Årsberetning Nyt liv i Taastrup Bymidte SIDE 3. Høje-Taastrup Kommune. Jobformidling. Rustet til flere ældre medborgere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2004. Nyt liv i Taastrup Bymidte SIDE 3. Høje-Taastrup Kommune. Jobformidling. Rustet til flere ældre medborgere."

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Der bliver bygget mange boliger i kommunen i disse år. Her er det Truelsvang i Hedehusene, der blev indtaget af beboerne i Nyt liv i Taastrup Bymidte SIDE 3 Rustet til flere ældre medborgere SIDE 5 Jobformidling med expresfart SIDE 9 Mere specialiserede klubber Mere nærvær til børnene SIDE 7 SIDE 8

2 Side 2 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Højt serviceniveau og ansvar for fremtiden Når vi ser tilbage på 2004, kan vi konkludere, at Høje-Taastrup Kommune også sidste år kunne levere en høj service på alle områder, og at borgerne fik mere service for pengene, end hvad danskerne i gennemsnit betaler for tilsvarende service. Indhold Budgettet for 2004 bar både præg af regeringens særdeles skrappe økonomiske krav og byrådets ansvarlighed for en fremtid, der bl.a. betyder flere ældre og flere skoleelever og dermed mere pres på økonomien. Nye måder at gøre tingene på og en lang række mindre besparelser bevirkede tilsammen, at der blev plads til de nødvendige udgifter. Alt i alt var betingelserne ikke nemme. Så meget desto mere glad er jeg for at kunne afrunde året med at konstatere, at regnskabsresultatet viser en opretholdelse af den stabile udvikling i kommunens driftsøkonomi i 2004 kombineret med et højt serviceniveau et godt fundament for de kommende år. Rustet til flere ældre medborgere Et eksempel på byrådets arbejde med at fremtidssikre serviceniveauet er det store moderniseringsprojekt på tre af kommunens plejecentre. På disse plejecentre kunne man i 2004 holde rejsegilde for et byggeri, der betyder, at kommunen i 2007 råder over moderne 2-rums plejeboliger plus 52 ekstra boliger, hvoraf de 10 er beregnet til yngre fysisk handicappede. At kunne holde rejsegilde var et klart udtryk for, at Høje-Taastrup Kommune er rustet til de kommende års stigende ældrebefolkning. Køgevej færdig som planlagt Køgevej åbnede helt efter planen for trafik den 1. december En meget stram tidsplan gjorde det muligt at gennemføre de to sidste etaper på kun ti måneder. En byfest markerede, at Høje-Taastrup Kommune nu er i besiddelse af et meget imødekommende handelsstrøg med masser af muligheder. Taastrup Bymidte var i det hele taget i vækst i 2004 med en række nye byggerier og planlægning og renovering af pladserne i området. Færre på kontanthjælp og sygedagpenge For at reducere de store omkostninger, der er ved overførselsindkomster, og give borgerne et bedre alternativ, gjorde kommunen i 2004 en stor indsats for at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp og i stedet hjælpe dem i job eller uddannelse. Resultatet er, at der aldrig har været så få modtagere af denne form for hjælp. Samtidig kunne vi også konstatere et markant fald i sygedagpengesager med en varighed over 52 uger. I årets løb blev der nemlig sat ind på at inddrage andre aktører på sygedagpengeområdet for at sikre en tidlig og effektiv indsats for de sygemeldte borgere. Kulegravning af skolevæsenet På børne- og ungeområdet var der i 2004 fokus på ressourcer og organisering. Hvordan bruges ressourcerne optimalt med den stigning, der forventes i antallet af skoleelever? Det spørgsmål var baggrunden for en kulegravning af skolevæsenet, der kommer til at berøre enkelte skoler. For at opnå mere tid til pædagogik og nærvær i de enkelte daginstitutioner begyndte kommunen i 2004 desuden at indføre områdeledelse, hvor administration og økonomi lægges hos områdeledere Byudvikling og miljø Nyt liv i Taastrup Bymidte Pladser til alle Veje og trafik Bedre forhold på stier og fortove Ud i naturen Effektiv kloakservice Ældre og handicappede Rustet til flere ældre medborgere Apotekets medicindosering sparer penge Familier og sundhed Flere opgaver løses lokalt Mere sundhedspleje på skolerne Børns udvikling og uddannelse Tværfaglig indsats gavner børnene Mere nærvær til børnene Fritid og kultur Mere specialiserede klubber Idrætsforeninger får større indflydelse Stigende interesse for Kroppedal Boligsocial indsats Integration og beskæftigelse i centrum Jobformidling med expresfart Byfornyelse med kulturen som løftestang Arbejdsmarked og integration Færre borgere på kontanthjælp Flere indvandrere i virksomhedspraktik Grib chancen vis os hvad du kan Borgerservice og rådhus Flere og flere netborgere Blandt de bedste på nettet Kunst på rådhuset Flere nye naturområder Kommunens borgere fik flere nye naturområder sidste år. I den nye park ved Møllebakken går der nu Børne- får, og området og blev Kulturforvaltningen det store udflugtsmål områdets skoler og daginstitutioner. Ved Vesterled i Fløng blev der etableret et rekreativt område med folde til kvæg, der sættes ud senere. Også det nye idrætsanlæg ved Nyhøj blev færdigt i 2004 og bruges flittigt i dag. I årsberetningen kan man læse om mange andre tiltag og aktiviteter end nævnt her. Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de mange borgere i Høje-Taastrup Kommune, der i 2004 tog del i samarbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for livet i vores kommune. Med venlig hilsen Regnskab Skat Nyt skattecenter tæt på borgerne Særlig indsats for nystartede virksomheder Anders Bak borgmester Dit byråd Kunst i kommunen

3 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Side 3 Byudvikling og miljø vise, om det lykkes at få bilister til at bruge parallelgaderne. Ved årets udgang blev der på Køgevej talt godt biler i døgnet, der dog for størstedelens vedkommende kører under de anbefalede 30 km i timen. Taastrup Bymidte i vækst Der kom fuld fart på byggeriet i Taastrup Bymidte på og omkring Køgevej. Arbejdet blev igangsat som et led i kommunens helhedsorienterede byfornyelse med økonomisk støtte fra Erhvervs- og Boligstyrelsen. Målet er at skabe mere liv i byen ved at tiltrække flere mennesker og derigennem styrke bylivet. På den tidligere Q8-grund over for Taastrup Ret på hjørnet af Køgevej og Lindevej blev der åbnet mulighed for at opføre et supermarked og en bank samt ejerboliger. Selve grunden skal ses som en del af den nye plads ved Taastrup Ret. Det nye byggeri vil lukke facaden mod Køgevej og give pladsen sit tiltænkte udtryk. Den nyrenoverede Køgevej by night. Nyt liv i Taastrup Bymidte Køgevej åbnede helt efter planen for trafik den 1. december Et meget ambitiøst projekt kombineret med en stram tidsplan gjorde det muligt at gennemføre de to sidste etaper af renoveringen fra Fredensvej til Høje Taastrup Vej på kun ti måneder. Trods mange udfordringer undervejs forløb byggearbejdet stort set uden problemer. Både borgere og handlende tog godt imod den nye Køgevej. Målet var at nedbringe den gennemkørende trafik fra til biler i døgnet, og løbende trafikmålinger skal På den anden side af Køgevej er endnu et spændende boligbyggeri undervejs. Kommunen udbød i 2004 et område mellem Pile Allé og Vesterparken i samarbejde med en privat investor. Her vil der blive opført fem huse i fire etager. Det nye boligområde med i alt 32 lejligheder kommer til at spille sammen med Vandtårnsparken, der ligger skråt overfor. Den gamle legetøjsfabrik på hjørnet af Skolevej og Østerparken, der i årevis har ligget ubenyttet hen, måtte også vige pladsen for et nyt boligbyggeri. De 42 lejligheder blev solgt på få timer, hvilket vidner om meget stor interesse for at bo i bymidten. I den anden ende af Køgevej op mod Roskildevej ligger den smukke gamle patriciervilla Hvide Sten i parklignende omgivelser. I den tidligere frugthave vest for parken blev der i 2004 opført 16 boliger, der fortrinsvis er indrettet som senior- og handicapvenlige lejligheder, samt et fælles beboerhus. Pladsen foran Taastrup Ret er ved at tage form. Pladser til alle Sideløbende med færdiggørelsen af Køgevej kom der for alvor gang i planlægning og renovering af pladserne i området. Det gælder pladserne ved Taastrup Ret, Axel Torv og Medborgerhuset samt de to sydlige pladser ved krydset Køgevej/Høje Taastrup Vej. Kommunen inviterede interesserede borgere til at deltage i en arbejdsgruppe om udformning af torve og pladser i området. I sit valg af vidt forskellige temaer for de fire pladser er det lykkedes for gruppen at skabe pladser, der kan bidrage til en bedre integration af befolkningsgrupper, aldersgrupper og områder. Det er med til at opfylde det overordnede formål med den helhedsorienterede byfornyelse. Pladsen foran Taastrup Ret er ved at tage form. Det bærende tema er den rolige plads med tid til eftertanke. Pladsen er kunstnerisk udsmykket med springvand og lyseffekter i belægningen, der sammen med to lyssøjler midt på pladsen oplyser retsbygningen, når det er mørkt. I den ene ende er der plantet et stort valnøddetræ, mens der et andet sted er opstillet bænke i forskellige niveauer, der indbyder til at sidde, ligge, kravle eller slænge sig. De to sydlige pladser bliver udformet, så de især inviterer til leg og ophold for byens børn og unge. Her bliver der bl.a. anlagt baner til rulleskøjteløb og skateboard. Axeltorv bliver aktivitetspladsen med mulighed for bl.a. torvedage. Endelig bliver der på pladsen ved Medborgerhuset mulighed for en café med udendørs servering. Alle pladser vil efter planen stå færdige inden udgangen af Indsatsen i forbindelse med byudvikling i Høje-Taastrup Kommune tager udgangspunkt i kommuneplanen, der bliver revideret hvert fjerde år. Kommuneplanen konkretiseres ved udarbejdelse af lokalplaner, omkring hvert år. De byggerier, der indgår i lokalplanerne, sættes i gang ved hjælp af byggetilladelser. Kommunen giver ca. 700 byggetilladelser hvert år. Høje-Taastrup Kommune fører desuden miljøtilsyn med kommunens godt 800 virksomheder 16 private vandværker og godt 300 ejendomme med egen drikkevandsboring og spildevandsanlæg.

4 Side 4 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Veje og trafik Bedre forhold på stier og fortove En del fortove og stier blev istandsat i F.eks. kan fodgængere og cyklister, der benytter stierne i det nordlige Fløng, glæde sig over den nye asfalt, der gør det nemmere at færdes. Det samme gælder stien mellem Fløng og Marbjerg samt stien ved Mølleholmen. Også forpladsen ved Taastrup Station blev renoveret med ny asfaltbelægning samt fortove på bl.a. Strongvej, Lyngevej og Vesterkøb. For at spare penge koordinerer kommunen så vidt muligt istandsættelse af veje og fortove med renovering af kloak-, vand- og fjernvarmeledninger, hvor der alligevel skal graves op. Det var bl.a. tilfældet på Pile Allé og Espens Vænge. Nyt liv på Høje Taastrup Torv Kommunen efterkom i 2004 et lokalt ønske om direkte adgang til Høje Taastrup Torv fra de omkringliggende boulevarder, så der er lettere adgang til butikkerne på torvet. Høje Taastrup Boulevard blev nemlig åbnet som forsøg, så man nu kan køre ind og parkere direkte på torvet. Forsøget løber til sommeren Allerede efter et par måneder er det lykkedes at nå målet om at skabe mere liv i området. De forretningsdrivende på torvet er indtil videre meget positive over for projektet, der ser ud til at kunne tiltrække både nye kunder og butikker til området. Fortove og cykelstier blev sat i stand flere steder i 2004, bl.a. her ved Fløng. Ud i naturen Kommunens borgere fik flere nye naturområder i I den nye park ved Møllebakken i Fløng går nu får, der passes af områdets beboere. Parken er blevet det store udflugtsmål for områdets skoler og daginstitutioner. Også i det rekreative område ved Hakkemosen kom naturen tættere på borgerne, efter at køer og får blev sat på græs her. Dyrene passes af lokale landmænd. Ved Vesterled i Fløng blev der etableret et nyt rekreativt område med folde til Hereford kvæg, som vil blive sat ud senere i det overdrevslignende landskab. Der blev også plantet træer som eg og tjørn samt hunderoser. Den blomstrende kommune Et blomsterhav vil møde forbipasserende på Høje Taastrup Vej og i Fløng, når påskeliljer, krokus og tulipaner springer ud i fuldt flor her i foråret. Også i 2004 lagde kommunen tusindvis af blomsterløg som et led i projektet Den blomstrende kommune. Igennem de seneste år er der lagt omkring blomsterløg, der hvert år blomstrer fra slutningen af februar til ind i april. Ved rådhuset og pensionisthuset i Bygaden blev der opstillet store italienske terrakotta krukker, der senere på foråret skal beplantes med sommerblomster. Ved Vesterled i Fløng blev der sidste år etableret et nyt rekreativt område med folde til Hereford kvæg, der vil blive sat ud her. Også det nye idrætsanlæg ved Nyhøj blev færdigt i foråret 2004 og bruges i dag flittigt. Høje-Taastrup Kommune har omkring 150 kilometer kommunale veje samt 95 kilometer cykelstier og 135 km fortove og gangstier. Grønne og rekreative områder i Høje-Taastrup Kommune dækker 400 hektar svarende til ca. 5 procent af kommunens samlede areal. Kommunens Driftsby står også for drift og service af tekniske installationer i alle kommunale bygninger og institutioner. Det samlede vandforbrug i Høje-Taastrup Kommune ligger på ca. 2,5 mio. kubikmeter årligt. Hidtil har kommunen købt 90 procent af vandet udefra. Kommunen købte i efteråret en spulevogn med indbygget tv-kamera til brug for løbende renovering af kloaknettet. Det har gjort det muligt at løse de daglige opgaver mere effektivt. Med inspektionsvognen kan medarbejderne hurtigt finde eventuelle fejl i ledningsnettet og udbedre dem hurtigt til gavn for borgerne. I forbindelse med færdiggørelsen af Køgevej blev kloakledningerne renoveret på strækningen fra Fredensvej til Høje Taastrup Vej. Høje-Taastrup Kommune afsluttede sidste år første fase af den omfattende elektroniske registrering af kommunens grønne områder og er nu i gang med en mere detaljeret kortlægning. Dermed får borgerne lettere adgang til information om de grønne områder, ligesom en mere præcis planlægning af driften gerne skulle betyde besparelser. Effektiv kloakservice Kallerup rensningsanlæg i Hedehusene har siden midten af 1990 erne sikret miljøvenlig behandling af omkring 30 procent af kommunens spildevand. Rensning sker ved at sprede slammet i såkaldte slambede i en særlig sivbeplantning, der fjerner de miljøskadelige stoffer, hvorefter det rensede slam kan køres direkte ud på landbrugsjord. I 2004 blev anlægget udvidet fra 8 til 10 slambede.

5 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Side 5 Ældre og handicappede med andre i samme situation. Der er tale om et ekstra tilbud ud over de støttegrupper, der allerede findes for pårørende til demente. Udvidelse af tilbud til udviklingshæmmede Den planlagte udvidelse af dagtilbudet Højgården for udviklingshæmmede og sent udviklede blev gennemført i Fritidsklubben kan fremover modtage 45 børn og unge, mens Fristedet fortsat har plads til 60 voksne. På de tre plejecentre, der for tiden gennemgår en omfattende modernisering, kunne man holde rejsegilde i Når projektet er slut, råder kommunen over moderne plejeboliger plus 52 ekstra boliger. Her er det Henriksdal. Rustet til flere ældre medborgere I 2004 blev der bevilget flere penge til ældre- og handicapområdet for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau over for den stigende ældrebefolkning. Der blev dog også fundet besparelser, bl.a. ved at omlægge medicindosering fra hjemmeplejen til apotekerne. Ombygning og modernisering af kommunens tre plejecentre, Baldersbo, Sengeløse og Henriksdal, blev som planlagt sat i gang i 2004 for at skabe moderne toværelses boliger. I efteråret var der rejsegilde på centrenes nye tilbygninger, der forventes klar til indflytning i efteråret Derefter kommer turen til renovering af de eksisterende bygninger. Når det samlede projekt er afsluttet i 2007, råder kommunen over yderligere 52 plejeboliger, hvoraf de 10 er til yngre fysisk handicappede, der nu får mulighed for at skabe deres eget miljø. Kommunen er altså rustet til de kommende års stigende ældrebefolkning. Madservice med valgfri menu I forbindelse med renoveringen af plejecentrene var der planer om at udbygge køkkenet på Henriksdal til at overtage al produktion af mad til såvel plejecentre som borgere i eget hjem. Det viste sig dog at blive ekstremt dyrt at ombygge det gamle køkken til at løfte opgaven. Derfor besluttede byrådet i efteråret at udbyde kommunens madservice til hjemmeboende pensionister til et privat firma. Når ordningen træder i kraft i sommeren 2005, bliver menuen mere varieret, så der bliver flere retter at vælge imellem. Køkkenerne på kommunens plejecentre vil fortsat stå for maden til deres egne beboere. Nyt tilbud til demente og pårørende Den nye café for demente og deres pårørende, der åbnede i september, har været et tilløbsstykke. Det er tydeligt, at mange har haft et stort behov for et sted, hvor man under hyggelige former kan dele erfaringer Tættere kontakt til misbrugere Høje-Taastrup Kommunes støtte- og kontaktkorps fik sidste år bevilget yderligere to støttepersoner. De skal især gøre en indsats for personer med følger efter langvarigt alkoholmisbrug. Et godt signal om, at indsatsen gør en forskel, er, at antallet af ansøgninger om døgntilbud er faldende. En tættere kontakt til disse borgere kan altså hindre, at de kommer helt derud, hvor der er brug for andre og mere ressourcekrævende tilbud. Tusindfryd har fundet sin form Skurvognen Tusindfryd for alkoholikere og andre socialt belastede har eksisteret i et års tid på godt og ondt. Oprindelig var tanken, at brugerne selv skulle drive stedet, men i slutningen af året blev det besluttet at tilknytte en fast kontaktperson fra støtte- og kontaktkorpset. Han er på stedet nogle timer om ugen og hjælper brugerne med praktiske gøremål. Tusindfryd fungerer ellers uden problemer, og der har i 2004 ikke være klager fra hverken naboer eller handlende i området ved Taastrup Station. Sådan kommer det færdige Henriksdal Plejecenter til at se ud. Apotekets medicindosering sparer penge Indtil nu har hjemmesygeplejersker og andet personale i hjemmeplejen stået for at dosere medicin til de borgere, der ikke selv er i stand til det. Denne ordning blev ændret i starten af 2004, da ansvaret for dosering af medicin overgik til apotekerne. I løbet af året blev omkring 150 borgere overflyttet til den nye ordning. Den nye ordning betyder, at sygeplejerskerne ved besøg i borgernes hjem kan fokusere endnu mere på borgerens situation og behov for sygepleje i stedet for at dosere medicin. Medarbejdere fra kommunen og hjemmeplejen har gjort en stor indsats for at informere de ældre borgere om den nye ordning. Apoteket pakker tabletmedicin i dosisposer til det antal gange i døgnet, borgeren skal have medicin. Den udleverede mængde begrænses til maksimalt to ugers forbrug. Kortere kommunikationsveje og færre involverede i medicindoseringen vil begrænse fejl i dosering og medicinspild og betyde besparelser for både den enkelte borger og for samfundet og miljøet som helhed. Høje-Taastrup Kommune yder personlig og praktisk hjælp til borgere med midlertidigt eller varigt behov for hjælp. Omkring 1425 borgere i kommunen modtager hver uge denne hjælp. Kommunen råder over seks plejecentre med 206 boliger for plejekrævende borgere. Til de ældre er der desuden daghjem, dagcentre, et trænings- og aktivitetscenter samt 306 ældreboliger. Høje-Taastrup Kommune har også en række tilbud til udviklingshæmmede og psykisk syge, bl.a. bofællesskaber, fritidsklubber og et korps af hjemmevejledere og støttepersoner. Ansvaret for medicindosering overgik til apotekerne sidste år. Den nye ordning sparer penge og betyder, at kommunens personale kan bruge mere tid på andre behov for sygepleje.

6 Side 6 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Familier og sundhed endnu højere grad er tandplejere, der tager sig af de regelmæssige tandeftersyn af kommunens børn. Fra 1. januar 2004 blev der på landsplan indført valgfrihed mellem offentlig og privat tandpleje for 0-15-årige børn. Dermed bortfaldt den forsøgsordning med valgfrihed, som Høje-Taastrup Kommune havde gennemført i de foregående tre år. Den nye lov betyder, at forældre kan vælge privat tandpleje til deres børn op til 16 år mod at betale 35 pct. af behandlingsudgifterne. Langt de fleste børn, omkring 99 procent, benytter fortsat kommunens egne tandklinikker. Kommunen arbejdede fortsat på at støtte børn, unge og deres familier lokalt frem for at købe ydelser udefra. Familiehuset her er et godt eksempel på det. Flere opgaver løses lokalt I 2004 arbejdede Høje-Taastrup Kommune fortsat på at støtte børn, unge og deres familier lokalt frem for at købe ydelser udefra. Det gjorde det muligt at holde budgettet trods større nedskæringer på området fra 2003 og frem. Samtidig blev det muligt at blive i nærmiljøet for de berørte med de fordele, det indebærer. Familiehuset, der støtter familier, så anbringelser af børn undgås, er et godt eksempel på dette. Kommunen forsøgte altså at løse opgaverne mere hensigtsmæssigt, uden at det gik ud over kvaliteten. Der blev indført brugerbetaling på feriekolonierne, så hvert barn nu betaler 500 kr. for en uges ophold. Desuden vedtog byrådet en besparelse på det samlede budget for kommunens feriekolonier, der blev skåret ned fra fem til tre årlige kolonier. Det resulterede i et fald i ansøgninger om koloniophold. Fra gennemsnitlig 45 børn på hver koloni var der i 2004 kun omkring 32 børn, og det på trods af 50 udbudte fripladser, som ikke blev fuldt udnyttet. I 2005 vil kommunen gøre en særlig indsats for at få skolerne til at intensivere markedsføringen af kolonierne over for børnene og deres familier. Forebyggende tandpleje Der blev opnået en mindre besparelse ved, at det nu i Tæt kontakt til udsatte unge I 2004 igangsatte kommunen en særlig indsats over for udsatte unge mellem 12 og 18 år for at forhindre, at de kommer ud i kriminalitet. Efter gennemførelse af et pilotprojekt i den østlige del af Taastrup vedtog byrådet i december at udvide indsatsen til hele kommunen. Idéen er gennem opsøgende arbejde at kortlægge børnenes færden og inddrage forældrene i det forebyggende arbejde. I tæt samarbejde med forældrene bliver der udarbejdet en handleplan, der skal holde de unge væk fra gaden og fra kriminalitet. Bedre kvalitet i børneanbringelser I 2004 startede kommunen en undersøgelse af en række konkrete sager om børn anbragt uden for hjemmet. Undersøgelsen skal vise, om de opstillede mål er nået i de enkelte sager, og om de foranstaltninger, der sættes i værk for at hjælpe børnene, virker efter hensigten. Undersøgelsen skal danne grundlag for udvikling af de muligheder, kommunen har for at hjælpe. En mere ensartet håndtering skal øge kvaliteten af sagsbehandlingen og sikre, at børnene får tilstrækkelig gavn af anbringelsen. Sideløbende blev der arbejdet videre med planerne om at etablere en lokal døgninstitution for mindre børn op til 12 år, hvis forældre i perioder ikke er i stand til at tage sig af dem. Den kommende kommunalreform betyder nye muligheder, og kommunen står nu i valget mellem selv at drive en institution eller indgå i et samarbejde med en privat organisation. Endelig beslutning ventes i løbet af Mere sundhedspleje på skolerne I de seneste år har der været stor udskiftning af børnelæger på skolerne. Derfor igangsatte kommunen i sommeren 2004 en toårig forsøgsordning i Taastrup Øst. Ordningen indebærer, at sundhedsplejen overtager skolelægens opgaver, når børnene starter i 1. klasse, og igen i 8. klasse, før de forlader skolen. Sundhedsplejerskens aktiviteter sker i højere grad i samarbejde med klasselæreren. Ved egentlige problemer henvises børnene til praktiserende læger. I 1. klasse bliver der organiseret en skattejagt for børnene i mindre grupper, så sundhedsplejersken kan observere børnenes motorik og bevægelse. Efterfølgende bliver barn og forældre indkaldt til en samtale. I 8. klasse får eleverne mulighed for at teste sig selv i et sundhedseksperimentarium med hjælp fra sundhedsplejerske og klasselærer, der også inviterer til en samtale. Derudover underviser sundhedsplejersken som før i forskellige temaer på udvalgte klassetrin, fx pubertetsundervisning, sund kost og motion samt venskaber og mobning. I 2004 blev kommunens 21 sundhedsplejersker samlet i Sundhedscentret på Selsmoseskolen. Her er der åbent hus og mødregrupper. Der er også åbent hus andre steder i kommunen, hvor forældre kan få vejledning om børns udvikling og trivsel. Kommunens børn møder første gang sundhedsplejersken som spæde. I 2004 startede et toårigt forsøg i Taastrup Øst, hvor sundhedsplejersken overtager skolelægens opgaver og dermed møder dem igen i en noget større udgave. Høje-Taastrup Kommune tilbyder rådgivning, støtte og behandling til børn, unge og deres forældre i sociale, pædagogiske, psykologiske og sundhedsmæssige spørgsmål samt til voksne med andre problemer end ledighed. Desuden arbejder kommunen sammen med skoler og politi i SSP-samarbejdet om at forebygge og begrænse kriminalitet, misbrug, hærværk og vold blandt børn og unge. Alle kommunens børn får desuden tilbud om gratis tandpleje og sundhedspleje.

7 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Side 7 Børns udvikling og uddannelse Tværfaglig indsats gavner børnene Hvis der opstår problemer omkring børn og unge, er det væsentligt, at kommunen hurtigt kan sætte ind fra flere sider med en mere sammenhængende støtte, der omfatter hele familien. Det førte i 2004 til udvikling af en ny model for det tværfaglige samarbejde rettet mod de børn, unge og forældre, der har særligt behov for hjælp. tosprogede elever, skal ændres til en helhedsskole, hvor undervisningen i højere grad tager udgangspunkt i det enkelte barn, og med mere flydende grænser mellem undervisnings- og fritidsdel. På den måde får børnene længere tid sammen med voksne, der om nødvendigt også kan hjælpe med lektierne. Skolen får bevilget ekstra ressourcer til at bruge støttepersoner, bl.a. fra kommunens musik-, drama- og billedskoler. Samtidig flytter eleverne i Selsmoseskolens klasser ud på andre af kommunens skoler. Her skal der gøres en særlig indsats for bedre integration i det danske samfund, inden de forlader skolen. Selvstyrende lærerteam I 2004 blev der arbejdet videre med at indføre selvstyrende lærerteam i skolerne. Hvor hverdagen for børnene traditionelt har været opdelt i faste skemalagte timer, giver de nye samarbejdsformer mulighed for at tænke mere fleksibelt f.eks. i undervisningsforløbene. Det vil betyde, at børnenes hverdag og faglige indlæring bliver mere sammenhængende og dermed mere spændende. I alle skoler og daginstitutioner bliver der derfor fremover holdt et månedligt møde med skole- eller institutionslederen som tovholder i tæt samarbejde med en børnepsykolog, en børnesagsbehandler og en sundhedsplejerske. I dette forum kan der udveksles information om børn, hvor der er bekymring for trivslen, ustabil skolegang eller andre tegn på problemer. Kulegravning af skolerne Det koster mange penge at drive skolerne i Høje- Taastrup Kommune. Men bliver pengene nu også brugt optimalt? Det spørgsmål var i 2004 baggrunden for en kulegravning af kommunens skolevæsen, der resulterede i en rapport med anbefalinger til byrådet. Med den forventede udvikling i børnetallet i de kommende år er der fortsat brug for alle eksisterende skoler, men byrådet vedtog ændringer, der kommer til at berøre enkelte skoler. Det gælder bl.a. Reerslev Skole, der fra sommeren 2005 tilbyder undervisning til og med 6. klasse og ikke som hidtil 7. klasse. Nyt tiltag på Selsmoseskolen Samtidig vedtog byrådet en forsøgsordning på Selsmoseskolen, der vil introducere et helt nyt tilbud for klasse. Skolen, der i dag har 98 procent Skolevæsenet blev kulegravet for at finde ud af, om ressourcerne bliver brugt optimalt, og om organiseringen er hensigtsmæssig. Mere nærvær til børnene For at opnå mere tid til pædagogik og nærvær i de enkelte daginstitutioner begyndte kommunen i 2004 at indføre områdeledelse, hvor administration og økonomi lægges hos områdeledere. Den nye måde at organisere ledelse på, samler den administrative og økonomiske ledelse i kommunens 57 daginstitutioner hos 11 områdeledere. De første seks af i alt 11 områdeledere blev ansat i 2004, og de resterende fem ansættes inden maj De fleste områdeledere sidder fysisk på kommunens skoler, så samarbejdet også styrkes på den led. Fortællinger om det gode børneliv Udviklingsprojektet Det Gode Børneliv i daginstitutioner nåede sit foreløbige højdepunkt i slutningen af 2004 med udgivelsen af en bog om det pædagogiske arbejde i kommunen. Når man sætter fokus på er titlen på bogen, der i interviewform videregiver alle de gode erfaringer om, hvordan institutionerne hver eneste dag arbejder på at skabe den bedste dagligdag for børnene. I løbet af 2004 blev alle institutioner besøgt og interviewet om institutionens fokusområder og de pædagogiske metoder, de anvender. Kommunen har fået økonomisk støtte fra Socialministeriet til at udgive bogen. Den er tænkt som inspiration til det videre arbejde med udvikling af børnelivet i institutioner både i og uden for kommunen. Mere tid til nærvær og pædagogik i den enkelte daginstitution. Det er konsekvensen, når administration og økonomi bliver samlet hos 11 områdeledere. De første seks blev ansat i Der er i dag godt elever i Høje- Taastrups 14 kommunale skoler. Omkring 1900 skolebørn fra klassetrin benytter tilbuddet om en plads i en af skolens fritidsordninger. På daginstitutionsområdet har Høje- Taastrup Kommune 57 vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt et antal dagplejere. Kommunens pladsgaranti betyder, at man er sikret tilbud om en plads i en af kommunens institutioner eller dagpleje senest tre måneder efter meddelelse til kommunen om, at man ønsker en plads.

8 Side 8 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Fritid og kultur Mere specialiserede klubber Flere klubber har specialiseret sig de seneste år. Her er det børnene i Trillingeklubbernes Idrætsafdeling, der er i fuld sving på banen. I sommeren 2004 blev distriktsinddelingen for fritidsog ungdomsklubberne ændret, så pladserne tilbydes efter hvilken skole, børnene går på, frem for hvor de bor. Det betyder, at børnene kommer til at gå i klub sammen med deres skolekammerater. Omlægningen blev gennemført for at opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne på klubområdet, så antallet af pædagoger følger antallet af børn. Som et led i denne omlægning blev det besluttet at nedlægge fritidsklubben Mix og overflytte børnene til Trillingeklubberne. Fritidsklubben ved Selsmoseskolen, der tidligere hed Taastrup Ungdomsgård, ændrede navn til Gokart-klubben. Klubben er et tilbud til de årige, der kan lide både at bygge og køre i gokarts. Der har hidtil været plads til 20 børn, naturligt nok flest drenge, men på grund af den lange venteliste blev det besluttet at udvide det meget eftertragtede tilbud til 30 børn. GårDen i naturen Fritidsklubben Impulsen åbnede i 2004 udflytterklubben GårDen på området ved Galgebakkevej med plads til 100 børn ad gangen. Klubben er åben for børn og unge i skoler og andre institutioner, som vil ud og have jord under neglene. Det var der i årets løb rigtig mange, der gerne ville. Klubben lægger vægt på, at naturaktiviteterne både skal tiltrække drenge og piger. Børnene kan lege med klubbens dyr, kaniner og hamstere, eller med terrængående gokarts. GårDen udbygges hele tiden, og klubben er bl.a. i gang med at indrette et træværksted, ligesom der er mulighed for at spille rollespil. Desuden er der planer om at omdanne en gammel lade på området til overdækket legeplads. Gi en hund for en ged En række ungdomsklubber i kommunen valgte i 2004 at profilere sig på musikken. Sengeløse Fritids- og Ungdomsklub, Klub Inn, 5 eren og Blåkanten besluttede sidste sommer at udgive en cd til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Under titlen Gi en hund for en ged indspillede ti forskellige bands og solister fra klubberne en cd mod brug af landminer. Cd en blev solgt rundt omkring i kommunen for 100 kr. stykket, og hele overskuddet gik til de minerydningsprojekter, som Folkekirkens Nødhjælp har iværksat i krigshærgede områder i bl.a. Afrika. Her mister mange geder livet, når de færdes på de minebestrøede marker, med alvorlige konsekvenser for de fattige familier. Det var disse triste kendsgerninger, der inspirerede de unge til cd ens titel. Også i 2004 var der masser af tilbud til borgerne på kulturområdet. Her er det Medborgerhuset, der danner rammen om en kunstudstilling. Idrætsforeninger får større indflydelse Mere brugerindflydelse og medbestemmelse i idrætsforeningerne og bedre udnyttelse af ressourcerne det er idéen bag et forslag om at ændre organiseringen af de kommunale idrætsanlæg i Høje-Taastrup Kommune. Projektet, der blev igangsat i 2004, går ud på at samle kommunens nuværende fem anlæg i to selvejende og geografisk opdelte enheder: Område Vest og Område Øst. De kommunale idrætsanlæg fungerer i dag som mindre selvstændige anlæg med egen administration og hver sit budget, mens idrætshallerne er underlagt skolerne. Der er mange fordele ved at samle kommunens idrætsanlæg og haller i to selvejende enheder. I stedet for relativt få ansatte på hvert anlæg får man en større medarbejderstab, som kan organiseres mere effektivt, blandt andet ved at samle det administrative arbejde. Forslaget til en ny idrætsstruktur sendes nu i høring hos brugerne. Den nye idrætsstruktur kan træde i kraft i begyndelsen af Fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune dækker både kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud omfatter blandt andet fritids- og ungdomsklubberne for de årige børn og unge samt musikskole, billedskole og dramaskole. Taastrup Teater og Kroppedal er kulturelle spydspidser i kommunen, der også råder over et omfattende biblioteksvæsen, tre fritidsog kulturcentre med aktiviteter for voksne samt en lang række idrætsfaciliteter. Stigende interesse for Kroppedal På en solrig dag i slutningen af september fejrede Kroppedal 25-års jubilæum for forgængeren Ole Rømer Museet. Det blev en festlig dag med over 500 gæster, udstillingsåbning, præsentation af et festskrift, taler, musikalske indslag og mad alt sammen inspireret af Ole Rømers tid var det første hele år for det nye museum, der nu kort og godt hedder Kroppedal. Gennem hele året var interessen for at besøge og bruge museet støt stigende med stor efterspørgsel efter museets rundvisninger og arrangementer. Det var især borgere og foreninger fra lokalområdet, der fyldte i besøgsstatistikken, og museet er godt på vej mod målet om at udfylde rollen som lokalmuseum. I efteråret indviede Kroppedal desuden en ny og velassorteret museumsbutik.

9 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Side 9 Boligsocial indsats Nye muligheder for udsatte unge Under Det Boligsociale Partnerskab blev der i efteråret igangsat et toårigt projekt under overskriften Nye muligheder, der skal hjælpe socialt belastede unge videre i uddannelsessystemet og forhindre, at de ender på kontanthjælp. Målet er, at de unge skal bestå 9.- eller 10.-klasses eksamen i to eller tre fag og derefter så vidt muligt fortsætte med en uddannelse eller have et job. Mens de er i forløbet, vil projektmedarbejderne hjælpe de unge med at få et fritidsjob. Seks unge deltager det første år, og projektet har allerede været en lille succes, da det er lykkedes at fange de unges interesse og få dem til at møde op. Nye muligheder gennemføres i samarbejde med Erhvervs- og Uddannelsescentret, der huser kommunens 10. klassecenter. Med støtte fra Integrationsministeriet blev der i 2004 sat et projekt i gang, der skal hjælpe de svageste indvandrerfamilier ved at arbejde med alle familiemedlemmernes problemer på én gang, da de ofte hænger sammen. Integration og beskæftigelse i centrum 2004 var andet år for Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune. Det indgår i projektet Byer for alle, der over en 4-årig periode har fået bevilget 12 mio. kr. fra Integrationsministeriet og et tilsvarende beløb fra kommunen. I den forbindelse er der igangsat en række projekter, der alle fokuserer på beskæftigelse og integration. Tre boligområder deltager i partnerskabet, nemlig Charlotteager, Torstorp og Taastrupgård. Støtte til svage indvandrerfamilier Familieintegration vejen til arbejdsmarkedet er navnet på et andet projekt, der blev sat i gang i 2004 med økonomisk støtte fra Integrationsministeriet. Projektet, der løber til udgangen af 2005, skal styrke indsatsen for de svageste indvandrerfamilier. Det sker ved at arbejde med alle familiemedlemmernes problemer på én gang, fordi problemerne ofte hænger sammen. For hver familie er der sammensat et tværfagligt familieteam bestående af involverede aktører fra bl.a. Familie- og Socialcentret, Lokalcenter Taastrupgård, Jobexpres og SSP. Integration i idrætslivet Høje-Taastrup Kommune bevilgede i kr. til frivilligt integrationsarbejde, der går ud på at få flere indvandrere til at deltage i den danske fritids- og foreningskultur. En stor del af pengene gik til projekter med fokus på idræt. I projektet Tilbage på banen søger idrætsforeningen TG 80 IF at hjælpe unge i fodboldklubben Tåstrup Sportsklub med at komme videre i tilværelsen. I et andet projekt, Bro for alle, samarbejder fodboldklubben Taastrup FC med mindre fodboldklubber for at finde frem til de spillere med anden etnisk baggrund, der har talent til at spille fodbold på et højere niveau, end de gør i deres nuværende klub. Begge projekter fortsætter til sommeren Beboerrådgiverne stod bag mange arrangementer sidste år. Her er det Charlotteager, hvor der blev indbudt til et arrangement om job og uddannelse. Jobformidling med expresfart Jobformidlingen Jobexpres under Det Boligsociale Partnerskab fortsatte succesen med at hjælpe ledige borgere i arbejde. Selve jobbutikken er knyttet til det kommunale lokalcenter midt i Taastrupgård, men aktiviteterne blev udvidet til at omfatte alle kommunens borgere med anden etnisk baggrund, der modtager sociale ydelser. Byfornyelse med kulturen som løftestang Høje-Taastrup Kommune fik i efteråret tilsagn om del i den pulje på 100 mio. kr., som regeringen har stillet til rådighed for byfornyelse i problemramte områder i store byer. Under overskriften Kulturring Høje- Taastrup har kommunen sammen med boligselskabet AKB udarbejdet en skitse til områdefornyelse omkring Taastrupgård. Byfornyelsesprojektet vil med kulturen som løftestang fokusere på at bryde områdets isolation og negative image. Formålet er at inddrage Taastrupgård i det øvrige bysamfund og tiltrække borgere fra den øvrige by ved at gøre området til et kulturelt samlingspunkt. Det er planen at etablere et partnerskab omkring byfornyelsen med de kulturelle aktører i området som bærende kræfter i tæt samarbejde med bl.a. kommunen, boligselskaber, foreninger og erhvervsliv. Det samlede budget for Kulturringen er på omkring 13 mio. kr., heraf godt 7 mio. kr. fra kommunen. I 2004 var 373 borgere i kontakt med Jobexpres. Heraf fik 119 fast job, 61 fik arbejde med løntilskud, og 37 kom i virksomhedspraktik. Mens 3 fik en læreplads, startede 27 ledige i et af kommunens aktiveringsprojekter. Desuden fik 39 unge et fritidsjob. I løbet af sin toårige levetid er det lykkedes Jobexpres at opbygge et meget stort netværk blandt kommunens virksomheder. For yderligere at styrke indsatsen fik Jobexpres bevilget endnu en medarbejder i 2004, og i foråret 2005 blev Jobexpres udvidet med en filial i Charlotteager. Den boligsociale indsats omfatter en lang række aktiviteter og projekter, der modtager økonomisk støtte fra bl.a. eksterne fonde. Indsatsen tilpasses lokale behov og ønsker ved at inddrage såvel beboere som andre aktører i lokalområdet. Dermed øges mulighederne for at løse områdets problemer. Desuden samarbejder Høje- Taastrup Kommune med boligselskaberne om at udvikle boliganvisningen. Det sker for at modvirke, at sociale problemer koncentreres i enkelte boligafdelinger.

10 Side 10 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Arbejdsmarked og integration Færre borgere på kontanthjælp Der har ikke før været så få kontanthjælpsmodtagere i Høje-Taastrup Kommune som nu. Det skyldes et flot stykke arbejde i Erhvervs- og Uddannelsescentret, der siden 2003 har koordineret indsatsen for at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job eller uddannelse. JobSlusen er et nyt initiativ, der blev lanceret i efteråret. Der er tale om et indslusningsforløb på 14 spændende dage med den ledige i centrum. I den periode står en række personer til rådighed med undervisningstilbud, der afsluttes med, at den ledige selv udarbejder en jobplan og et CV. Hvis den første fase ikke umiddelbart fører til job, knyttes den ledige til centrets jobkonsulenter, der har kontakt til virksomheder i nærområdet. I 2004 gennemgik 65 ledige forløbet i JobSlusen. Heraf fik 44 fuldtidsjob eller begyndte uddannelse, mens 13 startede i virksomhedspraktik eller i et af kommunens projekter. Erhvervscentret indgik i 2004 en aftale med jobformidlingen Jobexpres, der hidtil har haft succes med at formidle job til beboerne i Taastrupgård. Nu er indsatsen blevet udvidet til at omfatte alle modtagere af kommunale ydelser med anden etnisk baggrund. Effektiv indsats for sygemeldte En opgørelse af antallet af sygedagpengesager i Høje- Taastrup Kommune med en varighed på over 52 uger viser et markant fald i antallet af sager. Det er bemærkelsesværdigt, da tendensen på landsplan er Der har ikke før været så få kontanthjælpsmodtagere i kommunen som nu. Det skyldes bl.a. en stor indsats sidste år for at hjælpe disse borgere i job eller uddannelse. en fortsat stigning i antallet af sager. I årets løb blev der gjort en indsats for at inddrage andre aktører på sygedagpengeområdet for at sikre en tidlig og effektiv indsats for de sygemeldte borgere. Der var særlig fokus på at nedbringe ventetider til undersøgelse og behandling i sundhedssystemet, der kan være med til at forlænge en sygeperiode. Medarbejdere med ondt i sjælen Kommunen følger fortsat sygedagpengeområdet tæt og arbejder aktivt med at udvikle nye tilbud målrettet sygemeldte borgere. I 2004 blev der gennemført en særlig undersøgelse af sygemeldte med psykiske lidelser. Undersøgelsen resulterede i en pjece om psykiske lidelser på arbejdspladsen, der fortæller kommunens virksomheder, hvordan de bedst forholder sig til en medarbejder med ondt i sjælen. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er årsagen til godt ti procent af de sygemeldte borgere i kommunen, så der er penge at spare. Flere indvandrere i virksomhedspraktik For at fremme integrationen gjorde kommunen i 2004 en særlig indsats for at få indvandrere i virksomhedspraktik. Adgang til arbejdsmarkedet er forudsætningen for, at flygtninge og indvandrere integreres bedre i det danske samfund. I sommeren 2004 blev der iværksat en særlig indsats for de udlændinge, der er kommet hertil via fx familiesammenføring, og som forsørges af deres ægtefælle. Ny lovgivning på området indebærer, at denne gruppe nu også skal tilbydes praktikplads i en virksomhed. Det sker bl.a. i samarbejde med Jobexpres. På mindre end tre måneder sidst på året blev i alt 19 såkaldt selvforsørgende udlændinge henvist til Jobexpres. Heraf fik fire fast job, mens 11 fik job med løntilskud. Denne særligt udsatte gruppe omfatter især flygtninge- og indvandrerkvinder, som også tilbydes individuel vejledning, undervisning, praktik og hjælp til jobsøgning. Det sker gennem virksomhedsrettede forløb i Sprogcentret, hvor der er ansat en projektleder til at hjælpe kursisterne ud på arbejdsmarkedet. Projektet støttes økonomisk af Integrationsministeriet. Grib chancen vis os hvad du kan Det er navnet på et nyt projekt, også kaldet Ungeprojektet, der blev søsat i september Den foreløbige succes understreges af, at over halvdelen af de 20 unge, der gennemgik det første syv ugers forløb, i dag er i job eller startet på en uddannelse. Projektet går ud på at gøre en særlig indsats for at hjælpe kommunens unge ud af kontanthjælpssystemet og give dem en ny chance på arbejdsmarkedet. Det henvender sig til unge mellem 18 og 30 år, som har været uden beskæftigelse i 18 måneder eller længere. Deltagerne inviteres til et forløb på syv uger delt i to faser. De første tre uger bruges til at afklare de unges forudsætninger for at deltage i projektet. Det følges op af et undervisningsforløb med kurser i bl.a. personlig udvikling, hvor kursisterne lærer at forholde sig til egne problemer og evne til at komme ud af dem. Forud for projektstart gjorde gruppen et stort arbejde for at komme i kontakt med virksomheder i hele Storkøbenhavn. Det lykkedes at finde frem til 30 virksomheder, der var indstillet på at indgå i et samarbejde om at tage unge i praktik. Efter 6 ugers praktik er der mulighed for ansættelse i 3-6 måneder med løntilskud og dernæst almindeligt job. Et nyt syv ugers forløb startede i januar Høje-Taastrup Kommune bevilger og udbetaler kontanthjælp til ledige. Kontanthjælpsmodtagere får tilbud om at deltage i forskellige aktiveringsforløb. Flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt integrationsforløb. Desuden står kommunen for udbetaling af sygedagpenge, løbende kontakt til sygemeldte og etablering af fleksjob.

11 Borgerservice og rådhus Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Side 11 Flere og flere netborgere svar på specifikke spørgsmål vedrørende fx pension, skat og boligstøtte. Desuden er der mulighed for at benytte den digitale café, hvor man kan få hjælp til at bruge kommunens netservice, eller orientere sig om aktuelle nyheder på den elektroniske informationstavle, der bliver opdateret flere gange dagligt. Kommunens Borgerservice gjorde i 2004 et stort arbejde for at øge borgernes kendskab til og brug af elektroniske tjenester og serviceydelser via hjemmesiden. Og indsatsen har givet resultat. Stadig flere borgere vælger at betjene sig selv via nettet, og der kommer hele tiden nye selvbetjeningsmuligheder til. Høje-Taastrup Kommune er langt fremme med omstillingen til digitale serviceydelser. Undersøgelser gennemført i efteråret 2004 viste, at antallet af brugere, der vælger at betjene sig selv via nettet, steg meget markant fra 2003 til En stor del af væksten skyldtes brugen af MålerTjek en selvbetjeningsløsning hvor borgerne kan indberette deres vandforbrug. Høje-Taastrup Kommune har i dag næsten dobbelt så mange selvbetjeningsløsninger og langt flere netborgere end f.eks. Hvidovre og Ballerup kommuner. I efteråret 2004 blev der også introduceret kurser i netborgerløsninger for borgerne. Kurserne, der afholdes i samarbejde med biblioteket, blev hurtigt overtegnet, men udbydes også løbende i 2005 og annonceres på kommunens hjemmeside, på biblioteket og i lokalaviserne. Bedre kvalitet i Borgerservice Ved ombygningen af Borgerservice på rådhuset i sommeren 2004 blev en række opgaver lagt ud i forreste linie hos sagsbehandlere og specialister, der skal sikre bedre kvalitet og større helhed i ydelserne. De borgere, der møder personligt op på rådhuset, modtages i dag i et lyst og venligt miljø, hvor de hurtigt kan få Borgerpanelet - demokratiets forlængede arm Byrådet vil gerne høre borgernes mening om serviceydelser og andre områder. Derfor oprettede kommunen i 2004 et borgerpanel, hvor alle interesserede borgere over 18 år kan give deres mening til kende. Medlemmerne inviteres i løbet af året til at deltage i 4-6 spørgeskemaundersøgelser. Det kan ske elektronisk, men også borgere uden computer kan være med. Ved årets udgang havde borgerpanelet 260 medlemmer. Jo flere borgere, der benytter den elektroniske selvbetjening, jo flere ressourcer har Borgerservice til at hjælpe dem, der har behov for at henvende sig personligt. Det sker gennem de tre servicebutikker på rådhuset, i Taastrup og i Hedehusene. I 2004 havde Borgerservice godt henvendelser, heraf over halvdelen på rådhuset. Netborgerkurser For at kunne hjælpe borgerne bedst muligt med at bruge den digitale selvbetjening var samtlige medarbejdere i Borgerservice på kursus i internetbrug og digitale netborgerløsninger. Borgere, der har behov for hjælp til at betjene de elektroniske løsninger, kan i dag bruge Borgerservice som hotline og få telefonisk hjælp. Det ombyggede Borgerservice med den digitale café blev indviet på rådhuset i Her kan borgerne bl.a. få hjælp til at bruge kommunens service på internettet, som stadig flere benytter sig af. Blandt de bedste på nettet Kvaliteten af det offentliges hjemmesider er generelt høj, og Høje-Taastrup Kommune er blandt de allerbedste. Kommunen deltog i 2004 i projektet Bedst på Nettet, der én gang om året måler kvaliteten af de offentlige netsteder. I alt borgere deltog i brugervurderingen af knap 500 hjemmesider i kommuner Rådhuset er et af byens samlingspunkter. Hver dag lægger mange borgere vejen forbi i et konkret ærinde, men rådhuset skal også være et sted, hvor borgerne har lyst til at komme for at få en oplevelse. Et af midlerne er kunst. I løbet af 2004 udvalgte kommunen hver måned en dygtig kunstner til at udstille sine værker på rådhuset. og andre offentlige institutioner. Høje-Taastrup Kommunes mål om at blive blandt de 20 bedste blev nået med kåringen som nummer 18. Kommunen fik hermed tildelt det højst mulige antal netkroner nemlig fem. Hjemmesiden blev især fremhævet for sin brugervenlighed og sit høje informationsniveau. Kunst på rådhuset Rådhuset blev også beriget med en meget flot skibsmodel bygget af en gruppe fingernemme pensionister og udstillet i en montre i forhallen. Modellen af Hans Majestæt Kong Christian den Fjerdes admiralskib Trefoldighed er resultatet af 11 års arbejde. I den periode har 16 frivillige skibsbyggere tilsammen lagt omkring 8000 timer i projektet under ledelse af pensioneret luftkaptajn Niels Probst. Borgerservicecentret i Høje-Taastrup Kommune har tre servicebutikker med daglig åbningstid på rådhuset, i Taastrup og i Hedehusene. Via Borgerservice får borgerne én indgang til kommunen ved personlige og digitale henvendelser om bl.a. skat, pension, boligstøtte, pladsanvisning, barselsdagpenge og boliganvisning. Borgerservice løser også opgaver i forbindelse med valg, folkeregister, vielser og sygesikring. Desuden er Borgerservice ansvarlig for udvikling af digitale løsninger og ydelser, der skal forbedre kommunikationen mellem borger og kommune.

12 Side 12 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Regnskab I. Resultatopgørelse Vedtaget Budget 2004 Regnskab 2004 Regnskab 2003 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 2 Indtægter Skatter Generelle tilskud og udligning I alt Driftsudgifter (ekskl. brugerfinansieret område og jordforsyning) Teknisk område Dagpleje og daginstitutioner Folkeskolen (inkl. SFO og ungdomsskole) Fritids- og ungdomsklubber Døgn- og sundhedspleje for børn og unge Biblioteker og kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Omsorg og pleje vedr. ældre Foranstaltninger for udviklingshæmmede Boligstøtte og boligsociale områder Forsørgelses- og beskæftigelsesforanstaltninger Administration og borgerbetjening I alt Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter ekskl. brugerfinansieret område og jordforsyning Teknisk område Dagpleje og daginstitutioner Folkeskolen (inkl. SFO og ungdomsskole) Døgn- og sundhedspleje for børn og unge Biblioteker og kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Omsorg og pleje vedr. ældre Foranstaltninger for udviklingshæmmede Administration og borgerbetjening I alt Jordforsyning Udgift Indtægt I alt Resultat af det skattefinansierede område Det brugerfinansierede område Driftsvirksomhed (netto) Anlægsvirksomhed (netto) Resultat af det brugerfinansierede område Resultat heraf brugerfinansierede anlæg, ældreboliger Resultat i alt II. Pengestrømsopgørelse Budget 2004 Regnskab 2004 Regnskab 2003 Resultat i alt (se resultatopgørelsen) Optagne lån (langfristet gæld) Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger (inkl. kursregulering) Ændring af likvide aktiver III. Finansiel status Formue- Finansiel status kr. Primo 2004 Ultimo 2004 ændring Aktiver: Likvide aktiver Tigodehavender hos staten Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Aktiver tilhørende fonds, legater mv I alt Passiver: Passiver tilhørende fonds, legater mv Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt Langfristet gæld Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Finansiel egenkapital I alt

13 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Side 13 Regnskab Note 1 Skatter Kommunens samlede skatteindtægter Indkomne skatter mio. kr. Ændring fra 2003 til 2004 Kommunal og amtskommunal indkomstskat 1.170, ,2 39,8 Ejendomsværdiskat 75,4 74,0-1,4 Selskabsskat m.v. 96,8 91,4-5,4 Anden skat pålignet visse indkomster 1,1 0,0-1,1 Grundskyld 101,0 100,7-0,3 Anden skat på fast ejendom 55,2 54,9-0,3 Øvrige skatter og afgifter 21,7 23,5 1,8 I alt indtægt 1.521, ,6 33,0 Note 2 Tilskud og udligning Specifikation mio. kr. Ændring fra 2003 til 2004 Udligning og generelle tilskud 255, ,5 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 18,7 17-1,5 Sektorspecifikke udligningsordninger -3,9-4 -0,6 Særlige tilskud 101, ,4 Udligning af købsmoms -92,5-88 4,2 I alt indtægt 279,9 331,9 52,0 Note 3 Driftsudgifter Driftsudgifterne, der er opgjort ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhederne, udgør i alt 1.816,0 mio. kr. i Dette er merforbrug på 18,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skal ses i sammenhæng med de afgivne tillægsbevillinger i 2004 på 85,6 mio. kr. Resultatet udviser således et mindreforbrug på 67,2 mio. kr. i forhold til Byrådets samlede bevillinger. Note 4 Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er ligeledes opgjort ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhederne og udgør i alt 129,2 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der et merforbrug på 75,1 mio. kr. Heraf skyldes 50,3 mio. kr. konvertering af kommunens plejecentre til tidssvarende ældreboliger. Oprindeligt budget indeholder alene anlægsudgifterne vedrørende servicedelen, dvs. den skattefinansierede andel af anlægsudgifterne, da boligdelen efter reglerne i lov om almene ældreboliger lånefinansieres. Regnskab 2004 indeholder både anlægsudgifterne vedrørende servicedelen og den lånefinansierede boligdel, der udgør 50,3 mill. kr. De efterfølgende terminsydelser og øvrige driftsudgifter dækkes fuldt ud af huslejeindtægter og et statsligt ydelsesbidrag. Note 5 Jordforsyning Jordforsyning omfatter kommunes udgifter og indtægter i forbindelse med køb og salg af jord, byggemodning og udstykning. Regnskabet viser en nettomindreudgift på 4,5 mio. kr. i forhold til budget Note 6 Forsyningsvirksomhederne Forsyningsvirksomhederne omfatter spildevand (kloak og rensningsanlæg) vandforsyning og renovation. De skal økonomisk hvile i sig selv over en længere årrække og det enkelte års overskud eller underskud opsamles på en særlig udlånskonto i den finansielle status. Opgørelse af kommunens gæld til forsyningsvirksomhederne 1000 kr. Saldo primo 2004 Året bevægelser Saldo ultimo 2004 Spildevand Vandforsyning Renovation I alt Note 7 Ændring i likvide aktiver mio. kr Likvid beholdning 1. januar ,8 Forskydning ,1 Likvid beholdning 31. december ,7 Note 8 Langfristet gæld mio. kr. Leasing- Pantebrev forpligtelser Langfr. gæld i alt Langfristet gæld = faste lån 1. januar ,1 58,7 568,7 Optagne lån i ,0-61,0 Betalte afdrag (incl. værdireguleringer) -35,1-16,3-51,5 Gæld 31. december ,9 42,3 578,2

14 Side 14 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Skat Nyt skattecenter tæt på borgerne Høje-Taastrup Kommune gik i sommeren 2004 sammen med Albertslund og Ishøj kommuner om at etablere et nyt fælles ligningscenter. Skattecenter København Vest har fået nye lokaler på rådhuset tæt på borgerne i Høje-Taastrup Kommune. Centret drives som et selvstændigt selskab med borgmester Anders Bak i spidsen. Formålet med det tværkommunale samarbejde er at forbedre og effektivisere ligningsarbejdet, samtidig med at der opnås besparelser i administrationen. Medarbejderne i den tidligere Ligningsafdeling brugte i årets løb mange ressourcer på arbejdet med den fysiske sammenlægning af de tre skattekontorer. Andre afdelinger flyttede ud af rådhuset for at skaffe plads til skattecentrets 72 medarbejdere. I den praktiske organisering af arbejdet har centret så vidt muligt valgt de bedste løsninger fra hver kommune. Med sine mange specialister besidder centret i dag et højt fagligt niveau, der sikrer borgerne den bedst mulige service. Årets ligningsarbejde forløb i øvrigt efter planen, og de opstillede mål for gennemgang af selvangivelser blev nået for såvel lønmodtagere som virksomheder. I den forbindelse fik 1330 personer forhøjet deres indkomst med i alt 47 mio. kr., mens 737 borgere fik indkomstnedsættelser for 13 mio. kr. Særlig indsats for nystartede virksomheder Selvstændigt erhvervsdrivende var også i 2004 et fokusområde for kommunens kontrolgruppe. Der blev gjort en stor indsats for at forebygge, at nystartede selvstændige virksomheder opbygger skattegæld. Indsatsen bestod i at hjælpe de nye erhvervsdrivende med korrekt forskudsregistrering af deres skattepligtige indkomst. På den baggrund fik 101 personer ændret deres skattekort sidste år. Indsats mod socialt bedrageri Kontrolgruppens indsats over for borgere, der uretmæssigt har modtaget sygedagpenge, blev forstærket i årets løb. Det resulterede i en del sager med krav om tilbagebetaling. Desuden behandlede gruppen 49 sager vedrørende enlige forsørgere, der ikke var reelt enlige, samt omkring ti sager hvor modtagere af offentlige ydelser viste sig at bo og opholde sig i udlandet. I størstedelen af disse sager blev udbetalingerne ikke alene standset, men også krævet tilbagebetalt. Det medførte besparelser for såvel kommunen som for samfundet som helhed. Forebyggelse af gæld Inkassoafdelingen gjorde i 2004 en særlig indsats for at forebygge skattegæld hos kommunens borgere ved at fokusere på korrekt forskudsregistrering. På den baggrund blev der foretaget en gennemgang af forskudsregistreringen for samtlige borgere, der skyldte underholdsbidrag. Projektet resulterede i, at 292 personer fik ændret deres forskudsregistrering. For at forhindre restskatter på grund af fejlagtige rentefradrag blev 110 forskudsregistreringer ændret. De selvstændigt erhvervsdrivende havde i lighed med tidligere år Inkassoafdelingens særlige bevågenhed. Det skyldes, at restskatten i netop denne gruppe kan accelerere meget hurtigt. For at hindre, at der opbygges gæld, er det vigtigt, at forskudsregistreringen er så korrekt som muligt. Det førte sidste år til ændring af skattekortet for 82 erhvervsdrivende. Kommunen opkræver skat fra kommunens borgere og virksomheder og har ansvaret for at inddrive gæld fra borgerne enten ved frivillige aftaler eller ved tvangsinddrivelse. Desuden tages der hånd om sager, hvor der sker fejl på grund af forkerte oplysninger fra borgerne. En særlig kontrolgruppe deltager løbende i kontrolaktioner, bl.a. i samarbejde med Told & Skat. Inkassoafdelingen gennemgik desuden lister over de borgere, der havde solgt fast ejendom i løbet af året.

15 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Side 15 Dit byråd Dit byråd Øverst fra venstre: Alpaslan Özkan (V), Laurids Christensen (C), Ole Helding (F), Flemming Ø. Larsen, 1. viceborgmester (A), Poul Bonderup (V), Michael Ziegler (C), John Severin (A), Søren D. Sørensen (V), Lars Prier, 2. viceborgmester (O) og Lasse Herrun (O). Nederst fra venstre: Kåre Nygård (A), Ernst Hansen (A) (pt. sygemeldt, stedfortræder Morten Birch Christensen er indkaldt), Tina Jensen (V), Jette Højerup (A), Vibeke W. Winther (A), Anders Bak, borgmester (A), Pia David (C), Conny Trøjborg Krogh (A), Lizzie Hansen (A), Annette Johansen (A) og Svend-Erik Hermansen (A). Byrådets udvalg Møderne i udvalgene under byrådet er ikke offentlige. Du kan dog alligevel, som nævnt under byrådet, abonnere på dagsordener og beslutninger. Byrådets udvalg er: Økonomiudvalget Anders Bak (formand) Flemming Ø. Larsen (næstformand) Svend-Erik Hermansen Vibeke W. Winther Lizzie Hansen Tina Jensen Alpaslan Özkan Michael Ziegler Lars Prier Boligsocialt Udvalg Jette Højerup (formand) Kåre Nygård (næstformand) John Severin Morten Birch Christensen Tina Jensen Pia David Lasse Herrun Børne- og Ungdomsudvalget Vibeke W. Winther (formand) Jette Højerup (næstformand) Annette Johansen Kåre Nygård Conny Trøjborg Krogh Ole Helding Søren D. Sørensen Alpaslan Özkan Pia David Fritids- og Kulturudvalget Conny Trøjborg Krogh (formand) Søren D. Sørensen (næstformand) Svend-Erik Hermansen Annette Johansen Flemming Ø. Larsen Laurids Christensen Lars Prier Byrådets møder Der er offentlig adgang til byrådets møder. Møderne holdes som hovedregel den tredje tirsdag i hver måned dog ikke i juli. Der kan også forekomme ekstraordinære byrådsmøder. De ekstraordinære møder annonceres på kommunens hjemmeside, og hvis det kan nås i lokalpressen. Byrådets møder holdes i byrådssalen på rådhuset og begynder kl Spørgetid Byrådets ordinære møder indledes hver gang med mulighed for at stille spørgsmål til de sager, der er på dagsordenen. Andre spørgsmål til byrådet skal være skriftlige og modtaget senest 8 dage før mødet. Ny dagsordensstruktur større åbenhed I 2004 blev en ny dagsordensstruktur taget i brug, der betød større åbenhed, da de enkelte sager nu omtales langt mere detaljeret og dækkende. Med de nye dagsordener har du som borger lettere adgang til det beslutningsgrundlag, som politikerne skal træffe beslutninger ud fra. Se dagsordener og beslutninger Du kan se byrådets dagsordener og beslutninger på kommunens hjemmeside. Fra fredag før byrådsmødet kan du få dagsordener til byrådets møder på bibliotekerne og i Borgerservice på rådhuset, på Køgevej og i Hedehusene. Beslutningerne fra byrådets møder kan fås fra fredag efter mødet. Du kan også få en med nyheder fra byrådet på hvor du under Abonnement kan vælge interesseområder. Hvis du markerer Byrådet, får du en med link til dagsordener og beslutninger, efter de er lagt på. Eller du kan mod betaling abonnere på byrådets dagsordener og beslutninger og få dem sendt hjem med posten. Se under Politik og demokrati hvordan du tilmelder dig eller kontakt Byrådscentret på tlf eller Kontakt til byrådet På kan du finde -adresser på byrådets medlemmer. Plan- og Miljøudvalget Lizzie Hansen (formand) Laurids Christensen (næstformand) John Severin Flemming Ø. Larsen Kåre Nygård Poul Bonderup Tina Jensen Socialudvalget Svend-Erik Hermansen (formand) Ole Helding (næstformand) Jette Højerup Vibeke W. Winther Annette Johansen Morten Birch Christensen Alpaslan Özkan Pia David Lasse Herrun Teknisk Udvalg Michael Ziegler (formand) Kåre Nygård (næstformand) Conny Trøjborg Krogh John Severin Lizzie Hansen Poul Bonderup Lars Prier Ældreudvalget Annette Johansen (formand) Flemming Ø. Larsen (næstformand) Vibeke W. Winther Lizzie Hansen Søren D. Sørensen Laurids Christensen Lasse Herrun KLIP UD OG SEND Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Informationsafdelingen Bygaden Taastrup

16 Side 16 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Kunst i kommunen Fang bolden Fang bolden er udført af keramikeren Jørgen Hansen og står foran Taastrup Teater på Kjeld Abells Plads. Oven på søjlerne er anbragt tre skåle, der minder om plisserede lampeskærme, der strækker sig op mod himlen. Skulpturen blev indviet i Svømmepigen Svømmepigen er en bronzefigur udført af billedhugger og maler Vita Thymann. Skulpturen blev opstillet i Taastrup Svømmehal i Den uendelige Bronzeskulpturen Den uendelige er lavet af kunstneren Ib Braun. Skulpturen, der står foran Torstorp Skole, blev indviet i Thorshammer Skulpturen Thorshammer er bygget over kommunens ældste byvåben. Den står på en granitsten, der symboliserer de mange møller, der har været i kommunen. Kunstneren Børge Jansberg er manden bag Thorshammer, der blev indviet i Tre buer I rundkørslen Bohus Boulevard og Skåne Boulevard ved Høje-Taastrup Transportcenter kan man finde skulpturen Tre buer. Den syv meter brede og fem meter høje stålskulptur er bemalet med blåt og er kraftigt inspireret af kommunens vartegn Høje Taastrup Stations karakteristiske tre buer. Den er udført af kunstneren Bjørn Rødding og indviet i Jeg ønsker at bestille: (Sæt kryds) Pjece Budgetavisen Høje-Taastrup Kommune i tal Min mening om årsberetningen: ja nej Det er en god idé at få årsberetningen direkte i postkassen De enkelte emner er godt beskrevet Høje-Taastrup Kommune Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup telefon Borgerservice i Hedehusene Hovedgaden 437C, 2640 Hedehusene telefon Borgerservice på Køgevej Køgevej 80, 2630 Taastrup telefon KLIP UD OG SEND Pjecerne kan også hentes i Borgerservice eller på bibliotekerne. Navn: Adresse: Postnr. Der mangler nogle emner Hvis ja, hvilke? Taastrupgård Lokalcenter Taastrupgårdsvej 135 telefon Åbningstider: mandag til onsdag kl torsdag kl fredag kl By: Gode idéer til årsberetningen: Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2004 Udgivet april 2005 af Høje-Taastrup Kommune Redaktion: Byrådscentret/Informationsafdelingen i samarbejde med administrationen og journalist Ulla Schade Design og produktion: Identitet & Design AS Fotos: Kenn Thomsen, Thomas Olsen, Inge Aasmul, Bjørn Armbjørn, Klaus Sletting Jensen, Peter Bak Rasmussen og Høje-Taastrup Kommune Oplag: eksemplarer

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Regnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde:

Regnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: Regnskab 2006 Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: 881 Boligsociale aktiviteter 882 Integration 100 Bevilling 881 Boligsociale aktiviteter Beløb i 1.000 kr. Driftssikring af boligbyggeri m.v. Øvrige

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

En stemme for din hverdag

En stemme for din hverdag En stemme for din hverdag kommunalvalget den 17. november 2009 Udgivet august 2009 af Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/ Kommunikationsafdelingen Oplag: 3000 Fotos: Kenn Thomsen og Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN 19. december 2014 Side 1. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommunes Handicappolitik, der blev vedtaget i februar 2012, har til formål at sikre, at borgere

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte Fraværsstistik OBS: Afdelinger med mindre end 5 er skjult i nedenstående liste Anste AMC Jobafklaring - Jobcentret AC - Job og Fremtid 21,39 21,86 4,4 Side 1/8 Sum Sum 21,39 21,86 4,4 AC - Arbejdsmarkedssekretariet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling Side nr. 1 Side nr. 2 Indholdsfortegnelse Borger og Social (Borgerbutikken)...6 Fokusområde: Brugertilfredshed...6...6...6...6...6 Fokusområde: Digitale løsninger...6...6...6...7...7 Borger og Social (Social)...7

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt.

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt. 1 SERVICESTRATEGI. Indsatsområde: Det rummelige arbejdsmarked: Indledning: Egebjerg Kommunalbestyrelse har valgt det rummelige arbejdsmarked som et af sine indsatsområder i 2003 bl.a. fordi der er et stærk

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Ældre og handicappede side 5 BUDGET Hvad går dine penge til næste år? Børns udvikling og uddannelse side 4 Byudvikling og miljø side 10 Borgerservice og rådhus side 12 Høje-Taastrup

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

En stemme for din hverdag. Kommunalvalget den 19. november 2013 i Høje-Taastrup Kommune

En stemme for din hverdag. Kommunalvalget den 19. november 2013 i Høje-Taastrup Kommune En stemme for din hverdag Kommunalvalget den 19. november 2013 i Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune sørger for, at der er blomster i parker og grønne områder. Ved Selsmosen kan du slappe af i

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice.

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice. NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2013-2014 Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere