SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual"

Transkript

1 SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1

2 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2

3 Indhold Indhold i pakken... 2 Tilslutninger... 4 Forsiden af optageren... 4 Bagsiden af optageren... 4 Opstart af optager... 5 Live monitor-visning... 5 Menubar... 6 Login... 6 Opsætning... 7 Systemmenu... 7 Record-menu... 8 Event Network-menu Tilkobling på netværk Tilslutning til smartphone Device-menu Søgning Søgningsmenu og backup Software til PC Programmet XQ-Live Programmet XQ-Search

4 Tilslutninger Kun billeder fra ultra optageret er vist. Lite optager er næsten identisk. Forsiden af optageren USB-porten benyttes til at tage backup af videosekvenser. Videosekvenserne kan lagres på USB-stick. Bagsiden af optageren På bagsiden af harddiskoptageren laves alle tilslutninger: Indgang Power in USB NTSC / PAL Network port Alarm in/out VGA Audio out Audio in 1-4 Video out Video in 1-4 Tilslutning Til strømforsyning. Til USB-mus. Skal stå til PAL ellers vil kamera billederne stå og rulle på skærmen. Til netværkskabel til din router. Anvendes kun, hvis du vil benytte netværksfunktionerne. Her tilsluttes eventuelle alarm ind- og udgange. Til VGA-monitor. Til forstærker/højtaler. Benyttes kun hvis du vil afspille lyd fra harddiskoptageren. Tilslut mikrofon eller anden enhed til lydoptagelse her (op til 4 stk.). Benyttes kun, hvis der skal optages lyd. Til ekstern monitor. Benyttes kun, hvis du ønsker en ekstern monitor. F.eks. kan en video-in-indgang på et TV benyttes. Til kameraer (op til 4 stk.) 4

5 Opstart af optager Tænd for harddiskoptageren på bagsiden. Efter ca. 4 minutter er optageren klar og vil vise hovedskærmen med fire billeder. Live monitor-visning På hvert billede vises: - Kameranummer - Kameranavn - Optagetilstand o Blå = normal o Rød = bevægelse eller hændelse Desuden bliver der vist hvis: - der er bevægelse i billedet (blå mand) - videosignalet er forsvundet (Video loss) - optagelsen er indstillet til skjult (Video Hidden) - kameraet er tilsluttet lydoptagelse (A) - kameraet er indstillet til pan/tilt/zoom (PTZ) Nederst på hele skærmbilledet vises harddiskforbrug i procent samt aktuel dato og tid. 5

6 Menubar Ved at højreklikke med USB-musen kommer menubaren frem. Menupunkterne forklares nedenfor. Login Standard bruger-login er: Brugernavn: admin Password: 1 Display Vælg antal billeder til monitorvisning (1 eller 4). PTZ Fjernstyring af PTZ-kameraer (benyttes kun, hvis der er tilsluttet PTZ-kameraer til harddiskoptageren). Alarm Menupunktet benyttes til håndtering af udgående alarm fra harddiskoptageren. Panikoptagelse Ved aktivering af panikoptagelse vil der blive optaget på alle kanaler med det samme uanset øvrige indstillinger. Opsætning Her er hele opsætningsmenuen. Opsætningen af optageren og menuen forklares på side 8 Søgning Her kan du søge i og gennemse videooptagelser. Backup Her kan du gemme videooptagelserne på USB-stick Diverse Diverse-menuen har følgende underpunkter: - Sekvens bruges til at lave en billedsekvens - Frys frys et billede - Zoom zoom ind på et billede 6

7 Opsætning Ved at vælge opsætning fra hovedskærmen kommer man ind i opsætningsmenuen. Opsætningsmenuen er inddelt i fem punkter med tilhørende undermenuer: Systemmenu - Information: Information om optageren, herunder optagerens navn og den anvendte softwareversion. - Dato/tid: Indstilling af dato og tid. Bemærk, at dato og tid kan synkroniseres automatisk fra en server. - Disk: Overblik over den monterede harddisk. Menuen benyttes også, hvis harddisken skal formateres. - Bruger: Indstilling af de forskellige brugere af systemet, herunder hver enkelt brugers rettigheder og password. - Log: Information om hændelser på harddisoptageren, herunder meddelelser om optagelser, fejltilstande, brugernes færden mv. - Log ud: Log ud af opsætningsmenuen her. - Luk ned: Optageren lukkes ned og slukkes. 7

8 Record-menu I denne menu indstilles alt, der har med selve optagelserne at gøre. Menuen har følgende underpunkter: Optagekrav: Her indstilles det, om optageren automatisk skal slette gamle optagelser, når der ikke er mere plads på harddisken. Optage: Her indstilles, hvordan hvert enkelt kamera skal optage. Kameranummer: Vælg det kameranummer, der skal indstilles (1,2,3,4 eller alle). Opløsning: Vælg den opløsning, optagelserne skal gemmes i. Optagetilstand: Vælg hvordan det valgte kamera skal optage. Vælg mellem: Af: Ingen optagelse Normal: Optagelse hele tiden Hændelse: Kun optagelse ved bevægelse Skema: Optagelse efter ugeskema tryk på knappen Skema for at indstille optagetidspunkter. 8

9 Normal hastighed: Indstilling af optagehastigheden (billeder pr. sekund) ved normal optagelse.* Normal kvalitet: Indstilling af optagekvaliteten ved normal optagelse. Event hastighed: Indstilling af optagehastigheden (billeder pr. sekund) ved hændelses-optagelse.* Event kvalitet: Indstilling af optagekvaliteten ved hændelses-optagelse. *Bemærk at den totale optagehastighed på alle kameraer ikke kan overstige: Ultra optager 50 billeder pr. sekund i opløsningen 720 x billeder pr. sekund i opløsningen 320 x 240 Lite optager 100 billeder pr. sekund i opløsningen 720 x billeder pr. sekund i opløsningen 320 x 240 9

10 Event I denne menu indstilles alt, der har med hændelser at gøre. Hændelser kan være bevægelse, alarm- /sensorindgange eller tab af videosignal. Event-menuen har følgende underpunkter: Bevægelse: I setup-fanebladet indstilles følsomheden for bevægelse. Funktionen område kan bruges til at udmaske (markere) områder, hvor der ikke skal optages ved bevægelse (f.eks. hvis der er et træ i billedet). Højreklik med musen for at vælge eller slette felter samt gemme. I optage-fanebladet indstilles det, hvilke kameraer, der skal optage, når et kamera registrerer bevægelse. F.eks. kan både kamera 1 og 3 indstilles til at gå i gang, når der er bevægelse på kamera 1. Yderligere kan før- og efter-optagelsestiderne indstilles. Alle kameraer har hele tiden en buffer -hukommelse på 5 sekunders optagelse. Normalt slettes bufferen løbende, men hvis der registreres bevægelse, vil de 5 sekunder før bevægelsen blive lagret som før-optagelse. Optagerens standardindstilling er 5 sekunders føroptagelse og 10 sekunders efter- optagelse. 10

11 Sensor: Indstilling af alarm-indgangene samt af, hvad der skal ske, hvis de aktiveres. Video loss: Indstilling af, hvad der skal ske, hvis signalet til et af kameraerne mistes. F.eks. kan kamera 2 og 3 indstilles til at starte optagelse, hvis signalet til kamera 1 mistes. System: Indstilling af, hvad der skal ske ved systemhændelser som harddiskfejl eller lign. 11

12 Network-menu I denne menu indstilles alt, der har med netværk at gøre. Menuen har følgende underpunkter: LAN: Max-tilslutninger: Maks. antal tilslutninger samtidig. Type: Vælg hvordan IP-adressen skal tildeles. Vælg mellem statisk, DHCP, ADSL eller DDNS. Normalt vælges statisk, hvorefter man manuelt indtaster IP-adresse, gateway, netmaske og DNS. 12

13 Tilkobling på netværk Tips: Første gang harddiskoptageren tilsluttes et netværk, kan man med fordel under type vælge DHCP og trykke på ok. Derefter vil maskinen få tildelt en ledig IP-adresse fra netværkets router. Tryk nu på LAN igen, nederst på siden vises IP-adressen (inkl. netmask, gateway ) disse noteres ned. Vælg nu statisk under type og tast de noterede adresser ind i felterne. På denne måde vil maskinen altid have den samme IP adresse. Hvis optageren skal tilgås via internettet, skal der laves portforwarding til den lokale IP-adresse med port 80 og 9013 (TCP). Der ydes ikke support til dette. Kontakt evnt. din internet leverandør eller se mere på Når optageren har fået en IP-adresse (f.eks ) kan denne tastes direkte i Internet Explorer. Husk at slå pop-up killer fra. Første gang skal der installeres et active-x objekt. Tryk OK til installation af dette. Login med brugernavn og password (admin og 1 som standard). Nu vises live billederne. Dobbelklik på billederne for at få dem vist i stor format. Tilslutning til smartphone Det er også muligt via. en smartphone (Symbian, Android, iphone mf.) at se live billeder fra maskinen. Åben internet-browseren på din telefon og gå ind på en af følgende adresser: IP-ADRESSE/3g eller IP-ADRESSE/bb Alt efter hvilken der kører bedst på din telefon. 13

14 I denne menu sættes indstillingerne for . Indtast de -adresser, som skal modtage en e- mail ved forskellige hændelser. 14

15 Device-menu I device-menuen indstilles kameraer, skærm mv. Device-menuen har følgende underpunkter: Kamera: Kameranummer vælg det kamera, der skal ændres. Enable: Indstil om kameraet bruges. Titel: Skriv et passende navn til kameraet. Skjult: Vælg om kameraet skal skjules på harddiskoptageren. PTZ enable Aktiver PTZ: Vælg om PTZ skal benyttes (benyttes kun på PTZ-kameraer). Audionummer: Vælg hvilken lydindgang, kameraet skal synkroniseres med. 15

16 Alarm: Indstilling af navn og funktion på alarmindgange. Display: Vælg her, hvilke informationer, der skal vises på de forskellige displays. Hovedskærm: Indstil skærmopløsningen på VGA-skærmen, samt om du ønsker et popup-vindue ved events. hændelser. Diverse: Slå tastelyd til eller fra. Sæt indstillingerne for ekstern controller. 16

17 Søgning Ved at højreklikke på musen og vælge Søgning kommer man ind i søgnings-funktionen. Søgnings-hovedskærmen starter med at vise den eller de sidst gemte optagelse(r). Nederst på skærmbilledet vises dato og tid for den eller de viste optagelse(r). Øverst i venstre hjørne vises den aktuelle afspilningshastighed (pause Ⅱ, play, hurtigt frem eller hurtigt tilbage). Tryk på dreje-/ scrollhjulet på musen, så kommer afspilningsknapperne frem. Benyt knapperne til afspilning og til at spole frem og tilbage. 17

18 Søgningsmenu og backup Ved at højreklikke med musen kommer søgningsmenuen frem: Skærm: Vælg mellem 1- eller 4-billedvisning. Kalender: Kalenderen vil først vise de dage, hvor der er gemt optagelser. Vælg først dato og derefter tidspunkt. Efter at have valgt dato og tidspunkt kan du se i detaljer, hvornår optagelserne er gemt. Klik nu på den optagelse, du ønsker at gense. 18

19 Event: Ved at vælge event får du en liste frem med alle de optagelser, der er foretaget på baggrund af en hændelse. Gå til: Gå-til-menuen bruges til at finde optagelser på baggrund af dato og tid. Første: Gå direkte til første optagelse. Sidste: Gå direkte til sidste optagelse. Bookmark: Benyt bogmærke til at gemme starttidspunktet for en optagelse til senere brug i backup-funktionen. Avanceret playback: Ved at slå denne funktion til får du mulighed for at gennemgå videoerne billede for billede. 19

20 Backup: Bemærk: Du skal isætte en USB-stick, inden du går ind i backup-menuen! Gå ind i backup-menuen. Vælg start- og sluttidspunkt for de optagelser, du vil overføre til USB-stick. Vælg hvilke kameraer, der skal gemmes optagelser fra. Af filtyper kan vælges AVI eller optagerens eget format. Vælger du optagerens eget format, lægges et lille program til afspilning med på USB-sticken. Tryk OK for at overføre optagelserne til USB-sticken. USB-sticken kan derefter benyttes direkte i en MS Windows-PC. 20

21 Software til PC Når harddiskoptageren er tilkoblet til et netværk, kan man styre maskinen via. en PC. Man kan se live-billeder, ændre i opsætningen samt se de gemte optagelser og gemme/printe billeder. På adressen: kan der hentes den nyeste version af PCsoftware til harddiskoptageren. (Brug ikke den medfølgende CD-rom) Hent zip-filen, pak ud og kør setup filen (Setup_XQRemote_2152_ exe) Følgende programmer bliver nu installeret i start menuen. De 2 programmer XQ-Live og XQ-Search bruges til at se live optagelse og se de gemte optagelser med. Programmet XQ-Live Tryk på denne knap for at tilføje din harddisk optager til programmet. Det er muligt at ligge flere optagere ind. Tryk her for at ændre opsætning på harddiskoptageren. På filmrullen åbnes programmet XQ-Search. Bruges til at se i de gemte optagelser med. For at undgå sløret/stribede billeder kan man på denne knap så deinterace til. 21

22 Programmet XQ-Search Gå et enkelt billede frem eller tilbage i optagelse. Play, pause knap. Spole frem/tilbage i optagelse. Tryk flere gange for at øge hastigheden. Knapper til backup, printe billede, gem billede samt AVI film eksport. Når der er valgt en dag i kalender vises øverst time tal for dagen når der er valgt time vises minutter i felterne ud for hvert kamera i boksen nedenunder. Blå farve: Normal optagelse Rød farve: bevægelse registeret Grå/sort: Ingen optagelse. Kalender med måned og dag. 22

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 V03

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 V03 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 3 1.2 FUNKTIONER: 3 1.3 PAKKEN INDEHOLDER: 4 1.4 KRAVSPECIFIKATIONER: 4 1.5 SYSTEMOPBYGNING: 4 2 KOM GODT IGANG 5 2.1 FORBIND LEDNINGER: 5 2.2 INSTALLATION AF NETVÆRKSSOFTWARE:

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning

Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning Divar XF Digital Versatile Recorder da Betjeningsvejledning Divar XF Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 Digital videooptager til sikkerhedsinstallationer 5 1.1.1 Versioner

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Det laver Snoos nu om på!

Det laver Snoos nu om på! Version 02-2014 Få billede på mobilen. Du har hørt det før: Ork nej, - det er ikke noget problem, - du skal bare liiiige. Resultat? Du fik det aldrig til at virke Det laver Snoos nu om på! Find vores Gratis

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. DVR med Cloud-teknologi Easy Link Pro serien (EL422/EL822/1622) Standardbrugernavn: admin Standardadgangskode: 123456

BRUGERVEJLEDNING. DVR med Cloud-teknologi Easy Link Pro serien (EL422/EL822/1622) Standardbrugernavn: admin Standardadgangskode: 123456 BRUGERVEJLEDNING DVR med Cloud-teknologi Easy Link Pro serien (EL/EL8/) Standardbrugernavn: admin Standardadgangskode: Indhold Indhold Sikkerhedsoplysninger... Kapitel : Sådan kommer du i gang.... Funktioner....

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Funktioner 4 2 Kom godt i gang 5 2.1 Pakken indeholder 5 2.2 Oversigt over kameraet 6 2.3 Installation af hardware 6 3 Få adgang til kameraet 7 3.1 Søgeværktøj

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Mini 1U Series Standalone DVR Quick Start Guide

Mini 1U Series Standalone DVR Quick Start Guide Mini 1U Series Standalone DVR Quick Start Guide 1 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger og advarsler... 5 1. Elektriske sikkerheds... 5 2. Transportationsikkerhed... 5 3.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HomeSecure HS-IP-OUTDOOR-03 manual: 04-02-2015

HomeSecure HS-IP-OUTDOOR-03 manual: 04-02-2015 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Funktioner 4 2 Kom godt i gang 5 2.1 Pakken indeholder 5 2.2 Oversigt over kameraet 6 2.3 Installation 6 3 Få adgang til kameraet 7 3.1 Søgeværktøj 7 3.2 Browser

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DK - Brugsanvisning. Trådløs Internet Overvågning. HD P2P Kamera. Indendørs / Udendørs HD 628W HD 629WS HD 620W

DK - Brugsanvisning. Trådløs Internet Overvågning. HD P2P Kamera. Indendørs / Udendørs HD 628W HD 629WS HD 620W DK - Brugsanvisning Trådløs Internet Overvågning Indendørs / Udendørs HD 628W HD 629WS HD 620W - DK - Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 Pakken indeholder 3 Vigtigt! 3 Specifikationer 3 2. WPS (WIFI Protected

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212 Manual v8.4 Brugermanual Side 1 Guide til styrepanelet Styrepanelet er meget simpelt bygget op. Forklaringen omkring diverse knapper mm., er givet herunder: Viser dato, klokken samt fri optageplads Viser

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

8 KANALS/ 16 KANALS DVR

8 KANALS/ 16 KANALS DVR 8 KANALS/ 16 KANALS DVR Brugervejledning SRD-852D/1652D oversigt FUNKTIONER SAD DER anvender H.264-videokodning til input fra 8 til 16 kanaler og G.723-lydkodning til 4 kanaler og understøtter også harddiskoptagelse

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere