Vejledning for software installation og USB tilslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for software installation og USB tilslutning"

Transkript

1 Vejledning for software installation og USB tilslutning DANSK LYT A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M3D7/D3/D1 Trykt i Japan 0103-FO-ID-VP JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT TIL KUNDEN: LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT, INDEN DE INSTALLERER ELLER BRUGER SOFTWAREPROGRAMMET DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ( Programmet ) PÅ DERES PC. Victor Company of Japan, Limited ( JVC ) giver Dem licens til at bruge programmet, såfremt De accepterer nedenstående. Hvis De ikke accepterer aftalens betingelser, må De ikke installere eller bruge Programmet. HVIS DE INSTALLERER ELLER BRUGER PROGRAMMET, ACCEPTERER DE IMIDLERTID ALLE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. 1 COPYRIGHT; EJERSKAB De anerkender, at alle copyrights og andre intellektuelle rettigheder til Programmet tilhører JVC og JVCs underleverandører, og at disse rettigheder forbliver hos JVC og JVCs underleverandører. Programmet er beskyttet af lov om copyright i Japan og andre lande samt af de relevante internationale traktater. 2 HVAD LICENSEN INDEBÆRER (1) Under betingelserne i denne Aftale tildeler JVC Dem en ikke-eksklusiv ret til at bruge Programmet. De må installere og bruge Programmet på en harddisk eller andre lagerenheder på Deres PC. (2) De må oprette en (1) kopi af Programmet udelukkende som personlig sikkerhedskopi eller til arkiveringsformål. 3 PROGRAMMETS RESTRIKTIONER (1) De må ikke foretage omvendt programmering eller dekompilere, disassemblere, ændre eller modificere Programmet, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til relevant lovgivning. (2) De må ikke kopiere eller bruge Programmet, helt eller delvis, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i denne Aftale. (3) De har ikke ret til at udstede licens til at bruge Programmet, og De må ikke udleje, lease eller overføre Programmet til nogen tredjemand eller på anden måde lade tredjemand bruge Programmet. 4 BEGRÆNSET GARANTI JVC garanterer, at alle medier, hvori Programmet er indeholdt, er fri for enhver fejl i materialer og udførelse i tredive (30) dage fra den dag, hvor De har købt nogen af vores produkter, som følger med Programmet. JVCs eneste ansvar og Deres eneste fejlretningsmulighed i forbindelse med Programmet er udskiftning af sådanne defekte medier. BORTSET FRA DE HERI UDTRYKKELIGE GARANTIER OG I DEN UDSTRÆKNING, SOM GÆLDENDE LOVE TILLADER DET, FRASIGER JVC OG JVCs LEVERANDØRER SIG AL ANDEN FORM FOR GARANTIANSVAR, BÅDE UDTRYKKELIGT OG UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR, AT PROGRAMMET ER KURANT ELLER EGNET TIL SÆRLIGE FORMÅL, FOR PROGRAMMET OG DET MEDFØLGENDE TRYKTE MATERIALE. SKULLE DER OPSTÅ PROBLEMER I FORBINDELSE MED ELLER SOM RESULTAT AF PROGRAMMET, SKAL DE UDREDE ALLE SÅDANNE PROBLEMER FOR EGEN REGNING. 1

2 5 BEGRÆNSET ANSVAR I DEN UDSTRÆKNING, DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVE, KAN JVC OG JVCs LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, HVERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT, SOM SKADESERSTATNING ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PROGRAMMET, UANSET OM JVC ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DE VIL BESKYTTE OG HOLDE JVC SKADESFRI FOR ALLE TAB, ERSTATNINGSANSVAR ELLER OMKOSTNINGER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED KRAV FRA TREDJEMAND I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PROGRAMMET. 6 GYLDIGHEDSPERIODE Denne Aftale træder i kraft på den dato, hvor De installerer og bruger Programmet på Deres computer, og den vil være gældende, indtil den ophæves i henhold til nedenstående betingelser. Hvis De overtræder nogen bestemmelse i denne Aftale, kan JVC opsige Aftalen uden forudgående varsel til Dem. I så fald kan JVC rejse erstatningskrav mod Dem for skader, der skyldes Deres overtrædelse. Hvis denne Aftale opsiges, skal De øjeblikkeligt destruere det Program, der er gemt på Deres computer (herunder slette det fra hukommelsen på Deres PC), og ophøre med at bruge Programmet. 7 EKSPORTRESTRIKTIONER De accepterer, at De ikke vil forsende, overføre eller eksportere Programmet eller de underliggende informationer og teknologier til noget land, som er omfattet af eksportrestriktioner i Japan og andre relevante lande. 8 BRUGERE I USAs REGERING Hvis De arbejder for regeringen i USA ( Regeringen ), anerkender De JVCs garanti for, at Programmet er et Commercial Item, sådan som dette er defineret i Federal Acquisition Regulation (FAR) part (g) vedrørende ikke-offentliggjort Commercial Computer Software, sådan som disse begreber er anvendt i FAR part , og at det kun er givet i licens til Dem med de samme rettigheder, som JVC tildeler alle kommercielle slutbrugere i henhold til betingelserne i denne Aftale. 9 GENERELT (1) Ingen modificering, redigering, tilføjelse, udeladelse eller anden ændring af denne Aftale skal være gyldig, medmindre den er udformet og underskrevet af en autoriseret repræsentant for JVC. (2) Hvis nogen del af denne Aftale erklæres ugyldig ifølge eller i konflikt med nogen lov, som er gældende for denne Aftale, skal de øvrige betingelser forblive fuldt gældende. (3) Aftalen fortolkes i henhold til lovene i Japan. Retten i Tokyo er værneting for alle stridigheder, som måtte opstå i forbindelse med overholdelse og fortolkning af denne Aftale. Victor Company of Japan, Limited Bemærk: Hvis De har købt Programmet i Tyskland, erstattes afsnit 4 (Begrænset garanti) og 5 (Begrænset ansvar) ovenfor med de tilsvarende afsnit i den tyske version af Aftalen. FORSIGTIG: Anvend dette udstyr i overensstemmelse med betjeningsprocedurerne i denne brugsanvisning. Anvend kun den medfølgende CD-ROM. Anvend aldrig nogen anden CD-ROM til at køre denne software. Forsøg aldrig at ændre denne software. Ændringer eller modificeringer, som ikke er godkendt af JVC, kan medføre bortfald af brugerens ret til at betjene udstyret. Korrekt behandling af en CD-ROM Pas på ikke at komme til at tilsmudse eller ridse spejloverfladen (modsat den trykte overflade). Lad være med at skrive eller sætte klæbemærker på forsiden såvel som bagsiden. Hvis CD-ROM en er blevet snavset, skal den tørres forsigtigt af med en blød klud fra midterhullet udad mod kanten med en rundtgående bevægelse. Anvend ikke almindelig pladerens eller pladespray. Undlad at bøje CD-ROM en og røre ved dens spejloverflade. Opbevar ikke Deres CD-ROM på et sted med støv, varme elller luftfugtighed. Hold den borte fra direkte sol. De kan finde den sidste nye information (på engelsk) på vores world wide web server på 2

3 Til brugerne Anvendelse af denne software er kun tilladt ifølge betingelserne i software-licensen. Hvis De kontakter nærmeste JVC-kontor eller forhandler i Deres land angående denne software (vi henviser til JVC Worldwide Service Network på bedes De udfylde nedenstående og have den relevante information klar. Produktbetegnelse Model Problem Fejlmeddelelse PC Fabrikant Model Desktop Laptop CPU Operativsystem Hukommelse MB Disponibel plads på hard-disk MB Bemærk venligst, at der kan gå et stykke tid, inden De får svar på Deres spørgsmål, afhængigt af spørgsmålenes beskaffenhed. JVC påtager sig ikke at besvare spørgsmål om grundlæggende anvendelse af Deres PC er eller spørgsmål om specifikationer eller operationssystemets (OS) ydelse, andre applikationer eller drivprogrammer. Systemkrav Følgende krav skal være overholdt for at slutte en camcorder til en PC og bruge Digital Photo Navigator. Windows Operativsystem CPU RAM Fri plads på harddisk Stik Skærm Diverse : Windows 98 (præinstalleret), Windows 98 Second Edition (98SE) (præinstalleret), Windows Millennium Edition (Me) (præinstalleret), Windows 2000 Professional (2000) (præinstalleret), Windows XP Home Edition (XP) (præinstalleret), eller Windows XP Professional (XP) (præinstalleret), : Intel MMX Pentium, mindst 200 MHz : Mindst 64 MB anbefales : Mindst 10 MB til installation, mindst 500 MB anbefales. : USB-port : Skal kunne vise 800 x 600 punkter med 16-bit farve : Internet Explorer 5.5 eller nyere 3

4 For ImageMixer with VCD Ud over kravene på forrige side skal følgende krav være overholdt, for at De kan bruge ImageMixer with VCD. Operativsystem CPU Fri plads på harddisk Stik Diverse Macintosh Hardware : Det samme som kravene på forrige side. Windows 98 kan dog ikke anvendes, når De tilslutter en camcorder til PC en med et USB-kabel. Windows 98 eller Windows 98SE kan ikke bruges, hvis De slutter en camcorder til PC en med et IEEE1394 (DV)-kabel. : Til fangst af video med et USB-kabel eller IEEE1394 (DV)-kabel anbefales Intel Pentium III med mindst 500 MHz, med mindst 800 MHz : Mindst 300 MB til installation, mindst 1 GB anbefalet : IEEE1394 (i.link) port : DirectX 8.0a eller nyere : imac, ibook, emac, Power Mac G4, PowerBook G3 eller G4 med USB-port Operativsystem : Mac OS til Undtagen Mac OS X og Mac OS X [Classic] RAM : Mindst 64 MB anbefales For ImageMixer with VCD Ud over ovenstående krav skal følgende krav være overholdt, for at De kan bruge ImageMixer with VCD. CPU : Mindst PowerPC G3/400 MHz eller PowerPC G4/400 MHz RAM Fri plads på harddisk Skærm Diverse : Mindst 128 MB anbefales : Mindst 150 MB til installation, mindst 1 GB anbefalet : Skal kunne vise 800 x 600 punkter med farver : QuickTime 4 eller senere Ovenstående information om systemkravene er ikke nogen garanti for, at den medfølgende software fungerer med alle PC ere, som opfylder disse krav. Hvis Deres PC ikke opfylder ovenstående systemkrav, kan De anvende ekstraudstyret USB reader/writer CU-VUSD70, PC kortadapteren CU-VPSD60 eller floppy-disketteadapteren CU-VFSD50 til at indlæse filerne på hukommelseskortet til harddisken i Deres PC. (Se JVC Accessories på vort websted på adressen: Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er registreret varemærke tilhørende Apple Computer. Andre produkt- og firmanavne i denne brugsanvisning er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere. 4

5 Softwareinstallation (Windows ) Følg nedenstående procedure ved installering af softwaren. Fra skærmen [Setup] i trin 3 kan De installere følgende drivere eller programmer. Slå alle programmer, der er i brug eller kører automatisk, fra. (Kontroller, at der ikke vises nogen andre programikoner på proceslinjen.) USB Mass Storage Class driver (USB Mass Storage Class-driveren) Denne driver gør Deres PC i stand til at læse og skrive til hukommelseskort i camcorderen. Windows Me/2000/XP: Da det ikke er nødvendigt at installere denne driver, vises elementet ikke. De skal blot slutte camcorderen til PC en med et USB-kabel for at læse og skrive på hukommelseskort i camcorderen. Windows 98/98SE: Sørg for IKKE at tilslutte USB-kablet mellem camcorderen og PC en, før driveren er installeret. USB Video Streaming driver (USB Video Streaming-driveren) Med denne driver kan De optage camcorderens lyd- og videooutput på harddisken på PC en i stedet for på videobåndet i camcorderen. De kan også anvende camcorderen til Internettet, hvor et videomøde kan udføres. Windows 98/98SE/Me/2000: Sørg for ikke at tilslutte USB-kablet mellem camcorderen og PC en, før driveren er installeret. Windows XP: Fremgangsmåden ved installation er anderledes end for andre operativsystemer, og elementet vises ikke. Der er flere oplysninger under Installation af USB Video Streaming-driveren for brugere af Windows XP ( s. 8). ImageMixer with VCD 1.1 Dette program bruges til at optage stillbilleder og videoklip fra en camcorder via et USB-port eller et IEEE1394 (i.link)-port, og det bruges desuden til at holde styr på og redigere stillbillederne og videoklippene samt til at oprette video-cd er. Digital Photo Navigator 1.0 Dette program anvendes til at fange stillbilleder og omforme dem til en forskellige formater. G.726 dekoderen Dette er en lyddekoder til videoklip, der er oprettet ved hjælp af camcorderen (filtypenavn.asf ). Installér kun G.726 dekoderen, når camcorderen er forsynet med Clip optagefunktion. Adobe Acrobat Reader 5.0 Dette program anvendes til at læse PDF-filer. 1 Sæt den medfølgende CD-ROM i PC en. Skærmen [Important Notice] vises efter et kort øjeblik. Hvis skærmen [Important Notice] ikke vises, skal De dobbeltklikke på [Denne computer] og derefter dobbeltklikke på CD-ROM-ikonen. 2 Kontroller indholdet, og klik derefter på [Next]. Efter et øjeblik vises [Setup] skærmen. Fra skærmen [Setup] kan De installere de ønskede drivere eller programmer. 5

6 3 Klik på [Install] til højre for det ønskede program, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Installationen af den valgte driver eller det valgte program starter. Fremgangsmåden afhænger af driveren eller programmet. Følgende eksempel er for Digital Photo Navigator på Windows 98SE. [License Agreement] skærmen vises. Følgende eksempel gælder for USB Mass Storage Class-driveren på Windows 98SE. Skærmbilledet [Installation Folder] vises. Klik på [Yes]. Derefter vises [Choose Destination Location] skærmen. Klik på [Finish]. Skærmen [InstallShield Wizard] vises. Klik på [Next]. Derefter vises [Select Program Folder] skærmen. Klik på [Next]. Når installationen er udført, vises skærmen [InstallShield Wizard Complete]. Klik på [Next]. Klik på [Finish]. Skærmen [Setup] vises igen. 6

7 [Setup Status] skærmen vises. Vent et øjeblik, indtil installationen er fuldført. Når installationen er fuldført, vises [Digital Photo Navigator Setup] skærmen, der spørger om De ønsker at lave ikonet på Skrivebordet. Hvis De ønsker, at det laves, klikker De på [Yes]. Hvis ikke, klikker De på [No]. 4 Når meddelelsen, der spørger om det er OK at genstarte PC en, vises, klikker De på [Yes]. PC en genstarter, og efter et øjeblik vises [Setup] skærmen fra punkt 1. 5 Gentag punkterne 3 og 4 for at installere alle de ønskede softwareprogrammer. Installation af [ImageMixer with VCD 1.1] Når nedenstående fejlmeddelelse vises under installation af ImageMixer, klikkes på [OK] for at fuldføre installationen. Instruktionsbogen til Digital Photo Navigator og ImageMixer with VCD findes på CD-ROM en i PDFformat. Dobbeltklik på [JVC] mappen, hvorefter man dobbeltklik på [Docs] mappen. Åbn filen Start.pdf, og klik på knappen for det ønskede sprog. Bemærk at Adobe Acrobat Reader skal være installeret for at man kan læse PDF-filer. Oplysninger om brugen af Windows NetMeeting eller Windows Messenger (kun Windows XP) findes under Appendiks i instruktionsbogen til Digital Photo Navigator på CD-ROM en. Ved installationen af [ImageMixer with VCD 1.1] vælges det ønskede sprog på skærmen [Choose Setup Language]. Hvis man udfører installation af et softwareprogram, der allerede er installeret, starter afinstallation. Hvis dette sker, skal installation udføres igen, efter at afinstallation er fuldført. DirectX er nødvendig, for at USB Video Streaming-driveren kan fungere korrekt. For at installere DirectX vælges DirectX på installationsskærmbilledet til ImageMixer with VCD 1.1. Når De installerer USB Video Streaming-driveren med Windows 2000 og Windows XP, vises der muligvis en advarselsdialogboks om digital signatur. I så tilfælde klikker De på [OK] for at fortsætte installationen, da dette problem ikke har nogen indflydelse på anvendelsen af driveren. Når De installerer ImageMixer with VCD 1.1 på Windows 2000 og Windows XP, vises skærmen [Microstaff WINASPI]. Klik på [Next] for at fortsætte installationen. 7

8 Installation af USB Video Streaming-driveren for brugere af Windows XP Når De slutter camcorderen til PC en, installeres der fire drivere efter hinanden som beskrevet nedenfor. Klik på [Continue Anyway], når meddelelsen [Has not passed Windows Logo testing] vises. De må ikke vælge [Stop Installation]. Hvis De gør dette, bliver USB Video Streaming-driveren ikke installeret korrekt. 1 Tilslut camcorderen til PC en ved hjælp af et USB-kabel. Skærmen [Found New Hardware Wizard] vises efter et øjeblik. Se under Tilslutning af USB-kablet ( s. 9). 2 Klik på [Install from a list or specific location (Advanced)], og klik derefter på [Next]. Driversøgeskærmen vises. 3 Klik på de næste tre elementer i nedenstående rækkefølge. [Search for the best driver in these location] [Include this location in the search] [Browse] 4 Dobbeltklik på [Denne computer] ikonet på skrivebordet. 5 Dobbeltklik på ikonen for CD-ROM-drevet og på mappen [XP], og klik derefter på [OK]. 6 Klik på [Next]. Der vises en dialogboks med en advarselsmeddelelse. 7 Klik på [Continue Anyway]. Skærmen [Found New Hardware Wizard] vises efter et øjeblik. 8 Klik på [Finish]. Skærmen [Found New Hardware Wizard] vises igen efter et øjeblik. 9 Gentag trin 2 til 8, indtil skærmen [Found New Hardware Wizard] ikke vises længere. Når De har gentaget trin 2 til 8 fire gange, er installationen af USB Video Streaming-driveren udført. Opdatering af [Enhedshåndtering] (Windows ) Hvis camcorderen er forbundet med PC en med USB-kablet før [USB Mass Storage Class driver] eller [USB Video Streaming driver] installeres, vil installationen muligvis ikke blive udført korrekt. I så tilfælde følges nedenstående beskrevne fremgangsmåde for at opdatere [Enhedshåndtering] og installere [USB Mass Storage Class driver] og [USB Video Streaming driver] korrekt. Frakobl enhver anden USB-lydenhed fra PC en, før den følgende procedure udføres. Installation af [USB Mass Storage Class driver] (Kun Windows 98/98SE) 1 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. ( s. 9) 2 Vælg [Start] [Indstillinger] [Kontrolpanel]. Dobbeltklik på [System] ikonet. 3 Vælg fanebladet [Enhedshåndtering]. 4 Slet [GR-DVP9*] i [Andre enheder]. * Modelnavnet afhænger af den tilsluttede camcorder. 5 Træk USB-kablet ud af camcorderen. Genstart PC en. 8

9 6 Sæt den medfølgende cd-rom i PC en. Installér [USB Mass Storage Class driver]. ( s. 5) 7 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. Enhedsdriveren installeres. 8 Bekræft at [Ikke-permanent disk] ikonet vises i [Denne computer]. Installation af [USB Video Streaming driver] 1 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. ( s. 9) 2 Vælg [Start] [Indstillinger] [Kontrolpanel]. Dobbeltklik på [System] ikonet. 3 Windows 98/98SE/Me: Vælg fanebladet [Enhedshåndtering]. Windows 2000/XP: Vælg fanebladet [Hardware] og klik på [Enhedshåndtering]. 4 Slet [GR-DVP9*] i [Andre enheder]. * Modelnavnet afhænger af den tilsluttede camcorder. 5 Træk USB-kablet ud af camcorderen. Genstart PC en. 6 Sæt den medfølgende cd-rom i PC en. Installér [USB Video Streaming driver]. ( s. 5) Windows XP: Se under Installation af USB Video Streaming-driveren for brugere af Windows XP ( s. 8) for installationsoplysninger. 7 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. Enhedsdriveren installeres. Windows 2000: Når der vises en dialogboks med advarselsmeddelelse om digital underskriver frem, klikker De på [OK] for at fortsætte installationen. 8 Bekræft at de følgende enheder vises i [Enhedshåndtering] ved at udføre punkterne 2 3. [JVC PIX-MCV Video Capture] i [Billedenheder] [JVC PIX-MCV Audio Capture] i [Lyd-, video og spilcontrollere] [JVC Composite PIX-MCV Device] og [JVC Communication PIX-MCV Video Driver] i [Universal Serial Bus-controllere] Tilslutninger (Windows ) Tilslutning af USB-kablet Tilslut USB-kablet for at kopiere filer med stillbilleder og videoklip på et hukommelseskort til PC en eller bruge ImageMixer til at fange video. PC Til USB-port Til USB-port Camcorder USB-kabel 1 For sikkerhedensskyld skal alle enheder være slukket, før der udføres tilslutninger og forbindelser. 2 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. Det anbefales at De anvender lysnetadapteren. 9

10 Når USB-kablet er tilsluttet, vil det få PC en til at fejlfungere, hvis camcorderen tændes eller slukkes, eller VIDEO/MEMORY (DSC) indstillingen skiftes på camcorderen. Hvis De tilslutter camcorderen til PC en gennem en USB-hub, kan problemer med kompatibilitet mellem hub en og PC en få PC en til at køre ustabilt. Hvis dette forekommer, skal camcorderen tilsluttes direkte til PC en, og ikke gennem hub en. Anvend ikke et forlænger USB-kabel. De kan også bruge et DV-kabel i stedet for et USB-kabel til at fange video fra et bånd, når De bruger ImageMixer. Se i onlinehjælpen for at få yderligere oplysninger. ( Mere detaljeret information i ImageMixer-instruktionsbogen på CD-ROM en) Se indholdet på et hukommelseskort (Windows ) 1 Installér [USB Mass Storage Class driver]. ( s. 5) Windows Me/2000/XP: Det er ikke nødvendigt at installere driveren. De skal blot slutte camcorderen til PC en med et USB-kabel for at læse og skrive på hukommelseskort i camcorderen. 2 Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. ( s. 9) 3 Kontrollér, at der er et hukommelseskort i camcorderen. 4 Sæt camcorderen i indstilling til afspilning af hukommelseskort. Se camcorderens brugsanvisning for detaljer. [USB MODE] vises på camcorderens LCD-skærm. 5 Dobbeltklik på [Denne computer] ikonet på skrivebordet. Ikonet [Ikke-permanent disk], der repræsenterer hukommelseskortet i camcorderen, vises i [Denne computer] vinduet. Windows 98/98SE: [Ikke-permanent disk] ikonet vises ikke, hvis USB Mass Storage Class driveren ikke er installeret korrekt. Se i så tilfælde Opdatering af [Enhedshåndtering] (Windows ) ( s. 8). 6 Dobbeltklik på ikonet [Ikke-permanent disk]. De følgende mapper oprettes automatisk på hukommelseskortet. Forskellige filtyper lagres i forskellige mapper. Navigationsdata Lydeffekter DPOF-indstillingsdata Stillbilleder Videoklip Stillbilleder (filnavnstype.jpg ): Mapper i [DCIM] mappen Videoklip (filtypenavn.asf ): Mapper i [DCVI] mappen Mappen [DCVI] vises kun, når camcorderen har Clip optagefunktion. 10

11 Lydeffekter (filnavnstype.mp3 ) DPOF-indstillingsdata Navigationsdata : [100JVCGR] mappe i [DCSD] mappen [DCSD] mappen vises kun, når camcorderen er udstyret med Digital Sound Effects funktion. : Mapper i mappen [MISC] : Mapper i mappen [NAVI] Mappen [NAVI] vises kun, når camcorderen har NAVIGATION-funktionen. Lagring af de forkerte typer af filer på et hukommelseskort, eller sletning af filer eller mapper fra et hukommelseskort, kan give anledning til problemer med driften og betjeningen camcorderen. Når det er nødvendigt at slette en fil fra et hukommelseskort, skal den slettes gennem camcorderen. Afbryd aldrig USB-kablet, mens meddelelsen [ACCESSING FILES] vises på camcorderens LCD-skærmen. Før De anvender et helt nyt hukommelseskort, skal De først initialisere kortet ved hjælp af camcorderen. Det er ikke sikkert, at De vil være i stand til at kopiere filer fra hukommelseskortet til PC en, hvis De ikke udfører dette først. For ejere af camcordere udstyret med Digital Sound Effect funktion; Cd-rommen indeholder digitale lydfiler (data, der er lagret på det medfølgende hukommelseskort fra fabrik). Når hukommelseskortet er blevet formateret, følges punktet herunder for at gemme filerne på hukommelseskortet. Kopier DCSD mappen på cd-rommen til hovedbiblioteket (volume) på hukommelseskortet. Kopiering af filer til PC en (Windows ) Stillbilleder og videoklipfiler, der er lagret på et hukommelseskort, kan kopieres til PC en og afspilles på PC en. 1 Dobbeltklik på [Denne computer] ikonet på skrivebordet. Hvis camcorderen er tilsluttet korrekt til PC en, vises [Ikkepermanent disk] ikonet. 2 Dobbeltklik på ikonet [Ikke-permanent disk]. Mapperne på hukommelseskortet vises. 3 Dobbeltklik på destinationsmappen. 4 Vælg den mappe, der skal kopieres, og træk og slip den pågældende mappe til destinationsmappen. Kopiering af stillbilleder: Kopier mappen til [DCIM] mappen. Kopiering af videoklip: Kopier mappen til [DCVI] mappen. Meddelelsen [ACCESSING FILES] vises på camcorderens LCD-skærm, og mappen kopieres fra hukommelseskortet til PC en. Afbryd aldrig USB-kablet, mens meddelelsen [ACCESSING FILES] vises på camcorderens LCD-skærmen. 11

12 Afspilning af filer på PC en (Windows ) Stillbilleder Anvend et program, der kan håndtere JPEG filformatet. For at se et stillbillede dobbeltklikker man på stillbilledfilen (filtypenavn.jpg ). Video clips (kun for en camcorder forsynet med Clip Recording function) Anvend Windows Media Player (version 6.4 eller nyere). De kan downloade Windows Media Player fra Microsoft s websted på: Hvis De ikke er i stand til at afspille en videoklipfil (filtypenavn.asf ), som De har åbnet i Windows Media Player, skal De prøve at tilslutte til Internettet, og derefter forsøge at åbne filen. Det software, der er nødvendigt for at afspille filen, vil blive downloadet automatisk, hvorefter filen vil blive afspillet. Hvis videoklippet afspilles, men uden lyd, skal G.726 dekoderen installeres fra cd-rommen. Afbryd USB-kablet (Windows ) Før isætning eller udtagning af hukommelseskort, eller før PC en slukkes, skal USB-kablet først afbrydes og camcorderen slukkes. Brug af Windows 98/98SE 1 Kontrollér at meddelelsen [ACCESSING FILES] ikke aktuelt vises på camcorderens LCDskærmen. Hvis meddelelsen [ACCESSING FILES] aktuelt vises, skal De vente, indtil den forsvinder, før De går videre. 2 Dobbeltklik på [Denne computer] ikonet på skrivebordet. Hvis camcorderen er tilsluttet korrekt til PC en, vises [Ikke-permanent disk] ikonet. 3 Højreklik på ikonet [Ikke-permanent disk] på [Denne computer] vinduet. En menu vises. 4 Klik på [Skub ud] i menuen. [Ikke-permanent disk] ikonet forsvinder. Hvis ikonet ikke forsvinder, venter De lidt, og går derefter videre til punkt 5. 5 Afbryd USB-kablet. Hvis der vises en meddelelse, klikker De på [OK]. 6 Sæt afbryderen på camcorderen til OFF. Camcorderen slukkes. Brug af Windows 2000/Me/XP 1 Kontrollér at meddelelsen [ACCESSING FILES] ikke aktuelt vises på camcorderens LCD skærm. Hvis meddelelsen [ACCESSING FILES] aktuelt vises, skal De vente, indtil den forsvinder, før De går videre. 2 Dobbeltklik på [Tag hardwareenhedens stik ud eller skub hardwareenheden ud] ikonet på statuslinien. Dialogboksen [Tag hardwareenhedens stik ud eller skub hardwareenheden ud] eller [Safely Remove Hardware] vises. 12

13 3 Vælg [USB Mass Storage Device] eller [USB Disk], og klik derefter på [Stop]. Windows 2000/XP Windows Me Dialogboksen [Stop en hardwareenhed] vises. 4 Klik på [OK]. Windows 2000/XP Windows Me Modelnavnet afhænger af den tilsluttede camcorder. Hvis der vises en meddelelse om, at enheden kan fjernes, skal De klikke på [OK]. 5 Klik på [Luk], og tag derefter USB-kablet ud af forbindelse. 6 Sæt afbryderen på camcorderen til OFF. Camcorderen slukkes. Tilslutninger (Macintosh) Tilslut USB-kablet for at kopiere filer med stillbilleder og videoklip på et hukommelseskort til PC en eller bruge ImageMixer til at fange video. PC Til USB-port Til USB-port Camcorder USB-kabel 13

14 1 For sikkerhedensskyld skal alle enheder være slukket, før der udføres tilslutninger og forbindelser. 2 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. Det anbefales, at De anvender lysnetadapteren. Når USB-kablet er tilsluttet, vil det få PC en til at fejlfungere, hvis camcorderen tændes eller slukkes, eller VIDEO/MEMORY(DSC) indstillingen skiftes på camcorderen. Hvis De tilslutter camcorderen til PC en gennem en USB-hub, kan problemer med kompatibilitet mellem hub en og PC en få PC en til at køre ustabilt. Hvis dette forekommer, skal camcorderen tilsluttes direkte til PC en, og ikke gennem hub en. Anvend ikke et forlænger USB-kabel. Softwareinstallation (Macintosh) Følg nedenstående procedure ved installering af softwaren. Slå alle programmer, der er i brug eller kører automatisk, fra. 1 Sæt den medfølgende cd-rom i PC en. Dobbeltklik på cd-rom ikonet. 2 Dobbeltklik på [ImageMixer] mappen på cd-rommen. 3 Dobbeltklik på [Install ImageMixer with VCD] ikonet. Installeren starter op. Følg instruktionerne, der vises på skærmen. Brugsanvisningen til ImageMixer with VCD findes som PDF-fil på cd-rommen. Dobbeltklik på [Docs] mappen. Åbn Start.pdf -filen og klik på knappen til det ønskede sprog. Bemærk at Adobe Acrobat Reader skal være installeret for at man kan læse PDF-filer. Installationsprogrammet for Adobe Acrobat Reader findes i [Reader] mappen på cd-rommen. Se indholdet på et hukommelseskort (Macintosh) 1 Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. ( s. 13) 2 Kontrollér, at der er et hukommelseskort i camcorderen. 3 Sæt camcorderen i indstilling til afspilning af hukommelseskort. Se camcorderens brugsanvisning for detaljer. [USB MODE] vises på camcorderens LCD-skærm. Ikonet for hukommelseskortet vises på skrivebordet. Navnet på hukommelseskortet er untitled. Vi anbefaler, at De navngiver ikonet for at kunne skelne det fra andre ikke-permanente disks eller mapper. 14

15 4 Dobbeltklik på ikonet for hukommelseskortet på skrivebordet. Mapperne på hukommelseskortet vises. De følgende mapper oprettes automatisk på hukommelseskortet. Forskellige filtyper lagres i forskellige mapper. Stillbilleder Lydeffekter Videoklip DPOFindstillingsdata Navigationsdata Stillbilleder (filnavnstype.jpg ) Videoklip (filtypenavn.asf ) Lydeffekter (filnavnstype.mp3 ) DPOF-indstillingsdata Navigationsdata : Mapper i [DCIM] mappen : Mapper i [DCVI] mappen Mappen [DCVI] vises kun, når camcorderen har Clip optagefunktion. : [100JVCGR] mappe i [DCSD] mappen [DCSD] mappen vises kun, når camcorderen er udstyret med Digital Sound Effects funktion. : Mapper i mappen [MISC] : Mapper i mappen [NAVI] Mappen [NAVI] vises kun, når camcorderen har NAVIGATION-funktionen. Lagring af de forkerte typer af filer på et hukommelseskort, eller sletning af filer eller mapper fra et hukommelseskort, kan give anledning til problemer med driften og betjeningen camcorderen. Når det er nødvendigt at slette en fil fra et hukommelseskort, skal den slettes gennem camcorderen. Afbryd aldrig USB-kablet, mens meddelelsen [ACCESSING FILES] vises på camcorderens LCD-skærmen. Før De anvender et helt nyt hukommelseskort, skal De først initialisere kortet ved hjælp af camcorderen. Det er ikke sikkert, at De vil være i stand til at kopiere filer fra hukommelseskortet til PC en, hvis De ikke udfører dette først. For ejere af camcordere udstyret med Digital Sound Effect funktion; Cd-rommen indeholder digitale lydfiler (data, der er lagret på det medfølgende hukommelseskort fra fabrik). Når hukommelseskortet er blevet formateret, følges punktet herunder for at gemme filerne på hukommelseskortet. Kopier DCSD mappen på cd-rommen til hovedbiblioteket (volume) på hukommelseskortet. 15

16 Kopiering af filer til PC en (Macintosh) Stillbilleder og videoklipfiler, der er lagret på et hukommelseskort, kan kopieres til PC en og afspilles på PC en. 1 Dobbeltklik på ikonet for hukommelseskortet på skrivebordet. Mapperne på hukommelseskortet vises. 2 Dobbeltklik på destinationsmappen. 3 Vælg den mappe, der skal kopieres, og træk og slip derefter den pågældende mappe til destinationsmappen. Kopiering af stillbilleder: Kopier mappen til [DCIM] mappen. Kopiering af videoklip: Kopier mappen til [DCVI] mappen. Meddelelsen [ACCESSING FILES] vises på camcorderens LCD-skærm, og mappen kopieres fra hukommelseskortet til PC en. Afbryd aldrig USB-kablet, mens meddelelsen [ACCESSING FILES] vises på camcorderens LCD-skærmen. Afspilning af filer på PC en (Macintosh) Stillbilleder Anvend et program, der kan håndtere JPEG filformatet. For at se et stillbillede dobbeltklikker man enten på stillbilledfilen (filtypenvn.jpg ), eller trækker og slipper filen til ikonet for programmet. Video clips (kun for en camcorder forsynet med Clip Recording function) Anvendelse af Windows Media Player for Mac (version 6.4 eller nyere). De kan downloade Windows Media Player for Mac fra Microsoft webstedet på: Afbryd USB-kablet (Macintosh) Før isætning eller udtagning af hukommelseskort, eller før PC en slukkes, skal USB-kablet først afbrydes og camcorderen slukkes. 1 Slip ikonet for hukommelseskortet på skrivebordet på [Trash] ikonet. Når bekræftelsesmeddelesen vises, klikkes på [OK]. 2 Kontrollér at meddelelsen [ACCESSING FILES] ikke aktuelt vises på camcorderens LCD skærm. Hvis meddelelsen [ACCESSING FILES] aktuelt vises, skal De vente, indtil den forsvinder, før De går videre. 3 Afbryd USB-kablet. 4 Sæt afbryderen på camcorderen til OFF. Camcorderen slukkes. 16

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING DANSK LYT1473-007A DA . Indhold JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE... 2 Bemærkning til brugerne... 6 Systemkrav... 8 Programinstallation (Windows )... 11

Læs mere

HÅNDBOG GZ-MG730 GZ-MG530 KAMERA MED HARDDISK

HÅNDBOG GZ-MG730 GZ-MG530 KAMERA MED HARDDISK HÅNDBOG KAMERA MED HARDDISK GZ-MG730 GZ-MG530 E E LYT1862-016A DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side

Læs mere

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1124-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG GZ-HD3E VIDEOKAMERA MED HARDDISK. Kære kunde

INSTRUKTIONSBOG GZ-HD3E VIDEOKAMERA MED HARDDISK. Kære kunde INSTRUKTIONSBOG VIDEOKAMERA MED HARDDISK GZ-HD3E DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 4-5, så du ikke

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Vejledning til computerprogrammer

Vejledning til computerprogrammer 2-677-032-51(1) Introduktion 6 Vejledning til computerprogrammer DCR-SR100/SR90E/ SR100E DVD-brænding med et tryk Kopiering/visning af billeder på en computer Oprettelse af en DVD med redigerede billeder

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Sansa c200. Betjeningsvejledning

Sansa c200. Betjeningsvejledning Sansa c200 Betjeningsvejledning Teknisk support: USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Worldwide: www.sandisk.com/techsupport c200-7um-dan INDHOLD Sikkerhedsinstruktioner...1 Introduktion...1 Funktioner...1 Displayet

Læs mere

Garanti og supportvejledning

Garanti og supportvejledning Dokumentationen findes på din pc. Klik på dokumentationsikonet på skrivebordet, eller klik på Start, Alle programmer, og klik derefter på Dokumentation. Garanti og supportvejledning 1 års garanti på dele

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad.

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad. Til ClassPad 300 PLUS De ClassPad Manager Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Bemærk! De visninger, der anvendes i brugervejledningen,

Læs mere

TOSHIBA Viewer V2 Brugervejledning

TOSHIBA Viewer V2 Brugervejledning TOSHIBA Viewer V2 Brugervejledning Wordcraft International Limited, Software License Agreement BETINGELSER FOR KØB Softwaren er et licenseret produkt, der er underlagt begrænsningerne for tilladt brug.

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner) MODELL AR-NB NETVÆRKS-KIT BRUGSANVISNING (til netværksscanner) INDLEDNING FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN FEJLFINDING NETVÆRKS-KIT CD-ROM SPECIFIKATIONER Side

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

Set bagfra DANSK. Produktfunktioner. www.kodak.com/go/digitalframesupport 1. Se den udvidede brugervejledning. www.kodak.com/go/digitalframesupport

Set bagfra DANSK. Produktfunktioner. www.kodak.com/go/digitalframesupport 1. Se den udvidede brugervejledning. www.kodak.com/go/digitalframesupport Produktfunktioner DANSK Se den udvidede brugervejledning www.kodak.com/go/digitalframesupport Set bagfra 5 1 2 3 3 4 1 2 Stik til hukommelseskort SD/SDHC/MMC/XD/ MS/MS Pro Duo Jævnstrømsstik 12 V 1,5 A

Læs mere

HP Photosmart E427 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart E427 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart E427 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

MacSuite for Nokia 9110 and 9110i Communicator. Brugervejledning. Nokia 9110 and 9110i Communicator Version 1.1

MacSuite for Nokia 9110 and 9110i Communicator. Brugervejledning. Nokia 9110 and 9110i Communicator Version 1.1 MacSuite for Nokia 9110 and 9110i Communicator Brugervejledning Oplysninger om betjening, pleje og vedligeholdelse, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger, findes i brugervejledningen. 1 (24) MACSUITE

Læs mere

Startvejledning til software

Startvejledning til software DANSK Startvejledning til software (Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk Version 24) Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution

Læs mere

Kom godt i gang. Compaq Presario 6000- og 8000-familien af pc er

Kom godt i gang. Compaq Presario 6000- og 8000-familien af pc er b Kom godt i gang Compaq Presario 6000- og 8000-familien af pc er Denne vejledning gør dig fortrolig med computerens funktioner og indeholder løsninger på problemer. Tilslutningssteder og systemkomponenter

Læs mere

HP Photosmart 380 series Brugerhåndbog. Dansk

HP Photosmart 380 series Brugerhåndbog. Dansk HP Photosmart 380 series Brugerhåndbog Dansk Ophavsret (copyrights) og varemærker Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. Reproduktion,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Dette produkt er beskyttet af et af nedenstående amerikanske patenter:

Dette produkt er beskyttet af et af nedenstående amerikanske patenter: 1 Brugervejledning Creative Sound Blaster Live! Creative Audio-software Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel og udgør ikke en forpligtelse fra Creative Technology Ltd. Denne håndbog eller

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Skærmbillederne i denne vejledning kan afvige fra andre skærmbilleder, afhængigt af den type computer der anvendes.

Skærmbillederne i denne vejledning kan afvige fra andre skærmbilleder, afhængigt af den type computer der anvendes. Brugervejledning Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Dette er brugervejledningen til billedbehandlingsprogrammerne PENTAX PHOTO Browser 2,1 og PENTAX PHOTO Laboratory 2,1 til Windows eller

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch Lite...33

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch Lite...33 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...1 Kapitel 1 Introduktion...3 Om

Læs mere