Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Forberedelse til brug af projektoren Billedprojektion Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera Brug af projektoren via et netværk Ændring af projektorindstillinger Problemløsning Vedligeholdelse Tillæg Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Read This First" for sikker og korrekt brug af maskinen.

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 6 Copyrights til billeder...6 Vigtigt... 6 Bemærkninger om visning af 3D-billeder...6 Medfølgende vejledninger til projektoren...8 Vejledninger til projektoren... 8 Sådan læses denne vejledning...9 Symboler...9 Bemærkninger... 9 Modelspecifikke oplysninger Forberedelse til brug af projektoren Hovedfunktioner...11 Kontrol af tilbehør...13 Projektorens dele og deres funktioner Udvendige dele Porte på projektoren...16 Betjeningspanel...17 Oversigt over fjernbetjeningens funktioner Brug af fjernbetjeningen Effektiv rækkevidde for fjernbetjeningen...22 Isætning af batterier i fjernbetjeningen...23 Indtastning af tekst Betjening af computer med fjernbetjeningen...24 Betjening af flere projektorer med fjernbetjeningen...25 Placering af projektoren Projektionstype Forhold mellem projektionsafstand og skærmstørrelse...28 Tilslutning af udstyr til projektoren...31 Tilslutning af en computer...31 Tilslutning af AV-udstyr Tilslutning af ekstern enhed til billedvisning Tilslutning af en ekstern højtaler

4 2. Billedprojektion Forholdsregler ved brug af projektoren Grundlæggende betjening...37 Projektion af et billede...37 Slukning af projektoren Justering af det projicerede billede...41 Justering af projektionsvinklen Ændring af størrelsen på det projicerede billede Justering af skarpheden...42 Trapezkorrektion...44 Betjening under billedprojektion Justering af højtalerens lydstyrke Forstørrelse af billedet Slå billede og lyd midlertidigt fra Frysning af billedet...48 Angivelse af pæreindstillinger Brug af præsentationstimer Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera Krav til projektion af billeder fra en USB-enhed...51 Projektion af billeder fra en USB-enhed...53 Tilslutning af USB-enheden Projektion af billeder fra en USB-enhed Styring af projicerede billeder Fjernelse af USB-enhed...55 Konvertering af præsentationsfiler til JPG-filer ved brug af JPEG Conversion Tool...56 Brug af JPEG Conversion Tool...56 Konvertering af præsentationsfiler til JPEG-filer Brug af projektoren via et netværk Før tilslutning til et netværk...59 Tilslutning af et Ethernet-kabel Forholdsregler ved brug af trådløst netværk Tilslutning af projektoren til et netværk Åbning af skærmbilledet [Guide til netværksindstillinger]

5 Konfiguration af indstillinger for traditionelt LAN...63 Konfiguration af indstillinger for trådløst LAN i infrastruktur-tilstand Konfiguration af indstillinger for trådløst LAN i ad hoc-tilstand Projektion af en computerskærm via et netværk Brug af QuickProjection Projektion af billeder ved brug af QuickProjection Brug af projektionsserverfunktionen...71 Konfiguration af netværksserver Konfiguration af projektoren...72 Projektion af filer, der er lagret på en server Ændring af projektorindstillinger Visning af menuskærmen...75 Brug af menuskærmen Gendannelse af indstillinger til standardindstillingerne Billedjusteringsmenuen...80 Skærmindstillingsmenuen...83 Menu for energibesparende indstillinger...86 Standardindstillinger 1-menuen...89 Standardindstillinger 2-menuen...91 Menu for USB-indstillinger Indstillinger Statusvisning...94 Netværksindstillingsmenuen...95 Traditionelt LAN Trådløst LAN (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N)...96 Begge LAN...99 Projektor-ID Opsætningsguide Statusvisning Menuen Indstillinger for netværksapplikationer Administrationsværktøjer Sikkerhed Server

6 Firmwareopdatering Statusvisning Statusvisning Problemløsning Oversigt over indikatorer Almindelige problemer Adgang til online vidensbase Vedligeholdelse Forholdsregler ved betjening Rengøring af projektoren Rengøring af linsen Rengøring af projektoren Udskiftning af pæren Styring af projektoren med Projector Management Utility Installation af Projector Management Utility Påkrævede indstillinger til brug af Projector Management Utility Start af Projector Management Utility Styring og overvågning af projektoren ved hjælp af Crestron RoomView Visning af Crestron WebUI Brug af Crestron WebUI Forbrugsstoffer Tillæg Specifikationer for projektoren Liste over kompatible signaler Videoinput Y/Pb/Pr-input Computerinput HDMI-Input D-format Specifikationer for porte Computer1-indgang og Computer2-indgang/skærmudgang Kontrolport Øvrige oplysninger

7 Copyright Firmwareopdatering Forespørgsler Varemærker INDEKS

8 Introduktion Copyrights til billeder Kontrollér, at materialet, der skal projiceres ved brug af projektoren, ikke er copyrightbeskyttet. Følgende eksempler på anvendelse kan krænke copyrightbeskyttet materiale. Fremvisning af billeder eller film til kommercielle formål Modifikation af billeder eller film ved brug af billedfrysning, forstørrelse eller zoom ved offentlig og/eller kommerciel fremvisning Brug af funktioner til ændring af skærmformatet ved offentlig og/eller kommerciel fremvisning af billeder eller film Vigtigt Virksomheden påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte, særlige, hændelige eller efterfølgende skader, der måtte opstå i forbindelse med håndtering eller betjening af maskinen. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller udgifter, der måtte opstå ved brug af dele, der ikke er originale, sammen med kontorprodukter fra Ricoh. Bemærkninger om visning af 3D-billeder Vær opmærksom på følgende, når projekteren bruges til visning af billeder, hvor 3D-briller er påkrævet: Du skal bruge 3D-briller for at se billeder i 3D. Projektoren anvender DLP Link-teknologi til at synkronisere med 3D-brillerne. Du skal bruge 3D-briller (fås som ekstraudstyr), der understøtter DLP Link (RICOH PJ 3D Glasses Type 2). 3D-billeder kan opfattes forskelligt, afhængigt af den enkelte person. Brug kun 3D-briller til visning af billeder i 3D. Læs de medfølgende vejledninger til dine 3D-briller og øvrigt kompatibelt indhold inden visningen i 3D påbegyndes. Undgå at se på 3D-billeder i længere tid ad gangen. Hold en pause på 15 minutter eller længere efter hver time, når der fremvises i 3D. Hvis du bliver dårlig under fremvisningen i 3D, bør du holde op med at se på billederne. Opsøg din læge, hvis du fortsat føler dig utilpas. Når 3D-billeder fremvises i lokaler med LED-belysning eller lysstofrør, kan det virke som om lyset i rummet flimrer. I det tilfælde kan du dæmpe lyset eller slukke lyset helt. 6

9 Hvis du eller andre i din familie lider af fotosensitiv epilepsi, eller hvis du er følsom over for blinkende lys, bør du rådføre dig med din læge, inden du ser billeder i 3D. For at kunne se billeder i 3D skal du placere dig foran skærmen, så dine øjne er parallelle med og i et passende niveau i forhold til skærmen. Hvis du sidder for tæt på skærmen, kan du komme til at anstrenge dine øjne. Den anbefalede afstand mellem dig og skærmen bør svare til skærmens højde gange tre. Der bør være voksne til stede, når børn bruger 3D-briller. Fremvisning af billeder i 3D til børn under 6 år frarådes. Det kan have en negativ indvirkning på deres syn. Rådfør dig med en læge, før du bruger 3D-briller. 7

10 Medfølgende vejledninger til projektoren Vejledninger til projektoren Læs denne vejledning grundigt, inden du anvender projektoren. Benyt de vejledninger, der er relevante i forhold til det, du ønsker at bruge projektoren til. Vejledningerne leveres i forskellige formater. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader skal være installeret for at se vejledningerne i PDFformat. Læs dette først Indeholder oplysninger om sikker brug af projektoren. Læs afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning for at undgå personskader og beskadigelse af projektoren. Startguide Indeholder grundlæggende oplysninger om installation af projektoren og projektion af billeder. Da indholdet af denne guide er et resumé af betjeningsvejledningen, kan du finde yderligere oplysninger i denne. Betjeningsvejledning Indeholder grundlæggende oplysninger om installation af projektoren, projektion af billeder samt hvordan projektoren konfigureres. Her findes også oplysninger om problemløsning og vedligeholdelse. Cd-rommen indeholder kun den engelske vejledning. For alle andre sprog kan den nyeste version af betjeningsvejledningen hentes på websitet. Der henvises til følgende softwareprodukter med deres generelle navne: Produktnavn RICOH JPEG Conversion Tool Type A JPEG Conversion Tool Generelt navn 8

11 Sådan læses denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: Angiver vigtige oplysninger om brug af projektoren. Angiver supplerende bemærkninger om projektorens funktioner samt hjælp til løsning af brugerfejl. [ ] Angiver funktionstaster på kontrolpanelet og fjernbetjeningen samt emner, som vises på menuskærmene. (hovedsageligt Europa og Asien) (hovedsageligt Nordamerika) Funktionsforskellene for modellerne i Region A og Region B er angivet med de to ovenstående symboler. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til regionen for den model, du anvender. Yderligere oplysninger om disse symboler findes under S.10 "Modelspecifikke oplysninger". Bemærkninger Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Nogle illustrationer i denne vejledning kan variere en smule i forhold til maskinen. Visse enheder er muligvis ikke tilgængelige i alle lande. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger. Afhængigt af landet kan visse enheder være ekstraudstyr. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger. 9

12 Modelspecifikke oplysninger I dette afsnit beskrives, hvor du finder oplysninger om den region, din projektor tilhører. Der er påsat et mærkat i bunden af projektoren på den nedenfor angivne position. Mærkatet indeholder oplysninger om den region, din projektor tilhører. Læs oplysningerne på mærkatet. CUD107 Følgende oplysninger gælder for den enkelte region. Læs oplysningerne under det symbol, der dækker regionen for din projektor. (hovedsageligt Europa og Asien) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din projektor en region A-model: CODE XXXX -27 (hovedsageligt Nordamerika) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din projektor en region B-model: CODE XXXX -17 I denne vejledning anvendes to måleenheder: meter og tommer. Hvis din projektor er en region A- model, skal du benytte de metriske angivelser. Hvis din projektor er en region B-model, skal du benytte angivelserne i tommer. 10

13 1. Forberedelse til brug af projektoren Dette kapitel indeholder en oversigt over projektorens og fjernbetjeningens forskellige dele og funktioner samt hvordan de skal bruges. Du kan også finde oplysninger om, hvordan projektoren skal placeres, og hvordan den forbindes til andet udstyr. Hovedfunktioner Følgende hovedfunktioner er til rådighed på projektoren. Automatisk energisparefunktion Projektoren ændrer automatisk pærestyrken ved at registrere lysstyrken i projektionslokalet og billedesignalerne. Denne funktion hjælper med at spare energi. Hurtigstart Projektoren starter projektionen automatisk, når der modtages billedsignaler, selv i standby. Automatisk trapezkorrektion Projektoren korrigerer automatisk billedskævhed afhængigt af den vinkel, projektoren er placeret i. Autofokus (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N) Projektoren justerer automatisk fokus, når der tændes for enheden, og når den flyttes. AV-mute/billedfrysning Ved at trykke på knappen [AV MUTE] slås lyden fra, og skærmen bliver sort. Ved at trykke på knappen [FREEZE] fryses billedet midlertidigt. Forstørrelse/zoom Ved at trykke på knappen [MAGNIFY] forstørres det viste billede. Ved at trykke på knappen [ZOOM] formindskes det projicerede billede. Timerfunktion Dår der trykkes på tasten [Timer], vises timeren for nedtælling på projektionsskærmen. Du kan tjekke den forløbne tid på projektionsskærmen. Vægfarvekorrektion Du kan justere billedets nuancer efter farven på den væg, billedet skal projiceres på. Indstilling af password/tastelås Du kan angive et password til brug af projektoren for at begrænse antallet af brugere. Knapperne på betjeningspanelet kan deaktiveres med tastelåsfunktionen for at forhindre betjening. Administratorgodkendelse Aktivér administratorgodkendelse, så det kun er administratoren, der kan ændre sikkerhedsindstillinger. Dette forbedrer sikkerheden, da almindelige brugere forhindres i at ændre indstillinger på projektoren. 11

14 1. Forberedelse til brug af projektoren Brugerlogo Der kan projiceres et registreret logo eller billede, når der ikke er noget signal eller under opstart. Præsentation uden computer Projektoren kan projicere JPEG- og MPEG-filer, der er lagret på en USB-hukommelsesenhed eller et digitalkamera. PowerPoint-materiale kan konverteres til JPEG-format ved brug af JPEG Conversion Tool og derefter projiceres ved brug af projektoren. Fjernbetjening af mus (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N) Du kan styre musemarkøren på en computer med den medfølgende fjernbetjening til projektoren. QuickProjection QuickProjection er et medfølgende program til projektoren, som bruges ved tilslutning af projektoren til en computer til fremvisning af billeder. 12

15 Kontrol af tilbehør Kontrol af tilbehør Projektoren leveres med følgende tilbehør. Kontrollér, at det hele er i pakken. Kontakt en salgskonsulent eller servicetekniker, hvis noget mangler eller er beskadiget. Læs dette først Startguide Fjernbetjening AAA-batteri LR03 Cd-rom RGB-kabel Strømkabel Garantikort Receiver til fjernbetjening af mus (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N) Bæretaske (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N) 13

16 1. Forberedelse til brug af projektoren Det medfølgende tilbehør kan variere alt efter stedet, hvor produktet er købt. De forskellige programmer findes på den medfølgende cd-rom. For instruktioner om brug af programmerne, se S.56 "Brug af JPEG Conversion Tool", S.68 "Brug af QuickProjection"og S.127 "Styring af projektoren med Projector Management Utility". 14

17 Projektorens dele og deres funktioner Projektorens dele og deres funktioner Udvendige dele Nedenstående illustrationer viser Ricoh PJ X3340N/WX3340N CUD Pæredæksel Fjernes ved udskiftning af pæren. 2. Zoomjustering/fokusjustering Zoomjustering (Ricoh PJ X3340N/WX3340N) Justerer det projicerede billedes størrelse. Fokusjustering (Ricoh PJ X4240N/WX4240N) Justerer det projicerede billedes skarphed. 3. Belysningssensor Måler lysstyrken på projektionsstedet. 4. Betjeningspanel Se S.17 "Betjeningspanel". 5. AC-indgang For tilslutning af strømkabelsættet, som leveres med projektoren. 6. Ventilation (udblæsning) Udleder varm luft fra projektorens indre dele. 7. Linse Forstørrer og projicerer billedet (lys). 8. Fjernbetjeningsreceiver Modtager signalet fra fjernbetjeningen. 15

18 1. Forberedelse til brug af projektoren 9. Justerbare fødder Justerer vinklen på projektionen. Der er justerbare fødder på venstre og højre side af projektoren. 10. Ventilation (indsugning) For indsugning af luft udefra til afkøling af projektoren. 11. LED-indikatorer Du kan kontrollere status på projektoren ved brug af LED-indikatorerne. Den venstre LED-indikator viser pærens status, og den højre viser temperaturen inde i projektoren. Se mere om dette under S.111 "Oversigt over indikatorer". 12. Højtaler Udsender lydinput fra en ekstern enhed. 13. Sikkerhedsslot For tilslutning af et antityveri-kabel. 14. Sikkerhedsbjælke For tilslutning af antityveri-kabel eller -kæde. Toppen af projektoren er dækket med en beskyttende film ved afsendelse fra fabrikken. Fjern filmen, før projektoren tages i brug. Porte på projektoren Nedenstående illustrationer viser Ricoh PJ X3340N/WX3340N CUD Computer1-indgang (Y/Pb/Pr) Til indlæsning af RGB-signaler fra en computer eller billedsignaler (Y/Pb/Pr) fra en videoafspiller. 2. Computer2-indgang/skærmudgang Til indlæsning af RGB-signaler eller udsendelse af billedsignaler til "Computer1-indgangen" til en ekstern skærm. Du kan ændre denne ports funktion under [Computer 2-terminal] i [Standardindstillinger 1]. 16

19 Projektorens dele og deres funktioner 3. Videoindgang Til indlæsning af billedsignaler fra en videoafspiller. 4. HDMI-port Til indlæsning af HDMI-signaler fra en computer eller videoafspiller. 5. Lydindgang Til indlæsning af lydsignaler fra en computer eller videoafspiller. 6. Lydudgang Til udsendelse af lydsignaler til en ekstern speaker. 7. LAN-port For tilslutning af et Ethernet-kabel. 8. USB-port For tilslutning af en USB-enhed eller et USB-kabel. Betjeningspanel RICOH PJ X3340N/WX3340N RICOH PJ X4240N/WX4240N CUD Piletaster Bruges til valg af emner i menuskærmen og værdilinjen. Tasterne [ ] og [ ] bruges til at justere billedskævhed (ved brug af trapezkorrektion). Tasterne [ ] og [ ] bruges til at justere lydstyrken. 2. [Enter]-tast Der skiftes til angivet emne eller tilstand. 3. [Menu]-tast Viser menuskærmen. Tryk på tasten igen for at lukke menuskærmen. 4. [Input]-tast Skifter inputsignal. Inputsignalet skifter, hver gang der trykkes på tasten. 17

20 1. Forberedelse til brug af projektoren 5. [Power]-tast Tænder og slukker for projektoren. Du kan aflæse projektorens status på indikatoren. Til: Projektoren er tændt. Fra: Projektoren er slukket. Blinker med 1-3 sekunders intervaller: Standby. Blinker med korte intervaller: Starter eller køler ned. 6. [Focus]-tast/[Eco]-tast [Focus]-tast (RICOH PJ X3340N/WX3340N) Bruges til at justere skarpheden manuelt. Tryk på tasten, og justér derefter skarpheden ved brug af [ ] og [ ]. [Eco]-tast (RICOH PJ X4240N/WX4240N) Viser skærmbilledet [Energibesparende indstillinger]. På skærmbilledet [Energibesparende indstillinger] kan du angive energibesparende indstillinger for pæren. 7. [AV Mute]-tast Du kan bruge AV Mute-funktionen til at slå blledet og lyden midlertidigt fra. Tasten lyser blåt, når projektoren sættes på lydløs. 18

21 Oversigt over fjernbetjeningens funktioner Oversigt over fjernbetjeningens funktioner CUD [Menu]-tast Viser menuskærmen. Tryk på tasten igen for at lukke menuskærmen. 2. [Input]-tast Skifter inputsignal. Inputsignalet skifter, hver gang der trykkes på tasten. 3. [AV Mute]-tast Du kan bruge AV Mute-funktionen til at slå blledet og lyden midlertidigt fra. Se mere om dette under S.47 "Slå billede og lyd midlertidigt fra". 4. Piletaster Bruges til valg af emner i menuskærmen og værdilinjen. 5. Numeriske taster Bruges til indtastning af tal. 6. [Power]-tast Tænder og slukker for projektoren. 7. [Freeze]-tast Fryser billedet midlertidigt. Se mere om dette under S.48 "Frysning af billedet". 8. [Magnify]-tast Viser menuen til justering af gengivelsesforholdet. Tryk på tasten, og angiv et gengivelsesforhold ved brug af [ ] og [ ]. Yderligere oplysninger findes under S.46 "Forstørrelse af billedet". 19

22 1. Forberedelse til brug af projektoren 9. [Enter]-tast Der skiftes til angivet emne eller tilstand. 10. [Zoom]-tast Viser menuen for digital zoom. Tryk på tasten, og justér det projicerede billedes format ved brug af [ ] og [ ]. Se mere om dette under S.41 "Reduktion af det projicerede billede". 11. [Focus]-tast RICOH PJ X3340N/WX3340N Bruges til at justere skarpheden manuelt. Tryk på tasten, og justér derefter skarpheden ved brug af [ ] og [ ]. Se mere om dette under S.43 "Justering af fokus på RICOH PJ X3340N/PJ WX3340N". RICOH PJ X4240N/WX4240N Denne tast bruges ikke. 12. [Keystone]-tast Viser menuen for trapezkorrektion. Tryk på tasten, og justér billedskævhed ved brug af [ ] og [ ]. Yderligere oplysninger findes under S.44 "Trapezkorrektion". 13. [Volume]-tast Viser menuen til justering af lydstyrken. Tryk på tasten, og justér højtalerens lydstyrke ved brug af [ ] og [ ]. Se mere om dette under S.46 "Justering af højtalerens lydstyrke". 14. [Timer]-tast Viser præsentationstimeren. Se mere om dette under S.49 "Brug af præsentationstimer". 15. [ID]-tast Registrerer fjernbetjeningens ID. Yderligere oplysninger findes under S.25 "Betjening af flere projektorer med fjernbetjeningen". 16. [R-Click]-tast RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N Bruges til at styre computeren med fjernbetjeningen. Denne tast svarer til højre musetast. Denne tast kan bruges, når fjernbetjeningsreceiveren til musen er tilsluttet til en computer. RICOH PJ X4240N 17. [Page]-taster Denne tast bruges ikke. RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N Skifter billede, når der projiceres billeder fra en USB-enhed eller en projektionsserver. Tryk på [ ] for at gå til næste side. Tryk på [ ] for at gå til foregående side. Når fjernbetjeningsreceiveren til musen er forbundet til en computer, kan disse taster bruges til at skifte dias, f.eks. i en PowerPoint-præsentation. RICOH PJ X4240N Skifter billede, når der projiceres billeder fra en USB-enhed eller en projektionsserver. Tryk på [ ] for at gå til næste side. Tryk på [ ] for at gå til foregående side. 20

23 Oversigt over fjernbetjeningens funktioner 18. [Eco]-tast Viser skærmbilledet [Energibesparende indstillinger]. På skærmbilledet [Energibesparende indstillinger] kan du angive energibesparende indstillinger for pæren. Se mere om dette under S.48 "Angivelse af pæreindstillinger". 21

24 1. Forberedelse til brug af projektoren Brug af fjernbetjeningen Du kan bruge fjernbetjeningen til at tænde og slukke for projektoren og skifte inputsignal for det projicerede billede. Du kan også forstørre eller formindske billedet samt slå lyden fra. Følgende sikkerhedsforanstaltninger bør overholdes, når fjernbetjeningen anvendes: Pas på, at du ikke taber eller kommer til at støde fjernbetjeningen. Anbring ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. Pas på, at fjernbetjeningen ikke bliver våd, og placér den ikke på en våd overflade. Fjernbetjeningen må ikke adskilles. Effektiv rækkevidde for fjernbetjeningen Ret fjernbetjeningen mod receiveren på projektoren for at bruge den. Fjernbetjeningens aktive rækkevidde er ca. 5 m ved en vinkel på ca. 15 grader til receiveren på projektoren. 2 1 CUD Afstand: Op til 5 meter 2. Vinkel: Inden for 15 grader Fjernbetjeningen vil muligvis ikke fungere korrekt i visse områder og under bestemte forhold. Hvis det skulle være tilfældet, kan du eventuelt rette fjernbetjeningen mod projektoren og prøve igen. Fjernbetjeningen vil muligvis ikke virke, hvis receiveren udsættes for sollys eller fluorescerende og stærkt lys. Du kan benytte fjernbetjeningen bag projektoren ved at reflektere signalet fra skærmen. Den effektive rækkevidde afhænger dog af skærmens facon og det materiale, den er fremstillet af. 22

25 Brug af fjernbetjeningen Isætning af batterier i fjernbetjeningen Bemærk nedenstående sikkerhedsadvarsler for brug af batterier i fjernbetjeningen. Hvis batterierne ikke anvendes korrekt, kan de lække eller eksplodere og medføre brand eller personskader. Brug ikke andre batterier end de angivne. Bland ikke forskellige batterityper eller nye og gamle batterier. Kontrollér, at batterierne isættes i den korrekte retning ( / ). Forsøg ikke at oplade batterier, som ikke er genopladelige. Udsæt ikke batterierne for høj varme, og kast dem ikke på et bål eller ned i vand. Forbind ikke de positive og negative poler på batteriet med en ledning. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis brugsdatoen er overskredet, eller de ikke virker længere. Fjern batterierne, hvis de ikke skal bruges i et længere stykke tid. Opbevar batterierne uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge batterierne og blive kvalt. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis et barn får et batteri galt i halsen CUD Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningen. 2. Isæt batterierne. Kontrollér, at batterierne vender korrekt, inden du anbringer dem i fjernbetjeningen. 3. Luk batteridækslet. Udskift batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke virker, eller hvis den aktive rækkevidde bliver for lille. 23

26 1. Forberedelse til brug af projektoren Indtastning af tekst Brug tastaturet på skærmen til indtastning af tekst. 1. Brug [ ], [ ], [ ] og [ ] på fjernbetjeningen til at vælge et tegn på skærmen. Det valgte tegn highlightes med orange. 2. Tryk på [Enter]-tasten. Det valgte tegn vises i tekstområdet. 3. Tryk på [OK], når alle tegn er indtastet. 4. Tryk på [Enter]-tasten. Teksten indsættes. Du kan også bruge taltasterne på fjernbetjeningen til at indtaste tal. Betjening af computer med fjernbetjeningen Du kan betjene en computer med fjernbetjeningen til projektoren. Denne funktion kan bruges, når fjernbetjeningsreceiveren til styring af mus er tilsluttet til en computer. Denne funktion er tilgængelig på RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N. Der kan bruges en computer med en USB-port, som understøtter USB 2.0. Følgende styresystemer understøttes: Windows XP, Vista og 7. Tilslut kun fjernbetjeningsreceiveren til en computer, hvis du vil betjene computeren med fjernbetjeningen. Når projektoren betjenes med fjernbetjeningen, og fjernbetjeningsreceiveren er tilsluttet til en computer, vil markøren på computerskærmen flytte sig i henhold til de handlinger, der foretages med fjernbetjeningen. 1. Tilslut fjernbetjeningsreceiveren til computeren. 24

27 Brug af fjernbetjeningen 2. Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsreceiveren, og tryk på en tast CUD Piletaster Flytter markøren. Tryk på tasten for den retning, du vil flytte markøren. 2. [Enter]-tast Venstreklikker. 3. [R-Click]-tast Højreklikker. 4. [Page]-taster Tasterne [ ] og [ ] kan bruges til at skifte side i en PowerPoint-præsentation. Visse computere kan ikke betjenes ved brug af fjernbetjeningen til projektoren. Fjernbetjeningen vil muligvis ikke virke, hvis fjernbetjeningsreceiveren udsættes for sollys eller fluorescerende og stærkt lys. Hvis det skulle være tilfældet, kan du prøve at ændre fjernbetjeningsreciverens placering eller retning. For at trække og slippe: Tryk på tasten [Enter], hold den nede, mens du flytter markøren ved brug af piletasterne, og slip tasten ved den ønskede position. Betjening af flere projektorer med fjernbetjeningen Du kan betjene flere projektorer med en enkelt fjernbetjening. Det er muligt at betjene op til fire projektorer. For at gøre det skal hver projektor på forhånd have tildelt et ID-nummer under [Fjernbetjenings-ID] i [Standardindstillinger 2]. 25

28 1. Forberedelse til brug af projektoren 1. Tryk på og hold tasten [ID] nede, og tryk derefter på en taltast fra 1 til 4 i mindst 3 sekunder. CUD086 Det tildelte ID-nummer til fjernbetjeningen ændres til det tal, du trykkede på. 2. Betjening af projektoren. Fjernbetjeningen kan kun benyttes til en projektor, hvis ID'et på fjernbetjeningen er det samme som det controller-id, der er angivet i [Standardindstillinger 2]. Det angivne ID-nummeret er aktivt, indtil et andet ID-nummer angives. ID-nummeret i fjernbetjeningen skal angives igen, hvis batterierne udskiftes. 26

29 Placering af projektoren Placering af projektoren Projektoren skal placeres, så projektorens linse vender mod lærredet. Sørg for, at projektoren og skærmen er anbragt parallelt i forhold til hinanden. Justér afstanden mellem projektoren og skærmen i forhold til størrelsen på billedet. Se mere om dette under S.28 "Forhold mellem projektionsafstand og skærmstørrelse". Projektionstype Hvis en projektor ikke monteres korrekt på væggen eller i loftet, kan den falde ned og forårsage personskader. Kontakt en salgskonsulent eller servicetekniker, hvis projektoren skal monteres på væggen eller i loftet. Brug beslag, der er stærke nok til at støtte projektoren. Projektoren vejer ca. 3,1 kg. Projektoren skal installeres på et sted, der er solidt nok til at bære den fulde vægt af projektoren og beslagene. Projektoren kan placeres på fire måder. Vælg den ønskede indstilling for projektoren under [Projektionstype] i [Standardindstillinger 2]. Se mere om dette under S.91 "Standardindstillinger 2-menuen". 1. Standard 2. Bagside 3. Loft 4. Loft, bagside DA CUD Standard Projektoren placeres foran det lærred, hvorpå billederne skal projiceres. 2. Bagside Projektoren placeres bagved det lærred, hvorpå billederne skal projiceres. 27

30 1. Forberedelse til brug af projektoren 3. Loft Projektoren monteres i loftet foran det lærred, hvorpå billederne skal projiceres. 4. Loft, bagside Projektoren monteres i loftet bagved det lærred, hvorpå billederne skal projiceres. Forhold mellem projektionsafstand og skærmstørrelse Størrelsen på det projicerede billede afhænger af afstanden mellem projektoren og lærredet. Se følgende tabel for at finde den mest velegnede afstand. Projektionsstørrelserne i tabellen er for et billede i fuld størrelse uden brug af trapezkorrektion. Projektionsafstanden er kortest, når zoomen er drejet helt til vidvinkelsiden, og længst, når zoomen er drejet helt til telesiden. b a CUD072 RICOH PJ X3340N Projektionsstørrelse A Projektionsafstand Kortest Længst B Projektionshøjde 30 tommer 0,68 m 1,05 m 4 cm 40 tommer 0,92 m 1,41 m 5 cm 60 tommer 1,40 m 2,13 m 7 cm 80 tommer 1,87 m 2,86 m 10 cm 100 tommer 2,34 m 3,58 m 12 cm 120 tommer 2,82 m 4,31 m 14 cm 150 tommer 3,54 m 5,39 m 18 cm 200 tommer 4,73 m 7,20 m 24 cm 28

31 Placering af projektoren RICOH PJ WX3340N Projektionsstørrelse A Projektionsafstand Kortest Længst B Projektionshøjde 40 tommer 0,77 m 1,20 m 3 cm 60 tommer 1,18 m 1,80 m 5 cm 80 tommer 1,58 m 2,42 m 6 cm 100 tommer 1,98 m 3,03 m 8 cm 120 tommer 2,39 m 3,65 m 9 cm 150 tommer 2,99 m 4,57 m 11 cm 200 tommer 4,00 m 6,10 m 15 cm 240 tommer 4,81 m 7,33 m 18 cm RICOH PJ X4240N Projektionsstørrelse A Projektionsafstand B Projektionshøjde 50 tommer 0,59 m 6 cm 60 tommer 0,72 m 7 cm 70 tommer 0,85 m 8 cm 80 tommer 0,97 m 10 cm 90 tommer 1,10 m (3. 11 cm 100 tommer 1,23 m 12 cm 110 tommer 1,36 m 13 cm 120 tommer 1,49 m 14 cm 29

32 1. Forberedelse til brug af projektoren RICOH PJ WX4240N Projektionsstørrelse A Projektionsafstand B Projektionshøjde 60 tommer 0,61 m 5 cm 70 tommer 0,72 m 5 cm 80 tommer 0,83 m 6 cm 90 tommer 0,94 m 7 cm 100 tommer 1,04 m 8 cm 110 tommer 1,15 m 8 cm 120 tommer 1,26 m 9 cm 140 tommer 1,48 m 11 cm 30

33 Tilslutning af udstyr til projektoren Tilslutning af udstyr til projektoren Placér ikke strømkabler og forbindelseskabler et sted, hvor nogen kan snuble i dem. Apparatet kan vælte og forårsage personskader. Der kan tilsluttes forskellige typer udstyr til projektoren. Sluk for alt udstyr, inden det forbindes til projektoren. Læs vejledningen til det pågældende udstyr, inden det forbindes til projektoren. Tilslutning af en computer Visse computere kan ikke forbindes til projektoren. Kontrollér outputterminaler og signalkompabilitet, inden du forbinder en computer til projektoren. Brug af et RGB-kabel Forbind RGB-kablet til Computer1-indgangen på projektoren og til RGB-udgangen på computeren. Forbind lydkablet til audioindgangen på projektoren og til audioudgangen på computeren for at udsende lydsignaler fra projektorens højtaler. CUD093 Brug det RGB-kabel, som leveres med projektoren. Du kan også bruge Computer2-indgangen/monitorudgangen til at indlæse RGB-signaler, hvis [Computer 2-terminal] i [Standardindstillinger 1] er angivet som [Input]. Brug af et HDMI-kabel Forbind HDMI-kablet til HDMI-portene på projektoren og computeren. 31

34 1. Forberedelse til brug af projektoren CUD094 Brug af et DVI til HDMI-kabel Forbind DVI til HDMI-kablet til HDMI-porten på projektoren og til DVI-udgangen på computeren for at indlæse et DVI-signal til projektoren. Forbind lydkablet til audioindgangen på projektoren og til audioudgangen på computeren for at udsende lydsignaler fra projektorens højtaler. CUC032 Du kan bruge en DVI til HDMI-konverteringsadapter i stedet for et DVI til HDMI-kabel. Brug af et Ethernet-kabel Forbind Ethernet-kablet til projektorens Ethernet-interface og til en netværksenhed, såsom en hub. Hvis du vil bruge projektoren over et netværk, skal du angive indstillinger såsom en IP-adresse. Se mere om dette under S.62 "Tilslutning af projektoren til et netværk". CUD095 Brug et skærmet Ethernet-kabel. Brug af trådløst LAN RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N er udstyret med en funktion til trådløs opkobling. Hvis du vil bruge projektoren over et netværk, skal du angive indstillinger såsom en IP-adresse. Se mere om dette under S.62 "Tilslutning af projektoren til et netværk". 32

35 Tilslutning af udstyr til projektoren CUD097 Tilslutning af AV-udstyr Brug et kabel, der understøtter signalet for tilslutning af AV-udstyr. Brug af et HDMI-kabel Tilslut HDMI-kablet til HDMI-portene på projektoren og AV-udstyret. CUD096 Visse apparater vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis de er forbundet ved brug af HDMI. Brug kun HDMI-kabler med et HDMI-logo. Brug et højhastigheds-hdmi-kabel til indlæsning af billedsignaler på 1080p. Et almindeligt HDMI-kabel vil muligvis ikke fungere korrekt. Brug af et videokabel Forbind videokablet til projektorens videoindgang og til AV-udstyrets videoudgang. Forbind lydkablet til audioindgangen på projektoren og til audioudgangen på AV-udstyret for at udsende lydsignaler fra projektorens højtaler. CUD098 Brug af D-sub-videokabel Forbind D-sub-videokablet til projektorens Computer1-indgang og til Y/Pb/Pr-udgangen på AVudstyret. Forbind lydkablet til audioindgangen på projektoren og til audioudgangen på AV-udstyret for at udsende lydsignaler fra projektorens højtaler. 33

36 1. Forberedelse til brug af projektoren CUD099 Tilslutning af ekstern enhed til billedvisning Du kan få vist det projicerede billede på et andet display samtidigt ved at forbinde projektoren og den eksterne enhed. Billedsignaler, der indlæses via Computer1-indgangen, kan vises på en ekstern enhed. Du skal angive [Output] for [Computer 2-terminal] for at tilslutte et eksternt display. Forbind derefter et RGB-kabel til projektorens Computer2-indgang/monitorudgang og RGB-indgangen på den eksterne enhed. CUD073 Kun indlæste billeder fra en computer eller AV-udstyr vises på den eksterne enhed. Billeder, der genereres af projektoren, f.eks. menuskærme, vises ikke på den eksterne enhed. Foretag indstillinger på den eksterne enhed for at justere visningen. Tilslutning af en ekstern højtaler Du kan benytte en ekstern højtaler. For at gøre det skal du forbinde et audiokabel til projektorens audioudgang og til audioindgangen på den eksterne højtaler. CUD074 Der udsendes intet audiosignal fra projektorens højtaler, når der er tilsluttet en ekstern højtaler. Lydstyrken for den eksterne højtaler kan justeres ved brug af tasten [Volume]. 34

37 2. Billedprojektion Dette kapitel beskriver, hvordan billeder projiceres. Forholdsregler ved brug af projektoren Brug ikke andre strømkilder end dem, der overholder de angivne specifikationer. Det kan resultere i brand eller elektriske stød. Brug ikke andre frekvenser end dem, der er angivet under specifikationerne. Det kan resultere i brand eller elektriske stød. Det medfølgende kabel må kun bruges til denne maskine. Det må ikke bruges til andre apparater. Det kan resultere i brand eller elektriske stød. Det er farligt at håndtere kablets stik med våde hænder. Det kan give elektriske stød. Placér ikke strømkabler og forbindelseskabler foran linsen eller ventilationsåbningerne, når projektoren er tændt, da det udgør en brandfare. Du må ikke kigge ind i linsen, når produktet er tændt. Det stærke lys kan skade dine øjne. Vær især forsigtig, når der er børn til stede. Anbring ikke genstande, der ikke tåler høj varme, nær ventilationsåbningerne. Der kan komme varm luft ud af ventilationsåbningerne, hvilket kan skade produktet eller resultere i en ulykke. Placér ikke strømkabler og forbindelseskabler et sted, hvor nogen kan snuble i dem. Apparatet kan vælte og forårsage personskader. 35

38 2. Billedprojektion Sæt strømstikket helt ind i stikkontakten. Brug ikke en stikkontakt med en løs forbindelse. Det kan resultere i ophedning. Tilslut strømkablet i den korrekte retning. Hvis det ikke er isat korrekt, kan der opstå røg eller brand, eller du kan få elektriske stød. Når strømkablet tages ud af stikkontakten i væggen, skal du altid trække i stikket, ikke i kablet. I modsat fald kan kablet blive beskadiget. Brug af beskadigede kabler kan medføre brand eller give elektriske stød. Blokér ikke projektionsstrålen, når apparatet er tændt. Genstande, som blokerer projektionsstrålen, kan blive varme eller deforme, blive ødelagt, give forbrændinger eller forårsage brand. Det reflekterede lys kan gøre linsen varm og resultere i funktionssvigt. Brug mute-funktionen til midlertidigt at afbryde projektionen. Sluk for projektoren for at afbryde den helt. Strømkilde (hovedsageligt Europa og Asien) RICOH PJ X3340N/WX3340N: V, 1,6 A eller mere, 50/60Hz RICOH PJ X4240N/WX4240N: V, 1,7 A eller mere, 50/60Hz (hovedsageligt Nordamerika) RICOH PJ X3340N/WX3340N: 120 V, 3,4 A eller mere, 60Hz RICOH PJ X4240N/WX4240N: 120 V, 3,7 A eller mere, 60Hz Sørg for at tilslutte strømkablet til en strømkilde med en spænding som ovenstående. 36

39 Grundlæggende betjening Grundlæggende betjening Anbring projektoren vinkelret på skærmen, og forbind projektoren og udstyret, før projektoren bruges. Se mere om dette under S.27 "Placering af projektoren" og S.31 "Tilslutning af udstyr til projektoren". Hvis [Tastelås] er indstillet til [Til] under [Standardindstillinger2], kan projektoren ikke betjenes via betjeningspanelet. Brug fjernbetjeningen i stedet. Hvis du trykker på en tast, som er deaktiveret, bipper projektoren, og et fejlikon vil blive vist på skærmen. Hvis [Bip] er indstillet til [Fra] under [Standardindstillinger1], bipper projektoren ikke. Projektion af et billede 1. Isæt strømkablets forbindelsesstik i AC-indgangen på linsesiden af projektoren. 2. Sæt strømstikket i en stikkontakt. CUD065 Hvis [Tilslutningsmetode] under [Standardindstillinger 2] er indstillet til [Auto.], tænder projektoren i dette trin. Fortsæt til trin Tryk på [Power]-tasten. Projektoren bipper, og indikatoren blinker blåt. Startskærmen vises. 4. Tænd for det udstyr, der er forbundet til projektoren. Inputsignalet registreres automatisk, og billedet projiceres. Tryk på Play-tasten på en videoafspiller for at projicere billeder fra denne. 37

40 2. Billedprojektion Skift indstilling for billedoutputtet på din bærbare computer, hvis du vil projicere billeder fra denne. Se mere om dette under S.39 "Projektion af skærmbillede fra en bærbar computer". 5. Hvis det projicerede billede ikke er det, du ville se, skal du trykke på [Input]-tasten for at skifte inputsignal. Inputsignalet skifter, hver gang der trykkes på [Input]-tasten. Placér ikke noget i nærheden af stikkontakten. Skærmbilledet til indtastning af password vises, hvis der er angivet et password til projektoren under [Startpassword] i [Standardindstillinger 2]. Indtast et password. Vælg sprog for displayet og netværksindstillinger i startmenuen, første gang du tænder for projektoren efter købet. Se mere om dette under S.38 "Når startmenuen vises". Startskærmen lukker igen, kort efter at den er blevet vist. Du kan angive, at startskærmen ikke skal vises, under [Startskærm] i [Standardindstillinger 1]. I trin 5 vil skærmbilledet til valg af inputsignal blive vist, hvis [Automatisk inputsøgning] er indstillet til [Fra] under [Standardindstillinger 1]. Vælg et signal, som er kompatibelt med det tilsluttede udstyr. Hvis signalet mistes, eller der ikke er noget inputsignal fra det tilsluttede udstyr, vises standbyskærmen for netværksinput. Kontrollér, at der er tændt for udstyret, og at det er korrekt forbundet til projektoren. Hvis projektoren ikke understøtter inputsignalet, vises meddelelsen "Ikke-understøttet signal". Bevægelser i videoer, som projiceres ved brug af dvd-software på en computer, kan virke unaturlige. Projektorens fokus kan ændre sig en anelse i løbet af de første 30 minutter, efter at projektoren er blevet tændt, eller hvis rumtemperaturen skifter. Justér fokus, hvis det sker. Fokusfunktionen er mere stabil, når temperaturen er stabil. Billedets lysstyrke kan ændre sig midlertidigt, hvis pæren justeres automatisk for at opretholde dens tilstand. Når startmenuen vises Vælg sprog for displayet og netværksindstillinger i startmenuen, første gang du tænder for projektoren efter købet. 1. Vælg sprog, og tryk på [ENTER]. 2. Angiv netværksindstillinger på skærmbilledet [Guide til netværksindstillinger]. Vælg [Annullér], hvis du ikke vil foretage netværksindstillinger. Yderligere oplysninger om [Guide til netværksindstillinger] findes under S.62 "Tilslutning af projektoren til et netværk". 38

41 Grundlæggende betjening Displaysproget kan også ændres på menuskærmen. Se mere om dette under S.91 "Standardindstillinger 2-menuen". Skærmbilledet [Guide til netværksindstillinger] kan også åbnes fra menuskærmen. Se mere om dette under S.95 "Netværksindstillingsmenuen". Projektion af skærmbillede fra en bærbar computer Skift indstilling for billedoutputtet på din bærbare computer, hvis du vil forbinde den til projektoren. I Windows-styresystemer kan indstillingen for billedoutput skiftes ved tryk på en funktionstast. Tryk på [Fn]-tasten og hold den nede, og tryk samtidig på, eller LCD/VGA-funktionstasten. Eksempler på forskellige computere Computermærke MSI Everex, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Sotec Gateway, HP Acer, Sharp, Sotec, Toshiba Hitachi, IBM, Lenovo, Sony Asus, Dell, Epson, Hitachi Fujitsu Tastekombination [Fn] + [F2] [Fn] + [F3] [Fn] + [F4] [Fn] + [F5] [Fn] + [F7] [Fn] + [F8] [Fn] + [F10] Afhængigt af computeren kan billedet muligvis ikke projiceres korrekt, hvis det vises på computerens LCD-display, samtidig med at det projiceres op på lærredet via projektoren. I det tilfælde skal du slukke for computerens LCD-display. Yderligere oplysninger om displayskift findes i vejledningen til computeren. Slukning af projektoren Træk strømkablet ud af kontakten, hvis projektoren ikke skal bruges i længere tid. Når du har taget strømkablet ud, skal du vente mindst 1 sekund, før du sætter det i igen. I modsat fald kan det resultere i fejlfunktioner. 39

42 2. Billedprojektion 1. Tryk på [Power]-tasten. Bekræftelsesskærmen vises. 2. Tryk på [Power]-tasten. Projektoren bipper og går i standby. 3. Tag strømkablet ud. Når der er slukket for pæren, skal den køle af i ca. fem minutter, inden den tændes igen. Pæren kan muligvis ikke lyse, hvis den er meget varm. Projektoren slukkes, så snart strømkablet tages ud (direkte slukning). Du kan angive indstillinger for energibesparelse i standby under [Energibesparende indstillinger]. Se mere om dette under S.86 "Menu for energibesparende indstillinger". 40

43 Justering af det projicerede billede Justering af det projicerede billede Justering af projektionsvinklen Du kan justere højden på det projicerede billede ved hjælp af de justerbare fødder på projektoren. 1. Løft linsesiden af projektoren. 2. Hold på grebet ( 1 ), og justér længden på fødderne ( 2 ). Justér højden på højre og venstre fod, så projektoren står helt vandret. 1 2 CUD045 Projektoren foretager automatisk trapezkorrektion af det projicerede billede i forhold til projektionsvinklen. Hvis [Auto. trapezkorrektion] i [Displayindstillinger] er indstillet til [Fra], skal trapezkorrektion foretages manuelt. Se mere om dette under S.44 "Trapezkorrektion". Ændring af størrelsen på det projicerede billede Hvis størrelsen på det projicerede billede ikke passer til skærmen, kan du ændre billedstørrelsen. Reduktion af det projicerede billede Billedet kan reduceres med 80 til 100 % ved brug af den digitale zoomfunktion. 41

44 2. Billedprojektion 1. Tryk på [Zoom]-tasten. Værdibjælken fremkommer i bunden af skærmbilledet. 2. Justér størrelsen på det projicerede billede ved brug af tasterne [ ] og [ ]. CUD046 Tryk på tasten [ ] for at reducere det projicerede billede. Tryk på tasten [ ] for at forstørre det projicerede billede. Billedet forstørres, indtil det når den oprindelige størrelse. Billedet kan sommetider blive forstyrret, mens det formindskes. Forstørrelse af det projicerede billede Billedet kan forstørres med 100 til 150 % ved brug af den optiske zoomfunktion. Den optiske zoomfunktion er tilgængelig på RICOH PJ X3340N/WX3340N. 1. Drej på zoomen for at justere størrelsen på det projicerede billede. CUC041 Justering af skarpheden Justér det projicerede billedes skarphed. 42

45 Justering af det projicerede billede Justering af fokus på RICOH PJ X3340N/PJ WX3340N Skarpheden kan justeres automatisk med autofokusfunktionen. Autofokusfunktionen virker, når du tænder for projektoren, drejer på zoomen og justerer projektorens position. Effektiv rækkevidde for autofokusfunktion: RICOH PJ X3340N: 0,92 til 5,39 m RICOH PJ WX3340N: 0,77 to 4,57 m Når et billede projiceres ud over det effektive område for autofokusfunktionen, eller hvis der ikke kan fokusere korrekt af andre årsager, skal fokus justeres manuelt. 1. Tryk på [Focus]-tasten. 2. Justér skarpheden ved brug af tasterne [ ] og [ ]. Autofokusfunktionen virker muligvis ikke korrekt med følgende skærmtyper: Stærkt reflekterende skærm, som f.eks. et whiteboard Sorte matte skærme Justering af fokus påpj RICOH X4240N/PJ WX4240N 1. Drej fokusringen for at justere skarpheden. Formen på det projicerede billede ændres en anelse, når der drejes på fokusringen. 43

46 2. Billedprojektion CUD042 Trapezkorrektion Hvis projektoren er placeret i en vinkel, vil billedformatet blive skævt. Dette kaldes trapezforvrængning. Hvis [Auto. trapezkorrektion] i [Displayindstillinger] er indstillet til [Fra], skal trapezkorrektion foretages manuelt. 1. Tryk på [Keystone]-tasten. Værdibjælken fremkommer i bunden af skærmbilledet. 2. Korrigér trapezforvrængningen ved brug af tasterne [ ] og [ ]. CUD004 Tryk på tasten [ ] for at forkorte bredden af den nederste kant af billedet. Tryk på tasten [ ] for at forkorte bredden af den øverste kant af billedet. 44

47 Justering af det projicerede billede Afhængigt af korrektionsgraden og billedtypen kan data muligvis gå tabt, eller billedkvaliteten kan blive forringet. Du kan foretage trapezkorrektion manuelt, selvom [Auto. trapezkorrektion] er indstillet til [Til]. Men hvis du ændrer projektorens vinkel, korrigeres den dog automatisk igen. Trapezkorrektionsniveauet forbliver registreret, selvom der slukkes for projektoren. Vi anbefaler, at du indstiller [Auto. trapezkorrektion] til [Fra], hvis projektoren og lærredet er opstillet permanent. Du kan også foretage trapezkorrektion via betjeningspanelet på projektoren. 45

48 2. Billedprojektion Betjening under billedprojektion Justering af højtalerens lydstyrke Skru kun op for lydstyrken, når du kan kontrollere niveauet samtidig. Du bør desuden sænke lydstyrken, før der slukkes for projektoren, da der ellers kan lyde en høj tone, når der tændes, hvilket kan give høreskader. 1. Tryk på [Volume]-tasten. Værdibjælken fremkommer i bunden af skærmbilledet. 2. Justér lydstyrken ved brug af tasterne [ ] og [ ]. CUD047 Tryk på tasten [ ] for at skrue ned for lydstyrken. Tryk på tasten [ ] for at skrue op for lydstyrken. Du kan også justere højtalerens lydstyrke via projektorens betjeningspanel. Forstørrelse af billedet Forstørrer og viser et udsnit af billedet. Billedet kan forstørres med mellem 100 og 200 %. Jo mere billedet forstørres, jo mere kornet vil det blive på grund af den digitale behandling. 1. Tryk på [Magnify]-tasten. Værdibjælken fremkommer i bunden af skærmbilledet. 46

49 Betjening under billedprojektion 2. Justér gengivelsesforholdet ved brug af tasterne [ ] og [ ]. ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUV WXYZabcdefghijk lmnopqrstuvwxyz OPQRSTU YZabcdefg opqrstuvw CUD010 Tryk på tasten [ ] for at reducere gengivelsesforholdet. Tryk på tasten [ ] for at øge gengivelsesforholdet. 3. Tryk på [Enter]-tasten. 4. Du kan flytte positionen ved brug af tasterne [ ], [ ], [ ] og [ ]. ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUV WXYZabcdefghijk lmnopqrstuvwxyz CUD012 For at ændre gengivelsesforholdet skal du trykke på tasten [Enter] og gentage trin Tryk på [Magnify]-tasten igen for at annullere denne funktion. Forstørrelsesfunktionen annulleres automatisk, hvis der udføres en anden funktion. Billedet forstyrres sommetider, mens det bliver forstørret, eller mens den forstørrede del flyttes. Slå billede og lyd midlertidigt fra Du kan bruge AV Mute-funktionen til at slå blledet og lyden midlertidigt fra. Dette er nyttigt, når der projiceres billeder fra en anden projektor eller en OHP. 1. Tryk på [AV Mute]-tasten. Billedet og lyden slås fra. 47

50 2. Billedprojektion 2. Tryk på [AV Mute]-tasten igen for at annullere denne funktion. Der vises et ikon på skærmen, når lyden er slået fra. Mute-funktionen annulleres automatisk, hvis der trykkes på en tast på betjeningspanelet. Du kan også bruge [AV Mute]-tasten på projektorens betjeningspanel. Frysning af billedet Du kan fryse det viste billede. 1. Tryk på [Freeze]-tasten. Billedet fryses. 2. Tryk på [Freeze]-tasten for at starte videoen igen. Der vises et ikon på skærmen, når frysefunktionen anvendes. Frysefunktionen annulleres automatisk, hvis der udføres en anden funktion. Når der trykkes på [Freeze]-tasten, gemmes det aktuelle billede i hukommelsen og projiceres. Af samme årsag afspilles videoen stadig, selv om projektoren har sat billedet på pause. Angivelse af pæreindstillinger Angiv indstillinger for pæren for at spare energi eller gøre billederne lysere, afhængigt af hvordan du bruger projektoren. Følgende tilstande kan vælges under [Eco-tilstand]: Til (aut.) Vælg denne tilstand for at spare energi. I denne tilstand angives følgende indstillinger automatisk: Til (detalj.) Pæretilstand: [Automatisk] Pæretilst. ved intet signal: [Eco] Eco (lysstyrke): [Til] Vælg denne tilstand for at angive [Pæretilstand], [Pæretilst. ved intet signal] og [Eco (lysstyrke)] manuelt. 48

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Ændring af projektorindstillinger. Problemløsning.

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Ændring af projektorindstillinger. Problemløsning. Betjeningsvejledning Forberedelse til brug af projektoren Billedprojektion Ændring af projektorindstillinger Problemløsning Vedligeholdelse Tillæg Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Read

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera. Nyttige funktioner

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera. Nyttige funktioner Betjeningsvejledning Forberedelse til brug af projektoren Billedprojektion Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera Nyttige funktioner Brug af projektoren via et netværk Brug af den interaktive

Læs mere

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Sådan kommer du i gang Ilægning af papir Problemløsning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Kom godt i gang Ilægning af papir Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning. Læs denne vejledning grundigt, inden

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Tegn brugt i denne håndbog

Tegn brugt i denne håndbog Tegn brugt i denne håndbog Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at kende

Læs mere

Tegn brugt i denne håndbog

Tegn brugt i denne håndbog Tegn brugt i denne håndbog Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at kende

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

W1060 Digital projektor Brugervejledning

W1060 Digital projektor Brugervejledning W1060 Digital projektor Brugervejledning Velkommen Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Introduktion...7 Projektorfunktioner... 7 Forsendelsens indhold... 8 Projektor, udvendigt udseende...

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges på en sikker måde. Gør dig bekendt med

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse

Læs mere

q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel

q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel Brugerhåndbog 1 Symboler anvendt i denne vejledning 2 Advarsel q s g Procedure [ (Navn) ] "(Menunavn)" Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer, og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-3004AB ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det

Læs mere

MULTIMEDIE-PROJEKTOR LV-WX300ST/LV-X300ST Brugervejledning

MULTIMEDIE-PROJEKTOR LV-WX300ST/LV-X300ST Brugervejledning MULTIMEDIE-PROJEKTOR LV-WX300ST/LV-X300ST Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Indhold i pakken... 12 Projektorens udvendige synsvidde... 13 Styreenheder

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...4 Introduktion... 4

Læs mere

Tegn brugt i denne vejledning

Tegn brugt i denne vejledning Brugerhåndbog Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2004A 7013875 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR. Ejermanual

DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR. Ejermanual DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR Ejermanual EMP-50_e.book Page 1 Thursday, June 28, 2001 12:07 PM Kontrol af indhold Når projektoren og tilbehøret tages ud af kassen, skal De kontrollere, at De har følgende dele.

Læs mere

SMART Board 480i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 480i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 480i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

Læs dette først. Medfølgende vejledninger til denne maskine. Sikkerhedsoplysninger om denne maskine. Øvrige oplysninger om denne maskine.

Læs dette først. Medfølgende vejledninger til denne maskine. Sikkerhedsoplysninger om denne maskine. Øvrige oplysninger om denne maskine. Læs dette først Medfølgende vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger om denne maskine Øvrige oplysninger om denne maskine Tillæg Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger,

Læs mere