BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER"

Transkript

1 SYSTEM TIL MÅLING AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL T DATE: August 31, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION: Contour USB User Guide - Danish SCHAWK JOB#: A05 BAN#: Rev. 07/09 SKU#: N/A BAYER SPEC: 6.0" (H) x 4.5" (W) UPC CODE: N/A V-4 DANISH New Layout - Contour USB UG Alt# Image changes, copy changes Alt# Replace with Danish copy Alt# Image and copy changes Alt# Image and copy changes FONTS Berthold Akzidenz Grotesk, Fruitiger, Helvetica, SkinnyMini COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

2 CONTOUR USB apparat til måling af blodsukker 2 Oversigt over apparatet 4 GLUCOFACTS DELUXE program til datastyring 7 Første opstart 8 Vigtigt at vide 12 Før du begynder at måle 13 Kom godt i gang Bayer sætter en ære i, at levere værktøjer og tjenester, der gør livet enklere for personer med diabetes. GLUCOFACTS DELUXE program er installeret på dit CONTOUR USB blodsukkerapparat. Tilslut apparatet til din computer og få adgang til rapporterne over dine data. Du kan ændre apparatindstillingerne og brugerdefi nere den måde, hvorpå du tester, registrerer og får vist dine måleresultater. Bayer leverer nøjagtighed på en enkel måde og brugervenlige rapporter med CONTOUR USB blodsukkerapparat og GLUCOFACTS DELUXE program. I kampen mod diabetes er det det simple som vinder - simple wins. Gem venligst denne brugervejledningen til senere brug. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Klargøring til måling 14 Sådan får du bloddråben frem 17 Måling i fi ngerspidsen 17 Måling alternative steder (underarm eller håndfl ade) 18 Måling af dit blodsukker 22 Måleresultater 26 Symptomer på højt og lavt blodsukkerniveau 29 Sådan udføres kontrolmåling 30 Sådan indstilles en påmindelse efter måling 32 Sådan indstilles en påmindelse fra menuen Indstillinger 34 Sådan slås en påmindelse fra 36 Når påmindelsen lyder 38 Tilføj markeringer 39 Menuknap/dagbog 40 Tendens 41 Indstillinger: Dato, tid og lyd 43 AutoLog til/fra 47 Mål-område 48 Sprog 49 Fejlmeddelelser og batteristatus/-opladning/-fjernelse 50 Oplysninger om systemets ydelse 55 Serviceoplysninger 58 Anvendte symboler 59 Specifi kationer 60 Vedligeholdelse af apparatet 61 Leverancer/Referencer/Garanti 62 Måling Påmindelser og markeringer Funktioner i hovedmenuen Tekniske data, service og vedligeholdelse

3 Kom godt i gang Dit CONTOUR USB apparat til måling af blodsukker Dit CONTOUR USB CONTOUR USB system til måling af blodsukker (apparat, teststrimler og fi ngerprikker) er beregnet til egenmåling for personer med diabetes og til diabetesbehandleres måling af glukosekoncentrationerne i fuldblod. Den MICROLET 2 prikker som følger med i pakken, egner sig ikke til brug af helsepersonalet, da den på grund af risiko for infektion, ikke må bruges på mere end én person. Brugte strimler og lancetter kasseres i henhold til de lokale miljøbestemmelser. Teststrimmel Grå elektrodeende: Sæt denne ende i strimmelporten med den grå ende opad. Prøvetagningsspids: Blodet opsuges her. FORSIGTIG: Dit CONTOUR USB apparat fungerer kun med CONTOUR teststrimler! Genopladeligt batteri: Dit apparat har et genopladeligt batteri. Det første, du skal gøre, er at oplade batteriet ved at tilslutte dit CONTOUR USB apparat til din computer. Apparatets display viser kortfattet Test ikke - oplader, og strimmelportlyset blinker. Opladningstiden afhænger af USB-porten på din computer. Sørg for, at din computer er tændt og ikke er i standby-, dvale- eller sparetilstand. Se side 52 for at få fl ere oplysninger. 2 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: til måling af blodsukker: Display Apparatet set forfra Menuknap: Giver adgang til funktionerne. Se side 4. Teststrimmelport: USB-hætte Indsæt teststrimlen her. FORSIGTIG: Opbevares For at tænde for strimmelportlyset: se side 11. utilgængeligt for børn. Hvis den sluges, kan det medføre kvælning. Man kan ikke foretage blodsukkermåling, mens batteriet oplades. Når opladningen er færdig, slukker strimmelportlyset. Tag stikket ud, når du skal foretage målinger med dit CONTOUR USB apparat. Et USB-forlængerkabel medfølger - nemt og bekvemt. Der kan fi ndes fl ere oplysninger om batteristatus og -opladning på side Valg/bladre Knapper: Se side 4. USB-stik Kom godt i gang Dit CONTOUR USB apparat til måling af blodsukker 3

4 Kom godt i gang Oversigt over apparatet Oversigt over apparatet: Sådan bruges knapperne Bayer CONTOUR USB apparat er brugervenligt. Den enkelte skærm giver dig en række valg. Du vælger via de tre knapper ved siden af skærmen: Tryk på den knap, der er udfor det ønskede valg. -knap (valg/bladre) OK-knap -knap (valg/ bladre) Sådan bruges valg-/bladreknapperne Når pilene eller ses på skærmen, bruges knapperne til at bladre op og ned. Når dit ønskede valg er fremhævet, trykker du på OK-knappen. Du kan bladre hurtigere gennem listen ved at holde knappen eller nede. Sådan bruges menuknappen Tryk på menuknappen og hold den nede for at tænde apparatet. I hovedmenuen er der 3 muligheder: Dagbog, Tendens og Indstillinger. Vælg en af mulighederne ved at trykke på knappen udfor det ønskede valg. Tryk på menuknappen 1 gang for at gå tilbage til forrige skærm. Hold menuknappen nede i 2 sekunder for at slukke apparatet. For at tænde for strimmelportlyset mens apparatet er slukket, skal du trykke på menuknappen 2 gange med 1 sekunds mellemrum. Tryk på menuknappen 2 gange for at slukke lyset. Kom godt i gang Oversigt over apparatet 4 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

5 Kom godt i gang Oversigt over apparatet Introduktion af AutoLog Dit apparat har en enkel AutoLog-funktion, der giver dig mulighed for, at mærke dit måleresultat som Før måltid eller Efter måltid ifm. målingens 5 sekunders nedtælling. Du kan vælge Ingen mærkning, hvis du måler på andre tidspunkter end før og efter et måltid. Dit apparat leveres med AutoLog slået til. Det anbefales, at du lader denne funktion være slået til, så du kan få det fulde udbytte af apparatet. AutoLog kan slås fra under Indstillinger. Sådan foretages en blodsukkermåling Læs brugervejledningen og alle de instruerende materialer, der følger med dit apparat, før du begynder at måle. Indsæt CONTOUR teststrimlen, når du skal foretage måling. Derved tændes apparatet. Følg anvisningerne på skærmen. Fjern teststrimlen for at slukke apparatet. Ekstra hukommelse Dit apparat indeholder 500 MB ekstra hukommelse. Ekstra hukommelse og GLUCOFACTS DELUXE program kræver en USB-port med høj effekt. Se side 53 for at få fl ere oplysninger. GLUCOFACTS DELUXE Program til datastyring: Når du tilslutter dit CONTOUR USB apparat til computerens USB-port, skal du følge computeranvisningerne for at starte GLUCOFACTS DELUXE programmet. Se GLUCOFACTS DELUXE Hurtighjælp for at få fl ere oplysninger. Kom godt i gang GLUCOFACTS DELUXE program til datastyring 6 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

6 Kom godt i gang Første opstart Første opstart: Først skal apparatet oplades. Din computer kan bruges til at udføre den første opstart, mens dit apparat oplades. Du kan også foretage indstillingerne direkte på dit apparat, når det er fuldt opladet. Når du tænder dit CONTOUR USB apparat første gang, påbegyndes en indstillingssekvens. Tryk på menuknappen og hold den nede, indtil apparatet tænder. Efter velkomstskærmen vises en skærm, hvor du kan vælge sprog. Tryk på knappen eller for at fi nde det ønskede sprog. Når det ønskede sprog er fremhævet, trykker du på OK-knappen. En skærm bekræfter det valgte sprog. Personlige indst. giver dig mulighed for at justere indstillingerne. Som standard: AutoLog er slået til. Mål-områderne er sat til: Før måltid, mmol/l Efter måltid, mmol/l Disse indstillinger kan ændres under Indstillinger.? Hjælp giver yderligere oplysninger. Første opstart via Hurtigstart: Tryk på knappen Hurtigstart. En skærm bekræfter dit valg. Kom godt i gang Første opstart via Hurtigstart På den næste skærm vælger du: Hurtigstart (se side 9), Personlige indstillinger. (se side 10), eller? Hjælp. Hurtigstart er standardindstillet. Du skal bekræfte dato og tid, og herefter kan du straks begynde at foretage målinger. Du kan også ændre disse indstillinger senere. 8 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Den næste skærm viser dato og tid. Hvis dato og tid passer, trykker du på knappen Godkend. Hvis dato og tid ikke passer, trykker du på knappen Ændre (se side 43-45). Indstillingen er fuldført. Nu kan du måle dit blodsukker. 9

7 Kom godt i gang Første opstart via Personlige indst. Første opstart via Personlige indst.: Tryk på knappen Personlige indst. for at ændre standardindstillingerne. En skærm bekræfter dit valg. Den næste skærm viser dato og tid. Hvis dato og tid passer, trykker du på knappen Godkend. Hvis dato og tid ikke passer, trykker du på knappen Ændre (se side 43-45). En skærm bekræfter, at dato og tid er indstillet. Den næste skærm viser, at AutoLog er slået til. Med AutoLog kan du markere et måleresultat som Før måltid eller Efter måltid ifm. målingens 5 sekunders nedtælling. For at slå AutoLog fra: se side Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Den næste skærm viser de standardindstillede mål-områder for blodsukkerværdierne for (Før måltid) og (Efter måltid). Disse værdier kan ændres til det mål-område, som du og/eller din diabetesbehandler beslutter, skal gælde for dig personligt. Du kan godkende standard-områderne, eller ændre dem ved at trykke på knappen Ændre (se side 48). En skærm bekræfter, at dit mål-område er indstillet. Indstillingen er fuldført. Nu kan du måle dit blodsukker. Måling i mørke: Dit apparat har en belyst strimmelport, så du kan foretage måling i mørke. Med apparatet slukket skal du trykke på menuknappen 2 gange med 1 sekunds mellemrum for at tænde for strimmelportlyset. Når du indsætter en teststrimmel, kommer skærmen til syne. Når strimlen er forsynet med blod, slukker lyset. Fortsæt måleproceduren. Lyset kan slukkes manuelt ved to hurtige tryk på menuknappen. Kom godt i gang Første opstart via Personlige indst. 11

8 Kom godt i gang Vigtigt at vide Vigtigt at vide: Opbevar altid teststrimlerne i originalbeholderen. Luk beholderen igen straks efter, at du har taget en strimmel ud. Beholderen er designet til at holde teststrimlerne tørre. Dine teststrimler kan tage skade af fugten i rummet, hvis beholderen ikke lukkes ordentligt, eller hvis de ikke opbevares i originalbeholderen. Blodet må ikke dryppes direkte på teststrimlens flade overflade. Teststrimlen er designet til, at den let kan suge blodet ind i prøvetagningsspidsen. Undgå at trykke teststrimlen mod fingeren. Dette kan forhindre, at blodet suges korrekt ind i prøvetagningsspidsen. Teststrimlerne er kun beregnet til engangsbrug. Anvend ikke en teststrimmel, der er beskadiget eller brugt. Lad apparat og teststrimler tilpasse sig temperaturen på stedet, hvor du måler. Der kan gå op til 20 minutter før dit apparat har tilpasset sig temperaturen det nye sted. Produkterne er designet til at give nøjagtige resultater ved temperaturer mellem 5-45 C. Vær opmærksom på, at USB-porte i visse computere og selvforsynende USB-hubs kan blive meget varmere end lokalet. Et USB-kabel medfølger nemt og bekvemt. Hvis du vil foretage en måling umiddelbart efter at have afbrudt forbindelsen til computeren, skal du bruge USB-kablet til opladning. Kontroller udløbsdatoen på teststrimlerne. 12 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Vigtigt! Apparatet er forudindstillet og låst til at vise resultaterne i mmol/l (millimol sukker (glukose) pr. liter). I nogle lande er apparaterne forudindstillet til at vise resultaterne i mg/dl (milligram sukker (glukose) pr. deciliter). Værdier i mmol/l har altid én decimal. Værdier i mg/dl har aldrig decimaler (kun hele tal). Eksempel: or Kontroller displayet for at sikre, at resultaterne vises i mmol/l. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte Bayer Diabetes Care Kundeservice, Før du begynder at måle: 1. Hav dit måleudstyr klar, herunder dit CONTOUR USB apparat, CONTOUR Teststrimler og MICROLET 2 Fingerprikker med MICROLET Lancetter. 2. Vask hænderne og indstiksstedet grundigt med varmt vand og sæbe, og tør godt, før du måler. Kom godt i gang Før du begynder at måle 13

9 Klargøring til måling: Læs den vedlagte beskrivelse til MICROLET 2 for at få de fulde instruktioner. Hvis du bruger en anden fi ngerprikker, skal du læse vejledningen til denne. Med hensyn til måling alternative steder kan du se anvisningerne på side Løsn den runde beskyttelseshætte på en lancet ved at dreje den ¼ omgang, men tag ikke hætten af. Måling Klargøring til måling Potentiel biologisk risiko MICROLET 2-fingerprikkeren er beregnet til egenmåling for en enkelt person. Den må ikke bruges til mere end én person pga. risikoen for infektion. Du skal bruge en ny MICROLET -lancet, hver gang du måler, da en lancet ikke længere er steril, når den først har været brugt. 1. Sådan fjerner du endehætten: hold fi ngerprikkeren i den ene hånd med tommelfi ngeren på enhedens håndgrebsfordybning, og tag fat om endehættens indstillingsknap med den anden hånd. Klik endehætten af med en nedadrettet bevægelse. 3. Indfør lancetten i fi ngerprikkeren, til den ikke kan komme længere. 4. Drej den runde beskyttelseshætte af lancetten. Gem den, til når lancetten skal bortskaffes. 5. Sæt den grå endehætte på igen. Måling Klargøring til måling 14 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

10 Måling Klargøring til måling BEMÆRK! Dit CONTOUR USB apparat koder sig selv, hver gang du indsætter en teststrimmel, så du skal ikke være bange for at få unøjagtige resultater som følge af forkert kodning, eller fordi du glemmer at kode apparatet. 6. Tag en teststrimmel fra beholderen. Luk straks beholderens låg godt til, når du har taget en teststrimmel. BEMÆRK! Kontroller udløbsdatoen. Se efter, at teststrimlen ikke har rifter eller på anden måde er beskadiget. 7. Hold teststrimlen, så den grå elektrode-ende vender opad. 8. Sæt den grå elektrodeende i strimmelporten på apparatet. Efter at apparatet er slået til, ses en grå skærm med en hvid kant i ét sekund for at vise, at skærmen fungerer som den skal. CONTOUR USB apparatets logoskærm kommer kort til syne, lige før Tilfør blod-skærmen vises. Nu er apparatet klar til måling af blodsukker. 16 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Sådan får du bloddråben frem: Måling i fingerspidsen Brug den 1. Drej på endehættens grå indstillingsknap for at endehætte. justere stikkedybden. Stikkedybden afhænger også af, hvor meget tryk der påføres indstiksstedet. Overfl adisk stik 2. Pres endehætten godt mod indstiksstedet, og tryk på den blå udløserknap med Bayer-logoet. 3. Gnid på hånden og fi ngeren hen mod indstiksstedet for at danne en bloddråbe. Undgå at klemme omkring indstiksstedet. 4. Foretag målingen straks efter du har formet en rund bloddråbe (0.6 μl). Dybt stik Min. dråbestørrelse Måling Sådan får du bloddråben frem 17

11 Måling Sådan får du bloddråben frem Hvis du ønsker at foretage måling i fingerspidserne, gå venligst videre til anvisningerne på side 22. Måling alternative steder (AST) VIGTIGT! Foretag ikke måling alternative steder under følgende omstændigheder. I ovenstående tilfælde bør man ALTID foretage sin blodsukkermåling fra fingerspidsen: Hvis du tror, at dit blodsukkerniveau er lavt (hypoglykæmi). Når blodsukkerniveauet hurtigt ændres (efter et måltid, en insulindosis eller fysisk aktivitet). Hvis du har hypoglykæmi uden advarselssymptomer. Hvis du får blodsukkerværdier ved måling fra et alternativt sted, der ikke svarer til, hvordan du har det. Under sygdom eller i perioder med stress. Hvis du fører motorkøretøj eller betjener maskiner. Rådfør dig altid med din diabetesbehandler for at finde ud af, om måling alternative steder er egnet til dig. Det anbefales, at du kun foretager måling fra alternative steder, når der er gået mere end to timer efter et måltid, indtagelse af diabetesmedicin eller fysisk aktivitet. 1. Sæt den klare AST-endehætte på MICROLET 2- fi ngerprik keren. Brug den klare endehætte. 2. Vælg et indstikssted i et kødfuldt område på underarmen eller i håndfl aden. Undgå blodårer, hår, skønhedspletter, knogler og sener. 3. Vask hænderne og indstiksstedet med varmt vand og sæbe. Skyl og tør godt. Det gennemsigtige AST endehætte kan rekvireres via Bayers Kundeservice. Måling Sådan får du bloddråben frem 18 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

12 Måling Sådan får du bloddråben frem Måling i underarmen: 1. Gnid underarmen kraftigt, indtil den føles varm, for at øge blodtilførslen. 2. Pres den klare endehætte godt mod indstiksstedet, og tryk på den blå udløserknap. Hold hele tiden endehætten i kontakt med huden, mens du pumper (øger og mindsker trykket) op og ned 2-3 gange uden at løfte enheden væk fra huden. 3. Oprethold et stabilt tryk, indtil der dannes en lille, rund bloddråbe. 4. Løft enheden lige op og væk fra huden uden at ødelægge bloddråben. Min. dråbestørrelse Ved måling i håndfladen er det ikke nødvendigt at gnide på huden eller pumpe enheden op og ned. 1. Pres den klare endehætte godt mod indstiksstedet, og tryk på den blå udløserknap. 2. Oprethold et stabilt tryk, indtil der dannes en lille, rund bloddråbe. 3. Løft enheden lige op og væk fra huden uden at ødelægge bloddråben. Min. dråbestørrelse Brug ikke en bloddråbe fra underarmen eller håndfladen til måling, hvis: Bloddråben ødelægges Blodet er størknet Blodet løber Blodet er blandet med anden væske. Måling Sådan får du bloddråben frem 20 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

13 Måling Opsamling af bloddråben: 1. Lad straks spidsen af teststrimlen berøre dråben.* Blodet suges ind i teststrimlens spids. 2. Hold spidsen af teststrimlen i bloddråben, indtil apparatet bipper. Undgå at trykke spidsen mod huden eller komme blod ovenpå teststrimlen. Måling med AutoLog slået til: Før måleresultatet kan ses, vises AutoLog-skærmen. Vælg Før måltid, Efter måltid eller Ingen mærkning ved at trykke på knappen ved siden af den ønskede valgmulighed. Måleresultatet vises først, når du har valgt en af disse. Hvis resultatet viser et lavt eller et højt blodsukkerniveau, ser du dog altid resultatet i løbet af 5 sekunder. Måling Måling af dit blodsukker Underarm Håndfl ade *BEMÆRK! Hvis teststrimlen ikke tilføres blod i løbet af 1 minut, nedtones skærmen, og apparatet bipper. Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere Tilfør blod-skærmen igen. Hvis der ikke er foretaget noget inden 3 minutter, slukker apparatet. Dit apparat har en måletid på 5 sekunder. Hvis du træffer dit valg på under 5 sekunder, kan du se den resterende nedtællingstid. Måleresultatet vises med store tal i 2 sekunder, før der skiftes til den almindelige resultat-skærm. Mht. resultater under 0.6 mmol/l eller over 33.3 mmol/l: se side 26. Måling af dit blodsukker 22 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

14 Nu kan du indstille en valgfri Påmindelse (Påmind) (se side 32) eller tilføje en Markering (se side 39). Måling med AutoLog slået fra: Er AutoLog slået fra, vises nedtællingsskærmen straks efter teststrimlen har fået blod. Måling Måling af dit blodsukker Fjern teststrimlen for at slukke apparatet. Potentiel biologisk risiko Bortskaf altid den brugte teststrimmel og lancet korrekt. Alle produkter, der kommer i kontakt med menneskeblod, skal håndteres som potentielt smittefarlige. Dit måleresultat vises. Du kan tilføje en Markering eller indstille en Påmindelse. Måling Måling af dit blodsukker 24 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

15 Måling Måleresultater Måleresultater: Forventede værdier: Blodsukkerværdier varierer afhængigt af madindtag, medicindosering, helbredstilstand, stress eller fysisk aktivitet. De standardindstillede mål-område for blodsukkerværdierne er mmol/l Før måltid og mmol/l Efter måltid iht. ADA s (American Diabetes Association) retningslinjer for klinisk praksis Din diabetesbehandler kan give dig specifi kke målområder afstemt efter dine behov. På side 48 kan du se, hvordan du ændrer mål-områder. Advarselsskærm ved højt og lavt blodsukkerniveau: Hvis dit blodsukkerniveau er under 0.6 mmol/l, vises den normale skærmsekvens i 5 sekunder. Skærmen Følg umiddelbart din diabetesbehandlers rådgivning vises, og apparatet bipper to gange. Hvis dit blodsukkerniveau er over 33.3 mmol/l, vises den normale skærmsekvens i 5 sekunder, og den næste skærm opfordrer dig til at gentage målingen. Apparatet bipper to gange. Hvis måleresultatet stadig er over 33.3 mmol/l, vises skærmen Følg umiddelbart din diabetesbehandlers rådgivning. FORSIGTIG: Hvis dit blodsukkerniveau er under 2.8 mmol/l, skal du umiddelbart følge din diabetesbehandlers rådgivning. Hvis dit blodsukkerniveau er over 13.9 mmol/l, skal du gentage målingen. Hvis måleresultet stadig er det samme, skal du umiddelbart følge din diabetesbehandlers rådgivning. Du må ikke foretage ændringer af din medicin på baggrund af de blodsukker v ærdier, du opnår med dit CONTOUR USB apparat, uden først at rådføre dig med din diabetesbehandler. Måling Måleresultater 26 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

16 Måling Måleresultater Når måleresultatet viser højt og lavt blodsukker niveau: Dit apparat er forudindstillet til lavt blodsukker på 3.9 mmol/l og højt blodsukker på 13.9 mmol/l. Der er tale om standardindstillede værdier, som kan brugertilpasses af dig og/eller din diabetesbehandler ved hjælp af GLUCOFACTS DELUXE program på din computer. Se GLUCOFACTS DELUXE Lommeguiden for at få hjælp. Lavt blodsukkerniveau Hvis dit blodsukkerniveau er under 3.9 mmol/l: En skærm med store orange tal advarer dig om, at dit blodsukkerniveau er lavt. Højt blodsukkerniveau Hvis dit blodsukkerniveau er over 13.9 mmol/l: En skærm med store orange tal advarer dig om, at dit blodsukkerniveau er højt. Hvis AutoLog er slået til, og hvis du ikke fi k tilføjet en markering før advarslen om højt eller lavt blodsukkerniveau, skal du trykke på Markering-knappen. Så kan du vælge Før måltid, Efter måltid eller Ingen mærkning ved at trykke på knappen ved siden af den ønskede valgmulighed. 28 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Symptomer på højt og lavt blodsukkerniveau: Du kan bedre forstå dine måleresultater, hvis du er opmærksom på symptomerne ved et højt eller et lavt blodsukkerniveau. Det vil også hjælpe dig med at beslutte, hvad du skal gøre, hvis måleresultatet er usædvanligt. Nogle af de mest almindelige symptomer er: 1 Højt blodsukkerniveau (hyperglykæmi): hyppig vandladning øget tørst sløret syn øget træthed stor sult irritabilitet Ketoacidose: åndenød kvalme og opkastning meget tør mund Lavt blodsukkerniveau (hypoglykæmi): rystelser sveden hurtig puls sløret syn forvirring besvimelse krampeanfald FORSIGTIG: Blodsukkerniveauer på under 2.8 mmol/l eller over 13.9 mmol/l kan være tegn på en potentielt alvorlig medicinsk tilstand. Hvis dit måleresultat viser under 2.8 mmol/l eller over 13.9 mmol/l, skal du straks kontakte din diabetesbehandler. Du kan få yderligere oplysninger om symptomer hos din diabetesbehandler eller på den danske diabetesforenings websted: Måling Symptomer på højt og lavt blodsukkerniveau 29

17 Måling Sådan udføres kontrolmåling Sådan udføres kontrolmåling: Kvalitetskontrol: Du bør foretage en kontrolmåling: Når du anvender apparatet første gang. For at kontrollere din måleteknik. Når du åbner en ny beholder med teststrimler. Hvis du har efterladt teststrimmel-beholderen åben i længere tid. Hvis du tror, at dit apparat ikke måler korrekt. Hvis dine målinger er uforenelige med som du har det. Du kan købe tre niveauer af kontrolopløsninger. Lav-, Normal- og Høj-kontrolvæsker. Brug altid CONTOUR -kontrolvæsker, da andre mærker kan give forkerte resultater. 1. Tag en teststrimmel fra beholderen, og luk låget godt til. BEMÆRK! Kontroller udløbs- og kassérdatoerne på flasken med kontrolvæske. Se efter, at teststrimlen ikke har rifter eller på anden måde er beskadiget. 2. Gør klar til at foretage kontrolmåling ved at indsætte en teststrimmel i apparatet. 3. Vip forsigtigt med fl asken med kontrolvæske, før du åbner den, for at sikre, at indholdet er blandet godt. 4. Kom en lille dråbe kontrolvæske på en ren, ikke-absorberende overfl ade (f.eks. et stykke vokspapir). Påfør ikke kontrolvæske på teststrimlen direkte fra flasken. 30 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Sæt igen låget på fl asken med kontrolvæske. 6. Lad straks spidsen af teststrimlen berøre dråben med kontrolvæske. 7. Hold teststrimlens spids i dråben, indtil apparatet bipper. Selv om AutoLog er slået til, skal du ikke mærke kontrolmålingen. Efter 5 sekunder viser apparatet resultatet fra kontrolmålingen. 8. Sammenlign resultatet af kontrolmålingen med det normale kontrolområde, som er trykt på etiketten på beholderen med teststrimler eller i bunden af æsken til teststrimlerne. Kontrolområderne for lave og høje værdier er anført i bunden af æsken til teststrimlerne. Hvis resultatet af kontrolmålingen ikke ligger inden for det angivne område, skal du kontakte Kundeservice ( ). Foretag ingen blodsuk kermålinger før du får løst dette problem. Resultatet markeres automatisk som en kontrolmåling og gemmes i apparatets hukommelse. Resultater fra kontrolmålinger medregnes ikke i dit blodsukkergennemsnit. Apparatet slukkes ved at fjerne teststrimlen. Måling Sådan udføres kontrolmåling 31

18 Sådan indstilles en påmindelse Påmindelser og markeringer Sådan indstilles en påmindelse: Du kan indstille en påmindelse om den næste måling, efter du har foretaget en måling, eller fra menuen Indstillinger. Efter en måling: 1. Tryk på Påmind-knappen. 2. Tryk på Start-knappen for at påbegynde nedtællingen. Den standardindstillede tid er 2 timer eller den sidste påmindelsestid, der har været indstillet. Du kan ændre påmindelsens nedtællingstid ved at trykke på Ændre-knappen. 1. Tryk på knappen eller for at indstille timerne. Tryk på OKknappen. 2. Tryk på knappen eller for at indstille minutterne. Minutterne kan ændres med trin på 15 minutter ad gangen. Tryk på OK-knappen. En skærm bekræfter nedtællingstiden for påmindelsen. Apparatet går tilbage til måleresultat-skærmen. Når Påmind-funktionen er slået til, ses ur-symbolet i den blå toptekst. 3. Tag teststrimlen ud af apparatet. Apparatet registrerer den påmindelsestid, du har indstillet, som standard. Sådan indstilles en påmindelse Påmindelser og markeringer 32 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

19 Sådan indstilles en påmindelse Fra menuen Indstillinger: 1. Gå til hovedmenuen. Tryk på Indstillinger-knappen. 2. Hvis Påmindelse er sat på fra, skal du trykke på OK-knappen for at ændre Påmind-indstillingerne. En skærm bekræfter den indstillede påmindelsestid. Når Påmind-funktionen er slået til, ses ur-symbolet i den blå toptekst. Sådan indstilles en påmindelse Påmindelser og markeringer 3. Tryk på Start-knappen for at starte nedtællingen, eller tryk på Ændre-knappen for at bladre hen til en anden nedtællingstid. Følg anvisningerne på forrige side. Påmindelser og markeringer 34 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

20 Sådan slås en påmindelse fra: En påmindelse kan slås fra eller ændres, efter du har foretaget måling, eller fra menuen Indstillinger. Fra menuen Indstillinger: 1. Tryk på OK-knappen. Sådan slås en påmindelse fra Påmindelser og markeringer Efter en måling: 1. Tryk på Påmind-knappen. Hvis nedtællingen er i gang, står der på skærmen Påminder om:, idet den resterende nedtællingstid vises. 2. Tryk på Stop-knappen for at standse nedtællingen. 2. Tryk på Stop-knappen. Så standser nedtællingen. Påmind-skærmen viser den resterende tid. En skærm bekræfter dit valg. Sådan slås en påmindelse fra Påmindelser og markeringer En skærm bekræfter dit valg. Nedtællingen standses, og ur-symbolet forsvinder. 36 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

21 Når påmindelsen lyder Påmindelser og markeringer Når påmindelsen lyder: Når påmindelsestidspunktet er nået, høres 20 bip. Apparatet tænder, og Påmind-skærmen vises. Du kan standse bippene ved at trykke på OK-knappen eller indsætte en teststrimmel. 1. Tryk på OK-knappen. 2. Foretag målingen (se side 14). Hvis du foretager målingen, tidligst 15 minutter før påmindelsestiden, vises ingen af skærmene, og nedtællingen standser. Tilføj markeringer: Du kan forsyne måleresultatet med markeringer, der kan bidrage til forståelsen af resultatet. Dine markeringer gemmes i dagbogen. 1. Tryk på Markering-knappen fra måleresultatskærmen. 2. Tryk på knappen eller for at bladre gennem de forskellige muligheder. Du skal bladre op eller ned for at se alle valgmulighederne. Tryk på OK-knappen, når den relevante mulighed er fremhævet. En skærm bekræfter dit valg. Tilføj markeringer Påmindelser og markeringer 38 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Når bekræftelsesskærmen er forsvundet, kan du tilføje fl ere markeringer ved at gentage trinnene ovenfor. Markeringerne ruller i bunden af skærmen, så du kan læse dem alle. 39

22 Menuknap/Dagbog Funktioner i hovedmenuen Menuknap: Tryk på menuknappen og hold den nede for at tænde apparatet. I hovedmenuen er der 3 muligheder: Dagbog, Tendens og Indstillinger. Vælg en af mulighederne ved at trykke på knappen ved siden af det ønskede valg. Tryk på menuknappen 1 gang for at gå tilbage til forrige skærm. Hold menuknappen nede i 2 sekunder for at slukke apparatet. For at tænde for strimmelportlyset med apparatet slukket, skal du trykke på menuknappen 2 gange med 1 sekunds mellemrum. Tryk på menuknappen 2 gange for at slukke lyset. Dagbog: For at få adgang til dagbogen skal du trykke på Dagbog-knappen fra hovedmenuen. I dagbogen kan du bladre gennem alle de måleresultater, der er lagret i hukommelsen, ved at trykke på knapperne eller. 40 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Det nyeste resultat vises først, og det ældste til sidst. Når du når den ældste registrering, vises Dagbog slut-skærmen. Dit apparat gemmer måleresultater. Tendens: 1. Tryk på Tendens-knappen for at se gennemsnit. 14 dage er sat som standard. For at ændre gennemsnittet til 7 eller 30 dage, skal du tilslutte apparatet til din computer og aktivere GLUCOFACTS DELUXE program. Hvis AutoLog er slået til, vises de standardindstillede mål-områder for (Før måltid) og (Efter måltid). Du kan brugerdefi nere dine mål-områder (se side 48). Tendens Funktioner i hovedmenuen 41

23 Tendens Funktioner i hovedmenuen De næste tre skærme viser totalgennemsnittet af 14 DAGE FØR MÅLTID, 14 DAGE EFTER MÅLTID og 14 DAGES RESULTAT. Ligeledes vises det samlede antal resultater, der indgår i gennemsnittet, antal målinger (over), (inden for) og (under) målet. 2. Tryk på knappen for at få vist gennemsnittet for 14 DAGE FØR MÅLTID. Eksemplet viser, at dit gennemsnit for Før måltid er 7.1 mmol/l og omfatter 38 måleresultater, med 26 inden for dit målområde, 8 over dit mål-område og 4 under dit mål-område. 3. Tryk på knappen for at gå til gennemsnittet for 14 DAGE EFTER MÅLTID. 4. Tryk på knappen for at gå til 14 DAGES RESULTAT-skærmen. BEMÆRK! Hvis du slår AutoLog fra, er det kun det samlede 14 DAGES RESULTAT, der vises. Indstillinger: Indstilling af dato 1. Tryk på menuknappen for at gå til hovedmenuen. 2. Tryk på Indstillinger-knappen. 3. Tryk på knappen eller og vælg Dato. Tryk på OK-knappen. 4. Tryk på Ændre-knappen for at ændre dato. 5. Tryk enten på knappen Måned/Dag/År eller på knappen Dag.Måned.År. 6. Tryk på knappen eller og vælg år. Tryk på OK-knappen. 7. Tryk på knappen eller og vælg måned. Tryk på OK-knappen. 8. Tryk på knappen eller og vælg dag. Tryk på OK-knappen. Indstillinger: Indstilling af dato Funktioner i hovedmenuen 42 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

24 Indstillinger: Indstilling af tiden Funktioner i hovedmenuen En skærm bekræfter den valgte dato. Hvis det stemmer, skal du trykke på Færdig-knappen, hvorefter opsætningsmenuen vises. Hvis du vil foretage ændringer, skal du trykke på Ændre-knappen og gentage trinnene. Indstilling af tiden 1. Tryk på menuknappen for at gå til hovedmenuen. 2. Tryk på Indstillinger-knappen. 3. Tryk på knappen eller og vælg tid. Tryk på OK-knappen. 4. Tryk på Ændre-knappen for at ændre tiden. 5. Tryk enten på knappen 12 timer eller på knappen 24 timer. 6. Tryk på knappen eller for at indstille time-angivelsen. Tryk på OK-knappen. 7. Tryk på knappen eller for at indstille minutterne. Tryk på OK-knappen. 8. Hvis 12-timers tidsformat er valgt. Tryk på knappen eller for at vælge AM/PM. Tryk på OK-knappen. En skærm bekræfter den valgte tid. Hvis det stemmer, skal du trykke på Færdig-knappen, hvorefter opsætningsmenuen vises. Hvis du vil foretage ændringer, skal du trykke på Ændre-knappen og gentage trinnene. Indstillinger: Indstilling af tiden Funktioner i hovedmenuen 44 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

25 Indstillinger: Sådan slås lyden til/fra Funktioner i hovedmenuen Sådan slås lyden til/fra Lyden er slået til, når du får apparatet. Du kan slå lyden fra via opsætningsmenuen. Visse fejlmeddelelser og Påmind-bippene vil dog kunne høres, selvom lyden er slået fra. Et langt bip angiver en bekræftelse. To bip angiver en fejl eller en situation, der kræver din opmærksomhed. 1. Tryk på menuknappen for at gå til hovedmenuen. 2. Tryk på Indstillinger-knappen. 3. Tryk på knappen eller og vælg Lyd. Tryk på OK-knappen. 4. Tryk på Sluk-knappen for at slå lyden fra. Tryk på Gå tilbageknappen for at lade lyden være slået til. En skærm bekræfter, at lyden er slået fra. Opsætningsmenuen vises. Sådan slås AutoLog til/fra Med AutoLog-funktionen kan du markere et måleresultat som Før måltid eller Efter måltid i løbet af de 5 sekunder, hvor der sker nedtælling ifm. måling en. Du kan vælge Ingen mærkning, hvis du måler på andre tidspunkter end før og efter et måltid. Dit apparat leveres med AutoLog slået til. Det anbefales, at du lader denne funktion være slået til. Bemærk! Når AutoLog er slået til, vises resultatet ikke, medmindre det er markeret som Før måltid, Efter måltid eller Ingen mærkning; resultatet vises dog altid, hvis det ligger uden for Høj/Lav-områderne. 1. Tryk på knappen eller og vælg AutoLog. Tryk på OK-knappen. 2. Tryk på Sluk-knappen for at slå AutoLog fra. Tryk på Gå tilbageknappen for at beholde AutoLog være slået til. En skærm bekræfter, at AutoLog er slået fra. Opsætningsmenuen vises. Indstillinger: Sådan slås AutoLog til/fra Funktioner i hovedmenuen 46 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på:

26 Indstillinger: Mål-områder for blodsukkerværdierne Funktioner i hovedmenuen Sådan ændres mål-området for blodsukkerværdierne Dit CONTOUR USB apparat er forudindstillet til mmol/l for Før måltid og mmol/l for Efter måltid. Mål-områderne kan ændres og brugerdefineres af dig og/eller din diabetesbehandler. Brug GLUCOFACTS DELUXE Program, når du foretager disse ændringer. 1. Tryk på menuknappen for at gå til hovedmenuen. 2. Tryk på Indstillinger-knappen. 3. Tryk på knappen eller og vælg Mål. Tryk på OK-knappen. 4. Tryk på Ændre-knappen, hvis du vil ændre dit mål-område; ellers tryk på Gå tilbage-knappen. Tryk på? for at få hjælp. 5. Tryk på knappen eller og vælg den ønskede Lav-værdi for (Før måltid). Tryk på OK-knappen. Gentag trinnene for at brugerdefi nere Høj-værdien for (Før måltid) og Lav- og Høj-værdien for (Efter måltid). Tryk på OK-knappen, hver gang du har valgt en værdi. 48 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: En skærm bekræfter, at alle mål-områderne er indstillet. Hvis de stemmer, skal du trykke på Færdigknappen. Derved kommer du tilbage til opsætningsmenuen. Hvis du vil foretage ændringer, skal du trykke på Ændre-knappen og gentage trinnene. Indstilling af sprog 1. Tryk på menuknappen for at gå til hovedmenuen. 2. Tryk på Indstillinger-knappen. 3. Tryk på knappen eller og vælg Sprog. Tryk på OK-knappen. 4. Tryk på knappen eller og vælg det ønskede sprog. Tryk på OK-knappen. En skærm bekræfter dit valg. Opsætningsmenuen vises på det sprog, du har valgt. Indstillinger: Indstilling af sprog Funktioner i hovedmenuen 49

27 Fejlmeddelelser og batteristatus/-opladning/-fjernelse Tekniske data, service og vedligeholdelse Fejlmeddelelser: En fejlmeddelelse har altid et E og et nummer i nederste venstre hjørne af skærmen. Hvis dit apparat konstaterer en fejl (hardware-, program-, måle-fejl), bipper det to gange. Apparatet giver dig anvisninger, der kan vejlede dig. Den øverste linje i fejlmeddelelsen angiver, hvilken fejl der er tale om. Den næste linje beskriver, hvad du skal gøre. Når en fejlmeddelelse viser et OK, skal du trykke på knappen ved siden af for at fortsætte. Batteristatus: Batteristatus vises med et batterisymbol på Tilfør blod-skærmen og hovedmenuskærmen. Batterisymbolet viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet. Denne skærm viser fuldt opladet batteri. I takt med at batteriet opbruges, får batterisymbolet gradvist mindre fyldfarve. Batteriets fyldfarve bliver gul, når batteriniveauet er lavt, og rød, når batteriet er næsten helt fl adt. En række advarselsbip fortæller dig, at batteriniveauet er lavt, og at det er tid til opladning. Hvis du ikke oplader batteriet, advares du af en skærm med ordlyden: Lukker ned, Batteriet er tomt. Oplad omgående bør stå på ny linie, da det ikke står på skærmen Skal overskriften Batteriopladning ind her? Tilslut apparatet til din computer. Sørg for, at din computer er tændt og ikke er i standby-, dvaleeller sparetilstand. Vær opmærksom på, at USBporte i visse computere og selvforsynende USBhubs kan blive meget varmere end lokalet. Et USB-kabel medfølger nemt og bekvemt. Hvis du vil foretage måling umiddelbart efter at have afbrudt forbindelsen til computeren, skal du bruge USB-kablet til opladning og/eller dataoverførsel. Strimmelportlyset blinker under opladningen og holder op med at blinke, når batteriet er fuldt opladet. Kobl apparatet fra opladeren, og opbevar det i tasken, indtil du skal foretage en måling. 50 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Fejlmeddelelser og batteristatus/-opladning/-fjernelse Tekniske data, service og vedligeholdelse

28 Fejlmeddelelser og batteristatus/-opladning/-fjernelse Batteriopladning: Når du tilslutter dit apparat til USB-porten, begynder opladningen med det samme. Mens batteriet oplades, blinker strimmelportlyset langsomt. Du kan når som helst trykke på menuknappen for at se opladningsstatus. Hurtig opladning Hvis batteriniveauet er lavt, når du tilslutter dit apparat, vil der ske Hurtig opladning i ca. 1 minut. Du kan foretage en blodsukkermåling, så snart Hurtig opladning er gennemført. Normal opladning Når Hurtig opladning afsluttes, forventes den normale opladning at vare i op til 2 timer. Når batteriet er fuldt opladet, slukker strimmelportlyset. Ekstra hukommelse: Dit apparat indeholder 500 MB ekstra hukommelse. Når du tilslutter dit apparat til USB-porten på din PC, vises den på din computer som CONTOUR USB. Du kan bruge denne hukommelse, mens batteriet oplades. Når du læser fra eller skriver til denne hukommelse, blinker strimmelportlyset hurtigt. BEMÆRK! Dit CONTOUR USB apparat kræver en USB-port med høj effekt. Hvis opladningsstatus viser Kun opladning, så prøv en anden USB-port på din computer. Vægoplader: Du kan få oplysninger om vægopladere ved at kontakte Kundeservice på eller besøge Fejlmeddelelser og batteristatus/-opladning/-fjernelse Tekniske data, service og vedligeholdelse 52 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Tekniske data, service og vedligeholdelse

29 Fejlmeddelelser og batteristatus/-opladning/-fjernelse Tekniske data, service og vedligeholdelse Når apparatet er udtjent/når batteriet fjernes: BEMÆRK! Fjern først batteriet, når du ikke længere vil bruge apparatet. Når apparatet er åbnet, så batteriet kan tages ud, kan apparatet ikke længere anvendes til blodsukkermåling. Apparatets over- og underkappe skal skilles ad, for at batteriet kan fjernes (skal bortskaffes iht. gældende regler). Indfør en skruetrækkerspids ved strimmelporten, og lirk for at vriste kappen op. Fortsæt med at lirke langs med siden, indtil overkappen løsnes. Vrist det sorte plastdæksel over batteriet af (A). Kobl batteriet fra konnektoren (B). A B Bortskaf apparatet og lithiumpolymerbatteriet i henhold til gældende love og Oplysninger om systemets ydelse: Anvendelse: CONTOUR USB system (apparat og teststrimler) er beregnet til egenmåling for personer med diabetes og til diabetesbehandleres måling af glukosekoncentrationerne i fuldblod. Apparatet giver en kvantitativ måling af blodsukkerniveauet i intervallet fra mmol/l. CONTOUR systemet er ikke beregnet til diagnosticering eller screening for diabetes mellitus. CONTOUR USB systemet er ikke beregnet til neonatal brug. FORSIGTIG: Kun til in vitro-diagnostik. Potentiel biologisk risiko: CONTOUR USB apparat må kun bruges til én person. Alle produkter eller genstande, der kommer i kontakt med humant blod, bør selv efter rengøring håndteres, som om de kan overføre virale sygdomme. 2 Princippet i metoden: CONTOUR blodsukkermåling er baseret på måling af den elektriske strøm, der forårsages af glukoses reaktion med reagenserne på teststrimlens elektrode. Blodprøven suges ind i spidsen af teststrimlen ved kapillæreffekt. Glukosen i prøven reagerer med FAD-glukosedehydrogenase (FAD-GDH) og kaliumferricyanid. Der genereres elektroner, hvorved der produceres en strøm, som er proportional med glukoseniveauet i blodprøven. Efter reaktionstiden vises glukosekoncentrationen i blodprøven. Der skal regler. ikke foretages nogen beregninger. 54 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Oplysninger om systemets ydelse Tekniske data, service og vedligeholdelse

30 Oplysninger om systemets ydelse Tekniske data, service og vedligeholdelse Begrænsninger: Konserveringsmidler: Diabetesbehandlere kan indsamle blod i blodprøvetagningsglas med heparin. Brug ikke andre antikoagulantia eller konserveringsmidler. Højder: I højder på op til meter påvirkes resultaterne ikke signifi kant. Lipæmiske prøver: Kolesterolkoncentrationer >12.9 mmol/l eller triglyceridkoncentrationer >34.2 mmol/l kan give forhøjede resultater. Peritonealdialyseopløsninge: Icodextrin interfererer ikke med CONTOUR -teststrimler. Xylose: Må ikke bruges under eller lige efter xyloseabsorptionsmåling. Xylose i blodet forårsager interferens. Kontraindikationer: Måling af blodsukkeret i kapillært blod kan være klinisk uhensigtsmæssigt for personer med reduceret perifer blodgennemstrømning. Shock, svær hypotension, hyperosmolær hyperglykæmi og svær dehydrering er eksempler på kliniske tilstande, der kan have uhensigtsmæssig effekt på målingen af glukoseniveauet i perifert blod. 3 Interferens: Reducerende forbindelser, der forekommer naturligt i blod (urinsyre, bilirubin), eller fra terapeutiske behandlinger (ascorbinsyre, acetaminophen), påvirker ikke resultaterne signifi kant. Der fi ndes en liste over grænsekoncentrationerne af disse forbindelser på indlægssedlen til dine teststrimler. Systemkrav: Windows: Windows XP SP3, Vista SP2 Mac: OS X (Intel 64 bit processors) High-Power USB port Java 1.6.0_07 eller højere For seneste kompatibilitet: Præcision og nøjagtighed oversigt: Nøjagtighed: CONTOUR USB Nøjagtigheden af CONTOUR USB apparatet til måling af blodsukker er blevet vurderet i et sammenligningsforsøg udført af sundhedsfaglige personer. I dette forsøg blev 100 prøver med frisk kapillært blod målt med CONTOUR USB apparatet af 100 utrænede personer med diabetes, som brugte tre forskellige lotnumre af teststrimler. Referencemålingen blev foretaget med YSI glukoseanalysatoren. Dataene fra CONTOUR USB apparatet stemmer godt overens med resultaterne fra YSI-metoden. Regressionsstatistik (plasma-/serumreference): glukoseområdet (plasmareference): 3.22 til mmol/l Lot y = Korrelationskoefficient (r) x mmol/l x 0.23 mmol/l x mmol/l Præcision: Der blev udført et forsøg med CONTOUR USB apparatet med 5 hepariniserede fuldblodsprøver med glukoseniveauer fra mmol/l. Der blev testet fl ere replikater (n=100) med fl ere forskellige CONTOUR USB apparater og ét lot CONTOUR -teststrimler. Følgende præcisionsresultater blev opnået: Plasma/serum: Middelværdi Standardafvigelse Variationskoefficient 2.44 mmol/l 0.06 mmol/l 2.4% 4.66 mmol/l 0.08 mmol/l 1.7% 7.33 mmol/l 0.10 mmol/l 1.3% mmol/l 0.19 mmol/l 1.7% mmol/l 0.21 mmol/l 1.2% 56 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Oplysninger om systemets ydelse Tekniske data, service og vedligeholdelse

31 Systemoplysninger Tekniske data, service og vedligeholdelse Serviceoplysninger: Hvis du har et problem, der ikke kan løses vha. apparatets afhjælpningsforslag, så kontakt Bayer Diabetes Care Kundeservice på: Vi har specialister ved hånden, som pr telefon hurtigt kan hjælpe dig. Vigtigt: Kontakt en medarbejder i Bayer Diabetes Care Kundeservice, før du returnerer apparatet, uanset årsag. Han/ hun kan give dig de nødvendige oplysninger til at opnå en rigtig og effektiv løsning på dit problem. Sørg for at have dit CONTOUR USB blodsukkerapparat og dine CONTOUR -teststrimler ved hånden, når du ringer. Checkliste: Denne checkliste kan være gavnlig, når du taler med Bayer Diabetes Care Kundeservice: 1. Find modelnummeret (A) og serienummeret (B) på bagsiden af apparatet. 2. Find teststrimlernes udløbsdato og lot nummer på beholderen. 3. Kontrollér batterisymbolet på skærmen. (Se side 50 om batteristatus og opladning). A B Tekniske data, service og vedligeholdelse: Følgende symboler er anvendt i forbindelse med al produkt-mærkning af CONTOUR USB systemet til måling af blodsukker (etiketter og emballage til apparatet og teststrimler). Udløbsdato (anvendes til og med sidste dag i den angivne måned) Lotnummer (batchkode) Temperaturbegrænsninger Se brugervejledningen Udstyr til in vitrodiagnostik Fremstillet af Forsigtig, læs vedlagte dokumentation Produkt-kode Kontrolområde: Lav kontrol Kontrolområde: Normal kontrol Green Dot iht. emballagedirektivet Må ikke genbruges Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende love og regler. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om gældende love og regler om bortskaffelse og genvinding. Apparatet skal håndteres som smittefarligt og bortskaffes iht. gældende sikkerhedsregler. Det må ikke bortskaffes sammen med udtjent elektronisk udstyr. Kontrolområde: Høj kontrol 58 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Anvendte symboler Tekniske data, service og vedligeholdelse

32 Specifikationer Tekniske data, service og vedligeholdelse Specifikationer: Måleprøve: Fuldblod Måleresultat: reference til glukoseniveau i plasma Prøvevolumen: : 0.6 μl Måleområde: mmol/l Måletid: 5 sekunder Hukommelse: gemmer sidste de måleresultater Batteritype: Ikke udskifteligt, 280mAh genopladelig lithiumpolymerbatteri, v (5V volt) Batterilevetid: ca 5 år Opladningsstrøm: 500mAh Opladningstemperatur: 0º 35º Transport-, opbevarings- og brugsområde: 5º 45º Fugtighed: % relativ fugtighed (RH) Dimensioner: 97 mm (højde) x 30 mm (bredde) x 16 mm (tykkelse) Vægt: 43 g Lyd: Der lyder et bip, når apparatet tændes eller slukkes, når en teststrimmel indsættes, når en teststrimmel er fyldt med blod, eller når et måleresultat vises på skærmen. Der lyder to bip, når en strimmel fjernes, og apparatet slukkes, eller for at advare brugeren. Der lyder 20 bip, når påmindelsesalarmen udløses. Ekstra hukommelse: 1 GB bærbart fl ashdrev med 500 MB brugertilgængelig parti. Stråling: CONTOUR USB apparat opfylder de elektromagnetiske krav iht. ISO De elektromagnetiske strålinger er lave og vil ikke interferere med andet elektronisk udstyr i nærheden, ligesom strålinger ne fra andet elektronisk udstyr ikke vil interferere med CONTOUR USB apparat. Mht. immunitet over for elektrostatisk udladning opfyldes kravene i IEC Det anbefales at undgå brug af elektroniske enheder i meget tørre miljøer, især hvis der er syntetiske materialer til stede. CE-certificeret: CONTOUR USB system opfylder alle krav iht. 98/79/EF vedr. enheder til in vitro-diagnostik. Vedligeholdelse af apparatet: FORSIKTIG: Tilsluttes kun til en computer eller oplader som er godkendt iht. UL , 5V maksimum. En opladningsstrøm på min. 500 mah er nødvendig. Ved brug af kabel: Brug kun det kabel, der følger med dit apparat. Opbevar så vidt muligt apparatet i det medfølgende etui. Vask hænder, og tør dem grundigt før brug af apparatet, så apparatet og teststrimlerne holdes fri for fedt og andre urenheder. Brug appatet med omtanke, så elektronikken ikke beskadiges, eller der opstår andre funktionsfejl. Undgå at udsætte apparatet og teststrimlerne for høj fugtighed eller for meget varme, kulde, støv eller snavs. Apparatet kan rengøres udvendigt med en fugtig (hårdt opvredet) fnugfri klud og et mildt rengøringsmiddel eller desinficeringsmiddel, f.eks. 1 del rengøringsmiddel blandet med 9 dele vand. Tør efter med en fnugfri klud. Forsøg ikke at føre noget ind i, eller at rense USB stikket eller strimmelportåbningen. FORSIGTIG: Pas på, at der ikke løber væske ind ved knapperne, USB-hætten eller strimmelporten. Det kan medføre funktionsfejl. 60 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Vedligeholdelse af apparatet Tekniske data, service og vedligeholdelse

33 Leverancer/referencer Tekniske data, service og vedligeholdelse Leverancer: Når du ringer eller skriver angående leverancer, skal du huske at angive nummeret sammen med navnet på reservedelen eller tilbehøret. RESERVEDELE Varenummer* Betegnelse Brugervejledning til CONTOUR USB apparat Bayer USB-forlængerkabel USB-hætte *Varenumrene kan ændres uden varsel. Referencer: 1 American Diabetes Association, 2 Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; godkendt vejledning 3. udgave. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), dokument M29-A3, (ISBN ). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania , USA, Atkin, S. et al.: Fingerstick Glucose Determination in Shock. Ann.Int.Med. 114: ; Garanti: Fabriksgaranti: Bayer Diabetes Care garanterer over for den oprindelige køber, at dette apparat vil være uden defekter i materiale og udførelse i en periode på 5 år fra den oprindelige købsdato (med undtagelse af nedennævnte begrænsninger). I den anførte periode på 5 år vil Bayer Diabetes Care uden beregning erstatte en enhed, som er konstateret defekt, med en ny eller tilsvarende udgave af ejerens model. Begrænsninger i garantien: Garantien er genstand for følgende undtagelser og begrænsninger: 1. Der ydes kun en garanti på 90 dage i forbindelse med forbrugsdele og/eller tilbehør. 2. Denne garanti er begrænset til ombytning som følge af defekter i dele eller udførelse. Bayer Diabetes Care erstatter ikke enheder, der ikke fungerer eller er beskadiget som følge af mishandling, uheld, ombygning, misbrug, forsømmelse, vedligeholdelse udført af andre end Bayer Diabetes Care, eller fordi apparatet ikke er betjent i overensstemmelse med anvisningerne. Endvidere tager Bayer Diabetes Care ikke ansvaret for funktionssvigt eller beskadigelse af Bayer Diabetes Care-apparater forårsaget af, at der er brugt andre reagenser end reagenser (dvs. CONTOUR -teststrimler), der er fremstillet eller anbefalet af Bayer Diabetes Care. 3. Bayer Diabetes Care forbeholder sig retten til at foretage ændringer i designet af dette apparat uden at være forpligtet til at inkorporere sådanne ændringer i tidligere fremstillede apparater. 62 Brug for hjælp? Ring til Bayers Kundeservice på: Garanti Tekniske data, service og vedligeholdelse

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play.

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. System til måling af blodsukker Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. Anvender kun CONTOUR NEXT-blodsukkerteststrimler. BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling Brugerguide Erstatter brugervejledningen AW 06647502A Revisionsdato: 11/2010 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstilles apparatet 4 Sådan måler du dit blodsukker 8 Sådan

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE AW 06657401A Revisionsdato: 09/2009 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstiller du klokkeslæt og dato og koder apparatet 4 Sådan tester du dit blodsukker 8

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale Indhold Kapitel 1: Indledning... 7 Accu-Chek Performa apparatet... 7 Kodning af apparatet... 9 Indstilling af klokkeslæt og dato før ibrugtagning... 11 Sådan anvendes Accu-Chek Performa systemet... 13

Læs mere

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02. SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.2014 / Perleth Abmessungen Format (B x H) 101,6 x 139,7 mm Farben Cyan Magenta

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning ONR 2261 Hagedorn 21223 V5/1 man_06456260001_02_darow_154x127mm Black (2012) Frau Horrix V5/2 man_06456260001_02_darow_154x127mm Cyan V5/3 man_06456260001_02_darow_154x127mm Magenta V5/4 man_06456260001_02_darow_154x127mm

Læs mere

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning System til blodsukkermåling Apparat og elektronisk logbog i ét Brugervejledning UltraSmart System til blodsukkermåling Brugervejledning i Symboler: SN Serienummer LOT IVD Lot-nummer In Vitro diagnostisk

Læs mere

Brugsanvisning Blodsukkerapparat

Brugsanvisning Blodsukkerapparat Brugsanvisning Blodsukkerapparat Indhold Indledning...3 Kapitel 1: Dit nye system...5 Kapitel 2: Blodsukkermålinger...13 Kapitel 3: Kontrolmålinger...25 Kapitel 4: Apparatindstillinger...31 Kapitel 5:

Læs mere

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2 Blodsukkerapparater/fingerprikkere/tilbehør MediSense Precision X-tra blodsukkerapparat, hvidt med blåt display. Avanceret system til måling af blodglukose. Bruger kun,5 µl blod og 5 µl til blodketonstrimlen.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

DK Blodsukkermåler. Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306

DK Blodsukkermåler. Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306 DK Blodsukkermåler Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306 0483 Et overblik over lucodock DK Brugsanvisning Beskrivelse af systemet... 1 DK 1 Tegnforklaring... 2 DK 2 Sikkerhedsanvisninge...

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 Kære CLEVER CHEK TD-4227 ejer: Du har valgt et af de bedste apparater til blodsukkermåling. Denne manual indeholder vigtige informationer som du bør kende om dit apparat,

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580 Brugervejledning MEMOmini Varenr : 402580 Indhold Introduktion... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Hørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 3 Ind- og udgange... 4

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 0088 ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. Roche Diagnostics GmbH D-68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com 0 4573153001(01)

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Læser- og sensordemokit. Lommeguide

Læser- og sensordemokit. Lommeguide Læser- og sensordemokit Lommeguide Indhold Tilsigtet anvendelse... 1 Systemoversigt... 1 Læser.................................................... 3 Sensor...................................................

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker.

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker. er undervist i måling og tolkning af Side 1 af 6 Hvilke patienter skal / må der måles blodsukker på er undervist i måling og tolkning af blodsukker Der skal være et klart formål med at måle Du skal overveje

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere