Identitet og venskaber:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Identitet og venskaber:"

Transkript

1

2 Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller og have mulighed for at udfolde nye sider af sig selv i inkluderende fællesskaber. udviklingen af et positivt selvbillede er en vigtig forudsætning for barnets trivsel, og herved styrkes elevens mod på lyst til læring. Barnets udvikling understøttes i mødet med nærværende voksne. I Engum skole og SFO kommer dette til udtryk ved: At pædagogen tilrettelægger en undervisningsform, som styrker det enkelte barns personlighedsdannelse, i et miljø hvor forskellige holdninger og meninger er accepteret. Der skal være plads til forskellighed og forståelse af andre mennesker. Dette gennemføres ved at have forskellige sociale træningsforløb med forskelligartede materialer. Trin for trin, Leons Quist, samarbejdsøvelser, teambuildings øvelser mm. Gennem denne undervisning erhverver børnene forskellige kompetencer, for at kunne begå sig socialt, de udvikler empati og tilegner sig redskaber til, at navigere i de forskellige sociale arenaer, hvilket gør det muligt at deltage i fællesskabet. Børnene støttes til at etablere venskaber, så det enkelte barn føler sig, som en del af dette og hvor de oplever anerkendelse og tryghed. Pædagoger har mulighed for, at være sammen med børnene i deres fritid, hvorved der skabes en anden slags tæt relation, da mødet er i en anden kontekst i end klassen. Det er med til at opbygge barnets tryghed. Det bliver herved nemmere, at komme til deres klassepædagog, hvis problemer opstår. Vi ser det enkelte barn. Skaber rum og mulighed for forskellige lege. Hjælper barnet til at være med i grupper af forskellige størrelser. Der lægges stor vægt på, at børnene taler pænt til hinanden, så de oplever gensidig respekt. Vi udfordrer børnene på det niveau, hvor de befinder sig, så de opnår nærmeste udviklingszone. Dette opnås ud fra, at børnene møder nærværende voksne som er deres rollemodel bevidst. Vi giver os tid til den enkelte. De oplever voksne, som har holdninger og meninger, som de kan spejle sig i og gøre brug af, i deres egen dannelsesproces.

3 Leg, læring og mestrene: Leg er børns måde at udtrykke og udvikle sig på, og legen har derfor stor betydning for børns læring og oplevelse af at mester livet. I legens fantasifulde og kreative udfoldelser danner børn deres identitet og udvikler centrale færdigheder som sprog, empati, konfliktløsning, samarbejde og ledelse. SFO`en tilrettelægger sine aktiviteter, så der er en passende balance mellem voksenstyrede lege og aktiviteter og børns muligheder for selv at organisere lege og aktiviteter, således at børnene udvikler deres læsekompetencer. I Engum skole og SFO kommer dette til udtryk ved: Der tilbydes målrettede aktiviteter. Aktiviteter ud fra de aktuelle behov børnegrupper har. Aktiviteterne kan være kreative ting, for at stimulere finmotorikken eller aktiviteter, som appellerer til børnenes grov- eller finmotorik på de forskellige alderstrin. Vi laver lege- og spil aktiviteter, der fremmer og udvikler de sociale kompetencer og kreative tanker, som børnene allerede er i besiddelse af. Aktiviteterne kan foregå både inde og ude, og er tilrettelagt med forskellige sværhedsgrad. Der er både drenge- og pigeaktiviteter, som dog er åbne for begge køn. Leg og bevægelse, rytmik og dans er også aktiviteter der foregår, hvor det oftest er børnenes ønsker som iværksættes, men hvor det er samarbejde, som er målet. Mestring og erkendelse af kroppens funktioner vil også blive en del af aktiviteten. Børnene har også mulighed for, at vælge den frie leg, hvor de selv står for indhold, regler og rammen. Børnene tager også del i hverdagens gøremål. Her deltager de i almindelige gøremål, som at holde orden, rydde op, feje ud, vedligeholdelse af mooncars mm. Børnene lære her i gennem, at tage ansvar og oplever et medansvar for, at tingene fungere.

4 Natur og science: Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. Læring foregår når som helst og hvor som helst; på arbejdspladser i naturen, i det virtuelle læringsrum. oplevelser i og med naturen stimulerer sanserne, skaber glæde og trivsel, og danner samtidig et vigtigt grundlag for børns motivation og læring i indenfor science området. T SFO'en er der derfor fokus på at give børnene muligheder for at opleve og undersøge forskellige aspekter ved naturen alt efter hvilke muligheder, der byder sig i skolens omgivelser. I Engum skole og SFO kommer det til udtryk ved: At vi gennem årstiderne følger naturens gang og bruger det omkringliggende naturområde. Vi tager ud af huset og bruger naturen som rum, ved ude liv kan der klatres i træer, laves bål mad, køre på rulleskøjter, skyde med bue og pil. Turene går forskellige steder hen både til skov og strand, hvor børnenes krop styrkes, balancen og koordinationen udfordres. Fantasien sættes i gang, børnene skaber selv deres leg og magi. At naturen er rummelig betyder også større tolerance og færre konflikter. Naturen bliver en del af os som mennesker og omvendt. Vi bruger og lever af naturen, derfor skal børnene lære af, og om hvordan vi gebeter os i den. På turene samles materialer og ting som vi kan gør brug af i diverse aktiviteter. Det kan være spiseligt fra naturen, som kan anvendes til fra jord til bord projekter eller andet der kan anvendes til at fremstille produkter af.

5 Digital teknologi: Den digitale teknologi forandre på mange måder vores dagligliv, og har fået stor betydning for børns identitetsdannelse, læring, fællesskaber og udvikling af sociale relationer. Børn og voksne anvender de digitale redskaber i leg og som praktiske hjælpemidler, og de spiller en central rolle i undervisningen. SFO`en har derfor en pædagogisk praksis, som på en kreativ, alsidig og afbalanceret måde medtænker den digitale dimension i fritidens forskellige aktiviteter. I Engum skole og SFO kommer dette til udtryk ved: Børnene kan dagligt gøre brug af computere, ipad og playstation. Her igennem opnår de kendskab til brugen og regler for digital teknologi. Vi er behjælpelige og hjælper dem med at stifte bekendtskab med computerens forskellige programmer så de kan erhverve sig kompetencer til videre brug uden voksen hjælp. Børnene hjælper og guider hinanden gennem forskellige spil og opbygger relationer på tværs af alder. Der anvendes Iboard til filmfremvisning og til at se og høre de nye musikvideoer, disse bruges som inspiration, når rytme og dans er på som en aktivitet.

6 Krop, Sundhed og bevægelse I Engum Skoles SFO kommer dette til udtryk ved: - at vi altid har minimum en fysisk aktivitets mulighed, hvilket gør at eleverne i SFOen som udgangspunkt altid har muligheden for at udfolde sig fysisk. Aktiviteterne kan være dans, huskebold, fodbold, rundbold etc. Aktiviteterne fordrer kropsbevidstheden og eleven lærer herigennem sin egen krop at kende. - at vi ofte til eftermiddagssamling serverer noget nærende og sundt spiseligt. F.eks. Æbler, gulerødder, rosiner eller andet. Dette gøres dels, for at der er lidt at hygge omkring ved eftermiddagssamlingen men også for at sikre, at alle elever der er i SFO har fået lidt at spise inden aktivitetsniveauet stiger. - at der i Engum SFO er en klar struktur. En genkendelig hverdag gør det lettere for eleven at trives og dette fordrer sundheden. Demokrati og medbestemmelse. I Engums Skoles SFO kommer dette til udtryk ved: - At vi som personale altid er lydhør over for elevernes inputs i forhold til aktiviteter, ture, madlavning osv. Vi ser eleven som medbestemmende og derigennem får eleven ydermere en oplevelse af sammenhæng mellem ideer og tanker og udførelse. - At vi som personale er lyttende og vejledende i forhold til eleverne, således at de lettere indgår i sociale sammenhænge med andre elever, på tværs af alder, køn og interesser. - At eleverne i SFOen som udgangspunkt har alle muligheder i forhold til selv at komme på banen når det gælder ideer til aktiviteter, madplan, tegnekonkurrencer m.m. Eleverne har ydermere retten til selv og medbestemmelse. - At vi som personalegruppe er opmærksomme på at elverne har ret til selv og medbestemmelse.

7 Samfundet omkring skolen. Skolen er en del af samfundet, både det lokale og det globale. Børn skal lære, at forstå sig selv og deres SFO som en del af et større samfund. Foreninger, institutioner og virksomheder i SFOens nærmiljø er naturlige samarbejdspartnere og udgør SFOens lokale netværk. Forældre kan ofte være indgangen til dette samarbejde. På Engum Skole kommer dette til udtryk ved: Samarbejde med virksomheder. Samarbejde med forældrene. Samarbejde mellem lærer og pædagoger Samarbejde med de eksisterende relevante foreninger. Turer ud af huset. Aktiv deltagelse i aktiviteter, der løbende tilbydes af kommunen og andre relevante foreninger m.fl. Brug af nær- og fjernområdernes tilbud relevant for vores aldersgruppe og interesser. Samarbejdet foregår dels ved at vi her fra stedet orienterer os om, hvad der sker i omegnen og i foreningslivet, dels får vi tilbudt deltagelse i forskellige arrangementer som vi så vidt muligt deltager i.

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

1. Indledning. 2. Fritidspædagogikken. 3. Børnekultur

1. Indledning. 2. Fritidspædagogikken. 3. Børnekultur 1. Indledning På Veste Nebel Skole arbejder vi ud fra pædagogiske lærerplaner. Rammen for lærerplanerne er udstukket af Kolding Kommune. Gennem pædagogiske lærerplaner, beskriver, evaluere og dokumenter

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Børnehuset Solstrålen Nord og Syd

Den pædagogiske læreplan for. Børnehuset Solstrålen Nord og Syd Den pædagogiske læreplan for Børnehuset Solstrålen Nord og Syd Den overordnede ramme for Børnehuset Solstrålens pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

PAARUP SFO LÆREPLAN 2013

PAARUP SFO LÆREPLAN 2013 PAARUP SFO LÆREPLAN 2013 - revideret 030713 Gældende for sko 1 Indhold PAARUP SFO LÆREPLAN 2013... 1 1.0 Indledning:... 3 2.0 Kerneydelsen:... 3 3.0 Hvad er læring?:... 3 4.0 Børn med særlige behov:...

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplan. Pædagogisk læreplan Brumbassen Udarbejdet 2013. Indholdsfortegnelse: Brumbassen: Brumbassen Brumbassens læringssyn

Læreplan. Pædagogisk læreplan Brumbassen Udarbejdet 2013. Indholdsfortegnelse: Brumbassen: Brumbassen Brumbassens læringssyn Læreplan Pædagogisk læreplan Brumbassen Udarbejdet 2013 Indholdsfortegnelse: Brumbassen Brumbassens læringssyn Sociale kompetencer Venskaber i Brumbassen Hvordan understøtter de voksne barnet i at udvikle

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

BØRNEHAVEN EGESPIREN Læreplaner

BØRNEHAVEN EGESPIREN Læreplaner BØRNEHAVEN EGESPIREN Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Forord På baggrund af folkeskolereformen og Byrådets godkendelse d. 11-03-2014 af, at fritidstilbuddet organiseres ud fra nedenstående pejlemærker, har

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Læreplan 2015-16. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2015-16. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2015-16 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 4 Børnesynet...

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere