Digitalvideo. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalvideo. Brugervejledning"

Transkript

1 Digitalvideo Brugervejledning

2 Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse af film... 9 Afspilning af film Videoformat/video ud Kamerafunktion Billedtagning Natoptagelse Visning af billeder Hovedfunktioner Ændring af indstillingen for kvalitet Videonummer og timerfunktion for indspilning Billedtæller Brug af selvudløser LCD-display Lydstyrkeregulering Slet Avancerede funktioner OBS-ikon Indstillinger Bemærkning vedrørende afspilning af videoklip på pc... 24

3 Dk 3 Oversigt over digitalvideo Set forfra Lukker/SET (Indstil) Højttaler Zoom Tænd/sluk-knap Introduktion (bemærk: lukkerknappen fungerer som SET (Indstil) på indstillingsmenuen) Linse Forreste kontrollampe Mikrofon Set bagfra Statuslampe (tændt/usb) Video ud USB-port LCD-display (viewfinder) Betjeningspanel MMC/SD-kortstik Batteri

4 Dk 4 Introduktion Brug af betjeningspanelet REC/PLAY-skifter (til underfunktioner) Tilbage/Selvudløser Skift mellem film- og kamerafunktion Afspil/ Pause MENU Stop Slet/LCD (tændt/slukket) Lydstyrke/natoptagelse NÆSTE/kvalitet

5 Dk 5 Strømtilslutning Tænd/sluk Introduktion Skub tænd/sluk-skydeknappen for at tænde digitalvideoen. Skub skydeknappen igen for at slukke digitalvideoen. Digitalvideoen slukker af sig selv, hvis den ikke er i brug i 3 minutter (kun hvis Auto-Off er slået til (se afsnittet Auto-Off (Automatisk slukning))). Batteristrøm svag Hvis batteristrømmen er svag, ses der et batteriikon ( ) øverst til venstre på LCDdisplayet. Hvis batteri næsten er helt afladet, ses der et blinkende batteriikon ( ) øverst til venstre på LCD-displayet, hvorefter digitalvideoen slukker automatisk efter 10 sekunder.

6 Dk 6 Introduktion Funktioner Tænd Optagefunktion Afspillefunktion Filmfunktion Optagefunktion USB tilsluttet Afspillefunktion Kamerafunktion Harddiskfunktion PC-kamerafunktion Før tilslutning til PC (filmfunktion/kamerafunktion) Før tilslutning til en pc kan der benyttes to funktioner på digitalvideoen: filmfunktion og kamerafunktion. Når filmfunktionen er aktiv, kan du optage lydvideoer. Når kamerafunktionen er aktiv, kan du tage billeder. Begge funktioner har to underfunktioner: optagelse og afspilning. Du kan skifte mellem de to underfunktioner for at optage henholdsvis afspille videoer eller billeder.

7 Dk 7 Introduktion Funktioner Tilsluttet til PC (harddiskfunktion/pc-kamerafunktion) Harddiskfunktion Hvis du tilslutter digitalvideoen til en computer, aktiveres digitalvideoens harddiskfunktion. Når denne funktion er aktiv, fungerer digitalvideoen præcist som en harddisk. Det betyder, at du har adgang til lagermediet på digitalvideoen via Windows-brugerfladen. Du kan kopiere, flytte eller slette billeder eller film på samme måde som ellers i Windows. (Bemærk: Pas på ikke at kopiere filer til digitalvideoen DCIM, da digitalvideoen ellers kan blive ustabilt eller defekt.) PC-kamerafunktion Du kan tilslutte digitalvideoen til en computer ved hjælp af den medfølgende USB-ledning og bruge digitalvideoen som et PC-kamera. Når digitalvideoen er tilsluttet via USB, skal du trykke på for at aktivere PCkamerafunktionen. Du kan indspille film ved hjælp af et kompatibelt videocaptureprogram. USB-ledning USB-port

8 Dk 8 Funktionsskifter Tryk på funktionsskifteren for at skifte mellem de to overordnede funktioner: Introduktion Filmfunktion Når du tænder digitalvideoen, er filmfunktionen automatisk aktiveret. Kamerafunktion Du kan trykke på funktionsskifteren for at skifte til kamerafunktionen. Tryk på funktionsskifteren igen for at skifte tilbage til filmfunktionen.

9 Dk 9 Filmfunktion Optagelse af film Sådan optager du din første film 1 Tryk på tænd/sluk-knappen 2 Tryk på Zoom ind eller Zoom ud for at indramme billedet Zoom ind eller ud 3 Tryk på lukkeren for at starte optagelsen 4 Tryk på lukkeren igen for at stoppe

10 Dk 10 Afspilning af film Afspilning af en film 1 Skift til afspillefunktionen Filmfunktion 2 Tryk på Zoom ind eller Zoom ud for at se filmen på displayet Når du trykker på Zoom ind, vises der 1 film på LCD-displayet. Når du trykker på Zoom ud, vises der filmminiaturer på LCDdisplayet.

11 Dk 11 Filmfunktion Afspilning af film 3 Tryk på Næste eller Tilbage for at navigere 4 Tryk på Afspil for at starte 5 Tryk på Afspil igen for at stoppe filmen midlertidigt (pause) 6 Tryk på Stop for at stoppe

12 Dk 12 Videoformat/video ud Videoformat Denne digitalvideo benytter Motion JPEG som digitalt videoformat. Motion JPEG (der ikke er det samme som MPEG) er et kompakt videoformat, som understøttes af både Media Player i Microsoft Windows og QuickTime på Apple. Du kan afspille formatet på de fleste computere, som kører Windows og Mac OS. Der findes en lang række freeware- eller sharewareprogrammer, som understøtter afspilning eller redigering i Motion JPEG-formatet. Filmfunktion Video ud Denne digitalvideo kan tilsluttes et analogt videostik på et tv. Se afsnittet NTCS/PAL for oplysning om konfigurering af digitalvideoen.

13 Dk 13 Kamerafunktion Billedtagning Sådan tager du dit første billede 1 Tryk på tænd/sluk-knappen 2 Skift til kamerafunktionen 3 Tryk på Zoom ind eller Zoom ud for at indramme billedet Zoom ind eller ud 4 Tryk på lukkeren for at tage et billede

14 Dk 14 Natoptagelse Sådan tager du billeder i mørke Natoptagefunktionen sørger for 1 sekunds eksponering, så du kan tage billeder om natten eller i dæmpet belysning. 1 Tryk på natoptagelse 2 Natoptagelse slået til Kamerafunktion 3 Tryk på lukkeren for at starte 1 sekunds eksponering 4 Tryk på natoptagelse igen for at afslutte

15 Dk 15 Kamerafunktion Visning af billeder Visning af et billede 1 Skift til afspillefunktionen 2 Tryk på Zoom ind eller Zoom ud for at se billedet på displayet Når du trykker på Zoom ind, vises der 1 billede på LCD-displayet. Når du trykker på Zoom ud, vises der billedminiaturer på LCD-displayet.

16 Dk 16 Ændring af indstillingen for kvalitet Optagelse i filmfunktion Du kan ændre indstillingen for filmkvalitet når som helst. 1. Tryk på knappen, mens filmfunktionen er aktiv. 2. På LCD-displayet ses den aktuelle kvalitetsindstilling i øverste venstre hjørne, som kan være enten for fin eller for normal kvalitet. Hovedfunktioner Fin Normal Optagelse i kamerafunktion Du kan ændre indstillingen for billedopløsning når som helst. 1. Tryk på knappen, mens kamerafunktionen er aktiv. 2. På LCD-displayet ses den aktuelle opløsningsindstilling i øverste venstre hjørne, som kan være for fin (1600 x 1200), for høj (1280 x 960) eller for lav opløsningsgrad (640 x 480). Fin Høj Lav

17 Dk 17 Hovedfunktioner Videonummer og timerfunktion for indspilning nummer på seneste video Mens du filmer, bliver nummeret på den seneste video og indspilningstiden vist på LCD-displayet. Indspilningstiden for video 10 Billedtæller Billedtæller Du kan se billedtælleren i øverste højre hjørne på LCD-displayet. Hvis du har taget 30 billeder, står der 30 på displayet.

18 Brug af selvudløser Denne digitalvideo har en indbygget 10-sekunders selvudløser. 1 Tryk på selvudløseren 2 Tryk på lukkeren for at starte Hovedfunktioner LCD-display LCD tændt/slukket Du kan spare på strømmen ved at slukke for digitalvideoens LCD-display. Når afspillefunktionen er aktiv, er LCD-displayet altid tændt. Når optagefunktionen er aktiv, skal du trykke på knappen for at tænde eller slukke LCD-displayet. Lydstyrkeregulering (kun filmfunktionen) Du kan regulere lydstyrken under afspilning ved at bruge eller. Dk 18

19 Dk 19 Hovedfunktioner Slet Delete one (Slet 1) 1 Skift til afspillefunktionen 2 Tryk på Næste eller Tilbage for at vælge et billede, og tryk derefter på 3 Tryk på SET for at bekræfte

20 Dk 20 Slet Delete All (Slet alt) 1 Benyt samme fremgangsmåde som ved Slet 1, og tryk på igen. Eller tryk direkte på to gange, når afspillefunktionen er aktiv. Hovedfunktioner Slet 1 Slet alt 2 Tryk på SET for at bekræfte Bemærk: Du kan trykke på Menu for at afslutte Slet 1 eller Slet alt.

21 Dk 21 Avancerede funktioner OBS-ikon Hukommelsen er fuld Hvis hukommelseskortet på digitalvideoen er fuldt, kan du ikke tage flere billeder. Hvis det er tilfældet, og du trykker på lukkeren for at tage et billede, vises der et stort ikon midt på displayet. Ikonet bliver vist i 2 sekunder som en påmindelse, hvorefter det skjules, medmindre du trykker på lukkeren igen. Intet kort Hvis du ikke installerer et MMC-kort eller et SD-kort i digitalvideoen, står der NO CARD (Intet kort) midt på displayet. Kortlås Hvis du har installeret et SD-kort korrekt i denne digitalvideo, ses et kortlåsikon til venstre på displayet (ikonet vises kun, hvis du har slået SDkortets sikkerhedslås til).

22 Dk 22 Indstillinger 1 3 Tryk på Menu Tryk på SET for at skifte 2 4 Tryk på Næste eller Tilbage for at vælge en indstilling Tryk på Menu igen for at afslutte Avancerede funktioner På menuen kan du indstille BEEP ON/OFF (biplyd fra/til), AUTO-OFF (automatisk slukning), FORMAT (format for hukommelseskort), NTSC/PAL (format for analog videoudgang) og 50Hz/60Hz (strømforsyning). Beep On/Off (Biplyd til/fra) Hvis du vælger Beep On (Biplyd til), høres der en biplyd, når du trykker på knappen. Hvis du vælger Beep Off (Biplyd fra), høres der ingen biplyd, når du trykker på knappen (bemærk: der høres kun en biplyd, hvis du tilslutter digitalvideoen til en pc via en USB-tilslutning og tænder for videoen). Auto-Off (Automatisk slukning) Når Auto-Off er aktiveret, slukker digitalvideoen af sig selv, hvis den ikke er i brug i 3 minutter. Aut. sluk. akt. LCD sluk Video sluk 1 minut 2 minutter Aut. sluk. akt. LCD sluk 3 minutter Video sluk

23 Dk 23 Avancerede funktioner Format for hukommelseskort Hvis du vil slette alle film, billeder og andre filer, kan du vælge FORMAT på indstillingsmenuen og trykke på SET for at slette alt i hukommelsen. Hvis du vil beholde indholdet i hukommelsen, skal du trykke på MENU for at afslutte. NTSC/PAL NTSC/PAL er to analoge TV-signalformater, som er inkompatible. Du kan skifte mellem NTSC og PAL afhængig af TV-formatet. NTSC: Nordamerika og Japan PAL: Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Rusland samt nogle europæiske og afrikanske lande JA NEJ NTSC PAL SECAM 50Hz/60Hz Indstil frekvensen for netstrømforsyningen ud fra oplysningerne nedenfor: 50 Hz: Europa, Kina, Hongkong, Australien, New Zealand og Sydafrika. 60 Hz: USA, Canada, Taiwan, Japan og Korea.

24 Dk 24 Bemærkning vedrørende afspilning af videoklip på pc Vore videoklip benytter Microsofts nyeste videoteknologi (Direct X 8.0). Derfor skal brugere (af Windows 98/2000) sørge for at installere det vedlagte Direct X for at afspille videoklipfiler. Bemærk: Direct X er et program, der anvendes til at opgradere Codec for Microsoft Media Player. Avancerede funktioner

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Indholdsfortegnelse. handling. Søg på. Søg på Menu/ Settings. Indeks

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Indholdsfortegnelse. handling. Søg på. Søg på Menu/ Settings. Indeks Håndbog Mobilt HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K 2011 Sony Corporation 4-275-042-22(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når

Læs mere

FE-210/X-775. Betjeningsvejledning. Vejledning til hurtig start DIGITALKAMERA. Brug af knapper. Brug af menuer. Printning af billeder

FE-210/X-775. Betjeningsvejledning. Vejledning til hurtig start DIGITALKAMERA. Brug af knapper. Brug af menuer. Printning af billeder DIGITALKAMERA FE-210/X-775 Betjeningsvejledning DK Vejledning til hurtig start Brug kameraet korrekt med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master programmet

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M527 http://da.yourpdfguides.com/dref/919207

Din brugermanual HP PHOTOSMART M527 http://da.yourpdfguides.com/dref/919207 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M527 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vigtigt!... 5. Sikkerhedsanvisninger...5. Børn...7. Oplader og genopladeligt batteri...7. Ledninger...8. Reparation og vedligeholdelse...

Vigtigt!... 5. Sikkerhedsanvisninger...5. Børn...7. Oplader og genopladeligt batteri...7. Ledninger...8. Reparation og vedligeholdelse... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vigtigt!... 5 Sikkerhedsanvisninger...5 Børn...7 Oplader og genopladeligt batteri...7 Ledninger...8 Reparation og vedligeholdelse...8 Beregnet brug...9 Overensstemmelse...9

Læs mere

504/604 DANSK BRUGERVEJLEDNING DANSK

504/604 DANSK BRUGERVEJLEDNING DANSK DANSK 504/604 DANSK BRUGERVEJLEDNING Version 2.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Kære kunde, Tak for, at du har valgt dette ARCHOS-produkt. Vi håber,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com

Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com Besøg Kodak på webbet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 Kodak og EasyShare er varemærker tilhørende Eastman Kodak Company. Eastman

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

HP Photosmart E427 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart E427 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart E427 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Besøg Kodak på webbet på http://www.kodak.com

Besøg Kodak på webbet på http://www.kodak.com Besøg Kodak på webbet på http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemærker tilhørende Eastman

Læs mere

Brugermanual. MP4 afspiller

Brugermanual. MP4 afspiller Brugermanual MP4 afspiller INDHOLD Brugermanual... 1 FORORD... 3 FUNKTIONER... 3 KEND AFSPILLEREN... 5 KNAP FUNKTIONER... 5 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER... 6 Tænd/sluk... 6 HOVEDMENUEN... 7 MUSIK... 8 Tilføj

Læs mere

Kodak EasyShare LS633 digitalt zoom-kamera

Kodak EasyShare LS633 digitalt zoom-kamera Kodak EasyShare LS633 digitalt zoom-kamera Brugerhåndbog Besøg Kodak på World Wide Web på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2003 Kodak

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dobbeltobjektiv Brugerhåndbog

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dobbeltobjektiv Brugerhåndbog Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dobbeltobjektiv Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/v610support Eastman

Læs mere

LR100 Serie Digital Kamera Brugervejledning

LR100 Serie Digital Kamera Brugervejledning LR100 Serie Digital Kamera Brugervejledning Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne udgivelse må i nogen form eller på nogen måde gengives, transmitteres,

Læs mere

KODAK DC215 Zoom Digital Camera. Besøg Kodak på Internetadressen www.kodak.com

KODAK DC215 Zoom Digital Camera. Besøg Kodak på Internetadressen www.kodak.com KODAK DC215 Zoom Digital Camera Brugsanvisning Besøg Kodak på Internetadressen www.kodak.com Eastman Kodak Company, 1999 Kodak, Photolife og FlashPix er varemærker, der tilhører Eastman Kodak Company.

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare DX7630-zoomkamera Brugerhåndbog

Digitalt Kodak EasyShare DX7630-zoomkamera Brugerhåndbog Digitalt Kodak EasyShare DX7630-zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Hjælp til kameraet får du på www.kodak.com/go/dx7630support Eastman Kodak Company

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme.

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Brugsvejledning DK Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master

Læs mere

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne brugervejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af dit kamera. Læs venligst denne vejledning grundigt igennem. Klik på et emne Grundlæggende fejlfinding Lynvejledning Indhold Almindelige

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere