GPS 72H. Lynstartvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GPS 72H. Lynstartvejledning"

Transkript

1 GPS 72H Lynstartvejledning

2 Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver bedt om at trykke på noget, skal du bruge knapperne på enheden. Brug vippeknappen til at vælge fra en liste, og tryk derefter på ENTER. De små pile (>) i teksten indikerer, at du skal vælge en række elementer i rækkefølge, f.eks. Tryk på SIDE > ENTER > vælg SPOR. Kontakt Garmin Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om brugen af din GPS 72H. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til eller kontakte Garmin USA på telefon (913) eller (800) I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon I Europa skal du gå til /support og klikke på Contact Support for at få support i det land, hvor du bor, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) Serienummeret på din GPS 72H findes bag på enheden i nederste højre hjørne. Valgfrit tilbehør Der findes en liste over tilgængeligt tilbehør til GPS 72H på

3 Intern antenne Batteri-rum Knapper Seriel port (under vejrhætte) Display Mini-USBport (under vejrhætte) Påsætning af håndledsremmen 1. Træk løkken på håndledsremmen gennem hullet i bunden af enheden. 2. Før remmen gennem løkken, og stram den.

4 Isætning af batterier GPS 72H bruger to AA-batterier. Brug alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier. Opladte NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste resultater. Sådan installerer du batterierne: 1. Drej D-ringen 1/4 omgang mod uret, og løsn dækslet. 2. Isæt batterierne, så de vender rigtigt. 3. Sæt batteridækslet på plads igen. Holder til GPS 72H Oplysninger om installation og brug af marineholderen findes i Brugervejledning til GPS 72H. Søgning efter GPSsatellitsignaler 1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer. 2. Tænd for enheden. Lokalisering af satellitter kan tage et par minutter. Søjlerne på siden med GPS-oplysninger indikerer satellitstyrken. Når søjlerne er fyldt, har GPS 72H modtaget satellitsignaler. Aktivering og deaktivering af enheden 1. Tryk på for at tænde enheden. 2. Tryk på, og hold den nede for at slukke for enheden. Justering af baggrundsbelysningen 1. Tryk kort på. 2. Juster lysstyrke og kontrast vha. vippeknappen.

5 ZOOM IND GÅ TIL MOB Tænd /sluk AFSLUT Vippeknap Knapper AFSLUT - tryk for at vende tilbage til den foregående side og navigere gennem hovedsiderne i omvendt rækkefølge. Tænd/sluk - tryk og hold nede for at tænde eller slukke for enheden. Tryk og slip for at justere baggrundsbelysningen. GÅ TIL/MOB - tryk for at påbegynde eller afslutte navigering til et waypoint. Tryk og hold nede (mand overbordfunktion) for at gemme den aktuelle position og påbegynde navigering dertil. ZOOM IND - tryk for at zoome ind på kortet. ZOOM UD SIDE MENU ENTER/ MARKER ZOOM UD - tryk for at zoome ud på kortet. SIDE - tryk for at navigere gennem hovedsiderne. MENU - tryk og slip for at se menuen for den aktuelle side. Tryk to gange for at få vist hovedmenuen. ENTER/MARKER - tryk for at vælge menupunkt, datafelt eller indstilling. Tryk og hold nede for at gemme din aktuelle position. Vippeknap - vip op, ned, til højre eller venstre for at bevæge dig mellem punkter på siden.

6 Hovedsiderne Alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne betjene enheden, findes på de fem hovedsider: GPS-oplysninger, Kort, Kompas, Hovedvej og Aktiv rute. Tryk på knappen SIDE for at navigere i hovedsiderne. Tryk på MENU for at åbne menuen for disse sider. Brug vippeknappen og ENTERknappen til at vælge den indstilling, du vil ændre. Tryk to gange på MENU for at åbne hovedmenuen. Siden GPS-oplysninger Siden Kort Siden Kompas Aktiv rute Side Siden Hovedvej

7 Siden Kort Datafelter Positionsikon Zoomskala Siden Kort Pil på kort Din position på kortet er repræsenteret med. (positionsikon) Mens du bevæger dig, flytter markøren sig og efterlader en sporlog (sti). Navne og symboler for waypoints vises også på kortet. Visning af kortet med nord op: 1. På siden Kort skal du trykke på MENU. 2. Vælg Opsæt kort > Generelt > Orientering > Nord op. Siden Kompas Siden Kompas fører dig til din destination med en grafisk kompasvisning og en pejlings- eller kursmarkør. Lodret linje Pejlingsmarkør Siden Kompas Den roterende kompasring angiver den retning, som du bevæger dig i. Pejlingseller kursmarkøren viser retningen (pejling eller kurs) til din destination sat i forhold til den retning, som du aktuelt bevæger dig i. 7

8 Siden Hovedvej Siden Hovedvej bruges til at navigere, når det er muligt at følge en kurs i direkte linje. Ved navigering vha. siden Hovedvej skal du bare følge vejen. Siden Aktiv rute Hvis du navigerer en rute, viser siden Aktiv rute oplysninger om ruten. Indstillinger på siden Aktiv rute Brug kort - skifter til siden Kort. Tilføj Waypoint - giver dig mulighed for at tilføje et eksisterende waypoint til den aktive rute. Fjern waypoint - giver dig mulighed for at fjerne et waypoint fra den aktive rute. Vend rute - vender den aktive rute, så det sidste waypoint kommer øverst på listen. Planlæg rute - indtast Fart, Brændstoftilstrømning, Start tid og Start dato for planlagte, fremtidige ruter. Stop Navigation - stopper navigation af aktiv rute. Siden GPS-oplysninger Siden GPS-oplysninger viser din hastighed, højde, skønnet nøjagtighed, modtagerstatus, satellitpositioner, styrken af satellitsignaler, dato, klokkeslæt og GPS-modtagerens nuværende position. Signalstyrke Modtagerstatus Dato Datafelter Satellitposition Tid Position Siden GPS-oplysninger

9 Hovedmenuen Hovedmenuen indeholder indstillinger og funktioner, der ikke findes på hovedsiderne og i undermenuerne. Man kan komme til hovedmenuen fra alle sider ved at trykke to gange på MENU. Markering af din aktuelle position Du skal have bestemt en gyldig position for at markere din aktuelle position. Waypointsymbol Waypointnavn 2. Det nye waypoint tildeles et trecifret standardnavn og et symbol. Hvis du vil acceptere waypointstandardoplysningerne, skal du vælge OK. Hvis du vil ændre oplysningerne, skal du vælge det pågældende felt. Når du har foretaget ændringer, skal du vælge OK. Redigering af waypoints 1. Tryk to gange på MENU > vælg Punkter > Waypoints. 2. Vælg det waypoint, som du vil redigere. 3. Brug vippeknappen og ENTERknappen til at foretage ændringer. 4. Vælg OK. Siden Marker waypoint Sådan markerer du din aktuelle position: 1. Tryk på MARKER, indtil siden Markér Waypoint vises.

10 Registrering af dine spor Sporloggen begynder at registrere, så snart enheden har fastsat sin position. Sådan gemmer du hele sporloggen: 1. Tryk på MENU to gange > vælg Spor. 2 Vælg Gem > Hele log. Sådan gemmer du en del af sporloggen: 1. Tryk på MENU to gange > vælg Spor. 2. Vælg Gem. 3. Vælg den del af sporloggen, der skal gemmes, fra listen 4. Vælg OK. Sådan ser du spor på kortet: 1. Tryk på MENU to gange > vælg Spor. 2. Vælg et spor, der skal vises. 3. Vælg Kort. Oprettelse af og navigering i ruter En rute er en sekvens af waypoints, som fører dig til din destination. En rute skal bestå af mindst to waypoints. 1. Tryk to gange på MENU > vælg Ruter > Ny. 2. Tryk på MENU for at tilføje et waypoint vha. siden Kort eller ud fra eksisterende waypoints. 3. Vælg OK for at føje det til ruten. 4. Gentag trin 2 til 4 for at tilføje yderligere waypoints til ruten. 5. Tryk på MENU > vælg Start Navigation. Navigation ad en rute 1. Tryk to gange på MENU > vælg Ruter. 2. Vælg en gemt rute > Navigér. BEMÆRK: Hvis du vil afbryde navigationen, skal du trykke på MENU > Stop Navigation. 10

11 Redigering af en rute På siden Ruter kan du redigere ruten, ændre dens navn og gennemse rutepunkterne. Sådan ændrer du navnet på en rute: 1. Tryk på MENU to gange > Ruter. 2. Vælg en gemt rute, og vælg derefter feltet med rutens navn øverst på siden Rute. 3. Brug vippeknappen og ENTERknappen til at ændre teksten i feltet. Tilslutning af din enhed til computeren 1. Sæt det lille stik på USB-kablet i mini-usb-porten bag på enheden (under vejrhætten). 2. Slut det store stik på USB-kablet til en ledig USB-port på din computer. BEMÆRK: Hvis du vil kontrollere forbindelsen, skal du trykke to gange på MENU > og vælge Opsætning > Interface > Forbindelse. Overførsel af spor, ruter eller waypoints Spor, ruter og waypoints kan overføres mellem din enhed og en computer ved brug af MapSource. BEMÆRK: Der findes oplysninger om MapSource på Sådan overfører du spor, ruter eller waypoints til og fra MapSource: 1. Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel. 2. Åbn MapSource på din computer. 3. Vælg spor, ruter eller waypoints, der skal overføres. 4. Klik på Modtag fra enhed eller Send til enhed i menuen MapSourceoverførsel. 11

12 Garmin, Garmin-logoet og MapSource er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan September 2009 Delnummer Rev. A Trykt i Taiwan

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

OREGON. -serien 450, 450t, 550, 550t. brugervejledning

OREGON. -serien 450, 450t, 550, 550t. brugervejledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t brugervejledning 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800)

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. brugervejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. brugervejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t brugervejledning 2009-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf.

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

GPS 152H Brugervejledning

GPS 152H Brugervejledning F O R E L Ø B I G GPS 152H Brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Astro 320 brugervejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde

Astro 320 brugervejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Astro 320 brugervejledning GPS-aktiveret sporingssystem til hunde 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke

Læs mere

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Olathe, Kansas

Læs mere

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020

Læs mere

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800

Læs mere

Oregon 600 serien Brugervejledning

Oregon 600 serien Brugervejledning Oregon 600 serien Brugervejledning August 2014 Trykt i Taiwan 190-01552-36_0D Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf.

Læs mere

Betjeningsvejledning zumo 500/550

Betjeningsvejledning zumo 500/550 Betjeningsvejledning zumo 500/550 den personlige motorcykelnavigator 2006-2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/397.8200

Læs mere