Introduktion. Hilsen smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Tyskland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. Hilsen smart electronic GmbH Industriestraße 29 78112 St. Georgen Tyskland"

Transkript

1

2 Introduktion Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt vores HDTV kabelmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse af modtageren. Læs omhyggeligt brugervejledningen, før du betjener modtageren. God fornøjelse med din modtager. Hilsen smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Tyskland Service hotline: +49 (0) (Engelsk) Fax: +49 (0) smart electronic GmbH 2014 Forbehold tages for alle rettigheder, tekniske ændringer, fejl samt trykfejltagelser. Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet kræver forudgående skriftlig tilladelse fra smart. 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brugerinformation Brugen af denne manual Tegn, Symboler, Layout Produktbeskrivelse Samlet levering Modtager Fjernbetjening Spar energi Garanti Sikkerhedsinstruktioner Anvendelsesformål Risici ved brug til anvendelsesformål Placering Håndtering af batterier Bemærkninger om produktansvar Installation af modtager Tilslutningsskema Tilslut TV kabel Tilslut TV apparat Tilslut hjemmebiografsystem (ekstraudstyr) Tilslut datalagring (ekstraudstyr) Tilslut hjemmenetværk Installering af et smartcard Tilslut strøm Indsæt batterier i fjernbetjening Grundlæggende funktioner Første opstart Vælg betjeningsfunktion Hent/forlad menu

4 Indholdsfortegnelse 5.4 Menu navigation Forældrelås Indstil tid TV Medieafspiller Musik Billeder Video Optagelse / PVR Omgående optagelse Direkte Programmering (undermenu Timer) Optagelse programmeres via EPG Timeshift (tidsforskudt fjernsyn) Afspilning af optagelser PVR storage PVR konfiguration IP-Funktioner YouTube Web-Radio Web News Weather Forecast smartstream - BOX2IP Opsætning af enheder Betjening Udvidede indstillinger og funktioner Kanalsøgning TV kanalliste / Radio kanalliste Omdøb favoritlister Skærmindstilling Sprog indstilling

5 Indholdsfortegnelse 10.6 Format af videosignalet på SCART udgang Digital Audio udgang SmartLink (CEC) Timer OSD opsætning Automatisk standby funktion Samtidig afspilning af billede og lyd Softwareversion Fabriksindstillinger Rengøring Transport og demontering Troubleshooting Bortskaffelse Tekniske Data Generel information Fjernbetjening Netadapter Forbindelser Temperatur Dimensioner og vægt Overensstemmelseserklæring

6 Brugerinformation 1 Brugerinformation 1.1 Brugen af denne manual Læs omhyggeligt brugervejledningen, før du betjener apparatet første gang. Vær opmærksom på alle advarsler og noter i denne brugervejledning. Betragt denne brugervejledning som en integreret del af produktet, og opbevar den på et let tilgængeligt sted. Brugsvejledningen skal følge med ved aflevering af apparatet til tredjepart. I tilfælde af tab, kan den aktuelle version af brugervejledningen downloades fra service area på vores hjemmeside (se ekstra ark). Softwaren er stadig under videreudvikling, selv efter købet af apparatet. Så det kan være muligt, at visse betjeningstrin ikke fuldt ud svarer til brugervejledningen. 1.2 Tegn, Symboler, Layout Symbol/layout Betydning ADVARSEL Fare på grund af elektrisk stød med mulig alvorlig personskade som følge FORSIGTIG Advarsel om mulige fysiske skader BEMÆRK Nyttige oplysninger og tips Du bliver bedt om at udføre en handling Udfør disse trin i den angivne rækkefølge. Liste 6

7 Brugerinformation Symbol/layout Kursiv fed Betydning De forskellige indstillingsmuligheder, samt billedkommentarer er angivet i kursiv. Menuvinduer og -punkter (som ofte indeholder yderligere skjulte menupunkter eller direkte indstillinger), samt angivelser af nøgler er med fed skrift. 7

8 Produktbeskrivelse 2 Produktbeskrivelse 2.1 Samlet levering HDTV kabelmodtager fjernbetjening 2 batterier (AAA) til fjernbetjening brugervejledning 8

9 Produktbeskrivelse 2.2 Modtager Frontpanel Nr. Beskrivelse 1 Display 4 cifret display 2 LED rød Standby LED, lyser, hvis modtageren er i standby tilstand. 3 CA-PORT Conax smartcard-læser (bag flap) 4 STANDBY Skift mellem standby / normal drift 5 PR- Kanal tilbage / navigering ned i menuen 6 PR+ Kanal frem / navigering op i menuen 7 LED grøn Signal-LED, lyser hvis et videosignal føres til fjernsynet. 9

10 Produktbeskrivelse Bagpanel Nr. Beskrivelse 1 USB Første tilslutning til ekstern USB lagring af data 2 AUDIO OUT (R) Analog audio signal til højre 3 AUDIO OUT (L) Analog audio signal til venstre 4 SERVICE RS ETHERNET Netværksforbindelse (RJ45) 6 ANT OUT Sløjfefunktion til kabelsignal for tilslutning af yderligere modtagere, en videobåndoptager eller et TV 7 ANT IN Tilslutning til TV kabel (DVB-C0F1 ) 8 TV SCART forbindelse til TV (analog) 9 HDMI1F2 Digital audio og video udgang 10 DIGITAL AUDIO Digital RCA audio udgang (SPDIF) 11 USB Anden tilslutning til ekstern USB lagring af data 12 ON / OFF Afbryder (Til/Fra) 1 DVB-C = Standard for transmission af digitalt TV- og radioprogrammer i kabelnettet. Dette omfatter både programmer fra offentlige og fra private udsendelser. Afhængigt af kabelnetværksleverandør kan modtagelse af programmer fra private stationer være betalingspligtige (kilde: 2 High Definition Multimedia Interface; grænseflade for fuldt digital overførsel af lyd- og videodata. 10

11 Produktbeskrivelse 2.3 Fjernbetjening Nr. Tast Beskrivelse 1 V-MODE Omskifter til formatforhold 2 Omskifter mellem drift og standby 3 AUDIO Valg af audio format 4 IPTV Anvendes ikke Direkte kanalvalg 6 0 Vælg afspilningsformat for medieafspiller 7 FIND Hent kanalsøgningsfunktion 11

12 Produktbeskrivelse Nr. Tast Beskrivelse 8 PR+ Kanal + eller navigering op i menuen PR- Kanal - eller navigering ned i menuen Lydstyrke + eller menunavigation til højre Lydstyrke - eller menunavigation til venstre OK/LIST Vis kanalliste / bekræft menupunkt 9 EPG Hent EPG2F3 10 INFO Vis oplysninger om den aktuelle kanal 11 Omgående optagelse 12 Afspil (medieafspiller) 13 Hurtig tilbagespoling 14 Hurtig fremspoling 15 Rød funktionstast 16 Grøn funktionstast 17 Slå lyden fra 18 BOX2IP Hent smartstream mode 19 TV/RADIO Omskifter mellem TV og radio 20 PAGE+ 10 trin op i menu / kanalliste 21 PAGE- 10 trin ned i menu / kanalliste 22 PR Skift til tidligere valgte kanaler 23 FAV Hent listen over favoritter 24 MENU Hent hovedmenu 25 EXIT Exit menu eller menupunkt 26 TXT Vis / gem tekst TV 27 Stop afspilning / optagelse 28 Pause afspilning / optagelse 29 Langsom fremspoling - slow motion 30 Langsom tilbagespoling 3 EPG = Elektronisk Program Guide = elektronisk TV guide 12

13 Produktbeskrivelse Nr. Tast Beskrivelse 31 Blå funktionstast 32 Gul funktionstast 2.4 Spar energi Modtageren er udstyret med særligt energibesparende elektriske og elektroniske komponenter. Desuden hjælper en sofistikeret energistyring med at spare energi: Således er energiforbruget under Spar Energi standbytilstand reduceret til mindre end 0,5 Watt! 2.5 Garanti Garantien for HDTV kabelmodtageren fra smart electronic GmbH svarer til de juridiske regulativer på købstidspunktet. 13

14 Sikkerhedsinstruktioner 3 Sikkerhedsinstruktioner 3.1 Anvendelsesformål Den HDTV kabelmodtageren er beregnet til privat modtagelse af krypteret og ukrypteret digitalt kabel TV (DVB-C). Den er udelukkende beregnet til dette formål og skal udelukkende anvendes til dette formål. Enhver anden brug anses for at være utilsigtet brug. 3.2 Risici ved brug til anvendelsesformål FORSIG- TIG! ADVARSEL! Fugtighed, forkert netspænding og/eller forkert netfrekvens, lynnedslag eller mekanisk overbelastning kan forårsage fejlfunktion eller beskadigelse af apparatet. Sørg for, at modtager (især netstikket) og fjernbetjening ikke udsættes for nogen form for fugt. Eksempel: Anbring ikke fyldte vaser eller lignende på modtageren. Tilslut kun modtageren til V ~, 50/60 Hz. Træk netstikket ud i tilfælde af tordenvejr eller fejlfunktion. Placer ikke tunge genstande på modtageren. Bøj eller klem ikke kablet. Risiko for elektrisk stød ved kontakt med netspænding. Skader på kabinet, netledning eller forkert reparation kan resultere i kontakt med netspænding. Placer ikke tunge genstande på modtageren. Bøj eller klem ikke kablet. Reparation af stik, kabel eller modtager bør kun udføres af kvalificerede specialister. 3.3 Placering Placer modtageren på en solid og plan overflade. 14

15 Beskyt modtageren mod fugt, varme, støv og snavs. Sikkerhedsinstruktioner Anbring ikke genstande fyldt med væske, f.eks. blomstervaser, på modtageren. Beskyt modtageren mod dryppende og sprøjtende vand. Placer ikke brændende genstande, f.eks. brændende stearinlys, på modtageren. Sørg for tilstrækkelig ventilation (ventilationsåbninger må ikke blokeres): modtageren skal have en afstand på mindst fem centimeter til dens omgivende elementer på alle sider. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket af genstande såsom aviser, duge, gardiner osv. Betjen kun modtageren i moderat klima (ikke i tropiske klima). Placer modtageren, så stikket kan afbrydes når som helst for på den måde at koble apparatet fra lysnettet. Hvis apparatet transporteres fra kolde til varme omgivelser, kan kondenserende luftfugtighed dannes inde i apparatet. Tilslut ikke apparatet, men efterlad det slukket i nogle timer. 3.4 Håndtering af batterier Batterier skal altid være uden for børns rækkevidde. Lækkende batterier forårsager skader på miljøet og på fjernbetjeningen. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme, f.eks. sollys, ild osv. Bortskaf batterierne i overensstemmelse med de gældende lovmæssige forskrifter (se kapitel Bortskaffelse, side 71). 3.5 Bemærkninger om produktansvar I de følgende tilfælde kan den tilsigtede beskyttelse af apparatet være begrænset. Derfor flyttes ansvaret for apparatets funktion tilsvarende over til operatøren: Apparatet anvendes ikke i overensstemmelse med brugervejledningen. 15

16 Sikkerhedsinstruktioner Apparatet bruges uden for anvendelsesområdet som beskrevet ovenfor. Operatøren udfører uautoriserede ændringer af apparatet. 16

17 Installation af modtager 4 Installation af modtager FORSIGTIG! Tilslut først modtageren til kabelforbindelsen og til alle andre apparater, før du tilslutter stikket til stikkontakten. Vær også opmærksom på brugervejledninger for de andre apparater. 4.1 Tilslutningsskema Hjemmenetværk 4.2 Tilslut TV kabel standardforbindelse ekstra forbindelse Tilslut TV kablet til modtagerens forbindelse ANT IN. Andre modtagere kan tilsluttes forbindelsen ANT OUT. Signalet bliver loopet igennem fra input ANT IN. 17

18 Installation af modtager 4.3 Tilslut TV apparat Som anført i tilslutningsskemaet tilbyder modtageren forskellige muligheder for at tilslutte TV apparat og modtager. De muligheder, der gælder for dig, afhænger af tilslutningsmulighederne på dit TV apparat. Hvis din modtager er i dvaletilstand (dyb standby) eller apparatet blev afbrudt fra strømmen (via afbryder eller ved at trække stikket ud), er der ingen eller kun et svækket signal ANT OUT. TV'et har en HDMI forbindelse: TV'et har ikke en HDMI forbindelse: Tilslut TV apparatet og modtageren ved hjælp af et HDMI kabel. Tilslut TV apparatet og modtageren ved hjælp af et SCART kabel. Hvis dit TV har begge muligheder, vælg altid tilslutning via HDMI kablet. Dette sikrer bedst mulig audio- og videokvalitet med digitale signaler. 4.4 Tilslut hjemmebiografsystem (ekstraudstyr) For at forbedre lydafspilning kan du også tilslutte til modtagere - supplerende til TV'et - et multikanals hjemmebiografsystem eller et hi-fi anlæg. Der er forskellige muligheder for forbindelse. Din type forbindelse afhænger af tilslutningsmuligheder for dit hjemmebiografsystem. 18

19 Installation af modtager a. Dit hjemmebiografsystem er i stand til at loope via et HDMI signal, dvs. HDMI tilslutning til modtageren og HDMI tilslutning til TV. Tilslut hjemmebiografsystemet og modtageren ved hjælp af et HDMI kabel samt hjemmebiografsystem og TV ved hjælp af et HDMI kabel. Modtager TV apparat b. Dit hjemmebiografsystem kan behandle digitale audio data - forbindelse til digitale data er til stede. Tilslut hjemmebiografsystem og modtager ved hjælp af et RCA kabel. DIGITAL AUDIO c. Dit hjemmebiografsystem kan ikke ikke behandle digitale audio data ingen forbindelse til digitale data. Tilslut hjemmebiografsystem og modtager ved hjælp af et 2 polet RCA kabel (stereo). Hvis dit hjemmebiografsystem (hi-fi system) understøtter en HDMI forbindelse, skal du bruge en sådan tilslutning. Dette sikrer bedst mulig audio- og videokvalitet med digitale signaler. 4.5 Tilslut datalagring (ekstraudstyr) Tilslut et datalager (USB stik eller harddisk med USB tilslutning) på USB stikket for at få adgang til MPEG, MP3, JPG eller andre 19

20 Installation af modtager mediedatafiler. Du kan forbinde en datalagring til hver af de to konnektorer respektivt. 4.6 Tilslut hjemmenetværk For at forbinde modtageren til Deres hjemmenetværk eller internettet (WWW), tilsluttes modtageren via ETHERNET stikket og et netværkskabel til den tilsvarende port på Deres hjemmenetværk Hvordan De konfigurerer en kabelbaseret netværksforbindelse er beskrevet i afsnit på side Installering af et smartcard Sæt en Conax smartcard i Conditional Access (CA) stikket på modtagerens frontpanel (bag flap), hvis du ønsker at se kodede programmer. 4.8 Tilslut strøm Læs afsnit CA smartcard for yderligere information om smartcard Når alle apparater er tilsluttet korrekt til modtageren kan du sætte stikket i stikkontakten. 4.9 Indsæt batterier i fjernbetjening Dette beskriver trinene for at indsætte nye batterier i fjernbetjeningen eller til udskiftning af døde batterier: 1. Åbn batterikammeret på undersiden af fjernbetjeningen. Fjern dækslet til batterikammeret. 2. Placer de to batterier 1,5 V (type: AAA). Kontroller den korrekte polaritet! 3. Luk batterikammeret 20

21 Installation af modtager Udskift batterierne, hvis visse af fjernbetjeningens funktioner ikke fungerer mere eller udføres forkert. Ved udskiftning af batterier, skal du altid sørge for, at alle batterier udskiftes. 21

22 Grundlæggende funktioner 5 Grundlæggende funktioner Dette kapitel beskriver de nødvendige skridt, der skal til for at kunne udnytte tilbud vedrørende radio og TV kanaler, der leveres via bredbåndskabel3f Første opstart Tænd modtager 1. Tænd for alle tilsluttede apparater. 2. Kontroller at den korrekte AV indgang er valgt på TV'et (dvs. at signalerne fra modtageren vises). 3. Kontroller at det korrekte audio input er valgt på den tilsluttede hjemmebiograf eller hi-fi system. 4. Tænd for modtageren ved hjælp af afbryderen (på bagsiden af kabinettet) (I, ON) Opgradering af modtagersoftware Når du har taget din receiver i drift, skal du først opgradere operativsystemet software på din receiver til at bruge alle tilgængelige funktioner kan! 1. Søg efter opgraderingsfilen på internettet siden (se extra ark), service area og gem den i et USB lager. 2. Udpak filen med endelsen.abs og kopier den til USA datalagring. Bemærk venligst at den opgraderede fil (*.abs) er kopieret direkte fra USB database rodmappen (ikke undermappe)! 3. Tilslut datalageret til din modtager. 4. I menuen Værktøjer vælg undermenuen Opgrader med USB og tryk på OK. 4 De tilgængelige radio-og TV programmer via bredbåndskabel afhænger af din kabelnetværksudbyder. 22

23 Grundlæggende funktioner 5. I Opgradering, vælg opgraderingen tilstand Alle Koder ved hjælp af tasterne og. 6. I Opgrader Fil vælg filen der blev kopieret i trin Vælg Start knappen og bekræft ved at trykke på OK. Opgraderingen vil blive udført efter OK er valgt ved hjælp af tasterne og og tryk på OK. Så vil modtageren automatisk gennemføre en ny start Velkommen Standard Land er Tyskland og standard sprog (Sprache) er tysk. Sørg for, at oplysningerne er korrekte, og du kan ændre værdierne, hvis det kræves. Brug tasterne PR+ og PR, gå til knappen Start og tryk på OK for at starte automatisk kanalsøgning. Du kan også skifte menuen via menupunktet Sprog i menuen System opsætning Auto Scan Efter valg af Land Danmark, Sverige eller Norge bliver din kanalliste som standard sorteret ved hjælp af LCN (Netværks Søgning) under oprettelsen og opdateret med LCN under efterfølgende drift. LCN er en forkortelse for "Logical Channel Numbering" (Logisk kanalnummerering), hvilket betyder, at en kanalliste, der er leveret fra en kabeltv udbyder automatisk kan indlæses i modtageren (og derfor opdateres til enhver tid). For Tyskland kanallisten sker styringen ved hjælp af RASS4F5 (læs tysk og engelsk brugsanvisning). For alle andre lande er der ingen specifik sortering af kanallisten. 5 RASS = Receiver Automatic Sorting System (Modtagerens automatiske sorteringssystem) 23

24 Grundlæggende funktioner Det andet vindue i installationen viser den automatiske kanalsøgning. TV kabel scannes for alle tilgængelige kanaler. En sådan søgning skaber derefter kanallisten, der viser TV og Radio kanaler. 1. Efter endt søgning skal du bekræfte den tilsvarende meddelelse ved at trykke på OK. 2. Forlad menuen ved at trykke på EXIT tasten, indtil skærmen viser TV billedet. Menupunkter Auto søgning (ingen sortering) eller Netwærks Søgning (LCN) kan altid findes via menuen Installation. 5.2 Vælg betjeningsfunktion TV er den betjeningsfunktion, der ses efter første gang modtageren tændes (eller efter nulstilling til fabriksindstillinger). Du kan vælge mellem betjeningsfunktionerne TV (TV kanaler) og RADIO (radiokanaler) som følger: Tryk på knappen TV/RADIO på fjernbetjeningen. Tryk igen på tasten TV/RADIO for at vende tilbage til den forrige funktion. 5.3 Hent/forlad menu Tryk på tasten MENU (på fjernbetjeningen eller på modtageren) for at hente menuen. Menuen er kaldt frem. 24

25 Grundlæggende funktioner Følgende vises i overskriften på de forskellige menuvinduer: 1 Navn på menuvindue 2 Aktuel dato 3 Aktuel tid Tryk på EXIT for at forlade menuen eller gå et trin tilbage. Det kan være muligt, at du er nødt til at trykke på EXIT flere gange for at gå tilbage til TV tilstand. 5.4 Menu navigation Menupunkterne med indstillingerne til TV og radio kan nås ved adgang via de to driftsfunktioner TV og Radio. Menu navigation, kan benyttes ved at bruge knapperne både på modtageren og på fjernbetjeningen: Tryk på PR+ for at vælge ovenstående menupunkt. Tryk på PR- for at vælge nedenstående menupunkt. Tryk på for at ændre hhv. øge den valgte værdi. Tryk på for at ændre hhv. sænke den valgte værdi. I stedet for at ændre en værdi ved hjælp af tasterne og kan du for mange menupunkter også trykke på OK tasten, vælge en ny værdi på listen og bekræft en sådan værdi ved igen at trykke på OK tasten. Aktive menupunkter er farvelagte. Udover de fleste indstillinger for TV funktionen, der allerede er foretaget, kan du også selv definere yderligere indstillinger via menuen. 5.5 Forældrelås I undermenuen Forældrelås kan du låse adgang til bestemte menuer ved hjælp af en PIN kode (fx til beskyttelse af dine indstillinger) eller blokere valg af visse kanaler ved hjælp af en PIN kode. 25

26 Grundlæggende funktioner Gå til undermenuen Børnesikring som følger: 1. Tryk på MENU tasten. 2. Vælg menuen System opsætning. 3. Vælg Forældrelås og bekræft ved at trykke på OK. Efter indtastning af adgangskode kan du indstille, om adgang til undermenuer er beskyttet af adgangskoden ved at vælge Menu lås og vælge Fra eller Til ved hjælp af tasterne eller ; indstille, om adgang til visse undermenuer er beskyttet af en PIN kode ved at vælge Kanallås og vælge Fra eller Til ved hjælp af tasterne eller ; eller ændre adgangskode: Vælg feltet Nyt password. Indtast ny adgangskode. Gå til feltet Bekræft password. Indtast igen den nye password. Foruddefineret, både menuen og programlåsen er slukket. Standardadgangskoden er Tryk på OK for at gemme dine ændringer og for at forlade undermenuen. 5. Forlad menuen ved at trykke på EXIT, indtil skærmen viser TV billedet. I stedet for helt at forlade menuen, kan du yderligere blive i menuen - eller i undermenuen for at gennemføre yderligere indstillinger. 5.6 Indstil tid Rimelig drift af modtagere kræver indstilling af systemets tid. Som standard er modtageren indstillet til Brug GMT5F6, dvs dato og tid hentes 6 GMT = Greenwich Mean Time 26

27 Grundlæggende funktioner fra det modtagne signal. Tidszone er sat til GMT + 1 time (+ 1:00) som standard. Nødvendige ændringer kan foretages i undermenuen Tid: 1. Vælg menuen System opsætning (se ovenfor). 2. Vælg undermenuen Tid og bekræft ved at trykke på OK. 3. Vælg Brug GMT og tænd eller sluk Brug GMT ved hjælp af tasterne eller. Til = automatisk tidsindstilling via kabelsignal aktiveres. Fra = automatic time setting via cable signal is deactivated. Det anbefales at beholde forindstillingen (Brug GMT Til ). 4. Vælg GMT offset og vælg din tidszone ved hjælp af tasterne eller ; for eksempel, er tidszonen for Tyskland Østrig og Schweiz GMT +1: Vælg Sommertid og tænd eller sluk Sommertid Fra eller Til ved hjælp af tasterne eller. Kontroller venligst forindstillingerne og korriger dem, hvis det kræves. Husk også de tilsvarende ændringer af disse indstillinger. 6. Hvis automatisk tidsindstilling (Brug GMT) er slukket, skal dato og tid derefter indtastes manuelt: For at gøre dette, vælg Dato, vælg det punkt, der skal ændres ved hjælp af tasterne eller, og indtast den aktuelle dato ved hjælp af de numeriske taster. Vælg derefter Tid, vælg det punkt, der skal ændres ved hjælp af tasterne eller og indtast det aktuelle klokkeslæt ved hjælp af de numeriske taster. 7. Forlad menuen ved at trykke på EXIT, indtil skærmen viser TV billedet. 5.7 TV Du har flere muligheder for at vælge en kanal: Direkte kanalvalg; Kanalvalg via vindue; og 27

28 Grundlæggende funktioner Kanalvalg via kanalsøgningsfunktion; som forklaret i de tre følgende afsnit Direkte kanalvalg Vælg den ønskede kanal ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. Med hver kanalændring vises et informationsvindue med information om den aktuelle kanal: Nr. Beskrivelse 1 Kanalnummer for aktuel kanal i den aktuelle kanalliste 2 Kanalnavn på aktuel kanal 3 Dato 4 Tid 5 Navn på næste program 6 Navn på aktuelle program Tryk på INFO tasten for at hente vindue til enhver tid. Indstil display tid på OSD Timeout. Tryk på EXIT to gange for at lukke informationsvinduet. 28

29 Grundlæggende funktioner Kanalvalg via vinduesvalg 1. Tryk på OK tasten for at vise et vindue med alle tilgængelige kanaler (2). 2. Vælg kanallisten med den ønskede kanal ved hjælp af tasterne eller (1) eller Tryk på FAV tasten for at vælge fra dine favoritlister. 3. Vælg den kanal, der skal vises (3) ved hjælp af tasterne PR+ og PR- for et enkelt trin af gangen eller P+ og P- for ti trin af gangen og bekræft dit valg ved at trykke på OK. Den tilsvarende kanal vil blive tændt. 4. Tryk på OK eller EXIT for at lukke vinduesvalg. Kanalvalgsvindue: Nr. Beskrivelse 1 Visning af aktuelle kanalliste 2 Kanaler inkluderet i den aktuelle kanalliste 3 Markeret kanal 4 Frekvens på den aktuelle kanal (f.eks.: er MHz) 5 Symbolhastighed på den aktuelle kanal (i megasymboler/sekund) 6 Polarisering af den aktuelle kanal (horisontalt, vertikal) 7 Rullepanel - viser placeringen af den aktuelle kanal i kanallisten 29

30 Grundlæggende funktioner Kanalvalg via søgefunktion Kanallisterne kan være ganske omfattende; derfor tilbyder modtagere forskellige muligheder for at filtrere listen, søgning efter kanaler på listen eller at sortere listen: Tryk på FIND tasten for at åbne vinduet Søg. Vælg den ønskede mulighed ved hjælp af tasterne PR+ og PR- og bekræft med OK HDTV Filter Vælg HDTV så der kun vises HDTV kanaler i kanalvinduet. Brug trinene, som beskrevet i afsnit på side 29 for at vælge en kanal. 30

31 Grundlæggende funktioner Find kanaler (alfabetisk) 1. Vælg Find(A-Z) for at åbne vinduet Find. 2. Vælg et tegn ved hjælp af tasterne og samt PR+ og PR- og bekræft henholdsvis ved at trykke på OK for at acceptere tegnet i feltet for navnet eller en del af navnet på den ønskede kanal. Udover bogstaver og tal er der også særlige knapper: Knap CAPS (gul funktionstast) DEL (rød funktionstast) eller <- OK (blå funktionstast) SP Betydning Skifter mellem store og små bogstaver (virker kun med bogstaver). Sletter det sidst indtastede tegn. Lukker vinduerne. Indsætter et mellemrum.? Spørgsmålstegn som første tegn har en wildcardfunktion. Eksempel: "?R" søger efter alle kanalnavne, som inkluderer et "R". Så snart det første valgte tegn er blevet bekræftet ved at trykke på OK, vil et andet vindue åbne og vise alle kanaler, der starter med dette tegn (i de fleste tilfælde er det første tegn et bogstav). 31

32 Grundlæggende funktioner 2 1 Tryk på EXIT for at lukke vindue 1, forudsat at valget er tilstrækkeligt defineret til dit formål. Nu kan du vælge den ønskede kanal i vindue 2 ved hjælp af tasterne PR+ og PR- og bekræfte ved at trykke på OK. Gå tilbage til indtastning af tegn (se ovenfor) for yderligere at begrænse kanalvalg Sorter kanalliste (alfabetisk) Vælg Sort (A-Z) eller Sort (Z-A) for at sortere de viste kanaler i stigende eller faldende alfabetisk orden i kanalvalgsvinduet. For alle funktionerne, som beskrevet i 5.7.3, gælder det at det foretagne valg eller sortering slettes, så snart en kanal vælges ved at trykke på OK, dvs hvis du så trykker på OK tasten for at vise kanalvalgsvinduet, vises kanalvalgslisten i sin tidligere oprindelige tilstand. 32

33 Grundlæggende funktioner Programinformation Tryk på MENU tasten to gange. Vinduet til højre vises: Nr. Beskrivelse 1 Genre af programmet (fra DVB-C stream) 2 Start- og sluttidspunkt for aktuelle program 3 Navn på kanal 4 Navn på aktuelle program 5 Sprog på aktuelle program 6 Detaljerede oplysninger om den aktuelle program 7 DVB-C-Kanal (frekvens/ symbolhastighed / modulering) 8 Signalstyrke 9 Signalkvalitet 4 DVB-C PIDs til video, audio, PCR6F Genkald Tryk på PR tasten for at gå tibage til den sidst sete kanal EPG Electronic Program Guide (Elektronisk Programoversigt) er et behageligt værktøj, der erstatter en trykt TV guide. 7 PID = Packet IDentifier, hver tabel eller hvert elementært flow i et transportflow identificeres ved hjælp af et 13-bit PID. PCR = Program Clock Reference ; kræves for at gøre det muligt for dekoderen at udføre korrekt præsentation med hensyn til tid og hastighed. 33

34 Grundlæggende funktioner Enkel EPG Tryk på tasten EPG på fjernbetjeningen. Vinduet Enkel EPG (oplysninger om +en kanal) åbner. Nr. 1 Beskrivelse Alle programmer i løbet af en dag, med start- og sluttidspunkt; det valgte program er farvemærket. 2 Dato for den dag som displayet gælder. 3 Varigheden af det aktuelle program (starttidspunkt ~ sluttidspunkt). 4 Navn på aktuelle program. 5 Illustration med de farvede funktionstaster og deres funktioner. 6 Detaljerede oplysninger om det aktuelle program. Tryk på tasterne PR+ og PR- for at vise et senere eller et tidligere program (1). Tryk på tasterne og for at bladre henholdsvis frem/tilbage en dag (2). Tryk på den gule funktionstast for at scrolle ned i informationssektionen (6). Tryk på den røde funktionstast for at scrolle op i funktionsområdet (6). Tryk på den grønne funktionstast til også at omfatte kanal, dato, switch-on tid og varighed af det markerede program i en timer. Timeren er indstillet til Én gang som standard; Timer Service er indstillet til Kanal. Tryk på den blå funktionstast for at åbne vinduet EPG. Tryk på EXIT tasten for at lukke vinduet Enkel EPG og for at vende tilbage til TV funktion. 34

35 Grundlæggende funktioner EPG Efter at have trykke på den blå funktionstast i vinduet Enkel EPG, vil du få adgang til vinduet EPG med følgende display: Det aktuelle program er markeret med. Nr. Beskrivelse 1 Miniature for kanal. 2 Kanalnummer for den valgte kanal. 3 Navn på valgte kanal. 4 Navn på valgte program. 5 Start- og sluttidspunkt for valgte program 6 Aktuelle og næste program med en tidsramme på ca. 1,5 time for den markerede kanal. 7 Illustration med de farvede funktionstaster og deres funktioner. 8 Alle kanaler inkluderet i den aktuelle kanalliste. 9 Dag, som de viste data gælder for. Tryk på OK for at åbne et vindue med detaljerede oplysninger om det valgte program. Tryk på OK tasten, den røde funktionstast eller EXIT for at lukke et sådant vindue. Tryk på tasterne PR+ og PR- for at bladre gennem alle tilgængelige kanaler. Tryk på tasterne og for at bladre i programmerne henholdsvis tilbage/frem i en kanal. 35

36 Grundlæggende funktioner Tryk på den røde funktionstast for at åbne vinduet Tid. Her skal du vælge funktionen nederst ved hjælp af tasterne og : Tryk på OK når er valgt for at gå til det aktuelle program. Det aktuelle program er markeret med. Tryk på OK når er valgt for at gå et program frem eller tilbage. Tryk på OK når er valgt for at gå to timer frem eller tilbage. Tryk påok, når er valgt for at gå en dag frem eller tilbage. Tryk på OK når er valgt eller tryk på EXIT at lukke vinduet Tid og vende tilbage til EPG vinduet. Tryk på den grønne funktionstast til også at omfatte kanal, dato, switch-on tid og varighed af det markerede program i en timer. Timeren er indstillet til En gang som standard; Timer Service er indstillet til Kanal. Tryk på den blå funktionstast for at forlade EPG vinduet og vende tilbage til Enkel EPG. Tryk på EXIT tasten for at forlade vinduet Enkel EPG og for at vende tilbage til TV programmet Audio indstillinger 1. Tryk på tasten AUDIO. 2. Vælg lydtilstand ved hjælp af tasterne og. Afhængig af den valgte kanal og det aktuelle program, er følgende tilstande til rådighed: Venstre - Højre - Stereo - Mono. 3. Tryk på tasterne PR+ eller PR- for at vælge et andet sprog eller Dolby AC3 (Dolby Digital), såfremt TV stationen er forsynet med det. 4. Forlad menuen ved at trykke på EXIT tasten efter den ønskede lydtilstand er valgt. 36

37 5.7.8 Tekst TV Grundlæggende funktioner Tekst TV er et informationssystem, der vises på dit TV. Tekst TV er kun mulig, hvis den valgte kanal understøtter denne funktion. Oplysningerne er organiseret i hovedoverskrifter og undersider. Tryk på tasten TXT for at aktivere tekst TV. Hvis undertekster udbydes til programmet på den valgte kanal, ses et udvalgsvindue. Tryk på tasterne og for at vælge Tekst TV. Tryk på OK for at åbne for tekst TV. Den første tekst TV side nr Hvis undertekster udbydes til programmet på den valgte kanal, ses umiddelbart efter tryk på TXT den første tekst TV side nr For at navigere rundt i tekst TV fortsæt på følgende måde: Tast Tast på fjernbetjeningen Funktion Direkte indtastning af et sidetal Næste overskrift Forrige overskrift (hvis der er undertekster) (hvis der er undertekster) Næste undertekst Forrige underside eller AUTO: automatisk skift fra en underside til den næste Tryk på tasten EXIT eller TXT for at deaktivere tekst TV Undertekster Hvis undertekster udbydes til programmet på den valgte kanal, kan disse aktiveres som følger: 1. Tryk på tasten TXT for at åbne udvalgsvinduet Undertekster/Tekst TV. 2. Tryk på tasterne og for at vælge Undertekster og bekræft med OK. Et andet vindue Undertekstsprog vises. 37

38 Grundlæggende funktioner 3. Med tasterne PR+ eller PR- vælg en linje med Undertekstsprog og bekræft dit valg med OK for at aktivere undertekster. Kun hvis flere undertekstsprog bliver tilbudt, vil der vises flere linjer med Undertekstsprog. Hvis for eksempel kun tyske undertekster sendes, er deu(d) forudindstillet som undertekstsprog. For at slukke for undertekster fortsæt på følgende måde: 1. Tryk på tasten TXT for at åbne udvalgsvinduet Undertekster/Tekst TV. 2. Tryk på tasterne og for at vælge Undertekster og bekræft med OK. Et andet vindue Undertekstsprog vises. 3. Med tasterne PR+ eller PR- vælg linjen SUB OFF og bekræft dit valg med OK for at deaktivere underteksterne Formatindstilling Indstilling af Formatindstillingen med V-MODE tasten Tryk på V-MODE tasten flere gange for at indstille billedformat. Mulige værdier: Auto, 4:3PS, 4:3LB, 16:9LB (se nedenstående tabel) Indstilling af billedformat via menuen Vælg Formatindstilling for at indstille billedformat ved hjælp af tasterne og. Værdi Auto 4:3PS 4:3LB Betydning Standardindstilling: modtageren vælger den optimale værdi Til afspilning med en 4:3 skærm, PS = Pan & Scan: 4:3 program: billedet vises optimalt. 16:9 program: billedets højde justeres til skærmen; billedinformation til højre og venstre mangler. Til afspilning med en 4:3 skærm, LB = Letterbox 4:3 program: billedet vises optimalt. 16:9 program: billedbredden er justeret til skærmen; manglende højde fyldt op med sorte bjælker. 16:9 Til afspilning med et 16:9 TV 38

39 Video opløsning Grundlæggende funktioner I menuen System opsætning vælg undermenuen TV System og bekræft ved at trykke på OK. 1. Vælg Video Opløsning. 2. Tryk på OK for at vise en liste med mulige værdier. 3. Vælg den værdi, der passer til dit TV ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. Eksempel: Hvis dit fjernsyn er i stand til at vise en opløsning på 720p7F8 skal du også indstille 720p på modtageren (720p er fabriksindstillingen). Hvis modtageren og TV'et er forbundet via et SCART kabel, så er maks. opløsning 576i (PAL format) Sleep timer Modtagere indeholder en Dvaletimer, der muliggør en automatisk ændring af apparatet fra driftstilstand til standbytilstand: 1. Vælg undermenuen Tid i menuen System opsætning og tryk på OK. 2. Med brug af tasterne PR+ og PR- vælg menupunktet Sleep timer. 3. Tryk på tasterne og for at aktivere Sleep timer og definer en tid på mellem 10 og 120 minutter, efter hvilken modtageren automatisk skifter til standby. 4. Tryk på EXIT to gange for at vende tilbage til TV program CA Smartcard Modtagere har en Adgangsstyringsslot. Dette interface giver mulighed for dekryptering af forskellige krypterede kanaler ved hjælp af et chipkort. For at bruge et chipkort: 1. Sluk for modtageren ved hjælp af afbryderen på bagsiden. 2. Indsæt forsigtigt chipkortet i stikket på bagpanelet. 8 p = progressiv scan: progressiv scanbilleder, der sendes med eksempelvis 720p betyder, at 50 progressive scanbilleder med en opløsning på 1280 pixel/line og 720 linier/billede sendes per sekund. i = interlaced video: lige og ulige linier sendes skiftevis. 39

40 Grundlæggende funktioner 3. Tænd modtageren. Vær også opmærksom på instruktionen fra kortproducenten! 4. Du kan vælge den pågældende kanal, efter indsættelse af chipkortet. Det kan tage nogle sekunder, før kanalen frigives. Nu får du et nyt menupunkt Adgangsstyring (CA) i menuen Værktøjer. Afhængigt af det anvendte chipkort kan du hente flere funktioner, f.eks. angivelse af gyldigheden, udløbskonfiguration. 40

41 6 Medieafspiller Medieafspiller Medieafspilleren kan bruges til TV-optagelser og MPEG-, MP3- eller JPG-filer, der er tilgængelige på databasen. 1. Åbn Medieafspiller ved at vælge punktet Medieafspiller i menuen Optag og bekræft ved at trykke OK eller tryk på den gule funktionstast hvis du er i TV tilstand. 2. Tryk på tasten 0 indtil den øverste linje indikerer den ønskede fil yderst til venstre. Mappestrukturen viser nu kun de filer, der svarer til den ønskede filtype. Først efter at have valgt f.eks. musik, vil den vise tilgængelige musikfiler. 3. Tryk på PR- for at vælge den forbundne database og bekræft ved at trykke på OK. De nuværende biblioteker (og filer, så vidt som de svarer til den valgte filtype) vil blive vist. 4. Vælg den fil, der skal afspilles (tryk OK for at åbne et bibliotek). 5. Tryk på OK for at starte afspilningen (eller tryk på tasten ). 6. Brug tasterne,,,, og for at styre afspilningen. Knapperne nederst i vinduet med Medieafspiller viser flere funktioner. Disse funktioner afhænger af den valgte filtype (musik, billeder). 6.1 Musik Afspilning 1. Brug tasterne PR+ og PR- for at vælge det spor, der skal afspilles. 2. Tryk på OK for at starte afspilning. 3. Brug tasterne,, og for at styre afspilningen. 41

42 Medieafspiller Afspilningsliste Oprettelse af en afspilningsliste Vælg et spor ved hjælp af tasterne / PR+ og / PR- og tryk på den grønne funktionstast for at tilføje dette til afspilningslisten (favoritliste). De valgte spor er markeret med et hjertesymbol. Du kan gentage denne procedure for alle spor, der skal tilføjes afspilningslisten. Tryk på den gule funktionstast for at tilføje alle spor fra den aktuelle mappe til afspilningslisten. Ved igen at trykke på den gule funktionstast vil afspilningslisten blive helt slettet. Tryk på den røde funktionstast (SHIFT) for at vise favoritlisten (afspilningsliste). Et nyt vindue Vis Afspilningsliste bliver vist. Nu kan du flytte eller fjerne filer i/fra listen Flytning af filer i afspilningslisten 1. Vælg et spor, der skal flyttes ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 2. Tryk på den røde funktionstast (SHIFT) for at markere det valgte spor, der skal flyttes. 3. Vælg det valgte spors nye palcering ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 4. Forlad Flyttefunktionen ved igen at trykke på røde funktionstast (SHIFT). Nu kan du lukke vinduet Vis afspilningsliste ved at trykke på EXIT, eller flytte et andet spor ved at starte igen med trin 1, eller du kan bruge Sletning af filer fra afspilningslisten 1. Vælg et spor, der skal slettes ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 2. Tryk på den grønne funktionstast for at fjerne det valgte spor fra afspilningslisten. 3. Tryk på EXIT for at afslutte sletning, eller gå tilbage til trin 1 for at fjerne flere spor fra afspilningslisten. 42

43 Sletning af alle filer fra afspilningslisten: 1. Tryk på den gule funktionstast for at fjerne alle spor fra afspilningslisten. Du vil blive spurgt, om du virkelig ønsker at slette alle poster. Medieafspiller 2. Vælg Ja eller Nej ved hjælp af tasterne og og bekræft ved at trykke på OK. Hvis du svarer Nej, vil du blive dirigeret tilbage til afspilningslisten. Hvis du svarer Ja, vil afspilningslisten blive helt slettet, og du vil blive dirigeret til start vinduet i Medieafspiller Rediger lydfiler Tryk på den blå funktionstast for at gå til Rediger. Her kan du omdøbe spor ved at trykke på den røde funktionstast; kopiere spor ved at trykke på den grønne funktionstast; og slette spor ved at trykke på den gule funktionstast; samt oprette nye mapper ved at trykke på den blå funktionstast. Tryk på EXIT tasten to gange for at forlade Rediger. Du vil blive dirigeret tilbage til det oprindelige vindue Medieafspiller Sorter lydfiler Tryk på tasten 1 for at sortere de viste spor efter navn, spilletid, filstørrelse eller foretrukne. Favoritter er de spor, der indgår i den aktuelle afspilningsliste Afspilningsfunktion Tryk på tasten 2 for at ændre afspilningsfunktion: Symbol i Medieafspiller vindue Betydning Enkelt spor afspilles og gentages. Alle spor i det aktuelle bibliotek afspilles og gentages i den viste rækkefølge. Alle spor i det aktuelle bibliotek afspilles i tilfældig rækkefølge og gentages derefter. 43

44 Medieafspiller Tryk på EXIT tasten for at lukke Medieafspiller og for at vende tilbage til menuen Optag. 6.2 Billeder De grundlæggende trin med billedfiler er kun lidt forskellige fra trinene med musikfiler (automatisk afspilning af en række billeder). Forskellene er inkluderet i de tilgængelige funktioner ved at trykke på tasterne 2 og Konfiguration af et diasshow Tryk på tasten 2 for at konfigurere et diasshow 1. Vælg Diasshowtid ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 2. Vælg ved hjælp af tasterne og tidsperioden mellem visning af to efterfølgende billeder (1 til 9 sekunder). Hvis du vælger Off, vil det først valgte billede forblive vist på skærmen. 3. Vælg Diasshow Gentag ved hjælp af tasterne PR+ og PR- for at bestemme ved hjælp af tasterne og om diasshowet skal starte forfra efter at have vist det sidste billede. 4. Vælg linjen Save - Annuller ved hjælp af tasterne PR+ og PR- og brug derefter tasterne og til at afgøre, om indstillingerne skal gemmes eller kasseres og bekræft ved at trykke på OK. Du vil blive dirigeret tilbage til billedlisten Visning af alle billeder i det aktuelle bibliotek Tryk på tasten 3 for at vise alle billeder i det aktuelle bibliotek. Du kan også have billeder, der vises, mens musikken bliver spillet, f.eks. ved at ændre filtypen under afspilning af musik (ved hjælp af tast 0) og derefter starte et diasshow. 44

45 Medieafspiller 6.3 Video Afspilning af video 1. Vælg en fil, der skal afspilles ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. I venstre halvdel af skærmen kan du se en miniature, og du kan se videoen i visningstilstand. Brug tasterne, og for at styre afspilningen. 2. Tryk på OK for at starte afspilning på fuld skærm. 3. Brug tasterne,,,,, og for at styre afspilningen Rediger videofiler Tryk på den blå funktionstast for at gå til Rediger. Her kan du omdøbe spor ved at trykke på den røde funktionstast; kopiere spor ved at trykke på den grønne funktionstast; og slette spor ved at trykke på den gule funktionstast; samt oprette nye mapper ved at trykke på den blå funktionstast. Tryk på EXIT tasten to gange for at forlade Rediger. Du vil blive dirigeret tilbage til det oprindelige vindue Medieafspiller Sortering af videoer Tryk på tasten 1 for at sortere de viste videoer efter navn, spilletid eller filstørrelse. 45

46 Optagelse / PVR 7 Optagelse / PVR Tilslut først et USB-datalager i USB-tilslutningen på modtager, og afvent, at dette identificeres af receiveren, og at den tilsvarende meddelelse vises. Under afspilning af et program trykkes på tasten Optag (omgående optagelse) eller vælg udsendelser i vinduet EPG og tilføj dem til timerne med den grønne funktionstaste eller en optagelse programmeres direkte i undermenuen Timer. Hvis der sendes flere lydspor, så optages automatisk op til tre lydspor. Ved afspilningen kan man så skifte mellem disse lydspor med tasten AUDIO. 7.1 Omgående optagelse Tryk på knappen optage, for at rekord det aktuelle program på en indsat USB-disk. Som standard, startede varigheden af en sådan optagelse to timer. Tryk på optage-knappen igen for at indstille i popup-vinduet, optagetiden. Brug knapperne / og numeriske taster på fjernbetjeningen derefter lukker vinduet med EXIT. Tryk på knappen, for at stoppe optagelsen. 7.2 Direkte Programmering (undermenu Timer) Her kan op til otte forskellige optagelser (eller programskift) programmeres, bearbejdes eller slettes. 1. I undermenuen Timer markeres en timer. 2. Tryk på tasten OK for at åbne timeren. 3. Linjen Timer mode markeres. Du kan vælge betwen disse værdier: 46

47 Optagelse / PVR Værdi Fra En gang Dagligt Ugentlig Månedligt Ma-Fre Betydning Timeren deaktiveres. Enkelt optagelse / begivenhed (kun en gang). Opagelse / begivenhed indtræffer hver dag på samme tid (f.eks nyhedsprogrammet hver dag) Optagelse / begivenhed altid på samme ugedag Optagelse / begivenhed indtræffer hver måned på samme dag (f.eks hver 20.) Optagelse / begivenhed Mandag til fredag på samme tid 4. Linjen Timer service markeres. Vælg mellem Channel (programskift) og Optagelse. 5. Linjen Vækningskanal markeres og vælg det program, som skal optages eller vises. 6. Linjen Væknings Dato markeres og indtast dato. 7. Linjen På tidspunkt markeres og indtast tidspunkt. 8. Linjen Varighed markeres og indtast varighed (varighed på udsendelse). I dato- og tidsfelterne bevæger man sig fra bogstav til bogstav (fra position til position) med tasterne og. 9. Kontaktfladen Gem markeres og bekræft med OK. 7.3 Optagelse programmeres via EPG I EPG vælges de udsendelser, som skal optages, og de tilføjes til timerne med den grønne funktionstaste Datalager formateres 1. Tryk på den gule funktionstaste. 2. Vælg det ønskede filsystem i det fremhævede vindue under harddiskmode. Et udvalg af mulige filsystemer vises (FAT32 og NTFS). 47

48 Optagelse / PVR Standardpartitioner fastsættes Menupunktet Værktøjer har til formål at fastsætte standardpartitioner til TV-optagelser og Timeshift-filer. 1. Vælg det datalager eller den partition, for hvilken anvendelsen skal defineres. 2. Tryk på den blå funktionstast (L/R). Et nyt vindue DVR-indstilling åbnes. 3. Vælg, hvordan datalageret skal anvendes: REC & TMS: partitionen anvendes både til optagelse og til Timeshift. Record: den valgte partition anvendes kun til optagelse. Timeshift: den valgte partition anvendes kun til Timeshift. 7.4 Timeshift (tidsforskudt fjernsyn) Ved tilsluttet USB-datalager (harddisk, USB-stik) kan man stoppe det sendte program og fortsætte det på samme sted på et senere tidspunkt. 1. Sørg for, at Timeshift (1. menupunkt) står på Til (fabriksindstilling) i undermenuen PVR konfig. og afslut igen menuen. 2. I TV-drift trykkes på tasten for at stoppe afspilningen af det aktuelle fjernsynsprogram og starte en Timeshift-optagelse. 3. Tryk på tasten (PLAY) for at fortsætte afspilningen af fjernsynsprogrammet på dette sted. 4. Med tasterne og kan man spole frem og tilbage i fjernsynsprogrammet, som man normalt gør på en DVD-afspiller eller video-optager. Med tasterne (SLOW) og (SLOW) kan man afspille fjernsynsprogrammet i slow-motion. 5. Hvis man igen vil skifte til det aktuelle (live sendte) fjernsynsbillede, trykkes en gang på tasten. Hvis Timeshift-funktionen i undermenuen PVR konfig. står på Til, begynder Timeshift-optagelsen automatisk, når receiveren tændes og ved hvert kanalskifte. 7.5 Afspilning af optagelser 48

49 7.5.1 Direkte afspilning 1. Tryk to gange på den røde funktionstast (SHIFT). 2. Vælg den optagelse, som skal afspilles, og bekræft med OK. Afspilningen begynder. 3. Brug tasterne,,, og for at styre afspilningen. Optagelse / PVR 4. Man kan springe med tasterne og, når afspilningsinformationsfeltet er fremhævet. Man kan først benytte denne funktion, når der efter opstart af afspilningen er gået den tid, som man har indstillet i kapitel PVR konfig. under Spring Afspilning med Media Player Man kan også afspille USB-optagelser via Media Player. 7.6 PVR storage Datalager formateres 1. Tryk på den gule funktionstaste. 2. Vælg det ønskede filsystem i det fremhævede vindue under harddiskmode. Et udvalg af mulige filsystemer vises (FAT32 og NTFS) Standardpartitioner fastsættes Menupunktet Værktøjer har til formål at fastsætte standardpartitioner til TV-optagelser og Timeshift-filer. 1. Vælg det datalager eller den partition, for hvilken anvendelsen skal defineres. 2. Tryk på den blå L/R-taste. Et nyt vindue DVR-indstilling åbnes. 3. Vælg, hvordan datalageret skal anvendes: REC & TMS: partitionen anvendes både til optagelse og til Timeshift. Record: den valgte partition anvendes kun til optagelse. Timeshift: den valgte partition anvendes kun til Timeshift. 7.7 PVR konfiguration 49

50 Optagelse / PVR Vælg Timeshift for at indstille, om Timeshift-optagelser, tidsforskudt fjernsyn (Timeshift)) skal begynde automatisk ved tryk på tasten, eller om Timeshift skal være deaktiveret. Vælg Timeshift til optagelse for at indstille, om Timeshiftoptagelserne skal gemmes på USB-datalageret, når man trykker på tasten Optag. Ved Til optages der ikke kun fra det tidspunkt, hvor der trykkes på tasten Optag, men også den tidligere Timeshift-fil tilføjes til optagelsen. Ved Fra optages der fra det tidspunkt, hvor der trykkes på tasten Optag. Den tidligere Timeshift-fil tilføjes ikke til optagelsen ( normal omgående optagelse). Vælg Spring for at indstille, hvor stor springafstanden skal være ved afspilning af en optagelse. Vælg Optagelse startes tidligere for at indstille, hvor lang tid tidligere, mellem 1 og 5 minutter, en optagelse skal starte, da dette er fastsat i timer-indstillingerne. Vælg Optagelse afsluttes senere for at indstille, hvor lang tid senere, mellem 1 og 5 minutter, en optagelse skal slutte, da dette er fastsat i timer-indstillingerne. Ved EPG-timer-programmering anvendes de nøjagtige start- og sluttider for en udsendelse til programmering af en optagelse. At starten eller slutningen af en optagelse mangler, hvis udsendelserne starter tidligere eller senere, kan forhindres med funktionerne Optagelse startes tidligere og Optagelse afsluttes senere. 50

51 8 IP-Funktioner IP-Funktioner I menuen Optag er forskellige tilgængelige funktioner, som du kan bruge, når modtageren er tilsluttet til internettet. 8.1 YouTube Vælg menupunktet YouTube og tryk OK, herefter kan det ønskede video klip vælges direkte fra internet portalen. 8.2 Web-Radio Vælg menupunktet Web Radio og tryk OK, herefter kan den ønskede radiokanal vælges direkte. 8.3 Web News Vælg menupunktet Web News og tryk OK. Herefter kan de ønskede nyheder vælges direkte fra portalen. 8.4 Weather Forecast Vælg menupunkt Weather Forecast og tryk OK, herefter kan den ønskede vejrudsigt hentes fra web-portalen 51

52 smartstream - BOX2IP 9 smartstream - BOX2IP Denne Receiver er udstyret med smartstream, hvilket betyder at den kan leverer billede og lyd ikke kun på et tv, men også sende det til fire mobile enheder på dit hjemmenetværk. Det betyder, at du kan sende det modtagne tv program fra receiveren til din telefon, eller tablet PC via LAN eller Wlan Det eneste du skal er at installere en app, som du finder i Google PLAY eller AppStore. Nu er dine favorit tv kanaler tilgængelig overalt i dit hjem, hvor du kan modtage dit wlan signal. No. Description No. Description 1 TV 5 Wireless LAN router 2 HDMI kabel 6 Wireless LAN connection 3 Mirage receiver Op til fire enheder såsom (PC, 7 4 LAN kabel smartphone eller tablet PC) 9.1 Opsætning af enheder Receiver 1. Tilslut Receiveren (ETHERNET stik) og din router med et LAN kabel. 2. Gå ind i menuen Tools og flyt markøren til Network Setting og tryk OK. Vinduet Network Setting åbner. 52

HDTV Kabel-TV Modtager

HDTV Kabel-TV Modtager HDTV Kabel-TV Modtager CX72 CONAX INTEGRERET Brugsanvisning Version: 03.09.2012 DANSK Introduktion Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en smart HDTV kabelmodtager. Denne brugervejledning indeholder

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

HDTV Satellitmodtagere

HDTV Satellitmodtagere smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmodtagere Lynvejledning Version: 30.09.2013 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder oplysninger om, Hvordan De tilslutter Deres mirage-modtager

Læs mere

Introduktion. Indholdsfortegnelse

Introduktion. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en HDTV satellitmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

HDTV satellit receiver SXHD

HDTV satellit receiver SXHD HDTV satellit receiver SXHD Instruktionsbog Version: 19.10.2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Produktbeskrivelse... 4 1.1 Leveringsomfang... 4 1.2 Receiver... 5 1.3 Fjernbetjening... 6 2 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen COOD-E Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 2 Tilslutning - COOD-E Tilslut din COOD-E Sæt modtageren i nærheden af dit tv og forbind

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere