Vejledning i brug af ekstra funktioner GN Netcom Danmark Banemarksvej 50B 2605 Brøndby Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.gnnetcom.com Vejledning i brug af ekstra funktioner GN Netcom Danmark Banemarksvej 50B 2605 Brøndby Danmark"

Transkript

1 DK Vejledning i brug af ekstra funktioner GN Netcom Danmark Banemarksvej 50B 2605 Brøndby Danmark Tlf.: Fax: GN Netcom All rights reserved

2 GN 9350/GN 9330/GN 9330 USB Vejledning i brug af ekstra funktioner Den giver anvisninger og oplysninger om GN 9350 s/gn 9330 s/gn 9330 USB s ekstra funktioner, tilbehør og vedligeholdelse. Vejledningerne i grundlæggende installation og brug giver anvisninger om installation og brug af GN 9350, GN 9330 og GN 9330 USB. Vejledning i brug af ekstra funktioner indeholder generelle oplysninger om GN 9350, GN 9330 og GN 9330 USB. I hvert underafsnit er det tydeligt angivet, hvilke produkter de omhandler. Når funktionen ikke anvendes, vil den f.eks. se således ud: 1. Produktoplysninger Installation Headsetindgang Standardindstilling for udgående opkald Tilslutning til GN 1000 RHL (Remote Handset Lifter) (GN Netcom-tilbehør) Tilslutning til ekstern forbindelsesindikator (GN Netcom-tilbehør) LCD-display Mikrofonvolumen Valg af Hook Switch Valg af rækkevidde/effekt Valg af lydtilstand Valg af beskyttelsesniveau Bæremåder Hovedbøjle Behind the neck Ørekrog Ændring af bæremåder Højttalervolumenknappens retning

3 4. Betjening af headsettet Sådan foretages og afsluttes opkald via en telefon med RHL-funktion Sådan besvares opkald via en telefon med RHL-funktion Konferenceopkald Nødopkald via VoIP Sådan dirigeres et opkald fra headsettet til telefonens håndsæt Sådan dirigeres et opkald fra telefonens håndsæt til headsettet Ny masterheadset-parring med base Til brug sammen med trådløse DECT-telefoner Udskiftning af batterier (GN Netcom-tilbehør) Tilføjelse af opladningsudstyr til det ekstra batteri Udskiftning af batterier Lydindikatorer og visuelle indikatorer Headsettets lydindikatorer Headsettets visuelle indikatorer Basens visuelle indikatorer Fejlfinding Vedligeholdelse, sikkerhed og bortskaffelse

4 1. Produktoplysninger GN 9350/GN 9330/GN 9330 USB er 100% trådløse, robuste headset. Fælles for dem alle er håndfri arbejdseffektivitet, trådløs mobilitet, nyttige funktioner og mange tilpasningsmuligheder. Nedenfor vises en oversigt over det vigtigste udstyr og funktioner, som leveres for hvert modelnr.: Sammenligning af udstyr efter modeltype Funktioner: Tilslutningsmuligheder for telefoner VoIP-/USB-tilslutningsmuligheder ** GN 1000 RHL aktiveret Electronic Hook Switch aktiveret Display til installation Justerbar rækkevidde Lydfiltrering (DSP) Konferenceopkald Tilslutningsmuligheder for online-indikator DECT/GAP aktiveret* * gælder ikke for USA-version ** i forbindelse med tilslutning til en pc fungerer headsettene kun sammen med operativsystemerne Windows 98 (anden udgave), Windows 2000 og Windows XP. Vigtigt: Når du bruger GN 9350 eller GN 9330 USB sammen med et VoIP-program, skal du læse programmets brugervejledning for at få fyldestgørende oplysninger og instruktioner eller besøge vores web site 3

5 2. Installation Dette afsnit indeholder oplysninger om installation og tilslutning af dit headsets tilbehør og ekstra funktioner. Bemærk: Vejledning i grundlæggende installation og brug indeholder de primære installations- og tilslutningsinstruktioner. 2.1 Headsetindgang Hvis din telefon har en headsetindgang, skal du lade håndsætledningen blive i telefonen. Tilslut telefonens headsetindgang til telefonindgangen på basen. Dette vil gøre det muligt at anvende headset tasten på din telefon, hvis der er en, og det vil begrænse antallet af ledninger, som kommer ud af din base. Er der ikke en headset tast på din telefon er det på de fleste telefoner muligt at programmere én. Kontakt da din telefon leverandør eller se i brugervejledningen for telefonen. 2.2 Fabriksindstilling for udgående opkald Fra fabrikken er basen sat til brug af telefon. Hvis du vil bruge dit VoIP-program til standardopkald, skal du holde USB-knappen nede i fem sekunder. Hvis du vil skifte tilbage igen, skal du trykke på telefonknappen og holde den nede i fem sekunder. 2.3 Tilslutning til GN 1000 RHL (Remote Handset Lifter) (tilbehør) Du kan købe en GN 1000 RHL som tilbehør, så du kan besvare og afslutte telefonopkald, selvom du ikke sidder ved dit skrivebord. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte forhandleren eller besøge Sådan tilslutter du din GN 1000: 1. Montér GN 1000 på din telefon som beskrevet i brugervejledningen hertil. 2. Sæt GN 1000 s tilslutningsledning i basens AUX-port. GN 9350 giver dig mulighed for at besvare og afslutte opkald, selvom du ikke sidder ved dit skrivebord, uden at bruge GN 1000 RHL. Funktionen Electronic Hook Switch (EHS) beskrives senere i afsnit

6 Fjernbesvarelse og fjernafslutning af opkald fås også i forbindelse med bestemte softphone/- VoIP-programmer. 2.4 Tilslutning til ekstern online-indikator (GN Netcom-tilbehør) Der kan placeres en ekstern online-indikator (tilbehør) på dit skrivebord eller i nærheden af telefonen for tydeligt at angive, hvornår du er i gang med en samtale. Sådan tilslutter du en ekstern online-indikator: Sæt stikket fra online-indikatoren i online-indikatorindgangen på basen. 2.5 LCD-display Basen har et LCD-display og displayknapper til styring af fem indstillinger: Indstilling af mikrofonvolumen Valg af Hook Switch Valg af rækkevidde/effekt Valg af lydtilstand Valg af beskyttelsesniveau (IntelliTone ) Navigation og markører Naviger vandret gennem LCD-displayets fem menuer ved hjælp af pilene. Naviger lodret i de fem menuer ved hjælp af pilene. Tryk på knappen OK for at bekræfte et valg/en værdi i de fem forskellige menuer. En (*) ved siden af valget/værdien indikerer den aktuelle indstilling. Standard-/startposition LCD-displayet er altid tændt og klar til brug. Den permanente standard-/startposition for LCD-displayet er indstillingen yderst til venstre for mikrofonvolumen. LCD-displayet vil altid vende tilbage til denne standard-/startposition, hvis det ikke bruges i 30 sekunder. I hver enkelt af de fem menuer er der også en fabriksindstilling. Denne standardindstilling er gældende, indtil du ændrer den. Det sidste valg/den sidst valgte værdi (i hver enkelt af de fem menuer) vises altid i den første linje af den pågældende menu. 5

7 Ændring af indstillingerne Mikrofonvolumen Mikrofonvolumen skal justeres korrekt, så dit valg høres tydeligt. Hvis du ikke allerede har justeret mikrofonvolumen under den indledende installation, skal du gøre det på følgende måde: 1. Tag headsettet på. 2. Brug til at finde menuen til mikrofonvolumen på basens display. 3. Ring til en person, der kan være din testperson. 4. Brug til at rulle gennem de 12 indstillinger i menuen til mikrofonvolumen, indtil testpersonen bekræfter, at din stemme har et passende niveau. 5. Tryk på OK for at bekræfte den nye indstilling. Menuen til mikrofonvolumen er den permanente standard-/startposition for LCD-displayet. Efter justering af en af de andre indstillinger via displayet, vender det tilbage til menuen til mikrofonvolumen. Vigtigt: Hvis du bruger et USB-program, er TX-indstillingerne faste og behøver ikke nogen justering Valg af Hook Switch GN 9350 giver dig mulighed for at besvare og afslutte opkald fjernbetjent ved hjælp af GN 1000 RHL eller EHS (Electronic Hook Switch). EHS er kun mulig i forbindelse med bestemte telefonsystemer. På vores website på kan du få oplyst, på hvilke telefoner EHS-funktionen er aktiveret. Se også brugervejledningen til telefonen. Følgende fire indstillinger er tilgængelige: GN RHL DHSG AEI MSH ikke-ehs; fungerer sammen med GN 1000 RHL f.eks. Siemens og Elmeg telefoner f.eks. med Tenovis telefoner f.eks. med Alcatel telefoner Bemærk: Fra fabrikken er GN 9350 indstillet til RHL-grænseflade, hvilket også er den korrekte indstilling, hvis du betjener dit håndsæt manuelt, når du besvarer/afslutter opkald som beskrevet i vejledningen i grundlæggende installation og brug. 6

8 Sådan vælges den korrekte grænseflade: 1. Brug til at finde menuen til RHL-grænseflade på basens display. 2. Brug til at vælge en af de tre grænseflader fra menuen. 3. Tryk på OK for at bekræfte valget af grænseflade. Bemærk: For at bruge DHSG-, AEI- eller MSH-funktionen skal du slutte forbindelsesledningen (tilbehør) til telefonen og til AUXporten på GN Valg af rækkevidde/effekt Dit headset har tre rækkevidde-/effekttilstande (Normal, Lav og Meget lav). Normal-tilstanden er ideel for de fleste brugere. Men hvis du kan konstatere interferens fra andre kommunikationsenheder under dine opkald, kan det være en god idé at skifte til tilstanden Lav eller Meget lav. Når du skifter til tilstanden Lav eller Meget lav, formindskes dit headsets rækkevidde også. Effekttilstand Rækkevidde* DECT Rækkevidde* US DECT Normal Op til 100 m Op til 300 ft Lav Op til 50 m Op til 150 ft Meget lav (M. lav) Op til 20 m Op til 60 ft * I typiske kontormiljøer Bemærk: Effekttilstanden Normal er standardindstillingen. Sådan ændres rækkevidde-/effekttilstanden: 1. Brug til at finde menuen til rækkevidde-/effekttilstand på basens display. 2. Brug til at vælge en af de tre tilstande fra menuen. 3. Tryk på OK for at bekræfte valget af ny tilstand Valg af lydtilstand Dit headset har tre diskant-/bastilstande (Diskant, Normal og Bas). Du kan ændre disse, så-ledes at de passer til dine personlige præferencer eller behov, og bestemme USB-lydkvaliteten særskilt. 7

9 Lydtilstand Effekt Fordele Diskant Fremhæver høje toner Ideelt til brugere med lettere højfrekvent høretab Normal Fremhæver alle toner lige meget Ideelt til alle brugere Bas Fremhæver lave toner Ideelt til brugere, som foretrækker en basrig lyd Bemærk: Tilstanden Normal er standardindstillingen. Lydtilstand Effekt Fordele Fast Talekvalitet i headsetlyd (smalbånd) Forbedret taletid i USB-tilstand højttaler som kendt fra traditionelle telefoner Omskifter Skifter automatisk mellem bredbånd og smalbånd til forbedret lydkvalitet. I tilstanden konferenceopkald er automatisk skift deaktiveret. Forbedret USB-lydkvalitet Bemærk: Skiftet er standardindstillingen. For at ændre lydtilstanden: 1. Brug til at finde menuen lydtilstand på basens display. 2. Brug til at vælge en af de tre tilstande fra menuen, og vælg mellem fast/skiftet fra menuen. 3. Tryk OK for at bekræfte indstillingen Valg af beskyttelsesniveau Dit headset giver dig mulighed for at vælge imellem fire beskyttelsesniveauer (plus det ekstra grundlæggende beskyttelsesniveau). Disse niveauer beskytter dig mod pludselige meget høje lyde, som kommer fra telefonnetværket (f.eks. skingrende faxmaskinesignaler eller netværksinterferens), og fastsætter en øvre grænse for støjeksponeringen fra headsettet i løbet af din arbejdsdag. Antallet af timer (gennemsnitligt), som du hver dag tilbringer med at tale i telefon, skal danne udgangspunkt for den indstilling, du vælger. Alle fire beskyttelsesniveauer overholder og overgår de globale de facto-beskyttelsesniveauer og opfylder NIOSH-standarderne og EU s sundheds- og sikkerhedsforskrifter på 85 db(a). TT4-beskyttelsesniveauet opfylder de relevante australske anbefalinger. Vigtigt: I visse retskredse fastlægger gældende regulativer eller lovgivning den indstilling, du skal bruge. Niveauet Standard giver et beskyttelsesniveau på 118 db(a). Headsettet beskytter dig mod meget høje lyde. Hvis du bruger telefonens håndsæt til opkald, drager du ikke fordel af beskyttelsen. 8

10 Beskyttelsesniveau Valgkriterium Niveau 0 Grundlæggende beskyttelse mod meget høje lyde [118 db(a)]. Automatisk volumenkontrol deaktiveret. Niveau 1* Niveau 2* Niveau 3* Niveau 4 (TT4) Mindre end 4 timers daglig telefontid 4-8 timers daglig telefontid Mindre end 8 timers daglig telefontid Anbefalet australsk beskyttelsesniveau (Telstra) * Opfylder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar Sådan ændres beskyttelsesniveauet: 1. Brug 34 til at finde menuen beskyttelsesniveau på basens display. 2. Brug 56 til at vælge en af de fem tilstande fra menuen. 3. Tryk på OK for at bekræfte valget af ny tilstand. Automatisk justering af lydniveau og støjreduktion Dit headset har to indbyggede funktioner, som giver dig optimale lydniveauer og fremragende kvalitet. Begge funktioner kører automatisk, og du behøver ikke foretage nogen ændringer på headsettet. Automatisk volumenindstilling Funktionen til automatisk volumenindstilling justerer automatisk volumenniveauet på alle opkald, så hvert enkelt opkald høres ved samme, uændrede lydstyrke, som du har indstillet. Automatisk volumenkontrol er ikke aktiveret i beskyttelsesniveau 0. Støjreduktion Funktionen til automatisk støjreduktion forbedrer lydkvaliteten på indgående opkald ved at fjerne alle urenheder på det indgående signal, f.eks. baggrundsstøj fra samtalepartnerens omgivelser. 3. Bæremuligheder Dit headset kan bæres med hovedbøjle, Behind the Neck-bøjle og ørekrog. Bemærk: GN 9330 og GN 9330 USB leveres med ørekrog og hovedbøjle. Behind the Neck-bøjle fås som tilbehør. 9

11 3.1 Hovedbøjle Du kan vælge at bære headsettet på enten dit venstre eller højre øre. Headsettet kan drejes 360. Ændring af bæreside for mikrofonarm (hovedbøjle) 1. Drej mikrofonarmenheden Behind the Neck-bøjle Med Behind the Neck-bøjlen bæres headsettet på det højre øre. Bemærk: Denne bæremåde fås som tilbehør til GN 9330 og GN 9330 USB. 3.3 Ørekrog Du kan oven i købet vælge mellem at bære headsettet på dit venstre eller højre øre. Headsettet kan drejes 360. Ændring af bæreside for ørekrog 1. Vend ørekrogen om. 2. Drej ørekrogen 180. Bemærk: Med denne bæremåde kan mikrofonarmen drejes Ændring af bæremåder Alle bæremåder (hovedbøjle,behind the Neck-bøjle og ørekrog) kan frit skiftes. Sådan skiftes en bæremåde (for eksempel fra hovedbøjle til ørekrog): 1. Tag headsettet ud af den bæremåde, der aktuelt anvendes. 2. Sæt den nye bæremåde på. 10

12 3.5 Højttalervolumenknappens retning Headsettet er som standard indstillet til at blive båret på det højre øre. Det betyder, at volumenknappen skal skubbes opad for at øge lydstyrken og nedad for at sænke lydstyrken. Hvis du skifter headsettet over til det venstre øre, ønsker du måske også at ændre retningen på volumenknappen, så lydstyrken stadig øges, når knappen skubbes opad. Sådan ændres retningen på headsettets volumenknap: 1. Kontrollér, at der ikke er nogen forbindelse mellem headsettet og basen (lysdioden på headsettet er slukket). 2. Tryk på headsettets afbryderknap i 10 sekunder. > Headsettets forbindelsesindikator lyser. 3. Find ud af, hvordan du vil øge lydstyrken (skal knappen skubbes op eller ned). 4. Tryk volumenknappen enten opad eller nedad (efter eget ønske), indtil headsettets forbindelsesindikator slukkes. 4. Betjening af headsettet 4.1 Sådan foretages og afsluttes opkald via en telefon med RHL/EHS-funktion 1. Kontrollér, at telefonen er aktiveret. 2. Fjern headsettet fra basen, eller tryk på headsettets taleknap, hvis du allerede har headsettet på. > RHL-funktionen aktiveres (håndsættet løftes/telefonforbindelsen etableres). 3. Tast det ønskede nummer. 4. Sæt headsettet tilbage i basen, eller tryk på headsettets taleknap. > RHL-funktionen deaktiveres (håndsættet lægges på/telefonforbindelsen afbrydes). 4.2 Sådan besvares opkald via en telefon med RHL/EHS-funktion 1. Telefonen ringer. 2. Fjern headsettet fra basen, eller tryk på headsettets taleknap. > Opkaldet stilles igennem (håndsættet løftes/telefonforbindelsen etableres). Vigtigt: Under et indgående opkald skifter headsettet automatisk til den påkrævede tilstand, afhængigt af om opkaldet kommer via telefonen eller via VoIP (USB). Efter opkaldet skifter det tilbage til den standard tilstand, du tidligere har valgt. Den oprindelige fabriksindstillede tilstand er telefontilstanden. 11

13 4.3 Konferenceopkald Under konferenceopkald kan flere headset deltage samtidigt. Det primære headset (A) samt tre ekstra headset (B) kan deltage i et konferenceopkald, der er startet af det primære headset (se illustrationen). Sådan foretages konferenceopkald 1. Løft det primære headset fra basen. 2. Sæt det sekundære headset i det primære headsets base. > Indikatorerne for den primære bases telefon- og USB-tilstand samt det sekundære headsets online-indikator lyser i to sekunder. 3. Fjern det sekundære headset fra det primære headsets base. 4. Tryk på tale knappen, når der har lydt en firetoners melodi i det primære headset. Vigtigt: Trin 2-4 skal gentages to gange for yderligere to sekundære headsetdeltagere. 5. Brug det primære headsets telefon-/voip-program til at ringe til det ønskede nummer og indlede konferenceopkald. Du kan når som helst under et igangværende opkald tilføje sekundære headsets for at oprette et konferenceopkald. Maksimalt fire headsets (et masterheadset samt op til tre sekundære headsets) kan deltage i et konferenceopkald. Sådan afsluttes konferenceopkald for alle deltagere 1. Sæt det primære headset tilbage i basen, eller tryk på headsettets tale knap. > Konferenceopkaldet afsluttes nu for alle deltagere. 12

14 Bemærk: Hvis konferenceopkaldet blev foretaget via VoIP, kan det være nødvendigt at foretage yderligere trin for at afslutte opkaldet. Se brugervejledningen til VoIP-programmet. Sådan afsluttes konferenceopkaldet for kun et sekundært headset 1. Sæt det sekundære headset tilbage i dets base, eller tryk på headsettets taleknap. > Denne deltager forlader nu konferenceopkaldet. 4.4 Nødopkald via VoIP Dit headset understøtter hurtige nødopkald via VoIP-programmer (softphone). Hvis headsettet er sluttet til en pc, og pc en har pauseskærmslåsen aktiveret, er det stadig muligt at bruge headsettet til at foretage nødopkald. Sådan foretages nødopkald via VoIP: 1. Tag headsettet på. 2. Tryk på telefonknappen på basen og USB-knappen samtidigt i fem sekunder, hvis pc ens pauseskærmslås er aktiveret (men pc en stadig er tændt). > Basen ringer derefter automatisk op til nødtjenestens nummer. Bemærk: Denne nødopkaldsfunktion fungerer kun sammen med visse VoIP-programmer. Se vores website for yderligere oplysninger. 4.5 Sådan dirigeres et opkald fra headsettet til telefonens håndsæt Det er muligt at viderestille et igangværende opkald fra headsettet til telefonens håndsæt på følgende måde: 1. Før telefonens håndsæt op til øret. 2. Udfør et af følgende trin: Placer headsettet i basen. Tryk på headsettets taleknap. Tryk på telefonknappen på basen. > Headsettets forbindelsesindikator holder op med at blinke, hvilket angiver, at forbindelsen mellem headsettet og basen er blevet afbrudt. Vigtigt: Headsettet må ikke placeres i basen, hvis der bruges Electronic Hook Switch eller GN 1000 på telefonen, da dette vil afslutte opkaldet. Hvis headsettets batterier aflades, forbliver forbindelsen mellem headsettet og basen aktiv i op til to minutter, så der kan skiftes batterier. 13

15 4.6 Sådan dirigeres et opkald fra telefonens håndsæt til headsettet Det er muligt at viderestille et igangværende opkald fra telefonens håndsæt til headsettet på følgende måde: 1. Fjern headsettet fra basen, eller tryk på headsettets taleknap, hvis det allerede er fjernet. Dette etablerer en forbindelse. > Headsettets online-indikator begynder at blinke, og opkaldet viderestilles til headsettet. Bemærk: Læg ikke håndsættet på, før opkaldet er slut, da det måske ellers afbrydes. 4.7 Ny masterheadset-parring med base Du kan angive et nyt masterheadset til din base. Vigtigt: Før du angiver et nyt masterheadset, skal du sikre dig, at det oprindelige headsets forbindelse til basen er afbrudt ved at trykke på taleknappen. Håndsætindikatoren må ikke lyse. Sådan angives et nyt masterheadset 1. Sæt det nye masterheadset i basen. 2. Tryk på knappen til headset-parring på basen. > Både telefon- og USB-knapper på basen samt headsettets online-indikator lyser i to sekunder. Dette angiver, at parringen af det nye masterheadset er gennemført. 5. Til brug sammen med trådløse DECT-telefoner Dit headset kan også anvendes sammen med trådløse DECT-telefoner (Digital Enhanced Cordless Telecommunication), der er GAP-kompatible (Generic Access Profile). Du skal først parre headsettet med den trådløse telefons base. Vigtigt: Dit headsets oprindelige kode er 0000, og dette er også koden for de fleste trådløse DECTtelefoner. Dit headset fungerer kun sammen med trådløse telefoner med denne 0000-kode. 14

16 Sådan parres dit headset med den trådløse DECT-telefon. 1. Tryk på headsettets taleknap og afbryderknap (i spidsen af volumenknappen), og hold dem nede i fem sekunder > Headsettets online-indikator lyser. 2. Aktivér den trådløse telefons GAP-tilstand. Se instruktionerne vedr. manuel GAP-kompatibilitet/parring med den trådløse telefon. > Headsettets online-indikator lyser i to sekunder for at angive, at parringen er gennemført. Headsettet er nu klar til brug sammen med den trådløse telefon. Se brugervejledningen til den trådløse telefon for at få oplysninger om, hvordan headsettet bruges sammen med telefonen. 6. Udskiftning af batterier (GN Netcom-tilbehør) 6.1 Tilføjelse af opladningsudstyr til det ekstra batteri Opladningsudstyr til et ekstra batteri fås som tilbehør. Det kan være fastgjort på basen og giver dig mulighed for at oplade et ekstra batteri. Sådan tilføjes dækslet til det ekstra batteris opladningsudstyr: 1. Fjern blinddækslet fra basen ved at skubbe det opad, indtil det kan fjernes. 2. Skub opladeren til det ekstra batteri ned i basen, indtil der høres et klik. Det ekstra batteri kan oplades i holderen (på opladeren). En lysdiode lyser, når batteriet er anbragt korrekt og oplades. Lysdioden slukkes, når batteriet er fuldt opladet. Vigtigt: Under hverdagsbrug blinker batteriindikatoren yderst til venstre på basen, når der er mindre end 30 minutters taletid tilbage. 6.2 Udskiftning af batterier Headsettets batterier skal oplades, når det er nødvendigt. Sådan udskiftes batteriet på en bæremåde: 1. Tag bæremåden ud af batteriet. 2. Skub batteriet tilbage og væk fra headsettet. 15

17 3. Skub det nye batteri (fra opladningsudstyret til det ekstra batteri) på headsettet. Headsettets online-indikator lyser i to sekunder for at angive, at udskiftningen af batteriet er udført korrekt. 4. Sæt bæremåden på. 5. Oplad det afladede batteri ved at anbringe det i opladningsudstyret til det ekstra batteri. 7. Lydindikatorer og visuelle indikatorer Headsettet og basen har lydindikatorer og visuelle indikatorer, der repræsenterer forskellige funktioner forbundet med installation og brug af produktet. 7.1 Headsettets lydindikatorer Headsethandling Lavt batteriniveau Lydstyrke op/ned -Maks./min. lydstyrke opnået Indgående opkald (med RHL-funktion) Indgående opkald (med VoIP-opkald) Anmodning om konferenceopkald Accept af konferenceopkald Telefonforbindelse (forbindelse/ingen forbindelse) Headset uden for rækkevidde Mikrofonafbrydelse aktiveret/deaktiveret Mikrofonafbrydelse aktiveret Lydindikation 5 hurtige bip + 20 sekunders pause 1 hurtigt bip, der stiger/falder i intensitet 1 hurtigt højt/lavt bip Hurtig dobbelttone + 2 sekunders pause (gentages) Afhænger af VoIP-programmet 4-toners melodi 1 bip 1 beep 3-toners melodi 1 bip 2-toners melodi + 10 sekunders pause (gentages) 16

18 7.2 Headsettets visuelle indikatorer Visuel indikation Forbindelsesindikator (blå) Lyser i to sekunder Lyser (under justering) Blinker hurtigt Headsethandling Blinker, når der etableres forbindelse Gennemførelse af parring, herunder tilføjelse af headsets ved konferenceopkald Retningen på modtagevolumen (+/-) justeres Headset er i Dect/Gap Mode 7.3 Basens visuelle indikatorer Basehandling Telefonknappens indikator/taleknap på base USB-knappens indikator/ Taleknap på base Indikator for afbryderfunktionalitet (rød) Batteriindikator (4 grønne dioder) Batteristatusindikator (batterioplader til ekstra batteri, tilbehør) Visuel indikation Lyser i telefonposition og blinker, når der er forbindelse til telefonen Lyser i USB-position og blinker, når der er forbindelse til USB Lyser, når afbryderfunktionen er aktiveret 1 diode lyser = 25 % af fuld opladning 4 dioder lyser = 100 % opladning Dioden yderst til højre blinker under opladning, dioderne yderst til venstre lyser Diode yderst til venstre blinker, når der er <30 minutters taletid tilbage Når headsettet placeres i holderen til opladning, lyser alle dioderne i 1 sekund Grønne lysdioder lyser når den oplader 8. Fejlfinding Q: Jeg får ingen klartone i mit headset A: Vær sikker på at du har trykket på telefonknappen på basen og der er etableret link 17

19 (telefonknappens indikator på basen blinker). Vær opmærksom på at telefonen er aktiveret (telefonens håndsæt er løftet fra telefonen eller du har trykket på en headsetknap på din telefon). Q: Jeg får en optaget tone i mit headset. A: Hvis installationen af enheden er udført korrekt, er telefonen muligvis ikke helt immun over for de radiosignaler, som headsettet anvender. Du kan løse problemet ved at flytte headsettets base mindst 30 cm væk fra telefonen. På GN 9350 vil du måske hellere formindske dit headsets rækkevidde. Q: Mine kunder siger, at de ikke kan høre mig. A: Sørg for, at basen har den korrekte systemindstilling ved at justere klartonekontakten. Du skal høre en tydelig klartone fra headsettet. Ring derefter til en ven, og juster mikrofonen på dit headset som beskrevet i vejledningen i grundlæggende installation og brug. Du kan få yderligere oplysninger om indstilling af dit telefonsystem på vores website Q: Når jeg trykker på multifunktionsknappen, forsøger GN 1000 RHL at besvare opkaldet, men der etableres ikke forbindelse. A: Kontrollér, at du bruger telefonens håndsætindgang og ikke headsetindgangen (hvis din telefon har en), når du anvender en GN1000 RHL til fjernbesvarelse. Q: Jeg har hørt, at GN Netcom har en trådløs headsetløsning, hvor det ikke er nødvendigt at bruge en GN 1000 RHL for at besvare opkald fjernbetjent. A: Ja, dette kaldes en EHS (Electronic Hook Switch), som nogle telefonsystemer understøtter. Kontakt forhandleren for at høre nærmere om kompatibilitet med din telefon, og/eller besøg vores website Q: Jeg har skiftet plads på mit arbejde. Er det muligt at anbringe mit headset i en anden base? A: Ja, det kan du godt. Headsettet skal blot parres med den nye base. Du skal bare følge den fremgangsmåde, der er i beskrevet ovenfor i afsnit 4.7. Q: Min telefon skulle kunne bruges med EHS-versionen fra GN Netcom, men jeg kan ikke få det til at fungere. A: Se vores website for yderligere oplysninger, herunder kompatibilitet og den korrekte indstilling af klartonekontakten. 18

20 9. Vedligeholdelse, sikkerhed og bortskaffelse Vedligeholdelse Hovedbøjle, mikrofonarm og ørekrog kan rengøres med en tør eller let fugtig klud efter behov. Ledningerne og basen kan støves af efter behov. Puden(rne) af kunstlæder kan rengøres eller udskiftes. De tages af og rengøres ved at skylle under rindende vand. Ørepuder af kunstlæder og øreplader kan rengøres med en tør klud. Du kan eventuelt fugte kluden i en lille smule opvaskemiddel. Undgå, at der kommer fugt eller væske ind i knapper, modtagere eller andre åbninger. Undgå at udsætte produktet for regn. Børn og produktemballage Emballagen og de plasticposer, som produktet og de forskellige løsdele er pakket ind i, er ikke legetøj. Både plasticposerne og de mange små dele kan medføre kvælning, hvis de bliver slugt. Materialer og allergi Hovedbøjlen er fremstillet af rustfrit stål, som ikke har en nikkelbelagt overflade. Den rustfrie stållegering er testet for nikkelafgivelse i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1811:1998. I henhold til EU-direktiv 94/27/EF skal nikkelafgivelsen være under 0,50 µgram/cm2 /uge. Afgivelsen fra hovedbøjlen var 0,02 µgram/cm2 /uge. Ørepuden(rne) af kunstlæder indeholder ikke vinyl. Batterier og bortskaffelse af produkt Batterierne må ikke udsættes for varme eller punkteres. Bortskaf produktet og/eller batterierne i overensstemmelse med de gældende regler og forskrifter. 19

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom. Please see details below.

The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom. Please see details below. M5390 USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212 11 02

Læs mere

Jabra Link 850. Brugervejledning. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_DA.indd 1 24/08/2012 14:07

Jabra Link 850. Brugervejledning. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_DA.indd 1 24/08/2012 14:07 Jabra Link 850 Brugervejledning www.jabra.com 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_DA.indd 1 24/08/2012 14:07 Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Valgfrit tilbehør...4

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925 JABRA PRO 925 Brugervejledning jabra.com/pro925 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Jabra Link 850. Brugervejledning.

Jabra Link 850. Brugervejledning. Jabra Link 850 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Valgfrit tilbehør...4 2. TILSLUTNING AF Jabra LINK 850...5 2.1 Tilslutning til strømforsyning...5

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Indstilling af Jabra trådløse headset

Indstilling af Jabra trådløse headset Indstilling af Jabra trådløse headset Marc Schmidt Teknisk Salg Supporter GN Netcom A/S Dette værktøj giver et nemt og hurtigt overblik af de vigtigste funktioner på Jabras trådløse serier. Det et muligt

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning

GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning GN9120: Der er ingen lyd i mit headset (Fejlfindingsguide) Marc Schmidt Teknisk Salg Supporter Jeg har svært ved at høre folk Folk har svært ved at høre mig

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Læs mere

Jabra Link 860. Brugervejledning.

Jabra Link 860. Brugervejledning. Jabra Link 0 Brugervejledning www..com Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt... 1.1 Jabra Link 0... 1.2 Valgfrit tilbehør...4 2. TILSLUTNING AF Jabra LINK 0...5 2.1 Tilslutning til strømforsyning...5

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. BLUETOOTH HEADSET-system

BRUGERVEJLEDNING. BLUETOOTH HEADSET-system BRUGERVEJLEDNING Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH HEADSET-system 0 0 0 VELKOMMEN Denne brugervejledning indeholder instruktioner til konfiguration og brug af Plantronics Voyager 510 USB Bluetooth

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale Tillykke med dit nye Multiuse headset! For at du kan få mest mulig glæde af dit nye Jabra headset, har vi lavet denne guide. Guiden fortæller, hvordan du i dagligdagen foretager og modtager opkald via

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. velkommen...3 2. Æskens indhold... 4 3. sådan bæres de...5 3.1 Justerbare i højden 4. sådan oplades de... 6 4.1 Batteristatus 5. Sådan tilsluttes

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Jabra PRO 920 Duo. www.jabra.dk

Jabra PRO 920 Duo. www.jabra.dk Jabra PRO 920 Duo Brugervejledning www.jabra.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN...4 2. PRODUKTOVERSIGT...5 2.1 PAKKENS INDHOLD...5 2.2 OVERSIGT OVER HEADSET...6 2.4 OVERSIGT OVER BASEN...7 2.5 EKSTRAUDSTYR...8

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol COMWAY MWC01 1 2 4 3 5 7 6 8 9 10 11 12 Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol 6 Søgetast 7 Afbryd samtale 8 Tilslutning, netdel 9 Tilslutning, telefonrør 10

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc Brugervejledning jabra.com/stealthuc 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BrugerManual jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

JABRA BIZ 2400 II. Brugervejledning. jabra.com/biz2400

JABRA BIZ 2400 II. Brugervejledning. jabra.com/biz2400 Brugervejledning jabra.com/biz2400 2015 GN Netcom A/S, GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/ S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion Brugermanual jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C60-M BRUGERVEJLEDNING VELKOMMEN PAKKENS INDHOLD Velkommen til Plantronics familie af headsetprodukter. Plantronics tilbyder en lang række produkter - fra virksomheds-

Læs mere

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFOrTEGNELSE VELKOMMEN... 2 JABRA speak 510 OVERSIGT... 3 TILSLUTNING... 5 SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510.... 8 SUPPORT.... 11 Tekniske specifikationer... 12 1 VELKOMMEN

Læs mere

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6470 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger...7 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...7 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...7 2.3 Vedligeholdelse...8

Læs mere

Jabra EASYGO USER MANUAL

Jabra EASYGO USER MANUAL USER MANUAL indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM DIT JABRA EASYGO........................................ 2 HEADSETTETS FUNKTIONER...................................

Læs mere

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om headset 5 Når du har dit headset på 6 Juster hovedbøjlen 6

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra BIZ 2400. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Brugervejledning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire C310/C320 USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om headset 5 Når du har dit headset på 6 Juster hovedbøjlen

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring.

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring. Comfort Focus Brugsanvisning Comfort Focus Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10 For øget koncentration og indlæring Dansk Introduktion til Comfort Focus Tak fordi du valgte Comfort Focus.

Læs mere

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm Brugervejledning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

MDA200. Audioomskifter. Brugervejledning

MDA200. Audioomskifter. Brugervejledning MDA200 Audioomskifter Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 MDA200 Grundlæggende funktioner 5 Tilbehør 6 Tilslut dit headset 7 Fastnettelefon: Tilslutning og opkald 8 Bordtelefon (standard)

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning Jabra Sport Coach special edition Brugervejledning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre

Læs mere