ROBERTS. Bærbar Bluetooth-højttaler med indbygget genopladeligt batteri. Læs denne vejledning før brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROBERTS. Bærbar Bluetooth-højttaler med indbygget genopladeligt batteri. Læs denne vejledning før brug"

Transkript

1 ROBERTS Bærbar Bluetooth-højttaler med indbygget genopladeligt batteri Læs denne vejledning før brug

2 Kontroller Front Højttalere 2. Batteriopladningsindikator 3. Tænd/sluk-knap 4. Batteristatusindikator 5. Lydstyrke Op-knap 6. Maksimal lydstyrkeindikator 7. Lydstyrke Ned-knap 8. Bluetooth / Håndfri opkald / Play / Pause-knap 9. Bluetooth-statusindikator 10. Mikrofon 1

3 Kontroller Bagside Højre side Bluetooth-højttaler N NFC-detektionsområde 12. Bæreremholder 13. Strømlås-kontakt 14. Ekstra indgangsstik 15. DC ind (adapter medfølger ikke) 16. Mikro-USB-kabel (medfølger i kassen) 17. Lydkabel (medfølger i kassen) Bemærk: Bærerem medfølger ikke 2

4 Om din Bluetooth-højttaler TravelPad Bluetooth-højttaleren giver dig mulighed for at afspille lyd, videofi ler og streame musik fra Bluetooth-kompatible enheder, såsom din mobiltelefon, computer, tablet osv. Dens indbyggede genopladelige batteri giver mulighed for brug i op til 12 timer væk fra en strømkilde. Din højttaler har også en indbygget mikrofon, så du kan modtage et telefonopkald via din højttaler, mens din musik sættes på pause på din smartphone. Bluetooth-forbindelsen kan tilvejebringe et lydlink i en afstand på op til ca. ti meter. Strømforsyning af din Bluetooth-højttaler Du kan bruge din Bluetooth-højttaler med USB-opladningskablet tilsluttet eller uden USB-opladningskablet, når det indbyggede batteri er fuldt opladet. 1. Anbring højttaleren på en fl ad overfl ade. 2. Indsæt USB-kablet i USB-stikket på en pc, netadapter med USB-udgang på 5 V 1 A (medfølger ikke) eller anden USB-opladningsenhed. 3. Tilslut mikro-usb-stikket på kablet til DC IND-stikket på højttaleren. Batteristatusindikator For at kontrollere det aktuelle batteriniveau, skal du trykke og holde Tænd/Sluk-knappen nede for at tænde for højttaleren, og batteristatusindikatoren vil blive vist på frontpanelet i grønt og indikere det aktuelle batteriniveau. Batteri er fuldt opladet (mere end 70 % af batteriets kapacitet) Battery is fully charged (more than 70% of battery capacity) Batteriet Battery is er partially delvist opladet charged (mellem (between %- af 70% batteriets of battery kapacitet) capacity) USB USB-opladningsstik charging socket on på PC pc or eller other anden USB USB-opladningsenhed. charging device. Batteriet Battery needs skal oplades charging (mindre (less end than 30 30% % af of batteriets battery kapacitet) capacity) 4. Den røde batteriopladnings indikator vil lyse og vise, at det interne batteri oplades. Afhængigt af batteriets tilstand, kan opladning tage op til 5 timer. Du kan oplade din højttaler uanset om den er tændt eller slukket, og uanset positionen af strømlås-kontakten. 5. Den røde batteriopladnings indikatorforbliver tændt mens opladning fi nder sted, og slukker, når højttaleren er fuldt opladet. Når det er fuldt opladet, vil batteriet strømforsyne din højttaler i op til 12 timer afhængig af lydstyrken. 6. Hvis du skal bruge højttaleren kontinuérligt, kan du lade den forblive tilsluttet til USB-opladningsenheden, mens den er i brug. 7. Hvis du ikke bruger højttaleren i længere tid (længere end et par dage), anbefaler vi, at batteriet oplades, og at enheden derefter slukkes. Indstil Strømlås-kontakten til låst (Op) position. Den længste levetid opnås fra det indbyggede batteri, hvis den holdes fuldt opladet gennem genopladning efter hver brug af højttaleren, selv om den kun er delvist afl adet. Batteriets levetid vil blive reduceret, hvis produktet efterlades i en afl adet tilstand i længere tid. VIGTIGT: Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme såsom solskin, ild eller lignende. Når produktet ikke længere kan bruges, skal detafleveres til en passende genbrugsstation. 3

5 Betjening af din Bluetooth-højttaler Bluetooth-parring opstår, når to Bluetooth-enheder bliver enige om at etablere en forbindelse og kommunikere med hinanden. Når en Bluetooth-aktiveret enhed er i en synlig tilstand, kan andre Bluetooth-enheder detektere, parre med eller oprette forbindelse til den. Din Bluetooth-højttalers Bluetooth-indikatorlys blinker, når den er synlig, eller når den forsøger at oprette forbindelse til en tidligere parret Bluetoothenhed. Når en enhed er parret med og opretter forbindelse til din højttaler, vil Bluetooth-indikatoren forblive tændt. 1. Sørg for, at Strømlås-kontakten på højre side af højttaleren er indstillet til ulåst (Ned) position. Strømlås-funktionen bruges til at forhindre utilsigtet betjening af højttaleren. Når strømlås-kontakten aktiveres (Op), fungerer højttaleren ikke Der er to måder at tænde for din Bluetooth-højttaler på. Tryk og hold Tænd/Sluk-knappen nede for at tænde for højttaleren. Højttaleren kan også tændes via NFC (se side 9 for yderligere oplysninger). 3. Batteriets statusindikator lyser for at vise, at højttaleren nu er tændt. 4. Din højttaler vil vise, at den er synlig ved at Bluetooth-indikatoren blinker Ved hjælp af Bluetooth-indstillingerne på din telefon, tablet eller pc, bed den om at søge efter synlige enheder. Efter et par sekunder, bør du se en enhed ved navn Roberts TravelPad. 4

6 Betjening af din Bluetooth-højttaler forts. 6. Vælg Roberts TravelPad for at få din telefon, tablet eller pc til at parre med din Bluetooth-højttaler og etablere en forbindelse. Et bip høres. Nogle Bluetooth-enheder kan kræve en Adgangsnøgle (en godkendelsesnøgle) med henblik på at oprette en forbindelse mellem enheder. En adgangsnøgle ligner en adgangskode, selvom du kun skal bruge adgangsnøglen én gang for at oprette en forbindelse. Hvis enheden beder om en adgangsnøgle for at kunne parre med din højttaler, skal du indtaste koden 0000 (fire nuller). 7. Når forbindelsen er etableret, vil Bluetooth-indikatoren på højttaleren forblive tændt. Du kan nu begynde at afspille musik fra din telefon, tablet osv. 8. Når afspilning er begyndt, skal du justere lydstyrken til den ønskede indstilling. Bemærk: Det kan være nødvendigt at justere lydstyrken på Bluetooth-kilden (telefon, tablet eller pc, osv.) eller på din Bluetoothhøjttaler. 8 8 Bemærk: Hvis den maksimale lydstyrke af højttaleren er nået, vil Maks. Lydstyrke-indikatoren på frontpanelet lyse i 2 sekunder. Ved parring af to Bluetooth-aktiverede enheder, anbefaler vi, for nemheds skyld, at de ikkeer mere end 2 til 3 meter fra hinanden. Tilstedeværelsen af andre fungerende Bluetooth-enheder under oprettelse af forbindelse kan medføre driftsmæssige problemer. Bluetooth er et kortrækkende radiokommunikationssystem og Bluetooth-enheder kan generelt kommunikere tydeligt med hinanden inden for et almindeligt mellemstort rum eller kontor. Pålideligheden af en Bluetooth-forbindelse mellem forskellige rum vil i høj grad afhænge af konstruktionen af rummet og væggene osv. Bluetooth-kommunikationsrækkevidde kan reduceres væsentligt, hvis signalet passerer gennem en fast genstand. 5

7 Afspilning af lydfiler Når du har oprettet forbindelse mellem din højttaler og din valgte Bluetoothenhed, kan du begynde at afspille din musik. Du kan bruge Bluetooth-højttaleren til afspilning eller til at sætte musikken på pause. 1. Lydafspilleren på din telefon, tablet eller pc er muligvis i stand til at reagere på Play/Pause-knappen på højttaleren. Dette er knappen med telefonsymbolet. 2,3 2. For at sætte afspilningen af det aktuelle musiknummer på pause, skal du trykke på og slippe Play/Pause-knappen på højttaleren. 3. For at genoptage afspilningen af det aktuelle musiknummer, skal du trykke på og slippe Play/Pause-knappen igen. Bemærk: Ikke alle afspiller-programmer eller enheder reagerer på Play/ Pause-funktionen. 6

8 Frakobling og gentilslutning af din Bluetooth-højttaler Du kan normalt kun have én Bluetooth-enhed forbundet til højttaleren på én gang, selv om den kan parres med op til 8 Bluetooth-aktiverede enheder. Når du har en Bluetooth-aktiveret enhed forbundet til din højttaler, kan den ikke afbrydes af en anden Bluetooth-enhed, medmindre du vælger at bryde forbindelsen. 1. For at fremtvinge en afbrydelse fra højttaleren, skal du trykke og holde Bluetooth / Opkalds knappen nede. Højttaleren vilbryde forbindelsen og blive synlig. Et bip høres. Bluetooth-indikatoren vil blinke, og du kan derefter parre højttaleren med en ny enhed. 2. En ny enhed kan forbindes ved hjælp af trin 5-7 på side 4 og For at deaktivere Bluetooth-højttaleren, skal du trykke på og holde Tænd/ Sluk-knappen nede, indtil alle indikatorer er slukket. 4. For at genaktivere højttaleren, skal du trykke og holdetænd/sluk-knappen nede eller bruge NFC-funktionen på din enhed, se side 9. 3,4 5. Bluetooth-indikatoren vil blinke, og højttaleren vil forsøge at genoprette forbindelsen til den tidligere forbundne enhed. Hvis det er nødvendigt, skal du gå til trin 5-7 på side 4 og 5 for at genetablere forbindelsen på din enhed. 6. Hvis du ikke længere ønsker, at din Bluetooth-enhed skal parres med din højttaler, skal du slette den relevante parring på enheden. Se brugerdokumentationen for din telefon, tablet, pc osv. for oplysninger om, hvordan du annullerer nuværende parringer Hvis du ikke bruger højttaleren i længere tid (længere end et par dage), anbefaler vi, at batteriet oplades og at enheden derefter slukkes. Indstil Strømlås-kontakten til låst (Op) position. 7

9 Brug af din TravelPads håndfri opkaldsfunktion Din højttaler kan bruges som håndfrit tilbehør til din telefon. Når din musik afspilles via højttaleren, og du modtager et opkald på din telefon, kan den automatisk sætte musikken på pause, så du kan besvare din telefon. 1. Hvis du modtager et opkald, mens du afspiller musik gennem højttaleren, skal du trykke og slippe Bluetooth / Opkalds knappen for at besvare dit opkald. 2. Tryk på Lydstyrke Op- og Ned-knapperne for at vælge den ønskede lydstyrke på din højttaler. Bemærk, at i nogle tilfælde kan en meget høj lydstyrkeindstilling på højttaleren gøre det sværere for dig at blive hørt af den opkaldende part. 3. Tryk på og slip Bluetooth / Opkalds knappen for at afslutte telefonopkaldet Du kan også foretage et nyt opkald til det sidste telefonnummer, der blev ringet til fra din telefon ved at trykke på Bluetooth / Opkalds knappen hurtigt to gange i træk. 2 Bemærk: I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at kontrollere, at den håndfri funktion er aktiveret på din telefon. 8

10 Parring og afspilning af din enhed via NFC Bluetooth-kapacitet Din højttaler er udstyret med en trådløs NFC-funktion (Near Field Communication), der gør det muligt for andre NFC-aktiverede enheder at parre og afspille musik med din TravelPad. 1. Sørg for, at Bluetooth og NFC er aktiveret på din enhed. Du kan blive nødt til at henvise til brugerdokumentationen for din enhed, da metoden vil variere for hver enhed. Nogle indhusninger eller dæksler til din enhed kan reducere følsomheden af NFC-funktionen. Det kan være nødvendigt at fjerne dem, før du aktiverer NFC. 2. Sæt NFC-området af din afspiller-enhed direkte op mod NFC-området markeret på bagsiden af din Bluetooth-højttaler. Højttaleren vil automatisk blive tændt og forbundet med din NFC-aktiverede enhed. Når du parrer din højttaler med din NFC-aktiverede enhed for første gang, kan din enhed bede om tilladelse til at oprette forbindelse til din højttaler. 3. Når din højttaler er parret med din NFC-aktiverede enhed, kan Connecting TravelPad (Forbinder TravelPad) eller en lignende meddelelse blive vist på din NFC-aktiverede enhed. Din højttaler vil blive tændt. Et bip høres og Bluetooth-indikatoren vil lyse. 4. Hvis du ønsker at forbinde en anden Bluetooth-enhed ved hjælp af NFC-funktionen skal du afbryde den aktuelle enhed. 5. For at afbryde enheden fra din højttaler, skal du blot sætte NFC-området af dinafspiller-enhed direkte op mod NFC-området markeret på din højttaler. 6. Højttaleren vil bippe og Bluetooth-indikatoren vil blinke for at vise, at højttaleren nu er synlig. Du kan nu parre din højttaler med en anden Bluetooth-enhed. 2,5 Bluetooth-højttaler N16269 Bluetooth-forbindelsesydeevne kan variere afhængigt af de forbundne Bluetooth-enheder. Der henvises til din enheds Bluetooth-kapacitet inden du forbinder din højttaler. Alle funktioner understøttes muligvis ikke på nogle parrede Bluetooth-enheder. Menneskekroppe, mursten og betonvægge, tunge møbler eller bogreoler vil alle reducere driftsrækkevidden af dine Bluetooth-enheder i større eller mindre grad. Glas, gipsvæg, eller vægge med træpaneler og kontorskillevægge kan have en mindre alvorlig, men mærkbar effekt. Metalrør, folie-forede gipsplader, metalvinduesrammer og ledninger i hjemmet kan også have en effekt. Du bør anbringe dine Bluetooth-enheder tættere på hinanden, hvis du observerer kommunikationsvanskeligheder. WiFi-netværk og trådløse telefoner bruger generelt lignende radiofrekvenser til Bluetooth og kan forstyrre hinanden. Hvis forstyrrelse bemærkes, så prøv at flytte højttaleren eller en af de andre enheder. Bluetooth-kapaciteten af din højttaler gør det muligt at modtage lyd fra mange Bluetooth-kompatible enheder, herunder mobiltelefoner, pc'er og tabletter. Normalt kan kun én Bluetooth-enhed forbindes til din højttaler ad gangen. Den understøtter følgende Bluetooth-profi ler og funktionalitet. Din Bluetooth-højttaler understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le), som er en stereolyd-forbindelse, der streamer stereomusik fra pc'er, mobiltelefoner osv. Din højttaler understøtter SBC og aptx -lydkodningssystemer for Bluetooth. For at tilvejebringe den højest mulige lydkvalitet, vil kodningssystemet, der bruges til streaming blive valgt under enhedsparring afhængigt af de forskellige kodekser, der tilbydes af den forbundne enhed. Din højttaler understøtter HFP (håndfri profi l), så den kan fungere som en mikrofon og højttaler til telefonopkald. 9

11 Afspilning af musik via det ekstra indgangsstik Forholdsregler Et 3,5 mm ekstra indgangsstik fi ndes på højre side af højttaleren således at et lydsignal kan føres ind i højttaleren fra alle enheder, der har et hovedtelefonstik eller lydudgang, såsom en ipod, MP3- eller cd-afspiller. 1. Tilslut en stereo- eller monolydkilde (f.eks. ipod, MP3- eller cd-afspiller) til det ekstra indgangsstik (mærket AUX IN ). 2. Justér lydstyrkekontrollen på din ipod, MP3- eller cd-afspiller for at sikre et passende signal og justér derefter lydstyrken på højttaleren for komfortabel lytning. Bemærk: Når en lydenhed er forbundet til din højttaler ved hjælp af det ekstra indgangsstik, vil Bluetooth-funktionen blive deaktiveret for at minimere strømforbruget. Specifikation Bluetooth-standarder Bluetooth 4.0, A2DP og HFP Bluetooth-kodekser, der understøttes SBC, aptx Højttalerstørrelse 2 x 28 mm Højttalerudgang 2 x 1,5 W Basradiator 60 mm Lad ikke denne højttaler blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din højttaler, hvor overdreven varme kan forårsage skader såsom i en parkeret bil, hvor varmen fra solen kan akkumuleres, selvom udetemperaturen måske ikke virker til at være for høj. Navneskiltet er placeret på bagsiden af enheden. Din højttaler må ikke udsættes for dryp eller stænk, og ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser, må anbringes på højttaleren. Det anbefales at betjene produktet, således at der er en minimal afstand (10 cm anbefales) til tilstødende genstande, for at sikre god ventilation. Ventilationen af produktet bør ikke begrænses ved at dække det eller dets ventilationsåbninger til med genstande såsom aviser, duge, gardiner osv. Ingen åben ild, såsom tændte stearinlys bør anbringes på produktet. Det anbefales, at undgå at bruge eller opbevare produktet ved ekstreme temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler, på vindueskarme, i direkte sollys osv. Ekstra indgangsstik 3,5 mm Batteri Genopladeligt Lithium-ion 3,7 V Kapacitet 2200 mah Levetid 12 timer ved 100 mw pr. kanal Nulstil højttaler I tilfælde af en fejlfunktion på grund af elektrostatisk afladning, strømforsyningstransienter eller korte afbrydelser, kan fjernelse og gentilslutning af strømkilden være påkrævet. 1. Skub Strømlås-kontakten til Slukket (Op) i et par sekunder. 2. Skub Strømlås-kontakten til Tændt (Ned). 3. Tryk og hold Tænd / sluk-knappen nede i et par sekunder for at tænde for højttaleren igen. 10

12 Garanti Dette produkt er garanteret i tolv måneder fra købsdatoen af den oprindelige ejer mod svigt på grund af fabrikationsfejl eller komponentsammenbrud, underlagt proceduren angivet nedenfor. Skulle nogen komponenter eller dele svigte i løbet af denne garantiperiode vil den blive repareret eller udskiftet gratis. Garantien dækker ikke: 1. Skader som følge af forkert brug. 2. Følgeskader. 3. Produkt med fjernede eller ødelagte serienumre. Procedure: Ethvert krav under denne garanti skal ske via den forhandler, hvorfra produktet blev købt. Det er sandsynligt, at din Roberts-forhandler vil være i stand til at tage sig af enhver defekt hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt vil forhandleren returnere produktet til virksomhedens serviceafdeling til reparation. Disse udsagn påvirker ikke en forbrugers lovmæssige rettigheder. Issue 1 DK Websted: Roberts Radio Limited

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning Lydstreamer og fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

BT530 BRUGERVEJLEDNING

BT530 BRUGERVEJLEDNING BT530 BRUGERVEJLEDNING Dansk TAK...2 OM JABRA BT530...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...5 PARRING MED TELEFONEN...5 BÆREMÅDE...6 SÅDAN....6

Læs mere

INDHOLD. side 1. INTRODUKTION 3 2. PAKKENS INDHOLD 4 3. OPLADNING AF HEADSET 5

INDHOLD. side 1. INTRODUKTION 3 2. PAKKENS INDHOLD 4 3. OPLADNING AF HEADSET 5 1 INDHOLD side 1. INTRODUKTION 3 2. PAKKENS INDHOLD 4 3. OPLADNING AF HEADSET 5 4. BASIS SETUP OG KONFIGURATION 5 4.1. GENERELLE FUNKTIONER 5 4.2. AUDIO STATUS MEDDELELSER 5 4.3. AUDIO OG PRIORITETER 6

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Jabra SPORT. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPORT. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPORT Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om Jabra SPORT...3 Headsettets funktioner...3 INTRODUKTION...5 OPLADNING AF JABRA SPORT...5 TÆND/SLUK FOR JABRA SPORT...5 PARRING

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger.

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger. Home Audio System Betjeningsvejledning Introduktion Betjening Netværkstilslutninger Yderligere oplysninger Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-SBT300W/SBT300WB ADVARSEL For at forhindre brand

Læs mere

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Air II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot Air II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Din brugermanual JABRA GO 6430 http://da.yourpdfguides.com/dref/3010916

Din brugermanual JABRA GO 6430 http://da.yourpdfguides.com/dref/3010916 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i JABRA GO 6430 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Lydsystem CMT-SX7/SX7B. Betjeningsvejledning. Introduktion. Om SongPal. Afspilning af en CD. Brug af radioen

Lydsystem CMT-SX7/SX7B. Betjeningsvejledning. Introduktion. Om SongPal. Afspilning af en CD. Brug af radioen Lydsystem Betjeningsvejledning Introduktion Om SongPal Afspilning af en CD Brug af radioen Se din Wi-Fi Startup Guide (separat dokument) for at få oplysninger om afspilning via Wi-Fi-netværk af musik,

Læs mere

Jabra FREEWAY. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra FREEWAY. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra FREEWAY Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM DIN JABRA FREEWAY (Håndfri enhed).................... 2 DET KAN......................................

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere