Højdefinitions multimedie Harddisk. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højdefinitions multimedie Harddisk. Brugervejledning"

Transkript

1 Højdefinitions multimedie Harddisk Brugervejledning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KORT INDLEDNING 3 Produkt 3 Specifikationer 3 PRODUKTOPLYSNINGER 4 Pakkeliste 4 Set forfra 5 Set bagfra 5 Fjernbetjening 6 BASAL BETJENING 7 Tilslutning og brug af So Speaky Black Diamond 7 TILSLUTNINGSVEJLEDNING 9 BETJENING AF PRODUKTET 11 Afspilning af billede 11 Afspilning af musik 12 Afspilning af film 12 MPEG4 13 Afspilning af dvd 13 SYSTEMOPSÆTNING 14 FIRMWARE-OPDATERING 15 Kopifunktion (til rådighed med fremtidigt firmware) 17 VEDLIGEHOLDELSE 18 FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål) 18 2

3 KORT INDLEDNING Produkt So Speaky Black Diamond er en ny slags multimedieafspiller. So Speaky Black Diamond giver god visning. Den kan imidlertid også lagre og afspille mange slags videofiler. Produktet kan vise højdefinitions billeder og video og har mange stik. Det er virkelig underholdningsproduktet, du er på udkig efter. Specifikationer Afspilningsmedieformater formats Sprog og undertekster Undertekstformater Grænseflader Output H.D.D Rotationshastighed Pc-systemkrav requirements Mac systemkrav requirements Tilbehør Strømforsyning Størrelse Vægt Video : 720 x 576 p PAL HDMI x 480 p NTSC HDMI, 720P, 1080i Formater: DivX 3,11 / 4.X / 5.X ; XviD ; MPEG 1/2/4 Opbevaring: MPEG ; DAT ; VOB ; AVI ; DivX Emulation : DVD 5 & DVD 9 Lyd : MP3, WMA, WAV, AAC Billede : JPEG Fransk, engelsk, spansk, italiensk, tysk, hollandsk, dansk, portugisisk, polsk, tyrkisk, russisk, tjekkisk, ungarsk SSA, SMI, SRT, SUB 1 USB stik 2.0, højhastighed mastertype B (kompatibel USB 1.1) 1 VÆRTS USB 2.0, fuldhastigheds slave (kompatibel USB 1.1) Video : HDMI / Komponent (YPbPr) / Komposit (CVBS/AV) Lyd : Analog stereo / HDMI 3,5 1 x SATA understøttet NTFS-FAT32 Minimum o/min USB 2.0 : Windows ME/2000/XP/Vista/7 USB 2.0 : Mac OS 10.2 eller højere Infrarød fjernbetjening Ekstern strømadapter med universel, autom. omskifter (UL, cul, CE ) - AC V 0,6A 50-60Hz DC +12V/3A 171 mm x 110 mm x 47 mm 1.100gr (vægt kan variere afhængigt af harddiskdrev (HDD) Bemærk: Som følge af forbedringer af produktet kan dets udseende og specifikationer ændres uden varsel. 3

4 PRODUKTOPLYSNINGER Pakkeliste Tjek pakkelisten, når du modtager So Speaky Black Diamond Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte forhandleren for at gøre dine rettigheder gældende. Nr. Betegnelse Antal 1 So Speaky Black Diamond 1 2 Strømadapter 1 3 Fjernbetjening 1 4 AV-kabel 1 5 USB kabel 1 6 Hurtigstart-vejledning 1 7 Batterier 2 (Kun Storbritannien) (Only for UK)

5 PRODUKTOPLYSNINGER Set forfra Stik Beskrivelse Forklaring Strøm Strøm LED 2 IR Infrared receiver window Blå når tændt, rød når i standby Modtager IR-signaler fra fjernbetjening Set bagfra Stik Beskrivelse Forklaring 1 POWER Strømknap 2 USB USB-stik 3 HDMI Højdefinitionsstik 4 AV 5 YPbPr Komposit vidoeudlæsningsstik Komponent vidoeudlæsningsstik 6 USB HOST Eksternt USB stik Tryk kort for at tænde/slukke for strømmen Kommunikation med Pc via dette stik Digitalt signal udlæses via HDMI stik Udlæsning af komposit video og lyd Udlæsning af progressiv komponentvideo Kan læse eksternt USB-lager via USB-stik 7 DC IN Strømstik Strømindtag 5

6 PRODUCT DETAILS Remote control KNAP FUNKTION Tænd eller sluk i standby-tilstand MUTE Tænd eller sluk for lyden Tryk for at vende tilbage til foregående fil Tryk for at gå til næste fil Pause/afspilning Tryk for at køre nuværende afspilning hurtigt fremad og tryk igen for at vælge hastigheden Tryk for at køre nuværende afspilning hurtigt fremad og tryk igen for at vælge hastigheden TV OUT Tryk for at skifte mellem SD PROSCAN, 720P og 1080I STOP/ RETURN Afslutter afspilning af en mediefil SETUP Åbn menuen Opsætning Tryk kort for at bevæge markøren op Tryk kort for at bevæge markøren ned Tryk kort for at bevæge markøren til venstre Tryk kort for at bevæge markøren til højre ENTER Tryk for at bekræfte et valg og start afspilning af en mediefil. VOL- Reducer lydstyrken. VOL+ Øg lydstyrken. MEDIA TYPE Ved at trykke én gang vendes tilbage til hovedmenuen fra Billede-, Video- eller Musik-sektionen. Ved at trykke to gange vendes tilbage til menuen lagerenhed (hvis der er mere end én). 6 DVD play REPEAT INFO EDIT* OTB* AUDIO SLIDE SHOW MODE SUB-T ANGLE ZOOM Med DVD åbnes funktionen DVD navigation Ændr gentageafspilningstilstand. Viser oplysninger om mediefil. Viser i DVD-tilstand tid, titel og kapitel i forbindelse med afspilning. Udfører tre kommandoer: kopiér, indsæt og annuller* One touch backup * (Sikkerhedskopiering ved ét tryk) One touch backup * (Sikkerhedskopiering ved ét tryk) Viser billederne efter hinanden. I 1080i tilstand kan der ikke afspilles baggrundsmusik under diasshow. Bruges til ved diasshow at ændre overgangseffekten ved skift mellem billeder. I 480P og 576P udgangstilstand, tryk på denne knap for at ændre dias-tilstand. I 720p og 1080i udgangstilstand kan der ikke ændres. Aktiver og deaktiver undertekster, hvis sådanne findes, og vælg en af undertekstfilerne, hvis der er flere af dem. Rotation af billeder. Se den samme scene fra flere vinkler, hvis dvd en er optaget med multiple vinkler. Tryk for at zoome under afspilning af billeder og videoer. Bemærk: Virker ikke i 1080i * Til rådighed med fremtidigt firmware.

7 BASAL BETJENING Tilslutning og brug af produktet Denne So Speaky Black Diamond har USB grænseflade, som understøtter plug&play. Den kan arbejde i følgende system. Microsoft styresystem: A. Start Pc en Kontroller, at pc en arbejder korrekt B. Forbind USB kablet Anbring kablets ene ende i So Speaky Black Diamond og den anden ende i Pc ens USB stik. C. Forbind netledningen D. Indikatoren på So Speaky Black Diamond lyser rødt. Tryk på POWER, hvorefter LED indikatoren lyser blåt. Dette angiver, at So Speaky Black Diamond er aktiveret. E. Aktiver systemet. Disken grønne ikon ses Systemet finder det nye hardware Det grønne pilehoved ses i skærmens nedre, højre hjørne, hvilket betyder, at So Speaky Black Diamond er genkendt af styresystemet. 7

8 F. Åbn Denne computer, det nye Diskafsnit ses Disk symbolet vil være det sidste efterfulgt af det forrige systemdiskafsnit Hvis der er en diskafsnit CD, tildeler systemet et disksymbol E for disken, efter at So Speaky Black Diamond er tilsluttet. Hastigheden, hvormed disksymbolet dukker op, varierer på grund af forskelle mellem dets hardware og software. Dette er helt normalt. G. Almindeligt brug So Speaky Black Diamond er som den almindelige harddisk - tilgår, læser og skriver. So Speaky Black Diamond indiktoren blinker under læsning og skrivning. So Speaky Black Diamond indikatoren ophører med at blinke eller blinker langsommere, hvis der ikke læses eller skrives, og i standby. Frakobl ikke So Speaky Black Diamond fra Pc en, når So Speaky Black Diamond læser eller skriver. Det kan skade harddisken og medføre datatab. Luk og afbryd So Speaky Black Diamond Som USB-grænseflade understøtter den hot-swap. Følg nedenstående procedure for at sikre normal lukning af systemet, så systemets integritet og So Speaky Black Diamond s pålidelighed bevares. Microsoft styresystem: A. Kotroller, at So Speaky Black Diamond ikke læser eller skriver. Der må ikke udstedes nogen læseeller skrivekommandoer So Speaky Black Diamond indikatoren blinker ikke B. Klik på den grønne ikon nederst på systemskærmen. Den grønne ikon ser ud som følger Højreklik på den grønne ikon. USB-enhed mappe funktionen ses C. Klik på enheden, der skal lukkes D. Systemprompt: Enheden er fjernet fra systemet E. Klik på Sure, hvorefter systemet lukker dialogboksen F. Frakobl USB kablet. G. Tryk på POWER, hvorefter LED lyser rødt. H. Frakobl POWER (STRØMFORSYNING) kablet. I. Fjern So Speaky Black Diamond fra Pc en J. Afslut 8

9 TILSLUTNINGSVEJLEDNING! ADVARSEL! Forbind videoudgangene til tv et, inden der tændes for enheden. Tryk flere gange på fjernbetjeningens «TVout», indtil den rigtige skærm ses (der skal ventes lidt mellem trykkene). Tryk på TV Out Tilslutning af tv ets lydudgang So Speaky Black Diamond har multi-output, inklusive komposit (AV), komponent (YPbPr) og HDMI. Der kan vælges i henhold til behov. So Speaky Black Diamond finder automatisk video-output og gør på den måde enheden nem at bruge. Følg nedenstående installationsanvisninger for at ungå problemer. Komposit output forbindelse Forbind først det gule stik til So Speaky Black Diamond s AV-udgang og til tv ets AV-indgang. Anbring derefter det røde og hvide stik i tv ets eller HIFI s lydudgang. Forbind derefter netledningen til stikkontakten og tryk på strømknappen bag på enheden. Tænd for tv et og vælg AV-tilstand. Tænd for So Speaky Black Diamond, hvorefter tv et viser opstartgrænsefladen. 9

10 Komponent-output forbindelse (YPbPr) Komponent-output tilstand: Forbind YPbPr kablet til So Speaky Black Diamond s udgang og tv ets indgang. Da kablet kun overfører videosignal, er et yderligere AV-kabel nødvendigt. Forbind først AV-kablets røde og hvide stik i So Speaky Black Diamond s lydudgang og tv ets eller HIFI s lydindgang. Tænd for tv et og vælg YPbPr-tilstand. Forbind derefter netledningen til stikkontakten og tryk på strømknappen bag på enheden. Tænd for So Speaky Black Diamond, hvorefter tv et viser opstartgrænsefladen. HDMI-output forbindelse HDMI giver den bedste lyd- og videoeffekt. Digital video og lyd udsendes sammensat på samme tid. Forbind først HDMI kablet til produktets udgang og til HDMI-indgangen på visningsenheden. Forbind derefter netledningen. Vælg HDMI-tilstand på tv et, indtil opstartgrænsefladen ses. USB VÆRT output forbindelse USB-knap 2.5" HDD 3.5" HDD Med USB værten kan du forbinde en USB knap, et HDD (2,5 og 3,5 ) til So Speaky Black Diamond og læse billederne, musikken og videoerne lagret derpå. Jo større kapaciteten er, jo længere tid tager det for So Speaky Black Diamond at gennemsøge enheden. 10

11 BETJENING AF PRODUKTET Tænd for HDD-afspilleren. Efter få sekunder viser systemet lagerudstyrets hovedmenu. Der er to eller flere diskafsnit i medieafspilleren på HDD. Vælg udstyret eller diskafsnittet ved at trykke på op- og ned-knappen. Tryk derefter på ENTER for at åbne menuen. Tryk derefter igen på venstre- og højre-knappen for at vælge. Ved at trykke på ENTER, åbnes den tilsvarende menu: Afspilning af billede Vælg filen ved i hovedmenuen at trykke på retningsknappen. Hvis der trykkes på ENTER, begynder den at afspille normalt. Tryk på MODE på fjernbetjeningen for at vælge Dias-tilstand. 11

12 Music playing Tryk på retningsknappen på fjernbetjeningen for at vælge navigationsfunktionen. Navigationsmenuen ses på tv-skærmen. Tryk på retningsknappen for at vælge musik og tryk på ENTER for at begynde afspilningen. Når der afspilles sangfiler i MP3 og WMA format, kan medieafspilleren vise sangtekster samtidigt. LRC s sangtekst ses automatisk, når LCR-fil og sangfil er i samme mappe. De to filer skal have samme navn. Afspilning af film Tryk på retningsknappen på fjernbetjeningen for at vælge navigationsfunktionen. Navigationsmenuen ses på tv-skærmen. Tryk på retningsknappen for at vælge film og tryk på ENTER for at begynde afspilningen. MPEG4 undertekst Anbring undertekstfil og videofil i samme mappe i filbiblioteket. Tryk Først på SUB-T knappen for at vælge filundertekst og vælg derefter videofil. Tryk på ENTER for at afspille. 12

13 Afspilning af dvd Afspilning af dvd: På computeren skal du først : - Oprette en mappe med dvd-strukturen - AUDIO_TS - VIDEO_TS Bemærk : Tjek i VIDEO_TS mappen, om du har VIDEO-TS.IFO filen. Uden denne fil kan enheden ikke læse dvd en. Derefter på tv et : - Vælg ALL MEDIA (ALLE MEDIER) på hovedskærmen. - Vælg den ønskede dvd-mappe og tryk på DVD Play på fjernbetjeningen. 13

14 SYSTEMOPSÆTNING Tryk på SETUP (OPSÆTNING) for at åbne systemopsætningmenuen. Systemopsætningsmuligheder SETUP Projektindstilling Detaljeret indstillingsmenu GENERAL SETUP AUDIO SETUP OSD-sprog Pauseskærm Tv-system Video-output Standardindstillinger Downmix AUDIO OUTPUT LPCM Output Fransk, engelsk, spansk, italiensk, tysk, hollandsk, dansk, portugisisk, polsk, tyrkisk, russisk, tjekkisk, ungarsk TÆNDT eller SLUKKET Multi.System, NTSC, PAL. a. NTSC (Taiwan, U.S.A., Japan osv.) B, PAL (Europa, Kina og andre lande) SD Proscan,720P,1080i. Hvis der vælges 720p eller 1080i, aktiveres kun YPbPr og HDMi. Standardindstilling i SD Proscan tilstand, AV, YPBPR, HDMI output samtidigt. Når der vælges 720P eller 1080i tilstand, YPbPr og HDMI output samtidig, AV-frit output. Et godt råd: Hvis tv et understøtter YPbPr tilstand, se i denne tilstand. Tilbagestil. Til tilbagestilling til fabriksindstillingerne. V/H stereo Analog. Brug af AV analogt lydoutput. SPDIF/RAW. Multimedie-rådataenes digitale signaler direkte output via HDMI. Fjernbetjeningen kan ikke bruges til at indstille lydstyrken. SPDIF/PCM. Det digitale lydsignal, som er dekodet af produktoutputtet via HDMI. LPCM 48K/96K : Vælg denne, hvis der bruges et HDMI kabel (vælg 48 eller 96K på tv et) 14

15 VIDEO SETUP PHOTO SETUP Undertekst Forhåndskig Tv-skærm DIAS-tid DIAS-show tilstand Vælg OSD (skærmmenuens) undertekstsprog. Tryk på < > for at vælge det ønskede sprog. Tryk på [ENTER] for at bekræfte. Til at tænde/slukke forhåndskig, når der afspilles video. Til indstilling af skærmens størrelsesforhold. Tryk på < > Tryk på < > for at vælge mellem Pan Scan 4:3 (Pan Scan). Viser et billede på hele skærmen og skærer de overskydende dele fra, når der anvendes et 4:3 standard-tv. 4:3 (Letter Box). Viser et bredt billede med en sort bjælke foroven og forneden på en 4:3 skærm, når der anvendees et 4:3 standard-tv. 16:9: Sammenpresser billedet for at omdanne hele billedet, når der anvendes et 16:9 Tv. 5 sek., 10 sek., 15 sek.. Indstil tidsintervallet mellem billedskift. VH til midten, midten til VH, kant til midten, side V til H, fade ud/ind, vilkårlig, top til bund, bund til top, TB til midte, midte til TV, side TB, venstre til højre, højre til venstre. FIRMWARE-OPDATERING Gå først til for at downloade firmwaret. Download og unzip det og kopiér det over på et USB-drev. Forbind derefter USB-drevet til So Speaky Black Diamond hos USB-værten : Vælg USB-enheden på den første skærm : Vælg ALL MEDIA (ALLE MEDIER) mappen 15

16 Vælg firmware-filen (.ROM) og tryk på OK : Tryk på OK for at opdatere : Vent, mens det foregår : Når det er udført, slukker So Speaky Black Diamond automatisk. 16

17 Bemærk : Følgende funktioner vil være til rådighed med det fremtidige firmware. For at downloade dette firmware, skal du gå til Kopiering Når du ønsker at kopiere filer, skal du vælge EDIT (REDIGER) eller OTB på fjernbetjeningen. Det er meget nemt at kopiere fra den ene enhed til den anden. Bemærk: hvis kopieringsfunktionen bruges, skal harddiskdrevet været formateret til FAT 32 format. Ellers virker funktionen ikke. Redigering Tryk på EDIT på fjernbetjeningen. Følgende kommandoer kan udføres: kopiér, indsæt og annuller. Handlingen består af følgende trin: Trin 1: Vælg filer eller mapper, der skal kopieres Tryk på < > for at vælge filerne eller mapperne, der skal kopieres. Tryk derefter på EDIT på fjernbetjeningen. Der ses en skærmmenu med tre muligheder: COPY (KOPIÉR), PASTE (INDSÆT), CANCEL (ANNULLER). Tryk på < > for at vælge COPY. Trin 2: Vælg destinationsdrevet, der skal indsættes Tryk på < > for at destinationsdrev. Vælg derefter kataloget, der skal indsættes. Tryk på EDIT igen, hvorefter der ses en skærmmenu med tre muligheder: COPY (KOPIÉR), PASTE (INDSÆT), CANCEL (ANNULLER). Tryk på < > for at vælge PASTE. Under kopieringen viser skærmen kopioplysninger såsom filnavn, størrelse, proces osv. Indsætningskommandoen kan bruges mange gange. Trin 3: Annuller handlingen Hvis du ikke ønsker at kopiere filen, tryk på EDIT og vælg CANCEL. OTB OTB betyder One touch backup ( Sikkerhedskopiering ved ét tryk ). Tryk på OTB på fjernbetjeningen. Alle filerne på USB enheden kan kopieres over på harddisken. Systemer navngiver automatisk en mappe til opbevaring af kopierede filer, f.eks: US_0000,US_0001 etc. 17

18 Vedligeholdelse - For at beskytte alt tilbehøret under brugen, skal du læse og forstå følgende punkter. - Strømindgang er 100V~240V, strømudgang 12V/3A. - Under brugen bliver strømadapteren varm. Op til 60oC er normalt. - Sørg for god ventilation under brugen. Anbring ikke enheden på en seng, sofa eller lignende, hvor ventilationen ikke er god. - Skil ikke enheden af selv, men send den tilbage til serviceværkstedet. Du kan få elektrisk stød. - Hvis netledningen skades, eller der trænger vand ind i enheden, fjern øjeblikkeligt ledningen fra stikkontakten og indlever enheden til serviceværkstedet. FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål) 1. SP : Harddisken kan ikke genkendes af Windows 2000 / Windows XP styresystem. Det vil igen sige,at den tilsluttede enhed ikke kan genkendes. A. Det kan skyldes, at den originale USB driver er gået tabt. Geninstaller styresystemet, gennemse driverdisken igen eller søg på internettet for at finde ud af USB2.0 driverproceduren. 2. SP : Der findes bærbare harddiske, men de er meget langsomme, og det tager lang tid at kopiere data A. Tjek Pc ens USB-terminal version Q. Kan der kopieres fra den perifere USB enhed via USB? A. Nej (det vil dog kunne gøres med det fremtidige firmware). 3. SP : Når jeg prøver på at frakoble USB-enheden, får jeg hele tiden meddelelsen The device Generic volume cannot be stopped right now ( Enhedens generiske disk kan ikke stoppes lige nu ). Try stopping the device again later ( Prøv at stoppe enheden igen senere ) meddelelse. Hvad skal jeg gøre? A. Vælg ethvert program, som kan tilgå data på afspilleren, inklusive Windows Explorer. Hvis det ikke virker, luk alle programmer og vent i 20 sekunder og prøv derefter den grønne pil-ikon igen. Hvis det stadig ikke virker, sluk for afspilleren og fjern USB-kablet. 5. SP : Når det tændes, hvorfor blinker tv et kort eller har en blå skærm eller pauseskærm. A. Dette er normalt, når systemet starter op. Det installerer de tilsvarende parametre, så det kan udlæse det rigtige videosignal til tv et under opstarten. Hvis tv et modtager forkerte signaler, eller signalerne ikke er stabile og får skærmen til at blinke, vil nogle tv er behandle det som intet signal og vise en blå skærm eller en pauseskærm. 6. SP : Hvorfor er der ingen lyd på filmen, når der ses YPbPr output? A. YPbPr output er kun et video-output. Det indeholder ikke lydsignaler. Når ses YPbPr output, skal der anbringes AV OUT eller S/PDIF stikket til outputlyde. 18

19 19

Multimedie Harddisk-afspiller & optager. Brugervejledning PC/MAC

Multimedie Harddisk-afspiller & optager. Brugervejledning PC/MAC Multimedie Harddisk-afspiller & optager Brugervejledning PC/MAC Indholdsfortegnelse 1. Sammenfattet forord 3 Funktioner og ydelser 3 Grundlæggende ydelser 3 Specifikationer 3 2. Produktdetaljer 5 Pakkens

Læs mere

HDMI Medieafspiller harddisk PC/MAC. Brugsvejledning

HDMI Medieafspiller harddisk PC/MAC. Brugsvejledning HDMI Medieafspiller harddisk PC/MAC Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Advarsler 4 2. INTRODUKTION 4 3. Apparatets ydelser 5 4. Tilbehør 7 5. Brug af apparatet 10 6. INSTRUKTIONER TIL SOFTWARESYSTEMET

Læs mere

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning HD medieafspiller / O!Play HD2 Brugervejledning DA5763 Første udgave August, 2010 Ophavsret 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059 Brugermanual EnVivo HD Media Player 1 CONTENT Vigtig!... 5 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 SPECIFICATIONS... 7 Filindhold... 7 Pakkens indhold... 8 Front og overside...

Læs mere

WD TV Mini Media Player. Brugervejledning

WD TV Mini Media Player. Brugervejledning WD TV Mini Media Player Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger til brugerne.................1 Vigtigt sikkerhedsinstruktioner................................ 1 WD Service og Support.....................................

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Din brugermanual WESTERN DIGITAL TV LIVE http://da.yourpdfguides.com/dref/3227241

Din brugermanual WESTERN DIGITAL TV LIVE http://da.yourpdfguides.com/dref/3227241 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bærbar Multimedieafspiller med Harddisk BRUGERVEJLEDNING. www.danedigital.com

Bærbar Multimedieafspiller med Harddisk BRUGERVEJLEDNING. www.danedigital.com Bærbar Multimedieafspiller med Harddisk BRUGERVEJLEDNING PC 1 Indholdsfortegnelse 1) Vigtige oplysninger 3 2) Forholdsregler ved brug - Påkrævet - Forbudt 4 - Anvendelsesbetingelser 4 3) Funktioner 7 4)Tekniske

Læs mere

Smart TV-digitalboks SD/MMC USB O!PLAY MEDIA PRO. Brugervejledning

Smart TV-digitalboks SD/MMC USB O!PLAY MEDIA PRO. Brugervejledning Smart TV-digitalboks USB SD/MMC O!PLAY MEDIA PRO Brugervejledning DA7276 Første udgave April, 2012 Ophavsret 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder

Læs mere

WD Elements Play. Multimediedrev. Brugervejledning

WD Elements Play. Multimediedrev. Brugervejledning WD Elements Play Multimediedrev Brugervejledning WD Service and Support Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet. De fleste

Læs mere

WD TV Live HD Media Player

WD TV Live HD Media Player WD TV Live HD Media Player Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger til brugerne.................1 Vigtigt sikkerhedsinstruktioner................................ 1 WD Service og Support.....................................

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD Media Players. Brugervejledning

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD Media Players. Brugervejledning WD TV Live WD TV Live Plus HD Media Players Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger til brugerne................. 1 Vigtigt sikkerhedsinstruktioner............................. 1 WD Service og Support.................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Brugervejledning

TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Brugervejledning TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager Brugervejledning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 10 Apr 2012 17:48 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Introduktion 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

504/604 DANSK BRUGERVEJLEDNING DANSK

504/604 DANSK BRUGERVEJLEDNING DANSK DANSK 504/604 DANSK BRUGERVEJLEDNING Version 2.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Kære kunde, Tak for, at du har valgt dette ARCHOS-produkt. Vi håber,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Se TV. Generelt. Hovedmenu. Dansk/Norsk. Produktoversigt. Optagelse. Tilslutninger og opsætning

Indholdsfortegnelse. Se TV. Generelt. Hovedmenu. Dansk/Norsk. Produktoversigt. Optagelse. Tilslutninger og opsætning Indholdsfortegnelse Generelt Oplysninger om vedligeholdelse og sikkerhed... 200 Sikkerhedsforanstaltninger... 200 Rengøring af diske... 200 Forsigtig ved håndtering af harddisken... 200 Energibesparelsesmeddelelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...33 Kom godt i gang...35 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...35 Funktioner...35 Tilslut strøm...36

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere