KVIK-MANUAL 19 Multi Media Monitor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVIK-MANUAL 19 Multi Media Monitor"

Transkript

1 KVIK-MANUAL 19 Multi Media Monitor

2 Kære bruger, Tillykke med din nye 19 Multi Media Monitor. Vi tilstræber altid, at du får størst mulig glæde ud af din investering. Derfor har vi udarbejdet denne KVIK-MANUAL, som giver dig de oplysninger, der er nødvendige for, at du kommer godt i gang med at bruge produktet. Savner du information eller vejledning, som ikke er indeholdt i nærværende manual, kan du søge inspiration i den oprindelige vejledning, som er udført på engelsk. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte support på tlf God fornøjelse. Leika Danmark A/S Tilbehør: 12 v adapter og strømkabel Fjernbetjening Dansk manual Væg-skinne USB-kabel

3 BEMÆRK! Ethvert elektrisk apparat bør behandles varsomt. Nedenfor er skitseret en række situationer og forholdsregler, som du bør studere nøje før apparatet tages i brug. Derved reduceres risikoen for, at du udsætter dig selv eller apparatet for unødige fare, f.eks. risikoen for elektrisk stød eller brand. Sørg for at placere apparatet således, at det tilføres tilstrækkelig ventilation. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys eller anden stærk varmepåvirkning, såsom varmeapparater. Undgå at udsætte apparatet for væsker, såsom vand, olie eller lignende. I tordenvejr sluk for apparatet og træk såvel strømstik som antennestik ud. Anvend aldrig kabler eller stik, der er itu. Undgå at kabler eller adaptere kommer i direkte kontakt med varmekilder Undgå elektrisk overbelastning Undgå at placere apparatet på et ujævnt og ustabilt leje Undgå at reparere apparatet selv kontakt forhandler eller autoriserede fagfolk NB! Elektronisk udstyr er ikke almindeligt affald. Udstyret kan indleveres til særlige containere på genbrugspladser.

4 Indholdsfortegnelse: 1. Egenskaber 2. Tekniske specifikationer 3. Eksterne funktioner 4. Fjernbetjening 5. Opstart af skærm 5.1 Hovedmenu 6. Datamedier 7. Billedevisning 8. Printfunktion 9. Musik, video eller kombo 10. Fil-liste 10.1 markering af filer 10.2 kopiering af filer 10.3 sletning af filer 11. SETUP menu 12. Skærmmenu 13.Tilslutning af eksternt udstyr 14. Problem/løsningsskema

5 1.0 Egenskaber: 19 LCD skærm - høj billede kvalitet Sort glasfront elegant og tidløst design Hærdet glas og metalkabinet nemt at rengøre og sikrer mod stød, slag og støv Montering forskellige ophængningsløsninger giver fleksibilitet Aflåst digital kortlæser undgå tyveri og pilfingre Indbyggede stereohøjtalere god lyd Muligt at udskrive billeder direkte via printer uden brug af PC ved hjælp af PictBrigde protokol enkel og hurtig print Muligt at kopiere til og fra digitale kort, mobiltelefon, MP3 afspiller, USB-nøgle mv. udveksling af billeder og filer Dreje og zoom funktion rediger direkte på skærm Ur, alarm og kalender funktion Skærmmenu på flere sprog 2.0 Specifikationer: 19 LCD 4:3 format Opløsning: 1280 x 1024 Lysstyrke: 300 cd/m2 Kontrast: 700:1 Response-tid: 2 ms Medie-/korttyper: CF/SD/MMC/xD/MS/USB 2.0 Audio/YPbPr input : afspilning af DVD, video, spil Supporterer: JPEG, MPEG1/2/4, AVI, DAT, MP3, WMA, WAV

6 3.0 Eksterne funktioner: Audio/YPbPr stik for tilslutning af video, DVD, spilkonsol, kamera osv. Stik for tilslutning af strøm Kensington lock - tyverissikring Indbyggede stereohøjtalere Indstik til digitale kort CF/SD/MMC/xD/MS Aflåselig klap til kortlæseren. Sikrer mod tyveri og pilfingre. USB 2.0 HOST + OTG interface stik til tilslutning af telefon, kamera, USB-nøgle, PC, printer mv. Monitoren er udstyret med 2 forskellige anordninger for vægmontering inklusiv Vesa- 100 standard gevindhuller

7 4.0 Fjernbetjening: Tænd/sluk Start setup menu Skift undermenu i setup menu Rotér billede Billedeoversigt OSD menu Gå til hovedmenu Skift mellem video og billedvisning Vælg mellem billede, video, musik eller kombo STOP afspilning START PAUSE afspilning OP/NED i menu HØJRE/VENSTRE i menu Bekræft menuvalg Næste/forrige billede Volume OP/NED Billede zoom Fjernbetjening er lavet enkel og overskuelig, så du som bruger hurtigt og enkelt kan betjene de skærmens mange smarte funktioner. Tryk på MENU tasten og navigér rundt ved hjælp af piletasterne. Vælg en funktion med OK knappen. Ovenstående beskriver kun de allermest anvendte funktioner. For yderligere uddybning henvises til engelsk manual.

8 5.0 Opstart af skærm: Ved opstart identificerer skærmen automatisk, hvilke medier der er tilsluttet (digitalt kort, USB nøgle, video eller intern flash hukommelse). Hvis skærmen er forudindstillet til billede-, videoeller lyd-afspilning vil skærmen automatisk starte i dette MODE - se nærmere i afsnit Hovedmenu: Hovedmenuen består af 8 undermenuer se beskrivelser af de enkelte menuer nedenfor. Du kan nu navigere mellem menuerne med piletasterne og vælge menu med OK-tasten. MODE IKON BESKRIVELSE BILLEDE MUSIK KOMBO Viser billeder i et slideshow (JPEG) Afspiller musik (MP3 og WMA filer) Viser billeder med baggrundsmusik VIDEO Afspiller video (MPEG 1,2 og 4) E-BOOK FILER SETUP KALENDER Viser tekstfiler på medier Viser en liste med filer på de enkelte medier SETUP MENU generelle indstillinger Kalenderoversigt

9 6.0 Datamedier: Skærmen understøtter forskellige datamedier, herunder en række digitale kort SD, CF, xd, MS og MMC-kort, som alle anvendes i forskellige gængse digital kameraer. Endvidere gives mulighed for tilslutning af printer, PC, mobiltelefon og kamera via USB 2.0 (stort USB stik) samt lille USB-stik (OTG). Når du i hovedmenuen vælger ét af ikonerne for afspilning (video, billeder, lyd eller kombo) vil du komme til menuen for datamedier, hvor du skal vælge det medie, du ønsker at afspille fra. Du skifter mellem medierne vha. piletasterne og vælger med OK-tasten. Du kan kun vælge de medier, der er aktive. De aktive har en gul oplyst ramme, de inaktive er grå. Når du vælger et medie kommer du frem til afspilningslisten for det gældende medie. Nu kan du ved hjælp af piletasterne vælge blandt det indhold, der findes på fil-listen. Tryk OKR for at starte filen. Når de forskellige medier afspilles, kan du altid vende tilbage til fil-listen ved at trykke på venstre piletast eller komme til hovedmenuen ved at trykke på MENU-tasten.

10 7.0 Billedevisning: Når du vælger billede ikonet i hovedmenuen, kommer du videre til menuen for datamedier. Vælg herefter det medie, du ønsker at vise billeder fra. Nu ses fil-listen, hvor du vælger, hvilket billede, du ønsker at se eller starte visningen med. Under visning af billeder, kan du ved at trykke på OSD tasten på fjernbetjeningen få menu-bjælken, der styrer visningen (start, stop, frem, tilbage mv.), frem på skærmen. Vælg med tasterne den funktion du ønsker. Ikon Beskrivelse Status for afspilning Play/Pause Stop Rotere billede Zoom ind funktion Forrige billede Næste billede Billede information Billede oversigt

11 8.0 Printfunktion: Ønsker du at benytte skærmens printfunktion skal du først vælge SETUP ikonet i hovedmenuen. Under SETUP vælger du System, herefter vælger du USB mode og til sidst Printer. Nu skal du tilslutte en printer til skærmen via et USB kabel (HUSK - kun printere med PictBrigde protokol fungerer uden en PC). Tryk PAUSE på det billede du ønsker at printe. På menubjælken finder du printer ikonet. Tryk ENTER. En print dialog boks vil vise sig på skærmen og printeren udskriver herefter billedet. 9.0 Musik, video eller kombo funktioner: Præcis som med menuen billedevisning, kan du styre musik og video visning. Når du vælger den ønskede funktion i hovedmenuen, kommer du videre til menuen for datamedier. Vælg herefter det ønskede medie, hvorfra du vil vise video eller høre musik. Nu ses fillisten, hvor du vælger den video eller den musik, du ønsker at se eller høre. Som under visning af billeder, kan du ligeledes ved at trykke på OSD få menu-bjælken, der styrer visningen (start, stop, frem, tilbage mv.), frem på skærmen. Vælg med tasterne den funktion du ønsker. KOMBO-funktion: Bemærk, at skærmen selv vælger den første MP3 musik-fil, der findes i fil-listen. Herefter afspilles en efter én de MP3 filer, der findes på listen i den rækkefølge, de er opført på listen.

12 10.0 Fil-liste: Under menufunktionen FILER i hovedmenuen kan du dels vælge dels redigere filer. Hele menuen styres ved hjælp af tasterne. Når du har valgt FILER i hovedmenuen kommer du til menuen for datamedier. Vælg herefter det medie, hvorfra du ønsker at vælge en fil. Herefter kommer du til listen over de filer, der findes på det valgte medie. Navigér rundt mellem filer med tasterne. Når du har valgt den ønskede (filen er oplyst), kan du vælge at starte afspilning af filen ved at trykke OK. Du kan også vælge at redigere filen (kopiere til andet medie eller slette filen). HUSK: Du kan altid komme tilbage til hovedmenuen ved at trykke MENU Markér fil: Før du kan påbegynde kopiering eller sletning af filer skal du markere filen. Det gør du ved at vælge den fil du ønsker at kopiere eller slette ved hjælp af tasterne. Når du har valgt den ønskede fil skal du trykke (højre piletast). Herefter ses en gul markering på venstre side af filen Kopiering af fil: For at kopiere en fil skal du, efter at have markeret filen, gå tilbage til de medie, du ønsker at kopiere filen til. Tryk for at komme til menuen for datamedier. Vælg medie og tryk OK. Tryk på OSD tasten. Nu fremkommer 3 ikoner -. Nummer 2 ikon - mappen - anvendes til kopiering. Vælg med tasterne mappe ikonet og tryk ENTER. Herefter kopieres den valgte filen til det nye datamedie. Bekræft med OK Sletning af fil: For at slette en fil skal du ligeledes markere den ønskede fil. Tryk herefter på (højre piletast) for at markere filen. Tryk nu på OSD tasten og vælg nr. 3 ikon - skraldespanden. Tryk OK og bekræft sletningen ved igen at trykke OK. Ikonet med knæk-pilen anvendes til at ophæve en markering af fil.

13 11.0 SETUP-MENU: Når du vælger SETUP menuen kan du navigere på følgende måder: Tryk / tasterne til at vælge mellem SETUP funktionerne Tryk tasten for at få adgang til en SETUP funktion Tryk / tasterne for at ændre værdi i funktionen; Tryk OK tasten for at gemme nye værdi Tryk MENU tasten for at afslutte SETUP funktionen Ikon Indstilling af Undermenu Beskrivelse Sprog Engelsk, Dansk, Tysk, Fransk, Svensk, Portugisisk og Spansk Indstil menu-sprog Billede Dias show interval Dias show overgange Hurtig, normal, langsom Vælg overgange Ur Dato, tid og tidszone Indstil tid og dato Alarm Opstartsmenu (indstilling af den menu, der vises ved opstart af skærm) System Version ON time OFF time Auto ON/OFF Alarm tid Tone Mode Ur Kalender Billeder Musik Video Hovedmenu Fabriksindstillinger USB-mode Viser seneste indlæste software version Tid for auto start Tid for auto sluk Vælg daglig eller OFF Indstil alarm tid Alarmtone 1,2 og 3 Daglig alarm eller OFF Vis ur ved opstart Vis kalender ved opstart Vis billeder ved opstart Vis musik ved opstart Vis video ved opstart Vis hovedmenu Indstil som fra fabrik Vælg mellem PC/printer

14 12.0 Skærmindstilling: SETUP tasten øverst på fjernbetjeningen styrer indstilling af skærmen. Start menuen ved at trykke på SETUP, vælg herefter mellem punkterne ved at trykke på SETUP igen indtil du har fremhævet det punkt, du gerne vil justere. Brug LEFT/RIGHT til at kontrollere værdien af indstillingerne. AUTO indstiller automatisk skærmens position BACK LIGHT styrer styrken af skærmens baglys CONTRAST styrer forholdet mellem sort/hvid SHARPNESS justering af skarphed CLOCK gør billedet bredere/smallere PHASE gør billedet højere/lavere H/V POSITION justerer billedet til højre/venstre OSD TIME OUT justerer tid, hvor skærmmenu er fremhævet OSD-TRANS justerer skærmmenuen gennemsigtighed LANGUAGE skærmmenu sprog RECALL tilbage til fabriksindstilling

15 13.0 Tilslutning af eksternt udstyr: Skærmen kan tilsluttes en lang række eksternt udstyr, såsom DVD, video, spilkonsol, printer, PC mv. Tilslutningen sker gennem Audio/YPbPr stikkene i bunden af skærmen eller de to USB stik i siden. Printer/PC: Ved tilslutning af printer eller PC via USB stik, skal du huske at skifte USB-mode under SETUP-menu (se nærmere afsnit 11.0) Skærmen kan fungere som digital kortlæser for din tilsluttede PC. Når du tilslutter PC en, vil du automatisk få en meddelelse på skærmen om, at den er tilsluttet til PC (connected to PC). Når du afslutter PC tilslutning vil du skulle genstarte skærmen. PC funktion virker sammen med Windows 2000/XP. Kamera, PDA og mobiltelefon: Ved tilslutning af kamera, mobiltelefon eller PDA kan du udveksle billeder, musik eller videofiler (kun filtyper, som er beskrevet under afsnit 2.0). Tilslut det eksterne medie og følg instruktionerne i afsnit Video/DVD/spilkonsol mv.: Ved tilslutning af eksterne DVD/video-afspillere eller spilkonsoller benyttes Audio/YPbPr stikkene i bunden af skærmen. Tilslut udstyr, tænd for skærmen og skift til Audio/YPbPr input på MODE tasten.

16 14.0 Problem/løsningsskema: PROBLEM Skærmen er sort og vil ikke starte Skærmen kan ikke læse filer på kort Kombo-mode Blå skærm Pixelfejl Tilslutning af DVD, video o.lign afspiller virker ikke. Andre unormale problemer LØSNING Tjek at der er lys I adapter (rød/grøn lampe skal lyse). Hvis ikke den lyser, kontakt forhandler. Tryk på rød POWER tast på fjernbetjeningen og genstart skærmen. Check timer funktionen og kontroller, at den er korrekt indstillet. Vi anbefaler, at funktionen kontrolleres årligt. Opstår problemet igen kontakt forhandler. Check at kortet er sat korrekt i kortlæseren. Check om kort eller filformat understøttes af skærmen. Check om kort er i stykker. Brug altid kun kort af høj kvalitet. Billede vises uden lyd. Check volume er skruet op. Check om MUTE funktion er slået til. Genstart skærmen vha. POWER knappen på fjernbetjening. Hvis problemet gentager sig kontakt forhandler. LCD-panelet i skærmen er af meget høj kvalitet. Der kan dog opstå få såkaldte døde pixels, hvor en rød, grøn eller blå prik lyser. Dette er acceptabelt. Kontakt forhandler, hvis antallet stiger. Check at alle kabler er korrekt tilsluttet. Check at den eksterne medafspiller er korrekt indstillet skal indstilles til component. Kontakt din forhandler

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture Version DK 2.1 Tillykke med dit nye LCD fladskærms TV. Venligst læs denne manual omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Dit nye TV har mange faciliteter, som du fortjener at stifte nærmere bekendtskab

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen.

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen. Forord Kære Force ejer Tillykke med dit valg af Force modtager. Vores målsætning er nem adgang til infotainment. Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager

HDTV Kabel-TV Modtager HDTV Kabel-TV Modtager CX72 CONAX INTEGRERET Brugsanvisning Version: 03.09.2012 DANSK Introduktion Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en smart HDTV kabelmodtager. Denne brugervejledning indeholder

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...17. 4. Fejlfinding...28 5. Understøtter timing...29 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...17. 4. Fejlfinding...28 5. Understøtter timing...29 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Indledning...4 Garanti og service/reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more

Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch works for Yousee, Stofa + more 110 Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Video-kikkert. Brugervejledning

Video-kikkert. Brugervejledning Video-kikkert Brugervejledning ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person

Læs mere

HDMI Medieafspiller harddisk PC/MAC. Brugsvejledning

HDMI Medieafspiller harddisk PC/MAC. Brugsvejledning HDMI Medieafspiller harddisk PC/MAC Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Advarsler 4 2. INTRODUKTION 4 3. Apparatets ydelser 5 4. Tilbehør 7 5. Brug af apparatet 10 6. INSTRUKTIONER TIL SOFTWARESYSTEMET

Læs mere

LT-32DP9BU LT-32ED91U LT-32ELD9U

LT-32DP9BU LT-32ED91U LT-32ELD9U LT-32DP9BU LT-32ED91U LT-32ELD9U SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA BREDBILDS LCD-TV BRUKSANVISNING WIDE-SCREEN LCD-TV INSTRUKTIONSBOG NESTEKIDENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU LAAJAKUVATELEVISIO KÄYTTÖOHJE

Læs mere

Bærbar Multimedieafspiller med Harddisk BRUGERVEJLEDNING. www.danedigital.com

Bærbar Multimedieafspiller med Harddisk BRUGERVEJLEDNING. www.danedigital.com Bærbar Multimedieafspiller med Harddisk BRUGERVEJLEDNING PC 1 Indholdsfortegnelse 1) Vigtige oplysninger 3 2) Forholdsregler ved brug - Påkrævet - Forbudt 4 - Anvendelsesbetingelser 4 3) Funktioner 7 4)Tekniske

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Revision Varemærker Bemærkning

Revision Varemærker Bemærkning Brugermanualen Revision: R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan

Læs mere

Introduktion. Indholdsfortegnelse

Introduktion. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en HDTV satellitmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse

Læs mere

Tillykke med dit nye high definition LCD TV

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Version DK 1.1 Tillykke med dit nye 40" LCD fladskærms TV. Venligst læs denne manual omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Dit nye TV har mange faciliteter, som du fortjener at stifte nærmere bekendtskab

Læs mere

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING 26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Produktintroduktion Tilslutninger Fjernbetjening Grundfunktion OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere