Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27"

Transkript

1 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

2 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag og sugekop Geospective smart antenne med strømkabel og magnet CD rom og pictogram 2/27

3 mojomini skærm Indhold Beskrivelse Komponent ILCD skærm Funktion LCD trygfølsom skærm Højtaler Tændknap On-Off (Reset) knap Kortlæser Ladeindikator Hovedtelefonstik, jack USB - ladestik MojoMINI en håndteres via den trykfølsomme skærm 3/27

4 Strømtilslutning til skærm og antenne Strømtilslutning Til mojomini sættet er der et tilhørende strømkabel, som giver skærmen strøm fra køretøjets cigarettænder Batteri MojoMINI en har et indbygget ikke udskifteligt genopladeligt batteri. Oplad batteriet helt før brug. Det vil tage op til tre timer før batteriet er fuldt ladet. Et fuldt ladet batteri giver omkring to timers brug Forholdsregler o Batteriet skal være opladet før brug, og kun anvendes ved temperaturer mellem 0 og 32 graders celsius o Bloker ikke for adgang til frisk luft til mojomini en. Ventilation er vigtig o Når der kun er lidt strøm tilbage på enheden vil en indikator som symbol indikere dette på skærmen. Enheden lukker herefter automatisk ned. 4/27

5 Smart antennen skal monteres på centerlinjen af køretøjet, se billede 1. Rengør monteringsstedet med de medfølgende alkoholservietter. 2. Monter antennen på taget af køretøjet. Benyt de indbyggede magneter eller de medfølgende tapepuder. 3. Tilslut antennekablet på bagsiden af antennen. Tilslut den anden ende af kablet til køretøjets batteri. Ledning med rød til plus, og sort til minus. (Ledning med gul og sort skal ikke bruges.) 4. Tænd for strømmen til antennen 5/27

6 Montering af mojomini Montering af mojomini Monteringsbeslaget til mojomini en placeres på vinduet via den medfølgende sugekop. 1. Skub monteringspladen ned i monteringsbeslaget 2. Placer bunden af monomini en ned i monteringspladen 3. Skud toppen af mojomini en på plads i toppen under klipsen 4. Rengør monteringsområdet på køretøjet 5. Skub sugekoppens låsepind op, og pres sugekoppen mod vinduet 6. Skub låsepinden ned. 7. Drej monteringsbeslaget så det er komfortabelt placeret 8. Sæt det medfølgende SD kort i kortlæseren hvis der skal gemmes spor. 6/27

7 Brug af cigaretladerstik Der er til mojomini en medsendt et cigaretladerstik. 1. Tilslut kablet i USB-stikket i bunden af skærmen 2. Tilslut cigaretstikket til køretøjets strømudgang o Der kan både benyttes 12v og 24v udgang fra køretøjet o Ved køretøjets start skal strømmen afbrydes til skærmen. Tag stikket ud. Tilslutning af antenne til skærmen Tilslutning af antenne Antennen sender trådløst information til skærmen ved tilslutning. Der er ingen ledninger mellem de to enheder Antenne og skærm skal ikke konfigureres 7/27

8 Sporfølger Start sporfølgeren På mojomini ens åbningsskærm er der et MARK IKON Tryk på dette og nedenstående skærmbillede ses a. Status for antenne tilslutning b. Status for GPS signal og hastigheds c. Start ny mark d. Fortsæt på tidligere mark e. Retur-knap for at gå tilbage til tidligere skærmbillede Tryk og start ny mark, eller for at fortsætte på sporet fra sidste mark Nogle funktioner fungerer først når antennen har adgang til satelitsignal. Dette opnås kun under åben himmel 9/27

9 Begynd på en ny mark Indtast køretøjs- og redskabsoplysninger Ved opstart indlægges oplysninger om afstand mellem antenne og redskab samt redskabets brede. Vælg ved at trykke på de viste orange pile. Begge afstande er vigtige af hensyn til fastlæggelse af korrekte spor og korrekt opmåling 1. Afstande indkodes ved at trykke på pil op for at øge værdier og på pil ned for at reducere værdier. Afstande vises i både fod og meter 2. Tryk på det grønne vinge-ikon efter hver indstilling og når indstillingen er færdig. 10/27

10 Tryk på den ønskede sporfølgningstype a. AB parallelle linjer b. Faste konturlinjer c. Information d. A+ retningsguide e. Cirkel guide f. Navigationsskærmbillede for at se behandlet mark. 11/27

11 Begynd på en ny mark Placer AB linjen For at lave en AB linje, en lige linje mellem to punkter, skal følge procedure følges: 1. På skærmen trykkes på AB parallel linje 2. Den første AB linje guide kommer frem 3. Kør hen til start på marken hvor du ønsker punkt A, og tryk herefter på A Behandlingsmarkering kan blive slået til og fra ved at trykke på 12/27

12 Kør til det ønskede slutpunkt og tryk på B. Afstanden mellem A og B skal minimum være på 30 meter. Jo større afstand mellem A og B desto bedre nøjagtighed ved markarbejdet. Drej køretøjet indtil den røde linje er vertikal, og følg herefter linjen. Navigationsindikatoren øverst i skærmbilledet indikere i hvilken retning køretøjet skal styres for at følge linjen. Er markeringen for eksempel til venstre for centerlinjen, så skal rattet drejes mod venstre. Rækkenummerindikatoren i bunden af skærmen, den grønne trekant, viser positionen af køretøjet og nummeret viser antallet af rækker man befinder sig til højre eller venstre for den oprindelige startlinje. 13/27

13 Indtast en retning til brug for retningsguiden Indtast en A+ linje For at indtaste en A+ linje (startpunkt og kompasretning) følg nedenstående procedure: 3. På guideskærmen tryk på A+ ikonet 1. Det første skærmbillede til A+ kommer frem 2. Kør til den position hvor A-punktet skal starte, og tryk på A Behandlingsmarkering kan blive slået til og fra ved at trykke på 14/27

14 Benyt pilene til at angive den ønskede retning. (0 grader er nord, 90 grader er øst, 180 grader er syd og 270 grader er vest Tryk på Drej køretøjet indtil den røde linje er vertikal, og følg herefter linjen. Navigationsindikatoren øverst i skærmbilledet indikere i hvilken retning køretøjet skal styres for at følge linjen. Er markeringen for eksempel til venstre for centerlinjen, så skal rattet drejes mod venstre. Rækkenummerindikatoren i bunden af skærmen, den grønne trekant, viser positionen af køretøjet og nummeret viser antallet af rækker man befinder sig til højre eller venstre for den oprindelige startlinje. 15/27

15 Lav en fast kontur linje Kontur linje For at indtaste en kontur linje følg nedenstående procedure: 1. På guideskærmen tryk på fast kontur-ikonet 2. Det første skærmbillede til fast kontur linje kommer frem 3. Kør til den position hvor A-punktet skal starte, og tryk på A Behandlingsmarkering kan blive slået til og fra ved at trykke på 16/27

16 Kør til det ønskede slutpunkt og tryk på B. Mens mojomini en gemmer konturdata vises et pausesymbol. Hvis du på et tidspunkt ønsker en pause i optagelsen, tryk på pausesymbolet. Genstartsymbolet vil blive vist. Tryk på dette for at genoptag optagelsen. Hvis du optager en konturlinje som består af en eller flere lige linjer, sammensat af konturlinjer, så skal der trykkes på pause inden det lige stykke begynder, og igen på genstart når køretøjet når frem til en ny konturlinje. mojomini en vil selv beregne og fastligge de lige linjer mellem konturlinjerne. 17/27

17 Drej køretøjet indtil den røde linje er vertikal, og følg herefter linjen. Navigationsindikatoren øverst i skærmbilledet indikere i hvilken retning køretøjet skal styres for at følge linjen. Er markeringen for eksempel til venstre for centerlinjen, så skal rattet drejes mod venstre. Rækkenummerindikatoren i bunden af skærmen, den grønne trekant, viser positionen af køretøjet og nummeret viser antallet af rækker man befinder sig til højre eller venstre for den oprindelige startlinje. 18/27

18 Lav en cirkel linje Cirkler For at indtaste en kontur linje følg nedenstående procedure: 1. På guideskærmen tryk på fast kontur-ikonet 2. Det første skærmbillede til cirkel linje kommer frem 3. Kør til den position af cirklen hvor A-punktet skal starte, og tryk på A Behandlingsmarkering kan blive slået til og fra ved at trykke på 19/27

19 4. Kør delvis rundt i cirklen til punkt B og tryk på B 5. Kør videre rundt i cirklen til punkt C og tryk på C 6. Drej køretøjet indtil den røde linje er vertikal, og følg herefter linjen. Navigationsindikatoren øverst i skærmbilledet indikere i hvilken retning køretøjet skal styres for at følge linjen. Er markeringen for eksempel til venstre for centerlinjen, så skal rattet drejes mod venstre. Rækkenummerindikatoren i bunden af skærmen, den grønne trekant, viser positionen af køretøjet og nummeret viser antallet af rækker inden eller uden for den oprindelige linje. Rækkenummer med minus (-) er linjer som er mindre end den oprindelige linje og plus (+) er linjer som er større end den oprindelige linje. 20/27

20 Optagelse af behandlet areal Start og stop registrering af behandlet areal. Med din mojomini kan du registrere og vise det behandlede areal (max 300 ha.) Registrering af behandlet areal er nyttigt når du vil vise hvor der er foretaget behandling og på hvor stort et areal. Hvis funktionen bruges sammen med Markgrænse faciliteten, kan der endvidere beregnes hvor meget areal der mangler at blive behandlet For at vise det behandlede areal trykkes på. Hvis køretøjet ikke bevæger sig vil skærmen vise et pause signal, og ikke blive slået til. Så snart køretøjet bevæger sig og behandlingsknappen er aktiveret, vil der på skærmen med blåt blive markeret hvilket areal som er behandlet /27

21 Markgrænser Optage en markgrænse 5. For at lave en markgrænse skal der på trykkes på 6. Der er nu mulighed for at sætte markgrænser til højre for køretøjet, til venstre for køretøjet eller midt for køretøjet hvor antenne er placeret.. a. Venstre side b. Midt c. Højre side 1. Vælg hvilken position som passer bedst 2. Køre rundt langs markgrænsen og mojomini en vil optage markens opkreds på skærmen 3. Når køretøjet nærmer sig startpunktet igen luk marken af med 4. Efter marken er lukket af vil information på skærmen vise areal og markgrænse o Marken kan lukkes automatisk ved at passere det punkt hvor optagelsen startede o Det er muligt at lave AB linjer m.m. mens der laves en markgrænse 22/27

22 Fortsæt afbrudt arbejde Fortsæt på marken Hvis markarbejdet afbrydes før det er færdigt, kan det være nødvendigt at komme tilbage for færdiggørelse af marken. Situationen kan også opstå hvis mojomini en er blevet slukket før markarbejdet blev færdiggjort I hovedmenuen vælges Et ovenfra vist overblik over marken og det behandlede areal er vist på skærmen. Tryk på det grønne flueben for at fortsætte Fortsæt afbrudt arbejde skærmbilledet viser det behandlede areal, samt hvor stort et areal inden for markgrænsen som mangler at blive behandlet 23/27

23 Skubbe funktion Justering for drivende GPS signal Når et afbrudt markarbejde skal fortsættes kan guidelinjen på skærmen have en anden position end sporet i marken. Dette skyldes at GPSsignalerne driver/flytter sig. Skubbefunktionen benyttes i dette tilfælde til at flytte guidelinjen tilbage på plads. At GPSsignalet er drevet ses ved at guidelinjen på skærmen ikke stemmer overens med køretøjets position på marken. 1. Placer køretøjet i det korrekte og tidligere anvendte kørespor på marken 2. I navigationsskærmbilledet trykker der på lysindikatoren i toppen af skærmen, den lille grønne trekant. 3. Tryk herefter på Skubbefunktionen 4. Navigationsskærmen viser herefter køretøjet korrekt placeret i forhold til guidelinjen 24/27

24 Visning af skærm Normal visning Når skærmens menuer er blevet anvendt vises dette skærmbillede Optimeret skærmvisning Hvis skærmbilledet ikke er blevet rørt i min. 20 sekunder vil skærmbilledet skifte til optimeret visning 25/27

25 Funktionen Data Export giver mulighed for at exportere guidelinjer, markgrænser og behandlet areal, til en KML fil som kan gemmes på det indsatte SD-kort KML filer kan vises på Google Earth Der opnås adgang til Data Export knappen ved at trykke på knappen for vis behandling Tryk på knappen for vis behandling 26/27

26 Skærmen vil vise det aktuelle kort over seneste behandling og evt. markgrænse. Tryk på export knappen for at exportere oplysningerne til SD kortet. Hvis et SD kort ikke er indsat i mojomini en, eller det ikke kan anvendes, følgende fejlskærm billede vil blive vist 27/27

Version 2.0 Dansk. Brugervejledning

Version 2.0 Dansk. Brugervejledning Version 2.0 Dansk Leica mojo3d Brugervejledning Leica mojo3d, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et Leicamojo3D system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Kom godt i gang med Blaze EZ. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med Blaze EZ. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Blaze EZ 1. Hvad er der i kassen?...1 2. Fysisk beskrivelse...1 2.1. Oversiden...1 2.2. Højre kant...3 2.3. Venstre kant...4 2.4. Nederste kant...4 2.5. Bagsiden...4

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

Transportabel Scanner og Læseenhed Brugervejledning - Oversættelse af Instrulog A/S. Freedom Scientific, Inc.

Transportabel Scanner og Læseenhed Brugervejledning - Oversættelse af Instrulog A/S. Freedom Scientific, Inc. Eye-Pal Ace Plus Transportabel Scanner og Læseenhed Brugervejledning - Oversættelse af Instrulog A/S Freedom Scientific, Inc. www.freedomscientific.com 440782-001 Revision B Freedom Scientific, Inc., 11800

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

25-10-2011 1 af 49. Manual til ACU og Trimble 5600

25-10-2011 1 af 49. Manual til ACU og Trimble 5600 25-10-2011 1 af 49 Manual til ACU og Trimble 5600 25-10-2011 2 af 49 Manual til måling med Trimble ACU-controller (Ver. 10,72) 1: Opstart 2: Opmåling 3: Afsætning Punkter Linier 4: Robotfunktion 5: Satsmåling

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Varmekamera Testo 875

Varmekamera Testo 875 Varmekamera Testo 875 Betjeningsvejledning version 1.0 For spørgsmål og hjælp ring 82 307 309 eller skriv til kontakt@lejetvarmekamera.dk Side 1 Introduktion Tak fordi du har valgt at leje et varmekamera!

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere

Opstillings og betjeningsvejledning

Opstillings og betjeningsvejledning Opstillings og betjeningsvejledning Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt. Indhold. 1 Sikkerhed og tekniske data 4 1.1 Almindelige

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Æskens indhold. TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Biloplader. RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke. USB-kabel. * Følger ikke med alle produkter.

Æskens indhold. TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Biloplader. RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke. USB-kabel. * Følger ikke med alle produkter. TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold TomTom ONE EasyPort TM -holder Biloplader RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke USB-kabel * Følger ikke med alle produkter. 2 2. Sådan kommer du i gang

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Brugermanual SuperSail System Release 2.0

Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 7 KAPSEJLADS

Læs mere

BRUGSANVISNING 5004A

BRUGSANVISNING 5004A BRUGSANVISNING 5004A PRODUCENT VIBORG HOVEDVEJ 24 DK 7100 VEJLE Tel.: +45 75 85 11 82 Fax: +45 75 85 17 82 web: www.uniprolaptimer.com e-mail: mail@uniprolaptimer.com Laptimer 5004A 2 Tillykke med din

Læs mere

Brugermanual MAP560 MAP360. Systemindstilling. MP3 Player. Picture Viewer

Brugermanual MAP560 MAP360. Systemindstilling. MP3 Player. Picture Viewer Brugermanual MAP560 MAP360 Systemindstilling MP3 Player Picture Viewer R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer. Bemærk Oplysningerne

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere