Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning"

Transkript

1 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

2 Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear- implantater, der er udstyret med T-spole. Det fungerer som en trådløs teleslynge, der udsender lyden fra en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon til høreapparatet eller cochlear-implantatet. Teleslyngen har også en mikrofon, som opfanger din tale og udsender den til mobiltelefonen. Du skal bruge et høreapparat eller cochlear-implantat med T-spole, for at kunne bruge teleslyngen. De fleste høreapparater og cochlear- implantater har integreret T-spole. Kontakt vedkommende, der udleverer dit høreapparat, hvis du har brug for at få bekræftet, at dit høreapparat har en T-spole. Teleslyngen er en elektronisk enhed af høj kvalitet, og den skal håndteres med forsigtighed. Sæt dig godt ind i vejledningen i kapitel Dele 1. Halsslynge 2. Hunstik til halsslynge 3. Hanstik til halsslynge 4. Multifunktionsknap 5. Mikrofon 6. NFC-område 7. USB-stik 8. Indikatorlampe for opladning 9. Lydstyrke-knapper 10. Tænd- og sluk-knap 11. Indikator for Bluetooth-forbindelse 3 2

3 2. Oplad teleslyngen For at oplade teleslyngen, skal du tilslutte en kompatibel oplader via USB-stikket. Du kan bruge standard Micro-USB-kabel med stiktypen Micro-B sammen med teleslyngen. Indikatorlampen for opladning tændes. Farven på indikatorlampen for opladning viser, hvilken fase opladningen er i. Farven på indikatorlampen for opladning skifter fra rød til gul og til grøn, mens opladningen fortsætter. Når indikatorlampen for opladning slukker, er batteriet fuldt opladet. Et fuldt opladet batteri giver op til 12 timers taletid og op til 300 timers standby-tid. Indikatorlampen for opladning viser batteriniveauet, hver gang teleslyngen tændes eller slukkes. Du kan også kontrollere batteristatus ved at trykke på tænd- og sluk-knappen kortvarigt, når teleslyngen er tændt. Når batteriet er næsten helt afladet, så vibrerer og bipper teleslyngen hvert 5. minut, og indikatorlampen for opladning blinker rødt konstant. Hvis du har planer om at opbevare teleslyngen i en længere periode, skal du lade batteriet op, før du opbevarer den. 3. Parring af teleslyngen Teleslyngen skal parres med en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon eller en anden kompatibel Blue- tooth-lydkilde. Tænd for teleslyngen ved at trykke på tænd- og sluk-knappen kortvarigt. Når teleslyngen tændes, vibrerer den kortvarigt. Hvis teleslyngen ikke er blevet parret med en enhed, går den automatisk i parringstilstand. Ellers kan du aktivere parringstilstanden ved at holde multifunktionsknappen nede i cirka 5 sekunder. Indikatorlampen for Bluetooth begynder at blinke hurtigt for at indikere, at teleslyngen er i parringstilstanden og synlig for andre enheder. Mens teleslyngen er i parringstilstanden (indikatorlampen for Bluetooth blinker hurtigt), skal du aktivere proceduren for Bluetooth-parring på din mobiltelefon, som beskrevet i brugervejledningen til mobiltelefonen. Teleslyngen identificerer sig selv som LPS- 6 under parringsproceduren. Det kan tage et stykke tid, før din mobiltelefon finder teleslyngen. Hvis din mobiltelefon kræver en adgangskode, skal du indtaste Når parringen er gennemført, og Bluetooth-forbindelsen er etableret, begynder indikatorlampen for Bluetooth på teleslyngen at blinke langsomt, og teleslyngen vibrerer kortvarigt.

4 Hvis Bluetooth-forbindelsen afbrydes, begynder indikatorlampen for Bluetooth at dobbeltblinke og teleslyngen vibrerer tre gange i træk hvert minut, for at meddele dig om den afbrudte forbindelse. Du kan prøve at genoprette forbindelsen ved at bevæge dig tilbage inden for Bluetooth-rækkevidden, ved at bruge knapperne på din mobiltelefon, eller ved at holde multifunktionsknappen nede i 2 sekunder. Hvis Bluetooth-forbindelsen ikke genoprettes inden for 10 minutter, så slukker teleslyngen automatisk. Teleslyngen husker de sidste otte enheder, den er blevet parret med. 4. Parring af teleslyngen med NFC Nærfeltskommunikation (NFC) kan bruges til at parre teleslyngen med andre kompatible enheder ved at sætte dem i kontakt med hinanden. Hvis NFC-parring ikke virker med din enhed, kan du altid bruge den metode, der er beskrevet i kapitel 3. Sørg for, at teleslyngen er i parringstilstand. Indikatorlampen for Bluetooth blinker hurtigt. Hold teleslyngens og din mobiltelefons NFC-områder sammen. Hvis du bliver bedt om det, skal du acceptere parringen på din mobiltelefon. Efter parring kan NFC bruges til at afbryde og genoprette forbindelsen mellem teleslyngen og mobiltele- fonen ved at holde NFC-områderne sammen. 5. Sådan bæres teleslyngen Teleslyngen er designet til at blive båret rundt om halsen. Åbn halsslyngen ved at trække stikket til halsslyngen ud, hvis det er nødvendigt. Træk stikket direkte udad og væk fra teleslyngen. Anbring halsslyngen omkring halsen. Sæt stikket i til halsslyngen. For at tage teleslyngen af, skal du åbne halsslyngen ved at trække hanstikket til halsslyngen ud af hunstikket til halsslyngen. Bemærk, at den aftagelige ende af halsslyngekablet let kan skelnes fra den fastgjorte ende. Det aftagelige stik er større end trækaflastningen ved den fastgjorte ende af kablet. 6. Tænd og sluk for teleslyngen Tænd for teleslyngen ved at trykke på tænd- og sluk-knappen kortvarigt.

5 Når der er tændt for strømmen, vibrerer teleslyngen kortvarigt og opretter en Bluetoothforbindelse til den parrede enhed i nærheden. Når forbindelsen er oprettet, vibrerer teleslyngen igen, og indikatorlampen for Bluetooth blinker langsomt. Du er nu klar til at foretage og modtage opkald med teleslyngen. Teleslyngen husker op til otte enheder, den er blevet parret med. Hvis den ikke kan oprette en forbindelse til den senest anvendte enhed, når den tændes, forsøger den automatisk at oprette en forbindelse til andre parrede enheder. For at slukke for teleslyngen, skal du holde tænd- og sluk-knappen nede i 2 sekunder. Når teleslyngen slukkes, vibrerer den to gange, og indikatoren for Bluetooth-forbindelsen stopper med at blinke. 7. Foretag eller modtag opkald Bær teleslyngen omkring halsen. Sørg for, at teleslyngen er forbundet til din mobiltelefon (indikatorlampen for Bluetooth blinker langsomt), og at dit høreapparat er i T- eller MTtilstand. For at foretage et opkald, skal du bruge mobiltelefonens taster til at ringe til et nummer. For at ringe op til det sidst kaldte nummer, skal du trykke på multifunktionsknappen to gange. For at afslutte et opkald, skal du trykke på multifunktionsknappen én enkelt gang under et opkald. For at besvare et indgående opkald, skal du trykke på multifunktionsknappen. For at afvise et indgående opkald, skal du trykke på multifunktionsknappen to gange. Hvis teleslyngen er slukket, og du ønsker at bruge den til at besvare et indgående opkald, skal du tænde for den. teleslyngen forbinder til den mobiltelefon, der blev brugt sidste gang, og den besvarer det indgående opkald automatisk. Tryk på lydstyrke-knapperne for at justere lydstyrken under et opkald. Du kan også bruge mobiltelefonens taster til al håndtering af opkald. 8. Lyt til musik eller andre lydudsendelser via Bluetooth-forbindelsen Du kan lytte til musik og anden lyd på din mobiltelefon eller en anden kompatibel enhed med en Bluetooth-forbindelse. Når teleslyngen er forbundet til enheden, kan du begynde at afspille lyden ved hjælp af knapperne på enheden. I denne tilstand kan både enhedens og teleslyngens lydstyrke-knapper anvendes til at justere lydstyrken med.

6 9. Sådan bruges USB-lydforbindelsen Du kan forbinde teleslyngen til en kompatibel enhed med et USB-kabel. USB-stikket i teleslyngen er kompatibelt med et standard Micro-USB-stik af typen Micro-B. For eksempel kan du bruge USB- forbindelsen til at foretage internetopkald eller lytte til musik med en computer. Teleslyngens batteri oplades, mens der er USB-lydforbindelse, hvis den tilsluttede enhed leverer strøm nok. Hvis både Bluetooth- og USB-lydforbindelserne er aktive på samme tid, så får Bluetooth-lyd førsteprioritet. Teleslyngens lydstyrke-knapper kan ikke bruges, så længe du bruger USB-lyd. Brug knapperne på den tilsluttede enhed til at justere lydstyrken med. 10. Slet indstillingerne og nulstil For at slette alle parringer og gendanne fabriksindstillingerne, skal du trykke på multifunktionsknappen og holde den nede i mere end 8 sekunder. Statusindikatoren for opladning blinker to gange mellem grøn og rød. Teleslyngen går i parringstilstand, da alle parringer er blevet slettet. For at nulstille teleslyngen, skal du trykke på multifunktionsknappen og holde den nede, mens du tilslutter teleslyngen til en oplader. Nulstilling sletter ikke indstillingerne. 11. Fejlfinding Hvis du ikke kan forbinde teleslyngen til din enhed, skal du sørge for, at teleslyngen er opladet (se kapitel 2), tændt (kapitel 6), og parret med enheden (kapitel 3). Sørg også for, at teleslyngen er under 10 meter fra den enhed, du forsøger at forbinde den med, og at der ikke er forhindringer mellem teleslyngen og enheden. Sørg også for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden. Hvis du stadig har problemer med at forbinde, så slet teleslynge-parringen på din enhed, nulstil teleslyngen, og slet indstillingerne (se kapitel 10). Følg derefter vejledningen i kapitel 3 for at parre teleslyngen med din enhed igen. Mens du bruger dit høreapparat i T-spole-tilstanden, opfanger det nogle gange støj fra elektromagnetiske forstyrrelser fra dine omgivelser. Hvis du oplever en sådan støj, så prøv at bevæge dig hen til et andet sted. Du kan også sænke lydstyrken i dit høreapparat og øge teleslyngens lydstyrke for at minimere effekten af støjen.

7 Hvis lydkvaliteten forringes under et opkald, eller når du lytter til en anden lydudsendelse, skal du sørge for, at der ikke er forhindringer mellem teleslyngen og enheden. Prøv at flytte din enhed tættere på teleslyngen. Hvis teleslyngen opfører sig mærkeligt eller forkert, kan du prøve at nulstille teleslyngen og gendanne fabriksindstillingerne (kapitel 10). 12. Produkt- og sikkerhedsoplysninger Når du bruger teleslyngen, skal du passe på din hørelse. Lyt ikke til en lydudsendelse i længere perioder ved høj lydstyrke. Overhold alle lokale love, når du bruger teleslyngen, mens du kører. Hold hænderne fri og fokusér på trafiksikkerheden. Brug ikke teleslyngen i områder, hvor det er forbudt at bruge mobiltelefoner, eller når den kan forårsage forstyrrelser eller fare. Brug ikke teleslyngen i nærheden af sprængstoffer, brændstof eller andet brændbart materiale. Teleslyngen er en elektronisk enhed af høj kvalitet håndtér den med forsigtighed. Pas godt på teleslyngen ved at følge vejledningen nedenfor. Hold teleslyngen tør. Beskyt teleslyngen mod støv og snavs. Opbevar og brug teleslyngen ved normal stuetemperatur. Høje og kolde temperaturer og pludselige temperaturændringer kan skade teleslyngen. Håndtér teleslyngen forsigtigt. Rengør teleslyngen med en blød, tør klud, når det er nødvendigt. Eftersyn af teleslyngen bør kun udføres hos et autoriseret servicecenter. Den indeholder ingen dele, som brugeren selv kan efterse. Teleslyngen må ikke åbnes. Uautoriseret eftersyn eller modifikationer kan beskadige teleslyngen og overtræde lovgivningen om radioudstyr. Teleslyngen har et internt, genopladeligt batteri, der ikke kan tages ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud, da du beskadiger teleslyngen ved at gøre det. Brug teleslyngen ved en temperatur på mellem 15 C og 25 C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og reducerer batteriets levetid. Teleslyngen fungerer muligvis ikke ved ekstreme temperaturer.

8 Du må ikke på nogen måde modificere eller beskadige batteriet i teleslyngen. Du må ikke tabe, adskille, prikke hul på eller gennembore teleslyngen eller batteriet. Hold teleslyngen væk fra ild og udsæt aldrig teleslyngen for temperaturer over 60 C. Du må ikke oplade batteriet eller bruge teleslyngen ved varme temperaturer eller i nærheden af ild. Nedsænk ikke teleslyngen eller batteriet i nogen form for væske. Læg ikke teleslyngen i en mikrobølgeovn. Efterlad ikke teleslyngen i bilen, når vejret er varmt. Hvis batteriet er utæt, skal du undgå at få væsken på huden eller i øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle det berørte område med vand og søge læge. Ved ekstreme temperaturer kan batteriet udvide sig og udluftes. Indånd ikke udluftningsgas eller -røg. Hvis det sker, skal du straks forlade området og søge læge. Hvis du har mistanke om, at batteriet eller opladeren er beskadiget, eller at batteriet er opsvulmet, skal du medbringe teleslyngen til et servicecenter, før du bruger den. 13. Genbrug Ved afslutningen af teleslyngens levetid, skal du sørge for korrekt genbrug. Smid den ikke ud sammen med husholdningsaffaldet. Det overstregede symbol på teleslyngen, der viser en affaldsbeholder på hjul, minder dig om, at teleslyngen er omfattet af Den Europæiske Unions direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), og at den bør genbruges korrekt ved afslutningen af dens levetid. For at få oplysninger om din nærmeste genbrugsstation, skal du kontakte dine lokale myndigheder, der håndterer affald, eller os på 14. Overensstemmelseserklæring Jentafon Oy erklærer, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på på engelsk.

9 15. Andre bemærkninger Bluetooth -mærket og -logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Jentafon Oy sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere. Jentafon forbeholder sig retten til at ændre dette dokument og det produkt, der er beskrevet i det.

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning Lydstreamer og fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Air II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot Air II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Connexx. Smart Connect. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Connect. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Connect Brugsanvisning Indhold Før du starter 4 Smart Connect dele 4 Kompatible høreapparater 5 Oversigt 6 Sådan kommer du i gang 8 Oplader 8 Sådan bærer du Smart Connect

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk.

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Før du starter 4 easytek dele 4 Kompatible høreapparater 5 Oversigt 6 Sådan kommer du i gang 8 Oplader 8 Sådan bærer du

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning 9310691 5. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere