QLOCKTWO. Betjeningsvejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QLOCKTWO. Betjeningsvejledning. www.qlocktwo.com"

Transkript

1 QLOCKWO Betjeningsvejledning

2

3 Nyd tiden QLOCKWO

4 Betjeningsvejledning Læs hele denne vejledning grundigt igennem, inden du tager QLOCKWO i brug. Følg anvisningerne om sikkerhed, håndtering og tilslutning i tillægget til betjeningsvejledningen. Dette dokument findes også på internet-adressen mballagen indeholder QLOCKWO inkl. udskifteligt frontcover QOLOR eller rustfrit stål 450 x 450 mm Betjeningsvejledning 2 akrylglasholdere til stående opstilling ægophæng (K) Holdeskrue (J) USB-kabel 2 m til stående opstilling eller vægmontering USB-kabel 0,25 m til vægmontering USB-strømforsyning 5 (H) lnetadapter til vægmontering med direkte eltilslutning fra væggen () Mikrofiber-rengøringsklud Boreskabelon til vægmontering kstra ved frontcover i rustfrit stål: Plastplader til stående opstilling Bomuldshandsker

5 Betegnelser Bagsiden af QLOCKWO A Lyssensor B Gevindåbning til holdeskruen ved vægmontering C USB-bøsning D aster til manuelle indstillinger Øje til ophængning med holdeskruen J Fig. 1 F Kabelkanal G Smalt vinklet USB-stik på USB-kablerne 0,25 m og 2 m H USB-strømforsyning 5 lnetadapter J Holdeskrue K ægophæng F Fig. 2

6 brugtagning og montering ed placering af QLOCKWO i rummet har du to muligheder: Stående opstilling ægmontering Stående opstilling Fjern beskyttelsesfolien ag beskyttelsesfolien af frontcoverets forside. Begynd i et hjørne, og træk langsomt beskyttelsesfolien af. Undgå at bøje frontcoveret! Skyd derefter de to medfølgende akrylglasholdere på QLOCKWO yderst til højre og venstre som vist på tegningen. Strømtilførsel ed stående opstilling etableres strømtilførslen fra en stikkontakt. Det gøres ved at stikke USB-stikket (G) på det medfølgende lange USB-kabel eller det farvede tekstilkabel (fås som tilbehør) i USB-bøsningen (C), se fig. 3. Forbind den anden ende af kablet med USB-strømforsyningen (H), og sæt det i stikkontakten. Det nøjagtige klokkeslæt indstilles nu automatisk, forudsat QLOCKWO modtager det europæiske tidssignal uforstyrret. Hjørnepunkterne blinker, indtil den aktuelle tid er modtaget fuldstændigt. Klokkeslættet kan dog også indstilles manuelt, se kapitlet "ndstilling af klokkeslæt". G G C H Fig. 3

7 ægmontering Find den rigtige position il at fastlægge QLOCKWOs postion på væggen kan du benytte den medfølgende boreskabelon, der også kan anvendes som placeringshjælp. Læs monterings- og sikkerhedanvisningerne på boreskabelonen grundigt igennem, og bliv fortrolig med detaljerne. Dette dokument findes også på internet-adressen Strømtilførsel ved direkte strømforsyning fra væggen Overlad tilslutningen af strømtilførslen til den medfølgende elnetadapter () til en elektriker. Forbind det medfølgende korte USB-kabel med USB-strømforsyningen (H), og sæt denne i elnetadapteren (). Holdeskruen (J) skrues ind i gevindåbningen (B), så den stadig rager 6 mm ud. Sæt det smalle, vinklede USB-stik (G) i USB-bøsningen (C), se fig. 2, 3 og 4. Derefter kan du hænge QLOCKWO i øjet () med holdeskruen. Det kræver lidt fingersnilde at hænge det tilsluttede QLOCKWO på vægophænget, og det er en fordel at være to om dette trin. Mens den ene person justerer uret og hænger det op, kan den hjælpende person holde øje med, at der ikke kommer kabelløkker mellem vægophænget og kroppen. Med en lang lineal kan man skubbe kabler, der ligger uhensigtsmæssigt, ind i vægophænget eller rette dem til. ag først nu beskyttelsesfolien af frontcoverets forside. Begynd i et hjørne, og træk langsomt beskyttelsesfolien af. Undgå at bøje frontcoveret! H G GG! Hvis du mærker modstand som følge af uheldigt placerede kabler, må du aldrig trykke eller dreje uret i den rigtige position med magt, da USB-stikket (G) derved kan blive bøjet eller beskadiget. Fig. 4

8 Funktioner og betjening isningsprincip/aflæsning af klokkeslættet Kl ser visningen således ud: imevisning ndstilling via tasten ( 60 ) ekst i 5-minutters-trin ndstilling via tasten ( 5 ) Hvert lysende hjørnepunkt = plus 1 minut Sekunderne stilles på 0 ndstilling via tasten ( 1 ) N F M S K Y L M O S N H A A L L N U A M F K S M R S S Y O A J R K A R F O R R M O L M O N M R L A L O L K L O K K R O A R F Fig. 5 isningsprincip

9 ndstilling af klokkeslæt QLOCKWO modtager det europæiske tidssignal (DCF) og indstiller klokkeslættet automatisk. fabriksindstillingen er denne modtagelse aktiveret, da den fungerer i de fleste europæiske lande. ed svag DCF-modtagelse eller signalfejl bør QLOCKWO være i kvartsdrift, da fejlsignaler under visse omstændigheder kan bevirke en forkert visning. alg mellem radiomodtagelse og kvartsdrift ryk på tasterne ( 5 ) og ( 60 ) samtidig i 3 sekunder. Når der står ON med store bogstaver på frontcoveret, er radiomodtagelsen aktiveret. Hjørnepunkterne blinker, indtil den aktuelle tid er modtaget fuldstændigt. Når der står OFF, er radiomodtagelsen deaktiveret, og uret går ved hjælp det indbyggede præcisionskvarts med manuel tidsindstilling. kvartsdrift har uret en afvigelse på under 1 minut pr. år. ndstillingen gemmes og vil også være bevaret efter en strømafbrydelse. Radiomodtagelse Kvartsdrift kvartsdrift kan tiden indstilles manuelt ved hjælp af følgende taster, der sidder på bagsiden (se figur 1): ( 60 ) = timetrin ( 5 ) = 5-minutters-trin ( 1 ) = 1-minuts-trin / sekunderne stilles på 0

10 Funktion: Ændring af tidszone ved DCF-modtagelse Som standard er QLOCKWO indstillet til mellemeuropæisk tid. Hvis du modtager det europæiske tidssignal DCF og har QLOCKWO til at vise tiden i en anden tidszone eller ønsker at vise tiden et andet sted i verden, kan du ændre tidszonen på følgende måde: ryk på tasterne ( 1 ) og ( 5 ) samtidig i ca. 2 sekunder. ælg din tidszone ved at trykke flere gange på tasten ( ). matrixen vises timeafvigelsen fra mellemeuropæisk tid med store tal. (+0 til +9 og -9 til -1, M: 0, GM: -1). Bekræft dit valg med tasten ( 60 ). idszonen gemmes permanent internt og vil også være bevaret efter en afbrydelse af strømtilførslen. ndstilling af lysstyrke Lysdiodernes lysstyrke tilpasses automatisk efter de omgivende lysforhold. Lysstyrken kan også reguleres manuelt. ed gentagne tryk på tasten ( ) skifter lystrinene efter følgende mønster: Maksimal lysstyrke Normal lysstyrke Middel lysstyrke Lav lysstyrke Automatisk tilstand (her blinker lyspunkterne i hjørnerne kortvarigt) Sekundtilstand For sekundtilstand holdes tasten ( ) trykket ind i mere end 3 sekunder. Sekunderne vises som store tal i matrixen. Med et tryk på en vilkårlig tast skifter uret igen til normal tilstand.

11 il-/frakobling af KLOKKN R De indledende ord KLOKKN R kan slås til og fra. Det gøres ved at trykke på tasten ( 60 ) i ca. 3 sekunder. aktiveret tilstand vises ordene altid. puristtilstand vises KLOKKN R kun kl. hel og halv. fabriksindstillingen er denne tilstand deaktiveret. ndstilling af sprog/udskiftning af frontcover QLOCKWO kan vise tiden på diverse sprog. ær opmærksom på, at der kræves et bestemt frontcover til hvert enkelt sprog, men det kan skiftes hurtigt og uproblematisk uden brug af værktøj. ag forsigtigt frontcoveret af kroppen fremefter. Det er fastholdt af magneter. ryk samtidig på tasterne ( ) og ( 60 ). Sproget vises med store bogstaver på frontcoveret (D = tysk, N = engelsk osv.). For hvert tryk på tasten ( ) skifter sproget videre. Når det ønskede sprog vises, bekræfter du dit valg ved at trykke en gang på tasten ( 60 ). Sæt derefter et frontcover med det pågældende sprog nøjagtigt på kroppen. ed frontcoveret i rustfrit stål er det meget vigtigt at benytte de medfølgende bomuldshandsker. Sprogindstilling ysk Sprogindstilling ngelsk Frontcovers med flere sprogvarianter rekvireres hos din forhandler eller via internettet fra Aktuelt disponible sprog: ( CH ) Svejtsertysk ( D ) ysk ( D2 ) ysk variant ( DK ) Dansk ( N ) ngelsk ( S ) Spansk ( FR ) Fransk ( ) taliensk ( NL ) Hollandsk ( NO ) Norsk ( RU ) Russisk ( S ) Svensk ( R ) yrkisk ( AR ) Arabisk

12 Sikkerhed, håndtering og tilslutning ADARSL! ær opmærksom på de tilladte tekniske data for tilslutningen, da der ellers er fare for kortslutning, brand eller elektrisk stød. QLOCKWO må kun tilsluttes og forsynes fra en godkendt husstikkontakt. Anden anvendelse er ikke tilladt og kan medføre beskadigelse af QLOCKWO. ADARSL! QLOCKWO må kun installeres og være i drift i tørre indendørs rum. nstaller ikke QLOCKWO på steder med høj luftfugtighed som f.eks. i badeværelset. Berør aldrig USB-strømforsyningen og USB-netkablet med fugtige hænder. Der er risiko for elektrisk stød. ADARSL! ræk aldrig i USB-kablet for at tage USB-strømforsyningen ud af stikkontakten. Hvis USB-kablet beskadiges, er der risiko for kortslutning. Før USB-kablet, så det ikke kan knækkes eller klemmes, og sørg for, at det ikke er ført et sted, hvor personer går forbi. ADARSL! ælg en sikker placering til uret, da du eller andre kan blive ramt og komme til skade, eller der kan ske skader på overflader og genstande, hvis det falder ned. ADARSL! QLOCKWO må ikke udsættes for direkte sollys, meget høje eller meget lave temperaturer, fugt eller kraftige rystelser. Brugstemperaturen ligger mellem 15 C og 30 C. ADARSL! Børn kan blive kvalt i emballagefolien eller ved at sluge smådelene. Hold emballagefolien, QLOCKWO og alle tilhørende dele uden for børns rækkevidde.

13 Reparation edligeholdelse og tilpasnings- og reparationsarbejde må kun udføres af en urmager eller på et specialværksted. Forsøg aldrig selv at reparere eller adskille uret. Hvis dit QLOCKWO ikke fungerer rigtigt eller er beskadiget, skal du henvende dig til en forhandler eller direkte til producenten. ADARSL! Benyt aldrig et beskadiget QLOCKWO! Rengøring og pleje Frontcover QOLOR Rengør kun frontcoveret med den medfølgende mikrofiber-rengøringsklud. ed fastsiddende smuds anvendes et specielt akrylglas-rengøringsmiddel eller vand med lidt opvaskemiddel. ADARSL! Brug under ingen omstændigheder opløsningsmiddelholdige eller alkoholholdige rensemidler som f.eks. sprit! Frontcover i rustfrit stål ed monteringen skal de medfølgende bomuldshandsker altid benyttes! ag frontcoveret af kroppen før rengøringen for at undgå at beskadige det bagvedliggende diffusorlag. ed rengøring af frontcoveret i rustfrit stål må der kun anvendes specielle rengøringsmidler til rustfrit stål.

14 ekniske data Mål Krop med frontcover: 450 x 450 x 22 mm ægophæng: 240 x 240 x 25 mm Akrylglasholder til stående version: 120 x 30 x 30 mm USB-strømforsyning ndgang: ~/ 50/60 Hz Udgang: ma QLOCKWO ndgang: ma Strømforbrug: 2-3 W Garanti Der er to års garanti på QLOCKWO. Hvis anvisningerne i denne betjeningsvejledning ignoreres, og der som følge deraf opstår skader, bortfalder garantidækningen. Garantidækningen bortfalder ligeledes, hvis QLOCKWO modificeres, åbnes eller ombygges. Biegert & Funk Product GmbH & Co. KG påtager sig intet ansvar for tings- og personskader, der er opstået som følge af tilsidesættelse af betjeningsvejledningen, ukorrekt håndtering eller forkert placering eller montering af uret.

15 Ofte stillede spørgsmål QLOCKWO viser ikke rigtige ord Kontrollér, at frontcoveret vender rigtigt på kroppen. Kontrollér sprogindstillingen, og indstil evt. sproget igen. Se kapitlet ndstilling af sprog/udskiftning af frontcover. QLOCKWO er altid en eller flere timer foran eller bagud Kontrollér indstillingen af tidszonen (M: 0, GM: -1). Følg vejledningen i afsnittet "Funktion: Ændring af tidszone ved DCF-modtagelse". QLOCKWO indstiller sig ikke på det rigtige klokkeslæt Muligvis er radiomodtagelsen forstyrret. Du kan finde flere oplysninger om radiomodtagelsen på webadressen QLOCKWO har som alternativ en meget nøjagtig kvartstidsmåler. Du kan til enhver tid uden problemer skifte til kvartsdrift og indstille klokkeslættet manuelt (se kapitlet "ndstilling af klokkeslæt"). Ordene "KLOKKN R" lyser ikke fabriksindstillingen er denne tilstand deaktiveret. For at aktivere visningen skal du gå frem efter vejledningen under il-/frakobling af KLOKKN R. Jeg bryder mig ikke om kablet til mit QLOCKWO. Kan jeg udstyre mit QLOCKWO med et andet kabel? Der fås farvede tekstilkabler QABL som tilbehør. Henvend dig til en forhandler eller direkte til producenten. Kan mit QLOCKWO vise et andet sprog? thvert QLOCKWO kan vise tiden på diverse sprog. Du skal bare have det tilsvarende frontcover, som du kan udskifte problemfrit uden brug af værktøj. Se kapitlet ndstilling af sprog/udskiftning af frontcover. Du kan rekvirere frontcovers i diverse sprog og farver hos en forhandler eller online på

16 Forhandler QLOCKWO by Biegert & Funk Product GmbH & Co. KG Goethestraße 29, Schwäbisch Gmünd, Germany Made in Germany / All rights reserved Med forbehold for fejl. i påtager os intet ansvar for trykfejl QC.BA.P.DK.17

Betjeningsvejledning. www.qlocktwo.com

Betjeningsvejledning. www.qlocktwo.com Betjeningsvejledning www.qlocktwo.com DK Nyd tiden Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du tager QLOCKTWO TOUCH i brug; sikkerhedsanvisningerne bag i vejledningen skal følges.

Læs mere

Brugsanvisning RYDIS MR7700

Brugsanvisning RYDIS MR7700 Brugsanvisning RYDIS MR7700 Version 1.4 20-03-2015 Copyright c 2012 MONEUAL Inc. All rights reserved. The MONEUAL, MONCASO, MiNEW, RYDIS, SONAMU are trademarks, or registered trademarks of MONEUAL Inc.

Læs mere

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120 200270 V1/0413 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Betjeningsvejledning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114

Læs mere

Brugervejledning. Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen

Brugervejledning. Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva Brugervejledning 13.01.2012 dk/dk (Art.-Nr. 2128) Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Indholdsfortegnelse Ibrugtagning...

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

TVAC16000B Betjeningsvejledning

TVAC16000B Betjeningsvejledning TVAC16000B Betjeningsvejledning Version 01/2013 Original betjeningsvejledning på dansk. Opbevares til fremtidig anvendelse! 59 Indledning Kære kunde. Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Produktet

Læs mere

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 3 > 1 = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 0 88 118 Vigtige dele A Brænderdør 2 3 Silikoneforsegling på brænderdør

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Indledning 2. 1. Generelle anvisninger 2 2. Sikkerhedsanvisninger 2. Montering af håndfri sæt 4

Indledning 2. 1. Generelle anvisninger 2 2. Sikkerhedsanvisninger 2. Montering af håndfri sæt 4 CC 9060 Indhold Indledning 2 1. Generelle anvisninger 2 2. Sikkerhedsanvisninger 2 Montering af håndfri sæt 4 3. Leveringsomfang 4 4. Placering og fastgørelse 5 5. Tilslutning af elektronikboks 8 6. Installation

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING INDUKTIONSKOGEPLADE IK 4014.15

BETJENINGSVEJLEDNING INDUKTIONSKOGEPLADE IK 4014.15 BETJENINGSVEJLEDNING INDUKTIONSKOGEPLADE IK 4014.15 Introduktion INTRODUKTION Mange tak, fordi du har valgt en induktionskogeplade fra QUIGG. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt, der opfylder de

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indledning 2. 1. Generelle anvisninger 2 2. Sikkerhedsanvisninger 2. Montering af håndfri sæt 4

Indledning 2. 1. Generelle anvisninger 2 2. Sikkerhedsanvisninger 2. Montering af håndfri sæt 4 CC 9055 Indhold Indledning 2 1. Generelle anvisninger 2 2. Sikkerhedsanvisninger 2 Montering af håndfri sæt 4 3. Leveringsomfang 4 4. Placering og fastgørelse 6 5. Tilslutning af elektronikboks 9 6. Installation

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner DAB-50 Betjeningsvejledning DAB/FM Tuner POWER DAB-50 DAB/FM-TUNER CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT UDSTYR OG TILBEHØR Tilbehør x DAB-50 x Fjernbetjening x Batterier (Optional) x DAB/FM-Antenne (Optional)

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

Brugsanvisning. Auto Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Auto Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Auto Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Auto Mower. Du har valgt

Læs mere

TVAC71200 Betjeningsvejledning

TVAC71200 Betjeningsvejledning TVAC71200 Betjeningsvejledning Version 05/2015 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidig anvendelse! Indledning Kære kunde Tak, fordi du har valgt at købe

Læs mere

INSTALLATIONS, BRUGER OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

INSTALLATIONS, BRUGER OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL THERMOROSSI Pilleovne Pille indsats pejse Central opvarmnings pillefyr INSTALLATIONS, BRUGER OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Dorica www.thermarossi.dk THERMOROSSI INDHOLDSFORTEGNELSE EU - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

BRUGSANVISNING MANUEL D UTILISATION ISTRUzIONI D USO

BRUGSANVISNING MANUEL D UTILISATION ISTRUzIONI D USO TITANIA 94 3 > BRUGSANVISNING MANUEL D UTILISATION ISTRUzIONI D USO 2 32 4 Vigtige dele A 2 3 4 5 7 8 9 J K L M N O P Q R S T 21 22 23 24 25 2 27 28 29 30 31 32 33 34 Brænderdør Dørhængsel Indre skærmplade

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere