Brugervejledning NPD DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NPD3762-00 DA"

Transkript

1 NPD DA

2 Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Seiko Epson Corporation påtager sig heller intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje. Seiko Epson Corporation og dets associerede selskaber er ikke ansvarlige for skader eller problemer, der opstår på grund af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsstofprodukter end dem, der er angivet som Original Epson Products eller Epson Approved Products af Seiko Epson Corporation. Indeholder Zoran Corporation Integrated Print System (IPS) til emulering af udskriftssprog. NEST Office Kit Copyright 1996, Novell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. En del af den ICC-profil, der er indeholdt i dette produkt, blev udarbejdet af Gretag Macbeth ProfileMaker. Gretag Macbeth er et registreret varemærke tilhørende Gretag Macbeth Holding AG Logo. ProfileMaker er et varemærke tilhørende LOGO GmbH. IBM og PS/2 er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple, Macintosh, Mac, Mac OS, AppleTalk og Bonjour er registrerede varemærker tilhørende Apple, Inc. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco og New York er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple, Inc. EPSON og EPSON ESC/P er registrerede varemærker, og EPSON AcuLaser og EPSON ESC/P 2 er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Monotype er et varemærke tilhørende Monotype Imaging, Inc. registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor og kan være registreret i visse jurisdiktionsområder. Produktet UFST (Universal Font Scaling Technology ) er Monotype Imaging's undersystem til gengivelse af skalerbare skrifttyper til printere. MicroType skrifttypekomprimeringsteknologi fra Monotype Imaging arbejder sammen med skrifttypegengivelsesundersystemet UFST med henblik på en betydelig reduktion af skrifttypefilstørrelser. Monotype Imaging's MicroType skrifttypeformat er et MicroType-komprimeret skrifttypeformat. Ophavsret og varemærker 2

3 CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv er varemærker tilhørende Monotype Imaging, Inc. og kan være registreret i visse jurisdiktionsområder. Albertus, Arial, Coronet, Gillsans, Times New Roman og Joanna er varemærker tilhørende The Monotype Corporation registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor og kan være registreret i visse jurisdiktionsområder. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Lubalin Graph, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery og ITC ZapfDingbats er varemærker tilhørende International Typeface Corporation registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor og kan være registreret i visse jurisdiktionsområder. Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times og Univers er varemærker tilhørende Heidelberger Druckmaschinen AG, som kan være registreret i visse jurisdiktionsområder med eksklusiv licens fra Linotype Library GmbH, et fuldt ejet datterselskab af Heidelberger Druckmaschinen AG. Wingdings er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Marigold er et varemærke tilhørende Arthur Baker og kan være registreret i visse jurisdiktionsområder. Antique Olive er et registreret varemærke tilhørende Marcel Olive og kan være registreret i visse jurisdiktionsområder. Carta og Tekton er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Marigold og Oxford er varemærker tilhørende AlphaOmega Typography. Coronet er et registreret varemærke tilhørende Ludlow Type Foundry. Eurostile er et varemærke tilhørende Nebiolo. HP og HP LaserJet er registrerede varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. Adobe, Adobe-logoet og PostScript3 er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated og kan være registreret i visse retskredse. CompactFlash er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation registreret i USA og andre lande. Andre produktnavne, der nævnes heri, er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson fralægger sig enhver rettighed til disse mærker. Copyright 2008 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret og varemærker 3

4 Operativsystemversioner Følgende forkortelser anvendes i denne vejledning. Windows refererer til Windows Vista, XP, Vista x64, XP x64, 2000, Server 2003 og Server 2003 x64. Windows Vista refererer til Windows Vista Ultimate Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Enterprise Edition og Windows Vista Business Edition. Windows Vista x64 refererer til Windows Vista Ultimate x64 Edition, Windows Vista Home Premium x64 Edition, Windows Vista Home Basic x64 Edition, Windows Vista Enterprise x64 Edition og Windows Vista Business x64 Edition. Windows XP refererer til Windows XP Home Edition og Windows XP Professional. Windows XP x64 refererer til Windows XP Professional x64 Edition. Windows 2000 refererer til Windows 2000 Professional. Windows Server 2003 refererer til Windows Server 2003 Standard Edition og Windows Server 2003 Enterprise Edition. Windows Server 2003 x64 refererer til Windows Server 2003 x64 Standard Edition og Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition. Macintosh refererer til Mac OS X. Mac OS X refererer til Mac OS X eller nyere. Operativsystemversioner 4

5 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhed Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsoplysninger Tænd/sluk-forholdsregler Kapitel 1 Bliv bekendt med printeren Her finder du oplysningerne Printerdele Set forfra Set bagfra Inde i printeren Betjeningspanel Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Forbrugsvarer Kapitel 2 Udskriftsopgaver Ilægning af papir i printeren MP tray (MP-bakke) Nederste standardpapirkassette Papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Outputbakke Valg og brug af udskriftsmedier Labels (Etiketter) Konvolutter Tykt papir Bestrøget EPSON-farvelaserpapir EPSON-farvelasertransparenter Brugerdefineret papirstørrelse Indholdsfortegnelse 5

6 Annullering af et udskriftsjob Fra printeren Fra computeren Indstilling af udskriftskvaliteten Sådan bruges indstillingen Automatisk Sådan bruges indstillingen Avanceret Tilpasning af udskriftsindstillinger Tonerbesparelse Tilstanden Kompatibilitet med monokrom model Indstilling af Avanceret layout Dupleksudskrivning (med dupleksenheden) Ændring af udskriftslayout Ændring af udskrifters format Udskrivning af vandmærker Udskrivning af sidehoved og sidefod Udskrivning med et overlay Udskrivning med et overlay (med lageret) Udskrivning af et kopibeskyttet dokument Udskrivning af websider, så de passer til din papirstørrelse Brug af funktionen Reserver job Sending af udskriftsjobbet Kapitel 3 Sådan bruges betjeningspanelet Sådan bruges betjeningspanelets menuer Hvornår skal der foretages indstillinger på betjeningspanelet Sådan åbnes betjeningspanelets menuer Sådan registreres menuer som bogmærker Betjeningspanelets menuer Informationsmenu Systeminformationsmenu Papirbakkemenu Emuleringsmenu Udskrivningsmenu Indstillingsmenu Reset Menu (Nulstillingsmenu) Menuen Hurtigt udskriftsjob Menuen Fortroligt job Urmenu Indholdsfortegnelse 6

7 Parallelmenu USB-menu Netværksmenu AUX-menu PCL-menu PS3-menu ESC/P2-menu FX-menu I239X-menu Menu Passwordkonf Avanceret menu Bogmærkemenu Status- og fejlmeddelelser Udskrivning og sletning af data for reserveret job Sådan bruges menuen Hurtigt udskriftsjob Sådan bruges Menuen Fortroligt job Udskrivning af et konfigurationsstatusark Annullering af udskrivning Brug af knappen Annuller job Brug af Nulstillingsmenu Kapitel 4 Installation af ekstraudstyr Printerfod (ekstraudstyr) og papirkassetteenhed Forholdsregler i forbindelse med håndtering Montering af printerfoden (ekstraudstyr) Installation af papirkassetteenheden (ekstraudstyr) Afmontering af papirkassetteenheden (ekstraudstyr) Dupleksenhed Installation af dupleksenheden Afmontering af dupleksenheden Hukommelsesmodul Installation af et hukommelsesmodul Afmontering af et hukommelsesmodul Interfacekort Installation af et interfacekort Afmontering af et interfacekort CompactFlash-hukommelse Installation af en CompactFlash-hukommelse Indholdsfortegnelse 7

8 Fjernelse af en CompactFlash-hukommelse Kapitel 5 Udskiftning af forbrugsvarer Forholdsregler under udskiftning Udskiftningsmeddelelser Tonerpatron Fotolederenhed Toneropsamlingsbeholder og filter Kapitel 6 Rengøring og transport af printeren Rengøring af printeren Rengøring af optagningsrullen Rengøring af eksponeringsvinduet Transport af printeren Placering af printeren Over lange strækninger Over korte strækninger Kapitel 7 Fejlfinding Fjernelse af papirstop Forholdsregler i forbindelse med udbedring af papirstop Papirstop A (låge A) Papirstop B H (låge B eller H) Papirstop D (dupleksenhedens låge) Papirstop G (papirbane G) Papirstop E2, Papirstop E3, Papirstop E4 (Låge E2, Låge E3, Låge E4) Udskrivning af et konfigurationsstatusark Driftsproblemer Klar-indikatoren lyser ikke Printeren udskriver ikke (Klar-indikatoren lyser ikke) Klar-indikatoren lyser, men der udskrives ikke Ekstraudstyret er ikke tilgængeligt Den resterende levetid for forbrugsvarerne opdateres ikke (kun Windows-brugere) Udskrivningsproblemer Skrifttypen kan ikke udskrives Indholdsfortegnelse 8

9 Udskriften er forvansket Udskrivningsplaceringen er ikke korrekt Grafik udskrives ikke korrekt Transparenter udskrives blanke fra MP-bakken Farveudskrivningsproblemer Kan ikke udskrive i farve Udskriftsfarven varierer, når den udskrives fra forskellige printere Farven er anderledes end på computerskærmen Problemer med udskriftskvaliteten Baggrunden er mørk eller snavset Der er hvide prikker på udskriften Udskriftskvaliteten eller tonen er ujævn Halvtonebilleder udskrives ujævnt Udtværet toner Manglende områder på det udskrevne billede Der udskrives fuldstændigt blanke sider Det udskrevne billede er lyst eller svagt Den side, der ikke er udskrevet på, er snavset Forringet udskriftskvalitet Problemer i forbindelse med hukommelse Utilstrækkelig hukommelse til aktuelt job Utilstrækkelig hukommelse til at udskrive alle kopier Problemer med papirhåndtering Papiret indføres ikke korrekt Problemer ved brug af ekstraudstyr Meddelelsen Ugyldigt AUX-kort vises i LCD-panelet Papiret indføres ikke fra papirkassetten (ekstraudstyr) Der opstår indføringsstop, når papirkassetten (ekstraudstyr) benyttes Installeret ekstraudstyr kan ikke benyttes Afhjælpning af USB-problemer USB-tilslutninger Windows-operativsystemet Installation af printersoftware Problemer med netværksforbindelse Kan ikke installere software eller drivere Kan ikke få adgang til den delte printer Status- og fejlmeddelelser Annullering af udskrivning Problemer med udskrivning i PostScript 3-tilstand Printeren udskriver ikke korrekt i PostScript-tilstand Indholdsfortegnelse 9

10 Printeren udskriver ikke Den printerdriver eller printer, du skal bruge, vises ikke i Udskriv og fax (Mac OS X 10.5) eller Printerværktøj (Mac OS X 10.4 eller ældre) Skrifttypen på udskriften afviger fra skrifttypen på skærmen Printerskrifttyperne kan ikke installeres Kanterne af tekst og/eller billeder er ikke glatte Printeren udskriver ikke normalt via USB-porten Printeren udskriver ikke normalt via netværksporten Der forekommer en udefineret fejl (kun Macintosh) Problemer med udskrivning i PCL5/PCL6-tilstand Printeren udskriver ikke Printeren udskriver ikke korrekt i PCL-tilstand Skrifttypen på udskriften afviger fra skrifttypen på skærmen Kanterne af tekst og/eller billeder er ikke glatte Printeren udskriver ikke på transparenter Printeren udskriver ikke på den angivne papirtype Knappen Custom (Brugerdefineret) er udtonet, og den brugerdefinerede papirstørrelse kan ikke oprettes (kun Windows Vista/Vista x64) Emnerne i fanen Tray (Bakke)/Printer er udtonede, da disse emner ikke kan ændres (kun Windows Vista/Vista x64) Kapitel 8 Om printersoftwaren til Windows Brug af printerdriveren Adgang til printerdriveren Udskrivning af et konfigurationsstatusark Angivelse af Udvidede indstillinger Angivelse af Valgfrie indstillinger Visning af oplysninger om forbrugsvarer Bestilling af forbrugsvarer Brug af EPSON Status Monitor Installation af EPSON Status Monitor Adgang til EPSON Status Monitor Detaljeret status Oplysninger om udskiftningsdele Joboplysninger Beskedindstillinger Bestil online Afinstallation af printersoftwaren Indholdsfortegnelse 10

11 Kapitel 9 Om printersoftwaren til Macintosh Brug af printerdriveren Adgang til printerdriveren Udskrivning af et konfigurationsstatusark Ændring af printerindstillinger Angivelse af Udvidede indstillinger Brug af EPSON Status Monitor Adgang til EPSON Status Monitor Detaljeret status Oplysninger om udskiftningsdele Joboplysninger Beskedindstillinger Afinstallation af printersoftwaren Mac OS X-brugere Kapitel 10 Om PostScript-printerdriveren Systemkrav Printerhardwarekrav Computersystemkrav Brug af PostScript-printerdriveren med Windows Installation af PostScript-printerdriveren til parallelinterfacet Installation af PostScript-printerdriveren til USB-porten Installation af PostScript-printerdriveren til netværksinterfacet Adgang til PostScript-printerdriveren Brug af AppleTalk under Windows Brug af PostScript-printerdriveren med Macintosh Installation af PostScript-printerdriveren Valg af printer Adgang til PostScript-printerdriveren Kapitel 11 Om PCL5/PCL6-printerdriveren Systemkrav Printerhardwarekrav Computersystemkrav Brug af PCL5/PCL6-printerdriveren Installation af PCL5/PCL6-printerdriveren Indholdsfortegnelse 11

12 Adgang til PCL5/PCL6-printerdriveren Bilag A Tekniske specifikationer Papir Anvendelige papirtyper Papir, der ikke bør bruges Udskriftsområde Printer Generelt Miljømæssigt Mekanisk Elektrisk Standarder og godkendelser Interface Parallelinterface USB-interface Ethernet-interface Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Dupleksenhed Printerfod Hukommelsesmoduler CompactFlash-hukommelse Tonerpatron Fotolederenhed Toneropsamlingsbeholder Bilag B Kundesupport Kontakt til Kundesupport Inden du kontakter Epson Hjælp til brugere i Australien Hjælp til brugere i Singapore Hjælp til brugere i Thailand Hjælp til brugere i Vietnam Hjælp til brugere i Indonesien Hjælp til brugere i Hong Kong Indholdsfortegnelse 12

13 Hjælp til brugere i Malaysia Hjælp til brugere i Indien Hjælp til brugere i Filippinerne Indeks Indholdsfortegnelse 13

14 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhed Advarsler, forholdsregler og bemærkninger w Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå personskader. c Forholdsregler skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret. Bemærkninger indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip om betjeningen af printeren. Sikkerhedsforanstaltninger Følg altid forholdsreglerne nøje for at garantere sikker og effektiv drift: Da printeren vejer ca. 60 kg med installerede forbrugsvarer, må en enkelt person ikke løfte eller bære den. To personer skal bære printeren ved at løfte den korrekt som vist herunder. Sikkerhedsinstruktioner 14

15 Pas på ikke at berøre fuseren, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE, eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og de omgivende områder være meget varme. Hvis det er nødvendigt at berøre et af disse områder, skal du vente 30 minutter for at lade dem afkøle, før du berører dem. * *CAUTION HIGH TEMPERATURE Før ikke hånden langt ind i fikseringsenheden, da nogle af de indvendige dele er skarpe og kan forårsage personskade. Undlad at røre ved komponenterne inde i printeren, medmindre det angives i denne vejledning, at du skal gøre det. Tving aldrig printerens komponenter på plads. Selvom printeren er fremstillet til at være robust, kan den blive beskadiget ved hårdhændet håndtering. Ved håndtering af en tonerpatron skal den altid placeres på en ren, plan overflade. Forsøg ikke at foretage ændringer ved en tonerpatron eller skille den ad. Rør ikke ved toneren. Undgå at få toner i øjnene. Afbrænd ikke brugte tonerpatroner eller fotolederenheder, da de kan eksplodere og forårsage personskade. Bortskaf dem i overensstemmelse med de lokale forskrifter. Hvis der spildes toner, skal du bruge en kost og fejebakke eller en fugtig klud med sæbe og vand til at fjerne den spildte toner. Da de fine partikler kan forårsage brand eller eksplosion, hvis de kommer i kontakt med en gnist, må du ikke bruge en støvsuger. Vent mindst en time, før du bruger en tonerpatron, hvis den forinden er flyttet fra kolde til varme omgivelser. Hvis dette undlades, kan der opstå skader på grund af kondensering. Sikkerhedsinstruktioner 15

16 Når du fjerner fotolederenheden, må den overhovedet ikke udsættes for sollys, og undgå at udsætte den for rumbelysning i mere end fem minutter. Fotolederenheden indeholder en lysfølsom tromle. Hvis tromlen udsættes for lys, kan den tage skade, hvilket medfører mørke eller lyse områder på udskrifterne og reducerer tromlens levetid. Hvis fotolederenheden skal opbevares uden for printeren i længere tid, skal den tildækkes med et uigennemskinneligt klæde. Pas på ikke at komme til at ridse tromlens overflade. Når du tager fotolederenheden ud af printeren, skal du altid placere den på en ren, plan overflade. Undgå at berøre tromlen, da olie fra din hud kan forårsage permanent beskadigelse af tromlens overflade og forringe udskriftskvaliteten. Du opnår den bedst mulige udskriftskvalitet ved at undlade at opbevare tonerpatronen eller fotolederenheden på steder, hvor den udsættes for direkte sollys, støv, saltholdig luft eller ætsende gasser (f.eks. ammoniak). Undgå steder, hvor der kan opstå ekstreme eller hurtige temperatureller fugtighedsændringer. Opbevar alle forbrugskomponenter uden for børns rækkevidde. Lad ikke fastsiddende papir blive siddende inde i printeren. Dette kan medføre overophedning af printeren. Undlad at slutte printeren til en stikkontakt, som andre apparater er tilsluttet. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs alle følgende vejledninger før betjening af printeren: Ved valg af placering og strømkilde til printeren Placer printeren i nærheden af en stikkontakt, hvor du nemt kan tilslutte og frakoble netledningen. Placer ikke printeren på en ujævn overflade. Placer ikke printeren, så der kan trædes på ledningen. Huller og åbninger i kabinettet og bagsiden eller bunden er til ventilation. De må ikke blokeres eller dækkes. Placer ikke printeren på en seng, sofa, et tæppe eller en lignende overflade eller i en indbygget installation, medmindre der er tilstrækkelig ventilation. Alle interfacestik på printeren er ikke-begrænsede strømkilder. Tilslut alt udstyr til korrekt jordforbundne kontakter. Undgå at bruge kontakte på samme kredsløb som fotokopimaskiner eller airconditionsystemer, som tændes og slukkes med jævne mellemrum. Sikkerhedsinstruktioner 16

17 Tilslut printeren til en stikkontakt, der opfylder denne printers strømkrav. Printerens strømkrav fremgår af en etiket, der er anbragt på printeren. Kontakt det lokale elselskab eller forhandleren, hvis du er i tvivl om de lokale strømforsyningsspecifikationer. Kontakt en elektriker, hvis det ikke er muligt at sætte vekselstrømstikket i stikkontakten. Brug den type strømkilde, der er angivet på etiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømkilde der er tilgængelig, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elselskab. Når du slutter dette produkt til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at stikkene vender rigtigt. Hvert stik skal vende på en bestemt måde. Hvis et stik vender forkert, når du sætter det i, kan det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sikre, at den samlede nominelle strømstyrke for de produkter, der sluttes til forlængerledningen, ikke overskrider den nominelle strømstyrke for forlængerledningen. Kobl printeren fra stikkontakten, og overlad enhver service til en servicerepræsentant under følgende omstændigheder: A. Når netledningen eller stikket er beskadiget eller trævlet. B. Hvis der er spildt væske ned i den. C. Hvis den har været udsat for regn eller vand. D. Hvis den ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges. Juster kun de reguleringsenheder, der er omfattet af betjeningsanvisningerne, da forkert justering af andre reguleringsenheder kan medføre beskadigelse, der ofte kræver omfattende reparationsarbejde af en kvalificeret tekniker for at opnå normal funktion igen. E. Hvis den er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget. F. Hvis den udviser en tydelig ændret ydelse, der indikerer behov for service. Når du bruger printeren Printeren vejer ca. 60 kg. Den må ikke løftes eller bæres af en enkelt person. Den skal bæres af to personer. Følg alle advarsler og anvisninger, der er angivet på printeren. Tag printerens stik ud af stikkontakten før rengøring. Sikkerhedsinstruktioner 17

18 Brug en godt opvredet klud til rengøring, og brug ikke flydende rensemidler eller sprayrensemidler. Brug ikke printeren i fugtige omgivelser. Skub aldrig objekter af nogen art gennem hullerne i kabinettet, da sådanne objekter kan berøre farlige strømførende punkter eller kortslutte dele, hvilket kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på printeren. Forsøg aldrig at udføre service, der ikke er udtrykkeligt angivet i dokumentationen, på dette produkt. Juster kun de reguleringsenheder, der er nævnt i betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre reguleringsenheder kan forårsage beskadigelse, der nødvendiggør reparation af printeren hos en kvalificeret servicerepræsentant. Sikkerhedsoplysninger Netledning c Forsigtig: Kontroller, at strømledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder. Brug kun den strømledning, der følger med produktet. Brug af en anden ledning kan forårsage brand eller elektrisk stød. Produktets strømledning er kun beregnet til brug sammen med dette produkt. Anvendelse sammen med andet udstyr kan føre til brand eller elektrisk stød. Hvis stikket beskadiges, skal det udskiftes eller repareres af en autoriseret elektriker. Hvis der er sikringer i stikket, skal disse udskiftes med sikringer af korrekt størrelse og mærkekapacitet. Sikkerhedsinstruktioner 18

19 Lasersikkerhedsetiketter w Advarsel: Udførelse af andre procedurer eller justeringer end de, der er angivet i printerens dokumentation, kan forårsage eksponering af farlig stråling. Printeren er et klasse 1-laserprodukt som defineret i IEC60825-specifikationerne. Den viste etiket er fastgjort på printerens bagside i lande, hvor dette er påkrævet. Intern laserstråling Der sidder en laserdiodeenhed af klasse IIIb med usynlig laserstråle inde i printerhovedet. Printerhovedet er IKKE ET SERVICEEMNE, og må ikke åbnes under nogen omstændigheder. Der er fastgjort yderligere en sikkerhedsetiket inden i printeren. Sikkerhed i forbindelse med ozon Ozonemission Laserprintere danner ozongas som et biprodukt af udskrivningsprocessen. Ozon produceres kun, mens printeren udskriver. Grænseværdi for ozoneksponering Epson-laserprintere genererer mindre end 3 mg/t ved kontinuerlig udskrivning. Reducering af risikoen Du bør undgå følgende situationer for at minimere risikoen for eksponering med ozon: Brug af flere laserprintere på begrænset plads Brug i omgivelser med ekstrem lav fugtighed Dårlig udluftning af rum Langvarig, kontinuerlig udskrivning sammen med en af ovennævnte Sikkerhedsinstruktioner 19

20 Placering af printer Printeren bør placeres, så de afgivne gasser og varme: Ikke blæses direkte ind i brugerens ansigt Sendes direkte ud af bygningen, hvor dette er muligt Tænd/sluk-forholdsregler Sluk ikke printeren: Når printeren er tænd, vent da til der vises Ready (Klar) i LCD-panelet. Mens indikatoren Klar blinker. Mens Data-indikatoren er tændt eller blinker. Under udskrivningen. Sikkerhedsinstruktioner 20

21 Kapitel 1 Bliv bekendt med printeren Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. (denne vejledning) Indeholder detaljerede oplysninger om printerens funktioner, ekstraudstyr, vedligeholdelse, fejlfinding og tekniske specifikationer. Netværksvejledning Giver netværksadministratorer oplysninger om printerdriver- og netværksindstillinger. Denne guide skal installeres på din computers harddisk fra cd'en med netværksværktøjer, før den kan åbnes. * Cd-rom'en med netværksværktøjer følger muligvis ikke med produktet i nogle lande. I så fald kan du installere netværksvejledningen fra software-cd-rom'en. Vejledning i papirstop Indeholder løsninger på papirstopproblemer i printeren, som du kan have behov for at læse med jævne mellemrum. Vi anbefaler, at du udskriver denne vejledning og opbevarer den i nærheden af printeren. Skrifttypevejledning Indeholder oplysninger om skrifttyper, som bruges i printeren. Du skal kopiere denne vejledning, før du kan åbne den direkte, fra følgende bibliotek på software-cd-rom'en. Windows: /COMMON/MANUAL/ENG/FNTG Macintosh: MANUAL:ENG:FNTG Online-hjælp til printersoftware Klik på Help (Hjælp) for at få detaljerede oplysninger og instruktioner om den printersoftware, der styrer printeren. Online Hjælp installeres automatisk, når du installerer printersoftwaren. Bliv bekendt med printeren 21

22 Printerdele Set forfra a b c d i e h f g a. betjeningspanel b. outputbakke c. låge B d. lugtfilter e. låge A f. MP-bakke g. papirindikator h. nederste standardpapirkassette i. låge F Bliv bekendt med printeren 22

23 Set bagfra a b h g f c d e a. udblæsningsfilter b. venstre sidelåge c. afdækning for interfacekortåbning type B d. Ethernet-interfacestik e. AC-stik f. servicestik (kun til brug ved service) g. parallelinterfacestik h. USB-interfacestik Bliv bekendt med printeren 23

24 Inde i printeren a b c d k e j i h g f a. tonerpatron (Yellow (Gul)) b. tonerpatron (magenta) c. tonerpatron (Cyan) d. tonerpatron (Black (Sort)) e. rengøringsbjælke til eksponeringsvindue f. fotolederenhed (Black (Sort)) g. fotolederenhed (Cyan) h. fotolederenhed (Magenta) i. fotolederenhed (Yellow (Gul)) j. toneropsamlingsbeholder k. hovedafbryder Bliv bekendt med printeren 24

25 l m l. låge H m. papirbane G Betjeningspanel a b c d e f g h k j i a. LCD-panel Viser printerstatusmeddelelser og betjeningspanelets menuindstillinger. Bliv bekendt med printeren 25

26 b. c. d. e. f. Knappen OK Knappen Tilbage Knappen Op Knappen Enter Knappen Ned Brug disse knapper til at få adgang til betjeningspanelets menuer, hvor du kan foretage printerindstillinger og kontrollere status for forbrugsvarer. Se Sådan bruges betjeningspanelets menuer på side 81 for at få vejledning i brugen af disse knapper. g. Klar-indikator (grøn) Lyser, når printeren er klar som angivelse af, at printeren er klar til at modtage og udskrive data. Slukket, når printeren ikke er klar. h. Fejl-indikator (orange) Lyser eller blinker, hvis der er opstået en fejl. i. Start/Stop-knap Når der trykkes på denne knap under udskrivning, stopper printeren udskrivningen. Når fejlindikatoren blinker, og der trykkes på denne knap, slettes fejlen, og printeren skifter til klar-status. j. Data-indikator (grøn) Lyser, når der er lagret data i udskriftsbufferen (den del af printerens hukommelse, der er reserveret til modtagelse af data), som endnu ikke er udskrevet. Blinker, når printeren behandler data. Slukket, når der ikke er data i udskriftsbufferen. k. Knappen Annuller job Tryk på denne knap én gang for at annullere det aktuelle udskriftsjob. Tryk på knappen, og hold den nede i over to sekunder for at slette alle job fra printerens hukommelse. Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Du kan gøre printeren endnu mere fleksibel ved at installere følgende ekstraudstyr. Printerfod (C12C847202) Dette ekstraudstyr monteres for at fastgøre printeren og gør det let at flytte den med hjulene. Papirkassette til 500 ark (C12C802502) Denne kassette øger papirindføringskapaciteten til op til 500 ark papir. Du kan installere i alt tre kassetter. Bliv bekendt med printeren 26

27 Dupleksenhed (C12C802512) Denne enhed gør det muligt at udskrive på begge sider af papiret. CompactFlash-hukommelse Med dette ekstraudstyr kan du gemme formular-overlay, bruge funktionen Reserver job og forbedre udskriftsmiljøet for sætvis udskrivning. Med funktionen Reserver job kan du lagre job i printerens CompactFlash-hukommelse og udskrive dem senere direkte fra printerens betjeningspanel. Med funktionen Sætvis udskrivning kan du udskrive større og mere komplekse udskriftsjob. Hukommelsesmodul Dette ekstraudstyr øger printerens hukommelse, og du får mulighed for at udskrive komplekse dokumenter med meget grafik. Printerens RAM kan udvides op til 768 MB ved at isætte yderligere en 512 MB RAM DIMM. Bemærk: Kontroller, at det DIMM, du køber, er kompatibelt med EPSON-produkter. Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig i den forretning, hvor du har købt printeren, eller ved at kontakte en kvalificeret EPSON-servicerepræsentant. Forbrugsvarer Levetiden for følgende forbrugsstoffer overvåges af printeren. Printeren gør dig opmærksom på, hvornår der skal foretages udskiftning. Produktnavn Produktkode Tonerpatron (Yellow (Gul)) 0474 Tonerpatron (Magenta) 0475 Tonerpatron (Cyan) 0476 Tonerpatron (Black (Sort)) 0477 Fotolederenhed (Yellow (Gul)) 1175 Fotolederenhed (Magenta) 1176 Fotolederenhed (Cyan) 1177 Fotolederenhed (Black (Sort)) 1178 Toneropsamlingsbeholder 0478 Bliv bekendt med printeren 27

28 Kapitel 2 Udskriftsopgaver Ilægning af papir i printeren I dette afsnit beskrives ilægning af papir. Se også Valg og brug af udskriftsmedier på side 40, hvis du bruger specialmedier, f.eks. transparenter eller konvolutter. Se Papir på side 256 for at få specifikationer eller nærmere oplysninger om papirtyper og størrelser. MP tray (MP-bakke) MP-bakken (multifunktionsbakke) er den papirkilde, der bruges til forskellige typer papir såsom etiketter, konvolutter, kraftigt papir, bestrøget EPSON-farvelaserpapir og Epson-farvelasertransparenter. Bemærk: Se Konvolutter på side 41 vedrørende ilægning af konvolutter. 1. Åbn MP-bakken. Udskriftsopgaver 28

29 2. Skub papirstyrene fra hinanden. Bemærk: Ved ilægning af papir, der er større en A4, åbnes forlængerbakken på MP-bakken, så papiret understøttes. Udskriftsopgaver 29

30 3. Ilæg en stak af det ønskede papir med udskriftssiden nedad. Skub derefter papirstyrene ind, så de ligger tæt mod stakken. Bemærk: Læg ikke papir i over grænsemærket. Når der er lagt papir i, indstilles MF-størrelse/MF-bakketype, så de passer til det ilagte papirs størrelse, på betjeningspanelet. Se Papirbakkemenu på side 86, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Nederste standardpapirkassette Denne kassette giver dig yderligere en papirkilde ud over MP-bakken. Udskriftsopgaver 30

31 1. Træk papirkassetten ud. 2. Tryk bundpladen i papirkassetten ned. Udskriftsopgaver 31

32 3. Klem grebene sammen, og skub til papirstyret, så det passer til det ilagte papir. Bemærk: Når der lægges papir af størrelse A3F i, skal papirstyrene skubbes så langt fra hinanden som muligt, hvorefter hjørnestyrene drejes for at lukke dem. Udskriftsopgaver 32

33 4. Læg en stak af det ønskede papir midt i papirkassetten med udskriftssiden opad. Bemærk: Læg ikke papir i over grænsemærket. Udskriftsopgaver 33

34 5. Klem grebene sammen, og skub til papirstyret, så det passer til det ilagte papir. 6. Sæt papirkassetten i printeren igen. Udskriftsopgaver 34

35 7. Sæt etiketten med den relevante papirstørrelse på den forreste ende af papirkassetten. Bemærk: Når der er lagt papir i, indstilles NM1-størrelse/NM1-type, så de passer til det ilagte papirs størrelse, på betjeningspanelet. Se Papirbakkemenu på side 86, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Bemærk: Vejledningen herunder beskriver ilægning af papir i papirkassette 2 som eksempel. 1. Træk papirkassetten ud. Udskriftsopgaver 35

36 2. Klem grebene sammen, og skub til papirstyret, så det passer til det ilagte papir. Udskriftsopgaver 36

37 3. Læg en stak af det ønskede papir midt i papirkassetten med udskriftssiden opad. Bemærk: Læg ikke papir i over grænsemærket. Udskriftsopgaver 37

38 4. Klem grebene sammen, og skub til papirstyret, så det passer til det ilagte papir. 5. Sæt papirkassetten i printeren igen. Udskriftsopgaver 38

39 6. Sæt etiketten med den relevante papirstørrelse på den forreste ende af papirkassetten. Bemærk: Når der er lagt papir i, indstilles NM2-størrelse/NM2-type, så de passer til det ilagte papirs størrelse, på betjeningspanelet. Se Papirbakkemenu på side 86, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Outputbakke Outputbakken sidder øverst på printeren. Da udskrifterne kommer ud med forsiden nedad, kaldes denne bakke også forside nedad-bakke. Der kan stakkes op til 500 ark, når der bruges almindeligt papir. Udskriftsopgaver 39

40 Valg og brug af udskriftsmedier Du kan bruge specialmedier som f.eks. etiketter, konvolutter, kraftigt papir, bestrøget EPSON-farvelaserpapir og Epson-farvelasertransparenter. Ved ilægning af specialmedier skal du foretage papirindstillinger. Du kan også foretage disse indstillinger i betjeningspanelets Tray Menu (Papirbakkemenu). Se Papirbakkemenu på side 86. Bemærk: Da kvaliteten af bestemte papirmærker og -typer når som helst kan ændres af producenten, kan EPSON ikke garantere kvaliteten af nogen medietype. Afprøv altid mediet inden indkøb af større mængder eller udskrivning af større job. Labels (Etiketter) Anvendelige etiketter: Etiketter, der er beregnet til laserprinteren eller kopimaskiner Etiketter, der dækker hele påklæbningsarket uden afstand mellem de enkelte etiketter Tilgængelige papirkilder: MP tray (MP-bakke) Printerdriverindstillinger: Paper Size (Papirstørrelse): A4, LT Paper Source (Pa-MP-bakkpirkilde): Paper Type (Papirtype): Labels (Etiketter) Bemærk: Afhængigt af etiketkvaliteten, udskrivningsmiljøet eller udskrivningsmåden er der risiko for, at etiketterne krølles ved udskrivning. Foretag en prøveudskrivning, inden du udskriver på et stort antal etiketter. Udskriftsopgaver 40

41 Dupleksudskrivning er ikke tilgængelig i forbindelse med etiketter. Pres et ark papir mod oversiden af hvert etiketark. Hvis papiret klæber fast til arket, skal du ikke bruge de pågældende etiketter i printeren. Konvolutter Anvendelige konvolutter: Konvolutter uden lim eller tape c Forholdsregler Brug ikke rudekuverter. Plastikket på de fleste rudekonvolutter smelter. Tilgængelige papirkilder: MP tray (MP-bakke) Printerdriverindstillinger: Paper Size (Papirstørrelse): Mon, C10, DL, C5, C6, IB5 Paper Source (Pa-MP-bakkpirkilde): Udskriftsopgaver 41

42 Bemærk: Afhængigt af konvolutkvaliteten, udskrivningsmiljøet eller udskrivningsmåden er der risiko for, at konvolutterne krølles ved udskrivning. Foretag en prøveudskrivning, inden du udskriver på et stort antal konvolutter. Dupleksudskrivning er ikke tilgængelig i forbindelse med konvolutter. Ved udskrivning på konvolutter åbnes låge A og låge B, og udløserarmene på begge sider af fuserenheden trykkes helt ned. Den kan reducere krølningen af konvolutterne. Husk at sætte armene opad igen, når du bruger andet papir end konvolutter. * * konvolutposition w Advarsler Medmindre denne vejledning specifikt angiver andet, må der ikke røres ved fuseren, der er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE, eller de omgivende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og de omgivende områder være meget varme. Hvis det er nødvendigt at berøre et af disse områder, skal du vente 30 minutter for at lade dem afkøle, før du berører dem. Tykt papir Tilgængelige papirkilder: MP tray (MP-bakke) Printerdriverindstillinger: Udskriftsopgaver 42

43 Paper Size (Papirstørrelse): A4, A3, A5, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, A3F Paper Source (Pa-MP-bakkpirkilde): Paper Type (Papirtype): Tykt/Tykt (bagside) (til 91 til 150 g/m2 papir), Ekstra tykt/ekstratykt (bagside) (til 151 til 209 g/m2 papir), Supertykt/Supertykt (bagside) (210 til 256 g/m2 papir) Bestrøget EPSON-farvelaserpapir Tilgængelige papirkilder: MP tray (MP-bakke) Printerdriverindstillinger: Paper Size (Papirstørrelse): A4, A3 Paper Source (Pa-MP-bakkpirkilde): Paper Type (Papirtype): Bestrøget, Bestrøget (bagside) Bemærk: Bestrøget EPSON-farvelaserpapir indføres muligvis ikke korrekt afhængig af temperatur- og luftfugtighedsforholdene, da det er bestrøget med de specielle materialer. Hvis dette sker, skal du indføre ét ark ad gangen fra MP-bakken. EPSON-farvelasertransparenter Tilgængelige papirkilder: MP tray (MP-bakke) Printerdriverindstillinger: Udskriftsopgaver 43

44 Paper Size (Papirstørrelse): A4 Paper Source (Pa-MP-bakkpirkilde): Paper Type (Papirtype): Transparent Bemærk: Dupleksudskrivning er ikke tilgængelig i forbindelse med transparenter. Brugerdefineret papirstørrelse Tilgængelige papirstørrelser: ,7 mm til 311, mm Tilgængelige papirkilder: MP tray (MP-bakke) Printerdriverindstillinger: Paper Size (Papirstørrelse): User Defined Size (Brugerdefineret størrelse) Paper Source (Pa-MP-bakkpirkilde): Paper Type (Papirtype): Normalt, Normalt (bagside), Transparent, Etiketter, Tykt, Tykt (bagside), Ekstratykt, Ekstratykt (bagside), Supertykt, Supertykt (bagside), Bestrøget, Bestrøget (bagside) Bemærk: Afhængigt af kvaliteten af papiret der ikke er standard, udskrivningsmiljøet eller udskrivningsmåden er der risiko for, at papiret forskydes ved udskrivning. Foretag en prøveudskrivning, inden du udskriver på meget papir, der ikke er standard. Udskriftsopgaver 44

45 Hvis du bruger Windows, skal du åbne printerdriveren og derefter vælge User Defined Size (Brugerdefineret størrelse) i listen Paper Size (Papirstørrelse) under fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Juster indstillingerne for papirbredde, papirlængde og enhed i dialogboksen User Defined Paper Size (Brugerdefineret papirstørrelse), så de passer til den brugerdefinerede papirstørrelse. Klik derefter på OK, hvorefter den brugerdefinerede papirstørrelse gemmes. For Mac OS X 10.4 eller nyere følges nedenstående trin for at gemme den brugerdefinerede papirstørrelse. 1. Åbn dialogboksen Page Setup (Sidelayout). 2. Vælg Manage Custom Sizes (Administrer brugerdefinerede størrelser) i rullelisten Paper Size (Papirstørrelse). 3. Klik på. 4. Dobbeltklik på Untitled (Ingen titel), og indtast navnet på indstillingen. 5. Angiv papirstørrelsen, og klik på OK. For Mac OS X følges nedenstående trin for at gemme den brugerdefinerede papirstørrelse. 1. Åbn dialogboksen Page Setup (Sidelayout). 2. Vælg Custom Page Size (Brugerdefineret papirstørrelse) i Rullelisten Settings (Indstillinger). 3. Klik på New (Ny). 4. Indtast indstillingens navn, angiv papirstørrelsen, og klik derefter på OK. De lagrede papirstørrelser indstillinger kan kun bruges sammen med den printerdriver, de er gemt til. Selvom der er indstillet flere printernavn for en printerdriver, kan indstillingerne kun være tilgængelige for det printernavn, du gemte indstillingerne i. Ved deling af printeren på et netværk kan du ikke oprette Brugerdefineret størrelse på klienten. Hvis du ikke kan bruge printerdriveren som forklaret herover, kan du foretage denne indstilling på printeren ved at åbne betjeningspanelets Printing Menu (Udskrivningsmenu) og vælge CTM (brugerdefineret) som indstilling for Page Size (Sidestørrelse). Udskriftsopgaver 45

46 Annullering af et udskriftsjob Fra printeren Tryk på knappen + Annuller job på printerens betjeningspanel. Fra computeren Windowsbrugere Dobbeltklik på printerikonet på proceslinjen. Marker jobbet på listen, og klik derefter på Cancel (Annuller) i menuen Dokument. Mac OS X-brugere Åbn Print & Fax (Udskriv og fax) (for Mac OS X 10.5) eller Printer Setup Utility (Printerværktøj) (for Mac OS X 10.4 eller ældre), og dobbeltklik på din printer i printerlisten. Vælg derefter jobbet i listen, og vælg Delete Job (Slet job) i menuen Jobs (Job). Indstilling af udskriftskvaliteten Du kan ændre udskriftskvaliteten ved hjælp af indstillinger i printerdriveren. Udskriftsopgaver 46

47 I indstillingen Automatic (Automatisk) kan du vælge en udskrivningstilstand, der passer til formålet. Printerdriveren foretager de optimale indstillinger afhængig af den valgte udskriftstilstand. I indstillingen Advanced (Avanceret) er der flere indstillingsmuligheder. Bemærk: I onlinehjælpen til printerdriveren kan du finde detaljer om printerdriverindstillinger. Sådan bruges indstillingen Automatisk Windowsbrugere 1. Klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). 2. Klik på Automatic (Automatisk), og vælg derefter den ønskede udskriftskvalitet. 3. Klik på OK. Mac OS X 10.5-brugere 1. Åbn udskriftsdialogboksen. 2. Vælg Printer Settings (Printerindstillinger) i rullelisten, og klik på knappen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Udskriftsopgaver 47

48 3. Vælg opløsning i rullelisten Print Quality (Udskriftskvalitet). Bemærk: Kontroller, at Automatic (Standard) (Automatisk (Standard)) eller Automatic (High Quality) (Automatisk (Høj kvalitet)) er valg i rullelisten Mode (Tilstand). Brugere af Mac OS X 10.4 eller ældre 1. Åbn udskriftsdialogboksen. 2. Vælg Printer Settings (Printerindstillinger) i rullelisten, og vælg fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). 3. Vælg Automatic (Automatisk), og vælg derefter opløsning i rullelisten. Udskriftsopgaver 48

49 Sådan bruges indstillingen Avanceret Windowsbrugere 1. Klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). 2. Vælg Advanced (Avanceret). Vælg derefter den indstilling på listen, der passer bedst til den dokument- eller billedtype, du vil udskrive. Hvis du vælger en foruddefineret indstilling, foretages andre indstillinger som f.eks. Print Quality (Udskriftskvalitet) og Screen (Skærm) automatisk. Ændringer vises på den aktuelle indstillingsliste i dialogboksen Setting Information (Indstillingsoplysninger), som du kan åbne ved at trykke på knappen Setting Info. (Indstillingsoplysninger...) under fanen Optional Settings (Valgfrie indstillinger). Mac OS X 10.5-brugere 1. Åbn udskriftsdialogboksen. 2. Vælg Printer Settings (Printerindstillinger) i rullelisten, og klik på knappen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Udskriftsopgaver 49

50 3. Vælg den indstilling på rullelisten Mode (Tilstand), der passer bedst til den dokument- eller billedtype, du vil udskrive. Hvis du vælger en foruddefineret indstilling, foretages andre indstillinger som f.eks. Print Quality (Udskriftskvalitet) og Screen (Skærm) automatisk. Ændringer vises i rullelisten Summary (Oversigt) i dialogboksen Print (Udskriv). Brugere af Mac OS X 10.4 eller ældre 1. Åbn udskriftsdialogboksen. 2. Vælg Printer Settings (Printerindstillinger) i rullelisten, og vælg fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Udskriftsopgaver 50

51 3. Vælg Advanced (Avanceret), og vælg derefter den indstilling i rullelisten, der passer bedst til den dokument- eller billedtype, du vil udskrive. Hvis du vælger en foruddefineret indstilling, foretages andre indstillinger som f.eks. Print Quality (Udskriftskvalitet) og Screen (Skærm) automatisk. Ændringer vises i rullelisten Summary (Oversigt) i dialogboksen Print (Udskriv). Tilpasning af udskriftsindstillinger Hvis du vil ændre detaljerede indstillinger, skal du angive indstillingerne manuelt. Windowsbrugere 1. Klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). 2. Klik på Advanced (Avanceret), og klik derefter på More Settings (Flere indstillinger). 3. Foretag de relevante indstillinger. I onlinehjælpen kan du finde oplysninger om de enkelte indstillinger. 4. Klik på OK. Mac OS X 10.5-brugere 1. Åbn udskriftsdialogboksen. Udskriftsopgaver 51

52 2. Vælg Printer Settings (Printerindstillinger) i rullelisten, og klik på knappen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). 3. Vælg fanen Advanced (Avanceret), og foretag de relevante indstillinger. Klik på knappen for at få nærmere oplysninger om hver indstilling. 4. Klik på knappen Color Settings (Farveindstillinger), og foretag de relevante indstillinger. Klik på knappen for at få nærmere oplysninger om hver indstilling. Brugere af Mac OS X 10.4 eller ældre 1. Åbn udskriftsdialogboksen. 2. Vælg Printer Settings (Printerindstillinger) i rullelisten, og vælg fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). 3. Klik på Advanced (Avanceret), og klik derefter på More Settings (Flere indstillinger). 4. Foretag de relevante indstillinger. Klik på knappen for at få nærmere oplysninger om hver indstilling. 5. Klik på OK. Lagring af indstillingerne Du kan gemme dine brugerdefinerede indstillinger. Bemærk: Du kan ikke bruge navnet på en foruddefineret indstilling til en brugerdefineret indstilling. De lagrede brugerdefinerede indstillinger kan kun bruges sammen med den printerdriver, de er gemt til. Selvom der er indstillet flere printernavn for en printerdriver, kan indstillingerne kun være tilgængelige for det printernavn, du gemte indstillingerne i. Du kan ikke slette foruddefinerede indstillinger. Windowsbrugere Bemærk: Ved deling af en printer på et netværk, er Save Settings (Gem indstillinger) udtonet, og du kan ikke foretage en brugertilpasset indstilling på klienten. 1. Klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Udskriftsopgaver 52

53 2. Vælg Advanced (Avanceret), og klik derefter på Save Settings (Gem indstillinger) for at åbne dialogboksen Custom Settings (Brugerdefinerede indstillinger). 3. Indtast et navn for de brugerdefinerede indstillinger i boksen Name (Navn), og klik derefter på Save (Gem). Dine indstillinger vises i listen under fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Bemærk: For at slette en brugerdefineret indstilling skal du følge trin 1 og 2, vælge indstillingen i dialogboksen Custom Settings (Brugerdefinerede indstillinger) og derefter klikke på Delete (Slet). Du kan oprette nye indstillinger i dialogboksen More Settings (Flere indstillinger). Når du opretter nye indstillinger, vises Custom Settings (Brugerdefinerede indstillinger) i listen under fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). I så til fælde overskrives den oprindelige indstilling ikke. Gem de nye indstillinger under et nyt navn. Mac OS X-brugere 1. Åbn udskriftsdialogboksen. 2. Klik på Save (Gem) eller Save As (Gem som) i Presets (Forudindstillinger). 3. Indtast et navn for de brugerdefinerede indstillinger i boksen Name (Navn), og klik derefter på OK. Indstillingerne vises i rullelisten Presets (Forudindstillinger). Bemærk: For at slette en brugertilpasset indstilling skal du vælge indstillingen og derefter vælge Delete (Slet) i rullelisten Presets (Forudindstillinger). Tonerbesparelse Hvis du vil reducere tonerforbruget i forbindelse med udskrivning af dokumenter, kan du udskrive kladder i tilstanden Tonerbesparelse. Windowsbrugere 1. Klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Udskriftsopgaver 53

54 2. Vælg Advanced (Avanceret), og klik derefter på More Settings (Flere indstillinger) for at åbne dialogboksen More Settings (Flere indstillinger). 3. Marker afkrydsningsfeltet Toner Save, og klik derefter på OK. Mac OS X 10.5-brugere 1. Åbn udskriftsdialogboksen. 2. Vælg Printer Settings (Printerindstillinger) i rullelisten, og klik på knappen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). 3. Vælg fanen Advanced (Avanceret), og marker der efter afkrydsningsfeltet Toner Save (Spar toner). Brugere af Mac OS X 10.4 eller ældre 1. Åbn udskriftsdialogboksen. 2. Vælg Printer Settings (Printerindstillinger) i rullelisten, og vælg fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). 3. Klik på Advanced (Avanceret), og klik derefter på More Settings (Flere indstillinger). 4. Marker afkrydsningsfeltet Toner Save, og klik derefter på OK. Tilstanden Kompatibilitet med monokrom model Når følgende sker under udskrivning i sort-hvid-udskrivning, skal du markere afkrydsningsfeltet Monochrome Model Compatibility (Kompatibilitet med monokrom model) i skærmen med avancerede indstillinger i printerdriveren. Teksten og linjerne er for tynde. Printdata er for store. Bemærk: Når du bruger denne tilstand, øges tonerforbruget. Udskriftsopgaver 54

Brugervejledning NPD4505-00 DA

Brugervejledning NPD4505-00 DA NPD4505-00 DA Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD4626-00 DA

Brugervejledning NPD4626-00 DA NPD4626-00 DA Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse

Læs mere

Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog.

Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog. Farvelaserprinter opyrights Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Farvelaserprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4934-02 DA

Brugervejledning NPD4934-02 DA NPD4934-02 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Vigtigt tillæg. Installation af printerdriveren. Installation af fonte. Dette tillæg indeholder opdaterede informationer for EPL-5700.

Vigtigt tillæg. Installation af printerdriveren. Installation af fonte. Dette tillæg indeholder opdaterede informationer for EPL-5700. Vigtigt tillæg Dette tillæg indeholder opdaterede informationer for EPL-5700. Installation af printerdriveren De bedes venligst ændre første sætning i trin 7 på side 13 af Klargøring i Installationshåndbogen.

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4330-00 DA

Brugervejledning NPD4330-00 DA NPD4330-00 DA Ophavsrettigheder og varemærker Ophavsrettigheder og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4898-00 DA

Brugervejledning NPD4898-00 DA NPD4898-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4862-00 DA

Brugervejledning NPD4862-00 DA NPD4862-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4739-01 DA

Brugervejledning NPD4739-01 DA NPD4739-01 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD5119-03 DA

Brugervejledning NPD5119-03 DA NPD5119-03 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

PHASER 7700 FARVEPRINTER. Brugermanual

PHASER 7700 FARVEPRINTER. Brugermanual PHASER 7700 FARVEPRINTER Brugermanual Phaser 7700 Farveprinter Brugermanual 071-0841-00 September 2001 Copyright, 2001, Xerox Corporation. Ikke-offentliggjorte rettigheder reserveret under amerikansk lov

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

FS-C8100DN. Betjeningsvejledning

FS-C8100DN. Betjeningsvejledning FS-C8100DN Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele... 1-1 Komponenter på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Komponenter på printerens højre side...

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter... 1 Oplysninger om copyright... 2 Oplysninger om betjeningspanelet... 2 Guide til dele og betjeningspanelets funktioner

Læs mere

Brugervejledning NPD5241-00 DA

Brugervejledning NPD5241-00 DA NPD5241-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-3040CN HL-3070CW. Brother farveprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-3040CN HL-3070CW. Brother farveprinter. Svagtseende brugere Brother farveprinter BRUGSANVISNING HL-3040CN HL-3070CW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Grundlæggende betjeningsvejledning -til brug uden en computer-

Grundlæggende betjeningsvejledning -til brug uden en computer- Grundlæggende betjeningsvejledning til brug uden en computer Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Betjeningspanelets funktioner Kontrolpanel...4 Papirhåndtering Valg af papir...7 Ilægning

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-2140 HL-2150N HL-2170W Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere