LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH"

Transkript

1 LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH SRPSKI HRVATSKI DANSK LCD FARVE-TV LCD TELEVIZOR U BOJI LCD TELEVIZOR U BOJI BRUGSANVISNING PRIRUÈNIK O RUKOVANJU KORISNIÈKI PRIRUÈNIK

2 Contents TV - Funktioner... 3 Kære SHARP-kunde... 3 Indledning... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 5 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel-tv, osv.) fra tuner... 6 Miljøinformation... 7 Pakkens indhold... 7 Oversigt over tv'et... 8 TV-betjeningsknapper & betjening... 8 Oversigt over fjernbetjening - TV... 9 Brug af et modul til betinget adgang...11 Standbymeddelelser...11 Isætning af batterier i fjernbetjeningen Tilslut strøm & antenne/kabel Tænding og slukning Sådan tændes der for tv'et Sådan skiftes tv et til standby Sådan slukkes tv'et Førstegangsinstallation Antenneinstallation Kabelinstallation Medieafspilning via USB-indgang Mediebrowsermenu Brug MENU-knappen i mediebrowsertilstand Ændring af billedstørrelse: Billedformater Brug af kanallisten Sortering af kanallisten Lynmenu Menuegenskaber og -funktioner Menuegenskaber og -funktioner Menuegenskaber og -funktioner Elektronisk Programguide (EPG) Programindstillinger Optagelse af et program Tidsforskudt optagelse Øjeblikkelig optagelse Visning af optagede programmer Optagelsesbibliotek Optagelseskonfiguration Tilslutningsfunktioner Tilslutning til et kabelforbundet netværk Tilslutning til et trådløst netværk Konfiguration af netværksindstillinger Konfiguration af kabelforbundne enhedsindstillinger Netværkstype Konfigurationsstatus IP-adresse Konfiguration af indstillinger for kabelforbundet netværk i avanceret tilstand Konfiguration af trådløst enhedsindstillinger (Ekstraudstyr) Information Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi (tilvalg) Tilslutning Fejlfinding Trådløst netværk ikke tilgængeligt Forbindelsen er langsom Forstyrrelse under afspilningen eller langsomme reaktioner Brug af DLNA-netværkstjeneste Trin 1: Installation af Nero Media Home Trin 2: Tilslutning til et kabelforbundet eller trådløst netværk Trin 3: Afspilning af delte filer via mediebrowseren Internet Portal HBBTV-system Tekst-tv Digital tekst-tv (kun i Storbritannien) Softwareopgradering Fejlfinding & råd Billedpersistens - spøgelsesbilleder Ingen strøm Dårligt billede Intet billede Ingen lyd Fjernbetjeningen virker ikke Indgangskilder - kan ikke vælges Optagelse ikke tilgængelig USB er for langsom Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand ikke aktiv Ugyldigt domæne Typiske skærmtilstande for PC Specifikationer...30 Licensmeddelelse Understøttede filformater til USB Mediebrowser Understøttede DVI-opløsninger Appendiks: Installation af Nero MediaHome Dimensionstegninger (LC-32LE351E) Dimensionstegninger (LC-39LE351E) Bortskaffelse af udtjente apparater Montering af foden (LC-32LE351E) Montering af foden (LC-39LE351E) Afmontering af foden Skruestørrelser Vægmontering Dansk - 1 -

3 MEDDELELSE TIL BRUGERE I STORBRITANNIEN Netledningen på dette produkt er udstyret med et støbt stik med indbygget 5A sikring. Hvis sikringen skal udskiftes, skal der anvendes en BSI-- eller ASTA-godkendt BS 1362-sikring, der er mærket eller og har samme rating som ovenfor, som også er anført på bensiden af stikket. Sæt altid sikringskappen på efter udskiftning af sikringen. Brug aldrig dette stik uden brug af sikringskappe. I det usandsynlige tilfælde af stikkontakten i dit hjem ikke er forenelig med det medfølgende stik, skal netstikket afbrydes og en passende type monteres. FARE: Sikringen fra de afskårne stik skal fjernes, og stikket skal destrueres øjeblikkeligt og bortskaffes på en sikker måde. Det afskårne stik må under ingen omstændigheder tilsluttes til en 5A stikkontakt andre steder, da dette kan medføre alvorlig elektrisk stød. Følg nedenstående anvisninger for montering af et passene stik på ledningen. VIGTIGT: Ledningerne i disse netledninger er farvet i overensstemmelse med følgende koder: Blå Neutral Brun: Strømførende Hvis ledningsfarverne i netstikket på dette apparat ikke stemmer overens med farvemarkeringerne, der identificerer klemrækkerne på stikket, skal du fortsætte som følger: til det ønskede sprog, skal du gøre som følger: Ledningen, der er farvet blå skal tilsluttes til den terminal, der er markeret med bogstavet N eller farvet sort. Ledningen, der er farvet blå skal tilsluttes til den terminal, der er markeret med bogstavet N eller farvet sort. Sørg for at hverken den brune eller den blå ledning er forbundet til den jordede klemrække i trebens-stikket. Før stikkets kappe sættes på skal det sikres, at: Hvis det nymonterede stik indeholder en sikring, skal dennes værdi være den samme, som den på at afskårne stik. Ledningens greb er fastspændt over kappen på netledningen, og ikke blot over elektrodeledningerne. HVIS DU ER I TVIVL, SKAL DU KONTAKTE EN AUTORISERET ELEKTRIKER. Dansk - 2 -

4 TV - Funktioner Fjernbetjent farve LED-tv. Fuldt integreret digitalt/kabel TV (DVB-T- T2/C). HDMI-stik til digital video og audio. Denne forbindelse er også designet til at acceptere High- Definition signaler. USB-indgang. Program optagelse. Programtidsforskydning programmer. OSD-menusystem. Scart stik til eksterne enheder (eks. video, videospil, lydenhed osv.). Stereolydsystem. Tekst-tv, fastext, TOP-tekst. Forbindelse af høretelefoner Automatisk programmeringssystem. Manuel indstilling fremad eller bagud. Automatisk slukning efter op til seks timer. Sleep-timer. Børnesikring. Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er. NTSC-afspilning. AVL (Automatisk lydstyrkegrænse). PLL (Frekvenssøgning). PC indgang Plug&Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Spiltilstand (Game Mode) (ekstra). Billeddeaktiveringsfunktion. Ethernet (LAN) til internetforbindelse og -tjeneste n WIFI-understøttelse (ekstra). HbbTV. DLNA. Kære SHARP-kunde Tillykke med dit SHARP LCD farve-tv. For at garantere sikkerhed og mange års problemfri drift af dit produkt, skal du læse afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger grundigt, før du bruger dette produkt. Indledning Læs de tilsvarende instruktioner i denne vejledning, før enheden anvendes første gang. Dette skal gøres, selv når du er fortrolig med brug af elektronisk udstyr. Bemærk især kapitlet SIKKERHEDSFORSKRIFTER. Opbevar håndbogen som fremtidig reference. Hvis enheden sælges eller bortgives, er det obligatorisk, at denne vejledning medfølger. Tak, fordi du har valgt dette produkt. Denne brugervejledning vil hjælpe dig til den rette brug af TV'et. Læs denne vejledning grundigt før tv et tages i brug. Opbevar venligst denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Denne enhed er beregnet til at modtage og vise tvprogrammer. De forskellige tilslutningsmuligheder udvider antallet af mulige modtagelses- og visningskilder (modtager, DVD-afspiller, DVDoptager, VCR, PC osv). Denne enhed er kun egnet til brug i indendørs på tørre steder. Denne enhed er udelukkende beregnet til privat brug og må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller kommercielle formål. Vi fraskriver principielt ethvert ansvar, hvis enheden ikke anvendes som tilsigtet, eller hvis der er foretaget uautoriserede ændringer af den. Hvis LED TV'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget. Illustrationerne og OSD i denne brugsvejledning er beregnet som eksempler, og kan variere en smule fra de faktiske funktioner. Eksemplerne der anvendes i denne vejledning er baseret på model LC-32LE351E / LC-39LE351E. Dansk - 3 -

5 Vigtige sikkerhedsforskrifter Rengøring-Tag netledningen ud af stikkontakten før rengøring af produktet. Rengør produktet med en fugtet klud. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Brug en blød klud til forsigtigt at aftørre panelet, når det er tørt. Af hensyn til panelet må der ikke anvendes kemikalieholdige klude. Kemikalier kan forårsage skader eller revner i kabinettet. Vand og fugt- Brug ikke produktet i nærheden af vand, såsom badekar, håndvask, køkkenvask, vaskebalje, swimmingpool eller i en fugtig kælder. Anbring ikke vaser eller andre vandfyldte beholdere på dette produkt. Vandet kan løbe ud på produktet og forårsage brand eller elektrisk stød. Fod - Anbring ikke produktet på en ustabil vogn, stativ, trefod eller bord. Dette kan medføre at produktet falder ned, hvilket resulterer i alvorlige personskader samt skader på produktet. Brug kun en vogn, stativ, trefod, beslag eller bord, der er anbefalet af producenten, eller som sælges sammen med produktet. Ved montering af produktet på en væg, skal du følge fabrikantens anvisninger Brug kun det monteringstilbehør, der anbefales af producenten. Når produktet skal flyttes på en vogn, skal den flyttes med yderste omhu. Pludselige stop, for megen kraft og et ujævnt gulv kan bevirke, at produktet falder ned fra vognen. Ventilation- ventilationskanaler og andre åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation. Disse åbninger må ikke dækkes eller blokeres, da utilstrækkelig ventilation kan forårsage overophedning og / eller forkorte produktets levetid. Anbring ikke produktet på en seng, sofa, et tæppe eller en lignende overflade, da de kan blokere ventilationsåbningerne Dette produkt er ikke beregnet til indbygget installation. Produktet må ikke placeres på en lukket plads, såsom en bogreol eller en hulde, medmindre der er tilstrækkelig ventilation, eller fabrikantens anvisninger følges. LCD-panelet, der anvendes i dette produkt er lavet af glas. Derfor kan det gå i stykker, hvis produktet tabes eller udsættes for stød. Hvis LCD-panelet går i stykker, skal du passe på ikke at blive kvæstet af glasskår. Varmekilder - Hold produktet væk fra varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, komfurer og andre varmeudviklende produkter (herunder forstærkere). For at forebygge brand, må der aldrig anbringes nogen typer af lys eller åben ild oven på eller i nærheden af fjernsynet. For at undgå brand og elektrisk stød, må man ikke anbringe netledningen under fjernsynet eller andre tunge ting. Hovedtelefoner-Undgå at indstille lydstyrken på et højt niveau. Eksperter fraråder langvarig lytning ved høje lydstyrker. Lad ikke et stillbillede stå i længere tid, da dette kunne medføre et permanent efterbillede. Der er altid et strømforbrug, så længe netstikket er tilsluttet. Reparation Forsøg ikke selv at reparere produktet. Afmontering af skærme kan eksponere dig for høj spænding og andre farlige forhold. Få en kvalificeret tekniker til at udføre reparationer. LCD-tv et er et meget højteknologisk produkt, der giver meget fint detaljerede billeder. En gang imellem vil få ikke aktive pixel ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Dette er inden for produktspecifikationerne, og udgør ikke en fejl. Forholdsregler ved transport af tv et Når du transporterer fjernsynet, må du aldrig bære det ved at holde i højttalerne. Tv et skal altid bæres af to personer, som holder det med begge hænder - en hånd på hver side at tv et. ADVARSEL For at forhindre spredning af brand, skal stearinlys og anden åben ild altid holdes væk fra dette produkt. Dansk - 4 -

6 Sikkerhedsforanstaltninger Læs af hensyn til din sikkerhed følgende anbefalede sikkerhedsforskrifter grundigt. Strømkilde Apparatet må kun anvendes med strøm fra en V Vekselstrøm (AC), 50Hz-stikkontakt. Sørg for at vælge den korrekte spændingsindstilling. Strømkabel Tv et, møbler mv. må ikke stilles oven på strømkablet (netledningen) og kablet må ikke klemmes. Tag kun fat i stikket på ledningen. Træk ikke stikket ud af kontakten ved at trække i kablet og berør aldrig strømkablet med våde hænder, da dette kan forårsage kortslutning og give elektrisk stød. Slå aldrig knude på ledningen og bind den aldrig sammen med andre ledninger. Ledningerne skal anbringes på sådan en måde, at der ikke trædes på dem. En beskadiget ledning kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Hvis kablet bliver beskadiget og skal udskiftes, skal dette gøres af kvalificerede fagfolk. Fugt og vand Dette udstyr må ikke bruges på fugtige steder (undgå badeværelset, køkkenvasken og nær vaskemaskinen). Udsæt ikke dette apparat for regn eller vand, da dette kan være farligt, og placer ikke ting fyldt med væske, såsom blomstervaser, oven på apparatet. Undgå dryp og opsprøjtning. Hvis der skulle komme faste fremmedlegemer eller væske ind i kabinettet, skal tv'et tages ud af stikkontakten og undersøges af kvalificerede personer, før det tages i brug igen. Rengøring Før rengøring skal apparatet kobles fra stikkontakten. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Brug en blød og tør klud. Ventilation Sprækker og åbninger på tv'et er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig drift. For at undgå overophedning må disse åbninger ikke på nogen måde blokeres eller tildækkes. Varme og åben ild Apparatet bør ikke placeres i nærheden af åben ild eller kraftige varmekilder såsom et elektrisk varmeapparat. Sørg for, at der ikke befinder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på tv'et. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte solskin, ild og lignende. Lynnedslag I tilfælde af lyn- eller tordenvejr, samt når du skal på feries, skal strømkablet tages ud af stikkontakten. Reservedele Hvis der skal bruges reservedele, skal serviceteknikeren benytte reservedele, der er specificeret af producenten eller har samme specifikationer som de originale. Uautoriseret udskiftning kan resultere i brand, elektrisk stød eller andre farer. Service Overlad servicering til kvalificeret personale. Fjern ikke selv dækslet, da dette kan resultere i elektrisk stød. Affaldshåndtering Indpakning og indpakningsmidler er genanvendelige og bør hovedsagelig genbruges. Indpakningsmaterialer såsom plastikposer skal holdes væk fra børn. Batterier, herunder dem uden tungmetaller, bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf brugte batterier på en miljørigtig måde. Find ud af hvilke love og regler der gælder i dit område. Forsøg ikke at oplade batterierne dette udgør en eksplosionsfare. Udskift kun batterier med nogle af samme eller tilsvarende type. Dette symbol på produktet eller dets emballage betyder at dit elektriske og elektroniske apparat, når det ikke længere virker, skal bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald. Der findes separate indsamlingssystemer til genbrug i EU. Få mere at vide ved at kontakte kommunen eller den forhandler, hvor du købte produktet. Frakobling af enheden Strømstikket bruges til at afbryde tv et fra strømnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart. Lydstyrke i hovedtelefoner For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelse. Installation For at undgå skader, skal denne enhed fæstnes sikkert til væggen i overensstemmelse med installationsanvisningerne (hvis denne mulighed er tilgængelig). Dansk - 5 -

7 LCD-skærm LCD-skærmen er et højteknologisk produkt med omkring en million tyndfilmstransistorer, der giver skarpe billeddetaljer. En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke har effekt på dit produkts ydelse. Advarsel! Lad ikke TV'et stå på standby eller være tændt, når De forlader huset. Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel-tv, osv.) fra tuner Et apparat der er forbundet til bygningsinstallationernes beskyttende jordforbindelse gennem hovednettet eller gennem andet apparat med beskyttende jordforbindelse og til et TV-distributionssystem ved brug af coaxial-kabel, kan under visse omstændigheder være brandfarligt. Tilslutning til et kabelfordelersystem skal derfor foretages gennem en anordning, der giver elektrisk isolation under et bestemt frekvensområde (galvanisk isolator, se EN ). Bemærk:HDMI-forbindelsen mellem PC og TV kan forårsage radioforstyrrelser i hvilket tilfælde det anbefales at bruge VGA (DSUB-15) forbindelsen. HDMI, HDMI logoet samt High Definition Multi Media Interface er varemærker og registrerede varemærker for HDMI licensing, LLC. HD TV 1080p logoet er et varemærke tilhørende DIGITALEUROPE. DVB-logoet er et registreret varemærke tilhørende Digital Video Broadcasting DVB projektet. Hold elektriske apparater væk fra børn Børn må aldrig anvende elektrisk udstyr uden opsyn. Børn er ikke altid klar over mulige farer. Batterier og akkumulatorer kan være livsfarlige, hvis de sluges. Batterier skal opbevares utilgængeligt for små børn. I tilfælde af at et barn sluger et batteri, skal der søges lægehjælp øjeblikkeligt. Hold også indpakningsmaterialer væk fra børn. Børnene kan blive kvalt i dem. Standby / On/off-knappen frakobler ikke strømtilførslen helt fra denne enhed. Enheden bruger også strøm i standby-tilstanden. For helt at frakoble strømtilførslen til enheden, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten. På grund af dette skal enheden opstilles således, at der sikres uhindret adgang til netstikket, så netstikket kan trækkes ud med det samme i nødsituationer. For at forhindre risiko for brand, skal strømkablet tages ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid, eks. i forbindelse med ferier. Dansk - 6 -

8 Miljøinformation Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet. Ikke alene bidrager du til at skåne miljøet, men du kan også spare penge ved at reducere elregningen takket være tv'ets energisparefunktion. Reducer energiforbruget på følgende måde: Du kan bruge indstillingen strømsparetilstand menuen billedindstillinger. Hvis du indstiller strømsparetilstand til Eco, skifter tv et til strømsparetilstand og dets luminansniveau vil blive reduceret til det optimale niveau. Bemærk at visse billedindstillinger ikke vil kunne ændres, når tv et er i strømsparetilstand. Pakkens indhold LED-TV Hvis Picture Off er valgt, vises meddelelsen"skærmen slukkes om 15 sekunder. på skærmen. Vælg FORTSÆT og tryk på OK for at fortsætte. Skærmen slukkes om 15 sekunder. Hvis du deaktiverer strømsparetilstand, vil billedtilstanden automatisk blive sat til dynamisk. Når tv et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles fra stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget. Afbryd strømtilførslen når tv et ikke skal anvendes i længere tid. Det anbefales kraftigt at aktivere strømsparetilstanden for at nedbringe dit årlige strømforbrug. Det anbefales endvidere at afbryde tv'et fra stikkontakten for at spare energi, når du ikke bruger det. Hjælp os med at skåne miljøet ved at følge disse trin. Reparationsinformation Overlad servicering til kvalificeret personale. Kun kvalificerede personer må reparere tv et. Kontakt din lokale forhandler, som du har købt tv'et af, for yderligere oplysninger. Fjernbetjening Batterier: 2 stk. AAA Brugervejledning Kvikstart guide Nero media home CD 1 X video- og lydkabel Bemærk: Tilbehøret skal kontrolleres efter købet. Sørg for at alle dele medfølger. Sørg for at alt tilbehør er inkluderet. Ifølge fabrikantens specifikation skal kabellængder være mindre end 3m. Dansk - 7 -

9 Oversigt over tv'et LC-32LE351E LC-39LE351E TV-betjeningsknapper & betjening LC-32LE351E / LC-39LE351E TV/AV + P/CH + 1. Standby-knap 2. TV/AV-knap 3. Program op/ned-knapper 4. Lydstyrke op/ned-knapper Standby-knappen bruges til at tænde og slukke for tv'et. Dansk - 8 -

10 Oversigt over fjernbetjening - TV 1. Standby / On 2. Kanalliste 3. Lydstyrke op - ned 4. Tænd/sluk menu 5. OK / Bekræft 6. Retur/Tilbage 7. Internet Portal 8. My button 1 / YouTube (*) 9. My Button 2 (**) 10. Farvede knapper (Rød, Grøn, Gul, Blå) 11. Mono/Stereo / Dual I-II / Aktuelt sprog 12. Hurtig tilbagespoling (i mediebrowsertilstand) 13. Pause (i mediebrowsertilstand) / Tidsforskudt optagelse 14. Programoptagelse 15. Afspil (i mediebrowsertilstand) 16. Stop (i mediebrowsertilstand) 17. Fremadspoling (i mediebrowsertilstand) 18. Undertekst til-fra/undertekst (i mediebrowsertilstand) 19. Billedstørrelse 20. Tekst-tv - Mix 21. Mediebrowser 22. Elektronisk programguide 23. Luk 24. Navigationsknapper 25. Lynmenu Til/Fra 26. Info / Vis (i Tekst-tv tilstand) 27. Program op/ned 28. Lydløs 29. Forrige program / Nu (I EPG-tilstand) 30. Talknapper 31. AV / Kilde BEMÆRK: Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m/23ft. Brug af My Button 1 (*) Denne knaps hovedfunktion er at køre YouTube-links. Hvis du ønsker at ændre denne funktion, kan du dog trykke på MY BUTTON 1 ifem sekunder, når den er på en ønsket kilde, kanal eller link, indtil beskeden "MY BUTTON IS SET" vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er knyttet til den valgte funktion. Bemærk, at hvis du udfører førstegangsinstallationen, vil MY BUTTON 1 blive nulstillet til sin standard funktion. Brug af My Button 2 (**) Tryk på MY BUTTON 2 i fem sekunder, når den er på en ønsket kilde, kanal eller link, indtil meddelelsen MY BUTTON IS SET vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er forbundet med den valgte funktion. Dansk - 9 -

11 Oversigt over forbindelser Forbindelse Type Kabler Enhed Scart Tilslutning (bag på) VGA Tilslutning (bag på) Side AV PC/YPbPr Audio Tilslutning (side) HDMI Tilslutning (bag på) SPDIF Tilslutning (bag på) Sidelyd/ videotilslutningskabel (Medfølger) Lydkabel til pc (medfølger ikke) Side AV Side AV Tilslutning (side) AV-tilslutningskabel (medfølger) thovedtelefon Hovedtelefon Tilslutning (side) USB Tilslutning (side) CI Tilslutning (side) BEMÆRK: Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. Se illustrationerne ovenfor. YPbPr kan kun anvendes, når du forbinder en enhed, som har en YPbPrudgang gennem pc indgangen med YPbPr til pc-kabel. (YPbPr til PC-kabel medfølger ikke). Ved tilslutning skiftes til YPbPr kilde. For at aktivere PC-lyd, skal du bruge PC / YPBPR-lydstilslutningens HVIDE & RØDE indgange. Hvis en ekstern enhed er tilsluttet via SCART-stikket, vil tv'et automatisk skifte til AV-tilstand. Ved modtagelse af DTV-kanaler (MPEG4 H.264) eller i Media Browser-tilstand, vil udgangen ikke være tilgængelig via scart-stikket. Ved brug af vægmonteringssættet (ekstraudstyr), anbefaler vi, at du sætter alle dine kabler i bag på tv'et, før det monteres på væggen. CI-modulet må kun isættes eller fjernes, når fjernsynet er SLUKKET. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger. Sæt CAM-modulet og derefter kortet i indstikket, der sidder bag terminallåget bag på tv et. Modulet skal sættes rigtigt i; det er umuligt at sætte det helt i, hvis det vender forkert. CAM-modulet eller TV-terminalen kan blive beskadiget, hvis der bruges vold til at indsætte CAM-modulet. Dansk

12 Brug af et modul til betinget adgang VIGTIGT: CI modulet må kun isættes eller fjernes, når fjernsynet er på STAND-BY eller HELT SLUKKET. For at kunne se visse digitale kanaler kan det være nødvendigt at bruge et modul til betinget adgang (conditional access module). Dette modul skal indsættes i CI-indstikket på tv'et. 1. Anskaf dig et CAM-modul (Conditional Access Module) og et tilhørende kort ved at abonnere hos et betalingskanalfirma og tilslut det så til TV-apparatet på følgende måde. 2. Sæt CAM-modulet og derefter kortet i indstikket, der sidder bag terminallåget bag på tv et. 3. CAM-modulet skal sættes rigtigt i; det er umuligt at sætte det helt i, hvis det vender forkert. CAMmodulet eller TV-terminalen kan blive beskadiget, hvis der bruges vold til at indsætte CAM-modulet. 4. Tilslut tv-apparatet til stikkontakten, tænd for det og vent et øjeblik, indtil kortet er aktiveret. 5. Hvis der ikke er sat noget modul i, vises beskeden Intet Common Interface modul fundet på skærmen. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger. Standbymeddelelser Hvis tv'et ikke modtager noget indgangssignal (fx fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil fjernsynet gå i standby. Når tv'et tændes næste, vil følgende besked blive vist: Når tv'ets automatiske timeout er nået, vil følgende besked blive vist på skærmen. Vælg JA for at slukke tv'et. Vælg NEJ for at annullere. TV slukkes også, hvis du ikke foretager et valg på denne skærm. Hvis tv'et har været tændt og ikke er blevet betjent i 4 timer, vil fjernsynet gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: Dansk

13 Isætning af batterier i fjernbetjeningen 1. Løft forsigtigt dækslet på fjernbetjeningens bagside opad. 2. Isæt to AAA-batterier. Sørg for at sætte + og - enderne af batterierne korrekt sammen i batterirummet (vær opmærksom på korrekt polaritet). 3. Sæt dækslet på plads. Bemærk: Når tv et er i standbytilstand, kan standby-led blinke for at indikere, at funktioner såsom standbysøgning, trådløst download eller timer er aktiveret. Sådan slukkes tv'et Skift knappens position nederst til højre under skærmen til position 2, som vist,, for at isolere tv'et fra strømnettet. Lysdioden slukkes. Førstegangsinstallation Når det tændes for første gang, vises menuen "sprogvalg". Beskeden Velkommen, vælg venligst sprog! står på alle sprogvalg i alfabetisk rækkefølge. Tilslut strøm & antenne/kabel VIGTIGT: Tv-apparatet er designet til at køre på V vekselstrøm, 50Hz. Efter udpakning skal du lade tv-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen. Anbring strømkablet i stikkontakten. SPDIF HDMI2 VGA Tænding og slukning Sådan tændes der for tv'et HDMI3 Antenne / Kabel Slut strømkablet til strømkilden på V vekselstrøm, 50 Hz. Skift knappens position nederst til højre under skærmen til så tv'et skifter til standbytilstand. Derefter lyser LED-lampen. For at tænde tv et fra standbytilstand skal man enten: Trykke på knappen fjernbetjeningen. Tryk på Tv et tændes herefter., P+ / P- eller en talknap på knappen P/CH+/- på tv et. Bemærk: Hvis du tænder tv et via P+ / P- på fjernbetjeningen eller P/CH+/- på tv et, genvælges det program, du sidst så. Sådan skiftes tv et til standby For at skifte TV'et til standby med lavt strømforbrug, skal der trykkes på knappen på fjernbetjeningen eller højre side af tv'et. Tryk på knappen eller for at fremhæve det ønskede sprog, og tryk på knappen OK for at vælge. "Førstegangsinstallation" vises. Brug knappen eller til at vælge det ønskede land, og tryk på knappen for at vælge Søgetype. Brug eller til at indstille den ønskede søgetype. De tilgængelige søgetyper er digital og analog, kun digital og kun analog. Når det er indstillet skal du trykke på for at vælge tekst-tv-sprog Brug eller knappen for at vælge "Tekst-tv-sprog" og vælg "Scan krypterede" ved hjælp af knappen " " eller " ". Du kan indstille Scanning kodet til Ja, hvis du vil skanne kodede stationer. Dansk

14 Standard PIN-koden kan skifte afhængigt af det valgte land. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode for at se en menu, skal du bruge en af følgende koder: 4725, 0000 eller Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at fortsætte. Den følgende meddelelse vises på skærmen. Du kan aktivere lagringsfunktionen med eller knap. Hvis butikstilstand er valgt, vil Store Mode være tilgængelig i andre indstillingsmenuer, og TV'ets funktionerblive vist øverst skærmen. En bekræftelsesskærm vises, når du har valgt Butikstilstand. Vælg JA for at forsætte. Tryk på OK knappen for at lukke kanallisten og se tv. (*) LCN er det logiske kanalnummer-system, der organiserer tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en genkendelig kanalsekvens. Kabelinstallation Hvis du vælger funktionen KABEL og trykker på knappen OK på fjernbetjeningen for at fortsætte vises følgende meddelelse vises på skærmen: Hvis Hjemmetilstand er valgt, vil Butikstilstand ikke være tilgængelig efter førstegangsinstallationen. Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at fortsætte. Den følgende meddelelse vises på skærmen. Vælg JA og tryk på OK for at fortsætte. Annullér handlingen ved at vælge NEJ og trykke på OK. Du skal vælge en søgetype for at søge og gemme udsendelser fra den ønskede kilde. Antenneinstallation Hvis du vælger ANTENNE på skærmen Søgetype, så vil det digitale fjernsyn søge efter digitale tvudsendelser. * BEMÆRK: Du kan trykke på knappen MENU for at annullere. Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises Kanalliste på skærmen. Hvis du kan lide de sorterede kanaler, iht. LCN (*), skal du vælge "Ja" og derefter trykke OK. Dansk Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm. For fremhævelse af linjer, du ser, brug eller knappen. Du kan åbne frekvensområdet manuelt med talknapperne på fjernbetjeningen. Indstil Start og Stopfrekvens med talknapperne på fjernbetjeningen. Efter denne handling, kan du indstille Søgetrin til 8000 KHz eller 1000 KHz.

15 Hvis du vælger 1000 KHz, udfører tv et søgningen detaljeret. Varigheden af søgningen vil imidlertid stige som følge heraf. Tryk på OK knappen for at starte den automatiske søgning, når du er færdig. Tv'et søger efter og gemmer tilgængelige udsendelser. (*) Denne indstilling er ikke til rådighed i UK. Medieafspilning via USB-indgang Du kan forbinde et USB-harddiskdrev eller USB-nøgle til dit tv via tv ets USB-indgange. Denne funktion tillader dig at afspille filer, der er gemt på et USBdrev. 2,5 og 3,5 (hdd med ekstern strømforsyning) eksterne harddiskdrev er understøttet. VIGTIGT! Du kan lave backup af dine filer, før du foretager nogen tilslutning til tv'et for at undgå muligt datatab. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skadede filer og datatab. Visse USB-enheder (MP3- afspillere) eller USB-harddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible med dette tv. Tv'et understøtter FAT32 og NTFS-diskformatering, men optagelsen vil ikke være tilgængelige med NTFS-formateret diske. Bemærk: Ved formatering af en USB-harddisk som har en filkapacitet på 1TB (terabyte) eller mere, kan der forekomme problemer med formateringsprocessen. Hurtig til- og frakobling af USB-enheder kan være risikofyldt. Enheden må ikke til- og frakobles gentagne gange hurtigt efter hinanden. Dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspillerne og på selve USBenheden. Undlad at tage USB-modulet ud under afspilning af en fil. Mediebrowsermenu Du kan afspille billede-, musik- og filmfiler gemt på en USB-disk ved at slutte den til dit TV og bruge mediebrowserskærmen. For at gøre dette, skal du gøre følgende: Tilslut en USB-disk til en af USBindgangene, der er placeret på siden af tv'et. Du kan tilslutte to USB-enheder til dit tv. Hvis begge USB-enheder inkluderer musik-, billed- og videofiler, vises skærmmenuen for USB-valg på skærmen. Den første USB-enhed der forbindes til TV et døbes USB Drive 1. Vælg en enhed med eller knappen og tryk OK. Tryk på knappen MENU og vælg fanen Mediebrowser ved hjælp af knapperne venstre/højre og OK. Hovedmediebrowserskærmen vises. Du kan se det relaterede indhold ved at vælge fanen Video, Musik eller Billede. Følg knapangivelserne under hver enkelt på skærmmenuen for medieafspilningsfunktioner. Du kan indstille dine mediebrowserindstillinger med dialogboksen Indstillinger. Brug MENU-knappen i mediebrowsertilstand Ved at trykke på knappen MENU i mediebrowsertilstand vises følgende menuskærm: Du kan tilgå menupunkterne Billeder, Lyd og Indstillinger ved hjælp af denne skærm. Tryk på MENU for at forlade skærmen. Ændring af billedstørrelse: Billedformater Programmer kan vises i forskellige billedformater afhængigt af den modtagne transmission. Du kan ændre TV ets billedformat for at se billedet i forskellige zoomtilstande. Tryk gentagne gange på knappen for at ændre billedstørrelsen. Du kan flytte skærmen op eller ned ved hjælp af knapperne eller mens du er i 14:9 Zoom, Cinema (biograf) eller Subtitle (undertekst). Brug af kanallisten Tv et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter eller indstille aktive stationer som skal vises med kanallisteindstillingerne. Tryk på knappen MENU for at åbne Hovedmenuen. Vælg punktet Kanalliste ved hjælp af knapperne venstre eller højre. Tryk på OK for at se indholdet af menuen. Vælg Rediger kanalliste for at administrere alle gemte kanaler. Brug Op eller Ned og OK-knapperne til at vælge Rediger kanalliste. Tryk på knappen op eller ned for at vælge kanalen. Tryk på Venstre eller Højre for at vælge en funktion i menuen Kanalliste. Brug knapperne P+/P- til at flytte siden op eller ned. Tryk på MENU for at afslutte. Dansk

16 Sortering af kanallisten Du kan vælge udsendelser, som skal vises på kanallisten. For at vise konkrete udsendelsestyper, skal du bruge indstillingen Aktiv kanal. Vælg Aktiv kanalliste fra kanallistemenuen med eller knappen. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Du kan vælge indstilling for udsendelsestype fra listen ved hjælp af eller og OK Lynmenu Menuen med lynindstillinger giver dig mulighed for at få adgang til nogle valgmuligheder hurtigt. Denne menu indeholder Strømsparetilstand, Virtuel 3D, Billedtilstand, Equalizer-indstillinger, Favoritter og Sleep Timer indstillinger Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at se lynmenuen. Se de følgende kapitler for detaljer om de anførte funktioner. Dansk

17 Tilstand Kontrast Lysstyrke Skarphed Farve strømsparetilstand Baglys (ekstra) Menuegenskaber og -funktioner Billedmenuindhold Alt efter, hvordan du ønsker at se skærmen, kan du indstille de tilhørende muligheder for mode (funktion). Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: Biograf,Spil,Sport, Dynamisk og Naturlig. Indstiller skærmens værdier for lys og mørke. Indstiller skærmens lysstyrkeværdi. Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen. Indstiller farveværdien og justerer farverne. For at indstille strømsparetilstand til miljøvenlig, billed fra og deaktiveret. Se afsnittet Miljøinformation i denne vejledning for yderligere oplysninger om strømsparetilstand. Denne indstilling styrer baglysniveauet og kan indstilles til tilstandene Maksimum, Minimum, Medium og tilvalg. Baggrundslysfunktionen vil være usynlig, hvis strømsparetilstand er aktiveret. Baglyset kan ikke aktiveres i VGA, mediebrowsertilstand eller mens billedtilstanden er indstillet til spil. Støjreduktion Dynamisk kontrast Farvetemperatur Billedzoom HDMI True Black Filmtilstand Hudfarvetone Farveskift RGB-gain Nulstilling Autoposition (i PCtilstand) H-position (i PCtilstand) V-position (i PCtilstand) Pixeltakt (i PC-tilstand) Fase (i PC-tilstand) Hvis signalet er for svagt og der er støj på billedet, benyttes Støjreduktion indstillingen til reduktion af støj. Støjreduktion kan indstilles til en af følgende: Lav, Medium, Høj eller Fra. Avancerede indstillinger Du kan ændre kontrastforholdet med funktionen Dynamisk kontrast. Dynamisk kontrast kan indstilles til en af følgende: Lav, Medium, Høj eller Fra. Indstiller den ønskede farvetone. Indstiller billedstørrelsen til Auto, 16:9, undertekst, 14:9, 14:9 zoom, 4:3 eller biograf. Denne funktion vil være tilgængelig i menuen Picture Settings (billedindstillinger) ved visning fra en HDMI-kilde. Du kan bruge denne funktion til at forstærke de sorte farver i billedet. Film optages med et andet antal billeder per sekund end normale tv-programmer. Når du ser film, skal du aktivere denne funktion for tydeligt at kunne se scener i hurtig bevægelse. Justerer den ønskede hudfarvetone. Indstiller den ønskede farvetone. Tryk på knappen OK for at redigere RGB-gain: Du kan konfigurere farvetemperaturens værdier med RGB-gain-funktionen. Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne. Optimerer automatisk skærmen. Tryk OK for at optimere. Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side. Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund. Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse. Afhængigt af opløsningen og scanningsfrekvensen, der indlæses i TV'et, kan der forekomme slørede eller støjende billeder på skærmen. I så tilfælde kan du bruge denne funktion til at få et klart billede ved at prøve dig frem. I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i Billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe den er i PC-tilstand. Dansk

18 Lydstyrke Equalizer: Balance Hovedtelefon Lydtilstand AVL Hovedtelefoner/Lineout: Dynamisk bas Surround-lyd: Digital Out Menuegenskaber og -funktioner Justerer lydstyrken. Lydmenuindhold I equalizermenuen kan der vælges mellem Musik, Film, Flad, Klassisk, og Brugerdefineret tilstandene. Tryk på MENU -knappen for at vende tilbage til den forrige menu. Indstillingerne i equalizermenuen kan kun ændres når Equalizertilstanden er på Personlig. Denne indstilling benyttes til at justere balance mellem venstre og højre højttaler. Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner. Du kan kun vælge mellem Mono, stereo, dual-i eller dual-ii-indstilling, hvis den valgte kanal understøtter denne indstilling. Funktionen for AVL Automatisk Volumenbegrænsning justerer lyden for at opnå et fast udgangsniveau mellem programmer (eksempelvis er reklamer ofte højere end programmer). Når du tilslutter en ekstern forstærker til dit tv ved hjælp af hovedtelefonstikket, kan du vælge denne indstilling som Lineout. Hvis du har tilsluttet hovedtelefoner til tv et skal du indstille denne mulighed til Hovedtelefoner. Aktiverer eller deaktiverer den dynamiske bas. Surround-lyd kan aktiveres og deaktiveres. Indstiller lydtype for digital udgang. Installér og genindstil menuindhold Viser automatiske indstillingsmuligheder. Digital antenne: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Automatisk kanalscanning (genindstilling) Digitalkabel: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Analoge: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analog: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digital kabel og analog: Søger efter og gemmer kabel-dvb- og analoge stationer. Manuel kanalscanning Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser. Netværkskanalscanning Analog finindstilling Søger efter de sammenkædede kanaler i udsendelsessystemet. Du kan bruge denne indstilling til at finindstille analoge kanaler. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der ikke er gemt nogle analoge kanaler. Førstegangsinstallation Sletter alle gemte kanaler og indstillinger, nulstiller tv'et til fabriksindstillingerne og starter førstegangsinstallation. Du kan følge vejledningen i det indledende installationsafsnit for mere information om denne proces. Slet serviceliste (*) Denne indstilling er kun synlig når landevalg er Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler. Dansk

19 Menuegenskaber og -funktioner Betinget adgang Sprog Forældre Timere Indstillingsmenuens indhold Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig. Konfigurerer sprogindstillinger. Konfigurerer forældreindstillinger. Standard PIN-koden kan skifte afhængigt af det valgte land. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode for at se en menu, skal du bruge en af følgende koder: 4725, 0000 eller Bemærk: Når Børnesikring er valgt, kan TV et kun betjenes med fjernbetjeningen. I så tilfælde virker knapperne på kontrolpanelet ikke. Indstiller timere til valgte programmer. Optagelseskonfiguration Viser optagelseskonfigurationsmenuen. Dato/Klokkeslæt Kilder Satellitindstillinger Netværks indstillinger Menu Timeout Skanning kodet HbbTV Blå Baggrund Softwareopgradering Programversion Undertekst: Hørehæmmede Lydbeskrivelse Indstiller dato og klokkeslæt. Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger. Konfigurerer satellitindstillinger. Viser Netværks indstillinger Andre indstillinger: Viser tv ets andre indstillingsmuligheder: Ændrer timeout-varighed for menuskærme. Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen. Hvis der er stillet på OFF (FRA), findes manuelt kodede kanaler ikke under automatisk og manuel søgning. Denne funktion aktiveres/deaktiveres ved at vælge ON/OFF. Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler. Brug denne indstilling til at sikre, at dit TV altid har de mest opdaterede informationer. For at sikre korrekt funktion skal tv et indstilles til standbytilstand. Viser programversion. Denne indstilling bruges til at vælge, hvilken underteksttilstand der skal være på skærmen (DVBundertekst/TXT-undertekst), hvis begge er tilgængelige. Standardværdien er DVB-undertekst. Kun tilgængelig i Norge. Hvis stationen udsender specielle lydsignaler kan denne funktion aktiveres for modtagelse af disse. Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speaker-spor for blinde og svagtsynede seere ved visuelle medier, herunder tv og film. Du kan kun bruge denne funktion, hvis sendestationen understøtter dette ekstra speaker-spor. Automatisk slukning af tv Standbysøgning (ekstra) Butikstilstand DLNA-renderer Strømsparetilstand Virtuel fjernbetjening Du kan indstille timeout-værdien for funktionen automatisk slukning. Når timeout-værdien er nået og tv et ikke anvendes i det valgte tidsrum, slukkes tv'et. Hvis du stiller Standby-søgning på FRA, vil denne funktion ikke være til rådighed. For at bruge Standbysøgning, skal du kontrollere, at Standbysøgning står på On (til). Hvis Standby-søgningen sættes til On, når tv et er i standbytilstand, søges der i tilgængelige programmer. Hvis tv et finder nye eller manglende programmer, vises der en menuskærm, som spørger om du ønsker at udføre ændringerne eller ej. Kanalliste vil blive opdateret og ændret efter denne proces. Aktivér venligst Standbysøgning-indstilling for at aktivere dit tv til automatisk at opdatere sendestationens sendefrekvens, udsendelsesdefinition og lignende ændringer. Hvis du viser tv'et i en butik, kan du aktivere denne funktion. er aktiveret, er nogle punkter i tvmenuen ikke tilgængelige. Funktionen DLNA-renderer giver dig mulighed for at dele filer, der er gemt på din smartphone. Hvis du har en DLNA-renderer kompatibel smartphone og software installeret, kan du dele /afspille fotos med dit tv. Se vejledning for din delingssoftware for mere information. Denne indstilling konfigurerer tændingstilstandspræferencen. Altid tændt: Tv et tænder altid, når der trykkes på hoved tænd-/sluk-knappen. / Standby: Tv et tænder altid i standbytilstand. / Seneste tilstand: Tv et tænder altid med den seneste valgte kanal/kilde. Aktiverer eller deaktiverer den virtuelle fjernbetjeningsfunktion. Dansk

20 Elektronisk Programguide (EPG) Nogle, men ikke alle, kanaler sender oplysninger om aktuelle og næste programmer. Tryk på knappen for at se EPG-menuen. Navigationsknapper (Op/Ned/Venstre/Højre) Naviger i EPG. OK: Viser programindstillingerne. INFO: Viser, i detaljer, information om det valgte program. GRØN: Skifter til EPG-listeoversigt. GUL: Skifter til EPG-tidslinjeoversigt. BLÅ: viser filtreringsmuligheder. (RECORD): Tv et optager det valgte program. Tryk igen for at stoppe optagelsen. VIGTIGT: Hvis du vil optage et program, skal du først forbinde en USB-disk til tv et, mens det er slukket. Der skal derefter tændes for tv et for at aktivere optagefunktionen. Ellers vil optagefunktionen ikke være tilgængelig. Bemærk: Skift til et andet program eller kilde er ikke muligt under optagelsen. Programindstillinger Tryk på OK i EPG-menuen for at åbne menuen Hændelsesindstillinger. Valg af kanal I EPG-menuen kan denne indstilling bruges til at skifte til den valgte kanal. Optag/slet optage-timer Efter du har valgt et program i EPG-menuen ved at trykke på knappen OK og Valgmuligheder-skærmen bliver vist. Vælg funktionen Optag og tryk på OK. Efter denne operation bliver en optagelse indstillet til det valgte program. Hvis du vil annullere en allerede indstillet optagelse, skal du fremhæve programmet, trykke på OKknappen og vælge muligheden Slet optage-timer. Optagelsen annulleres. Indstil timer/slet timer Efter du har valgt et program i EPG-menuen ved at trykke på knappen OK og Valgmulighederskærmen bliver vist. Vælg funktionen Indstil timer på hændelse og tryk på OK. Du kan indstille en timer til fremtidige programmer. Hvis du vil annullere en allerede indstillet timer, skal du markere det pågældende program og trykke på knappen OK. Vælg derefter "Slet timer". Timeren slettes. Bemærk: Det er ikke muligt at optage eller indstille timere til to eller flere individuelle programmer med samme tidsinterval. Optagelse af et program VIGTIGT: Når du bruger en ny USB harddisk, anbefales det at du først formaterer disken ved hjælp af dit tv's "Format disk" funktion. Hvis du vil optage et program, skal du først tilslutte en USB-disk til tv et, mens det er slukket. Der skal derefter tændes for tv et for at aktivere optagefunktionen. For at benytte optagefunktionen, skal du tilslutte en USB-disk eller en ekstern harddisk til tv et, og den tilsluttede USB disk skal have mindst 1 GB kapacitet og have 2,0 hastighedskompatibilitet. Hvis den tilsluttede USB-enhed ikke understøtter 2,0-hastighed, vises der en fejlmeddelelse. Bemærk: Optagede programmer gemmes på den tilsluttede USB-disk. Hvis du ønsker det, kan du gemme/kopiere optagelser til en computer, men disse filer vil ikke være tilgængelige til afspilning på computeren. Du kan kun afspille optagelserne via dit tv. Bemærk: Forsinkelse af læbesynkronisering kan forekomme under tidsforskydning. Radiooptagelse understøttes ikke. Tv et kan optage programmer på op til ti timer. Optagede programmer opdeles i partitioner på 4 GB. Hvis skrivehastigheden for den tilsluttede USB-disk ikke er tilstrækkelig, kan optagelsen mislykkes, og tidsforskydningsfunktionen vil muligvis ikke være tilgængelig. Optagelser af HD-programmer kan optage mere plads på USB-disken, afhængigt af programmets opløsning. Af denne grund anbefales det at bruge USB-harddiskdrev til optagelse af HD-programmer. USB/HDD må ikke frakobles under optagelsen. Dette kan beskadige det tilsluttede USB/HDD. Multipartitionsunderstøttelse er tilgængelig. Der understøttes højst to forskellige partitioner. Hvis disken har mere end to partitioner kan der forekomme nedbrud. USB-diskens første partition bruges til PVR-kompatible funktioner. Den skal også formateres som primær partition for at kunne bruges til PVRkompatible funktioner. Nogle stream-pakker kan ikke registreres på grund af signalproblemer, så nogle gange fryser videoen under afspilning. Dansk

21 Tasterne Optag, Afspil, Pause, skærmen (til PlayListDialog) kan ikke bruges, mens tekst-tv er aktiveret. Hvis timeren starter en optagelse, når tekst-tv er tændt, slukkes tekst-tv automatisk. Teksttv deaktiveres også ved løbende optagelse eller afspilning. Tidsforskudt optagelse Tryk på (PAUSE) knappen, mens du ser en udsendelse for at skifte til tidsforskydningstilstand. I tidsforskydningstilstand, sættes programmet på pause og optages samtidigt på den tilsluttede USB-disk. Tryk på knappen (AFSPIL) igen for at se programmet, der er sat på pause, fra det stoppede øjeblik. Du kan se tidsforskydningen mellem det virkelige og tidsforskudte program på infolinjen. Øjeblikkelig optagelse Tryk på knappen (OPTAG) for at optage en hændelse øjeblikkeligt, mens du ser et program. Du kan trykke på knappen (OPTAG) på fjernbetjeningen igen for at optage næste hændelse i den elektroniske programguide. I dette tilfælde viser skærmmeddelelsen de programmerede hændelser, der skal optages. Tryk på knappen (STOP) for at annullere øjeblikkelig optagelse. Skift til en anden udsendelse eller en kilde og visning af mediebrowser er ikke tilgængelige under optagelsen. Visning af optagede programmer I hovedmenuen skal du bruge eller knapperne til at vælge Mediebrowser. Fremhæv elementet Optagelsesbibliotek med eller knappen og tryk på OK-knappen for at åbne det. Optagelsesbiblioteket åbnes. Vælg et optaget element fra listen (hvis det er optaget tidligere) med knappen /. Tryk på OK for at se Afspilningsindstillinger. Du kan vælge en indstilling med knapperne / eller OK. Tryk på (STOP) knappen for at stoppe en afspilning og returnere til optagelsesbiblioteket. Langsom fremadspoling Hvis du trykker på (PAUSE) knappen, mens du ser optagede programmer, vil funktionen Langsom fremadspoling være tilgængelig. Du kan bruge knappen til at spole langsomt fremad. Ved flere tryk på knappen ændres fremadspolingshastigheden. Optagelsesbibliotek Du kan se listen med optagelser ved at vælge Optagelsesbibliotek og tryk på OK-knappen. Optagelsesbiblioteket åbnes. Alle optagelserne lagres på en liste i optagelsesbiblioteket. (Genoptag): Fortsætter optagelserne. RØD knap (slet): Sletter den valgte optagelse. GRØN KNAP (redigér): Foretager ændringer af den valgte optagelse. BLÅ KNAP (sortér): Ændrer rækkefølgen af optagelser. Du kan vælge mellem en lang række sorteringsmuligheder. OK-knap: Aktiverer menuen Afspilningsindstillinger. INFO (detaljer): Viser det korte / udvidede program med detaljer. Optagelseskonfiguration Vælg punktet Optagelseskonfiguration i menuen Indstillinger for at konfigurere optageindstillingerne. Formater Disk: Du kan bruge Formater Diskfunktionen til formatering af den tilsluttede USB-disk. VIGTIGT: Bemærk at ALLE lagrede data på USBdisken bliver slettet og at diskformatet i dette tilfælde derefter konverteres til FAT32, hvis du aktivere denne funktion. Hvis din USB er defekt, kan du forsøge at formatere USB-disken. I de fleste tilfælde vil formatering af USB-disken vil genoprette dens normale funktioner, men alle data, der er gemt på USB-disken går tabt. Bemærk: Hvis meddelelsen "USB er for langsom" vises på skærmen under start af en optagelse, skal du forsøge at genstarte optagelsen. Hvis du stadig får vist samme fejl, er det muligt, at USB-disken ikke opfylder hastighedskravene. Prøv at tilslutte en anden USB-disk. Tilgængelige afspilningsindstillinger: Afspil fra begyndelsen: Afspiller optagelsen fra begyndelsen. Genoptag: Fortsætter optagelserne. Afspil fra forskudt: Angiver et afspilningspunkt. Bemærk: Hovedmenuen og menupunkter kan ikke åbnes under afspilningen. Dansk

22 Tilslutningsfunktioner Tilslutning til et kabelforbundet netværk For tilslutning til et kabelforbundet LAN-netværk, skal du udføre følgende trin: Forbind bredbånds-isp-forbindelsens ethernetkabel til Ethernet-indgangen på dit modem. Sørg for, at Nero Media Home software er installeret på din PC.(For DLNA-funktion). Se bilag G for mere information om installationen Bagefter skal du tilslutte din pc til et af dit modems LAN-stik (f.eks LAN-1) ved hjælp af et ordentligt LAN-kabel. Brug en anden LAN-udgang på dit modem (f.eks LAN 2) til at oprette forbindelsen til dit tv. Du kan tilføje dit TV til dit LAN ved at tilslutte LAN-porten på bagsiden af dit TV til din modemmets LAN-stik, som illustreret nedenfor. ISP-bredbåndsforbindelse Lan (ethernet-kabel) Tilslutning til et trådløst netværk VIGTIGT: AN-WUD350 USB-donglen (sælges separat) skal bruges for at kunne bruge den trådløse netværksfunktion. For at bruge dit tv til dit trådløse netværk, skal du bruge en trådløs AN-WUD350 USB-dongle). For at gøre dit modems SSIDsynlig, skal du ændre dine SSID-indstillinger via modemmets software. Tv et kan ikke oprette forbindelse til netværk med skjult SSID. For tilslutning til et trådløst LAN-netværk, skal du udføre følgende trin: 1. Forbind bredbånds-isp-forbindelsens ethernetkabel til Ethernet-indgangen på dit modem. 2. Sørg for, at Nero Media Home software er installeret på din PC (For DLNA-funktion). 3. Bagefter skal du forbinde den trådløse adapter til en af USB-indgangene på tv'et. 4. Vejledning til konfiguration af trådløse indstillinger er beskrevet i sektionen Network Settings (netværksindstillinger) i følgende kapitler. TV'et set bagfra ISP-bredbåndsforbindelse For at få adgang til og afspille delte filer, skal du vælge Media Browser. Tryk på MENU-knappen og vælg Billede med venstre- eller højreknappen. Tryk på OK for at fortsætte. Vælg den ønskede fil, og tryk på OK. Du skal altid bruge mediebrowserens skærm for at få adgang til og afspille delte netværksfiler. PC/HDD/Media Player eller andre enheder, der er DLNA 1.5 kompatible, bør anvendes med kabelforbindelse for højere afspilningskvalitet Vejledning til konfiguration af kabelindstillingerne er beskrevet i sektionen Network Settings (netværksindstillinger) i menuen Settings (indstillinger). Du vil måske være i stand til at forbinde dit TV til din LAN-netværk, afhængigt af dit netværks konfiguration. I et sådant tilfælde skal du bruge et Ethernet-kabel til at tilslutte dit TV direkte til netværkets stikkontakt. Dansk Trådløs LAN- Adapter USB-indgange (siden på tv'et) En trådløs N-router (IEEE a/b/g/n) med simultan 2,4 og 5 GHz-bånd udviklet til at øge båndbredden. Optimeret til glattere og hurtigere HDvideo streaming, filoverførsler og trådløs gaming.

23 Brug LAN-forbindelse til hurtigere fildeling mellem andre enheder som computere. Hyppigheden og kanalen varierer afhængigt af området. Transmissionshastigheden varierer afhængigt af afstanden og antallet af forhindringer mellem transmissionsprodukterne, konfigurationen af disse produkter, radiobølgeforholdene, ledningstrafik og de produkter, du bruger. Transmissionen kan også være skåret af eller få afbrudt afhængigt af radiobølgeforhold, DECT-telefoner eller andre WiFi 11b apparater. Standardværdierne for overførselshastigheden er de teoretiske maksimumværdier for de trådløse standarder. De er ikke de faktiske hastigheder på datatransmission. Den placering, hvor overførslen er mest effektiv, varierer afhængigt af brugsmiljøet. Trådløs LAN-adapter skal tilsluttes direkte til tv ets USB-port. USB-hubs understøttes ikke. Vejledning til konfiguration af trådløse indstillinger er beskrevet i Wifi-kapitlet i menuen Settings (indstillinger). Wireless LAN-adapter understøtter 802,11 a, b, g og n-type modemmer. Det anbefales kraftigt at bruge IEEE n kommunikationsprotokol for at undgå eventuelle problemer, mens du ser videoer. Brug de andre USB-indgange, hvis du oplever problemer med lyd-/video-performance. Du skal bruge dit modems SSID, når der er andre modemmer i nærheden med samme SSID. Ellers kan det støde på forbindelsesproblemer. Brug kabelforbundet forbindelse i stedet, hvis du oplever problemer med den trådløse forbindelse. Konfiguration af netværksindstillinger Tv'ets netværksindstillinger omfatter kabelforbundne og trådløse forbindelsesmuligheder. Hvis tv et ikke har USB Wi- Fi-dongle (sælges separat) skal du bruge en kabelforbundet tilslutningstype. Hvis du prøver at oprette forbindelse via en trådløs forbindelse, når dit tv ikke har en USB Wi-Fi-dongle, vises en advarsel og tv et vil ikke få en IP-adresse. Prøv at tilslutte LAN-kablet efter dette, så vil tv et kunne få en IP-adresse. Konfiguration af kabelforbundne enhedsindstillinger Hvis du tilslutter tv'et via ETHERNET INPUT, skal du vælge netværkstyp, som kabelforbundet enhed for at konfigurere. Netværkstype Netværkstypen kan vælges som kabelforbundet eller trådløs enhed i overensstemmelse med den aktive forbindelse til tv'et. Vælg dette som kabelforbundet, hvis du har tilsluttet til tv'et et LAN-kabel. Vælg som trådløs, hvis du tilslutter via den trådløse USB-dongle (sælges separat). Konfigurationsstatus Dette afsnit viser status for forbindelsen. Vælg forbundet, hvis du ønsker at aktivere via forbindelse. Markér som Ikke tilsluttet for at afslutte en aktiv forbindelse. IP-adresse Hvis en aktiv forbindelse er tilgængelig, vil IPadressen blive vist i denne sektion. Hvis du vil konfigurere IP-adressens indstillinger, skal du trykke på den GRØN knap, og skifte til avanceret tilstand. Konfiguration af indstillinger for kabelforbundet netværk i avanceret tilstand Når du har trykket på den GRØN knap, vil Avanceret tilstand blive tilgængelig. Under Avanceret tilstand skal du trykke pårød-knappen for at redigere indstillinger. Når du er færdig, skal du trykkeokfor at gemme, og trykke på RETURN/BACK for at annullere Konfiguration af trådløst enhedsindstillinger (Ekstraudstyr) VIGTIGT: Der skal bruges en AN-WUD350 USBdongle til at bruge trådløs netværksfunktion. For at bruge dit tv til dit trådløse netværk, skal du bruge en trådløs AN-WUD350 USB-dongle. Wi-Fi-funktionen kan bruges til en trådløs netværksforbindelse. Funktionen bruges kun til infrastruktur, såsom tilslutning til nettet, HBB-sider og forbinder med DLNA-servere (ekstraudstyr). Hvis du har AN-WUD350 WiFi Dongle(sælges separat), vælg Network Type som Trådløs enhed for at starte tilslutningsprocessen. Dansk

24 For at aktivere Wi-Fi-funktionen skal profilerne være konfigureret korrekt. Sæt stikket i Wi-Fi-donglen (sælges separat) til en af USB-portene på tv'et. Tryk på GUL-knappen for at scanne trådløst netværk fra menuen netværksindstillinger. Bagefter vises listen over tilgængelige netværk. Vælg dit ønskede netværk fra listen. Hvis det valgte netværk er beskyttet med en adgangskode, kan du indtaste den rigtige kode ved at bruge det virtuelle tastatur. Du kan bruge dette tastatur via navigations-knapper (venstre / højre / op / ned) og OK-knappen på fjernbetjeningen. Vent, indtil IP-adressen vises på skærmen. Det betyder, at forbindelsen nu er etableret. Hvis du vil afbryde forbindelsen til et trådløst netværk, skal du fremhæve Configuration Status (konfigurationsstatus) og trykke på OK. Du kan navigere mellem faner ved at trykke på venstre-/højreknapper. Hjælpebjælken nederst i dialogboksen viser funktioner, du kan bruge. Tryk på BLÅ knappen for at kontrollere hastigheden på din internetforbindelse. Dansk Du kan kontrollere signalstyrken ved at bruge menuen Netværksindstillinger til den trådløse enhedstilstand. Information Konfigurationsstatus: Viser wi-fi status som tilsluttet eller ikke tilsluttet. IP-adresse: Viser den aktuelle IP-adresse. Netværksnavn: Navnet på det tilsluttede netværk vil blive vist. Tryk på den GRØN knap for at skifte til avanceret tilstand, og tryk derefter på OK-knappen for at redigere indstillinger. Sletning af gemte Wifi-profiler Gemte profiler vil blive slettet, hvis du trykker på røde knap, mens meddelelsen valg af trådløs enhed vises på skærmen. Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi (tilvalg). Hvis din mobiltelefon har WiFi-funktion, kan du tilslutte din mobiltelefon til dit tv ved hjælp af WiFiforbindelse via en router for at afspille indhold fra din telefon. Til dette skal din mobiltelefon have en hensigtsmæssig fordelingssoftware. Opret forbindelse til din router ifølge trinene angivet ovenfor i sektionen Trådløs forbindelse. Bagefter skal du forbinde din mobiltelefon med routeren og derefter aktivere deling af software på din mobiltelefon. Vælg derefter filer, som du gerne vil dele med dit TV. Hvis forbindelsen er etableret korrekt, bør du nu få adgang til de delte filer på din mobiltelefon via mediebrowseren i dit tv. Åbn Mediebrowser-menuen og for at se afspilningsenhedens valg-osd. Vælg din mobiltelefons ID og tryk på OK for at fortsætte. Bemærk: Denne funktion understøttes muligvis ikke af nogle mobiltelefoner.

25 Tilslutning Fejlfinding Trådløst netværk ikke tilgængeligt Sørg for, at firewalls til dit netværk tillader tv ets trådløse forbindelse. AN-WUD350 usb wifidonglen(sælges separat) skal tilsluttes korrekt (hvis tilgængelig). Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt, skal du prøve at bruge det kabelforsynede netværk i dit hjem. Se kapitlet Wired Connection (kabelforbundet forbindelse) for flere oplysninger om processen. Hvis Net TV ikke fungerer, skal du kontrollere modemmet (router) først. Hvis routeren ikke er fejlbehæftet, skal du kontrollere dit modems internetforbindelse. Prøv at søge efter trådløse netværk igen via skærmen med netværksindstillinger. Forbindelsen er langsom Se brugervejledningen til dit trådløse modem for at få oplysninger om det interne service-område, forbindelseshastighed, signalkvalitet og andre indstillinger. Du skal have en højhastighedsforbindelse til dit modem. Forstyrrelse under afspilningen eller langsomme reaktioner I så fald kan du forsøge følgende: Hold mindst tre meters afstand fra mikrobølgeovne, mobiltelefoner, Bluetooth-enheder eller andre Wi-Fikompatible enheder. Prøv at ændre den aktive kanal på WLAN-routeren. Brug af DLNA-netværkstjeneste DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der letter visningsprocessen for digital elektronik og gør dem mere bekvemme at bruge på et hjemmenetværk. For yderligere information, besøg Med DLNA-standard kan du få vist og afspille billeder, musik og videoer lagret i DLNA-medieserveren som er tilsluttet til dit hjemmenetværk. Trin 1: Installation af Nero Media Home DLNA-funktionen kan ikke anvendes, hvis serverprogrammet ikke er installeret på din PC. Klargør din PC med det medfølgende Nero Media Home-programmel. For mere information om installation, henvises der til tillæg H. Trin 2: Tilslutning til et kabelforbundet eller trådløst netværk Se kapitlet netværksindstillinger for detaljeret konfigurationsinformation. Trin 3: Afspilning af delte filer via mediebrowseren Vælg Mediebrowserved at bruge venstre eller højreknappen fra hovedmenuen, og tryk på OK knappen. Mediebrowseren vises derefter. DLNA-support er kun tilgængelig i tilstanden Mediebrowser-mappe. For at aktivere mappetilstand, skal du gå til fanen Indstillinger på mediebrowserens hovedskærm og trykke på OK. Under indstillingsmuligheder skal du fremhæve Visningsstil og skifte til Mappe ved hjælp af Venstreeller Højreknappen. Vælg den ønskede medietype og tryk på OK. Hvis deling af konfigurationer er indstillet korrekt, vises følgende OSD-besked på displayet efter at have valgt den ønskede medietype. Vælg OK for at vise valgte netværk eller USB-hukommelsens indhold. Hvis du ønsker at opdatere listen over enheder, skal du trykke på den GRØNNE knap. Du kan trykke på MENU for at afslutte. Hvis tilgængelige netværk bliver fundet, vil de blive vist på denne skærm. Vælg medieserver eller netværk, som du ønsker at oprette forbindelse til ved at anvende " " eller " "-knapperne og tryk på knappen OK. Hvis du vælger medietype som Video, og vælg en enhed på valgmenuen, vil en ny menu blive vist på skærmen som nedenfor: Dansk

26 Vælg Videoer fra dette skærmbillede for at se alle de tilgængelige videofiler fra det valgte netværk. Hvis du vil afspille andre medietyper fra dette skærmbillede, skal du gå tilbage til Mediebrowserens hovedskærm og vælge medietype som ønsket, og derefter udføre valg af netværk igen. Der henvises til mediebrowserens sektion om USB-afspilning for yderligere information om filafspilning. Undertekstfiler fungerer ikke, hvis du ser video fra netværk via DLNA. Du kan kun tilslutte kun ét tv med DLNA til samme netværk. Hvis der opstår problemer med DLNAnetværk, skal du slukke dit tv og tænde for det igen. Trick-funktion og spring understøttes ikke med DLNA-funktion. ADVARSEL: Der kan være nogle PC'er der kan ikke være i stand til at udnytte DLNA-funktionen på grund af administratorog sikkerhedsindstillinger. (såsom virksomheds-pc'er). For at opnå den bedste hjemmenetværkstreaming med dette sæt, skal den medfølgende Nero-software skal installeres. Internet Portal Du kan få adgang PORTAL-tilstand ved hjælp af dit TV. Detre kræver en aktiv internetforbindelse. Følg trinene i kapitlet Tilslutning til et ledningsforbundet/ trådløst (tilbehør) netværk for til at tilslutte dit TV til internettet. Når forbindelsen er etableret, kan du vælge eller se portalmuligheder. Bemærk: Bredbåndsforbindelse er nødvendig for kvalitetsoplevelser. Sørg for, at internetforbindelsen er oprettet korrekt. Du skal indstille land og sprogdata korrekt under førstegangsinstallation for at internetportalen fungerer korrekt. Tryk på knappen på din fjernbetjening for at se portalapplikationens muligheder. Anvendelsesmuligheder vil blive vist som skabelonen nedenfor. De tilgængelige applikationernes indhold kan ændre sig afhængigt af applikationens indholdsudbyder. Vælg et link eller en applikation ved hjælp af venstre og højre eller op eller ned knapperne og tryk OK for at aktivere. Brug op / ned og venstre / højre til at navigere mellem punkterne på portalskærmen. Tryk på OK knappen for at bekræfte dit valg. Tryk på BACK at gå til det forrige skærmbillede. Tryk på EXIT for at forlade internetportaltilstand. Bemærk: Mulige applikationsafhængige problemer kan skyldes tjenesteudbyderen. Dansk

27 HBBTV-system HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny industristandard, der problemfrit kombinerer tvtjenester, der leveres via signaler med tjenester, der leveres via bredbånd, og giver også adgang til ydelser forbeholdt internettet, til forbrugere, der anvender tilsluttede TV og set-top-bokse. Tjenester, der leveres gennem HbbTV omfatter traditionelle tv-kanaler, catch-up-tjenester, video-on-demand, EPG, interaktiv reklame, personalisering, afstemninger, spil, sociale netværk og andre multimedieapplikationer. HbbTV-applikationer er tilgængelige på kanaler, hvor de signaleres af tv-selskabet (i øjeblikket forskellige kanaler på Astra broadcast HbbTV-applikationer). Tv-selskabet markerer et program som "autostart", og dette startes automatisk af platformen. Autostartapplikationer startes generelt med et lille rødt knapikon for at underrette brugeren om, at der er et HbbTV program på denne kanal (formen og placeringen af den røde knap afhænger af programmet). Den røde knap vises i et stykke tid og kan derefter forsvinde. Brugeren skal derefter trykke på den røde knap for at åbne programsiden. Når siden vises, kan brugeren gå tilbage til den oprindelige røde knapikontilstand ved at trykke på den røde knap igen. Brugeren kan skifte mellem det røde knapikontilstand og fuld UI-tilstand for programmet ved at trykke på den røde knap. Det skal bemærkes, at skiftefunktionen via den røde knap er leveret af applikationen, og nogle applikationer kan opføre sig anderledes. Figur x: Tjeneste med rød knapapplikation (henter fra HbbTv-specifikation) Hvis brugeren skifter til en anden kanal, mens en HbbTv-applikation er aktiv (enten i tilstanden med rødt knapikon eller tilstanden med ful UI) kan følgende situationer forekomme: Applikationen fortsætter med at køre. Applikationen deaktiveres. - Applikationen deaktiveres og en anden autostartapplikation med rød knap kan blive aktiveret. HbbTv tillader at applikationerne kan hentes både fra bredbånd og som signal. Tv-selskabet kan aktivere begge metoder eller kun én af dem. Hvis platformen ikke har en aktiv bredbåndsforbindelse, kan platformen stadig åbne applikationer, der sendes via signaler. Applikationerne med rød autostart-knap indeholder normalt links til andre applikationer. Der er vist et eksempel på dette nedenunder. Brugeren kan skifte til andre applikationer med de leverede links. Applikationerne skal indeholde en måde, hvorpå de kan slukke sig selv. Normalt bruges knappen 0 til dette. Figur a: Startbjælkeapplikation a b Figur b: EPG-applikation, video vist i nederste venstre hjørne, kan afsluttes ved at trykke på 0. HbbTv-applikationer bruger tasterne på fjernbetjeningen til at interagere med brugeren. Når en HbbTv-applikation åbnes, ejes visse taster af applikationen. For eksempel vil en numerisk kanal muligvis ikke fungere på en tekst-tv-applikation, hvor tallene indikerer tekst-tv-sider. HbbTv krøver AVI-streamingsfunktion til platformen. Der findes utallige applikationer, som tilbyder VOD (video on demand) og catch-up tv-tjenester. Brugeren kan bruge tasterne play, pause, stop, forward og rewind på fjernbetjeningen til at interagere med AVindholdet. Dansk

28 Tekst-tv Tekst-tv / Mix: Aktiverer videoteksttilstand, når der trykkes én gang (hvis tilgængelig i din udsendelse. Tryk igen for at se siden med analog tekst-tv. Tryk igen for at placere tekst-tv-skærmen over programmet (mix). Ved det næste tryk afsluttes tekst-tv-tilstanden. BACK Indeks: Til at vælge tekst-tv indekssiden. İ Vis: Viser skjult information (f.eks. løsninger på opgaver). OK Hold: Fastholder en tekstside, når dette er nødvendigt. Tryk igen for at fortsætte. / Underkodesider: Vælger eventuelle underkodesider, når tekst-tv er aktiveret. P+ / P- og numrene (0-9): Tryk for at vælge en side. Bemærk: De fleste TV-stationer benytter kode 100 til deres indeks-sider. Dit TV understøtter både FASTEXT og TOP tekst systemer. Når disse systemer er tilgængelige, vil siderne deles ind i grupper eller emner. Når FASTEXTsystemet er tilgængeligt, vil sektioner på Tekst-TV siden blive farvekodet og kan vælges ved hjælp af de farvede knapper. Tryk på en farvet knap, der svarer til dit formål. Når TOP text findes, viser farvet tekst dig, hvilke farvede knapper, der skal benyttes. Tryk på kommandoerne eller vil anmode om henholdsvis næste eller forrige side. Digital tekst-tv (kun i Storbritannien) Tryk på knappen. Digitale tekst-tv-oplysninger vises. Betjenes via de farvede knapper, markørknapperne og OK-knappen. Betjeningsmetoden kan variere afhængig af indholdet af det digitale tekst-tv. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. Hvis du trykker på knappen tilbage til tv-udsendelsen., vender tv-apparatet Softwareopgradering Tv et kan finde og opdatere nye softwareopdateringer via tv-kanaler. Ved søgning i udsendte kanaler finder tv et de tilgængelige kanaler, som er gemt i dine indstillinger. Så før der søges efter softwareopgraderinger anbefales det at foretage automatisk søgning og opdatere alle tilgængelige kanaler. 1) Søgning efter softwareopgradering via brugergrænseflade Det er muligt at kontrollere om der er en ny softwareopgradering til tv et manuelt. Du skal blot gå til hovedmenuen. Vælge Indstillinger og derefter menuen Andre indstillinger. I menuen Andre indstillinger, skal du vælge punktet Softwareopgradering og trykke på OK for at åbne menuen Opgraderingsindstillinger. I menuen Opgraderingsindstillinger skal du vælge Søg efter opgradering og trykke på OK. Hvis der findes en ny opgradering, påbegyndes installationen af denne. En statusbjælke viser installationens status. Når installationen er gennemført, vises en genstartmeddelelse, for at aktivere den nye software. Tryk på OK for at genstarte. 2) Baggrundssøgning og opgraderingsfunktion Når tv et er forbundet til internettet søger det efter kritisk softwareopgraderinger i baggrunden. Hvis der findes en kritisk softwareopgradering, downloader den automatisk opgraderingen. Når installationen er gennemført, vises en genstartmeddelelse, for at aktivere den nye software. Tryk OK for at genstarte. 3) AM-søgning og opgraderingsfunktion Hvis Automatisk søgning i menuen Opgraderingsfunktioner er aktiveret, aktiveres tv et kl og søger efter nye softwareopgraderinger på kanaludsendelserne. Hvis der findes ny software som bliver installeret, åbnes tv'et med den nye softwareversion, næste gang det tændes. Bemærkning om genstart: Genstart er det sidste trin i softwareopgraderingen, hvis installationen af den nye software blev gennemført. Under genstart foretager tv et de endelige initialiseringer. Under genstartsekvensens lukkes strømpanelet og lysdioden på fronten angiver aktiviteten ved at blinke. Cirka 5 minutter genstartes tv et med ny software. Hvis tv et ikke genstarter inden for 10 minutter, skal strømmen kobles fra i 10 minutter og derefter kobles til igen. Tv et skal tændes sikkert med den nye software. Hvis du stadig ikke kan få tv et til at virke, skal du gentage tilkoblings- og frakoblingssekvensen et par gange mere. Hvis tv et stadig ikke virker, skal du kontakte servicepersonalet for at få udbedret problemet. Dansk

29 Advarsel: Når lysdioden blinker under genstart, må tv ets strømtilførsel ikke blive frakoblet. Hvis dette gøres, kan det medføre, at tv et ikke tændes igen og kun kan repareres af servicepersonale. Manuel softwareopdatering Sørg for, at Ethernet-kablet er sluttet til dit tv. Hvis Ethernet-kablet er sluttet til tv'et, skal du sørge for, at tv et modtager. Kontrollér at produktet er til stede på den følgende menusti: Menu -> Indstillinger -> Netværksindstillinger -> Konfigurationsstatus -> Tilsluttet Gå til fanen Indstillinger i hovedmenuen og vælg Other Settings. Fremhæv softwareopgradering og tryk på OK. Vælg Scan for at opgradere og tryk på OK. En OSD-skærm, herunder statusbjælken, vil være synlig under softwareopgraderingens titel. En advarsel, om, at tv et vil blive genstartet, vil blive vist på skærmen. Tryk på knappen OK for at afslutte opgraderingsprocessen og genstart TV et. Fejlfinding & råd Billedpersistens - spøgelsesbilleder Bemærk, at spøgelsesbilleder kan opstå på grund af persistente billeder. Billedpersistens på LCD-TV kan forsvinde efter kort tid. Prøv at slukke for fjernsynet i et stykke tid. For at undgå billedpersistens skal man ikke benytte still-billeder i længere perioder. Ingen strøm Hvis dit tv ikke har strøm, skal du kontrollere at strømstikket er sluttet til stikkontakten. Dårligt billede 1. Har du valgt det rigtige tv-system? 2. Er tv'et eller stueantennen anbragt for tæt på ikkejordforbundet lydudstyr eller neonlys osv.? 3. Bjerge eller høje bygninger kan forårsage dobbeltbilleder eller spøgelsesbilleder. I nogle tilfælde kan du forbedre billedkvaliteten ved at ændre antennens retning. Er billede eller Tekst-TV uigenkendeligt? 4. Kontrollér om du har indstillet den rigtige frekvens. 5. Venligst finindstil kanalerne. 6. Billedkvaliteten kan forringes, hvis to perifere enheder er tilsluttet TV'et samtidigt. I så fald skal du frakoble den ene enhed. Intet billede 1. Intet Billede betyder, at tv'et ikke modtager en udsendelse. Har du trykket på den rigtige knap på fjernbetjeningen? Prøv igen. Check også valg af korrekt indgangskilde. 2. Er antennen korrekt tilsluttet? 3. Sidder stikkene korrekt i antennestikket? 4. Er antenneledningen beskadiget? 5. Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen? 6. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler. Ingen lyd 1. Er tv'et sat på mute? Tryk på knappen for at deaktivere mute eller skru op for lydstyrken. 2. Der kommer kun lyd fra én højttaler Er balancen indstillet helt til den ene side? Se Lydmenu-afsnittet. Fjernbetjeningen virker ikke Dit tv reagerer ikke længere på fjernbetjeningen. Batterierne kan være opbrugt, i så fald du kan stadig bruge knapperne på tv'et. (* Det er kun muligt, hvis de ikke er blokeret af forældrekontrol.) Indgangskilder - kan ikke vælges 1. Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet. 2. Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis du har forsøgt at forbinde en enhed. Optagelse ikke tilgængelig Hvis du vil optage et program, skal du først tilslutte en USB-disk til tv et, mens det er slukket. Der skal derefter tændes for tv et for at aktivere optagefunktionen. Ellers vil optagefunktionen ikke være tilgængelig. Hvis du ikke kan optage, kan du prøve at slukke for tv'et og derefter genindsætte USBenheden, mens tv'et er slukket. USB er for langsom Hvis meddelelsen "USB er for langsom" vises på skærmen under start af en optagelse, skal du forsøge at genstarte optagelsen. Hvis du stadig får vist samme fejl, er det muligt, at USB-disken ikke opfylder hastighedskravene. Prøv at tilslutte en anden USB-disk. Ingen tilgængelig internetforbindelse/ DLNA-tilstand ikke aktiv Hvis MAC-adressen (et unikt identifikator ummer) på din pc eller modem er permanent registreret, er det muligt, at dit TV ikke kan oprette forbindelse til internettet. I et sådant tilfælde godkendes MACadressen hver gang, når du opretter forbindelse til internettet. Dette er en sikkerhedsforanstaltning mod uautoriseret adgang. Da tv'et har sin egen MACadresse, kan din internetudbyder ikke bekræfte MAC-adressen på dit TV. Af denne grund kan dit TV ikke oprette forbindelse til internettet. Kontakt din internetudbyder og bed om oplysninger om, hvordan du tilslutter en anden enhed, som f.eks. dit tv, til internettet Dansk

30 Det er også muligt, at forbindelsen ikke er tilgængelig som følge af et firewall-problem. Hvis du mener, dette forårsager dit problem, skal du kontakte din internetudbyder. En firewall kan være grunden til et tilslutnings- og registreringsproblem mens du bruger TV'et i DLNA-tilstand, eller mens du browser via DLNA. Ugyldigt domæne Sørg for, at du allerede har logget på din pc med et autoriseret brugernavn / adgangskode og kontrollér endvidere, at dit domæne er aktivt, før du deler nogen som helst filer i dit DLNA-serverprogram på din pc. Hvis domænet er ugyldigt, kan det give problemer, mens du søger efter filer i DLNA-tilstand. Typiske skærmtilstande for PC Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Dit tv understøtter muligvis ikke alle opløsninger. Dit tv understøtter op til 1920x1200. Indeks Opløsning Frekvens 1 640x400 70Hz 2 640x350 85Hz 3 640x400 85Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz Dansk

31 Specifikationer TV-UDSENDELSE PAL/SECAM B/G D/K K I/I L/L DIGITAL MODTAGELSE DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD DVB-T2 MPEG2 DVB-T2 MPEG4 HD DVB-T MHEG-5 Engine (kun for Storbritannien) DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD MODTAGELSESKANALER VHF (BÅND I/III) UHF (BÅND U) HYPERBÅND ANTAL FORUDINDSTILLEDE KANALER KANALINDIKATOR Skærmmenu RF-ANTENNEINDGANG 75 ohm (ubalanceret) DRIFTSSPÆNDING V vekselstrøm, 50 Hz AUDIO German + Nicam Stereo Licensmeddelelse Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. ANERKENDELSE AF VAREMÆRKER og dobbelt-d symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories. DLNA, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker, der tilhører Digital Living Network Alliance". "HDMI, HDMI logoet samt "High Definition Multi Media Interface" er varemærker og registrerede varemærker for "HDMI licensing, LLC". "YouTube og YouTube-logoet er varemærker tilhørende Google Inc." Model LC-32LE351E AUDIOUDGANGSEFFEKT (W RMS. ) (10% THD) 2 x 6 STRØMFORBRUG (W) 65 W (max.) PANEL 16:9 Model LC-39LE351E AUDIOUDGANGSEFFEKT (W RMS. ) (10% THD) 2 x 8 STRØMFORBRUG (W) 100 W (max.) PANEL 16:9 Dansk

32 Understøttede filformater til USB Mediebrowser Medie Endelse Formater Noter Film Musik dat, mpg, mpeg dat, mpg, mpeg Video Mpeg1,2 MPEG2,H.264, VC1, AVS, MVC Audio MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM.vob MPEG2 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM.mkv.mp4.mov.avi flv MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Motion JPEG MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG H.264, Sorenson H.263 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM, WMA MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, LPCM/ADPCM 30fps 50Mbit/sek 50fps MVC: 24fps Andre: 30fps 50Mbit/ sek 30fps 50Mbit/sek 50fps 30fps 50Mbit/sek H.264: 50fps Andre: 30fps 50Mbit/sek H.264: 50fps Andre: 30fps 50Mbit/ sek H.264: 50fps Andre: 30fps 50Mbit/ sek 3gp,3g2 MPEG4, H P 20Mbit/sek asf, wmv.mp3.wav WMA / ASF.m4a/.aac MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3 - MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3) LPCM WMA, WMA Pro AAC, HEAAC 30fps 50Mbit/ sek Foto.jpg.jpeg Baseline JPEG MAX WxH = 14592x12288.png.bmp.png Progressive JPEG non-interlace interlace Undertekst sub - - srt - - Op til 8 megabyte Dansk

33 Understøttede DVI-opløsninger Ved tilslutning af enheder til tv ets forbindelser ved brug af DVI-konverteringskabler (medfølger ikke), skal du se følgende opløsningsinformationer. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ 1360x768 þ þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x x x x1200 þ þ þ þ Dansk

34 Appendiks: Installation af Nero MediaHome For at installere Nero MediaHome, skal du gøre følgende: Bemærk: Denne software skal være installeret på din PC, før du kan bruge DLNA-funktionen. 1. Anbring Nero MediaHome installationsdisken i dit optiske drev. Nero MultiInstaller-skærmen med en knap til start af installationen åbnes automatisk. Hvis nedenstående vindue ikke vises automatisk, skal du dobbeltklikke på filen SetupX placeret på Nero MediaHome-installationsdisken. 3. Klik på Næste. Den integrerede serie vises. Den viste serie må ikke ændres. 4. Klik på Næste. Licensbetingelserne (EULA) vises. 2. Klik på knappen Nero MediaHome Essentials for at starte installationen. Installationsguiden til Nero MediaHome vises. Skift om nødvendigt installationssprog fra sprogvalgsmenuen, før du fortsætter. 5. Læs venligst licensaftalen omhyggeligt, og vælg det relevante afkrydsningsfelt, hvis du accepterer vilkårene i aftalen. Installation er ikke mulig uden denne aftale. Dansk

35 6. Klik på Næste. Skærmen Vælg installationstype vises. Det er muligt at vælge mellem Typisk, hvilket betyder standardinstallation, eller Brugerdefineret installation. Brugerdefineret installation giver dig mulighed for at bestemme sprog, der skal installeres samt vælge installationsstien. 9. Klik på Næste. Skærnen Klar til start installationsprocessen vises, installation starter og slutter automatisk. En statuslinje informerer dig om forløbet af installationsprocessen. 7. Brug Typisk installation og klik på knappen Næste. Skærmen Forudsætninger vises. Nero MediaHome installationsguiden kontrollerer tilgængeligheden af den fornødne tredjepartssoftware på din pc. Hvis der mangler programmer, bliver disse opført og skal installeres, før du fortsætter installationen. 10. Installationen afsluttes. Skærmen Hjælp os med at forbedre Nero-software vises. For at kunne tilbyde en bedre service, indsamler Nero anonyme data for at bestemme, hvilke funktioner der er brugt, og hvilke problemer der eventuelt opstår. 8. Klik på Installer. Så snart alle forudsætninger er installeret, vil knappen Installer skifte til en Næste knap. Dansk Hvis du gerne vil hjælpe ved at deltage i den anonyme indsamling af brugs data, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på knappen Næste. Den sidste skærm i installationsguiden vises.

36 12. Klik på Luk. 13. En genvej kaldet Nero MediaHome 4 er nu placeret på dit skrivebord. Tillykke! Du har nu installeret Nero MediaHome 4 på din pc. 14. Kør Nero MediaHome ved at trykke på genvejsikonet. Klik på ikonet Tilføj fra lokale mapper for at tilføje den mappe, du vil dele med netværket. Vælg den mappe, du vil dele, og klik på START SERVER. 15. Du kan vise alle medietyper fra biblioteket. Klik på ikonet Opdater for at opdatere. Klik på ikonet STOP SERVER for at stoppe serveren. Dansk

37 Dimensionstegninger (LC-32LE351E) Dansk

38 Dimensionstegninger (LC-39LE351E) Dansk

39 Bortskaffelse af udtjente apparater Dansk

40 Montering af foden (LC-32LE351E) VIGTIGT Læs venligst følgende information grundigt før du monterer foden på dit nye Sharp TV. Montering af foden Før foden monteres, skal det sikres, at tv'et er koblet fra strømkilden. Anbring Sharp tv'et (1) på en blød, stabil og flad overflade, så tv'et vender nedad. Anbring foden (3) på monteringsmønstret bag på tv'et. Kontrollér, at foden (3) er placeret korrekt og at du kan se skruehullerne bag på tv'et. Montér fodens skærm (2) på foden (3). Kontrollér, at foden (3) er placeret korrekt og at du kan se skruehullerne bag på tv'et. Sæt IKKE skruerne i, før plastformen er blevet placeret. Indsæt de fire medfølgende skruer og spænd dem forsigtigt, indtil foden sidder korrekt.. 1. Sharp tv 2. Fodskærm 3. Fod Dansk

41 Montering af foden (LC-39LE351E) VIGTIGT Læs venligst følgende information grundigt før du monterer foden på dit nye Sharp TV. Montering af foden Før foden monteres, skal det sikres, at tv'et er koblet fra strømkilden. Anbring Sharp tv'et (1) på en blød, stabil og flad overflade, så tv'et vender nedad. Anbring foden (3) på monteringsmønstret bag på tv'et. Kontrollér, at foden (3) er placeret korrekt og at du kan se skruehullerne bag på tv'et. Montér fodens skærm (2) på foden (3). Kontrollér, at foden (3) er placeret korrekt og at du kan se skruehullerne bag på tv'et. Sæt IKKE skruerne i, før plastformen er blevet placeret. Indsæt de fire medfølgende skruer og spænd dem forsigtigt, indtil foden sidder korrekt.. 1. Sharp tv 2. Fodskærm 3. Fod Dansk

42 Afmontering af foden VIGTIGT Læs venligst følgende information grundigt før du afmonterer foden på dit Sharp TV. Afmontering af foden Før foden afmonteres, skal det sikres, at tv'et er koblet fra strømkilden. Anbring Sharp tv'et på en blød, stabil og flad overflade, så tv'et vender nedad. Løsn forsigtigt de fire skruer på foden og fjern dem, når de er løsnet helt. Fjern forsigtigt foden og plastformen fra panelet. LC-32LE351E LC-39LE351E Dansk

43 Skruemål til vægmontering skruelængde = A+B Skrue Kabinet Vægmonteringsvinkel MODEL VESA TIL PRODUKTET MIN. / MAKS. SKRUELÆNGDE (EN LÆNGDE) LC-22LE250E/V/K 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-24LE250E/V/K-BK LC-24LE250E/V/K-WH 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-24DV250E/V/K 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-32LE350E/V-BK LC-32LE350E/V-WH LC-32LE351E/K-BK LC-32LE351E/K-WH LC-32LE352E-BK LC-32LE352E-WH 200 x 100 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-39LE350E/V-BK LC-39LE350E/V-WH LC-39LE351E/K-BK LC-39LE351E/K-WH LC-39LE352E-BK LC-39LE352E-WH 400 x 200 (W x H) M6 X 10 / M6 X 14 Dansk

44 Sadržaj TV - odlike Poštovani SHARP kupcu Uvod Va\ne bezbednosne mere Bezbednosne mere Povezivanje na televizijski distributivni system (kablovska TV, itd.) preko tjunera Informacije o zaštiti okoline Sadržaj pakovanja Pregled TV-a Kontrolni tasteri TV-a i rukovanje Pregled daljinskog upravljača - TV Korišćenje uslovnog pristupnog modula Obaveštenja u režim pripravnosti Instalacija baterije u daljinskom Povezivanje struje I antene/kabla Uključivanje / isključivanje Uključivanje TV aparata Da biste prebacili televizor u režim pripravnosti Da biste isključili televizor Prva instalacija Instalacija antene Instalacija kablovske Reprodukcija preko USB ulaza Meni Pregledač medija Korišćenje dugmeta MENU u režimu prelistača medija Promena dimenzija slike: Formati slike Koriščenje Liste kanala Sortiranje liste kanala Brzi meni Karakteristike i funkcije menija Karakteristike i funkcije menija Karakteristike i funkcije menija Elektronski programski vodič (EPG) Programske opcije Snimanje programa Snimanje sa vremenskim programiranjem Instant snimanje Gledanje snimljenih programa Biblioteka snimaka Konfiguracija snimanja Funkcije povezivanje Povezivanje na mrežu žicom Povezivanje na bežičnu mrežu Konfigurisanje postavke mreže Konfigurisanje postavke ureda priključenim sa žžicom Tip mreže Konfiguracijski status IP adresa Srpski Konfigurisanje postavke za mrežu sa žicom u naprednom režimu Konfigurisanje postavke ureda priključenim sa bežičnu (po izboru) Informacije Povezivanje na vaš mobilni telefon preko WiFi bežične mreže (opcija) Traženje greške povezivanje Nije dostupna bežična mreža Veza je spora Smetnje za vreme reprodukovanja ili zakasnele reakcije Upotreba DLNA mrežne usluge Korak 1: Instaliranje Nero Media Home Korak 2: Povezivanje na mrežu sa žicom ili na bežićnu mrežu Korak 3: Preslušivanje zajedničkih datoteka preko pregledača medija Internet portal Sistem HBBTV Teletekst Digitalni teletekst (samo za UK) Ažuriranje softvera Rešavanje problema I saveti Istrajnost slike udvajanje slike Nema napajanja Loša slika Nema slike Nema zvuka Daljinski upravljač ne radi Izvori ulaza ne mogu se izabrati Snimanje nije dostupno USB je suviše spor Internet veza nije dostupna/režim DLNA nije operativan Nevalidni domen PC Tipični režimi prikazivanja Specifikacije...71 Obaveštenje o licenciranju Podržani formati datoteka za USB Pregledač medija Podržane DVI rezolucije Prilog: Instaliranje Nero MediaHome Dimenzioni crteži (LC-32LE351E) Dimenzioni crteži (LC-39LE351E) Odlaganje na kraju radnog veka Dimenzioni crteži (LC-32LE351E) Dimenzioni crteži (LC-39LE351E) Deinstalacija postolja Dimenzije šrafova za zidnu montažu... 84

45 SPECIJALNA NAPOMENA ZA KORISNIKE U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU Prikljućak napajanja ovog proizvoda je opremljen izlivenim utikaćem koji ukljućuje 5A osigurać. Ukoliko je potrebno zameniti osigurač, mora se koristiti BSI ili Asta odobren BS 1362 osigurač označen istim nivoom kao i gore navedeni, što je takoğe prikazano i na strani sa pinovima utikača. Uvek ponovo postaviti poklopac osiguraća nakon njegove zamene. Nikad ne koristiti osigurač bez postavljenog poklopca. U malo verovatnom slučaju da priključnica u vašem domu nije kompatibilna sa isporučenim utikačem, odsecite utikač i montirajte odgovarajući tip. OPASNOST: Osigurač iz odsečenog utikača treba ukloniti, a odsečeni utikač odmah uništiti i odložiti na bezbedan način. Ni pod kojim uslovima odsečeni utikač ne bi smeo biti utaknut u bilo kakvu 5A utičnicu, jer može doći do ozbiljnog strujnog udara. Za ugradnju odgovarajućeg utikača na kabl napajanja, pratite instrukcije ispod: VAŽNO: Žice u napojnim kablovima obojeni su prema sledećoj šifri: PLAVA: Neutralno Braon: Živo S obzirom da boje žica u napojnim kablovima ovog proizvoda mogu biti neusklağene sa bojama koje označavaju terminale na vašem utikaču, postupite na sledeći način: Žica koja je obojana u plavo mora biti spojena sa utikačem na terminalu koji je označen sa N ili obojan u crno. Žica koja je obojana u braon mora biti spojena sa utikačem na terminalu koji je označen sa L ili obojan u crveno. Uverite se da ni braon ni plava žica nisu spojene sa uzemljenjem terminala na vašem tropinskom utikaču. Pre nego sto zamenite poklopac utikača uverite se u sledeće: Ukoliko novi montirani utikač sadrži osigurač, njegova vrednost mora biti ista kao kod osigurača koji je uklonjen iz odsečenog utikača. Ručica kabla je stisnuta preko korice napojnog kabla, a ne samo preko napojnih žica. AKO IMATE BILO KAKVE NEDOUIMICE, KONSULTUJTE KVALIFIKOVANOG ELEKTRIČARA. Srpski

46 TV - odlike LED TV u boji sa daljinskim upravljanjem. Potpuno integrisani digitalni/kablovski TV (DVB-T-T2/C). HDMI konektori za digitalni video I audio. Ova veza takođe je sazdana da prihvaća signale visoke definicije. USB ulaz. Program za snimanje. Vremensko programiranje programa programa. OSD sistem menija. Ima skart utičnicu za spoljne uređaje (kao što su video uređaji, uređaji za video igre, audio uređaji, itd.). Stereo zvučni sistem. Teletekst, brzi tekst, TOP tekst Povezivanje slušalica. Automatski sistem programiranja. Ručno podešavanje unapred ili unazad. Automatsko isključivanje nakon šest sati. Tajmer spavanja. Blokada za decu. Automatsko prigušivanje zvuka kada nema prenosa. NTSC reprodukcija. AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka). PLL (pretraga frekvencije). PC-ulaz. Plug&Play za Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Režim igrica (po izboru). Fukcija Isključi sliku. Eternet (LAN) za Internet vezu i usluge Podrška n WiFi (opcija). HbbTV. DLNA. Poštovani SHARP kupcu Hvala što ste kupili SHARP LCD televizor u boji. Da bi ste obezbedili sigurnost i mnogo godina rada vašeg proizvoda bez problema, molimo vas da pre upotrebe proizvoda pročitate Važne sigurnosne mere. Uvod Pre prve upotrebe uređaja pročitajte odgovarajuća uputstva iz ovog priručnika čak i ako ste poznavalac elektronskih uređaja. Posebno obratite pažnju na poglavlje SIGURNOSNE MERE. Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe. Ako prodajete ili pozajmljujete uređaj, obavezno priložite i ovo uputstvo za upotrebu. Zahvaljujemo na izboru ovog proizvoda. Ovaj priručnik će Vam pokazati kako se pravilno rukuje TV aparatom. Pre puštanja TV-uređaja u rad, pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mestu za buduće potrebe. Ovaj uređaj je namenjen za primanje i prikazivanje TV programa. Različite opcije povezivanja dodatno proširuju raspon mogućih izvora za prijem i prikazivanje (prijemnik, DVD plejer, DVD rekorder, videorekorder, računar itd.). Ovaj uređaj je pogodan samo za rad u suvim zatvorenim prostorijama. Ovaj uređaj je namenjem isključivo za privatnu kućnu upotrebu i ne sme se koristiti u industrijske i komercijalne svrhe. Mi isključujemo svaku odgovornost ako se uređaj ne koristi za svoju namenu ili u slučaju da su izvršene modifikacije na njemu. Uključivanje LED TV televizora pod ekstremnim ambijentalnim uslovima može dovesti do oštećenja uređaja. Ilustracije i prikazi ekrana u ovom uputstvu za rukovanje služe u svrhu objašnjavanja i mogu se neznatno razlikovati od stvarnih operacija. Primeri korišćeni u ovom uputstvu zasnovani su na modelu LC-32LE351E / LC-39LE351E. Srpski

47 Va\ne bezbednosne mere Čišcěenje - Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre čišcěenja proizvoda. Koristite vlažnu krpu za čišcěenje proizvoda. Nemojte koristiti tečna ili aerosol sredstva za čišćenje. Koristite meku vlažnu krpu za nežno brisanje panela kada je prljav. Da biste zaštitili panel, ne koristite hemijske krpe za čišćenje. Hemikalije mogu uzrokovati oštećenja ili pukotine na kućištu televizora. Voda i vlage - Ne koristite ureğaj u blizini vode, kao što je kada, lavabo, sudopera, veš mašina, bazen i u vlažnom podrumu. Ne stavljajte vaze ili bilo koje druge predmete napunjene vodom na ovaj proizvod. Voda može da se prospe na ureğaj prouzrokujući vatru ili strujni udar. Postolje - Ne stavljajte proizvod na nestabilna kolica, postolje, tronožac ili sto. Ovo može uzrokovati da proizvod padne, izazivajući ozbiljne lične povrede, kao i oštećenje proizvoda. Koristite isključivo kolica, tronožac, podupirač ili sto preporučen od strane proizvoğača ili kupljen uz proizvod. Kada montirate proizvod na zid, uverite se da pratite instrukcije proizvoğača. Koristite isključivo nosače koje preporučuje proizvoğač. Kada premeštate proizvod postavljajući ga na kolica, to morate obaviti krajnje pažljivo. Iznenadna zaustavljanja, prekomerna sila i neravna površina poda može da dovede do pada proizvoda iz kolica. Ventilacija - otvori i drugi prorezi na kucěištu su dizajnirani za ventilaciju. Ne pokrivajte ili blokirajte te otvore i proreze, jer nedovoljna ventilacija može izazvati pregrevanje i/ili skratiti životni vek proizvoda. Ne stavljajte proizvod na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine, jer one mogu blokirati otvore za ventilaciju. Ovaj proizvod nije dizajniran za ugrağene instalacije; ne stavljajte proizvod u zatvoren prostor kao što je polica za knjige ili raf, osim ako je obezbeğena pravilna ventilacija ili ako su ispoštovana uputstva proizvoğača. LCD panel koji se koristi u ovom proizvodu je napravljen od stakla. Stoga, ukoliko se ispusti ili pod uticajem udarca može da se polomi. Ukoliko se LCD panel polomi, budite pažljivi da se ne povredite na polomljeno staklo. Izvori toplote proizvod držite podalje od izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, peći i drugi proizvodi koji generišu toplotu. Da biste sprečili pojavu požara, nikada nemojte stavljati bilo kakvu vrstu sveće ili otvorenog plamena na TV aparat ili blizu njega. Da biste sprečili pojavu požara ili strujnog udara, ne postavljajte kabl za napajanje ispod TV aparata ili teških predmeta. Slušalice ne podešavajte jačinu zvuka na visok nivo. Stručnjaci za sluh ne savetuju duži period slušanja zvuka podešenog na visok nivo. Ne prikazujte sliku koja miruje duži vremenski period, pošto može da rezultira slikom koja se ne menja. Postoji stalna potrošnja energije ako je napojni utikač povezan. Servisiranje - nemojte pokušavati da sami servisirate proizvod. Uklanjanje poklopaca može da vas izloži visokom naponu i drugim opasnim uslovima. Tražite kvalifikovanu osobu da obavi servisiranje. LCD panel je proizvod visoke tehnologije koji vam daje najsitnije detalje slike. Zbog izuzetno velikog broja piksela, povremeno može doći do pojave nekoliko neaktivnih piksela na ekranu i to u vidu plave, zelene ili crvene fiksne tačke. To je u okviru specifikacije proizvoda i ne predstavlja kvar. Mere predostrožnosti prilikom transporta televizora Prilikom transporta televizora, nikada ga ne nosite tako što ćete ga držati za zvučnike. Budite sigurni da televizor uvek nosi dvoje ljudi držeći ga sa obe ruke po jedna ruka sa svake strane televizora. OPOMENA Da biste sprečili širenje požara, u svako doba držite sveće ili druge vrste otvorenog plamena dalje od ovog proizvoda. Srpski

48 Bezbednosne mere Zbog Vaše lične sigurnosti, pažljivo pročitajte sledeće preporučene sigurnosne mere. Izvor napajanja TV aparat se sme puštati u rad samo preko utičnice od V AC, 50Hz. Uverite se da ste odabrali odgovarajuće podešenje za napon. Napojni kabl Nemojte postavljati uređaj ili deo nameštaja preko napojnog kabla (mrežni kabl) i nemojte ga priklještiti. Rukujte napojnim kablom držeći ga za utikač. Nemojte izvlačiti utikač trzajući kabl i nemojte nikada dodirivati kabl vlažnim rukama, jer to može izazvati kratak spoj ili strujni udar. Nikada nemojte vezivati kabl u čvor ili ga povezivati s drugim kablovima. Napojne kablove treba postaviti tako da se preko njih ne gazi. Oštećeni napojni kabl može izazvati požar ili Vas izložiti strujnom udaru. Kada dođe do kvara i treba da se zameni, to treba da uradi kvalifikovano osoblje. Vlaga i voda Ne upotrebljavajte ovaj uređaj na mestu gde ima vlage i pare (izbegavajte kupatilo, sudoperu u kuhinji i blizinu mašine za pranje veša). Ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vodi, jer to može biti opasno i ne stavljajte odozgo predmete pune tečnošću, kao vazne sa cvećem. Izbegavajte prosipanje ili prskanje. Ukoliko u aparat upadne neki tvrdi predmet ili tečnost, isklučite ga iz napajanja i pre daljeg rukovanja ga odnesite na proveru kod kvalifikovanog osoblja. Čišćenje Pre čiљćenja, izvucite TV aparat iz utičnice. Nemojte koristiti tečna ili aerosol sredstva za čišćenje. Upotrebite meku i suvu krpu. Ventilacija Priključci i otvori na TV aparatu namenjeni su ventilaciji i obezbeđenju pravilnog rada. Da bi se sprečilo pregrejavanje, ove otvore se ne smeju nikako blokirati ili pokrivati. Toplota i plamen Uređaj ne sme da se postavlja u blizini otvorenog plamena ili izvora jake toplote, kako npr. grejalice. Nemojte stavljati izvore otvorenog plamena na TV aparat, npr. upaljene sveće. Baterije se ne smeju izlagati velikoj toploti, kao suncu, vatri ili sličnom. Grmljavina U slučaju oluje ili grmljavine ili kada idete na odmor, izvucite napojni kabl iz zidne utičnice. Srpski Rezervni delovi Kada su potrebni rezervni delovi, uverite se da je tehničar upotrebio rezervne delove koje navodi proizvođač ili koji imaju iste specifikacije kao originali. Neovlašćene zamene mogu rezultirati požarom, strujnim udarom ili drugim opasnostima. Servisiranje Prepustite servisiranje kvalifikovanom osoblju. Nemojte sami uklanjati poklopac, jer time možete izazvati srujni udar. Uklanjanje otpada Ambalažu i dodatke ambalaže može i, u pincipu treba trereciklirati. Materijale za pakovanje, kao na primer plastične vrećice, treba držati van domašaja dece. Baterije, uključujući i one bez teških metala, ne treba odlagati sa kućnim otpacima. Uklonite iskorištene baterije na ekološki način. Informišite se o pravnim propisima u Vašem području. Ne pokušavajte da napunite baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamenite bateriju samo istom ili sličnom vrstom. Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju znači da na kraju svog radnog veka vaš električan i elektronski uređaj treba da se ukloni odvojeno od kućnih otpadaka. U EU postoje posebni sistemi sakupljanja radi recikliranja. Za više informacija, raspitajte se u opštini ili kod prodavca,kod kog ste kupili proizvod. Isključivanje uređaja Napojni utikač služi za isključivanje TV aparata i zbog toga mora uvek biti pristupačan. Jačina zvuka slušalica Preterani zvučni pritisak u slušalicama može izazvati gubitak sluha. Instalacija Da bi se sprečile povrede, kada se montira na zid (ako je ta opcija dostupna), uređaj mora da bude sigurno pričvršćen na zidu prema uputstvima za montažu. LCD ekran LCD panel je proizvod visoke tehnologije sa oko milion tankoslojnih tranzistora, koji pružaju precizne detalje slike. Povremeno može doći do pojave nekoliko neaktivnih piksela na ekranu i to u vidu plave, zelene ili crvene fiksne tačke. Imajte u vidu da to ne utiče na performanse Vašeg proizvoda. Upozorenje! Ne ostavljajte vaš TV u režimu pripravnosti ili u režimu rada kada napuštate kuću.

49 Povezivanje na televizijski distributivni system (kablovska TV, itd.) preko tjunera Ureğaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje u instalaciji objekta preko mrežnog napajanja ili preko nekog drugog ureğaja koji je povezan na zaštitno uzemljenje - i na televizijski distributivni sistem putem koaksijalnog kabla, u nekim uslovima može predstavljati opasnost od izbijanja požara. U tom slučaju, povezivanje na kablovski distributivni sistem mora biti preko ureğaj koji dostavlja električnu izolaciju ispod odreğenog raspona frekfencije (galvanski izolator, vidi EN ). Napomena:HDMI povezivanje izmeğu računara i televizora može izazvati radio smetnje i u tom slučaju se preporučuje VGA(DSUB-15) povezivanje. Ne dozvoljavajte deci da koriste električni uređaj. Nemojte nikad dozvoliti da deca koriste električni uređaj bez nadzora. Nikad ne dozvolite deci da koriste bilo koji električni ureğaj bez nadzora. Deca ne mogu uvek da prepoznaju moguće opasnosti. Baterije / punjive baterije mogu biti opasne po život ako se progutaju. Skladištite baterije van domašaja male dece. U slučaju da se baterija proguta, odmah potražiti medicinsku pomoć. Takoğe, čuvajte vreće za pakovanje van domašaja dece jer postoj opasnost od gušenja. Taster za pripravnost, isključivanje / uključivanje ne odvaja ovaj uređaj u potpunosti od električne mreže. Štaviše, uređaj troši struju u režimu pripravnosti. Da bi se uređaj potpuno odvojio od električne mreže, mrežni utikač se mora izvući iz mrežne utičnice. Radi toga, uređaj se mora postaviti na način da nesmetani dostup do utičnicu je uvek garantovan, tako da bi kabl mogao biti odmah izvučen u hitnom slučaju. Radi sprečavanja opasnosti od požara, kabl za napajanje treba odspojiti iz mrežne utičnice u slučaju da uređaj neće biti korišćen duže vreme, tj. za vreme odmora. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitini znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing LLC. HD TV 1080p logo je zaštitni znak kompanije DIGITALEUROPE. DVB logo je registrovani zaštitni znak kompanije Digital Video Broadcasting DVB project. Srpski

50 Informacije o zaštiti okoline Ovaj televizor je projektovan tako da troši manje energije da bi očuvao okolinu. Vi ne samo pomažete sačuvati okolinu, vi takođe možete uštediti novac tako što smanjite račune za električnu energiju zahvaljujući karakteristike energetske efikasnosti ovog TVa. Da biste smanjili potrošnju energije, potrebno Je da preduzmete sledeće korake: Možete da koristite postavku Režim uštede energije", koja se nalazi u meniju Postavke slike". Ako podesite režim uštede energije kao Eko, TV će se prebacili na režim za uštedu energije i nivo osvetljenja televizora će biti smanjen na optimalan nivo ImaJte na umu da će neke postavke slike biti nedostupni za promenu kada Je televizor u Režim uštede energije. Sadržaj pakovanja LED TV Ukoliko je izabrano Slika isključena, ona poruka "Ekran će se isključiti kroz 15 sekundi" pojaviće se na ekranu Izaberite NASTAVI I pritisnite OK. Ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Ukoliko onemogućite režim Uštede energije, režim slike biće automatski postavljen na Dinamičan. Kada TV se ne koristi, molimo vas da ga ugasite ili isključite ga od dovoda struje. Time ćete smanjiti potrošnju energije. Izvucite utikač televizora iz struje ako nameravate da duže vreme budete odsutni. Veoma je preporučeno da aktivirate režim uštede energije da biste smanjili godišnju potrošnju energije. Takođe, veoma je preporučljivo da isključite TV sa struje kada ga ne koristite da biste uštedeli više energije. Molimo vas da nas pomognete da začuvamo okolinu s time šta ćete sledeti ove korake. Informacija o popravkama Prepustite servisiranje kvalifikovanom osoblju. Samo kvalifikovano osoblje treba da popralja TV. Za dodatne informacija, molimo vas da stupite u kontakt sa vašim lokalnim trgovcem od koga ste kupili ovaj TV. Daljinski upravljač 1 X Video & Audio kabl za povezivanje Baterije: 2 X AAA Uputstvo Brzi vodič CD za Nero MediaHome Napomena: Nakon kupovine treba da proverite pribor. Uverite se da su svi delovi pribora na broju. Prema specifikacija proizvođača ne treba bidi veća od 3 metra. Srpski

51 Pregled TV-a LC-32LE351E LC-39LE351E Kontrolni tasteri TV-a i rukovanje LC-32LE351E / LC-39LE351E TV/AV + P/CH + 1. Dugme za režim pripravnosti 2. Dugme TV/AV 3. Dugmad za program gore/dole 4. Dugmad za jačinu zvuka gore/dole, prekidač se koristi za uključivanje i isključivanje televizora. Srpski

52 Pregled daljinskog upravljača - TV 1. Režim pripravnosti / uključivanje 2. Lista kanala 3. Jačina gore/dole 4. Uključivanje/isključivanje menija 5. Ok / Potvrdi 6. Povratak/Nazad : 7. Internet portal 8. Moje dugme 1 / YouTube (*) 9. Moje dugme 2 (**) 10. Obojeni tasteri (crveni, zeleni, žuti i plavi) 11. Mono/Stereo - Dual I-II / Trenutni jezik 12. Brzo premotavanje prema napred (u režimu Pregledaиa medija) 13. Pauza (u video režimu Pregledača medija) / Snimanje Tajmšifting 14. Snimanje programa 15. Reprodukcija (u video režimu Pregledača medija) 16. Zaustavljanje (u režimu Pregledača medija) 17. Brzo premotavanje prema napred (u režimu Pregledaиa medija) 18. Uključivanje-isključivanje titla/titlovi (u video režimu Pregledaža medija) 19. Veličina slike 20. Teletekst - Miks 21. Pregledač medija 22. Elektronski programski vodič 23. Izlaz 24. Navigacioni tasteri 25. Brzi meni Uključivanje-isključivanje 26. Info / Prikaži (u TXT režimu) 27. Program gore/dole 28. Isključivanje zvuka 29. Predhodni Program / Sada (u EPG režimu) 30. Numerički tasteri 31. AV / izvor NAPOMENA: Daljinski domet je oko 7m/23ft. Upotreba mojeg dugmeta 1 (*) Glavna funkcija ovog dugmeta je pustanje linkova Jutjuba. Ali ipak, ako želite promeniti mu funkciju, možete pritisnitu MOJE DUGME 1 tokom pet sekundi kada se nalazite na željenom izvoru, kanalu ili linku, sve dok se ne pojavi na ekranu MOJE DUGME JE POSTAVLJENO". Ovo potvrрuje da je izabrano MOJE DUGME sad povezano sa izabranom funkcijom. Napomenućemo da ukoliko uradite Prvu instalaciju, MOJE DUGME 1 vratiće se na svoju prvobitnu funkciju. Upotreba mojeg dugmeta 2 (**) Kada se nalazite na željenom izvoru, kanalu ili linku, pritisnite MOJE DUGME 2 pet sekundi, sve dok se na ekranu ne pojavi MOJE DUGME JE POSTAVLJENO. Ovo potvrđuje da je izabrano MOJE DUGME sad povezano sa izabranom funkcijom. Srpski

53 Pregled povezivanja Konektor Tip Kablovi Uređaj Skart Veza (poleđina) VGA Veza (poleđina) Bočni AV PC/YPbPr Audio Veza (bočno) HDMI Veza (poleđina) SPDIF Veza (poleđina) Bočni video/audio kabla za povezivanje (isporučen) PC audio kabl (nije isporučen) Bočni AV Bočni AV Veza (bočno) AV kabl za povezivanje (isporučen) SLUŠALICE Slušalice Veza (bočno) USB Veza (bočno) CI Veza (bočno) NAPOMENA: Kada povezivate neki uređaj preko ulaze bočni AV, morate koristiti dostavljene kable za povezivanje. Pogledajte ilustracije gore. YPbPr režim može da se koristi samo ako povežete uređaj koji imaypbpr izlaz preko PC ulaza sa YPbPr na PC kabl (YPbPr na PC kabl nije isporučen). Kada se ostvari veza, pređite na YPbPr izvor. Da biste omogućili zvuk računara, morate koristiti BELOG i CRVENOG ulaza za PC/YPBPR AUDIO VEZU. Ukoliko neku spoljašnu uređaj je povezan preko SKART-a, TV automatski prelazi na AV režim. Pri prijemu DTV kanala (Mpeg4 H.264) ili u Prelistaća medija, nije moguć izlaz preko skart priključka. kada se koristi sistem za zidnu montažu (opcionalni), preporučuje se prvo utaknuti sve kable na zadnjoj strani TV-a pre negovog montiranja na zid. Umetnite ili vadite CI modul samo kada je TV aparat ISKLJUČEN. Pogledajte uputstvo modula za detaljne informacije o podešavanju. Umetnite CAM, a zatim karticu za gledanje u otvor koji se nalazi na poklopcu terminala, na zadnjoj stani TV aparata. Treba da se umetne pravilno. Ceo modul se ne može umetnuti ako je okrenut naopako. CAM ili TV terminal se mogu ostetiti ako pokusate da na silu umetnete CAM. Srpski

54 Korišćenje uslovnog pristupnog modula VAŽNO: Umetnite ili vadite CI modul samo kada je TV aparat ISKLJUČEN. Da biste gledali neke digitalne kanale, može biti neophodan uslovni pristupni modul (CAM). Ovaj modul mora da se umetne u CI slot vašeg televizora. 1. Nabavite Uslovni pristupni modul (CAM) i karticu za gledanje pretplatom kod kompanije koja emituje te kanale, a zatim ga umetnite u televizor prema sledećem postupku. 2. Umetnite CAM, a zatim karticu za gledanje u otvor koji se nalazi na poklopcu terminala, na zadnjoj stani TV aparata. 3. CAM treba da se umetne pravilno. Ceo modul se ne može umetnuti ako je okrenut naopako. CAM ili TV terminal se mogu ostetiti ako pokusate da na silu umetnete CAM. 4. Priključite TV na mrežno napajanje, uključite ga i sačekajte nekoliko trenutaka dok se kartica aktivira. 5. Kada nije umetnut modul, na ekranu se pojavljuje poruka Nije otkriven modul za zajednički interfejs. Pogledajte uputstvo modula za detaljne informacije o podešavanju. Obaveštenja u režim pripravnosti Ukoliko TV ne dobija nikakvog ulaznog signala (na primer iz antene ili HDMI izvora) tokom 5 minuta, on će preći u mirovanje. Kada naredni put uključite TV, pojaviće se sledeća poruka: Kada se dostigne kraj vremena Automatskog isključivanja TV-a, na ekranu pojaviće se sledeća poruka. Odaberite DA da biste isključili TV. Izaberite NE da otkažete. Takođe, TV će se isključiti i ukoliko ne odaberete ništa. Ukoliko je TV bio ostavljen bez rukovanja tokom 4 sata, on će da pređe u stanju mirovanja. Kada naredni put uključite TV, pojaviće se sledeća poruka: Srpski

55 Instalacija baterije u daljinskom 1. Nežno podignite stražnji poklopac daljinskog. 2. Umetnite dve AAA baterije. Pazite da krajevi baterija odgovaraju + i u pregradi za baterije (obratite pažnju na njihov polaritet). 3. Vratite poklopac baterije. Napomena: Kada je TV aparat uključen u režimu pripravnosti, LED dioda za režim pripravnosti trepće kako bi ukazala da su aktivne funkcije kao što su Pretraživanje u režimu pripravnosti, Preuzimanje preko etra ili Tajmer. Da biste isključili televizor Prebacite dugme pozadi levo na poziciju 2 kao na slici da biste izolovali televizor iz struje, svetleća dioda će se ugasiti. Prva instalacija Kada se prvi put uključi, pojavljuje se meni Izbor jezika. Poruka Dobrodošli, molimo odaberite jezik!" se redom prikazuje na svim jezicima. Povezivanje struje I antene/kabla VAŽNO: TV-uređaj je projektovan za rad na V AC, 50Hz. Nakon raspakovanja, dozvolite TV uređaju da postigne sobnu temperaturu, pre nego što ga priključite na napajanje. Umetnite utikač u mrežnu utičnicu. Antene / Kabla HDMI2 HDMI3 SPDIF VGA Uključivanje / isključivanje Uključivanje TV aparata Priključite kabl za napajanje na V AC, 50 Hz. Prebacite dugme - u položaj čime će TV aparat preći u režima pripravnosti. Pali se svetleća dioda režima pripravnosti. Da bi uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće: Pritisnite dugme, P+ / P- ili neko numeričko dugme na daljinskom upravljaču. Pritisnite dugme aparatu. Televizor će se uključiti. -P/CH ili P/CH+/- na TV Napomena: Ako uključite TV preko dugmeta P+ / P- na daljinskom upravljaču ili na, P/CH+/- posljednji program biče reselektiran. Da biste prebacili televizor u režim pripravnosti Da biste prebacili televizor u režim pripravnosti niskog napajanja pritisnite dugme na daljinskom upravljaču ili na desnoj strani televizora. Srpski Pritisnite dugme ili za označiti željeni jezik i pritisnite dugme OK za izbor. Pojavljuje se Prva instalacija. Koristite dugme ili za izbor željene zemlje i pritisnite dugme za izbor Tipa pretrage. Pomoću ili izaberite željeni vid pretrage. Mogući vidovi su: digitalan I analogni, smao digitalan i samo analogni. Nakon podešenja, pritisnite da biste odabrali Jezik teleteksta. Koristite ili da biste postavili "Jezik teleteksta i izaberite "Skeniranje kodiranih" pomoći dugmeta ili. Opciju Skeniranje zaštićenih možete da aktivirate sa Da ako želite da skenirate kodirane stanice.

56 Fabrički PIN broj može varirati u zavisnosti od izabrane zemlje. Ako vam se zatraži da upišete PIN da biste videli opciju menija, koristite jedan od sledećih: 4725, 0000 ili Pritisnite dugme OK na daljinski da biste produžili i zatim na ekranu će se pojaviti sledeća poruka. Vi možete aktivirati opciju Režima Prodavnice korišćenjem dugmeta i ili. Ako izaberete Režim prodavnice, opcija režima prodavnice biće dostupna u meniju Ostale postavke i karakteristike vašeg TV-a biću ilustrovane na vrhu ekrana. Nakon izbora režima Radnja na ekranu će se pojaviti poruka za potvrdu. Izaberite DA za nastavak. Pritisnite dugme OK da uklonite listu kanala i gledate televizor. (*) LCN je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupne emisije u skladu sa prepoznatljivim sekvencama kanala. Instalacija kablovske Ukoliko izeberete opciju KABL i pritisnite taster OK na daljinskom upravljaču da biste nastavili; na ekranu će se prikazati sledeća poruka: Ukoliko je Kućni režim izabran, režim Prodavnica neće biti dostupan nakon prve instalacije. Pritisnite dugme OK na daljinski da biste produžili i zatim na ekranu će se pojaviti sledeća poruka. Da biste nastavili pritisnite DA i zatim OK. Da biste otkazali operaciju, izaberite NO i pritisnite OK. Morate izabrati tip pretrage da biste tražili i sačuvali kanale iz željenog izvora. Instalacija antene Ako u meniju za tip pretraživanja izaberete opciju AERIAL, digitalni televizor će tražiti digitalne zemaljske TV emisije. * NAPOMENA: Možete da pritisnete dugme MENU za otkazivanje. Kada se memorišu sve stanice, na ekranu će se prikazati lista kanala. Ako želite da sortirate kanale prema LCN-u (*), izaberite Da, a zatim pritisnite OK. Tu možete izabrati frekventne opsege. Da biste označili linije, koristite taster ili. Frekventni opseg možete uneti i ručno, putem numeričkih tastera na daljinskom upravljaču. Unesite početnu i krajnju frekvenciju po želji putem numeričkih tastera na daljinskom upravljaču. Nakon ove operacije, možete da podesite korak pretraživanja od 8000 khz ili 1000 khz. Srpski

57 Ako izaberete 1000 khz, televizor će detaljnije vršiti pretraživanje. Trajanje pretraživanja će biti duže. Kada završite, pritisnite dugme OK za pokretanje automatske pretrage. TV će tražiti i sačuvati dostupne signale. (*)Mrežna opcija nije dostupna za UK. Reprodukcija preko USB ulaza Možete povezati USB hard disk ili USB memoriski štapić na vašem TV-u pomoći USB ulaza. Ova vam odlika omogućuje da puštate fajlove snimljene na USB disku. Podržani su 2,5 i 3,5" inčni spoljašni tvrdi diskovi (hdd sa spoljašnim napajanjem). VAŽNO! Treba napraviti rezervnu kopiju vaših datoteka pre nego što izvršite bilo kakvo povezivanje na TV aparat kako biste izbegli mogućnost gubitka podataka. Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakvo oštećivanje datoteka ili gubitak podataka. Moguće je da izvesni tipovi USB uređaja (MP3 plejeri) ili USB hard diskove/memoriske štapiće možda neću biti kompatibilni sa ovim TV aparatom. TV podržava FAT32 i NTFS formatiranje diska, ali snimanje je jedino moguće sa NTFS formatiranim diskovima. Napomena: Dok formatirate USB hard disk koji ima 1TB (tera bajt) ili više kapaciteta, problemi u formatiranju mogu nastati. Brzo umetanje i vađenje USB uređaja je veoma opasna operacija. Naročito ne vršite brzo umetanje i vađenje memorijskog uređaja više puta uzastopce. To može dovesti do fizičkog oљtećenja USB plejera, pa i samog USB uređaja. Ne izvlačite USB modul dok reprodukujete datoteku. Meni Pregledač medija Možete puštati slike, muziku ili filmove snimljene na USB disku preko negovog povezivanja sa TV-om i koriščenjem Pretraživača medija. Da biste to uradili, izvršite sledeće: Povežite USB disk do jednog od USB ulaza na boku vašeg TV-a. Ne možete povezati dva USB uređaja na TV-u. Ukoliko oba uređaja sadrže muziku, slike ili video datoteke, OSD za izbor USB-a biće prikazan na ekranu. USB uređaj koji je bio prvi povezan na TV će biti nazvan USB uređaj 1. Odaberite uređaj pomoću dugmadi ili i pritisnite OK. Pritisnite MENU dugme i odaberite umetak Pretraživač medija pomoći Levo/Desno i OK. Prikazaće se glavni ekran pregledača medija. Možete prikazati povezane sadržaje odabirom umetka Video, Muzika ili Slike. Sledite indikacije tastera ispod svakog menija na ekranu za osobine reprodukcije. Parametre vašeg pregledača medija možete podesiti pomoću dijaloga za postavke. Korišćenje dugmeta MENU u režimu prelistača medija Pritisak na dugme MENU u režimu prelistala medija prikazuje sledećeg ekrana: Možete pristupiti opcijama menija Slike, Zvuka i Postavke preko ovog ekrana. Pritisnite opet na MENU da biste izašli iz ovog ekrana. Promena dimenzija slike: Formati slike Programi se mogu gledati u različitim formatima slike, zavisno od primljene emisije. Možete menjati proporciju slike (veličinu slike) TV aparata za gledanje u različitim režimima zumiranja. Pritisnite dugme više puta za menjanje dimenzija slike. Ekran možete pomerati nagore ili nadole pritiskanjem dugmeta ili za vreme kad je izabrana opcija 14:9 zumiranje, bioskop ili prevod. Koriščenje Liste kanala Televizor sortira sve memorisane stanice u listi kanala. U ovoj listi kanala možete da vršite izmene, da podešavate omiljene kanale ili da aktivirate stanice koje treba da se prikažu koristeći opcije liste kanala. Pritisnite dugme MENUda prikažete glavni meni. Izaberite stavku Lista kanala pomoću dugmeta Levo ili desno. Pritisnite dugme OK da prikažete sadržaje menija. Izaberite stavku Uredi listu kanala da biste upravljali svim memorisanim kanalima. Pomoću dugmadi Gore ili Dole i dugmeta OK izaberite stavku Uredi listu kanala. Pritsnite dugme Gore ili Dole da biste odabrali kanal koji želite da obradite. Pritisnite dugme Levo ili Desno da biste izabrali funkciju menija liste kanala. Koristite dugmad P+/P- za pomeranje stranice na gore ili na dole. Pritisnite dugme MENU za izlaz. Srpski

58 Sortiranje liste kanala Možete da izaberete programe koji će biti navedeni u listi kanala. Da biste prikazali određene tipove programa, trebalo bi da koristite opciju liste aktivnih kanala. Izaberite listu aktivnih kanala sa menija liste kanala pomoću dugmeta ili. Pritisnite taster OK za nastavak: Sa liste možete da izaberete opciju za tip programa pomoću dugmadi ili i OK. Brzi meni Meni Brzih postavki omogućava vam da brzo pristupite nekim opcijama. Ovaj meni uključuje Režim uštede energije, Režim slike, Postavke ekvilajzera, Omiljene i Opcije tajmera za spavanje. Pritisnite dugme Q.MENU na daljinskom da biste videli brzi meni. Obratite se sledećim poglavljima za više detalja oko odlikama liste. Srpski

59 Režim Kontrast Svetlost Oštrina Boja Režim uštede struje Pozadinsko osvetljenje (opciono) Karakteristike i funkcije menija Sadržaj menija slike Za potrebe gledanja možete podešavati odgovarajuću opciju režima. Režim slike se može podesiti na neku od sledećih opcija: Bioskop, igrice, dinamiki, Sport i neutralno. Podešava vrednosti osvetljenja i zatamnjenja ekrana. Podešava vrednost svetline ekrana. Podešava vrednost oštrine za objekte prikazane na ekranu. Podešava vrednost boje, prilagođavajući boje. Da biste podesili Režim uštede kao Eko, Iskjučena slika ili Onemogućen. Pogledajte odeljak, Informacije o zaštiti okoline u ovom uputstvu za više informacija o Režimu uštede energije. Ova postavka kontroliše nivo pozadinskog osvetljenja i može da se podesi na auto, maksimum, minimum i ekonomičan režim. Funkcija Pozadinsko osvetljenje biće neaktivna ukoliko je Eko-režim uključan. Pozadinsko osvetljenje ne moze se aktivirati u režimima VGA ili Prelistač medija ili kada je režim slike postavljen na Igrice. Redukcija šuma Dinamični kontrast Temperatura boje Zumiranje slike HDMI True Black Filmski režim Ton kože Nijansa boje RGB dobit Resetovanje Autopozicija (u PC-režimu) H pozicija (u PC režimu) V pozicija (u PC režimu) Takt sata (u PC režimu) Faza (u PCrežimu) Ako je emitovani signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali iznos šuma. Redukcija šuma se može podesiti na neku od sledećih opcija: Niska, Srednja, Visoka ili Iskljućena. Napredne postavke Možete promeniti stopu kontrasta koristeći funkciju dinamićkog kontrasta. Dinamički kontrast se može podesiti na neku od sledećih opcija: Niska, Srednja, Visoka ili Iskljućena. Podešava željeni ton boje. Podešava dimenzije slike na auto, 16:9, titl,14:9, 14:9 zum, 4:3, panorama ili bioskop. Za vreme gledanja iz HDMI izvora, ova opcija biće vidjliba u meniju Postavke slike. Možete koristiti ovu opciju da biste povećali crnilo slike. Filmovi se u odnosu na obične televizijske programe snimaju sa drugačijim brojem sličica u sekundi. Uključite ovu opciju kada gledate filmove, da biste jasno videli scene sa brzim kretanjem. Podešava željeni ton kože. Podešava željeni ton boje. Pritisnite OK dugme da biste uredili RGB dobit: Možete podesiti temperaturu boje pomoći odlike RGB dobit. Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrednosti. Automatski optimizuje prikaz. Pritisnite OK radi optimizacije. Ova stavka horizontalno pomera sliku do leve ili desne strane ekrana. Ova stavka pomera sliku vertikalno do vrha ili do dna ekrana. Podešavanje takta piksela ispravlja smetnje koje se pojavljuju u vidu vertikalnih traka kod tačkasto intenzivnih prezentacija, kao što su tabele ili paragrafi ili tekst u manjim fontovima. U zavisnosti od rezolucije i frekvencije skeniranja koje unesete u TV aparat, slika na ekranu može biti zamućena ili sa smetnjama. U takvom slučaju, pomoću metode pokušaja i greške, ovom opcijom možete postići jasnu sliku. U VGA (PC) režimu, neke stavke menija slike neće biti dostupne. Umesto toga će u PC režimu postavkama slike biti dodate postavke VGA režima. Srpski

60 Jačina zvuka Ekvilajzer: Balans Slušalice Režim zvuka (Sound Mode) AVL Slušalice/Izlaz linije: Dinamički bas Surround zvuk: Digitalni izlaz: Karakteristike i funkcije menija Podešava jačinu zvuka. Sadržaj menija zvuka U meniju ekvilajzera, predhorno podešenje može da se menja u Muzika, Govor, Ravno, Klasika i Lićno. Pritisnite taster MENU da biste se vratili u prethodni meni. Podešavanja u meniju ekvilajzera mogu se menjati rućno samo kada je režim ekvilajzera postavljen na Korisnik. Ovo podešavanje se koristi za isticanje balansa levog ili desnog zvučnika. Podešava jačinu zvuka u slušalicama. Možete odabrati režim MONO, STEREO, DUAL I ili DUAL II, ali samo ukoliko odabrani kanal podržava taj režim. Funkcija automatskog ograničavanja zvuka (AVL- Automatic Volume Limiting), podešava zvuk da biste zadržao nivo izlaza, između programa (na primer, nivo jačine kod reklama je obično veći nego kod ostalih programa). Kada povezivate vanjsko pojaćalo na vašåm TV-u preko džeka slušalica, možete izabrati ovu opciju kao izlaz linije. Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na slušalice. Uključuje ili isključuje opciju "dinamički bas". Režim Surround zvuka može da se uključi ili isključi. Podešava tip zvuka audio izlaza. Sadržaj menija Instalacija I novo štelovanje Prikazuje opcije automatskog štelovanja. Digitalna antena: Pretražuje i memoriše DVB stanice. Automatsko skeniranje kanala (novo štelovanje) Digitalni kabl: Pretražuje i memoriše kablovske DVB stanice. Analogno: Pretražuje i memoriše analogne stanice. Digitalna antena i analogna: Pretraћuje i memoriљe antenske DVB i analogne stanice. Digitalni kabl i analogni: Pretraћuje i memoriљe antenske DVB i analogne stanice. Ručno skeniranje kanala Skeniranje mrežnih kanala Analogno fino podešavanje Ova funkcija se može koristiti za direktan unos emitera programa. Traži povezane kanale u sistemu kanala. Možete koristiti ovu postavku za fino štimanje analognih kanala. Ovo neće biti dostupno ako nema ni jednog sačuvanog analognog kanala. Prva instalacija Briše sva sačuvana kanala i postavke, resetuje TV do fabričkih postavki i počinje prvu instalaciju. Možete slediti instrukcije u delu Početna instalacija o više informacija oko ovog procesa. Brisanje liste usluga (*) Ovo podešenje je vidljivo samo kada je opcija Zemlja postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku. Upotrebite ovo podešenje za brisanje memorisanih kanala. Srpski

61 Karakteristike i funkcije menija Uslovni pristup Jezik Roditeljski Tajmeri Konfiguracija snimanja Datum/Vreme Izvori: Postavke satelita Mrežne postavke: Vreme prikazivanja menija Skeniranje zaštićenih HBBTV Plava pozadina Ažuriranje softvera Verzija Aplikacije Sadržaj menija podešavanja Kontroliše uslovne pristupne module kada postoje. Konfiguriše jezičke postavke. Konfiguriše roditeljske postavke. Fabrički PIN broj može varirati u zavisnosti od izabrane zemlje. Ako vam se zatraži da upišete PIN da biste videli opciju menija, koristite jedan od sledećih: 4725, 0000 ili Napomena : Kada je Blokada za decu aktivirana, TV aparat se može kontrolisati samo putem daljinskog upravljaća. U tom slučaju, dugmad prednje ploče neće raditi. Podešava tajmere za izabrane programe. Pokazuje meni za konfigurisanje snimanja. Podešava datum i vreme. Omogućava ili onemogućava opcije izabranog izvora. Prikazuje satelitske postavke. Prikazuje postavke. Druge postavke: Prikazuje druge opcije podešavanja televizora. Menja vreme prikazivanja ekrana menija. Kada je ovo podešenje ukljućeno, proces pretraživanja će locirati i zaštićene kanale. Ako je ova opcija isključena, zaštićeni kanali neće biti locirani u toku automatskog ili ručnog pretraživanja. Ova se karakteristika aktivira/deaktivira sa selektiranjem ON/OFF. Aktivira ili deaktivira sistem plave pozadine ako je signal slab ili ne postoji. Da biste osigurali da TV uvek ima najnovije informacije, možete koristiti ovu postavku. Radi pravilnog rada, pobrinite se da televizor postavite u režim pripravnosti. Pokazuje verziju aplikacije. Titl Za osobe sa oštećenim sluhom (Hard of Hearing) Audio opis Automatsko isključivanje televizora Pretraživanje u režimu pripravnosti (opcija) Režim prodavnica DLNA renderer Režim startovanja Virtuelni daljinski upravljač Ova opcija se aktivira kad su subtitle na ekranu (DVB subtitle / TXT subtitle), oba dva su dostupna. Default vrednost je DVB subtitl. Dostupno samo u Norvešku. Ako emiter omoguăava neke specijalne signale u odnosu na audio, ovo podeđenje moţete postaviti na uključeno da biste primali te signale. Audio opis se odnosi na dodatnu narativnu traku za slepe i gledaocima sa oštećenim vidom, za vizelne medije, ukljućujući televiziju i filmove. Ovu funkciju možete da koristite samo ako emiter podržava dodatnu narativnu traku. Možete da podesite vreme za funkciju automatskog iskljućivanja.kada to vreme istekne i ako se televizorom ne rukuje tokom odreπenog vremena, televizor će se iskljućiti. Ako funkciju pretraživanja u pripravnosti prebacite na "iskljućeno", ova funkcija će biti nedostupna. Da biste koristili pretraživanje u režimu pripravnosti, uverite se da ste opciju Pretraživanje u režimu pripravnosti podesili na Uklj. Ako je pretraivanje u ežimu pripravnosti uključeno kada je TV u režimu pripravnosti, pretražiće se dostupna emitovanja. Ako televizor pronađe nove ili nedostajuće emisije, prikazuje se ekran menija sa upitom da li promene treba primeniti ili ne. Nakon ovog procesa lista kanala će biti ažurirana i promenjena. Preporučuje se aktivirati pretragu tokom pripravnosti" kako bi vaš TV mogao automatski ažurirati frekvenciju emitera, definicija kanala kao i slične stvari. Ukoliko postavljate TV u prodavnicu, možete aktivisati ovaj režim. Dok je režim Radnja aktivan, neke stavke u TV meniju nisu dostupne za postavljanje. Odlika DLNA renderer omogućava vam da spodeljavate datoteke sačuvane na vašem smartfonu. Odlika DLNA renderer omogućava vam da spodeljavate datoteke sačuvane na vašem smartfonu. O više informacija, vidite instrukcije vašeg softvera za spodeljivanje Ovo konfiguriše preference startovanja. Uvek uključeno: TV se uvek uključuje kada se pritisne glavno dugme za uklj./isklj. / Pripravnost : TV se uvek uključuje u režim mirovanja. / Zadnjo stanje: TV se uvek uključuje na zadnje izabranom kanalom/izvorom. Aktiviše ili deaktiviše virtuelni daljinski. Srpski

62 Elektronski programski vodič (EPG) Neki, ali ne svi, kanali šalju informacije o tekućim i sledećim događajima. Da biste videli EPG meni, pritisnite dugme. Gore/Dole/Levo/Desno: Navigacija u EPG-u OK: Prikazuje opcije programa. INFO: Prikazuje detalnu informaciju na izabranom programu. ZELENO: Prebacuje na EPG listu Raspored ŽUTO: Prebacuje na EPG listu Vremenska linija PLAVA: prikazuje opcije filtriranja. (SNIMAJ): TV će početi snimati izabrane programe. Možete ga opet pritisnuti da zaustavite snimanje. VAŽNO: Da biste snimili progamu, morate prvo povezati USB disk na vapem TV-u dok je TV isključan. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja. U suprotnom, odlika snimanja neće biti dostupna. Napomena: Prelaženje na drugu emisiju ili izvor nije dostupno u toku snimanja. Programske opcije U EPG meniju pritisnite dugme OK da biste ušli u meni Programske opcije. Biranje kanala Koristite ovu opciju za prelazak na izabrani kanal. Snimi/Izbriši tajmer za snimanje Nakon što ste izabrali pragram u EPG meniju, pritisnite dugme OK i i ekran Opcije biće prikazan. Izaberite opciju Snimaj i pritisnite dugme OK. Nakon ove operacije, na odabranom programu se postavlja snimanje. Da biste otkazali postavljeno snimanje, označite taj program i pritisnite dugme OKi odaberite opciju Izbriši snimanje. Tajmer. Snimanje biće otkazano. Podesite tajmer / Izbrisite tajmer Nakon što ste izabrali pragram u EPG meniju, pritisnite dugme OK i i ekran Opcije biće prikazan. Odaberite Postavi tajmer na događaj i pritisnite OK. Možete podesiti tajmer za buduće događaje. Da biste otkazali postavljeni tajmer, označite taj program i pritisnite OK. Onda izaberite opciju Briši tajmer. Tajmer biće otkazan. Napomena: Nije moguće snimati ili postaviti tajmer za dva ili više događaja u istom vremenskom intervalu. Snimanje programa VAŽNO: Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatirate disk pomoću opcije "Formatiraj diska". Da biste snimili progamu, morate prvo povezati USB disk na vapem TV-u dok je TV isključan. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja. Za koriščenje funkciju snimanja, trebalo bi povezati USB disk ili spojlni uređaj sa vašim TV-u koji ima najmanje 1 GB kapaciteit i brzinu 2.0. Ukoliko povežete USB zuređaje koje ne podržavaju 2.0 brzinu, na ekranu prikazaće se poruka o grešci. Napomena: Snimljene programe čuvaju se na povezanom USB disku. Po želji, možete ih sačuvati/kopirati na kompjuteru, ali ipak, oni se ne mogu svirati na kompjuteru. Možete ih svirati samo preko vašeg TV-a. Napomena: Po vreme tajmšiftinga se može pojaviti kašnjenje u sinhronizaciju govora. Snimanje radija nije podržano. TV može snimato programe do deset časova. Snimljene programe su podeljene na particije od 4GB. Ukoliko je brzina snimanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje može propasti i odlika tajmšifting može biti nedostupna. Snimke HD programa mogu zauzeti veći deo USB diska zbog rezolucije emisije. Zato se preporučuje korisiti USB diskove za snimanje HD programa. Nemojte isključivate USB disk za vreme snimanja. To može oštetiti povezani USB/HDD. Podržavaju se višestruke particije. Najviše dve različite particije su podržane. Ukoliko disk ima više od dve particije, može nastati krah. Prva particija USB diska korisit se za PVR ready odlike. Takođe, mora biti formatirana kao primarna particija da bi se koristila za PVR ready odlike. Neki paketi striminga mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zaledi u toku prikaza. Dugmad za snimanje, puštanje, pauza, prikaz (za dialog plej-liste) se ne mogu korisiti kada je teletekst uključan. Ukoliko snimanje počinje od tajmera dok je teletekst uključan, teletekst se automatski isključuje. Takođe, upotreba teleteksta se onemogućava kada je u toku snimanje ili reprodukcija. Srpski

63 Snimanje sa vremenskim programiranjem Pritisnite dugme (PAUZA) dok gledate emisiju da biste prebacili u režim tajmšifting. U režim tajmšifting, program je pauziran i u isto vreme snimljan na povezanom USB disku. Pritisnite (PUŠTANJE) još jednom da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. U info polugi videćete razliku u vremenu među istinske i snimljene tajmšift emisije. Instant snimanje Pritisnite (SNIMAJ) da biste počeli snimati događaj instantno dok gledate program. Možete opet pritisnuti dugme (SNIMAJ) na daljinskom upravljaču da snimite sledeći događaj na EPG. U ovom slučaju, OSD prikazaće programirane događaje za snimanje. Pritisnite dugme STOP da biste otkazali instant snimanje. Menjanje na drugu emisiju ili izvor, kao i gledanje Pretraživača medija, nisu dostupni u toku snimanja. Gledanje snimljenih programa U glavni meni, izaberite Pretraživača pomoču ili dugmad. Označite Biblioteku Sniamnja pomoću ili i pritisnite OK da uđete. Prikazaće se Biblioteka snimaka. Odaberite snimku sa liste (ukoliko je neka ranije snimljena) pomoći / dugmeta. Pritisnite dugme OK da prikažete opcije reprodukcije. Možete izebrati opcije koristeći / ili OK. Biblioteka snimaka Da biste videli listu snimaka, izaberite Biblioteku Snimaka i pritisnite OK. Prikazaće se Biblioteka snimaka sa dostupnim snimcima, Svi snimci čuvaju se u jednu listu u biblioteku snimaka. (Nastavi): Produžuje prikazivanje snimka. CRVENO dugme (Briši): Briše izabrani snimak. Zeleno dugme (Obradi): Napravi promene na odabranog snimka. Plavo dugme (Sortiraj): Menja poredak snimaka. Možete izabrati sa širokog spektra opcije podreðivanja. Dugme OK: Aktivira meni opcije prikaza: INFO (detalji): Prikazuje detaljno kratki prošireni program. Konfiguracija snimanja Odaberite stavku Konfiguracija snimanja u meniju Postavki da biste konfigurirali podešivanja snimanja. Formatiranje diska: Možete korisiti odliku Formatiraj disk da biste formatirali povezani USB disk. VAŽNO: Primetite da SVI podatci snimljeni na USB disku bići izgubljeni i zatim format diska biće promenjen na FAT32, ukoliko aktivirate ovu odliku. Ukoliko se vaš USB disk pokvari, možete probati formatirati ga. U večinu slučaja formatiranje USB diska vraća normalni rad; ipak, SVI podatci snimljeni na njemu bići izgubljeni. Napomena: Ukoliko se na ekranu prikaže USB je prebavan dok počev snimanja, pokušajte restartirati snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš USN disk ne zadovoljava zahteve brzine. Povežite drugi USB disk. Dostupne opcije reprodukcije: Pusti iz početka: Pušta snimak iz početka. Nastavi: Produžuje prikazivanje snimka. Pusti iz tačke: Precizira tačku puštanja. Napomena: Gledanje glavnog menija i stavke menija nisu dostupne tokom prikazivanja. Pritisnite (STOP) dugme da biste zaustavili prikazivanje i da biste se vratili u Biblioteku snimaka. Sporo unapred. Ukoliko pritisnite (PAUZA) dok gledate snimljene programe, odlika sporo unapred biće dostupna. Možete koristiti dugme da idete sporo unapred. Uzastopno pritiskanje dugmeta menja brzinu sporog napredovanja. Srpski

64 Funkcije povezivanje Povezivanje na mrežu žicom Za povezivanje na LAN mrežu, uradite sledeće korake: Priključite eternet kabl za broadbend ISP vezu u ETERNET ULAZ na Vašem modemu. Osigurajte da Nero Media Home softver bude instaliran na Vašem personalnom kompjuteru (za DLNA funkciju). Vidite dodatak H o više informacije oko procesa instalacije. Zatim, priključite Vaš personalni kompjuter na jedan od LAN konektora na modemu (na primer LAN 1) preko LAN kabla. Upotrebite drugi LAN izlaz na Vašem modemu (na primer LAN 2) da biste dobili vezu na Vašem TV uređaju. Možete dodati Vaš TV ureğaj na Vaš LAN preko povezivanja LAN porta na zadnjem delu Vašeg TV ureğaja na LAN konketor Vašeg modema na način kako je prikazano u produžetku. Povezivanje na bežičnu mrežu VAŽNO: Potreban je AN-WUD350 USB dongle (prodaje se samostojno) da biste koristili opciju za bežičnu mrežu. Da biste koristili Vaš TV uređaj sa bežžičnom mrežžom, trebaće Vam bežični USB dongl AN- WUD350. Da biste napravili SSID vašeg modema vidljivim, trebali biste promeniti podešavanja SSID-a preko softvera modema. TV se ne može povezati na mrežama sa skrivenim SSID-om. Za povezivanje na LAN mrežu, uradite sledeće korake: 1. Priključite eternet kabl za broadbend ISP vezu u ETERNET ULAZ na Vašem modemu. 2. Osigurajte da Nero Media Home softver bude instaliran na Vašem personalnom kompjuteru (za DLNA funkciju). 3. Zatim povežžite bežični adapter na jednom od USB ulaza na TV uređaj. 4. Za konfiguraciju bežičnih postavki molimo Vas konsultujte deo "Mrežne postavke" u meniju za postavke. Da biste pristupili I svirali spodeljene datoteke, morate izabrati Prelistača medija. Pritisnite MENI dugme i odaberite umetak Pretraživač medija pomoći Levo/Desno i OK. Pritisnite OK za nastavak. Izaberite željeni tip datoteke i pritisnite OK Morate uvek koristiti prozor prelistaća medija da biste pristupili I svirali spodeljene mrežne datoteke. PC/HDD/Medija plejer ili bilo koji drugi uređaj koji je kompatibilan sa DLNA 1,5 trebao bi se koristiti sa žičanom mrežom za bolji kvalitet reprodukcije. Za konfiguraciju postavke žičane mreže molimo Vas konsultujte deo Mrežne postavke u meniju za postavke. Možda ćete moći da priključite Vaš TV uređaj na Vašu LAN mrežžu, ali to zavisi od konfiguracije Vaše mreže. U tom slučaju koristite eternet kabl da biste priključili Vaš TV uređaj direktno u mrežžni zidni izlaz. Srpski Bežični-N ruter (IEEE a/b/g/n) sa istovremenim 2.4 i 5 GHz opsegom, dizajniran za povečivanje protok opsega Optimiziran za glatkiji i brži HD video protok, prenos datoteka i bežično igranje igrica.

65 Koristite LAN vezu za brže deljenje datoteka izmeğu drugih ureğaja, na primer kompjutera. Frekvencija i kanal zavise od lokaciju. Brzina prenosa razlikuje se u zavisnosti od razdaljine i broja smetnji koje se nalaze izmeğu prenosnih ureğaja, njihove konfiguracije, uslova radio-talasa, saobraćaja na liniji i proizvoda koje koristite. Prenos može da bude prekinut ili isključen, u zavisnosti od uslova radio-talasa u DECT-u telefona, ili drugih WiFi 11b ureğaja. Standardne vrednosti brzine prenosa su teoretske maksimalne vrednosti za bežične standarde. Oni nisu stvarna brzina prenosa podataka. Lokacija gde će prenos biti najefikasniji zavisi od okoline u kojoj se koristi. Bežični LAN adapter treba da bude direktno povezan za USB port na TV ureğaju. Ne podržavaju se USB razvodnici. Za konfiguraciju bežičnih postavki molimo Vas konsultujte deo WiFi u meniju za postavke. Bežični LAN adapter podržuje modeme tipa a, b, g i n. Veoma je preporučljivo da koristite IEEE n komunikacijski protokol da bi ste izbegli moguće probleme tokom gledanja videa. Koristite drugi USB ulaz ako imate problema sa radom audija/videa. Morate promeniti SSID vašeg modema kada u blizini ima drugih modema sa istim SSID-om. U suprotnom možete imate problema sa vezom. Alternativno koristite žičanu vezu ako imate problema sa bežičnom vezom. Konfigurisanje postavke mreže Postavke mreže na TV uređaju imaju opcije za žičanu ili bežičnu vezu. Ipak, ako TV uređaj nema USB WiFi dongle (prodaje se oddeljno), koristite žičani tip mreže. Ako probate da se povežete preko bežične veze kad na TV uređaju nema USB WiFi dongle, javiće se ekran sa upozorenjem, a TV uređaj neće dobiti IP adresu. Nakon toga pokušajte da povežete LAN kabl tada će TV uređaj dobiti IP adresu. Konfigurisanje postavke ureda priključenim sa žžicom Ako povezujete TV uređaj preko ETHERNET IZLAZA (ETHERNET INPUT), izaberite Tip mreže kao žičani uređaj i konfigurirajte. Tip mreže Tip mreže možete izabrati kao Žičani ili Bežični ureğaj, u zavisnosti od aktivne veze na TV ureğaju. Izaberite žičani ako ste na TV uređaj povezali LAN kabl. Izaberite Bežični ako ste ga povezali koristeći bežični dongl (prodaje se samostojno). Konfiguracijski status Ovaj deo prikazuje status veze. Izaberite Povezan ako želite da aktivirate vezu. Izaberite Nije povezan ako želite da prekinete aktivnu vezu. IP adresa Ako je dostupna aktivna veza, IP adresa će se pojaviti u ovom delu. Ako želite da konfigurirate postavke IP adrese, pritisnite ZELENO dugme i preπite na napredni režim. Konfigurisanje postavke za mrežu sa žicom u naprednom režimu Nakon što pritisnete ZELENO dugme, biće dostupan napredni režim. Dok ste u Naprednjem režimu, pritisnite CRVENO dugme da podesite postavke. Na kraju, pritisnite OK da snimite, pritisnite RETURN/ BACK za otkazati. Konfigurisanje postavke ureda priključenim sa bežičnu (po izboru) VAŽNO: Potreban je AN-WUD350 USB dongl da biste koristili opciju za bežićnu mrežu. Da biste koristili Vaš TV uređaj sa bežžičnom mrežžom, trebaće Vam bežični USB dongl AN-WUD350. WiFi opcija može se koristiti za bežičnu mrežnu vezu. Opcija se koristi samo u infrastrukturne svrhe, kao što je povezivanje za web, hbb internet stranice i za povezivanje na DLNA serverima (opcija). Ukoliko imate AN-WUD350 Wifi dongl (prodaje se samostojno), postavite Tip mreže na Bežični uređaj kako bi pokrenuli proces povezivanja. Srpski

66 Informacije Konfiguracijski status: Prikazuje WiFi status kao povezan ili kao nepovezan. IP adresa: Prikazuje momentalnu IP adresu. Naziv mreže: Pojaviće se nazivi povezanija mreža. Pritisnite ZELENO dugme da biste prešli na napredni režim i zatim pritisnite OK dugme da uredite postavke. Da biste omogućili WiFi opciju, profili bi trebalo da su pravilno konfigurisani. Utaknite WiFi dongl (prodaje se odvojeno) u jedan od USB portova. Pritisnite ŽUTO dugme da skenirate bežične mreže sa menija postavke mreže. Zatim će se pojaviti spisak dostupnih mreža. Izaberite željenu mrežu sa spiska. Ako je izabrana mreža zaštićena lozinkom, unesite pravilnu lozinku koristeći virtuelnu tastaturu. Ovu tastaturu možete koristiti preko navigacionih dugmadi (Levo/Desno/Gore/Dole) i dugmeta OK na daljinskom upravljaču. Sačekajte dok se ne pojavi IP adresa na ekranu. Ovo znači da je uspostavljena mreža. Da se iskljućite sa bežićne mreže, oznaćite Konfiguracijski status i pritisnite OK. Izbrišite snimljene WiFi profile Memorisani profili biću izbrisani ako pritisnite crveno dugme dok je osd za izbor bežične mreže na ekranu. Povezivanje na vaš mobilni telefon preko WiFi bežične mreže (opcija) Ako Vaš mobilni telefon ima opciju WiFi, možete povezati Vaš mobilni i Vaš TV koristeći WiFi vezu preko rutera da biste reprodukovali sadržaj sa Vašeg telefona. Da biste to uradili, Vaš mobilni telefon mora imati pravilni softver za deljenje. Povežite Vaš ruter sledeći korake navedene gore u delu Bežična veza. Zatim povezite Vaš mobilni telefon sa ruterom i aktivirajte softver za deljenje na Vašem mobilnom telefonu. Onda izberite datoteke koje biste delili sa TV ureπajem. Ako je veza pravilno postavljena, sada treba da pristupite deljenim datotekama na Vašem mobilnom telefonu preko Pretraživaća medija na Vašem TV-u. Uπite u meni pretraživaća medija i prikazaće se OSD za izbor ureπaja za reprodukovanje. Izberite Vaš mobilni telefon sa spiska i pritisnite OK da biste produžili. Napomena: Neki mobilni telefoni možda neće podržavati ovu opciju. možete se kretati koristeći dugmad levo/desno. Traka za pomoć na kraju dijaloga pokazuje opcije koje možete koristiti. Pritisnite PLAVO dugme da biste proverili brzinu vaše internet veze. Možete proveriti jačinu signala pomoći meni postavke mreže za režim bežičnog uređaja. Srpski

67 Traženje greške povezivanje Nije dostupna bežična mreža Uverite se da zaštitni zidovi na Vašoj mreži dozvoljavaju bežičnu mrežu za TV uređaj. AN-WUD350 usb wifi dongle(prodaje se odvojeno) treba biti pravilno uključen (ukoliko je dostupan). Ako bežična mreža ne radi pravilno, pokušajte sa žičanom mrežom koju imate kod kuće. Konsultujte deo žićana mreža za viže informacija o procesu. Ako nije dostupna funkcija Net TV, prvo proverite modem (ruter). Ako nije problem u ruteru, proverite internet vezu na modemu. Pokušajte ponovo tražiti bežične mreže pomoći ekrana menija mrežne postavke. Veza je spora Vidite knjigu sa uputstvima za bežični modem da dobijete informacije o internom servisnom području, brzina veze, kvalitet signal i druge postavke. Treba Vam brza veza za modem. Smetnje za vreme reprodukovanja ili zakasnele reakcije U tom slučaju možete pokušati sledeće: Držite na najmanje tri metara razdaljine mikrotalasne ureğaje, mobilne telefone, bluetooth ureğaje ili druge ureğaje koje su WiFi kompatibilni. Pokušajte da promenite aktivni kanal na WLAN ruteru. Upotreba DLNA mrežne usluge DNLA (Digital Living Network Alliance) je standard koji olakšava proces gledanja digitalne elektronike i čini ga prijatnim za korišćenje na domaćoj mreži. Za više informacija posetite DNLA standard omogućava da gledate i reprodukujete fotografije, muziku i videa koji su uskladišteni na DLNA medijskom serveru povezanom za Vašu domaću mrežu. Korak 1: Instaliranje Nero Media Home Ne može se koristiti DNLA funkcija ako program servera nije instaliran na personalni kompjuter. Molimo Vas, stavite program i spremite priloženi Nero MediaHome na Vaš personalni kompjuter. Za više informacija oko instaliranja, konsultujte prilog H. Korak 2: Povezivanje na mrežu sa žicom ili na bežićnu mrežu Videti glavu Mrežne postavke za više informacija o konfiguraciji. Korak 3: Preslušivanje zajedničkih datoteka preko pregledača medija Izaberite Pregledač medija, koristeći dugmad Levo ili Desno od glavnog menija, i pritisnite dugme OK. Prikazaće se pregledač medija. Podrška za DLNA je dostupna samo u režimu fascikle Pregledač medija. Da biste omogućili režim fascikle, idite u tabulator Postavke na glavnom ekranu pretragača medija i pritisnite OK. U opcije za postavke, označite Stil prikaza i promenite na Fascikla koristeći dugmad Levo ili Desno. Izaberite željeni tip medija i pritisnite OK. Ako su pravilno postavljene konfiguracije za deljenje, posle izbora željenog tipa medija pojaviće se ova OSD poruka. Izaberite OK da bi se prikazale izabrane mreže ili sadržaj USB memorije. Ako želite da osvežite spisak ureğaja, pritisnite ZELENO dugme. Možete pritisnuti MENU da biste izašli. Ako ima dostupnih mreža, pojaviće se spisak na ekranu. Izaberite medijski server ili mrežu na koji želite se priključite koristeći " ili " dugmad i pritisnite dugme OK. Ako izaberite tip medija Video i izaberite ureğaj iz izbornog menija, pojaviće se novi ekran menija, kao što je prikazano tu dole: Izaberite Videa sa ovog ekrana da vidite spisak svih dostupnih video datoteka na izabranoj mreži. Srpski

68 Da bi reprodukovalii druge vidove medija, morate se vratiti na glavni ekran Pretraživača medija i izaberite željeni tip medija i onda opet izaberite mrežu. Konsultujte deo USB reprodukovanje pretraživača medija za više informacija o reprodukovanju datoteka. Datoteke sa titlovima ne rade ako gledate video preko mreže, preko DLNA. Možete povezati samo jedan TV uređaj sa DLNA za istu mrežu. Ako se javi problem sa DLNA mrežom, uključite/isključite televizor. Režimi za maskiranje i preskakanje nisu dostupni sa DLNA funkcijom. PAŽNJA: Možda neki personalni kompjuteri neće moći da koriste DLNA funkciju zbog administratorske i bezbednosne postavke (kao na primer poslovni personalni kompjuteri). Za najbolji protok na domaćoj mreži sa ovom postavkom treba instalirati Nero softver. Internet portal Možete pristupiti režimu PORTAL pomoći vašeg TV-a. Za to vam je potrebna internet veza. Pratite korake dela Povezivanje na žičanu/bežičnu (opciono) mrežu da biste povezali vaš TV na internet. Nakon uspostavljanja veze, možete odabrati ili pogledati opcije portala. Napomena: Neophodna je širokopojasna internet veza za visokokvalitetne preglede. Osigurežite se de ja internet veza pravilno urađena. Morate pravilno podesiti zemlju u jezik tokom prve instalacije da biste imali pravilan rad internet portala. Pritisnite dugme vašeg daljinskog I opcije portalskih aplikacija biće prikazane. Opcije aplikacija biću prikazane kao šablon niže. Sadržaj dostupnih aplikacija se može promeniti u zavisnosti od snabdevača sadržaja aplikacije. Napomena: Neke probleme povezane sa sadržajem aplikacija mogu biti pričinjene od dostavljača sadržaja. Sistem HBBTV HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je novi standard industrije koji TV usluge dostavljene preko emitovanja kombinuje sa uslugama dostavljene preko širokopojasnog interneta i takoðe potrošačima omogućava dostup do usluge koje su samo na Internetu, koristeći povezane televizore i resivere. Usluge dostavljene preko HbbTV-a uključuju tradicionalne TV kanale, razne usluge, video na potražnju, EPG, interaktivno reklamiranje, personalizaciju, glasanje, igre, socijalne mreže i ostale multimedijalne aplikacije. HbbTV aplikacije su dostupne na kanalima gde su emitovane od emitera (za sad razne kanale na HbbTV aplikacije mreže Astra). Emiter označava jednu aplikaciju kao autostart i ona se automatski startuje od strane platforme. Aplikacije autostarta su uglavnom pokrenuta sa jednu malu ikonu dugmeta da bi obavestili korisnika da HbbTV aplikacija je dostupna na tom kanalu (Oblik i lokacija crvenog dugmeta zavisi od aplikacije). Crveno dugme se pokazuje neko vreme i onda može da nestane. Korisnik treba da pritisne na crveno dugme da bi otvorio stranicu aplikacije. Nakon što je stranica prikazana, korisnik može da se vrati natrag do pozicije početnog crvenog dugmeta pritiskajući opet crveno dugme. Korisnik može naizmenično da prebacuje između režim ikone crvenog dugmeta i režim celosne UI aplikacije pritiskajući crveno dugme. Treba napomenuti da mogućnost prebacivanja crvenog dugmeta zavisi od aplikacije i neke aplikacije mogu se ponašati različito. Izaberite link ili aplikaciju pomoću dugmadi levo i desno ili gore i dole i pritisnite OK za aktivirati. Upravljavajte među stavke portala pomoću gore/ dole i levo/desno. Pritisnite taster OK za potvrditi izbor. Pritisnite BACK da pređete na prethodni ekran. koje su emitovane. Pritisnite EXIT da izađete iz režima internet portala. Srpski Figura x: Usluga sa aplikaciju sa crvenim dugmetom (uzeto od specifikacije HbbTV) Ako korisnik prebaci na drugi kanal kada je HbbTV aplikacija aktivna (u režima ikone crvenog dugmeta ili u celosnoj UI), moguća su sledeća scenarija. - Aplikacija može nastaviti da se prikazuje. - Aplikacija može biti prekinuta. - Aplikacija može biti prekinuta a druga aplikacija crvenog dugmeta autostarta može biti pokrenuta. HbbTV omogućava da aplikacije budu preuzete preko emitovanja ili šitokopojasnog interneta. Emiter može omogućiti oba načina ili samo jedan od njih. Ukoliko platforma nema širokopojasnu internet vezu u operaciji, ona još uvek može da pokrene aplikacije

69 U glavnom, autostart aplikacije sa crvenim dugmetom daju linkove do druge aplikacije. Dole je prikazan jedan primer. Nakon toga korisnik može da prebaci na druge aplikacije koristeći dostavljeni link. Aplikacije treba da dostave neki način za njihovo okončavanje, obično koristi se dugme 0. Figura a: Aplikacije početne lestvice a b Figura b: EPG aplikacija, emitovano video je prikazano dole levo, može biti okonćano pritiskanjem na 0. HbbTV aplikacije koriste dugmad na daljinskim da bi interaktirali s korisnikom. Kada jedna HbbTV aplikacija je pokrenuta, ta aplikacija preuzima kontrolu nekih dugmadi. Na primer, numerički izbor kanala moze da ne radi na teletekst aplikaciju kada brojevi pokazuju stranice teleteksta. HbbTV trazi da platforma ima mogućnost za AV strimovanje. Postoje brojne aplikacije koje nude video na zahtev i catch-up usluge. Korisnik može koristiti dugmad Reprodukovaj, pauziraj, zaustavi, napred i nazad daljinskog da bi interaktovao sa AV sadržajem Teletekst Teletekst / Miks: Režim video teksta biče aktiviran ako pritisnite jedanput. (ako je dostupan u brodkastu). Pritisnite povtorno kako bi vidjeli teletekst. Postavlja ekran teleteksta preko programa (miks). Ponovnim pritiskanjem otkazuje se režim teleteksta. BACK Indeks: Bira indeksnu stranicu teleteksta. i Reveal: Pokazuje skrivene informacije (npr., rešenja igara). "OK" Zadrži: Prema potrebi zadržava stranicu teksta. Pritisnite ponovo, da biste nastavili. / Podstranice: Bira eventualno dostupne podstranice kada je teletekst aktiviran. P+ / P- i brojevi (0-9): Pritisnite da biste odabrali stranicu. Napomena: Većina TV stanica koristi šifru 100 kao svoju indeksnu stranicu. Vaš TV podržava i sistem za BRZI TEKST i sistem za TOP-TEKST. Kada su ovi sistemi dostupni, stranice su podeljene u grupe ili teme. Kada je dostupan sistem BRZI TEKST, odeljci u stranici teleteksta postaće šifrovani bojom i mogu se birati pritiskanjem obojenih tastera. Pritisnite neko obojeno dugme, koje odgovara Vašim potrebama. Pojaviće se pisani tekst u boji, pokazujući koji od obojenih tastera da koristite kada postoji prenos TOP-teksta. Pritiskanjem komandi ili zahtevaće se sledeća, odnosno prethodna stranica. Digitalni teletekst (samo za UK) Pritisnite dugme. Prikazuju se informacije digitalnog teleteksta. Za rad sa njim koristite dugmad u boji, dugmad kursora i dugme OK. Način rada se može razlikovati, zavisno od sadržaja digtalnog teleteksta. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu digitalnog teleteksta. Kada se pritisne dugme televizijski prenos., TV aparat se vraća na Srpski

70 Ažuriranje softvera Vaš televizor je u stanju da pronađe i ažurira nove nadogradnje softvera preko televizijskih kanala. Prilikom pretraživanja televizijskih kanala, televizor traži dostupne kanale koji su memorisani u vašim postavkama. Zato se savetuje da pre pretraživanja novijih verzija uključi automatsko pretraživanje i ažuriraju svi dostupni kanali. 1) Pretraživanje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa Moguće je ručno proveriti da li postoje novije verzije softvera za vaš televizor. Jednostavno idite na glavni meni. Izaberite Postavke i odaberite meni Druge postavke. U meniju Druge postakve idite na stavku Ažuriranje softver i pritisnite dugme OK da biste otvorili meni Opcije ažuriranja. U meniju Opcije ažuriranja izaberite Skeniranje za ažuriranje i pritisnite dugme OK. Ako se pronađe novija verzija, on započinje njeno preuzimanje. Traka napredovanja pokazuje napredovanje preuzimanja. Kada se preuzimanje završi uspešno, prikazuje se poruka kojom se traži ponovno pokretanje radi aktiviranja novog softvera. Pritisnite OK da biste nastavili sa ponovnim pokretanjem. 2) Pretraživanje u pozadini i režim ažuriranja Dok je televizor povezan na internet, on u pozadini vrši pretraživanje za važnim novijim verzijama softvera. Ako se važna novija verzija softvera pronađe, on je tiho preuzima. Kada se preuzimanje završi uspešno, prikazuje se poruka kojom se traži ponovno pokretanje radi aktiviranja novog softvera. Pritisnite OK da biste nastavili sa ponovnim pokretanjem. 3) Pretraživanje u 3:00 AM i režim ažuriranja Ako je omogućeno Automatsko skeniranje u meniju Opcije ažuriranja, televizor se uključuje u 03:00 i pretražuje televizijske kanale kako bi pronašao nove verzije softvera. Ako se novi softver pronađe i uspešno preuzme, pri sledećem uključivanju televizor se podiže sa novom verzijom softvera. Napomena o operaciji ponovnog podizanja sistema: Ponovno podizanje sistema je poslednji korak operacije ažuriranja softvera u slučaju da je novi softver uspešno preuzet. Tokom ponovnog podizanja sistema televizora vrši se konačna inicijalizacija. U sekvenci ponovnog podizanja sistema isključeno je napajanje ekrana, a svetleća dioda na prednjoj ploči ukazuje na aktivnost svojim treperenjem. Oko 5 minuta kasnije televizor se ponovo pokreće sa aktiviranim novim softverom. Ako se vaš televizor ne pokrene ponovo za 10 minuta, isključite ga iz struje na 10 minuta, a zatim ga ponovo uključite u struju. Televizor treba da se uključi bezbedno sa novim softverom. Ako vaš televizor i dalje ne radi, ponovite postupak sa isključivanjem iz struje i ponovnim uključivanjem još nekoliko puta. Ako i dalje ne radi, pozovite servis da reši problem. Pažnja: Dok svetleća dioda trepće tokom ponovnog podizanja sistema ne isključujte televizor iz struje. U tom slučaju se može desiti da televizor ne može ponovo da podigne sistem, a takav problem može da reši samo servis. Ručno ažuriranje softvera Uverite se da je eternet kabl povezan za TV ureğaj. Ako Ethernet kabl nije povezan za TV ureπaj, uverite se da TV prima. Proverite je li Dobro prisutan u sledećem putu: Meni -> Postavke -> Postavke mreže -> Konfiguraciski status -> Povezano Idite na tabulator Postavke u glavnom meniju i izaberite Druge postavke. Označite nadgradnja softvera i pritisnite OK. Izaberite skenirati za nadgradnje i pritisnite OK. Pojaviće se OSD ekran, kao i traka koja pokazuje progres i nalazi se pod nazivom Ažuriranje softvera. Pojaviće se poruka sa upozorenjem na ekranu da će TV ureğaj biti ponovno podignut. Pritisnite dugme OK da završite proces ažuriranja i da ponovno podignete TV. Rešavanje problema I saveti Istrajnost slike udvajanje slike Imajte u vidu da, kada prikazujete neprekidno istu sliku (nepodvižna ili pauzirana), može doći do udvajanja slike. Perzistencija slike na LCD TV-ureπaju može nestati nakon kratkog vremena. Pokušajte na kratko isključiti TV. Da biste izbegli ovu pojavu, ne ostavljajte ekran duže vreme sa nepokretnom slikom. Nema napajanja Ukoliko vaš TV nema napajanja, proverite je li strujni kabl povezan u strujnom kolu. Loša slika 1. Jeste li odabrali pravilan TV sistem? 2. Jesu li Vaš TV uređaj ili kućna antena postavljeni preblizu neuzemljene audio opreme ili neonskih svetla, itd.? 3. Brda i visoke zgrade mogu izazvati duple ili prividne slike Ponekad možete poboljšati kvalitet slike menjanjem pravca antene. Jesu li slika ili teletekst neprepoznatljivi? 4. Proverite da li ste uneli tačnu frekvenciju. 5. Ponovo podesite kanale. Srpski

71 6. Kvalitet slike može oslabiti ako ste istovremeno priključili dva spoljna uređaja na TV. U tom slučaju, otkačite jedan od spoljnih uređaja. Nema slike 1. Nema slike znači da Vaš TV ne prima nikakav prenos. Da li ste pritisnuli odgovarajuće dugme na daljinskom upravljaču? Pokušajte ponovo. Uverite se da ste izabrali pravilan ulazni izvor. 2. Je li antena pravilno priključena? 3. Jesu li utikači čvrsto umetnuti u antensku utičnicu? 4. Je li antenski kabl oštećen? 5. Jesu li umetnuti odgovarajući utikači za antenu? 6. Ako imate nekakvu sumnju, savetujte se sa Vašim prodavcem. Nema zvuka 1. Je li TV postavljen na nemi? Da otkažete "nemi", pritisnite dugme " ", ili pojačajte nivo zvuka. 2. Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika. Da li je balans podešen u jednu krajnost? Pogledajte deo Meni zvuka. Daljinski upravljač ne radi TV ne reaguje na daljinski upravljač. Baterije možda su slabe, ako je tako, još uvek možete koristiti kontrolne dugmadi na TV-u. (* jedino je moguće ukoliko nisu zaključani preko roditeljske kontrole) Izvori ulaza ne mogu se izabrati 1. Ako ne možete odabrati izvor ulaza, moguće je da nema priključenog uređaja. 2. Ako ste pokušali da priključite neki uređaj, proverite AV kablove i povezivanja. Snimanje nije dostupno Da biste snimili progamu, morate prvo povezati USB disk na vapem TV-u dok je TV isključan. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja. U suprotnom, odlika snimanja neće biti dostupna. Ukoliko ne možete snimati, isključite TV i onda utaknite ponovo USB. uređaj dok je TV isključan. USB je suviše spor Ukoliko se na ekranu prikaže USB je prebavan dok počev snimanja, pokušajte restartirati snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš USN disk ne zadovoljava zahteve brzine. Povežite drugi USB disk. Internet veza nije dostupna/režim DLNA nije operativan Ako je MAC adresa (unikatni broj za identifikaciju) vašeg PC-ja ili modema već trajno registrirana, moguće je da se vaš TV ne može povezati na internet. U tom slučaju, MAC adresa je potvrđena svaki put kada se povezujete na internet. Ovo je predostrožnost od neautorizovanog pristupa. jer vaš TV ima svoju MAC adresu, vaš internet provajder ne može overiti MAC adresu vašeg TV-a. Zbog toga, vaš TV se ne može povezati na internet. Kontaktirajte vašeg dostavljača internet uslugi I potražite informacije o tome kako povezati ostale uređaje, kao vaš TV, na internet. Takođe, moguće je da nema veze zbog problema sa ognenim zidom. Ako smatrate da je ovo povod vaših problema, kontaktirajte vašeg dostavljača. Ognjeni zid može biti uzrok problema veze i otkrića tokom korišćenja TV-a u DLNA režimu ili prelistanja preko DLNA. Nevalidni domen Osigurite se da ste već logirani na vašem PC-ju sa autirozavim korisničkim imenom/lozinkom i takoće obezbedite da je vaš domen aktivan, pre negó što delite falove preko DLNA servera na vašem PC-u. Ukoliko je domen nevalidan, to može uzrokovati probleme tokom prelistanja fajlova u DLNA režimu. Srpski

72 PC Tipični režimi prikazivanja Sledeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima video prikaza. Moguće je da Vaš TV ne podržava sve rezolucije. Vaš TV podržava sve do 1920x1200. Indeks Rezolucija Frekvencija 1 640x400 70Hz 2 640x350 85Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Specifikacije TV EMITOVANJE PAL/SECAM B/G D/K K I/I L/L DIGITALNI PRIJEM DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD DVB-T2 MPEG2 DVB-T2 MPEG4 HD DVB-T MHEG-5 Engine (jedino za UK) DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD PRIJEMNI KANALI VHF (OPSEG I/III) UHF (OPSEG U) HIPER OPSEG BROJ PRETHODNO PROGRAMIRANIH KANALA INDIKATOR KANALA Prikaz na ekranu (OSD) RF ANTENSKI ULAZ 75 oma (nebalansirano) RADNI NAPON V AC, 50 Hz AUDIO Nemački (German) + Nicam Stereo Model LC-32LE351E AUDIO IZLAZNA MOĆ (W RMS. ) (10% THD) 2 x 6 POTROŠNJA STRUJE (W) 65 W (maks) PANEL 16:9 Model LC-39LE351E AUDIO IZLAZNA MOĆ (W RMS. ) (10% THD) 2 x 8 POTROŠNJA STRUJE (W) 100 W (maks) PANEL 16:9 Srpski

73 Obaveštenje o licenciranju Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. POTVRDA O ZAŠTINOM ZNAKU i dupli-d simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories. DLNA, i DLNA Logo i DLNA CERTIFIED su trgovinski znaci, servisni znaci ili znaci sertifikacije Digital Living Network Alliance. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitini znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing LLC. Youtube i youtube logoto su zaštotni znaci od Googlr Inc-a. Srpski

74 Podržani formati datoteka za USB Pregledač medija Mediji Ekstenzija Format Napomene Film Muzika dat, mpg, mpeg dat, mpg, mpeg Video Mpeg1,2 MPEG2,H.264, VC1, AVS, MVC Audio MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM.vob MPEG2 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM.mkv.mp4.mov.avi flv MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Motion JPEG MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG H.264, Sorenson H.263 MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM, WMA MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, LPCM/ADPCM 30fps 50Mbita/ sek 50fps MVC: 24fps Druga: 30fps 50Mbita/ sek 30fps 50Mbita/ sek 50fps 30fps 50Mbita/sek H.264: 50fps Druga: 30fps 50Mbita/sek H.264: 50fps Druga: 30fps 50Mbita/sek H.264: 50fps Druga: 30fps 50Mbita/ sek 3gp,3g2 MPEG4, H P 20Mbita/sek asf, wmv.mp3.wav WMA / ASF.m4a/.aac MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3 - MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3) LPCM WMA, WMA Pro AAC, HEAAC 30fps 50Mbita/ sek Fotografija.jpg.jpeg Osnovni JPEG MAX WxH =.png Progresivni JPEG 14592x12288 Do 8 megabajta.bmp ne preplećeno.png ispreplet Titl sub - - srt - - Srpski

75 Podržane DVI rezolucije Kada ureğaje povezujete na TV konektore pomoću DVI konvertorskih kablova (nisu isporučeni), možete da proverite sledeće informacije o rezoluciji. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ 1360x768 þ þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x x x x1200 þ þ þ þ Srpski

76 Prilog: Instaliranje Nero MediaHome Da instalirate Nero MediaHome postupite ovako: Napomena: Za korižćenje DLNA funkcije, treba prvo da imate ovaj softver na personalnom kompjuteru. 1. Ubacite instalacioni disk za Nero MediaHome u optički disk drajv. Automatski će se pojaviti ekran Nero Multiinstaller sa dugmetom za započinjanje instalacionog procesa. Ako se ovaj prozor ne prikaže automatski, kliknite dva puta na datoteku SetupX, koja se nalazi na instalacionom disku Nero MediaHome. 4. Pritisnite dugme Sledeće. Pojaviće se ekran sa licencnim uslovima (EULA). 2. Pritisnite na dugme sa oznakom Nero MediaHome Essentials da započnite proces. Pojaviće se instalacioni čarobnjak za Nero MediaHome. Pre nego što produžite, na meniju za biranje jezika, ako ima potrebe, promenite jezik na kojem ide instalacija. 5. Pročitajte pažljivo licencni ugovor i izaberite odgovarajuću rubriku da prihvatite uslove ugovora. Nije moguće izvržiti instalaciju bez ugovora. 6. Pritisnite dugme Sledeće. Pojaviće se ekran Izaberi tip instalacije. Moguće je birati meğu tipične - standardne instalacije, ili instalacije po meri. Instalacija koju definiše korisnik dozvoljava da odlućite koje ćete jezike instalirati i da izaberete instalacionu prećicu. 3. Pritisnite dugme Sledeće. Prikazaće se integrisani serijski broj. Nemojte menjati prikazani serijski broj. Srpski

77 7. Koristite tipičnu instalaciju i zatim pritisnite na dugme sledeće. Prikazaće se ekran za Preduslove. Čarobnjak za instaliranje Nero MediaHome proveriće da li imate traženi softver od drugih proizvoğača na personalnom kompjuteru. Ako nemate aplikacije, pojaviće se spisak aplikacija koje se moraju instalirati pre nego što produži instalacija. 10. Instalacija će završiti. Pojaviće se ekran Pomognite nam da unapredimo Nero softver. Da bi pružili bolju uslugu, Nero prikuplja anonimne podatke da bi utvrdio koje opcije se koriste i koji se problemi pojavljaju, ako ih uopšte ima. 8. Pritisnite dugme Instaliraj. Kad su svi preduslovi instalirani, dugme Instaliraj će se promeniti u dugme sledeće. 11. Ako želite da pomognete učestvovanjem u anonimno skupljanje korisničkih podataka, izaberite rubriku i kliknite dugme Sledeće. Pojaviće se zadnji ekran instalacionog čarobnjaka. 12. Pritisnite dugme Izaği. 9. Pritisnite dugme Sledeće. Pojaviće se ekran Spreman da započne instalacioni proces, poćeće instalacija i završiće automatski. Traka koja prikazuje progres informisaće Vas o napredovanju instalacionog procesa. Srpski Skraćenica sa nazivom Nero MediaHome 4 sada se nalazi na Vašoj radnoj površini Čestitamo! Uspešno ste instalirali Nero MediaHome 4 na personalni kompjuter.

78 14. Aktivirajte Nero MediaHome koristeći ikonu skraćenice. Kliknite na ikonu DODAJ iz LOKALNE FASCIKLE da dodate fasciklu koju želite da delite na mrežu. Izaberite fasciklu koju želite da delite i pritisnite AKTIVIRAJ SERVER. 15. Možete prikazati sve medijske tipove iz biblioteke. Pritisnite ikonu Osveži da biste osvežili. Pritisnite ikonu PREKINITE SERVER da prekinete server. Srpski

79 Dimenzioni crteži (LC-32LE351E) Srpski

80 Dimenzioni crteži (LC-39LE351E) Srpski

81 Odlaganje na kraju radnog veka Srpski

82 Dimenzioni crteži (LC-32LE351E) POMEMBNO Preden boste pritrdili stojalo za vaš nov televizor Sharp, prosimo, da pazljivo preberete naslednje informacije. Namestitev stojala Pred namestitvijo stojala se preprièajte, da televizor ni vkljuèen v vir napajanja. Televizor Sharp (1) položite na mehko, stabilno in ravno površino, tako da bo obrnjen navzdol. Stojalo (3) namestite na montažno plošèo, ki se nahaja na zadnji strani televizorja. Pokrov stojala (3) naj bo namešèen tako, da se vidijo luknjice za vijake na zadnji strani televizorja Sharp. Pokrov stojala (2) namestite na stojalo (3). Pokrov stojala (3) naj bo namešèeno tako, da se vidijo luknjice za vijake na zadnji strani televizorja Sharp. NE vstavljajte vijakov brez plastiènih stenskih vložkov. Vstavite štiri priložene vijake in jih zmerno privijte, da bo stojalo ustrezno pritrjeno. 1. Televizor Sharp 2. Pokrov stojala 3. Stojalo Srpski

83 Dimenzioni crteži (LC-39LE351E) POMEMBNO Preden boste pritrdili stojalo za vaš nov televizor Sharp, prosimo, da pazljivo preberete naslednje informacije. Namestitev stojala Pred namestitvijo stojala se preprièajte, da televizor ni vkljuèen v vir napajanja. Televizor Sharp (1) položite na mehko, stabilno in ravno površino, tako da bo obrnjen navzdol. Stojalo (3) namestite na montažno plošèo, ki se nahaja na zadnji strani televizorja. Pokrov stojala (3) naj bo namešèen tako, da se vidijo luknjice za vijake na zadnji strani televizorja Sharp. Pokrov stojala (2) namestite na stojalo (3). Pokrov stojala (3) naj bo namešèeno tako, da se vidijo luknjice za vijake na zadnji strani televizorja Sharp. NE vstavljajte vijakov brez plastiènih stenskih vložkov. Vstavite štiri priložene vijake in jih zmerno privijte, da bo stojalo ustrezno pritrjeno. 1. Televizor Sharp 2. Pokrov stojala 3. Stojalo Srpski

84 Deinstalacija postolja POMEMBNO Molimo pažljivo proèitajte sledeæa uputstva pre nego što odvojite postolje sa vašeg Šarp televizora. Deinstalacija postolja Pre odvajanje postolja, obezbedite da je TV iskljuèan iz izvora napajanja. Postavite Šarp TV na mekanu, stabilnu i ravnu površinu, licem dole. Odvite èetiri šrafa koje prièvršèuju stopalo i uklonite šrafove kada su oni potpuno odviti. Lagano uklonite postolje i plastièni model sa panela. LC-32LE351E LC-39LE351E Srpski

85 Dimenzije šrafova za zidnu montažu Dužina šrafa = A+B Šraf Kabinet Kut zidnog postolja MODEL VESA KA PRODUKTU MIN/ MAKS DUŽINA ŠRAFA (DUŽINA A) LC-22LE250E/V/K 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-24LE250E/V/K-BK LC-24LE250E/V/K-WH 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-24DV250E/V/K 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-32LE350E/V-BK LC-32LE350E/V-WH LC-32LE351E/K-BK LC-32LE351E/K-WH LC-32LE352E-BK LC-32LE352E-WH 200 x 100 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-39LE350E/V-BK LC-39LE350E/V-WH LC-39LE351E/K-BK LC-39LE351E/K-WH LC-39LE352E-BK LC-39LE352E-WH 400 x 200 (W x H) M6 X 10 / M6 X 14 Srpski

86 Sadržaj Televizor - funkcije Dragi korisniče SHARP proizvoda Uvod Važne sigurnosne mjere Sigurnosne mjere Informacije o zaštiti okoliša Sadržaj pakiranja Gledanje televizora Kontrolni gumbi televizora i rukovanje Pregled daljinskog upravljača - TV Korištenje modula za uvjetni pristup Obavijest o pripravnosti Stavljanje baterija u daljinski upravljač Priključivanje strujnog kabela i zračne/kabelske.. 96 Uključivanje/Isključivanje Uključivanje televizora Uključivanje televizora u mod pripravnosti Isključivanje televizora Prva instalacija Antensko instaliranje Kabelsko instaliranje Reprodukcija medija putem USB ulaza Izbornik Preglednik medija Uporaba gumba IZBORNIK u modu preglednika medija Promjena veličine slike: Formati slike Rukovanje Popisom kanala Sortiranje Popisa kanala Brzi izbornik Funkcije i karakteristike izbornika Funkcije i karakteristike izbornika Funkcije i karakteristike izbornika Elektronički programski vodič (EPG) Opcije programa Snimanje programa Snimanje zadržane žive slike Trenutačno snimanje Gledanje snimljenih programa Arhiva snimanja Konfiguracija snimanja Funkcije Povezivanje Žično mrežno povezivanje Bežični mrežno povezivanje Konfiguriranje postavki mreže Konfiguriranje postavki žičnih uređaja Vrsta mreže Status konfiguracije IP adresa Postavke konfiguracije žične mreže u naprednom modu Konfiguriranje postavki bežični uređaja (Opcija) Informacije Povezivanje s mobilnim telefonom putem WiFi-ja (opcija) Uklanjanje uzroka nepravilnog rada kod povezivanja Bežična mreža nije dostupna Veza je spora Smetnje tijekom reprodukcije ili spore reakcije Korištenje DLNA mrežnih usluga Korak 1: Instalacija Nero Media Home Korak 2: Žično ili bežično mrežno povezivanje Korak 3: Reproduciranje zajedničkih datoteka pomoću preglednika medija Internetski portal HBBTV sustav Teletekst Digitalni teletekst (samo za UK) Nadogradnja softvera Uklanjanje uzroka nepravilnog rada i savjeti Zaostala slika - sjene Nema napajanja Loša slika Nema slike Nema zvuka Daljinski upravljač ne radi Ulazni izvori - ne mogu se odabrati Snimanje nije moguće USB je prespor Internet veza nije dostupna / DLNA mod ne reagira Neispravna domena PC Tipični modovi prikaza Specifikacije Obavijest o licenciji Podržani formati datoteka za USB Preglednik medija Podržane DVI rezolucije Dodatak: Instalacija početne stranice Nero MediaHome Mjerna skica (LC-32LE351E) Mjerna skica (LC-39LE351E) Odlaganje po isteku vijeka uporabe Mjerna skica (LC-32LE351E) Mjerna skica (LC-39LE351E) Demontaža stalka Dimenzije vijaka za montiranje na zid Hrvatski

87 POSEBNA NAPOMENA ZA KORISNIKE U U.K. Kabel za napajanje ovog proizvoda ima nezamjenjivi utikač (ugrađen) s osiguračem od 5A. Ako osigurač treba zamijeniti, mora se koristiti BS 1362 osigurač odobren od BSI-a ili ASTA-e i /ili iste ili veće voltaže, što je naznačeno na glavi utikača. Vratite poklopac osigurača na njegovo mjesto nakon izmjene osigurača. Ne koristite utikač bez pričvršćenog poklopca osigurača. U rijetkom slučaju, ako utičnica u vašem domu ne odgovara isporučenom utikaču, presijecite kabel za napajanje i pričvrstite utikač odgovarajućeg tipa. OPASNOST: Osigurač izrezanog utikača treba ukloniti, a izrezani utikač odmah uništiti i zbrinuti na siguran način. Ni pod kojim uvjetima izrezani utikač ne smije se umetati negdje drugdje u utičnicu od 5A, jer postoji opasnost od strujnog udara. Za pričvršćivanje odgovarajućeg utikača na kabel za napajanje, slijedite donje upute: VAŽNO: Žice kabela za napajanje obojane su bojama u skladu s donjim pravilom: Plava: Neutralno Smeđa: Živa/pod naponom Ako boje žica kabela za napajanje ovog proizvoda možda ne odgovaraju bojama na oznakama u vašem utikaču, postupite na sljedeći način: Žicu plave boje treba se spojiti na priključak kabela koji je označen slovom N ili obojan u crno. Žicu smeđe boje treba se spojiti na priključak kabela koji je označen slovom L ili obojan u crveno. Provjerite kako ni smeđa ni plava žica nisu spojeni na uzemljenje u vašem 3-strukom utikaču. Prije postavljanja poklopac utikača provjerite: Sadržava li novo postavljeni utikač osigurač, je li njegova vrijednost ista uklonjenom iz izrezanog utikača. Držak kabela pričvršćen je preko omotača kabela za napajanje, a ne izravno preko strujnih žica. AKO NISTE SIGURNI, POSAVJETUJETE SE S KVALIFICIRANIM ELEKTRIČAROM. Hrvatski

88 Televizor - funkcije LED televizor u boji s daljinskim upravljanjem. Potpuno integrirani digitalni/kabelski televizor (DVB-T-T2/C). HDMI konektori za digitalni video i audio. Ova veza je namijenjena i prijemu signala visoke definicije. USB ulaz. Snimanje programa. Program sa zadržanom slikom programa. Sustav OSD izbornika. Scart utičnica za vanjske uređaje (kao što su video, video igre, audio uređaji, itd.). Stereo zvučni sustav. Teletekst, brzi tekst, tekst na vrhu. Priključak za slušalice. Sustav automatskog programiranja. Ručno podešavanje prema naprijed ili natrag. Automatsko isključivanje nakon šest sati. Samoisključivanje. Blokada za djecu. Automatsko prigušivanje zvuka kada nema emitiranja. NTSC reproduciranje. AVL (automatsko ograničenje glasnoće). PLL (traženje frekvencije). PC ulaz. ''Uključi i igraj'' za Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Mod za igre (opcija). Funkcija isključivanja slike. Ethernet (LAN) za internet spajanje i usluge n WiFi podržan (opcija). HbbTV. DLNA. Dragi korisniče SHARP proizvoda Hvala Vam na kupnji SHARP LCD televizora u boji. Iz sigurnosnih razloga te kako bi dugo godina mogli bez problema koristit proizvod, molimo prije uporabe ovog proizvoda pažljivo pročitajte Važne sigurnosne mjere. Uvod Pročitajte upute u ovom priručniku prije prve upotrebe uređaja, čak i ako ste već dobro upoznati s radom i upotrebom elektroničkih uređaja. Naročitu pažnju obratite na poglavlje SIGURNOSNE MJERE. Priručnik s uputama čuvajte na sigurnom mjestu za buduću upotrebu. Ako uređaj prodajete ili dajete na korištenje drugoj osobi, uz uređaj obavezno priložite i ove upute. Zahvaljujemo na odabiru ovog proizvoda. Ovaj priručnik sadrži upute za pravilnu upotrebu televizora. Prije upotrebe televizora, molimo pažljivo pročitate ovaj priručnik. Molimo čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću upotrebu. Ovaj uređaj namijenjen je za primanje i prikazivanje TV programa. Različite mogućnosti spajanja omogućuju priključivanje dodatnih izvora za primanje i prikazivanje (prijemnik, DVD uređaj, DVD snimač, VCR, PC, itd.). Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za rad u suhim prostorijama. Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za privatnu upotrebu u kućanstvima i ne smije se koristiti u industrijske i komercijalne svrhe. Načelno, naša odgovornost je isključena u slučaju nenamjenske upotrebe ili u slučaju neovlaštenih preinaka na uređaju. Rad LED televizora u ekstremnim uvjetima može uzrokovati oštećenje uređaja. Slike i zaslonski (OSD) prikazi u ovom korisničkom priručniku služe samo za objašnjenje i mogu se razlikovati od stvarnih. Primjeri koji se koriste u ovom priručniku temelje se na LC-32LE351E / LC-39LE351E modelu. Hrvatski

89 Važne sigurnosne mjere Čišćenje - isključite AC kabel iz AC utičnice prije čišćenja proizvoda. Za čišćenje proizvoda koristite vlažnu krpu. Ne koristite tekućine ili aerosol. Koristite mekanu, vlažnu krpu i blago obrišite panel kada je nečist. Kako bi zaštitili panel, za čišćenje ne koristite kemijski obrađenu tkaninu. Kemikalije mogu izazvati oštećenja ili napukline na kućištu televizora. Voda i vlaga- Ne koristite proizvod blizu vode, na primjer blizu kade, umivaonika, sudopera, vjedara za pranje rublja, bazena za plivanje i vlažnih podruma. Na proizvod ne stavljajte vaze ili slične predmeta napunjene vodom. Voda se može proliti po proizvodu i izazvati vatru ili strujni udar. Stalak - Ne stavljajte proizvod na nestabilna kolica, tronožac ili stol. U tom slučaju proizvod može pasti, što može izazvati ozbiljne osobne ozljede kao i oštećenja proizvoda. Koristite samo kolica, stalak, tronožac, konzolu ili stol koji je preporučio proizvođač ili se prodaje s proizvodom. Prilikom montaže proizvoda na zid, slijedite upute proizvođača. Koristite samo opremu za montiranje preporučeno od strane proizvođača. Kada premještate proizvod koji je smješten na kolicima, morate ga pomicati s velikom pažnjom. Nagla zaustavljanja, pretjerana sila ili neravan pod mogu dovesti do pada proizvoda s kolica. Ventilacija - Otvori za ventilaciju i drugi otvori na kućištu televizora namijenjeni su za ventilaciju. Ne prekrivajte ili ne zatvarajte otvore za ventilaciju i druge otvore, jer nedovoljna ventilacija može izazvati pregrijavanje i/ili kraći vijek uporabe proizvoda. Proizvod ne stavljajte na krevet, sofu, tepih ili slične površine, jer one mogu zatvoriti otvore za ventilaciju. Ovaj proizvod nije namijenjen za ugradnju; ne postavljajte proizvod u zatvorene prostore kao što su police ili stalaže za knjige, osim u slučaju ako je osigurana ispravna ventilacija ili ako su poštovane upute proizvođača. LCD panel na ovom proizvodu napravljen je od stakla. Može se razbiti ako se proizvod ispusti ili udre. Ako se LCD panel razbije, pazite kako se ne bi ozlijedili na slomljenom staklu. Izvori topline-držite proizvod dalje od izvora topline, kao što su radijatori, grijači, peći i drugi proizvodi koji stvaraju toplinu (uključujući i pojačala). Kako bi spriječili požar, ne stavljajte na vrh ili pored televizora svijeće ili otvoreni plamen. Kako bi se spriječila opasnost od požara ili udara, ne stavljajte AC kabel ispod televizora ili drugih teških predmeta. Slušalice-Ne podešavajte glasnoću na najjače. Stručnjaci za sluh ne preporučuju dugo slušanje preglasnog zvuka. Ne prikazujte fiksnu sliku predugo, jer to može izazvati zadržavanje zaostale slike. Struja se troši uvijek kada je priključen kabel za napajanje. Servisiranje-Ne pokušavajte sami popravljati proizvod. Uklanjanje kućišta izlaže vas visokom naponu i drugim opasnim situacijama. Potražite kvalificirano osoblje koje će izvršiti servisiranje. LCD panel proizvod je visoke tehnologije i omogućava vam savršenu sliku. Zbog velikog broja piksela, ponekad se na zaslonu može pojaviti par neaktivnih piksela koji se vide kao fiksna plava, zelena ili crvena točka. Ovo je uključeno u specifikacije proizvoda i ne smatra se kvarom. Mjere opreza prilikom transportiranja televizora Kad prenosite televizor, nikad ga ne smijete držati za zvučnike. Uvijek vodite računa da dvije osobe nose televizor, držeći ga s dvije ruke-po jedna ruka sa svake strane televizora. UPOZORENJE Kako bi se spriječilo širenje požara, svijeće i ostale izvore otvorenog plamena uvijek držite podalje od proizvoda. Hrvatski

90 Sigurnosne mjere Pročitajte pažljivo sljedeće preporučene sigurnosne mjere radi vlastite sigurnosti. Izvor napajanja Televizor se smije napajati samo naponom od V AC, 50Hz. Svakako provjerite jeste li odabrali pravilan napon. Priključni kabel Preko priključnog kabela (glavnog priključka) ne stavljajte uređaj, kao ni komade namještaja i sl. te pazite da isti ne prignječite. Rukujte priključnim kabelom držeći ga za utikač. Ne izvlačite utikač povlačenjem kabela i kabel nikada ne dirajte mokrim rukama zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada ne pravite čvorove na kabelu i ne vežite ga drugim kabelima. Priključni kabeli moraju se postaviti tako da se ne mora hodati po njima. Oštećeni priključni kabel može izazvati požar ili strujni udar. Ako je kabel oštećen i treba ga zamijeniti, posao povjerite kvalificiranom stručnjaku. Vlaga i voda Uređaj ne koristite u vlažnim i mokrim prostorima (ne koristite u kupaonici, u blizini sudopera ili perilice). Ne izlažite uređaj kiši ili vodi zbog moguće opasnosti i ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom, poput vaza. Izbjegavajte kapanje i prskanje tekućine po uređaju. Ako u kućište padne neki predmet ili tekućina, izvadite utikač televizora iz utičnice i pozovite kvalificiranog električara koji će pregledati uređaj prije ponovnog rada. Čišćenje Prije čišćenja, izvadite utikač uređaja iz zidne utičnice. Ne koristite tekućine ili aerosol. Čistite mekom i suhom krpom. Ventilacija Prorezi i otvori na televizoru služe za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja. Da bi se spriječilo pregrijavanje, otvori ne smiju biti zapriječeni ili pokriveni. Toplina i plamen Uređaj se ne smije postaviti u blizini otvorenog plamena i izvora jake topline npr. električne grijalice. Na uređaj se ne smiju stavljati izvori otvorenog plamena, npr. upaljene svijeće. Baterije se ne smiju izlagati velikoj vrućini, npr. od sunca, vatre i slično. Grmljavina U slučaju olujnog nevremena ili grmljavine te ako odlazite na godišnji odmor, izvadite priključni utikač iz zidne utičnice. Rezervni dijelovi U slučaju upotrebe rezervnih dijelova, provjerite koristi li serviser rezervne dijelove navedene u specifikacijama proizvođača ili dijelove s istim specifikacijama kao što su originalni dijelovi. Neovlaštene zamjene mogu izazvati požar, strujni udar ili druge opasnosti. Servisiranje Molimo, servis prepustite kvalificiranom osoblju. Ne skidajte sami poklopac, zbog opasnosti od strujnog udara. Zbrinjavanje otpada Ambalaža i sredstva za ambalažu mogu se reciklirati i prvenstveno su namijenjeni reciklaži. Ambalažni materijali, poput plastičnih vrećica, moraju se držati izvan dohvata djece. Baterije, uključujući i one koje ne sadrže teške metale, ne smiju se bacati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Istrošene baterije zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Raspitajte se o zakonskim propisima važećima u vašem mjestu. Ne pokušavajte napuniti baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite baterije samo istom ili odgovarajućom vrstom. Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da električne i elektroničke uređaje na kraju njihova vijeka trajanja morate zbrinuti u otpad odvojeno od ostalog kućnog otpada. U zemljama EU postoje posebni sustavi za sakupljanje otpada namijenjenog recikliranju. Za više informacija obratite se lokalnim nadležnim tijelima ili prodavaonici u kojoj ste kupili uređaj. Isključivanje uređaja Mrežni utikač koristi se za isključivanje televizora iz mreže i zato mora biti spreman za rad. Glasnoća u slušalicama Preveliki zvučni tlak u slušalicama može uzrokovati oštećenje ili gubitak sluha. Instalacija Radi sprječavanja ozljeda, uređaj mora biti sigurno pričvršćen na zid u skladu s uputama za postavljanje na zid (ako ta mogućnost postoji). Hrvatski

91 LCD zaslon LCD panel predstavlja proizvod visoke tehnologije s oko milijun tankoslojnih tranzistora zahvaljujući kojima dobivate fine detalje slike. Povremeno je moguća pojava nekoliko neaktivnih piksela na zaslonu u obliku fiksne plave, zelene ili crvene točke. Međutim, to ne utječe na kvalitetu rada vašeg proizvoda. Upozorenje! Ne ostavljajte televizor uključen ili u modu pripravnosti kada napuštate kuću. Spajanje na televizijski distribucijski sustav (kabelska TV itd.) s uređaja za ugađanje (tuner): Uređaj spojen na zaštitno uzemljenje u građevini, putem mrežnog priključka ili putem drugog uređaja s priključkom na zaštitno uzemljenje i na televizijski distribucijski sustav pomoću koaksijalnog kabela, u određenim okolnostima može izazvati požar. Priključak na kabelski distribucijski sustav mora se provesti putem uređaja koji osigurava električnu izolaciju ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanski izolator, pogledajte EN ). Napomena:HDMI povezivanje između računala i televizije može dovesti do radio smetnji, u tom slučaju preporučamo uporabu VGA (DSUB-15) povezivanje. HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni i registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC. HD TV 1080p logotip je zaštitni znak DIGITALEUROPE. DVB logotip je registrirani zaštitni znak Digital Video Broadcasting-DVB-projekt. Djeca ne smiju koristiti električne uređaje Nikad ne dozvolite djeci uporabu električnog uređaja bez nadzora. Djeca ne mogu uvijek primijetiti moguće opasnosti. Baterije / akumulatori mogu biti opasni po život ako se progutaju. Čuvajte baterije izvan dohvata male djece. U slučaju gutanja baterije, odmah zatražite liječničku pomoć. Također, ambalažne folije držite daleko do djece, jer postoji opasnost od gušenja. Tipka Spreman / Uključeno ne isključuje uređaj iz mreže. Štoviše, dok je u modu pripravnosti, uređaj i dalje troši električnu energiju. Za potpuno isključivanje uređaja iz električne mreže, izvadite mrežni utikač iz mrežne utičnice. Zato je važno da uređaj postavite tako da se omogući slobodan pristup mrežnoj utičnici, što je posebno važno u hitnim slučajevima kada morate brzo izvaditi utikač. Da biste isključili opasnost od požara, priključni kabel treba u načelu izvaditi iz mrežne utičnice ako uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, npr. kada odlazite na odmor. Hrvatski

92 Informacije o zaštiti okoliša Ovaj televizor je napravljen tako da troši manje energije i time čuva okoliš. Zahvaljujući funkciji energetske učinkovitosti ovog televizora, ne samo što pomažete u očuvanju okoliša već istovremeno štedite novac smanjujući račune za struju. Kako bi smanjili potrošnju energije, trebate slijediti ove korake: Možete koristiti postavke moda za štednju energije, koji se nalazi u izborniku Postavke slike. Ako podesite mod uštede energije kao Eko, televizor će se prebaciti u mod uštede energije, a razina osvijetljenost televizora će se smanjiti na optimalnu razinu. Upamtite, kako se neke postavke slike neće moći promijeniti kada je televizor u modu uštede energija. Sadržaj pakiranja LED TV Ako se odabere opcija Slika isključena, na zaslonu će se pojaviti poruka Zaslon će se isključiti za 15 sekundi.. Odaberite NASTAVI i pritisnite OK za nastavak. Zaslon će se isključiti za 15 sekundi. Ako deaktivirate mod uštede energije, mod slike će se automatski postaviti na dinamičan. Kada se televizor ne koristi, molimo isključite ga ili isključite televizor iz struje putem glavnog strujnog kabela. I to će smanjiti potrošnju energije. Kada odlazite na duže vrijeme, isključite uređaj iz napajanja. Preporuča se aktiviranje moda uštede energije kako bi se smanjila godišnja potrošnja struje. Također, radi uštede energije preporuka je isključiti televizor is strujnog napajanja kad se ne koristi. Molimo vas, pomozite nam očuvati okoliš tako što ćete se pridržavati ovih koraka. Informacije o popravku Molimo, servis prepustite kvalificiranom osoblju. Samo kvalificirano osoblje smije popravljati televizor. Molimo za daljnje informacije, kontaktirajte vašeg lokalnog prodavača, kod kojeg ste kupili ovaj televizor. Daljinski upravljač Baterije : 2 X AAA Priručnik s uputama Kratki vodič Nero media home CD 1 X video i audio priključni kabel Napomena: Nakon kupnje, provjerite pribor. Provjerite sadrži li isporuka sav pribor. Prema specifikacijama proizvođača podržana je dužina kabela treba biti kraća od 3m. Hrvatski

93 Gledanje televizora LC-32LE351E LC-39LE351E Kontrolni gumbi televizora i rukovanje LC-32LE351E LC-39LE351E TV/AV + P/CH + 1. Tipka Spreman 2. Gumb TV/AV 3. Gumb Program gore / dolje 4. Gumb Glasnoća gore / dolje, prekidač se koristi za uključivanje i isključivanje televizora. Hrvatski

94 Pregled daljinskog upravljača - TV 1. Spreman / Uključen 2. Popis kanala 3. Glasnoća gore/dolje 4. Izbornik uključen/isključen 5. OK / Potvrdi 6. Povratak/Natrag: 7. Internetski portal 8. Moj gumb 1:/ YouTube (*) 9. Moj gumb 2 (**) 10. Tipke u boji (crvena, zelena, žuta i plava) 11. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktualni jezik 12. Brzo premotavanje unatrag (u modu Preglednika medija) 13. Pauza (u modu Preglednika medija) / Snimanje s vremenskim pomakom 14. Snimanje programa 15. Reprodukcija (u modu Preglednika medija) 16. Stani (u modu Preglednika medija) 17. Brzo premotavanje unaprijed (u modu Preglednika medija) 18. Podnaslov uključen-isključen /Podnaslov (u modu Preglednika medija) 19. Veličina slike 20. Teletekst - Miks 21. Preglednik medija 22. Elektronički programski vodič 23. Izlaz 24. Gumbi za navigaciju 25. Brzi izbornik uključen/isključen 26. Info / Otkrij (u TXT modu) 27. Program gore / dolje 28. Prigušeno 29. Prethodi program / Sad (u EPG modu) 30. Brojčani gumbi 31. AV / Izvor NAPOMENA: Radni domet iznosi oko 7m/23ft. Uporaba Moj gumb 1 (**) Glavna funkcija ovog gumba je pokrenuti poveznicu za YouTube. Međutim, ukoliko želite izmijeniti ovu funkciju, možete pritisnuti MOJ GUMB 1 na pet sekundi kad ste na željenom izvoru, kanalu ili poveznici, sve dok se na zaslonu ne pojavi poruke "MOJ GUMB JE PODEŠEN". Ovo potvrđuje kako je odabrani MOJ GUMB povezan s odabranom funkcijom. Upamtite, ako vršite prvu instalaciju, MOJ GUMB se vraća na zadanu funkciju. Uporaba Moj Gumb 2 (**) Držite pritisnut MOJ GUMB 2 pet sekundi na željenom izvoru, kanalu ili poveznici, sve dok se poruka MOJ GUMB JE PODEŠEN ne pojavi na zaslonu To je potvrda kako je odabrani MOJ GUMB sad povezan s odabranom funkcijom. Hrvatski

95 Pregled priključaka Konektor Tip Kabeli Uređaj Scart Spajanje (straga) VGA Spajanje (straga) BOČNI AV PC/YPbPr Audio Spajanje (sa strane) Bočni video/audio priključni kabel (isporučen) PC Audio Kabel (nije dio isporuke) HDMI Spajanje (straga) SPDIF Spajanje (straga) BOČNI AV Bočni AV Spajanje (sa strane) AV prikljuèni kabel (isporučen) SLUŠALICE Slušalice Spajanje (sa strane) USB Spajanje (sa strane) CI Spajanje (sa strane) NAPOMENA: Prilikom priključivanja uređaja putem bočnog AV ulaza, morate koristit isporučene priključne kabele za aktiviranje priključka. Vidi sliku gore. YPbPr mod se može koristiti samo ako spojite uređaj koji ima YPbPr izlaz preko PC ulaza pomoću kabela za spajanje YPbPr na PC. (YPbPr na PC nije obuhvaćen isporukom). Kada je spajanje izvršeno, prebacite na YPbPr izvor. Za aktiviranje PC audia, trebate koristiti PC/YPBPR AUDIO PRIKLJUČAK S BIJELIM I CRVENIM ULAZIMA. Ako se vanjski uređaj spaja preko SCART utičnice, televizor se automatski prebacuje u AV mod. Prilikom primanja DTV kanala (Mpeg4 H.264) ili kad ste u Pregledniku medija, izlazni signal neće biti dostupan putem scart utičnice. Prilikom uporabe kompleta za postavljanje na zid (opcija), preporučamo da sve kabele uključite na stražnji dio televizora prije samog postavljanja na zid. Umetnite ili izvadite CI modul samo ako je TV uređaj ISKLJUČEN. Detalje možete potražite u priručniku s uputama za modul. Umetnite CAM, i zatim karticu za gledanje u prorez na poklopcu na stražnjoj strani televizora. Treba postaviti pravilno, ne može ući do kraja ako se okrene naopako. CAM ili televizijski terminal mogu se oštetiti ako ih pokušate ugurati na silu. Hrvatski

96 Korištenje modula za uvjetni pristup VAŽNO: Umetnite ili uklonite CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Da biste mogli gledati određene digitalne kanale, potreban je modul za uvjetovani pristup (CAM). Ovaj modul morate umetnuti u CI otvor na vašem televizoru. 1. Nabavite Modul za uvjetovani pristup (CAM) i karticu za gledanje tako da se pretplatite na televizijsku kuću koja emitira program uz plaćanje, zatim ih umetnite u televizor na sljedeći način. 2. Umetnite CAM, i zatim karticu za gledanje u prorez na poklopcu na stražnjoj strani televizora. 3. CAM treba postaviti pravilno, ne može ući do kraja ako se okrene naopako. CAM ili televizijski terminal mogu se oštetiti ako ih pokušate ugurati na silu. 4. Uključite televizor u strujnu utičnicu, upalite ga i pričekajte par trenutaka kako bi se kartica aktivirala. 5. Ako se modul ne umetne, na zaslonu će se pojaviti poruka Modul zajedničkog sučelja nije otkriven. Detalje možete potražite u priručniku s uputama za modul. Obavijest o pripravnosti Ako televizor ne primi nikakav ulazni signal (npr. iz izvora poput zračen antene ili HDMI izvora) u roku od 5 minuta, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti. Kad sljedeći put uključite televizor, pojavit će se sljedeća poruka: Kada istekne vrijeme proisteklo iz funkcije automatsko gašenje televizora, na zaslonu će se pojaviti sljedeća poruka. Odaberite Da za gašenje televizora. Odaberite NE ako želite poništiti. Ako ne odaberete niti jednu opciju prikazanu na zaslonu, televizor će se također isključiti. Ako se televizor ostavi uključenim, a s njim se ne rukuje u sljedeća 4 sata, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti. Kad sljedeći put uključite televizor, pojavit će se sljedeća poruka: Hrvatski

97 Stavljanje baterija u daljinski upravljač 1. Pažljivo skinite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača. 2. Umetnite dvije AAA baterije. Vodite računa o ispravnom položaju + i - krajeva baterije u odjeljku za baterije (pazite na ispravan polaritet. 3. Ponovno postavite poklopac baterija. Priključivanje strujnog kabela i zračne/ kabelske VAŽNO: Televizor je namijenjen radu na napajanju iz utičnice od V AC, 50 Hz. Nakon otpakiranja, televizor ostavite da postigne sobnu temperaturu prije nego ga priključite na mrežu. Uključite mrežni kabel u mrežnu utičnicu. Uključivanje televizora u mod pripravnosti Kako bi se televizor prebacio na rad uz manju potrošnju energije, pritisnite gumb na daljinskom upravljaču ili na desnoj strani televizora. Napomena: Kada se televizor prebaci u mod pripravnosti, LED svjetlo za mod pripravnosti može treperiti što znači da je aktivna funkcija poput Pretraživanje u modu pripravnosti, Bežično učitavanje ili Tajmer. Isključivanje televizora Prebacite gumb na stražnjoj lijevoj strani na položaj 2, kao što je prikazano, kako bi se televizor isključio iz strujnog napajanja, prestati svijetliti. Prva instalacija a LED svjetlo će Prilikom prvog uključenja, pojavit će se izbornik "odabir jezika". Na zaslonskom prikazu se, na svim dostupnim jezicima abecednim redom, pojavljuje poruka Dobrodošli, molimo odaberite svoj jezik!. Antena / Kabela HDMI2 HDMI3 SPDIF VGA Uključivanje/Isključivanje Uključivanje televizora Spojite mrežni kabel na utičnicu od V AC 50 Hz. Prebacite gumb na stražnjoj lijevoj strani na položaj tako da se televizor prebaci u mod spremnosti. Upalit će se LED svjetlo moda pripravnost. Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili: Pritisnite gumb, P+ / P- ili bilo koji brojčani gumb na daljinskom upravljaču. Pritisnite gumb Televizor će se tada uključiti. ili P/CH+/- na televizoru. Napomena: Ako televizor uključite pomoću gumba P+ / P- ili P/CH+/- na daljinskom upravljaču ili na televizoru, odabrati će se program koji ste zadnjeg gledali. Pritisnite gumb gumb ili kako biste označili željeni jezik, pa pritisnite gumb OK za odabir. Pojavit će se "Prva instalacija". Za podešavanje željene zemlje koristite gumb ili te pritisnite gumb za odabir Načina pretrage. Za odabir željenog načina pretraživanja koristite gumbe ili. Dostupni načini pretraživanja su digitalni i analogni, samo digitalni i samo analogni. Kad to podesite, pritisnite " " za odabir Jezika teleteksta. Koristite gumb ili za podešavanje Jezika teleteksta te odaberite Pretraživanje kodiranih kanala pomoću gumba ili. Za pretraživanje kodiranih kanala možete odabrati Da, ako želite pretraživati kodirane stanice. Hrvatski

98 Antensko instaliranje Ako na zaslonu Način pretraživanja odaberete opciju KROVNA ANTENA, televizor će pretraživati digitalne zemaljske televizijske programe. NAPOMENA: Pritisnite gumb IZBORNIK ako želite poništiti postupak. Kada su sve dostupne postaje spremljene, na zaslonu će se prikazati Popis kanala. Ako želite sortirati kanale, prema LCN-u (*), molimo odaberite Da, a zatim pritisnite OK. Default PIN code can change depending on the selected country. If you are asked to enter a PIN code for viewing a menu option, use one of the following codes: 4725, 0000 or Pritisnite OK na daljinskom upravljaču za nastavak, a na zaslonu će se prikazati sljedeća poruka. Opciju moda prikazivanja u trgovini možete aktivirati pomoću ili gumba. Ako je mod prikazivanja u trgovini odabran, mod prikazivanja u trgovini bit će dostupan i u izbornicima ostalih postavki, a funkcije televizora bit će prikazana na vrhu zaslona. Nakon odabira moda prikazivanja u trgovini pojavit će se zaslon za potvrdu. Odaberite DA za nastavak. Pritisnite OK da biste izašli iz popisa kanala i gledali televiziju. (*) LCN je sustav logičnog broj kanala koji organizira dostupne emitirane kanala prema prepoznatljivom nizu kanala. Kabelsko instaliranje Ako odaberete opciju KABELSKA i za nastavak pritisnite OK na daljinskom upravljaču, na zaslonu se prikazuje sljedeća poruka: Ako je odabran mod prikazivanja kod kuće, mod prikazivanja u trgovini neće biti dostupan nakon prve instalacije. Pritisnite OK na daljinskom upravljaču za nastavak, a na zaslonu će se prikazati sljedeća poruka. Za nastavak odaberite DA i pritisnite OK. Za poništenje postupka, odaberite NE i pritisnite OK. Za pretraživanje i pohranu emitiranih kanala iz željenog izvora trebate odabrati način pretraživanja. Hrvatski

99 Na ovom zaslonu možete odabrati frekvencijski raspon. Za označavanje redaka koristite gumb ili. Frekvencijski raspon možete unijeti i ručno putem numeričkih gumba na daljinskom upravljaču. Postavite željenu početnu i završnu frekvenciju korištenjem brojčanih gumba na daljinskom upravljaču. Nakon ovog postupka, možete postaviti Korak pretrage kao KHz ili KHz. Ako odaberete KHz, televizor će obaviti detaljno pretraživanje. Zbog toga će se produžiti vrijeme pretraživanja. Po završetku, pritisnite gumb OK za pokretanje automatskog pretraživanja. Televizor će pretražiti i pohraniti dostupne emitirane kanale. (*) Mrežne opcije neće biti dostupne za UK. Reprodukcija medija putem USB ulaza Možete priključiti USB pogon tvrdog diska ili USB memorijski štapić na televizor putem USB ulaza na televizoru. Ova funkcija omogućava vam reprodukciju datoteka spremljenih na USB pogonu. Podržan je 2,5 u 3,5 inčni (hdd s vanjskim napajanjem) vanjski pogoni tvrdog diska. VAŽNO! Možete napraviti sigurnosne kopije svojih datoteka prije izvođenja priključaka na televizor da ne biste eventualno izgubili podatke. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka. Moguće je da neke vrste USB uređaja (npr. MP3 uređaji) ili pogoni USB tvrdog diska/memorijski štapići nisu kompatibilni s ovim televizorom. Televizor podržava formate diska FAT32 i NTFS, ali snimanje neće biti moguće na diskovima s NTFS formatom. Napomena: Prilikom formatiranja USB tvrdog diska kapaciteta 1TB (terabajt) ili više, mogući su problemi u postupku formatiranja. Naglo uključivanje i isključivanje USB uređaja je jako rizičan postupak. Nemojte učestalo naglo uključivati i isključivati USB pogon. To može izazvati fizičko oštećenje USB čitača te samog USB uređaja. Tijekom reprodukcije datoteke ne uklanjajte USB modul. Hrvatski Izbornik Preglednik medija Možete reproducirati slikovne, glazbene i filmske datoteke pohranjene na USB disku priključivanjem na televizor i korištenjem zaslona Preglednika medija. Kako bi do učinili, napravite sljedeće: Priključite USB disk na USB ulaz koji se nalazi sa strane televizora. Na vaš televizor možete spojiti dva USB uređaja. Ako oba USB uređaja sadržavaju glazbu, sliku ili videa, pojavit će se zaslonski prikaz za USB odabir. USB uređaj koji je spojen prvi na televizor bit će nazvan USB Drive1. Odaberite uređaj pomoću gumba ili, a zatim pritisnite OK. Pritisnite gumb MENU i odaberite oznaku Preglednik medija pomoću gumba lijevo/desno i OK. Prikazat će se opcije preglednika medija. Povezani sadržaj možete prikazati odabirom oznake video, glazba ili slika. Za funkcije reprodukcije medija slijedite oznake ispod svakog gumba za zaslonu izbornika. Željene postavke Preglednika medija možete postaviti pomoću dijaloga Postavke. Uporaba gumba IZBORNIK u modu preglednika medija Pritiskom na gumb MENU u pregledniku medija pojavit će se sljedeći zaslon izbornika: Pomoću ovog zaslona možete pristupiti ovim opcijama izbornika slika, zvuk i postavke. Za izlazak iz ovog zaslona ponovno pritisnite IZBORNIK.

100 Promjena veličine slike: Formati slike Programi se mogu gledati u različitim formatima slike, ovisno o primanom prijenosu. Možete promijeniti omjer slike (veličinu slike) televizora za gledanje slike u različitim modovima zumiranja. Pritisnite gumb više puta da biste promijenili veličinu slike. Po zaslonu se možete pomicati gore-dolje pomoću gumba ili kod 14.9 Zuma, Kina ili Podnaslova. Rukovanje Popisom kanala Brzi izbornik Izbornik brzih postavki omogućava vam brži pristup nekim opcijama. Ovaj izbornik uključuje mod uštede energije, mod slike, postavke ekvalizatora, favorita i samoisključivanje opcije. Za prikaz brzog izbornika pritisnite gumb Q.MENU na daljinskom upravljaču. Za detaljni popis funkcija pogledajte u daljnjim odjeljcima. Televizor sortira sve spremljene postaje u Popis kanala. Pomoću opcija Popis kanala možete uređivati popis kanala, postaviti favorite ili aktivne stanice koje će se pojaviti na popisu. Pritisnite gumb MENU za otvaranje glavnog izbornika. Odaberite stavku Popis kanala pomoću gumba lijevo ili desno. Pritisnite OK za pregled sadržaja izbornika. Odaberite Uredi popis kanala za upravljanje svim spremljenim kanalima. Za odabir uredi popis kanala koristite gumbe gore ili dolje te OK. Pritisnite gumbe gore ili dolje i odaberite kanal koji želite. Pritisnite gumb lijevo ili desno za odabir funkcije u izborniku Popisa kanala. Koristite gumbe P+/P- za pomicanje stranica gore ili dolje. Za izlaz, pritisnite gumb MENU. Sortiranje Popisa kanala Možete odabrati usluge koji će biti navedene na popisu kanala. Za prikaz određene vrste servisa tj. emitiranja, morate koristiti postavku Aktivnog popisa kanala. Odaberite Aktivni popis kanala na izborniku Popis kanala pomoću gumba ili. Za nastavak pritisnite gumb OK. Opciju tip mreže možete odabrati s popisa pomoću gumba or i OK. Hrvatski

101 Mod Kontrast Osvjetljenje Oštrina Boja Mod uštede energije Pozadinsko svjetlo (opcija) Smanjenje šuma Dinamički kontrast Temperatura boje Zumiranje slike HDMI istinski crno Mod Film Boja tema Promjena boje RGB pojačanje Resetiranje Autopoložaj (u PC modu) H položaj (u PC modu) V položaj (u PC modu) Dot Clock - uklanjanje okomitih smetnji (u PC modu) Faza (u PC modu) Funkcije i karakteristike izbornika Sadržaji izbornika slike Možete postaviti opciju moda u skladu s vašim zahtjevima. Mod slike može se postaviti kao jednu od ovih opcija: Kino,Igra,Sport, Dinamičan i Prirodno. Podešava vrijednosti osvjetljenja i potamnjenja ekrana. Postavlja vrijednosti osvjetljenja ekrana. Podešava vrijednosti oštrine prikaza objekata koji se vide na ekranu. Postavlja vrijednosti boje, prilagođavajući ih. Za podešavanje moda uštede energije na Eko, Slika isključena ili Deaktivirano. Pogledajte dio Informacije o zaštiti okoliša u ovom priručniku za daljnje informacije o modu uštede energije. Ova postavka regulira jačinu pozadinskog osvjetljenja a može se podesiti na Auto, Maksimalni, Minimalni, i Eko mod. Ako se uključi mod uštede energije, neće se vidjeti funkcija pozadinskog svjetla. Pozadinsko svjetlo ne može se aktivirati u VGA modu ili modu Preglednika medija ili ako je mod slike podešen na Igra. Ako je emitirani signal slab i slika ima šumove, smanjite šum pomoću postavke Smanjenje šuma (Noise Reduction). Redukcija šuma može se postaviti kao jedna od ovih opcija: Nisko, Srednje, Visoko ili Isključeno. Napredne postavke Pomoću funkcije dinamičkog kontrasta možete promijeniti jačinu kontrasta. Dinamički kontrast može se postaviti kao jedna od ovih opcija: Nisko, Srednje, Visoko ili Isključeno. Postavlja željeni ton boje. Postavlja velièinu slike na Auto, 16:9, Podnaslov, 14:9, Zum, 4:3 ili Kino. Prilikom gledanja iz HDMI izvora, ova funkcija vidljiva je iz izbornika postavki slike. Ovu funkciju možete koristiti za pojačavanje zatamnjenja slike. Filmovi su snimljeni s različitim brojem kadrova po sekundi u usporedbi s običnim televizijskim programima. Uključite ovu funkciju kada gledate filmove da biste jasno vidjeli brze scene. Prilagođava željenu boju pozadine. Prilagođava željenu nijansu boje. Pritisnite tipku OK da uredite RGB pojačanje: Pomoću funkcije RGB pojačanja možete konfigurirati vrijednosti temperature boje. Resetira postavke slike na tvornički zadane vrijednosti. Automatski optimizira prikaz. Pritisnite OK za optimizaciju. Ova stavka sliku pomiče vodoravno udesno ili ulijevo na zaslonu. Ova stavka pomiče sliku okomito prema gore ili dolje na zaslonu. Prilagođavanje uklanjanja okomitih crta (Dot Clock) ispravlja smetnje koje se javljaju kao okomite crte u prezentacijama s dosta crta kao što su radni listovi, odjeljci ili tekst s malim slovima. Ovisno o rezoluciji i frekvenciji pretraživanja koje ste unijeli u televizor, slika na zaslonu može biti nejasna ili imati šumove. U tom slučaju možete koristiti ovu stavku kako biste dobili čistu sliku po principu metode pogodaka i promašaja. Dok je aktivan VGA (PC) mod, pojedine stavke u izborniku Slika neće biti dostupne. Umjesto toga, postavke moda VGA dodat će se postavkama slike u računalnom modu. Hrvatski

102 Glasnoća Ekvalizator: Balans zvuka Slušalice Mod zvuka AVL Slušalice/izlaz za slušalice (lineout) Dinamični bas Surround zvuk Vanjski digitalni zvuk Funkcije i karakteristike izbornika Prilagodite razinu glasnoće. Sadržaj izbornika zvuka U izborniku ekvalizatora, podešena postavka može se promijeniti na Glazba, Film, Govor, Ujednačeno, Klasika i Korisnik. Pritisnite gumb MENU kako biste se vratili na prethodni izbornik. Postavke izbornika ekvalizatora mogu se promijeniti samo kada je mod Ekvalizator podešen kao Korisnički. Ova postavka se koristi kako bi se naglasio balans lijevog ili desnog zvučnika. Podešava glasnoću u slušalicama. Možete odabrati Mono, Stereo, Dual I ili Dual II mod, ali samo ako odabrani kanal podržava dotični mod. Funkcija automatskog ograničavanja glasnoće (AVL) podešava zvuk kako bi se dobivala ista jačina zvuka kod različitih programa (na primjer, glasnoća kod promidžbenih poruka obično je veća nego kod drugih emisija). Prilikom priključivanja vanjskog pojačala na vaš televizor pomoću ulaza za slušalice, ovu opciju možete podesiti kao Lineout. Ako ste na televizor priključili slušalice, ovu opciju podesite kao Slušalice. Aktivira ili deaktivira dinamički bas Surround zvuk možete uključiti ili isključiti. Postavlja tip vanjskog digitalnog audio signala. Instalirajte i ponovno podesite sadržaj izbornika Prikazuje opcije automatskog podešavanja. Automatsko pretraživanje kanala (ponovno podešavanje) Digitalna antena: Pretražuje i pohranjuje zračne DVB stanice. Digitalna kabelska antena: Pretražuje i sprema kabelske DVB kanale. Analogni: Pretražuje i pohranjuje analogne stanice. Digitalna zračna i analogna: Pretražuje i pohranjuje zračne DVB i analogne stanice. Digitalna kabelska i analogna: Pretražuje i pohranjuje kabelske DVB i analogne stanice. Ručno pretraživanje kanala Pretraživanje mrežnih kanala Analogno fino podešavanje Ova funkcija može se koristiti za izravan unos kanala. Pretražuje povezane kanala u sustavu emitiranih kanala. Ovu postavku možete koristiti za podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako su analogni kanali pohranjeni. Prva instalacija Briše sve spremljene kanale i postavke, ponovo podešava televizor na tvorničke postavke i pokreće prvu instalaciju. Za više podataka o ovom procesu možete slijediti upute u odjeljku Početna instalacija. Briši popis servisa (*) Ova postavka vidljiva je samo ako se opcija Država podesi na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku. Pomoću ove postavke izbrišite spremljene kanale. Hrvatski

103 Funkcije i karakteristike izbornika Sadržaj postavki izbornika Uvjetovani pristup Kontrolira modul uvjetnog pristupa kada postoji. Jezik Konfigurira jezične postavke. Konfigurira postavke kontrole pristupa. A gyári beállításúpin kód az kiválasztott országtól függően változhat. Ha egy menü opció megnyitásakor meg Kontrola pristupa kell adni a PIN kódot, akkor használja következő kódokat: 4725, 0000 vagy 1234 Napomena: Ako se postavi Blokada za djecu, televizorom će se moći upravljati samo pomoću daljinskog upravljača. U tom slučaju, gumbi na kontrolnoj ploči neće raditi. Tajmeri Podešava tajmere za odabrane programe. Konfiguracija snimanja Prikazuje izbornik konfiguracije snimanja. Datum/Vrijeme Podešava datum i vrijeme. Izvori Omogućava ili onemogućava odabrane opcije izvora. Postavke satelitske antene Prikaz postavki satelita. Postavke televizijske mreže: Prikaz Postavke televizijske mreže. Ostale postavke: Prikazuje opcije drugih postavki za televizor: Trajanje izbornika Mijenja vrijeme trajanja zaslona izbornika. Pretraživanje kodiranih kanala Kada je ova postavka uključena, proces pretraživanja locirat će i kodirane kanale. Ako je ručno podešena na isključeno, kodirani kanali neće se locirati tijekom automatskog ili ručnog pretraživanja. HbbTV Ova funkcija se aktivira/deaktivira odabirom UKLJUČENO/ISKLJUČENO. Plava pozadina Uključuje ili isključuje sustav plave pozadine ako je signal slab ili ga nema. Nadogradnja softvera Kako biste bili sigurni da je vaš televizor uvijek ažuriran s najnovijim informacijama, onda možete koristiti ovu postavku. Kako bi ispravno radila, molimo provjerite je li televizor postavljen u mod pripravnost. Primjena Verzija Podnaslov (PODNASLOV) Za osobe oštećena sluha Audio opis Automatsko isključivanje televizora Pretraživanje u modu pripravnosti (opcija) Mod prikazivanja u trgovini DLNA Renderer Mod uključivanja Virtualni daljinski upravljač Prikazuje verziju aplikacije. Ova opcija koristi se za odabir koji će mod podnaslova biti vidljiv na zaslonu (DVB podnaslov / TTX podnaslov) kad su oba dostupna. Zadani je DVB podnaslov. Ako dotična televizijska kuća emitira posebni signal za zvuk, ovu postavku možete uključiti da biste omogućili primanje tog signala. Audio opis odnosi se na dodatne narativne snimke za one gledatelje vizualnih medija, uključivši televiziju i filmove, koji slabo vide ili su slijepi. Ovu funkciju možete koristiti samo ako televizijska kuća koja emitira program podržava dodatne narativne snimke. Možete postaviti trajanje automatskog isključivanja. Kada se dostigne postavljena vrijednost, televizor se isključi. Ako funkciju pretraživanja u modu spremnosti isključite, ona neće biti dostupna. Kako biste mogli koristiti funkciju pretraživanje u modu pripravnosti, provjerite jeste li podesili Pretraživanje u modu pripravnosti na uključeno. Ako je Pretraživanje u modu pripravnosti podešeno na Uključeno, a televizor je u modu pripravnosti, pretražit će se dostupni emitirani programi. Ako je televizor pronašao novi emitirani televizijski program ili neki koji je nedostajao, prikazat će se zaslon izbornika, te će pitati prihvaćate li ove promijene. Nakon ovog postupka popis kanala će se ažurirati i izmijeniti. Molimo, aktivirajte postavku Pretraživanje u modu pripravnosti za aktiviranje automatskog ažuriranja frekvencija emitiranih kanal, definicije emitiranih kanala i sličnih izmjena na vašem televizoru. Ako se televizor nalazi u trgovini, možete aktivirati ovaj mod. Dok je mod prikazivanja u trgovini aktivan neke stavke u izborniku televizora možda se neće moći podesiti. DLNA renderer funkcija omogućuje vam dijeljenje datoteka pohranjenih na vašem pametnom telefonu. Ako imate DLNA renderer kompatibilna s pametnim telefonom i instaliranim softverom, možete dijeliti/reproducirati fotografije s/na televizoru. Za više informacija vidite upute softvera za dijeljenje. Ova funkcija podešava postavke moda uključivanja. Uvijek uključen: Televizor se uvijek uključuje kad je glavni gumb za uključivanje/isključivanje pritisnut. / Pripravan: Televizor se uvijek uključuje kad je u modu pripravnosti. / Zadnje odabrano: Televizor se uvijek uključuje i prikazuje zadnje odabrani kanal/ izvor. Aktivira ili deaktivira funkciju virtualnog daljinskog upravljača. Hrvatski

104 Elektronički programski vodič (EPG) Neki, ali ne svi kanali emitiraju informacije o aktualnim i sljedećim događajima. Pritisnite gumb za otvaranje EPG izbornika. Nakon što ste u EPG izborniku odabrali program, pritisnite OK i prikazat će se zaslon s Opcijama. Odaberite stavku Postavi tajmer događaja i pritisnite gumb OK. Možete postaviti tajmer za buduće programe. Za poništavanje već postavljenog tajmera, označite program i pritisnite OK. Zatim odaberite opciju Briši tajmer. Snimanje će se otkazati. Napomena: Nije moguće snimati ili postaviti tajmer za dva ili više pojedinačna događaja u istom vremenskom intervalu. Snimanje programa VAŽNO: Prilikom upotrebe novog pogona USB tvrdog diska preporučuje se da najprije formatirate disk pomoću opcije Formatiraj disk vašeg televizora. Kako bi snimili program prvo trebate povezati USB karticu s vašim TV, za to vrijeme TV mora biti isključen. Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja. Za upotrebu funkcije snimanja, morate spojiti USB disk ili vanjski pogon tvrdog diska na televizora i spojeni USB disk mora imati kapacitet od najmanje 1 GB i brzinsku Gore/dolje/lijevo/desno: Upravljanje EPG-om. kompatibilnost od 2.0. Ako priključeni USB uređaj ne OK: Prikazuje mogućnosti programa. podržava brzinu 2,0, pojavit će se poruka o grešci. Napomena: Snimljeni programi spremljeni su na priključeni INFO: Detaljno prikazuje informacije o odabranom USB disk. Ako želite, možete spremiti/kopirati snimke na programu. računalo, međutim, te datoteke se neće moći reproducirati na ZELENA: Prebacuje se na popis rasporeda EPG-a. računalu. Snimljeno možete samo reproducirati na televizoru. Napomena: Kod zadržane slike može se pojaviti odstupanje ŽUTA: Prebacuje se na vremenski raspored EPG-a. kod sinkronizacije glasa i mimike. Snimanje radijskog PLAVA: prikazuje opcije filtriranja. sadržaja nije podržano. Televizor može snimati (SNIMANJE): televizor počinje snimati odabrani programe u trajanju do deset sati. program. Možete ponovno pritisnuti gumb za Snimljeni programi podijeljeni su u particije od po 4GB. zaustavljanje snimanja. Ako brzina zapisa priključenog USB diska nije dovoljna, VAŽNO: Kako bi snimili program prvo trebate povezati snimanje možda neće uspjeti, a funkcija zadržavanja USB karticu s vašim televizorom, za to vrijeme TV mora biti isključen. Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali žive slike pri snimanju možda neće biti moguća. funkciju snimanja. U suprotnom, funkcija snimanja neće biti Snimanje HD programa može zauzimati više prostora moguća. na USB disku, što ovisi o rezoluciji emitiranog Napomena: Prebacivanje na drugi kanal ili izvor nije moguće programa. Radi toga, za snimanje HD programa tijekom snimanja. preporuča se koristiti USB pogon tvrdog diska. Opcije programa Nemojte isključivati USB/HDD tijekom snimanja. To U EPG izborniku, pritisnite gumb OK za otvaranje može oštetiti priključeni USB/HDD. izbornika 'Opcije događaja. Moguće je podržati multiparticije. Maksimalno su Odaberi kanal podržane dvije različite particije. Ako disk ima više od dvije particije, može doći do kvara. Prva particija U EPG izborniku upotreba ove opcije omogućuje usb diska koristi se za funkciju PVR spremnosti. prebacivanje na odabrani kanal. Također, disk treba biti formatiran kao prva particija Snimi / Briši tajmer snimanja za korištenje funkcije PVR spremnosti. Nakon što ste u EPG izborniku odabrali program, Neki emitirani programi neće se moći snimiti zbog pritisnite OK i prikazat će se zaslon s Opcijama. problema sa signalom, ponekad se video može Odaberite stavku Snimanje i pritisnite OK. Nakon zamrznuti tijekom reprodukcije. toga, snimanje je postavljeno za odabrani program. Gumbi Snimanje, Reprodukcija, Pauza, Prikaz (kod Za poništavanje već postavljenog snimanja, označite Okvira popisa izvođenja) ne mogu se koristiti kada je program i pritisnite OKpa odaberite opciju Briši teletekst UKLJUČEN. Ako snimanje započinje kada snimanje. Tajmer. Snimanje će se otkazati. je teletekst UKLJUČEN, teletekst će se automatski Postavi tajmer / Briši tajmer isključiti. Također, teletekst je deaktiviran kada je u tijeku snimanje ili reprodukcija. Hrvatski

105 Snimanje zadržane žive slike Pritisnite gumb (PAUZA) dok gledate emitirani program kako biste se prebacili u mod zadržane žive slike. U modu zadržane žive slike, emitirani program je zadržan i istovremeno se snima na priključenu USB karticu. Pritisnite ponovno gumb (REPRODUCIRAJ) za gledanje zadržanog emitiranog programa od trenutka kada ste ga zaustavili. Vidjet ćete jaz između zadržane i stvarne slike, a u info traci program zadržane slike. Trenutačno snimanje Pritisnite gumb (SNIMANJE) za trenutačno pokretanje snimanja programa za vrijeme gledanja programa. Možete ponovno pritisnuti gumb (SNIMANJE) na daljinskom upravljaču radi snimanja sljedećeg događaja na elektroničkom programskom vodiču. U tom slučaju, zaslonski prikaz će prikazati programirane događaje za snimanje. Za otkazivanje trenutačnog snimanja pritisnite gumb (STANI). Tijekom snimanja nije moguće prebacivanje na drugi kanal i gledanje preglednika medija. Gledanje snimljenih programa Za odabir Preglednika medija u glavnom izborniku koristite gumbe ili. Označite stavku u Arhivi snimanja pomoću gumba ili, a zatim pritisnite gumb OK za ulaz. Prikazat će se Arhiva snimanja. Odaberite neku snimljenu stavku s popisa (ako je prethodno snimljena) gumbom /. Pritisnite gumb OK za pregled Opcija reprodukcije. Opcije možete odabrati pritiskom na gumbe / ili OK. Moguće opcije reprodukcije: Reproduciraj od početka: Reproducira snimljeni zapis od početka. Nastavak: Ponovno počinje sa snimanjem. Reproduciraj od pomaka: Određuje mjesto od kojeg kreće reprodukcija. Napomena: Tijekom reprodukcije nije moguć pregled glavnog izbornika i stavki izbornika. Pritisnite gumb (STANI) za zaustavljanje reprodukcije i povratak u Arhivu snimanja. Polako naprijed Ako pritisnete gumb (PAUZA) tijekom gledanja snimljenog programa, funkcija polako unaprijed može se koristiti. Za funkciju polako unaprijed možete koristiti gumb. Uzastopnim pritiskanjem gumba možete promijeniti brzinu funkcije sporo unaprijed. Arhiva snimanja Za pregled popisa snimki, odaberite Arhivu snimanja i pritisnite OK. Prikazat će se Arhiva snimanja s postojećim snimljenim zapisima. Svi snimljeni zapisi čuvaju se na popisu u arhivi snimanja. (Nastavak): Ponovno počinje sa snimanjem. CRVENI gumb (Briši): Briše odabrani snimljeni zapis. ZELENI gumb (Uredi): Provodi promjene na odabranom snimljenom zapisu. PLAVI gumb (Sortiraj): Mijenja redoslijed snimljenih zapisa. Možete odabrati između raznih opcija sortiranja. Gumb OK: Aktivira izbornik opcija reprodukcije: INFO : Detaljno prikazuje kratki prošireni prikaz programa. Konfiguracija snimanja Odaberite stavku Snimanja u izborniku Postavke radi konfiguriranja postavki snimanja. Formatiraj disk: Funkciju Formatiraj disk možete koristiti za formatiranje spojenog USB diska. VAŽNO: Ne zaboravite da će SVI podaci spremljeni na USB kartici biti izgubljeni i format diska tada će se prebaciti u FAT32 ako aktivirate ovu funkciju. U slučaju nepravilnog rada USB diska, pokušajte ga formatirati. U većini slučajeva, nakon formatiranja USB disk će raditi normalno; međutim, SVI podaci spremljeni na USB disku u tom slučaju bit će izgubljeni. Napomena: Ako se tijekom snimanja pojavi poruka "USB je prespor", pokušajte ponovno početi sa snimanjem. Ako vam se i dalje javlja ista poruka o grešci, moguće je kako USB disk ne zadovoljava zahtijevanu brzinu. Probajte priključiti drugi USB disk. Hrvatski

106 Funkcije Povezivanje Žično mrežno povezivanje Za povezivanje na žičnu LAN mrežu, trebate uraditi sljedeće: Priključiti širokopojasni ISP ethernet priključni kabel na ETHERNET ULAZ (ETHERNET INPUT) na modemu. Provjerite je li Nero Media Home softver instaliran na računalu (za DLNA funkciju). Za više informacija o postupku instalacije pogledajte Dodatak G. Nakon toga, povežite računala na jedan od LAN konektora modema (npr. LAN 1) pomoću ispravnog LAN kabela. Koristite drugi LAN izlaz modema (npr. LAN 2) za povezivanje televizora. Televizor možete povezati pomoću LAN-a tako što ćete povezati LAN ulaz sa stražnje strane televizora na LAN konektor modema, kao što je prikazano dolje. Bežični mrežno povezivanje VAŽNO: AN-WUD350 USB hardverski ključ(prodaje se zasebno) je potreban za korištenje funkcije bežične mreže. Kako bi koristili televizor i bežičnu mrežu, treba vam AN-WUD 350 bežični USB hardverski ključ. Kako bi vaš modem bio SSID vidljiv, trebate izmijeniti SSID postavke pomoću softvera modema. Televizor se ne može spojiti na mreže ako je SSID skriven. Za povezivanje na bežičnu LAN mrežu, trebate uraditi sljedeće: 1. Priključiti širokopojasni ISP ethernet priključni kabel na ETHERNET ULAZ (ETHERNET INPUT) na modemu. 2. Provjerite je li Nero Media Home softver instaliran na računalu (za DLNA funkciju). 3. Nakon toga, priključite bežični adapter na jedan od USB ulaza televizora. 4. Za konfiguraciju bežičnih postavki pogledajte odjeljak Postavke mreže u sljedećim odjeljcima. Za pristup i reprodukciju dijeljenih datoteka, trebate odabrati preglednik medija. Pritisnite gumb Izbornik te odaberite ikonu Preglednik medija pomoću lijevog ili desnog gumba. Za nastavak pritisnite OK. Odaberite željeni tip datoteke i pritisnite OK. Za pristup i reprodukciju dijeljenih mrežnih datoteka morate uvijek koristiti zaslon preglednika medija. PC/HDD/Media Player ili neki drugi uređaj koji je DLNA 1.5 kompatibilan koristiti prilikom žičnog spajanja za visoku kvalitetu reprodukcije. Za konfiguraciju žičnih postavki pogledajte odjeljak Postavke mreže na izborniku Postavke. Televizor ćete priključiti na LAN mrežu u ovisnosti o konfiguraciji mreže. U tom slučaju, koristite ethernet kabel za priključivanje televizora izravno na mrežnu zidnu utičnicu. Hrvatski Bežični N ruter (IEEE a/b/g/n) s istodobnim 2,4 i 5 GHz pojasom kreiran je kako bi povećao širinu frekvencijskog pojasa. Optimiziran za lakši i brži prijenos HD videa, prijenos datoteka i bežično igranje.

107 Koristite LAN vezu za brže dijeljenje datoteka između uređaja kao što su računala. Frekvencija i kanali razlikuju se prema područjima. Brzina prijenosa razlikuje se s obzirom na udaljenost i broj prepreka između prijenosnih proizvoda, konfiguracije tih proizvoda, stanja radio-valova, linijskog prometa i proizvoda koje koristite. Također, prijenos može biti prekinut ili isključeno zbog stanja radio valova DECT telefona ili drugim WiFi 11b uređajima. Standardne vrijednosti brzine prijenosa su teoretske maksimalne vrijednosti za bežične standarde. To nisu stvarne brzine prijenosa podataka. Lokacije na kojima je prijenos najučinkovitiji ovise o okruženju. Bežični LAN adapteri trebaju se izravno priključiti na USB ulaze televizora. USB adapteri nisu podržani. Za konfiguraciju bežičnih postavki pogledajte odjeljak wifi na izborniku Postavke. Bežični LAN adaptor podržava a,b,g i n tip modema. Preporučamo upotrebu IEEE n komunikacijskog protokola kako biste izbjegli moguće probleme tijekom gledanja videozapisa. Ako naiđete na problem s audio/video performansama, koristite drugi USB ulaz. Morate izmijeniti SSID modema, ako u blizini postoje drugi modemi s istim SSID-em. U protivnom možete imati probleme s vezom. Ako imate problema s bežičnim povezivanjem, koristite žično povezivanje. Konfiguriranje postavki mreže Mrežne postavke televizora uključuju opcije žičnog i bežičnog povezivanja. Ako vaš televizor nema USB Wi-Fi hardverski ključ (prodaje se zasebno), tad trebate koristiti žično povezivanje. Ako se pokušate povezati pomoću bežičnog povezivanja, a vaš televizor nema USB Wi-Fi hardverski ključ, zaslon upozorenja će se pojaviti, a televizor neće dobiti IP adresu. Pokušajte priključiti LAN kabel i televizor će dobiti IP adresu. Konfiguriranje postavki žičnih uređaja Ako povezujete televizor pomoću ETHERNET ULAZA, za konfiguraciju odaberite tip mreže kao Žični uređaj. Vrsta mreže Tip mreže može se podesiti kao žični ili bežični uređaj, u skladu s aktivnim priključkom televizora. Podesite ga na Žičnim, ako ste televizor povezali pomoću LAN kabela. Podesite ga na Bežični, ako ste se povezali pomoću bežičnog USB hardverskog ključa(prodaje se zasebno). Status konfiguracije Ovdje je prikazan status priključka. Odaberite Priključen, ako želite aktivirati priključak. Odaberite Nije priključen, ako želite izaći iz aktivnog priključka. IP adresa Ako je aktivan priključak dostupan, IP adresa će se tada pojaviti. Ako želite konfigurirati preferirane IP adresu, pritisnite ZELENI gumb i prebacite se u napredni mod. Postavke konfiguracije žične mreže u naprednom modu Nakon što ste pritisnuli ZELENI gumb, napredni mod bit će dostupan. Kad ste u naprednom modu, pritisnite CRVENI gumb za uređenje postavki. Kad završite, pritisnite OK za spremanje, pritisnite RETURN/BACK za poništenje. Konfiguriranje postavki bežični uređaja (Opcija) VAŽNO: AN-WUD350 USB hardverski ključ je potreban za korištenje funkcije bežične mreže. Kako bi koristili televizor i bežičnu mrežu, treba vam AN-WUD 350 bežični USB hardverski ključ. Wi-Fi funkcija se može koristiti za bežičnu mrežnu vezu. Ova funkcija koristi se samo za infrastrukturne namjene, kao što je povezivanje na web, hbb stranice te povezivanje s DLNA poslužiteljima (opcija). Ako imate AN-WUD350 Wifi hardverski ključ (prodaje se zasebno), odaberite tip mreže kao bežični uređaj za pokretanje postupka povezivanja. Za aktiviranje Wi-Fi funkcije, treba ispravno konfigurirati profile. Molimo, umetnite Wi-Fi hardverski ključ, (prodaje se zasebno), u jedan od USB ulaza. Hrvatski

108 Pritisnite ŽUTI gumb za pretraživanje bežičnih mreža putem izbornika mrežni postavki. Nakon toga, bit će prikazan popis dostupnih mreža. Molimo, odaberite željenu mrežu s popisa. Ako je odabrana mreža zaštićena lozinkom, molimo unesite ispravnu lozinku pomoću virtualne tipkovnice. Ovu tipkovnicu možete koristiti pomoću navigacijskih gumba (lijevo/desno/gore/dolje) i gumba OK na daljinskom upravljaču. Čekajte dok se na zaslonu ne prikaže IP adresa. To znački kako je veza uspostavljena. Za isključivanje s bežične mreže, trebate označiti Status konfiguracije i pritisnuti OK. Između oznaka izbornika možete se kretati pritiskom na gumbe lijevo/desno. Traka s pomoći na dnu dijaloškog okvira pokazuje značajke koje možete koristiti. Pritisnite PLAVI gumb za provjeru brzine internetske veze. Za provjeru jačine signala možete koristiti izbornik mrežnih postavki za mod žičnog uređaja. Informacije Status konfiguracije: Prikazuje wi-fi status kao priključen ili nepriključen. IP adresa: Prikazuje trenutnu IP adresu. Naziv mreže: Prikazat će se naziv priključene mreže. Pritisnite ZELENI gumb za prijelaz u napredni mod, a zatim pritisnite gumb OK za uređenje postavki. Brisanje spremljenih Wi-Fi profila Pohranjeni profili izbrisat će se ako pritisnete crveni gumb, za vrijeme prikaza zaslonske poruke (OSD). Povezivanje s mobilnim telefonom putem WiFi-ja (opcija) Ako vaš mobilni telefon ima Wifi funkciju, možete povezati vaš mobilni telefon na televizor pomoću WiFi priključka pomoću usmjerivača te reproducirati sadržaj na vaš telefon. Kako bi to bilo moguće, vaš mobitel treba imati odgovarajući zajednički softver. Spojite se na usmjerivač sljedeći korake navedene u odjeljku bežično povezivanje. Nakon toga, aktivirajte vaš mobilni telefon preko usmjerivača i aktivirajte zajednički softver na mobilnom telefonu. Potom, odaberite datoteke koje želite podijeliti s televizorom. Ako je veza ispravno uspostavljena, sad trebate moći dijeliti datoteke s vašeg mobilnog telefona putem preglednika medija na televizoru. Uđite u izbornik preglednika medija, tad će se pojaviti zaslonska (OSD) poruka o odabranom uređaju za reprodukciju. Odaberite ident mobilnog telefona i pritisnite OK za nastavak. Napomena: Ovu funkciju možda ne podržavaju neki mobilni telefoni. Uklanjanje uzroka nepravilnog rada kod povezivanja Bežična mreža nije dostupna Provjerite dozvoljava li vatrozid vaše mreže bežično povezivanje televizora. AN-WUD350 usb wifi hardverski ključ,(prodaje se zasebno), treba biti ispravno priključen (ako je dostupan). Ako bežična mreža ne radi ispravno, pokušajte se spojiti na žičnu mrežu. Pogledajte odjeljak Žično povezivanje za više informacija o postupku. Ako Net TV ne radi ispravno, prvo provjerite modem (usmjerivač). Ako nema problema s usmjerivačem, provjerite internetsku vezu modema. Pokušajte ponovno pretražiti bežične mreže pomoću zaslona izbornika mrežnih postavki. Hrvatski

109 Veza je spora Pogledajte priručnik s uputama vašeg bežičnog modema za više informacija o internetskim uslugama, brzini, kvaliteti signala i ostalim postavkama na vašem području. Treba vam jako brza veza za modem. Smetnje tijekom reprodukcije ili spore reakcije U tom slučaju trebate uraditi sljedeće: Neka mikrovalna pećnica, mobilni telefoni, bluetooth uređaji ili bilo koji drugi uređaj koji je kompatibilan s Wi-Fi-jem bude udaljen barem tri metra. Pokušajte promijeniti aktivan kanal na WLAN ruteru. Korištenje DLNA mrežnih usluga DLNA (Digital Living Network Alliance) je standard koji olakšava uporabu digitalne elektronike i pojednostavljuje je za uporabu u kućanstvima. Za više informacija, posjetite DLNA standard omogućava pregled i reprodukciju fotografija, slika i videa memoriranih na DLNA medija severu povezanom s vašom kućnom mrežom. Korak 1: Instalacija Nero Media Home DLNA funkcija ne može se koristiti ako program poslužitelj nije instaliran na vašem računalu. Molimo, instalirajte Nero Media Home program na računalo. Za više informacija o instalaciji, molimo pogledajte dodatak H. Korak 2: Žično ili bežično mrežno povezivanje Za detaljne informacije o konfiguraciji, pogledajte odjeljak Postavke mreže. Korak 3: Reproduciranje zajedničkih datoteka pomoću preglednika medija Odaberite Preglednik medija pomoću lijevog ili desnog gumba na glavnom izborniku i pritisnite gumb OK. Preglednik medija će se prikazati. DLNA je podržana samo s modom mapa preglednika medija. Za aktiviranje moda mape, idite na oznaku Postavke na glavnom zaslonu preglednika medija i pritisnite OK. U opcijama postavki, označite Način pregleda i promijenite ga u Mapa pomoću gumba lijevo ili desno. Molimo, odaberite vrstu medija i pritisnite OK. Ako su zajedničke konfiguracije ispravno podešene, nakon odabira željenog tipa medija pojavit će se sljedeća zaslonska (OSD) poruka. Odaberite OK za prikaz željene mreže ili sadržaja USB memorije. Ako želite osvježiti popis uređaja, pritisnite ZELENI gumb. Pritisnite IZBORNIK za izlaz. Ako su pronađene dostupne mreže, bit će prikazane na zaslonu. Odaberite medijski poslužitelj ili mrežu na koju se želite priključiti pomoću gumba " " ili " " te pritisnite gumb OK. Ako kao tip medija odaberete Video i odaberete uređaj s izbornika odabira, na zaslonu će se pojaviti novi zaslon izbornika, kao što je prikazano dolje: Odaberite Videa na zaslonu kako bi se prikazale sve raspoložive video datoteke odabrane mreže. Za reprodukciju drugog tipa medija s ovog zaslona, morate se vratiti na glavni zaslon preglednika medija i odabrati tip medija kao odabrani, te zatim ponovno odabrati mrežu. Za više informacija o reprodukciji datoteka pogledajte odjeljak USB reprodukcija preglednika medija. Ako gledate vidao s mreže preko DLNA datoteke podnaslova neće funkcionirati. Na istu mrežu možete povezati samo jedan televizor pomoću DLNA. Ako je pojavi problem s DLNA mrežom, molimo uključite/isključite televizor. DLNA funkcija ne podržava mod skoka i posebnih efekata. OPREZ: Na nekim računalima DLNA funkcija neće se moći koristiti zbog postavki administratora i sigurnosti. (kao što su poslovna računala). Hrvatski

110 Za najbolji prijenos podataka kućne mreže ovog televizora, treba instalirati isporučeni Nero softver. Internetski portal Modu PORTAL možete pristupiti pomoću televizora. Za ovo potrebna je internetska veza. Za povezivanje televizora na internet slijedite korake opisan u odjeljku Spajanje na žičnu/bežičnu (opcija) mrežu. Nakon povezivanja, možete odabrati ili pregledati opcije portala. Napomena: Za visoku kvalitetu gledanja potrebna je širokopojasna internetska veza. Provjerite je li internetska veza ispravna. Za ispravno funkcioniranje internetskog portala prilikom prve instalacije trebate ispravno podesiti opcije Zemlja i Jezik. Pritisnite gumb " " na vašem daljinskom upravljaču i opcije aplikacije portal će se pojaviti. Opcije aplikacije prikazat će se kao na donjem obrascu. Dostupni sadržaj aplikacija može se razlikovati što ovisi o pružatelju usluga sadržaja aplikacije. HbbTV aplikacije dostupne su na kanalima uključenim u signal od strane televizijske kuće koja ih emitira (trenutno nekoliko signala emitiranih putem Astre imaju HbbTV aplikaciju). Televizijska kuća koja emitira signal označava jednu aplikaciju kao "autostart" i ona se pokreće automatski od strane platforme. Aplikacija koja se automatski pokreće općenito se pokreće malom ikonicom crvenog guma koja upozorava korisnika kako na tom kanalu postoji HbbTV aplikacija (Oblik i mjesto crvenog guma ovisi o aplikaciji). Crveni gumb je vidljiv neko vrijeme, a potom nestaje. Korisnik tada treba pritisnuti crveni gumb kako bi otvorio stranicu aplikacije. Kad se stranica prikaže, korisnik se može vratiti na početnu ikonicu crvenog gumba tako što će ponovno pritisnuti crveni gumb. Korisnik može prelaziti iz moda ikone crvenog gumba i punog UI moda aplikacije pritiskom na crveni gumb. Treba upamtiti kako mogućnost prebacivanja crvenog gumba ovisi o aplikaciji, a pojedine aplikacije mogu se ponašati drukčije. Poveznicu ili aplikaciju odaberite pomoću guma lijevo i desno ili gore ili dolje te pritisnite OK za aktivaciju. Gumbe gore/dolje i lijevo/desno koristite za kretanje između stavki na zaslonu portala. Za potvrdu odabira pritisnite gumb OK. Za povratak na prethodni zaslon pritisnite BACK. Pritisnite EXIT za napuštanje moda internetskog portala. Napomena: Pružatelj usluga može izazvati probleme koji su povezani s aplikacijom. HBBTV sustav HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je novi standard koji povezuje televizijske usluge putem emitiranog signala sa širokopojasnim uslugama, te omogućuje pristup internetskim uslugama pomoću televizora i digitalnih prijemnika za kabelsku televiziju. Usluge dostupne putem HbbTv uključuju tradicionalno emitirane TV kanale, usluge repriziranja, videana-zahtjev, EPG-a, interaktivnog oglašavanja, personalizaciju usluga, glasovanje, igre, društvene mreže i ostale multimedijske aplikacije. Slika x: Usluga aplikacije s crvenim gumbom (uzeto iz HbbTv specifikacije) Ako korisnik prebaci na drugi kanal dok je HbbTv aplikacija aktivna (bilo u modu ikone crvenog gumba ili punog UI moda), može se dogoditi sljedeće. -Aplikacije može i dalje nastaviti s radom. - Aplikacija može prestati s radom. - Aplikacija može prestati s radom te se može pokrenuti druga aplikacija s crvenim gumbom za automatsko pokretanje. HbbTv dopušta aplikacijama širokopojasno učitavanje i učitavanje putem emitiranog signala. Televizijska kuća može omogućiti oba načina ili samo jedan od njih. Ako platforma nema aktivnu širokopojasnu vezu, platforma ipak može aktivirati aplikaciju emitiranu signalom. Aplikacije s crvenim gumbom za automatsko pokretanje uglavnom daju i veze za druge aplikacije. Primjer je prikazan dolje. Korisnik se tada može prebaciti na druge aplikacije pomoću navedenih veza. Aplikacije trebaju navesti i načine za prekid rada, obično za to služi gumb 0. Hrvatski

111 Slika a: početna traka aplikacije a b Slika b: ARD EPG aplikacija, emitirani video je prikazan u donjem lijevom dijelu, a može se prekinuti pritiskom na 0. Za interakciju korisnika i HbbTv aplikacija služe gumbi na daljinskom upravljaču. Kad su HbbTv aplikacije pokrenute, kontrolu nad nekim gumbima zadržava aplikacija. Na primjer, brojčani odabir kanala neće raditi na teletekst aplikaciji kada brojevi označavaju stranice teleteksta. HbbTv zahtjeva sposobnost AV prijenosa za platformu. Postoje brojne aplikacije koje nude usluge VOD-a (video-na zahtjev) i repriza. Korisnik može upotrebljavati gumbe reproduciraj, prekini, zaustavi, naprijed i natrag na daljinskom upravljaču za interakciju s AV sadržajem. Teletekst Teletekst / Miks: Aktivira video tekst mod kad se pritisne jednom (ako je dostupno u okviru emitiranog kanala). Pritisnite ponovo za prikaz stranice analognog teleteksta. Pritisnite još jednom za postavljanje zaslona teleteksta preko programa (miks). Ponovnim pritiskom napustit ćete mod teleteksta. BACK Kazalo: Odabire stranicu s kazalom za teletekst. İ Pokaži: Prikazuje skrivene informacije (npr. rješenja igara). OK Drži: Zadržava stranicu teleteksta. Pritisnite još jednom za povratak. / Podkodirane stranice: Za odabir podkodiranih stranica, ako postoje, dok je teletekst uključen. P+ / P- i brojevi (0-9): Pritisnite za odabir stranice. Napomena: Većina TV postaja koristi brojku 100 za stranicu s kazalom. Vaš televizor podržava i BRZI TELETEKST i Tekst na vrhu. Ako su ti sustavi dostupni, stranice su podijeljene po grupama ili po temama. Ako sustav BRZOG TELETEKSTA postoji, dijelovi stranice teleteksta označeni su bojama što znači da se mogu odabrati gumbima u boji. Pritisnite željeni gumb u boji. Pojavljuje se tekst u boji koji pokazuje koje gumbe u boji treba koristiti ako se emitira tekst na vrhu. Pomoću tipke ili poziva se sljedeća odnosno prethodna stranica. Digitalni teletekst (samo za UK) Pritisnite gumb. Prikazuju se digitalne teletekst informacije. Koristite gumbe u boji, gumbe pokazivača te gumb OK. Način rada razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog teleteksta. Pratite upute prikazane na zaslonu digitalnog teleteksta. Kada se pritisne gumb, televizor se vraća na normalan način emitiranja. Hrvatski

112 Nadogradnja softvera Vaš televizor ima mogućnost pronaći i ažurirati nadogradnju novih softvera za televizijske kanale. Za pretraživanje emitiranih kanala, televizor traži dostupne kanale spremljene u Vašim postavkama. Zato se preporučuje da prije nadogradnje softvera obavite automatsko pretraživanje i ažurirate sve dostupne kanale. 1) Pretraživanje nadogradnji softvera preko korisničkog sučelja Moguće je ručno provjeriti ima li novih nadogradnji softvera za Vaš televizor. Jednostavna navigacija glavnim izbornikom. Odaberite Postavke i zatim odaberite izbornik Ostale postavke. U izborniku Ostale postavke idite na stavku Nadogradnja softvera i pritisnite gumb OK da se otvori izbornik Opcije nadogradnje. U izborniku Opcije nadogradnje odaberite stavku Pretraži nadogradnje i pritisnite gumb OK. Ako se pronađe nova nadogradnja, počinje njezino preuzimanje. Traka odvijanja postupka označava preostali tijek preuzimanja. Kada je preuzimanje uspješno završeno, prikazat će se poruka koja traži isključivanje i ponovno pokretanje sustava radi aktivacije novog softvera. Pritisnite OK za nastavak postupka ponovnog pokretanja sustava. 2) Pozadinsko pretraživanja i mod nadogradnje Kad je televizor priključen na internet, u pozadini se pretražuju važne nadogradnje softvera. Ako se pronađe važna softverska nadogradnja preuzet će se i tiho nadograditi. Kada je preuzimanje uspješno završeno, prikaže se poruka koja traži isključivanje i ponovno pokretanje sustava radi aktivacije novog softvera. Pritisnite OK za nastavak postupka ponovnog pokretanja sustava. 3) Pretraživanje u 3.00 ujutro i nadogradnja Ako je aktiviran funkcija Automatsko pretraživanje u izborniku Opcije nadogradnje, televizor će se uključiti u ujutro i po kanalima će tražiti nove nadogradnje softvera. Ako se pronađe novi softver i ako se uspješno preuzme, kod sljedećeg uključivanja televizor će imati novu verziju softvera. Napomena o postupku ponovnog pokretanja sustava: Ponovno pokretanje sustava je posljednji korak u postupku nadogradnje softvera uz preduvjet uspješnog preuzimanja novog softvera. Tijekom ponovnog pokretanja televizor provodi završne inicijalizacije. Napajanje je na ploči slijeda postupka ponovnog pokretanja zatvoreno, a prednje svjetlo treptanjem označava aktivnost. Otprilike 5 minuta kasnije televizor će se ponovno uključiti, ovaj put s novim softverom. Ako se televizor ne uključi nakon 10 minuta, iskopčajte napajanje na 10 minuta i ponovno ga ukopčajte. Televizor bi se trebao uključiti s aktivnim novim softverom. Ako televizor i dalje ne radi, Hrvatski pokušajte ga ponovno nekoliko puta iskopčati iz mreže i ponovno ukopčati. Ako i dalje ne radi, obratite se serviseru i on će riješiti problem. Oprez: Dok LED svjetlo treperi tijekom postupka ponovnog pokretanja sustava, ne isključujte televizor iz napajanja. U suprotnom moguće je da se televizor neće ponovno uključiti kako treba pa ćete morati pozvati servisera. Ručna nadogradnja softvera Provjerite je li ethernet kabel priključen na televizor. Ako je ethernet kabel priključen na televizor, provjerite prima li televizor signal. Provjerite je li Dobro podešeno u sljedećem putu izbornika: Izbornik -> Postavke -> Mrežne postavke -> Status konfiguracije -> Priključen Idite na oznaku Postavke u glavnom izborniku i odaberite ostale postavke. Označite nadogradnju softvera i pritisnite OK. Odaberite pretraži nadogradnje i pritisnite gumb OK. Pojavit će se zaslonska (OSD) poruka s trakom odvijanja postupka ispod natpisa Nadogradnja softvera. Na zaslonu će se pokazati poruka upozorenja, upozoravajući na ponovno pokretanje televizora. Pritisnite gumb OK za dovršetak procesa nadogradnje i ponovno pokretanje televizora. Uklanjanje uzroka nepravilnog rada i savjeti Zaostala slika - sjene Upamtite kako se mogu pojaviti sjene prilikom prikaza zaostale slike (nepokretna ili zaustavljena slika). Zaostala slika LCD televizora može nestati nakon kratkog vremena. Pokušajte nakratko isključiti televizor. Da biste izbjegli ovu pojavu, ne ostavljajte zaslon s nepokretnom slikom duže vrijeme. Nema napajanja Ako televizor nema napajanja, molimo provjerite je li utikač strujnog kabela uključen u strujnu utičnicu. Loša slika 1. Jeste li odabrali pravilan TV sustav? 2. Nalazi li se televizor ili sobna antena možda preblizu neuzemljenoj audio opremi ili neonskim svjetiljkama i sl.? 3. Planine ili visoke građevine mogu izazvati dvostruku ili višestruku sliku. Ponekad kvalitetu slike možete poboljšati promjenom smjera antene. Jesu li slika ili teletekst neprepoznatljivi? 4. Provjerite jeste li upisali točnu frekvenciju. 5. Molimo ponovno podesite kanale.

113 6. Na kvalitetu slike može utjecati istovremeno spajanje dva periferna uređaja na televizor. U tom slučaju, odspojite jedan od uređaja. Nema slike 1. Nema slike može značiti da vaš televizor ne prima nikakav signal emitiranja. Jeste li pritisnuli prave gumbe na daljinskom upravljaču? Pokušajte još jednom. Također provjerite je li odabran pravilan ulazni izvor. 2. Je li antena pravilno spojena? 3. Jesu li utikači čvrsto spojeni na antensku utičnicu? 4. Je li antenski kabel možda oštećen? 5. Jesu li korišteni prikladni utikači za spajanje antene? 6. Ako niste sigurni, obratite se prodavaču. Nema zvuka 1. Je li televizor podešen na prigušeno? Za poništenje prigušenog zvuka, pritisnite gumb ili pojačajte glasnoću. 2. Zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika. Je li balans podešen ekstremno u jednom smjeru? Vidi izbornik Zvuk. Daljinski upravljač ne radi Vaš televizor više ne reagira na daljinski upravljač. Baterije su se možda istrošile, ako je to slučaj možete koristiti kontrolne gumbe na televizoru. (*To je moguće samo ako nije blokirano kontrolom pristupa.) Ulazni izvori - ne mogu se odabrati 1. Ako ne možete odabrati izvor ulaza, možda nije spojen nijedan uređaj. 2. Provjerite AV kabele i priključke ako ste pokušali spojiti neki uređaj. Snimanje nije moguće Kako bi snimili program prvo trebate povezati USB karticu s vašim TV, za to vrijeme TV mora biti isključen. Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja. U suprotnom, funkcija snimanja neće biti moguća. Ako snimanje nije moguće, probajte isključiti televizor i ponovno umetnuti USB uređaj dok je televizor isključen. USB je prespor Ako se tijekom snimanja pojavi poruka "USB je prespor", pokušajte ponovno početi sa snimanjem. Ako vam se i dalje javlja ista poruka o grešci, moguće je kako USB disk ne zadovoljava zahtijevanu brzinu. Probajte priključiti drugi USB disk. Internet veza nije dostupna / DLNA mod ne reagira Ako je MAC adresa (jedinstveni identifikacijski broj) vašeg računala ili modema trajno registrirana,moguće je kako se vaš televizor ne može spojiti na internet. U tom slučaju, MAC adresu treba potvrditi svaki put prilikom spajanja na internet. Ovo je mjera opreza protiv neovlaštenog pristupa. Kako vaš televizor ima vlastitu MAC adresu, davatelj internetskih usluga ne može provjeriti MAC adresu vašeg televizora. Zbog toga se vaš televizor ne može spojiti na internet. Kontaktirajte svoj pružatelja internet usluge te zatražite informacije o načinu spajanja različitih uređaja, poput televizora, na internet. Također, moguće je da pristup nije dostupan zbog problema s vatrozidom. Ako smatrate kako je ovo uzrok problema, kontaktirajte svog pružatelja internet usluga. Vatrozid može izazvati problem prilikom spajanja ili prilikom otkrivanja signala kad je televizor u DLNA modu ili tijekom pretraživanja putem DLNA. Neispravna domena Prije dijeljenja datoteka putem vašeg DLNA programa poslužitelja na računalu, provjerite jeste li već prijavljeni na svom računalu s autoriziranim korisničkim imenom/lozinkom te je li vaša domena aktivna. Ako je domena neispravna i to može stvoriti probleme tijekom pretraživanja datoteka u DLNA modu. Hrvatski

114 PC Tipični modovi prikaza Sljedeća tablica donosi prikaz nekih tipičnih modova video zaslona. Vaš televizor možda neće podržavati sve rezolucije. Vaš televizor podržava do 1920x1200. Kazalo Rezolucija Frekvencija 1 640x400 70Hz 2 640x350 85Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Specifikacije TV EMITIRANJE PAL/SECAM B/G D/K K I/I L/L DIGITALNI PRIJEM DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD DVB-T2 MPEG2 DVB-T2 MPEG4 HD DVB-T MHEG-5 Engine (samo za UK) DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD PRIMANI KANALI VHF (POJAS I/III) UHF (POJAS U) HIPERPOJAS BROJ PODEŠENIH KANALA INDIKATOR KANALA Zaslonski prikaz (OSD) RF ANTENSKI ULAZ 75 Ohma (nebalansirani) RADNI NAPON V AC, 50 Hz. AUDIO German + Nicam Stereo Model LC-32LE351E IZLAZNA AUDIO SNAGA (W RMS. ) (10% THD) 2 x 6 POTROŠNJA STRUJE (W) 65 W (maks) PANEL 16:9 Model LC-39LE351E IZLAZNA AUDIO SNAGA (W RMS. ) (10% THD) 2 x 8 POTROŠNJA STRUJE (W) 100 W (maks) PANEL 16:9 Hrvatski

115 Obavijest o licenciji Proizvedeno pod licencijom Dolby Laboratories. POTVRDA O ZAŠTITNOM ZNAKU i dvostruki D znak zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories. DLNA, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED zaštitni su znakovi, uslužni žigovi ili certificirane oznake Digital Living Network Alliance. "HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni i registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC. YouTube i YouTube logotip zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc. Hrvatski

116 Podržani formati datoteka za USB Preglednik medija Medij Ekstenzija Format Napomene Film Glazba dat, mpg, mpeg dat, mpg, mpeg Video Mpeg1,2 MPEG2,H.264, VC1, AVS, MVC Audio MPEG1/2 Sloj 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM MPEG1/2 Sloj 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM.vob MPEG2 MPEG1/2 Sloj 1/2/3, AC3, LPCM.mkv.mp4.mov.avi flv MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Pokretni JPEG MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Pokretni JPEG H.264, Sorenson H.263 MPEG1/2 Sloj 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM MPEG1/2 Sloj 3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM MPEG1/2 Sloj 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM, WMA MPEG1/2 Sloj 3, AAC/ HEAAC, LPCM/ADPCM 30fps 50Mbitova/ sek 50fps MVC: 24fps Ostalo: 30fps 50Mbitova/ sek 30fps 50Mbitova/ sek 50fps 30fps 50Mbitova/sek H.264: 50fps Ostalo: 30fps 50Mbitova/sek H.264: 50fps Ostalo: 30fps 50Mbitova/sek H.264: 50fps Ostalo: 30fps 50Mbitova/ sek 3gp,3g2 MPEG4, H P 20Mbitova/sek asf, wmv.mp3.wav WMA/ASF.m4a/.aac MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3 - MPEG1/2 Sloj 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA MPEG1 Sloj 1/2/3 (MP3) LPCM WMA, WMA Pro AAC, HEAAC 30fps 50Mbitova/sek Fotografija.jpg.jpeg Osnovni JPEG MAKS ŠxV = 14592x12288.png.bmp.png Progresivni JPEG neisprepleteno isprepleteno Podnaslov sub - - srt - - do 8 megabajta Hrvatski

117 Podržane DVI rezolucije Prilikom spajanja uređaja na konektore televizora pomoću kabela DVI pretvarača (nisu obuhvaćeni isporukom), možete uzeti u obzir sljedeće informacije o rezoluciji. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ 1360x768 þ þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x x x x1200 þ þ þ þ Hrvatski

118 Dodatak: Instalacija početne stranice Nero MediaHome Za instalaciju Nero MediaHome, uradite sljedeće: Napomena: Kako bi se mogla primijeniti DLNA funkcija, ovaj softver treba se instalirati na vašem računalu. 1. Umetnite Nero MediaHome instalacijski disk u pogon optičkog diska. Automatski će se otvoriti Nero MultiInstaller prozor s gumbom za pokretanje instalacijskog procesa. Ako se donji prozor ne pojavi automatski, dva puta kliknite na datoteku SetupX koja se nalazi na Nero MediaHome instalacijskom disku. 4. Kliknite na gumb Dalje. Prikazat će se zaslon s uvjetima licencije (EULA). 2. Kliknite na gumb označen s Nero MediaHome Essentials za pokretanje instalacijskog postupka. Pojavit će se Nero MediaHome pomoćnik za instalaciju. Ako je potrebno izmijenite jezik instalacije na izborniku za odabir jezika prije nastavka postupka. 5. Molimo, pročitajte ugovor o licenciji pažljivo i odaberite odgovarajući potvrdni okvir ako se slažete s uvjetima ugovora. Instalacija nije moguća bez ovog ugovora. 6. Kliknite na gumb Dalje. Pojavit će se zaslon Odaberi tip instalacije. Možete odabrati između Tipično, što označava standardnu instalaciju ili Prilagođenu instalaciju. Određivanje instalacije od strane korisnika omogućava odabir jezika koji će se instalirati te biranje instalacijskog puta. 3. Kliknite na gumb Dalje. Pokazat će se integrirani niz. Molimo, ne mijenjajte prikazani niz. Hrvatski

119 7. Odaberite tipičnu instalaciju i kliknite na gumb Dalje. Prikazat će se zaslon Preduvjeti. Nero MediaHome pomoćnik za instalaciju provjerava dostupnost potrebnih softvera trećih strana na vašem računalu. Ako aplikacije nedostaju pojavit će se njihov popis i treba ih se instalirati prije nastavka ove instalacije. 10. Instalacija je završena. Pojavit će se zaslon Pomozite nam unaprijediti Nero softver. Kako bi omogućili bolju uslugu, Nero prikuplja anonimne podatke kako bi odredio koje funkcije se koriste te koje stvaraju probleme, ako se oni pojave. 8. Kliknite na gumb Instaliraj. Kad su svi Preduvjeti instalirani, gumb Instaliraj postat će gumb Dalje. 11. Ako želite sudjelovati u anonimnom prikupljanju podataka, odaberite potvrdni okvir i pritisnite gumb Dalje. Prikazat će se završni zaslon pomoćnika za instalaciju. 12. Kliknite na gumb Izlaz. 9. Kliknite na gumb Dalje. Pojavit će se zaslon Spreman pokrenuti instalacijski postupak, instalacija počinje i završava automatski. Traka odvijanja postupka pokazuje napredak instalacijskog procesa. Hrvatski

120 13. Na vašoj radnoj površini sad se pojavilo prečac pod nazivom Nero MediaHome 4 Čestitamo! Uspješno ste instalirali Nero MediaHome 4 na svom računalu. 14. Pokrenite Nero MediaHome pritiskom na ikonu prečaca. Kliknite na ikonu DODAJ (ADD) u LOKALNIM MAPAMA za dodavanje mapa koje želite podijeliti na mreži. Odaberite mapu koju želite podijeliti i kliknite na POKRENI POSLUŽITELJ. 15. Iz arhive možete prikazati sve tipove medija. Za osvježenje kliknite na ikonu Osvježi. Kliknite na ZAUSTAVI POSLUŽITELJ kako bi zaustavili poslužitelj. Hrvatski

Váš manuál SHARP LC-32/39LE351E http://sk.yourpdfguides.com/dref/5184138

Váš manuál SHARP LC-32/39LE351E http://sk.yourpdfguides.com/dref/5184138 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Klargøring... 1 Tiltænkt anvendelse... 1 Strømkilde... 1 Placering af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3

Læs mere

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER AL2808TBK

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER AL2808TBK LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER AL2808TBK 1 21 40 Indhold Sikkerhedsoplysninger... 28 Kom godt i gang... 29 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør... 29 Miljøinformation... 29 Standbymeddelelser... 29 Funktioner...

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 39FLHKR185L lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 39FLHKR185L lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 39FLHKR185L lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Klargøring... 1 Tiltænkt anvendelse... 1 Strømkilde... 1 Placering af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

LED-TV DVB-T/C TUNER AL2822BK

LED-TV DVB-T/C TUNER AL2822BK LED-TV DVB-T/C TUNER AL2822BK 1 15 29 Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...29 Kom godt i gang...31 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...31

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...33 Kom godt i gang...35 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...35 Funktioner...35 Tilslut strøm...36

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Kom godt i gang...43 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...43 Funktioner...43 Tilslut strøm...44

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34. Digital modtagelse (DVB-C)... 34 Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34. Digital modtagelse (DVB-C)... 34 Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Pakkens indhold... 5 Miljøinformation... 5 Reparationsoplysninger... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LED-TV

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

LCD-TV / DVD COMBI WITH DVB-T/C TUNER ALED2606TBK

LCD-TV / DVD COMBI WITH DVB-T/C TUNER ALED2606TBK LCD-TV / DVD COMBI WITH DVB-T/C TUNER ALED2606TBK 1 40 82 Indholdsfortegnelse Funktioner... 83 Indledning... 83 Klargøring... 83 Sikkerhedsforskrifter... 83 Pakkens indhold... 85 Miljøinformation... 86

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

LED TV WITH DVB-T TUNER AL2605TBK

LED TV WITH DVB-T TUNER AL2605TBK LED TV WITH DVB-T TUNER AL2605TBK 1 31 63 Indhold Funktioner... 64 Klargøring... 64 Sikkerhedsforskrifter... 65 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.) fra tuner... 66 Pakkens indhold...

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 2 TV - Funktioner... 3 versigt over tv'et... 3 TV-betjeningsknapper & betjening... 3 Brug af fjernbetjeningen... 3 versigt over fjernbetjening...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Indhold. Dansk - 29 -

Indhold. Dansk - 29 - Indhold Funktioner... 30 Kære SHARP-kunde... 30 Indledning... 30 Klargøring... 30 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 31 Sikkerhedsforskrifter... 32 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel-tv etc.)

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2609TBK

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2609TBK LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2609TBK 1 21 41 Indhold Sikkerhedsoplysninger... 42 Kom godt i gang... 43 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør... 43 Miljøinformation... 43 Standbymeddelelser... 43

Læs mere

Indhold. Dansk - 45 -

Indhold. Dansk - 45 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 46 Kom godt i gang... 47 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør... 47 Miljøinformation... 47 Standbymeddelelser... 47 Funktioner... 47 Medfølgende tilbehør... 47 TV-betjeningsknap

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

LC42LE771EN / LC42LE772EN LC42LE771K / LC50LE771EN LC50LE772EN / LC50LE771K

LC42LE771EN / LC42LE772EN LC42LE771K / LC50LE771EN LC50LE772EN / LC50LE771K LC42LE771EN / LC42LE772EN LC42LE771K / LC50LE771EN LC50LE772EN / LC50LE771K ITALIANO FRANÇAÝS DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARB-TV TÉLÉVISEUR LCD COULEUR TELEVISIONE A COLORI LCD TELEVISOR

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Indhold. Dansk - 45 -

Indhold. Dansk - 45 - Indhold Funktioner... 47 Kære SHARP-kunde... 47 Indledning... 47 Klargøring... 47 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 48 Sikkerhedsforskrifter... 49 Pakkens indhold... 51 Miljøinformation... 51 Reparationsinformation...

Læs mere

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2409TWE

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2409TWE LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2409TWE 1 22 42 Indhold Sikkerhedsoplysninger... 43 Kom godt i gang... 44 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør... 44 Miljøinformation... 44 Standbymeddelelser... 44

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Farbfernseher Televisión en color FLD2422. Farve-tv. Bedienungsanleitung Manual del propietario Brugervejledning

Farbfernseher Televisión en color FLD2422. Farve-tv. Bedienungsanleitung Manual del propietario Brugervejledning Farbfernseher Televisión en color FLD2422 Farve-tv Bedienungsanleitung Manual del propietario Brugervejledning Contents Sikkerhedsoplysninger...47 Kom godt i gang...49 Tilslut strøm...50 Fjernbetjening...51

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

54,6 cm/22 tv med LED-baggrundslys, indbygget dvd-afspiller og HD-DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P13031 (MD21111)

54,6 cm/22 tv med LED-baggrundslys, indbygget dvd-afspiller og HD-DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P13031 (MD21111) 54,6 cm/22 tv med LED-baggrundslys, indbygget dvd-afspiller og HD-DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P13031 (MD21111) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere