Referat fra Stormøde mandag den 9. marts 2015 kl På Pedersholm Foreningscenter Lokale Soldaterstuen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Stormøde mandag den 9. marts 2015 kl. 1900 På Pedersholm Foreningscenter Lokale 1.31. Soldaterstuen"

Transkript

1 Foreningscentret Pedersholm Brugerrådet Roskildevej Frederikssund Frederikssund d. 11. marts 2015 Referat fra Stormøde mandag den 9. marts 2015 kl På Pedersholm Foreningscenter Lokale Soldaterstuen Dagsorden for mødet iflg. Vedtægternes 5 er minimum: 1. Valg af dirigent, samt referent. 2. Brugerrådets arbejde i det forløbne år, herunder redegørelse for anvendelsen af den faste bevilling til centret. 3. Forslag til indkøb af inventar m.v. samt renovering og vedligeholdelse af foreningscentret. 4. Valg af medlemmer til brugerrådet samt 2 suppleanter. På valg er: Flemming Gejl, Joakim Soya, Kurt Therkelsen, alle modtager genvalg. Valgperioden er for brugerrådsmedlemmer 2 år og for suppleanter 1 år. Suppleant Suppleant Lotte Tøttrup, modtager genvalg. Bjarne Mandrup, modtager genvalg 5. Eventuelt. 9. marts kl Velkommen til årets stormøde på Pedersholm. Velkommen til Conni Haugbølle. For god orden skyld, skal vi lige starte med at registrere hvilke foreninger der deltager her til mødet, således at vi også kan få de stemmeberettigede på plads. Traditionen tro er kommunens repræsentant dirigent ved stormøder. 15 foreninger var mødt op til mødet. Radioflyveklubben, LOF Frederikssund, Form & farv, Ældresagen, Viking Auto Sport, Nordsjællands Garderforening, Silverstar Linedansers, Tværfaglig Efterlønsklub, Møntklubben Mønten, Forsvarsbrødrene Frederikssund, EDR Frederikssund, Frederikssund Fotoklub, Frederikssund Marineforening og Fiskeklubben Fjordkrogen. Hvis nogle af de tilstedeværende foreninger der ikke er nævnt undskylder vi dette. Ad. punkt 1 Conni Haugbølle blev valgt som dirigent. Dirigenten gjorde opmærksom på at mødet var indvarslet i tide. Simpelt hen lige på datoen.

2 Brugerrådets sekretær Ernst Rosenwanger varetager referatet. Ad. punkt 2. Brugerrådets beretning og information til brugerne. I 2014 har fjernet trappen op til grus parkeringen og opsat hegn. Vi har fået renoveret afløbene fra tagrenderne. En tv inspektion viste at rørsystemet var defekt. Belægningen i alleen er renoveret et par gange og vi nok sige at det ikke hjælper bare at fylde hullerne op, men en løsning er på vej. Renovering af Pedersholm er pågår, utætte tagrender, manglende maling udvendig og udskiftning af en del vinduer, mangler stadig. Vi har igen haft en del strømudfald, med manglende belysning. Hvis det skulle ske igen, så kontakt brugerrådet i dagtimerne er det pedellen på Pedershave på tlf Indvendig vedligeholdelse: Bruserne er udskiftet i badeværelserne, der mangler lidt maling. Sæbeholdere er opsat Vi har igen i sommer lakeret gulve i salen samt S75. Vi har indkøbt maling og det er meningen at i selv skal male jeres lokale i samarbejde med de øvrige brugere af lokalet. Her tænkes på Fiskeklubben ældresagens malerhold, cykelklubben osv. I henvender jer bare på mail, så får i udleveret redskaber og maling. I løbe af kort tid, vil der også være adgang til værkstedet, således at i kan montere jeres opslagstavler m igen. (Wiking Auto) Vi har indkøbt rullegardiner til lokalerne S63, S75 og S1.31. En del af gardinerne er blevet vasket og resten følger. Dette er udført af efterønsklubben. Nøgler: Nøgle udleveringen kører. Der dog enkelte klubber foreninger, der ikke kan finde ud af det. I skal huske at få nøglerne retur, hvis en nøgleholder stopper. Ved leje af salen udleveres af Jørgen Aagaard ved opkald til telefon nr Husk at når man har lejet salen til et arrangement hører køkkenet til salen. Kopimaskinen: Ja, den virker og bruges frit af foreningerne, men husk at Kopimaskinen stadig ikke til privat kopiering af sange m.v. Trådløs internet: Det trådløse internet på Pedersholm bruges. Koden udleveres ved henvendelse til Brugerrådet.

3 Køkkenet i opgang A. Den store kaffemaskine, kaffefiltre er indkøbt. Foreningernes kaffe m.m. skal opbevares i de tildelte skabe. Såfremt at foreningen ikke har et skab, kontaktes brugerrådet. Der må ikke opbevares fødevarer i køkkenet. Køkkenet tilhører salen ved udlån af denne. Lokaler: Vi nævnte i sidste års beretning følgende: At i skal rydde op inden i forlader lokaler og stille stolene op på bordene således at der kan fejes og vaskes gulv. Der vaskes ikke gulve hver dag. I må også gerne feje gulvet, det kunne jo være at der kom en anden forening om aftenen i et lokale, der har været benyttet hele dagen. Det er pedellerne på Pedershave, der står for småreparationer. Og udskiftning af pærer. SALEN: Salen, her skulle lydanlægget nu fungere. Vi har indkøbt højtalere til brug ved foredrag i øvrige lokaler. Vi afventer stadig en løsning med udskiftning af bordene i salen, de er som tidligere nævnte ved at være slidte, de justerbare pvc skruer, er defekte og enkelte borde skærer ned i gulvet. Stolene er blevet renset, det gav lidt problemer da de ikke blev tørret inden de blev sat på plads. De blev angrebet af skimmelsvamp. Der var i forvejen blevet konstateret begyndende skimmelsvampe i S75. Dette blev renset og der er løbende kontrol med udviklingen fra Teknik & Miljø. Udluftning er derfor meget vigtig. Lån af lokaler: Ønsker om lokaler til klub og foreningsbrug, sker til brugerrådet, Lån af sal, sker ligeledes ved henvendelse til brugerrådet. I det seneste år, har vi haft en lokaleoversigt på Foreningscentrets Hjemmeside. Det fungerer godt, men inden i planlægger noget, så kontakt brugerrådet. Lokalefordeling: I vedtægterne står der at Brugerrådet i samarbejde med Frederikssund Kommune anviser plads til klubber og foreninger der ønsker lokale på Pedersholm. Det gør Brugerrådet: Hvad angår lokaleansøgning, specielt salen, så husk at ansøge om lokale via Frederikssund Kommune. Ansøgningsfristen bliver udsendt i lokalavisen.

4 Lån af lokaler til ad hoc: Har en klub eller forening brug for et lokale til møde eller foredrag, sker det ved at kontakte brugerrådet, Lån af sal, sker ligeledes ved henvendelse til brugerrådet. I det seneste år, har vi haft en lokaleoversigt på Foreningscentrets Hjemmeside. Det fungerer godt, men inden i planlægger noget, så kontakt brugerrådet. Parkering Vi har igen i 2014 og starten 2015 stadig parkeringsproblemer. I skal overholde parkeringsreglerne som er: Gårdspladsen: Her skal bilerne holde som de plejer ud mod græsplænen og ind i mod salen. IKKE MIDT I GÅRDEN. BRANDVEJEN, DET VIL SIGE VEJEN OP TIL NABOEJENDOMMEN VED SALEN, ER PARKERING FORBUDT. DET ER SELVFØLGELIG OGSÅ FORBUDT AT HOÆDE OP HOS NABOEN I NR Pladsen mellem skurene og hovedbygningen er heller ikke p. plads men må kun benyttes til af & pålæsning. Fortovene ja det er jo et kommunalt anliggende, nogen gange må man holde med et hjulsæt oppe på fortovet andre gange ikke, men i må ikke spærre hele fortovet som det ofte sker. Pedershave: Kommunen er nu gået i gang med at planlægge udbygningen af Pedershave. Byggeriet vil pågå i 2016 og der vil i den forbindelse ske en begrænsning af parkeringsforholdene. Mens arbejdet står på, vil en del af grus plads og græsplæne blive inddraget til byggeplads. Kørsel i gennem alleen vil ikke være mulig. Vi har af naboen fået tilladelse til bruge brandvejen ind til den resterende del af grus pladsen. Der vil blive lavet et hul i hækken. Dette kræver dog at vi tager hensyn til naboen og ikke parkerer naboejendommen eller op langs vejen. Det er meget vigtig at i orienterer jeres brugere/- medlemmer og gæster om dette. Når byggeriet er færdig vil vi igen kunne benytte grus plads og vi har fået stillet i udsigt at der vil lavet parkering ned til Roskildevej. Allen vi ligeledes blive retableret. Jeg vil slutte brugerrådets beretning med at sige tak til brugerrådet for det udførte arbejde. Tak til Frederikssund Kommune specielt kultur og fritid, som igen i år har det gjort det muligt for os at være her. Inden jeg afslutter, vil jeg reklamere lidt for hjemmesiden. Ale referater bliver nu lagt ud på hjemmesiden, Mangellisten bliver løbende opdateret, så har i en ting i mener, skal laves, så kig på hjemmesiden om den evt. allerede er på to do listen. Frederikssund d. 8. marts 2015

5 Spørgsmål til formandens beretning: Der blev spurgt til handicap skilt i gården, og gerne 2-3 stykker. Foreningerne som har brug for disse skilte skal vende tilbage til brugerrådet, således at man evt kunne placere skilte på de respektive datoer, eller udforme skilte med undertekster eks: P-plads optaget tirsdag mellem Der blev bedt om at der bliver skiltet ved indkørsel til alleen. Dette er et kommunalt anliggende som brugerrådet ikke er herre over. Conny undersøger dette i kommunen. Ad. punkt 3 Det er stadig brugerrådets ønske at få udskiftet bordene i salen inden de ødelægger gulvet. Her kunne Conny gøre opmærksom på at kommunen allerede havde købt nye borde på Østervej? Der blev foreslået at der på radiatorer i salen monteres termostatventiler, så der kunne blive en mere reguleret varme. Gulvet i salen ønskes stadig tætnet langs gulvet i det det trækker meget. Brugerrådet modtag forslag til udformning og fastholder ar dette er et kommunalt anliggende. Der blev foreslået, at der blev udført parkerings striber/ pile på asfalten i gården, så der blev plads til flere biler. Der blev takket for opsætning af sprit og sæbedispensere. Ovenstående forslag er vedlagt som bilag. Der er indkøbt ekstra højtalere som kan tilsluttes computere i lokalerne, Der er ligeledes indkøbt konvertere til computere, Disse dele er tilgængelige i kopirum, og skal altid sættes tilbage umiddelbart efter brug. Det blev aftalt at døren til kopirum ikke skal være låst. Låsekasse bliver fjernet. Der blev klaget over den stadige dårlige internetforbindelse i S.75. Joakim ser på dette. Det var ønskeligt at service i køkkenet blev suppleret op så det var ens. Dette er igangsat og varetages af Ernst Rosenwanger, foto over det efterhånden meget forskellige bestik blev sendt rundt. Det er ikke tilladt at bytte sit bestik med det på Pedersholm. Disse punkter er på liste Igangværende arbejder Ad. punkt 4 Flemming Gejl, De danske forsvarsbrødre. Genvalgt for 2 år Joakim Soya, EDR Frederikssund. Genvalgt for 2 år Kurt Therkelsen, Marineforeningen. Genvalgt for 2 år Suppleanter Lotte Tøttrup fra Silverstar Linedansers Genvalgt for 1 år Bjarne Mandrup fra Frederikssund Fotoklub Genvalgt for 1 år.

6 Ad. punkt 5 Formanden fremviste plan over parkeringspladser i forbindelse med byggeri på Pedershave i 2016 og fremover. Dette var dog kun på computer, så der indtegnes en plan ved næste brugerrådsmøde. Planen kommer på hjemmesiden. Conny takkede for god ro og orden og brugerrådet bød på en pilsner Uden for referat udleverede Conny en del materiale angående den store APRIL FESTIVAL Teater for små og store som foregår i Frederikssund i perioden april. Et overflødighedshorn af gratis teateroplevelser til dig og din familie. 110 professionelle teatre besøger Frederikssund og Halsnæs kommuner med op til 180 forskellige forestillinger for børn og unge. Ernst Rosenwanger Referent

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19:00 Ryparken 21. st. tv.

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19:00 Ryparken 21. st. tv. Rypen Årgang 32 Nummer 125 Maj 2014 Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19:00 Ryparken 21. st. tv. Indholdsfortegnelse Side 2 Lederen Side 3 Forretningsorden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Side 1 af 13 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

I alt var 45,12 stemmer ud af 100 repræsenteret, personligt eller ved fuldmagt.

I alt var 45,12 stemmer ud af 100 repræsenteret, personligt eller ved fuldmagt. Torsdag den 26. marts 2009, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens Krypt, Ved Kildevældskirken 2, med følgende Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg og budgetmøde Brøndbyparken afd. 3 Tirsdag d. 16. september 2014 Kl.19.00-21.

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg og budgetmøde Brøndbyparken afd. 3 Tirsdag d. 16. september 2014 Kl.19.00-21. REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg og budgetmøde Brøndbyparken afd. 3 Tirsdag d. 16. september 2014 Kl.19.00-21.45 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning Formanden fortalte om året der er gået og de visioner, der er for det kommende år. (Se nedenstående).

Bestyrelsens beretning Formanden fortalte om året der er gået og de visioner, der er for det kommende år. (Se nedenstående). Beretning. Generalforsamlingen den 15.4.2009 i Bramdrupdam Hallerne Indledning Generalforsamlingen blev indledt af formand Michael Jepsen (nr. 46), der bød velkommen. Dernæst blev valgt en dirigent. Valget

Læs mere

Nr. 3 januar 2005 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Referater fra bestyrelsesmøder 30.09, 9.11. og 11.01.05

Nr. 3 januar 2005 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Referater fra bestyrelsesmøder 30.09, 9.11. og 11.01.05 Nr. 3 januar 2005 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Referater fra bestyrelsesmøder 30.09, 9.11. og 11.01.05 2. Generalforsamling 16.03.05 kl. 19.30 3. Formandsklumme 4. Hjemmeside 5. Carporte: Kontrakter

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden Side 1 af 11 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg tirsdag den 24. april 2007 kl. 19.30 i Karlslunde Hallerne, lille sal

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg tirsdag den 24. april 2007 kl. 19.30 i Karlslunde Hallerne, lille sal Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg tirsdag den 24. april 2007 kl. 19.30 i Karlslunde Hallerne, lille sal 1. Valg af dirigent. Den udsendte dagsorden 2. Beretning

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2006.

Generalforsamlingsreferat 2006. 1 Generalforsamlingsreferat 2006. År 2006, den 3. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ejerforeningen BOESVANG

Ejerforeningen BOESVANG Ejerforeningen BOESVANG Referat fra generalforsamlingen den 30.marts 2013 kl. 19:00 på Hotel Romantik i Sandvig. (Der startes med fællesspisning kl. 18:00 og selve generalforsamlingen startede ca. kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat Haveforeningen Rugkobbels generalforsamling den 24.02.2011

Referat Haveforeningen Rugkobbels generalforsamling den 24.02.2011 Referat Haveforeningen Rugkobbels generalforsamling den 24.02.2011 Valg af dirigent: Valgt: Viggo Petersen have nr. 76. dirigenten fastslår indkaldelsens lovlighed mødet er varslet den 8.2.2011 i Budstikken

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Referat af den 37. ordinære generalforsamling afholdt den 17. april 2007 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetællere. Torben Hansen blev valgt til dirigent, takkede for valget og konstaterede,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 4. april 2015. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere