Indholdsfortegnelse DANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse DANSK"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Lovmæssig information... Beskrivelse af advarselssymboler... Sikkerhedsbemærkninger... Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5 Introduktion til fjernsynet...5 Funktioner...5 Montering af tv-stativet...6 Afmontering af stativet...6 Montering af vægmonteringen...7 Kontrolpanel...8 Ind- og udgangsstik...9 Fjernbetjening Opsætning af dit fjernsyn...11 Strømtilslutning...11 Tilslutninger på bagsiden Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...1 Media Center Menu...1 Visning af fotoer...1 Afspilning af musik...14 Sådan ser du videoer...14 Tidsskiftefunktion...14 PVR (Personal Video Record) Fejlfinding Understøtter timing Specifikationer

2 Lovmæssig information CE-erklæring om overensstemmelse Denne enhed overholder kravene i EU Rådets direktiv 004/108/ EF vedrørende harmonisering af retsregler for medlemslandene angående elektromagnetisk kompatibilitet, samt direktiv 006/95/ EF vedrørende harmonisering af love i medlemsstaterne angående elektrisk udstyr til brug indenfor visse spændingsområder. Hannspree påtager sig ikke ansvar for nogen form for manglende overholdelse af kravene, hvis enheden udsættes for ændringer, der ikke anbefales. Beskrivelse af advarselssymboler Sikkerhedsbemærkninger Placering FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL Dette symbol advarer brugere om at være opmærksomme på vigtige beskrivelser angående brug, vedligeholdelse (reparation) samt om yderligere vigtige oplysninger relateret til dette fjernsyn. FORSIGTIG Dette symbol advarer brugere om risikoen for elektrisk stød fra farlige og uisolerede dele. Bemærkninger vedrørende installationssikkerhed Udsæt ikke fjernsynet for sollys eller andre kraftige varmekilder i længere tid. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem fjernsynet og væggen for at give tilstrækkelig plads til at afgivelse af varme. For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande med væsker, f. eks. en vase, ovenpå apparatet. Disse servicevejledninger er kun til brug af en fagmand. For at mindske risikoen for elektrisk stød, må du ikke selv udføre nogen form for service ud over, hvad der nævnes i brugervejledningen, medmindre du er en fagmand. For at undgå, at en eventuel brand spredes, skal stearinlys og anden åben ild altid holdes væk fra dette produkt. Installation Anbring ikke fjernsynet på steder med megen damp eller støv. Undgå blokering af fjernsynets ventilation, og anbring det ikke på en seng, sofa, et tæppe eller i et indelukket kabinet. For at undgå fare, skal du montere den udendørs antenne væk fra ledninger. Personlig sikkerhed For at undgå overbelastning af strømforsyningen, må der aldrig tilsluttes for mange elektriske enheder til en stikkontakt, en stikdåse eller en forlængerledning. Der findes farlige, elektriske dele med højspænding inden i fjernsynet. For at undgå elektrisk stød, bedes du ikke skille kabinettet ad. Anbring og tab ikke, metal, små genstande eller brandbare materialer i fjernsynets ventilationsåbninger. Hvis fjernsynets tabes, falder ned eller på anden måde beskadiges, skal dets ledning straks trækkes ud af stikkontakten, og en fagmand kontaktes. Hvis der sprøjtes eller tabes væske ned i fjernsynet, skal en fagmand kontaktes. Fjernsynetsskærmen er lavet af glas. Undgå at ramme eller ridse den. Hvis skærmen ødelægges, må du ikke røre ved glasset. Lad ikke børn bruge fjernsynet uden opsyn. Vær forsigtig, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hold i stikket. Forsøg ikke at trække stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme, så som sollys, flammer eller lignende. Der advares mod at indstille lydstyrken for højt, når du bruger øre- eller hovedtelefoner for at undgå høreskader. Bemærkning om varemærker Hannspreeprodukterne indeholder High-Definition Multimedia Interface (HDMI )-teknologi. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-d symbolet er varemærker for Dolby Laboratories. "HD TV"-logoet er et registreret varemærke af DIGITALEUROPE. (ADU) "DVB- og DVB-logoerne registrerede varemærker af DVB Project". FREEVIEW-ordene og -logoerne er varemærker, tilhørende DTV Services Ltd og bruges under licens. DTV Services Ltd. CI Plus-logoet er et varemærke, tilhørende CI Plus LLP. Hvor hovedstikket eller en koblingsskinne bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsenheden være klar til brug. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes og opbevares på forsvarlig vis. Håndter ødelagte eller lækkende batterier forsigtigt og vask hænderne med sæbe, hvis de kommer i kontakt med lækkende, kemiske væsker. Hvis din fjernbetjening har to batterier, må du ikke blande gamle og nye batterier. I modsat fald forkortes levetiden for det nye batteri. Der kan lække kemiske væsker fra de gamle batterier. Hvis batteriet anbringes forkert, udgør det en fare for eksplosion. Udskift kun med samme eller tilsvarende type batterier, som anbefalet af udstyrets producent. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens anvisninger. Der henvises til reglerne fra de lokale myndigheder. Du kan også kontakte den lokale losseplads angående bortskaffelse af batterier. Fjernbetjeningen låg har muligvis en magnet, så du bør undgå at anbringe magnetisk følsomme ting såsom et ur, kreditkort eller flashmedie tæt ved låget. Tving ikke låget op på fjernbetjeningen. Det kan beskadige hængslet.

3 Copyright Copyright 011 Hannspree, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er beskyttet med ophavsrettigheder og distribueres under licens, der begrænser dens brug, kopiering og distribuering. Ingen del af denne brugervejledning må reproduceres på nogen måde og med nogen midler uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree. Fjernsynet, der er beskrevet i denne brugervejledning, kan indeholde ophavsbeskyttet software fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree (eller anden tredjepart) forbeholder sig de eksklusive rettigheder til det ophavsbeskyttede software, som f. eks. rettigheden til at distribuere eller reproducere det ophavsbeskyttede software. Deraf følger, og i den grad det er tilladt ifølge lovgivningen, at enhver ophavsbeskyttet software indeholdt i produktet beskrevet heri ikke må distribueres, modificeres, reverse engineer eller reproduceres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree-logoerne, der vises heri, tilhører Hansspree. Alle andre produktnavne, varemærker eller logoer, der er nævnt heri, bruges kun til identifikationsformål, og kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Købet af produktet beskrevet heri betyder ikke, at der dermed, hverken direkte eller impliceret, ved hændelse eller på anden måde, gives nogen form for licens eller ophavsrettighed, patent, patentanmeldelse eller varemærker tilhørende Hansspree, undtagen til den normale, ikke-eksklusive brug, der efter lovgivningen opstår ved salget af et produkt. OPLYSNINGER OM GENBRUG Vi, Hannspree interesserer os meget for vores miljøbeskyttelsesstrategi, som vi er overbevist om hjælper os til en sundere jord, via passende behandling og genbrug af industrielle teknologiske enheder, når de er nået til enden på deres levetid. Disse enheder indeholder genbruglige materialer, som kan gennedbrydes og re-integreres til helt nye produkter. På den anden side, kan andet materiale klassifieres som farlige og giftige stoffer. Vi vil kraftigt opfordre dig til at kontakte de afgivne oplysninger, så dette produkt kan genbruges. For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge I henhold til WEEE bestemmelsen kan dette tv ikke håndteres som almindeligt affald i Europa, når dets levetid er endt. For oplysninger om, hvordan det skal håndteres, bedes du venligst besøge vores hjemmeside.

4 Noter: LCD-fjernsynet er kun beregnet til underholdningsbrug. Visuelle udstillinger er ikke tilladt. Denne enhed bruger en VGA-stik til tilslutning til en pc. For at reducere hovedfrekvensens påvirkning på kildesignalet, skal der bruges et VGA skærmkabel med ferritafskærmning. Indledning Tak for købet af et Hannspree LED fjernsyn. Med dit nye fjernsyn kan du nyde lyd og video i høj kvalitet, mens du samtidig forbedrer din livsstil med avanceret teknologi. Læs hele denne vejledning grundigt, inden du installerer og betjener fjernsynet. For at sikre sikker og korrekt installation og betjening af fjernsynet, er det vigtigt, at sikkerheds- og betjeningsanvisningerne i denne vejledning efterfølges. Denne vejledning er ment som en hjælp til installation og brug af dit fjernsyn. Oplysningerne i vejledningen er omhyggeligt kontrolleret for nøjagtighed. Der gives dog ingen garanti for, at indholdet er korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. I den grad, det er tilladt af gældende lov, er Hannspree, Inc. ( Hannspree ) ikke ansvarlig for direkte, indirekte, speciel, eksemplarisk, tilfældig eller efterfølgende beskadigelse, der måtte opstå fra nogen defekt eller udeladelse i denne vejledning, også selv om der på forhånd er blevet underrettet om muligheden for sådanne beskadigelser. Garanti og service / reparation Se Garantikort, der fulgte med dit fjernsyn, for fuldstændige oplysninger om garanti og service. Oplysninger om service og raparation i Danmark: Hvis der bliver behov for service, bedes du kontakte HANNspree Technical Service Center. Referer til garantikortet for vilkår og betingelser. Besøg venligst HANNspree' europæiske hjemmeside: og gå til "Service" - "Repair Service" afsnittet. Bortskaffelse af emballagen: Der henvises til den lokale lovgivning og retningslinjer for at sikre, at det bortskaffes på en miljøvenlig måde. Gem denne vejledning til senere brug. Rengøring Rengørinsvejledninger 1 Rengør fjernsynet regelmæssigt med en blød klud for at fjerne støv og urenheder. Mere fastsiddende urenheder kan fjernes med en fugtig klud med en mild sæbe. Brug ikke rengøringsmidler eller andre kraftige rensemidler. Det kan beskadige kabinettets eller skærmens overflade. 4

5 1. Kom godt i gang Pakkens indhold Kontrollér, at følgende dele findes i pakken. Kontakt straks kundeservice hos Hannspree, hvis der mangler noget, eller hvis nogle af delene er beskadigede. User's Manual Quick Start Guide Warranty Card TV Brugervejledning Kom hurtig i gang Garantibevis Fjernbetjening og batterier SCART adapter TV stander Skruer Simpel skruetrækker Introduktion til fjernsynet Med dit fjernsyn er det muligt at se DVB-T/DVB-C-udsendelser, kabel og digitale tv-kanaler, og det er nemt at tilslutte en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller til SCART-, HDTC (komponent)- og HDMI-indgangsstikkene (placeringen af disse stik afhænger af modellen). Du kan også bruge fjernsynet som skærm til din pc, ved at tilslutte den til VGA-stikket. Med de brugervenlige kontrolknapper på fjernsynet og fjernbetjeningen er det nemt at skifte kanal, justere lydstyrken og ændre skærmindstillingerne via menusystemet på skærmen. De indbyggede stereohøjtalere giver en fyldig lyd, og de brugervenlige lydudgangsstik gør det nemt at tilslutte et eksternt lydsystem eller høretelefoner. Funktioner Kanalvælger: Indbygget kanalvælger (analog, DVB-T, DVB-C) Lyd/video support: - SCART-indgang - VGA-indgang (pc) - HDMI-indgange - HDTV-indgang (komponent) - R/L lyd-indgange (højre/venstre) - VGA-lydindgang (pc) -,5 mm stereoudgang til høretelefoner - SPDIF udgang Skærmmenu OSD (On-Screen Display) Tekst-tv (TV RF+SCART) 1,5 v. med 1000 siders hukommelse Indbyggede højtalere Billedforbedringsteknologi - :/: rullemenu (4P) - D Comb-filter Støjreduktion Avanceret D deinterlacing Kantforbedring HDTV ( ) PVR og Timeshift-funktioner Bemærk: De understøttende enheder, der nævnes i vejledningen, kan variere fra model til model. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se producentens brugervejledning eller kvikstartguiden til din fjernsynsmodel. 5

6 Montering af tv-stativet 1 Læg forsigtigt fjernsynsskærmen ned på en blød overflade, så den ikke bliver beskadiget. Stativet bør kun monteres med hjælp fra en anden person. Vær opmærksom på stativets for- og bagside, når du samler det. Monter stativet og sikr det med de medfølgende skruer. Fastspænd med en stjerneskruetrækker. Afmontering af stativet 1 Læg forsigtigt fjernsynsskærmen ned på en blød overflade, så den ikke bliver beskadiget. Fjern skruerne, og tag stativet af fjernsynet. Installation af LED-fjernsynet kræver faglig kunnen og bør kun udføres af kvalificerede servicefolk. Kunder bør ikke selv forsøge at udføre installationen. Hannspree påtager sig intet ansvar for forkert montering eller for montering, der resulterer i ulykke eller personskade. Spørg en kvalificeret servicemand, hvorvidt der kan bruges en anden vægholder til montering af fjernsynet på væggen. 6

7 Montering af vægmonteringen Vægmonteringer (solgt separat), giver dig mulighed for at hænge fjernsynet op på en væg. For yderligere oplysninger herom, bedes du venligst se i brugsvejledningen, der fulgte med vægmonteringen. Kontakt en tekniker for assistance, når du hænger en vægmontering op. Hannspree er ikke ansvarlig for eventuelle skader på produktet, eller skader på dig selv eller andre, hvis du vælger at montere fjernsynet selv. Undgå at hænge fjernsynet på en vægmontering når det er tændt. Dette kan resultere i personskade, som følge af elektrisk stød. VESA-kompatibelt vægbeslag (WxH) Antal monteringshuller Skruetype Maksimal belastning 100x100 mm 4 Metrisk 4 x 1 mm 60 kg 1 Anskaf et VESA-kompatibelt vægbeslag (se ovenstående tabel). Bestem, hvor fjernsynet skal sidde på væggen. Fastspænd vægmonteringen på væggen. 4 Fastgør fjernsynet til vægmonteringen med de 4 monteringshuller bagpå og midt på fjernsynet. Kontrollering af monteringsstedet Sørg for at holde den nødvendige afstand mellem produktet og andre genstande (f.eks. andre vægge), for at sikre en ordentlig ventilation. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i brand eller et problem med produktet, på grund af en stigning i temperaturen indeni produktet. Monter produktet, således at de påkrævede afstande, som vist på billedet, overholdes. Når du bruger et stativ eller en vægmontering, bedes du kun benytte dele fra Hannspree. Når du monterer produktet med et stativ 10 cm Når du monterer produktet med et stativ 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Bemærk: Læs vejledningen for din specifikke vægholder for at sikre, at fjernsynet monteres korrekt. 7

8 Kontrolpanel Nr. Beskrivelse Knap Funktion 1 Programvalg Justering af lydstyrken P P VOL + VOL - Tryk for at skifte til et højere programnummer, eller for at gå opad til det forrige punkt i skærmmenuen. Tryk for at tænde for fjernsynet, når det er i standby. Tryk for at skifte til et lavere programnummer, eller for at gå nedad til det næste punkt i skærmmenuen. Tryk for at tænde for fjernsynet, når det er i standby. Tryk for at øge lydstyrken eller for at gå til højre i skærmmenuen. Tryk for at reducere lydstyrken eller for at gå til venstre i skærmmenuen. Menu MENU Tryk for at tænde/slukke for skærmmenuen OSD (on-screen display). 4 Input INPUT Tryk for at bekræfte valget på OSD menuen. 5 Strøm Tryk for at tænde/slukke for fjernsynet. 6 Lyssensor og IR sensor på fjernbetjeningen Bruges til at finde det aktuelle niveau af synlig lys i det omgivende miljø. Modtager indgående kommandoer fra fjernbetjeningen. 8

9 Ind- og udgangsstik Se venligst billedet på forsiden, for at se hvor indgang- og udgangsstikkene skal placeres. Nr. Beskrivelse Stik Funktion 1 SPDIF SPDIF Høretelefonstik Forbindes til en digital lydudgang på en enhed, såsom en hjemmebiograf. Tilslut høretelefoner eller eksterne højtalere med indbygget forstærker. CI CI SLOT Tilslut til et CI-apparat (CI udvidelsesstik som CI+). HDMI 1 4 HDMI 1/HDMI / HDMI indgang Tilslut HDMI-udstyr eller et HDMI-DVIadapterkabel til enheder som f. eks. en dvdafspiller eller en set-top boks. 5 USB USB Forbind til en USB-enhed, såsom et USBflashdrev eller en USB-harddisk. 6 VGA (PC IND) Tilslut til en pc's VGA-stik. 7 Kabel/antenne VGA PC IN Tilslut til antenne eller kabel-tv. 8 SCART adapter 9 PC audio input CABLE/ANTENNA DTV/TV ADAPTER SCART Forbind til en ekstern enhed, såsom en videoafspiller, STB eller en dvd-afspiller, ved brug af et SCART-kabel. Tilslut til en pc's linje/lyd-port. 10 Komponent indgange VIDEO Pr AUDIO PC IN Pb Y R-AUDIO-L COMPONENT Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller. 9

10 Fjernbetjening 1 Tryk for at vælge mellem de forskellige indgangssignaler. Tastatur Bruges til direkte programvalg. Tryk på 0-9 for at indtaste programnumrene (tryk på 1 og 0 for program 10). 4 Tryk for at skifte mellem de forskellige dynamiske baggrundslysindstillinger. Tryk for at åbne hovedmenuen, vende tilbage til den forrige menu eller for at forlade menuskærmen. 5 Pile p q Bruges til at navigere rundt i hovedmenuen, til at vælge punkter i menuen, til at gå frem og tilbage i billeder, sange eller videoer i USB-funktionen. t u (*Zoom +-) Bruges til at navigere i hovedmenuen og til at indstille funktioner og ændre værdierne. u kan også bruges til at åbne undermenuerne. * Sådan vælges billedformatet. 6 7 Tryk for at vise Kvikadgangmenuen: Billedtilstand, Forudindstillet lyd, Timeshift, PVR, Schedule list og USB. Tryk for at se programoplysningerne (hvis de er til rådighed). Indsætning af batterier (batteristørrelse: AAA) Justering af lydstyrken Tryk på + for at øge lydstyrken. Tryk på - for at reducere lydstyrken. 9 Tryk for at slå lyden til/fra. 10 Tekst-tv Tryk for at åbne/lukke for tekst-tv. 11 Hvis tekst-tv er aktiveret med en ATV kilde, og teksttv har en undertekstside, skal du trykke for at se undertekstsiden. Hvis du bruger en DTV kilde, skal du trykke for at vælge et undertekstsprog til det digitale tv-program. 1 Strøm Tryk for at tænde/slukke for fjernsynet Tryk for at vise detaljerede programoplysninger for kanalerne (kun på DTV). Tryk for at afslutte skærmmenuen eller tekst-tv. Tryk for at åbne en undermenu, eller for at aktivere en indstilling, for at fryse/frigive billedet, når du bruger det digitale tv-funktion. Tryk for at vende tilbage til den forrige kanal, for at vende tilbage til den forrige menu i USB-funktionen. 17 Valg af program Tryk for at øge programnummeret. Tryk for at mindske programnummeret. 18 For at se kanallisten. 19 Tryk for at bruge normal analog-tv. 0 Farveknapper Tryk på de farvede knapper for at udføre særlige funktioner i skærmmenuen eller i tekst-tv. Blå ( ): Bruges til at vælge en lydtype på analog tv, og til at vælge et sprog på digital tv. Noter: For at opnå de bedste resultater, skal fjernbetjeningen bruges i en passende afstand fra fjernsynets forside. Overskrid ikke en vinkel på 0 grader, når du retter fjernbetjeningen mod fjernsynet. Den funktionelle afstand kan være kortere, hvis signalsensoren er udsat for direkte, kraftigt lys. Ret fjernbetjeningens sender mod signalsensoren og kontroller, at der ikke er forhindringer mellem dem. 10

11 . Opsætning af dit fjernsyn Strømtilslutning Slut stikket på den anden ende af ledningen til en stikkontakt. Tilslutninger på bagsiden Du kan finde vejledninger vedrørende tilslutning af enheder på billedet og oversigten nedenfor. Rækkefølgen af stik HDMI er den bedste måde at forbinde en enhed på. Hvis HDMI ikke er tilgængelig, skal du gå nedad listen indtil du finder et stik, som er ledig til hver enhed. 1 HDMI Komponent * Typisk layout SPDIF CI SLOT HDMI 1 SCART USB VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA COMPONENT PC IN SCART DTV/TV PC IN 1 HDMI HDMI Komponent 1 VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO A COMPONENT PC IN S HDMI USB Brug HDMI til at forbinde eksterne enheder når muligt. Hvis dette ikke er muligt, bedes du bruge Component -stikket. Brug COMPONENT stikket til at forbinde AV enheder. Pr/Cr Pb/Cb Y R L SCART Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABL ONENT PC IN SCART D Antenne/Kabel Du kan bruge dette stik, når du har brug for at oprette en direkte forbindelse til en antenne eller et kabelsystem, i stedet for en digitalboks. SCART Brug SCART stikket til at forbinde AV-enheder, som har et SCARTstik, ved hjælp af det medfølgende SCARTadapterkabel. AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA PC IN SCART DTV/TV PC IN RF koaksial-kabel (75 Ω) Sørg for ikke at bøje kobberkablet. Antenne Eller Or Kabel tv 11

12 . Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD) Skærmmenuen (OSD) er en hurtig og enkel metode til at justere fjernsynets indstillinger. Skærmmenuen kan nemt åbnes med knapperne på fjernbetjeningen. Inden vi går videre til de detaljerede oplysninger om hver indstilling i skærmmenuen, er det en god ide at blive bekendt med placeringen af skærmmenuen: Hovedmenuer: Vis hovedmenuerne. Billede Billede Lyd TV Setup Forældre Billedtilstand Bruger Lysstyrke 5 Kontrast 90 OK Indtast Mæthed Skarphed ECO dynamisk baggrundsbel. Auto 55 4 Vælg Farvetemperatur Kold Menu Luk Skærmtilstand 16:9-format Exit Luk Automatisk Til Vejledninger: Nemme vejledninger til justering af indstillingerne. Justerbare indstillinger: Her vises indstillingen/værdien for de justerbare indstillinger. Funktion Kontrolpanelet Fjernbetjening Skærmmenu Op Pil p Ned Pil q Vælg/øg Pil u Vælg/reducer Pil t Returner 1

13 Media Center Menu Dit fjernsyn er udstyret med et USB-stik, som giver dig mulighed for at vise billeder, lytte til musik eller se videoer, som er gemt på en USB-enhed. USB USB Enhed USB.0 enhed Filsystem Billedfilformat Musikformat Videofilformat Filformat USB hukommelse, USB kortlæser FAT/FAT /NTFS JPEG (*.JPG) MPEG1 (*.MP) bithastighed: k, 64k, 96k, 18k, 196k, 56k, 0kbps Samplingfrekvens: k, 44,1k, 48kHz MPEG1/ (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.64 (*.AVI, *.MP4, *.TS) Slut en USB-enhed til USB-stikket på fjernsynet. Når USB-enheden findes, åbnes Media Center menuen direkte. Media Center Photo Musik Video Vælg OK Enter Exit Luk Visning af fotoer 1 Vælg Media Center > Photo, og tryk derefter på for at åbne indholdsbrowseren med hovedfilerne. I indholdsbrowseren skal du med vælge et billede eller en filmappe. Vælg en mappe og tryk på Tryk på for at åbne indholdsbrowseren med underfiler. for at vise billedmenuen i mappen. - Sorter: Sorter mapper og billeder efter dato eller navn. - Rediger: Kopier, Sæt ind eller Slet et bestemt billede. - Parser: Vælg Rekursiv, for at vise billeder fra alle undermapperne. Vælg et billede, og tryk på for at vise det i fuld skærm. Herefter begynder et slideshow fra det valgte billede. Tryk på for at vise billedmenuen i mappen. Du har mulighed for at afspille, pause eller roterer billedet, samt at indstille andre relaterede funktioner i slideshowet. 4 Tryk på for at pausere slideshowet. Tryk på for at vise det forrige eller det næste billede. 1

14 Afspilning af musik 1 Vælg Media Center > Musik og tryk herefter på for at åbne indholdsbrowseren med hovedfilerne. I indholdsbrowseren med hovedfilerne skal du med vælge en sang eller en filmappe. Vælg en mappe og tryk på Tryk på for at åbne indholdsbrowseren med underfiler. for at vise musikmenuen i mappen. - Sorter: Sorter mapperne og sangene efter navn, genre, kunstner eller album. - Rediger: Kopier, Sæt ind eller Slet en bestemt sang. - Parser: Vælg Rekursiv, for at vise sangene fra alle undermapperne. Vælg en sang, og tryk på for at afspille den. Automatisk afspilning begynder fra den valgte sang. Tryk på for at vise musikmenuen i browseren. Du har mulighed for at afspille sangen, sætte den på pause, vælge forskellige afspilningsfunktioner, samt indstilling af andre relaterede afspilningsfunktioner. 4 Tryk på de relaterede knapper på fjernbetjeningen for at udføre de tilgængelige funktioner, som er vist på funktionsbjælken forneden på fjernsynsskærmen. Sådan ser du videoer 1 Vælg Media Center > Video, og tryk herefter på for at åbne indholdsbrowseren med hovedfilerne. I indholdsbrowseren med hovedfilerne skal du med vælge en video eller en filmappe. Vælg en mappe og tryk på Tryk på for at åbne indholdsbrowseren med underfiler. for at vise videomenuen i mappen. - Sorter: Sorter mapper og videoer efter type, dato eller navn. - Rediger: Kopier, Sæt ind eller Slet en bestemt video. - Parser: Vælg Rekursiv, for at vise videoerne fra alle undermapperne. Vælg en video, og tryk på for at afspille den. Automatisk afspilning begynder fra den valgte video. Tryk på for at vise videomenuen i browseren. Du har mulighed for at afspille videoen, sætte den på pause, vælge forskellige afspilningsfunktioner, samt indstilling af andre relaterede afspilningsfunktioner. 4 Tryk på de relaterede knapper på fjernbetjeningen for at udføre de tilgængelige funktioner, som er vist på funktionsbjælken forneden på fjernsynsskærmen. Tidsskiftefunktion Tillader dig at optage et Tv program, så du ikke går glip af dine favoritdele, selv om du går ud. Før du bruger denne funktion, forbind en USB enhed til TV et først. Første gang skal du udføre en diskopsætning for USB enheden. 1 Tryk på på fjernbetjeningen og vælg TV > Tidsomstilling. Tryk på for at vælge Til for at slå tidsskiftsfunktionen til, og tryk derefter på for at lukke menuen. 1 Tryk på Option på fjernbetjeningen og vælg Tidsomstilling, og tryk på for at bekræfte valget. 4 Føg retningslinjerne på skærmen for at udføre opsætningen. 5 Efter at diskopsætningen er udført, tryk på Option og vælg Tidsomstilling. Kvikadgang Billedtilstand Forudindstillet lyd Tidsomstilling PVR Schedule List USB 14

15 6 Tryk på for at vise tidsskiftsmenuen. Tryk på den røde knap for at pausere billedet og begynde tidsskiftet. Tryk på den røde knap for at afspille optagelsen. Når tidsskiftemenuen forsvinder og kun timingen for tidsskift vedbliver på skærmen, kan du trykke på den røde knap eller for at få tidsskiftmenuen frem. Tryk på den grønne knap for at gå hurtigt tilbage eller den gule knap for at gå hurtigt fremad. Tryk på den blå knap for at slå tidsskiftfunktionen fra. Noter: Før du forbinder din USB enhed til dit Tv, skal du udføre en backup af dine data på enheden for at undgå at usædvanlige præstationer medfører tab af data. Vi anbefaler at du anvender en USB enhed med en fri plads størrelse på over 1 Gb og en diskhastighed hurtigere end 5,0M/sek. Desto støre filstørrelse for tidsskift, desto længere kan du optage programmet. Hvis du skifter kanal under tidsskift, vil en meddelelse lade dig svare Ja eller Nej. Du kan vælge Ja for at forlade tidsskiftefunktionen og udføre et kanalskift. PVR (Personal Video Record) Denne funktion giver dig mulighed for at optage dine favorit tv-programmer på en USB-enhed. 1 Slut en USB-enhed til USB-stikket på fjernsynet. Tryk på Option på fjernbetjeningen og vælg Kvikadgang > PVR. Tryk på for at indtaste valget. 4 Tryk på den røde knap for at starte optagelsen. Herefter kommer et PVR minipanel frem på skærmen, som viser optagelsesprocessen. Brug til at justere indspilningens varighed. Tryk på den grønne knap for at stoppe optagelsen manuelt. Ellers stopper optagelsen automatisk, når varigheden er udløbet. Den optagne fil gemmes i en PVR-mappe i Media Center > Video > pvr. Kvikadgang Billedtilstand Forudindstillet lyd Tidsomstilling PVR Schedule List USB 5 For at vise det optagne program, skal du først forlade PVR-tilstanden og skifte til USB-tilstand. Gå til Media Center > Video, og vælg den ønskede optagede fil i PVR mappen. Tryk på for at afspille den. Noter: Hvis et CI+ kort bruges, er det ikke muligt at bruge denne funktion. Denne funktion er kun tilgængelig på digitale kanaler. Denne funktion understøtter kun USB enheder med FAT formatet. Før du slutter USB-enheden til fjernsynet, bedes du sikre at du har lavet en sikkerhedskopi af dataen i enheden, så du undgår en usædvanlig afspilning, der kan føre til datatab. Jo større hukommelse USB-enheden har, jo længere kan du optage. Hvis du ønsker at skifte kanal eller signalkilde under optagelsen, bliver du spurgt om du ønsker at stoppe optagelsen. Vælg, hvis du ønsker at gemme de optagne data. Skift herefter til en ny kanal eller signalkilde. Det er ikke muligt for fjernsynet at afspille filer som normalt, hvis filparametrene overstiger systembegrænsningerne, hvis filformatet ikke er understøttet, hvis filen er beskadiget eller hvis filen ikke kan afkodes. Undgå at trække USB-enheden ud, når systemet optager data, eller læser en fil. Dette kan medføre systemfejl, eller fejl på enheden. 15

16 4. Fejlfinding Situation Intet billede og ingen lyd Intet billede eller dårligt billede. Lyden OK. Opløsning Tilslut netledningen korrekt. Kontrollér, om LED-indikatoren for strøm er tændt eller ikke. Tryk på på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Tryk på på fjernbetjeningen for at vælge de tilsluttede videokilder. Tryk på eller på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at skifte til andre tv-programmer. Kontrollér at alle ledninger er korrekt tilsluttet. Kontroller antennen og kabeltilslutningerne. Juster Lysstyrke i Billede menu. Billedet er ikke i farve. Prøv Billedtilstand funktionen i Billede menu. Billedet er OK. Ingen lyd. En af højtalerne har ingen lyd. Kan ikke modtage nogle tv-kanaler med kabel-tv. Hvis du vil nulstille fjernsynsindstillingerne. Kan ikke bruge menuerne. Skærmbilledet vendes rundt. Der er sne på skærmen. Uskarpe eller overlappende billeder. Kontroller, at kildeenheden fungerer korrekt. Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet. Slå lyd til. Tryk på på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Juster Balancen i Lyd menuen. Prøv Automatisk søgning funktionen i TV menuen. Brug Nulstil funktionen i TV menuen. Hvis punkterne i skærmmenuen er gråtonede, er systemet i en tilstand, hvor disse indstillinger ikke kan bruges. Kontroller, at videosignalets kabel er korrekt tilsluttet. Juster antennens position og anbring den væk fra veje eller forstyrrende kilder. Kontroller antennens og videosignalets ledningstilslutninger. Juster billedskarpheden. Vælg programmer med høj signalkvalitet. Juster antennens retning eller udskift videosignalkablet. Fjernbetjeningen virker ikke. Kontroller, at batteriet er korrekt anbragt. Udskift batteriet med et nyt. Kontroller, at fjernsynets netledning er anbragt i stikkontakten. Kontroller, at rummet mellem fjernbetjeningen og sensoren er uden forhindringer. Forsøg at betjene fjernbetjeningen tættere på fjernsynet. 16

17 5. Understøtter timing Understøttet timing i pc-tilstand Understøttet timing i video-tilstand Opløsning Frekvens Opløsning (aktive prikker) HDMI/Komponent 640 x Hz 480i V 640 x Hz 576i V 800 x Hz 480p V 800 x Hz 576p V 104 x Hz 70p V 104 x Hz 1080i V 160 x Hz 1080p V 6. Specifikationer Modelnr. Skærmstørrelse SKÆRM ADU 81, cm / tommer Størrelsesforhold 16:9 Opløsning 166 x 768 OSD sprog Lydudgang (RMS Watt) Lyd Billedformat Billede Engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, tjekkisk, kroatisk, dansk, ungarsk, hollandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, serbisk, finsk, svensk, tyrkisk, græsk, bulgarsk, russisk, lettisk, litauisk, estisk, ukrainsk. FORSTÆRKNING 5W + 5W Rock, Pop, Live, Dance, Tekno, Klassisk, Blød, Bruger, Fra Cinerama, 14:9 Zoom, 16:9 Zoom, 16:9 Zoom up, 16:9-format, 4:-format, Wide Zoom, Zoom, Wide Zoom, Stretch Zoom ØKO, Levende, Studie, Bruger, Film TILSLUTNING Tilslutninger på bagsiden - Turner indgang (75 ) - PC IN: D-SUB og PC Audio Stik på siden Produktets mål (B x H x D mm) - SPDIF udgang - Hovedtelefon udgang - Fælles grænseflade VÆGT & MÅL - Komponent indgang - SCART - USB - HDMI 1 Med stativ 74,7 x 488,4 x 18 Uden stativ 74,7 x 441, x 68,7 Nettovægt Med stativ 8,kg Uden stativ Hovedstrøm - Drift (maks.) Standby Netstrøm STRØM 6,6kg 70 W < 0,5 W 0-40V~ 50Hz Omgivelsestemperatur 5ºC ~ 5ºC - HDMI - HDMI 17

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...17. 4. Fejlfinding...28 5. Understøtter timing...29 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...17. 4. Fejlfinding...28 5. Understøtter timing...29 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Indledning...4 Garanti og service/reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk

Indholdsfortegnelse. Dansk Indholdsfortegnelse Lovmæssig information... 3 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Sikkerhedsbemærkninger... 4 Indledning... 6 Garanti og service... 6 1. Kom i gang...8 1.1 Pakkeindhold...8 1.2 Samling

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Indhold Lovmæssig information... 2 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 5 Indledning... 7 Kom godt i gang...

Indhold Lovmæssig information... 2 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 5 Indledning... 7 Kom godt i gang... Indhold Lovmæssig information... 2 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 5 Indledning... 7 Kom godt i gang... 8 Pakkens indhold... 8 Hovedmenu... 9 Valg af kilde... 9 Billede...10

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-46W4000 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 46" (117 cm) BRAVIA 1080p ægte HD W4000 LCD-TV med "draw the LINE"- design, klare billeder takket være BRAVIA ENGINE 2,

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på  NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips NC1 Brugervejledning Contents 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Høresikkerhed 2 Generelle

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MEMOday. Art.nr Rev A DK

MEMOday. Art.nr Rev A DK Brugervejledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sådan kommer du i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skift baggrundsfarve... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere