Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften."

Transkript

1 Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod vores øre fra sit stemmebånd, og når en lastbil buldrer forbi på vejen og rammer os med voldsom lyd fra dæk og motor! Hvad er db? Lyd måles i decibel, som forkortes db. 0 db er den svageste lyd, man kan høre, når hørelsen er normal. Smertegrænsen er db. En stigning på 1 db kan næsten ikke høres. En stigning på 3 db opfattes tydeligt. En stigning på 10 db opfattes som en fordobling af lydstyrken Vores opfattelse af lydens styrke er meget bestemt af tonehøjden som er lyse eller mørke toner. Når man måler lydens styrke, bruger man et A-filter, der kompenserer for tonehøjden, og resultatet angives i db(a). Lyd kan opleves som dejlige toner... Rekordhøjt barneskrig, 1m Høj hjemmestereo Støvsuger, 1m db eller ubehagelig støj! Smertetærskel Luftværnssirene, 30 m Høj diskoteksmusik Udendørs rockkoncert (ved tilhørerne) Symfoniorkester (max. ved tilhørerne) Start af propelpassagerfly, 30 m Støjgrænse på arbejdsplads Lastbil, forbikørsel 10 m (max. niveau) Personbil, forbikørsel 10 m (max. niveau) Støj i personbil, 80 km/t Normal tale, 1 m Vaskemaskine, 1 m Vindstøj i træer i skov, vindhastighed 8 m/s Åbent kontor (tale og anden støj) Hvisken, 0,3 m Laptop computer, 1m Køleskab, 1 m Stille soveværelse Baggrundsstøj i villakvarter langs store veje Ventilatorstøj i kontor Stille skov, vindhastighed 1 m/s 10 Høretærskel 0 Skala, der viser, hvordan vi oplever lyd. Lyd måles i db, som er en logaritmisk skala. En stigning på 10 db svarer til en fordobling af lydstyrken, vist med farveændringer på skalaen.

2 58 db! er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj ved nye boliger.

3 Indsats mod vejstøj BALLE Støjskærm Støjreducerende terrænregulering Nedsænket vej Tunnel SILKEBORG HVINNINGDAL SILKEBORG LANGSØ FUNDER HÅRUP LINÅ MOLLERUP LÅSBY Kort, der viser indsatsen mod støjen fra motorvejen. Flere muligheder Vi kan mindske støjgenerne fra en vej ved at planlægge, hvor den skal ligge, og ved at bruge tekniske løsninger. 68 db 65 db Afstand og retning Støjen fra en vej falder mindst 3 db, for hver gang afstanden til vejen fordobles. Det er meget bedre at bo i anden række end lige ud til vejen! 62 db 59 db 56 db Det er også bedst at bo vest for vejen fordi vinden bærer støjen med sig, og der mest er vestenvind i Danmark! Forskellen kan være op mod 2 db nogle hundrede meter fra vejen. Vi har haft begrænset mulighed for at placere os ud af støjgener fra motorvejen gennem Silkeborg. Til gengæld har vi gjort en stor teknisk indsats mod støjen for eksempel med støjskærme. Vejen m Afstand fra vejmidte Støjen fra en vej falder mindst 3 db, hver gang afstanden til vejen fordobles.

4 Nedsænkning, overdækning og støjskærme Støjen fra en vej bliver lavere, når terrænet skærmer for vejen. Det har vi forsøgt at efterligne ved at opsætte støjskærme nogle steder langs vejen både tæt på boliger og langs grønne områder med friluftsliv. Eksempel på støjskærm med dekorationer. Støjskærme kan mindske støjen fra en motorvej. Desuden har vi nedsænket vejen på store dele af strækningen gennem Silkeborg og overdækket vejen ud for boligerne ved Gødvad Bakke. Virkningen af afskærmningerne er størst tæt på motorvejen, fordi lydbølger spreder sig væk fra vejen i krumme baner. Effekten er også størst overfor de høje toner. Lastbiler har dybe toner, som ikke dæmpes så meget. Der arbejdes på at grave ud til den nedsænkede vej gennem erhvervsområdet i Silkeborg, maj Vores brug af støjreducerende asfalt på motorvejen har betydning for støjgenerne. Ved de høje hastigheder støjer dækkene meget mere end køretøjernes motorer. Vejbelægning Vi bruger støjreducerende asfalt overalt på den nye motorvej. Det kan dæmpe vejstøjen 2-3 db i forhold til almindelig asfalt. Støjreducerende asfalt indeholder mindre sten end normalt, det giver en mere jævn og åben struktur, som dæmper dækstøjen. Fartbegrænsning En nedsættelse af farten med 10 km/t kan dæmpe støjen 1-1,5 db. Fartbegrænsning er dog ikke en god løsning, når det gælder om at dæmpe trafikstøjen på motorveje. Det skyldes, at lastbiler som støjer mest i forvejen kører meget langsommere end personbilerne. Gennem byområdet i Silkeborg vil den den maksimale hastighed være 110 km i timen.

5 Hvordan virker støj? Støj kan give søvnforstyrrelser og øge risikoen for hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk. Støj kan også forringe børns indlæringsevne. Hvad er støj? Støj er defineret som uønsket lyd. Det er lyd, der irriterer eller forstyrrer os og som i værste fald kan være til skade for helbredet. Hvem bliver generet? Der er stor forskel på, hvordan vi oplever støj. Undersøgelser har vist, at % af befolkningen føler sig stærkt generet af støj ved 58 db og derover. Hvad er acceptabelt? Ifølge Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier bør støj i nye boligområder ikke overskride 58 db. For erhvervsområder med kontorer og lignende er den vejledende grænse 63 db. Ved beregning af støjbelastning lægges 5 db til støjen om aftenen og 10 db til støjen om natten. Områder eller boliger regnes for støjbelastede, hvis der er støj over 58 db, og for stærkt støjbelastede, hvis støjen er over 68 db. Ved beregning af støjbelastningen ser man på døgngennemsnittet, og man tager højde for forskellige ting blandt andet, at støj virker mest forstyrrende om aftenen og natten. Der findes ingen love, der fastlægger støjgrænser for veje. I Vejdirektoratet forsøger vi så vidt muligt at undgå belastninger i byområder, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

6 Se trafikstøjen! Støjniveau i db (A) 58 < 63 < 68 < 73 < <= 58 <= 63 <= 68 <= 73 BALLE SILKEBORG HVINNINGDAL SILKEBORG LANGSØ FUNDER HÅRUP LINÅ Den fremtidige støj langs motorvejen. Færre boliger med kraftig støj Kortet ovenfor viser trafikstøjens udbredelse i fremtiden langs den nye motorvej gennem Silkeborg. Samlet set bliver der mindst 100 boliger færre end før motorvejen, som bliver belastet af støj over 65 db (A), og mindst 50 færre, som bliver belastet af støj over 58 db (A). Hvor bliver der mindre støj? Beboerne langs den vestlige del af Ringvejen vil opleve mindre støj, fordi der bliver færre biler. Også på andre veje i Silkeborg og mellem Funder og Låsby vil aflastningen betyde mindre støj. Folk på tur i dele af Nordskoven vil også opleve mindre støj takket være støjdæmpende asfalt og støjskærme. Hvor bliver der mere støj? Motorvejen vil kunne høres i områder, hvor der ikke før var ret meget støj for eksempel i de nye boligområder i Hvinningdal og Balle/Buskelund og i de rekreative områder ved Fladmosen og Kejlstrup Skov. Husene i den sydlige del af Funder Kirkeby vil også få mere trafikstøj. Man vil også kunne opleve mere støj, hvis man bor tæt på motorvejen inde i byen. Her er nedsænkning af vejen, overdækning og brug af støjskærme med til at mindske støjgenerne fra motorvejen.

7 Tæt på trafikstøjen? Se detaljerne? Her kan du se eksempler på, hvordan trafikstøjen bliver langs den nye motorvej sammenlignet med trafikstøjen i dag. Måske viser eksemplerne det sted, hvor du selv bor? Kortene viser støjniveau 1,5 meter over terræn i db (A). Gul, grøn og grå på kortene viser områder, hvor støjen er under miljøstyrelsens grænseværdier. Du kan se flere lokale støjkort her: Gødvad Bakke Før motorvejen Efter motorvejen

8 Kejlstrupvej Før motorvejen Efter motorvejen Funder Kirkeby Før motorvejen Efter motorvejen

Om akustik. Gode toner i arkitekturen

Om akustik. Gode toner i arkitekturen Om akustik Gode toner i arkitekturen > Kapitel 1 > Grundlæggende akustiske begreber Det ombyggede kraftvarmeværk på havnen i Århus huser i dag Filmbyen, hvor akustikken er reguleret med lydabsorberende

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Støj i landbruget. er det et problem? Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Støj i landbruget. er det et problem? Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Denne pjece og rapporten "Støj i landbruget en eksempelsamling" kan bestilles ved henvendelse til Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord eller downloades fra www.barjordtilbord.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 227 Offentligt Rapport Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter Udført for Sundhedsstyrelsen AV 1017/11 Sagsnr.: A520048 Side 1 af 53 9.

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 334 2008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere