3.0 Skolen. Skolen er normeret til 48 børn og unge. Visitationen sker via den enkelte kommune eller distrikt skolemyndighed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.0 Skolen. Skolen er normeret til 48 børn og unge. Visitationen sker via den enkelte kommune eller distrikt skolemyndighed."

Transkript

1 1

2 3.0 Skolen Skolen er et specialundervisnings- og behandlingstilbud fra børnehaveklasse til 10. klasse. Der er 5 7 elever i hver klasse. En fast tilknyttet klasselærer varetager den daglige hovedfagsundervisning. Skolen er normeret til 48 børn og unge. Visitationen sker via den enkelte kommune eller distrikt skolemyndighed. 3.1 Undervisningens struktur En elev i Marjattas skole bliver undervist i en klassesammenhæng med 5-8 jævnaldrende klassekammerater. Undervisningen er opdelt i hovedfagsundervisning, 2 timer dagligt, og faglektioner fra 1 til 4 timer dagligt, alt efter klassetrin. Hovedfagsundervisningen forestås af klasselæreren og rummer forskellige perioder med alment dannende fag i løbet af året, se vedlagte skema og årsplan. Hovedfag rummer, udover selve den faglige del, en motorisk del med grundmotoriske-, koordinerings- og samarbejdsøvelser, og en musisk del med rytmiske øvelser, sang og musikalsk sammenspil. Fag lektionerne forestås af faglærerne. En sund rytme i hverdagen styrker barnets evne til at lære Undervisningen med udviklingshæmmede børn er bygget op omkring bestemte lovmæssigheder, og nøglebegreber som rytme, bevægelse, fantasi, indre billeder, følelser og den skabende, kreative proces indgår som faste elementer i tilrettelæggelsen af undervisningen. Den aktive bevægelse Der tages udgangspunkt i erkendelsen af hvilken betydning en rytmisk opbygning af undervisningstimen har. Rytme betragtes som/er noget, der gentager sig regelmæssigt, indeholder liv og har i sig muligheden for en lille variation. Disse gentagelser får eleven til at føle ro og sikkerhed. I undervisningen er rytmen som et åndedræt, der griber ordnende ind i det kaos, der ofte er i det udviklingshæmmede barn, og som derved giver liv og styrker elevens evne til at udvikle sig og kunne modtage undervisning. Enhver time starter altid med BEVÆGELSE. Der arbejdes dels med gruppeleg og kredsøvelser, dels øvelser, der er specielt udarbejdet til den enkelte elev ud fra kendskabet til dennes særlige behov og problematik. I kroppen oplever barnet sin tyngde eller lethed, sin stivhed eller slaphed. Når barnet bevæger sig føler det glæde og ellers kaotiske bevægelser vil langsomt forvandles og virke strukturer ind på barnet. I de mindste klasser er det sanglege, klappe/trampelege og fingerlege, etc. I de ældre klasser forvandles dette til koordinations- og samarbejdsøvelser med vanskeligere bevægelser og former, etc. Den belivende og ordnende bevægelse skaber glæde og øves blandt andet i boldspil og sjipning. Den tilbageholdte og samlende bevægelse øves for eksempel i balance på bom, hvor den ydre aktivitet holdes tilbage og koncentreres i et punkt. 2

3 For at de motoriske øvelser skal virke, må der dels være fantasi og humor tilstede, idet øvelserne ledsages af vers og sange af alvorlig eller morsom karakter, dels en vis vedholdenhed og målrettethed, da det er en lang proces og øvelserne må hver dag gribes an med samme begejstring og engagement. En undervisningstime starter altså med at varme kroppen op, og det giver barnet en følelse af at være hjemme i sin krop eller tilstede her og nu, hvilket er forudsætning for at kunne lære. En krop, der er vågen og varm, er nu modtagelig for at sproget, det talte ord, kan udfolde sig. Som lærer ved man, at den ydre bevægelse giver indre bevægelighed og barnet har derved langt lettere ved at udtrykke sig sprogligt. Vers, digte og taleøvelser kan herefter indøves. Indre ro (Efter at have bevæget sig aktivt kan kroppen være i ro, og et indre rum kan opstå i barnet. Et indre rum, som giver plads til at barnet kan lytte og danne indre forestillingsbilleder.) Det levende ord står i centrum i formidlingen af lærerstoffet, og læreren har i sin forberedelse gjort stoffet så at sige til sit eget og bringer det nu på en levende måde til børnene. Efter at have bevæget sig, kan kroppen være i ro, og et indre rum kan opstå i barnet. Et indre rum, som giver plads til at barnet kan lytte og danne indre forestillingsbilleder. Læreren lægger bevidst vægt på at beskrive forskellige stemninger, som i barnet kan vække følelser som: glæde, sorg, angst, forløsning osv., sjælekvaliteter, der er med til at give barnet et mere nuanceret følelsesliv/udvikle barnets følelsesliv. Der opstår i denne situation, noget meget sublimt mellem læreren og eleverne, og børnene identificerer sig med det fortalte. De bliver bange for den farlige ulv, genkender angsten i sig selv og adskiller angsten fra glæden og befrielsen, når det ender godt. Der gives plads til at følelseslivet kan udvikle sig og komme mere eller mindre til bevidsthed hos barnet. Samtidigt indeholder fortællestoffet, som forandrer/forvandler sig op gennem skoletiden, og som er tilpasset barnets alder/udviklingsfaser, alment menneskelige værdier, der også er med til at udfolde barnets sociale sider/sociale potentialer. Kun i nuet kan man være kreativ og skabende Formidles fortællestoffet fantasifuldt og velforberedt, vil barnet lære selv at danne billeder i sit indre, billeder der vil synke ned i glemslen, for næste dag at kunne kaldes frem, og der vil opstå et behov i barnet og en lyst til selv at skabe, at være kunstnerisk aktiv i selve bearbejdningen. Gennem hele skoleforløbet, arbejdes der med periodeundervisning, som giver mulighed for at fordybe sig i et emne over længere tid. For de udviklingshæmmede mennesker, er det at leve tilbage og frem i tiden et fænomen, der kan være forstyrret. De der hele tiden tænker frem, er ofte angst for fremtiden, og de der lever i fortiden, har let ved at føle/at være holdt fast her. Periodeundervisningen er med til at trække de, der lever i fremtiden tilbage, og de, der lever i fortiden frem, og derved trænes eleverne i at være tilstede i nuet. Kan man gribe nuet, og være fuldt tilstede, kan man være kreativt skabende. I de første år er det læreren, der viser vejen og leder børnene gennem undervisningsforløbet. Senere vækkes barnets interesse i menneskets forhold til verden omkring os. Læreren træder nu et skridt tilbage, og børnene skal øve samarbejde, løse små opgaver og arbejde selvstændigt. Den konkrete 3

4 gribben ind i verden, bliver en del af det store barns udfordring i skolen. I de ældste klasser indtræder puberteten og de unge er optaget af sig selv, kærester, følelser, etc. At udtrykke følelser, have en personlig mening og tage indflydelse er en vigtig del af et ungt menneskes tilværelse. Som lærer vil man få et meget tæt forhold til eleverne, der bygger på gensidig respekt, og læreren må gøre sig bevidst, at han/hun er et forbillede som eleverne spejler sig i. Med udgangspunkt i en ægte forståelse af hvert enkelt barn og tro på at der altid er en mulig vej, vil læreren til stadighed udvikle sin egen kreative, skabende side og derigennem også give barnet mulighed for udvikling/ bane vejen for udviklingsmuligheder for barnet. 3.3 Beskrivelse af fagene på Marjatta Skolen Hovedfag Skoledagen starter altid med hovedfagsundervisningen, som strækker sig over ca. 2 timer. Her er klassen sammen som en gruppe, og der er knyttet en fast klasselærer til klassen. Indholdet i hovedfagstimen formidles til børnene som periodeundervisning og hver periode strækker sig over 3-6 uger alt efter emnet. I de mindste klasser indøves primært tal og bogstaver, disse tager udgangspunkt i eventyrets verden. Fingerlege, eventyrspil og sanglege står centralt i undervisningen af de mindste børn, og de lærer at omgås hinanden og få et fortroligt forhold til det at skulle gå i skole. Senere kommer legender, fabler og regning til samt indblik i de gamle håndværksfag, hvor børnene selv er med til at så, høste, kværne og bage. Fortællingen fra Det Gamle Testamente er også en del af undervisningsstoffet. De mellemste klasser har dyre- og plantekundskab, geografi og geometri. I disse fag tager undervisningen altid udgangspunkt i barnet selv. Inden de hører om dyrene, hører de først om mennesket og inden de gennem geografien hører om det omkringliggende landskab har de først taget udgangspunkt i klasseværelset. Man går altså bevidst fra centrum, barnet selv og ud i periferien, det omkringliggende. Regningen videreføres på alle klassetrin og i de mellemste klasser kommer nu også spændende fortællinger fra forskellige kulturer, f.eks. Ægypten eller Grækenland. I de ældste klasser følger geografi, biologi, kemi og fysik samt berømte personligheders biografier og de store opdagelsesrejsende. Læreren har metodefrihed til at forme periodens indhold alt efter klassens behov, ofte vil små skuespil, modellering og museumsbesøg også kunne indgå i en periode. Da hver periode strækker sig over flere uger, er der rig mulighed for at få mange aspekter med. Emnerne bearbejdes grundigt og eleverne kan få tid til at forbinde sig med emnet. Regneperioderne gentages flere gange i løbet af et skoleår, men altid med flere ugers mellemrum. I disse pauser mellem perioderne vil lærdommen ikke forsvinde, men derimod blive en del af barnet. Når så tallenes verden "hentes frem" i næste regneperiode har langt de fleste børn let ved at gribe emnet på ny og komme et skridt videre. 4

5 På alle klassetrin er børnene selv med til at skabe deres eget helt personlige periodehæfte med tegninger, tekster og malerier. I forbindelse med de skoleafslutninger, der afholdes ved hver længere ferie, optræder skoleeleverne for hinanden. Her viser de glimt fra undervisningen i form af motoriske øvelser, vers, sange, musik, små skuespil o.l. Her er der mulighed for, at eleverne kan glæde sig over hinandens fremskridt De kunstneriske fag Musik Gennem musikalsk aktivitet opøver eleverne deres koncentrationsevne, da musikken kræver, at de er nærværende, og gennem musikken, er der en umiddelbar tilgang til ethvert barn, uanset handicap. Musikundervisningen udvikler sig ud fra enkle lytte øvelser og rytmiske slag på trommer og klangstave, over orkestersamspil på fløjte og xylofon, til den klassiske musik og mere jazz- og bluesprægede musikstykker. I timerne indøves gode orkestervaner med hovedvægten lagt på at kunne lytte og vente. Eurytmi Eurytmi er en bevægelseskunst, her lærer børnene gennem bevægelser at gøre sproget og musikken synlig. I eurytmien arbejdes der også med forskellige rytme- og koordinationsøvelser, så barnet kan orientere sig i det 3-dimentionelle rum. Der indgår vers-, sang-, klappe- og trampeøvelser, og børnene bevæger sig enkeltvis eller som en gruppe, og eurytmien spiller derved også en social rolle. Maling I maleundervisningen lærer barnet omgang med vand, farver og pensel. Gennem forskellige maleøvelser lærer de farvernes væsen at kende, og det virker direkte ind på barnets følelsesliv. Det bliver opmærksomt på, hvilke farver der opstår, når forskellige farver blandes, og efter alder og behov lærer børnene forskellige maleteknikker. Håndværksfag Gennem håndværksfagene griber barnet materialet og forvandler det. Barnet skaber smukke genstande til sig selv eller til glæde for andre. I de håndværksmæssige fag hjælper man barnet i at tage udgangspunkt i en idé og frem til at få udført det færdige resultat. Håndarbejde De mindste børn stifter bekendtskab med forskellige materialer, som f.eks. uld, silke, hør osv. De puster og rører ved materialet, herefter øves princippet at stikke og trække. Senere indføres strikke og forskellige sy teknikker. De ældre elever laver større og mere krævende opgaver, som kræver udholdenhed, og de stifter bekendtskab med hånd- og el-symaskinen. Vævning Vævningen indføres omkring puberteten. Væveprocessen er et rytmisk harmoniserende forløb, hvor der veksles mellem højre/venstre, frem og tilbage, samtidig med at man veksler mellem brugen af hænder og fødder. Hvilken væveteknik der bruges er afhængig af det individuelle barn. 5

6 Sløjd I sløjd er det ofte træet som der viser, hvad det kan blive til. Eleverne lærer at bruge hammer, håndbor, mejsel og sav, og i de ældste klasser laves større opgaver, hvor det elektriske værktøj også kan indføres. Smedning Smedning indføres som sløjd omkring puberteten, hvor eleverne har brug for at mærke sig selv og udfordres med nye opgaver. I smedningsprocessen indgår mange opgaver, og eleverne lærer at slå på det varme jern med rytmiske slag. Det at omgås ilden og det varme jern, kræver mod, styrke og vågenhed. Plasticering Hænderne skal nu gribe direkte fat i materialet og være skabende. Gennem arbejdet med leret øver barnet sig i at forme det ud fra egen indre forestilling Bevægelsesfag Gymnastik I gymnastikken bliver barnet fortrolig med den store gymnastiksal og de mange redskaber. De mindste klasser har legegymnastik med fange- og sanglege. Senere lærer de boldspil med faste regler, de øver styrke og mod i brugen af f.eks. ringene og tovene. De ældste klasser har også mere strukturerede smidigheds-, balance- og styrkeøvelser. Folkedans Omkring puberteten indføres folkedans som et fast fag. Under musikalsk ledsagelse indøves mange kreds-, kæde- og kvadrilledanse. I folkedansen opstår noget meget socialt, idet de øvede elever må hjælpe nybegynderne. 6

Værdier og mål for det pædagogiske arbejde på Marjatta. Marjatta

Værdier og mål for det pædagogiske arbejde på Marjatta. Marjatta Værdier og mål for det pædagogiske arbejde på Marjatta Marjatta 1 Værdier og mål for Marjatta Marjatta blev grundlagt i 1953 og efter de første 20 år var der etableret et skole- og behandlingshjem med

Læs mere

Udarbejdet af AP aug. 2009

Udarbejdet af AP aug. 2009 Udarbejdet af AP aug. 2009 Mål for børnehaveklassen på Kristofferskolen. Formålet med det pædagogiske arbejde i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor børnene stille og roligt vænner

Læs mere

Undervisningsplan for Børnehaveklassen

Undervisningsplan for Børnehaveklassen Undervisningsplan for Børnehaveklassen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for børnehaveklassen. Undervisningen i børnehaveklassen bliver tilrettelagt så børnene

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Børnehaveklasse på Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg

Børnehaveklasse på Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg Børnehaveklasse på Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg I børnehaveklassen på Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg vil vi skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Vi

Læs mere

Børnegruppernes værdi- og handlegrundlag

Børnegruppernes værdi- og handlegrundlag Børnegruppernes værdi- og handlegrundlag Vi lægger stor vægt på, at børnene bor i så familielignende omgivelser som muligt, hvor de kan føle sig trygge og godt tilpas. I hver gruppe bor der omkring syv

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Bondegårdens læreplan Redigeret oktober 2014.

Bondegårdens læreplan Redigeret oktober 2014. Bondegårdens læreplan Redigeret oktober 2014. Børn gør det rigtigt, hvis de kan Forord Bondegården er en naturbørnehave, hvor børnene er ude det meste af dagen. Udendørs- og nærmiljøet er omdrejningspunktet

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Nordstjernens Læreplan

Nordstjernens Læreplan RUDOLF STEINER VUGGESTUE OG BØRNEHAVE NORDSTJERNEN Nordstjernens Læreplan Valby 2014 22-01-2014 Gammel jernbanevej 13, 2500 Valby tlf 36170346 Indholdsfortegnelse Introduktion..3 Rudolf Steiner / Waldorf

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Pædagoguddannelse. Specialpædagog uddannelse. Kurser i pædagogik og kunst. Marjatta S e m i n a r i u m. Uddannelsescenter for pædagogik og kunst

Pædagoguddannelse. Specialpædagog uddannelse. Kurser i pædagogik og kunst. Marjatta S e m i n a r i u m. Uddannelsescenter for pædagogik og kunst Pædagoguddannelse. Specialpædagog uddannelse. Kurser i pædagogik og kunst Marjatta S e m i n a r i u m Uddannelsescenter for pædagogik og kunst Hvorfor både pædagogik og kunst? Pädagogik er græsk og betyder

Læs mere

BØRNEHAVEKLASSEN. Barnets alsidige personlige udvikling

BØRNEHAVEKLASSEN. Barnets alsidige personlige udvikling BØRNEHAVEKLASSEN Barnets alsidige personlige udvikling Hvordan forstår vi begrebet sociale erfaringer Vi skaber i fællesskab en kultur som giver børnene en forståelse for, at hvert individ er helt unikt.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

gladsaxe.dk Dagtilbudspolitik 2012-2015

gladsaxe.dk Dagtilbudspolitik 2012-2015 gladsaxe.dk Dagtilbudspolitik 2012-2015 Indhold 1 Indledning.............................................................. 3 2 Dagtilbudsloven..........................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værkstedsundervisning (Fokuspunkt)... 2 Status... 2 Sociale mål... 3 Mål for sociale kompetencer...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værkstedsundervisning (Fokuspunkt)... 2 Status... 2 Sociale mål... 3 Mål for sociale kompetencer... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værkstedsundervisning (Fokuspunkt)... 2 Status... 2 Sociale mål... 3 Mål for sociale kompetencer... 3 Sociale mål børnene imellem... 3 Sociale mål voksne og børn imellem...

Læs mere

Læreplan for Frelsens Hærs Børneinstitution Kastanjehuset og Solgården 2014/2015

Læreplan for Frelsens Hærs Børneinstitution Kastanjehuset og Solgården 2014/2015 Læreplan for Frelsens Hærs Børneinstitution Kastanjehuset og Solgården 2014/2015 Hvidovre kommunes børnepolitik og læringsforståelse. Kastanjehuset og Solgårdens værdier og læringsforståelse De seks læreplanstemaer

Læs mere

Årsplan for grundskolen 2013-14

Årsplan for grundskolen 2013-14 Årsplan for grundskolen 2013-14 Mål: Grundskolens overordnede mål er: at eleverne får lært de grundlæggende kundskaber og færdigheder der er fundament i den videre læring at undervisningen i grundskolen

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Servicedeklaration for Marjatta 2015

Servicedeklaration for Marjatta 2015 Servicedeklaration for Marjatta 2015 Marjatta. Strandvejen 15 4733 Tappernøje Leder: Bernhard Schmitz E-mail: marjatta@marjatta.dk Hjemmeside: www.marjatta.dk - 1 - Indledning Indledning til Marjatta Marjatta

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Indholdsplan for Børnehaveklassen

Indholdsplan for Børnehaveklassen Indholdsplan for Børnehaveklassen Formål Formålet med arbejdet i børnehaveklassen er at skabe en god og sammenhængende skolestart, hvor den enkelte elev føler sig tryg, værdsat og nødvendig for fællesskabet.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for undervisning i centerklasserne

Arbejdsgrundlag for undervisning i centerklasserne Arbejdsgrundlag for undervisning i centerklasserne 2007 Indhold 1. Indledning 2. Love og bekendtgørelser 3. Formål med undervisningen 4. Mål med undervisningen 5. Forudsætninger for undervisningen 5.1.

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

!!! Undervisningsplan med slut- og delmål for gymnastik. Formål. Undervisningsplan for gymnastik

!!! Undervisningsplan med slut- og delmål for gymnastik. Formål. Undervisningsplan for gymnastik Undervisningsplan med slut- og delmål for gymnastik Formål Formålet med undervisningen i gymnastik/idræt er, at eleverne gennem alsidige gymnastiske oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder

Læs mere