Beboermøde Afdeling 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboermøde Afdeling 2"

Transkript

1 Beboermøde Afdeling 2

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet Afdelingens driftsbudget Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: 10. Valg af suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet 12. Eventuelt Winni Jensen Robert Simonsen Steen Kjøng Paulsen Ny valg

3 Bestyrelsens beretning Formand Winni Jensen

4 Afd. 2

5 Team 2 Afd. 2 Odinsgade Bygholmen Havrevangen Afd. 4 Hørhaven Rughaven Hvedevænget Enghavevej Ny mand

6 Hvad er teamlederens job? Fraflyttersyn Indflyttersyn Forsikringssager Ledelse af ejendomsfunktionærer Varslinger og orienteringsopslag Kontor & træffetid Kursus (uddannelse) Kontakt med Forsyningsselskaber (Fjernvarme, elforsyning, vandværk, renovation osv.) Kontakt med myndigheder (teknisk forvaltning, politi, brand osv.) Tilsyn med den daglige drift / vedligeholdelse Mulighed for forsyn ved fraflytning Møder i forbindelse med helhedsplan afd. 4 Tilsyn af energiforbrug Tilsyn & ajourføring af adgangskontrolsystemer i vaskerier og opgange Med mere

7 Hvad er ejendomsfunktionærernes Job? Pleje og vedligeholdelse af grønne områder Glatførebekæmpelse Indflyttersyn Tilsyn af vaskerier Beboerservice Istandsættelse af kældre Uddannelse Rengøring af udearealer Affaldshåndtering Opgaver i tomme lejligheder Samt meget mere..

8 Billeder fra hverdagen

9 Billeder fra hverdagen

10 Billeder fra hverdagen

11 Servicegård i Odinsgade

12 Rengøring af trappeopgange Afd. 2 Ugentligt Trappen fejes Papir o. lign. fjernes Trappen vaskes Elevatorer rengøres + pudses i stålrens efter behov (Bygholmen) Gelænder aftørres Pletter på vægge fjernes Fingermærker på gadedør inkl. Glas fjernes Månedligt Vindueskarme og rammer aftørres Gadedør og kælderdør rengøres Spindelvæv fjernes Trappe til loft rengøres (Odinsgade)

13 Hovedrengøring og vaskerier Trappeopgange Hovedrengøring foretages 1 gang årligt Grundig rengøring af gulve, vægge og lofter inkl. Lamper, låger til affaldssystem, paneler, karme, og gerichter og øvrigt løst og fast inventar Vaskerier ugentligt Gulvet fejes Gulvet vaskes Spindelvæv fjernes Maskiner og øvrige flader aftørres Vaskerier Hovedrengøring 1 gang årligt Grundig rengøring af gulve, vægge og lofter, inkl. Lamper, vindueskarme, vinduesrammer, maskiner, løst og fast inventar Maskiner pudses i stålrens

14 Vinduespolering og tørrerum Vinduespolering Månedligt Trappeopgange ind og udvendig Kælderdøre udvendig Ved Lejere Tørrerum Månedligt Gulvet fejes/ rengøres Spindelvæv fjernes

15 Der er flere måder at komme i kontakt med os på

16 Der er flere måder at komme i kontakt med os på Telefon & telefonsvarer Postkasse på Ejendomskontor Rughaven 21A Mød os på gaden Træffetid Mandag-fredag 8:00-9:00 Samt Torsdag 16:00-17:00 Tlf.:

17 Tak til beboerne i Afdeling 2

18 Regnskab 2013

19 Regnskab 2013 Overskud kr Afvikling af underfinansiering

20 Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 4% 21% 33% 3% 33% 0% 6%

21 Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag 31% Offentlige udgifter: Ejendomsskat, vand, renovation, forsikring, el A og G indskud til Landsbyggefonden Administrationsbidrag Grundgebyr Dispositionsfond

22 Regnskab 2013 Renter og afdrag på lån 6% Lån: Oprindelige lån Forbedringslån

23 Regnskab 2013 Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 32% Henlæggelser: Vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning Henlæggelser til reguleringskonto

24 Regnskab 2013 Øvrige variable udgifter 8% Drift af vaskeri Drift af selskabslokale BL kontingent Bestyrelsesudgifter Beboermøder Andre udgifter

25 Regnskab 2013 Udgifter til ejendomsfunktionær m.m. 20% Renholdelse: Ejendomsfunktionærer - løn, pension, feriepenge forsikring, kursus og arbejdstøj Kontorhold Trappevask, vinduespolering og rengøring Skadedyrsbekæmpelse

26 Regnskab 2013 Almindelig vedligeholdelse 3% Terræn Bygninger Maskiner og værktøj

27 Regnskab 2013 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. m 2 = kr. 403

28 Regnskab 2013 Anvendt af henlæggelserne kr Enkelte indvendige døre og entredøre Gulve i enkelte lejemål og i opgange Elinstallationer i opgange Maling og rep i kældre og selskabslokaler Rammer til postkasser Andel af golfbilen og

29 Regnskab 2013 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Der har været 7 fraflytninger i 2013

30 Regnskab 2013 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo Henlagt i regnskabsåret Fraflytninger med tab Tilskud fra Dispositionsfonden 0 Ultimo Der har været 4 fraflytninger med tab, her af 2 boudlæg

31 Regnskab 2013 Udvikling i henlægger over de sidste 10 år Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytninger Tab ved fraflytninger

32 Regnskab 2013 Opsamlet resultat Primo (overskud) Årets resultat 0 - Afvikling af overskud Ultimo (overskud)

33 Regnskab 2013 Indtægter: Lejeindtægter Renteindtægter Indtægter vaskeri og fælleslokale Indtægt fra opsamlet resultat Andre indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt

34 Budget 2015

35 Budget 2015

36 Budget 2015 Skønnede udgifter i 2015 faktisk husleje i 2014 = Husleje stigning Kr Årsag: Generelle prisstigninger Lønninger ca. 2 % Forsikringer ca. 10 % Ejendomsskat og offentlige udgifter mellem 4-6 % Stigning i ydelser til forbedringslån 3-4 % Fald i renteindtægter

37 Budget 2015 Dispositionsfondsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag Grundgebyr Bidrag pr. lejemålsenhed I alt

38 Budget 2015 Manglende husleje kr Stigning i 2,50 % i gennemsnit Stigning kr pr. m 2 pr. år.

39 Budget 2015 Manglende husleje kr Stigning i 2,50 % i gennemsnit Stigning ca. kr. 16 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 62 m 2 Lejemål på 74 m 2 Lejemål på 85 m 2 Lejemål på 91 m 2 85 kr. 100 kr. 115 kr. 125 kr.

40 Forslag

41

42 Valg til afdelingsbestyrelsen 1. Robert Simonsen, 2. Steen Kjøng, 3. Ken Hansen, Odinsgade 16C 2 th 4. Karina Lund, Odinsgade 16C 2 th

43 Valg af suppleanter 1. Ivan Kruse Frederiksen Odinsgade 14C 1 th 2. Birgit Svendsen, Odinsgade 16B 3. Carsten Dahl Jensen, Odinsgade 12 C 1 th

44 Valg til Repræsentantskabet I besluttede sidste år at lade afdelingsbestyrelsen vælge medlemmerne til repræsentantskabet.

45 Eventuelt.

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Beboermøde Afdeling 11

Beboermøde Afdeling 11 Beboermøde Afdeling 11 Dagsorden beboermøde afdeling 11 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 15

Beboermøde. Afdeling 15 Beboermøde Afdeling 15 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 3a Orientering fra teamleder 4. Orientering om regnskabet 2014 5. Afdelingens driftsbudget 2016 6. Orientering

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A 1901246 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG I Til beboerne DAGSORDEN Afdelingsmøde den 25. februar 2015 Udsendt den 18. februar 2015 MDR201400649 Side 1 af 4 1705 BIG 1705 / Lejer 26022014 19:00

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42 LmenBo Til beboerne i afdeling 42 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013 28. august 2012

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus,dk www.almenboaarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 7

TIL BEBOERNE I AFDELING 7 TIL BEBOERNE I AFDELING 7 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016. Henlæggelse/ Opsparing 9%

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016. Henlæggelse/ Opsparing 9% 2 For perioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016 Henlæggelse/ Opsparing 9% Variable udgifter 25% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 5

TIL BEBOERNE I AFDELING 5 TIL BEBOERNE I AFDELING 5 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Beretning Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015. Prioritetydelse mv. 52%

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015. Prioritetydelse mv. 52% 1 2 For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015 Henlæggelse/ Opsparing 9% Variable udgifter 24% Prioritetydelse mv. 52% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere