Indhold. Nye funktioner. Introduktion. Underholdning. Overførsel af data. Administrering af telefonen. Værktøj. Juridisk meddelelse i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Nye funktioner. Introduktion. Underholdning. Overførsel af data. Administrering af telefonen. Værktøj. Juridisk meddelelse i"

Transkript

1 Brugervejledning

2 Indhold Nye funktioner 1 Læs før brug 1 Oplåsning med fingeraftryk 3 Sikkert 3 Fuldfokus-tilstand 4 Optagelse af fotos fra skærmen med tidslinjealbum 5 Scanning af QR-kode 6 Beskyttelse af dine personlige oplysninger Introduktion 7 Grundlæggende skærmfunktioner 10 Personlige indstillinger på din telefon 11 Grundlæggende handlinger 13 Opkald, kontakter og beskeder Internetforbindelse 16 Browser Underholdning 17 Kamera 20 Galleri 21 Musik 21 Afspilning af en video Overførsel af data 22 Bluetooth 23 Wi-Fi Direct 23 Multiskærmsvisning 24 Huawei Beam 24 Tilslutning af din telefon til en computer 25 Tilslutning af din telefon til en USB-lagerenhed Administrering af telefonen 26 Administration af programmer 27 Filhåndtering 30 Telefonstyring 31 Sikkerhedskopiering, gendannelse og opdatering Værktøj 33 Vejr 33 Alarmer 34 Spejl Juridisk meddelelse i

3 Nye funktioner Læs før brug Denne vejledning gælder kun telefoner, der kører med EMUI 3.0. Funktioner i denne håndbog er kun vejledende. Nogle funktioner understøttes eventuelt ikke af alle telefoner. Oplåsning med fingeraftryk Registrering af fingeraftryk Du kan oplåse skærmen eller få adgang til krypterede data med dit fingeraftryk. For at beskytte dine personlige oplysninger er denne funktion kun tilgængelig, hvis skærmlåsningsmetoden er PIN-kode eller Adgangskode. 1. Åbn Indstil.. 2. Tryk på Fingeraftryks-id. 3. Vælg PIN-kode eller Adgangskode, og følg instruktionerne på skærmen for at indstille en adgangskode. 4. Følg instruktionerne på skærmen for at registrere dit fingeraftryk. Oplåsning af skærmen med dit fingeraftryk 1. Åbn Indstil.. 2. Tryk på Fingeraftryks-id, og følg instruktionerne på skærmen for at indtaste din adgangskode. 3. Tryk på Oplåse skærm. Du kan derefter anbringe fingeren på fingeraftryksscanneren på bagsiden af din telefon for at låse skærmen op. 1

4 Nye funktioner Oplåsning af sikkerhedsboksen med dit fingeraftryk Når du har aktiveret Sikkert i Filer og indstillet din adgangskode, vil du blive bedt om at aktivere oplåsning med fingeraftryk. Tryk på Tilknyt for at få adgang til sikkerhedsboksen og tilknytte dit fingeraftryk. Hvis du springer dette trin over, kan du også aktivere denne funktion som følger: 1. Åbn Indstil.. 2. Tryk på Fingeraftryks-id, og følg instruktionerne på skærmen for at indtaste din adgangskode. 3. Tryk på Få adgang til sikkerhedsboksen. Åbn derefter Filer, tryk på Sikkert og placér din finger på fingeraftrykssensoren bag på telefonen for at få adgang til sikkerhedsboksen. Adgang til programlås med dit fingeraftryk Når du har aktiveret App-lås i Telefonstyring og indstillet din adgangskode, vil du blive bedt om at aktivere oplåsning med fingeraftryk. Tryk på Tilknyt for at få adgang til programlåsen og tilknytte dit fingeraftryk. Hvis du springer dette trin over, kan du også aktivere denne funktion som følger: 1. Åbn Indstil.. 2. Tryk på Fingeraftryks-id, og følg instruktionerne på skærmen for at indtaste din adgangskode. 3. Tryk på Adg. til prog.lås og låse/oplåse program... Åbn derefter Telefonstyring, tryk på App-lås og placér din finger på fingeraftrykssensoren bag på telefonen for at få adgang til programlåsen. 2

5 Sikkert Nye funktioner Kryptér vigtige og private filer for at forhindre andre i at se dem. Aktivering af sikkerhedsboksen 1. Åbn Filer. 2. Tryk på Sikkert. 3. Hvis din telefon understøtter og har et microsd-kort indsat, kan du vælge at oprette sikkerhedsboksen i SD-kort eller Intern. 4. Aktivér Sikkert, og følg instruktionerne på skærmen for at indstille en adgangskode og svar på sikkerhedsspørgsmålet. Tilføjelse af filer til sikkerhedsboksen 1. Åbn Filer. 2. Tryk på Sikkert, og indtast din adgangskode. 3. Tryk på. Føj derefter nogle filer til Sikkert. Du kan derefter se de krypterede filer i Sikkert. Fuldfokus-tilstand Med Fuldfokus-tilstand kan du ændre fokuspunkt på et foto, efter at billedet er taget. Denne funktion understøttes eventuelt ikke af alle modeller. 1. Åbn Kamera. 2. Svip til venstre eller højre for at skifte til tilstanden Fokusér alt. 3. Tryk på for at tage et foto. 4. Tryk på for at finde det foto, du netop har taget, og tryk på for at justere fokuspunktet. 3

6 Optagelse af fotos fra skærmen med tidslinjealbum Nye funktioner Du kan tage fotos direkte fra Galleri. 1. Åbn Galleri. 2. Tryk på knappen for visningsskift nederst på skærmen for at skifte til visning af tidslinjealbum. 3. På skærmen for tidslinjealbum skal du trække ned på et blankt område for at starte kameraet i halv skærmtilstand. Tryk på for at tage fotos. 4

7 Nye funktioner 4. Træk søgeren yderligere ned for at gå ind i optagelsestilstand med fuld skærm. Tryk på Retur, når du er færdig, for at vende tilbage til skærmen med tidslinjealbum. Scanning af QR-kode Scanning af QR-kode ved hjælp af Galleri 1. Åbn Galleri. 2. Vælg et QR-kodefoto. Galleri vil automatisk scannne QR-koden. 3. Tryk på Vis detaljer for at se detaljer vedrørende QR-koden. Scanning af QR-kode ved hjælp af Kamera 1. Åbn Kamera. 2. Indram QR-koden med kameraet. Kamera vil automatisk scanne QR-koden. 3. Tryk på Vis detaljer for at se detaljer vedrørende QR-koden. 5

8 Nye funktioner Beskyttelse af dine personlige oplysninger Hvad er beskyttelse af personlige oplysninger? Hvis du har indhold på telefonen, du ønsker skal være privat, kan du indstille to forskellige adgangskoder til oplåsning, én til dig selv og en anden til gæster. Hvis din telefon oplåses med besøgsadgangskoden, skjules alt dit private indhold. Dine kontaktpersoner, albummer og programmer kan alle indstilles som private. Indstilling af en adgangskode til beskyttelse af personlige oplysninger 1. Åbn Indstil.. 2. Tryk på Sikkerhed > Beskytt. af pers. oplysn. > Lad os starte. 3. Vælg en adgangskodestil, og indstil din ejeradgangskode og besøgsadgangskoden. Hvis du har en adgangskode for skærmoplåsning, vil adgangskoden som standard blive anvendt som ejeradgangskode. Indstilling af personlige oplysninger 1. Åbn Indstil.. 2. Tryk på Sikkerhed > Beskytt. af pers. oplysn.. 3. Indtast din ejeradgangskode for at åbne skærmen Beskytt. af pers. oplysn.. 4. Vælg de kontaktpersoner, albummer eller programmer, du vil indstille som private. 6

9 Introduktion Grundlæggende skærmfunktioner Oplåsning af magasinskærm Svip op fra bunden af skærmen for at få vist kontrolpanelet for magasinoplåsning. 1 2 Magasinkontrolområde: Stop med at blande magasinforsider, gå til næste side, føj den aktuelle forside til favoritter m.m. Genvejsknapper: Adgang til almindelige værktøjer, såsom Kalender, Lommeregner og Lommelygte. Denne funktion understøttes eventuelt ikke af alle modeller. 7

10 Introduktion Administration af startskærmen Tilføjelse af en widget 1. Tryk længe på et blankt felt på startskærmen. 2. Tryk på Widgets. 3. Vælg en widget, og træk den til startskærmen. Oprettelse af en mappe Træk et program over et andet på startskærmen for at oprette en mappe, der indeholder dem begge. Tilføjelse eller fjernelse af en startskærm Knib tre fingre sammen på startskærmen for at få vist startskærmens miniaturevisninger. Tryk på for at tilføje en startskærm, eller tryk på i det øverste højre hjørne af en blank startskærm for at fjerne den. Meddelelsespanel Svip ned fra statuslinjen for at åbne meddelelsespanelet. Svip mod venstre eller højre for at skifte mellem fanen Beskeder og Genvejstaster. 8

11 Introduktion Se detaljeret information om push-beskeder. Svip mod venstre eller højre over en besked for at lukke den. Ryd alle push-beskeder. Udvid eller skjul genvejstaster (denne funktion understøttes eventuelt ikke af alle modeller). Indstil skærmens lysstyrke. 5 Aktivér eller deaktivér almindelige funktioner. Tryk på tilpasse listen over genvejstaster. for at Automatisk skærmrotation Åbn meddelelsespanelet, gå til fanen Genvejstaster og tryk på aktivere eller deaktivere automatisk rotation. for at Optagelse af et skærmbillede Tryk samtidigt på tænd/sluk-knappen og på knappen for lavere lydstyrke for at tage et skærmbillede. For at se dine skærmbilleder skal du åbne Galleri, skifte til listevisning og trykke på Skærmbilleder. Svæveknappen Åbn Indstil.. Under Smart hjælp skal du trykke på Mere > Svæveknap for at aktivere Svæveknap. Når denne funktion er aktiveret, vises svæveknappen på de fleste skærme. Du kan flytte den ved at trække den. 9

12 Tryk på svæveknappen for at udvide svæveknapmenuen for følgende handlinger: Introduktion Tryk på Tryk på Tryk på Tryk på Tryk på for at gå tilbage til den forrige skærm. for at gå til startskærmen. for at se listen over senest anvendte programmer. for at låse skærmen. for at optimere systemet. Personlige indstillinger på din telefon Skift tapet 1. Tryk længe på et blankt felt på startskærmen. 2. Tryk på Tapeter. 3. Indstil baggrunde, der vises på telefonens låseskærm og startskærm. Du kan også vælge, om du vil ændre baggrunden tilfældigt ved tidsindstillede intervaller. Brug af den enkle startskærm 1. Åbn Indstil.. 2. Tryk på Startskærm-stil. 3. Vælg Simpel. For at gå tilbage til standardstartskærmen skal du trykke på Indstil. > Startskærm-stil > Standard på den enkle startskærm. Ændring af temaet Tryk på Temaer for at gennemse og anvende forskellige temaer. Du kan også tilpasse temaerne. 10

13 Introduktion Indstilling af beskedlyde 1. Åbn meddelelsespanelet og gå til fanen Genvejstaster. 2. Tryk længe på fra genvejstasterne for at åbne toneindstillingsskærmen. 3. Indstil dine meddelelsestoner som f.eks. ringetonen. Ændring af skriftstørrelsen 1. Åbn Indstil.. 2. Tryk på Skærm. 3. Tryk på Skriftstørrelse for at vælge en skriftstørrelse. Grundlæggende handlinger Visning eller skjulning af tastaturet på skærmen Tryk på et tekstfelt for at få vist tastaturet vist på skærmen. Tryk på Retur for at skjule tastaturet på skærmen. Valg af en indtastningsmetode Åbn meddelelsespanelet, skift til fanen Beskeder, og tryk på Vælg inputmetode for at vælge en indtastningsmetode. 11

14 Introduktion Tekstredigering Tryk længe på teksten for at få vist. Træk derefter og for at vælge mere eller mindre tekst. Tryk hvor du vil indsætte teksten, og træk for at flytte indsætningspunktet. Du kan derefter indsætte den tekst, du har kopieret eller klippet. 12

15 Opkald, kontakter og beskeder Introduktion Opringning Opringning Åbn Opkald. Indtast initialerne eller de første bogstaver i en kontaktpersons navn eller en del af kontaktpersonens telefonnummer. Vælg derefter den kontaktperson, du vil ringe til, fra søgeresultaterne. Tryk på Kontakter, og vælg den kontaktperson, du vil ringe til fra listen over kontaktpersoner. Tryk på den kontaktperson, du vil ringe til, fra opkaldsloggen. Besvarelse af et opkald Træk Træk Træk mod højre for at besvare opkaldet. mod venstre for at afvise opkaldet. op for at afvise opkaldet og sende den, der ringer, en besked. Tryk på > Indstillinger for opkald > Afvis opkald med SMS for at redigere den meddelelse, der skal sendes. Når der er et indgående opkald, kan du trykke på lydstyrkeknappen for at dæmpe for ringetonen. 13

16 Introduktion Slå lommetilstand til 1. Åbn Opkald. 2. Tryk på > Indstillinger for opkald. 3. Aktiver Lommetilstand. Oprettelse af en kontaktperson 1. Åbn Kontakter. 2. Tryk på. 3. Vælg lagringsplacering for kontakten. 4. Indtast kontaktpersonens navn, telefonnummer og andre oplysninger. Gem derefter kontaktpersonen. Import eller eksport af kontaktpersoner 1. Åbn Kontakter. 2. Tryk på > Importér/eksportér på listen over kontaktpersoner. Du kan herefter: Vælg en metode til import af kontaktpersoner. Eksportér kontaktpersoner til en lagerenhed eller et SIM-kort. Del dine kontaktpersoner. Chatfunktion 1. Åbn Beskeder. 2. Tryk på på skærmen med meddelelsetråden. 3. Tryk på for at vælge en kontaktperson. 4. Skriv en besked, tryk på for at vedhæfte filer og send beskeden. 14

17 Introduktion Tilføjelse af en POP3- eller IMAP-mail-konto 1. Åbn Vælg en -kontotype. 3. Indtast din -adresse og adgangskode, og tryk på Næste. 4. Følg instruktionerne på skærmen for at opsætte -kontoen. Afsendelse af en 1. Åbn Tryk på på indboksskærmen for at skrive en . Tryk på Fra: for at vælge en -konto. Indtast ens modtager og emne, og skriv din . Tryk på for at overføre vedhæftede filer. 3. Tryk på for at sende en, når du er færdig. 15

18 Internetforbindelse Introduktion Aktivering af mobilnetværket For hurtigt at aktivere eller deaktivere mobilnetværket skal du åbne meddelelsespanelet, gå til fanen Genvejstaster og trykke på. Hvis du ikke behøver at have adgang til internettet, skal du deaktivere mobilnetværket for at spare batteristrøm og begrænse mobildatabrug. Tilslutning til et Wi-Fi-netværk 1. Åbn meddelelsespanelet og gå til fanen Genvejstaster. 2. Tryk længe på fra genvejstasterne for at åbne indstillingsskærmen for Wi-Fi. 3. Aktivér Wi-Fi. Telefonen søger derefter efter tilgængelige Wi-Fi-netværk og viser dem. 4. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis netværket er åbent, kan du oprette forbindelse til det direkte. Hvis netværket er krypteret, skal du indtaste adgangskoden, når du bliver bedt om det. Browser Med Browser kan du: Søg websider: Indtast en webadresse i adressefeltet. Tilføj et bogmærke: Tryk på tilføje bogmærker. > Bogmærker og historik for at se eller Ryd browsinghistorikken: Tryk på oplysninger > Ryd historik. > Indstill. > Sikkerhed og personlige 16

19 Underholdning Kamera Optagelsesskærm Tænd for blitzen. Svip til venstre eller højre for at skifte mellem almindelige optagelsestilstande. Se fotos og videoer i Galleri. Tag et billede eller optag en video. Anvend en speciel effekt. 17

20 Underholdning 6 7 Skift mellem det bageste og forreste kamera. Vælg en optagelsestilstand, og indstil kameraparametrene. Optagelse af et foto 1. Åbn Kamera. 2. Fokusér på den scene, du vil fotografere. Lad kameraet fokusere automatisk, eller tryk på skærmen for at vælge fokus. 3. Tryk på for at tage et enkelt foto, eller tryk længe på for at tage flere fotos hurtigt efter hinanden. Optagelsestilstand Forskøn: Din telefon forskønner automatisk din hud og giver dine portrætter et mere professionelt strejf. På nogle modeller kan du svippe til venstre eller højre på optagelsesskærmen for at skifte til skønhedstilstand. Panorama: Telefonen tager flere billeder, efterhånden som du panorerer og sætter dem sammen til én fantastisk panoramaoptagelse. HDR: Høj dynamisk spændvidde (HDR - High Dynamic Range) hjælper med at forbedre fotokvaliteten, hvis lyset ikke er balanceret. Lydnote: Telefonen optager et kort lydklip, efter du tager et foto. Bedste foto: Telefonen tager flere fotos hurtigt efter hinanden og vælger automatisk det bedste. Watermark: Tilføj tid, sted, vejer og anden information til et foto som vandmærker. 18

21 Underholdning Optagelse af en video 1. Åbn Kamera. 2. Svip til venstre eller højre for at skifte til videotilstand. 3. Indram den scene, du vil optage. 4. Tryk på for at starte optagelsen. Indstilling af den foretrukne lagerplacering for fotos og videoer Dette afsnit gælder kun telefoner, der understøtter microsd-kort. Når der er sat et microsd-kort korrekt i telefonen, kan du ændre den foretrukne lagerplacering for fotos og videoer. 1. Åbn Kamera. 2. Tryk på > Indstillinger > Foretrukken lagringsplads. 3. Indstil den foretrukne lagerplacering for dine fotos og videoer. 19

22 Galleri Underholdning Afspilning af et diasshow 1. Åbn Galleri. 2. På skærmen med tidslinjealbummet skal du trykke på > Diasshow for at afspille et diasshow med fotoene i albummet. 3. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet. Anvendelse af en speciel effekt 1. Åbn Galleri. 2. Tryk på det foto, du vil redigere, og tryk på. 3. Følg instruktionerne på skærmen for at anvende skønhedstilstand, beskære fotoet, dreje fotoet eller foretage andre handlinger. Deling af et foto eller en video 1. Åbn Galleri. 2. Tryk på det foto eller den video, du vil dele. 3. Svip op på fotos eller videoen, og tryk på BEGYND for at tænde for Overfør. Din telefon aktiverer derefter automatisk Bluetooth og søger efter Bluetooth-enheder i nærheden. Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på modtagerenheden, og at enheden er indstillet som synlig. 4. Tryk på modtagerenhedens navn på søgeresultaterne. Når de to enheder er parret for første gang, kan du svippe op på et foto eller video for hurtigt deling. 20

23 Musik Underholdning Oprettelse af en afspilningsliste 1. Åbn Musik. 2. Tryk på Afspilning > Ny afspilningsliste. 3. Navngiv og gem afspilningslisten. 4. Følg instruktionerne på skærmen for at føje sange til afspilningslisten. Afspilning af en afspilningsliste 1. Åbn Musik. 2. Tryk på Afspilning. 3. Tryk på den afspilningsliste, der skal afspilles. Afspilning af en video 1. Åbn Videoer. 2. Tryk på den video, der skal afspilles. 3. Tryk på knapperne på skærmen for at spole frem eller tilbage, stoppe eller foretage andre handlinger. 21

24 Overførsel af data Bluetooth Aktivering af Bluetooth 1. Åbn meddelelsespanelet og gå til fanen Genvejstaster. 2. Tryk længe på for at åbne skærmen for Bluetooth-indstillinger. 3. Tryk på Slå Bluetooth til. 4. Vælg en Bluetooth-enhed blandt søgeresultaterne, og følg instruktionerne på skærmen for at parre din telefon med den. For at afparre de to enheder skal du trykke på trykke på Ophæv parring. ud for den anden enhed og Hvis du ikke kan oprette en Bluetooth-forbindelse med en anden enhed, er enheden eventuelt ikke kompatibel med din telefon. Deling af en fil ved hjælp af Bluetooth For at udveksle data med en anden Bluetooth-enhed skal du aktivere Bluetooth på begge enheder og sørge for, at de begge er indstillet som synlige. Tryk længe på den fil, du vil sende, og tryk på Del > Bluetooth. 22

25 Wi-Fi Direct Overførsel af data Tilslutning af to enheder med Wi-Fi Direct 1. Åbn meddelelsespanelet og gå til fanen Genvejstaster. 2. Tryk længe på fra genvejstasterne for at åbne indstillingsskærmen for Wi-Fi. 3. Aktiver Wi-Fi. 4. Tryk på Wi-Fi Direct for at søge efter tilgængelige enheder. 5. Vælg en enhed. Afsendelse af en fil ved hjælp af Wi-Fi Direct 1. Åbn Filer. 2. Tryk længe på den fil, du vil sende, og tryk på Del > Wi-Fi Direct. Multiskærmsvisning Forbind din telefon med andre telefoner og tablets, husholdningsapparater, der er udstyret med smart teknologi, og enheder i bilen for fjernbetjening og indholdsdeling gennem en trådløs forbindelse eller andet tilbehør. Åbn meddelelsespanelet, gå til fanen Genvejstaster, og aktivér Multi-skærm ved at trykke på. Du kan derefter overføre billeder eller videoer fra din telefon til en stor skærm, såsom et tv eller en projektor. Hertil kræves det, at dit tv understøtter DLNA. Hvis ikke, kan du købe en Android tv-boks eller tilsvarende trådløs overførselsenhed. 23

26 Huawei Beam Overførsel af data Denne funktion understøttes eventuelt ikke af alle modeller. Med Huawei Beam kan du hurtigt dele data mellem to telefoner med NFC (Near Field Communication). For at overføre en webside eller kontaktperson til en anden telefon skal du placere de to telefoner med ryggen mod hinanden og trykke på indholdet. 1. Åbn Indstil.. 2. Tryk på Trådløs og netværk under Mere. 3. Tryk på NFC, og aktivér NFC og Huawei Beam. Tilslutning af din telefon til en computer MTP-tilstand Med MTP-tilstand kan du overføre mediefiler, såsom fotos, sange og videoer, mellem din telefon og en computer. Windows Media Player 11 eller senere er nødvendig. HiSuite-tilstand HiSuite er et filoverførselsprogram, der er udviklet af Huawei. Det lader dig sikkerhedskopiere, synkronisere og overføre data mellem din telefon og en computer. USB-flashdrevtilstand Dette afsnit gælder kun telefoner, der understøtter microsd-kort. Hvis der er sat et microsd-kort korrekt i telefonen, kan du anvende din telefon som et USB-flashdrev og overføre data mellem din telefon og en computer. 24

27 Tilslutning af din telefon til en USBlagerenhed Overførsel af data Denne funktion understøttes eventuelt ikke af alle modeller. Ved hjælp af et USB OTG-kabel kan du slutte telefonen direkte til en USBlagerenhed, så du kan overføre data. Kompatible USB-lagringsenheder er USB-flashdrev, kortlæsere og telefoner, der fungerer som USB-flashdrev. 25

28 Administrering af telefonen Administration af programmer Visning af de senest anvendte programmer Tryk på Seneste for at se listen over senest anvendte programmer (hvis din telefon har en fysisk menuknap, skal du trykke længe på kan herefter: Menu). Du Tryk på et program for at åbne det. Svip op på et program for at lukke det. Træk et program ned, indtil vises, for at låse programmet. Træk programmet ned igen for at oplåse det. Træk op fra bunden af skærmen, indtil vises, for at lukke alle programmer. Låste programmer lukkes ikke. Hentning af programmer Hent programmer fra programcentre. Hent programmer fra websider ved hjælp af browseren på din telefon. Hent programmer ved hjælp af en computer, og kopiér programmerne til telefonen. Slutte telefonen til en computer og hente programmer ved hjælp af HiSuite eller andre tredjepartsprogrammer. 26

29 Administrering af telefonen Installation af et program 1. Åbn Filer. 2. Tryk på Apps under Kategorier. 3. Tryk på det program, du vil installere, på programlisten, og følg vejledningen på skærmen for at installere det. Meddelelsen Installationen er blokeret vises muligvis under installationen. Læs meddelelsen omhyggeligt. Hvis du vil fortsætte med installationen, skal du følge instruktionerne på skærmen og tillade installation af tredjepartsprogrammer. Afinstallation af et program På startskærmen skal du trykke længe på det program, du vil afinstallere, indtil vises øverst på skærmen. Træk programmet til, og følg instruktionerne på skærmen for at afinstallere det. Nogle forudinstallerede programmer kan ikke afinstalleres. Filhåndtering Oprettelse af en mappe 1. Åbn Filer. 2. Tryk på fanen Lokal. 3. Skift til listevisning under Intern eller SD-kort (hvis tilgængelig), og tryk på > Ny mappe. 4. Navngiv og gem mappen. 27

30 Administrering af telefonen Søgning efter en fil 1. Åbn Filer. 2. Tryk på fanen Lokal. 3. Skift til listevisning under Intern eller SD-kort (hvis tilgængelig), og tryk på > Søg. 4. Indtast en del af eller hele filnavnet. Søgeresultater vises, mens du skriver. Kopiering, klipning og indsættelse af en fil 1. Åbn Filer. 2. Tryk på fanen Lokal. 3. Skift til listevisning under Intern eller SD-kort (hvis tilgængelig), og tryk på eller. 4. Vælg en fil, tryk på Kopier eller Klip, og vælg hvor du ønsker at indsætte filen. Komprimering eller dekomprimering af en fil 1. Åbn Filer. 2. Tryk på fanen Lokal. 3. Skift til listevisning under Intern eller SD-kort (hvis tilgængelig), og tryk længe på den fil, du vil komprimere, og tryk på Komprimer. 4. Vælg stien for lagring af den komprimerede fil, og giv filen et navn. For at dekomprimere en fil skal du trykke længe på den og trykke på Pak ud. 28

31 Oprettelse af en genvej til en fil eller mappe Administrering af telefonen 1. Åbn Filer. 2. Tryk på fanen Lokal. 3. Skift til listevisning under Intern eller SD-kort (hvis tilgængelig), og tryk længe på den fil eller mappe, for hvilken du vil oprette en genvej, og tryk på Skrivebordsgenveje. Cloud-drev Denne funktion understøttes eventuelt ikke af alle modeller. Log ind med dit Huawei-id, før du anvender Cloud-drev. Overførsel af en fil 1. Åbn Filer. 2. Vælg, hvortil du vil overføre filen under Cloud. 3. Tryk på. 4. Tag et foto eller vælg en lokal fil. Hentning af en fil 1. Åbn Filer. 2. Under Cloud skal du vælge mappen, der indeholder den fil, du vil hente. 3. Tryk på. 4. Vælg den sikkerhedskopi, du vil hente. Visning af filoverførselsposter 1. Åbn Filer. 2. Tryk på Cloud under > Overførselsstyring. 3. Du kan derefter se filoverførselsposterne. 29

32 Telefonstyring Administrering af telefonen Optimering af systemet Med Telefonstyring kan du optimere dit telefonsystem ved hjælp af følgende funktioner: Scan: Se systemets driftsstatus hurtigt, slette kasserede filer, optimere dit telefonsystem m.m. Telefonaccelerator: Scan efter og ryd cachelagrede filer, kasserede filer, programmer, du ikke længere behøver, og programinstallationspakker. Strømbesparelse Åbn Telefonstyring, og brug Strømbesparelse til at foretage omfattende kontrol af telefonens strømforbrug og maksimere standbytiden. Du kan skifte til forskellige strømbesparelsestilstande efter behov. Chikanefilter Åbn Telefonstyring, og anvend følgende funktioner til at blokere meddelelser, opkald og beskeder: Chikanefilter: Indstil en sortliste til at blokere for uønskede meddelelser og opkald. Meddelelsesstyring: Blokér uønskede push-beskeder. Må ikke forstyrres: I tilstanden Forstyr ikke ringer telefonen kun, når du modtager opkald fra specificerede kontaktpersoner. Andre opkald afvises, og tonen for meddelelser m.m. sættes på lydløs. Beskyttelse af dine personlige oplysninger Åbn Telefonstyring. Du kan beskytte dine personlige oplysninger ved hjælp af følgende funktioner: App-lås: Når denne funktion er aktiveret, skal du indtaste adgangskoden for at få adgang til låste programmer. 30

33 Sikkerhedskopiering, gendannelse og opdatering Administrering af telefonen Sikkerhedskopiering af data 1. Åbn Værktøj > Sikkerheds-kopi. 2. Vælg hvortil du vil sikkerhedskopiere dataene. Data sikkerhedskopieres som standard til det interne lager. Hvis din telefon understøtter Cloud Drive eller OTG-sikkerhedskopiering, skal du trykke på for at sikkerhedskopiere data til Cloud Drive eller en USB-lagerenhed. 3. Vælg, om du vil kryptere sikkerhedskopifilen, og tryk på Ny sikkerhedskopi. 4. Vælg de data, du vil sikkerhedskopiere, og følg instruktionerne på skærmen for at sikkerhedskopiere. Gendannelse af data 1. Åbn Værktøj > Sikkerheds-kopi. 2. Vælg en datakilde. Standarddatakilden er det interne lager. Hvis din telefon understøtter Cloud Drive eller OTG-datagendannelse, skal du trykke på for at vælge data fra Cloud Drive eller en USB-lagerenhed. 3. Vælg den sikkerhedskopi, du vil gendanne. Hvis den sikkerhedskopierede fil er blevet krypteret, skal du indtaste adgangskoden, når du bliver bedt om det. 4. Vælg de data, du vil gendanne, og følg instruktionerne på skærmen for at gendanne dem. 31

34 Administrering af telefonen Gendannelse af fabriksindstillinger Gendannelse af telefonen til fabriksindstillingerne sletter alle dine personlige data fra telefonens lager. Sikkerhedskopiér vigtige data på din telefon, før fabriksindstillingerne gendannes. 1. Åbn Indstil.. 2. Tryk på Sikkerhedskopiering og nulstilling > Gendannelse af fabriksdata. 3. Følg instruktionerne på skærmen for at gendanne din telefon til dens fabriksindstillinger. Onlineopdatering Brug af uautoriseret tredjepartssoftware til opdatering af telefonen kan beskadige telefonen eller udgøre en risiko for dine personoplysninger. Det anbefales, at du opdaterer telefonen ved hjælp af telefonens online opdateringsfunktion eller gennem Huaweis officielle softwareopdateringspakker. Alle dine oplysninger kan blive slettet ved en systemopdatering. Det anbefales derfor, at du sikkerhedskopierer vigtige data, før du opdaterer din telefon. Åbn Updater, tryk på Søg efter opdateringer, og følg instruktionerne på skærmen for at opdatere telefonen. 32

35 Værktøj Vejr Med Vejr kan du: Se information om vejret: Tryk på vindstyrke m.m. for at se luftkvalitet, fugtighed, Tilføj en by: Tryk på >, indtast et bynavn, og tryk på den by du vil tilføje. Opdatér vejrudsigten: Træk ned på vejrskærmen for at opdatere vejret eller tryk på >, aktivér Automatisk opdatering og indstil opdateringsintervallet. Alarmer Åbn Ur. Under Alarm kan du: Tilføj en alarm: Tryk på, og indstil alarmtidspunkt, tone, hvor ofte den skal gentages m.m. Tryk derefter på. Aktivér eller deaktivér en alarm: Tryk på kontakten til højre for en alarm for at tænde eller slukke for den. Konfigurér alarmindstillinger: Tryk på, og indstil snoozevarigheden, når alarmen ringer i lydløs tilstand, og hvad lydstyrkeknapperne skal gøre, når du trykker på dem. Slet en alarm: Tryk længe på alarmlisten, og tryk på at slette den. ud for en alarm for 33

36 Spejl Værktøj På skærmen Spejl kan du: Justér lysstyrken: Tryk på øverst på skærmen. Zoom ind eller ud: Træk langs bunden af skærmen. Tryk længe på et område på skærmen for at zoome ind, og slip fingeren for at zoome ud og gendanne billedet. Fastfrys skærmen: Tryk på skærmen for at fastfryse skærmen, og tryk på for at gemme billedet. Tryk på skærmen igen for at frigøre det. 34

37 Juridisk meddelelse Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne brugervejledning må reproduceres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, uden forudgående skriftligt samtykke fra Huawei Technologies Co., Ltd. og virksomhedens forretningspartnere ("Huawei"). Det produkt, der er beskrevet i denne brugervejledning, kan omfatte software, der er beskyttet af en ophavsret, der tilhører Huawei og eventuelle andre licensgivere. Kunder må ikke på nogen måde reproducere, distribuere, ændre, foretage dekompilering, disassemblering, dekryptere, uddrage, foretage reverse engineering, lease, overdrage ovennævnte software eller give den i underlicens, medmindre sådanne restriktioner er forbudt i henhold til gældende lovgivning, eller sådanne handlinger er godkendt af de respektive indehavere af ophavsretten. Varemærker og tilladelser, og er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Huawei Technologies Co., Ltd. Android er et varemærke, der tilhører Google Inc. LTE er et varemærke, der tilhører ETSI. Bluetooth -ordmærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Huawei Technologies Co., Ltd. sker under licens. Andre varemærker, produkt-, service- og firmanavne, der er nævnt, kan tilhøre deres respektive ejere. Bemærk Nogle af produktets og det heri nævnte tilbehørs funktioner afhænger af, hvilken software der er installeret og det lokale netværks kapacitet og 35

38 Juridisk meddelelse indstillinger, og de kan muligvis ikke aktiveres, eller de kan være begrænsede af de lokale netværksoperatører eller netværkstjenesteudbydere. Derfor svarer beskrivelsen heri muligvis ikke helt til det produkt eller det tilbehør, du har købt. Huawei forbeholder sig ret til at ændre eller udskifte informationer eller specifikationer i denne brugervejledning uden forudgående varsel og uden ansvar. Erklæring om software fra tredjepart Huawei ejer ikke de intellektuelle rettigheder til software og programmer fra tredjepart, der leveres med dette produkt. Huawei yder derfor ingen garanti af nogen art for software og programmer fra tredjepart. Huawei tilbyder heller ikke support til kunder, som anvender software og programmer fra tredjepart, og kan ikke holdes til ansvar for funktionerne i eller ydeevnen af software og programmer fra tredjepart. Software og programtjenester fra tredjepart kan blive afbrudt eller afsluttet på ethvert tidspunkt, og Huawei garanterer ikke tilgængeligheden af indhold eller tjenester. Udbydere af tredjepartstjenester leverer indhold og tjenester gennem netværk eller overføringsværktøjer, som ligger uden for Huaweis kontrol. I det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning, erklæres det udtrykkeligt, at Huawei ikke erstatter eller er ansvarlig for tjenester, der leveres af udbydere af tredjepartstjenester, eller afbrydelse eller afslutning af tredjepartsindhold eller -tjenester. Huawei er ikke ansvarlig for lovlighed, kvalitet eller andre aspekter af al software, der er installeret på dette produkt, eller for eventuelle overførte eller hentede tredjepartsværker i nogen form, herunder, men ikke begrænset til, tekster, billeder, videoer eller software mv. Kunderne bærer risikoen for enhver og alle virkninger, herunder inkompatibilitet mellem softwaren og dette produkt, som resulterer i at installere software eller overføre eller hente tredjepartsværker. Dette produkt er baseret på open-source Android -platformen. Huawei har foretaget de nødvendige ændringer i platformen. Dette produkt understøtter derfor muligvis ikke alle de funktioner, der understøttes af standardplatformen Android, og kan være inkompatibelt med software fra 36

39 Juridisk meddelelse tredjepart. Huawei giver ingen garanti og anbringende i forbindelse med en sådan kompatibilitet og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med sådanne forhold. ANSVARSFRASKRIVELSE ALT INDHOLD I DENNE BRUGERVEJLEDNING LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES", MEDMINDRE GÆLDENDE LOV KRÆVER ANDET, OG DER YDES INGEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, MED HENSYN TIL NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER INDHOLDET I DENNE BRUGERVEJLEDNING. I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER, KAN HUAWEI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, ELLER TAB AF FORTJENESTE, HANDEL, INDTJENING, DATA, GOODWILL, OPSPARING ELLER FORVENTEDE BESPARELSER, UANSET OM SÅDANNE TAB ER FORUDSIGELIGE ELLER EJ. DET MAKSIMALE ANSVAR (DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER IKKE FOR ANSVAR FOR PERSONSKADER, I DET OMFANG GÆLDENDE LOVE FORBYDER EN SÅDAN BEGRÆNSNING) FOR HUAWEI I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF DET PRODUKT, DER ER BESKREVET I DENNE BRUGERVEJLEDNING, ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT VED KØB AF PRODUKTET. Import- og eksportbestemmelser Kunder skal efterleve alle gældende eksport- og importlove og -bestemmelser og er ansvarlige for at indhente alle nødvendige myndighedstilladelser og - licenser for at eksportere, geneksportere eller importere det i denne brugervejledning nævnte produkt, herunder indeholdt software og tekniske data. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Læs venligst vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på for at forstå, hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger. 37

40 Denne vejledning er kun til reference. Det faktiske produkt, herunder, men ikke begrænset til farve, størrelse og skærmlayout, kan variere. Ingen erklæringer, oplysninger og anbefalinger i denne vejledning udgør nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende. På kan du se de seneste opdaterede hotline- og -adresser for Danmark. Model: HUAWEI MT7-L09 V100R001_01

Y550. Brugervejledning

Y550. Brugervejledning Y550 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 4 Tænding eller slukning af telefonen 4 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

G620S. Brugervejledning

G620S. Brugervejledning G620S Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald P7 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

HUAWEI MediaPad 7 Lite. Brugervejledning

HUAWEI MediaPad 7 Lite. Brugervejledning HUAWEI MediaPad 7 Lite Brugervejledning Indhold 1 Introduktion... 1 1.1 Velkommen... 1 1.2 HUAWEI MediaPad 7 Lite Oversigt... 1 1.3 Isætning af SIM- og microsd-kort... 2 1.4 Tænde og slukke... 3 1.5 Opladning

Læs mere

Y330. Brugervejledning

Y330. Brugervejledning Y330 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 4 Tænding eller slukning af telefonen 5 Introduktion til startskærm Grundlæggende handlinger 9 Statusikoner

Læs mere

Velkommen til HUAWEI

Velkommen til HUAWEI Velkommen til HUAWEI U8650-1 Kort startvejledning Juridisk meddelelse Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må gengives eller videresendes

Læs mere

Infinity Station (T003P) Infinity (T003)

Infinity Station (T003P) Infinity (T003) Infinity Station (T003P) Infinity (T003) Brugervejledning DA7898 Første udgave Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, inklusive produkterne

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Tablet Z SGP321/SGP351

Brugervejledning. Xperia Tablet Z SGP321/SGP351 Brugervejledning Xperia Tablet Z SGP321/SGP351 Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Om denne brugervejledning... 6 Enhedsoversigt... 6 Samling...7 Start af enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z3 D6603/D6653

Brugervejledning. Xperia Z3 D6603/D6653 Brugervejledning Xperia Z3 D6603/D6653 Indholdsfortegnelse Introduktion... 7 Om denne brugervejledning... 7 Oversigt... 7 Samling...8 Start af enheden for første gang...10 Hvorfor skal jeg have en Google

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

SM-G920F. Brugervejledning

SM-G920F. Brugervejledning SM-G920F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

Station (P05) (A86) Brugervejledning

Station (P05) (A86) Brugervejledning Station (P05) (A86) Brugervejledning DA8634 Første udgave September 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren

Læs mere

Brugervejledning. Xperia M 1904/C1905

Brugervejledning. Xperia M 1904/C1905 Brugervejledning Xperia M 1904/C1905 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Android hvad og hvorfor?...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan tænder og slukkes enheden...9 Låsning og oplåsning af skærmen...9 Opsætningsvejledning...10

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Brugervejledning. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Brugervejledning Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Om denne brugervejledning... 6 Oversigt... 6 Samling...7 Start af enheden for første gang...7 Hvorfor skal jeg have

Læs mere

Brugervejledning. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Brugervejledning. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Brugervejledning Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Om denne brugervejledning... 6 Oversigt... 6 Samling...7 Start af enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg have

Læs mere

ASUS Tablet. Brugervejledning

ASUS Tablet. Brugervejledning ASUS Tablet Brugervejledning DA10044 Januar 2015 Første udgave OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z1 Compact D5503

Brugervejledning. Xperia Z1 Compact D5503 Brugervejledning Xperia Z1 Compact D5503 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...8 Opladning

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Din HTC One X Brugervejledning

Din HTC One X Brugervejledning Din HTC One X Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC One X 8 SIM-kort 9 Oplade batteriet 10 Tænde/slukke 10 Konfiguration af HTC One X for første gang 11 Vil du have lidt hurtig vejledning i

Læs mere

Din HTC Desire X Brugervejledning

Din HTC Desire X Brugervejledning Din HTC Desire X Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire X 8 Bagdæksel 9 SIM-kort 10 Hukommelseskort 11 Batteri 12 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire X for første gang 14 Vil du

Læs mere

GT-I8730. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I8730. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I8730 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brugervejledning. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brugervejledning Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Om denne brugervejledning...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...9 Hvorfor skal jeg bruge

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

Programmer. Nokia N80-1 Internet Edition

Programmer. Nokia N80-1 Internet Edition Programmer Nokia N80-1 Internet Edition OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N80 I enhedens hukommelse og på den medfølgende cd-rom finder du yderligere programmer fra Nokia og tredjepartsudviklere. INGEN

Læs mere

Din brugermanual NOKIA LUMIA 520 http://da.yourpdfguides.com/dref/5180207

Din brugermanual NOKIA LUMIA 520 http://da.yourpdfguides.com/dref/5180207 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Nokia N76-1

Brugervejledning. Nokia N76-1 Brugervejledning Nokia N76-1 0434 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-135 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv

Læs mere

Din HTC One Brugervejledning

Din HTC One Brugervejledning Din HTC One Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC One 7 SIM-kort 8 Oplade batteriet 10 Tænde/slukke 10 Vil du have lidt hurtig vejledning i brugen af telefonen? 11 Konfigurere din telefon Konfiguration

Læs mere

Din brugermanual HTC DESIRE http://da.yourpdfguides.com/dref/3021933

Din brugermanual HTC DESIRE http://da.yourpdfguides.com/dref/3021933 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere