LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse"

Transkript

1 LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal størrelse til fx printer, USB-nøgle eller andet Mini USB-port til computer- Pen til håndtering af trykfølsom skærm Mikrofon Start/stop dataopsamlingen Fortryd/hop ud af valgt felt/ menu Knappe-felt. Med knapperne kan du styre forskellige elementer på maskinen. Disse aktiviteter kan også styres fra den trykfølsomme skærm. Piletasterne bruges til at flytte cursor og markerede elementer på skærmen Menu trækker rullegardin ned for menuet til venstre. Brug højre piltast for at aktivere menuer til højre. Visning ruller gennem de forskellige skærmvisninger OK acceptere valgt mulighed Hjem - viser hjem-menuen Indgang til ekstern mikrofon Indgang til digitale sensorer Indgang til højtaler Indgang til strømforsyning Indhold: Side 1 LabQuest opbygning Side 2 Opsamling af data Side 3 Skærmopbygning Side 4 Metervisning Side 5 Grafvisning Side 6 Hus Side 7 LabQuest og computer

2 Opsamling af data Inden du går i gang med dataopsamlingen, skal du sørge for at LabQuest en er fuldt opladet. Batteriet løber desværre hurtigt tomt for strøm. Hvis du har mulighed for det, bør du tilslutte strømforsyningen til LabQuest en under dataopsamlingen. 1. Tænd for Dataloggeren : Tryk på tænd/sluk-knappen (et sekund) 2. Forbind sensorer til Dataloggeren: Analoge sensorer (de fleste typer) isættes i toppen. Digitale sensorer (fx bevægelsessensorer, dråbetæller og andre) isættes i højre side. (LabQuest en registrerer automatisk, hvilke sensorer der er tilsluttet). 3. Indstilling af dataopsamlingen: I meter-visningen vises live-målinger fra sensorerne. Til højre på skærmbilledet angives indstillinger for dataopsamling. Ved at trykke på dette felt åbnes en dialogbox, hvor indstillingerne kan ændres (se mere på side 4) 3. Start dataopsamling: Tryk på dataopsamlings-knappen på skærmen eller i knap-feltet midt på dataloggeren. Skærmbilleder hopper herefter automatisk over i grafvisning. Læg mærke til at dataopsamlingen benævnes Ops 1 (eller Run 1 hvis maskinen er opsat til engelsk) 4. Stop dataopsamling: Tryk igen på dataopsamlings-knappen (på skærmen eller i knap-feltet) eller lad dataopsamlingen køre færdig i forhold til den opsamlingstid, du har angivet i indstillinger for dataopsamling i så fald stopper dataopsamlingen automatisk. 5. Ny dataopsamling: Hvis du vil foretage en ny dataopsamling - og vil bibeholde den foregående - tryk på arkivskabet, så oprettes en ny opsamling = Ops 2 (Den foregående er benævnt Ops 1 6. Gem dataopsamlingen: Tryk på Filer i øverste bjælke og vælg Gem som. Dataopsamlingen står angivet som Untitled. Når du markere feltet med filnavnet, åbnes tastaturet og du kan angive et nyt filnavn.

3 Skærmopbygning Filer Ny dataopsamling nulstiller alle ændringer og nye indstillinger til default Åbn en gemt dataopsamling Gem dataopsamling Slet dataopsamlingen Eksporter dataopsamling som tekstfil, som indeholder tabel med alle opsamlede værdier Forsøgsvejledninger kan åbnes, hvis der er gemt nogle af disse Udskriv hvis dataloggeren er koblet til printer. Vælg hvilken af skærmvisningerne der skal Alle visninger har en række menuer. Menuen Filer går igen i alle skærmvisninger I øverste bjælke kan vælges mellem fem forskellige skærmvisninger: Meter-visning Graf-visning Tabelvisning Forsøgsvejledninger Noter De to nederste visninger beskrives ikke mere i denne manual Tidsangivelse - kan indstilles ved at trykke på feltet Når der gemmes (eller åbnes filer) kan dette gøres på dataloggeren eller på hukommelseskort / usb-nøgle hvis disse er sat til dataloggeren Start/slut dataopsamling Regulering af lydniveau Lommeregner Tastatur Filnavn ændres ved at marker feltet og der dukker et tastatur op nederst i skærmbilledet Hus-menu: Indeholder en række værktøjer og indstillingsmuligheder

4 Metervisning Det orange midterfelt viser sensorernes øjeblikkelige målinger. Ved at klikke i feltet kan målingens enheder ændres. Sensorer Sensor Setup: Her fås et overblik over hvilke sensorer der er sat i hvilke port på dataloggeren Dataopsamling.. Her kan ændres på dataopsamlingsindstillingen på tilsvarende vis, som hvis der klikkes til højre i skærmfeltet (se neden for) Skift enheder: I dette tilfælde med temperatursensor kan vælges mellem C, F og K. Kan også ændres ved at klikke i det orange felt med måleangivelsen (se nedenfor). Kalibrerer: Nogle sensorer (fx ph, opløst ilt,) kan kalibreres Ud over Filer indeholder visningen menumuligheden: Sensorer Til højre vises dataopsamlingsindstillin gen. Ved at klikke i feltet kan indstillingen ændres. Vælges hvad der skal være bestemmende for dataopsamlingens afslutning Ændring af måleenheden. I dette tilfælde kan vælges mellem o C, o F eller K Angives hvor langt tid dataopsamlingen skal løbe over. Til højre kan ændres på tidsfaktoren: millisekunder, sekunder, minutter eller timer. OBS: når der her ændres på tidsfaktoren ændres der også på tidsfaktoren i hastighedsfeltet Under Trigger kan angives, at opsamlingen skal sættes i gang når sensoren måler en bestemt værdi fx når temperaturen når 23 o C Angives hvor mange opsamlinger der skal være pr. tidsenhed til højre angives det i frekvens

5 Grafvisning GRAF Grafindstillinger hvor koordinatsystemets opbygning og visning kan indstilles på mange måder Vis graf hvor man vælger hvilken graf der skal vises eller om alle grafer skal vises Gendan data hvis du har zoomet dannes det fulde billede Autoskalér skalér automatisk så man få fyldt hele graffeltet ud Zoom ind/ud når du har markeret et område på kurven ANALYSÈR Ofte skal angives hvilken måling, der skal analyseres på. Og man kan markere et område af kurven der skal analyseres på1 Talværdierne angives til højre for kurven. Tangenten fl yttes ved at flytte cursoren. Beskriver ændringen pr tidsenhed. Integrere Beregner areal under kurven Statistik Min, max, middelværdi, stand.afv og antal målinger Linje Fit Man kan vælge mellem en række tilpasninger Model Man kan vælge mellem en række matematiske funktioner Tegn forudsigelser Tegn selv en kurve Ud over Filer indeholder visningen menu- mulighederne: Graf og Analysér Tryk hvis du vil oprette ny dataopsamling og vil beholde den første. Der står så Ops 2 i kassen til venstre. Hvis du ikke trykker her, vil du overskrive den tidligere opsamling Tryk og vælg hvilken dataopsamling du vil se, evt. dem alle Start ny dataopsamling Her ses hvor langt tid dataopsamlingen er sat til. Hvis du vil ændre på dataopsamlingstiden, så gå tilbage til metervisningen og tryk på feltet til højre for det orange felt Angiver hvor langt tid dataopsamlingen har kørt

6 Hus I hus-menuen (nederste bjælke) findes der en lang række værktøjer samt et kontrolpanel, hvor man kan foretage en række indstillinger LabQuest App Lukker rullegardinet Periodiske System Klik på et grundstof og få yderligere oplysninger AC Forstærker Stopur Start, stop, nulstille og kopier tiden, som efterfølgende kan sættes ind i lommeregneren eller notesblokken Tonegenerator Lydoptagelse Lydoptagelsen kan gemmes som en lydfil. Kontrolpanel Genstart: Reboot hvis maskinen er gået fast Kalibrer Skærmen Systeminformation Lyd Indstil lydstyrken på intern og ekstern højtaler Lys og strøm Indstil skærmens lysstyrke og tid før den går i dvale (skærmlyset går ned eller slukkes) Husk at stor lysstyrke bruger mere strøm. Tid og dato Indstil tid og dato. Vælg om der skal være 12 eller 24 timers visning Under Enhed kan dataloggerens navn ændres. Fx fra LabQuest til Skovbakkeskolen nr. 2. Under Hukommelse kan du se hvor meget hukommelse der er tilbage på dataloggeren, SD-kortet eller USBnøgle Under Sprog kan vælges et bestemt sprog, fx Dansk

7 LabQuest og computer Datalogeren kan kobles til computeren, hvis der skal flyttes filer, hvis der skal opsamles data (gennem dataloggerens indgange) med brug af LoggerPro eller hvis dataloggeren skal opdateres. 1. Tænd computer og LabQuest. (Computeren skal have installeret programmet LoggerPro) 2. Når du kobler dataloggeren til computeren, skal du anvende USB-computerkablet. 3. Det lille stik sættes i dataloggeren (mini USBport) og det store stik sættes i computeren (alm. USB-port. Overførelse af filer Aktiver programmet LoggerPro på computeren Vælg filer i øverste bjælke: Klik på LabQuest Browser Åben Marker den fil du vil åbne Filen åbnes i LoggerPro Dataopsamling Når du har koblet dataloggeren til din computer, vil sensor-opsætning og dataopsamling blive kontrolleret fra LoggerPro. Dataloggeren vil operere i LoggerPro-mode. Det betyder, at dataloggeren kun fungerer som bindeled mellem sensorer og computer. Dataopsamlingen styres fra LoggerPro på computeren Start/stop dataopsamlingen Når dataloggeren er i LoggerPro-mode vises dette skærmbillede på LabQuest

INDLEDNING...3 BETJENINGSVEJLEDNINGEN...3 KAPITEL 1 KOM HURTIGT I GANG MED AKTUELLE MÅLINGER...4

INDLEDNING...3 BETJENINGSVEJLEDNINGEN...3 KAPITEL 1 KOM HURTIGT I GANG MED AKTUELLE MÅLINGER...4 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...3 BETJENINGSVEJLEDNINGEN...3 KAPITEL 1 KOM HURTIGT I GANG MED AKTUELLE MÅLINGER...4 Installation...4 Program check...4 Henter indstillinger...4 Øjebliksværdier...4 KAPITEL

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

NS-Proces-Alarm. System til overvågning og registrering af opsamlede data. ninasoft

NS-Proces-Alarm. System til overvågning og registrering af opsamlede data. ninasoft NS-Proces-Alarm. System til overvågning og registrering af opsamlede data. ninasoft NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt NS-Proces-Alarm er et system, der specielt er udviklet til overvågning og registrering

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç

pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Brugsvejledning Manualnr. 012-08107 pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Manualnr. 012-08107 Manualnr. 012-08107 Startmanual til DataStudio Indledning Hvad er DataStudio? DataStudio er et program til indsamling,

Læs mere

MicroLite & MicroLab Lite software betjeningsvejledning

MicroLite & MicroLab Lite software betjeningsvejledning MicroLite & MicroLab Lite software betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Kapitel 1 Brug af MicroLite.... 4 1.1. Overblik... 4 1.2. Opstart... 4 1.3. Aflæsning af MicroLite display...

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

ipad for begyndere, modul 1 Praktisk information

ipad for begyndere, modul 1 Praktisk information 22052014AS Praktisk information Udgangspunktet er, at din ipad er aktiveret og klar til brug. Hvis ikke skal du bede om hjælp til det. For at kunne udnytte ipad'en på den tiltænkte måde, skal du have en

Læs mere

FastStone Image Viewer Indhold

FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer...1 Indhold...1 Introduktion...2 Oversigt...3 Indstilling...3 Hente billeder, der skal vises og redigeres...4 Ændre visning af billeder i Billedgalleriet...5

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

AluData/SeniorKultur Vanløse: Skrivebordet i Windows 7

AluData/SeniorKultur Vanløse: Skrivebordet i Windows 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Skrivebordets opbygning...2 2.1. Startmenuen...2 2.2. Proceslinjen...3 2.3. Gadgets...4 2.4. Ikoner...4 3. Vi placerer en genvej på skrivebordet...5 4. Vi installerer

Læs mere

ipad for begyndere, modul 1

ipad for begyndere, modul 1 1512014AS Om opgaverne i dette kursus Opgaverne er beskrevet i nummerorden inden for hvert afsnit. Det skyldes, at man i mange tilfælde skal udføre processer i en bestemt rækkefølge. Der er en række såkaldte

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

KVIK GUIDE SVIN OG KVÆG

KVIK GUIDE SVIN OG KVÆG KVIK GUIDE SVIN OG KVÆG Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en besked om dette i god tid. 3. Kalibrere

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Brugervejledning. zensehome systemet & zense homecontrol PC-software

Brugervejledning. zensehome systemet & zense homecontrol PC-software Brugervejledning zensehome systemet & zense homecontrol PC-software Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Hvad er zense home?... 3 1.2 Definitioner og ordforklaringer... 3 1.3 Enheder... 4 1.4 Funktioner

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

Revision Varemærker Bemærkning

Revision Varemærker Bemærkning Brugermanualen Revision: R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan

Læs mere

Versionshistorie Zense HomeControl software

Versionshistorie Zense HomeControl software Herunder kan du finde information om hvilke ændringer der er indført i forbindelse med frigivelse af de enkelte versioner af Zense HomeControl. Versionerne er sorteret med nyeste øverst. Zense HomeControl

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere