Dansk brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk brugsanvisning"

Transkript

1 Dansk brugsanvisning

2 designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede SA højttalere. SA geyser musiksystem brugsanvisning Service information 3 Sikkerhedsforanstaltninger 3-4 For- og bagpanel 5 Fjernbetjening 7 Tilslutning 8 Daglig brug 8~11 Brug af radio Tekniske Specifikationer 12-13

3 Tillykke med dit køb af SA geyser! For at få fuldt udbytte af dit nye product anbefaler vi at du følger brugsanvisningen. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen grundigt. SA geyser er omhyggeligt konstrueret for at leve op til dine forventninger. Hvis du behøver hjælp til at vælge højttalere til SA geyser, vil vi foreslå du besøger vores hjemmeside: Husk, at opbevare dit originale købsbevis, hvis du skulle få brug for service i løbet af reklamationsperioden. Hvis du får behov for service på dit nye produkt, anbefales det at du indleverer produktet til din forhandler. Produktet skal indleveres i original emballage, eller en anden sikker pakkemetode, for at undgå transportskader på produktet. Sikkerhedsforanstaltninger VIGTIGT. DET ER VIGTIGT, AT DU GENNEMGÅR INSTRUKTIONERNE I DENNE BRUGSANVISNING OG FØLGER ANVISNINGERNE PÅ PRODUKTET. GEM DENNE BRUGSANVISNING TIL FREM- TIDIG BRUG. Produktet er udviklet og produceret med henblik på at yde den bedst mulige sikkerhed for brugeren. Forkert anvendelse af produktet kan medføre elektrisk stød eller brand. Den indbyggede beskyttelse i produktet vil beskytte brugeren, når den nedenstående procedure anvendes i forbindelse med tilslutning, daglig brug og service. Produktet er fuldt ud elektronisk og indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. APPARATET MÅ IKKE ÅBNES. RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. KUN UDDANNEDE TEKNIKERE MÅ REPARERE APPARATET. Vand og fugt Apparatet må ikke anvendes i nærheden af vand, som f.eks. badekar, køkkenvask, et fugtigt lokale, i nærheden af en swimming pool osv. Rengøring Tag strømmen fra apparatet før rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmiddel eller rengøringsmidler på spray. Brug en tør klud. Strømkabler Tilslutningen skal organiseres, så det ikke er muligt at træde på kablerne, eller trække i dem. Vær særlig opmærksom på fastgørelsen af kabler og stik. Overbelastning Vær sikker på, at stikkontakter og evt. forlængerledninger ikke overbelaster elinstallationen, som følge af tilslutningen af dette apparat. Netspænding (Volt) Apparatet må kun anvendes med den netspænding, som står angivet på bagsiden af apparatet. Hvis du ikke er sikker på hvilken netspænding du har, kontakt din udbyder.

4 Strømkabel Hvis det medfølgende strømkabel ikke passer i dine stikkontakter, kan det skyldes at apparatet ikke må tilsluttes i dit land. Ventilation Apparatet er udstyret med sprækker og åbninger, der skal sikre ventilation, funktionsdygtighed og sikre apparatet mod overophedning. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes. Apparatet må ikke placeres på en seng, en sofa, et gulvtæppe eller lignende overflade. Varme Anbring ikke apparatet tæt på varmekilder som f.eks. en radiator, brændeovn eller andre varme-producerende apparater, inkl. forstærkere. Skadestilfælde Fjern apparatets tilslutninger og kontakt uddannede teknikere i følgende tilfælde: A. Hvis et strømkabel (eller stik) er blevet beskadiget. B. Hvis væske er blevet hældt i apparatet, eller hvis et objekt er kommet ind i apparatet. C. Hvis apparatet har været udsat for vand. D. Hvis apparatet ikke fungerer i henhold til brugsanvisningen. Udfør kun tilslutninger i henhold til brugsanvisningen, da forkert tilslutning kan medføre skade på apparatet og gøre det vanskelligt for en tekniker, at få det til at fungere igen. E. Hvis apparatet har været tabt eller beskadiget på anden måde. F. Hvis apparatets funktioner ændrer sig drastisk, har apparatet brug for reparation. Service Forsøg ikke at foretage reparationer på egen hånd. Ved at åbne apparatet udsættes du for fare ved høje spændinger. Reparation skal udføres af uddannede teknikere. Reservedele Vær sikker på, at der anvendes korrekte reservedele, specificeret af System Audio A/S, eller reservedele med de samme specifikationer, som den originale komponent. Bed teknikeren om at udføre en fuld afprøvning af apparatet, for at sikre at apparatet er klar til brug. Tordenvejr og længere perioder uden brug Tag strømkablet ud af stikkontakten, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning under et tordenvejr eller hvis apparatet ikke bruges i længere perioder. Det vil forhindre skader på apparatet på grund af lynnedslag eller udsving i strømforsyningen. Objekter eller væsker i apparatet Lad aldrig et objekt trænge gennem apparatets åbninger, da det risikerer at berøre strømførende dele og forårsage kortslutning, brand eller elektrisk stød. Anbringelse Apparatet må ikke anbringes på et ustabilt underlag. Det risikerer at falde ned og blive beskadiget, og risikerer at beskadige voksne eller børn. CD skuffen Undlad at berøre CD skuffen, når den åbner og lukker, og undgå at få fingrene i klemme. Vægt Undgå at anbringe tunge genstande på apparatet og undlad at træde på det. Tunge genstande kan beskadige apparatet. Anvendelse af a f disks Anvend ikke ridsede, deformerede eller reparerede disks. De risikerer at beskadige apparatet.

5 For- og bagpanel 1. Tænd/sluk 2. Line in (ipod, MP3 osv.) 3. Function (EQ, VARIBASS, balance) 4. CD/USB vælger (RDS ved brug af radio) 5. PREV (foregående) / CH- (foregående gemte radiostation ved brug af radio) 6. Play/Pause (afspil/pause) (valg mellem FM og AM ved brug af radio) 7. NEXT (næste) / CH+ (næste gemte radiostation ved brug af radio) 8. Open / Close (åbn / luk CD skuffe) 9. USB indgang 10. Volumenkontrol 11. Standby indikator 12. CD skuffe 13.. Display 14. Indgangsvælger 15. Tilslutning højre højttaler 16. Line out (volumen reguleres ikke) 17. FM antenne 18. AM antenne 19. AUX indgang (f.eks. DVD, computer m.v.) 20. Tilslutning til aktiv subwoofer 21. Tilslutning venstre højttaler 22. Tilslutning af 230 Volt

6 Fjernbetjening 1. Åbn / luk CD skuffe talkommando talkommando 4.. RDS 5. Play / Pause (afspil / pause) 6. Hurtigt baglæns / tuning - 7. Stop 8. Previous / CH- (foregående) 9. FM, AM / Program 10. CD/USB vælger 11. AUX indgang 12. Volume Tænd / Standby (anvendes, når EQ højttalerindstillinger ønskes bevaret) 14. Function. EQ, VARIBASS, balance 15. Autotune 16. Next / CH+ (næste) 17. Hurtigt forlæns / tuning Mute (frakobling af lyd fra højttalere) 19. Stereo, mono / random (afspilning i tilfældig rækkefølge) 20. Memory / repeat (hukommelse eller gentag) 21. Tuner (radio indgang) 22. EQ+ Indstilling af højttalertype: EQ OFF, EQ COMPACT, EQ WALL eller EQ FLOOR. Frakoblet, kompakt-, væg- eller gulvhøjttaler 23. Line out 24. EQ- Indstilling af højttalertype: EQ OFF, EQ COMPACT, EQ WALL eller EQ FLOOR. Frakoblet, kompakt-, væg- eller gulvhøjttaler 25. Volume +

7 Tilslutning Forbind alle tilslutninger grundigt Tilslut først 230 V netforsyning, når alle andre tilslutninger er forbundet. Undlad at tænde og slukke apparatet hurtigt gentagne gange på tænd/sluk knappen på forpanelet. Apparatet skal være slukket i minimum tre sekunder, før det tændes igen. Højttalertilslutning Antennetilslutninger Tilslutning af andre apparater

8 Daglig brug Forberedelse Inden SA geyser musiksystemet tændes, tjek at alle forbindelser er korrekte. Tilslut strømkablet til netforsyningen. Tryk POWER på frontpanelet. Optimér lyden fra dine højttalere Mute Tryk på knappen på fjernbetjeningen og lyden vil blive koblet fra. Tryk på knappen igen og lyden vil blive tilkoblet ved senest anvendte volumen. Inputvælger Når du aktiverer EQ+ eller EQ- ser du fire højttalerindstillinger i displayet: EQ OFF, EQ WALL, EQ COMPACT eller EQ FLOOR. Anvend den indstilling, der passer til den type højttaler du anvender eller den lydkvalitet, du foretrækker. OBS! Din højttalerindstilling vil kun blive gemt, når apparatet slukkes til stand by tilstand på fjernbetjeningen. Slukkes apparatet på POWER knappen på frontpanelet gemmes højttalerindstillingen ikke. VARIBASS funktionen øger bas-lyden ved lav volumen. VARIBASS aktiveres og deaktiveres af function knappen på frontpanelet og herefter dreje på volumeknappen. Volumeregulering Drej på INPUT knappen på forpanelet, eller tryk på CD/USB knappen på fjernbetjeningen for at vælge indgangen. Ved ét tryk vælges CD. Ved to tryk gøres USB indgangen tilgængelig. Tryk på TUNER knappen på fjernbetjeningen, vælg TUNER, og tryk på FM/AM knappen igen, for at vælge mellem FM eller AM båndet. Tryk AUX på fjernbetjeningen for at vælge AUX indgangen. Open/Close Tryk på på fjernbetjeningen eller OPEN/CLOSE på forpanelet, for at åbne CD skuffen. Tryk eller OPEN/CLOSE endnu en gang for at lukke CD skuffen. CD en vil automatisk begynde afspilning.. OBS! Den trykte side af CD en skal vende opad. Tryk på VOLUME + og knapperne på fjernbetjeningen eller drej på volumenknappen på frontpanelet, for at justere volumen op eller ned. OBS! Apparatets levetid forkortes, hvis volumen står på maximum gennem længere tid.

9 Play/Pause Tryk knappen på fjernbetjeningen, for at begynde afspilningen af CD, eller brug PLAY/PAUSE på forpanelet. For at afbryde afspilningen midlertidigt, tryk på knappen på fjernbetjeningen eller PLAY/PAUSE knappen på forpanelet. Når du vil fortsætte afspilningen, trykker du på knappen på fjernbetjeningen igen, eller på PLAY/PAUSE på forpanelet. Stop Stop afspilningen af CD, ved at trykke knappen på fjenbetjeningen. Hurtigt frem og hurtigt tilbage Under afspilningen tryk knappen (hurtigt tilbage) eller knappen (hurtigt frem), Hastigheden på afspilningen bliver normal igen, når du ikke længere trykker på knappen. Spring over, eller spring tilbage Tryk på knappen på fjernbetjeningen eller NEXT på forpanelet, for at springe et track over og afspille det næste. Tryk på knappen på fjernbetjeningen eller PREV knappen på forpanelet, for at springe tilbage til det tidligere track på CD en. Vælg tracks med tallene Under afspilningen vælger du tracks mellem 1 og 9 på CD en, ved at bruge tallene 1 til 9 på fjernbetjeningen. Hvis du vil afspille tracks mellem 10 og 19 på CD en, tryk +10 knappen på fjernbetjeningen, og derefter det ønskede 0-9 tal. Hvis du vil afspille tracks mellem 20 og 29 på CD en, tryk +10 knappen to gange på fjernbetjeningen, og derefter det ønskede 0-9 tal. Hvis du vil afspille tracks mellem 30 og 39 på CD en, tryk +10 knappen tre gange på fjernbetjeningen, og derefter det ønskede 0-9 tal. WMA afspilning Under afspilning af WMA tracks, brug 0-9 knapperne og +10 knappen på fjernbetjeningen, for at vælge de ønskede tracks. Du kan også vælge tracks med eller knapperne på fjernbetjeningen eller NEXT og PREV knapperne på forpanelet. Afspilning af tracks i tilfældig rækkefølge Under afspilningen af CD eller WMA, tryk RANDOM knappen på fjernbetjeningen, for at afspille i tilfældig rækkefølge. Tryk RANDOM igen, for at vende tilbage til almindelig afspilning. Brug af radioen Brug af FM/AM radio 1. Få adgang til radiofunktionen ved at trykke på TUNER knappen på fjernbetjeningen eller ved at dreje på INPUT knappen på forpanelet. Radioen vil aktiveres i den senest kendte indstilling. Tryk TUNER knappen igen, for at vælge mellem FM elleram.

10 2. Søg efter stationer 4. Vælg en station Søg automatisk efter alle tilgængelige stationer, ved at trykke på AUTOTUNE på fjernbetjeningen. Alle stationer der findes, vil automatisk blive gemt. Tryk AUTOTUNE knappen igen, for at afbryde den automatiske søgning. Når de ønskede radiostationer er gemt som PRESET, kan du vælge mellem dem ved hjælp af eller knapperne. Du kan også bruge knapperne 0 til 9 og +10. Hvis du f.eks. vil lytte til PRESET nummer 26, trykker du to gange på +10 og én gangpå 6 knappen på fjernbetjeningen. 5. Valg mellem stereo og mono 3. Gemme stationer Når en station er blevet fundet gennem AUTOTUNE, tryk på MEMORY knappen på fjernbetjeningen og stationen vil blive gemt på den pågældende placering (PRESET). Et lile OK vises i displayet, når stationen er gemt. For at skifte mellem MONO og STEREO under en FM udsendelse, tryk ST/MONO knappen på fjernbetjeningen.apparatet vil altid starte op i stereo-indstilling. Hvis stereo-signalet ikke er kraftigt nok kan stereo ikke bruges. OBS! AM findes ikke i stereo. Husk! For at opnå den bedste radiomodtagelse kan det være nødvendigt at eksperimentere med den medfølgende FM og AM antenne indtil de bedste modtageforhold er fundet.

11 Tekniske specifikationer Afspiller fspillere e (CD skuffe og USB) Kompatible formater USB Tilslutninger 1 x 3,5 mm minijack, line in 1 x tilslutning til aktiv subwoofer, RCA FM and AM antenna input 1 x stereo line out Forstærker (indbygget) Signal/støj forhold: Frekvensområde: Udgangseffekt: CD,WMA WMA 1 x stereo RCA inputs 70dB A vægtet 20Hz-20KHz +/- 3dB 2 x 30W musik FM radio Søgeområde MHz Signal(støj forhold >46dB Mono >46dB Stereo >50dB (DIN) THD Mono 2% Stereo 3% Frekvensområde 30Hz-10kHz +/- 1dB Stereoopløsning 35dB (1kHz) 30dB (100Hz-10kHz) AM Søgeområde KHz Signal/støj forhold 35dB THD 3% Fjernbetjening Senderenhed Sendeafstand Batterier Generelt Strømforsyning Maksimalt strømforbrug Standby strømforbrug Infrarød stråle omkring 5 meter 2 xaaa AC~ V, 50/60Hz 120W 10W

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner DAB-50 Betjeningsvejledning DAB/FM Tuner POWER DAB-50 DAB/FM-TUNER CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT UDSTYR OG TILBEHØR Tilbehør x DAB-50 x Fjernbetjening x Batterier (Optional) x DAB/FM-Antenne (Optional)

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CD30. Your music + our passion. CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK

CD30. Your music + our passion. CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK CD30 CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK Your music + our passion Indhold Introduktion...87 Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugsanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Brugsanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) 2 Dansk Brugsanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) 3 Bemærk Denne brugsanvisning er tilgængelig med en større skrifttype, som er nemmere at læse. Du kan downloade den fra internetsiden www.genevalab.com

Læs mere

Your music + our passion

Your music + our passion Mikro stereo Brugermanual 134 DANSK Your music + our passion Indhold Introduktion...135 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...136 Begrænset garanti...139 Tilslutninger på bagpanelet...140 Knapper på frontpanelet...142

Læs mere

CD-afspiller Brugermanual 50 DANSK CD5/CD10. Your music + our passion

CD-afspiller Brugermanual 50 DANSK CD5/CD10. Your music + our passion CD-afspiller Brugermanual 50 DANSK CD5/CD10 Your music + our passion Indhold Indledning Indledning...50 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...51 Begrænset garanti...52 Tilslutninger på bagpanelet...53 Knapper

Læs mere

azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual

azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual INDHOLD Indledning...87 Sikkerhedsforanstaltninger...88 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...89 Forbindelser på bagpanelet...90 Knapper på frontpanelet...92 Fjernbetjening...94

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS DCM230 http://da.yourpdfguides.com/dref/978765

Din brugermanual PHILIPS DCM230 http://da.yourpdfguides.com/dref/978765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme

7 Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme 7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme DPF-746 BRUGSANVISNING Læs vejledningen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. FORHOLDSREGLER FORSIGTIG ADVARSEL AVIS: RISIKO FOR STØD: MÅ IKKE ÅBNES.

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

MP3-CD Soundmachine. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning AZ1834

MP3-CD Soundmachine. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning AZ1834 MP3-CD Soundmachine AZ1834 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning 1 2 3 4 5 6 7 4 8 9 0! @ % AC MAINS~ AUX IN # $ 6 x R14 UM-2 C-CELLS DISC 3 USB 4 DISC X 5 DISC

Læs mere

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

HK 980 Integreret forstærker

HK 980 Integreret forstærker HK 980 Integreret forstærker brugsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Tilslutninger 5 Funktionsbeskrivelser 6 Fjernbetjening 7 Daglig brug 7 Fejlsøgning 8 Tekniske specifikationer Overensstemmelseserklæring

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

Integreret forstærker Brugermanual 62 DANSK. azur 550A/650A. Your music + our passion

Integreret forstærker Brugermanual 62 DANSK. azur 550A/650A. Your music + our passion azur 550A/650A Integreret forstærker Brugermanual 62 DANSK Your music + our passion Indhold Introduktion... 62 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 63 Begrænset garanti... 64 Stik på bagpanelet... 65 Forbindelser...

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES DK Brugervejledning SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER Læs alle instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden, og behold dem til senere brug. Kontroller, at spændingen på mærkepladen passer til spændingen i

Læs mere

AVR 7500 Audio/Video Receiver BRUGSVEJLEDNING

AVR 7500 Audio/Video Receiver BRUGSVEJLEDNING AVR 7500 Audio/Video Receiver BRUGSVEJLEDNING Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Sikkerhedsinformation 4 Installation og tilslutning Audio tilslutninger Video tilslutninger Forstærker

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

AVR 5550 Audio/Video Receiver BRUGSVEJLEDNING

AVR 5550 Audio/Video Receiver BRUGSVEJLEDNING AVR 5550 Audio/Video Receiver BRUGSVEJLEDNING AVR 5550 LOGIC 7 VMAx ready Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Sikkerhedsinformation 4 Installation og tilslutning Audio tilslutninger

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere