Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Forberedelse til brug af projektoren Billedprojektion Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera Brug af projektoren via et netværk Ændring af projektorindstillinger Problemløsning Vedligeholdelse Tillæg Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Read This First" for sikker og korrekt brug af maskinen.

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 6 Copyrights til billeder...6 Vigtigt... 6 Bemærkninger om visning af 3D-billeder...6 Medfølgende vejledninger til projektoren...8 Vejledninger til projektoren... 8 Sådan læses denne vejledning...9 Symboler...9 Bemærkninger... 9 Modelspecifikke oplysninger Forberedelse til brug af projektoren Hovedfunktioner...11 Kontrol af tilbehør...13 Projektorens dele og deres funktioner Udvendige dele Porte på projektoren...16 Betjeningspanel...17 Oversigt over fjernbetjeningens funktioner Brug af fjernbetjeningen Effektiv rækkevidde for fjernbetjeningen...22 Isætning af batterier i fjernbetjeningen...23 Indtastning af tekst Betjening af computer med fjernbetjeningen...24 Betjening af flere projektorer med fjernbetjeningen...25 Placering af projektoren Projektionstype Forhold mellem projektionsafstand og skærmstørrelse...28 Tilslutning af udstyr til projektoren...31 Tilslutning af en computer...31 Tilslutning af AV-udstyr Tilslutning af ekstern enhed til billedvisning Tilslutning af en ekstern højtaler

4 2. Billedprojektion Forholdsregler ved brug af projektoren Grundlæggende betjening...37 Projektion af et billede...37 Slukning af projektoren Justering af det projicerede billede...41 Justering af projektionsvinklen Ændring af størrelsen på det projicerede billede Justering af skarpheden...42 Trapezkorrektion...44 Betjening under billedprojektion Justering af højtalerens lydstyrke Forstørrelse af billedet Slå billede og lyd midlertidigt fra Frysning af billedet...48 Angivelse af pæreindstillinger Brug af præsentationstimer Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera Krav til projektion af billeder fra en USB-enhed...51 Projektion af billeder fra en USB-enhed...53 Tilslutning af USB-enheden Projektion af billeder fra en USB-enhed Styring af projicerede billeder Fjernelse af USB-enhed...55 Konvertering af præsentationsfiler til JPG-filer ved brug af JPEG Conversion Tool...56 Brug af JPEG Conversion Tool...56 Konvertering af præsentationsfiler til JPEG-filer Brug af projektoren via et netværk Før tilslutning til et netværk...59 Tilslutning af et Ethernet-kabel Forholdsregler ved brug af trådløst netværk Tilslutning af projektoren til et netværk Åbning af skærmbilledet [Guide til netværksindstillinger]

5 Konfiguration af indstillinger for traditionelt LAN...63 Konfiguration af indstillinger for trådløst LAN i infrastruktur-tilstand Konfiguration af indstillinger for trådløst LAN i ad hoc-tilstand Projektion af en computerskærm via et netværk Brug af QuickProjection Projektion af billeder ved brug af QuickProjection Brug af projektionsserverfunktionen...71 Konfiguration af netværksserver Konfiguration af projektoren...72 Projektion af filer, der er lagret på en server Ændring af projektorindstillinger Visning af menuskærmen...75 Brug af menuskærmen Gendannelse af indstillinger til standardindstillingerne Billedjusteringsmenuen...80 Skærmindstillingsmenuen...83 Menu for energibesparende indstillinger...86 Standardindstillinger 1-menuen...89 Standardindstillinger 2-menuen...91 Menu for USB-indstillinger Indstillinger Statusvisning...94 Netværksindstillingsmenuen...95 Traditionelt LAN Trådløst LAN (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N)...96 Begge LAN...99 Projektor-ID Opsætningsguide Statusvisning Menuen Indstillinger for netværksapplikationer Administrationsværktøjer Sikkerhed Server

6 Firmwareopdatering Statusvisning Statusvisning Problemløsning Oversigt over indikatorer Almindelige problemer Adgang til online vidensbase Vedligeholdelse Forholdsregler ved betjening Rengøring af projektoren Rengøring af linsen Rengøring af projektoren Udskiftning af pæren Styring af projektoren med Projector Management Utility Installation af Projector Management Utility Påkrævede indstillinger til brug af Projector Management Utility Start af Projector Management Utility Styring og overvågning af projektoren ved hjælp af Crestron RoomView Visning af Crestron WebUI Brug af Crestron WebUI Forbrugsstoffer Tillæg Specifikationer for projektoren Liste over kompatible signaler Videoinput Y/Pb/Pr-input Computerinput HDMI-Input D-format Specifikationer for porte Computer1-indgang og Computer2-indgang/skærmudgang Kontrolport Øvrige oplysninger

7 Copyright Firmwareopdatering Forespørgsler Varemærker INDEKS

8 Introduktion Copyrights til billeder Kontrollér, at materialet, der skal projiceres ved brug af projektoren, ikke er copyrightbeskyttet. Følgende eksempler på anvendelse kan krænke copyrightbeskyttet materiale. Fremvisning af billeder eller film til kommercielle formål Modifikation af billeder eller film ved brug af billedfrysning, forstørrelse eller zoom ved offentlig og/eller kommerciel fremvisning Brug af funktioner til ændring af skærmformatet ved offentlig og/eller kommerciel fremvisning af billeder eller film Vigtigt Virksomheden påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte, særlige, hændelige eller efterfølgende skader, der måtte opstå i forbindelse med håndtering eller betjening af maskinen. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller udgifter, der måtte opstå ved brug af dele, der ikke er originale, sammen med kontorprodukter fra Ricoh. Bemærkninger om visning af 3D-billeder Vær opmærksom på følgende, når projekteren bruges til visning af billeder, hvor 3D-briller er påkrævet: Du skal bruge 3D-briller for at se billeder i 3D. Projektoren anvender DLP Link-teknologi til at synkronisere med 3D-brillerne. Du skal bruge 3D-briller (fås som ekstraudstyr), der understøtter DLP Link (RICOH PJ 3D Glasses Type 2). 3D-billeder kan opfattes forskelligt, afhængigt af den enkelte person. Brug kun 3D-briller til visning af billeder i 3D. Læs de medfølgende vejledninger til dine 3D-briller og øvrigt kompatibelt indhold inden visningen i 3D påbegyndes. Undgå at se på 3D-billeder i længere tid ad gangen. Hold en pause på 15 minutter eller længere efter hver time, når der fremvises i 3D. Hvis du bliver dårlig under fremvisningen i 3D, bør du holde op med at se på billederne. Opsøg din læge, hvis du fortsat føler dig utilpas. Når 3D-billeder fremvises i lokaler med LED-belysning eller lysstofrør, kan det virke som om lyset i rummet flimrer. I det tilfælde kan du dæmpe lyset eller slukke lyset helt. 6

9 Hvis du eller andre i din familie lider af fotosensitiv epilepsi, eller hvis du er følsom over for blinkende lys, bør du rådføre dig med din læge, inden du ser billeder i 3D. For at kunne se billeder i 3D skal du placere dig foran skærmen, så dine øjne er parallelle med og i et passende niveau i forhold til skærmen. Hvis du sidder for tæt på skærmen, kan du komme til at anstrenge dine øjne. Den anbefalede afstand mellem dig og skærmen bør svare til skærmens højde gange tre. Der bør være voksne til stede, når børn bruger 3D-briller. Fremvisning af billeder i 3D til børn under 6 år frarådes. Det kan have en negativ indvirkning på deres syn. Rådfør dig med en læge, før du bruger 3D-briller. 7

10 Medfølgende vejledninger til projektoren Vejledninger til projektoren Læs denne vejledning grundigt, inden du anvender projektoren. Benyt de vejledninger, der er relevante i forhold til det, du ønsker at bruge projektoren til. Vejledningerne leveres i forskellige formater. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader skal være installeret for at se vejledningerne i PDFformat. Læs dette først Indeholder oplysninger om sikker brug af projektoren. Læs afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning for at undgå personskader og beskadigelse af projektoren. Startguide Indeholder grundlæggende oplysninger om installation af projektoren og projektion af billeder. Da indholdet af denne guide er et resumé af betjeningsvejledningen, kan du finde yderligere oplysninger i denne. Betjeningsvejledning Indeholder grundlæggende oplysninger om installation af projektoren, projektion af billeder samt hvordan projektoren konfigureres. Her findes også oplysninger om problemløsning og vedligeholdelse. Cd-rommen indeholder kun den engelske vejledning. For alle andre sprog kan den nyeste version af betjeningsvejledningen hentes på websitet. Der henvises til følgende softwareprodukter med deres generelle navne: Produktnavn RICOH JPEG Conversion Tool Type A JPEG Conversion Tool Generelt navn 8

11 Sådan læses denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: Angiver vigtige oplysninger om brug af projektoren. Angiver supplerende bemærkninger om projektorens funktioner samt hjælp til løsning af brugerfejl. [ ] Angiver funktionstaster på kontrolpanelet og fjernbetjeningen samt emner, som vises på menuskærmene. (hovedsageligt Europa og Asien) (hovedsageligt Nordamerika) Funktionsforskellene for modellerne i Region A og Region B er angivet med de to ovenstående symboler. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til regionen for den model, du anvender. Yderligere oplysninger om disse symboler findes under S.10 "Modelspecifikke oplysninger". Bemærkninger Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Nogle illustrationer i denne vejledning kan variere en smule i forhold til maskinen. Visse enheder er muligvis ikke tilgængelige i alle lande. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger. Afhængigt af landet kan visse enheder være ekstraudstyr. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger. 9

12 Modelspecifikke oplysninger I dette afsnit beskrives, hvor du finder oplysninger om den region, din projektor tilhører. Der er påsat et mærkat i bunden af projektoren på den nedenfor angivne position. Mærkatet indeholder oplysninger om den region, din projektor tilhører. Læs oplysningerne på mærkatet. CUD107 Følgende oplysninger gælder for den enkelte region. Læs oplysningerne under det symbol, der dækker regionen for din projektor. (hovedsageligt Europa og Asien) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din projektor en region A-model: CODE XXXX -27 (hovedsageligt Nordamerika) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din projektor en region B-model: CODE XXXX -17 I denne vejledning anvendes to måleenheder: meter og tommer. Hvis din projektor er en region A- model, skal du benytte de metriske angivelser. Hvis din projektor er en region B-model, skal du benytte angivelserne i tommer. 10

13 1. Forberedelse til brug af projektoren Dette kapitel indeholder en oversigt over projektorens og fjernbetjeningens forskellige dele og funktioner samt hvordan de skal bruges. Du kan også finde oplysninger om, hvordan projektoren skal placeres, og hvordan den forbindes til andet udstyr. Hovedfunktioner Følgende hovedfunktioner er til rådighed på projektoren. Automatisk energisparefunktion Projektoren ændrer automatisk pærestyrken ved at registrere lysstyrken i projektionslokalet og billedesignalerne. Denne funktion hjælper med at spare energi. Hurtigstart Projektoren starter projektionen automatisk, når der modtages billedsignaler, selv i standby. Automatisk trapezkorrektion Projektoren korrigerer automatisk billedskævhed afhængigt af den vinkel, projektoren er placeret i. Autofokus (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N) Projektoren justerer automatisk fokus, når der tændes for enheden, og når den flyttes. AV-mute/billedfrysning Ved at trykke på knappen [AV MUTE] slås lyden fra, og skærmen bliver sort. Ved at trykke på knappen [FREEZE] fryses billedet midlertidigt. Forstørrelse/zoom Ved at trykke på knappen [MAGNIFY] forstørres det viste billede. Ved at trykke på knappen [ZOOM] formindskes det projicerede billede. Timerfunktion Dår der trykkes på tasten [Timer], vises timeren for nedtælling på projektionsskærmen. Du kan tjekke den forløbne tid på projektionsskærmen. Vægfarvekorrektion Du kan justere billedets nuancer efter farven på den væg, billedet skal projiceres på. Indstilling af password/tastelås Du kan angive et password til brug af projektoren for at begrænse antallet af brugere. Knapperne på betjeningspanelet kan deaktiveres med tastelåsfunktionen for at forhindre betjening. Administratorgodkendelse Aktivér administratorgodkendelse, så det kun er administratoren, der kan ændre sikkerhedsindstillinger. Dette forbedrer sikkerheden, da almindelige brugere forhindres i at ændre indstillinger på projektoren. 11

14 1. Forberedelse til brug af projektoren Brugerlogo Der kan projiceres et registreret logo eller billede, når der ikke er noget signal eller under opstart. Præsentation uden computer Projektoren kan projicere JPEG- og MPEG-filer, der er lagret på en USB-hukommelsesenhed eller et digitalkamera. PowerPoint-materiale kan konverteres til JPEG-format ved brug af JPEG Conversion Tool og derefter projiceres ved brug af projektoren. Fjernbetjening af mus (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N) Du kan styre musemarkøren på en computer med den medfølgende fjernbetjening til projektoren. QuickProjection QuickProjection er et medfølgende program til projektoren, som bruges ved tilslutning af projektoren til en computer til fremvisning af billeder. 12

15 Kontrol af tilbehør Kontrol af tilbehør Projektoren leveres med følgende tilbehør. Kontrollér, at det hele er i pakken. Kontakt en salgskonsulent eller servicetekniker, hvis noget mangler eller er beskadiget. Læs dette først Startguide Fjernbetjening AAA-batteri LR03 Cd-rom RGB-kabel Strømkabel Garantikort Receiver til fjernbetjening af mus (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N) Bæretaske (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N) 13

16 1. Forberedelse til brug af projektoren Det medfølgende tilbehør kan variere alt efter stedet, hvor produktet er købt. De forskellige programmer findes på den medfølgende cd-rom. For instruktioner om brug af programmerne, se S.56 "Brug af JPEG Conversion Tool", S.68 "Brug af QuickProjection"og S.127 "Styring af projektoren med Projector Management Utility". 14

17 Projektorens dele og deres funktioner Projektorens dele og deres funktioner Udvendige dele Nedenstående illustrationer viser Ricoh PJ X3340N/WX3340N CUD Pæredæksel Fjernes ved udskiftning af pæren. 2. Zoomjustering/fokusjustering Zoomjustering (Ricoh PJ X3340N/WX3340N) Justerer det projicerede billedes størrelse. Fokusjustering (Ricoh PJ X4240N/WX4240N) Justerer det projicerede billedes skarphed. 3. Belysningssensor Måler lysstyrken på projektionsstedet. 4. Betjeningspanel Se S.17 "Betjeningspanel". 5. AC-indgang For tilslutning af strømkabelsættet, som leveres med projektoren. 6. Ventilation (udblæsning) Udleder varm luft fra projektorens indre dele. 7. Linse Forstørrer og projicerer billedet (lys). 8. Fjernbetjeningsreceiver Modtager signalet fra fjernbetjeningen. 15

18 1. Forberedelse til brug af projektoren 9. Justerbare fødder Justerer vinklen på projektionen. Der er justerbare fødder på venstre og højre side af projektoren. 10. Ventilation (indsugning) For indsugning af luft udefra til afkøling af projektoren. 11. LED-indikatorer Du kan kontrollere status på projektoren ved brug af LED-indikatorerne. Den venstre LED-indikator viser pærens status, og den højre viser temperaturen inde i projektoren. Se mere om dette under S.111 "Oversigt over indikatorer". 12. Højtaler Udsender lydinput fra en ekstern enhed. 13. Sikkerhedsslot For tilslutning af et antityveri-kabel. 14. Sikkerhedsbjælke For tilslutning af antityveri-kabel eller -kæde. Toppen af projektoren er dækket med en beskyttende film ved afsendelse fra fabrikken. Fjern filmen, før projektoren tages i brug. Porte på projektoren Nedenstående illustrationer viser Ricoh PJ X3340N/WX3340N CUD Computer1-indgang (Y/Pb/Pr) Til indlæsning af RGB-signaler fra en computer eller billedsignaler (Y/Pb/Pr) fra en videoafspiller. 2. Computer2-indgang/skærmudgang Til indlæsning af RGB-signaler eller udsendelse af billedsignaler til "Computer1-indgangen" til en ekstern skærm. Du kan ændre denne ports funktion under [Computer 2-terminal] i [Standardindstillinger 1]. 16

19 Projektorens dele og deres funktioner 3. Videoindgang Til indlæsning af billedsignaler fra en videoafspiller. 4. HDMI-port Til indlæsning af HDMI-signaler fra en computer eller videoafspiller. 5. Lydindgang Til indlæsning af lydsignaler fra en computer eller videoafspiller. 6. Lydudgang Til udsendelse af lydsignaler til en ekstern speaker. 7. LAN-port For tilslutning af et Ethernet-kabel. 8. USB-port For tilslutning af en USB-enhed eller et USB-kabel. Betjeningspanel RICOH PJ X3340N/WX3340N RICOH PJ X4240N/WX4240N CUD Piletaster Bruges til valg af emner i menuskærmen og værdilinjen. Tasterne [ ] og [ ] bruges til at justere billedskævhed (ved brug af trapezkorrektion). Tasterne [ ] og [ ] bruges til at justere lydstyrken. 2. [Enter]-tast Der skiftes til angivet emne eller tilstand. 3. [Menu]-tast Viser menuskærmen. Tryk på tasten igen for at lukke menuskærmen. 4. [Input]-tast Skifter inputsignal. Inputsignalet skifter, hver gang der trykkes på tasten. 17

20 1. Forberedelse til brug af projektoren 5. [Power]-tast Tænder og slukker for projektoren. Du kan aflæse projektorens status på indikatoren. Til: Projektoren er tændt. Fra: Projektoren er slukket. Blinker med 1-3 sekunders intervaller: Standby. Blinker med korte intervaller: Starter eller køler ned. 6. [Focus]-tast/[Eco]-tast [Focus]-tast (RICOH PJ X3340N/WX3340N) Bruges til at justere skarpheden manuelt. Tryk på tasten, og justér derefter skarpheden ved brug af [ ] og [ ]. [Eco]-tast (RICOH PJ X4240N/WX4240N) Viser skærmbilledet [Energibesparende indstillinger]. På skærmbilledet [Energibesparende indstillinger] kan du angive energibesparende indstillinger for pæren. 7. [AV Mute]-tast Du kan bruge AV Mute-funktionen til at slå blledet og lyden midlertidigt fra. Tasten lyser blåt, når projektoren sættes på lydløs. 18

21 Oversigt over fjernbetjeningens funktioner Oversigt over fjernbetjeningens funktioner CUD [Menu]-tast Viser menuskærmen. Tryk på tasten igen for at lukke menuskærmen. 2. [Input]-tast Skifter inputsignal. Inputsignalet skifter, hver gang der trykkes på tasten. 3. [AV Mute]-tast Du kan bruge AV Mute-funktionen til at slå blledet og lyden midlertidigt fra. Se mere om dette under S.47 "Slå billede og lyd midlertidigt fra". 4. Piletaster Bruges til valg af emner i menuskærmen og værdilinjen. 5. Numeriske taster Bruges til indtastning af tal. 6. [Power]-tast Tænder og slukker for projektoren. 7. [Freeze]-tast Fryser billedet midlertidigt. Se mere om dette under S.48 "Frysning af billedet". 8. [Magnify]-tast Viser menuen til justering af gengivelsesforholdet. Tryk på tasten, og angiv et gengivelsesforhold ved brug af [ ] og [ ]. Yderligere oplysninger findes under S.46 "Forstørrelse af billedet". 19

22 1. Forberedelse til brug af projektoren 9. [Enter]-tast Der skiftes til angivet emne eller tilstand. 10. [Zoom]-tast Viser menuen for digital zoom. Tryk på tasten, og justér det projicerede billedes format ved brug af [ ] og [ ]. Se mere om dette under S.41 "Reduktion af det projicerede billede". 11. [Focus]-tast RICOH PJ X3340N/WX3340N Bruges til at justere skarpheden manuelt. Tryk på tasten, og justér derefter skarpheden ved brug af [ ] og [ ]. Se mere om dette under S.43 "Justering af fokus på RICOH PJ X3340N/PJ WX3340N". RICOH PJ X4240N/WX4240N Denne tast bruges ikke. 12. [Keystone]-tast Viser menuen for trapezkorrektion. Tryk på tasten, og justér billedskævhed ved brug af [ ] og [ ]. Yderligere oplysninger findes under S.44 "Trapezkorrektion". 13. [Volume]-tast Viser menuen til justering af lydstyrken. Tryk på tasten, og justér højtalerens lydstyrke ved brug af [ ] og [ ]. Se mere om dette under S.46 "Justering af højtalerens lydstyrke". 14. [Timer]-tast Viser præsentationstimeren. Se mere om dette under S.49 "Brug af præsentationstimer". 15. [ID]-tast Registrerer fjernbetjeningens ID. Yderligere oplysninger findes under S.25 "Betjening af flere projektorer med fjernbetjeningen". 16. [R-Click]-tast RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N Bruges til at styre computeren med fjernbetjeningen. Denne tast svarer til højre musetast. Denne tast kan bruges, når fjernbetjeningsreceiveren til musen er tilsluttet til en computer. RICOH PJ X4240N 17. [Page]-taster Denne tast bruges ikke. RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N Skifter billede, når der projiceres billeder fra en USB-enhed eller en projektionsserver. Tryk på [ ] for at gå til næste side. Tryk på [ ] for at gå til foregående side. Når fjernbetjeningsreceiveren til musen er forbundet til en computer, kan disse taster bruges til at skifte dias, f.eks. i en PowerPoint-præsentation. RICOH PJ X4240N Skifter billede, når der projiceres billeder fra en USB-enhed eller en projektionsserver. Tryk på [ ] for at gå til næste side. Tryk på [ ] for at gå til foregående side. 20

23 Oversigt over fjernbetjeningens funktioner 18. [Eco]-tast Viser skærmbilledet [Energibesparende indstillinger]. På skærmbilledet [Energibesparende indstillinger] kan du angive energibesparende indstillinger for pæren. Se mere om dette under S.48 "Angivelse af pæreindstillinger". 21

24 1. Forberedelse til brug af projektoren Brug af fjernbetjeningen Du kan bruge fjernbetjeningen til at tænde og slukke for projektoren og skifte inputsignal for det projicerede billede. Du kan også forstørre eller formindske billedet samt slå lyden fra. Følgende sikkerhedsforanstaltninger bør overholdes, når fjernbetjeningen anvendes: Pas på, at du ikke taber eller kommer til at støde fjernbetjeningen. Anbring ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. Pas på, at fjernbetjeningen ikke bliver våd, og placér den ikke på en våd overflade. Fjernbetjeningen må ikke adskilles. Effektiv rækkevidde for fjernbetjeningen Ret fjernbetjeningen mod receiveren på projektoren for at bruge den. Fjernbetjeningens aktive rækkevidde er ca. 5 m ved en vinkel på ca. 15 grader til receiveren på projektoren. 2 1 CUD Afstand: Op til 5 meter 2. Vinkel: Inden for 15 grader Fjernbetjeningen vil muligvis ikke fungere korrekt i visse områder og under bestemte forhold. Hvis det skulle være tilfældet, kan du eventuelt rette fjernbetjeningen mod projektoren og prøve igen. Fjernbetjeningen vil muligvis ikke virke, hvis receiveren udsættes for sollys eller fluorescerende og stærkt lys. Du kan benytte fjernbetjeningen bag projektoren ved at reflektere signalet fra skærmen. Den effektive rækkevidde afhænger dog af skærmens facon og det materiale, den er fremstillet af. 22

25 Brug af fjernbetjeningen Isætning af batterier i fjernbetjeningen Bemærk nedenstående sikkerhedsadvarsler for brug af batterier i fjernbetjeningen. Hvis batterierne ikke anvendes korrekt, kan de lække eller eksplodere og medføre brand eller personskader. Brug ikke andre batterier end de angivne. Bland ikke forskellige batterityper eller nye og gamle batterier. Kontrollér, at batterierne isættes i den korrekte retning ( / ). Forsøg ikke at oplade batterier, som ikke er genopladelige. Udsæt ikke batterierne for høj varme, og kast dem ikke på et bål eller ned i vand. Forbind ikke de positive og negative poler på batteriet med en ledning. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis brugsdatoen er overskredet, eller de ikke virker længere. Fjern batterierne, hvis de ikke skal bruges i et længere stykke tid. Opbevar batterierne uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge batterierne og blive kvalt. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis et barn får et batteri galt i halsen CUD Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningen. 2. Isæt batterierne. Kontrollér, at batterierne vender korrekt, inden du anbringer dem i fjernbetjeningen. 3. Luk batteridækslet. Udskift batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke virker, eller hvis den aktive rækkevidde bliver for lille. 23

26 1. Forberedelse til brug af projektoren Indtastning af tekst Brug tastaturet på skærmen til indtastning af tekst. 1. Brug [ ], [ ], [ ] og [ ] på fjernbetjeningen til at vælge et tegn på skærmen. Det valgte tegn highlightes med orange. 2. Tryk på [Enter]-tasten. Det valgte tegn vises i tekstområdet. 3. Tryk på [OK], når alle tegn er indtastet. 4. Tryk på [Enter]-tasten. Teksten indsættes. Du kan også bruge taltasterne på fjernbetjeningen til at indtaste tal. Betjening af computer med fjernbetjeningen Du kan betjene en computer med fjernbetjeningen til projektoren. Denne funktion kan bruges, når fjernbetjeningsreceiveren til styring af mus er tilsluttet til en computer. Denne funktion er tilgængelig på RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N. Der kan bruges en computer med en USB-port, som understøtter USB 2.0. Følgende styresystemer understøttes: Windows XP, Vista og 7. Tilslut kun fjernbetjeningsreceiveren til en computer, hvis du vil betjene computeren med fjernbetjeningen. Når projektoren betjenes med fjernbetjeningen, og fjernbetjeningsreceiveren er tilsluttet til en computer, vil markøren på computerskærmen flytte sig i henhold til de handlinger, der foretages med fjernbetjeningen. 1. Tilslut fjernbetjeningsreceiveren til computeren. 24

27 Brug af fjernbetjeningen 2. Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsreceiveren, og tryk på en tast CUD Piletaster Flytter markøren. Tryk på tasten for den retning, du vil flytte markøren. 2. [Enter]-tast Venstreklikker. 3. [R-Click]-tast Højreklikker. 4. [Page]-taster Tasterne [ ] og [ ] kan bruges til at skifte side i en PowerPoint-præsentation. Visse computere kan ikke betjenes ved brug af fjernbetjeningen til projektoren. Fjernbetjeningen vil muligvis ikke virke, hvis fjernbetjeningsreceiveren udsættes for sollys eller fluorescerende og stærkt lys. Hvis det skulle være tilfældet, kan du prøve at ændre fjernbetjeningsreciverens placering eller retning. For at trække og slippe: Tryk på tasten [Enter], hold den nede, mens du flytter markøren ved brug af piletasterne, og slip tasten ved den ønskede position. Betjening af flere projektorer med fjernbetjeningen Du kan betjene flere projektorer med en enkelt fjernbetjening. Det er muligt at betjene op til fire projektorer. For at gøre det skal hver projektor på forhånd have tildelt et ID-nummer under [Fjernbetjenings-ID] i [Standardindstillinger 2]. 25

28 1. Forberedelse til brug af projektoren 1. Tryk på og hold tasten [ID] nede, og tryk derefter på en taltast fra 1 til 4 i mindst 3 sekunder. CUD086 Det tildelte ID-nummer til fjernbetjeningen ændres til det tal, du trykkede på. 2. Betjening af projektoren. Fjernbetjeningen kan kun benyttes til en projektor, hvis ID'et på fjernbetjeningen er det samme som det controller-id, der er angivet i [Standardindstillinger 2]. Det angivne ID-nummeret er aktivt, indtil et andet ID-nummer angives. ID-nummeret i fjernbetjeningen skal angives igen, hvis batterierne udskiftes. 26

29 Placering af projektoren Placering af projektoren Projektoren skal placeres, så projektorens linse vender mod lærredet. Sørg for, at projektoren og skærmen er anbragt parallelt i forhold til hinanden. Justér afstanden mellem projektoren og skærmen i forhold til størrelsen på billedet. Se mere om dette under S.28 "Forhold mellem projektionsafstand og skærmstørrelse". Projektionstype Hvis en projektor ikke monteres korrekt på væggen eller i loftet, kan den falde ned og forårsage personskader. Kontakt en salgskonsulent eller servicetekniker, hvis projektoren skal monteres på væggen eller i loftet. Brug beslag, der er stærke nok til at støtte projektoren. Projektoren vejer ca. 3,1 kg. Projektoren skal installeres på et sted, der er solidt nok til at bære den fulde vægt af projektoren og beslagene. Projektoren kan placeres på fire måder. Vælg den ønskede indstilling for projektoren under [Projektionstype] i [Standardindstillinger 2]. Se mere om dette under S.91 "Standardindstillinger 2-menuen". 1. Standard 2. Bagside 3. Loft 4. Loft, bagside DA CUD Standard Projektoren placeres foran det lærred, hvorpå billederne skal projiceres. 2. Bagside Projektoren placeres bagved det lærred, hvorpå billederne skal projiceres. 27

30 1. Forberedelse til brug af projektoren 3. Loft Projektoren monteres i loftet foran det lærred, hvorpå billederne skal projiceres. 4. Loft, bagside Projektoren monteres i loftet bagved det lærred, hvorpå billederne skal projiceres. Forhold mellem projektionsafstand og skærmstørrelse Størrelsen på det projicerede billede afhænger af afstanden mellem projektoren og lærredet. Se følgende tabel for at finde den mest velegnede afstand. Projektionsstørrelserne i tabellen er for et billede i fuld størrelse uden brug af trapezkorrektion. Projektionsafstanden er kortest, når zoomen er drejet helt til vidvinkelsiden, og længst, når zoomen er drejet helt til telesiden. b a CUD072 RICOH PJ X3340N Projektionsstørrelse A Projektionsafstand Kortest Længst B Projektionshøjde 30 tommer 0,68 m 1,05 m 4 cm 40 tommer 0,92 m 1,41 m 5 cm 60 tommer 1,40 m 2,13 m 7 cm 80 tommer 1,87 m 2,86 m 10 cm 100 tommer 2,34 m 3,58 m 12 cm 120 tommer 2,82 m 4,31 m 14 cm 150 tommer 3,54 m 5,39 m 18 cm 200 tommer 4,73 m 7,20 m 24 cm 28

31 Placering af projektoren RICOH PJ WX3340N Projektionsstørrelse A Projektionsafstand Kortest Længst B Projektionshøjde 40 tommer 0,77 m 1,20 m 3 cm 60 tommer 1,18 m 1,80 m 5 cm 80 tommer 1,58 m 2,42 m 6 cm 100 tommer 1,98 m 3,03 m 8 cm 120 tommer 2,39 m 3,65 m 9 cm 150 tommer 2,99 m 4,57 m 11 cm 200 tommer 4,00 m 6,10 m 15 cm 240 tommer 4,81 m 7,33 m 18 cm RICOH PJ X4240N Projektionsstørrelse A Projektionsafstand B Projektionshøjde 50 tommer 0,59 m 6 cm 60 tommer 0,72 m 7 cm 70 tommer 0,85 m 8 cm 80 tommer 0,97 m 10 cm 90 tommer 1,10 m (3. 11 cm 100 tommer 1,23 m 12 cm 110 tommer 1,36 m 13 cm 120 tommer 1,49 m 14 cm 29

32 1. Forberedelse til brug af projektoren RICOH PJ WX4240N Projektionsstørrelse A Projektionsafstand B Projektionshøjde 60 tommer 0,61 m 5 cm 70 tommer 0,72 m 5 cm 80 tommer 0,83 m 6 cm 90 tommer 0,94 m 7 cm 100 tommer 1,04 m 8 cm 110 tommer 1,15 m 8 cm 120 tommer 1,26 m 9 cm 140 tommer 1,48 m 11 cm 30

33 Tilslutning af udstyr til projektoren Tilslutning af udstyr til projektoren Placér ikke strømkabler og forbindelseskabler et sted, hvor nogen kan snuble i dem. Apparatet kan vælte og forårsage personskader. Der kan tilsluttes forskellige typer udstyr til projektoren. Sluk for alt udstyr, inden det forbindes til projektoren. Læs vejledningen til det pågældende udstyr, inden det forbindes til projektoren. Tilslutning af en computer Visse computere kan ikke forbindes til projektoren. Kontrollér outputterminaler og signalkompabilitet, inden du forbinder en computer til projektoren. Brug af et RGB-kabel Forbind RGB-kablet til Computer1-indgangen på projektoren og til RGB-udgangen på computeren. Forbind lydkablet til audioindgangen på projektoren og til audioudgangen på computeren for at udsende lydsignaler fra projektorens højtaler. CUD093 Brug det RGB-kabel, som leveres med projektoren. Du kan også bruge Computer2-indgangen/monitorudgangen til at indlæse RGB-signaler, hvis [Computer 2-terminal] i [Standardindstillinger 1] er angivet som [Input]. Brug af et HDMI-kabel Forbind HDMI-kablet til HDMI-portene på projektoren og computeren. 31

34 1. Forberedelse til brug af projektoren CUD094 Brug af et DVI til HDMI-kabel Forbind DVI til HDMI-kablet til HDMI-porten på projektoren og til DVI-udgangen på computeren for at indlæse et DVI-signal til projektoren. Forbind lydkablet til audioindgangen på projektoren og til audioudgangen på computeren for at udsende lydsignaler fra projektorens højtaler. CUC032 Du kan bruge en DVI til HDMI-konverteringsadapter i stedet for et DVI til HDMI-kabel. Brug af et Ethernet-kabel Forbind Ethernet-kablet til projektorens Ethernet-interface og til en netværksenhed, såsom en hub. Hvis du vil bruge projektoren over et netværk, skal du angive indstillinger såsom en IP-adresse. Se mere om dette under S.62 "Tilslutning af projektoren til et netværk". CUD095 Brug et skærmet Ethernet-kabel. Brug af trådløst LAN RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N er udstyret med en funktion til trådløs opkobling. Hvis du vil bruge projektoren over et netværk, skal du angive indstillinger såsom en IP-adresse. Se mere om dette under S.62 "Tilslutning af projektoren til et netværk". 32

35 Tilslutning af udstyr til projektoren CUD097 Tilslutning af AV-udstyr Brug et kabel, der understøtter signalet for tilslutning af AV-udstyr. Brug af et HDMI-kabel Tilslut HDMI-kablet til HDMI-portene på projektoren og AV-udstyret. CUD096 Visse apparater vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis de er forbundet ved brug af HDMI. Brug kun HDMI-kabler med et HDMI-logo. Brug et højhastigheds-hdmi-kabel til indlæsning af billedsignaler på 1080p. Et almindeligt HDMI-kabel vil muligvis ikke fungere korrekt. Brug af et videokabel Forbind videokablet til projektorens videoindgang og til AV-udstyrets videoudgang. Forbind lydkablet til audioindgangen på projektoren og til audioudgangen på AV-udstyret for at udsende lydsignaler fra projektorens højtaler. CUD098 Brug af D-sub-videokabel Forbind D-sub-videokablet til projektorens Computer1-indgang og til Y/Pb/Pr-udgangen på AVudstyret. Forbind lydkablet til audioindgangen på projektoren og til audioudgangen på AV-udstyret for at udsende lydsignaler fra projektorens højtaler. 33

36 1. Forberedelse til brug af projektoren CUD099 Tilslutning af ekstern enhed til billedvisning Du kan få vist det projicerede billede på et andet display samtidigt ved at forbinde projektoren og den eksterne enhed. Billedsignaler, der indlæses via Computer1-indgangen, kan vises på en ekstern enhed. Du skal angive [Output] for [Computer 2-terminal] for at tilslutte et eksternt display. Forbind derefter et RGB-kabel til projektorens Computer2-indgang/monitorudgang og RGB-indgangen på den eksterne enhed. CUD073 Kun indlæste billeder fra en computer eller AV-udstyr vises på den eksterne enhed. Billeder, der genereres af projektoren, f.eks. menuskærme, vises ikke på den eksterne enhed. Foretag indstillinger på den eksterne enhed for at justere visningen. Tilslutning af en ekstern højtaler Du kan benytte en ekstern højtaler. For at gøre det skal du forbinde et audiokabel til projektorens audioudgang og til audioindgangen på den eksterne højtaler. CUD074 Der udsendes intet audiosignal fra projektorens højtaler, når der er tilsluttet en ekstern højtaler. Lydstyrken for den eksterne højtaler kan justeres ved brug af tasten [Volume]. 34

37 2. Billedprojektion Dette kapitel beskriver, hvordan billeder projiceres. Forholdsregler ved brug af projektoren Brug ikke andre strømkilder end dem, der overholder de angivne specifikationer. Det kan resultere i brand eller elektriske stød. Brug ikke andre frekvenser end dem, der er angivet under specifikationerne. Det kan resultere i brand eller elektriske stød. Det medfølgende kabel må kun bruges til denne maskine. Det må ikke bruges til andre apparater. Det kan resultere i brand eller elektriske stød. Det er farligt at håndtere kablets stik med våde hænder. Det kan give elektriske stød. Placér ikke strømkabler og forbindelseskabler foran linsen eller ventilationsåbningerne, når projektoren er tændt, da det udgør en brandfare. Du må ikke kigge ind i linsen, når produktet er tændt. Det stærke lys kan skade dine øjne. Vær især forsigtig, når der er børn til stede. Anbring ikke genstande, der ikke tåler høj varme, nær ventilationsåbningerne. Der kan komme varm luft ud af ventilationsåbningerne, hvilket kan skade produktet eller resultere i en ulykke. Placér ikke strømkabler og forbindelseskabler et sted, hvor nogen kan snuble i dem. Apparatet kan vælte og forårsage personskader. 35

38 2. Billedprojektion Sæt strømstikket helt ind i stikkontakten. Brug ikke en stikkontakt med en løs forbindelse. Det kan resultere i ophedning. Tilslut strømkablet i den korrekte retning. Hvis det ikke er isat korrekt, kan der opstå røg eller brand, eller du kan få elektriske stød. Når strømkablet tages ud af stikkontakten i væggen, skal du altid trække i stikket, ikke i kablet. I modsat fald kan kablet blive beskadiget. Brug af beskadigede kabler kan medføre brand eller give elektriske stød. Blokér ikke projektionsstrålen, når apparatet er tændt. Genstande, som blokerer projektionsstrålen, kan blive varme eller deforme, blive ødelagt, give forbrændinger eller forårsage brand. Det reflekterede lys kan gøre linsen varm og resultere i funktionssvigt. Brug mute-funktionen til midlertidigt at afbryde projektionen. Sluk for projektoren for at afbryde den helt. Strømkilde (hovedsageligt Europa og Asien) RICOH PJ X3340N/WX3340N: V, 1,6 A eller mere, 50/60Hz RICOH PJ X4240N/WX4240N: V, 1,7 A eller mere, 50/60Hz (hovedsageligt Nordamerika) RICOH PJ X3340N/WX3340N: 120 V, 3,4 A eller mere, 60Hz RICOH PJ X4240N/WX4240N: 120 V, 3,7 A eller mere, 60Hz Sørg for at tilslutte strømkablet til en strømkilde med en spænding som ovenstående. 36

39 Grundlæggende betjening Grundlæggende betjening Anbring projektoren vinkelret på skærmen, og forbind projektoren og udstyret, før projektoren bruges. Se mere om dette under S.27 "Placering af projektoren" og S.31 "Tilslutning af udstyr til projektoren". Hvis [Tastelås] er indstillet til [Til] under [Standardindstillinger2], kan projektoren ikke betjenes via betjeningspanelet. Brug fjernbetjeningen i stedet. Hvis du trykker på en tast, som er deaktiveret, bipper projektoren, og et fejlikon vil blive vist på skærmen. Hvis [Bip] er indstillet til [Fra] under [Standardindstillinger1], bipper projektoren ikke. Projektion af et billede 1. Isæt strømkablets forbindelsesstik i AC-indgangen på linsesiden af projektoren. 2. Sæt strømstikket i en stikkontakt. CUD065 Hvis [Tilslutningsmetode] under [Standardindstillinger 2] er indstillet til [Auto.], tænder projektoren i dette trin. Fortsæt til trin Tryk på [Power]-tasten. Projektoren bipper, og indikatoren blinker blåt. Startskærmen vises. 4. Tænd for det udstyr, der er forbundet til projektoren. Inputsignalet registreres automatisk, og billedet projiceres. Tryk på Play-tasten på en videoafspiller for at projicere billeder fra denne. 37

40 2. Billedprojektion Skift indstilling for billedoutputtet på din bærbare computer, hvis du vil projicere billeder fra denne. Se mere om dette under S.39 "Projektion af skærmbillede fra en bærbar computer". 5. Hvis det projicerede billede ikke er det, du ville se, skal du trykke på [Input]-tasten for at skifte inputsignal. Inputsignalet skifter, hver gang der trykkes på [Input]-tasten. Placér ikke noget i nærheden af stikkontakten. Skærmbilledet til indtastning af password vises, hvis der er angivet et password til projektoren under [Startpassword] i [Standardindstillinger 2]. Indtast et password. Vælg sprog for displayet og netværksindstillinger i startmenuen, første gang du tænder for projektoren efter købet. Se mere om dette under S.38 "Når startmenuen vises". Startskærmen lukker igen, kort efter at den er blevet vist. Du kan angive, at startskærmen ikke skal vises, under [Startskærm] i [Standardindstillinger 1]. I trin 5 vil skærmbilledet til valg af inputsignal blive vist, hvis [Automatisk inputsøgning] er indstillet til [Fra] under [Standardindstillinger 1]. Vælg et signal, som er kompatibelt med det tilsluttede udstyr. Hvis signalet mistes, eller der ikke er noget inputsignal fra det tilsluttede udstyr, vises standbyskærmen for netværksinput. Kontrollér, at der er tændt for udstyret, og at det er korrekt forbundet til projektoren. Hvis projektoren ikke understøtter inputsignalet, vises meddelelsen "Ikke-understøttet signal". Bevægelser i videoer, som projiceres ved brug af dvd-software på en computer, kan virke unaturlige. Projektorens fokus kan ændre sig en anelse i løbet af de første 30 minutter, efter at projektoren er blevet tændt, eller hvis rumtemperaturen skifter. Justér fokus, hvis det sker. Fokusfunktionen er mere stabil, når temperaturen er stabil. Billedets lysstyrke kan ændre sig midlertidigt, hvis pæren justeres automatisk for at opretholde dens tilstand. Når startmenuen vises Vælg sprog for displayet og netværksindstillinger i startmenuen, første gang du tænder for projektoren efter købet. 1. Vælg sprog, og tryk på [ENTER]. 2. Angiv netværksindstillinger på skærmbilledet [Guide til netværksindstillinger]. Vælg [Annullér], hvis du ikke vil foretage netværksindstillinger. Yderligere oplysninger om [Guide til netværksindstillinger] findes under S.62 "Tilslutning af projektoren til et netværk". 38

41 Grundlæggende betjening Displaysproget kan også ændres på menuskærmen. Se mere om dette under S.91 "Standardindstillinger 2-menuen". Skærmbilledet [Guide til netværksindstillinger] kan også åbnes fra menuskærmen. Se mere om dette under S.95 "Netværksindstillingsmenuen". Projektion af skærmbillede fra en bærbar computer Skift indstilling for billedoutputtet på din bærbare computer, hvis du vil forbinde den til projektoren. I Windows-styresystemer kan indstillingen for billedoutput skiftes ved tryk på en funktionstast. Tryk på [Fn]-tasten og hold den nede, og tryk samtidig på, eller LCD/VGA-funktionstasten. Eksempler på forskellige computere Computermærke MSI Everex, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Sotec Gateway, HP Acer, Sharp, Sotec, Toshiba Hitachi, IBM, Lenovo, Sony Asus, Dell, Epson, Hitachi Fujitsu Tastekombination [Fn] + [F2] [Fn] + [F3] [Fn] + [F4] [Fn] + [F5] [Fn] + [F7] [Fn] + [F8] [Fn] + [F10] Afhængigt af computeren kan billedet muligvis ikke projiceres korrekt, hvis det vises på computerens LCD-display, samtidig med at det projiceres op på lærredet via projektoren. I det tilfælde skal du slukke for computerens LCD-display. Yderligere oplysninger om displayskift findes i vejledningen til computeren. Slukning af projektoren Træk strømkablet ud af kontakten, hvis projektoren ikke skal bruges i længere tid. Når du har taget strømkablet ud, skal du vente mindst 1 sekund, før du sætter det i igen. I modsat fald kan det resultere i fejlfunktioner. 39

42 2. Billedprojektion 1. Tryk på [Power]-tasten. Bekræftelsesskærmen vises. 2. Tryk på [Power]-tasten. Projektoren bipper og går i standby. 3. Tag strømkablet ud. Når der er slukket for pæren, skal den køle af i ca. fem minutter, inden den tændes igen. Pæren kan muligvis ikke lyse, hvis den er meget varm. Projektoren slukkes, så snart strømkablet tages ud (direkte slukning). Du kan angive indstillinger for energibesparelse i standby under [Energibesparende indstillinger]. Se mere om dette under S.86 "Menu for energibesparende indstillinger". 40

43 Justering af det projicerede billede Justering af det projicerede billede Justering af projektionsvinklen Du kan justere højden på det projicerede billede ved hjælp af de justerbare fødder på projektoren. 1. Løft linsesiden af projektoren. 2. Hold på grebet ( 1 ), og justér længden på fødderne ( 2 ). Justér højden på højre og venstre fod, så projektoren står helt vandret. 1 2 CUD045 Projektoren foretager automatisk trapezkorrektion af det projicerede billede i forhold til projektionsvinklen. Hvis [Auto. trapezkorrektion] i [Displayindstillinger] er indstillet til [Fra], skal trapezkorrektion foretages manuelt. Se mere om dette under S.44 "Trapezkorrektion". Ændring af størrelsen på det projicerede billede Hvis størrelsen på det projicerede billede ikke passer til skærmen, kan du ændre billedstørrelsen. Reduktion af det projicerede billede Billedet kan reduceres med 80 til 100 % ved brug af den digitale zoomfunktion. 41

44 2. Billedprojektion 1. Tryk på [Zoom]-tasten. Værdibjælken fremkommer i bunden af skærmbilledet. 2. Justér størrelsen på det projicerede billede ved brug af tasterne [ ] og [ ]. CUD046 Tryk på tasten [ ] for at reducere det projicerede billede. Tryk på tasten [ ] for at forstørre det projicerede billede. Billedet forstørres, indtil det når den oprindelige størrelse. Billedet kan sommetider blive forstyrret, mens det formindskes. Forstørrelse af det projicerede billede Billedet kan forstørres med 100 til 150 % ved brug af den optiske zoomfunktion. Den optiske zoomfunktion er tilgængelig på RICOH PJ X3340N/WX3340N. 1. Drej på zoomen for at justere størrelsen på det projicerede billede. CUC041 Justering af skarpheden Justér det projicerede billedes skarphed. 42

45 Justering af det projicerede billede Justering af fokus på RICOH PJ X3340N/PJ WX3340N Skarpheden kan justeres automatisk med autofokusfunktionen. Autofokusfunktionen virker, når du tænder for projektoren, drejer på zoomen og justerer projektorens position. Effektiv rækkevidde for autofokusfunktion: RICOH PJ X3340N: 0,92 til 5,39 m RICOH PJ WX3340N: 0,77 to 4,57 m Når et billede projiceres ud over det effektive område for autofokusfunktionen, eller hvis der ikke kan fokusere korrekt af andre årsager, skal fokus justeres manuelt. 1. Tryk på [Focus]-tasten. 2. Justér skarpheden ved brug af tasterne [ ] og [ ]. Autofokusfunktionen virker muligvis ikke korrekt med følgende skærmtyper: Stærkt reflekterende skærm, som f.eks. et whiteboard Sorte matte skærme Justering af fokus påpj RICOH X4240N/PJ WX4240N 1. Drej fokusringen for at justere skarpheden. Formen på det projicerede billede ændres en anelse, når der drejes på fokusringen. 43

46 2. Billedprojektion CUD042 Trapezkorrektion Hvis projektoren er placeret i en vinkel, vil billedformatet blive skævt. Dette kaldes trapezforvrængning. Hvis [Auto. trapezkorrektion] i [Displayindstillinger] er indstillet til [Fra], skal trapezkorrektion foretages manuelt. 1. Tryk på [Keystone]-tasten. Værdibjælken fremkommer i bunden af skærmbilledet. 2. Korrigér trapezforvrængningen ved brug af tasterne [ ] og [ ]. CUD004 Tryk på tasten [ ] for at forkorte bredden af den nederste kant af billedet. Tryk på tasten [ ] for at forkorte bredden af den øverste kant af billedet. 44

47 Justering af det projicerede billede Afhængigt af korrektionsgraden og billedtypen kan data muligvis gå tabt, eller billedkvaliteten kan blive forringet. Du kan foretage trapezkorrektion manuelt, selvom [Auto. trapezkorrektion] er indstillet til [Til]. Men hvis du ændrer projektorens vinkel, korrigeres den dog automatisk igen. Trapezkorrektionsniveauet forbliver registreret, selvom der slukkes for projektoren. Vi anbefaler, at du indstiller [Auto. trapezkorrektion] til [Fra], hvis projektoren og lærredet er opstillet permanent. Du kan også foretage trapezkorrektion via betjeningspanelet på projektoren. 45

48 2. Billedprojektion Betjening under billedprojektion Justering af højtalerens lydstyrke Skru kun op for lydstyrken, når du kan kontrollere niveauet samtidig. Du bør desuden sænke lydstyrken, før der slukkes for projektoren, da der ellers kan lyde en høj tone, når der tændes, hvilket kan give høreskader. 1. Tryk på [Volume]-tasten. Værdibjælken fremkommer i bunden af skærmbilledet. 2. Justér lydstyrken ved brug af tasterne [ ] og [ ]. CUD047 Tryk på tasten [ ] for at skrue ned for lydstyrken. Tryk på tasten [ ] for at skrue op for lydstyrken. Du kan også justere højtalerens lydstyrke via projektorens betjeningspanel. Forstørrelse af billedet Forstørrer og viser et udsnit af billedet. Billedet kan forstørres med mellem 100 og 200 %. Jo mere billedet forstørres, jo mere kornet vil det blive på grund af den digitale behandling. 1. Tryk på [Magnify]-tasten. Værdibjælken fremkommer i bunden af skærmbilledet. 46

49 Betjening under billedprojektion 2. Justér gengivelsesforholdet ved brug af tasterne [ ] og [ ]. ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUV WXYZabcdefghijk lmnopqrstuvwxyz OPQRSTU YZabcdefg opqrstuvw CUD010 Tryk på tasten [ ] for at reducere gengivelsesforholdet. Tryk på tasten [ ] for at øge gengivelsesforholdet. 3. Tryk på [Enter]-tasten. 4. Du kan flytte positionen ved brug af tasterne [ ], [ ], [ ] og [ ]. ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUV WXYZabcdefghijk lmnopqrstuvwxyz CUD012 For at ændre gengivelsesforholdet skal du trykke på tasten [Enter] og gentage trin Tryk på [Magnify]-tasten igen for at annullere denne funktion. Forstørrelsesfunktionen annulleres automatisk, hvis der udføres en anden funktion. Billedet forstyrres sommetider, mens det bliver forstørret, eller mens den forstørrede del flyttes. Slå billede og lyd midlertidigt fra Du kan bruge AV Mute-funktionen til at slå blledet og lyden midlertidigt fra. Dette er nyttigt, når der projiceres billeder fra en anden projektor eller en OHP. 1. Tryk på [AV Mute]-tasten. Billedet og lyden slås fra. 47

50 2. Billedprojektion 2. Tryk på [AV Mute]-tasten igen for at annullere denne funktion. Der vises et ikon på skærmen, når lyden er slået fra. Mute-funktionen annulleres automatisk, hvis der trykkes på en tast på betjeningspanelet. Du kan også bruge [AV Mute]-tasten på projektorens betjeningspanel. Frysning af billedet Du kan fryse det viste billede. 1. Tryk på [Freeze]-tasten. Billedet fryses. 2. Tryk på [Freeze]-tasten for at starte videoen igen. Der vises et ikon på skærmen, når frysefunktionen anvendes. Frysefunktionen annulleres automatisk, hvis der udføres en anden funktion. Når der trykkes på [Freeze]-tasten, gemmes det aktuelle billede i hukommelsen og projiceres. Af samme årsag afspilles videoen stadig, selv om projektoren har sat billedet på pause. Angivelse af pæreindstillinger Angiv indstillinger for pæren for at spare energi eller gøre billederne lysere, afhængigt af hvordan du bruger projektoren. Følgende tilstande kan vælges under [Eco-tilstand]: Til (aut.) Vælg denne tilstand for at spare energi. I denne tilstand angives følgende indstillinger automatisk: Til (detalj.) Pæretilstand: [Automatisk] Pæretilst. ved intet signal: [Eco] Eco (lysstyrke): [Til] Vælg denne tilstand for at angive [Pæretilstand], [Pæretilst. ved intet signal] og [Eco (lysstyrke)] manuelt. 48

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera Betjeningsvejledning Forberedelse til brug af projektoren Billedprojektion Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera Brug af projektoren via et netværk Ændring af projektorindstillinger Problemløsning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Ændring af projektorindstillinger. Problemløsning.

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Ændring af projektorindstillinger. Problemløsning. Betjeningsvejledning Forberedelse til brug af projektoren Billedprojektion Ændring af projektorindstillinger Problemløsning Vedligeholdelse Tillæg Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Read

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Nyttige funktioner. Ændring af projektorindstillinger.

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Nyttige funktioner. Ændring af projektorindstillinger. Betjeningsvejledning Forberedelse til brug af projektoren Billedprojektion Nyttige funktioner Ændring af projektorindstillinger Problemløsning Vedligeholdelse Tillæg Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera. Nyttige funktioner

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera. Nyttige funktioner Betjeningsvejledning Forberedelse til brug af projektoren Billedprojektion Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera Nyttige funktioner Brug af projektoren via et netværk Brug af den interaktive

Læs mere

Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Betjeningsvejledning

Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion...5 Copyrights til billeder...5 Vigtigt...5 Bemærkninger

Læs mere

Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Betjeningsvejledning

Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion...4 Copyrights til billeder...4 Vigtigt...4 Bemærkninger

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation.

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation. Message Broadcasting Message Broadcasting er et plug-in for EasyMP Monitor. Administratorer kan bruge dette plug-in til at sende meddelelser eller beskeder til en eller flere projektorer eller alle projektorerne

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere