Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. juni Kl Mødested: Provstihuset Version: 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. juni 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Version: 1"

Transkript

1 Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. juni Kl Mødested: Provstihuset Version: 1 Mødepunkt 1 Ansøgning om styrkelse af kassebeholdning med et ikke ubetydeligt beløb Sag: Ansøgning om styrkelse af kassebeholdning (1089) - Bramdrup Sogn Ansøgning om styrkelse af kassebeholdning med et ikke ubetydeligt beløb Vi imødeser ansøgning om 5% midler til uforudsete lønudgifter til graver og gravermedhjælper. Til dækning af styrkelse af kassebeholdning overføres en aconto udbetaling på kr ,-, hvorefter vi imødeser en opgørelse, over ekstra udgifter, i forbindelse med et møde med PU i aug. '13. 2 Ansøgning om forøgelsen af driftsrammen for 2013 Sag: Ansøgning om forøgelsen af driftsrammen for 2013 (1095) - Bramdrup Sogn Afventer møde med PU i aug. Ansøgning om forøgelsen af driftsrammen for Ansøgning om 5% midler til multimaskine på kirkegården kr ,-. Sag: Ansøgning om 5% midler (1096) - Bramdrup Sogn Vi tager kontakt til maskinkonsulent. Ansøgning om 5% midler til multimaskine på kirkegården kr ,-. 4 Ansøøgning om midler til løsning af ventilation af kirken kr ,-. Sag: Ventilation af kirken i Nr.Bjert (1087) - Nørre Bjert Sogn Vi tager kontakt til stiftet ang. konsulent assistance.. Ansøgning om midler til løsning af ventilation af kirken kr ,-. Dagsorden, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Ansøgning om lån til solceller 1 kr ,-. Lån over 10 år Sag: Ansøgning om lån til solceller 1 (1100) - Simon Peters Sogn Der bevilges indtil kr ,- Fra 2014 nedsættes ligningsbeløbet med kr ,- i 10 år. Vi imødeser en årlig oversigt over forbruget. Ansøgning om lån til solceller 1 kr ,-. Lån over 10 år 6 Synsudskrift for Vonsild præstegård maj 2013 Sag: Synsudskrift Vonsild præstegård (1093) - Vonsild Sogn BEN orienterede. Synsudskrift for Vonsild præstegård maj Syn over Tyrstrup kirke og kirkegård maj 2013 Sag: Syn over Tyrstrup kirke og kirkegård (1070) - Tyrstrup Sogn AD orienterede. Nogle af manglerne må hører med under 1 års aflevering. Syn over Tyrstrup kirke og kirkegård maj Provstesyn over Brændkjær kirke og præstebolig maj 2013 Sag: Syn over Brændkjær kirke og præstebolig (1071) - Brændkjær Sogn BEN orienterede. Provstesyn over Brændkjær kirke og præstebolig maj Synsprotokol maj 2013 Aller Kirke Sag: Syn over Aller kirke (1072) - Aller Sogn AD orienterede. Synsprotokol maj 2013 Aller Kirke 10 Synsudskrift for kirke og kirkegårde Sag: Synsudskrift (1082) - Sønder Bjert Sogn AD orienterede. Sædvanlig påtegning Synsudskrift for kirke og kirkegårde Dagsorden, Side: 2

3 Mødepunkt 11 Kirke- og præstegårdssyn maj 2013 i Skanderup sogn Sag: Kirke- og præstegårdssyn i Skanderup sogn (1092) - Skanderup Sogn Kirke- og præstegårdssyn maj 2013 i Skanderup sogn 12 Provstesyn Viuf kirke 2013 Sag: syn Viuf (1099) - Viuf Sogn JAF orienterede. Provstesyn Viuf kirke Syn Almind præstegård 2013 Sag: Syn præstegård (1098) - Almind Sogn JAF orienterede. Syn Almind præstegård Synsrapport maj 2013 Vester Nebel Sag: Synsrapport (1097) - Vester Nebel Sogn Synsrapport maj 2013 Vester Nebel 15 Sognebesøg den 1. juni løst referat Sag: Sognebesøg den 1. juni 2013 (1104) GWP orienterede. Sognebesøg den 1. juni løst referat 16 godkendelse af aftale mellem Bramdrup og Sdr. Stenderup ang. gravermedhjælper Sag: Gravermedhjælper (1062) - Sønder Stenderup Sogn Godkendelsen imødekommet. godkendelse af aftale mellem Bramdrup og Sdr. Stenderup ang. gravermedhjælper Dagsorden, Side: 3

4 Mødepunkt 17 Regnskab og revisionsprotokol 2012 for PUK Sag: Regnskab og revisionsprotokol 2012 for PUK (1102) Revisionprotokolen taget til efterretning. Regnskab og revisionsprotokol 2012 for PUK 18 Tværkultureltudvalg Budget 2014 Sag: Budget 2014 Tværkultureltudvalg (1065) Budgettet imødekommet. Tværkultureltudvalg Budget Budget 2014 for PUK PUK budget 2014 godkendt. 20 Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv. Sag: Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv. (1060) Ingen bemærkninger til udkastet.. Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv. Høringsfrist 17. juni Valg til provstiudvalg orientering. Dagsorden, Side: 4

5 Orientering 22 Stepping kirke - indvendig istandsættelse - tagrender - notat fra møde 24. april 2013 Sag: Indvendig renovering af Stepping kirke (954) - Stepping Sogn Stepping kirke - indvendig istandsættelse - tagrender - notat fra møde 24. april Alminde kirkegård ang. køb af eltruck - maskinkons. udtalelse Sag: 5% Ansøgning (1026) - Almind Sogn Alminde kirkegård ang. køb af eltruck - maskinkons. udtalelse 24 Multimaskine til Sdr.Stenderup kirkegård - udtalelse fra maskinkonsultent Sag: 5% ansøgning (1006) - Sønder Stenderup Sogn Sdr. Stenderup skal orienteres. Multimaskine til Sdr.Stenderup kirkegård - udtalelse fra maskinkonsultent 25 Indvendig restaurering - STØ godkender, udt. fra Nat.Mus og bygn.inspekt. Maj 2013 Sag: Vonsild kirke - indvendig restaurering (958) - Vonsild Sogn Indvendig restaurering - STØ godkender, udt. fra Nat.Mus og bygn.inspekt. Maj MiLiKi svar på ansøgning om istandsættelse - ansøgning er ikke imødekommet. Sag: Sønder Vilstrup kirke - kirkeistandsættelsesordningen 2013 (1081) - Sønder Vilstrup Sogn MiLiKi svar på ansøgning om istandsættelse - ansøgning er ikke imødekommet. Dagsorden, Side: 5

6 Orientering 27 Forslag til reguleringsplan til Frørup Kirke fra Preben Skaarup Sag: Frørup kirkegård (1085) - Frørup Sogn Forslag til reguleringsplan til Frørup Kirke fra Preben Skaarup 28 Viuf kirkes omgivelser - opsætning af solceller på Buhlsvej 16D - naboorientering Sag: Viuf kirkes omgivelser - opsætning af solceller på Buhlsvej 16D (1086) - Viuf Sogn Viuf kirkes omgivelser - opsætning af solceller på Buhlsvej 16D - naboorientering 29 Skanderup kirke - statstilskud til istandsættelse af kirken - iht. ansøgn. fra 2007 Sag: Skanderup kirke - statstilskud (1088) - Skanderup Sogn Beløbet anvendes til ekstraordinært afdrag på stiftlån til Sognehuset. Skanderup kirke - statstilskud til istandsættelse af kirken - iht. ansøgn. fra Renovering af Påby Præstegård, orientering om besigtigelse for tilbudsgivere. Sag: Financiering af renoveringsarbejdet på Påby Præstegård (1035) - Harte Sogn Renovering af Påby Præstegård, orientering om besigtigelse for tilbudsgivere. 31 Nat.Mus. og bygn.inspektør udtalelse ang, Lejrskov kirke - renovering af vinduer Sag: Lejrskov kirke - renovering af vinduer (1033) - Lejrskov Sogn Nat.Mus. og bygn.inspektør udtalelse ang, Lejrskov kirke - renovering af vinduer Anbefaling at der udarbejdes projektbeskrivelse i samarbejde med en arkitekt. Dagsorden, Side: 6

7 Orientering 32 Om- og tilbygning til Eltang graverhus. Udtalelse og godkendelse fra ST, Nat.mus. og bygn.kons. Sag: Eltang Kirke - Graverhus (941) - Eltang Sogn Om- og tilbygning til Eltang graverhus. Udtalelse og godkendelse fra ST, Nat.mus. og bygn.kons. MR sørger for aftale med Nat.Mus om arkæologisk indsats. MR bør overveje ovenlys vinduer. MR oplyse til ST ang. finansiering. 33 Invitation til åbent hus på Haderslev Stift den 19. og 20. juni 2013 Sag: Invitation til åbent hus på Haderslev Stift den 19. og 20. juni 2013 (1079) Invitation til åbent hus på Haderslev Stift den 19. og 20. juni Stiftsrådsmøde 23. maj - Nyt fra Haderslev Stiftsråd 35 Evt. og næste møde. Næste møde 20. aug kl Budgetarbejdsmøde. Den 27. aug PU møde kl Den 27. aug. kl budgetsamråd og kl valg til provstiudvalg. MR orienteres - annonce i Kolding Ugeavis. Tovholder til fokusgrupper - Marianne Dykær, Vester Nebel - foreløbigt for 1 år.. 36 Godkendelse af referat Referat godkendt og underskrevet. Dagsorden, Side: 7

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt Beslutning 1 Budget 2015 Foreløbig budgett 2015 tilrettet og klar til budgetsamråd. 2 Ansøgning om

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning Ergonomisk tjek af præstens arbejdsplads kr. 5.366,25 Sag: 5% ansøgning Ergonomisk

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 18. juni 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 18. juni 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 18. juni 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om projektgodkendelse og 5% midler kr. 57.000,- til nye dør i Sdr. kapel Sag: Ansøgning

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 24. april 2013. Kl. 14.00 Mødested: Seest Sognehus, Kirketoft 2, Seest

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 24. april 2013. Kl. 14.00 Mødested: Seest Sognehus, Kirketoft 2, Seest Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 24. april 2013. Kl. 14.00 Mødested: Seest ehus, Kirketoft 2, Seest Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% til dækning af uforudsete udgifter i 2012 - Skanderup Sag: 5% midler

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 26. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 26. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 26. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Fordeling af sogne i PU Sognefordeling til provstiudvalgsmedlemmer.blev følgende: EBO: Kolding

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra 24. april 2013 Referat godkendt og underskrevet 2 Anvendelse

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. februar 2013. Kl. kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. februar 2013. Kl. kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU 20. februar 2013. Kl. kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% midler - Ansøgning om underskudsdækning til kirkehøjskoledag 2. marts kr. 11.000,-. Sag: 5% midler

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. marts 2015. Kl. 13.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. marts 2015. Kl. 13.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. marts 2015. Kl. 13.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 57.500,- til renovering af alle vinduer i kirken. Sag: Ansøgning om 5%

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Tværkulturelt Udvalg orienterer om projektet "Din tro - min tro". Jørgen Dahl fra Tværkulturelt

Læs mere

1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt.

1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt. Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt.

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

1 Budget 2016 Budget 2016 færdig behandlet og medtages til budgetsamråd.

1 Budget 2016 Budget 2016 færdig behandlet og medtages til budgetsamråd. Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Budget 2016 Budget 2016 færdig behandlet og medtages til budgetsamråd. 2 Ansøgning om aflønning

Læs mere

Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Version: 1

Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Version: 1 Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Version: 1 Mødepunkt 1 Konstituering af provstiudvalget. Valg af formand og næstformand Indstilling Erik

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 5. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 5. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 5. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ny revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering Sag: Revisor

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Revisonsoversigt vedr. regnskab 2013 - revisonsmæssige bemærkninger Sag: Revision (1544) PWC revisionspartner

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 15,00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 15,00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 15,00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra 12. juni 2012. Referatet godkendt og underskrevet af alle dem der var

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 30. maj 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 30. maj 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 30. maj 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Thore Jensen deltager under punkt 3. Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2015. Kl. 19.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2015. Kl. 19.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Referat for: Vejle Provstiudvalg PU møde 11. juni 2015. Kl. 19.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Tove Bjørn Jensen deltog fra punkt 3. Leif Arffmann deltog ikke i punkt 9. Poul L. Udsen og Tove Bjørn

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 26. august 2013. Kl. Kl 19.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Herdis Moesby Møller Jensen Inga Salten Stenkjær Knud Søndergaard Svend Aage

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Afbud fra: Tove Bundgaard Bjarne Østergaard Rasmussen Morten Vive og Lise Østergaard forlod

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende. Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat. Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere