DORTE KOOK LYNGHOLM. Godsejerens ret. Adelens retshåndhævelse i 1700-tallet - lov og praksis ved Clausholm birkeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DORTE KOOK LYNGHOLM. Godsejerens ret. Adelens retshåndhævelse i 1700-tallet - lov og praksis ved Clausholm birkeret"

Transkript

1 DORTE KOOK LYNGHOLM Godsejerens ret Adelens retshåndhævelse i 1700-tallet - lov og praksis ved Clausholm birkeret UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Dansk Center for Herregårdsforskning Landbohistorisk Selskab

2 Indholdsfortegnelse Forord 11 KAPITEL 1 Emne, forskning og kilder 13 Forskning og teoretiske positioner 17 Godsejerstyre og patrimonial jurisdiktion 17 Studier i tingbøger og retspraksis 20 Vilkårlighed og arbitrær ret 21 Interaktion og juridisk revolution 25 Herrschaft, patrimonialisme og nåde 27 Bogens kildemateriale 31 Kilder til lovgivningen 31 Kilder til retspraksis 33 En bog om birkeret? 37 KAPITEL 2 Clausholm gods, birk og birkeret 39 Clausholm gods og birk 39 Hovedgård og fæstegods 39 Birk og birkeret 43 Herskab, dommere og forvaltere 44 Godsejerne på Clausholm 44 Birkerettens aktører 47

3 Retten er sat 51 Rammer og formaliteter ved Clausholm birkeret 51 Aktiviteter ved Clausholm birkeret 52 KAPITEL 3 "da bør hans Husbond derpaa at tale" Godsejerne som værnere og anklagere i det lokale retsvæsen 57 Lovgivning om proces, værn og påtale 57 Proces og økonomi 57 Værn og juridisk habilitet 60 Herskabspåtale og territoriel godspåtale 62 Påtaleret og påtalepligt 65 Landbefolkningens sagførere 68 Påtale i politisager 70 Påtale og drivkræfter i praksis 72 Den offentlige' påtale ved Clausholm birkeret 74 Påtale med privat krænket part ved Clausholm birkeret 79 Værneren som forsvarer ved Clausholm birkeret 83 Godsejermonopol på sagsrejsning 85 Opsamling: Et godsejerdrevet retsvæsen 86 KAPITEL 4 "at give sig i Herskabets minde" Betaling og aftingning af bødestraffe 90 Lovgivning om bødestraffe 90 Sagefaldet og dets fordeling 90 Bøder som godtgørelse for sagsrejsning 93 Inddrivelse af idømte bøder 97 Opkrævning og aftingning og afbøder uden dom 97 Betaling, aftingning og inddrivelse i praksis 102 Bødeopkrævning uden retssag og dom 102 Frafaldne bødesager 106

4 Spørgsmålet om skyld 108 Aftingning af bøder i retten 110 Retssag som optrapning af konflikt 112 Bødebetaling til rette herskab 116 Bødernes inddrivelse 118 Aftingning og eftergivelse af idømte bøder 120 Magt og forhandling i retten 122 Opsamling: At lade nåden gå i retten 124 KAPITEL 5 "at forskaane dem for den Straf de ellers var pligtig at udstaae" Straf, dom og forlig 128 Dødsstraffe og korporlige straffe i lovgivningen 128 Godsejernes rolle ved eksekveringen af korporlige straffe 130 Konvertering af pengestraffe til korporlige straffe 132 Frihedsstraffe 132 Godsejerens rolle ved frihedsberøvelse 134 Straffesagernes udfald i praksis 135 De strengeste straffe i teori og praksis 135 Forlig og domme 137 Tingsvidner ved Clausholm birkeret 139 Vejene til forlig 144 Dementi af ærekrænkende udsagn 145 Undskyldning og bøde til velgørenhed 147 Frafald uden sanktioner 149 Godsforvalterens og godsejerens ret? 150 Retten i (aller-)første instans 150 Dommene: stadfæstelse af sagsøgers indstilling 152 Dommerens og lovgivningens rolle ved sagernes afgørelse 154 Arbitrære straffe og vilkårlig retsudøvelse 157 Opsamling: Retten til forhandling 160

5 KAPITEL 6 "paa en svigagtig og ulovlig Maade har søgt at ruinere eders Gaard" Fæsteforholdet i retten 163 Lydighed, hustugt og stavnsbånd 164 Tugtelsesretten 164 Stavnsbånd og rømning 167 Restancer 168 Lovgivning om søgsmål i restancesager 169 Restancestævninger på Clausholm 170 Årlige tingsvidner på restancer? 172 Restancesager under Tustrup gods 173 Restancesager under Clausholms forpagter 174 Restancesager under Clausholms herskab 176 Eftergivelse af restancer? 177 Restancer og gårdforsiddelse 180 Søgsmål om misligholdt fæste på Clausholm og Tustrup 180 Lovgivning om arrest på grund af gæld 181 Sekvestrationer på Clausholm og Tustrup 181 Ulovlig afhændelse af løsøre 187 Godsejerens rolle ved boopgørelser 190 Gårdforsiddelsessagernes udfald 192 Opsamling: Retten i fæstesager 196 KAPITEL 7 "Opsætsighed og Sammenrotteise" Ret og magt i konflikter om hoveri 200 Bønskrivelser, arbejdsvægringer og søgsmål 201 Bønskrivelser til herskab og konge 201 Opstand og kongelig indgriben 206 Bagmænd og sammenkomster 209 Spørgsmålet om bøndernes arbejdsbyrde 210 Involveringen af flere domstole 211

6 Hoveriet på Clausholm 'før og nu' 216 Afskedigelsen af herskabets sagfører 218 Kommissionssagen 220 Nedsættelsen af kommissionen 220 Herskabets og bøndernes sagførere 222 Modvilje og startvanskeligheder 225 Afhøring af bønderne i kommissionen 226 Anklagen mod bøndernes forsvarer 229 Ond vilje og opsætsighed herskabets udlægning af konflikten 234 Forarmelse og elendighed bøndernes udlægning af sagen 237 Kommissionens afgørelse 238 Udfaldet - tabere og vindere? 241 Afslutning: Ret og magt 244 Lovgivning om hoveri og dens fortolkning 244 Retsvæsenets muligheder og begrænsninger 246 Konklusion 250 Resumé 259 Summary 262 Utrykt kildemateriale 265 Trykt kildemateriale 267 Litteratur 268 Registre 276

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Hoveriet ved Vestervig kloster Ved H. A. RIIS-OLESEN

Hoveriet ved Vestervig kloster Ved H. A. RIIS-OLESEN Hoveriet ved Vestervig kloster Ved H. A. RIIS-OLESEN SOM ANDRE KLOSTRE havde Vestervig kloster i middelalderen fri birkeret over sit gods og ejendom. Senere - nærmere betegnet efter reformationen - blev

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

Injurieturisme. Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark. Emnets afgrænsning

Injurieturisme. Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark. Emnets afgrænsning Injurieturisme Injurieturisme Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme er et stort emne, men i dette referat er fokus særligt på de internationalprivatretlige aspekter, dvs. lovvalg, værneting

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 366 af 18. maj 1994, lov nr. 367 af 18. maj 1994,

Læs mere

Injurieturisme. Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark

Injurieturisme. Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme Injurieturisme Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme er et stort emne, men i dette referat er fokus særligt på de internationalprivatretlige

Læs mere

KEND DIN RET. RetsLex

KEND DIN RET. RetsLex KEND DIN RET RetsLex Domstolsstyrelsen 2012 INDHOLD Forord 3 Rettens arbejde 4 Sagstyper 4 Civile sager 4 Straffesager 5 Fogedsager 6 Skiftesager 7 Tinglysning 7 Notar 8 Straffesagen: 8 Aktører og forløb

Læs mere

Voldtægtsforbrydelsen i retshistorisk belysning

Voldtægtsforbrydelsen i retshistorisk belysning Voldtægtsforbrydelsen i retshistorisk belysning AF.. INGER DÜBECK I. Indledning Mens voldtægt i moderne ret betragtes som en forbrydelse rettet imod kvinders kønsfrihed d.v.s. imod kvinders fysiske og

Læs mere

RET GODT AT VIDE. for journalister om domstolene DANMARKS DOMSTOLE FOR RET OG RETFÆRDIGHED DOMSSTOLSSTYRELSEN

RET GODT AT VIDE. for journalister om domstolene DANMARKS DOMSTOLE FOR RET OG RETFÆRDIGHED DOMSSTOLSSTYRELSEN XX RET GODT AT VIDE DANMARKS DOMSTOLE FOR RET OG RETFÆRDIGHED DOMSSTOLSSTYRELSEN Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon: 70 10 33 22 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk ISBN: 978-87-92551-47-4

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

uden at landet besværes

uden at landet besværes uden at landet besværes 185 med lige værdighed for begge dele slagordet»det store i det små«går i øvrigt igen flere gange. I sin indledning betoner Knud Prange, at udgangspunktet ved Lokalhistorisk Afdelings

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 909 af 27/09/2005 (indholdsfortegnelse i dokumentets bund) Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. september 2004, med de ændringer,

Læs mere

Patentreform vil sikre Europa bedre mod patenttrolde

Patentreform vil sikre Europa bedre mod patenttrolde Brief Patentreform vil sikre Europa bedre mod patenttrolde Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME: Risikoen

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU INDHOLD Hvad er matchfixing? DBU's indsats mod matchfixing Forebyggelse Sagsbehandling Lovgivning

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12.

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Tæt på Danmarks Domstole

Tæt på Danmarks Domstole Tæt på Danmarks Domstole Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Fotograf:

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen

Offentlighed i forvaltningen JON ANDERSEN Offentlighed i forvaltningen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlighed i forvaltningen Jon Andersen Offentlighed i forvaltningen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Jon Andersen

Læs mere