Forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Gældende fra den 9. december 2012 Velkommen som kunde i DSB Øresund Vi kombinerer erfaring og nytænkning for at kunne levere kundeorienteret, stabil og sikker togdrift. Gennem vores samarbejde med Trafikstyrelsen og Øresundståg forventer vi at kunne fortsætte den positive udvikling, som den kollektive trafik har gennemgået i på kystbanen, og den videre forbindelse til Sverige. Med dette er vi en stor del af at støtte op om, den fortsatte integration i Øresundsregionen. Vores kundeorientering betyder, at vi tager ansvar for kvaliteten af hele din rejseoplevelse. Vi vil gøre vores bedste for at betjene dig før rejsen, på stationen, i toget, og efter rejsen. Disse forretningsbetingelser beskriver de betingelser, der gælder, når du køber billet eller kort til rejse med DSB Øresund. De beskriver også de rettigheder, du har som kunde. Derfor anbefaler vi, at du læser dem grundigt igennem. Hvis du vil vide mere kan du klikke dig ind på Vi hører også gerne fra dig hvis du har spørgsmål eller kommentarer. DSB Øresund ønsker dig god rejse. 1

2 1. Her gælder forretningsbetingelserne Disse forretningsbetingelser gælder for dig og din bagage, når du køber en billet eller kort til togrejse med DSB Øresund. For rejser med DSB Øresund til Sverige, gælder disse forretningsbetingelser, i det omfang der ikke i forvejen gælder andre aftaler for international jernbanevirksomhed, som er tiltrådt af Danmark. Rejser med tog er i øvrigt omfattet af den til enhver tid gældende lov om jernbane, og Passagerrettighedsforordningen, EU Forordning 1371/2007 af 23. Oktober Hvis DSB Øresund af tvingende årsager indsætter et andet transportmiddel end tog, gælder disse forretningsbetingelser også. For rejser med tog, der er en del af pakkerejser, gælder lov om pakkerejser. 2. DSB Øresund leverer DSB Øresund leverer rejser med tog. 2.1 Om køreplanen DSB Øresund udgiver køreplaner og oplyser om afgange og ændringer i køreplaner, i brochurer, samt ved løbende information på stationen, via internetadressen og andre passende medier. DSB Øresund vil gøre alt for at orientere dig om de ændringer, vi kender til på forhånd, men du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om ændringer i køreplanen. Du er selv ansvarlig for valg af togafgang og skal, når du vælger togafgang, beregne rimelig tid til at kunne nå frem til dit bestemmelsessted eller til et eventuelt forbindelsessted. 2.2 At rejse med DSB Øresund DSB Øresund transporterer alle, der har gyldig billet eller kort. DSB Øresund kan i særlige tilfælde afvise passagerer til det enkelte tog, hvis pladsforholdene betinger det. DSB Øresund kan udelukke personer fra transport uanset om de har gyldig billet eller kort hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko, er til gene for andre passagerer, togets personale eller i øvrigt ikke følger anvisninger fra DSB Øresunds personale eller de anvisninger, som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af det enkelte tog. DSB Øresund hjælper, så vidt det er muligt, den enkelte rejsende med ind- og udstigning og med at finde plads i toget. 2

3 2.3 Bagage, cykler og dyr Du kan medtage personlig bagage i kufferter, tasker eller lignende i det omfang, der er plads i toget. Det enkelte stykke bagage må maksimalt måle 100x60x30 cm. Ski, snowboards og musikinstrumenter kan dog medtages i det omfang, der er plads i toget. Cykler og barnevogne kan medtages i det omfang pladsforholdene tillader det. For cykler kræves særskilt billet og barnevogne må medtages uden betaling. Der kan medtages ladcykler mellem Københavns Lufthavn, Kastrup og Hyllie Station i Sverige. Derudover kan disse IKKE medbringes. Der kan ikke medtages cykeltrailere. Hver betalende rejsende må medtage en hund i snor. For hunde i snor kræves der særskilt billet. Førerhunde medtages uden betaling. Små hunde og andre husdyr der medbringes i taske eller lignende medtages uden betaling, under samme vilkår som personlig bagage. Du har selv ansvaret for medbragt bagage, cykler, barnevogne og dyr under rejsen, og for den skade den måtte forvolde i forhold til DSB Øresunds, personale eller en medpassager, medmindre skaden kan tilregnes DSB Øresund. 3. Billetter og kort Billet og korts gyldighed fremgår af billet eller kort. Billet og kort må ikke overdrages til en anden person, når de lyder på navn, eller når rejsen er begyndt eller afsluttet. Billetter er gyldige fra kl til kl , natten efter den påstemplede dato. Klippekort skal stemples i en af klippeautomaterne på perronen inden påstigning. Kortets gyldighed fremgår af klippekortet. Rejsekort skal ligeledes være tjekket ind, inden du stiger på toget. Billetter og kort giver ikke adgang til en bestemt afgang. DSB Øresund bestræber sig på at have tilstrækkelig kapacitet, så alle passagerer kan komme med den ønskede afgang, og få en siddeplads, men DSB Øresund garanterer ikke en siddeplads på toget. 3.1 Takstsystemer For rejser over Øresund, med DSB Øresund, gælder priser og rejseregler udarbejdet af Øresundstakstsamarbejdet. Herudover gælder DSB Øresunds regler for salg, kontrol m.v. For rejser med DSB Øresund lokalt i hovedstadsområdet, gælder Movias priser og rejseregler. Herudover gælder DSB Øresunds regler for salg, kontrol m.v. 3

4 For billetter eller kort, der omfatter rejser med andet jernbaneselskab i Danmark gælder pågældende selskabs vilkår og regler for den del af rejsen, der foregår med det pågældende selskab. 3.2 Billetsalg på stationer, i automater og på internettet Billetter og kort kan købes på alle betjente stationer i hovedstadsområdet, og i automater på stationer i hovedstadsområdet. På kan du se hvordan du kan købe billet på de enkelte stationer. Billetter til rejser med Øresundstoget kan desuden købes på Kan billet til den samlede rejse ikke købes på den station hvor rejsen begynder, kan du købe billet til den nærmeste station, hvor den ønskede billet kan købes. 3.3 Billetsalg i DSB Øresunds tog Fra d var det ikke længere muligt at købe billetter på Øresundstoget i Danmark og Skåne. Gyldigt kort eller billet skal erhverves inden påstigning. Passagerer med et handicap, som rejser alene, kan dog købe billet i toget til hele rejsen, uden at betale gebyr, ligeledes kan der købes tilkøb til 1. klasse på toget uden gebyr. 3.4 Tilbagebetaling af Øresunds-billetter og Øresundskort DSB Øresund giver i visse tilfælde mulighed for at få tilbagebetalt ubenyttede billetter eller kort. Tilbagebetaling kan kun finde sted mod forevisning af original billet og bortkomne eller stjålne billetter tilbagebetales ikke. Der tages gebyr for tilbagebetaling af Øresunds-billetter og Øresundskort. Gebyret er 40 DKK per ekspedition. Øresundskort og billetter kan kun tilbagebetales i det land de er købt. Øresundsbilletter kan kun tilbagebetales før den påtrykte gyldighedsdag. Som en undtagelse for reglen kan man altid få tilbagebetalt sin Øresundsbillet senest 15 minutter efter billetten er købt. Ubenyttede Øresunds klippekort tilbagebetales fuldt ud. Delvist benyttede Øresunds klippekort tilbagetales som kortets pris, fratrukket det antal rejser der er benyttet. Prisen for den enkelte rejse som fratrækkes, er altid den aktuelle pris for en retur Øresundsbillet. Beskadigede klippekort kan, på betjente stationer, ombyttes med et nyt kort med samme antal klip. Der tages gebyr for ombytning af beskadigede klippekort. Gebyret er 40 DKK per ekspedition. 4

5 Vælger en passager at afbryde sin rejse på grund af en større forsinkelse, eller fordi en tilslutningsforbindelse ikke kan opnås, kan passageren få tilbagebetalt billetten for den del af rejsen, som ikke gennemføres på grund af forsinkelsen. Øresundskort tilbagebetales for den periode kortet ikke ønskes benyttet. Hvis kortet er delvist benyttet, betales en særskilt pris pr. dag for de dage der er rejst på kortet. Fra og med 1. Gyldighedsdag tilbagebetales SU-Øresundskort ikke. For tilbagebetaling af Uddannelseskort gælder særlige regler. For mere information kan du kontakte DSB Kundecenter på telefon Produkter fra henholdsvis Movia, DSB og Arriva tilbagebetales efter de detaljerede regler for billetter og kort hos de enkelte trafikselskaber Kontrol af billetter og kort samt kontrolafgifter 4.1. Kontrol af billetter og kort Du skal have gyldig billet eller kort, ved rejsens begyndelse. Ved gyldig billet eller kort forstås en dateret billet, et valideret klippekort, sms billet et periodekort eller et rejsekort der er tjekket ind. Du kan også købe din billet via applikation på din mobiltelefon. DSB Øresund kontrollerer dagligt at alle stempelmaskiner til billetter og kort fungerer korrekt, og ved rejse med klippekort skal du selv kontrollere at stempling (zonenummer, dato, klokkeslæt) på klippekortet er korrekt. Du skal opbevare billet eller kort under hele rejsen og uopfordret fremvise billet eller kort til vores personale. DSB Øresund accepterer kun billet eller kort, der vises i umiddelbar tilknytning til personalets anmodning herom. Hvis du ikke viser gyldig billet eller kort, skal du legitimere dig samt opgive dit fulde navn, adresse og fødselsdato, på forlangende af DSB Øresunds personale. Betales der ikke straks for billet udleveres en opkrævning på beløbet, og du skal kvittere for modtagelsen med navn, adresse, fødselsdato og underskrift. Billetter og kort inddrages ved misbrug. 5

6 4.2 Kontrolafgifter i DSB Øresund Hvis du træffes uden gyldig billet eller kort, skal du betale en kontrolafgift på DKK 750/SEK I Danmark er kontrolafgiften samtidig billet til den station du rejser til. Kontrolafgiften gælder kun som billet i regionaltog på Kystbanen og i Øresundstoget. Børn under 16 år, der ikke viser gyldig billet eller kort, skal betale en kontrolafgift på DKK 375/SEK 450. Denne afgift gælder også for hunde. For cykler, betales der DKK 100/SEK 125. Betales der ikke straks for kontrolafgift, udleveres en opkrævning på beløbet, og du skal kvittere for modtagelsen med navn, adresse, fødselsdato og underskrift samt legitimere dig som beskrevet ovenfor. Nægter du at modtage opkrævningen, kan du blive sat af toget. Du har ikke krav på tilbagebetaling af eventuel allerede foretaget betaling. Passagerer der har glemt deres periodekort kan få nedskrevet deres kontrolafgift til et ekspeditionsgebyr på DKK 125/SEK 150. Kontrolafgiften nedskrives på betingelse af at periodekortet er købt i Danmark og er gyldig på det tidspunkt hvor kontrolafgiften er udskrevet. Kopi af gyldigt periodekort samt kopi af kontrolafgift skal fremsendes til DSBØresund kundecenter, postbox 320, 0900 København C, senest 14 dage efter modtagelsen af kontrolafgiften I særlige tilfælde kan DSB Øresund eftergive kontrolafgiften. Dette vil ske, hvis der kan rejses berettiget tvivl om hvorvidt passageren har haft mulighed for at løse gyldig billet. Som eksempel herpå kan nævnes, at det ikke har været muligt at løse billet på den station hvor rejsen er startet. 4.3 Gebyrer i forbindelse med kontrolafgifter For kontrolafgifter gælder følgende rykkerprocedure og gebyrer: Hvis der indgås en afdragsordning, kan DSB Øresund opkræve et gebyr på DKK25 pr. afdrag Hvis der må erindres om betaling, kan DSB Øresund opkræve et ekspeditionsgebyr på DKK 100/SEK 120 pr. brev Betales beløbet ikke efter 1. rykker, overgives fordringen til inddrivelse via SKAT Inddrivelsesenheden. Ved overtagelse af gælden beregner SKAT Inddrivelsesenheden sig et gebyr. Dette gebyr tillægges gælden. På baggrund af tilføjelsen til fogedretsprotokollen eller ved misligholdelse af betalingsaftaler registreres passageren i RKI Kredit Information A/S. 6

7 5. DSB Øresunds erstatningsansvar ved forsinkelse, ikke-opnået forbindelse og aflysning DSB Øresund yder godtgørelse til passagerer forsinkelse, ikke-opnået forbindelse og aflysning efter følgende regler. 5.1 Rejsetidsgaranti og forsinkelser Rejsetidsgaranti Som kunde hos DSB Øresund har du ret til kompensation ved større forsinkelser via rejsetidsgaranti ordningen. Der skelnes mellem tre typer garanti nemlig: DSB Øresund Basis Rejsetidsgaranti DSB Øresund Pendler Rejsetidsgaranti DSB Øresund Rejsetidsgaranti Øresundskort DSB Øresund Basis Rejsetidsgaranti Gælder for dig, der har rejst med billet, klippekort, årskort eller pensionistkort DSB Øresund Basis Rejsetidsgaranti træder i kraft, hvis dit tog har været forsinket i 30 minutter eller mere. Der skal indgives en individuel ansøgning for hvert tilfælde. Kompensationen ydes i kraft af en erstatningsbillet eller kontant udbetaling Ansøgning indsendes ved hjælp af skema og procedure beskrevet i brochuren " DSB Øresund Basis Rejsetidsgaranti". Du kan læse mere på hvor du også kan hente et ansøgningsskema. Ansøgningen skal indsendes senest 14 dage efter den dato du rejst. DSB Øresund Pendler Rejsetidsgaranti Gælder for dig, der har måneds- eller pendlerkort og som på forhånd har tilmeldt dig en af DSB Øresunds målestrækninger: Kystbanen (Helsingør-København H) Kastrupbanen (København H-Kastrup) Øresundsstrækningen (København H -Malmø) 7

8 DSB Øresund Pendler Rejsetidsgaranti tager udgangspunkt i togenes rettidighed. Hvis andelen af alle tog der er forsinkede eller aflyste overskrider minimumskravet til rettidighed i løbet af en måned, har du ret til kompensation. Kompensationen gives løbende efter kortets udløb og udbetales til din NEMkonto. Du kan læse mere på hvor du også kan tilmelde dig en målestrækning. DSB Øresund Rejsetidsgaranti Øresundskort Retter sig mod dig, der bor i Sverige og ikke har en NEMkonto, og som rejser over Øresund med Øresundskort eller SU-Øresundskort, der er købt i Danmark. Har du dansk cpr-nummer, skal du tilmelde dig DSB Øresund Pendler Rejsetidsgaranti. Hvis du bliver forsinket 30 minutter eller mere på din rejse over Øresund gælder DSB Øresund Rejsetidsgaranti Øresundskort. Der skal indgives en individuel ansøgning for hvert tilfælde af forsinkelse, og der ydes en ny rejse i kompensation mellem de stationer der fremgår af dit kort. Du kan læse mere på hvor du også kan hente ansøgningsskema. 5.2 Erstatningsbefordring Bestemmelserne i denne paragraf har gyldighed for rejser med regionaltog på Kyst- og Kastrupbanen, samt rejser med Øresundstoget når forsinkelse eller aflysning sker på den danske side af Øresund. Udover DSB Øresunds regler om rejsetidsgaranti, er DSB Øresund forpligtet til at begrænse generne ved forsinkelse, mistet forbindelse og aflysning. Hvis DSB Øresund ikke inden for rimelig tid og maksimalt inden for en time har sørget for videre transport, dækker DSB Øresund rimelige omkostninger til videre transport til den station på DSB Øresunds strækning, hvortil du har billet eller kort. Hvis du ønsker at DSB Øresund, skal dække dine udgifter i forbindelse med alternativ transport, eksempelvis taxabefordring, så er du selv ansvarlig for at indhente udtrykkeligt tilsagn hos DSB Øresund, til de dispositioner du træffer. DSB Øresund er aldrig forpligtet til at dække omkostninger til tabt videreforbindelse med fly, færge, bus og lignende, uanset om årsagen til tabt videreforbindelse skyldes en forsinkelse som DSB Øresund er ansvarlig for, eller om forsinkelsen skyldes udefra kommende faktorer. Du kan kontakte DSB Øresund ved at henvende dig til personalet i toget eller ved at ringe til vores kundecenter på telefon DSB Øresund er kun forpligtet til at dække dokumenterbare tab, og DSB Øresund dækker aldrig immaterielle tab. DSB Øresunds ansvar jf. 5.2, bortfalder hvis forsinkelsen skyldes udefra kommende faktorer, så som ekstraordinære vejrforhold, påkørsler, bombetrusler, offentlige myndigheders påbud eller forbud, strejke, 8

9 lockout eller andre tilsvarende forhold. DSB Øresunds ansvar bortfalder også hvis forsinkelse, ikke-opnået forbindelse eller aflysning skyldes fejl fra passagerens side, eller en tredjeparts handling, hvis følger DSB Øresund ikke har kunnet afværge. 6. Erstatning 6.1 Erstatning for skade på personer DSB Øresund erstatter skader på passagerer, hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under passagerens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning. Der gælder særlige erstatningsregler for medarbejdere, der står i tjenesteforhold til jernbanevirksomheden eller infrastrukturforvalteren. Erstatningen for personskade eller tab af forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt har medvirket til skaden. Erstatningen kan endvidere nedsættes og i særlige tilfælde bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden. DSB Øresunds erstatningsansvar er i øvrigt omfattet af lov om jernbane, passagerrettighedsforordningen og Erstatningsansvarsloven. 6.2 Erstatning for skade på bagage DSB Øresund erstatter skader på og tab af genstande, som passageren medfører som håndbagage, hvis skaden er følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under passagerens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning. Erstatning for skader på bagage kan ikke overstige DKK kr. for hver passager (reguleret pr ). Erstatningen for tingskade kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til skaden. Erstatningsbeløbene reguleres hvert år pr. 1. januar. Transportministeren bekendtgør, hvilke reguleringer der skal finde sted. For handicappedes hjælpemidler er der ingen begrænsning for erstatningsbeløbet såfremt DSB Øresund er ansvarlig for hel eller delvis beskadigelse af hjælpemidlet. 9

10 7. Handicapservice DSB Øresund er forpligtet til at sikre sig at alle vore passagerer kan rejse på lige vilkår. Det betyder at vi assisterer de passagerer der grundet et handicap, har behov for ekstra hjælp før, under og efter rejsen. På vores hjemmeside kan du finde vores brochure handicapservice, som fortæller dig mere om dine rettigheder og muligheder. Du kan også ringe til os på telefon Hittegodsservice Der gælder forskellige regler for håndtering af hittegods i Danmark og Sverige. Når du glemmer noget på Øresundstoget skal du gå ind på vores hjemmeside for information om hvordan du efterlyser dine ejendele. DSB Øresund kontakter ikke personalet i togene, for at søge efter glemte sager, og der kan ikke laves aftaler om afhentning af hittegods, uden om det almindelige hittegodssystem. 9. Reklamationer og klageadgang Klager over forhold vedrørende rejsen, som ikke er løst ved henvendelse til DSB Øresunds personale i toget, kan sendes til: DSB Øresund Kundecenter Postboks København C Klagen skal være kommet frem til DSB Øresund senest 14 dage efter den hændelse, der har givet anledning til klagen. Klagen skal være ledsaget af kopi af original stemplet billet eller kort. Inden for 14 dage efter klagens modtagelse kvitterer DSB Øresund for modtagelsen af klagen og oplyser om dens videre behandling. DSB Øresund er tilsluttet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Klager over DSB Øresunds afgørelser kan rettes til ankenævnet. Fremgangsmåde og betingelser findes på ankenævnets hjemmeside Ankenævnet opkræver gebyr for behandling af en klage. 10. Ikrafttræden og bekendtgørelse Disse forretningsbetingelser træder i kraft den 9. december Forretningsbetingelserne kan hentes på en af vore stationer eller downloades på 10

Arriva Vil du vide mere?

Arriva Vil du vide mere? Arriva Vil du vide mere? Gyldig fra 19. januar 2014 Vores kundeservicekoncept og forretningsbetingelser 32 INDHOLD HVOR ER ARRIVA TOGS KUNDESERVICEKONCEPT GÆLDENDE?...SIDE 4 ARRIVA LEVERER REJSER MED TOG...SIDE

Læs mere

Rejseregler for. DSB, Metro og Movia

Rejseregler for. DSB, Metro og Movia 1 Rejseregler for DSB, Metro og Movia 1. Generelt Rejsereglerne udgives af DSB, DSB Øresund, Trafikselskabet Movia, Metroselskabet I/S, Lokalbanen A/S og Regionstog A/S i henhold til lov om jernbane og

Læs mere

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget.

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0186 Klageren: XX 8000 Århus Indklagede: DSBFirst Klagen vedrører: Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0023 Klageren: XX på vegne YY Grønland Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Opkrævning af gebyr

Læs mere

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0239 Klageren: XX Spanien Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Erstatningskrav på i alt ca. 4.000

Læs mere

Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser)

Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1 Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1. Generelt Stk. 1. Reglernes anvendelsesområde Movias rejseregler gælder for almindelig rutekørsel med bus og lokalbane i Region

Læs mere

Metro Service anmodede den 20. januar 2015 klageren om at indsende en kopi af hendes månedskort

Metro Service anmodede den 20. januar 2015 klageren om at indsende en kopi af hendes månedskort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0039 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Forslag til rejseregler. Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser)

Forslag til rejseregler. Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1 Forslag til rejseregler Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1. Generelt Stk. 1. Reglernes anvendelsesområde Movias rejseregler gælder for almindelig rutekørsel med bus og lokalbane

Læs mere

3.1 Gyldighed 3-1. Sydtrafik. det juridiske. Sydtra- kort, om. 3 Rejseregler. Øvrige rejseregler. Takster. Sydtrafiks rejseregler er.

3.1 Gyldighed 3-1. Sydtrafik. det juridiske. Sydtra- kort, om. 3 Rejseregler. Øvrige rejseregler. Takster. Sydtrafiks rejseregler er. 3-1 3 Rejseregler s rejseregler er det juridiske grundlag for rejser med Sydtra- fiks busser og tog. Du kan læse om de forskellige billetter og kort, om takstsystemer, om tilbagebetaling og erstatning

Læs mere

Erstatning for køb af nye flybilletter i anledning af forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Erstatning for køb af nye flybilletter i anledning af forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0032 Klageren: XX Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for køb af nye flybilletter i anledning af forsinkelse

Læs mere

Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2012

Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2012 1 Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2012 Jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (passagerrettighedsforordningen)

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel på grund af udløbet Ungdomskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel på grund af udløbet Ungdomskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0350 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2011

Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2011 1 Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2011 Jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (passagerrettighedsforordningen)

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Spørgsmål om rette indklagede samt om henvisning til denne. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Spørgsmål om rette indklagede samt om henvisning til denne. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0032 Klageren: XX 1110 København K. Indklagede: DSB Øresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Spørgsmål om rette indklagede samt om

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der afholdes

Læs mere

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0195 Klageren: Indklagede: XX 7000 Fredericia DSB Klagen vedrører: Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog.

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0042 Klageren: XX på vegne YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

21. januar 2007. Rejse RegleR

21. januar 2007. Rejse RegleR 21. januar 2007 Rejse RegleR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................ 2 Indledning................................... 3 Generelt..................................... 4 Takster......................................

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra januar 2013

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra januar 2013 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Trafikvirksomhederne

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

1. INDLEDNING Før du gennemfører din booking, skal du og dem du rejser sammen med, læse og sætte jer ind i disse Rejsebetingelser.

1. INDLEDNING Før du gennemfører din booking, skal du og dem du rejser sammen med, læse og sætte jer ind i disse Rejsebetingelser. REJSEBETINGELSER 1. Indledning...2 Begrænsninger og ansvar i Rejsebetingelserne... 2 Rejsekategorier... 2 Grupperejse... 2 Pakkerejse... 2 Andre rejsearrangementer... 2 Sikkerhed og vejrforhold mv... 2

Læs mere