Vejledning for software installation og USB tilslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for software installation og USB tilslutning"

Transkript

1 Vejledning for software installation og USB tilslutning DANSK LYT A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M3D7/D3/D1 Trykt i Japan 0103-FO-ID-VP JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT TIL KUNDEN: LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT, INDEN DE INSTALLERER ELLER BRUGER SOFTWAREPROGRAMMET DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ( Programmet ) PÅ DERES PC. Victor Company of Japan, Limited ( JVC ) giver Dem licens til at bruge programmet, såfremt De accepterer nedenstående. Hvis De ikke accepterer aftalens betingelser, må De ikke installere eller bruge Programmet. HVIS DE INSTALLERER ELLER BRUGER PROGRAMMET, ACCEPTERER DE IMIDLERTID ALLE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. 1 COPYRIGHT; EJERSKAB De anerkender, at alle copyrights og andre intellektuelle rettigheder til Programmet tilhører JVC og JVCs underleverandører, og at disse rettigheder forbliver hos JVC og JVCs underleverandører. Programmet er beskyttet af lov om copyright i Japan og andre lande samt af de relevante internationale traktater. 2 HVAD LICENSEN INDEBÆRER (1) Under betingelserne i denne Aftale tildeler JVC Dem en ikke-eksklusiv ret til at bruge Programmet. De må installere og bruge Programmet på en harddisk eller andre lagerenheder på Deres PC. (2) De må oprette en (1) kopi af Programmet udelukkende som personlig sikkerhedskopi eller til arkiveringsformål. 3 PROGRAMMETS RESTRIKTIONER (1) De må ikke foretage omvendt programmering eller dekompilere, disassemblere, ændre eller modificere Programmet, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til relevant lovgivning. (2) De må ikke kopiere eller bruge Programmet, helt eller delvis, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i denne Aftale. (3) De har ikke ret til at udstede licens til at bruge Programmet, og De må ikke udleje, lease eller overføre Programmet til nogen tredjemand eller på anden måde lade tredjemand bruge Programmet. 4 BEGRÆNSET GARANTI JVC garanterer, at alle medier, hvori Programmet er indeholdt, er fri for enhver fejl i materialer og udførelse i tredive (30) dage fra den dag, hvor De har købt nogen af vores produkter, som følger med Programmet. JVCs eneste ansvar og Deres eneste fejlretningsmulighed i forbindelse med Programmet er udskiftning af sådanne defekte medier. BORTSET FRA DE HERI UDTRYKKELIGE GARANTIER OG I DEN UDSTRÆKNING, SOM GÆLDENDE LOVE TILLADER DET, FRASIGER JVC OG JVCs LEVERANDØRER SIG AL ANDEN FORM FOR GARANTIANSVAR, BÅDE UDTRYKKELIGT OG UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR, AT PROGRAMMET ER KURANT ELLER EGNET TIL SÆRLIGE FORMÅL, FOR PROGRAMMET OG DET MEDFØLGENDE TRYKTE MATERIALE. SKULLE DER OPSTÅ PROBLEMER I FORBINDELSE MED ELLER SOM RESULTAT AF PROGRAMMET, SKAL DE UDREDE ALLE SÅDANNE PROBLEMER FOR EGEN REGNING. 1

2 5 BEGRÆNSET ANSVAR I DEN UDSTRÆKNING, DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVE, KAN JVC OG JVCs LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, HVERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT, SOM SKADESERSTATNING ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PROGRAMMET, UANSET OM JVC ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DE VIL BESKYTTE OG HOLDE JVC SKADESFRI FOR ALLE TAB, ERSTATNINGSANSVAR ELLER OMKOSTNINGER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED KRAV FRA TREDJEMAND I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PROGRAMMET. 6 GYLDIGHEDSPERIODE Denne Aftale træder i kraft på den dato, hvor De installerer og bruger Programmet på Deres computer, og den vil være gældende, indtil den ophæves i henhold til nedenstående betingelser. Hvis De overtræder nogen bestemmelse i denne Aftale, kan JVC opsige Aftalen uden forudgående varsel til Dem. I så fald kan JVC rejse erstatningskrav mod Dem for skader, der skyldes Deres overtrædelse. Hvis denne Aftale opsiges, skal De øjeblikkeligt destruere det Program, der er gemt på Deres computer (herunder slette det fra hukommelsen på Deres PC), og ophøre med at bruge Programmet. 7 EKSPORTRESTRIKTIONER De accepterer, at De ikke vil forsende, overføre eller eksportere Programmet eller de underliggende informationer og teknologier til noget land, som er omfattet af eksportrestriktioner i Japan og andre relevante lande. 8 BRUGERE I USAs REGERING Hvis De arbejder for regeringen i USA ( Regeringen ), anerkender De JVCs garanti for, at Programmet er et Commercial Item, sådan som dette er defineret i Federal Acquisition Regulation (FAR) part (g) vedrørende ikke-offentliggjort Commercial Computer Software, sådan som disse begreber er anvendt i FAR part , og at det kun er givet i licens til Dem med de samme rettigheder, som JVC tildeler alle kommercielle slutbrugere i henhold til betingelserne i denne Aftale. 9 GENERELT (1) Ingen modificering, redigering, tilføjelse, udeladelse eller anden ændring af denne Aftale skal være gyldig, medmindre den er udformet og underskrevet af en autoriseret repræsentant for JVC. (2) Hvis nogen del af denne Aftale erklæres ugyldig ifølge eller i konflikt med nogen lov, som er gældende for denne Aftale, skal de øvrige betingelser forblive fuldt gældende. (3) Aftalen fortolkes i henhold til lovene i Japan. Retten i Tokyo er værneting for alle stridigheder, som måtte opstå i forbindelse med overholdelse og fortolkning af denne Aftale. Victor Company of Japan, Limited Bemærk: Hvis De har købt Programmet i Tyskland, erstattes afsnit 4 (Begrænset garanti) og 5 (Begrænset ansvar) ovenfor med de tilsvarende afsnit i den tyske version af Aftalen. FORSIGTIG: Anvend dette udstyr i overensstemmelse med betjeningsprocedurerne i denne brugsanvisning. Anvend kun den medfølgende CD-ROM. Anvend aldrig nogen anden CD-ROM til at køre denne software. Forsøg aldrig at ændre denne software. Ændringer eller modificeringer, som ikke er godkendt af JVC, kan medføre bortfald af brugerens ret til at betjene udstyret. Korrekt behandling af en CD-ROM Pas på ikke at komme til at tilsmudse eller ridse spejloverfladen (modsat den trykte overflade). Lad være med at skrive eller sætte klæbemærker på forsiden såvel som bagsiden. Hvis CD-ROM en er blevet snavset, skal den tørres forsigtigt af med en blød klud fra midterhullet udad mod kanten med en rundtgående bevægelse. Anvend ikke almindelig pladerens eller pladespray. Undlad at bøje CD-ROM en og røre ved dens spejloverflade. Opbevar ikke Deres CD-ROM på et sted med støv, varme elller luftfugtighed. Hold den borte fra direkte sol. De kan finde den sidste nye information (på engelsk) på vores world wide web server på 2

3 Til brugerne Anvendelse af denne software er kun tilladt ifølge betingelserne i software-licensen. Hvis De kontakter nærmeste JVC-kontor eller forhandler i Deres land angående denne software (vi henviser til JVC Worldwide Service Network på bedes De udfylde nedenstående og have den relevante information klar. Produktbetegnelse Model Problem Fejlmeddelelse PC Fabrikant Model Desktop Laptop CPU Operativsystem Hukommelse MB Disponibel plads på hard-disk MB Bemærk venligst, at der kan gå et stykke tid, inden De får svar på Deres spørgsmål, afhængigt af spørgsmålenes beskaffenhed. JVC påtager sig ikke at besvare spørgsmål om grundlæggende anvendelse af Deres PC er eller spørgsmål om specifikationer eller operationssystemets (OS) ydelse, andre applikationer eller drivprogrammer. Systemkrav Følgende krav skal være overholdt for at slutte en camcorder til en PC og bruge Digital Photo Navigator. Windows Operativsystem CPU RAM Fri plads på harddisk Stik Skærm Diverse : Windows 98 (præinstalleret), Windows 98 Second Edition (98SE) (præinstalleret), Windows Millennium Edition (Me) (præinstalleret), Windows 2000 Professional (2000) (præinstalleret), Windows XP Home Edition (XP) (præinstalleret), eller Windows XP Professional (XP) (præinstalleret), : Intel MMX Pentium, mindst 200 MHz : Mindst 64 MB anbefales : Mindst 10 MB til installation, mindst 500 MB anbefales. : USB-port : Skal kunne vise 800 x 600 punkter med 16-bit farve : Internet Explorer 5.5 eller nyere 3

4 For ImageMixer with VCD Ud over kravene på forrige side skal følgende krav være overholdt, for at De kan bruge ImageMixer with VCD. Operativsystem CPU Fri plads på harddisk Stik Diverse Macintosh Hardware : Det samme som kravene på forrige side. Windows 98 kan dog ikke anvendes, når De tilslutter en camcorder til PC en med et USB-kabel. Windows 98 eller Windows 98SE kan ikke bruges, hvis De slutter en camcorder til PC en med et IEEE1394 (DV)-kabel. : Til fangst af video med et USB-kabel eller IEEE1394 (DV)-kabel anbefales Intel Pentium III med mindst 500 MHz, med mindst 800 MHz : Mindst 300 MB til installation, mindst 1 GB anbefalet : IEEE1394 (i.link) port : DirectX 8.0a eller nyere : imac, ibook, emac, Power Mac G4, PowerBook G3 eller G4 med USB-port Operativsystem : Mac OS til Undtagen Mac OS X og Mac OS X [Classic] RAM : Mindst 64 MB anbefales For ImageMixer with VCD Ud over ovenstående krav skal følgende krav være overholdt, for at De kan bruge ImageMixer with VCD. CPU : Mindst PowerPC G3/400 MHz eller PowerPC G4/400 MHz RAM Fri plads på harddisk Skærm Diverse : Mindst 128 MB anbefales : Mindst 150 MB til installation, mindst 1 GB anbefalet : Skal kunne vise 800 x 600 punkter med farver : QuickTime 4 eller senere Ovenstående information om systemkravene er ikke nogen garanti for, at den medfølgende software fungerer med alle PC ere, som opfylder disse krav. Hvis Deres PC ikke opfylder ovenstående systemkrav, kan De anvende ekstraudstyret USB reader/writer CU-VUSD70, PC kortadapteren CU-VPSD60 eller floppy-disketteadapteren CU-VFSD50 til at indlæse filerne på hukommelseskortet til harddisken i Deres PC. (Se JVC Accessories på vort websted på adressen: Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er registreret varemærke tilhørende Apple Computer. Andre produkt- og firmanavne i denne brugsanvisning er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere. 4

5 Softwareinstallation (Windows ) Følg nedenstående procedure ved installering af softwaren. Fra skærmen [Setup] i trin 3 kan De installere følgende drivere eller programmer. Slå alle programmer, der er i brug eller kører automatisk, fra. (Kontroller, at der ikke vises nogen andre programikoner på proceslinjen.) USB Mass Storage Class driver (USB Mass Storage Class-driveren) Denne driver gør Deres PC i stand til at læse og skrive til hukommelseskort i camcorderen. Windows Me/2000/XP: Da det ikke er nødvendigt at installere denne driver, vises elementet ikke. De skal blot slutte camcorderen til PC en med et USB-kabel for at læse og skrive på hukommelseskort i camcorderen. Windows 98/98SE: Sørg for IKKE at tilslutte USB-kablet mellem camcorderen og PC en, før driveren er installeret. USB Video Streaming driver (USB Video Streaming-driveren) Med denne driver kan De optage camcorderens lyd- og videooutput på harddisken på PC en i stedet for på videobåndet i camcorderen. De kan også anvende camcorderen til Internettet, hvor et videomøde kan udføres. Windows 98/98SE/Me/2000: Sørg for ikke at tilslutte USB-kablet mellem camcorderen og PC en, før driveren er installeret. Windows XP: Fremgangsmåden ved installation er anderledes end for andre operativsystemer, og elementet vises ikke. Der er flere oplysninger under Installation af USB Video Streaming-driveren for brugere af Windows XP ( s. 8). ImageMixer with VCD 1.1 Dette program bruges til at optage stillbilleder og videoklip fra en camcorder via et USB-port eller et IEEE1394 (i.link)-port, og det bruges desuden til at holde styr på og redigere stillbillederne og videoklippene samt til at oprette video-cd er. Digital Photo Navigator 1.0 Dette program anvendes til at fange stillbilleder og omforme dem til en forskellige formater. G.726 dekoderen Dette er en lyddekoder til videoklip, der er oprettet ved hjælp af camcorderen (filtypenavn.asf ). Installér kun G.726 dekoderen, når camcorderen er forsynet med Clip optagefunktion. Adobe Acrobat Reader 5.0 Dette program anvendes til at læse PDF-filer. 1 Sæt den medfølgende CD-ROM i PC en. Skærmen [Important Notice] vises efter et kort øjeblik. Hvis skærmen [Important Notice] ikke vises, skal De dobbeltklikke på [Denne computer] og derefter dobbeltklikke på CD-ROM-ikonen. 2 Kontroller indholdet, og klik derefter på [Next]. Efter et øjeblik vises [Setup] skærmen. Fra skærmen [Setup] kan De installere de ønskede drivere eller programmer. 5

6 3 Klik på [Install] til højre for det ønskede program, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Installationen af den valgte driver eller det valgte program starter. Fremgangsmåden afhænger af driveren eller programmet. Følgende eksempel er for Digital Photo Navigator på Windows 98SE. [License Agreement] skærmen vises. Følgende eksempel gælder for USB Mass Storage Class-driveren på Windows 98SE. Skærmbilledet [Installation Folder] vises. Klik på [Yes]. Derefter vises [Choose Destination Location] skærmen. Klik på [Finish]. Skærmen [InstallShield Wizard] vises. Klik på [Next]. Derefter vises [Select Program Folder] skærmen. Klik på [Next]. Når installationen er udført, vises skærmen [InstallShield Wizard Complete]. Klik på [Next]. Klik på [Finish]. Skærmen [Setup] vises igen. 6

7 [Setup Status] skærmen vises. Vent et øjeblik, indtil installationen er fuldført. Når installationen er fuldført, vises [Digital Photo Navigator Setup] skærmen, der spørger om De ønsker at lave ikonet på Skrivebordet. Hvis De ønsker, at det laves, klikker De på [Yes]. Hvis ikke, klikker De på [No]. 4 Når meddelelsen, der spørger om det er OK at genstarte PC en, vises, klikker De på [Yes]. PC en genstarter, og efter et øjeblik vises [Setup] skærmen fra punkt 1. 5 Gentag punkterne 3 og 4 for at installere alle de ønskede softwareprogrammer. Installation af [ImageMixer with VCD 1.1] Når nedenstående fejlmeddelelse vises under installation af ImageMixer, klikkes på [OK] for at fuldføre installationen. Instruktionsbogen til Digital Photo Navigator og ImageMixer with VCD findes på CD-ROM en i PDFformat. Dobbeltklik på [JVC] mappen, hvorefter man dobbeltklik på [Docs] mappen. Åbn filen Start.pdf, og klik på knappen for det ønskede sprog. Bemærk at Adobe Acrobat Reader skal være installeret for at man kan læse PDF-filer. Oplysninger om brugen af Windows NetMeeting eller Windows Messenger (kun Windows XP) findes under Appendiks i instruktionsbogen til Digital Photo Navigator på CD-ROM en. Ved installationen af [ImageMixer with VCD 1.1] vælges det ønskede sprog på skærmen [Choose Setup Language]. Hvis man udfører installation af et softwareprogram, der allerede er installeret, starter afinstallation. Hvis dette sker, skal installation udføres igen, efter at afinstallation er fuldført. DirectX er nødvendig, for at USB Video Streaming-driveren kan fungere korrekt. For at installere DirectX vælges DirectX på installationsskærmbilledet til ImageMixer with VCD 1.1. Når De installerer USB Video Streaming-driveren med Windows 2000 og Windows XP, vises der muligvis en advarselsdialogboks om digital signatur. I så tilfælde klikker De på [OK] for at fortsætte installationen, da dette problem ikke har nogen indflydelse på anvendelsen af driveren. Når De installerer ImageMixer with VCD 1.1 på Windows 2000 og Windows XP, vises skærmen [Microstaff WINASPI]. Klik på [Next] for at fortsætte installationen. 7

8 Installation af USB Video Streaming-driveren for brugere af Windows XP Når De slutter camcorderen til PC en, installeres der fire drivere efter hinanden som beskrevet nedenfor. Klik på [Continue Anyway], når meddelelsen [Has not passed Windows Logo testing] vises. De må ikke vælge [Stop Installation]. Hvis De gør dette, bliver USB Video Streaming-driveren ikke installeret korrekt. 1 Tilslut camcorderen til PC en ved hjælp af et USB-kabel. Skærmen [Found New Hardware Wizard] vises efter et øjeblik. Se under Tilslutning af USB-kablet ( s. 9). 2 Klik på [Install from a list or specific location (Advanced)], og klik derefter på [Next]. Driversøgeskærmen vises. 3 Klik på de næste tre elementer i nedenstående rækkefølge. [Search for the best driver in these location] [Include this location in the search] [Browse] 4 Dobbeltklik på [Denne computer] ikonet på skrivebordet. 5 Dobbeltklik på ikonen for CD-ROM-drevet og på mappen [XP], og klik derefter på [OK]. 6 Klik på [Next]. Der vises en dialogboks med en advarselsmeddelelse. 7 Klik på [Continue Anyway]. Skærmen [Found New Hardware Wizard] vises efter et øjeblik. 8 Klik på [Finish]. Skærmen [Found New Hardware Wizard] vises igen efter et øjeblik. 9 Gentag trin 2 til 8, indtil skærmen [Found New Hardware Wizard] ikke vises længere. Når De har gentaget trin 2 til 8 fire gange, er installationen af USB Video Streaming-driveren udført. Opdatering af [Enhedshåndtering] (Windows ) Hvis camcorderen er forbundet med PC en med USB-kablet før [USB Mass Storage Class driver] eller [USB Video Streaming driver] installeres, vil installationen muligvis ikke blive udført korrekt. I så tilfælde følges nedenstående beskrevne fremgangsmåde for at opdatere [Enhedshåndtering] og installere [USB Mass Storage Class driver] og [USB Video Streaming driver] korrekt. Frakobl enhver anden USB-lydenhed fra PC en, før den følgende procedure udføres. Installation af [USB Mass Storage Class driver] (Kun Windows 98/98SE) 1 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. ( s. 9) 2 Vælg [Start] [Indstillinger] [Kontrolpanel]. Dobbeltklik på [System] ikonet. 3 Vælg fanebladet [Enhedshåndtering]. 4 Slet [GR-DVP9*] i [Andre enheder]. * Modelnavnet afhænger af den tilsluttede camcorder. 5 Træk USB-kablet ud af camcorderen. Genstart PC en. 8

9 6 Sæt den medfølgende cd-rom i PC en. Installér [USB Mass Storage Class driver]. ( s. 5) 7 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. Enhedsdriveren installeres. 8 Bekræft at [Ikke-permanent disk] ikonet vises i [Denne computer]. Installation af [USB Video Streaming driver] 1 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. ( s. 9) 2 Vælg [Start] [Indstillinger] [Kontrolpanel]. Dobbeltklik på [System] ikonet. 3 Windows 98/98SE/Me: Vælg fanebladet [Enhedshåndtering]. Windows 2000/XP: Vælg fanebladet [Hardware] og klik på [Enhedshåndtering]. 4 Slet [GR-DVP9*] i [Andre enheder]. * Modelnavnet afhænger af den tilsluttede camcorder. 5 Træk USB-kablet ud af camcorderen. Genstart PC en. 6 Sæt den medfølgende cd-rom i PC en. Installér [USB Video Streaming driver]. ( s. 5) Windows XP: Se under Installation af USB Video Streaming-driveren for brugere af Windows XP ( s. 8) for installationsoplysninger. 7 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. Enhedsdriveren installeres. Windows 2000: Når der vises en dialogboks med advarselsmeddelelse om digital underskriver frem, klikker De på [OK] for at fortsætte installationen. 8 Bekræft at de følgende enheder vises i [Enhedshåndtering] ved at udføre punkterne 2 3. [JVC PIX-MCV Video Capture] i [Billedenheder] [JVC PIX-MCV Audio Capture] i [Lyd-, video og spilcontrollere] [JVC Composite PIX-MCV Device] og [JVC Communication PIX-MCV Video Driver] i [Universal Serial Bus-controllere] Tilslutninger (Windows ) Tilslutning af USB-kablet Tilslut USB-kablet for at kopiere filer med stillbilleder og videoklip på et hukommelseskort til PC en eller bruge ImageMixer til at fange video. PC Til USB-port Til USB-port Camcorder USB-kabel 1 For sikkerhedensskyld skal alle enheder være slukket, før der udføres tilslutninger og forbindelser. 2 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. Det anbefales at De anvender lysnetadapteren. 9

10 Når USB-kablet er tilsluttet, vil det få PC en til at fejlfungere, hvis camcorderen tændes eller slukkes, eller VIDEO/MEMORY (DSC) indstillingen skiftes på camcorderen. Hvis De tilslutter camcorderen til PC en gennem en USB-hub, kan problemer med kompatibilitet mellem hub en og PC en få PC en til at køre ustabilt. Hvis dette forekommer, skal camcorderen tilsluttes direkte til PC en, og ikke gennem hub en. Anvend ikke et forlænger USB-kabel. De kan også bruge et DV-kabel i stedet for et USB-kabel til at fange video fra et bånd, når De bruger ImageMixer. Se i onlinehjælpen for at få yderligere oplysninger. ( Mere detaljeret information i ImageMixer-instruktionsbogen på CD-ROM en) Se indholdet på et hukommelseskort (Windows ) 1 Installér [USB Mass Storage Class driver]. ( s. 5) Windows Me/2000/XP: Det er ikke nødvendigt at installere driveren. De skal blot slutte camcorderen til PC en med et USB-kabel for at læse og skrive på hukommelseskort i camcorderen. 2 Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. ( s. 9) 3 Kontrollér, at der er et hukommelseskort i camcorderen. 4 Sæt camcorderen i indstilling til afspilning af hukommelseskort. Se camcorderens brugsanvisning for detaljer. [USB MODE] vises på camcorderens LCD-skærm. 5 Dobbeltklik på [Denne computer] ikonet på skrivebordet. Ikonet [Ikke-permanent disk], der repræsenterer hukommelseskortet i camcorderen, vises i [Denne computer] vinduet. Windows 98/98SE: [Ikke-permanent disk] ikonet vises ikke, hvis USB Mass Storage Class driveren ikke er installeret korrekt. Se i så tilfælde Opdatering af [Enhedshåndtering] (Windows ) ( s. 8). 6 Dobbeltklik på ikonet [Ikke-permanent disk]. De følgende mapper oprettes automatisk på hukommelseskortet. Forskellige filtyper lagres i forskellige mapper. Navigationsdata Lydeffekter DPOF-indstillingsdata Stillbilleder Videoklip Stillbilleder (filnavnstype.jpg ): Mapper i [DCIM] mappen Videoklip (filtypenavn.asf ): Mapper i [DCVI] mappen Mappen [DCVI] vises kun, når camcorderen har Clip optagefunktion. 10

11 Lydeffekter (filnavnstype.mp3 ) DPOF-indstillingsdata Navigationsdata : [100JVCGR] mappe i [DCSD] mappen [DCSD] mappen vises kun, når camcorderen er udstyret med Digital Sound Effects funktion. : Mapper i mappen [MISC] : Mapper i mappen [NAVI] Mappen [NAVI] vises kun, når camcorderen har NAVIGATION-funktionen. Lagring af de forkerte typer af filer på et hukommelseskort, eller sletning af filer eller mapper fra et hukommelseskort, kan give anledning til problemer med driften og betjeningen camcorderen. Når det er nødvendigt at slette en fil fra et hukommelseskort, skal den slettes gennem camcorderen. Afbryd aldrig USB-kablet, mens meddelelsen [ACCESSING FILES] vises på camcorderens LCD-skærmen. Før De anvender et helt nyt hukommelseskort, skal De først initialisere kortet ved hjælp af camcorderen. Det er ikke sikkert, at De vil være i stand til at kopiere filer fra hukommelseskortet til PC en, hvis De ikke udfører dette først. For ejere af camcordere udstyret med Digital Sound Effect funktion; Cd-rommen indeholder digitale lydfiler (data, der er lagret på det medfølgende hukommelseskort fra fabrik). Når hukommelseskortet er blevet formateret, følges punktet herunder for at gemme filerne på hukommelseskortet. Kopier DCSD mappen på cd-rommen til hovedbiblioteket (volume) på hukommelseskortet. Kopiering af filer til PC en (Windows ) Stillbilleder og videoklipfiler, der er lagret på et hukommelseskort, kan kopieres til PC en og afspilles på PC en. 1 Dobbeltklik på [Denne computer] ikonet på skrivebordet. Hvis camcorderen er tilsluttet korrekt til PC en, vises [Ikkepermanent disk] ikonet. 2 Dobbeltklik på ikonet [Ikke-permanent disk]. Mapperne på hukommelseskortet vises. 3 Dobbeltklik på destinationsmappen. 4 Vælg den mappe, der skal kopieres, og træk og slip den pågældende mappe til destinationsmappen. Kopiering af stillbilleder: Kopier mappen til [DCIM] mappen. Kopiering af videoklip: Kopier mappen til [DCVI] mappen. Meddelelsen [ACCESSING FILES] vises på camcorderens LCD-skærm, og mappen kopieres fra hukommelseskortet til PC en. Afbryd aldrig USB-kablet, mens meddelelsen [ACCESSING FILES] vises på camcorderens LCD-skærmen. 11

12 Afspilning af filer på PC en (Windows ) Stillbilleder Anvend et program, der kan håndtere JPEG filformatet. For at se et stillbillede dobbeltklikker man på stillbilledfilen (filtypenavn.jpg ). Video clips (kun for en camcorder forsynet med Clip Recording function) Anvend Windows Media Player (version 6.4 eller nyere). De kan downloade Windows Media Player fra Microsoft s websted på: Hvis De ikke er i stand til at afspille en videoklipfil (filtypenavn.asf ), som De har åbnet i Windows Media Player, skal De prøve at tilslutte til Internettet, og derefter forsøge at åbne filen. Det software, der er nødvendigt for at afspille filen, vil blive downloadet automatisk, hvorefter filen vil blive afspillet. Hvis videoklippet afspilles, men uden lyd, skal G.726 dekoderen installeres fra cd-rommen. Afbryd USB-kablet (Windows ) Før isætning eller udtagning af hukommelseskort, eller før PC en slukkes, skal USB-kablet først afbrydes og camcorderen slukkes. Brug af Windows 98/98SE 1 Kontrollér at meddelelsen [ACCESSING FILES] ikke aktuelt vises på camcorderens LCDskærmen. Hvis meddelelsen [ACCESSING FILES] aktuelt vises, skal De vente, indtil den forsvinder, før De går videre. 2 Dobbeltklik på [Denne computer] ikonet på skrivebordet. Hvis camcorderen er tilsluttet korrekt til PC en, vises [Ikke-permanent disk] ikonet. 3 Højreklik på ikonet [Ikke-permanent disk] på [Denne computer] vinduet. En menu vises. 4 Klik på [Skub ud] i menuen. [Ikke-permanent disk] ikonet forsvinder. Hvis ikonet ikke forsvinder, venter De lidt, og går derefter videre til punkt 5. 5 Afbryd USB-kablet. Hvis der vises en meddelelse, klikker De på [OK]. 6 Sæt afbryderen på camcorderen til OFF. Camcorderen slukkes. Brug af Windows 2000/Me/XP 1 Kontrollér at meddelelsen [ACCESSING FILES] ikke aktuelt vises på camcorderens LCD skærm. Hvis meddelelsen [ACCESSING FILES] aktuelt vises, skal De vente, indtil den forsvinder, før De går videre. 2 Dobbeltklik på [Tag hardwareenhedens stik ud eller skub hardwareenheden ud] ikonet på statuslinien. Dialogboksen [Tag hardwareenhedens stik ud eller skub hardwareenheden ud] eller [Safely Remove Hardware] vises. 12

13 3 Vælg [USB Mass Storage Device] eller [USB Disk], og klik derefter på [Stop]. Windows 2000/XP Windows Me Dialogboksen [Stop en hardwareenhed] vises. 4 Klik på [OK]. Windows 2000/XP Windows Me Modelnavnet afhænger af den tilsluttede camcorder. Hvis der vises en meddelelse om, at enheden kan fjernes, skal De klikke på [OK]. 5 Klik på [Luk], og tag derefter USB-kablet ud af forbindelse. 6 Sæt afbryderen på camcorderen til OFF. Camcorderen slukkes. Tilslutninger (Macintosh) Tilslut USB-kablet for at kopiere filer med stillbilleder og videoklip på et hukommelseskort til PC en eller bruge ImageMixer til at fange video. PC Til USB-port Til USB-port Camcorder USB-kabel 13

14 1 For sikkerhedensskyld skal alle enheder være slukket, før der udføres tilslutninger og forbindelser. 2 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. Det anbefales, at De anvender lysnetadapteren. Når USB-kablet er tilsluttet, vil det få PC en til at fejlfungere, hvis camcorderen tændes eller slukkes, eller VIDEO/MEMORY(DSC) indstillingen skiftes på camcorderen. Hvis De tilslutter camcorderen til PC en gennem en USB-hub, kan problemer med kompatibilitet mellem hub en og PC en få PC en til at køre ustabilt. Hvis dette forekommer, skal camcorderen tilsluttes direkte til PC en, og ikke gennem hub en. Anvend ikke et forlænger USB-kabel. Softwareinstallation (Macintosh) Følg nedenstående procedure ved installering af softwaren. Slå alle programmer, der er i brug eller kører automatisk, fra. 1 Sæt den medfølgende cd-rom i PC en. Dobbeltklik på cd-rom ikonet. 2 Dobbeltklik på [ImageMixer] mappen på cd-rommen. 3 Dobbeltklik på [Install ImageMixer with VCD] ikonet. Installeren starter op. Følg instruktionerne, der vises på skærmen. Brugsanvisningen til ImageMixer with VCD findes som PDF-fil på cd-rommen. Dobbeltklik på [Docs] mappen. Åbn Start.pdf -filen og klik på knappen til det ønskede sprog. Bemærk at Adobe Acrobat Reader skal være installeret for at man kan læse PDF-filer. Installationsprogrammet for Adobe Acrobat Reader findes i [Reader] mappen på cd-rommen. Se indholdet på et hukommelseskort (Macintosh) 1 Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. ( s. 13) 2 Kontrollér, at der er et hukommelseskort i camcorderen. 3 Sæt camcorderen i indstilling til afspilning af hukommelseskort. Se camcorderens brugsanvisning for detaljer. [USB MODE] vises på camcorderens LCD-skærm. Ikonet for hukommelseskortet vises på skrivebordet. Navnet på hukommelseskortet er untitled. Vi anbefaler, at De navngiver ikonet for at kunne skelne det fra andre ikke-permanente disks eller mapper. 14

15 4 Dobbeltklik på ikonet for hukommelseskortet på skrivebordet. Mapperne på hukommelseskortet vises. De følgende mapper oprettes automatisk på hukommelseskortet. Forskellige filtyper lagres i forskellige mapper. Stillbilleder Lydeffekter Videoklip DPOFindstillingsdata Navigationsdata Stillbilleder (filnavnstype.jpg ) Videoklip (filtypenavn.asf ) Lydeffekter (filnavnstype.mp3 ) DPOF-indstillingsdata Navigationsdata : Mapper i [DCIM] mappen : Mapper i [DCVI] mappen Mappen [DCVI] vises kun, når camcorderen har Clip optagefunktion. : [100JVCGR] mappe i [DCSD] mappen [DCSD] mappen vises kun, når camcorderen er udstyret med Digital Sound Effects funktion. : Mapper i mappen [MISC] : Mapper i mappen [NAVI] Mappen [NAVI] vises kun, når camcorderen har NAVIGATION-funktionen. Lagring af de forkerte typer af filer på et hukommelseskort, eller sletning af filer eller mapper fra et hukommelseskort, kan give anledning til problemer med driften og betjeningen camcorderen. Når det er nødvendigt at slette en fil fra et hukommelseskort, skal den slettes gennem camcorderen. Afbryd aldrig USB-kablet, mens meddelelsen [ACCESSING FILES] vises på camcorderens LCD-skærmen. Før De anvender et helt nyt hukommelseskort, skal De først initialisere kortet ved hjælp af camcorderen. Det er ikke sikkert, at De vil være i stand til at kopiere filer fra hukommelseskortet til PC en, hvis De ikke udfører dette først. For ejere af camcordere udstyret med Digital Sound Effect funktion; Cd-rommen indeholder digitale lydfiler (data, der er lagret på det medfølgende hukommelseskort fra fabrik). Når hukommelseskortet er blevet formateret, følges punktet herunder for at gemme filerne på hukommelseskortet. Kopier DCSD mappen på cd-rommen til hovedbiblioteket (volume) på hukommelseskortet. 15

16 Kopiering af filer til PC en (Macintosh) Stillbilleder og videoklipfiler, der er lagret på et hukommelseskort, kan kopieres til PC en og afspilles på PC en. 1 Dobbeltklik på ikonet for hukommelseskortet på skrivebordet. Mapperne på hukommelseskortet vises. 2 Dobbeltklik på destinationsmappen. 3 Vælg den mappe, der skal kopieres, og træk og slip derefter den pågældende mappe til destinationsmappen. Kopiering af stillbilleder: Kopier mappen til [DCIM] mappen. Kopiering af videoklip: Kopier mappen til [DCVI] mappen. Meddelelsen [ACCESSING FILES] vises på camcorderens LCD-skærm, og mappen kopieres fra hukommelseskortet til PC en. Afbryd aldrig USB-kablet, mens meddelelsen [ACCESSING FILES] vises på camcorderens LCD-skærmen. Afspilning af filer på PC en (Macintosh) Stillbilleder Anvend et program, der kan håndtere JPEG filformatet. For at se et stillbillede dobbeltklikker man enten på stillbilledfilen (filtypenvn.jpg ), eller trækker og slipper filen til ikonet for programmet. Video clips (kun for en camcorder forsynet med Clip Recording function) Anvendelse af Windows Media Player for Mac (version 6.4 eller nyere). De kan downloade Windows Media Player for Mac fra Microsoft webstedet på: Afbryd USB-kablet (Macintosh) Før isætning eller udtagning af hukommelseskort, eller før PC en slukkes, skal USB-kablet først afbrydes og camcorderen slukkes. 1 Slip ikonet for hukommelseskortet på skrivebordet på [Trash] ikonet. Når bekræftelsesmeddelesen vises, klikkes på [OK]. 2 Kontrollér at meddelelsen [ACCESSING FILES] ikke aktuelt vises på camcorderens LCD skærm. Hvis meddelelsen [ACCESSING FILES] aktuelt vises, skal De vente, indtil den forsvinder, før De går videre. 3 Afbryd USB-kablet. 4 Sæt afbryderen på camcorderen til OFF. Camcorderen slukkes. 16

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Vejledning for software installation og USB tilslutning

Vejledning for software installation og USB tilslutning Vejledning for software installation og USB tilslutning DANSK LYT1086-007A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M3D3/D1 DSC Trykt i Japan 1202-HO-ID-VP JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT TIL KUNDEN:

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG PC TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG PC TILSLUTNING DANSK VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG PC TILSLUTNING LYT1467-007A 2005 Victor Company of Japan, Limited Trykt i Japan 0405MKH-ID-VP M5D7 JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT TIL KUNDEN: LÆS VENLIGST

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor 3-218-419-11 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor Brugsanvisning MSAC-EX1 Danish Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning grundigt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad.

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad. Til ClassPad 300 PLUS De ClassPad Manager Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Bemærk! De visninger, der anvendes i brugervejledningen,

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Instruktioner ved ibrugtagning for første gang

Instruktioner ved ibrugtagning for første gang Instruktioner ved ibrugtagning for første gang TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Indledning (1) 2. Installation og aktivering (3) Fjernelse af gamle drivere (3.1) Installation i Windows 98 SE /

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING DANSK LYT1473-007A DA . Indhold JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE... 2 Bemærkning til brugerne... 6 Systemkrav... 8 Programinstallation (Windows )... 11

Læs mere

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1124-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER...

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Kom godt i gang med Connect-to-Class Software

Kom godt i gang med Connect-to-Class Software Kom godt i gang med Connect-to-Class Software Vigtige oplysninger Medmindre andet udtrykkeligt angives i den Licens, der følger med et program, stiller Texas Instruments ingen garantier, hverken udtrykkeligt

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Vejledning til computerprogrammer

Vejledning til computerprogrammer 2-677-032-51(1) Introduktion 6 Vejledning til computerprogrammer DCR-SR100/SR90E/ SR100E DVD-brænding med et tryk Kopiering/visning af billeder på en computer Oprettelse af en DVD med redigerede billeder

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Læs dette først. Kapitel 1: Første gang videokameraet tilsluttes. Kapitel 2: Funktioner i Picture Package

Læs dette først. Kapitel 1: Første gang videokameraet tilsluttes. Kapitel 2: Funktioner i Picture Package Læs dette først Om denne "First Step Guide" (Introduktion) Softwarens onlinehjælp Kapitel 1: Første gang videokameraet tilsluttes Klargøring Trin 1: Installation af software Trin 2: Tilslutning med et

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Digital Photo Navigator

Digital Photo Navigator Digital Photo Navigator DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1392-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION...3 Hvordan dette dokument læses... 3 Symbolernes betydning... 4 Ophavsret...4 Digital Photo Navigator... 5 DIGITAL

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Læs dette først. Kapitel 1: Første gang videokameraet tilsluttes. Kapitel 2: Funktioner i Picture Package

Læs dette først. Kapitel 1: Første gang videokameraet tilsluttes. Kapitel 2: Funktioner i Picture Package Læs dette først Om denne "First Step Guide" (Introduktion) Softwarens onlinehjælp Kapitel 1: Første gang videokameraet tilsluttes Klargøring Trin 1: Installation af software Trin 2: Tilslutning med et

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af det Digital Camera eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Din brugermanual HP 2100

Din brugermanual HP 2100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP 2100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual DANSK Map Utility Ver..4 Instruktionsmanual Indhold i denne instruktionsmanual I denne manual er de vinduer, der anvendes i eksemplerne, fra Windows 7. GPS-modtager eller kamera vises som et ikon. Eksempel:GPS-modtager

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

USB-kabler og drivere

USB-kabler og drivere USB-kabler og drivere til Microsoft XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Ofte stillede spørgsmål og fejlmeddelelser Bestem hvilket kabel du har Installation af korrekt driver version 3.2.0.0 MacOS

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

AgroSync installations vejledning

AgroSync installations vejledning AgroSync installations vejledning Installation af AgroSync...2 Fejl under opstart af AgroSync...6 Installation af.net Framework 1.1...7 Installation af Sentinel Driver...9 System krav...13 MSI filer...13

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E

Læs mere

HP Personal Media Drive Brugervejledning

HP Personal Media Drive Brugervejledning HP Personal Media Drive Brugervejledning De eneste garantier for HP-produkter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP)

Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP) Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP) Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse : Forudsætninger for installation...3 Download materiale fra internettet...4 Start

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Tak for at du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide forklarer, hvordan man foretager firmwareopdateringen. Hvis du ikke er sikker på at du selv kan udføre

Læs mere

Din brugermanual SONY DCR-SR90E

Din brugermanual SONY DCR-SR90E Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY DCR-SR90E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION 140 981 002 956 Vers. 3.47a 16-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DM6000 Installationen... 4 3 Installer DM6000... 6 4 Første opstart af DM6000...

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere