OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio."

Transkript

1 Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL ClassPad webside URL ClassPad register URL RJA

2 Programmet OS Update Programmet OS Update udfører følgende handlinger i en række trin. Sikkerhedskopiering af data i hukommelsen på ClassPad Opdatering af ClassPad til version 3.03 Gendannelse af de sikkerhedskopierede data Vigtigt! Det nye ClassPad OS giver brugerne nye løsninger og bedre visningsmuligheder, men når ClassPad OS først er blevet opdateret, kan det ikke bringes tilbage til en tidligere version af ClassPad OS end version Bemærk, at du skal udføre alle trin i nedenstående procedure, fra forberedelse af dataene til ClassPad OS Update på computeren til færdiggørelse af installationsproceduren. Hvis du af en eller anden grund afbryder proceduren under et af de følgende trin, bliver installationen ikke udført korrekt, og du skal genstarte proceduren fra trin 1. Tag aldrig USB-kablet ud, med mindre du udtrykkeligt bliver bedt om det. Hvis du gør det, kan det få lommeregneren til at fungere forkert. Det Spreadsheet-tilføjelsesprogram, som udsendes af CASIO, vil ikke køre, hvis det installeres under ClassPad OS version ClassPad OS version 3.03 har en indbygget version af Spreadsheet, som er nyere end tilføjelsesversionen. De grundlæggende trin i ClassPad OS Update Se de følgende sider i denne vejledning for at få oplysninger om hvert af disse grundlæggende trin. 1. Forbered dataene til ClassPad OS Update til installation på computeren. 2. Installer USB-driveren til ClassPad på computeren. Det er ikke nødvendigt at udføre dette trin, hvis USB-driveren til ClassPad (CESG502 USB) allerede er installeret på computeren. 3. Tag en sikkerhedskopi af dataene i hukommelsen på ClassPad. 4. Installer ClassPad OS Update på ClassPad. 5. Omkonfigurer ClassPad-indstillingerne. 6. Gendan de data, du sikkerhedskopierede i trin Gør opdateringsproceduren færdig. Mindstekrav til systemet Operativsystemer: Windows 98 SE/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Vista Computer: Computer med et af Windows -operativsystemerne forinstalleret (med undtagelse af computere med et opgraderet operativsystem og selvbyggede computere). CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller højere anbefales Diskplads: 100 MB til installation og afinstallation (installation på Windows 2000/Windows XP/ Windows Vista kræver administratorrettigheder). Hukommelse: RAM til understøttelse af anvendt Windows. Inkluderer ikke hukommelse, som kræves til operativsystem. Øvrigt: USB-port til direkte tilslutning. Tilslut ikke via en USB-hub. Videoadapter og skærm skal understøtte en opløsning på SVGA ( ) eller højere, 16-bit eller højere systemfarve. Adobe Reader 6.0 eller nyere. Bemærk Windows er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Pentium er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Firma- og produktnavne omtalt i vejledningen er varemærker tilhørende deres respektive ejere De-1

3 Indhold 1. Forbered dataene til ClassPad OS Update på computeren.... De-3 2. Installer USB-driveren til ClassPad på computeren.... De-6 3. Tag en sikkerhedskopi af dataene i hukommelsen på ClassPad.... De-7 4. Installer ClassPad OS Update på ClassPad.... De-8 5. Omkonfigurer ClassPad-indstillingerne.... De-9 6. Gendan de data, du sikkerhedskopierede i afsnit De Gør opdateringsproceduren færdig.... De-13 De

4 1 Forbered dataene til ClassPad OS Update på computeren. Bemærk Alle visningerne viser den engelske version af Windows. 1. Dobbeltklik på "setup" eller "setup.exe" på computeren. 2. Klik på [Yes]. 3. Klik på knappen [Next] for at gå til det næste skærmbillede. 4. Læs vilkårene og betingelserne i licensaftalen grundigt De-3

5 1 Forbered dataene til ClassPad OS Update på computeren. 5. Hvis du accepterer vilkårene og betingelserne i licensaftalen, skal du klikke på "I accept the terms " og derefter klikke på knappen [Next]. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene og betingelserne i licensaftalen, skal du klikke på "I do not accept the terms " og derefter klikke på knappen [Cancel] for at afbryde installationen. 6. Klik på knappen [Install]. Dialogboksen vist til højre kommer frem. [Yes]... Udfører backup/gendannelse. [No]... Udfører ikke backup/gendannelse. Always backup and restore... Vælg, når et antal ClassPad-enheder opdateres, altid at udføre backup/ gendannelse. Never backup and restore... Vælg, når et antal ClassPad-enheder opdateres, aldrig at udføre backup/ gendannelse. 7. Klik på knappen [Yes] eller [No] for at fortsætte til den næste skærm. Dialogboksen fører dig gennem de handlinger, du skal udføre på ClassPad. Dette område fører dig gennem de handlinger, du skal udføre på ClassPad. De

6 1 Forbered dataene til ClassPad OS Update på computeren. 8. Brug det USB-kabel, der følger med ClassPad, til at slutte den til computeren. Vigtigt! Tag aldrig USB-kablet ud, medmindre du udtrykkeligt bliver bedt om det. Hvis du gør det, kan det få lommeregneren til at fungere forkert. 9. Hvad du så skal gøre, afhænger af, hvad der vises på computerskærmen. Hvis dialogboksen Guiden Ny hardware fundet vises Det betyder, at USB-driveren til ClassPad ikke er installeret på computeren. Hvis det sker, skal du udføre proceduren under "2. Installer USB-driveren til ClassPad på computeren" på side De-6. Hvis dialogboksen ClassPad OS Update vises Gå til proceduren under "3. Tag en sikkerhedskopi af dataene i hukommelsen på ClassPad" på side De Klik på [Next]. 11. Tryk på o-tasten på ClassPad for at tænde for den. 12. Rul ned i programmenuen, og tryk på B for at starte kommunikationsprogrammet. 13. Tryk på E. Hvis dialogboksen Guiden Ny hardware fundet vises Det betyder, at USB-driveren til ClassPad ikke er installeret på computeren. Hvis det sker, skal du udføre proceduren under "2. Installer USB-driveren til ClassPad på computeren" på side De-6. Hvis dialogboksen ClassPad OS Update vises Gå til proceduren under "3. Tag en sikkerhedskopi af dataene i hukommelsen på ClassPad" på side De-7. Hvis der ikke sker noget, betyder det, at indstillingen for kabeltypen på ClassPad er noget andet end "USB cable". Brug proceduren under "Konfiguration af kommunikationsparametre" i brugsvejledningen til ClassPad 330 til at ændre indstillingen for "Cable Type" til "USB cable". Derefter skal du trykke på ikonet E på ClassPad De-5

7 2 Installer USB-driveren til ClassPad på computeren. Dette trin er kun nødvendigt, hvis dialogboksen Guiden Ny hardware fundet vises, når du slutter ClassPad til computeren. Marker "No, not this time". (Kun Windows XP SP2 og Windows Vista *) * Denne skærm er anderledes på Windows Vista. 1. Marker "Install the software automatically (Recommended)", og klik derefter på [Next]. (Kun Windows XP og Windows Vista ) 2. Selvom der vises en meddelelse om, at softwaren ikke har bestået Windows Logo testen, betyder det ikke noget. Du skal blot klikke på [Continue Anyway] og fortsætte med installationen. 3. Klik på [Finish], når installationen af USB-driveren er færdig. 4. Udfør trinene under "3. Tag en sikkerhedskopi af dataene i hukommelsen på ClassPad" på side De-7. De

8 3 Tag en sikkerhedskopi af dataene i hukommelsen på ClassPad. Sikkerhedskopiering af data starter automatisk, når du er færdig med at udføre de foregående trin. Tag aldrig USB-kablet ud, medmindre du udtrykkeligt bliver bedt om det. Hvis du gør det, kan det få lommeregneren til at fungere forkert. Skærmbilledet nedenfor vises, når sikkerhedskopieringen er fuldført. 1. Tryk på [OK] på ClassPad. 2. Derefter skal du udføre trinene under "4. Installer ClassPad OS Update på ClassPad" på side De De-7

9 4 Installer ClassPad OS Update på ClassPad. Udfør de følgende trin på ClassPad for at opdatere dens operativsystem. Dialogboksen fører dig gennem de handlinger, du skal udføre på ClassPad. 1. Tryk på [Install] i menuen [Link], og tryk derefter på [OS Update]. 2. Tryk på [OK] for at starte opdateringen af operativsystemet. Tag aldrig USB-kablet ud, medmindre du udtrykkeligt bliver bedt om det. Hvis du gør det, kan det få lommeregneren til at fungere forkert. 3. Derefter skal du udføre trinene under "5. Omkonfigurer ClassPad-indstillingerne" på side De-9. De

10 5 Omkonfigurer ClassPad-indstillingerne. Skærmbilledet nedenfor vises, når opdateringen af operativsystemet er fuldført. Dette område fører dig gennem de handlinger, du skal udføre på ClassPad. Når operativsystemet er blevet opdateret, vil skærmbilledet Touch Panel Alignment (berøringspaneljustering) blive vist på ClassPad. Dialogboksen fører dig gennem de handlinger, du skal udføre på ClassPad. 1. Tryk midt på hver af de fire krydsmarkeringer, når de vises på skærmen. Hvis skærmbilledet Touch Panel Alignment (berøringspaneljustering) ikke vises, skal du trykke med pennen på P-knappen bag på ClassPad. 2. På det næste skærmbillede kan du trykke på knappen u for at gøre kontrasten større eller på knappen t for at gøre den mindre. Når kontrasten er indstillet, som du ønsker den, skal du trykke på [Set] (indstil). Hvis du trykker på [Initial] (oprindelig) i dialogboksen Contrast (kontrast), indstilles kontrasten tilbage til fabriksindstillingen De-9

11 5 Omkonfigurer ClassPad-indstillingerne. 3. På det næste skærmbillede skal du trykke på det sprog, du vil bruge som systemsprog, og derefter trykke på [Set]. Hvis du trykker på [Cancel] (annuller), vælges engelsk, og det næste skærmbillede vises. 4. På det næste skærmbillede skal du trykke på den tasteopsætning, du vil bruge, og derefter trykke på [Set]. Hvis du trykker på [Cancel], vælges QWERTY-opsætning, og det næste skærmbillede vises. 5. På det næste skærmbillede, der kommer frem, skal du trykke på den skrifttype, du vil bruge, og derefter trykke på [Set]. Hvis du trykker på [Cancel], vælges Bolder, og det næste skærmbillede vises. 6. Konfigurer på den næste skærm, der kommer frem, indstillingerne strømsparefunktion (Power Save Mode) og automatisk slukning (Auto Power Off) som ønsket, og tryk derefter på [Set]. Et tryk på [Cancel] fuldfører opsætningsproceduren og finaliserer opsætningsoperationen. 7. Derefter skal du udføre trinene under "6. Gendan de data, du sikkerhedskopierede i afsnit 3" på side De-11. De

12 6 Gendan de data, du sikkerhedskopierede i afsnit 3. Udfør de følgende trin på ClassPad for at gendanne dataene. Dialogboksen fører dig gennem de handlinger, du skal udføre på ClassPad. 1. Rul ned i programmenuen, og tryk på B for at starte kommunikationsprogrammet. 2. Tryk på R De-11

13 6 Gendan de data, du sikkerhedskopierede i afsnit Dialogboksen vist til højre kommer frem. [OK]... Klik for at opdatere endnu en ClassPad-enhed. [Cancel]... Klik, hvis du ikke ønsker at opdatere endnu en ClassPad-enhed. 4. Tryk på [OK] på ClassPad. 5. Derefter skal du udføre trinene under "7. Gør opdateringsproceduren færdig" på side De-13. De

14 7 Gør opdateringsproceduren færdig. Skærmbilledet nedenfor vises, når OS-opdateringen er fuldført. 1. Klik på [Finish]. 2. Klik på [Finish]. 3. Fjern kablet mellem ClassPad og computeren De-13

15 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan SA0803-A

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad.

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad. Til ClassPad 300 PLUS De ClassPad Manager Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Bemærk! De visninger, der anvendes i brugervejledningen,

Læs mere

PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning

PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning De PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Bemærk! De visninger, der anvendes i brugsvejledningen,

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Vejledning til computerprogrammer

Vejledning til computerprogrammer 2-677-032-51(1) Introduktion 6 Vejledning til computerprogrammer DCR-SR100/SR90E/ SR100E DVD-brænding med et tryk Kopiering/visning af billeder på en computer Oprettelse af en DVD med redigerede billeder

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual DANSK Map Utility Ver..4 Instruktionsmanual Indhold i denne instruktionsmanual I denne manual er de vinduer, der anvendes i eksemplerne, fra Windows 7. GPS-modtager eller kamera vises som et ikon. Eksempel:GPS-modtager

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING DANSK LYT1473-007A DA . Indhold JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE... 2 Bemærkning til brugerne... 6 Systemkrav... 8 Programinstallation (Windows )... 11

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Gør din Mac klar til Windows

Læs mere

Transportabel USB 2.0-harddisk på 80 GB med Rescue and Recovery. Brugervejledning

Transportabel USB 2.0-harddisk på 80 GB med Rescue and Recovery. Brugervejledning Transportabel USB 2.0-harddisk på 80 GB med Rescue and Recovery Brugervejledning Transportabel USB 2.0-harddisk på 80 GB med Rescue and Recovery Brugervejledning Bemærk: Før du bruger oplysninger i denne

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system OPDATERINGSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN VEJLEDNING I HVORDAN DU OPDATERER FRA MAMUT BUSINESS SOFTWARE VERSION 11 TIL VERSION 12. Mamut Temasserie, 6 2009 2 TJEKLISTE INDHOLD

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

FE-210/X-775. Betjeningsvejledning. Vejledning til hurtig start DIGITALKAMERA. Brug af knapper. Brug af menuer. Printning af billeder

FE-210/X-775. Betjeningsvejledning. Vejledning til hurtig start DIGITALKAMERA. Brug af knapper. Brug af menuer. Printning af billeder DIGITALKAMERA FE-210/X-775 Betjeningsvejledning DK Vejledning til hurtig start Brug kameraet korrekt med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master programmet

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.7

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.7 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller, som du kan bruge sammen med PC Suite...2 1.3 Kom i gang...2 1.4 Nødvendige

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere