MB168B/MB168B+ USB-skærm. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MB168B/MB168B+ USB-skærm. Brugervejledning"

Transkript

1 MB168B/MB168B+ USB-skærm Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v Tilbagetagningstjenester... vi 1.1 Velkommen! Pakken indeholder Systemkrav Indledning til skærm Set forfra Auto-Rotate (Auto-rotation) AI Light (KI-lys) Justering af skærmen Tilslutning af USB-kabel Installere drivere Specifikationer Fejlfinding (FAQ) Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Det er ikke tilladt på nogen måde at gengive, transmittere, transskribere, lagre i et lagringssystem eller oversætte til et hvilket som helst andet sprog nogen del af denne vejledning, herunder produkterne og softwaren beskrevet heri, uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ), undtagen dokumentationen, der opbevares af køberen, der kan sikkerhedskopieres. Der gives ikke garanti eller service for produktet hvis: (1) produktet er blevet repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er udført af ASUS; eller (2) hvis produktets serienummer er ulæseligt eller mangler. ASUS VIDEREGIVER DENNE VEJLEDNING SOM DEN ER, UDEN GARANTI AF NOGEN SLAGS, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV OG IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ASUS, DETS DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE OG AGENTER ER UNDER INGEN OMSTÆDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER EFTERFØLGENDE BESKADIGELSER (HERUNDER BESKADIGELSER SOM TAB AF FORTJENESTE, TAB AF HANDEL, TAB AF BRUG ELLER DATA, AFBRYDELSE AF HANDEL OG LIGNENDE), SELV OM ASUS ER BLEVET BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE BESKADIGELSER FRA EN DEFEKT ELLER FEJL I DENNE VEJLEDNING ELLER I PRODUKTET. SPECIFIKATIONER OG OPLYSNINGER I DENNE VEJLEDNING GIVES KUN TIL OPLYSENDE FORMÅL OG KAN ÆNDRES NÅR SOM HELST, UDEN VARSEL, OG MÅ IKKE FORTOLKES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER ERSTATNINGSPLIGT FOR FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER, DER MÅTTE FOREKOMME I VEJLEDNINGEN, HERUNDER PRODUKTET OG SOFTWAREN, DER BESKRIVES HERI. Produkter og virksomhedsnavne i vejledningen kan være, eller er ikke, registrerede varemærker eller ophavsrettigheder, der tilhører deres respektive firmaer, og bruges kun til identifikationsformål eller forklaring og til ejerens fordel, uden der er nogen hensigt til at krænke. ii

3 Bemærkninger Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC) (USA) Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: Udstyret må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og Dette udstyr skal acceptere alle forstyrrelser der modtages, inklusiv forstyrrelser der kan forårsage uønsket drift. Udstyret er testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet for at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesområder. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med fabrikantens vejledning, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis udstyret er årsag til forstyrrelser i radio eller TV modtagelse hvilket kan bestemmes ved at slå udstyret fra og til opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe forstyrrelsen vha. en eller flere af de efterfølgende metoder: Indstil eller flyt den modtagende antenne. Øg afstanden mellem udstyr og modtager. Tilslut udstyr til en stikkontakt, der ikke er på det samme kredsløb som modtageren. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv tekniker for hjælp. Erklæring fra Canadian Department of Communications Dette digitale udstyr overskrider ikke Klasse B begrænsningerne for radiostøjudslip fra digitaludstyr, som beskrevet i Radio Interference Regulations fra Canadian Department of Communications. Dette digitale apparat i klasse B opfylder den canadiske standard ICES iii

4 Sikkerhedsoplysninger Inden USB-skærmen sættes op skal du omhyggeligt læse al dokumentation, der kom med pakken. For at forebygge brand og stødrisiko må USB-skærmen aldrig udsættes for regn eller fugt. Forsøg aldrig at åbne USB-skærmens kabinet. Inden USB-skærmen tages i brug skal du sikre, at alle ledninger er korrekt tilsluttet og at de strømførende ledninger ikke er beskadiget. Hvis du ser nogen form for beskadigelse, skal du straks kontakte forhandleren. Undgå støv, fugtighed og kraftige temperaturudsving. Anbring ikke USB-skærmen i et område, hvor den kan blive våd. Anbring USBskærmen på en solid overflade. Du må ikke skubbe genstande eller spilde væsker ind i skærmkabinettets åbninger. Hvis du har tekniske problemer med USB-skærmen, skal du kontakte en elektriker eller din forhandler. Denne USB-skærm drives af USB-porten, som overholder kravene i LPS og SELV strømkredsløb i henhold til IEC :2005. iv

5 Vedligeholdelse og rengøring Rengøring. Sluk for skærmen og træk ledningen ud af stikkontakten. Rengør skærmens overflade med en fnugfri, ikke-ridsende klud. Fastsiddende pletter kan fjernes med en klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Undgå at bruge et rengøringsmiddel, der indeholder alkohol eller acetone. Brug et rengøringsmiddel, der er beregnet til LCD-skærme. Sprøjt aldrig rengøringsmiddel direkte på skærmen, da det kan dryppe ind i skærmen og forårsage kortslutning. Følgende symptomer er normale for skærmen: Du lægger muligvis mærke til en ujævn lysstyrke på skærmen, afhængigt af, hvilket billede du bruger som baggrundsbillede på skærmen. Hvis det samme billede vises i timevis, kan skærmbilledet indebrændes på skærmen, så det også kan ses efter der skiftes til et andet skærmbillede. Skærmen vil langsomt genoprette sig selv, eller du kan slukke for skærmen i nogle timer. Når skærmen bliver sort eller blinker, eller ikke fungerer længere, skal du kontakte forhandleren eller et servicecenter for at få den repareret. Du må ikke selv forsøge at reparere skærmen! Udtryk, der anvendes i denne vejledning ADVARSEL: Oplysninger for undgåelse af personskade for dig selv når du forsøger at udføre en opgave. FORSIGTIG: Oplysninger for undgåelse af beskadigelse af komponenter når du forsøger at udføre en opgave. VIGTIGT: Oplysninger, der SKAL følges for at fuldføre en opgave. BEMÆRK: Tips og yderligere oplysninger som en hjælp til fuldførelse af en opgave. v

6 Yderligere oplysninger Referer til følgende kilder for yderligere oplysninger og for opdateringer af produkt og software. 1. ASUS' websteder ASUS' verdensomspændende websteder har opdaterede oplysninger om hardware- og software-produkter fra ASUS. Se 2. Ekstra dokumentation Din produktpakke indeholder muligvis ekstra dokumentation, der er tilføjet af din forhandler. Disse dokumenter er ikke en del af standardpakken. Tilbagetagningstjenester ASUS s genbrugs- og tilbagetagningsprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vores mål er at levere løsninger til vores kunder, så de kan genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter såvel som emballagematerialer på en ansvarlig måde. Der henvises til for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige områder. vi

7 1.1 Velkommen! Mange tak for købet af din ASUS USB skærm! Den seneste ASUS USB-skærm giver dig en fantastisk bevægelsesfrihed og enkelhed i din dagligdag, med et forbedret skærmbillede og stil. 1.2 Pakken indeholder Kontroller, at følgende dele er i pakken: USB-skærm Startvejledning CD-ROM Garantibevis USB 3.0 kabel Læderetui/stativ Hvis nogen af de ovenstående emner er beskadigede, skal du kontakte forhandleren. ASUS USB-skærm MB168B/MB168B+ 1-1

8 1.3 Systemkrav Minimumskrav: Windows 7 med 1,4 GHz Core 2 Duo 1 GB RAM Anbefalet: Windows 7 med 2,4 GHz Core 2 Duo eller derover 2GB RAM Anbefalinger vedrørende afspilning af video: Windows Media Player (WMP) CyberLink PowerDVD Core WinDVD 1-2 Kapitel 1: Produktintroduktion

9 1.4 Indledning til skærm Set forfra Tænd/Sluk knap/strømindikator Tryk på denne knap for at tænde/slukke for skærmen. Strømindikatorens farver beskrives i nedenstående tabel. Status Hvid Gul Gul Beskrivelse TIL Standby tilstand FRA 2. Indstilling af lysstyrke Tryk på denne knap for at indstille lysstyrkeniveauet. Bemærk, at hvis funktionen AI Light (AI Lys) er aktiveret, deaktiveres denne knap. For at aktivere den skal du deaktivere AI Light (AI Lys). 3. Micro B USB 3.0 Port ASUS USB-skærm MB168B/MB168B+ 1-3

10 1.4.2 Auto-Rotate (Auto-rotation) Vores USB-skærm er udstyret med en G-sensor til at detektere dens realtidsposition. Skærmbilledet ændres automatisk fra liggende til stående position eller omvendt, afhængig at skærmens aktuelle position. Du kan deaktivere denne funktion med ASUS Ezlink Utility (ASUS Ezlink hjælpeprogrammet) AI Light (KI-lys) Skærmen kan automatisk indstille dens lysstyrkeniveau baseret på belysningen i omgivelserne. Hvis funktionen AI Light (AI Lys) aktiveres, programmeres lysstyrken af omgivelsessensoren. Tasten til manuel indstilling af lysstyrken er derfor midlertidigt inaktiv. For at aktivere denne funktion, skal du deaktivere AI Light (AI Lys) med ASUS Ezlink Utility (ASUS Ezlink hjælpeprogrammet). Funktionerne Auto-Rotate (Auto-rotation) og AI Light (AI Lys) fungerer ikke i MAC OS eller Windows XP. 1-4 Kapitel 1: Produktintroduktion

11 2.1 Justering af skærmen For at opnå den optimale visning anbefaler vi, at du ser på hele skærmens visningsflade mens du justerer skærmen til den vinkel, der er mest komfortabel for dig. Du kan justere skærmens vinkel til to forskellige positioner med læderetuiet. Der er to stropper til indstilling af vinklen. For lodret position skal du bruge den bagest strop fra toppen. For tilbagelænet position skal du bruge den anden strop. ASUS USB-skærm MB168B/MB168B+ 2-1

12 2.2 Tilslutning af USB-kabel Tilslut den ene ende af USB-kablet til skærmens USB-port og den anden ende til din computers USB-port USB 2-2 Kapitel 2: Opsætning

13 2.3 Installere drivere USB-skærm fungerer kun, når den medfølgende cd er installeret korrekt. Inden installationen skal du sørge for, at USB-kablet er tilsluttet til USBskærmen og systemet. Indsæt den medfølgende cd i din computer, hvorefter auto-run-programmet vil installere den nødvendige software og driver. USB Nogle anti-virus-programmer kan blokere auto-run-programmet. I dette tilfælde skal du installere softwaren manuelt. Auto-run-programmet fungerer ikke under MAC OS. ASUS USB-skærm MB168B/MB168B+ 2-3

14 3.1 Specifikationer Model MB168B MB168B+ Panelstørrelse 15,6 (16:9, 39,62 cm) bredskærm Opløsning 1366 x x 1080 Lysstyrke (maks.) 200 cd/m cd/m 2 Kontrast 500:1 Visningsvinkel 90 (H) / 65 (V) 140 (H) / 120 (V) Skærmfarver Svartid (typisk) 26,2 K 11 ms Digital indgang USB 3.0 Farver Strømforbrug Mørkegrå 5,5 W Driftstemperatur 0 ~ 50 Fys. mål (b x h x d) Boksens mål (b x h x d) Net. vægt (skøn.) Brutto vægt (skøn.) Reguleringsgodkendelser *Specifikationerne kan ændres uden varsel. 379 x 236 x 8 mm 435 x 297 x 57 mm 0,8 kg 2 kg UL/cUL, CB, CCC, EuP, BSMI, EAC(CU), RoHS, WEEE, Windows 7 & 8 WHQL, J-MOSS, EMC: CE, FCC, VCCI, C-Tick. 3-1 Kapitel 3: Generelle vejledninger

15 3.2 Fejlfinding (FAQ) Problem Mulig løsning Tændt-LED ikke tændt Tryk på -knappen for at kontrollere, om skærmen er tændt. Kontroller at USB-kablet er sluttet korrekt til skærmen og stikkontakten. Tændt-LED'en lyser gult og der er intet billede på skærmen. Skærmbilledet er for mørkt eller for lyst. Skærmbilledet springer rundt eller der kan ses bølger i billedet. Skærmbilledets farver har defekter (hvid ser ikke ud som hvid) Kontroller, om skærmen og computeren er i tændt tilstand. Kontroller at USB-kablet er sluttet korrekt til USB-skærmen og computeren. Efterse signalledningen og kontroller, at ingen af benene er bøjede. Slut computeren til en anden skærm for at kontrollere, at computeren fungerer korrekt. Juster indstillingerne for lysstyrke via OSD. Kontroller at USB-kablet er sluttet korrekt til USB-skærmen og computeren. Fjern elektriske apparater, der kan forårsage elektrisk forstyrrelse. Efterse USB-kablet og kontroller, at ingen af benene er bøjede. ASUS USB-skærm MB168B/MB168B+ 3-2

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning MX299Q LCD skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger...iv Vedligeholdelse og rengøring...v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3 Indledning til

Læs mere

VW199-serien LCD-skærm Brugervejledning

VW199-serien LCD-skærm Brugervejledning August 2011 VW199-serien LCD-skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder...

Læs mere

VB178(x)L-serien LCD-skærm. Brugervejledning

VB178(x)L-serien LCD-skærm. Brugervejledning VB178(x)L-serien LCD-skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3

Læs mere

VB178(x)L / VB198(x)Lserien. LCD-skærm. Brugervejledning

VB178(x)L / VB198(x)Lserien. LCD-skærm. Brugervejledning VB178(x)L / VB198(x)Lserien LCD-skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder...

Læs mere

VN247 Serien LCD skærm. Brugervejledning

VN247 Serien LCD skærm. Brugervejledning VN247 Serien LCD skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3 Samling

Læs mere

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning DA8658 Første udgave December 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

INDHOLD HURTIG START VEJLEDNING 2 KAMERA OVERBLIK 4 OPSÆTNING 6 BRUGSVEJLEDNING 14 FORHOLDSREGLER OG GARANTI 21 KONTAKT 26 BRUGERMANUAL

INDHOLD HURTIG START VEJLEDNING 2 KAMERA OVERBLIK 4 OPSÆTNING 6 BRUGSVEJLEDNING 14 FORHOLDSREGLER OG GARANTI 21 KONTAKT 26 BRUGERMANUAL INDHOLD HURTIG START VEJLEDNING 2 KAMERA OVERBLIK 4 OPSÆTNING 6 BRUGSVEJLEDNING 14 FORHOLDSREGLER OG GARANTI 21 KONTAKT 26 BRUGERMANUAL S/N: HURTIG START Hurtig start 1 Skub dækslet til side for at åbne.

Læs mere

ASUS Desktop PC M31AD, M51AD og K30AD Brugervejledning

ASUS Desktop PC M31AD, M51AD og K30AD Brugervejledning ASUS Desktop PC M31AD, M51AD og K30AD Brugervejledning M31AD M51AD K30AD DA8828 Første udgave November 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual,

Læs mere

Desktop PC A31BD / F31BD / K31BD / K30BD Brugervejledning

Desktop PC A31BD / F31BD / K31BD / K30BD Brugervejledning Desktop PC A31BD / F31BD / K31BD / K30BD Brugervejledning A31BD / F31BD / K31BD K30BD DA9964 Første udgave December 2014 Ophavsret 2014 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne

Læs mere

Brugervejledning DYMO. LabelWriter -printere

Brugervejledning DYMO. LabelWriter -printere Brugervejledning DYMO LabelWriter -printere Ophavsret 2009 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret 7/09. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP3200 Laserprinter Brugervejledning Vejledninger til printeren Vejledningerne til denne printer er inddelt

Læs mere

ASUS Essentio Desktop PC. M51AC Brugervejledning

ASUS Essentio Desktop PC. M51AC Brugervejledning ASUS Essentio Desktop PC M51AC Brugervejledning DA7951 Første udgave Marts 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Brugsanvisning ET2325I

Brugsanvisning ET2325I Brugsanvisning ET2325I DA10106b Første udgave Januar 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Erklæring om radiofrekvensinterferens FCC Class B

Erklæring om radiofrekvensinterferens FCC Class B HX193 HSG 1257 OSD[V5.9] Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference. Erklæring om radiofrekvensinterferens FCC Class B Dette udstyr er afprøvet

Læs mere

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning ASUS Desktop PC CM1435 Brugervejledning DA7792 Anden Udgave Januar 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

D3 Station. Brugervejledning. Ekstern harddisk

D3 Station. Brugervejledning. Ekstern harddisk D3 Station Ekstern harddisk Læs her først Om denne manual Dit produkt blev leveret med en quick-installationsvejledning og en brugermanual. Hvis du følger instruktioner og forholdsregler i denne manual,

Læs mere

Portable Series. Brugervejledning. S2 Portable 3.0. S2 Portable. M3 Portable. Ekstern harddisk HX-MTA25DA HX-MTA32DA HX-MTA50DA HX-MTA64DA

Portable Series. Brugervejledning. S2 Portable 3.0. S2 Portable. M3 Portable. Ekstern harddisk HX-MTA25DA HX-MTA32DA HX-MTA50DA HX-MTA64DA Portable Series Ekstern harddisk S2 Portable HXMU016DA HX-MU016DA HXMU025DA HX-MU025DA HXMU032DA HX-MU032DA HX-MU040DA HXMU050DA HX-MU050DA HX-MU064DA HX-MUD75DA HX-MU010EA HX-MUT75DA HX-MUD10EA S2 Portable

Læs mere

Læs denne betjeningsvejledning og den separate installationsvejledning omhyggeligt, så du ved, hvordan du bruger produktet sikkert og optimalt.

Læs denne betjeningsvejledning og den separate installationsvejledning omhyggeligt, så du ved, hvordan du bruger produktet sikkert og optimalt. Betjeningsvejledning Monokrom LCD-skærm Vigtigt! Læs denne betjeningsvejledning og den separate installationsvejledning omhyggeligt, så du ved, hvordan du bruger produktet sikkert og optimalt. Den nyeste

Læs mere

Dansk. ASUS Tablet. Brugervejledning P1801-T

Dansk. ASUS Tablet. Brugervejledning P1801-T Brugervejledning P1801-T DA7705 Januar 2013 P1801-T ASUS tabletten er beregnet til brug sammen med P1801 ASUS Alt-i-et pc'en OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren

Læs mere

Brugsanvisning. A4320 / A6420 Serie

Brugsanvisning. A4320 / A6420 Serie Brugsanvisning A4320 / A6420 Serie DA10213 Første udgave Juli 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

Brugervejledning. Ekstern harddisk

Brugervejledning. Ekstern harddisk Ekstern harddisk Læs her først Om denne manual Dit produkt blev leveret med en quick-installationsvejledning og en brugermanual. Hvis du følger instruktioner og forholdsregler i denne manual, sikrer du

Læs mere

Für EMVG Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Für EMVG Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen. Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren ibrug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

MDRC serien. Brugsanvisning

MDRC serien. Brugsanvisning MDRC serien Brugsanvisning Bemærkning om ophavsret Dettedokument er beskyttet af ophavsret. Alle rettighederne forbeholdes. Dette dokument må hverken helt eller delvist gengives eller kopieres på nogen

Læs mere

Brugsanvisningen. LCD-farveskærm. Vigtigt!

Brugsanvisningen. LCD-farveskærm. Vigtigt! Brugsanvisningen LCD-farveskærm Vigtigt! Læs denne brugsanvisning og den separate installationsvejledning omhyggeligt, så du ved, hvordan du bruger produktet sikkert og optimalt. Oplysninger om justering

Læs mere

Brugervejledning for LCD skærm if23

Brugervejledning for LCD skærm if23 Brugervejledning for LCD skærm if23 Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsætning af stander og fod...

Læs mere

ASUS Tablet. Brugervejledning DA8492

ASUS Tablet. Brugervejledning DA8492 ASUS Tablet Brugervejledning DA8492 DA8492 Første udgave November 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

Brugervejledning for USB skærm E1759FWU

Brugervejledning for USB skærm E1759FWU Brugervejledning for USB skærm E1759FWU www.aoc.com 2014 AOC.All Rights Reserved. Sikkerhed... 2 National konventioner... 2 Installation... 3 Rengøring... 4 Andet... 5 Opsætning... 6 Indholdet i æsken...

Læs mere

My Book. Home Edition Brugervejledning. Eksternt skrivebord

My Book. Home Edition Brugervejledning. Eksternt skrivebord My Book Home Edition Brugervejledning Eksternt skrivebord 1 Kom igang Tak, fordi du har købt dette WD-produkt. Du kan få de nyeste oplysninger og nyheder om WD-produkter ved at besøge vores websted på

Læs mere