FusePanel billedbehandlingssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FusePanel billedbehandlingssystem"

Transkript

1 Brugervejledning FusePanel billedbehandlingssystem Delnummer FSE-055-DA-2.0 Udgivet april, EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA Tlf.: +1 (888) Fax: +1 (866)

2 VIGTIGT: Læs hele denne brugervejledning, før FusePanel tages i brug EndoChoice, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT. EndoChoice, Inc. forbeholder sig retten til uden varsel at ændre udstyrets specifikationer og beskrivelser i dette dokument. Ingen del af denne publikation skal regnes som værende del af nogen kontrakt eller garanti, medmindre den specifikt er inkluderet som en reference i en sådan kontrakt eller garanti. Den indeholdte information er kun af beskrivende art og udgør ikke et bindende tilbud om salg af det beskrevne produkt. Hverken EndoChoice, Inc. eller deres agent giver nogen fremstilling af egnetheden til noget bestemt formål, udover det der specifikt er angivet i denne vejledning. EndoChoice er et registreret varemærke tilhørende EndoChoice, Inc. Fuse, FuseBox og FusePanel er alle varemærker, der tilhører EndoChoice, Inc. ANSVARSFRASKRIVELSE EndoChoice, Inc. kan ikke holdes ansvarlig på nogen som helst måde i forbindelse med personskade og/eller tingsskade hidrørende fra anvendelsen af denne enhed, hvis anvendelsen ikke er i fuld overensstemmelse med de anvisninger og sikkerhedsforskrifter, der er anført i de relevante betjeningsvejledninger og alle tillæg hertil, på alle produktetiketter samt i medfør af alle garanti- og salgsbetingelser for denne enhed, eller for nogen som helst ændring, der ikke er autoriseret af EndoChoice, Inc. ADVARSEL Hjælpeudstyr og/eller tilbehør, der leveres af brugeren er IKKE godkendt eller garanteret af EndoChoice, Inc. Anvendelse af dele, der leveres af brugeren, er udelukkende brugerens ansvar. REPRÆSENTANT I EU EndoChoice Innovation Center Ltd. 3 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel Tlf.: Fax: Europæisk autoriseret repræsentant MedNet GmbH Borkstraβe Münster, Germany Tlf.: ii FSE-055-DA-2.0

3 Indhold Indhold Indhold... iii Sikkerhedsoplysninger - læses bør brug...1 Brug af denne vejledning... 1 Support... 1 Oversigt over instrumentsymboler... 2 Sikkerhedsvejledning - læses før brug... 3 Brugerkvalifikationer læses før brug... 3 Sikkerhed i forbindelse med elektricitet... 3 Sikkerhed i forbindelse med brand og eksplosioner... 3 Driftsmiljø... 4 KAPITEL 1 Forskriftsmæssige oplysninger Tilsigtet brug CE-overensstemmelse... 1 KAPITEL 2 Oversigt over systemet Kompatibelt tilbehør FusePanel -funktionalitet Funktionalitet under en procedure... 3 Funktionalitet før eller efter en procedure Brug af berøringsskærmen Brug af skærmtastaturet (OSK)... 5 KAPITEL 3 Systemets komponenter Specifikationer Miljø FusePanel forbindelsesdiagram...10 KAPITEL 4 Systemopsætning Tilslutning af videokabler Tilslutning af kommunikationskabler Montering af andet tilbehør Tastatur med berøringsplade...12 USB-forlængerkabel med base Start af FusePanel -styreenheden Tænding af printeren...13 KAPITEL 5 Forståelse af arbejdsområdet Interfacets vigtigst dele Hovedinterfacepaneler...15 Startpanelets hoveddele...15 Procedurepanelets hoveddele Menuer Indstillingsmenu for FusePanel...18 FusePanel Brugervejledning iii

4 Indhold Versionsmenu for FusePanel Ikoner...19 KAPITEL 6 Start af en procedure Start af en ny procedure Optagelse af billeder Optagelse af video under en procedure Gennemsyn af billeder Afslutning af en procedure Åbning af en tidligere gennemført procedure...23 KAPITEL 7 Ekstra billed- og videoopgaver Sådan gemmer FusePanel billeder Gennemsyn eller udskrivning af billeder fra procedurelisten Gennemsyn eller udskrivning af billeder, der ikke findes på Procedurelisten Ændring af siden med den viste Procedureliste...26 Ændring af proceduredato for den viste procedureliste Udskrivning af billeder Videooptagelser Optag stillbilleder, mens der optages video...28 Tidsgrænse for optaget segment...28 Sådan ses en optaget video...28 Optagelse af video under en procedure...28 KAPITEL 8 Arbejde med patient-, procedure- og lægedata Patientdata Felter for proceduretype,køn og kliniske oplysninger Ændringer af patient- eller proceduredata...30 KAPITEL 9 Brug af søgefunktionen Adgang til søgefunktionen Søgning efter proceduredato Søgning ved hjælp af patient-/procedureoplysninger Søgetips Nulstilling af søgeparametre...33 KAPITEL 10 Eksport af billeder og videooptagelser til USB KAPITEL 11 Avancerede indstillinger / opgaver Tilpasning af lægelisten Tilføj en ny læge...35 Rediger eller slet en læge Tilpasning af FusePanel -indstillinger Tilpasning af hospitalets navn...36 Rediger eller ryd et tilpasset logo...36 Tilpasning af FusePanel s sprog samt format for dato og klokkeslæt...36 Tilpasning af rækkefølgen af FusePanel -videokilder...37 Tilpas indstillingerne for FusePanel ERW...37 iv FSE-055-DA-2.0

5 Indhold KAPITEL 12 Vedligeholdelse Rengøring af berøringsskærmen Service...38 KAPITEL 13 Fejlfinding Fejlfinding af FusePanel...40 Tillæg Kompatibelt tilbehør...42 Garanti...43 FusePanel Brugervejledning v

6 Indhold Denne side er med vilje tom vi FSE-055-DA-2.0

7 Sikkerhedsoplysninger - læses bør brug Sikkerhedsoplysninger - læses bør brug Brug af denne vejledning Denne vejledning giver de oplysninger, der er nødvendige for at kunne betjene FusePanel -billedbehandlingssystem. Læs denne vejledning omhyggeligt før brug, og sørg for at forstå, hvorledes enheden bruges og vedligeholdes korrekt. Kontakt EndoChoice, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til brugen af enheden. FusePanel -systemet skal anvendes sammen med FuseBox -processor. Se den gældende brugervejledning til Fuse -systemet for at lære at bruge FuseBox : "Brugervejledning til Fuse 1C koloskop med FuseBox -processor" "Brugervejledning til Fuse 1G gastroskop med FuseBox -processor" Billederne i denne guide beskriver brugen af Fuse 1C (koloskop), som bruger op til tre kameraer for at få en venstre- midt- og højrevisning. Hvis Fuse 1G (gastrokop) er i brug, vil højre skærm være inaktiv. Emner, der ikke er medtaget i denne vejledning, omfatter endoskopiske procedurer og brug, vedligeholdelse og pleje af produkter, der anvendes til FusePanel. For oplysninger om et tilknyttet produkt, se brugervejledningen, der fulgte med det pågældende produkt. Følgende konventioner bruges i denne vejledning: Symbol Beskrivelse FORSIGTIG: ADVARSEL En advarsel er en udtalelse, der advarer om / angiver en mulig farlig situation, der er forbundet med brug eller misbrug af enheden, og som muligvis kan medføre alvorlige læsioner eller dødsfald. En forsigtighedsregel er en udtalelse, der advarer om/angiver en mulig farlig situation, der er forbundet med brug eller misbrug af enheden, og som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre personskade eller moderat personskade. Den kan også advare mod farlige anvendelsesmåder eller mulig risiko for beskadigelse af udstyret. En oplysende bemærkning giver yderligere informationer, der er af interesse for brugeren. Support Uden for USA EndoChoice GmbH Otto-Hahn-Str Elmshorn Tyskland +49 (0) telefon +49 (0) fax USA EndoChoice, Inc Wills Rd. Alpharetta, GA ENDO (3636) telefon fax FusePanel Brugervejledning 1

8 Sikkerhedsoplysninger - læses bør brug Oversigt over instrumentsymboler Symbol Beskrivelse Serienummer Bemærk, se anvisningerne Tænd-/slukknap Fremstillet af Må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald, men skal bortskaffes separat. CE-mærke (klasse I) REPRÆSENTANT I EU Europæisk repræsentant Modelnavn FCC-mærke UL-godkendt 2 FSE-055-DA-2.0

9 Sikkerhedsvejledning - læses før brug Sikkerhedsoplysninger - læses bør brug Dette produkt er designet og fremstillet til at opfylde alle relevante sikkerhedskrav til elektronisk, medicinsk udstyr. Enhver, der betjener systemet, skal dog være fuldt opmærksom på de mulige farer for sikkerheden. Det skal betjenes og vedligeholdes i overensstemmelse med sikkerhedsforholdsreglerne og de brugsanvisninger, der er indeholdt heri. Produktet skal installeres, vedligeholdes og serviceres af kvalificeret servicepersonale fra EndoChoice. Betjening og vedligeholdelse skal udføres i overensstemmelse med brugsanvisningerne i denne vejledning. Systemet må ikke ændres på nogen måde. Ethvert forsøg på at adskille, reparere eller modificere dette produkt af andre end en autoriseret servicetekniker fra EndoChoice medfører risiko for patienten eller brugeren og kan medføre beskadigelse af udstyret. Udstyr der er adskilt, repareret, tilpasset, ændret eller modificeret af andre personer end EndoChoices eget autoriserede servicepersonale, er ikke omfattet af EndoChoices garanti og er ikke garanteret af EndoChoice på nogen måde. Brug ikke systemet under usikre forhold. I tilfælde af defekt hardware, der kan medføre farlige situationer (røg, brand og lignende), slukkes der for strømmen, og stikket tages ud af stikkontakten. Hvis produktet ikke virker korrekt, standses det, og der kontaktes en autoriseret servicerepræsentant med det samme. Brugerkvalifikationer læses før brug Producenten eller sælgeren af udstyret påstår ikke, at læsning af denne vejledning på nogen måde gør læseren kvalificeret til at betjene systemet. Det er vigtigt, at denne vejledning altid er tilgængelig, læses omhyggeligt og gennemgås med jævne mellemrum af de autoriserede brugere. Sikkerhed i forbindelse med elektricitet En strømforsyningsledning med en passende jordforbindelse leveres sammen med systemet. For at mindske risikoen for elektrisk stød, skal den jordforbundne ledning sættes i en godkendt stikkontakt til trebenet stik. Brug ikke en adapter til at forbinde systemet med en kontakt uden jordforbindelse. Brug ikke systemet, hvis der findes beskadigede ledninger eller ubeskyttede ledere. Systemets dæksler må ikke fjernes eller åbnes. Operatøren må aldrig åbne systemets paneler. Kun autoriseret og kvalificeret personale må vedligeholde og servicere systemet. Sikkerhed i forbindelse med brand og eksplosioner Ledende væsker, der lækker ind i systemets elektriske kredsløb, kan forårsage kortslutninger, der muligvis kan medføre elektrisk brand. FusePanel Brugervejledning 3

10 Sikkerhedsoplysninger - læses bør brug Bloker ikke ventilationsåbningerne på elektronisk udstyr. Der skal altid være en afstand på mindst 15 cm (6") rundt om ventilationsåbningerne for at forhindre overophedning med følgende beskadigelse af den elektroniske hardware. Sørg for,at brandslukningsudstyret på stedet er godkendt til slukning af elektriske brande, så elektrisk stød og forbrændinger, der kan skyldes anvendelse af forkert brandslukningsudstyr, undgås. Driftsmiljø Placer ikke genstande oven på FusePanel -hardwaren. Disse genstande kan forhindre en korrekt afkøling af det elektroniske udstyr. Systemet må ikke udsættes for våde eller fugtige forhold. Når systemet anbringes, skal det sikres, at hovedafbryderen og kontakten er tilgængelig. Undgå at udsætte systemet for direkte sollys eller andre varmekilder. 4 FSE-055-DA-2.0

11 Forskriftsmæssige oplysninger KAPITEL 1 Forskriftsmæssige oplysninger 1.1 Tilsigtet brug FusePanel-systemwet er beregnet til elektroniske opbevarings- og hentningsfunktioner til endoskopivideoer og billeder under og efter GI-procedurer til Fuse -endoskopsystemer. Systemet kan bruges til billed- og videooptagelser, udskrifter, indtastning af patientdata, oplysninger om lægerne og forbindelse til programmer til endoskopirapporter (ERW). Systemet inkluderer skærme, printer og andet tilbehør. FusePanel og de billeder, der er gemt i det, bruges kun til dokumentation og er ikke beregnet til diagnostiske formål. FORSIGTIG: Ifølge amerikansk lovgivning (USA) må denne enhed kun sælges af eller på ordination af en læge. 1.2 CE-overensstemmelse REPRÆSENTANT I EU EndoChoice Innovation Center Ltd. 3 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel Tlf.: Fax: Europæisk autoriseret repræsentant MedNet GmbH Borkstraβe Münster, Germany Tlf.: Denne enhed overholder kravene i direktiv 93/42/EEC, der omhandler medicinsk udstyr. Klassifikation: Klasse I I Den Europæiske Union angiver følgende symbol, at når den sidste bruger af dette produkt ønsker at bortskaffe det, skal det sendes til et passende anlæg for genanvendelse/genvinding. Kontakt den lokale EndoChoice-repræsentant vedrørende yderligere oplysninger om indsamlings- og genbrugsprogrammer for dette produkt. FusePanel Brugervejledning 1

12 Forskriftsmæssige oplysninger Denne side er med vilje tom 2 FSE-055-DA-2.0

13 Oversigt over systemet KAPITEL 2 Oversigt over systemet FusePanel er billedhåndteringssystem beregnet til at vise, optage, gennemse, udskrive, gemme og søge i flere billeder og videoer, automatisk kategoriseret efter procedure. FusePanel skal anvendes sammen med FuseBox. Nedenstående tabel angiver katalog- og modelnumre til FusePanel og FuseBox : Tabel 1. FusePanel - og FuseBox -katalognumre Katalognummer FSP-100 FSA-5085 Beskrivelse FuseBox -processor FusePanel -billedhåndteringssystem (v2.0): FusePanel Tastatur Videooptagelsesenhed USB-forlængerledning 2.1 Kompatibelt tilbehør En liste over tilbehør, der er kompatibelt med FusePanel findes i tillæg: Tabel 2. Kompatibelt tilbehør* til FusePanel. 2.2 FusePanel -funktionalitet Funktionalitet under en procedure Nedenfor følger de grundlæggende trin i brugen af af FusePanel : Tænd for strømmen til FusePanel og til printeren (se afsnit 4.4, Start af FusePanel -styreenheden ) Start proceduren (se afsnit 6.1, Start af en ny procedure ) Optag billeder og videoer (se afsnit 6.2, Optagelse af billeder ) (Valgfrit) gennemse billeder (se afsnit 6.4, Gennemsyn af billeder ) (Valgfrit) vælg billeder til gennemsyn eller udskrivning (se KAPITEL 7, Ekstra billedog videoopgaver ) (Valgfri) udskriv billeder (se afsnit 7.4, Udskrivning af billeder ) (Valgfri) eksporter billeder og videoer (se KAPITEL 10, Eksport af billeder og videooptagelser til USB ) Afslutningsprocedure (se afsnit 6.5, Afslutning af en procedure ) FusePanel Brugervejledning 3

14 Oversigt over systemet Funktionalitet før eller efter en procedure FusePanel indeholder rutinemæssige administrative opgaver i forbindelse med en gastrointestinal procedure. FusePanel anvender en række formularer i forbindelse med udførelse af nedenstående handlinger: Tilføjelse af patientinformation (se afsnit 8.1, Patientdata ) Tilføjelse af procedureinformation (se afsnit 8.2, Felter for proceduretype,køn og kliniske oplysninger ) Brug af søgefunktionen (se KAPITEL 9, Brug af søgefunktionen ) Tilpasning af lægelisten (se afsnit 11.1, Tilpasning af lægelisten ) Angivelse af systemindstillinger (se afsnit 11.2 Tilpasning af FusePanel indstillinger ) Angivelse af videokilde og kvalitetsindstillinger (se afsnit , Tilpasning af rækkefølgen af FusePanel -videokilder ) 2.3 Brug af berøringsskærmen Berøringsskærmen er det primære interface til FusePanel, og det bruges til at se, optage og vælge de billeder, kameraerne viser under en procedure. Skærmen bruges til vise, optage og udskrive procedurebilleder og til at vise formularer. Systemets drift styres vha. farveberøringsskærmen. Vælg menu, knap og felt med en finger med eller uden handske eller med en stylus-pen, og indtast data. Tryk på skærmen for at få adgang til enhver funktion. Ønskes større præcision, bruges den medfølgende stylus-pen. Stylus-pennen er inkluderet i den hvide boks, der indeholder de komponenter, de skal gemmes. Brug af pennen er helt valgfri. FORSIGTIG Brug ikke andre pegeredskaber eller skarpe genstande på berøringsskærmen, da disse kan forringe den korrekte funktion og medføre bortfald af skærmmodulets garanti. 4 FSE-055-DA-2.0

15 Oversigt over systemet 2.4 Brug af skærmtastaturet (OSK) Data indtastes i FusePanel vha. et skærmtastatur (On screen keyboard (OSK)). OSK vises, når der trykkes på et tekstfelt på skærmen, hvor der kan indtastes oplysninger (som vist i Figur 1). OSK vises automatisk på skærmen. Indtastningsfelt Billedet viser et US-tastatur. Det virtuelle tastatur er specifikt for regionen/sproget Figur 1. Skærmtastatur (OSK) Brug af OSK: Skriv direkte på OSK. Bogstaverne vises i det relevante tekstfelt på FusePanel. OSK lukker automatisk, når tekstfeltet mister fokus. Hvis der trykkes på en tekstboks, der allerede er udfyldt med oplysninger, kan disse redigeres. Hvis brugeren lukker OSK med ikonet afslut ved siden af knappen Ctrl, åbnes OSK ikke længere automatisk, når der trykkes på et tekstfelt. I stedet ses et lille OSK-ikon ved siden af tekstfeltet. Når der trykkes på dette ikon, åbnes OSK. FusePanel Brugervejledning 5

16 Oversigt over systemet Denne side er med vilje tom 6 FSE-055-DA-2.0

17 Systemets komponenter KAPITEL 3 Systemets komponenter Åbn emballagen og tag forsigtigt komponenterne ud. Kontroller, at følgende dele er inkluderet i pakken: Figur 2. FusePanel -systemkomponenter Figur 3. Fu Delnr. Delnavn Funktion FusePanel - kontrolenhed FusePanel farveprinter USB-forlængerkabel med base 4 Videooptagelsesenhed ikke vist 5 Stativ til berøringspanel Tastatur med berøringsplade 6 Strømtransformer I Berøringsskærm til optagelse af billeder og video HP-farveprinter til udskrivning af billeder Gør det muligt at bruge et eksternt USB-drev Forbinder FuseBox til FusePanel -styreenheden, der medfølger én til hver videostream (V, M og H). Antal 3. Ekstraudstyr - hæver FusePanel -styreenheden på en stationær overflade IP64-standardtastatur med berøringsplade AC-adapter, der forbinder FusePanel -styreenheden til en jordet strømkilde 7 Ethernet-krydskabel Muliggør kommunikation mellem FuseBox og d FusePanel e FusePanel Brugervejledning 7

18 Systemets komponenter 3.1 Specifikationer leste tilfælde vil styreenheden og farvelaserprinteren være på den samme vogn som videosystemet. Styreenheden er udstyret med sin egen base, der kan drejes 180 grader og vippes 45 grader. Denne base kan fjernes og styreenheden kan monteres på alle VESA-kompatible beslag på en bom eller på væggen. Funktion Egenskab Værdi Effekt Indgangsspænding 110 V / 240 V vekselstrøm Udgangsspænding 12V jævnstrøm, 10,0 A Skærm CPU-understøttelse Chipsæt Hukommelse Harddisksupport Video og grafik Netværk Udvidelsesstik Lyd I/O-porte Berøringsskærm Maks. effekt 100 W medicinsk vekselstrømsadapter 54,6 CM (21,5") 16: X 1080 LED-baggrundsbelysning 250 nit 1000:1 Intel Core i5, i7 og Celeron-processorer (rpga988b-emballagetype) Intel HM65 Express 2 X DDR3 SO-DIMM-stik Op til 8 GB Understøtter hukommelsesoverførselshastigheder på 800/1066MHz DDR3 Integreret seriel ATA-styreenhed muliggør hurtige overførsler op til 3 Gbps for hver af de to porte. Understøtter 2 x SATA2 Solid State-harddiske med enhver kapacitet. Intel Graphics Media Accelerator 3000HD 2 X GbE Fast Ethernet via Realtek RTL 8111E 2 X mini PCIe 1 x PCIe-16 Realtek ALC661 HD-lyd 2 X indbyggede 3,0 W stereohøjttalere Lydstik til lydudgang Lydstik til mikrofon 4 X USB 2.0 porte 1 x RS232 1 X RS232/422/485 DVI-I skærmudgang Mikrofonindgang Linjeudgang 5-Wire Resistive enkelttryk Trådløs A/b/g/n 8 FSE-055-DA-2.0

19 Systemets komponenter Funktion Egenskab Værdi Vægmontering Drejefod Understøtter 75 mm og 100 mm VESAmonteringshuller Muliggør venstre-/højrerotation op til 60, vip fra Frontpanel Strøm Til/Fra Lysstyrke + /- Volumen + /- Diskretionssknap (privacy) Aktiver/deaktiver berøring Vægt Mål Operativsystem Internt batteri Certificeringer IP-normering Microsoft Linux 6 kg 577 g (14,5 lb) 53,6 cm x 37,3 cm x 7,9 cm 21,1" x 14,7" x 3,1" Windows 7 (Open SUSE, Fedora og Ubuntu) Li-polymer (Mn), 28 Wh, 20 minutter standby-strøm afhængigt af brugen af systemet, 2 timers opladningstid, når systemet er lukket ned, 3,5 timers opladningstid, når systemet er aktivt. EN , UL , FCC klasse B, CE, RoHs, WEEE, Energy Star 5.0, EUP 1.0 IP65-forseglet frontafdækning, IPX1- bagdæksel 3.2 Miljø Miljø Værdi Driftsforhold Temperatur + 5 C (41 F) +40 C (104 F) Relativ fugtighed Ukontrolleret 85 % luftfugtighed Transport- og opbevaringsforhold Temperatur - 29 C (-20 F) +38 C (100 F) Relativ fugtighed Ukontrolleret 85% luftfugtighed FusePanel Brugervejledning 9

20 Systemets komponenter 3.3 FusePanel forbindelsesdiagram FusePanel -styreenhed er tilsluttet videosystemet via to ledningsføringer. Den er også tilsluttet printeren via en ekstra ledningsføring som vist i diagrammet over tilslutninger (Figur 3). Video (x3) FuseBox S-Video-kabelbundt Fuse -kommunikation Krydskabel FusePanel Nedkonverteret SD eller HD SDI video Fjernudløser Nulmodemkabel DB-9 USB Tredjemand Billede Optagelsescomputer Printer Figur 3. FusePanel forbindelsesoversigt 10 FSE-055-DA-2.0

21 Systemopsætning KAPITEL 4 Systemopsætning To kabelføringer etablerer forbindelse mellem videosystemet og styreenheden. Videokabelføring Kommunikationssti En tredje kabelføring forbinder styreenheden med farveprinteren. (Vedr. denne tilslutning, se printerens brugsanvisning.) 4.1 Tilslutning af videokabler AV-200-kablet overfører videobilledet fra videosystemet til styreenheden. Nødvendige komponenter: (1) FusePanel -kontrolenhed (1) FuseBox (3) Videokonverteringsenheder: AV-200 (1) S-Video-kabelbundt Figur 4. AV-200 videokonverteringsenhed S-Video-stik 1. Vip FusePanel -styreenheden tilbage på soklen, så bunden af enheden er synlig. Bemærk placeringen af de fire USB-stik på Figur Hvis AV-200- videooptagelsesenheden ikke allerede er tilsluttet, tilsluttes den som vist til USB-stikket. Tilslutningerne skal være præcis som afbildet i figur Tilslut den ene ende af S-videokablet til S-Video-stikket på AV Tilslut den anden ende af S-videokablet til en udgang i videosystemet. S-Video-stik H M V H M V USB-porte Figur 5. Tilslutning af højre, midterste og venstre videokabel FusePanel Brugervejledning 11

22 Systemopsætning 4.2 Tilslutning af kommunikationskabler FSA-5027 (1,5 m) eller FSA-5028 (6 m.) Ethernet-krydskabler giver mulighed for bidirektionel kommunikation mellem FuseBox og FusePanel. Nødvendige komponenter: (1) FusePanel -kontrolenhed (1) FuseBox (1) Ethernet-krydskabel: FSA-5027 Figur 6. FSA-5027 Ethernet-krydskabel 1. Vip FusePanel -styreenheden tilbage på soklen, så bunden af enheden er synlig. Se figur 7. Bemærk placeringen af de to Ethernet-porte. Tilslutningerne skal være præcis som afbildet i figur 7. Ellers vil forskellige funktioner (billedoptagelse, videooptagelse og timer) muligvis ikke fungere korrekt. 2. Forbind Ethernet-krydskablet fra bagsiden af FuseBox til LAN1 Ethernet-porten bag på FusePanel. Figur 7. Tilslutning af bidirektionel Fuse-kommunikation 4.3 Montering af andet tilbehør Efter behov kan yderligere medfølgende tilbehør kan også installeres Tastatur med berøringsplade Brug dette tastatur, hvis det foretrækkes at benytte et fysisk tastatur. Sæt USB-enden af tastaturkablet ind i en ledig USB-port på bagsiden af FusePanel - styreenheden og brug tastaturet som et standard tastatur. 12 FSE-055-DA-2.0

23 Systemopsætning USB-forlængerkabel med base Brug denne forlængerenhed til placering af USB-drevet, hvortil billeder og videoer skal eksporteres. 1. Sæt USB-enden i et tilgængeligt USB-stik på bagsiden af FusePanel -styreenheden 2. Indsæt et USB-drev i USB-porten for enden af forlængerbasen. 3. Følge vejledningen i KAPITEL 10, "Eksport af billeder og videooptagelser til USBEksport af billeder og videooptagelser til USB" for at eksportere billeder. 4.4 Start af FusePanel -styreenheden 1. Tilslut den medfølgende strømtransformer (AC-adapter) til bagsiden af FusePanel og derefter til en strømkilde med jordforbindelse. 2. Start FusePanel kontrolenheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen, der er placeret nederst til venstre på enhedens forside. FusePanel starter automatisk og indlæser Startpanelet. Opstartsprocessen tager ca. 2 minutter. Når systemet er startet, viser FusePanel Startpanelet som vist i Figur 8. Skærmbilledet indeholder en procedureliste i midten af panelet, der viser procedurer udført på en bestemt dag, hvilket ved opstarten er dags dato. Det indeholder også et felt, der giver mulighed for at navigere til forskellige datoer, et søgeikon, forskellige søgefelter til at Figur 8. Startpanel ved opstart filtrere søgeresultaterne og et stort "Add procedure"-ikon (Tilføj procedure). 4.5 Tænding af printeren Hvornår skal der slukkes for FusePanel? Det er ikke nødvendigt at slukke for strømmen til styreenheden eller printeren mellem procedurer. Det anbefales dog, at strømmen til FusePanel og printeren slukkes ved slutningen af hver arbejdsdag. Se dokumentationen til printeren vedrørende placering af afbryderen på den specifikke model. Generelt vil kontakten være rektangulær og anbragt foran på printeren i nærheden af højre side. Efter en periode med inaktivitet, går printerens berøringsskærmen "i sort". Tryk på berøringsskærmen for at vende tilbage til startskærmbilledet. FusePanel Brugervejledning 13

24 Systemopsætning Denne side er med vilje tom 14 FSE-055-DA-2.0

25 Forståelse af arbejdsområdet KAPITEL 5 Forståelse af arbejdsområdet Dette kapitel omhandler følgende: Væsentlige dele af interfacet Menuer Ikoner 5.1 Interfacets vigtigst dele Hovedinterfacepaneler Følgende er de to hovedinterfacepaneler. Startpanel det første panel, der vises ved opstart af systemet Dette panel vil typisk blive anvendt før eller efter en procedure. Dette panel indeholder en liste over procedurer udført på en specifik dato, en kalender, der gør det muligt at navigere til forskellige datoer, en søgefunktion med forskellig filtreringsfunktioner og knappen Add Procedure, der anvendes til at starte en Figur 9. Startpanel procedure. Gå tilbage til dette panel for at navigere til avancerede opgaver og systemopsætning. Procedurepanel knappen Add Procedure på startpanelet viser dette panel, der streamer billeder i realtid under en procedure. Dette panel giver mulighed for visning, optagelse og udskrivning af procedurebilleder, og optagelse af procedurevideoer. Det giver også mulighed for redigering af patient-, procedure- og lægeoplysninger, der vises på den øverste del Figur 10. Procedurepanel af interfacet, og eksport af alle billeder og videoer til en ekstern kilde Startpanelets hoveddele Startpanelets interface består af følgende hoveddele: Øverst Den øverste del af FusePanel -interfacet bruges til at vise et logo, der vælges af kunden, den aktuelle dato og klokkeslæt eller til at afslutte FusePanel systemet. Tryk på knappen Add Procedure for at begynde en ny procedure. Venstre Venstre del af FusePanel -interfacet bruges til procedurenavigation. Brug kalenderen og søgefeltet til at filtrere og gengive eksisterende procedureoplysninger. FusePanel Brugervejledning 15

26 Forståelse af arbejdsområdet Øverst: Knappen Add Procedure, logoet, afslutningskna ppen og aktuel dato/klokkesl æt Venstre: Vælg en anden dato, start en procedure, søg efter eksisterende procedurer Nederst: Adgang til avancerede indstillinger Midt Midten af FusePanel -interfacet bruges til at vise de procedurer, der er gennemført en bestemt dato (vist i venstre sektion). Den viste liste kan sorteres ved at trykke på en af kolonneoverskrifterne. Ved at klikke på et element på listen er det muligt at komme ind på Procedurepanelet igen for at gennemse og udskrive denne procedures billeder efter behov. Image FPO Midt: Liste over afsluttede procedurer og søgeresult ater for en bestemt dato Figur 11. Startpanelets brugergrænseflade 16 FSE-055-DA-2.0

27 Forståelse af arbejdsområdet Procedurepanelets hoveddele Brugergrænseinterfacet i procedurepanelet består af følgende hoveddele, der oftest bliver brugt under en procedure: Øverst Den øverste del af FusePanel -interfacet bruges til indsamling og redigering af data og til eksport og udskrivning af procedurespecifikke billeder og data. Billeder og videoer optaget med de to store knapper i denne sektion vises i den nederste del. Den bruges også til at afslutte en procedure. Midt Den store midtersektion i FusePanel -interfacet bruges til endoskopivisninger i realtid. Denne del kaldes det "aktive visningsvindue". Nederst Den nederste del af FusePanel -interfacet bruges til at vise og ændre visningen af de optagne billeder og videoer og vælge dem, der skal udskrives. Denne del kaldes "billedlinjen". Øverst: procedured ata/ anden support Midt: endoskopvi sninger i realtid fra aktive kameraer Nederst: optagne/ udvalgte billeder og videoer Figur 12. Procedurepanelets interface FusePanel Brugervejledning 17

28 Forståelse af arbejdsområdet 5.2 Menuer Indstillingsmenu for FusePanel FusePanel -startpanelets interface indeholder et konfigureringsikon, der giver mulighed for styring af brugertilpassede og avancerede FusePanel -indstillinger samt visse fejlfindingsopgaver. Se KAPITEL 11, Avancerede indstillinger / opgaver for at få yderligere oplysninger om disse opgaver. Disse indstillinger skal ikke ændres ret tit. EndoChoice foreslår, at visse indstillinger kun udforskes i samarbejde med en repræsentant fra teknisk support hos EndoChoice. Versionsmenu for FusePanel FusePanel -startpanelets interface omfatter også et oplysningsikon, der viser den aktuelle FusePanel-version, når der trykkes på det. Tryk på versionsvisningsfeltet for at lukke det. 18 FSE-055-DA-2.0

29 Forståelse af arbejdsområdet 5.3 Ikoner FusePanel -interfacet indeholder flere ikoner til navigering i procedureoplysninger og til optagelses-, registrerings- og udskrivningsopgaver. Dette afsnit viser FusePanel -ikonerne. Ikon På dette panel Beskrivelse Startpanel Startpanel Startpanel Startpanel Startpanel, procedurepanel, indstillingspanel Startpanel Procedurepanel Procedurepanel Procedurepanel Procedurepanel Procedurepanel Proceduredato På Startpanelet bruges dette ikon til at vælge at filtrere procedurelisten med en anden dato. All (Alle) brug dette ikon til at vise alle FusePanel procedurer. Today (I dag) brug dette ikon il at vise alle dagens FusePanel procedurer Indstillinger Brug dette ikon til at åbne de avancerede indstillinger. Exit (Afslut) brug dette ikon til at afslutte og gå til startpanelet. Fra startpanelet afslutter dette ikon FusePanel. Add Procedure (Tilføj procedure) brug dette ikon til at starte en ny procedure. Dette ikon åbner procedurepanelet. Kommunikationsstatus Dette ikon viser den aktuelle status af den bidirektionelle kommunikation mellem FusePanel og FuseBox Fanen Patientdata Brug dette ikon til at vise eller skjule felter til indtastning af patient- og procedureoplysninger. Billednavigation Brug disse ikoner til at rulle gennem optagne billeder på billedlinjen Miniaturevisning Brug disse ikoner til at vise venstre, midterste eller højre billede som miniature Manuel billedoptagelse Brug dette ikon til optagelse af den gruppe billeder, der vises i vinduet Aktiv visning. Den optagne billedgruppe vises som et miniaturebillede i Billedlinjen nederst i panelet. FusePanel Brugervejledning 19

30 Forståelse af arbejdsområdet Ikon På dette panel Beskrivelse Procedurepanel Procedurepanel Procedurepanel Manuel videooptagelse Brug dette ikon til optagelse af den gruppe videobilleder, der vises i det aktive visningsvindue. Tryk på ikonet én gang for at starte videooptagelsen. Tryk på ikonet igen for at standse videooptagelsen. Den optagne videogruppe vises som et miniaturebillede i billedlinjen nederst i panelet. Udskriv billeder Udskriver de valgte billeder på den tilsluttede printer. Eksporter billeder Eksporterer alle optagne billeder og videoer fra den aktuelle procedure til et USB-drev eller andre drev efter valg. 20 FSE-055-DA-2.0

31 Start af en procedure KAPITEL 6 Start af en procedure 6.1 Start af en ny procedure Begynd en ny procedure ved at gøre ét af følgende i Startpanelet: Tryk på knappen Add Procedure Procedurepanelet vises på FusePanel. Den indgående, levende videostream vises i det aktuelle visningsvindue, og billedlinjen nederst vil være tom. Figur 13. Procedurepanel Se afsnit 6.2, Optagelse af billeder for at lære, hvordan der optages et billede. Se afsnit 7.5, Videooptagelser for at lære, hvordan der optages en video. Se afsnit 7.4, Udskrivning af billeder for at lære, hvordan der udskrives et billede. Se afsnit KAPITEL 8, Arbejde med patient-, procedure- og lægedata for at lære, hvordan der indtastes procedureoplysninger. 6.2 Optagelse af billeder Der findes to muligheder for optagelse af billeder: 1. Ved hjælp af FusePanel -berøringsskærmen Optag billeder ved at trykke på knappen for manuel optagelse i øverste højre hjørne af berøringsskærmen. Efterhånden som billederne optages, vises de på billedlinjen i bunden af skærmen. Brug venstre og højre piletast på kanterne af billedet for at navigere gennem alle optagne billeder. Antallet af billeder, der kan optages pr. procedure, er kun begrænset af den tilgængelige plads på harddisken. 2. Brug af Fuse - endoskopet For at optage et billede, trykkes der på fjernbetjeningsknappen (nr. 1) på Fuse -endoskopet, på samme måde som når der bruges en videoprinter. FusePanel Brugervejledning 21

32 Start af en procedure 6.3 Optagelse af video under en procedure Film-knappen tænder og slukker for videooptagelsen. Denne knap kan også aktiveres ved at trykke på knappen "Optag" ( nr. 2) på Fuse - endoskoper. Når optagelsen er begyndt, lyser filmikonet inde i knappen rødt. Optagelsesindikatoren fortsætter, indtil videoen slukkes, eller til den maksimale optagelsestid er nået. Figur 14 Videoptagelse Der kan optages flere videosegmenter under en enkelt procedure. Hver gang en videooptagelse er slået TIL og derefter FRA, oprettes der et nyt videosegment og billedlinjen i bunden af skærmen viser et videoikon, hvor der normalt ville være et stillbillede. I Figur 14 angiver miniaturebillede 4 en videooptagelse. 22 FSE-055-DA-2.0

33 Start af en procedure 6.4 Gennemsyn af billeder Billeder kan gennemses når som helst. Sådan gennemses et billede: 1. Tryk på et billede på billedlinjen (som vist på Figur 14). Billedet vælges til udskrivning og billedets sidefod og billednummer bliver grøn. I figur 14, er billede nr. 2 og nr. 5 valgt Tryk på miniaturen igen vil medføre annullering af udskrivningen (billednummeret og den grønne sidefod forsvinder). Hvis der trykkes vedvarende på billedet vises det i det aktive visningsvindue, indtil der slippes. 2. Slet billedet ved at trykke nederst på det og stryge opad. Der vises et sletteikon. Tryk på sletteikonet for at slette billedet. Hvis dette ikon er trykket frem ved en fejltagelse, og billedet ikke ønskes slettet, trykkes der et andet sted på skærmen for at annullere. Selv når der vises et gemt billede, vil FusePanel fortsat modtage den indgående videostream i baggrunden, og der kan stadig optages billeder. Ændr miniaturen, der vises på billedlinjen ved at trykke på V, M eller H under hver miniature for at vælge VENSTRE, MIDTER- eller HØJRE billede til visning. I figur 14 vises billede 1 i VENSTRE visningsfelt, og MIDTER-billedet vises i billederne 2, 3 og Afslutning af en procedure Når billedet er optaget og gennemset, og udskrivningsopgaverne er fuldførte, trykkes der på knappen Exit. Dette vil lukke procedurepanelet og vise startpanelet. 6.6 Åbning af en tidligere gennemført procedure Åbn eller genstart en procedure ved at følge den samme proces som ved gennemgang af et billede (se afsnit 7.2, "Gennemsyn eller udskrivning af billeder fra procedurelisten"). 1. Tryk på linien på procedurelistegitteret, der indeholder den procedure, der ønskes genstartet. 2. Procedurepanelet åbnes og de optagne billeder og videoer vises. 3. Dato og klokkeslæt for procedurens oprindelige start vises i stedet for blokken med den aktuelle dato og klokkeslæt. En tidligere gennemført procedure kan ikke genstartes. Optagelse af billeder og video er deaktiveret. FusePanel Brugervejledning 23

34 Start af en procedure Denne side er med vilje tom 24 FSE-055-DA-2.0

35 Ekstra billed- og videoopgaver KAPITEL 7 Ekstra billed- og videoopgaver 7.1 Sådan gemmer FusePanel billeder FusePanel gemmer billeder umiddelbart efter optagelse FusePanel grupperer billeder efter procedure - selv hvis der ikke er indtastet tilhørende oplysninger. Hver gang der trykkes på knappen Add Procedure på Startpanelet, betragter FusePanel det som en ny procedure. Når der trykkes på knappen Exitpå procedurepanelet, lukker FusePanel denne procedure og viser proceduren (sammen med eventuelle tilhørende oplysninger) på startpanelets procedureliste for den pågældende dag. Hvis der ikke indtastes yderligere oplysninger, forbliver felterne på samme linje som den angivne procedure tomme. Antallet af optagne billeder vises. 7.2 Gennemsyn eller udskrivning af billeder fra procedurelisten Startpanelet viser de procedurer, der er gennemført i løbet af dagen, i procedurelisten. Procedurerne er nummererede og viser også eventuelle yderligere patient- og procedureoplysninger, der er indtastet fra procedurepanelet. Figur 15. Procedureliste vist på startpanelet FusePanel Brugervejledning 25

36 Ekstra billed- og videoopgaver Sådan gennemses en eller flere af disse procedurer: 1. Tryk på den linje på procedurelistens gitter, der svarer til den ønskede procedure. Denne linje markeres med blåt. 2. Procedurepanelet åbnes med alle de billeder, der er tilknyttet denne procedure. Billederne kan derefter gennemses og udskrives efter behov. Brug IKKE knappen Add Procedure. Den er alene reserveret til start af en ny procedure. 7.3 Gennemsyn eller udskrivning af billeder, der ikke findes på Procedurelisten Hvis den ønskede procedure ikke vises på den aktuelle procedureliste, kan der gøres et af følgende: Ændre procedurelistesiden Ændre proceduredato for den viste procedureliste Udfør en søgning (se KAPITEL 8, Arbejde med patient-, procedure- og lægedata ) Ændring af siden med den viste Procedureliste Skærmbilledet viser op til 15 procedurer ad gangen på procedurelisten. Hvis er findes flere procedurer for den pågældende dato eller søgeparameter, bruges rullepanelet eller strygebevægelsen til at navigere i procedurelisten. Når den ønskede procedure er fundet, trykkes der på proceduren for at fremhæve den. Procedurepanelet åbnes med alle de billeder, der er tilknyttet denne procedure. 26 FSE-055-DA-2.0

37 Ekstra billed- og videoopgaver Ændring af proceduredato for den viste procedureliste FusePanel holder styr på alle afsluttede procedurer. Sådan søges der efter en bestemt procedure efter proceduredato: 1. Tryk på feltet Procedure Date (proceduredato) på startpanelet for at se kalendernavigatoren som vist på figur Tryk på pilene på hver side af måned og år for at ændre disse værdier. 3. Vælg derefter den korrekte dato ved at trykke på den på kalenderen. Hver gang der foretages en ændring, opdateres kalenderen på startpanelet dynamisk. Figur 16. Kalendernavigator 7.4 Udskrivning af billeder Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive alle eller udvalgte billeder fra den ønskede procedure. 1. Bestem det ønskede antal udskrevne kopier. Hvert tryk på knappen Print (udskriv) laver en kopi. 2. Bestem derefter hvilket billede, der skal udskrives. Gør ét af følgende: a. For at udskrive alle billeder trykkes der på knappen Print, før der vælges et billede. Meddelelsen No captures have been selected for printing. Print all available captures? (Ingen optagelser er valgt til udskrivning. Udskriv alle tilgængelige optagelser?) vises. Tryk på Yes (ja) på meddelelsen for at udskrive alle billeder. b. For at udskrive nogle af billederne, trykkes der på de ønskede billeder, før der trykkes på knappen Print. Billedets sidefod bliver grøn (som vist på billede 2 og 5 i figur 14). Tryk på billedet igen for at fravælge det. 2. Tryk på udskrivningsknappen lige så mange gange, som der ønskes kopier. Udskrifts-output pr. billede svarer til antallet af kameraer, der var aktive under proceduren. Hvis der for eksempel var tre aktive kameraer, vil det udskrevne output omfatte alle tre visninger (V, M, H) på et enkelt ark papir. FusePanel Brugervejledning 27

38 Ekstra billed- og videoopgaver 7.5 Videooptagelser Optag stillbilleder, mens der optages video Der kan optages stillbilleder, samtidigt med at der optages, og de ses som miniaturer efter optagelsesikonet. På figur 14 vises en videooptagelse ved den røde filmikon på knappen for manuel videooptagelse. Det er video nr 4 som angivet af filmikonminiaturen. Billede nr. 5 blev optaget under videooptagelsesproceduren. Tidsgrænse for optaget segment Selv om flere videosegmenter kan optages i løbet af en enkelt procedure, er længden på hvert enkelt videosegment begrænset til to minutter. Dette forhindrer utilsigtet overoptagelse, der ville optage pladsen på styreenhedens harddisk, og holder videofilstørrelsen på et rimeligt niveau. For at optage en komplet procedure, genstartes videooptagelsen, så snart systemet automatisk får timeout og stopper den aktuelle optagelse. Der gives ingen visuel advarsel, når videooptagelsen nærmer sig tidsgrænsen. Sådan ses en optaget video Videoer kan eksporteres til et eksternt USB-drev til overførsel til visning på et andet system. (Se KAPITEL 10, Eksport af billeder og videooptagelser til USBEksport af billeder og videooptagelser til USB vedrørende yderligere oplysninger). Optagelse af video under en procedure Knappen for manuel videooptagelse tænder og slukker for videooptagelsen. Videooptagelsen kan også kontrolleres med knap nr. 2 på Fuse -endoskopet. Se afsnit 6.3, Optagelse af video under en procedure for at lære, hvordan denne funktion bruges. 28 FSE-055-DA-2.0

39 Arbejde med patient-, procedure- og lægedata KAPITEL 8 Arbejde med patient-, procedure- og lægedata Følgende er en liste med data, der kan tilføjes en procedure ved brug af procedurepanelet. Oprettelse af patientdata er afgørende for enhver procedure. Alle felter, der er vist i listen nedenfor, er valgfri. Det er ikke nødvendigt at følgende udfyldes i nogen bestemt rækkefølge. ID First name (fornavn) Last name (efternavn) Gender (køn) 8.1 Patientdata Birthday (fødselsdag) Procedure type Physician (læge) Billeder (se afsnit 6.2, "Optagelse af billeder") Figur 17. Felter til indtastning af patientdata Videooptagelser (se afsnit 6.3, "Optagelse af video under en procedure") Procedurepanelet indeholder felter til patientoplysninger, herunder ID, fornavn, efternavn, køn og fødselsdato. Sådan tilføjes der oplysninger til et felt: 1. Tryk på fanen Patient Data for at se felterne til indtastning af patientdata. 2. Tryk på feltet (f. eks. ID), hvorefter der bliver vist et skærmtastatur (OSK) på berøringsskærmen. Se yderligere oplysninger i afsnit 2.4, Brug af skærmtastaturet (OSK). 3. Tryk på kalendernavigatorikonet (som det der er vist på Figur 16) for at se fødselsdatoerne på en kalender på skærmen, så de kan vælges. Slet oplysninger i et felt, og lad det stå tomt således: 1. Tryk på datafeltet for at få vist OSK. 2. Tryk på tilbagetasten, indtil alle oplysninger forsvinder fra indtastningsvinduet, og det er helt tomt. Selvom ingen af disse oplysninger er nødvendige for at optage og udskrive billeder, anbefales det at tilføje nogle oplysninger. FusePanel sporer hver enkelt procedure efter dato og klokkeslæt. Alle data opretter yderligere søgeparametre, der kan bruges senere. Patientoplysninger samt proceduretype og læge er tilgængelige for dataindtastning. FusePanel Brugervejledning 29

40 Arbejde med patient-, procedure- og lægedata 8.2 Felter for proceduretype,køn og kliniske oplysninger Ud over patientdetaljer, kan proceduretype og lægedata kan også opdateres eller vælges Se figur Tryk på det ønskede felt på procedurepanelet. Der vises en rulleliste med valgmuligheder. 2. Tryk på det ønskede element i rullelisten. For at slette oplysninger fra feltet for køn og lade det stå tomt vælges den tomme plads øverst i rullelisten. Dette vil slette alle oplysninger i feltet og lukke rullelisten. For at tilføje en læge til rullelisten vælges indstillingsikonet fra startpanelet for at få adgang til avancerede funktioner. (Vejledning til redigering eller sletning af elementer fra en liste er beskrevet i, KAPITEL 11, Avancerede indstillinger.) Når der er foretaget et valg af en læge eller en proceduretype, kan de ikke slettes. 8.3 Ændringer af patient- eller proceduredata Ændringer eller rettelser til patient- eller procedureoplysninger kan udføres når som helst - selv efter at en procedure er afsluttet. 30 FSE-055-DA-2.0

41 Arbejde med patient-, procedure- og lægedata Denne side er med vilje tom FusePanel Brugervejledning 31

42 Brug af søgefunktionen KAPITEL 9 Brug af søgefunktionen FusePanel indeholder en søgefunktion til at hjælpe med at finde specifikke procedurer. Grundige patient- og proceduredata giver flere søgekriterier, og gør det nemmere at søge. 9.1 Adgang til søgefunktionen Brug felterne i venstre side af startpanelet til at søge i procedurerne og indtaste filteroplysninger. Procedurelistn opdateres dynamisk. Tryk på knappen All, der findes under søgefelterne, for at nulstille søgningen og vise alle procedurerne i FusePanel. Tryk på knappen Today, der findes under søgefelterne, for at nulstille søgningen og vise alle procedurer for den pågældende dag i FusePanel 9.2 Søgning efter proceduredato Som minimum sporer FusePanel dato og klokkeslæt for hver procedure, selv om der ikke er indtastet yderligere patient- eller procedureoplysninger. Brug feltet Procedure Date på startpanelet til at indtaste en specifik dato direkte (se afsnit 7.3.2, Ændring af proceduredato for den viste procedureliste Ændring af proceduredato for den viste procedureliste ). Anvendelse af en præcis proceduredato er den hurtigste måde at finde en procedure på. 9.3 Søgning ved hjælp af patient-/procedureoplysninger 1. Tryk på et vilkårligt felt på startpanelet for at hente OSK frem, og indtast de ønskede søgeparametre. Figur 18. Søgepanelet med markerede søgeparameterfiltre Procedure- og lægefelterne er rullelister. 1. Tryk på en rulleliste for at vise en liste med valgmuligheder. 2. Markér det ønskede valg. 32 FSE-055-DA-2.0

43 Brug af søgefunktionen 9.4 Søgetips 3. Procedurelisten opdateres dynamisk med hver indtastning. 4. Tryk på et vilkårligt procedureresultat for at markere det, og gennemse herefter billederne på procedurepanelet Brug af et større antal søgeparametre giver bedre og mere præcise søgeresultater. Men hvis INGEN resultater returneres, søges er igen ved at fjerne én parameter og køre søgningen igen. Fjernelse af parametre er baseret på den antagelse, at oplysningerne sandsynligvis ikke matcher nøjagtigt. Hvis der for eksempel bruges et efternavn og et ID-nummer, køres søgningen igen uden efternavn, fordi det er mere sandsynligt, at dette er stavet forkert. De mest præcise parametre er generelt procedure og læge, da disse poster er rullelister. Husk også, at søgeresultaterne KUN er lige så gode som konsekvensen og nøjagtigheden af de indtastede procedureoplysninger. 9.5 Nulstilling af søgeparametre Nederst til venstre i søgepanelet findesknappen Today. FusePanel -procedurelisten viser procedurer for den aktuelle dag og rydder alle søgefelter. FusePanel Brugervejledning 33

44 Eksport af billeder og videooptagelser til USB KAPITEL 10 Eksport af billeder og videooptagelser til USB FusePanel gør det meget enkelt og effektivt at overføre billeder og videoer til et USBstik. 1. Find USB-forlængerkablet på bagsiden af styreenheden. 2. Sæt et USB-drev i en af portene i bunden. 3. Tryk på knappen Export i procedurepanelet, for at overføre alle billeder og videoer til USB-stikket. Billed- og videofilerne placeres i en mappe, der er navngivet på basis af de procedureoplysninger, der er indtastet på skærmen. Hver procedure har sin egen unikke mappe, der indeholder billeder og videoer fra denne procedure. Det er muligt at indlæse flere procedurer på et enkelt USB-stik. Det anbefales at bruge et USB-stik med en størrelse på mindst 2 GB. Alle billeder er i JPEG-format og er nummereret efter den rækkefølge, de blev taget i. Videoer er i AVI-format. 34 FSE-055-DA-2.0

45 Avancerede indstillinger / opgaver KAPITEL 11 Avancerede indstillinger / opgaver FusePanel -arbejdsområdet kan tilpasses til at opfylde specifikke behov, eller til at foretage fejlfinding. Nedenstående er nogle af de måder, arbejdsområdet kan tilpasses på: Tilpasning af lægelisten Tilpasning af oplysninger om stedet inkl. et logo. Ændring af systemsprog samt format for dato og klokkeslæt Konfigurering af endoskopirapportprogrammet (ERW) 11.1 Tilpasning af lægelisten Tilføj en ny læge 1. Tryk på indstillingsikonet på startpanelet for at åbne FusePanel -indstillingspanelet. 2. Tryk på fanen Facility (institution) for at se den aktive lægeliste. Alle aktive (indtastede) læger vises på denne liste. 3. Tilføj en læge med tryk på knappen Add New (tilføj ny...). Formularen Clinician Information (lægeoplysninger) vises. Indtast et brugerdefineret klinisk ID, efternavn, fornavn og titel (f.eks. læge). Tryk herefter på knappen Save (gem). Tryk på knappen Cancel afslutter, uden at der udføres nogen ændringer. Figur 19. FusePanel -fanen til institutionsindstillinger Klinisk ID kræves, men kan være en hvilken som helst værdi, brugeren vælger. Kliniske ID-numre kan også duplikeres, så det er acceptabelt, at give samme ID til flere læger Rediger eller slet en læge 1. Tryk på indstillingsikonet på startpanelet for at åbne FusePanel -indstillingspanelet. 2. Tryk på fanen Facility for at se den aktive lægeliste. Alle aktive (indtastede) læger vises på denne liste. 3. For at redigere en læge trykkes der på lægens navn for at markere det. Herefter trykkes der på knappen Edit (rediger) under lægelisten. Formularen Clinician Information ses med de udfyldte oplysninger. Tryk på tekstfeltet, der ønskes ændret med OSK. Tryk på knappen Save, når indtastningen er færdig. Tryk på knappen Cancel afslutter, uden at der udføres nogen ændringer. 4. Slet en læge ved at trykke på lægens navn for at markere det. Tryk herefter på knappen Delete (slet). Der ses en meddelelse, der beder om bekræftelse. Tryk på OK for at slette lægen eller på Annuller for at afslutte uden at ændre. FusePanel Brugervejledning 35

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469. Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468

Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469. Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468 Brugervejledning Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468 Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469 AUTOKLAVERBART Delnummer FSE-058-DA-1.0 Udgivet

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere