KODAK DC240/DC280 Zoom Digital Camera. Brugervejledning. Besøg Kodak på Internetadressen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KODAK DC240/DC280 Zoom Digital Camera. Brugervejledning. Besøg Kodak på Internetadressen: www.kodak.com"

Transkript

1 KODAK DC240DC280 Zoom Digital Camera Brugervejledning Besøg Kodak på Internetadressen:

2 Eastman Kodak Company, 1999 Kodak og Photolife er registrerede varemærker, der tilhører Eastman Kodak Company.

3 Indhold 1 Kom godt i gang Før kameraet tages i brug Ilægning af batterier Sådan tændes og slukkes kameraet Sådan kontrolleres batterierne Ladeapparatet AC-adapteren Isætning af hukommelseskort Udtagning af hukommelseskort Indstilling af kameraets ur LCD-farveskærmens lysstyrke Fotografering Se billedet, før det tages Udløserknappen Optisk zoom Digitalzoom Når billedet skal ses eller slettes Quickview (hurtigvisning) Flashindstilling Landskabsfotografering Makrofotografering Når fotografen skal med på billedet Datostempling Sletning af et billede, der lige er taget i

4 3 Justering af billeder Eksponering Indramning af billeder Sorthvide billeder, sepiatonede billeder eller dokumenter Billedkvalitet Opløsning Justering af hvidbalance Lysmåling ISO-indstilling (DC280) Skarphedsindstilling Eksponeringslås Når billederne skal ses Når billederne skal ses Når billederne skal forstørres Markering af billeder til udskrivning Annullering af udskrivning Beskyttelse af billeder Sletning af et enkelt eller alle billeder Slide-show på TV-skærm Information om billeder Indstilling af kameraet Indstilling af lydsignal Batterisparefunktionen Kameraets logbog Valg af sprog Formatering af hukommelseskort Videoudgangen Ændring af standardindstillinger Indstilling af rammestandard Flash Hvidbalance ii

5 Eksponeringskompensation Specialeffekter Automatisk ISO-indstilling (DC280) Installation af software Systemkrav til Windows-baserede computere Systemkrav til Macintosh-computere Kodak-software til Windows-baserede computere Softwareoversigt Kodak-software til Macintosh-computere Softwareoversigt Installation af software Etabler forbindelse til kameraet Forbindelse via serielt kabel Forbindelse til en Windows-baseret computer Etabler forbindelse til en Macintosh-computer Forbindelse via USB-kabel Start af Kodak-softwaren til Windows-baserede computere Åbning af Mounter Software Åbning af Digital Access Software (TWAIN Acquire) Åbning af Camera Controls Software Åbning af Border Transfer Software Start af Kodak-software til Macintosh-computere Åbning af Picture Transfer Application Åbning af Digital Access Software (Plug-In Acquire) Åbning af Border Transfer Software Navigation iii

6 8 Tips og fejlfinding Lær kameraet at kende Kommunikation med computeren Skærmindstilling Tips om udskrivning Fejlfinding Hvor får man hjælp Software-hjælpen Online-service Information pr. fax Kundeservice Warranty and Regulatory Information Warranty Time Period Warranty Repair Coverage Limitations Application Support How to Obtain Service Regulatory Information FCC Compliance and Advisory Canadian DOC Statement Bilag Kameraets oprindelige standardindstillinger DC240-kameraspecifikationer DC280-kameraspecifikationer Generel vedligeholdelse og sikkerhed Sådan anvendes batterierne iv

7 1 Kom godt i gang 1 Til lykke med det nye 1,3 megapixel KODAK DC240 Zoom Digital Camera (DC240) eller 2,0 megapixel KODAK DC280 Zoom Digital Camera (DC280) kameraerne, der fotograferer digitalt uden anvendelse af film. Med det nye kamera er det blevet nemmere og hurtigere at fotografere og udskrive. Mulighederne er uendelige. Her er nogle få eksempler på, hvad kameraet kan bruges til: ❹ At tage knivskarpe, digitale billeder i fantastiske farver. ❹ At overføre billeder til en computer for straks at redigere, forbedre eller indsætte dem i et dokument. ❹ At sende billeder via til venner, familie og forretningsforbindelser overalt i verden på få minutter. ❹ At udskrive billeder derhjemme i høj kvalitet på KODAK Inkjet Photo Paper eller tage KODAK-hukommelseskortet med til en KODAK-forretning for at få lavet forstørrelser i fotokvalitet blot ved at trykke på en knap. ❹ At vise billeder på en TV- eller videoskærm for tilskuere. ❹ Ved at anvende KODAK DC240DC280 Border Transfer Application kan dine billeder tilpasses med firmalogo eller grafik. 1

8 Før kameraet tages i brug Før kameraet tages i brug, skal der sættes batterier i, eller det skal sluttes til en Kodak-AC-adapter. Dernæst skal der sættes et KODAK Picture Card (hukommelseskort) i kameraet. Ilægning af batterier Forsynes kameraet med strøm fra batterier, skal der bruges fire AA alkaline-batterier. Kameraet leveres med to sæt batterier: fire alkalinebatterier og fire genopladelige Ni-MH-batterier med ladeapparat. Alkaline-batterierne er vedlagt for at kameraet kan bruges med det samme. De genopladelige batterier skal lades op, før de kan bruges. Selv om begge typer batterier kan bruges, må de aldrig anvendes samtidigt i kameraet. For oplysninger om retningslinier for anvendelse af batterier, se side Tryk med tommelfingeren på batteriklappen. 2 Træk batteriklappen (væk fra kameraet). 3 Ilæg batterierne som vist på batteriklappen og luk derefter igen. Sådan tændes og slukkes kameraet Kameraet tændes og slukkes med TÆNDSLUK-knappen, der er placeret på kameraets bagside. ❹ Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. LCD-panelet oven på kameraet tændes. ❹ Sluk kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. Kameraet slukker af sig selv, når det er færdigt med at gemme, slette eller overføre det sidste billede, der er taget. 2

9 Sådan kontrolleres batterierne Når kameraet er tændt, vises batteritilstanden som et ikon på LCDpanelet. For oplysninger om retningslinier for anvendelse af batterier, se side Sæt menuvælgeren på Capture (fotografering), Preview (vis) eller Camera Settings (kameraindstilling). Ikonet for batteritilstand vises ikke, når kameraet er indstillet til Connect (forbindelse). 1 T W 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Ikonet for batteritilstand på LCD-panelet viser, hvor meget strøm, der er på batterierne. ❹ Fuldt opladet (Intet ikon) viser, at batterierne er ladet op og klar til brug. ❹ Ikke upladet viser, at batterierne ikke er ladet helt op, og at de snart skal udskiftes eller genoplades. ❹ Udskiftes (blinker) viser, at batterierne er for svage til at forsyne kameraet med strøm og derfor skal udskiftes. 3

10 Ladeapparatet Nogle DC240DC280-kameraer leveres med fire genopladelige AA Ni- MH-batterier samt et ladeapparat for at sikre en konstant beholdning af friskopladede batterier. Disse batterier skal oplades før brug. Det tager op til otte timer at lade dem helt op. Det er en god idé at have et sæt genopladelige batterier i kameraet og et andet sæt - fuldt opladet - liggende parat til brug, så der altid kan tages billeder. Genopladelige KODAK Ni-MH-batterier kan købes som tilbehør. Spørg KODAKforhandleren om ekstratilbehør eller besøg vores websted på adressen 1 Brug kun genopladelige Ni-MH- eller Ni-Cd-batterier i ladeapparatet. Andre batterityper må ikke sættes i ladeapparatet. Dette ladeapparat er kun beregnet til Ni- MH- eller Ni-Cd-batterier med højst 4 celler og maks. opladning på 1450mAH. Forsøg ikke at oplade batterier, der ikke er genopladelige. 2 Vend batterierne, så de positive og negative poler passer med de positive og negative kontakter i ladeapparatet. 3 Læg batterierne i ladeapparatet og sørg for, at de sidder rigtigt. 4 Slut ladeapparatet til stikkontakten. I nogle dele af verden leveres ladeapparatet med netstik, som ikke er forbundet med apparatet. Hvor dét er tilfældet, bruges det stik, der passer til den pågældende stikkontakt. 5 Kontroller, om apparatets kontrollampe tændes. Hvis den ikke tændes, kontrolleres det, om batterierne vender rigtigt. Batterierne er fuldt opladet, når ladeapparatets kontrollampe slukkes eller efter otte timers opladning. 6 Afbryd strømmen til ladeapparatet og tag batterierne ud, når opladningen er færdig. 4

11 OPEN CARD AC-adapteren Ved fotografering indendørs, og når kameraet er forbundet til en computer, er det bedst at bruge en Kodak-AC-adapter for at spare på batterierne. Det er vigtigt, at der kun anvendes en Kodak-AC-adapter til DC240DC280-kameraet. Kodak-AC-adaptere kan købes som ekstratilbehør. Spørg KODAK-forhandleren om ekstratilbehør eller besøg vores websted på adressen 1 1 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 2 Åbn AC-adapterporten på siden af kameraet. _ + DC IN VIDEO OUT 3 Forbind AC-adapteren med kameraets port. 4 Slut AC-adapteren til stikkontakten. I nogle dele af verden leveres AC-adaptere med netstik, som ikke er forbundet med adapteren. Hvor dét er tilfældet, bruges det stik, der passer til den pågældende stikkontakt. 5 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. Kameraet forsynes nu med strøm ved hjælp af AC-adapteren. 5

12 Isætning af hukommelseskort Kameraet leveres med et KODAK Picture Card (hukommelseskort), hvorpå kameraet gemmer de billeder, der tages. Hukommelseskortet, som også kaldes et CompactFlash-kort, er udskifteligt og genanvendeligt, så billeder let kan gemmes og overføres. Hukommelseskortet skal sættes i kameraet, før der kan tages billeder. Ekstra KODAK Picture Cards kan købes som tilbehør. Spørg KODAK-forhandleren om ekstratilbehør eller besøg vores websted på adressen Udtagning af hukommelseskort 1 Åbn klappen til hukommelseskortet. 2 Isæt hukommelseskortet, så kontakterne vender ind mod kameraet, og mærkatet, der viser hvor mange MB, der kan være på kortet, vender mod kameraets bagside. Hukommelseskortet kan kun sættes i på én måde. Tving ikke kortet på plads, da det kan beskadige kameraet. 3 Skub hukommelseskortet helt ind og luk klappen. 1 Åbn klappen til hukommelseskortet. AA BATT. EJECT 2 Skub EJECT-knappen i pilens retning. Hukommelseskortet glider delvist ud. 3 Træk hukommelseskortet ud af kameraet og luk klappen. ADVARSEL: Hukommelseskort må ikke sættes i eller tages ud, når kontrollampen over klappen til hukommelseskortet blinker. Dette kan beskadige billeder og kamera. Brug kun standard-hukommelseskort med CompactFlash-logo. 6

13 Indstilling af kameraets ur Kameraet har et indbygget ur med dato og klokkeslæt (24 timer). Hvis billederne skal datostemples (funktionen Date Stamp), skal uret stilles. For oplysninger om anvendelse af datostempling, se side Sæt menuvælgeren på Camera Setup. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. Skærmbilledet Camera Setup (kameraindstilling) vises. 1 3 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 4 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet DatoKlokkeslæt vises. 5 Tryk på en knap for at indstille dato og klokkeslæt. 6 Tryk på OK-knappen. Kameraet godkender indstillingerne og vender tilbage til skærmbilledet Camera Setup. Det kan være nødvendigt at stille uret igen, hvis der ikke er batterier i kameraet igennem længere tid, eller hvis de aflades helt. 7

14 LCD-farveskærmens lysstyrke LCD-farveskærmens lysstyrke kan justeres efter behov. 1 Sæt menuvælgeren på Camera Setup. Menuvælgeren kan sættes på en hvilken som helst indstilling, så længe der er et billede på LCD-farveskærmen, hvorefter lysstyrken kan justeres. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. Skærmbilledet Camera Setup (kameraindstilling) vises. AA BATT. 3 Knappen i bunden af kameraet bruges til at justere lysstyrken på LCDfarveskærmen. EJECT 8

15 2 Fotografering Kameraet gør det sjovt at tage billeder. Når menuvælgeren står på Capture (fotografering), kan der uden videre tages flotte, digitale billeder. Alt, hvad der er brug for, er lige ved hånden. Med funktionen Preview er det for eksempel muligt, at: ❹ Få vist billedet før eksponering. ❹ Fastlåse afstandsindstillingen automatisk på motivet ved at trykke UDLØSER-knappen ned. ❹ Zoome ind på motivet. ❹ Få vist det billede, der lige er taget. ❹ Skifte flashindstilling efter den aktuelle belysning. ❹ Indstille kameraet til at tage landskabsbilleder (Infinity Focus) eller makrobilleder, anvende Date Stamp (datostempling) på billederne eller bruge selvudløser - alt sammen blot ved at trykke på en knap. ❹ Slette uønskede billeder med det samme. 2 9

16 Se billedet, før det tages Før et billede eksponeres, kan det vises på LCD-farveskærmen bag på kameraet. Denne funktion er nyttig, når det endelige billede skal komponeres, især ved anvendelse af makro, digitalzoom og Border Features (rammer). Skal der tages sorthvide eller sepiatonede billeder eller fremhæves tekst, er visningsfunktionen nyttig. Når denne funktion bruges, aflades batterierne dog hurtigere. Brug derfor så vidt muligt en Kodak-AC-adapter til det. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på OK-knappen. På LCD-farveskærmen vises et billede samt ikonerne for de aktiverede kamerafunktioner. Billedet på LCD-skærmen vises i farver, medmindre specialeffekter som sort hvide eller sepiatonede er slået til og derfor anvendes på billedet. Se side 24 for detaljer. ❹ Exposure Compensation ikon vises på LCD-skærmen og LCD-panelet, hvis eksponeringen blev ændret. Se side 22 for detaljer. ❹ Exposure Lock ikon vises på LCDskærmen, hvis eksponeringslås blev anvendt. Se side 32 for detaljer. ❹ Borders den valgte rammetype vises over billedet på LCD-skærmen. Se side 23 for detaljer. ❹ Date Stamp ikon vises på LCDskærmen, hvis datostempling blev aktiveret. Se side 19 for detaljer. 4 Visningsfunktionen slukkes ved at trykke på OK-knappen. 10

17 Udløserknappen Det er ingen sag at tage billeder med kameraet. UDLØSER-knappen på kameraet fastlåser afstandsindstillingen og tager billedet. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. - + DC IN VIDEO OUT OPEN CARD T W 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Centrér motivet ved hjælp af referencemærkerne i søgeren, eller få vist billedet på LCD-skærmen (side 10) og komponér billedet der. 4 Tryk UDLØSER-knappen halvt ned for at fastlåse kameraets automatiske afstandsindstilling. Kameraet bipper to gange, og den grønne kontrollampe tændes, når kameraet er klar til at tage billedet. Blinker den grønne kontrollampe ved siden af søgeren, er der ikke stillet skarpt på motivet. Slip UDLØSERknappen, og komponér billedet på ny. Tryk UDLØSER-knappen halvt ned igen for at fastlåse afstandsindstillingen på motivet. Blinker den røde kontrollampe ved siden af søgeren, er flashen ikke opladet. Vent til flashen er opladet, før billedet tages. 5 Tryk UDLØSER-knappen helt ned for at tage billedet. Kameraet bipper igen for at bekræfte, at billedet blev taget. På LCD-panelet ændres angivelsen af resterende billedkapacitet og kontrollampen til hukommelseskortet blinker, mens billedet gemmes. 2 11

18 Optisk zoom Blot ved at trykke på en knap, kan der zoomes fra vidvinkel, hvor der kommer meget med på billedet, til tele, hvor der zoomes ind på motivet. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆNDSLUK-knappen til højre. T W 3 Tryk på ZOOM-knappen. I søgeren ser det ud, som om motivet kommer tættere på, når der trykkes på T ZOOM-knappen, og at motivet kommer længere væk, når der trykkes på W ZOOM-knappen. Digitalzoom Med digitalzoom kan der zoomes yderligere ind på motivet. Med digitalzoom forstørres midten af billedet, så det forekommer endnu tættere på. 1 Tryk på OK-knappen for at få vist billedet før eksponering (Preview), hvis denne funktion ikke allerede er slået til. Der vises et billede på LCD-skærmen. 2 Indram billedet ved hjælp af LCDskærmen. 3 Tryk på T ZOOM-knappen og hold den nede, indtil der ikke kan zoomes mere. 4 Slip og tryk derefter igen på T ZOOM-knappen for aktivering af digitalzoom. Kameraet bipper, og ikonet for digitalzoom vises på LCD-skærmen. 12

19 Når billedet skal ses eller slettes Billedet kan ses få sekunder efter, det er taget, blot ved at trykke på en knap. Det er en nem måde at kontrollere motivets placering på. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på UDLØSER-knappen for at tage billedet. 2 4 Tryk på knappen. Det billede, der netop er taget, vises på LCDskærmen i nogle sekunder, mens sletteikonet vises over knappen. Tryk på knappen vist igen. for at få billedet Quickview (hurtigvisning) 5 Tryk på knappen for at slette billedet på LCD-skærmen. Skærmbilledet Delete Picture (slet billede) vises. 6 Tryk på en knap, indtil JA fremhæves. 7 Tryk på OK-knappen. Billedet slettes uigenkaldeligt fra hukommelseskortet. Med hurtigvisningsfunktionen kan kameraet indstilles, så det billede, der lige er taget, vises et kort øjeblik på LCD-skærmen. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på MENU-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen. 13

20 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 5 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Quickview (hurtigvisning) vises på LCD-skærmen. Den nuværende indstilling er ( ). 6 Tryk på en knap, indtil ON fremhæves. 7 Tryk på OK-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen. Billedet vises i farver på LCD-skærmen i nogle sekunder, medmindre en af specialeffekterne, som sorthvide eller sepiatonede er slået til og derfor anvendes på billedet. Se side 24 for detaljer. ❹ Exposure Compensation ikon vises på LCD-skærmen og LCD-panelet, hvis eksponeringen blev ændret. Se side 22 for detaljer. ❹ Exposure Lock ikon vises på LCDskærmen, hvis eksponeringslås blev anvendt. Se side 32 for detaljer. ❹ Borders den valgte rammetype vises over billedet. Se side 23 for detaljer. ❹ Date Stamp ikon vises på LCDskærmen, hvis datostempling blev slået til. Se side 19 for detaljer. ❹ Delete ikon vises oven over knappen. Tryk på knappen for at slette billedet. Se side 20 for detaljer. 8 Hurtigvisningsfunktionen slukkes ved at trykke på en knap, indtil OFF fremhæves. Tryk derefter på OKknappen. 14

21 Flashindstilling Når der skal tages billeder om aftenen, indendørs eller udendørs i kraftig skygge, er der brug for flashen. Til daglig brug anvendes indstillingen Auto. I visse situationer vil billederne dog blive bedre, hvis en anden flashindstilling benyttes. Hvis der f.eks. tages billeder af mennesker indendørs eller om aftenen, kan risikoen for røde øjne mindskes ved at indstille flashen derefter. Når motivet befinder sig udendørs i kraftig skygge, kan udfyldningsflashen bruges til at fjerne skygger. Hvor det er forbudt af fotografere med flash, f.eks. på museer, kan der dog slukkes helt for flashen. 2 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på FLASH-knappen for at se de forskellige indstillingsmuligheder. T W Flashindstillings-ikonet skifter på LCD-panelet. ❹ Auto (Uden ikon) affyrer flashen automatisk efter behov. Kameraet måler selv, om der er lys nok. ❹ Off slukker for flashen. ❹ Fill affyrer flashen, hver gang der tages et billede. ❹ Red-Eye affyrer flashen én gang, før billedet tages, og så igen, idet det tages. 4 Flashindstillingen Auto genoptages ved at trykke på FLASH-knappen eller ved at slukke kameraet. 15

22 Landskabsfotografering Hvis der skal tages postkortlignende billeder af maleriske udsigter, som f.eks. en solnedgang eller en bjergkæde, bruges funktionen Infinity Focus (uendelig afstandsindstilling til landskabsfotografering). Når denne funktion er i brug, indstiller kameraet afstanden på uendelig, mens flashen og den automatiske afstandsindstilling slås fra, så billedet bliver skarpt og flot. Med DC280-kameraet kan flashindstillingen undertrykkes i situationer, hvor det ellers ville være nødvendigt at bruge flash. For oplysninger om indstilling af flash, se side Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. T W 3 Tryk på knappen LANDSKABMAKRO Landskabs-ikonet vises på LCD-panelet. 4 Komponér billedet i søgeren og tryk på UDLØSER-knappen for at tage billedet. 5 Funktionen Infinity Focus (landskabsfotografering) kan slås fra ved at trykke på knappen LANDSKAB MAKRO to gange, eller ved at slukke kameraet. 16

23 Makrofotografering Til optagelse af motiver meget tæt på, f.eks. blomster eller illustrationer, bruges makrofunktionen. Når denne funktion anvendes, sætter kameraet automatisk afstandsindstillingen på 0,25 til 0,5 m og indstiller flashen, så billedet bliver skarpt og med mange detaljer. Da kameraets søger ikke kan gengive et makrobillede præcist, bliver billedet automatisk vist på LCD-farveskærmen før eksponering, For oplysninger om visningsfunktionen, se side Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 2 T W 3 Tryk to gange på knappen LANDSKAB MAKRO. Makro-ikonet ses på LCD-panelet, og billedet vises på LCD-farveskærmen. Når makrofunktionen er i brug, virker zoomfunktionen ikke. 4 Komponér billedet i søgeren og tryk på UDLØSER-knappen. 5 Makrofunktionen kan slås fra ved at trykke på knappen LANDSKAB MAKRO én gang, eller ved at slukke kameraet. 17

24 Når fotografen skal med på billedet Selvudløseren bruges, når alle - inklusive fotografen - skal med på billedet. Når selvudløseren er aktiveret, går der 10 sekunder fra det øjeblik, UDLØSER-knappen trykkes ned, til billedet tages. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. T W 3 Tryk på SELVUDLØSER-knappen. Selvudløser-ikonet vises på LCD-panelet. Selvudløseren kan afbrydes, inden billedet tages, ved at trykke på SELVUDLØSER-knappen igen eller ved at slukke kameraet. 4 Anbring kameraet på en jævn, stabil overflade eller på et stativ. 5 Komponér billedet i søgeren og tryk på UDLØSER-knappen. Den røde kontrollampe til selvudløseren, der er på kameraets forside, tændes og lyser i 8 sekunder, hvorefter den blinker i 2 sekunder lige inden billedet tages. Selvudløseren slås automatisk fra, når billedet er taget. 18

25 Datostempling Det kan være rart at vide, hvornår et billede er taget, f.eks. til brug ved forsikringskrav eller for at huske, hvornår det første billede af barnet blev taget. Til det formål kan kameraet indsætte dato og klokkeslæt for optagelsen direkte på billedet ved hjælp af funktionen Date Stamp. Først skal kameraets ur dog stilles, så det viser korrekt dato og klokkeslæt. Se side 7 for detaljer. Hvis der er anvendt datostempel på et billede, kan datoen ikke fjernes igen. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på MENU-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 2 5 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Date Stamp (datostempling) vises på LCD-skærmen. Den nuværende indstilling er ( ). 6 Tryk på en knap, indtil den ønskede datostempelindstilling fremhæves. 7 Tryk på OK-knappen. Hovedmenuen vises igen på LCD-skærmen. Næste gang der tages et billede, indsættes datoen eller datoen og klokkeslættet i nederste, højre hjørne af billedet. Datostempel-ikonet vises på LCD-skærmen, hvis funktionerne Quickview (side 13) eller Preview (side 10) er slået til. 8 Datostemplingsfunktionen slukkes ved at trykke på en knap, indtil OFF fremhæves. Tryk derefter på OK-knappen. 19

26 Sletning af et billede, der lige er taget. Hvis billedet ikke er tilfredsstillende, kan det hurtigt slettes fra hukommelseskortet, umiddelbart efter at billedet er taget. Denne funktion virker kun, når det billede, der skal slettes, vises på LCDskærmen - derfor skal funktionen Quickview være slået til. Slettes billedet fra hukommelseskortet, kan det ikke genoprettes. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Slå funktionen hurtigvisning til (side 13). 4 Komponér billedet i søgeren og tryk på UDLØSER-knappen. Billedet vises på LCD-skærmen, og - ikonet vises oven over -knappen. 5 Tryk på -knappen. Skærmbilledet Delete Picture (slet billede) vises på LCD-skærmen. 6 Tryk på en knap, indtil JA fremhæves. 7 Tryk på OK-knappen. Billedet slettes uigenkaldeligt fra hukommelseskortet. 20

27 3 Justering af billeder Kapitel 1 og 2 beskrev den grundlæggende teknik ved digitalfotografering. Dette kapitel beskriver nogle af mulighederne for at indstille kameraet efter individuelle behov. Kameraet er så alsidigt, at det kan indstilles til at tage billeder i næsten enhver tænkelig situation. Det er for eksempel muligt, at: ❹ Ændre eksponeringen, hvis billederne bliver for lyse eller for mørke. ❹ Sætte billederne i spændende rammer. Se udvalget på hukommelseskortet og software-cd en. ❹ Tage farvebilleder, sorthvide eller sepiatonede billeder eller fremhæve tekst i et dokument. ❹ Justere følsomhedsgrad (ISO) til fotografering ved svag belysning uden flash (gælder kun DC280). ❹ Vælge forskellige billedkvalitets- og opløsningsindstillinger, så de passer til selv de vanskeligste situationer. ❹ Justere hvidbalancen, så billedernes farvegengivelse bliver helt perfekt. ❹ Justere lysmåleren for at styre lysets indvirkning på billederne. ❹ Fremhæve eller opbløde konturerne i billederne for at gøre efterfølgende billedredigering på computer lettere. ❹ Låse eksponeringen for at sikre ensartethed. 3 21

28 Eksponering Hvis billederne er for mørke eller for lyse, kan lysmængden, der slippes ind i kameraet, ændres, så billederne bliver korrekt eksponeret. Denne justering af lysmængden kaldes Exposure Compensation (eksponeringskompensation). 1 Sæt menuvælgeren på Capture. T W 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på MENU-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 5 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Exposure Compensation vises på LCD-skærmen. 6 Tryk på en knap for at ændre eksponeringstallet. ❹ Er billederne er for mørke, øges (+) eksponeringstallet. ❹ Er billederne er for lyse, mindskes (-) eksponeringstallet. Eksponeringstallet kan justeres fra +2,0 til 2,0 (trinvis med 0,5). En forøgelse på 1,0 fordobler den lysmængde, der slippes ind i kameraet. En reduktion på 1,0 halverer den lysmængde, der slippes ind i kameraet. 7 Tryk på OK-knappen. Hovedmenuen vises igen, og ikonet for Exposure Compensation vises på LCD-panelet. 8 Funktionen Exposure Compensation slås fra ved at trykke på en, indtil 0,0 fremhæves, og derefter trykke på OKknappen eller ved at slukke for kameraet. 22

29 Indramning af billeder Ved hjælp af den grafik, der ligger på hukommelseskortet, er det muligt at indsætte ramme eller logo (eller begge dele) på billedet. Når rammefunktionen anvendes slås visningsfunktionen automatisk til som en hjælp til indramning af billedet og for at vise, om den valgte ramme passer til motivet. Tryk på UDLØSER-knappen, hvis rammen passer. Eller vælg en anden, hvis den ikke passer. Det er også muligt at oprette og tilføje rammer. Læs mere om KODAK DC240DC280 Border Transfer Application i online-hjælpen eller i ReadMe-filen. Når billedet er taget, kan rammen ikke fjernes. FPO 1 Sæt menuvælgeren på Capture 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på MENU-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 5 Tryk på OK-knappen. Der kan vælges blandt rammerne på listen. 3 6 Tryk på en knap, indtil den ønskede rammetype fremhæves. 7 Tryk på OK-knappen. Hovedmenuen vises igen på LCD-skærmen. 8 Rammefunktionen kan slås fra ved at trykke på en knap, indtil Ingen fremhæves. Tryk derefter på OKknappen. 23

30 Sorthvide billeder, sepiatonede billeder eller dokumenter Det er muligt at tage sorthvide, sepiatonede billeder, f.eks. til en brochure eller en avis (for at få dem til at se gamle ud), eller af dokumenter, hvor teksten skal fremstå særlig tydeligt. Når disse specialeffekter aktiveres via menuen Effects, bliver billedet automatisk vist på LCD-farveskærmen, så det er muligt at se, om effekten passer til motivet. Tryk på UDLØSER-knappen, hvis effekten er tilfredsstillende. Eller vælg en anden, inden billedet tages. Når billedet er taget med en specialeffekt, kan denne ikke fjernes. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på MENU-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 5 Tryk på OK-knappen. 6 Tryk på en knap, indtil den ønskede effekt fremhæves. ❹ Black & White tager sorthvide billeder. ❹ Sepia Tone giver billederne et gammelt udseende. ❹ Document fremhæver teksten i et dokument. ❹ No Effect ingen specialeffekter. 7 Tryk på OK-knappen. Hovedmenuen vises igen på LCD-skærmen. 8 Funktionen Effects kan slås fra ved at trykke på en knap, indtil No Effect (ingen specialeffekt) fremhæves og derefter trykke på OK-knappen eller ved at slukke for kameraet.

31 Billedkvalitet Skal billederne udskrives i stort format, kan de tages med flere detaljer ved at indstille kameraet på Best. Dette kræver dog mere plads på hukommelseskortet. Til daglig brug opnås fine billeder med indstillingen Better, som er mindre pladskrævende. Hvis der er brug for at gemme et stort antal billeder på hukommelseskortet, eller de skal sendes via eller bruges elektronisk, anvendes indstillingen Good. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på MENU-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 3 5 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Quality (kvalitet) vises på LCD-skærmen. Den nuværende indstilling er ( ). 6 Tryk på en knap, indtil den ønskede kvalitet fremhæves. ❹ Best til store udskrifter (8x10 format). ❹ Better til daglig brug. ❹ Good til og skærmbrug. T W 7 Tryk på OK-knappen. Hovedmenuen vises igen, og ikonet for den valgte kvalitet vises på LCD-panelet. Der kan frit skiftes mellem disse tre indstillinger, mens der fotograferes. 25

32 Opløsning Til og skærmbrug anvendes indstillingen Standard. Derved gemmes kun de billedinformationer, der er nødvendige til skærmbrug eller til udskrivning af små billeder. Til billeder, der skal udskrives, anvendes indstillingen High. Derved gemmes flere oplysninger, men færre billeder på hukommelseskortet. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på MENU-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. T W 5 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Resolution (opløsning) vises på LCD-skærmen. Den nuværende indstilling er ( ). 6 Tryk på en knap, indtil den ønskede opløsningsindstilling fremhæves. ❹ High bruges til udskrifter. (format 1280 x 960 (DC240) eller 1760 x 1168 (DC280) pixels). ❹ Standard bruges til eller skærmbrug. (format 640 x 480 (DC240) eller 896 x 592 (DC280) pixels). 7 Tryk på OK-knappen. Hovedmenuen vises igen, og ikonet for Resolution (opløsning) vises på LCD-panelet. Der kan frit skiftes mellem disse to indstillinger, mens der fotograferes. 26

33 Justering af hvidbalance Anvendes kameraet indendørs, hvor brug af flash er forbudt, kan billeder der tages, hvor lysstofrør er lyskilde, få et grønligt skær, og billeder der tages under almindelige glødelamper, blive orangerøde. Dette problem kan korrigeres med funktionen White Balance (hvidbalance). Til daglig brug anvendes indstillingen Auto. Afhængig af lysforholdene anvendes Daylight (dagslys), Fluorescent (lysstofrør) eller Tungsten (kunstlys), når der ikke bruges flash. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på MENU-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet 3 fremhæves. 5 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet White Balance (hvidbalance) vises på LCD-skærmen. Den nuværende indstilling er ( ). 27

34 T W 6 Tryk på en knap, indtil den ønskede hvidbalance fremhæves. ❹ Auto (uden ikon) til daglig brug. Justerer automatisk hvidbalancen. ❹ Daylight bruges ved naturlig belysning uden flash. ❹ Fluorescent bruges under lysstofrør uden flash. Korrigerer for grønstik. ❹ Tungsten bruges under almindelige glødelamper uden flash. Korrigerer for orangestik. 7 Tryk på OK-knappen. Hovedmenuen vises igen og ikonet for den valgte hvidbalance vises på LCD-panelet. Kameraet vender automatisk tilbage til Auto, når det slukkes. 28

35 Lysmåling Kameraets lysmåler regulerer lysets virkning på billedet. Med indstillingen Multi-Pattern (matrixmåling) opnås en ensartet belysning på hele billedet. Denne indstilling anvendes til daglig brug. Indstillingen Center-Weighted anvendes, når midten af billedet - f.eks. et ansigt skal fremhæves og baggrunden samtidig skal nedtones. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på MENU-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 3 5 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Auto Exposure (automatisk eksponering) vises på LCD-skærmen. Den nuværende indstilling er ( ). 6 Tryk på en knap, indtil den ønskede eksponering fremhæves. G Multi-Pattern til ensartet eksponering af hele billedet. G Center-Weighted -fremhæver midten af billedet og eksponerer derefter. 7 Tryk på OK-knappen. Hovedmenuen vises igen på LCD-skærmen. Der kan frit skiftes mellem disse to indstillinger, mens der fotograferes. 29

36 ISO-indstilling (DC280) Skal der tages billeder ved svag belysning uden flash, f.eks. på museer, kan den automatiske ISO justeres for at undgå, at billederne bliver uskarpe, hvis kameraet bevæges. Med denne funktion forøges lukkerhastigheden automatisk, så der opnås en hurtigere reaktion, samtidig med at den korrekte eksponering bibeholdes. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆNDSLUK-knappen til højre. 3 Tryk på MENU-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. Skærmbilledet Auto ISO vises på LCDskærmen. Den nuværende indstilling er ( ). 5 Tryk på OK-knappen. 6 Tryk på en knap, indtil den ønskede indstilling fremhæves. ❹ OFF kameraet vælger den optimale lukkerhastighed. Ideel til daglig brug. ❹ ON kameraet forøger lukkerhastigheden, når flashen er slukket. Ideel til indendørs brug uden flash. 7 Tryk på OK-knappen. 8 Funktionen Auto ISO kan slås fra ved at trykke på en knap, indtil OFF fremhæves og derefter trykke på OK-knappen eller slukke for kameraet. 30

37 Skarphedsindstilling Skal billederne redigeres ved hjælp af redigeringssoftware, kan funktionen Sharpness (skarphed) lette redigeringen. Indstillingen Sharp fremhæver konturerne i billedet, så senere afmaskning og beskæring forenkles. Hvis billedet skal indkopieres på en baggrund, kan indstillingen Soft (blød) anvendes for at opbløde konturerne. Indstillingen Standard anvendes til daglig brug. Indstillingerne Sharp og Soft fremhæver eller opbløder konturerne i billederne. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. 3 Tryk på MENU-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen. 3 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 5 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Sharpness (skarphedsindstilling) vises på LCD-skærmen. Den nuværende indstilling er ( ). 6 Tryk på en knap, indtil den ønskede skarphedsindstilling fremhæves. ❹ Sharp fremhæver konturerne i billederne. ❹ Standard ændrer ikke konturerne i billederne. ❹ Soft opbløder konturerne i billederne. 7 Tryk på OK-knappen. Hovedmenuen vises igen på LCD-skærmen. Der kan frit skiftes mellem disse tre indstillinger, mens der fotograferes. 31

38 Eksponeringslås Skal der tages en række billeder, der er ensartede eller eksponeret på samme måde, bruges Exposure Lock. Funktionen er velegnet til fotografering af en hel billedserie - f.eks. en bjergkæde - for at sammensætte et panoramabillede. 1 Sæt menuvælgeren på Capture. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆNDSLUK-knappen til højre. 3 Tryk på MENU-knappen. Hovedmenuen vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 5 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Exposure Lock (eksponeringslås) vises på LCD-skærmen. Den nuværende indstilling er ( ). 6 Tryk på en knap, indtil ON fremhæves. 7 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Please take a picture to lock capture settings vises. 8 Anbring hovedmotivet, som eksponeringen skal låses på, midt i søgeren. 9 Tryk på UDLØSER-knappen for at låse eksponeringsindstillingen. 10 Funktionen Exposure Lock slås fra ved at trykke på en knap, indtil OFF fremhæves, og derefter trykke på OK-knappen eller slukke for kameraet. 32

39 4 Når billederne skal ses Når billedet er taget, kan det ses ved at stille menuvælgeren på Review. Det er for eksempel muligt, at: ❹ Få vist billedet og kontrollere, hvordan eventuelle, særlige indstillinger har virket. ❹ Forstørre billedet for at navigere rundt i det. ❹ Vælge hvilke, og hvor mange billeder, der skal udskrives. ❹ Beskytte billederne mod at blive slettet fra hukommelseskortet. ❹ Slette billeder for at frigøre plads på hukommelseskortet. ❹ Vise et slide show på en TV-skærm eller på LCD-farveskærmen. ❹ Vise specifikke oplysninger om billeder. 4 33

40 Når billederne skal ses Hvert billede kan ses i hele LCD-farveskærmens størrelse, eller billederne kan ses tre ad gangen som miniaturebilleder på en filmstrimmel. 1 Sæt menuvælgeren på Review. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. Det billede, der sidst blev taget, vises på LCD-farveskærmen sammen med billedets nummer og ikonerne for beskyttelse og udskrivning, hvis disse funktioner er slået til. 3 Brug knapperne til at bladre igennem og se billederne på LCDfarveskærmen. 4 Tryk på MENU-knappen for at se filmstrimlen og menuen Review. DC280-menuen Review har en sort bjælke øverst på skærmen. Ikonerne i menuen Review, filmstrimlen og hukommelseslinjen vises over det aktuelle billede. På filmstrimlen vises op til tre billeder ad gangen i den rækkefølge, de blev taget og gemt på hukommelseskortet. 5 Brug knapperne til at bladre igennem billederne på filmstrimlen. Billedet på filmstrimlen vises på LCDfarveskærmen, og billedplaceringsviseren på hukommelseslinjen flytter sig. Hukommelseslinien viser, hvor meget plads der er på hukommelseskortet. Den mørke del viser, hvor meget plads, der er brugt, og viseren angiver billedets placering på kortet. 6 Tryk på MENU-knappen for at afslutte. 34

41 Når billederne skal forstørres Skal der zoomes ind på en bestemt del af et billede, der vises på LCDskærmen, anvendes funktionen Magnify. Denne funktion gør det muligt at vise en del af det pågældende billede i to gange den normale LCDstørrelse. 1 Sæt menuvælgeren på Review. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. Det sidst tagne billede vises på LCD-skærmen. 3 Tryk på MENU-knappen. Menuen Review vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil det billede, der skal forstørres, fremhæves på filmstrimlen. Billedet vises i billedområdet på LCDfarveskærmen. 5 Tryk på en knap, indtil ikonet 4 fremhæves. 6 Tryk på OK-knappen. En forstørret udgave af billedet vises på LCD-farveskærmen. 7 Brug og knapper til at flytte til andre dele af billedet. 8 Tryk på OK-knappen for at afslutte funktionen Magnify. 35

42 Markering af billeder til udskrivning. Med funktionen Print Order (udskrivning) er det muligt at bladre igennem billederne og vælge bestemte billeder fra hukommelseskortet til udskrivning, samt at oprette et index med alle billederne. Det sparer tid, hvis billederne skal udskrives i en KODAK-forretning Sæt menuvælgeren på Review. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. Det sidst tagne billede vises på LCD-skærmen. 3 Tryk på MENU-knappen. Menuen Review vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 5 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Print Order (udskrivning) vises. 6 Tryk på en knap, indtil det ønskede billede fremhæves på filmstrimlen. 7 Tryk på en knap, indtil den ønskede udskrivningsindstilling fremhæves. ❹ CURRENT PICTURE or EDIT PICTURE markerer det billede, der blev valgt på filmstrimlen. ❹ EXIT vender tilbage til menuen Review. ❹ ALL PICTURES or EDIT ALL markerer alle billederne på hukommelseskortet. ❹ INDEX PRINT or EDIT INDEX PRINT udskriver indexprint af alle billederne på hukommelseskortet.

43 8 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Copies (antal kopier) vises. Hvis Index Print vælges, vises menuen Review (vis) i stedet. 9 Tryk på en knap, indtil det ønskede antal kopier vises på skærmen. 10 Tryk på OK-knappen. Udskrivningen godkendes, og ved alle de billeder, der er markeret til udskrivning, vises ikonet for udskrivning. Skærmbilledet Print Order vises igen. 11 Afslut Print Order ved at fremhæve EXIT og trykke på OK-knappen. 4 37

44 Annullering af udskrivning Hvis billeder, der er markeret, alligevel ikke skal udskrives, er det muligt at gå tilbage og annullere markeringen af et enkelt eller alle billeder. 1 Tryk på en knap, indtil den ønskede udskrivningsindstilling fremhæves. ❹ CANCEL CURRENT annullerer udskrivningen af det valgte billede. ❹ EXIT vender tilbage til menuen Review. ❹ CANCEL CURRENT annullerer al udskrivning af billederne. ❹ CANCEL INDEX PRINT annullerer udskrivningen af indexprint. 2 Tryk på OK-knappen. Udskrivningen annulleres, og ikonet for udskrivning fjernes. Skærmbilledet Print Order vises igen. 3 Afslut Print Order ved at fremhæve EXIT og trykke på OK-knappen. 38

45 Beskyttelse af billeder Ved hjælp af funktionen Protect (beskyt) kan billederne beskyttes mod at blive slettet fra hukommelseskortet ved et uheld. Denne funktion er meget nyttig, hvis kameraet og hukommelseskortet bruges af flere personer. 1 Sæt menuvælgeren på Review. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. Det sidst tagne billede vises på LCD-skærmen. 3 Tryk på MENU-knappen. Menuen Review vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 4 Skærmbilledet Protect (beskyt) vises. 5 Tryk på en knap, indtil det billede, der skal beskyttes, markeres. 6 Tryk på OK-knappen. Billedet vises på LCD-farveskærmen sammen med ikonet for beskyttelse. 7 Beskyttelsen af et billede kan ophæves ved at markere billedet og trykke på OKknappen. 39

46 Sletning af et enkelt eller alle billeder Med funktionen Delete (slet) kan billeder på hukommelseskortet slettes, hvis de f.eks. ikke er gode nok, eller der hvis der blot skal frigøres plads. Billeder, der er markeret til beskyttelse, kan dog ikke slettes, før funktionen Protect er slået fra. Se side 39 for detaljer Sæt menuvælgeren på Review. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. Det sidst tagne billede vises på LCD-skærmen. 3 Tryk på MENU-knappen. Menuen Review vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 5 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Delete (slet) vises på LCDfarveskærmen. 6 Tryk på en knap, indtil det billede, der skal slettes, markeres. 7 Tryk på en knap, indtil den ønskede sletning (indstilling) fremhæves. ❹ PICTURE sletter det markerede billede fra hukommelseskortet. ❹ EXIT vender tilbage til menuen Review uden at slette det eller de valgte billeder. ❹ ALL PICTURES sletter alle billederne på hukommelseskortet. 8 Tryk på OK-knappen. Billedet eller billederne slettes fra hukommelseskortet. 9 Afslut Delete ved at fremhæve EXIT og trykke på OK-knappen.

47 Slide-show på TV-skærm Med funktionen Slide Show er det muligt at vise billederne på LCDskærmen, eller slutte kameraet til et TV og vise billederne for tilskuere. Billederne vises på TV-skærmen i 1-99 sekunder, afhængig af hvad kameraet indstilles til. Slide-show et stopper, når alle billederne er vist eller - hvis der anvendes en Kodak-AC-adapter - når det stoppes. 1 Sæt menuvælgeren på Review. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. Det sidst tagne billede vises på LCD-skærmen. 3 Tryk på MENU-knappen. Menuen Review vises på LCD-skærmen. 4 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. Skærmbilledet Slide Show vises. 5 Brug knapperne til at vælge, i hvor mange sekunder billederne skal vises på TV-skærmen. Tryk på OK-knappen for at starte og stoppe et slide-show, hvis det vises på LCD-skærmen. 6 Forbind videokablet med videoudgangen på siden af kameraet, og forbind den anden ende af videokablet med videoindgangen på TV-apparatet. 7 Tænd for TV-apparatet Videoudgangen skal muligvis indstilles til NTSC- eller PAL TV-signal. Se side 49 for detaljer. 8 Tryk på OK-knappen for at starte og stoppe et slide-show. 41

48 Information om billeder Oplysninger om billederne kan ses ved hjælp af funktionen Picture Information (billedinformation). Oplysningerne er skrivebeskyttede. 1 Sæt menuvælgeren på Review. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. Det sidst tagne billede vises på LCD-skærmen. 3 Tryk på MENU-knappen. Menuen Review vises på LCD-skærmen. 4 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Picture Information (billedinformation) vises med informationer om det pågældende billede. ❹ Kvalitet ❹ Opløsning ❹ Filnavn ❹ Biblioteksnavn ❹ Datoklokkeslæt for billedet ❹ Flash ❹ Blænderåbning ❹ Lukkerhastighed DC280 viser også oplysninger om White Balance (hvidbalance), Metering (måling) og Exposure Compensation (eksponeringskompensation) for hvert billede. 6 Tryk på en knap for at vise information om andre billeder. 7 Tryk på OK-knappen for at afslutte funktionen Picture Information.

49 5 Indstilling af kameraet Kameraet kan indstilles, så det passer til ethvert tænkeligt fotobehov. Når menuvælgeren sættes på Camera Setup (kameraindstilling), er der mulighed for individuel tilpasning af kameraet, så foretrukne kameraindstillinger anvendes, hver gang der fotograferes. Det er for eksempel muligt, at: ❹ Indstille kameraet til at bippe ved betjening. ❹ Vælge en batterisparefunktion, så strømforbruget begrænses. ❹ Få adgang til en komplet logbog over brugen af kameraet. ❹ Vælge det sprog, der foretrækkes. ❹ Formatere andre hukommelseskort, så de kan bruges i kameraet. ❹ Vælge specifikke standardindstillinger, så kameraet altid fungerer på den foretrukne måde. 5 43

50 Indstilling af lydsignal Kameraet bipper, hver gang UDLØSER-knappen trykkes ned, og når der vælges en funktion, der ikke kan anvendes. Lydsignalet kan slås fra. Dette er især praktisk ved diskret fotografering og fotografering af dyr. 1 Sæt menuvælgeren på Camera Setup. 2 Tænd kameraet ved at skubbe TÆND SLUK-knappen til højre. Skærmbilledet Camera Setup (kameraindstilling) vises. 3 Tryk på en knap, indtil ikonet fremhæves. 4 Tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Beep (lydsignal) vises. Den nuværende indstilling er ( ). 5 Tryk på en knap, indtil det ønskede lydsignal fremhæves. ❹ OFF kameraet bipper ikke. ❹ SELECTED ON kameraet bipper, når UDLØSER-knappen trykkes ned og for at give eventuelle advarselssignaler. ❹ ALL ON kameraet bipper, hver gang der trykkes på en knap. 6 Tryk på OK-knappen for at godkende indstillingen og vende tilbage til menuen Camera Setup (kameraindstilling). 44

KODAK DC215 Zoom Digital Camera. Besøg Kodak på Internetadressen www.kodak.com

KODAK DC215 Zoom Digital Camera. Besøg Kodak på Internetadressen www.kodak.com KODAK DC215 Zoom Digital Camera Brugsanvisning Besøg Kodak på Internetadressen www.kodak.com Eastman Kodak Company, 1999 Kodak, Photolife og FlashPix er varemærker, der tilhører Eastman Kodak Company.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

KODAK DC265 digitalkamera med zoom. Brugervejledning. til kamera og tilhørende Kodak-software. Besøg Kodak på Internet: www.kodak.

KODAK DC265 digitalkamera med zoom. Brugervejledning. til kamera og tilhørende Kodak-software. Besøg Kodak på Internet: www.kodak. KODAK DC265 digitalkamera med zoom Brugervejledning til kamera og tilhørende Kodak-software Besøg Kodak på Internet: www.kodak.com Kodak og FlashPix er varemærker, som tilhører Eastman Kodak Company. Digita

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare DX4530-zoomkamera

Digitalt Kodak EasyShare DX4530-zoomkamera Digitalt Kodak EasyShare DX4530-zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Alle skærmbilleder

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera

Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company,

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Kodak EasyShare LS633 digitalt zoom-kamera

Kodak EasyShare LS633 digitalt zoom-kamera Kodak EasyShare LS633 digitalt zoom-kamera Brugerhåndbog Besøg Kodak på World Wide Web på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2003 Kodak

Læs mere

KODAK DC290 Zoom Digital Camera. Brugervejledning. Besøg Kodak på Internet-adressen: www.kodak.com

KODAK DC290 Zoom Digital Camera. Brugervejledning. Besøg Kodak på Internet-adressen: www.kodak.com KODAK DC290 Zoom Digital Camera Brugervejledning Besøg Kodak på Internet-adressen: www.kodak.com Kodak og Photolife er varemærker tilhørende Eastman Kodak Company. Digita er et varemærke tilhørende FlashPoint

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold INDHOLD 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold 3 LÆR DIT KAMERA AT KENDE 3 Set forfra 4 Set bagfra 6 Status LED-indikator 7 LCD-skærmikoner Brugervejledning >> 9 KOMME IGANG 9 Isætning og udtagning

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dobbelt objektiv Brugerhåndbog

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dobbelt objektiv Brugerhåndbog Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dobbelt objektiv Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/v570support Eastman

Læs mere

Eastman Kodak Company

Eastman Kodak Company DC3200 digitalt kamera P/N 6B4769_DK TINSE0388TAZZ Trykt i Japan Eastman Kodak Company Rochester, NY 14650 Eastman Kodak Company, 2000. Kodak er et varemærke tilhørende Eastman Kodak Company Brugerhåndbog

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Kontroller at du har alle delene, der er vist herunder. PhotoPC 650 kamera. strap videokable. fire AA alkalinebatterier

Kontroller at du har alle delene, der er vist herunder. PhotoPC 650 kamera. strap videokable. fire AA alkalinebatterier EPSON R Sådan får du begyndt Udpakning af din Dansk Kontroller at du har alle delene, der er vist herunder. kamera Mac adapterkable software (medietypeog mængde afhænger af land) strap videokable CompactFlash

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare CX7310-kamera Brugerhåndbog

Digitalt Kodak EasyShare CX7310-kamera Brugerhåndbog Digitalt Kodak EasyShare CX7310-kamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Hjælp til dit kamera får du på www.kodak.com/go/cx7310support Eastman Kodak Company 343

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Kodak EasyShare C533/C503 digitalt kamera med zoom Brugerhåndbog

Kodak EasyShare C533/C503 digitalt kamera med zoom Brugerhåndbog Kodak EasyShare C533/C503 digitalt kamera med zoom Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Besøg www.kodak.com/go/c533support eller www.kodak.com/go/c503support for

Læs mere

KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoom-kamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoom-kamera KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoom-kamera Brugerhåndbog Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare LS753-zoomkamera Brugerhåndbog

Digitalt Kodak EasyShare LS753-zoomkamera Brugerhåndbog Digitalt Kodak EasyShare LS753-zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på adressen www.kodak.com/go/ls753support Eastman Kodak

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare LS755 zoomkamera Brugerhåndbog

Digitalt Kodak EasyShare LS755 zoomkamera Brugerhåndbog Digitalt Kodak EasyShare LS755 zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på adressen www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Læs mere

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele VIGTIGT - Undlad at åbne dækslet under vand. - Luk batteridækslet ordentligt for bedste vand forsegling. - Skyl med rent vand efter brugte og holde det tørt til opbevaring. 1. Få dit kamera at kende 3M

Læs mere

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA Dansk Brugervejledning Indhold Forberedelse... 2 Pakkens indhold... 2 Systemkrav... 2 Oversigt over PDA-kameraet... 3 Dele til PDA-kameraet... 3 Installation... 4

Læs mere

KODAK EASYSHARE LS443 digitalt zoom-kamera

KODAK EASYSHARE LS443 digitalt zoom-kamera KODAK EASYSHARE LS443 digitalt zoom-kamera Brugerhåndbog Besøg Kodak på World Wide Web på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 Kodak

Læs mere

Kodak EasyShare C663 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog

Kodak EasyShare C663 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog Kodak EasyShare C663 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/c663support Eastman Kodak Company

Læs mere

HP Photosmart E427 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart E427 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart E427 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com

Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemærker tilhørende Eastman Kodak Company. Eastman

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M627 http://da.yourpdfguides.com/dref/919328

Din brugermanual HP PHOTOSMART M627 http://da.yourpdfguides.com/dref/919328 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M627 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share. Brugervejledning

Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share. Brugervejledning Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare C330 zoomkamera Brugerhåndbog

Digitalt Kodak EasyShare C330 zoomkamera Brugerhåndbog Digitalt Kodak EasyShare C330 zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/c330support Eastman Kodak Company

Læs mere

Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com

Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemærker tilhørende Eastman Kodak Company.

Læs mere

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Kodak EasyShare Z730 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog

Kodak EasyShare Z730 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog Kodak EasyShare Z730 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/z730support Eastman Kodak Company

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare DX7630-zoomkamera Brugerhåndbog

Digitalt Kodak EasyShare DX7630-zoomkamera Brugerhåndbog Digitalt Kodak EasyShare DX7630-zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Hjælp til kameraet får du på www.kodak.com/go/dx7630support Eastman Kodak Company

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kodak EasyShare V603 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog

Kodak EasyShare V603 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog Kodak EasyShare V603 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/v603support Eastman Kodak Company

Læs mere

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dobbeltobjektiv Brugerhåndbog

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dobbeltobjektiv Brugerhåndbog Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dobbeltobjektiv Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/v610support Eastman

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

KODAK DC200 Plus kamera og KODAK DC210 Plus kamera med zoom. Brugervejledning

KODAK DC200 Plus kamera og KODAK DC210 Plus kamera med zoom. Brugervejledning KODAK DC200 Plus kamera og KODAK DC210 Plus kamera med zoom Brugervejledning til kameraerne, KODAK Installation Software, KODAK DC200/DC210 Mounter Software og KODAK Acquire/TWAIN Software. Besøg Kodak

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

KODAK DX3500 digitalt kamera. Brugerhåndbog Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com

KODAK DX3500 digitalt kamera. Brugerhåndbog Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com KODAK DX3500 digitalt kamera Brugerhåndbog Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2001 Kodak er et varemærke, der

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M527 http://da.yourpdfguides.com/dref/919207

Din brugermanual HP PHOTOSMART M527 http://da.yourpdfguides.com/dref/919207 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M527 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden.

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden. ONIX og ION QUICK START GUIDE Tænd enheden tænd/sluk Tryk i øverste højre hjørne af status bjælke for at slukke enheden. Vælg sluk. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden. Åben Startskærmen

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

35mm KOMPAKT KAMERAER

35mm KOMPAKT KAMERAER ne gælder med friske batterier ved normal temperatur (20 C). og design kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtigelse fra producentens side. 2001-2003 NIKON CORPORATION 35mm KOMPAKT KAMERAER ADVARSEL

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R740

Din brugermanual HP PHOTOSMART R740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R740 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual EPSON L-500V http://da.yourpdfguides.com/dref/557134

Din brugermanual EPSON L-500V http://da.yourpdfguides.com/dref/557134 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse 1. Etablering af forbindelse (4) 2. Isætning af batterier i fjernbetjeningen (5) 3. Anvendelse (6) Kapitel! 1 Indledning Denne brugervejledning er beregnet til brugere

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

2 S i d e. Erik Vestergaard

2 S i d e. Erik Vestergaard 2 S i d e Erik Vestergaard S i d e 3 Video udstyr Det nye Sanyo videokamera kan som næsten alle apparater i dag en utrolig masse, og der følger en lang instruktionsmanual på ca. 200 sider med! For at lette

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

1 Introduktion. 2 Sikkerhed. 2.1 General information. 2.2 Batterier

1 Introduktion. 2 Sikkerhed. 2.1 General information. 2.2 Batterier Instruktioner ved førstegangs brug Afsnit 1. Afinstallering af gamle drivere og udstyr (3.1) 2. Installering af driveren i Windows (3.2) 3. Installering af DirectX i Windows (3.3) 4. Installering af NetMeeting

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Besøg Kodak på webbet på http://www.kodak.com

Besøg Kodak på webbet på http://www.kodak.com Besøg Kodak på webbet på http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemærker tilhørende Eastman

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Olympus E-520 m/ 14-42mm

Olympus E-520 m/ 14-42mm Olympus E-520 m/ 14-42mm Det perfekte øjeblik venter ikke. Det er grunden til at seriøse fotografer kræver seriøst udstyr så de altid er klar, uanset opgave. Det nye D-SLR Olympus E-520, med de professionelle

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

8: A/V udgangsforbindelse 9: LED indikator 10: LCD On/Off knap 11: CF-kort eject-knap 12: Søger 13: LCD-display

8: A/V udgangsforbindelse 9: LED indikator 10: LCD On/Off knap 11: CF-kort eject-knap 12: Søger 13: LCD-display Produktinformation : Udløserknap : Optage- (video) knap 3: Op-knap (zoom ind) ( ) 4: Ned-knap (zoom ud) ( ) 5: MENU/OK knapafbryderknap 6: USB-port 7: Plads til kort 8: A/V udgangsforbindelse 9: LED indikator

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/4133854

Din brugermanual HP PHOTOSMART 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/4133854 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk )

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Spejlreflekskamera for begyndere v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Hvordan skal jeg indstille kameraet Bevæger motivet sig Nej Brug A / Av Hvordan skal baggrunden være Skarp Uskarp Mindre bevægelse

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

POWER TO YOUR NEXT STEP Grib alle muligheder

POWER TO YOUR NEXT STEP Grib alle muligheder POWER TO YOUR NEXT STEP Grib alle muligheder you can 2 Vores rejse begynder Surfs up! Surfskole: Her kommer vi! Fordelen ved digitale spejlreflekskameraer Skift dit objektiv, skift dit synspunkt Med udskiftelige

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere