Kommunalbestyrelsens. 6. ordinære møde. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsens. 6. ordinære møde. Dagsorden"

Transkript

1 Forside ns 6. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 23. september kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Iddimanngiiu Bianco (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Andreas Uldum (D) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Tim Serritzlev (S) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) Monica Dorph (S) Anni K. Rasmussen (S) Erling Madsen (A)

2 Side 350 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser A Meddelelser fra borgmesteren B Meddelelser fra de stående udvalg Orienteringer A Opkrævning af restancer for dagtilbud B Ledighedsstatistik 2. kvartal C Oversigt over alkoholbevillinger første halvår D Forslag til Kommuneplantillæg 4A5-3, Alsidige boliger, Nuuk Detailområde II E Lokaler til vodbinderi i Nuuk F Imaneq, Byrum 5 processen G Anlægsopgaver i perioden 2009 til Forespørgsler Ingen Beslutninger A Ombygning af tidligere skolepasning Miki, B B Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne C Frivillig registrering af økonomiske interesser og hverv D Nuuk en hovedstadsstrategi E Årsregnskab 2013 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat F Håndbog i forvaltning og økonomistyring G Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1A1-4, Kujallerpaat, Nuuk H Frigivelse af byggemodningsmidler I Rejser i n, Økonomiudvalget og de stående udvalg J Fornyelse af driftsaftale mellem Kommunen og NIT K Budgetopfølgning for 1. og 2. kvartal for Økonomiudvalget L 2. kvartals budgetopfølgning alle områder M Ny Parlamentsbygning på Aqqaluks Plads N KANUKOA s rolle med henblik på at tage beslutning om fortsat medlemskab af KANUKOKA

3 Side Lukkede punkter A Forretningsplan for udvidelse af landingsbanen i Nuuk B Personalemæssige foranstaltninger Eventuelt Godkendelse af referat

4 Side Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 02A Meddelelser fra borgmesteren 02B Meddelelser fra de stående udvalg 352

5 Side Orienteringer 03A Opkrævning af restancer for dagtilbud Arbejde i Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Paamiut og Nuuk Til orientering J.nr.: Forvaltning for Børn, Familie og Skole direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé Daginstitutionsafdelingen arbejder på at nedbringe restancer for daginstitutionsplads, og arbejdet kræver et tæt samarbejde med kommunens Debitorafdeling. Processen med inddrivelsesarbejde inkluderer fremsendelse af tre breve til forældre med restanter for en daginstitutionsplads. De tre breve er: påmindelse, advarsel og meddelelse om udmeldelse. Disse breve udarbejdes og tilsendes fra Daginstitutionsafdelingen. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 4. august og på møde i Økonomiudvalget den 21. august. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Daginstitutionsafdelingen arbejder på at nedbringe restancer for daginstitutionsplads og arbejdet kræver et tæt samarbejde med kommunens Debitorafdeling. Processen med inddrivelsesarbejde inkluderer fremsendelse af tre breve til forældre med restanter for en daginstitutionsplads. De tre breve er: påmindelse, advarsel og meddelelse om udmeldelse. Disse breve udarbejdes og tilsendes fra Daginstitutionsafdelingen. Oversigt over restancer fordelt i byerne Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit med udgangspunkt i marts 2013 og marts. Oversigten er inklusive restancer fra forældre hvis børn er udmeldt fra daginstitutionerne (i kr.) 353

6 Side 354 Opgørelse over inddrivelser af restancer pr. uge 26 : Arbejdet med restancer er planlagt som følger: - Nuuk start/slut: uge Paamiut start/slut: uge Tasiilaq start/slut: uge Ittoqqortoormiit start/slut: uge

7 Side 355 Løsningsforslag faglig vurdering Efter det første brev er tilsendt fra Daginstitutionsafdelingen, varetager Debitorafdelingen at indgå aftale med restanten om afdrag af restancen. Ved indgåelse af aftale skal Debitorafdelingen være særlig opmærksom på at sikre, om restanten, udover at afdrage af restancen, kan betale løbende regninger, således restancen ikke bliver større, samt aftale om afdrag af et passende beløb. Efterfølgende tilsendes kopi af aftale til Daginstitutionsafdelingen til brug for fremsendelse af 2. brev til de restanter, som ikke har indgået aftale om afdrag. Forvaltningen har behov for, at man i kommunen drøfter opgaveløsningen med opkrævning/inddrivelse af ubetalte regninger før disse bliver til restancer og sendes til inddrivelse i incasso i Selvstyret. Forvaltningen har behov for en ensartet procedure omkring kommunens inddrivelsessystem, således restanter ikke får op til flere rykkere, afhængig af hvor de i kommunen bor på grund af intern flytning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingslov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen. - Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen Det videre forløb Der er ikke tilsendt breve til de restanter, hvis børn allerede er udmeldt fra daginstitution. Det er debitorafdelingen, der har de daglige opgaver med løbende opkrævning af ubetalte regninger (restancer) til kommunen. For de restanter som ikke har reageret på 1. og 2. brev og ikke har indgået aftale om afdrag, tilsendes det 3. brev. Brevet indeholder oplysninger om udmeldelsesdato. 14 dage før fremsendelse af det 3. brev, indberettes beslutningen herom til de sociale myndigheder (Børne- og Familieafdelingen samt til Voksenomsorg) ved fremsendelse af en oversigt over de restanter, som ikke har indgået aftale. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Det skal bemærkes, fra Økonomisk Sekretariat, at samarbejdet mellem Daginstitutionsafdeling og debitorafdelingen er opstartet. Samarbejdet er møntet på institutionsgæld, som er opstået tilbage i tid og for gæld, hvori institutionspladsen stadig er bibeholdt af restanten. Dette arbejde er udført sammen med de øvrige byer, Tasiilaq, Paamiut, Ittoqqortoormiit. Det skal bemærkes, at inddrivelse og opkrævning af gæld ikke er periodeafgrænset, som antaget fra Daginstitutionsafdelingen, idet gælden hvis ikke andet aftales, sendes til inddrivelsesmyndigheden hos Selvstyret til videre inddrivelse. 355

8 Side 356 Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 21. august : Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 4. august : Taget til efterretning. Bilag Ingen. 356

9 Side B Ledighedsstatistik 2. kvartal Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Hermed orienterer Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv om udviklingen af ledigheden i kommunen i henhold til Landstingsforordning om arbejdsformidling 2 stk. 1: 2. n skal som led i en aktiv arbejdsmarkedspolitik følge udviklingen på arbejdsmarkedet i kommunen. Denne statistik viser udviklingen for 2. kvartal. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 11. august, hvor orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendt videre til orientering i Økonomiudvalget. Sagen er behandlet på møde i Økonomiudvalget den 21. august. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv opfordres til at drøfte matchkategorisering, og til at harmonisere den internt i kommunen og med de andre kommuner. Økonomiudvalget anmodede desuden administrationen at implementere de politiske pejlemærker vedrørende fra passiv til aktiv offentlig forsørgelse. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningen skal i henhold til Landstingsforordning om arbejdsformidling 2 stk. 1 orientere om udviklingen af ledigheden i kommunen: 2. n skal som led i en aktiv arbejdsmarkedspolitik følge udviklingen på arbejdsmarkedet i kommunen. 357

10 Side 358 I nedenstående tabel fremgår ledigheden i Kommuneqarfik Sermersooq for april, maj og juni. Bosætning april-14 maj-14 juni-14 Nuuk Paamiut Tasiilaq Illoqqortoormiut Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Arsuk I alt Tabel 1: Berørte af ledighed, april - juni. Kilde: Tal fra Sermersooq ledighedsregister. Ledigheden har i 2. kvartal været højere end 1. kvartal. Ledigheden faldt i maj måned efter en markant stigning i april måned, men er efterfølgende steget lidt igen i juni måned. Bosætning juni-12 juni-13 juni-14 Nuuk Paamiut Tasiilaq Illoqqortoormiut Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Arsuk I alt Tabel 2: Berørte af ledighed, juni 2012, 2013 samt. Kilde: Tal fra Sermersooq ledighedsregister. I forhold til juni- tal i tidligere år, kan man i tabel 2 se, at ledigheden i juni er steget med 280 i forhold til juni 2013 og med 309 i forhold til juni Det er især i Nuuk og Paamiut, at stigningen er sket. 358

11 Side 359 Ledigheden opdelt i byer og bygder, aldersgrupper samt matchgrupper. Herunder kan ledigheden i juni opdelt i byer og bygder ses. Tallene er yderligere opdelt i aldersgrupper samt matchgrupper. Nuuk/Match I alt I alt Tabel 3: Berørte af ledighed, Nuuk, juni opdelt i aldersgrupper og matchgrupper. Kilde: Tal fra Sermersooq ledighedsregister. I Nuuk er der i juni 976 registrerede ledige. Ud af de 976, er der 155 faglærte. Paamiut/Match I alt I alt Tabel 4: Berørte af ledighed, Paamiut, juni opdelt i aldersgrupper og matchgrupper. Kilde: Tal fra Sermersooq ledighedsregister. I Paamiut er der i juni 155 registrerede ledige. Ud af de 155 er der 25 faglærte. Tasiilaq/Match I alt I alt Tabel 5: Berørte af ledighed, Tasiilaq, juni opdelt i aldersgrupper og matchgrupper. Kilde: Tal fra Sermersooq ledighedsregister. I Tasiilaq er der 163 ledige. Ud af de 163 er der 20 faglærte. 359

12 Side 360 Ittoqq./Match I alt I alt Tabel 6: Berørte af ledighed, Ittoqqortoormiit, juni opdelt i aldersgrupper og matchgrupper. Kilde: Tal fra Sermersooq ledighedsregister. I Ittoqqortoormiit er der 44 ledige. Ud af de 44 er der 2 faglærte. Bygder/Match I alt I alt Tabel 7: Berørte af ledighed, bygder, juni opdelt i aldersgrupper og matchgrupper. Kilde: Tal fra Sermersooq ledighedsregister. I Kommuneqarfik Sermersooq s bygder: Sermiligaaq, Isortoq, Tiniteqilaaq, Kuummiut, Kulusuk, Arsuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit er der i alt 116 registrerede ledige. Ud af de 116, er der 6 faglærte. Mest markant er ledigheden i bygderne Sermiligaaq, Kuummiut og Qeqertarsuatsiaat. Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq har i det første halve år af sørget for, at flere ledige kom på kompetencegivende kurser på brancheskoler. Dette arbejde vil fortsætte fremadrettet. Der er også behov for at øge fokus på de tre bygder, der har en meget høj ledighed, hvorfor man vil arbejde på at tilbyde kurser til borgere i disse bygder. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Den stigende ledighed og stigningen i antallet af langtidsledige (stigning i antallet af gengangere) har en direkte indflydelse på udgifter til offentlig hjælp samt arbejdsmarkedsydelse. Stigningen har ligeledes en påvirkning af udgifterne i resten af socialområdet i negativ retning. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling. 360

13 Side 361 Det videre forløb Der skal laves en målrettet indsats mod de langtidsledige efter sommerferien, ligesom der skal etableres tiltag for de ledige i Sermiligaaq, Kuummiut og Qeqertarusatsiaat. Med hensyn til Qeqertarsuatsiaat har forvaltningen fremsendt en ansøgning til Selvstyret om medfinansiering til et intensivt forløb for de ledige. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 21. august : Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning med bemærkning om, at Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv opfordres til at drøfte matchkategorisering, og til at harmonisere den internt i kommunen og med de andre kommuner. Økonomiudvalget anmoder administrationen at implementere de politiske pejlemærker vedrørende fra passiv til aktiv offentlig forsørgelse. Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august : Udvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen videre til Økonomiudvalget med bemærkninger om: - At udvalget ønsker statistikken udvidet med oplysningerne om flyttemønstre og udviklingen i arbejdsstyrken - At udvalget tilkendegiver ønske om øget fokus på udviklingen af ledigheden i bygderne og ønsker at beskæftigelsesfremmende tiltag sker i tilknytning til den af SE udarbejdede bostedsudvikling Bilag Ingen. 361

14 Side C Oversigt over alkoholbevillinger første halvår Til orientering J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé På ns møde den 21. januar 2011 blev det besluttet, at n fremover to gange årligt skal orienteres i form af en alkoholpolitisk redegørelse, der blandt andet viser det aktuelle billede af antallet af alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq. Sagen blev behandlet på møde i Økonomiudvalget den 4. september, hvor Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til Borgmestersekretariatet med henblik på, at bilagsmaterialet opdateres inden sagen videresendes til n til orientering. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen om antallet og fordelingen tages til efterretning Sagsfremstilling På ns møde den 21. januar 2011 blev det besluttet, at n fremover to gange årligt skal orienteres i form af en alkoholpolitisk redegørelse, der blandt andet viser det aktuelle billede af antallet af alkoholbevillinger i kommunen. Løsningsforslag faglig vurdering Der er i dag 92 alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq, med følgende fordeling på byerne: Nuuk - 24 type A-bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke) - 32 type B-bevillinger (bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke) - 2 type E-bevilling (bevilling til udskænkning efter 13, stk. 2 n kan udstede særskilt alkoholbevilling til lufthavnskiosker og hoteller med overnattende gæster til udskænkning af stærke og svage drikke også i tidsrummet mellem kl og ) - 8 bevillinger til diner transportable I alt 66 bevillinger. Paamiut - 11 type A-bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke) - 1 type B-bevillinger (bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke) I alt 12 bevillinger. Tasiilaq - 7 type A-bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke)(1 stk. under behandling/genfornyelse) - 4 type B-bevillinger (bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke) I alt 11 bevillinger. Ittoqqortoormiit 362

15 Side type A-bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke) - 2 type C-bevillinger (bevilling til salg af svage drikke) I alt 4 bevillinger. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Udstedelse af alkoholbevillinger beror på følgende lovgivning: - Hjemmestyrets Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg og udskænkning af alkoholiske drikker - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 30. juni 2008 om forbud mod salg og udskænkning af stærke drikke med alkoholvolumeprocent på 15 eller derover i Tasiilaq - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 23. februar 2001 om midlertidig stop for salg og udskænkning af stærke drikke i Ittoqqortoormiut Derudover har følgende lovgivning relevans: - Landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om det grønlandske Erhvervsregister - Landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol af levnedsmidler Det videre forløb n vil blive orienteret om antallet af tilladelser til alkoholbevilling igen i marts måned 2015 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 4. september : Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning med bemærkning om at sagen sendes tilbage til Borgmestersekretariatet med henblik på, at bilagsmaterialet opdateres inden sagen videresendes til n til orientering. Bilag 1. Liste over alkoholbevillinger i Nuuk 2. Liste over alkoholbevillinger i Paamiut 3. Liste over alkoholbevillinger i Tasiilaq 4. Liste over alkoholbevillinger i Ittoqqortoormiit 363

16 Side D Forslag til Kommuneplantillæg 4A5-3, Alsidige boliger, Nuuk Detailområde II Til orientering J.nr.: 16.04/4A5-3 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltning for Anlæg og Miljø fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg 4A5-3, Nuuk Detailområde II til orientering. Forslag til kommuneplantillæg 4A5-3 er udarbejdet på baggrund af Selvstyrets og kommunens aftale om at bekæmpe boligmanglen i Nuuk. Planforslaget giver mulighed for at Selvstyret kan opføre ca. 100 alsidige boliger, med start i år. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 5. august og på møde i Økonomiudvalget den 21. august. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Forslag til kommuneplantillæg 4A5-3 er udarbejdet på baggrund af Selvstyrets og kommunens aftale om at bekæmpe boligmanglen i Nuuk. Planforslaget giver mulighed for at Selvstyrets kan opføre ca. 100 alsidige boliger, med start i år, i nærheden af 10 punkthuse i Qinngorput. Med dette plantillæg ændres de overordnede bestemmelser således, at det er muligt at opføre seks punkthuse i fire etager. Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneplantillægget beskriver en række retningslinjer for udvikling af det nye boligområde. Hovedformålet for plantillægget er: - At sikre det planmæssige grundlag for opførelse af cirka 100 boliger umiddelbart vest for de 10 eksisterende punkthuse i detailområdet 1 - At sikre, at ny bebyggelse i området udformes som punkthuse, der harmonerer med den øvrige punkthusbebyggelse i området - At udlægge areal til veje, stier, p-pladser og fælles arealer Boligområdet vil fremstå som et selvstændigt boligområde, med egen boligvej, stier og tilhørende fælles fri- og opholds arealer. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Selvstyrets finansierer detailbyggemodning og opførsel af bebyggelsen. 364

17 Side 365 Lovgrundlag og rammesættende Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet på grundlag af: - Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven) - Den digitale kommuneplan - Kommuneplantillæg 4A5-2, Pingorsuaq, Nuuk, Boligområde februar 2010 Det videre forløb Planforslaget vil blive sendt til offentlig høring ultimo august i seks uger. Efter høringsfristens udløb skal planforslaget (med en vurdering fra forvaltningen af de indkomne indsigelser og en indstilling til det videre forløb) fremsendes til endelig vedtagelse i Udvalg for Anlæg og Miljø, Økonomiudvalget og n. Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig, blandt andet på kommunens hjemmeside Bemærkninger fra afdelingen for Økonomisk Sekretariat Det er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomiske Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 21. august : Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Udvalget for Anlæg og Miljøs beslutning den 05. august : Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Forslag til Kommuneplantillæg 4A5-3, Alsidige boliger, Nuuk Detailområde II 365

18 Side E Lokaler til vodbinderi i Nuuk Ansøgning om tillægsbevilling gennem omplacering Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Byggeriet af nyt lokale til vodbinderi for NAPP ved havnen i Nuuk er ved at blive afsluttet. Projektets anlægsbevilling var i sin tid på 3,7 mio. kr., men i forbindelse med byggeriet kan et merforbrug på kr ,- forventes. I forbindelse med projektet er der samtidigt udtrykt ønske om asfaltbelægning på tilkørselsvej og forplads. Dette vil forbedre funktionaliteten for projektet. Udgiften til asfaltbelægningen anslås til kr ,-. Derfor ansøges der om tillægsbevilling på kr ,- til finansiering af merforbrug samt tillægsbevilling på kr ,- til finansiering af asfaltbelægning. Dette bringer den samlede bevilling til projektet op på kr ,- Tillægsbevillingerne finansieres ved overførsel af midler fra konto Pulje til udvidelse af havn og lufthavn i Nuuk, da dette projekt på tiden er afventende, og midlerne vil ikke blive forbrugt i. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 5. august og på møde i Økonomiudvalget den 4. september. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Byggeriet af nyt lokale til vodbinderi for NAPP ved havnen i Nuuk er netop afsluttet i foråret. Lokalet skal anvendes i forbindelse med reparation og bearbejdning af fiskeredskaber med videre. Bygningen er udført som en hal på cirka 150 m2 med gode muligheder for en eventuel fremtidig udvidelse med toiletfaciliteter og opholdslokale med videre. Kommunen havde en ejerlejlighed i B-2399, samme bygning som Royal Greenland A/S har til huse i. Royal Greenland A/S ønskede i forbindelse med en omlægning og rationalisering af deres drift at overtage denne ejerlejlighed beliggende i den bygning deres øvrige produktion og administration ligger i. Ejerlejlighederne var af kommunen udlejet til fisker og fangerforeningen NAPP, som benyttede dem til vodbinderi, opholdsrum og kontor. Området ud for ejerlejlighederne blev benyttet til rensning af bundgarn med videre. Mellem kommunen og NAPP blev det aftalt, at NAPP indvilligede i at fraflytte lokalerne mod midlertidig indkvartering i jolleværkstedets store hal. Et lokale der kun udgør cirka. halvdelen af arealet i ejerlejligheden og uden kontorfaciliteter. 366

19 Side 367 Der blev udarbejdet en plan for området omkring jolleværkstedet, indeholdende en hal til forbehandlingssted (bræt), vodbinderi, agnsætning, opholdsrum, kontorfaciliteter og oplag af fangstredskaber. Hallen skulle dermed afløse både ejerlejligheden, det gamle bræt og de ti fiskeskurer i Vester Vig. Hallen blev projekteret med en anlægsudgift på 13 mio. kr. og foreslået delvist finansieret ved at benytte salgsindtægten fra ejerlejligheden samt det gamle bræt estimeret til 6 mio. kr. Dette forslag var med i anlægsønskerne til budget Under budgetforhandlingerne blev projektet neddroslet. Løsningsforslag faglig vurdering Der er i forbindelse med sagen et forventet merforbrug på cirka kr ,-, svarende til 17,6 % af bevillingen på 3,7 mio. kr. Det nævnte merforbrug skyldes primært ekstraomkostninger i forbindelser med omprojekteringer i projekteringsfasen. Der er løbende i projekteringsfasen samt i forbindelse med kontraheringen gennemført en del tilpasninger og indskrænkninger af projektet for at minimere merforbruget, men det har ikke, indenfor projektet, været muligt at finde kompenserende besparelser, der fuldt dækker merforbruget. Sagen blev ikke forelagt Udvalg for Anlæg og Miljø grundet fratræden af fagchef for Teknik og Drift. For at forhindre at tilsvarende sker igen er anlægsafdelingen i forvaltningen for Anlæg og Miljø i gang med at opdatere og opstramme de interne procedurer omkring anlægs- og bygningsarbejder. Som konsekvens af ovennævnte besparelser er asfaltbelægningen på tilkørselsvej og forplads ikke indeholdt i det nuværende projekt. Asfaltbelægningen er dog en forudsætning for at området foran bygningen kan anvendes af brugerne til rengøring af fiskeredskaber med videre, og vil derfor bidrage væsentligt til områdets og byggeriets brugsværdi. Prisen for asfaltbelægning på tilkørselsvej og forplads anslås til kr ,-. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Da det ikke er muligt at finde yderligere besparelser i projektet, er det nødvendigt at tilføre projektet de manglende midler til dækning af det forventede merforbrug ved en tillægsbevilling på kr ,-. Asfaltbelægning på tilkørselsvej og forplads vil øge arealets og bygningens brugsværdi betragteligt, og den løbende udgift til vedligeholdelse af arealet vil minimeres. Det anbefales asfaltbelægning udføres og finansieres ved en tillægsbevilling på kr ,-. Tillægsbevillingerne foreslås finansieret ved overførsel af midler fra konto Pulje til udvidelse af havn og lufthavn i Nuuk. Her er der afsat i alt kr ,- men projektet er pt. afventende og alle midlerne vil ikke blive forbrugt i. Der foreslås overført i alt kr ,- fra denne konto. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen bemærkninger 367

20 Side 368 Det videre forløb Såfremt forvaltningens indstilling, vedrørende etablering af asfaltbelægning på tilkørselsvej og forplads, bliver godkendt, vil arbejdet blive udført så snart vejrliget tillader det. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Såfremt indstillingen godkendes vil bevillingen på konto blive øget med kr ,- som vil blive finansieret ved overførsel af et tilsvarende beløb fra konto Pulje til udvidelse af havn og lufthavn i Nuuk. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 4. september : Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Udvalget for Anlæg og Miljøs beslutning den 5. august : Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Et samlet udvalg ønsker at bese bygningen, og at der arrangeres et møde med fisker- og fangerforeningen. Bilag Ingen. 368

21 Side F Imaneq, Byrum 5 processen Til orientering J.nr.: / 1C8/6 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé I forbindelse med udformningen af Byrum 5 (foreløbigt navn), pladsen på sydsiden af Grønlandsbanken, er projektgruppen noget frem til fire faser for den videre udvikling af byrummet. Projektgruppen er blevet enig om en proces og vil gerne have en politisk tilkendegivelse af den. Processen går i sin enkelthed ud på, at før man går i gang med anlægget af pladsen, skal trafiksituationen løses først. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 5. august og på møde i Økonomiudvalget den 21. august, hvor Økonomiudvalget godkendte indstillingerne med bemærkning om at projektet afholdes indenfor de budgetterede rammer. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Imaneq Designmanual Ifølge den digitale kommuneplan Sermersooq2024.gl og Kommuneplantillæg 1C8-6, Nuuk Midtby, er det ns ønske at få udarbejdet en samlet plan for hele Imaneq strøget. Imaneq Designmanual redegør for et koncept, foretrukne materialer, nogle principper for overgange mellem materialer, en etapeinddeling, referencer, forudsætninger fra Nuup Kommuneas kommuneplan, kommuneplantillægget Plan for byens rekreative områder og nogle forudsætninger fra en borgerinddragelsesproces fra juni 2010 på Katteritarfik Amisut. Ideen er, at By og Boligudvikling skal fungere som projektleder for hver etape, i tæt samarbejde med eksterne arkitekter, erhvervsdrivende og kunstnere, som har direkte relationer til de forskellige etaper. På den måde sikrer vi os, at Kommuneqarfik Sermersooq får indfriet sine visioner, og at strøgets aktører, arkitekter og kunstnere får det bedste ejerskab til indretningen af de endelige rum. Målet med designmanualen er, at tilvejebringe et planlægningsredskab, der kan styrke oplevelsen af byens identitet og mangfoldighed gennem et designmæssigt løft af byens gader og pladser. Der skal skabes et byarkitektonisk kendetegn, der fremhæver hovedstaden Nuuks kvaliteter både historisk, kulturelt og som en administrations-/handelsby. Processerne omkring Imaneqs byrum har været i gang siden Pikilaarfik, pladsen ved Katuaq blev færdig sidste efterår og pladsen mellem Selvstyret og Nuuk Centeret forventes færdig til efteråret, begge pladsers design har direkte afsæt i designmanualen. Byrum 5, 2013 Med direkte afsæt i Imaneq Designmanual og kommuneplantillægget for området, har By og Boligudvikling kørt en proces omkring Byrum 5 (midlertidigt navn). 369

22 Side 370 I forhold til Kommuneplantillæg 1C8-6, Nuuk Midtby, er plangrundlaget sikret til at lukke pladsen permanent for parkering, så snart der er sikret adgang til P-pladserne på begge sider af tandklinikken. Men i stedet for bare at gøre det, vil vi gerne sikre at alle interessenterne i området er med og får ejerskab til den fremtidige plads, og har derfor opstartet denne proces. By- og Boligudvikling har allieret sig med Inaluk Brandt fra konsulentbureauet 4DR(Dynamic Relations) som facilitator og tegnestuen TNT Nuuk som tegner. Processen har kørt siden august 2013, med en række møder med interessenterne fra området: Helge Tang - HHE / Hotel Godthåb, Michael Munch - Oles Varehus, Max Christoffersen - Maximut, Carsten Pedersen - Grønlandsbanken, Morten J. Heilman - Pikkori, Kim Holmgaard Kristensen - GRC, Anita Hoffer - GA, Jørgen Petersen - Bryghuset, Per Laugesen - Bygningsejer, Elisa Jeremiassen - Biblioteket, Repræsentant fra Brugsen og Helena Lennart - Tegnestuen TNTNuuk. Det første møde med alle interessenterne handlede om planlægning i forhold til hele kommunen, kommuneplantillægget for området, Imaneq Designmanual 2011+, et inspirationsoplæg om hvad byrum er for noget, og til sidst et spændende oplæg om CSR i forhold til byplanlægning ved Anne Mette Christiansen fra Deloitte. Det næste møde var en workshop, hvor vi i fællesskab skulle definere hvad denne nye plads skulle kunne. Vi fik lavet en liste over funktioner til pladsen, men workshoppen kom mere til at handle om parkeringsbehov og parkeringsanlæg. Det viste sig, at flere af interessenterne ikke var med på ideen om at pladser skal være til mennesker og ikke til biler, ligesom en del af interessenterne udtrykte dårlige erfaringer med kommunen og Amisut pladsen. De mener at beslutningen om at lukke den P-plads, blev truffet uden om dem. Til vores 3. møde med interessenterne inviterede vi kommunens trafikplanlægger til at fremlægge kommunens trafikplan og redegøre for trafiktællingerne for midtbyen. Mødet var spændende og resultatet blev, at vi opdelte hele projektgruppen i to grupper: en trafikgruppe og en designgruppe. I november 2013 har vi holdt et møde i hver gruppe. Status på designgruppen er, at vi har udviklet et foreløbigt koncept for designet. Det er et GRID system som skal være formgivende og opfylde alle ønskerne på pladsen. Status på trafikgruppen er den, at vi er blevet enige om at hvis kommunen kan effektivisere p- pladserne i nærheden af Tandklinikken, og hvis designet af pladsen åbner op for en mulighed for eks. vis tidsbestemt taxakørsel igennem pladsen, så kan der opnås enighed om at lukke pladsen for biler og åbne den op for byen. Den 27. januar blev Udvalg for Anlæg og Miljø orienteret om processen for Byrum 5 første gang. Byrum 5, I det første halvår af har der igen været afholdt møder i trafikgruppen og designgruppen. Der er et par ændringer i interessegruppen. Anita Hoffer og Kim Holmgaard er på grund af jobskifte ikke en del af interessegruppen længere og TNTNuuk er skiftet ud med tegnestuen Qarsoq, da TNTNuuk havde for mange presserende opgaver. Designet er blevet konkretiseret, se bilag 1, og trafikmæssigt er man blevet enige om, at den videre proces skal foregå i faserne 1-4, og den proces vil man gerne have en politisk beslutning omkring. 370

23 Side 371 Faserne er blevet gennemgået med trafikgruppen, designgruppen og Mille Søvndahl på mødet den , og alle var enige om det videre forløb, og at processen vil blive forelagt for Udvalg for Anlæg og Miljø efter sommerferie. Hermed gjort. By- og Boligudviklingsafdelingen er fortsat projektleder på projekter og vil følge faserne i det videre arbejde. Faserne indeholder følgende: Fase 1: - Trafiktælling og identificering af nye erstatnings p-pladser - Igangsætning af etablering af nye parkeringspladser - Præsentation af design for pladsen samt sikring af, at butikkerne kan serviceres med biler og lastbiler - Budgetafklaring for den nye plads - Forslag om parkeringshus stilles for kommunalbestyrelsen. Herunder drøftelse af diverse muligheder. F.eks. privat byggeri med mulighed for boliger i overetagen eller lign. - Forslag om lysregulering stilles for kommunalbestyrelsen - Statusmøde Fase 2: Nye parkeringsarealer og nye tilkørselsforhold færdigetableres - Endelig godkendelse af design for pladsen samt kortlægning af finansiering - Kommunen og cityforeningen har afklaret deres holdning til parkeringshus, arealet ved Tandklinikken og arealet ved Trolles Tank - Kommunen og cityforeningen har afklaret deres holdning til lysregulering - Statusmøde Fase 3: Byrum 5 aflukkes og anlæg af pladsen påbegyndes - Afklaring af parkeringshus eller nye arealer på plads - Identificering og etablering af midlertidige parkeringsarealer - Finansiering af mulig lysregulering på plads - Statusmøde Fase 4: Etablering / anlæg af byrum 5 afsluttes og tages i brug - Analyse af trafiksituationen herunder parkeringsforhold - Drøftelser af fremtidige scenarier for trafikken i city samt parkeringsforhold - Evaluering af processen omkring byrum 5 - Statusmøde Løsningsforslag faglig vurdering Afdelingen for By- og Boligudvikling anbefaler: - at godkende processen for de 4 faser med forbehold for statusmøderne for hver fase, da forudsætningerne kan have ændret sig undervejs 371

24 Side 372 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er på konto kr. i. I 2015 er der afsat 4 mio. kr. og i ,75 mio. kr. til anlæg af de nye Byrum. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Det videre forløb Når der forelægger et projektforslag og c-overslag for pladsens design, vil udvalget blive forelagt designet til kommentering. Det vil tidligst ske i begyndelsen af Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke hentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 21. august : Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne med bemærkning om, at projektet afholdes indenfor de budgetterede rammer. Forvaltning for Anlæg og Miljøs beslutning den 5. august : Forvaltningens indstilling blev godkendt. Bilag 1. Foreløbigt designkoncept for Byrum 5 372

25 Side G Anlægsopgaver i perioden 2009 til 2013 Til orientering J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Der er fra politisk hold blevet udtrykt et ønske om en tættere opfølgning på kommunens anlægsbudgetter, herunder aflæggelse af anlægsregnskaber til politisk godkendelse. Der vil blive udarbejdet selvstændigt anlægsregnskab for afsluttede anlægsopgaver over kr., mens afsluttede anlægsopgaver under kr. kun kommenteres i årsregnskabets regnskabsbemærkninger. Mer- eller mindreforbrug på afsluttede anlægsopgaver i perioden 2009 til 2013 er endeligt afregnet overfor kassebeholdningen i de år anlægsopgaven er afsluttet, hvorfor der ikke er overførsler til efterfølgende budgetår. Der udestår pr. 31/ anlægsopgaver til politisk godkendelse i n, heraf er 11 anlægsopgaver klar til politisk afrapportering, og 12 mangler udarbejdelse og revision før politisk godkendelse kan finde sted. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 24. juni og på møde i Økonomiudvalget den 4. september. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at orienteringen om anlægsregnskaber tages til efterretning Sagsfremstilling Der er fra politisk hold blevet udtrykt et ønske om en tættere opfølgning på kommunens anlægsbudgetter, herunder aflæggelse af anlægsregnskaber til politisk godkendelse. Der er i perioden 2009 til 2013 i alt registreret 191 anlægsopgaver. Af disse er 136 på under 2 mio. kr. hvorfor endelig politisk behandling finder sted i forbindelse med kommunens aflæggelse af årsregnskab. Det vil sige at der er i alt 55 anlægsopgaver i perioden for hvilke der skal aflægges anlægsregnskab, der skal fremlægges til endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen. Af disse 55 er 32 igangværende, hvorfor der er 23 anlægsopgaver der skal udarbejdes anlægsregnskaber for. Der er udarbejdet og revideret 11 anlægsarbejder, der er klar til politisk behandling, og der resterer derfor 12 anlægsregnskaber som skal udarbejdes og sendes til revisionen for revisionspåtegning og senere politisk godkendelse. Se nedenstående tabel. Antal anlægsopgaver 2009 til Antal anlægsopgaver 2009 til 2013 under 2 mio. kr. 136 Anlægsopgaver hvor der skal aflægges anlægsregnskaber i perioden 2009 til

26 Side 374 Anlægsregnskaber der afventer anlægsopgavens færdiggørelse 32 Anlægsregnskaber til udarbejdelse 23 Anlægsregnskaber udarbejdet og revideret men ikke politisk fremlagt 11 Anlægsregnskaber til udarbejdelse 12 De 11 færdige og reviderede anlægsregnskaber vil snarest blive fremlagt til endelig politisk godkendelse. Løsningsforslag faglig vurdering De 11 færdige og reviderede anlægsregnskaber vil snarest blive fremlagt til endelig politisk godkendelse. For at imødegå at der igen ophobes anlægsregnskaber, der mangler politisk afrapportering, opstrammes de interne procedurer i forbindelse med afslutning og afrapportering af anlægsopgaver, der dækker overgangen til drift, og aflæggelse af anlægsregnskaber. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det er forventningen at procedurerne er på plads i løbet af, og at der aflægges anlægsregnskaber til politisk godkendelse for både de reviderede 11 samt de resterende 12 i løbet af. Der fremlægges individuelle sager for hvert enkelt anlægsregnskab i løbet af. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kasse- og regnskabsregulativet anviser de overordnede retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber Det videre forløb Der udarbejdes løbende anlægsregnskaber, der løbende fremsendes til revision hos kommunens revisor for efterfølgende fremlæggelse og politisk godkendelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Udarbejdelsen af manglende anlægsregnskaber for perioden 2009 og frem er der taget procesmæssig stilling til i genopretningsplanen. Således udarbejdes disse manglende anlægsregnskaber løbende og vil blive fremlagt i klumper overfor økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Udarbejdelsen af de manglende anlægsregnskaber er i øjeblikket lidt forud for den tidsplan der blev lagt herfor i forbindelse med godkendelsen af genopretningsplanen. Tidligere beslutninger Økonomiudvalgets beslutning den 4. september : Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 24. juni : Forvaltningens indstillinger blev godkendt med bemærkning om, at det var dejligt med en oversigt over anlægsopgaver og afsluttede anlægsregnskaber. Udvalget ser frem til at behandle de enkelte anlægsregnskaber. Bilag 1. Anlægsliste 2009 til

27 Side Forespørgsler Ingen. 375

28 Side Beslutninger 05A Ombygning af tidligere skolepasning Miki, B-1281 Bygningen benyttes som genhusningsejendom ved sanering, afvikling og opførsel af daginstitutioner i Nuuk. Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Børn, Familie og Skole direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé Udvalg for Børn, Familie og Skole har ved et møde den 10. januar godkendt, at bygningen B (tidligere skolepasning Miki) øremærkes til benyttelse som midlertidig daginstitution i forbindelse med sanering, afvikling og opførsel af daginstitutioner i Nuuk. Udvalget har også godkendt at den - før og efter dette arbejde kan anvendes til at nedbringe ventelisten for vuggestuebørn. Ombygningen finansieres med midler fra driftsbudget for fritidshjem Sorlaat samt specialdaginstitution Pakkut. Sorlaat bliver, på grund af kapacitetstilpasning for dagtilbud for 6-13 årige, afviklet ved udgangen af september. Specialdaginstitution Pakkut overflyttes til lokaler i den integrerede daginstitution Umiaq den 1. august, hvis fritidshjemsafdeling er blevet omlagt til specialafdeling. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 4. august og på møde i Økonomiudvalget den 21. august. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at godkende at resterende midler i driftsbudget for Sorlaat konto , kr , bruges til ombygning af Miki - at godkende at resterende midler i driftsbudget for Pakkut konto , kr , bruges til ombygning af Miki samt anskaffelse af inventar - at godkende at driftsmidler for overslagsårene for konto og omlægges til den fremtidige drift af bygningen (den nye daginstitution), og Sagsfremstilling Udvalget for Børn, Familie og Skole har ved et møde den 10. januar godkendt, at bygningen B-1281 (tidligere skolepasning Miki) øremærkes til benyttelse som midlertidig daginstitution i forbindelse med sanering, afvikling og opførsel af daginstitutioner i Nuuk. Udvalget har også godkendt at den - før og efter dette arbejde kan anvendes til at nedbringe ventelisten for vuggestuebørn. For at etablere bygningen som midlertidig genhusningsejendom for dagtilbud blev Anlæg og Miljø Forvaltning (SAI) inddraget i arbejdet. Deres foreløbige vurdering viser, at ombygningen vil koste kr ,00. Overslaget er vedlagt som Bilag

29 Side 377 Ved ombygningen vil der blive i alt fem grupperum, to grupperum i stueetagen og tre grupperum på 1.sal. Ombygningen finansieres med midler fra driftsbudget for fritidshjem Sorlaat samt specialdaginstitution Pakkut. Sorlaat bliver, på grund af kapacitetstilpasning for dagtilbud for 6-13 årige, afviklet ved udgangen af september. Specialdaginstitution Pakkut overflyttes til lokaler i den integrerede daginstitution Umiaq den 1. august, hvis fritidshjemsafdeling er blevet omlagt til specialafdeling. Løsningsforslag faglig vurdering Daginstitutionsafdelingen finder det vigtigt at kunne tilbyde borgernes børn sikre rammer i forbindelse med sanering, afvikling og opførsel af nye daginstitutioner. At sikre de bedste vilkår for børn i kommunens daginstitutioner indebærer derfor at sikre fysiske rammer, der kan muliggøre pædagogisk arbejde der stemmer overens med de øvrige daginstitutioners standard. Daginstitutionsafdelingen har tidligere erfaret, at en manglende kvalitet i de midlertidige genhusningsmuligheder, hvor afdelingen ikke havde ordentlige genhusningsmuligheder, leder til et dårligere arbejdsklima og deraf en ringere kvalitet i det pædagogiske arbejde. Dette understreger vigtigheden i at kunne tilbyde ordentlige fysiske rammer. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Finansiering af ombygningen vil ske indenfor forvaltningens samlede budgetramme for budget. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingslov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen. Det videre forløb Ved godkendelse af punkt a, b og c vil forvaltningen igangsætte arbejdet med ombygning af B Efter ombygningen er færdiggjort vil institutionen som planlagt indgå som midlertidig daginstitution i forbindelse med sanering, afvikling og opførsel af daginstitutioner i Nuuk samt anvendes til at nedbringe ventelisten for vuggestuebørn før og efter dette. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler de foreslåede rokeringer Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 21. august : Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 4. august : Indstillingerne godkendt. Bilag 1. C-overslag af

30 Side B Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Der er udarbejdet en ny samarbejdsaftale mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne. Borgmestersekretariatet udarbejdede forslaget til ny samarbejdsaftale som blev behandlet i Økonomiudvalget og som efterfølgende blev sendt til høring i bygdebestyrelserne. Efter høringen blev aftaleudkastet med ændringer forelagt på møde i Økonomiudvalget den 19. juni, der indstillede sagen til beslutning i n med bemærkning om at tilrette aftalen med fjernelsen af 20 i udkastet til aftalen inden forelæggelse for n. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at n godkender aftalen om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne Sagsfremstilling Sagen har været behandlet af Økonomiudvalget (bilag 1), der besluttede, at udkastet skulle sendes til n med bemærkning om at aftalens 20 slettes. Økonomiudvalget kunne ikke tilslutte sig aftaleudkastets pkt. 20 hvoraf følgende fremgik: Bygdebestyrelserne varetager deres opgaver således med henblik på at opnå målsætningerne i koalitionsaftalen, jf. BILAG 1. Løsningsforslag faglig vurdering I det foreliggende aftaleudkast (bilag 2) er aftaleudkastets 20 udgået og nummereringen er konsekvensrettet. Sletningen af 20 har ikke indflydelse på aftalens øvrige bestemmelser. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq Bygdebestyrelser af 5. april 2011 Det videre forløb Såfremt n godkender aftaleudkastet vil Borgmestersekretariatet drage omsorg for, at udarbejde procesbeskrivelser, der illustrerer hvem der gør hvad og hvornår, at der til enhver tid er navngivne facilitatorer i bygder og i Borgmestersekretariatet, og at alle interessenter er orienteret om aftalen og procesbeskrivelserne. Borgmestersekretariatet drager desuden omsorg for at indhente underskrifter fra parterne. 378

31 Side 379 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger, idet det antages at der ikke er budgetmæssige konsekvenser forbundet med indgåelse af samarbejdsaftalen. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 19. juni : Økonomiudvalget godkender indstillingerne med bemærkning om at aftalens 20 slettes. Bilag 1. Sagsudskrift fra Økonomiudvalget den 19. juni 2. Endeligt udkast til aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne 379

32 Side C Frivillig registrering af økonomiske interesser og hverv Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Lovudvalget anbefaler, at der tilvejebringes et offentligt register, som bygdebestyrelses- og kommunalbestyrelsesmedlemmer frivilligt kan tilslutte sig med henblik på at offentliggøre deres økonomiske interesser. Ulempen ved denne ordning er, at mange opfatter økonomiske oplysninger som fortrolige. Fordelen er først og fremmest, at tilliden til demokratiet potentielt kan blive styrket. Forslaget har været i høring hos bygdebestyrelserne. Borgmestersekretariatet har ikke modtaget høringssvar, og der er ikke tilstødt nye oplysninger, der kan ændre på vurderingen af sagen. Sagen er behandlet på møde i Økonomiudvalget den 19. juni, hvor Økonomiudvalget godkendte indstillingerne med bemærkning om, at Økonomiudvalget anmodede om, at bygdebestyrelserne høres inden sagen videresendes til n. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at beslutte hvorvidt udkastet til regler om frivillig registrering af s- og bygdebestyrelsesmedlemmernes hverv og økonomiske interesser skal gælde i Kommuneqarfik Sermersooq Sagsfremstilling Forslaget har været behandlet i økonomiudvalget den 19. juni. Økonomiudvalget godkendte at sagen sendes til ns endelige godkendelse med bemærkning om at aftaleudkastet først skulle i høring hos bygdebestyrelserne forinden endelig stillingtagen. Udkastet blev sendt i høring den 24. juli med svarfrist den 1. september. Borgmestersekretariatet udsendte en påmindelse til bygdebestyrelserne den 18. august. Fristen er nu sprunget, og Borgmestersekretariatet har ikke modtaget høringssvar. KANUKOKA orienterede den 20. januar en orientering om lovudvalgets anbefalinger til kommunalbestyrelserne hvoraf følgende fremgik: Forretningsordensudvalget for Inatsisartut har etableret en ordning, hvor medlemmer af Inatsisartut og af Naalakkersuisut frivilligt kan lade oplysninger om eventuelle øvrige hverv, erhverv og økonomiske interesser registrere og offentliggøre på Inatsisartuts hjemmeside. Lovudvalget opfordrer kommunalbestyrelserne til at være opmærksomme på muligheden for at etablere tilsvarende ordninger. Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet har ikke modtaget høringssvar, og der er ikke tilstødt nye oplysninger som kan ændre vurderingen af sagen. Umiddelbart nedenfor følger derfor en ordret gengivelse af teksten fra den første behandling i Økonomiudvalget. 380

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 4. september 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Afbud Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 6. ordinære møde. Referat

Kommunalbestyrelsens. 6. ordinære møde. Referat Forside ns 6. ordinære møde Referat Tirsdag den 23. september 2014 kl. 14.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Referat Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA)) Allan

Læs mere

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00 Qupperneq 1 Referat Kulusuk, og Isortoq Møde i Bygdebestyrelsen Den 2. september kl. 13.00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand Peter Jonathansen (IA) Otto Nakingi (A) Deltagere pr. telefon: James B.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 139 Dagsorden Møde tirsdag den 16. juni 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 312 Dagsorden Møde onsdag den 25. november 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Uju Petersen (suppleant for Justus Hansen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 22. januar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling Madsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 BOLIGBYGGERI I NUUK 1 VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 Kl. 16.30 16.35 Kl. 16.35 16.45 Kl. 16.45 17.05 Kl. 17.05 17.20 Kl. 17.20 17.30 Kl. 17.30 17.55 Kl. 17.55 18.00 Præsentation

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 117 Referat Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 7. ordinære møde. Referat

Kommunalbestyrelsens. 7. ordinære møde. Referat Forside ns 7. ordinære møde Referat Tirsdag den 28. oktober kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen (IA) Charlotte

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ).

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ). Redegørelse Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq (2014 2017). Indhold Kommissorium... 2 Budgetseminar den

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 248 Dagsorden Møde tirsdag den 1. september 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 4. december 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside Referat Tirsdag den 15. november 2016 kl. 9.00 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt suppleant Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 12:00 Mødelokale 2 I rådhuset Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA), suppl. for Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Tirsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer: Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels-Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 0 Dagsorden

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. maj 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Godkendelse af dagsorden Orientering

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 19. jan. 2016 Forside Referat Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. video Tim Serritslev (S) pr. video Vittus

Læs mere

Referat. Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq Telefonisk møde. Torsdag den 19. juni 2014 Kl. 09:00

Referat. Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq Telefonisk møde. Torsdag den 19. juni 2014 Kl. 09:00 Kommuneqarfik Sermersooq Dato: 25. juni 2014 Bygdebestyrelsen i Kulusuk, og Isortoq Referat Bygdebestyrelsen i Kulusuk, og Isortoq Telefonisk møde Torsdag den 19. juni 2014 Kl. 09:00 Medlemmer: Justus

Læs mere

Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap. Ordinær Telefonisk Møde

Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap. Ordinær Telefonisk Møde Nunaqarfinni Aqutsisut, Qeqe/Kap Saqqaa Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap Ordinær Telefonisk Møde Tirsdag den 15 april 2014 kl. 09:00 Mødedeltagere: Jonathan Jacobsen, Formand(S) Qeq. Ingvar Motzfeldt, Næstformand

Læs mere