Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel"

Transkript

1 Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J132W Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT! ADVARSEL ngiver, t der er en potentielt frlig sitution, som, hvis den ikke undgås, kn resultere i dødsfld eller lvorlige personskder. FORSIGTIG ngiver, t der er en potentielt frlig sitution, som, hvis den ikke undgås, kn resultere i mindre eller moderte personskder. VIGTIGT! ngiver, t der er en potentielt frlig sitution, som, hvis den ikke undgås, kn resultere i mterielle skder eller nedst produktfunktionlitet. Bemærkninger fortæller, hvordn du skl regere i en given sitution, eller giver tip om, hvordn funktionen virker smmen med ndre funktioner. 1 Pk mskinen ud, og kontroller delene Delene i kssen kn vriere fhængigt f lnd. Medfølgende lækptroner Sort Gul Cyn Mgent (C. 80 % kpitet i forhold til udskiftningsptronen (stndrd)) uugrundlæggende rugsnvisning: Forrugsstoffer Hurtig instlltionsvejledning Grundlæggende rugsnvisning Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkel * Hvis din omputer ikke hr et d-rom-drev, den medfølgende d-rom ikke indeholder drivere til dit opertivsystem, eller hvis du vil downlode mnuler og hjælpeprogrmmer, skl du gå ind på din models side på ADVARSEL Der nvendes plstikposer til emllering f mskinen. Hold poserne væk fr ørn, så fren for kvælning undgås. Plstikposer er ikke legetøj. Gem l emllge og kssen i tilfælde f, t det skulle være nødvendigt t trnsportere mskinen. USB-kel Du skl køe det korrekte USB-kel. Vi nefler, t du ruger et USB 2.0-kel (type A/B) med en længde på højst to meter. DAN Version 0 1

2 Fjern eskyttelsestpen og -filmen på mskinen smt fr displyet. Fjern plstikposen med lækptronerne, der ligger oven på ppirkken. Kontroller, t lle dele medfølger. 1 2 Tilslut strømklet ADVARSEL Sørg for t din stikkontkt psser til det medleverede stik med jord. Mskinen skl være jordforundet. Kontkt utoriseret instlltør hvis du er i tvivl. Sæt IKKE USB-klet i endnu (hvis du ruger et USB-kel). Tilslut strømklet. Advrsels-LED'en på kontrolpnelet forliver tændt, indtil du hr instlleret lækptronerne. For t forlænge printhovedets levetid, opnå den mest økonomiske rug f lækptronerne og opretholde udskriftskvliteten nefler vi, t mskinens strømstik ikke ofte tges ud f stikkontkten, og/eller t mskinen efterldes med stikket trukket ud i længere tid d gngen. Hver gng du sætter strømstikket i mskinen, renser mskinen utomtisk printhovedet, hvilket ruger lidt f lækket. I stedet nefler vi t nvende knppen til t slukke mskinen. Når ruges, tilføres mskinen stdig et minimum f strøm, hvilket resulterer i periodisk, men mindre hyppig rensning f printhovedet. 2

3 3 Vælg dit sprog Tryk på OK, når displyet viser denne meddelelse. Selet Lnguge (Vælg sprog) q Press OK Key (Tryk på tsten OK) Tryk på eller for t vælge dit sprog, og tryk på OK. Dnsk q Selet & OK (Vælg og OK) Tryk på (Yes (J)) for t ekræfte indstillingen f sprog. Hvis du vælger det forkerte sprog, kn du ændre det, når du hr indstillet dtoen og klokkeslættet. (uuudvidet rugsnvisning: Ændring f displysproget) e 4 Instller lækptronerne FORSIGTIG Hvis du får læk i øjnene, skl du strks skylle dem med vnd og søge læge, hvis du liver foruroliget. Sørg for t instllere de medfølgende lækptroner først. Kontroller, t der er tændt for strømmen. Displyet viser: Ingen lækptron Ån klppen til lækptronerne. Fjern den ornge eskyttelsesdel. 1 1 Ksser ikke den ornge eskyttelsesdel. Du får rug for den, hvis du skl trnsportere mskinen. 3

4 d Tg lækptronen ud f pkken. Drej den grønne udløser på den ornge eskyttelsespkning mod uret, indtil der høres en kliklyd for t udløse vkuumpkningen. Fjern derefter den ornge eskyttelsespkning som vist. VIGTIGT! Blækptronerne må IKKE rystes. Hvis du får læk på huden eller tøjet, skl du strks vske med sæe eller vskemiddel. RØR IKKE ved ptronen i området mærket med, d dette kn evirke, t mskinen ikke fungerer med den pågældende ptron. f Sku forsigtigt g på lækptronen, hvor den er mærket med "PUSH" (SKUB), indtil ptronrmen løftes op. Luk klppen til lækptronerne, når lle lækptroner er instlleret. 2 1 Mskinen forereder systemet til udskrivning. Dette tger. fire minutter. Sluk ikke mskinen. Vi nefler, t du udfører det næste trin, mens du venter. 2 1 e Kontroller, t frven på mærkten stemmer overens med ptronfrven som vist i nedenstående digrm. Instller lle lækptronerne i pilens retning på mærket

5 5 Ilægning f lmindeligt A4-ppir Træk ppirkken helt ud f mskinen. d Luft ppirstkken godt for t undgå ppirstop og fremføringsfejl. 1 Ån output-ppirkkelåget. Sørg ltid for, t ppiret ikke er krøllet eller rynket. e Læg forsigtigt ppiret i ppirkken med udskriftssiden nedd og den øverste knt først. Kontroller, t ppiret ligger fldt i kken. 1 VIGTIGT! Ps på ikke t skue ppiret for lngt ind, d det kn løfte sig op g i kken og forårsge prolemer med ppirfremføringen. Tryk og sku ppirreddestyret og derefter ppirlængdestyret, så de psser til ppirstørrelsen. Kontroller, t trekntmærkerne på ppirreddestyret og ppirlængdestyret står ud for mærket for den ppirstørrelse, du ruger. 1 3 f Juster forsigtigt ppirreddestyret med egge hænder, så styret psser til ppiret. Kontroller, t ppirreddestyret erører ppirets knter

6 g h Luk output-ppirkkelåget. Sku lngsomt ppirkken helt ind i mskinen. 6 Kontroller udskriftskvliteten Når foreredelserne er gennemført, viser displyet denne meddelelse Isæt ppir og q Tryk Strt i Når ppirkken er på plds, skl du trække ppirholderen ud, indtil den klikker, og folde ppirholderklppen ud. 2 Tryk på Colour Strt. Kontroller kvliteten f de fire frvelokke på rket (sort/gul/yn/mgent). Hvis lle linjer er klre og tydelige, skl du trykke på (J) for t fslutte kvlitetskontrollen og gå til næste trin. OK 1 Hvis linjer mngler, skl du trykke på (Nej) og følge trinene på displyet. Dårlig 6

7 7 Indstil dto og klokkeslæt 8 Trådløs opsætning (om nødvendigt) Når du indstiller dtoen og klokkeslættet, renser mskinen printhovedet jævnligt og opretholder en optiml udskriftskvlitet. Tryk på OK, når displyet viser denne meddelelse. Dto&Klokkslæt q Enter & OK Tst Tryk på eller for t indtste de to sidste ifre i årstllet, og tryk derefter på OK. Meddelelsen Opsæt Wi-Fi? vises på displyet. For trådløs opsætning ved hjælp f en moilenhed skl du gå til. Windows - og Mintosh-rugere skl gå til. Tryk på for t vælge J. Gå til trin 11 på side 15 for t fortsætte den trådløse opsætning. Tryk på for t vælge Nej. Anvisninger til trådløs opsætning for Windows - og Mintosh-rugere eskrives senere fr side side 15. Årstl:2013 (Indtst f.eks. 1 3 for 2013). Gentg for måned og dg og derefter for timer og minutter i 24-timers formt. Du kn om nødvendigt ændre dto og klokkeslæt. Flere oplysninger uugrundlæggende rugsnvisning: Indstilling f dto og klokkeslæt 7

8 9 Indstil kontrsten for displyet (om nødvendigt) Prøv t ændre kontrstindstillingen, hvis du hr prolemer med t læse displyet. d Tryk på Menu. Tryk på eller for t vælge 0.Grundindst. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge 2.LCD Kontrst. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge Mørk eller Lys. Kontrst:Mørk Kontrst:Lys e f Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. 8

9 10 Vælg forindelsestype Disse instlltionsnvisninger er til Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7, Windows 8 og M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. Hvis din omputer ikke hr et d-rom-drev, den medfølgende d-rom ikke indeholder drivere til dit opertivsystem, eller hvis du vil downlode mnuler og hjælpeprogrmmer, skl du gå ind på din models side på Visse softwreprogrmmer, der er på d-rom'en, kn muligvis ikke hentes. For USB-interfekel Windows, gå til side 10 Mintosh, gå til side 13 USB Windows Mintosh For trådløst netværk Windows og Mintosh, gå til side 15 Trådløst netværk 9

10 USB Windows For rugere f Windows USB-interfe (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7/Windows 8) 11 Før du instllerer Klik på Instller MFL-Pro Suite, og klik på J, hvis du epterer liensftlerne. Kontroller, t omputeren er tændt, og t du er logget på med dministrtorrettigheder. Sæt IKKE USB-klet i endnu. Luk eventuelle åne progrmmer ned. Skærmmenuerne kn vriere fhængigt f dit opertivsystem. Hvis skærmilledet Windows Sikkerhed vises, skl du mrkere fkrydsningsfeltet og klikke på Instller for t gennemføre instlltionen korrekt. Vælg Loklforindelse (USB-tilslutning ), og klik derefter på Næste. 12 Instller MFL-Pro Suite Sæt d-rom'en i d-rom-drevet. Hvis du får vist skærmilledet med modelnvnet, skl du vælge din mskine. Hvis du får vist sprogskærmilledet, skl du klikke på dit sprog. d Følg vejledningen på skærmen, indtil skærmilledet Tilslut USB-kel vises. Hvis Brother-skærmilledet ikke vises utomtisk, skl du gå til Computer (Denne omputer). (For Windows 8: Klik på ikonet (Stifinder) på proeslinjen, og gå til Computer). Doeltklik på d-rom-ikonet, og doeltklik derefter på strt.exe. Når skærmilledet Brugerkontokontrol vises, skl du klikke på Tilld eller J. 10

11 13 USB Sæt USB-klet i Løft snnerlåget, indtil det låser sikkert på plds i åen stilling. Windows d Løft snnerlåget for t udløse låsen. Tryk forsigtigt snnerlågsstøtten ned, og luk snnerlåget med egge hænder FORSIGTIG Tilslut USB-klet til den USB-port, der er fmærket med -symolet. USB-porten er pleret inden i mskinen, sådn som det vises på illustrtionen nedenfor. e Ps på, t du ikke får fingrene i klemme, når snnerlåget lukkes. Instlltionen fortsætter utomtisk. Instlltionsskærmillederne vises et d gngen. Annuller IKKE nogen f skærmillederne under instlltionen. Det kn tge nogle få sekunder, før lle skærmillederne vises. Før forsigtigt USB-klet gennem kelknlen og ud på mskinens gside. Slut klet til omputeren. f g h i Hvis skærmilledet Miljørelterede råd for illedehndlingsudstyr vises, skl du klikke på Næste. Følg vejledningen på skærmen, når skærmilledet Online-registrering vises. Klik på Næste. Hvis du ikke vil indstille din mskine som stndrdprinter, skl du fjerne mrkeringen i fkrydsningsfeltet Vælg som stndrdprinter og derefter klikke på Næste. Når vinduet Instlltionen er gennemført vises, skl du ekræfte indstillingerne og derefter klikke på Næste. USB Windows Mintosh VIGTIGT! Sørg for, t klet ikke hindrer låget i t live lukket, d der ellers kn opstå fejl. 11

12 14 USB Afslut og genstrt Klik på Udfør for t genstrte omputeren. Når du hr genstrtet omputeren, skl du logge på med dministrtorrettigheder. Windows De følgende skærmilleder vises. Når skærmilledet Indstilling for softwreopdtering vises, skl du vælge den indstilling for softwreopdteringer, du ønsker, og klikke på OK. Når skærmilledet Brother produktudviklings- og supportprogrm vises, skl du vælge de ønskede indstillinger og følge nvisningerne på skærmen. Hvis der vises en fejlmeddelelse under instlltionen f softwren, skl du gøre et f følgende: - Brugere f Windows XP, Windows Vist og Windows 7: Kør Instlltionsdignose, der ligger under (Strt) > Alle progrmmer > Brother > DCP-XXXX (hvor XXXX er nvnet på din model). - Brugere f Windows 8: For t køre Instlltionsdignose skl du doeltklikke på (Brother Utilities) på skriveordet og derefter klikke på rullelisten og vælge nvnet på din model (hvis det ikke llerede er vlgt). Klik på Værktøjer i venstre nvigtionslinje. Når du ruger mskinen eller softwren, vises der et Windows Sikkerhed- eller et ntivirussoftwre-vindue fhængigt f dine sikkerhedsindstillinger. Ld vinduet fortsætte. Du skl hve dgng til internettet for t opdtere softwren og Brothers produktudviklings- og supportprogrm. Når du instllerer MFL-Pro Suite, instlleres Brother Help utomtisk. Med Brother Help kn du få dgng til Brother Solutions Center, når du klikker på i proeslinjen. Udfør Instlltion f ndre progrmmer: Gå videre til Side 29 Instlltionen er nu gennemført. Windows 8-rugere: Hvis Brother-mnulerne, der medfølger på d-rom'en, er i PDF-formt, kn du ruge Adoe Reder til t åne dem. Hvis Adoe Reder er instlleret på din omputer, men du ikke kn åne filerne i Adoe Reder, skl du ændre filtilknytningen for PDF (se Sådn åner du en PDF-fil i Adoe Reder (Windows 8) på side 31). 12

13 USB Mintosh For rugere f Mintosh USB-interfe (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 11 Før du instllerer Tilslut USB-klet til den USB-port, der er fmærket med -symolet. USB-porten er pleret inden i mskinen, sådn som det vises på illustrtionen nedenfor. Kontroller, t mskinen er sluttet til lysnettet, og t din Mintosh er tændt. Du skl logge på med dministrtorrettigheder. Brugere f M OS X v til skl opgrdere til M OS X v x. 12 Sæt USB-klet i Du må IKKE slutte mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu uden strømforsyning. Forind mskinen direkte til din Mintosh. Løft snnerlåget, indtil det låser sikkert på plds i åen stilling. Før forsigtigt USB-klet gennem kelknlen og ud på mskinens gside. Slut klet til din Mintosh. VIGTIGT! Sørg for, t klet ikke hindrer låget i t live lukket, d der ellers kn opstå fejl. USB Windows Mintosh 13

14 USB d Løft snnerlåget for t udløse låsen. Tryk forsigtigt snnerlågsstøtten ned, og luk snnerlåget med egge hænder. 1 d e Mintosh Brother-softwren søger efter Brotherenheden efter instlltionen. Det tger et øjelik. Vælg mskinen på listen, og klik derefter på Næste. 3 2 FORSIGTIG Ps på, t du ikke får fingrene i klemme, når snnerlåget lukkes. f g Når skærmilledet Tilføj printer vises, skl du klikke på Tilføj printer. Vælg mskinen på listen. Klik på Tilføj, og klik derefter på Næste. 13 Instller MFL-Pro Suite Sæt d-rom'en i d-rom-drevet. Doeltklik på ikonet Strt Here OSX for t instllere. Hvis du får vist skærmilledet med modelnvnet, skl du vælge din mskine. h Når supportskærmilledet vises, skl du klikke på Næste. Når dette skærmillede vises, skl du klikke på Luk. Vælg Loklforindelse (USB-tilslutning), og klik derefter på Næste. Følg vejledningen på skærmen. Udfør Instlltionen er nu gennemført. 14

15 For rugere f trådløst netværk For rugere f trådløst netværksinterfe 11 Før du strter Først skl du konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk på din mskine for t kommunikere med esspointet/routeren. Når mskinen er konfigureret til t kommunikere med esspointet/routeren, vil omputerne på dit netværk kunne opnå dgng til den. For t kunne ruge mskinen fr disse omputere skl du instllere driverne og softwren. Følgende trin vil føre dig gennem konfigurtionen og instlltionsproessen. Anring Brother-mskinen så tæt på netværkets esspoint/router som muligt med minimle forhindringer for t opnå optimle resultter med dokumentudskrivning til hverdgsrug. Store genstnde og vægge mellem de to enheder smt interferens fr ndre elektroniske enheder kn hve indflydelse på dine dokumenters dtoverførselshstighed. Set i lyset herf er trådløst netværk muligvis ikke den edste forindelsesmetode for lle typer f dokumenter og progrmmer. Hvis du udskriver store filer, som f.eks. flersidede dokumenter med lndet tekst og store grfiske elementer, kn du overveje t vælge USB for t få den hurtigste overførselshstighed. Hvis du tidligere hr konfigureret de trådløse indstillinger for mskinen, skl du nulstille netværksindstillingerne, før du kn konfigurere de trådløse indstillinger igen. Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller for t vælge 3.Netværk. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge 0.Netværksnulst. Tryk på OK. Tryk på to gnge for t eptere ændringen. Følgende vejledning gælder for infrstrukturtilstnd (tilsluttet en omputer vi et esspoint/en router). Infrstrukturtilstnd Aesspoint/router Mskine med trådløst netværk (din mskine) forundet til esspointet/routeren Computer, som kn oprette trådløs forindelse, tilsluttet esspointet/routeren d Kelseret omputer tilsluttet esspointet/routeren e Moil enhed forundet til esspointet/routeren Kontroller, t mskinens indstillinger for trådløst netværk svrer til esspointet/routeren. Se vejledningen i Softwre- og netværksrugsnvisningen på d-rom'en, hvis du vil opsætte mskinen i d ho-tilstnd (tilsluttet en omputer, som kn oprette forindelse vi et trådløst netværk uden et esspoint/en router). Hvis du vil se Softwre- og netværksrugsnvisningen: 1 Tænd for din omputer. Indsæt d-rom'en i d-rom-drevet. For Windows : 2 Vælg model og sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises. 3 Klik på Brugsnvisninger, og klik derefter på PDF/HTML-dokumenter. 4 Klik på Softwre- og netværksrugsnvisning. For Mintosh: 2 Doeltklik på Brugsnvisninger. Vælg model og sprog. 3 Klik på Brugsnvisninger, og klik derefter på Softwre- og netværksrugsnvisning. Trådløst netværk 15

16 For rugere f trådløst netværk 12 Vælg en metode til trådløs opsætning Den følgende vejledning omftter tre metoder, du kn følge for t opsætte din Brother-mskine til et trådløst netværk. Hvis du egyndte på den trådløse opsætning fr trin 8 på side 7, skl du gå til metoden eller. Alle ndre rugere skl vælge den foretrukne metode for deres miljø. Metoden nefles til t oprette forindelse (Windows eller Mintosh). Opsætning med d-rom'en (Windows og Mintosh) Vi nefler, t du ruger en omputer, der er trådløst forundet til netværket, til denne metode. Det kn i nogle tilfælde være nødvendigt med et USB-kel. Gå videre til side 18 Mnuel opsætning fr kontrolpnelet ved hjælp f opsætningsguiden (Windows, Mintosh og moile enheder) Hvis dit trådløse esspoint/routeren ikke understøtter WPS (Wi-Fi Proteted Setup ) eller AOSS, skl du notere de trådløse netværksindstillinger for dit trådløse esspoint/routeren i skemet herunder. Hvis du hr rug for hjælp under opsætningen og ønsker t kontkte Brother Support, skl du hve dit SSID (netværksnvn) og netværksnøglen klr. Vi kn ikke hjælpe dig med t finde disse oplysninger. Element Registrer de ktuelle indstillinger for trådløst netværk SSID (netværksnvn) Netværksnøgle* * Netværksnøglen kn også eskrives som dgngskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle. Hvis du ikke hr disse oplysninger (SSID og netværksnøgle), kn du ikke fortsætte den trådløse opsætning. Hvordn finder jeg disse oplysninger? 1) Kontroller den dokumenttion, der følger med det trådløse esspoint/den trådløse router. 2) SSID'et kn indledningsvis være produentens nvn eller modelnvnet. 3) Hvis du ikke hr sikkerhedsoplysningerne, skl du kontkte produenten f routeren, din systemdministrtor eller din internetleverndør. Gå videre til side 19 16

17 For rugere f trådløst netværk Opsætning med et enkelt tryk ved hjælp f WPS eller AOSS (Windows, Mintosh og moile enheder) Brug denne metode, hvis det trådløse esspoint/den trådløse router understøtter utomtisk trådløs opsætning (med et enkelt tryk) (WPS eller AOSS ). Gå videre til side 21 Trådløst netværk 17

18 For rugere f trådløst netværk 13 Opsætning med d-rom'en (Windows og Mintosh) Vælg Trådløs netværkstilslutning, og klik derefter på Næste. For rugere f Mintosh: Sæt d-rom'en i d-rom-drevet, og doeltklik på Strt Here OSX. Vælg Trådløs instlltion, og følg nvisningerne for opsætning f trådløs enhed på omputerskærmen. Når opsætningen er fuldført, skl du gå til trin 15-e på side 27. For rugere f Windows : Sæt d-rom'en i d-rom-drevet. Hvis du får vist skærmilledet med modelnvnet, skl du vælge din mskine. Hvis du får vist sprogskærmilledet, skl du klikke på dit sprog. d Når skærmilledet Firewll/ntivirus registreret vises, skl du vælge Skift Firewll portindstillingerne for t ktivere netværkstilslutningen og fortsætte instlltionen. (Aneflet) og derefter klikke på Næste. Hvis Brother-skærmilledet ikke vises utomtisk, skl du gå til Computer (Denne omputer). (For Windows 8: Klik på ikonet (Stifinder) på proeslinjen, og gå til Computer). Doeltklik på d-rom-ikonet, og doeltklik derefter på strt.exe. Når skærmilledet Brugerkontokontrol vises, skl du klikke på Tilld eller J. Klik på Instller MFL-Pro Suite, og klik på J, hvis du epterer liensftlerne. e f Hvis du ikke ruger Windows Firewll, kn du se den vejledning, der følger med firewllsoftwren, for t få oplysninger om, hvordn du tilføjer følgende netværksporte. Netværkssnning: Tilføj UDP-port Hvis du stdig hr prolemer med din netværksforindelse, kn du tilføje UDPportene 137 og 161. Følg vejledningen på skærmen for opsætning f Brother-mskinen. Din mskine forsøger nu t oprette forindelse til dit trådløse netværk. Det kn tge nogle få minutter. Hvis forindelsen mislykkedes, skl du se fejlkoden på den udskrevne rpport (eller på skærmen) og derefter se Fejlfinding på side 22. Den trådløse opsætning er nu fsluttet. Instlltion f MFL-Pro Suite For Windows -rugere: Gå videre til 18 Trin 15-e på side 25

19 For rugere f trådløst netværk 13 d Mnuel opsætning fr kontrolpnelet ved hjælp f opsætningsguiden (Windows, Mintosh og moile enheder) Hvis du egyndte den trådløse opsætning fr trin 8 på side 7, skl du trykke på eller for t vælge 1.Opsæt.guide og trykke på OK. Derefter skl du gå til. Alle ndre rugere skl gå til. Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller for t vælge 3.Netværk. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge 3.Opsæt.guide. Tryk på OK. Når WLAN Aktiver? vises, skl du trykke på (J) for t eptere. Dette strter guiden til trådløs opsætning. Tryk på Stop/Exit for t nnullere. Mskinen søger efter tilgængelige SSID'er. Det tger flere sekunder t vise en liste med tilgængelige SSID'er. Hvis der vises en liste med SSID'er, skl du trykke på eller for t vælge det SSID, du noterede i trin 12- på side 16. Tryk på OK. Hvis mskinen eder dig om t indtste en netværksnøgle, skl du gå til e. Ellers skl du gå til f. Hvis listen er tom, skl du kontrollere, om dit esspoint er tændt og udsender sit SSID. Flyt din mskine tættere på det trådløse esspoint/router, og prøv t strte fr igen. Hvis dit esspoint er indstillet til ikke t udsende SSID'en, er du nødt til mnuelt t tilføje SSID-nvnet. Se Softwre- og Netværksrugsnvisningen for t få flere oplysninger. e f Indtst den netværksnøgle, som du noterede i trin 12- på side 16 ved hjælp f tsterne, for t vælge hvert ogstv eller tl. Brug tsten Enlrge/Redue eller Numer of Copies til t flytte mrkøren til venstre eller højre. Hvis du f.eks. vil indtste ogstvet, skl du trykke på tsten en enkelt gng. For t indtste tllet 3, skl du holde tsten nede, til tllet vises. Bogstverne vises i denne rækkefølge: små ogstver, store ogstver, tl og speilogstver. (Se Indtstning f tekst til trådløse indstillinger på side 30 for t få flere oplysninger). Tryk på OK, når du hr indtstet lle tegn, og tryk derefter på (J) for t nvende indstillingerne. Din mskine forsøger nu t oprette forindelse til dit trådløse netværk. Det kn tge nogle få minutter. Tryk på OK, når Tryk på OK vises på displyet. Hvis forindelsen mislykkedes, skl du se fejlkoden på den udskrevne rpport og derefter se Fejlfinding på side 22. Den trådløse opsætning er nu fsluttet. For rugere f moile enheder: Tilslut din moile enhed til et trådløst esspoint/en trådløs router med en Wi-Fiforindelse. Downlod og instller Brother iprint&sn (Android /ios/windows -telefon) fr din moile enheds progrmdownlodside. Du kn også ruge AirPrint (ios) med denne mskine. Hvis du vil hente rugsnvisningen til det progrm, du ruger (Brother iprint&sn/airprint), skl du gå til Brother Solutions Center på og klikke på Mnuler på din models side. 19 Trådløst netværk

20 For rugere f trådløst netværk Fortsæt til trin 14 for t instllere MFL-Pro Suite. For Windows -rugere: Gå videre til Side 24 For Mintosh-rugere: Gå videre til Side 27 20

21 For rugere f trådløst netværk 13 Opsætning med et enkelt tryk ved hjælp f WPS eller AOSS (Windows, Mintosh og moile enheder) e Tryk på WPS- eller AOSS -knppen på dit trådløse esspoint/den trådløse router (hvis du ønsker flere oplysninger, kn du se den vejledning, der følger med det trådløse esspoint/den trådløse router). Kontroller, t dit trådløse esspoint/din trådløse router hr WPS eller AOSS symolet som vist herunder. d Pler Brother-mskinen inden for rækkevidde f WPS- eller AOSS -esspointet/routeren. Afstnden kn vriere fhængigt f dit miljø. Se vejledningen, der følger med dit esspoint/din router. Hvis du egyndte konfigurtionen fr trin 8 på side 7, skl du gå til d. Alle ndre rugere skl gå til. Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller for t vælge 3.Netværk. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge 4.WPS/AOSS. Tryk på OK. Når WLAN Aktiver? vises, skl du trykke på (J) for t eptere. Dette strter guiden til trådløs opsætning. Hvis dit trådløse esspoint/din trådløse router understøtter WPS, kn du også konfigurere din mskine ved hjælp f PIN-metoden (personligt identifiktionsnummer). uusoftwre- og netværksrugsnvisning Denne funktion registrerer utomtisk, hvilken tilstnd (WPS eller AOSS ) dit trådløse esspoint/din trådløse router nvender til t konfigurere din mskine. Tryk på OK, når Tryk på OK vises på displyet. Hvis forindelsen mislykkedes, skl du se fejlkoden på den udskrevne rpport og derefter se Fejlfinding på side 22. Den trådløse opsætning er nu fsluttet. For rugere f moile enheder: Tilslut din moile enhed til et trådløst esspoint/en trådløs router med en Wi-Fiforindelse. Downlod og instller Brother iprint&sn (Android /ios/windows -telefon) fr din moile enheds progrmdownlodside. Du kn også ruge AirPrint (ios) med denne mskine. Hvis du vil hente rugsnvisningen til det progrm, du ruger (Brother iprint&sn/airprint), skl du gå til Brother Solutions Center på og klikke på Mnuler på din models side. Fortsæt til trin 14 for t instllere MFL-Pro Suite. For Windows -rugere: Gå videre til Side 24 For Mintosh-rugere: Gå videre til Trådløst netværk Side 27 21

22 For rugere f trådløst netværk Fejlfinding Hvis du hr rug for hjælp under opsætningen og ønsker t kontkte Brother Support, skl du hve dit SSID (netværksnvn) og netværksnøglen klr. Vi kn ikke hjælpe dig med t finde disse oplysninger. Hvordn finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle*)? 1) Kontroller den dokumenttion, der følger med det trådløse esspoint/den trådløse router. 2) SSID'et kn indledningsvis være produentens nvn eller modelnvnet. 3) Hvis du ikke hr sikkerhedsoplysningerne, skl du kontkte produenten f routeren, din systemdministrtor eller din internetleverndør. * Netværksnøglen kn også eskrives som dgngskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle. Trådløs LAN-rpport Hvis den udskrevne trådløse LAN-rpport viser, t forindelsen mislykkedes, skl du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rpport, og se følgende vejledning. Fejlkode Aneflede løsninger Den trådløse indstilling er ikke ktiveret. Slå trådløs indstilling TIL. TS-01 - Hvis et netværkskel er sluttet til din mskine, skl du fjerne klet og slå mskinens trådløse indstilling TIL. Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller for t vælge 3.Netværk. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge 8.WLAN Aktiver. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge On. Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. Det trådløse esspoint/den trådløse router kn ikke findes. 1. Kontroller følgende 4 punkter. TS-02 - Sørg for, t der er tændt for det trådløse esspoint/den trådløse router. - Flyt mskinen til et område uden forhindringer eller tættere på det trådløse esspoint/den trådløse router. - Pler mskinen midlertidigt mks. en meter fr det trådløse esspoint, når du konfigurerer de trådløse indstillinger. - Hvis dit trådløse esspoint/din trådløse router ruger MAC-dressefiltrering, skl du ekræfte, t Brother-mskinens MAC-dresse er tilldt i filteret. 2. Hvis du indtstede SSID og sikkerhedsoplysningerne (SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) mnuelt, kn disse oplysninger være forkerte. Bekræft SSID og sikkerhedsoplysningerne igen, og genindtst de korrekte oplysninger efter ehov. Se Hvordn finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle*)? på side 22 for t ekræfte. 22

23 For rugere f trådløst netværk Mskinen understøtter ikke de godkendelses-/krypteringsmetoder, som ruges f det vlgte trådløse esspoint/den vlgte router. For infrstrukturtilstnd skl du ændre det trådløse esspoint/den trådløse routers godkendelses-/krypteringsmetoder. Mskinen understøtter følgende godkendelsesmetoder: TS-04 Godkendelsesmetode Krypteringsmetode TKIP WPA-Personl AES WPA2-Personl AES WEP Åen Ingen (uden kryptering) Delt nøgle WEP Hvis dit prolem ikke løses, er det SSID eller de netværksindstillinger, du indtstede, muligvis forkerte. Bekræft de trådløse netværksindstillinger. Se Hvordn finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle*)? på side 22 for t ekræfte. For d ho-tilstnd skl du ændre omputerens godkendelses- og krypteringsmetoder for den trådløse indstilling. Mskinen understøtter kun åen godkendelsesmetode med vlgfri WEP-kryptering. Sikkerhedsoplysningerne (SSID/netværksnøgle) er forkerte. TS-05 Bekræft SSID og sikkerhedsoplysningerne igen (netværksnøgle). Se Hvordn finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle*)? på side 22 for t ekræfte. Hvis din router ruger WEP-kryptering, skl du indtste den nøgle, der ruges som den første WEP-nøgle. Din Brother-mskine understøtter kun rugen f den første WEP-nøgle. De trådløse sikkerhedsoplysninger (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) er forkerte. TS-06 Bekræft oplysninger vedr. trådløs sikkerhed (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/ netværksnøgle) igen i tellen i TS-04. Se Hvordn finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle*)? på side 22 for t ekræfte. Hvis din router ruger WEP-kryptering, skl du indtste den nøgle, der ruges som den første WEP-nøgle. Din Brother-mskine understøtter kun rugen f den første WEP-nøgle. Mskinen kn ikke finde et trådløst esspoint/en trådløs router, hvor WPS eller AOSS er ktiveret. TS-07 Hvis du ønsker t konfigurere dine trådløse indstillinger med WPS eller AOSS, skl du enytte åde mskinen og det trådløse esspoint/den trådløse router. Kontroller, t dit trådløse esspoint/din trådløse router understøtter WPS eller AOSS, og prøv t strte igen. TS-08 Hvis du ikke ved, hvordn du enytter dit trådløse esspoint/den trådløse router med WPS eller AOSS, kn du se den dokumenttion, der følger med det trådløse esspoint/den trådløse router, kontkte produenten f det trådløse esspoint/den trådløse router eller spørge din netværksdministrtor. Der er fundet to eller flere trådløse esspoints, der hr WPS eller AOSS ktiveret. - Kontroller, t kun et trådløst esspoint/en trådløs router inden for rækkevidde hr en ktiv WPS- eller AOSS -metode, og prøv igen. - Prøv t strte igen efter et pr minutter for t undgå interferens fr ndre esspoints. Trådløst netværk 23

24 Trådløst netværk Windows Instller driverne og softwren (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7/Windows 8) 14 Før du instllerer Klik på Instller MFL-Pro Suite, og klik på J, hvis du epterer liensftlerne. Kontroller, t omputeren er tændt, og t du er logget på med dministrtorrettigheder. Luk eventuelle åne progrmmer ned. Skærmmenuerne kn vriere fhængigt f dit opertivsystem. 15 Instller MFL-Pro Suite Vælg Trådløs netværkstilslutning, og klik derefter på Næste. Sæt d-rom'en i d-rom-drevet. Hvis du får vist skærmilledet med modelnvnet, skl du vælge din mskine. Hvis du får vist sprogskærmilledet, skl du klikke på dit sprog. Hvis Brother-skærmilledet ikke vises utomtisk, skl du gå til Computer (Denne omputer). (For Windows 8: Klik på ikonet (Stifinder) på proeslinjen, og gå til Computer). Doeltklik på d-rom-ikonet, og doeltklik derefter på strt.exe. Når skærmilledet Brugerkontokontrol vises, skl du klikke på Tilld eller J. d Når skærmilledet Firewll/ntivirus registreret vises, skl du vælge Skift Firewll portindstillingerne for t ktivere netværkstilslutningen og fortsætte instlltionen. (Aneflet) og derefter klikke på Næste. Hvis du ikke ruger Windows Firewll, kn du se den vejledning, der følger med firewllsoftwren, for t få oplysninger om, hvordn du tilføjer følgende netværksporte. Netværkssnning: Tilføj UDP-port Hvis du stdig hr prolemer med din netværksforindelse, kn du tilføje UDPportene 137 og

25 Trådløst netværk Windows e Vælg mskinen på listen, og klik derefter på Næste. 16 Afslut og genstrt Klik på Udfør for t genstrte omputeren. Når du hr genstrtet omputeren, skl du logge på med dministrtorrettigheder. Hvis din mskine ikke findes på netværket, skl du kontrollere dine indstillinger ved t følge vejledningen på skærmen. Hvis du støder på denne fejl, skl du gå til trin 12- på side 16 og opsætte den trådløse tilslutning igen. Hvis du ruger WEP, og displyet viser Tilsluttet, men din mskine ikke findes på netværket, skl du kontrollere, t du hr indtstet WEP-nøglen korrekt. Der skelnes mellem store og små ogstver i WEP-nøglen. f g h i j Instlltionen f Brother-driverne strter utomtisk. Instlltionsskærmillederne vises et d gngen. Annuller IKKE nogen f skærmillederne under instlltionen. Det kn tge nogle få sekunder, før lle skærmillederne vises. Hvis skærmilledet Windows Sikkerhed vises, skl du mrkere fkrydsningsfeltet og klikke på Instller for t gennemføre instlltionen korrekt. Hvis skærmilledet Miljørelterede råd for illedehndlingsudstyr vises, skl du klikke på Næste. Følg vejledningen på skærmen, når skærmilledet Online-registrering vises. Klik på Næste. Hvis du ikke vil indstille din mskine som stndrdprinter, skl du fjerne mrkeringen i fkrydsningsfeltet Vælg som stndrdprinter og derefter klikke på Næste. Når vinduet Instlltionen er gennemført vises, skl du ekræfte indstillingerne og derefter klikke på Næste. Hvis der vises en fejlmeddelelse under instlltionen f softwren, skl du gøre et f følgende: - Brugere f Windows XP, Windows Vist og Windows 7: Kør Instlltionsdignose, der ligger under (Strt) > Alle progrmmer > Brother > DCP-XXXX LAN (hvor XXXX er nvnet på din model). - Brugere f Windows 8: For t køre Instlltionsdignose skl du doeltklikke på (Brother Utilities) på skriveordet og derefter klikke på rullelisten og vælge nvnet på din model (hvis det ikke llerede er vlgt). Klik på Værktøjer i venstre nvigtionslinje. Når du ruger mskinen eller softwren, vises der et Windows Sikkerhed- eller et ntivirussoftwre-vindue fhængigt f dine sikkerhedsindstillinger. Ld vinduet fortsætte. Trådløst netværk Windows Mintosh 25

26 Trådløst netværk Windows De følgende skærmilleder vises. Når skærmilledet Indstilling for softwreopdtering vises, skl du vælge den indstilling for softwreopdteringer, du ønsker, og klikke på OK. Når skærmilledet Brother produktudviklings- og supportprogrm vises, skl du vælge de ønskede indstillinger og følge nvisningerne på skærmen. Du skl hve dgng til internettet for t opdtere softwren og Brothers produktudviklings- og supportprogrm. Når du instllerer MFL-Pro Suite, instlleres Brother Help utomtisk. Med Brother Help kn du få dgng til Brother Solutions Center, når du klikker på i proeslinjen. 17 Instller MFL-Pro Suite på ndre omputere (om nødvendigt) Hvis du vil ruge mskinen på flere omputere på netværket, skl du instllere MFL-Pro Suite på hver omputer. Gå til trin 14 på side 24. Udfør Instlltionen er nu gennemført. Instlltion f ndre progrmmer: Side 29 Gå videre til Windows 8-rugere: Hvis Brother-mnulerne, der medfølger på d-rom'en, er i PDF-formt, kn du ruge Adoe Reder til t åne dem. Hvis Adoe Reder er instlleret på din omputer, men du ikke kn åne filerne i Adoe Reder, skl du ændre filtilknytningen for PDF (se Sådn åner du en PDF-fil i Adoe Reder (Windows 8) på side 31). 26

27 Trådløst netværk Mintosh Instller driverne og softwren (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 14 Før du instllerer Kontroller, t mskinen er sluttet til lysnettet, og t din Mintosh er tændt. Du skl logge på med dministrtorrettigheder. Brugere f M OS X v til skl opgrdere til M OS X v x. d e Brother-softwren søger efter Brotherenheden efter instlltionen. Det tger et øjelik. Vælg mskinen på listen, og klik derefter på Næste. 15 Instller MFL-Pro Suite Sæt d-rom'en i d-rom-drevet. Doeltklik på ikonet Strt Here OSX for t instllere. Hvis du får vist skærmilledet med modelnvnet, skl du vælge din mskine. Hvis de trådløse indstillinger mislykkes, vises skærmilledet Instlltionsguide til trådløs enhed. Følg vejledningen på skærmen for t gennemføre den trådløse konfigurtion. Vælg Trådløs netværkstilslutning, og klik derefter på Næste. Windows Mintosh Trådløst netværk 27

28 Trådløst netværk Mintosh f Instlltionen f Brother-driverne strter utomtisk. Vent på, t softwren er instlleret. i Når dette skærmillede vises, skl du klikke på Luk. Du kn finde din mskines MAC-dresse (Ethernet-dresse) og IP-dresse ved t udskrive netværkskonfigurtionsrpporten. uusoftwre- og netværksrugsnvisning Hvis skærmilledet Indstil netværk "Sn til" nvn vises, skl du følge vejledningen herunder. 16 Instller MFL-Pro Suite på ndre omputere (om nødvendigt) Hvis du vil ruge mskinen på flere omputere på netværket, skl du instllere MFL-Pro Suite på hver omputer. Gå til trin 14 på side 27. g h 1) Indtst et nvn for din Mintosh (op til 15 tegn). 2) Klik på Næste. Gå til g. Det nvn, du indtster, vil live vist på mskinens disply, når du trykker på SCAN og vælger en snnefunktion. uusoftwre- og netværksrugsnvisning Når skærmilledet Tilføj printer vises, skl du klikke på Tilføj printer. Vælg mskinen på listen. Klik på Tilføj, og klik derefter på Næste. Udfør Instlltionen er nu gennemført. (OS X v10.8.x) Vælg Brother DCP-XXXX CUPS-driveren (hvor XXXX er nvnet på din model) i pop op-menuen Brug. Når supportskærmilledet vises, skl du klikke på Næste. 28

29 Instller ndre progrmmer Windows 1 Instller ndre progrmmer Klik på knppen for det progrm, du ønsker t instllere. BookSn&Whiteord Suite udviklet f Rellusion, In BookSn Enhner-softwren kn korrigere dine snnede ogilleder utomtisk. Whiteord Enhner-softwren renser og foredrer tekst og illeder fr fotos, du hr tget f dit whiteord. Homepge Print 2* udviklet f CORPUS Homepge Print 2 er et hjælpeprogrm til hentning og redigering f wesider, så du kun udskriver de oplysninger, du hr rug for. * Dette progrm understøtter Mirosoft Internet Explorer 7.0/8.0 og Firefox 3. Mskinen skl være tændt og forundet til omputeren. Visse progrmmer kræver, t du hr dgng til internettet. Husk t logge på med dministrtorrettigheder. Dette progrm er ikke tilgængeligt til Windows Server 2003/2008/2012. d Klik på knppen for det næste progrm, du ønsker t instllere, når instlltionen er fuldført. Klik på Afslut for t fslutte. Doeltklik på genvejsikonet på skriveordet for t strte BookSn&Whiteord Suite. For t strte Homepge Print 2 skl du klikke på (Strt) > Alle progrmmer > Homepge Print 2 > Homepge Print 2. Windows 8: Flyt din mus til nederste højre hjørne på skriveordet. Klik på Strt > Homepge Print 2, når menulinjen vises. Ån hovedmenuen igen ved t tge d-rom'en ud og derefter sætte den i igen eller ved t doeltklikke på strt.exe-progrmmet i rodmppen. Hvis du får vist sprogskærmilledet, skl du klikke på dit sprog. Cd-rom'en Hovedmenu vises. Klik på Yderligere progrmmer. 29

30 For netværksrugere Nulstil netværksindstillingerne til friksstndrd Følg nedenstående trin for t gendnne lle netværksindstillingerne for den interne printer/snnerserver til friksstndrd: d e f g Kontroller, t mskinen ikke er i rug, og kol derefter lle kler fr mskinen (undtgen strømklet). Tryk på Menu. Tryk på eller for t vælge 3.Netværk. Tryk på OK. Tryk på eller for t vælge 0.Netværksnulst. Tryk på OK. Tryk på for t vælge Nulst. Tryk på for t vælge J. Mskinen genstrter, og når det er sket, tilsluttes klerne igen. Indtstning f tekst til trådløse indstillinger Tryk på eller flere gnge for t vælge et tegn i listen herunder: defghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz (mellemrum)!"#$%&'() }~ Tryk på Enlrge/Redue eller Numer of Copies for t flytte mrkøren til venstre eller højre. Rettelser Hvis du hr indtstet et forkert ogstv og vil ændre det, skl du trykke på Enlrge/Redue eller Numer of Copies for t plere mrkøren under det forkerte ogstv. Brug og til t ændre til det korrekte ogstv, og tryk derefter på Numer of Copies flere gnge for t flytte mrkøren tilge til slutningen f teksten. Hvis du trykker på Stop/Exit, slettes lle ogstver over og til højre for mrkøren. 30

31 Andre oplysninger Sådn åner du en PDF-fil i Adoe Reder (Windows 8) d Flyt din mus til nederste højre hjørne på skriveordet. Når menulinjen vises, skl du klikke på Indstil og derefter klikke på Kontrolpnel. Klik på Progrmmer, klik på Stndrdprogrmmer, og klik derefter på Knyt en filtype eller protokol til et progrm. Vælg.pdf, og klik derefter på knppen Rediger progrm... Klik på Adoe Reder. Ikonet ved siden f.pdf skifter til ikonet 'Adoe Reder'. Adoe Reder er nu stndrdprogrmmet til læsning f.pdf-filer, indtil du ændrer denne filtilknytning. Brother CretiveCenter Få inspirtion. Hvis du ruger Windows, skl du doeltklikke på Brother CretiveCenter-ikonet på skriveordet for t få dgng til vores GRATIS wested med mnge ideer og ressourer til privt og professionel rug. M-rugere hr dgng til Brother CretiveCenter på 31

32 Forrugsstoffer Forrugsstoffer til udskiftning Når tiden er inde til t udskifte lækptroner, vises der en meddelelse på displyet. Hvis du vil hve yderligere oplysninger om lækptroner til mskinen, kn du esøge eller kontkte din lokle Brother-forhndler. Blækptron Mgent Cyn Gul Sort LC121M (Stndrd) LC123M (høj kpitet) LC121C (Stndrd) LC123C (høj kpitet) LC121Y (Stndrd) LC123Y (høj kpitet) LC121BK (Stndrd) LC123BK (høj kpitet) Hvd er Innoell? Innoell er en serie f originle forrugsstoffer, der tilydes f Brother. Nvnet "Innoell " stmmer fr ordene "Innovtion" og "Bell" (hvilket etyder "smuk" på itliensk) og repræsenterer den "innovtive" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdre" udskrivningsresultter. Vremærker Brother-logoet er et registreret vremærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et vremærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Mirosoft, Windows, Windows Vist, Windows Server og Internet Explorer er enten registrerede vremærker eller vremærker tilhørende Mirosoft Corportion i USA og/eller ndre lnde. Apple, Mintosh, M OS og OS X er vremærker tilhørende Apple In., registreret i USA og ndre lnde. AirPrint er et vremærke tilhørende Apple In. Adoe og Reder er enten registrerede vremærker eller vremærker tilhørende Adoe Systems Inorported i USA og/eller ndre lnde. AOSS er et vremærke tilhørende Bufflo In. Wi-Fi og Wi-Fi Proteted Aess er registrerede vremærker tilhørende Wi-Fi Alline. WPA, WPA2, Wi-Fi Proteted Setup og Wi-Fi Proteted Setup logo er vremærker tilhørende Wi-Fi Alline. Android er et vremærke tilhørende Google In. Brug f dette vremærke er underlgt Google Permissions. Firefox er et registreret vremærke tilhørende Mozill Foundtion. De enkelte selsker, hvis softwretitler er nævnt i denne rugsnvisning, hr en softwreliensftle speifikt for deres nvneeskyttede progrmmer. Alle vreetegnelser og produktnvne fr virksomheder, der vises på Brother-produkter, relterede dokumenter og ndet mterile, er lle vremærker eller registrerede vremærker tilhørende de respektive selsker. Kompilering og puliktion Denne rugsnvisning er kompileret og udgivet under tilsyn f Brother Industries, Ltd., og den indeholder de nyeste produkteskrivelser og speifiktioner. Indholdet f denne rugsnvisning og produktets speifiktioner kn ændres uden vrsel. Brother foreholder sig ret til uden vrsel t foretge ændringer i speifiktionerne og mterilet i denne rugsnvisning og kn ikke holdes nsvrlig for skder (herunder følgeskder) som følge f nvendelse f nærværende mterile, herunder, men ikke egrænset til, typogrfiske fejl og ndre fejl i forindelse med puliktionen. Copyright og liens 2013 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder foreholdes. Dette produkt indeholder softwre, der er udviklet f følgende leverndører: PACIFIC SOFTWORKS, INC. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES Deviespe Softwre, In. Alle rettigheder foreholdes. Dette produkt omftter softwren "KASAGO TCP/IP", der er udviklet f ZUKEN ELMIC,In.

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Læs Produktsikkerhedsguide først, læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for den korrekte opsætningsog instlltionsproedure. For t

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-6490CW Læs enne Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion, før u ruger mskinen. ADVARSEL Avrsler fortæller ig, hvorn u ungår personske. Sæt

Læs mere

Netledning Installations-cd-rom Hurtig installationsvejledning. Telefonkabel Produktsikkerhedsguide Grundlæggende brugsanvisning

Netledning Installations-cd-rom Hurtig installationsvejledning. Telefonkabel Produktsikkerhedsguide Grundlæggende brugsanvisning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-8510DN MFC-8520DN Læs Prouktsikkerhesguie først, læs erefter enne Hurtig instlltionsvejlening for en korrekte opsætningsog instlltionsproeure. For t få vist Hurtig

Læs mere

Affaldstonerbeholder (forudinstalleret) brugsanvisning

Affaldstonerbeholder (forudinstalleret) brugsanvisning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-9460CDN MFC-9465CDN Læs enne Hurtig instlltionsvejlening for t opsætte og instllere in mskine, før u ruger en for første gng. For t få vist Hurtig instlltionsvejlening

Læs mere

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode):

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode): Brugsnvisning Computerstyret symskine Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksnvisning Dtstyrt symskin Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse sikkerhedsinstruktioner,

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg ltid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende rug f mskinen, herunder følgende: Læs smtlige instruktioner, inden mskinen tges i rug. FARLIGT - Sådn undgår du t få stød:.

Læs mere

Installatørvejledning

Installatørvejledning Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger 3 1.1 Om dokumenttionen...

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumenttionen og projektoren bruger grfiske symboler til t vise, hvordn projektoren bruges på en sikker måde. Symbolerne og deres betydning

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Dokumentkamera Brugerhåndbog

Dokumentkamera Brugerhåndbog Dokumentkmer Brugerhåndbog Vigtige sikkerhedsnvisninger Læs denne Brugerhåndbog, og følg sikkerhedsnvisningerne for dokumentkmeret. Opbevr håndbogen til senere brug. Advrsel Ps på Dette symbol ngiver oplysninger,

Læs mere

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Esy Interctive Tools Oversigt 3 Funktioner Tegnefunktion Du kn bruge Esy Interctive Tools til t tegne

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

netsikker nu! Alder ingen hindring

netsikker nu! Alder ingen hindring netsikker nu! O k t o e r 2 0 0 7 Alder ingen hindring Flere og flere seniorer tger internettet til sig. De hr nemlig opdget, t internettet yder på et utl f muligheder. Derfor sætter denne udgve f netsikker

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J132W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Multiprotokol on-board Ethernet multifunktions printserver og trådløs multifunktions printserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort multifunktion og trådløst Ethernet-printernetkort multifunktion NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du installerer

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning giver nyttige informationer om indstilling af kabelbaseret

Læs mere

Funktioner. 888-SV-21MN-00 udg. C - SV21-91008

Funktioner. 888-SV-21MN-00 udg. C - SV21-91008 Funktioner - SV-9008 Stndrør Rum til ærr computer 3 Arejdsflde Elektronisk skuffe med utomtisk lås 5 Vipr tsttuskke og håndledsstøtte 6 Højre/venstre muskke og holder 7 Kelholder 8 Løfteremse til stndrør

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Version 0 DAN Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1 Netværksfunktioner...1 Andre egenskaber...2 2 Ændring af netværksindstillinger 3 Ændring af maskinens netværksindstillinger...3

Læs mere

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING HL-3040CN HL-3070CW Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere