Introduktion. Hilsen smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Tyskland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. Hilsen smart electronic GmbH Industriestraße 29 78112 St. Georgen Tyskland"

Transkript

1

2 Introduktion Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt vores HDTV kabelmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse af modtageren. Læs omhyggeligt brugervejledningen, før du betjener modtageren. God fornøjelse med din modtager. Hilsen smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Tyskland Service hotline: +49 (0) (Engelsk) Fax: +49 (0) smart electronic GmbH 2014 Forbehold tages for alle rettigheder, tekniske ændringer, fejl samt trykfejltagelser. Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet kræver forudgående skriftlig tilladelse fra smart. 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brugerinformation Brugen af denne manual Tegn, Symboler, Layout Produktbeskrivelse Samlet levering Modtager Fjernbetjening Spar energi Garanti Sikkerhedsinstruktioner Anvendelsesformål Risici ved brug til anvendelsesformål Placering Håndtering af batterier Bemærkninger om produktansvar Installation af modtager Tilslutningsskema Tilslut TV kabel Tilslut TV apparat Tilslut hjemmebiografsystem (ekstraudstyr) Tilslut datalagring (ekstraudstyr) Tilslut hjemmenetværk Installering af et smartcard Tilslut strøm Indsæt batterier i fjernbetjening Grundlæggende funktioner Første opstart Vælg betjeningsfunktion Hent/forlad menu

4 Indholdsfortegnelse 5.4 Menu navigation Forældrelås Indstil tid TV Medieafspiller Musik Billeder Video Optagelse / PVR Omgående optagelse Direkte Programmering (undermenu Timer) Optagelse programmeres via EPG Timeshift (tidsforskudt fjernsyn) Afspilning af optagelser PVR storage PVR konfiguration IP-Funktioner YouTube Web-Radio Web News Weather Forecast smartstream - BOX2IP Opsætning af enheder Betjening Udvidede indstillinger og funktioner Kanalsøgning TV kanalliste / Radio kanalliste Omdøb favoritlister Skærmindstilling Sprog indstilling

5 Indholdsfortegnelse 10.6 Format af videosignalet på SCART udgang Digital Audio udgang SmartLink (CEC) Timer OSD opsætning Automatisk standby funktion Samtidig afspilning af billede og lyd Softwareversion Fabriksindstillinger Rengøring Transport og demontering Troubleshooting Bortskaffelse Tekniske Data Generel information Fjernbetjening Netadapter Forbindelser Temperatur Dimensioner og vægt Overensstemmelseserklæring

6 Brugerinformation 1 Brugerinformation 1.1 Brugen af denne manual Læs omhyggeligt brugervejledningen, før du betjener apparatet første gang. Vær opmærksom på alle advarsler og noter i denne brugervejledning. Betragt denne brugervejledning som en integreret del af produktet, og opbevar den på et let tilgængeligt sted. Brugsvejledningen skal følge med ved aflevering af apparatet til tredjepart. I tilfælde af tab, kan den aktuelle version af brugervejledningen downloades fra service area på vores hjemmeside (se ekstra ark). Softwaren er stadig under videreudvikling, selv efter købet af apparatet. Så det kan være muligt, at visse betjeningstrin ikke fuldt ud svarer til brugervejledningen. 1.2 Tegn, Symboler, Layout Symbol/layout Betydning ADVARSEL Fare på grund af elektrisk stød med mulig alvorlig personskade som følge FORSIGTIG Advarsel om mulige fysiske skader BEMÆRK Nyttige oplysninger og tips Du bliver bedt om at udføre en handling Udfør disse trin i den angivne rækkefølge. Liste 6

7 Brugerinformation Symbol/layout Kursiv fed Betydning De forskellige indstillingsmuligheder, samt billedkommentarer er angivet i kursiv. Menuvinduer og -punkter (som ofte indeholder yderligere skjulte menupunkter eller direkte indstillinger), samt angivelser af nøgler er med fed skrift. 7

8 Produktbeskrivelse 2 Produktbeskrivelse 2.1 Samlet levering HDTV kabelmodtager fjernbetjening 2 batterier (AAA) til fjernbetjening brugervejledning 8

9 Produktbeskrivelse 2.2 Modtager Frontpanel Nr. Beskrivelse 1 Display 4 cifret display 2 LED rød Standby LED, lyser, hvis modtageren er i standby tilstand. 3 CA-PORT Conax smartcard-læser (bag flap) 4 STANDBY Skift mellem standby / normal drift 5 PR- Kanal tilbage / navigering ned i menuen 6 PR+ Kanal frem / navigering op i menuen 7 LED grøn Signal-LED, lyser hvis et videosignal føres til fjernsynet. 9

10 Produktbeskrivelse Bagpanel Nr. Beskrivelse 1 USB Første tilslutning til ekstern USB lagring af data 2 AUDIO OUT (R) Analog audio signal til højre 3 AUDIO OUT (L) Analog audio signal til venstre 4 SERVICE RS ETHERNET Netværksforbindelse (RJ45) 6 ANT OUT Sløjfefunktion til kabelsignal for tilslutning af yderligere modtagere, en videobåndoptager eller et TV 7 ANT IN Tilslutning til TV kabel (DVB-C0F1 ) 8 TV SCART forbindelse til TV (analog) 9 HDMI1F2 Digital audio og video udgang 10 DIGITAL AUDIO Digital RCA audio udgang (SPDIF) 11 USB Anden tilslutning til ekstern USB lagring af data 12 ON / OFF Afbryder (Til/Fra) 1 DVB-C = Standard for transmission af digitalt TV- og radioprogrammer i kabelnettet. Dette omfatter både programmer fra offentlige og fra private udsendelser. Afhængigt af kabelnetværksleverandør kan modtagelse af programmer fra private stationer være betalingspligtige (kilde: 2 High Definition Multimedia Interface; grænseflade for fuldt digital overførsel af lyd- og videodata. 10

11 Produktbeskrivelse 2.3 Fjernbetjening Nr. Tast Beskrivelse 1 V-MODE Omskifter til formatforhold 2 Omskifter mellem drift og standby 3 AUDIO Valg af audio format 4 IPTV Anvendes ikke Direkte kanalvalg 6 0 Vælg afspilningsformat for medieafspiller 7 FIND Hent kanalsøgningsfunktion 11

12 Produktbeskrivelse Nr. Tast Beskrivelse 8 PR+ Kanal + eller navigering op i menuen PR- Kanal - eller navigering ned i menuen Lydstyrke + eller menunavigation til højre Lydstyrke - eller menunavigation til venstre OK/LIST Vis kanalliste / bekræft menupunkt 9 EPG Hent EPG2F3 10 INFO Vis oplysninger om den aktuelle kanal 11 Omgående optagelse 12 Afspil (medieafspiller) 13 Hurtig tilbagespoling 14 Hurtig fremspoling 15 Rød funktionstast 16 Grøn funktionstast 17 Slå lyden fra 18 BOX2IP Hent smartstream mode 19 TV/RADIO Omskifter mellem TV og radio 20 PAGE+ 10 trin op i menu / kanalliste 21 PAGE- 10 trin ned i menu / kanalliste 22 PR Skift til tidligere valgte kanaler 23 FAV Hent listen over favoritter 24 MENU Hent hovedmenu 25 EXIT Exit menu eller menupunkt 26 TXT Vis / gem tekst TV 27 Stop afspilning / optagelse 28 Pause afspilning / optagelse 29 Langsom fremspoling - slow motion 30 Langsom tilbagespoling 3 EPG = Elektronisk Program Guide = elektronisk TV guide 12

13 Produktbeskrivelse Nr. Tast Beskrivelse 31 Blå funktionstast 32 Gul funktionstast 2.4 Spar energi Modtageren er udstyret med særligt energibesparende elektriske og elektroniske komponenter. Desuden hjælper en sofistikeret energistyring med at spare energi: Således er energiforbruget under Spar Energi standbytilstand reduceret til mindre end 0,5 Watt! 2.5 Garanti Garantien for HDTV kabelmodtageren fra smart electronic GmbH svarer til de juridiske regulativer på købstidspunktet. 13

14 Sikkerhedsinstruktioner 3 Sikkerhedsinstruktioner 3.1 Anvendelsesformål Den HDTV kabelmodtageren er beregnet til privat modtagelse af krypteret og ukrypteret digitalt kabel TV (DVB-C). Den er udelukkende beregnet til dette formål og skal udelukkende anvendes til dette formål. Enhver anden brug anses for at være utilsigtet brug. 3.2 Risici ved brug til anvendelsesformål FORSIG- TIG! ADVARSEL! Fugtighed, forkert netspænding og/eller forkert netfrekvens, lynnedslag eller mekanisk overbelastning kan forårsage fejlfunktion eller beskadigelse af apparatet. Sørg for, at modtager (især netstikket) og fjernbetjening ikke udsættes for nogen form for fugt. Eksempel: Anbring ikke fyldte vaser eller lignende på modtageren. Tilslut kun modtageren til V ~, 50/60 Hz. Træk netstikket ud i tilfælde af tordenvejr eller fejlfunktion. Placer ikke tunge genstande på modtageren. Bøj eller klem ikke kablet. Risiko for elektrisk stød ved kontakt med netspænding. Skader på kabinet, netledning eller forkert reparation kan resultere i kontakt med netspænding. Placer ikke tunge genstande på modtageren. Bøj eller klem ikke kablet. Reparation af stik, kabel eller modtager bør kun udføres af kvalificerede specialister. 3.3 Placering Placer modtageren på en solid og plan overflade. 14

15 Beskyt modtageren mod fugt, varme, støv og snavs. Sikkerhedsinstruktioner Anbring ikke genstande fyldt med væske, f.eks. blomstervaser, på modtageren. Beskyt modtageren mod dryppende og sprøjtende vand. Placer ikke brændende genstande, f.eks. brændende stearinlys, på modtageren. Sørg for tilstrækkelig ventilation (ventilationsåbninger må ikke blokeres): modtageren skal have en afstand på mindst fem centimeter til dens omgivende elementer på alle sider. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket af genstande såsom aviser, duge, gardiner osv. Betjen kun modtageren i moderat klima (ikke i tropiske klima). Placer modtageren, så stikket kan afbrydes når som helst for på den måde at koble apparatet fra lysnettet. Hvis apparatet transporteres fra kolde til varme omgivelser, kan kondenserende luftfugtighed dannes inde i apparatet. Tilslut ikke apparatet, men efterlad det slukket i nogle timer. 3.4 Håndtering af batterier Batterier skal altid være uden for børns rækkevidde. Lækkende batterier forårsager skader på miljøet og på fjernbetjeningen. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme, f.eks. sollys, ild osv. Bortskaf batterierne i overensstemmelse med de gældende lovmæssige forskrifter (se kapitel Bortskaffelse, side 71). 3.5 Bemærkninger om produktansvar I de følgende tilfælde kan den tilsigtede beskyttelse af apparatet være begrænset. Derfor flyttes ansvaret for apparatets funktion tilsvarende over til operatøren: Apparatet anvendes ikke i overensstemmelse med brugervejledningen. 15

16 Sikkerhedsinstruktioner Apparatet bruges uden for anvendelsesområdet som beskrevet ovenfor. Operatøren udfører uautoriserede ændringer af apparatet. 16

17 Installation af modtager 4 Installation af modtager FORSIGTIG! Tilslut først modtageren til kabelforbindelsen og til alle andre apparater, før du tilslutter stikket til stikkontakten. Vær også opmærksom på brugervejledninger for de andre apparater. 4.1 Tilslutningsskema Hjemmenetværk 4.2 Tilslut TV kabel standardforbindelse ekstra forbindelse Tilslut TV kablet til modtagerens forbindelse ANT IN. Andre modtagere kan tilsluttes forbindelsen ANT OUT. Signalet bliver loopet igennem fra input ANT IN. 17

18 Installation af modtager 4.3 Tilslut TV apparat Som anført i tilslutningsskemaet tilbyder modtageren forskellige muligheder for at tilslutte TV apparat og modtager. De muligheder, der gælder for dig, afhænger af tilslutningsmulighederne på dit TV apparat. Hvis din modtager er i dvaletilstand (dyb standby) eller apparatet blev afbrudt fra strømmen (via afbryder eller ved at trække stikket ud), er der ingen eller kun et svækket signal ANT OUT. TV'et har en HDMI forbindelse: TV'et har ikke en HDMI forbindelse: Tilslut TV apparatet og modtageren ved hjælp af et HDMI kabel. Tilslut TV apparatet og modtageren ved hjælp af et SCART kabel. Hvis dit TV har begge muligheder, vælg altid tilslutning via HDMI kablet. Dette sikrer bedst mulig audio- og videokvalitet med digitale signaler. 4.4 Tilslut hjemmebiografsystem (ekstraudstyr) For at forbedre lydafspilning kan du også tilslutte til modtagere - supplerende til TV'et - et multikanals hjemmebiografsystem eller et hi-fi anlæg. Der er forskellige muligheder for forbindelse. Din type forbindelse afhænger af tilslutningsmuligheder for dit hjemmebiografsystem. 18

19 Installation af modtager a. Dit hjemmebiografsystem er i stand til at loope via et HDMI signal, dvs. HDMI tilslutning til modtageren og HDMI tilslutning til TV. Tilslut hjemmebiografsystemet og modtageren ved hjælp af et HDMI kabel samt hjemmebiografsystem og TV ved hjælp af et HDMI kabel. Modtager TV apparat b. Dit hjemmebiografsystem kan behandle digitale audio data - forbindelse til digitale data er til stede. Tilslut hjemmebiografsystem og modtager ved hjælp af et RCA kabel. DIGITAL AUDIO c. Dit hjemmebiografsystem kan ikke ikke behandle digitale audio data ingen forbindelse til digitale data. Tilslut hjemmebiografsystem og modtager ved hjælp af et 2 polet RCA kabel (stereo). Hvis dit hjemmebiografsystem (hi-fi system) understøtter en HDMI forbindelse, skal du bruge en sådan tilslutning. Dette sikrer bedst mulig audio- og videokvalitet med digitale signaler. 4.5 Tilslut datalagring (ekstraudstyr) Tilslut et datalager (USB stik eller harddisk med USB tilslutning) på USB stikket for at få adgang til MPEG, MP3, JPG eller andre 19

20 Installation af modtager mediedatafiler. Du kan forbinde en datalagring til hver af de to konnektorer respektivt. 4.6 Tilslut hjemmenetværk For at forbinde modtageren til Deres hjemmenetværk eller internettet (WWW), tilsluttes modtageren via ETHERNET stikket og et netværkskabel til den tilsvarende port på Deres hjemmenetværk Hvordan De konfigurerer en kabelbaseret netværksforbindelse er beskrevet i afsnit på side Installering af et smartcard Sæt en Conax smartcard i Conditional Access (CA) stikket på modtagerens frontpanel (bag flap), hvis du ønsker at se kodede programmer. 4.8 Tilslut strøm Læs afsnit CA smartcard for yderligere information om smartcard Når alle apparater er tilsluttet korrekt til modtageren kan du sætte stikket i stikkontakten. 4.9 Indsæt batterier i fjernbetjening Dette beskriver trinene for at indsætte nye batterier i fjernbetjeningen eller til udskiftning af døde batterier: 1. Åbn batterikammeret på undersiden af fjernbetjeningen. Fjern dækslet til batterikammeret. 2. Placer de to batterier 1,5 V (type: AAA). Kontroller den korrekte polaritet! 3. Luk batterikammeret 20

21 Installation af modtager Udskift batterierne, hvis visse af fjernbetjeningens funktioner ikke fungerer mere eller udføres forkert. Ved udskiftning af batterier, skal du altid sørge for, at alle batterier udskiftes. 21

22 Grundlæggende funktioner 5 Grundlæggende funktioner Dette kapitel beskriver de nødvendige skridt, der skal til for at kunne udnytte tilbud vedrørende radio og TV kanaler, der leveres via bredbåndskabel3f Første opstart Tænd modtager 1. Tænd for alle tilsluttede apparater. 2. Kontroller at den korrekte AV indgang er valgt på TV'et (dvs. at signalerne fra modtageren vises). 3. Kontroller at det korrekte audio input er valgt på den tilsluttede hjemmebiograf eller hi-fi system. 4. Tænd for modtageren ved hjælp af afbryderen (på bagsiden af kabinettet) (I, ON) Opgradering af modtagersoftware Når du har taget din receiver i drift, skal du først opgradere operativsystemet software på din receiver til at bruge alle tilgængelige funktioner kan! 1. Søg efter opgraderingsfilen på internettet siden (se extra ark), service area og gem den i et USB lager. 2. Udpak filen med endelsen.abs og kopier den til USA datalagring. Bemærk venligst at den opgraderede fil (*.abs) er kopieret direkte fra USB database rodmappen (ikke undermappe)! 3. Tilslut datalageret til din modtager. 4. I menuen Værktøjer vælg undermenuen Opgrader med USB og tryk på OK. 4 De tilgængelige radio-og TV programmer via bredbåndskabel afhænger af din kabelnetværksudbyder. 22

23 Grundlæggende funktioner 5. I Opgradering, vælg opgraderingen tilstand Alle Koder ved hjælp af tasterne og. 6. I Opgrader Fil vælg filen der blev kopieret i trin Vælg Start knappen og bekræft ved at trykke på OK. Opgraderingen vil blive udført efter OK er valgt ved hjælp af tasterne og og tryk på OK. Så vil modtageren automatisk gennemføre en ny start Velkommen Standard Land er Tyskland og standard sprog (Sprache) er tysk. Sørg for, at oplysningerne er korrekte, og du kan ændre værdierne, hvis det kræves. Brug tasterne PR+ og PR, gå til knappen Start og tryk på OK for at starte automatisk kanalsøgning. Du kan også skifte menuen via menupunktet Sprog i menuen System opsætning Auto Scan Efter valg af Land Danmark, Sverige eller Norge bliver din kanalliste som standard sorteret ved hjælp af LCN (Netværks Søgning) under oprettelsen og opdateret med LCN under efterfølgende drift. LCN er en forkortelse for "Logical Channel Numbering" (Logisk kanalnummerering), hvilket betyder, at en kanalliste, der er leveret fra en kabeltv udbyder automatisk kan indlæses i modtageren (og derfor opdateres til enhver tid). For Tyskland kanallisten sker styringen ved hjælp af RASS4F5 (læs tysk og engelsk brugsanvisning). For alle andre lande er der ingen specifik sortering af kanallisten. 5 RASS = Receiver Automatic Sorting System (Modtagerens automatiske sorteringssystem) 23

24 Grundlæggende funktioner Det andet vindue i installationen viser den automatiske kanalsøgning. TV kabel scannes for alle tilgængelige kanaler. En sådan søgning skaber derefter kanallisten, der viser TV og Radio kanaler. 1. Efter endt søgning skal du bekræfte den tilsvarende meddelelse ved at trykke på OK. 2. Forlad menuen ved at trykke på EXIT tasten, indtil skærmen viser TV billedet. Menupunkter Auto søgning (ingen sortering) eller Netwærks Søgning (LCN) kan altid findes via menuen Installation. 5.2 Vælg betjeningsfunktion TV er den betjeningsfunktion, der ses efter første gang modtageren tændes (eller efter nulstilling til fabriksindstillinger). Du kan vælge mellem betjeningsfunktionerne TV (TV kanaler) og RADIO (radiokanaler) som følger: Tryk på knappen TV/RADIO på fjernbetjeningen. Tryk igen på tasten TV/RADIO for at vende tilbage til den forrige funktion. 5.3 Hent/forlad menu Tryk på tasten MENU (på fjernbetjeningen eller på modtageren) for at hente menuen. Menuen er kaldt frem. 24

25 Grundlæggende funktioner Følgende vises i overskriften på de forskellige menuvinduer: 1 Navn på menuvindue 2 Aktuel dato 3 Aktuel tid Tryk på EXIT for at forlade menuen eller gå et trin tilbage. Det kan være muligt, at du er nødt til at trykke på EXIT flere gange for at gå tilbage til TV tilstand. 5.4 Menu navigation Menupunkterne med indstillingerne til TV og radio kan nås ved adgang via de to driftsfunktioner TV og Radio. Menu navigation, kan benyttes ved at bruge knapperne både på modtageren og på fjernbetjeningen: Tryk på PR+ for at vælge ovenstående menupunkt. Tryk på PR- for at vælge nedenstående menupunkt. Tryk på for at ændre hhv. øge den valgte værdi. Tryk på for at ændre hhv. sænke den valgte værdi. I stedet for at ændre en værdi ved hjælp af tasterne og kan du for mange menupunkter også trykke på OK tasten, vælge en ny værdi på listen og bekræft en sådan værdi ved igen at trykke på OK tasten. Aktive menupunkter er farvelagte. Udover de fleste indstillinger for TV funktionen, der allerede er foretaget, kan du også selv definere yderligere indstillinger via menuen. 5.5 Forældrelås I undermenuen Forældrelås kan du låse adgang til bestemte menuer ved hjælp af en PIN kode (fx til beskyttelse af dine indstillinger) eller blokere valg af visse kanaler ved hjælp af en PIN kode. 25

26 Grundlæggende funktioner Gå til undermenuen Børnesikring som følger: 1. Tryk på MENU tasten. 2. Vælg menuen System opsætning. 3. Vælg Forældrelås og bekræft ved at trykke på OK. Efter indtastning af adgangskode kan du indstille, om adgang til undermenuer er beskyttet af adgangskoden ved at vælge Menu lås og vælge Fra eller Til ved hjælp af tasterne eller ; indstille, om adgang til visse undermenuer er beskyttet af en PIN kode ved at vælge Kanallås og vælge Fra eller Til ved hjælp af tasterne eller ; eller ændre adgangskode: Vælg feltet Nyt password. Indtast ny adgangskode. Gå til feltet Bekræft password. Indtast igen den nye password. Foruddefineret, både menuen og programlåsen er slukket. Standardadgangskoden er Tryk på OK for at gemme dine ændringer og for at forlade undermenuen. 5. Forlad menuen ved at trykke på EXIT, indtil skærmen viser TV billedet. I stedet for helt at forlade menuen, kan du yderligere blive i menuen - eller i undermenuen for at gennemføre yderligere indstillinger. 5.6 Indstil tid Rimelig drift af modtagere kræver indstilling af systemets tid. Som standard er modtageren indstillet til Brug GMT5F6, dvs dato og tid hentes 6 GMT = Greenwich Mean Time 26

27 Grundlæggende funktioner fra det modtagne signal. Tidszone er sat til GMT + 1 time (+ 1:00) som standard. Nødvendige ændringer kan foretages i undermenuen Tid: 1. Vælg menuen System opsætning (se ovenfor). 2. Vælg undermenuen Tid og bekræft ved at trykke på OK. 3. Vælg Brug GMT og tænd eller sluk Brug GMT ved hjælp af tasterne eller. Til = automatisk tidsindstilling via kabelsignal aktiveres. Fra = automatic time setting via cable signal is deactivated. Det anbefales at beholde forindstillingen (Brug GMT Til ). 4. Vælg GMT offset og vælg din tidszone ved hjælp af tasterne eller ; for eksempel, er tidszonen for Tyskland Østrig og Schweiz GMT +1: Vælg Sommertid og tænd eller sluk Sommertid Fra eller Til ved hjælp af tasterne eller. Kontroller venligst forindstillingerne og korriger dem, hvis det kræves. Husk også de tilsvarende ændringer af disse indstillinger. 6. Hvis automatisk tidsindstilling (Brug GMT) er slukket, skal dato og tid derefter indtastes manuelt: For at gøre dette, vælg Dato, vælg det punkt, der skal ændres ved hjælp af tasterne eller, og indtast den aktuelle dato ved hjælp af de numeriske taster. Vælg derefter Tid, vælg det punkt, der skal ændres ved hjælp af tasterne eller og indtast det aktuelle klokkeslæt ved hjælp af de numeriske taster. 7. Forlad menuen ved at trykke på EXIT, indtil skærmen viser TV billedet. 5.7 TV Du har flere muligheder for at vælge en kanal: Direkte kanalvalg; Kanalvalg via vindue; og 27

28 Grundlæggende funktioner Kanalvalg via kanalsøgningsfunktion; som forklaret i de tre følgende afsnit Direkte kanalvalg Vælg den ønskede kanal ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. Med hver kanalændring vises et informationsvindue med information om den aktuelle kanal: Nr. Beskrivelse 1 Kanalnummer for aktuel kanal i den aktuelle kanalliste 2 Kanalnavn på aktuel kanal 3 Dato 4 Tid 5 Navn på næste program 6 Navn på aktuelle program Tryk på INFO tasten for at hente vindue til enhver tid. Indstil display tid på OSD Timeout. Tryk på EXIT to gange for at lukke informationsvinduet. 28

29 Grundlæggende funktioner Kanalvalg via vinduesvalg 1. Tryk på OK tasten for at vise et vindue med alle tilgængelige kanaler (2). 2. Vælg kanallisten med den ønskede kanal ved hjælp af tasterne eller (1) eller Tryk på FAV tasten for at vælge fra dine favoritlister. 3. Vælg den kanal, der skal vises (3) ved hjælp af tasterne PR+ og PR- for et enkelt trin af gangen eller P+ og P- for ti trin af gangen og bekræft dit valg ved at trykke på OK. Den tilsvarende kanal vil blive tændt. 4. Tryk på OK eller EXIT for at lukke vinduesvalg. Kanalvalgsvindue: Nr. Beskrivelse 1 Visning af aktuelle kanalliste 2 Kanaler inkluderet i den aktuelle kanalliste 3 Markeret kanal 4 Frekvens på den aktuelle kanal (f.eks.: er MHz) 5 Symbolhastighed på den aktuelle kanal (i megasymboler/sekund) 6 Polarisering af den aktuelle kanal (horisontalt, vertikal) 7 Rullepanel - viser placeringen af den aktuelle kanal i kanallisten 29

30 Grundlæggende funktioner Kanalvalg via søgefunktion Kanallisterne kan være ganske omfattende; derfor tilbyder modtagere forskellige muligheder for at filtrere listen, søgning efter kanaler på listen eller at sortere listen: Tryk på FIND tasten for at åbne vinduet Søg. Vælg den ønskede mulighed ved hjælp af tasterne PR+ og PR- og bekræft med OK HDTV Filter Vælg HDTV så der kun vises HDTV kanaler i kanalvinduet. Brug trinene, som beskrevet i afsnit på side 29 for at vælge en kanal. 30

31 Grundlæggende funktioner Find kanaler (alfabetisk) 1. Vælg Find(A-Z) for at åbne vinduet Find. 2. Vælg et tegn ved hjælp af tasterne og samt PR+ og PR- og bekræft henholdsvis ved at trykke på OK for at acceptere tegnet i feltet for navnet eller en del af navnet på den ønskede kanal. Udover bogstaver og tal er der også særlige knapper: Knap CAPS (gul funktionstast) DEL (rød funktionstast) eller <- OK (blå funktionstast) SP Betydning Skifter mellem store og små bogstaver (virker kun med bogstaver). Sletter det sidst indtastede tegn. Lukker vinduerne. Indsætter et mellemrum.? Spørgsmålstegn som første tegn har en wildcardfunktion. Eksempel: "?R" søger efter alle kanalnavne, som inkluderer et "R". Så snart det første valgte tegn er blevet bekræftet ved at trykke på OK, vil et andet vindue åbne og vise alle kanaler, der starter med dette tegn (i de fleste tilfælde er det første tegn et bogstav). 31

32 Grundlæggende funktioner 2 1 Tryk på EXIT for at lukke vindue 1, forudsat at valget er tilstrækkeligt defineret til dit formål. Nu kan du vælge den ønskede kanal i vindue 2 ved hjælp af tasterne PR+ og PR- og bekræfte ved at trykke på OK. Gå tilbage til indtastning af tegn (se ovenfor) for yderligere at begrænse kanalvalg Sorter kanalliste (alfabetisk) Vælg Sort (A-Z) eller Sort (Z-A) for at sortere de viste kanaler i stigende eller faldende alfabetisk orden i kanalvalgsvinduet. For alle funktionerne, som beskrevet i 5.7.3, gælder det at det foretagne valg eller sortering slettes, så snart en kanal vælges ved at trykke på OK, dvs hvis du så trykker på OK tasten for at vise kanalvalgsvinduet, vises kanalvalgslisten i sin tidligere oprindelige tilstand. 32

33 Grundlæggende funktioner Programinformation Tryk på MENU tasten to gange. Vinduet til højre vises: Nr. Beskrivelse 1 Genre af programmet (fra DVB-C stream) 2 Start- og sluttidspunkt for aktuelle program 3 Navn på kanal 4 Navn på aktuelle program 5 Sprog på aktuelle program 6 Detaljerede oplysninger om den aktuelle program 7 DVB-C-Kanal (frekvens/ symbolhastighed / modulering) 8 Signalstyrke 9 Signalkvalitet 4 DVB-C PIDs til video, audio, PCR6F Genkald Tryk på PR tasten for at gå tibage til den sidst sete kanal EPG Electronic Program Guide (Elektronisk Programoversigt) er et behageligt værktøj, der erstatter en trykt TV guide. 7 PID = Packet IDentifier, hver tabel eller hvert elementært flow i et transportflow identificeres ved hjælp af et 13-bit PID. PCR = Program Clock Reference ; kræves for at gøre det muligt for dekoderen at udføre korrekt præsentation med hensyn til tid og hastighed. 33

34 Grundlæggende funktioner Enkel EPG Tryk på tasten EPG på fjernbetjeningen. Vinduet Enkel EPG (oplysninger om +en kanal) åbner. Nr. 1 Beskrivelse Alle programmer i løbet af en dag, med start- og sluttidspunkt; det valgte program er farvemærket. 2 Dato for den dag som displayet gælder. 3 Varigheden af det aktuelle program (starttidspunkt ~ sluttidspunkt). 4 Navn på aktuelle program. 5 Illustration med de farvede funktionstaster og deres funktioner. 6 Detaljerede oplysninger om det aktuelle program. Tryk på tasterne PR+ og PR- for at vise et senere eller et tidligere program (1). Tryk på tasterne og for at bladre henholdsvis frem/tilbage en dag (2). Tryk på den gule funktionstast for at scrolle ned i informationssektionen (6). Tryk på den røde funktionstast for at scrolle op i funktionsområdet (6). Tryk på den grønne funktionstast til også at omfatte kanal, dato, switch-on tid og varighed af det markerede program i en timer. Timeren er indstillet til Én gang som standard; Timer Service er indstillet til Kanal. Tryk på den blå funktionstast for at åbne vinduet EPG. Tryk på EXIT tasten for at lukke vinduet Enkel EPG og for at vende tilbage til TV funktion. 34

35 Grundlæggende funktioner EPG Efter at have trykke på den blå funktionstast i vinduet Enkel EPG, vil du få adgang til vinduet EPG med følgende display: Det aktuelle program er markeret med. Nr. Beskrivelse 1 Miniature for kanal. 2 Kanalnummer for den valgte kanal. 3 Navn på valgte kanal. 4 Navn på valgte program. 5 Start- og sluttidspunkt for valgte program 6 Aktuelle og næste program med en tidsramme på ca. 1,5 time for den markerede kanal. 7 Illustration med de farvede funktionstaster og deres funktioner. 8 Alle kanaler inkluderet i den aktuelle kanalliste. 9 Dag, som de viste data gælder for. Tryk på OK for at åbne et vindue med detaljerede oplysninger om det valgte program. Tryk på OK tasten, den røde funktionstast eller EXIT for at lukke et sådant vindue. Tryk på tasterne PR+ og PR- for at bladre gennem alle tilgængelige kanaler. Tryk på tasterne og for at bladre i programmerne henholdsvis tilbage/frem i en kanal. 35

36 Grundlæggende funktioner Tryk på den røde funktionstast for at åbne vinduet Tid. Her skal du vælge funktionen nederst ved hjælp af tasterne og : Tryk på OK når er valgt for at gå til det aktuelle program. Det aktuelle program er markeret med. Tryk på OK når er valgt for at gå et program frem eller tilbage. Tryk på OK når er valgt for at gå to timer frem eller tilbage. Tryk påok, når er valgt for at gå en dag frem eller tilbage. Tryk på OK når er valgt eller tryk på EXIT at lukke vinduet Tid og vende tilbage til EPG vinduet. Tryk på den grønne funktionstast til også at omfatte kanal, dato, switch-on tid og varighed af det markerede program i en timer. Timeren er indstillet til En gang som standard; Timer Service er indstillet til Kanal. Tryk på den blå funktionstast for at forlade EPG vinduet og vende tilbage til Enkel EPG. Tryk på EXIT tasten for at forlade vinduet Enkel EPG og for at vende tilbage til TV programmet Audio indstillinger 1. Tryk på tasten AUDIO. 2. Vælg lydtilstand ved hjælp af tasterne og. Afhængig af den valgte kanal og det aktuelle program, er følgende tilstande til rådighed: Venstre - Højre - Stereo - Mono. 3. Tryk på tasterne PR+ eller PR- for at vælge et andet sprog eller Dolby AC3 (Dolby Digital), såfremt TV stationen er forsynet med det. 4. Forlad menuen ved at trykke på EXIT tasten efter den ønskede lydtilstand er valgt. 36

37 5.7.8 Tekst TV Grundlæggende funktioner Tekst TV er et informationssystem, der vises på dit TV. Tekst TV er kun mulig, hvis den valgte kanal understøtter denne funktion. Oplysningerne er organiseret i hovedoverskrifter og undersider. Tryk på tasten TXT for at aktivere tekst TV. Hvis undertekster udbydes til programmet på den valgte kanal, ses et udvalgsvindue. Tryk på tasterne og for at vælge Tekst TV. Tryk på OK for at åbne for tekst TV. Den første tekst TV side nr Hvis undertekster udbydes til programmet på den valgte kanal, ses umiddelbart efter tryk på TXT den første tekst TV side nr For at navigere rundt i tekst TV fortsæt på følgende måde: Tast Tast på fjernbetjeningen Funktion Direkte indtastning af et sidetal Næste overskrift Forrige overskrift (hvis der er undertekster) (hvis der er undertekster) Næste undertekst Forrige underside eller AUTO: automatisk skift fra en underside til den næste Tryk på tasten EXIT eller TXT for at deaktivere tekst TV Undertekster Hvis undertekster udbydes til programmet på den valgte kanal, kan disse aktiveres som følger: 1. Tryk på tasten TXT for at åbne udvalgsvinduet Undertekster/Tekst TV. 2. Tryk på tasterne og for at vælge Undertekster og bekræft med OK. Et andet vindue Undertekstsprog vises. 37

38 Grundlæggende funktioner 3. Med tasterne PR+ eller PR- vælg en linje med Undertekstsprog og bekræft dit valg med OK for at aktivere undertekster. Kun hvis flere undertekstsprog bliver tilbudt, vil der vises flere linjer med Undertekstsprog. Hvis for eksempel kun tyske undertekster sendes, er deu(d) forudindstillet som undertekstsprog. For at slukke for undertekster fortsæt på følgende måde: 1. Tryk på tasten TXT for at åbne udvalgsvinduet Undertekster/Tekst TV. 2. Tryk på tasterne og for at vælge Undertekster og bekræft med OK. Et andet vindue Undertekstsprog vises. 3. Med tasterne PR+ eller PR- vælg linjen SUB OFF og bekræft dit valg med OK for at deaktivere underteksterne Formatindstilling Indstilling af Formatindstillingen med V-MODE tasten Tryk på V-MODE tasten flere gange for at indstille billedformat. Mulige værdier: Auto, 4:3PS, 4:3LB, 16:9LB (se nedenstående tabel) Indstilling af billedformat via menuen Vælg Formatindstilling for at indstille billedformat ved hjælp af tasterne og. Værdi Auto 4:3PS 4:3LB Betydning Standardindstilling: modtageren vælger den optimale værdi Til afspilning med en 4:3 skærm, PS = Pan & Scan: 4:3 program: billedet vises optimalt. 16:9 program: billedets højde justeres til skærmen; billedinformation til højre og venstre mangler. Til afspilning med en 4:3 skærm, LB = Letterbox 4:3 program: billedet vises optimalt. 16:9 program: billedbredden er justeret til skærmen; manglende højde fyldt op med sorte bjælker. 16:9 Til afspilning med et 16:9 TV 38

39 Video opløsning Grundlæggende funktioner I menuen System opsætning vælg undermenuen TV System og bekræft ved at trykke på OK. 1. Vælg Video Opløsning. 2. Tryk på OK for at vise en liste med mulige værdier. 3. Vælg den værdi, der passer til dit TV ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. Eksempel: Hvis dit fjernsyn er i stand til at vise en opløsning på 720p7F8 skal du også indstille 720p på modtageren (720p er fabriksindstillingen). Hvis modtageren og TV'et er forbundet via et SCART kabel, så er maks. opløsning 576i (PAL format) Sleep timer Modtagere indeholder en Dvaletimer, der muliggør en automatisk ændring af apparatet fra driftstilstand til standbytilstand: 1. Vælg undermenuen Tid i menuen System opsætning og tryk på OK. 2. Med brug af tasterne PR+ og PR- vælg menupunktet Sleep timer. 3. Tryk på tasterne og for at aktivere Sleep timer og definer en tid på mellem 10 og 120 minutter, efter hvilken modtageren automatisk skifter til standby. 4. Tryk på EXIT to gange for at vende tilbage til TV program CA Smartcard Modtagere har en Adgangsstyringsslot. Dette interface giver mulighed for dekryptering af forskellige krypterede kanaler ved hjælp af et chipkort. For at bruge et chipkort: 1. Sluk for modtageren ved hjælp af afbryderen på bagsiden. 2. Indsæt forsigtigt chipkortet i stikket på bagpanelet. 8 p = progressiv scan: progressiv scanbilleder, der sendes med eksempelvis 720p betyder, at 50 progressive scanbilleder med en opløsning på 1280 pixel/line og 720 linier/billede sendes per sekund. i = interlaced video: lige og ulige linier sendes skiftevis. 39

40 Grundlæggende funktioner 3. Tænd modtageren. Vær også opmærksom på instruktionen fra kortproducenten! 4. Du kan vælge den pågældende kanal, efter indsættelse af chipkortet. Det kan tage nogle sekunder, før kanalen frigives. Nu får du et nyt menupunkt Adgangsstyring (CA) i menuen Værktøjer. Afhængigt af det anvendte chipkort kan du hente flere funktioner, f.eks. angivelse af gyldigheden, udløbskonfiguration. 40

41 6 Medieafspiller Medieafspiller Medieafspilleren kan bruges til TV-optagelser og MPEG-, MP3- eller JPG-filer, der er tilgængelige på databasen. 1. Åbn Medieafspiller ved at vælge punktet Medieafspiller i menuen Optag og bekræft ved at trykke OK eller tryk på den gule funktionstast hvis du er i TV tilstand. 2. Tryk på tasten 0 indtil den øverste linje indikerer den ønskede fil yderst til venstre. Mappestrukturen viser nu kun de filer, der svarer til den ønskede filtype. Først efter at have valgt f.eks. musik, vil den vise tilgængelige musikfiler. 3. Tryk på PR- for at vælge den forbundne database og bekræft ved at trykke på OK. De nuværende biblioteker (og filer, så vidt som de svarer til den valgte filtype) vil blive vist. 4. Vælg den fil, der skal afspilles (tryk OK for at åbne et bibliotek). 5. Tryk på OK for at starte afspilningen (eller tryk på tasten ). 6. Brug tasterne,,,, og for at styre afspilningen. Knapperne nederst i vinduet med Medieafspiller viser flere funktioner. Disse funktioner afhænger af den valgte filtype (musik, billeder). 6.1 Musik Afspilning 1. Brug tasterne PR+ og PR- for at vælge det spor, der skal afspilles. 2. Tryk på OK for at starte afspilning. 3. Brug tasterne,, og for at styre afspilningen. 41

42 Medieafspiller Afspilningsliste Oprettelse af en afspilningsliste Vælg et spor ved hjælp af tasterne / PR+ og / PR- og tryk på den grønne funktionstast for at tilføje dette til afspilningslisten (favoritliste). De valgte spor er markeret med et hjertesymbol. Du kan gentage denne procedure for alle spor, der skal tilføjes afspilningslisten. Tryk på den gule funktionstast for at tilføje alle spor fra den aktuelle mappe til afspilningslisten. Ved igen at trykke på den gule funktionstast vil afspilningslisten blive helt slettet. Tryk på den røde funktionstast (SHIFT) for at vise favoritlisten (afspilningsliste). Et nyt vindue Vis Afspilningsliste bliver vist. Nu kan du flytte eller fjerne filer i/fra listen Flytning af filer i afspilningslisten 1. Vælg et spor, der skal flyttes ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 2. Tryk på den røde funktionstast (SHIFT) for at markere det valgte spor, der skal flyttes. 3. Vælg det valgte spors nye palcering ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 4. Forlad Flyttefunktionen ved igen at trykke på røde funktionstast (SHIFT). Nu kan du lukke vinduet Vis afspilningsliste ved at trykke på EXIT, eller flytte et andet spor ved at starte igen med trin 1, eller du kan bruge Sletning af filer fra afspilningslisten 1. Vælg et spor, der skal slettes ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 2. Tryk på den grønne funktionstast for at fjerne det valgte spor fra afspilningslisten. 3. Tryk på EXIT for at afslutte sletning, eller gå tilbage til trin 1 for at fjerne flere spor fra afspilningslisten. 42

43 Sletning af alle filer fra afspilningslisten: 1. Tryk på den gule funktionstast for at fjerne alle spor fra afspilningslisten. Du vil blive spurgt, om du virkelig ønsker at slette alle poster. Medieafspiller 2. Vælg Ja eller Nej ved hjælp af tasterne og og bekræft ved at trykke på OK. Hvis du svarer Nej, vil du blive dirigeret tilbage til afspilningslisten. Hvis du svarer Ja, vil afspilningslisten blive helt slettet, og du vil blive dirigeret til start vinduet i Medieafspiller Rediger lydfiler Tryk på den blå funktionstast for at gå til Rediger. Her kan du omdøbe spor ved at trykke på den røde funktionstast; kopiere spor ved at trykke på den grønne funktionstast; og slette spor ved at trykke på den gule funktionstast; samt oprette nye mapper ved at trykke på den blå funktionstast. Tryk på EXIT tasten to gange for at forlade Rediger. Du vil blive dirigeret tilbage til det oprindelige vindue Medieafspiller Sorter lydfiler Tryk på tasten 1 for at sortere de viste spor efter navn, spilletid, filstørrelse eller foretrukne. Favoritter er de spor, der indgår i den aktuelle afspilningsliste Afspilningsfunktion Tryk på tasten 2 for at ændre afspilningsfunktion: Symbol i Medieafspiller vindue Betydning Enkelt spor afspilles og gentages. Alle spor i det aktuelle bibliotek afspilles og gentages i den viste rækkefølge. Alle spor i det aktuelle bibliotek afspilles i tilfældig rækkefølge og gentages derefter. 43

44 Medieafspiller Tryk på EXIT tasten for at lukke Medieafspiller og for at vende tilbage til menuen Optag. 6.2 Billeder De grundlæggende trin med billedfiler er kun lidt forskellige fra trinene med musikfiler (automatisk afspilning af en række billeder). Forskellene er inkluderet i de tilgængelige funktioner ved at trykke på tasterne 2 og Konfiguration af et diasshow Tryk på tasten 2 for at konfigurere et diasshow 1. Vælg Diasshowtid ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 2. Vælg ved hjælp af tasterne og tidsperioden mellem visning af to efterfølgende billeder (1 til 9 sekunder). Hvis du vælger Off, vil det først valgte billede forblive vist på skærmen. 3. Vælg Diasshow Gentag ved hjælp af tasterne PR+ og PR- for at bestemme ved hjælp af tasterne og om diasshowet skal starte forfra efter at have vist det sidste billede. 4. Vælg linjen Save - Annuller ved hjælp af tasterne PR+ og PR- og brug derefter tasterne og til at afgøre, om indstillingerne skal gemmes eller kasseres og bekræft ved at trykke på OK. Du vil blive dirigeret tilbage til billedlisten Visning af alle billeder i det aktuelle bibliotek Tryk på tasten 3 for at vise alle billeder i det aktuelle bibliotek. Du kan også have billeder, der vises, mens musikken bliver spillet, f.eks. ved at ændre filtypen under afspilning af musik (ved hjælp af tast 0) og derefter starte et diasshow. 44

45 Medieafspiller 6.3 Video Afspilning af video 1. Vælg en fil, der skal afspilles ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. I venstre halvdel af skærmen kan du se en miniature, og du kan se videoen i visningstilstand. Brug tasterne, og for at styre afspilningen. 2. Tryk på OK for at starte afspilning på fuld skærm. 3. Brug tasterne,,,,, og for at styre afspilningen Rediger videofiler Tryk på den blå funktionstast for at gå til Rediger. Her kan du omdøbe spor ved at trykke på den røde funktionstast; kopiere spor ved at trykke på den grønne funktionstast; og slette spor ved at trykke på den gule funktionstast; samt oprette nye mapper ved at trykke på den blå funktionstast. Tryk på EXIT tasten to gange for at forlade Rediger. Du vil blive dirigeret tilbage til det oprindelige vindue Medieafspiller Sortering af videoer Tryk på tasten 1 for at sortere de viste videoer efter navn, spilletid eller filstørrelse. 45

46 Optagelse / PVR 7 Optagelse / PVR Tilslut først et USB-datalager i USB-tilslutningen på modtager, og afvent, at dette identificeres af receiveren, og at den tilsvarende meddelelse vises. Under afspilning af et program trykkes på tasten Optag (omgående optagelse) eller vælg udsendelser i vinduet EPG og tilføj dem til timerne med den grønne funktionstaste eller en optagelse programmeres direkte i undermenuen Timer. Hvis der sendes flere lydspor, så optages automatisk op til tre lydspor. Ved afspilningen kan man så skifte mellem disse lydspor med tasten AUDIO. 7.1 Omgående optagelse Tryk på knappen optage, for at rekord det aktuelle program på en indsat USB-disk. Som standard, startede varigheden af en sådan optagelse to timer. Tryk på optage-knappen igen for at indstille i popup-vinduet, optagetiden. Brug knapperne / og numeriske taster på fjernbetjeningen derefter lukker vinduet med EXIT. Tryk på knappen, for at stoppe optagelsen. 7.2 Direkte Programmering (undermenu Timer) Her kan op til otte forskellige optagelser (eller programskift) programmeres, bearbejdes eller slettes. 1. I undermenuen Timer markeres en timer. 2. Tryk på tasten OK for at åbne timeren. 3. Linjen Timer mode markeres. Du kan vælge betwen disse værdier: 46

47 Optagelse / PVR Værdi Fra En gang Dagligt Ugentlig Månedligt Ma-Fre Betydning Timeren deaktiveres. Enkelt optagelse / begivenhed (kun en gang). Opagelse / begivenhed indtræffer hver dag på samme tid (f.eks nyhedsprogrammet hver dag) Optagelse / begivenhed altid på samme ugedag Optagelse / begivenhed indtræffer hver måned på samme dag (f.eks hver 20.) Optagelse / begivenhed Mandag til fredag på samme tid 4. Linjen Timer service markeres. Vælg mellem Channel (programskift) og Optagelse. 5. Linjen Vækningskanal markeres og vælg det program, som skal optages eller vises. 6. Linjen Væknings Dato markeres og indtast dato. 7. Linjen På tidspunkt markeres og indtast tidspunkt. 8. Linjen Varighed markeres og indtast varighed (varighed på udsendelse). I dato- og tidsfelterne bevæger man sig fra bogstav til bogstav (fra position til position) med tasterne og. 9. Kontaktfladen Gem markeres og bekræft med OK. 7.3 Optagelse programmeres via EPG I EPG vælges de udsendelser, som skal optages, og de tilføjes til timerne med den grønne funktionstaste Datalager formateres 1. Tryk på den gule funktionstaste. 2. Vælg det ønskede filsystem i det fremhævede vindue under harddiskmode. Et udvalg af mulige filsystemer vises (FAT32 og NTFS). 47

48 Optagelse / PVR Standardpartitioner fastsættes Menupunktet Værktøjer har til formål at fastsætte standardpartitioner til TV-optagelser og Timeshift-filer. 1. Vælg det datalager eller den partition, for hvilken anvendelsen skal defineres. 2. Tryk på den blå funktionstast (L/R). Et nyt vindue DVR-indstilling åbnes. 3. Vælg, hvordan datalageret skal anvendes: REC & TMS: partitionen anvendes både til optagelse og til Timeshift. Record: den valgte partition anvendes kun til optagelse. Timeshift: den valgte partition anvendes kun til Timeshift. 7.4 Timeshift (tidsforskudt fjernsyn) Ved tilsluttet USB-datalager (harddisk, USB-stik) kan man stoppe det sendte program og fortsætte det på samme sted på et senere tidspunkt. 1. Sørg for, at Timeshift (1. menupunkt) står på Til (fabriksindstilling) i undermenuen PVR konfig. og afslut igen menuen. 2. I TV-drift trykkes på tasten for at stoppe afspilningen af det aktuelle fjernsynsprogram og starte en Timeshift-optagelse. 3. Tryk på tasten (PLAY) for at fortsætte afspilningen af fjernsynsprogrammet på dette sted. 4. Med tasterne og kan man spole frem og tilbage i fjernsynsprogrammet, som man normalt gør på en DVD-afspiller eller video-optager. Med tasterne (SLOW) og (SLOW) kan man afspille fjernsynsprogrammet i slow-motion. 5. Hvis man igen vil skifte til det aktuelle (live sendte) fjernsynsbillede, trykkes en gang på tasten. Hvis Timeshift-funktionen i undermenuen PVR konfig. står på Til, begynder Timeshift-optagelsen automatisk, når receiveren tændes og ved hvert kanalskifte. 7.5 Afspilning af optagelser 48

49 7.5.1 Direkte afspilning 1. Tryk to gange på den røde funktionstast (SHIFT). 2. Vælg den optagelse, som skal afspilles, og bekræft med OK. Afspilningen begynder. 3. Brug tasterne,,, og for at styre afspilningen. Optagelse / PVR 4. Man kan springe med tasterne og, når afspilningsinformationsfeltet er fremhævet. Man kan først benytte denne funktion, når der efter opstart af afspilningen er gået den tid, som man har indstillet i kapitel PVR konfig. under Spring Afspilning med Media Player Man kan også afspille USB-optagelser via Media Player. 7.6 PVR storage Datalager formateres 1. Tryk på den gule funktionstaste. 2. Vælg det ønskede filsystem i det fremhævede vindue under harddiskmode. Et udvalg af mulige filsystemer vises (FAT32 og NTFS) Standardpartitioner fastsættes Menupunktet Værktøjer har til formål at fastsætte standardpartitioner til TV-optagelser og Timeshift-filer. 1. Vælg det datalager eller den partition, for hvilken anvendelsen skal defineres. 2. Tryk på den blå L/R-taste. Et nyt vindue DVR-indstilling åbnes. 3. Vælg, hvordan datalageret skal anvendes: REC & TMS: partitionen anvendes både til optagelse og til Timeshift. Record: den valgte partition anvendes kun til optagelse. Timeshift: den valgte partition anvendes kun til Timeshift. 7.7 PVR konfiguration 49

50 Optagelse / PVR Vælg Timeshift for at indstille, om Timeshift-optagelser, tidsforskudt fjernsyn (Timeshift)) skal begynde automatisk ved tryk på tasten, eller om Timeshift skal være deaktiveret. Vælg Timeshift til optagelse for at indstille, om Timeshiftoptagelserne skal gemmes på USB-datalageret, når man trykker på tasten Optag. Ved Til optages der ikke kun fra det tidspunkt, hvor der trykkes på tasten Optag, men også den tidligere Timeshift-fil tilføjes til optagelsen. Ved Fra optages der fra det tidspunkt, hvor der trykkes på tasten Optag. Den tidligere Timeshift-fil tilføjes ikke til optagelsen ( normal omgående optagelse). Vælg Spring for at indstille, hvor stor springafstanden skal være ved afspilning af en optagelse. Vælg Optagelse startes tidligere for at indstille, hvor lang tid tidligere, mellem 1 og 5 minutter, en optagelse skal starte, da dette er fastsat i timer-indstillingerne. Vælg Optagelse afsluttes senere for at indstille, hvor lang tid senere, mellem 1 og 5 minutter, en optagelse skal slutte, da dette er fastsat i timer-indstillingerne. Ved EPG-timer-programmering anvendes de nøjagtige start- og sluttider for en udsendelse til programmering af en optagelse. At starten eller slutningen af en optagelse mangler, hvis udsendelserne starter tidligere eller senere, kan forhindres med funktionerne Optagelse startes tidligere og Optagelse afsluttes senere. 50

51 8 IP-Funktioner IP-Funktioner I menuen Optag er forskellige tilgængelige funktioner, som du kan bruge, når modtageren er tilsluttet til internettet. 8.1 YouTube Vælg menupunktet YouTube og tryk OK, herefter kan det ønskede video klip vælges direkte fra internet portalen. 8.2 Web-Radio Vælg menupunktet Web Radio og tryk OK, herefter kan den ønskede radiokanal vælges direkte. 8.3 Web News Vælg menupunktet Web News og tryk OK. Herefter kan de ønskede nyheder vælges direkte fra portalen. 8.4 Weather Forecast Vælg menupunkt Weather Forecast og tryk OK, herefter kan den ønskede vejrudsigt hentes fra web-portalen 51

52 smartstream - BOX2IP 9 smartstream - BOX2IP Denne Receiver er udstyret med smartstream, hvilket betyder at den kan leverer billede og lyd ikke kun på et tv, men også sende det til fire mobile enheder på dit hjemmenetværk. Det betyder, at du kan sende det modtagne tv program fra receiveren til din telefon, eller tablet PC via LAN eller Wlan Det eneste du skal er at installere en app, som du finder i Google PLAY eller AppStore. Nu er dine favorit tv kanaler tilgængelig overalt i dit hjem, hvor du kan modtage dit wlan signal. No. Description No. Description 1 TV 5 Wireless LAN router 2 HDMI kabel 6 Wireless LAN connection 3 Mirage receiver Op til fire enheder såsom (PC, 7 4 LAN kabel smartphone eller tablet PC) 9.1 Opsætning af enheder Receiver 1. Tilslut Receiveren (ETHERNET stik) og din router med et LAN kabel. 2. Gå ind i menuen Tools og flyt markøren til Network Setting og tryk OK. Vinduet Network Setting åbner. 52

Introduktion. Indholdsfortegnelse

Introduktion. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en HDTV satellitmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager

HDTV Kabel-TV Modtager HDTV Kabel-TV Modtager CX72 CONAX INTEGRERET Brugsanvisning Version: 03.09.2012 DANSK Introduktion Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en smart HDTV kabelmodtager. Denne brugervejledning indeholder

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

HDTV Satellitmodtagere

HDTV Satellitmodtagere smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmodtagere Lynvejledning Version: 30.09.2013 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder oplysninger om, Hvordan De tilslutter Deres mirage-modtager

Læs mere

HDTV satellit receiver SXHD

HDTV satellit receiver SXHD HDTV satellit receiver SXHD Instruktionsbog Version: 19.10.2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Produktbeskrivelse... 4 1.1 Leveringsomfang... 4 1.2 Receiver... 5 1.3 Fjernbetjening... 6 2 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

TRIAX STR 333. Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk. Brugervejledning

TRIAX STR 333. Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk. Brugervejledning TRIAX STR 333 Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk Brugervejledning Digital kombimodtager Triax STR 333 Generel sikkerhed Advarsel! Følg altid disse vejledninger for at undgå personskade eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch works for Yousee, Stofa + more 110 Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå

Læs mere

TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Brugervejledning

TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Brugervejledning TSR 600CI Digital High Definition Satellit Modtager Brugervejledning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 10 Apr 2012 17:48 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Introduktion 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Tilbehør... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Strømkilde... 2 Strømkabel... 2 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og åben

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning

TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning K7_DANSK 104574 DANSK Digital kabel TV modtager Triax CR 310 Generel sikkerhed Advarsel! Følg altid disse vejledninger for at undgå personskade eller

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Klargøring... 1 Tiltænkt anvendelse... 1 Strømkilde... 1 Placering af

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3

Læs mere

Digital HDPVR-box MPEG2/MPEG4

Digital HDPVR-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Brugervejledning Digital HDPVR-box MPEG2/MPEG4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer tv-boxen. Æsken skal indeholde: 1 tv-box 1 fjernbetjening

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Oversigt LCD-TV. Forside

Oversigt LCD-TV. Forside Oversigt LCD-TV Forside 1. TFT-skærm 2. Tænd/sluk-lampe: lyser blåt når apparatet er i standby-modus Infrarødsensorer: modtagerfelt for infrarødsignalerne fra fjernbetjeningen. 3. Netledning 1 Bagside

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere