KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual"

Transkript

1

2

3 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. Kontakt venligst forhandleren hvis dele af ovennævnte mangler.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 STARTOPSÆTNING Isæt sim-kort...5 Taster...6 Tænd telefonen...7 Forkert indtastet pin-kode...7 Opladning...8 Taster og bogstaver...9 DAGLIG BRUG Menutræ...10 Display symboler...11 Tastaturlås...12 Manuelt opkald...12 Opkald med pause...12 Opkald fra opkaldsliste...12 Opkald fra telefonbogen...13 Direkte opkald til telefonsvarer...13 Alm. opkald til telefonsvarer...13 Foretag kvikkald...13 Opkald til alarmcentralen...13 Opkald til udlandet...14 Mistede kald...14 Modtage sms...15 Skriv sms...15 Aflyt besked...16 Opret / gem i telefonbog...16 Indstil alarm...17 Huske liste...17 Lommeregner...18 Radio...18 Sluk radio...19 Kanalliste...19 Manuel indtastning...20 Autosøg...20 Afspil i baggrund...21 Bruger profiler...22 Nummer til telefonsvarer...23 Indstil tid...23 UDVIDET OPSÆTNING Banke på...24 Viderestilling...24 Spærring...25 Valg af netværk...25 Sprog...26 Indstilling for genvejstast...26 Pauseskærm...27 Sikkerhedsindstillinger...27 Ændre pin-kode...28 Automatisk tastaturlås Gendan fabriksindstillinger...29 Fabriksindstillinger...30 CE-mærkning...32 Sikkerhed...33 Tekniske Data...34

5

6 STARTOPSÆTNING 6 TASTER Højttaler Adgang til Menu Ring op Besvar kald Telefonbog Tænd / Sluk Sluk radio m. langt tryk Lydløs ved langt tryk Genvejstaste Lommelygte tænd / sluk

7

8 STARTOPSÆTNING OPLADNING Telefonen oplades via USB-stik på telefonens ene side. Bemærk at USB stikket der medfølger er længere end normalt. Denne telefons robuste design kræver et længere stik. 8 Løft låget let op og til siden for at få adgang til USB-stikket. Husk at trykke låget godt på plads efter opladning for optimal beskyttelse.

9

10 DAGLIG BRUG MENUTRÆ sms 1)Skriv sms - 2)Modtaget - 3)Kladde - 4)Udbakke 5)Sendt - 6)Slet sms - 7)Broadcast sms - 8)Skabeloner - 9)sms opsætning 10 1)Alarm - 2)Huskeliste - 3)Lommeregner - 4)FM Radio Ekstra Indstillinger 1)Telefonindstilling - 2)Netværksindstillinger 3)Sikkerhedsindstillinger 4)Gendan Fabriks Indstillinger Bruger profiler Telefonbog 1)Generel - 2)Tavs - 3)Møde - 4)Udendørs - 5)Personlig 1)Søg - 2)Tilføj Navn - 3)Slet alle navne 4)Kopier navne - 5)Hurtig opkald - 6)Indstil telefonbog 1)Seneste opkald - 2)Tjenester Opkaldsinfo

11 DAGLIG BRUG 11 DISPLAY SYMBOLER Viser batteriniveau Viser niveau på signal / sendemast Besked modtaget / sms Tastaturet er låst Mistet opkald og låst tastatur Besked modtaget og låst tastatur Ny besked samt mistet opkald og låst tastatur Vises når tastaturet låses op Viser at en alarm er slået til Vises når der bruges headset Vises ved mistet opkald Telefonen ringer med ringetone Telefonen er på lydløs Ringesignal med vibrator efterfulgt af ringetone Ringesignal med vibrator og ringetone Ringesignal med vibrator

12

13

14

15 DAGLIG BRUG MODTAGE SMS En modtaget sms vises med samt teksten Ny sms 1 ulæst. Læs den nye sms ved tryk på Se med eller: Tryk Menu med Vælg sms med Brug piletasterne til at gå til Modtaget og tryk OK med Tryk Valg med og få adgang til: Se, Svar, Ring til afsender, Videresend, Slet, Slet alt, Gem i telefonbog. 15 SKRIV SMS Tryk Menu med Vælg sms med Vælg Skriv sms med t danske tegn, store og små bogstaver samt tal vælges med tryk på. ABC(store bogstaver), abc(små bogstaver), Abc(stort forbogstav), DA, da, Da, NO, no, No, SV, sv, Sv samt 123. Skriv besked via tastaturet - se oversigt over symboler side 9 Tryk Valg med for adgang til: Send til, Indtastnings Metode, Indsæt skabelon, Fjern fra liste, Gem som kladde. Vælg Send til med Brug piletasterne til at vælge Tast nummer eller Fra telefonbog.

16

17

18

19

20

21

22

23 DAGLIG BRUG NUMMER TIL TELEFONSVARER Tryk Menu med Vælg sms med Brug piletasterne til at finde sms opsætning og tryk OK med Brug piletasterne til at finde Voic og tryk OK med Vælg imellem plads 1 eller 2 og tryk Valg med Brug piletasterne til at finde Rediger og tryk Vælg med Tryk Rediger med for at indtaste navn på telefonsvarer. Tryk Vælg med for at udføre og gemme. Brug piletasten til at få adgang til feltet Number og indtast nr. Tryk OK med for at gemme. t herefter er det muligt at bruge tasten til at aflytte beskeder. 23 INDSTIL TID Tryk Menu med Brug piletasterne til at finde Indstillinger og tryk OK med Vælg Telefoninstilling med tryk på Vælg Tid og Dato og få adgang til: - Indstil ur - Indstil dato - Dato-format. Brug telefonens taster til at indstille tid og/eller dato samt format. t mulige formater: DDMMÅÅÅÅ, MMDDÅÅÅÅ eller ÅÅÅÅMMDD.

24 UDVIDET OPSÆTNING BANKE PÅ Tryk Menu med Brug piletasterne til at finde Opkaldsinfo og Vælg med Brug piletasterne til at finde Tjenester og tryk OK med Tryk OK med for at vælge Banke på. Brug piletasterne for adgang til - Aktiver - Deaktiver - Forespørg status. Tryk OK med og afvent info i displayet. Tryk OK for at bekræfte indstillingen. t forespørg status bruges til at se om tjenesten er aktiveret eller deaktiveret. Afvent et par sekunder for svar på forespørgslen. 24 VIDERESTILLING Tryk Menu med Brug piletasterne til at finde Opkaldsinfo og vælg med Brug piletasterne til at finde Tjenester og tryk OK med Brug piletasterne til at finde Viderestilling og tryk OK med Brug piletasterne for adgang til: - Viderestil alt - Viderestil uden for dækning - Viderestil ved manglende svar - Viderestil ved optaget - Deaktiver al viderestilling. Tryk OK og få adgang til Aktiver - Deaktiver - Forespørg status.

25 UDVIDET OPSÆTNING Tryk OK med for at vælge og afvent info i displayet. Tryk OK med for at bekræfte indstillingen. 25 SPÆRRING Med kode kan der opsættes opkaldsspærring. Tryk Menu med Brug piletasterne til at finde Opkaldsinfo og Vælg med Brug piletasterne til at finde Tjenester og tryk OK med Brug piletasterne til at finde Spærring og tryk OK med Brug piletasterne for adgang til: Udgående samtaler - Indkommende samtaler - Deaktiver spærring - Skift kode for spærring. Vælg OK til en af dem med tryk på Herefter opnåes adgang til at indtaste yderligere indstillinger. VALG AF NETVÆRK Tryk Menu med Brug piletasterne til at finde Indstillinger og vælg med Brug piletasterne til at finde Netværksindstillinger.

26 UDVIDET OPSÆTNING Tryk OK med Tryk OK med for at vælge Valg af netværk og få adgang til: Ny søgning - Vælg netværk(søger og returnerer en liste til af mulige netværk) - Metode til valg (Automatisk, Manuelt). 26 SPROG Telefonen er som standard indstillet til at vise dansk menusprog. Det kan ændres til norsk, svensk og engelsk. Tryk Menu med Brug piletasterne til at finde Indstillinger og Vælg med Tryk OK til Telefonindstilling med Brug piletasterne til at finde Sprog og tryk OK med Brug piletasterne til at finde det ønskede sprog. Tryk OK med for at vælge/skifte. INDSTILLING FOR GENVEJSTAST Genvejstasten kan indstilles som genvej til Alarm, Lommeregner, FM Radio eller Huske Liste. Tryk Menu med

27 UDVIDET OPSÆTNING Brug piletasterne til at finde Indstillinger og vælg med Tryk OK til Telefonindstilling med Brug piletasterne til at finde Genvejstast og tryk OK med Brug piletasterne til at finde: - Alarm - Lommeregner - FM Radio - Huske Liste og tryk OK med 27 PAUSESKÆRM Telefonens pauseskærm kan indstilles til at vise dato eller operatør. Tryk Menu med Brug piletasterne til at finde Indstillinger og Vælg med Tryk OK til Telefonindstilling med Brug piletasterne til at finde Pauseskærm og tryk OK med Brug piletasterne til at finde: Dato - Operatørnavn. Tryk OK med for at vælge/skifte. SIKKERHEDSINDSTILLINGER Tryk Menu med Brug piletasterne til at finde Indstillinger og Vælg med Brug piletasterne til at finde Sikkerhedsindstillinger.

28

29

30 FABRIKSINDSTILLINGER FABRIKSINDSTILLINGER Indstillingerne gendannes til: 30 Generel profil Varselstone Ringesignal Ringetone Ring10 Styrke 4 Modtaget sms Tone 3 Vol. 4 Tastelyd Tone Styrke 2 Tændlyd Tone1 Sluklyd Tone2 Systemalarm Aktiveret Tavs profil Varselstone Ringetone Modtaget sms Tastelyd Tændlyd Sluklyd Systemalarm Lydløs Lydløs Lydløs Lydløs Lydløs Lydløs Deaktiveret Møde profil Varselstone Kun vibrator Ringetone Ring10 Styrke 2 Modtaget sms Tone 3 Vol. 2 Tastelyd Tone Styrke 2 Tændlyd Tone1 Sluklyd Tone2 Systemalarm Deaktiveret

31 FABRIKSINDSTILLINGER 31 Udendørs profil Varselstone Ringesignal + Vibrator Ringetone Ring10 Styrke 6 Modtaget sms Tone3 Vol. 6 Tastelyd Tone Styrke 6 Tændlyd Tone1 Sluklyd Tone2 Systemalarm Aktiveret Personlig profil Varselstone Ringesignal Ringetone Ring10 Styrke 4 Modtaget sms Tone3 Vol. 4 Tastelyd Tone Styrke 4 Tændlyd Tone1 Sluklyd Tone2 Systemalarm Aktiveret Øvrige indstillinger Vælg netværk Automatisk Hukommelse i telefonbog Både telefon og SIM Sprog Dansk Pauseskærm Viser operatørnavn Dato format ÅÅÅÅ/MM/DD Tastaturlås Deaktiveret

32 CE-MÆRKNING 32 Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affald ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående, overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdninger. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

33 SIKKERHED 33 Følg regler, love og henstillinger om god mobil-etik hvorend du er. Sluk telefonen hvor det er påbudt - i flyet, på de fleste hospitaler etc. Dele af enheden er magnetisk hvorfor det henstilles til at holde kreditkort og andre magnetiske medier på afstand fra mobilen. Overhold gældende regler under bilkørsel og tal kun med headset på under kørsel. Health Industry Manufacturers Association anbefaler en minimumsafstand på 15 cm mellem en mobiltelefon og en pacemaker for at undgå interferens med pacemakeren. En pacemaker leder efter elektriske signaler og kan opfatte den lave frekvens fra en mobiltelefon som en hjerterytme. Mobilen er ikke vandtæt, den er vand- og støvafvisende. Brug kun tilbehør og batterier som er godkendt. Tilslut ikke produkter som ikke er kompatible med denne.

34 TEKNISKE DATA 34 Mål 113 x 52 x 17mm Display 1.7 mono 128*64 Vægt 88g Kort 3V lille kort Frekvens GSM 850/900/1800/1900 quad-bands Hukommelse 500 numre i telefonbogen Standby tid 7-8 dage Taletid 2 timer Baggrundsbelyst display LCD IP56 certificeret Vand- og støvafvisende HAC Høreapparat kompatibel T3/M3 Lommelygte FM radio Overensstemmelseserklæring SOKAN Telecom ApS erklærer hermed, at produktet KANSO M300 gsm er i overensstemmelse de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1995/5/EC (R&TTE) og 2002/95/EC (RoHS). Overensstemmelseserklæringen findes på Specific Absorption Rate - SAR KANSO M300 opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger. Målene for denne telefon er 1,5 W/kg (målt over 10 g væv). WHO s grænseværdier er 2 W/kg (målt over 10 g væv).

35

36 HD

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Din brugermanual DORO PHONEEASY 610 http://da.yourpdfguides.com/dref/3925181

Din brugermanual DORO PHONEEASY 610 http://da.yourpdfguides.com/dref/3925181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning. Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen

Brugervejledning. Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva Brugervejledning 13.01.2012 dk/dk (Art.-Nr. 2128) Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Indholdsfortegnelse Ibrugtagning...

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk

Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk Doro PhoneEasy 621 Hurtig vejledning Dansk Overblik 1 2 21 20 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 15 16 18 17 19 8 Hele brugervejledningen For at se den fulde brugervejledning besøg venligst www.doro.dk/support/

Læs mere

Doro PhoneEasy 505. Dansk

Doro PhoneEasy 505. Dansk Doro PhoneEasy 505 Dansk 1. Strøm til/fra 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4. 1 / Telefonsvarer 5. * / Tastaturlås 6. Mikrofon 7. # Lydløs / Indtastningsmetode 8. Afslut opkald 9. Piletaster 10.

Læs mere

Doro PhoneEasy 614. Dansk

Doro PhoneEasy 614. Dansk Doro PhoneEasy 614 Dansk 1 12 2 3 4 5 11 10 9 8 7 13 14 18 17 16 15 6 19 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4. Hurtigopkald 5. 1 / Telefonsvarer 6. # / Lydløs / Indtastningsmetode 7.

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Fixed Wireless Phones. Tecdesk 3600 Brugervejledning.

Fixed Wireless Phones. Tecdesk 3600 Brugervejledning. Fixed Wireless Phones Tecdesk 3600 Brugervejledning. Dansk tecdesk.com Indhold INTRODUKTION 4 INDHOLD I PAKKEN 5 LÆR DIN TELEFON AT KENDE 6 KNAPPERNES FUNKTION 11 STATUS IKONER 14 ALPHANUMERISK TASTATUR

Læs mere

BRUVEJLEDNING 1 SONIM XP3300 FORCE. Dansk

BRUVEJLEDNING 1 SONIM XP3300 FORCE. Dansk BRUVEJLEDNING 1 SONIM XP3300 FORCE Dansk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim logoet er varemærker tilhørende Sonim Technologies, Inc. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

KÆRE MOBILEJER! LEVERINGSOMFANG:

KÆRE MOBILEJER! LEVERINGSOMFANG: KÆRE MOBILEJER! Hjerteligt tillykke med købet af din emporiaelegance mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Din brugermanual ALCATEL OT-E260 http://da.yourpdfguides.com/dref/1243741

Din brugermanual ALCATEL OT-E260 http://da.yourpdfguides.com/dref/1243741 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ALCATEL OT-E260 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1600 9239736 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-64 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Bruvejledning SONIM XP3300 Z1/

Bruvejledning SONIM XP3300 Z1/ Bruvejledning SONIM XP3300 Z1/ ECOM Ex-Handy 07 Dansk 1 Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim logoet er varemærker tilhørende Sonim Technologies, Inc. Andre virksomheds- og produktnavne

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 -

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 - Essence 3G Bordtelefon Bruger manual - 1 - INDHOLD 1. KOM GODT IGANG... 3 2. GRUNDLÆGGENDE OM SAMTALER... 6 OPKALD... 6 BRUG AF MEDHØR... 6 SAMTALE- OG RINGEVOLUME... 6 MUTE... 6 AFVIS OPKALD... 6 RING

Læs mere