Demografiske forhold påvirker størrelsen af årgangene Den største årgang i perioden er årgang 1988 med elever. Herefter har antallet af elever pr. årgang været faldende frem til år 00, der er den mindste årgang med elever. I det nye årtusinde er antallet af elever pr. årgang igen stigende. Årgang 05 består således af elever. Årgangenes størrelse er primært påvirket af de demografiske forhold, men også af de unges uddannelsesmønster. I perioden fra 1986 til 05 har udviklingen været, at en mindre del af årgangene forlader grund-

8 8 skolen efter 10. klasse på folke-/friskoler, mens en større del forlader grundskolen efter 10. klasse på efterskoler. Alt i alt har imidlertid den samlede andel af en årgang med afgang fra 10. klasse været nedadgående og ligger nu omkring 50 pct. (tabel 1.1). Andelen af indvandrere og efterkommere er stigende Andelen af indvandrere og efterkommere pr. årgang er stigende. Andelen af indvandrere er steget fra 2 pct. af årgang 1986 til 6 pct. af årgang 05. Andelen af efterkommere af årgangene udgør mindre end én pct. I 1990 var andelen af efterkommere steget til 1 pct. Da både antallet og andelen af efterkommere er forholdsvis lave for de første fem årgange, kan resultater omhandlende efterkommere fra disse årgange være usikre (tabel 1.2). Indvandrer: Person der er født i udlandet, og hvis forældre begge (eller kun den ene, hvis den anden er ukendt) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommer: Person der er født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Tabel 1.2 Antal elever med afgang fra grundskolen, fordelt på herkomst Årgang Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere Uoplyst I alt 16-årige i befolkningen pr. 1. januar

9 9 1.1 Under uddannelse lige efter afgang fra grundskolen Den første statusopgørelse over elevernes videre færd i uddannelsessystemet foreligger inden 1. oktober i det år eleverne forlader grundskolen. 3 ud af 4 under uddannelse Piger hurtigere i gang Figur 1.1 Andelen, som har påbegyndt en uddannelse lige efter afgang fra grundskolen, ligger omkring 80 pct. for årgangene fra det nye årtusinde (figur 1.1). Dog lå årgang 05 på 77 pct. Det er et lille fald på 3 procentpoint i forhold til året før, men erfaringerne viser, at de seneste tal bliver reguleret, når registret opdateres med nye oplysninger. Pigerne er hurtigere end drengene til at påbegynde en uddannelse lige efter afgang fra grundskolen, men forskellen er blevet mindre med tiden. I 1986 påbegyndte således over 76 pct. af pigerne en uddannelse lige efter afgang fra grundskolen mod mindre end 72 pct. af drengene. Tilsvarende påbegyndte 81 pct. af pigerne og 79 pct. af drengene en uddannelse lige efter afgang i 04. I 05 er forskellen igen steget, så andelen af piger, der påbegyndte, var knap 79 pct. og andelen af drenge, der påbegyndte, var 75 pct. Under uddannelse lige efter afgang, fordelt på køn. Årgang Kvinder Alle 75 Mænd Anm.: 05 tallene er foreløbige. Elever fra 9. klasse på folke- og privatskoler er hurtige I perioden var andelen af elever, der påbegyndte en uddannelse efter 9. eller 10. klasse på en efterskole, væsentligt lavere end den tilsvarende andel blandt elever med afgang fra en folke-/friskole. Fra 01 er der sket en udligning af denne forskel. Andelen, som påbegynder en uddannelse lige efter afgang fra folke- /friskoler, har ligget stort set på samme niveau i hele perioden, mens andelen, som påbegynder lige efter afgang fra efterskolerne, er steget.

10 10 Figur 1.2 Under uddannelse lige efter afgang, fordelt på afgangsklassen fra grundskolen. Årgang kl. folke-/friskoler 10.kl. folke-/friskoler 9.kl. efterskole 10.kl. efterskole 55 pct. vælger en almengymnasial uddannelse efter 9. klasse på folkeog friskoler kun 33 pct. gør det efter 10. klasse på folke-/friskoler. De unge, som forlader grundskolen efter 9. klasse på folke-/friskoler, vælger i større grad en almengymnasial uddannelse, mens unge med afgang efter 10. klasse på efterskoler i større grad vælger erhvervsfaglige. Således påbegyndte 55 pct. af alle elever fra årgang 05 med afgang efter 9. klasse på en folke-/friskole, som påbegyndte en uddannelse lige efter afgang, en almengymnasial uddannelse. Blandt eleverne med afgang efter 9. klasse på en efterskole er den tilsvarende andel 46 pct. Blandt elever med afgang efter 10. klasse på en folke-/friskole i 05, som påbegyndte en uddannelse lige efter afgang, påbegyndte kun 33 pct. en almengymnasial uddannelse, hvorimod, der blandt eleverne med afgang efter 10. klasse på en efterskole var 51 pct., der påbegyndte en almengymnasial uddannelse.

11 11 Figur 1.3 Under uddannelse lige efter afgang, fordelt på igangværende uddannelse. Årgang Almengymnasiale Erhvervsgymnasiale Forberedende Erhvervsfaglige Flere går i gang med gymnasiale Af de elever, som påbegyndte en uddannelse lige efter afgang fra grundskolen i 05, påbegyndte 47 pct. en almengymnasial uddannelse. Det er en stigning på 8 procentpoint i forhold til årgang Mens andelen, som påbegyndte en erhvervsgymnasial uddannelse, også er højere for årgang 05 med pct. end for årgang 1986 med 12 pct., er andelen, der påbegyndte en erhvervsfaglig uddannelse, faldet fra 49 pct. i 1986 til 32 pct. i 05. Forberedende er hverken studie- eller erhvervskompetencegivende. Forberedende består primært af: Den fri ungdomsuddannelse Handel introduktionskursus (HI) Teknisk introduktionskursus (TI) Værkstedsskole Social- og sundheds, grundforløb Teknisk introduktionskursus har tiltrukket mange unge I 1991 introduceredes teknisk introduktionskursus (TI) som en forberedende uddannelse. Det var et introduktionskursus til de tekniske erhvervsfaglige. TI var aktiv frem til 00. Ved introduktionen i 1991 gik 25 pct. af alle, der var i gang med en uddannelse lige efter afgang fra grundskolen, i gang med TI. TI var primært et alternativ til erhvervsfaglige. Det har bevirket, at andelen af elever, der er gået i gang med en erhvervsfaglig uddannelse, er faldet drastisk, fra 46 pct. af alle igangværende årgang 1990 til 22 pct. af alle igangværende årgang Tilstrømningen til TI er faldet støt fra årgang 1995 til uddannelsen er udgået i 00. I dag består forberedende stort set af social- og sundhedsuddannelse, grundforløbet.

12 12 Pigerne vælger almengymnasiale Figur 1.4 Der er stor forskel på pigernes og drengenes uddannelsesmønster. Pigerne vælger i højere grad de almengymnasiale, mens drengene vælger de erhvervsfaglige eller erhvervsgymnasiale. I 05 påbegyndte 59 pct. af pigerne, der påbegyndte en uddannelse lige efter afgang fra grundskolen, en almengymnasial uddannelse. Den tilsvarende andel var 35 pct. for drengene. Derimod påbegyndte hhv. 23 og 41 pct. af drengene en erhvervsgymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. De tilsvarende andele for pigerne var hhv. 16 og 22 pct. (se figur 1.4). Under uddannelse lige efter afgang fra grundskolen fordelt på køn og igangværende uddannelse. Årgang 05 Erhvervsfaglige 41 pct. Drenge Erhvervsfaglige 22 pct. Piger Forberedende 3 pct. Erhvervsgymnasiale 16 pct. Erhvervsgymnasiale 23 pct. Almengymnasiale 35 pct. Almengymnasiale 59 pct. Fire ud af fem efterkommere er under uddannelse Efterkommernes uddannelsesmønster tilnærmer sig i stigende grad personer med dansk oprindelse, når det drejer sig om start på ny uddannelse lige efter afgang fra grundskolen. Således påbegyndte knap 80 pct. af årgang 05 med dansk oprindelse og efterkommere en uddannelse. Andelen af indvandrere, der påbegyndte en uddannelse på samme tidspunkt, var 56 pct. I 1986 var andelene, der påbegyndte en uddannelse, 75, 70 og 45 pct. for hhv. personer med dansk oprindelse, efterkommere og indvandrere (figur 1.5). Det bør dog bemærkes, at populationen af efterkommere var meget lille i starten af den betragtede periode (tabel 1.2).

13 13 Figur 1.5 Under uddannelse lige efter afgang fra grundskolen, fordelt på herkomst. Årgang Dansk oprindelse Efterkommere Indvandrere

14 Tre år efter afgang Tre år efter afgang fra grundskolen kan de unge, som hurtigt er gået i gang med en ungdomsuddannelse, have fuldført denne. Mange af disse vil herefter vælge at gå i gang med en videregående uddannelse, direkte eller efter et eller flere sabbatår. Blandt eleverne fra årgang 02 er 40 pct. under uddannelse tre år efter afgang. 35 pct. har fuldført en uddannelse, 17 pct. har været i gang, men har afbrudt en uddannelse. Endeligt er 7 pct. slet ikke kommet i gang med en uddannelse, siden de forlod grundskolen (figur 1.6). Elever, der har fuldført grundforløbet på en erhvervsfaglig uddannelse, og ikke fortsætter med praktik- og hovedforløbet er placeret i kategorien afbrudt en uddannelse. Det samme gælder for personer, der kun har fuldført en forberedende uddannelse. Figur 1.6 Uddannelsesplacering 3 år efter afgang fra grundskolen. Årgang 02 Afbrudt 17 pct. Ej påbegyndt 7 pct. Fuldført 35 pct. Under uddannelse 40 pct. 18 pct. i gang med videregående elever, svarende til 40 pct., af de i alt elever fra årgang 02 er under uddannelse tre år efter afgang fra grundskolen. pct. af dem er i gang med en gymnasial uddannelse. 62 pct. i gang med en erhvervsfaglig uddannelse, 8 pct. med en kort eller mellemlang videregående uddannelse og 10 pct. i gang med en bachelor/lang videregående uddannelse..085 elever af de elever fra årgang 02, svarende til 35 pct., har fuldført en uddannelse tre år efter afgang. Af dem har 95 pct. fuldført en gymnasial uddannelse og 5 pct. en erhvervsfaglig uddannelse.

15 15 Figur 1.7 Under uddannelse 3 år efter afgang fordelt på køn. Årgang Piger Drenge Alle Færre piger end drenge i gang med uddannelse Sabbatår Figur 1.8 Andelen af piger, der er under uddannelse tre år efter afgang fra grundskolen, er lavere end andelen af drengene. Mens 35 pct. af pigerne fra årgang 02 er under uddannelse, er 46 pct. af drengene under uddannelse. Den lavere andel af piger, der er under udannelse, kan forklares ved, at flere af pigerne vælger en gymnasial uddannelse efter grundskolen (se afsnit 1.1 og afsnit 2.1), og mange af disse har fuldført deres gymnasiale uddannelse og er ikke startet på en videregående uddannelse endnu. Under uddannelse 3 år efter afgang fordelt på køn og uddannelse. Årgang 02 Almengymnasiale 17 pct. Videregående 23 pct. Piger Erhvervsgymnasiale 9 pct. Drenge Almengymnasiale 9 pct. Videregående 13 pct. Erhvervsgymnasiale 8 pct. Erhvervsfaglige 51 pct. Erhvervsfaglige 70 pct.

16 16 Piger og drenge er i gang med forskellige tre år efter afgang fra grundskolen. 17 pct. af pigerne, der er under uddannelse tre år efter afgang, er i gang med en almengymnasial uddannelse. 23 pct. af pigerne er i gang med en videregående uddannelse og halvdelen er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. Langt mindre andel af drenge er i gang med en almengymnasial (9 pct.) eller en videregående uddannelse (13 pct.). Til gengæld er 70 pct. af drengene i gang med en erhvervsfaglig uddannelse (figur 1.8). Figur 1.9 Under uddannelse 3 år efter afgang fordelt på herkomst. Årgang Dansk oprindelse Efterkommere Indvandrere Uddannelsesmønstret for unge med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere nærmer sig hinanden Set over en årrække er andelen af indvandrere, der er under uddannelse tre år efter afgang fra grundskolen steget markant. Nemlig fra 21 pct. for årgang 1986 til 37 pct. for årgang 02. Andelen af elever med dansk oprindelse og efterkommere er også steget i samme periode. Blandt efterkommerne er andelen steget fra 31 pct. for årgang 1986 til 43 pct. for årgang 02. For personer med dansk oprindelse var andelene 37 pct. for årgang 1986 og 41 pct. for årgang 02. Igen ses det, at efterkommernes uddannelsesmønster i stigende grad tilnærmer sig de unge med dansk oprindelse.

17 Uddannelsesmønstret for årgang 1986, 1990 og 1995 Over en årrække, er andelen af en årgang, der er under uddannelse eller har fuldført en uddannelse, stigende, jo flere år, der går. Andelen af årgang 1995, der var under uddannelse eller har fuldført en uddannelse var 77 pct. lige efter afgang fra grundskolen. Denne andel var faldet til 75 pct. et år efter afgang fra grundskolen og har været stabil i nogle år for derefter at stige igen. 4 ud af 5 af årgang 1995 er under uddannelse eller har fuldført en Figur 1.10 Figur 1.10 viser elevernes placering, efter de forlader grundskolen, over 10 år for årgang 1986, 1990 og Andelen af elever under uddannelse eller har fuldført en uddannelse 10 år efter afgang fra grundskolen er nogenlunde ens for årgang 1990 og 1995, nemlig 81 pct. og 80 pct. For årgang 1986 er den tilsvarende andel 75 pct. Andel under uddannelse eller med fuldført uddannelse, fordelt på antal år efter afgang fra grundskolen. Årgang 1986, 1990 og Årgang 1995 Årgang Årgang mdr. 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Andelen af de unge, der er under uddannelse eller har fuldført en uddannelse et år efter, de forlod grundskolen, er lavere i forhold til samme andel lige efter afgang fra grundskolen. Dette fald skyldes, at mange af de unge, som påbegyndte et grundforløb på en erhvervsfaglig uddannelse lige efter afgang fra grundskolen, har fuldført denne, men er ikke påbegyndt praktik- og hovedforløbet på opgørelsestidspunktet et år efter. Disse unge er placeret under kategorien afbrudt uddannelse.

18 18 Ingen forskelle på 10. klasser 10 år efter afgang Figur 1.11 Andelen af elever, der forlader grundskolen efter 9. klasse på folke- /friskoler, der er under uddannelse eller har fuldført en uddannelse, er højere end for de andre typer af afgangsklasser. For årgang 1995 er denne andel 86 pct. Samme andel er 81 pct. for 10. klasser og 68 pct. for elever, der forlader grundskolen efter 9. klasse på en efterskole (figur 1.11). Andel under uddannelse eller med fuldført uddannelse, fordelt på antal år efter afgang fra grundskolen og afgangsklasse. Årgang kl. folke-/friskoler kl. folke-/friskoler 10. kl. efterskole 9. kl. efterskole 60 3 mdr. 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år

19 19 2. De færdiguddannede I teorien kan de unge, som har påbegyndt en ungdomsuddannelse lige efter grundskolen, have fuldført denne tre år efter. Det gælder de gymnasiale og nogle af de erhvervsfaglige. Dog tager flere af de erhvervsfaglige mere end tre år. Voksen- og efteruddannelse er ikke med 10 år efter grundskolen kan de unge have gennemført en længere uddannelse, som fx en videregående. I denne opgørelse ses der imidlertid kun på i det ordinære uddannelsessystem. Personer som fx kun har gennemført en uddannelse som voksen- og efteruddannelse vil derfor ikke figurere med en fuldført uddannelse. 2.1 Tre år efter afgang fra grundskolen Hver tredje har fuldført en uddannelse Figur pct. af årgang 02 har fuldført en uddannelse tre år efter afgang fra grundskolen. Det er 3 procentpoint højere end årgang 01, som har den laveste andel fuldførte. Årgangene 1994 og 1995 ligger i top med 37 pct. Andelen af piger fra årgang 02, som har fuldført en uddannelse tre år efter afgang, er med 42 pct., 14 procentpoint højere end den tilsvarende andel af drenge. Fuldført en uddannelse 3 år efter afgang fra grundskolen, fordelt på køn. Årgang Piger Drenge Alle Forskelle i kønnenes uddannelsesmønstre skyldes valg af uddannelse Pigernes uddannelsesmønster adskiller sig generelt fra drengenes. Andelen af pigerne, der er under uddannelse tre år efter afgang fra grundskolen, er lavere end drengenes (figur 1.7), mens andelen, der har fuldført en uddannelse, er højere (figur 2.1). Forskellene skyldes valg af uddannelse efter afgang fra grundskolen. Pigerne vælger i højere grad de almengymnasiale end

20 drengene og drengene vælger i højere grad de erhvervsfaglige end pigerne. Da flere af de erhvervsfaglige tager mere end tre år, er en større andel drenge end piger stadig under uddannelse tre år efter afgang. 5 pct. har fuldført en erhvervsfaglig uddannelse Figur pct. af alle pigerne fra årgang 02, som har afsluttet en uddannelse tre år efter afgang fra grundskolen, har fuldført en erhvervsfaglig uddannelse. 16 pct. har fuldført en erhvervsgymnasial uddannelse og 79 pct. en almengymnasial uddannelse. For drengene er andelene hhv. 5 pct., 31 pct. og 64 pct. Fuldført en uddannelse 3 år efter afgang fordelt på køn og fuldført uddannelse. Årgang 02 Piger Drenge Almengymnasiale 79 pct. Almengymnasiale 64 pct. Erhvervsfaglige 5 pct. Erhvervsgymnasiale 16 pct. Erhvervsfaglige 5 pct. Erhvervsgymnasiale 31 pct.

21 21 Figur 2.3 Fuldført en uddannelse 3 år efter afgang fordelt på uddannelse. Årgang Almengymnasiale Erhvervsfaglige Erhvervsgymnasiale En større andel fuldfører gymnasiale En mindre andel fuldfører erhvervsfaglige Figur elever af de elever fra årgang 02, svarende til 35 pct., har fuldført en uddannelse tre år efter afgang fra grundskolen. Af disse har 73 pct. fuldført en almengymnasial uddannelse, 22 pct. en erhvervsgymnasial uddannelse og resterende 5 pct. en erhvervsfaglig uddannelse. Andelen af en årgang som har fuldført en erhvervsfaglig uddannelse er faldet gennem årene. Denne andel var for årgang pct. For årgang 1986 udgjorde andelen som havde fuldført en gymnasial uddannelse 56 pct. af alle, som havde fuldført en uddannelse (figur 2.3). Fuldført en uddannelse 3 år efter afgang fra grundskolen, fordelt på herkomst. Årgang Dansk oprindelse 25 Efterkommere 15 Indvandrere

22 22 Hver tredje med dansk oprindelse har fuldført en uddannelse Forskelle i andele under uddannelse og med fuldførte Tre år efter afgang fra grundskolen har 37 pct. af elever med dansk oprindelse fra årgang 02 fuldført en uddannelse. Denne andel har også ligget omkring 35 pct. for de andre årgange (figur 2.4). Andelen af indvandrere med en fuldført uddannelse tre år efter afgang var lavest med 12 pct. for årgang 1992 og 1997 og højest med 17 pct. for årgang 02. Den tilsvarende andel for efterkommere er lavere for de nye årgange i forhold til årgangene fra 1980 erne. Personer med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere tilnærmer sig med hensyn til at være i gang med en uddannelse tre år efter afgang (figur 1.9), men adskiller sig, når vi kigger på fuldført uddannelse (figur 2.4). Det kan forklares, ved at andelen af indvandrere og efterkommere, der har afbrudt en uddannelse tre år efter afgang, er højere end den tilsvarende andel af personer med dansk oprindelse (figur 2.5). Af årgang 02 havde således 17 pct. af de unge med dansk oprindelse, og 26 pct. af indvandrere og efterkommere afbrudt en uddannelse tre år efter afgang fra grundskolen. Figur 2.5 Afbrudt en uddannelse 3 år efter afgang fordelt på herkomst. Årgang Indvandrere Efterkommere 15 Dansk oprindelse

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Er fritiden forsvundet?

Er fritiden forsvundet? Jens Bonke Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Udgivet

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Arbejde, familie, netværk og forbrug Af Jens Bonke og Marie Louise Schultz-Nielsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere