Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne."

Transkript

1 Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for 0. klasse. For mere info se: Boernehaveklassen Undervisningen i 0. klasse bliver tilrettelagt, så børnene opnår både faglige og sociale færdigheder. 0. klasse skal give eleverne mulighed for at blive fortrolige med skolen og skabe fundamentet for den videre skolegang. Der bliver taget udgangspunkt i elevernes forudsætninger, og trygge rammer skabes for dem i den nye verden. Tilgangen til undervisningen i 0. klasse er undersøgende, eksperimenterende og legende. Læring gennem leg har en central rolle, både i emneforløb og den daglige undervisning. Fokus er på stadig udvikling af børnenes nysgerrighed, lyst og motivation for at lære. Vi arbejder ud fra et læringssyn hvor: Målene for undervisningen er synlig for eleverne, og der følges op på dem. Eleverne får erfaring med at anvende viden og værktøjer. Eleverne bliver bevidste om egne læreprocesser, har medbestemmelse og tager ansvar. Læring gennem leg er altid indgangsvinklen i tilgangen til eleverne i 0. klasse. I den første tid i Børnehaveklassen vil vi primært arbejde med: Samarbejdsøvelser, alm. Regler for samvær, øve i håndsoprækning samt vente på tur og modtagning af kollektive beskeder. Vi vil kontinuerligt medvirke til levende at udvikle skolen og lade den være fyldt af aktiviteter som skolens mennesker er optaget af. Vi vil inddrage eleverne gode ideer, samt lytte til deres behov. Vi vil muliggøre at eleverne får indflydelse og ejerskab for derved at fremme deres motivation for læring.

2 Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Vi vil arbejde med emnet demokrati på et fagligt, personlig og socialt plan. Eleverne vil få mulighed for at få faglige erfaringer med demokratiet gennem o læring om demokrati på det faglige plan gennem at lære demokratiets teknikker og virkemidler. o at øve kunsten at argumentere og begrunde gennem kommunikation. o at lære om beslutningsprocessens veje. Eleverne vil få mulighed for at opnå erfaringer på det individuelle plan således o at lære dem at turde tale for sig selv og tage ansvar for egne behov og holdninger. o at lære dem at stå ved deres holdninger og turde sætte dem i spil i forhold til andre. o at vise dem at deres mening har betydning. o det giver selvværd, at mærke at andre lytter og tager alvorlig. Eleverne vil få mulighed for at udvikle deres sociale kompetencer og lærer om samarbejde og fællesskab ved at o at lytte til andre og tage ved lære. o at lære at tage medansvar for fællesskabet. o at øve at vi i et samarbejde både skal kunne give og tage. o at lære hinanden at kende gennem kommunikation. o at bakke om fælles beslutninger og evt. tilsidesætte egne behov. o at få erfaringer med at løfte i flok og at vi sammen når længere end hvis vi løfter alene. Hver morgen samles vi alle for at sige godmorgen til hinanden. Derefter vil vi ind til efterårsferien have løbebånd. Hver skoledag snakker vi om ugedag, dato, måned, årstal samt årstid Trinmål for indholdet i 0. klassen. Sociale færdigheder. Socialisering er en vigtig del af arbejdet i børnehaveklassen. Vi arbejder med at skabe trygge rammer, hvor der er plads til forskellighed, og hvor alle tør udtrykke deres meninger og tør stille spørgsmål. Derfor arbejder vi med det enkle barn i forhold til resten af gruppen. Vi arbejder målrettet med at skabe samhørighed i gruppen, så eleverne lærer at samarbejde og tage et ansvar for fællesskabet. Vi skal omgås hinanden på en ordentlig og respektfuld måde, således at alle har lyst til at yde og modtage i det sociale samvær. Alle skal bidrage til den fælles trivsel. Den enkle skal blive i stand til at løse konflikter.

3 Det er vigtigt at alle opnår at skabe gode venskaber, og at relationerne i 0. klassen hele tiden styrkes gennem de fælles aktiviteter. Samvær og samarbejde. Det sociale arbejde i 0. klassen er vigtigt, da det danner udgangspunkt for et godt læringsmiljø, og et godt klassemiljø med plads til elevernes forskelligheder. Når eleverne oplever at de kan mestre sociale situationer, opnår de såvel en større selvværdsfølelse som en større læringsparathed. Den enkeltes trivsel er afgørende for den fælles trivsel i klassen. Vi arbejder endvidere med Den gode klasse. Vi har på Vesterkærets Skole en stærk tradition for et godt forældresamarbejde, med forældrene som vigtige samarbejdspartnere i barnets udvikling. Vi lægger derfor stor vægt på, at vi hele tiden er i stand til at følge det enkle barns udvikling og dokumentere det, således at vi også er i stand til professionelt at kommunikere det til forældrene. På den måde sikre vi det bedste udgangspunkt for at samarbejde med forældre om barnets fortsatte velfærd og udvikling. Følgende aktiviteter indgår i arbejdet: 2 årlige forældremøder. Opstart af Den gode klasse. Forældrestyret forum. En Kom og fortæl om dit barn samtale. 1 skolehjem-samtale som bliver afholdt sammen med kontaktpædagogen i DUS. Hvert barn udfylder et samtaleblad inden samtalen. Løbende forældresamtaler, hvor behovet opstår. Sprog og udtryksformer. I klassen skal der skabes et miljø, hvor der er mulighed for at bruge sproget, at opleve det talte sprog og skriftsproget, som vigtige kommunikationsmidler. Vi arbejder med sproglig opmærksomhed på alle planer - fra sproglyd og bogstaver til den gode fortælling og børnenes egne fremlæggelser. Følgende aktiviteter indgår i hverdagen: Rim og remser med henblik på at lytte til rytmen i sproget. Lyttelege. Bogstaver, børnene stifter kendskab med bogstavernes lyd og form, der arbejdes med skrivevej. Eleverne bliver præsenteret for forskellen mellem vokal og konsonanter, der arbejdes med stavelser, ord og sætninger. Højtlæsning, fortælling, genfortælling. Billedbøger, fritlæsningsbøger. Øve læse og skrive retning. Børnene skal øve sig i at lytte til andre og stille relevante spørgsmål til det hørte. Tag med hjem bamserne fortæller.

4 Kreative aktiviteter, tegne, male, klippe, klistre etc. Mini Fandango, Hop om bord og Sprogskatten Naturen og naturfaglige fænomener. Vi arbejder for at udbygge eleverne naturfaglige forståelse og udvikle deres interesse og nysgerrighed. Følgende aktiviteter indgår i arbejdet. Hver dag taler vi om dato og skriver dagens dato. Vi taler om vejret og årstiderne. Eleverne skal bl.a. arbejde med tal/tælleremser, konkrete regnestykker i konkrete situationer og geometri(former og figurer). Vi lægger vægt på den legende tilgang i form af spil og konkrete opgaver, hvor vi tager udgangspunkt i den konkrete virkelighed omkring børnene. Vi arbejder med at udvikle børnenes begyndende matematiske sprog. Give mulighed for at børnene bliver fortrolige med tallene Plus og minusstykker med tallene Klokken. Lige og ulige tal. Skriveretning på tal. Optælling af genstande. Kunne anvende begreberne højre/venstre, foran/bagved, over/under, større/mindre, høj/lav. Kendskab til begreberne firkant, trekant, cirkel. Naturen omkring os, dyr og planter, i vores haver, i skoven, ved fjorden og stranden. Format, talopgaver og regnehistorier Det praktiske musiske. Det er vigtigt for os, at eleverne i hverdagen får mulighed for at anvende sanser, fantasi og kreativitet. At eleverne tilegner sig en viden der gør dem i stand til at udtrykke sig på forskellige måder. At eleverne bevarer, eller opbygger musikalsk selvtillid, dvs. glæde ved at udtrykke sig musikalsk, både sammen og solo. Eleverne får kendskab til og øvelse i at bruge, de musikalske byggesten: Puls, rytme, klangfarver og dynamik. Eleverne får mulighed for at føle og mærke en fælles puls. Eleverne oplever en sammenhæng mellem krop og stemme. Eleverne lærer nye sange, rim og remser. Hver morgen startes dagen med fælles samling og fælles sang.

5 Bevægelse og motorik. Gennem leg og aktiviteter, vil vi sikre at eleverne bruger kroppen på mange forskellige måder, både finmotorisk og grovmotorisk. At eleverne bruger kroppen varieret og viser udholdenhed. At eleverne behersker finmotoriske bevægelser. At øje-hånd koordinationen styrkes. At eleverne kan udnytte hele skolen og dens legemuligheder og kende lokalområdets muligheder og begrænsninger. Ugeskema: Efter efterårsferien, vil vi begynde med at arbejde i Ugeskema på 0. årgang. At arbejde i ugeskema vil sige, at de opgaver og aktiviteter klassen skal igennem i ugen, bliver samlet i et skema. Skemaet giver det enkelte barn mulighed for at danne sig et overblik over alt hvad han/hun skal nå i ugen. Når vi arbejder i ugeskemaet, kan børnene selv vælge, hvad de vi arbejde med. Inden ugen er omme, vil de være igennem alle opgaver/aktiviteter på skemaet. Når der arbejdes i ugeskema, er der god mulighed for at undervisningsdifferentiere, da ugeskemaet er tilpasset hver enkelt elev i klassen, med opgaver og aktiviteter der passer til deres niveau. Ligeledes bliver børnenes evne til at arbejde selvstændigt og hjælpe deres klassekammerater også tilgodeset. Ugeskemaet dækker aktiviteter og opgaver der involverer alle seks trinmål i 0. klasse. Se mere på

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Undervisningsplan for Børnehaveklassen

Undervisningsplan for Børnehaveklassen Undervisningsplan for Børnehaveklassen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for børnehaveklassen. Undervisningen i børnehaveklassen bliver tilrettelagt så børnene

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013 ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013 Mælkedukse: Albert og Clara is bi si bil 3+4=7 4+4=8 5+4=9 Børnehaveklassens formål: Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra

Læs mere

Årsplan for 0A & 0B skoleåret 2014/2015

Årsplan for 0A & 0B skoleåret 2014/2015 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Trinmål: Undervisningens indhold: Det talte sprog

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Generelt om Holmebækskolen

Generelt om Holmebækskolen Generelt om Holmebækskolen Skolen er tosporet fra 0-9 kl.. Undtagen 5. årgang, der er etsporet. Der er 18 normalklasser og 8 specialklasser. På skolen går 424 elever, der er delt op i 3 fløje. Lille fløj

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

AHI INTERNATIONAL SCHOOL ÅRSPLAN FOR 2015-2016 0.KL

AHI INTERNATIONAL SCHOOL ÅRSPLAN FOR 2015-2016 0.KL AHI INTERNATIONAL SCHOOL ÅRSPLAN FOR 2015-2016 0.KL Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne får tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod

Læs mere

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK Årsplaner for 1x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK...

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Beatesmindevej

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Beatesmindevej PÆDAGOGISKE LÆREPLANER.... 2 ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER... 2 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV... 2 DE SEKS LÆREPLANSTEMAER... 3 ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING... 3 Mål for det 4,5 årige barn:... 3...3 Mål

Læs mere

1. Indledning. 2. Fritidspædagogikken. 3. Børnekultur

1. Indledning. 2. Fritidspædagogikken. 3. Børnekultur 1. Indledning På Veste Nebel Skole arbejder vi ud fra pædagogiske lærerplaner. Rammen for lærerplanerne er udstukket af Kolding Kommune. Gennem pædagogiske lærerplaner, beskriver, evaluere og dokumenter

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner Munkebjergskolens SFO 2013-2014

Læreplaner Munkebjergskolens SFO 2013-2014 Læreplaner Munkebjergskolens SFO 2013-2014 Munkebjergskolens sfo. d. 28.05. 2013 0 Indholdsfortegnelse Munkebjergskolens værdier...... Side 2 Kriterier for god pædagogisk praksis...... Side 3 Beskrivelse

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere