Risikomærkning af lån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikomærkning af lån"

Transkript

1 NR. 10 DECEMBER 2010 Risikomærkning af lån Nu skal lån risikomærkes! Men hvad er risiko, og hvad skal mærkes over for hvem? Det, der er en risiko for den ene låntager, vil ikke nødvendigvis være det for den anden. Regeringen har netop fremsat lovforslag om risikomærkning af lån. Risikomærkningen skal tage udgangspunkt i trafiklyset med rød, gul og grøn markering. Baggrunden er, at nogle private andelsboligforeninger under finanskrisen har hjemtaget lån med såkaldte swap-aftaler tilknyttet lånet. De fungerer som en form for uopsigelig kurssikring i hele lånets løbetid. Når renten falder, som det er sket i det seneste år, bliver det meget dyrt at slippe ud af låneforholdet pga. swap-aftalen, som typisk er indgået i et noget højere renteniveau. "At andelshaverne i disse situationer er ilde stedt er uomtvisteligt, men det ville være prisværdigt om man kunne håndtere denne problemstilling uden at tage hele lånemarkedet som gidsler. Swap-aftalerne er jo netop ikke låneaftaler men derimod finansielle instrumenter, der kan tilkobles en låneaftale", siger Karsten Beltoft. Sektoren har i øvrigt undret sig over, hvorfor man beder om en hjemmel til udstedelse af en bekendtgørelse, hvis indhold endnu ligger i mørke. "Folketinget har netop vedtaget en række ændringer i kreditaftaleloven. Den nye lovgivning er trådt i kraft så sent som den 1. november 2010 og indebærer en gennemgribende regulering af al den information, som låntager skal have fra långiver, før låneaftalen indgås. Låntager skal have information om absolut alle væsentlige vilkår ved lånet. Med det nye lovforslags fremsættelse den 23. november 2010 er der forløbet 23 dage siden kreditaftalelovens ikrafttrædelse, og det forekommer vel tidligt at gå i gang med lovgivningsmæssige korrektiver til en splinterny lovgivning", siger Karsten Beltoft.

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 10 DECEMBER 2010 Ingen skelnen Med den påtænkte hjemmel vil man ikke skelne mellem lån, der ydes af virksomheder under tilsyn og af andre kreditvirksomheder. Alle skal risikomærke, uanset om de har rådgivningspligt, tjekskemaer i medfør af regler om god skik i finansielle virksomheder eller ej. Desuden vil forbrugerne blive yderligere overdænget med information hidrørende fra kredit-aftaleloven, forbrugeraftaleloven, god skik-reglerne inklusive tjekskema og nu også risikomærket. Selve risikomærket er ligeledes en besværlig størrelse - for hvad udgør en risiko i den forstand, at man skal advare låntager om det? Og gælder en risikovurdering alle låntagere, eller skal der også sættes låntagers navn på farven, for at det skal give mening? Det, der er en risiko for den ene låntager, kan i realiteten være risikoafdækning for den anden låntager. Usikkerhed i tilfælde af gensalg Særligt kravet om, at risikomærket også skal gives i tilfælde af gensalg (af andelsboliger) virker uigennemtænkt. Det er ikke andelshaver, men derimod foreningen, der har optaget lånet. Långiver har ikke direkte kontakt (eller kontrakt) med foreningens medlemmer og har derfor ikke mulighed for at registrere, at der sker udskiftning i medlemskredsen med pligt til at aflevere risikomærket. Det bliver usikkert at administrere for realkreditinstitutterne. Realkreditforeningen har både i høringssvar og i forbindelse med en sektorfælles henvendelse til Folketingets Erhvervsudvalg givet udtryk for sine betænkeligheder over, hvad den dunkle hjemmel kan bruges til. Nu håber vi, at der bliver lyttet, sådan at problemet håndteres der, hvor det forekommer og ikke som endnu et lag ikke-målrettet forbrugerbeskyttelse. I Sverige kan man kun få flexlån Danmark skiller sig ikke ud med større risiko for boligejerne på grund af flexlån. I det øvrige Europa er rentebindingsperioderne ganske korte. Det er de fastforrentede lån i Danmark, der skiller sig ud.

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 10 DECEMBER 2010 I de senere år har mange danske boligejere foretrukket et rentetilpasningslån med lav rente frem for et fastforrentet lån. De har dermed givet afkald på den sikkerhed om privatøkonomien, der ligger i at have en fast, månedlig ydelse. Det har givet anledning til bekymring. I international sammenhæng er lånene dog ikke usædvanlige. Det er faktisk de danske boligejere med fastforrentede lån, der skiller sig ud. "Det er rigtigt, at flere flexlån betyder større risiko for boligejerne, men dette skal ses i det rette perspektiv. Det normale i Europa er faktisk, at rentebindingsperioderne er ganske korte. I Sverige er det fx almindeligt at renten kan ændres af långiveren med ugers varsel", siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. I Sverige har over to tredjedele af alle boliglån en bindingsperiode på under ét år, mens tallet i Danmark er knap 44 pct. Tilsvarende har kun 4,5 pct. af lånene i Sverige bindingsperioder på over 5 år. I Danmark er dette tal over 37 pct., hvoraf langt hovedparten endda er fast forrentede lån med bindingsperioder på 20 eller 30 år. Rentebindingsperioder på boliglån i Danmark og Sverige. Sverige Danmark pct Til og med ét år 67,9 43,8 Fra ét til fem år 27,6 19,0 Over fem år 4,5 37,2 heraf hele løbetiden - 35,6 I alt 100,0 100,0 Kilder: Sverige: Statistiska Centralbyrån, Finansmarknadsstatistik, oktober 2010 Danmark: Realkreditforeningen. Udlånsstatistik, 3. kvartal 2010 Danske boligejere er således væsentlig mindre følsomme over for renteændringer end svenske. Forskellen skyldes først og fremmest de fastforrentede lån. "Det 30-årige obligationslån er faktisk lidt af en dansk specialitet. Lånet kan udbydes, fordi obligationsmarkedet er veludviklet, og fordi man kan sælge en 30-årig obligation til en attraktiv pris", forklarer Karsten Beltoft.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 10 DECEMBER 2010 I de fleste lande er der intet attraktivt marked for de meget lange obligationer. Selv om finansiering via obligationsmarkedet er almindeligt mange steder, er løbetiderne væsentlig kortere. Dette kan muligvis ændre sig i takt med den betydelige udvikling, der for tiden sker på obligationsmarkederne, især de såkaldte covered bonds, der ofte benyttes af långivere inden for boligfinansiering. Sverige har overvejelser om at indføre fastforrentede lån lige som Danmark, og hvis de indføres, bliver det interessant at følge efterspørgslen efter denne type lån. Læs juleposten fra realkreditinstituttet boligejere står i disse dage over for at få rentetilpasset deres lån i huset - men man kan frygte, at langt fra alle er opmærksomme på det. Penge- og Pensionspanelet har netop gennemført en undersøgelse, der noget overraskende viser, at kun halvdelen af låntagerne læser de breve, som realkreditinstitutterne udsender i forbindelse med rentetilpasningen. Næsten halvdelen af de låntagere, som modtager realkreditinstitutternes breve med orientering om rentetilpasning, læser dem slet ikke - eller kan i hvert fald ikke huske, om de har læst dem. Af den halvdel, der læser brevene synes dog hele 82 pct., at de får klar besked om renteudgifter og fremtidige ydelser i det afsluttende orienteringsbrev. Det viser en ny undersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet, og resultatet overrasker Realkreditforeningen. Her mener man dog, at der kan være gode forklaringer på, at låntagerne ikke læser brevene om rentetilpasning. "Låntagerne kan være velorienterede om, hvorledes næste års rente ser ud, fordi de læser om renteudviklingen i dagspressen. De kan også være trænede rentetilpasningslåntagere, der nu efter 10 år eller mere med rentetilpasningslån efterhånden kender "rummelen" og ved, at der ikke er overraskelser", siger direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft. "Men hvis ikke man hører til i én af disse to kategorier, synes vi, at man skulle ulejlige sig med at læse varslings- og orienteringsbrevene. Særligt i disse dage, hvor

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 10 DECEMBER 2010 rentetilpasningsauktionerne er i fuld gang, er det aktuelt at spejde i postkassen efter brev med oplysning om næste års rente på lånet i boligen", mener Karsten Beltoft. Mulighed for at ændre profil Før rentetilpasningsauktionen skriver realkreditinstitutterne ud til de berørte låntagere for at give en oversigt over muligheder i forbindelse med rentetilpasningen. Her orienteres låntagerne også om, at de kan ændre rentetilpasningsprofil på deres rentetilpasningslån. Muligheden for at ændre profil kan jo være attraktiv for nogle, og i alt fald er det en service, at man kan få lejlighed til at se, hvorledes lånet kunne se ud med en anden profil. Hvis man udtrykker interesse for at skifte profil over for instituttet, får man tilsendt materiale, hvoraf man kan se, hvordan lånet ser ud med en ændret profil. Man skal reagere over for instituttet, hvis man beslutter sig til at ændre profil. Hvordan man gør, får man instruks om i brevet, som også indeholder en refinansieringsaftale, som man skriver under og returnerer til instituttet, hvis man ønsker at ændre lånets profil. Låntagere står af Når man har fået tilpasset renten på sit rentetilpasningslån, får man meddelelse om, hvordan det kommende års rente nu er fastlagt. "Rent faktisk har låntager nu ved realkreditinstituttets mellemkomst foretaget en værdipapirhandelstransaktion, og dette udløser en forpligtelse for realkreditinstituttet til at orientere om teknikken i denne transaktion på en ganske bestemt måde, som er foreskrevet i det, der kaldes MiFID-reglerne. Det er her, de fleste låntagere står af, og det er også ganske tungt stof at læse dokumentationen for, hvordan og til hvilken kurs de underliggende obligationer er blevet handlet", erkender Karsten Beltoft. Realkreditinstitutterne er derfor i dialog med Finanstilsynet om at gøre denne del af korrespondancen mere summarisk, og Finanstilsynet undersøger p.t., hvorvidt der må gives mere overordnede informationer, som til gengæld er mere forståelige.

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 10 DECEMBER 2010 Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Martin Kjeldsen-Kragh Trineke Borch Jacobsen Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Forbrugerne kommer til at mangle målrettet information om realkreditlån

Forbrugerne kommer til at mangle målrettet information om realkreditlån NR. 1 JANUAR 2010 Forbrugerne kommer til at mangle målrettet information om realkreditlån Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag om ændring af kreditaftaleloven. Som en del af forslaget skal

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Lad os få ro om dansk boligfinansiering NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Vælg det lån med afdrag

Vælg det lån med afdrag Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Vælg det lån med afdrag RIGTIGE Få eksperternes lånetips Privatøkonomi og boliglån INDHOLD: Sværere at få afdragsfrie

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 Flex eller fast rente? Vælg det bedste bolig Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 LÅNEFEST INDHOLD SIDE 4 Realkreditten inviterer til rentefest med et bugnende udvalg af rekordbillige

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Nye værktøjer til konvertering

Nye værktøjer til konvertering Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV MARTS 2011 Nye værktøjer til konvertering Boligejerne kan spare betydelige beløb på restgælden og på ydelserne, hvis de følger nogle nye rådgivningsværktøjer i stedet

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Halv pris på tvangsauktion?

Halv pris på tvangsauktion? NR. 5 JUNI 2014 Halv pris på tvangsauktion? Man kan købe hus meget billigt på tvangsauktion, især i landområderne. Det skyldes særlige problemer på boligmarkedet, som ikke fanges i prisstatistikken og

Læs mere

guide rentefesten bliv rig på råd Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide rentefesten bliv rig på råd Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Februar 2015 bliv rig på 20 råd rentefesten Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 BLIV RIG PÅ RENTEFEST INDHOLD SIDE 4 Renterne styrtdykker og er på flere fronter sendt i minus. Det kan både

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere