TAGARNO MAGNUS HD XPRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAGARNO MAGNUS HD XPRO"

Transkript

1 TAGARNO MAGNUS HD XPRO Dette har du modtaget Manual Fod Stang Kameraarm 2 skruer 2 stopskiver Sekskantnøgle Strømforsyning 2xDVI-kabel XPRO-betjeningsboks USB-nøgle med XPRO-software USB-kabel

2 1. Samling og tilslutning af MAGNUS HD 1.1. Saml fod og stang med stopskive og skrue 1.2. Sæt kameraarmen på stangen 1.3. Lås kameraarmen fast og skru stopskiven fast i toppen af stangen 1.4. Det færdige MAGNUS HD-apparat 2

3 Samling og tilslutning af MAGNUS HD DVI-kabel (PC) USB-kabel til PC DVI-kabel (skærm) Betjeningsboks Strømforsyning 1.5. Tilslut PC, USB-nøgle (i PC), MAGNUS HD, XPRO-betjeningsboks, skærm og strømforsyning i nævnte rækkefølge 1.6. Tilslut ESD-jordforbindelse Blå Rød Sort 1.7. Justér højden på kameraarmen efter hvilken linse du bruger De tre farvede ringe på stangen markerer den rigtige fokus højde for hhv. en +3, +4 eller +5-linse 1.8. Lås kameraarmen ved den ring, der passer til den linse, du benytter Linse til Linse Ringfarve objekt-afstand +3 Blå 330 mm +4 Rød 250 mm +5 Sort 200 mm 3

4 2. Kombinationsmuligheder Live image Live image DVI kabel DVI kabel PC image USB kabel 2.1. MAGNUS HD XPRO tilsluttes direkte til en skærm 2.2. MAGNUS HD XPRO tilsluttes til en bærbar samt en ekstern skærm Live image PC image PC image DVI kabel USB kabel DVI kabel DVI kabel DVI kabel Live image 2.3. MAGNUS HD XPRO tilsluttes stationær PC og skærm 2.4. MAGNUS HD XPRO tilsluttes stationær PC og 2 skærme 4

5 3. Installér XPROsoftwaren på din PC VIGTIGT! XPRO-softwaren stiller følgende krav til din PC: Mindst en USB 2.0-indgang Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista Microsoft.NET framework 2.0 DVI/HDMI output 3.1. Tænd din PC og log på med administratorrettigheder 3.2. Plug den medfølgende USB-nøgle i din PC 3.3. Start "XPRO Setup.exe", som ligger på USB-nøglen 3.4. Sluk for PC'en 5

6 4. Betjening VIGTIGT! Tænd altid for MAGNUS HD inden du tænder for PC'en. Tænd/sluk for MAGNUS HD Tænd/sluk for lyset på MAGNUS HD 4.1. Tænd/sluk funktion 4.2. Tænd for PC'en 4.3. Første gang du bruger XPRO-softwaren Dialogboksen "Found New Hardware" kommer op på din skærm, når du tænder PC'en. Hvis dette ikke sker, klik på tankeboblen nederst i højre hjørne for at få dialogboksen op på skærmen Klik på "Next" Windows leder efter den rigtige driver for MAGNUS HD 4.4. Dialogboksen "Hardware Installation" kommer op på din skærm: VIGTIGT! MAGNUS HD USB Device lever op til Microsofts kompatibilitetskrav, men er ikke blevet Microsoftcertificeret endnu. Klik derfor på "Continue anyway" 6

7 Betjening Find XPRO-ikonet i Start-menuen eller på skrivebordet og klik på det Følgende vindue kommer op på din skærm: Driverne bliver installeret og dialogboksen "Found New Hardware" kommer op på skærmen: Klik på "Finish" for at fuldføre installationen I nederste venstre hjørne af vinduet fi nder du en status-bar som indikerer, hvor langt MAGNUS HD XPRO er kommet i opstartsprocessen. Opstarten tager ca. 2-5 sekunder Alle funktioner er inaktive under opstarten, så vent med at gøre noget til status-bar forsvinder Første gang du kører programmet, skal du angive en auto save-mappe dvs. en fast mappe, hvori de billeder, som overføres fra MAGNUS HD vha. snapshot-funktionen, skal gemmes. Du skal også angive et fast prefi x, som fi lene i denne mappe får Eksempel Hvis du vælger mappen "c:\documents\images" og fi lnavnet "IMAGE", vil dine billeder automatisk blive gemt som: C:\documents\images\IMAGE_00000.bmp C:\documents\images\IMAGE_00001.bmp C:\documents\images\IMAGE_00002.bmp C:\documents\images\IMAGE_...bmp 7

8 Betjening Zoom Hvidbalance For at zoome ind, tryk på denne knap på betjeningsboksen For at zoome ud, tryk på denne knap på betjeningsboksen For at skifte mellem varme og kolde farver, tryk på denne knap på betjeningsboksen Manuel fokus Slå autofokus fra ved at trykke på begge zoom-knapper (plus og minus) på betjeningsboksen på én gang, indtil du hører et "beep". Du kan nu justere fokus manuelt vha. zoom-knapperne Hvis du vil fokusere på noget der er tæt på, så tryk på denne knap Hvis du vil fokusere på noget der er længere væk, så tryk på denne knap Slå autofokus til igen ved at trykke på begge zoom-knapper (plus og minus) på én gang, indtil du hører et "beep" Snapshot-funktion For at tage et billede og overføre det til PC'en via USB, tryk (langt tryk) på denne knap på betjeningsboksen, indtil du hører et "beep" Split Screen-funktion For at dele skærmen mellem det, du ser på under kameraet og det, du arbejder med på PC'en, tryk (kort tryk) på denne knap på betjeningsboksen. Gentag det korte tryk for at ændre PC-billedets placering på skærmen (top, bund, højre, venstre) For at få fuldt PC-billede på skærmen, hold knappen inde til du hører et "beep". Gentag for at få fuldt kamerabillede på skærmen Memory-funktion (programmeringstast) Du kan gemme tre favoritindstillinger med memory-funktionen. For at gemme en favoritindstilling, hold denne knap på betjeningsboksen inde til du hører et "beep". Første gang gemmer du under "Preset 1", anden gang gemmer du under "Preset 2" og tredje gang under "Preset 3" For at gå til favoritindstillingerne på et senere tidspunkt, tryk kort på knappen igen. Første gang genkaldes "Preset 1", anden gang "Preset 2" og tredje gang "Preset 3" 4.5. Funktioner i XPRO-betjeningsboks Multifunktionsknapper For at deaktivere den automatiske blændeåbning og det automatiske lysniveau, tryk på knappen i midten af betjeningsboksen til du hører et "beep" For at forøge blændeåbningen, tryk knappen der peger mod dette ikon For at formindske blændeåbningen, tryk på knappen der peger mod dette ikon For at forstærke lysniveauet, tryk på knappen der peger mod dette ikon For at formindske lysniveauet, tryk på knappen der peger mod dette ikon For at aktivere den automatiske blændeåbning og det automatiske lysniveau igen, tryk på knappen i midten af betjeningsboksen til du hører to "beep" 8

9 Betjening For at gå ud af setup-menuen, tryk på memoryfunktionsknappen Funktioner i Setup-menuen Basic-funktioner For at skifte linse fra +3 til +10, vælg menupunktet Close-up-lens For at finde den optimale arbejdshøjde for den valgte linse, vælg menupunktet Find optimal working distance For at se de avancerede funktioner i setup-menuen, vælg menupunktet Advanced setup mode og vælg on. Vælg off, hvis du ikke ønsker at se de avancerede funktioner 4.6. On screen-display Advancerede-funktioner On screen-displayet giver dig den relevante information når, du trykker på en knap på betjeningsboksen, f.eks. hvis du ændrer forstørrelsesgrad, hvidbalancen, iris osv., sådan at du ved, hvilken funktion du aktiverer og hvilke parametre du opererer med For at vælge hvordan forstørrelsen skal udregnes, vælg Magnification Calculation Mode og derefter Lens eller Overview For at indsætte tallet for overblikket i minimum zoom, vælg Overview in Minimum Zoom og indsæt det relevante tal i mm NB! Forstørrelsesgrad og fokushøjde er afhængig af hvilken linse du benytter. Disse tal bliver udregnet ud fra den valgte zoomgrad i kameraet, linsetypen og skærmstørrelsen. MAGNUS HD finder selv ud af, hvilken størrelse skærm du bruger. Du kan ændre den valgte linsetype i setup-menuen For at slå on screen-displayet til eller fra, vælg On-Screen-display mode og vælg on eller off For at opdatere kameraets opdateringsfrekvens, vælg Camera Framerate og vælg 50 eller 60HZ. NB! Opdateringen træder først i kraft efter genstart af MAGNUS HD For at se hvilken skærm der er sluttet til apparatet, vælg Monitor Information og Panel format eller size 4.7. Setup-menu For at komme ind i setup-menuen, tryk på hvidbalance- og memory-funktionsknappen på betjeningsboksen samtidigt For at navigere i setup-menuen, brug pilene på multifunktionsknappen på betjeningsboksen 9

10 Betjening Edit For at kopiere et billede til udklipsholderen, klik på "edit" og "copy to clipboard eller tast "ctrl + c" på dit tastatur Funktioner i XPRO-softwaren XPRO-vindue 1. Titellinje, 2. Menulinje, 3. Værktøjslinje, 4. Billedområde, 5 Statuslinje For at ændre størrelsen på vinduet, klik på det nederste højre hjørne af vinduet og træk For at fl ytte vinduet, klik på titellinjen og træk For at maksimere vinduet, dobbeltklik på titellinjen Menulinjen Menulinjen indeholder kommandoer, som gør, at du kan navigere mellem generelle indstillinger og funktioner File For at gemme et billede et andet sted end i auto save-mappen, klik på "fi le" og "save image as" eller tast "ctrl + s" på dit tastatur. En dialogboks kommer op på skærmen og beder dig om at angive et fi lnavn og placering for billedet View Vælg om du vil vise eller skjule menu- og værkstøjslinjerne under menupunktet "view". Hvis du vælger at skjule linjerne, bliver der mere plads til billedet For at få vist menulinjen, sæt fl ueben ved "show menu" For at skjule menulinjen, fjern fl uebenet ved "show menu" For at skifte mellem vist og skjult menulinje, dobbeltklik i billedområdet For at få vist værktøjslinjen, sæt fl ueben ved "show toolbar" For at skjule værktøjslinjen, fjern fl uebenet ved "show toolbar" Opdatér billedlisten med nye snapshots ved at klikke "view" og "preview refresh" For afslutte XPRO-programmet, klik på "fi le" og "exit" 10

11 Betjening Settings Help For at ændre auto save-mappen for dine billeder, klik "settings", "auto save settings" og vælg en ny placering (mappe) ved at klikke på "Directory" For at få vist en liste over genvejstaster, klik på "Help" og "Hotkey list" For at få vist den nuværende software-version, klik "Help" og "About" Vælg derefter et nyt fi l-prefi x For at gendanne fabriksindstillingerne, klik på "Restore default settings" 11

12 Betjening Værktøjslinjen MAGNUS HD har både en XPRO-betjeningsboks og et USB-betjeningsinterface, som gør at du kan styre MAGNUS HD vha. XPRO-softwaren Styring af MAGNUS HD vha. XPRO-softwaren Zoom For at zoome ind, klik på dette ikon For at zoome ud, klik på dette ikon Manuel fokus Snapshot-funktion For at tage et billede og overføre det til PC'en via USB, klik på dette ikon For at gemme et billede som en navngiven fi l, klik på dette ikon eller "Ctrl"+"s"-tasten på tastaturet. Følgende dialogboks kommer op på skærmen: Hvis du vil fokusere på noget, der er tæt på, så justér fokus manuelt ved at klikke på dette ikon Hvis du vil fokusere på noget, der er længere væk, så justér fokus manuelt ved at klikke på dette ikon Blændeåbning og lysniveau (Auto Exposure) For at skifte mellem automatisk og manuel styring af blændeåbning og lysniveau, klik på "AE CONTROL". Når AE CONTROL er markeret, styres kameraets blændeåbning og lysniveau automatisk. Når AE CONTROL ikke er markeret, kan du styre kameraets blændeåbning og lysniveau manuelt Manuel styring af blændeåbning og lysniveau For at forøge blændeåbningen, klik på dette ikon For at formindske blændeåbningen, klik på dette ikon For at forstærke lysniveauet, klik på dette ikon For at reducere lysniveauet, klik på dette ikon Hvidbalance Find den ønskede lokation, navngiv billedet og gem det, som en af følgende fi ltyper: bitmap-fi l (.bmp): (ca. 2.7 Mb pr. billede) tiff-fi l (.tif): (ca. 1.6 Mb pr. billede) For at sende et snapshot til udklipsholderen, klik på dette ikon. Du kan indsætte billedet i et dokument ved at klikke "Ctrl"+"V" For at skifte mellem varme og kolde farver, klik på dette ikon 12

13 Betjening Tegneværktøj For at tegne en streg vha. frihåndstegning, klik på ikon For at trække en streg mellem to punkter, klik på dette ikon. Hvis du holder "shift"-tasten nede, mens du tegner, vil linjen automatisk låses til den nærmeste 45 linje For at justere bredden på linjerne, du tegner i billedet, klik på dette ikon. Følgende dialogboks vil dukke op på skærmen For at tegne en pil mellem to punkter, klik på dette ikon. Pilhovedet kommer frem ved udgangspunktet For at tegne en fi rkant, klik på dette ikon. Hvis du holder "Shift"-tasten nede, mens du tegner, vil fi guren altid blive kvadratisk For at tegne en cirkel eller elipse, klik på dette ikon. Hvis du holder "Shift"-tasten nede, mens du tegner, vil fi guren altid blive cirkulær For at ændre farven du tegner med, klik på dette ikon og vælg den ønskede farve i den dialogboks, der dukker op på skærmen For at udfylde fi rkanter og cirkler, sæt et fl ueben i denne kasse For at skrive en tekst i billedet, klik på dette ikon. Følgende dialogboks vil dukke op på skærmen. Her kan du ændre skrifttype, skriftstørrelse og skriftfarve 13

14 Betjening Billedfremviser Opdatér billedlisten med nye snapshots ved at klikke på dette ikon (refresh preview) For at justere bredden på linjerne du tegner i billedet, klik på dette ikon. Følgende dialogboks vil dukke op på skærmen Skift mellem billederne i autosave-mappen ved hjælp af piltasterne For at få vist næste billede, klik på dette ikon For at få vist forrige billede, klik på dette ikon Filnavnet på det viste billede fi nder du nederst til højre i vinduet For at ændre farven du tegner med, klik på dette ikon og vælg den ønskede farve i den dialogboks, der dukker op på skærmen 4.9. Genvejstaster Indstillinger for XPRO-vindue Y U T Maksimér af/på Menulinje vist/skjult Værktøjslinje vist/skjult Kamerakontrol Page Up Zoom ind/fokus nær Page Down Zoom ud/focus fjern W Hvidbalance (kold/varm) Snapshots S Snapshot til fi l (autonummerering ) Ctrl-C Snapshot til udklipsholder Ctrl-S Gem billede (brugerdefi neret fi lnavn og lokation) Ctrl-Z Fortryd sidste tegning 14

15 5. Tekniske specifi kationer 48 cm 30 cm 46 cm MAGNUS HD Dimensioner: Vægt: Strømforbrug: Opbevaring: Drift: Arbejdshøjde: Arbejdsdybde: Monitor Format Detect: Stikforbindelser: Zoom: Kameraopløsning: Autofokus: Iris: H: 46 cm, B: 30 cm, D: 48 cm 5,1 kg 14W C, 5-90 % RH C, 5-90 % RH Min: 20 cm, Max: 41,5 cm 37 cm Ja DVI output og DVI input, USB 2.0, Sub-D 9pol til betjeningsboks 10x optisk + 2x digital HD720p, 1280x720 ved 50/60Hz Ja F1.8 til F26 15

16 Tekniske specifi kationer Linser Dimensioner: Ø52 mm Linse Linse til objekt-afstand Forstørrelse på 22" skærm mm 1,6x - 32,0x mm 2,2x - 41,0x mm 2,8x - 52,0x +3 og mm 3,9x - 73,0x +3 og mm 4,4x - 80,0x +4 og mm 5,0x - 95,0x +5 og mm 6,0x - 105x XPRO-betjeningsboks og software Dimensioner: H: 1,2 cm, B: 6,9 cm, D: 10,6 cm Funktioner: Zoom med autofokus og manuel fokus Snapshot-funktion Iris og Gain-justering Split Screen-funktion Memory-funktion (Programmeringstast) Hvidbalancejustering Maks. synsvinkel: 44.0 º Min. synsvinkel: 2.5 º Tilbehør HD 22" widescreen-skærm Linser, +3, +4, +5 Svingarm til skærm Bord- og vægholder til skærm Tastaturholder XY-bord Kuglebord Fodpedal Aluminiumskuffert til transport Rensekit På en 22" WS-skærm bliver forstørrelsesgraden dermed fra 2 til 105 gange afhængig af den linse, du bruger 16

17 6. Systemkrav Skærmanbefaling Panelformat: 16:9 Tilkobling: DVI- ellerhdmi input Opdateringshastighed: 2 ms Signalformat: HD720p PC-hardware Mindst én ledig USB 2.0 port Grafi kkort med DVI-D eller HDMI udgang Opløsning på 1280x720 60Hz (for at kunne bruge split-screen funktion) Understøttede operativsystemer Windows 2000 Windows XP (32 bit) Windows Vista (32 bit) Windows 7 (32 bit) PC-software Microsoft.NET framework 2.0 eller nyere Microsoft Outlook XP, 2003 eller 2007 (til funktion) Primary Interop Assembly (PIA) til Microsoft Offi ce Det er nødvendigt at have administratorrettigheder for at kunne bruge XPRO programmet. I Windows Vista er det anbefalet at slå UAC fra (User Account Control) 17

18 7. Vedligehold Opbevar og brug MAGNUS HD i et tørt, rent og ventileret rum. Placér ikke MAGNUS HD i direkte sollys, ved siden af en radiator eller et sted, hvor apparatet kan blive udsat for væsker. Alle stik er lavet, så de kun kan bruges på en måde. Brug derfor aldrig kræfter, når du tilslutter apparatet. Husk at koble alle elementer fra, hvis du ønsker at fl ytte MAGNUS HD. Hvis du fl ytter MAGNUS HD fra et koldt til et varmt lokale, lad apparatet stå i mindst en time, inden du tænder det for at undgå kortslutninger pga. kondens. Fjern USB-kablerne ved at trække i selve stikket, aldrig ved at trække i kablet. Hvis MAGNUS HD går i stykker, forsøg aldrig selv at reparere det. Kontakt din distributør. Du kan rengøre MAGNUS HD med en fugtig klud. Brug aldrig stærke rengøringsmidler eller kemikalier, da disse kan skade apparatet. Rengør linsen jævnligt med isoprophyl-alkohol og en microfi berklud eller med vores MAGNUS HD-rensekit. Undgå at røre ved linsen. Undgå at udsætte linsen for skarpe eller hårde genstande. 18

19 Fremstillet af: TAGARNO AS, Sandøvej 4, DK 8700 Horsens, Danmark T: , M:

BRUGERVEJLEDNING TANGO HD PRO

BRUGERVEJLEDNING TANGO HD PRO BRUGERVEJLEDNING TNGO HD PRO 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. Kombinationsmuligheder... 5 4. Installer TGRNO HD VisionLab-softwaren på din PC... 6 5. Betjening... 8 6. Råd

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Betjenings vejledning

Betjenings vejledning Betjenings vejledning Multifunktionsprinter Typenr. KX-MB771NE USB-kablet må IKKE tilsluttes, før Multifunktions station (CD-ROM) beder om det. 1 2 FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 244T http://da.yourpdfguides.com/dref/785991

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 244T http://da.yourpdfguides.com/dref/785991 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mini Diasscanner Brugervejledning

Mini Diasscanner Brugervejledning Mini Diasscanner Brugervejledning MEGET VIGTIG VIDEN INDEN IBRUGTAGNING: 1) Denne mini diasscanner understøtter kun Windows XP & Windows Vista via USB tilslutning. 2) Vær sikker på, at dine dias & negativer

Læs mere

Start med Windows 95

Start med Windows 95 2 Start med Windows 95 Start med Windows 95 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 2. oplag, 1999 Copyright 1998 Palle Grønbæk og KnowWare, mm@knowware.dk www.knowware.dk Printed by OTM in Denmark

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Side 1 af 345 sider MC-4673-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Sådan hentes den nyeste ScanGear (scannerdriver) Brug af dine

Læs mere

MicroLite & MicroLab Lite software betjeningsvejledning

MicroLite & MicroLab Lite software betjeningsvejledning MicroLite & MicroLab Lite software betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Kapitel 1 Brug af MicroLite.... 4 1.1. Overblik... 4 1.2. Opstart... 4 1.3. Aflæsning af MicroLite display...

Læs mere

HomeSecure HS-IP-OUTDOOR-03 manual: 04-02-2015

HomeSecure HS-IP-OUTDOOR-03 manual: 04-02-2015 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Funktioner 4 2 Kom godt i gang 5 2.1 Pakken indeholder 5 2.2 Oversigt over kameraet 6 2.3 Installation 6 3 Få adgang til kameraet 7 3.1 Søgeværktøj 7 3.2 Browser

Læs mere

http://solutions.brother.com

http://solutions.brother.com SOFTWARESYSTEM TIL PERSONLIGT BRODERIDESIGN Brugsanvisning Besøg os på http://solutions.brother.om, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE OPLYSNINGER: BESTEMMELSER

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Brug af dine scannerfunktioner

Brug af dine scannerfunktioner Canon CanoScan LiDE 700F Vejledning på skærmen Page 1 of 317 pages MC-3719-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Microsoft Movie Maker 2

Microsoft Movie Maker 2 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker 2...2 Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt...

Læs mere

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad.

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad. Til ClassPad 300 PLUS De ClassPad Manager Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Bemærk! De visninger, der anvendes i brugervejledningen,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 204TS http://da.yourpdfguides.com/dref/786554

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 204TS http://da.yourpdfguides.com/dref/786554 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af dine scannerfunktioner

Brug af dine scannerfunktioner CanoScan 5600F Vejledning på skærmen Sayfa 1 / 309 sayfa MC-2519-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Funktioner 4 2 Kom godt i gang 5 2.1 Pakken indeholder 5 2.2 Oversigt over kameraet 6 2.3 Installation af hardware 6 3 Få adgang til kameraet 7 3.1 Søgeværktøj

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Start med Windows 98. KnowWare. Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 2. oplag, april 1999 ISBN 87-90027-94-9

Start med Windows 98. KnowWare. Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 2. oplag, april 1999 ISBN 87-90027-94-9 2 KnowWare Start med Windows 98 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 2. oplag, april 1999 ISBN 87-90027-94-9 Copyright 1998 Palle Grønbæk og KnowWare, mm@knowware.dk www.knowware.dk Published by

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 400DX http://da.yourpdfguides.com/dref/787025

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 400DX http://da.yourpdfguides.com/dref/787025 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD724/PD726

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD724/PD726 Brugervejledning til Acer projektorserien PD724/PD726 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

FE-210/X-775. Betjeningsvejledning. Vejledning til hurtig start DIGITALKAMERA. Brug af knapper. Brug af menuer. Printning af billeder

FE-210/X-775. Betjeningsvejledning. Vejledning til hurtig start DIGITALKAMERA. Brug af knapper. Brug af menuer. Printning af billeder DIGITALKAMERA FE-210/X-775 Betjeningsvejledning DK Vejledning til hurtig start Brug kameraet korrekt med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master programmet

Læs mere