Brugervejledning DT12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning DT12"

Transkript

1 Brugervejledning DT12

2 1. Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger før brug af boksen. KABEL på boksen. PLACERING RENGØRING at rengøre boksen. OVERBELASTNING VENTILATION 4. Undgå at boksen kommer i kontakt med varmekilder som radiatorer eller direkte sollys. VÆSKER SMÅ OBJEKTER Undgå at boksen kommer i kontakt med væsker af alle former. Mønter eller andre små objekter må ikke komme i nærheden af alvorlig skade. UDSTYR Benyt ikke udstyr der ikke er godkendt af forhandleren. TILSLUTNING REPARATION 2

3 Symbolet med lynet i en trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig strøm i boksens kabinet kan være af en sådan styrke at det udgør fare for elektrisk stød. Udråbstegnet i en trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på vigtige sikkerheds og betjenings instruktioner i brugervejledningen. Symbolet med to firkanter er symbolet for at boksen overholder ekstra krav til isolering. Symbolet med en afkrydset skraldespand betyder at brugeren skal sørge for at bortskaffe produktet miljørigtigt som elektronisk affald. 3

4 Indholdsfortegnelse Front og bag panel...5 Fjernbetjeningen Tilslutn TV...8 Førstegangs installa on...9 Tekniske specifikat ioner...19 Kassen indeholder DVB-T Modtager Fjernbetjening Brugervejledning 1 stk. 1 stk. 1 stk. DVB-T Modtager Fjernbetjening Brugervejledning 4

5 Front og bag panel 1. Front og bag panel 2. Rear panel 1 RF IN: Beny es l at lslu e Deres eksisterende antenne. 2 RF LOOP THROUGH: Beny es l at gennemsløjfe signalet l anden enhed som f.eks. TV DVD/Harddisk optager. 3 COAXIAL: Digitalt lyd output. 4 HDMI: Ben es l at lslu e TV. (Anbefales) 5 SCART: Hvis Deres TV ikke har HDMI indgang kan scart kabel beny es. 5

6 Fjernbetjeningen Billede Knap Funktion POWER Benyttes til at tænde og slukke for modtageren <0>-<9> Numeriske taster CH-/CH+: MENU OK VOL-/ VOL+ EPG FAV V-FORMAT RECALL Rød/grøn/gul/blå TTX SUBTITLE AUDIO EXIT INFO TV/RADIO MUTE PAGE+/PAGE- Benyttes til at skifte program op/ned Benyttes til at vise hovedmenuen på TV skærmen. Ved tryk på MENU igen fjernes hovedmenuen Benyttes til at bekræfte indstillinger, eller vise programlisten hvis man ikke er i en menu Benyttes til at skrue op eller ned for volumen Viser den elektroniske program guide Viser de forskellige favorit lister. Tryk på højre/venstre piletaster for at bladre imellem de forskellige lister Benyttes til at skifte imellem HDMI 720P og 1080i Benyttes til at gå tilbage til den forrige kanal Har forskellige funktioner afhængigt af hvilken menu man er i. Kan også benyttes til Tekst TV Benyttes til at starte Tekst TV hvis kanalen understøtter det. Tryk på EXIT for at afslutte tekst TV Benyttes til at vise de undertekst muligheder der er tilgængelige. (Afhænger af kanalen) Benyttes til at lydsprog og venstre/højre kanal (Afhænger af kanalen) Benyttes til at afslutte/forlade menuer Benyttes til at vise info omkring den nuværende kanal. Tryk to gange for udvidet info Benyttes til at skifte imellem TV og Radio på DVB-T (Bemærk! Danmark sender ikke pt. radio på DVB-T nettet) Benyttes til at slukke for lyd output. Tryk igen for at tænde Benyttes til at navigere i menuer ASPECT Benyttes til at skifte imellem 4:3/16:9 TIMESHIFT Se side 16 REC Benyttes til at starte optagelse direkte (OTR) LIST Benyttes til at gå direkte til listen over TV kanaler PLAY PAUSE STOP REC GOTO TIMER Benyttes til at gå direkte til et speci kt tidspunkt i en afspilning Benyttes til at gå direkte til optage tidsplanen REPEAT Gentag afspilning af ler fra USB enhed REW FF PREV NEXT ZOOM Zoom in og ud på billeder 6

7 Indsætning af batterier Fjern batteri låget bag på fjernbetjeningen og placer 2 x AAA batterier. Vær opmærksom på at polariteterne +/- passer korrekt. Sæt batteri låget på igen. 1.Åben låget 2.Indsæt batterier 3.Luk låget Benyt fjernbetjeningen For at benytte fjernbetjeningen, peges direkte på set top boksen DT12. Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til 7 meter fra boksen i en vinkel på op til 60. Fjernbetjeningen vil ikke fungere hvis der er blokeringen imellem fjernbetjeningen og boksen. Direkte sollys eller andet skarpt lys vil nedsætte fjernbetjeningens sensitivitet 7

8 Tilslutning til TV Nedenstående billede er et eksempel på tilslutning af boksen. Benyt HDMI tilslutning for bedste kvalitet (Anbefales) Scart kabel kan benyttes hvis der ikke er HDMI indgang i TV et. Benyt Coaxial tilslutning til fors tærker for digital lyd output. Amplifier Antenna RF cable TV HDMI cable RF cable 8

9 Første gangs installation Når alle tilslutninger er blevet korrekt foretaget tændes for strømmen. Tryk på POWER knappen på boksen eller fjernbetjeningen for at tænde. Hvis det er første gang boksen benyttes eller fabriksindstillinger er blevet gendannet vil installations guide me nuen vises på skærmen. (1) [OSD Sprog] Tryk på højre/venstre piletaster for at vælge sprog. (2) [Land] T r y k p å h ø j r e /venstre piletaster for at vælge land. (3) [Kanal søgning] T r yk p å hø jre p i letast eller OK for at søge efter kanaler. (4) Når søgningen er overstået vil det først fundne program vises på skærmen Basis Betjening (1). Program Indstillinger Tryk på menu og vælg [Program] ved at bruge højre/venstre piletaster. I denne menu kan man ændre program indstillingerne. Vælg en undermenu og benyt piletasterne højre/venstre til at ændre indstillingerne. Tryk på OK for at bekræfte. Tryk på EXIT for at forlade menuen. 9

10 (a) Kanalredigering For at redigere i program listen (lås,ignorer,favorit, Flyt eller Slet) skal Kanalredigerings menuen vælges. Denne menu kræver password. Indtast standard password '000000'. Master unlock password er '888888'. Vælg favorit kanaler Her kan man lave favorit lister til nem adgang til favorit kanaler. Vælg Favorit TV eller Radio program: 1. Marker den ønskede kanal og tryk på FAV knappen. 2.Vælg under hvilken kategori favorit kanalen skal gemmes. Film, Nyheder, Sport, Musik eller Børn. Tryk på OK for at bekræfte. Et stjerne symbol vil vises ud for kanalen og indikere at kanalen er valgt som favorit. 3. Gentag ovenstående for at vælge flere favorit kanaler. 4. For at bekræfte valg trykkes på EXIT for at forlade menuen og gemme listen. Fravælg favorit TV eller Radio kanal: Vælg en favorit kanal og tryk på FAV knappen. Vælg Fjern Favorit og tryk på OK. for at fravælge kanalen som favorit (Stjerne symbolet fjernes). Se Favorit kanal 1. Tryk på FAV knappen under normal TV visning. Favorit kanal menuen vil vises. 2. Benyt piletasterne højre/venstre for at bladre imellem liste typerne. Film, Nyheder, Sport, Musik eller Børn. 3. Tryk på Op/Ned piletasterne for at bladre imellem favorit kanalerne. 4. Tryk på OK for at vælge ønskede favorit kanal. Slet en TV eller Radio kanal 1. Marker den ønskede kanal og tryk på den BLÅ knap. En advarsel vil vises på skærmen. Tryk på OK for at slette kanalen. 2. Gentag ovenstående for at slette flere kanaler. 3. BEMÆRK! En slettet kanal kan ikke tilbagekaldes medmindre der søges efter kanaler igen. 10

11 Ignorer TV eller Radio kanal 1. Marker den ønskede kanal og tryk på den GRØNNE knap. Et SKIP symbol vil vises ud for kanalen for at indikere at kanalen ignoreres (Springes over). 2. Gentag ovenstående for at ignorere flere kanaler. 3. For at gemme indstillingerne trykkes på EXIT. Fravælg Ignorer kanal: Marker den ønskede kanal og tryk på den GRØNNE knap for at fravælge kanalen som ignoreret (SKIP symbolet fjernes). Flyt en TV eller Radio kanal 1. Marker den ønskede kanal og tryk på den RØDE knap. Et flyt symbol vil vises efter kanalen. 2. Benyt op/ned piletasterne for at flytte kanalen. 3. Tryk på OK for at bekræfte. 4. Gentag ovenstående for at flytte flere kanaler. Lås Program Kanaler kan låses for begrænset adgang: 1.Marker den ønskede kanal og tryk på den GULE knap. Et låse symbol vil vises efter kanalen og indikere at kanalen er låst. 2. Gentag ovenstående for at låse flere kanaler. 3.For at bekræfte og gemme ændringerne trykkes på EXIT. 4. Marker en i forvejen låst kanal og tryk på den GULE knap for at låse kanalen opigen. 5. For at se en låst kanal skal der benyttes password. Standard password er '000000'. Master unlock password er '888888'. b) EPG (Elektronisk Program Guide) Denne funktion viser TV programmet for hver kanal for de kommende 7 dage. Når EPG åbnes vises den nuværende kanals EPG info. For at se EPG på andre kanaler benyttes piletasterne højre/venstre. Benyt RØD/GRØN knap til at bladre i program listen til venstre. Benyt GUL/BLÅ til at gå side op/ned i program informationen i højre side. 11

12 BEMÆRK: Se venligst afsnit (d) "Optagelser" for at læse om hvordan man programmere optagelser. Påmindelse: For at indstille boksen til automatisk at skifte kanal på et bestemt tidspunkt (f.eks. når ens favorit serie starter) imens man ser en anden kanal, følg venligst nedenstående: Tryk på EPG knappen. Vælg den kanal man ønsker der automatisk skal skiftes til ved at benytte højre/venstre piletasterne. Vælg det program man ønsker der automatisk skal skiftes til ved at benytte op/ned piletasterne. Tryk på OK. Et popup vindue vil vises på skærmen. Vinduet vil automatisk være udfyldt med info fra EPG men det er muligt at selv foretage justeringer hvis ønsket. Under tilstand vælges SE hvis man blot vil have boksen til automatisk kanal skift eller OPTAG hvis programmet ønskes optaget. Tryk på EXIT for at annullere eller OK for at bekræfte. Kort tid før programmet starter vil en besked vises på skærmen med en tæller. Når tælleren når til 0 vil boksen automatisk skifte til den ønskede kanal. (c) Sortering Sorter kanalerne udfra følgende muligheder: [Efter LCN] - Sorter kanaler efter TV udbyderens foruddefinerede liste. [Efter Service Navn] - Sorter kanaler i alfabetisk rækkefølge. [Efter Service ID] - Sorter kanalerne efter service ID. [Efter ONID] - Sorter kanaler ifølge ONID. (d) LCN (Logical channel number) Vælg LCN til eller fra. (2). Billede indstillinger Tryk på MENU knappen og vælg BILLEDE ved at benytte højre/venstre piletaster. Her kan der foretages justeringer af billede indstillingerne. Benyt op/ned piletasterne for at vælge undermenu og højre/venstre piletaster for at skifte indstillinger. Tryk på EXIT for at forlade menuen. 12

13 (a) Skærm Format Ski imellem Automa sk, 1 6:9 Bredformat, 4:3 Le erbox, 4:3 Pan&Scan og 4:3 Fuld. (b) Opløsning imellem billede output (opløsning). [480P]: for NTSC TV system. [576P]: for PAL TV system. [720P]: for NTSC eller PAL TV system. [1080I]: for NTSC eller PAL TV system. [1 080P]: for PAL TV system. (c) TV T ype imellem: [NTSC]: for NTSC system TV. [PAL]: for PAL syst em TV. (3). Kanalsøgning Tryk på MENU knappen og benyt højre/venstre pile tasterne for at vælge Kanalsøgningsmenuen. Denne menu giver mulighed for at søge e er kanaler samt slå antenne strøm l/fra. Benyt op/ned piletasterne for at vælge undermenu og højre/venstre piletaster for at justere. Tryk på EXIT for at forlade menuen. (a) Automatisk søgning Benyttes til automatisk at søge efter kanaler. BEMÆRK alle tidligere gemte kanaler vil blive slettet. 1. Vælg [Automatisk søgning] med piletaster op/ned. Tryk på OK for at starte søgning. 2. Tryk på EXIT for at afbryde kanalsøgning. Alle fundne kanaler vil blive gemt. 13

14 (b) Manuel søgning Benyttes til manuelt at søge efter kanaler uden at slette tidligere gemte kanaler. 1. Vælg [Manuel søgning] med piletasterne op/ned og tryk på OK eller højre piletast. Manuel søgnings menuen vil vises på skærmen. 2. Benyt højre/venstre piletaster til at vælge Kanal Frekvens. 3. Tryk på OK for at starte søgningen. Hvis en kanal findes tilføjes den automatisk på listen. (c) Land Vælg det land De befinder dem i. (d) Antenne strøm Aktiverer strøm tilførsel til RF out. Benyttes til at levere strøm til en aktiv antenne eller hvis der benyttes loop through til andre enheder som TV, DVD/HDD optager. (4). Tids menuen For at komme til denne menu trykkes på MENU. Beny t højre/venstre piletaster til at vælge TID menuen. Denne menu benyttes til at justere tids indstillingerne. Benyt piletasterne op/ned for at vælge undermenu og benyt piletasterne højre/venstre for at justere indstillingerne. Tryk på EXIT for at forlade menuen. 14

15 (a) GMT Offset Vælg Auto eller manuel. (b) Region Vælg Region hvis GMT Offset er sat til Auto. (c) Tidszone Vælg tidszone hvis GMT Offset er sat til Manuel. (d) Sluk efter Vælg hvornår boksen automatisk skal slukke timer eller fra. (5). Lyd og tekst For at komme til denne menu trykkes på MENU. Benyt højre/venstre piletaster til at vælge Lyd og tekst menuen. Denne menu benyttes til at justere lyd og tekst indstillingerne. Benyt piletasterne op/ned for at vælge undermenu og benyt piletasterne højre/venstre for at justere. indstillingerne. Tryk på EXIT for at forlade menuen. (a) OSD (On Screen Display) Sprog Vælg OSD Sprog. (b) Undertekst Sprog Vælg undertekst sprog. (c) Audio Sprog Vælg det foretrukne sprog på TV kanaler hvis tilgængeligt. Er foretrukne audio sprog ikke tilg ængeligt vil standard sproget benyttes. (d) Digital Lyd Benyttes til at vælge digitalt lyd output. PCM eller RAW (6). System menuen For at komme til denne menu trykkes på MENU. Benyt højre/venstre piletaster til at vælge System menuen. Denne menu benyttes til at justere lyd og tekst indstillingerne. Benyt piletasterne op/ned for at vælge undermenu og benyt piletasterne højre/venstre for at justere indstillingerne. Tryk på EXIT for at forlade menuen. (a) Skift PIN kode Skift PIN kode til låste programmer, Kanalredigering og gendannelse af fabriksindstillinger. Indtast gammel PIN kode. Standard '000000'. Indtast ny PIN kode. Bekræft ny PIN kode. Når ny PIN kode er oprett et trykkes på EXIT for at forlade menuen. Master unlock PIN koden er '888888'. 15

16 (b) Gendan fabriksindstillinger Gendan boksen til fabriksindstillinger. Vælg Gendan fabriksindstillinger og tryk på OK. Indtast PIN kode og tryk OK for at starte eller EXIT for at annullere. Dette vil slette alle kanaler, favoritter og indstillinger. Master unlock PIN kode er '888888'. (c) Information Her kan du se boksens Model nummer, SW Version og HW Version. (7). USB Menuen For at komme til denne menu trykkes på MENU knappen. Benyt højre/venstre piletaster til at vælge USB menuen. Denne menu giver mulighed for at justere indstillinger til afspilning af multimedie filer fra USB enhed. Musik, Foto, Film og PVR (Optagede programmer). Boksen understøtter USB enheder i FAT32 og NTFS. (a) Multimedie: Når en USB enhed er tilsluttet kan der I denn e menu vælges Musik, Foto, Film og PVR. Hvis ingen USB enhed er tilsluttet vil der vises ingen USB enhed indsat. 16

17 (b) Foto indstillinger -Slide Tid: Juster slide show interval fra 1-8 sekunder. -Slide Tilstand : juster slide show effect tilstand fra 0-59 eller tilfældig. -Skærm størrelse : [Behold]:Vis billeder i original størrelse. [Ignorer]: Vis billeder i fuld skærm. (c) Film indstillinger: - Undertekst Størrelse: [Små]: Viser undertekster I lille størrelse. [Normale]: Viser undertekster i almindelig størrelse [Store]: Viser undertekster i stor størrelse. - Undertekst Baggrund: [Hvid]: Viser undertekster på hvid baggrund. [Transparent]: VIser undertekster på transparent baggrund. [Grå]: Viser undertekster på grå baggrund. [Gul/Grøn]: Viser undertekster på Gul/Grøn baggrund. - Undertekst Farve: [Hvid]: Viser hvide undertekster. [Sort]: Viser sorte undertekster. [Rød]: Viser røde undertekster. [Blå]: Viser blå undertekster. [Grøn]: Viser grønne undertekster. d) USB Optagelser Denne function er kun tilgængelig hvis en ekstern USB enhed er tilsluttet boksen. Hurtig Optagelse (OTR One Touch Recording) Hvis De ønsker at optage den udsendelse som vises trykkes blot på REC knappen og optagelse vil starte. Tryk på STOP for at stoppe optagelse. Programmer en optagelse: 17

18 For at programmere en optagelse følg venligst nedenstående: Tryk på EPG knappen for at se de kommende programmer Vælg kanal ved at benytte højre/venstre piletast. Vælg program ved at benytte op/ned piletaster. Tryk på OK og optage vinduet vil vises. Alle informationer er automatisk udfyldt men hvis det ønskes kan man i dette vindue justere start tid, kanal, m.m. Derudover kan der vælges om man ønsker at optage enkelt, dagligt eller ugentlig. Man kan også vælge blot at blive påmindet om et programs start. Her skal man så i Tilstand vælge SE. Boksen vil så automatisk starte op på den korrekte kanal på det tidspunkt programmet starter. Programmet vil dog ikke blive optaget. Før en optagelse starter vil et lille popup vindue vises på skærmen. Når en optagelse er i gang vil dette indikeres i øverste venstre hjørne af skærmen. Ved tryk på EXIT vil tælleren fjernes selvom optagelsen stadig kører. Tryk på INFO for at vise tælleren på skærmen igen. Eksterne USB enheder skal være minimum USB2.0 formateret I FAT32 eller NTFS format for at fungere optimal. BEMÆRK!: - Vi kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB enheder. - Indeholder USB enheden meget data vil det tage længere tid for boksen at få kontakt med enheden. - Nogle USB enhder vil muligvis ikke fungere korrekt selvom de er formateret i det korrekte format. (e) Timeshift Timeshift kan benyttes til at pause live TV. Indsæt en USB enhed i boksen og tryk på TIMESHIFT for at pause programmet. Tryk på PLAY for at starte programmet igen. Timeshift vil nu starte og indikeres med en status bar i bunden af skærmen. Under timeshift kan der spoles frem og tilbage pause etc. Tryk på STOP for at afslutte timeshift. For at fjerne status bar i bunden af skærmen trykkes på EXIT. Tryk på INFO for at vise status bar igen. 18

19 Tekniske specifikat ioner Item Sub Item Parameter Tuner Input Frequency 170~230MHz 470~860MHz RF Input level IF Bandwidth - 78 ~- 20dBm 7MHz and 8MHz Video Audio n Decoder Format QPSK,16 QAM,64QAM MPEG4 AVC/H.264 MPEG2 Output Format 576P, 720P, 1 080i, 4:3 and 16 :9 Output Port Decoder Format Audio output HDMI(V1. 3C), SCART MPEG-1 ( layer1&2&3 ), WMA, AC3 COAXIAL USB 2.0 Power Weight Size Supported Capacity Supported Media Supply Voltage Maximum Power Consump on Standby Power Consump on 0.8 kgs 15 0x11 0x37.5mm 500GB MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI ~ V 50/ 60Hz 14 W < 1W Har de spørgsmål eller brug for hjælp så kontakt venligst deres lokale Clint forhandler eller vores Clint support team. Vi vil hellere end gerne hjælpe så de bliver glad for deres Clint produkt. Kontakt derfor gerne Clint support team eller kig på vores hjemmeside. 19

20 Notice about recycling Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment,at heir-of-life, should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.in the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in! 20

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch works for Yousee, Stofa + more 110 Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Installation 2 1.3 Brug 4 1.4 Service 4 1.5 Funktioner

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual

Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual INHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 6 Dansk

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Brugervejledning

TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Brugervejledning TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager Brugervejledning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 10 Apr 2012 17:48 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Introduktion 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2

Læs mere

Brugermanual. Dansk DT-655HD. Vigtigt! Læs manualen igennem, før du starter modtageren. Version Dansk 2010-02-01

Brugermanual. Dansk DT-655HD. Vigtigt! Læs manualen igennem, før du starter modtageren. Version Dansk 2010-02-01 DT-655HD Brugermanual Dansk Version Dansk 2010-02-01 Vigtigt! Læs manualen igennem, før du starter modtageren. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Pakkens indhold 4 3. Tilslut modtager 5

Læs mere

HVIS DIN SETTOP BOKS FRYSER, SÅ SKAL DU BLOT TAGE STRØMMEN FRA OG SÆTTE TIL IGEN, SÅ VIRKER DET SOM FØR.

HVIS DIN SETTOP BOKS FRYSER, SÅ SKAL DU BLOT TAGE STRØMMEN FRA OG SÆTTE TIL IGEN, SÅ VIRKER DET SOM FØR. DENVER DMB-106HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-106HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL ER DET VIGTIGT AT VENTE ET PAR SEKUNDER NÅR MAN TILSLUTTER SIN EKSTERNE

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager 305121 Brugervejledning Indhold 1 Sikkerhedsinstruktioner :... 3 2 Fjernbetjening:... 4 3 Tilslutninger:... 5 3.1 Tilslutning af strøm... 5 3.2 Tilslutning af

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne grundigt igennem. Gem denne betjeningsvejledning, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Sørg for, at apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Læs mere

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING 26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Produktintroduktion Tilslutninger Fjernbetjening Grundfunktion OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL)

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

TRIAX STR 333. Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk. Brugervejledning

TRIAX STR 333. Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk. Brugervejledning TRIAX STR 333 Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk Brugervejledning Digital kombimodtager Triax STR 333 Generel sikkerhed Advarsel! Følg altid disse vejledninger for at undgå personskade eller

Læs mere

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S BRUGERMANUAL TIL HINKE HT0210VI DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en Hinke HT0210Vi Boxer godkendte MPEG4 modtager til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning

Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Satellit Free-To-Air Modtagere SRT 6020 Betjeningsvejledning COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL COAXIAL Figure 1 1 2 3 4 5 3 4 8 9 10 11 COAXIAL S/PDIF RS-232 ANT IN

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere